Bostadsrättsföreningen BORNHOLM under 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen BORNHOLM under 50 år"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen BORNHOLM under 50 år Ett halvt sekel är en lång period, och flertalet av dem som nu bor här var inte födda när husen byggdes. Första inflyttningsdagen var den 15 november 1953 i Köpe nhamnsvägen 13 och den 15 mars 1954 i Köpenhamnsvägen 11. När detta skrivs - i juni bor det inte så många kvar i våra hus av dem som ursprungligen flyttade in. Om jag har räknat rätt så är det en person i nr 11 och elva personer i nr 13. Den yngsta av dem var bara 3 år vid inflyttningen. En del av veteranerna har inte bott i samma lägenhet hela tiden, utan de har någon gång bytt till en större eller mindre bostad inom vår förening. Sju lägenheter har dock aldrig bytt ägare. Som jämförelse kan nämnas att det finns en lägenhet som har överlåtits 17 gånger och nio lägenheter som har överlåtits minst 10 gånger. I dessa fall rör det sig om enrumslägenheter. Jag är en av veteranerna från 1953, och jag skall här försöka att återge en del händelser från de gångna åren. Det kan knappast undvikas att min berättelse blir personligt färgad på många punkter, men det får läsarna ha överseende med. Under 26 år ( ) satt jag i föreningens styrelse, nästan hela tiden som sekreterare, och då fick jag särskilt god inblick i vad som hände. Vid mitten av förra seklet levde man i en helt annan värld. Om någon den gången hade sagt att föreningens medlemmar femtio år senare skulle diskutera det lämpligaste sättet att skydda vårt område med ett högt staket, så skulle det ha uppfattats som ett sällsynt dåligt skämt. Och sådana väskryckningar och andra överfall som nu är så vanliga även i vår stadsdel var något helt otänkbart den gången. Det är faktiskt inte helt fel att tala om den gamla goda tiden. Trots att jag har bott i ett av våra hus under ett halvt sekel så har jag tidigare inte förstått hur arkitektoniskt märkvärdiga husen anses vara. Men när jag skulle sammanställa den här historiken, studerade jag bl a boken Bostadsmiljöer i Malmö, som är utgiven av Länsstyrelsen och Malmö Kulturmiljö. Där beskrivs våra hus på följande sätt: Husen längs Köpenhamnsvägen i kvarteret Bornholm uppfördes av HSB i början av 1950-talet och ritades av HSB arkitektkontor i Malmö i samarbete med Thorsten Roos. De anknyter i sitt formspråk till de högre husen längs Köpenhamnsvägen i Mellanheden, ritade av samma arkitekt. Husen har tydlig framsida mot gatan och söder, med entréer och balkonger. Fasaderna har en formrikedom bland annat genom en variation med olika tegel. Husen karakteriseras av ett danskinspirerat, gediget tegelarbete, där gavlarna möter taket utan språng. Mot gatan skjuter gavelpartier ut med olika utformning vilket kan föra tanken till traditionell baltisk arkitektur. Baksidan har en enklare utformning. Sist i detta häfte finns det några bilder som har anknytning till textinnehållet. 1

2 Vårt närområde Så sent som på 1940-talet fanns det inte många höghus här i närheten. Köpenhamnsvägen anlades först år Om man får tro arkeologerna så har det bott människor här redan på stenåldern. Man har funnit rester av en bosättning från den tiden i vårt grannskap. Och i Rönneholmsparken har det påträffats lämningar från bronsåldern. Om man gör en utgrävning i vår gräsmatta på gårdssidan så träffar man dock på fornfynd av betydligt yngre datum. De som byggde våra hus gjorde sig nämligen av med överblivet material på enklast tänkbara sätt - man grävde helt enkelt ner det. Miljöhänsyn var något helt okänt för 50 år sedan. För ganska många år sedan försökte vi snygga till gårdsplanen med att plantera några träd och buskar, men den växtligheten fick vi inte glädje av någon längre tid. När rötterna trängde ner i jorden, så träffade de tydligen på färgrester och annat kemiskt avfall som är mindre lämpligt för trädgårdsodlingar. På kartor från början av 1800-talet betecknas det närliggande området som stadens mulbeten. Då var det vanligt att stadens borgare hade kor och andra kreatur, och sommartid användes det här området som betesmark. Rönneholmsgården Den äldsta byggnad som ännu finns kvar i vårt närområde är Rönneholmsgården. Den byggdes år 1798 av borgmästaren Carl Magnus Nordlindh, som har fått en gata uppkallad efter sig inte så långt härifrån. Huset blev ombyggt och förstorat år Rönneholmsgården fick kungligt besök år Då gjorde nämligen Gustav IV Adolf visit hos borgmästaren. Den kungen hörde förvisso inte till landets mest framstående monarker, men han hade åtminstone en förnuftig idé. Han ville nämligen göra Malmö till Sveriges huvudstad, eftersom Stockholm låg alldeles för avsides (i förhållande till Europa). Tyvärr tvingades han att abdikera, innan han fick tillfälle att genomföra denna för oss Malmöbor så kloka idé. Det finns uppgifter om att även Oscar II har varit gäst i vår grannfastighet. Vid några tillfällen under och talen fick Rönneholmsgården åter fint besök. Då hyrde vår förening nämligen lokaler där för sina årsstämmor. Första gången blev det ett verkligt deltagarrekord, för många av våra medlemmar var intresserade av att beundra husets vackra interiör. Det fanns en period när de ledande politikerna i Malmö var fast beslutna att riva all gammal bebyggelse i staden och bygga moderna hus i stället. Då låg Rönneholmsgården verkligt illa till, men tack vare starka protester från framsynta Malmöbor blev den räddad, och det skall vi vara glada för. Den vackra byggnaden och den kringliggande parken är en verklig prydnad för vårt område. Dammfrigården Fram till år 1980 kunde vi glädja oss åt en annan gammal byggnad i närheten - Dammfrigården - med en trädgård som var en oas för området. Huset var byggt i mitten av 1800-talet av en rik grosshandlare som ville låta sin sjukliga hustru inandas välgörande lantluft. Beteckningen Dammfri som nu används i olika sammanhang här i vårt område har dock inte något att göra med att luften här skulle vara fri från damm. Det lär från början vara en felskrivning av Daniifred. En ägare med namnet Danius 2

3 gav nämligen huset detta namn på 1860-talet. Danii är den latinska genitivformen av Danius. Det finns dock flera olika förklaringar till hur namnet har uppkommit. Ända in på 1960-talet var Dammfrigården privatbostad. Därefter användes den som föreningslokal av en scoutkår fram till omkring Men då drabbades huset av kommunens rivningsraseri. Man tog till den vanliga motiveringen: Byggnaden är i så dåligt skick att den inte kan sättas i stånd. Sedan 1982 ligger här den nya Dammfrigården som delvis är ett äldreboende med ett välbesökt servicecentrum för pensionärer. När ritningarna för nybygget var klara fick grannfastigheternas ägare yttra sig. Vår förening protesterade mot att en del av byggnaden skulle bli så hög som 10 våningar. Vi påpekade att ett så högt hus skulle skymma solen för en del av våra medlemmar. Men myndigheterna var inte intresserade av att bereda oss en plats i solen, så det blev blankt avslag på vår framställning. Kronprinsen Det byggnadskomplex och det köpcenter som nu kallas Kronprinsen fanns inte för 50 år sedan. Här låg då Husarkasernen, som under åren hade varit förläggning för Kronprinsens Husarregemente. År 1927 slopades detta ärorika regemente och då paraderade man för sista gången genom Malmö med sin ridande musikkår i spetsen. Jag borde kunna berätta mer om denna remarkabla händelse i Malmös historia, för jag fanns faktiskt bland de talrika åskådarna. Men jag var bara 3 år gammal den gången, så jag minns det knappast. En av våra tidigare medlemmar, Thure Jonasson, som var föreninge ns revisor under inte mindre än 31 år, tillhörde regementet år 1927 och deltog i avskedsparaden. Det berättade han i Sydsvenska Dagbladet år 1995 i samband med sin 90-årsdag. Efter 1927 användes kasernens byggnader som kontor och lagerlokaler En del av stallbyggnaderna disponerades av en ridklubb. Huvudbyggnaden, som låg utmed Regementsgatan, var mycket ståtlig. En liten detalj av byggnaden har placerats på Limhamnsfältet (södra delen), nämligen huvudingångens överstycke med Riksvapnet. En del av föreningens äldre medlemmar minns nog Dansrestaurangen Arena som var inrymd i den tidigare underofficersmässen. År 1960 revs Husarkasernens alla byggnader, och på området byggdes det nuvarande Kronprinsen-komplexet. Det invigdes år Kvarteret Bornholm Vid inflyttningen i våra hus för 50 år sedan fanns det fortfarande tre gamla villor i kvarteret. Från fönstren på gårdssidan hade vi en idyllisk utsikt över trädgårdarna. Till barnens förtjusning fanns här höns och tama fasaner. Det fanns också fruktträd som lockade till förbjudna besök. Det gick så långt att ägaren till en av villorna fordrade att vår förening skulle lämna bidrag till en förbättring av staketet mot hans tomt. Styrelsen försäkrade dock, att det måste vara barn från andra hus som hade förstört staketet, för våra barn var synnerligen väluppfostrade. Villaägaren tyckte förstås inte att detta lät särskilt trovärdigt, men han fick i varje fall aldrig några pengar från vår förening. Den största villan hette Tomtebo men kallades vanligen den Kramerska villan. Den hade en gång byggts av den första ägaren av Hotell Kramer vid Stortorget, och hans syster bodde kvar i villan till år En av de gator som begränsar vårt kvarter heter som bekant Kramersvägen. Villa Nostra var ett annat hus inom kvarteret. 3

4 När våra hus uppfördes var det meningen att villatomterna ganska snart skulle bebyggas med höghus, men två av villorna fick ligga kvar ända till Nu finns det fyra sexvåningshus samt en envåningsbyggnad med förskola på de tidigare villatomterna. När det blev klart att de två sista villorna skulle försvinna, fick styrelsen idén att en del av träden borde räddas. Vi satte ihop en skrivelse till myndigheterna och framhöll trädens stora betydelse för vår närmiljö. Det var närmast ett desperat försök, för man brukade inte lyssna på oss. Men döm om vår förvåning: Några dagar senare ritade kommunens personal in alla träd som var värda att bevara på en karta. Och byggfirman som hade sett fram emot att få skövla trädgårdarna måste nu i stället klä in trädstammarna med bräder för att skydda dem under byggnadstiden. Det gråa huset i vårt kvarter som ligger närmast Beridaregatan byggdes samtidigt som våra hus. Det kallades från början antingen Experimenthuset eller Adam och Eva - huset. Anledningen till det första namnet var att huset var byggt enligt en helt ny metod. Det var det första s k Allbetonghuset i Sverige. Experimentet blev tydligen lyckat, för under den första tiden kom det ofta byggnadsexperter på studiebesök. Numera byggs många hus enligt denna metod. Det bibliska namnet berodde på att den gavel som ligger närmast Köpenhamnsvägen pryddes av ett stort färgrikt konstverk i relief med motiv från Edens lustgård. Tyvärr finns bilden inte längre kvar. Den hade troligen skadats av väder och vind och togs ner för rätt länge sedan. 4

5 Bostadslägenheterna Vår bostadsrättsförening består av två hus : Köpenhamnsvägen 11 och 13. De är helt lika när det gäller bostadslägenheterna (men butikslokalerna är olika). Från början var det meningen att samtliga HSB -hus i kvarteret Bornholm skulle bilda en gemensam förening, men av okänd anledning blev det i stället tre skilda föreningar: Bornholm, Lessö och Ärö. Det hade säkerligen varit lämpligare med en stor gemensam förening, särskilt när det gäller förvaltning och fastighetsskötsel. I våra två hus finns det sammanlagt 102 bostadslägenheter, och de fördelar sig på följande lägenhetstyper. Lägenhetstyp Bostadsyta (m2) Antal lägenheter 4 rum o. kök 83,5-98, rum o. kök 63,0-74, rum o. kök 53,0-57, rum o. kokvrå (s k ateljévåning) 42,0 2 1 rum o. Kokvrå 28,0-29, rum med kokskåp 17,0-20,5 4 Summa 102 I 20 av fyrarumslägenheterna och i 10 av trerumslägenheterna är det ena rummet ett s k uthyrningsrum med egen ingång och eget WC. Inte mindre än 12 enrumslägenheter saknar dusch. För dessa lägenheter finns det i varje hus ett badrum i källaren. När jag för en tid sedan studerade de ursprungliga ritningarna för våra hus i Stadsbyggnadsnämndens arkiv, blev jag mycket förvånad. Ritningarna för husens exteriör stämde med verkligheten, men det gjorde inte de ritningar som visade lägenhetsindelningen. De 30 uthyrningsrummen var nämligen från början avsedda att vara fristående enrumslägenheter med kokskåp. Om man hade byggt efter dessa ritningar skulle vår bostadsrättsförening ha haft sammanlagt 132 lägenheter, fördelade på följande lägenhetstyper:? 10 fyrarumslägenheter? 42 trerumslägenheter? 26 tvårumslägenheter samt inte mindre än? 54 enrumslägenheter och av dessa skulle 42 ha saknat dusch I allra sista stund kom HSB lyckligtvis till insikt om att det inte var lämpligt att bygga hus med så många enrumslägenheter, varav de flesta skulle sakna en standard som ansågs vara normal redan för 50 år sedan. Man gjorde därför om ritningarna och slog samman de minsta enrummarna med angränsande lägenheter, som då förstorades med ett s k uthyrningsrum. På bottenvåningen i B- och C-trapporna var det dock svårt att genomföra sådana sammanslagningar, och därför finns det fyra enrumslägenheter utan kokvrå i våra hus. 5

6 Lokaler för butiker och andra företag Flera företag är verksamma i våra två hus. Här finns fyra lokaler som disponeras med s k bostadsrätt. Det kallas faktiskt bostadsrätt, trots att det inte är fråga om några bostäder. Dessa fyra lokaler är: Butiken i 11 A, två butiker i 13 A, som numera är sammanslagna, samt lokalen i envåningsutbyggnaden på gårdssidan i 13 A. De företagslokaler som finns på källarplanet i 11 C och 13 C disponeras med hyresrätt. Det kan kanske vara av intresse att veta vilka butiker som här har funnits under de gångna femtio åren, så här följer en kort historik. Butikslokalen i 11 A Här har det alltid funnits en livsmedelsbutik. Från början tillhörde den Konsumentföreningen Solidar, men år 1967 övertogs den av en ICA -handlare. Den kallades då Starbo Snabbköp. År 1991 fick butiken en ny ägare, och därefter har den överlåtits flera gånger, senast år Butikslokalerna i 13 A I lokalen närmast trappuppgången fanns det först under en kort tid ett företag i reklambranschen, om jag inte minns fel. Sedan övertogs lokalen av en fruktaffär med namnet La Paloma. År 1958 öppnades här Victors Konditori, som bakade mycket goda kakor - till stor glädje för våra barn. Bagarna var nämligen mycket frikostiga med smakprover (åtminstone när butiksägaren inte fanns i närheten). År 1969 överläts lokalen till en affärsidkare, som enligt avtalet skulle sälja konfektyr, tobak, frukt, tidningar mm. Styrelsen höll tydligen strängt på moralen, för man tillförde villkoret dock ej pornografiska tidskrifter. Om det var denna påtvingade begränsning av sortimentet som gjorde rörelsen mindre lönsam, vet jag inte, men efter mindre än två år sålde kronofogden lokalen på exekutiv auktion. Det saknades intresserade köpare, så vår förening köpte lokalen för billigt pris, men tyvärr förlorade vi en del pengar på obetalda månadsavgifter. Detta visade sig dock bli början till en mycket god affär för vår förening, ett verkligt klipp kan man nog säga. En av våra medlemmar var anställd hos studieorganisationen Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS), och hon tipsade sin arbetsgivare om att vår lokal kunde vara lämplig som kontor och studielokal. Vår förening tecknade ett förmånligt hyresavtal med SKS, som därefter under en lång följd av år var en idealisk hyresgäst. Butikslokalen på hörnet ägdes från början av en mycket välsorterad fiskaffär. Företaget behöll lokalen fram till år 1977, alltså i närmare 25 år. De sista åren hade man dock inte någon direktförsäljning utan använde lokalen som lager och distributionscentral. Specialaffärerna för fiskprodukter hade då fått allt svårare att konkurrera med de stora livsmedelsbutikernas fiskdiskar. Under de sista åren fick vi tyvärr en del problem med företaget. De stora kyl- och frysanläggningarna orsakade störande buller, och dessutom blev det avsevärda problem med lukten från fiskavfall. Man förvarade nämligen tomma fisklådor och behållare med fiskrens utanför lokalen. Särskilt under varma sommardagar var detta mindre angenämt för dem som bodde i närheten. Styrelsen försökte gång på gång att prata innehavaren till rätta, men utan resultat. Till slut måste vi koppla in Hälsovårdsnämnden. Vid en inspektion konstaterades det att förhållandena var helt oacceptabla, och företaget fick en allvarlig varning. Då försökte 6

7 fiskaffären överlåta lokalen till någon som behövde stora kyl- och frysutrymmen, och ett företag i köttbranschen anmälde sitt intresse. Man skulle stycka och lagra kött i lokalen men inte ha någon direktförsäljning. Vår styrelse insåg att det kunde bli stora problem både med störande ljud och med lukt från köttavfall. Vi presenterade då en omfattade kravlista, som den nye ägaren måste förbinda sig att följa, om vi skulle godkänna honom som medlem i föreningen. Om säljaren eller köparen hade vänt sig till Hyresnämnden för prövning, hade vi säkerligen fått pruta på en del av kraven, och det insåg vi. Men kravlistan fyllde ändå sitt syfte, för köparen kunde inte tänka sig att i framtiden ha att göra med en så besvärlig styrelse, så han drog sig ur uppgörelsen. Det hela slutade med att vår förening köpte lokalen för det facila priset av kronor. Vi hade då fått besked om att SKS, som redan hyrde butikslokalen intill, behövde större utrymmen. Organisationen var beredd att teckna ett tioårskontrakt till en hyra som mer än väl täckte de dryga ombyggnadskostnaderna. Det var ju inte så lätt att förvandla en fiskaffär till godtagbara kurslokaler. På det här sättet fick vi en idealisk hyresgäst och gjorde samtidigt en mycket god affär. Vi fick värdefull hjälp av HSB med de tekniska problemen och med hyreskalkylen, men för de styrelseledamöter som höll i trådarna blev det ändå en period av hårt arbete. SKS stannade kvar till år Då sålde bostadsrättsföreningen de sammanslagna butikslokalerna till KP El -Service, som tidigare drev sin rörelse i den lokal som behandlas under närmast följande rubrik. Och det företaget finns fortfarande kvar här. Lokalen mot gården Envåningsutbyggnaden mot gården i 13 A inrymde från början ett företag i textilbranschen. Då surrade där ett flertal symaskiner. År 1958 övertogs lokalen av Braun Electric AB. Verksamheten överlämnades år 1977 till en av företagets anställda, Kjell Persson, som startade firman KP El-Service. Detta företag flyttade, som redan har nämnts, till de sammanslagna butikslokalerna på gatusidan år Lokalen på gårdssidan var sedan under ett år kontor för ett företag i byggbranschen, och den blev därefter övertagen av en revisor. Sedan början av år 2002 bedriver Cecilia Lindblom här en mångsidig verksamhet inom friskvårdssektorn under firmanamnet CL Harmony. Övriga lokaler I 11 C hyr föreningen ut två rum i källaren till rörelseidkare. Källarlokalerna i 13 C hyrdes från början av en privat förskola - eller lekskola som det kallades den gången. Många av barnen inom vår förening var elever i lekskolan. Denna upphörde år Därefter har vi haft flera olika hyresgäster i dessa lokaler. 7

8 Styrelseledamöter och revisorer Från början förvaltades våra hus av en s k byggnadsstyrelse, som HSB hade tillsatt. Den 27 oktober 1954 samlades bostadsrättsföreningens medlemmar för första gången till en föreningsstämma. På dagordningen stod den gången information samt val av styrelse och revisorer. Förvaltningen av vår bostadsrättsförening har i hög grad gynnats av att samma personer varit styrelseledamöter eller revisorer under mycket långa perioder. Kontinuiteten är verkligen mycket viktig i en bostadsrättsförening. När det gäller förtroendeuppdrag inom vår förening har Percival Björck ett oslagbart rekord. Under inte mindre än 48 år hade han sådana uppdrag. Redan på den första föreningsstämman år 1954 valdes han till revisorssuppleant för att två år senare bli ordinarie revisor. Detta uppdrag fullgjorde han i 20 år. Därefter var han ordinarie styrelseledamot under 26 år ( ). Han höll i ordförandeklubban under nästan hela denna period (tom år 1999). Dessa medlemmar har också haft långa förtroendeuppdrag inom vår förening: Arne Andersson Styrelse- och revisionsuppdrag under sammanlagt 33 år ( och ). Thure Jonasson Revisionsuppdrag under 31 år ( ). Carl Hansson Styrelse- och revisionsuppdrag under sammanlagt 26 år ( och ). Ordförande Gunnar Malmgren Styrelseuppdrag under 26 år ( ). Alva Mårtensson Styrelseuppdrag under 21 år ( ). Eric Jönsson Styrelse- och revisionsuppdrag under sammanlagt 18 år ( och ). Gunnar Hörberg Revisionsuppdrag under 18 år ( ). Ingbert F Over Styrelseuppdrag under 17 år ( ). Ordförande Ann-Britt Randerz Styrelseuppdrag under 15 år ( ). Georg Schimmelsohn Stig Strandh Styrelse- och revisionsuppdrag under 14 år ( ). Styrelse- och revisionsuppdrag under 11 år ( ). En ledamot i vår styrelse skall tillsättas av HSB. Från föreningens start fram till år 1978, alltså under närmare 25 år, hade vi Birger Herrstedt som HSB-representant. 8

9 Medverkan av föreningens medlemmar I en bostadsrättsförening kan man spara betydande belopp, om medlemmarna hjälper till med lämpliga arbetsuppgifter. Vid två tillfällen och har styrelsen skickat ut en skriftlig förfrågan för att pejla medlemmarnas intresse av att ställa upp för gemensamma arbetsinsatser, t ex trädgårdsarbete och enklare målningsarbete. Av de inkomna svaren framgick det att många ansåg detta vara en utmärkt idé. Tyvärr förklarade dock de flesta att själva hade de inte tillfälle att deltaga. Det blev därför inte något av med projektet. Det kunde kanske vara lämpligt att vi gör ett nytt försök att på detta sätt spara pengar och samtidigt öka samhörigheten inom vår förening. Tidigare, när åtminstone de större lägenheterna sällan bytte ägare, hade styrelsen god kännedom om vilken sakkunskap på olika områden som fanns representerad inom föreningen. Det fanns specialister på skilda områden, och de bildade ett nätverk som styrelsen kunde använda sig av när viktiga beslut skulle fattas. Vi hade t ex högt kvalificerade banktjänstemän som ställde sin sakkunskap till förfogande, när ekonomiska frågor stod på dagordningen, t ex när föreningens lån skulle placeras om. Om det gällde tekniska problem fanns det också en mångsidig kompetens bland våra medlemmar. I åtskilliga fall ställde man upp även med en rent praktisk felavhjälpning. Under årens lopp sparades det betydande belopp till föreningen på detta sätt. Några medlemmar hade genom sina yrken goda kontakter med statliga och kommunala myndigheter eller med företag inom fastighetsbranschen. På det sättet var det möjligt att få fram värdefull information som underlättade styrelsens arbete. Under mina många år som styrelseledamot fick jag ofta bevis på att det här nämnda nätverket var av avgörande betydelse för föreningens ekonomi. Bland föreningens nuvarande medlemmar finns det säkerligen också sakkunniga på många olika områden, men styrelsen vet inte så mycket om medlemmarnas yrkesbakgrund. Skulle det inte vara lämpligt att man försöker att kartlägga den kunskapsbank som vår förening förfogar över? Det är väl egentligen själva grundidén med en bostadsrättsförening att alla efter bästa förmåga skall hjälpa till med att hålla kostnaderna nere. Trappombud Under åren hade vi s k trappombud i vår förening. En person i varje trappuppgång hade åtagit sig att fungera som kontaktperson mellan styrelsen och medlemmarna. En av de allra viktigaste uppgifterna var att kontakta nyinflyttade och ge dem nyttig information om föreningen. Genom trappombuden fick styrelsen reda på aktuella problem och fick möjlighet att snabbt avhjälpa dem. Någon gång om året samlades de sex trappombuden till gemensam diskussion. År 1998 beslöt styrelsen att föreningen inte längre skulle ha några trappombud. Detta motiverades med att det inte fanns något intresse bland medlemmarna för denna service samt med att det var svårt att få någon att åtaga sig sådana uppdrag. 9

10 Aktiviteter för medlemmarna och deras barn Två källarrum i 11 C var från början avsedda för fritidssysselsättningar. Redan på ett av styrelsens första sammanträden beslöt man att köpa in 10 spelbord. Det låter kanske äventyrligt, men avsikten var inte att man skulle spela poker eller något liknande, utan borden skulle användas av en nybildad bridgeklubb. Denna upphörde dock redan efter två år på grund av bristande intresse. Intresset för de julfester som föreningen ordnade för barnen under de första åren kunde man sannerligen inte klaga på. Barnantalet var stort i våra hus den gången. Det fanns ungefär100 barn i åldern upp till 12 år. Festen fick delas upp på två dagar, för fritidslokalerna rymde inte alla barnen samtidigt. Man dansade kring julgranen förstås, och så visades det film. Några av festdeltagarna, som numera hunnit bli dry gt 50 år, har berättat att det var Chaplin -filmer och tecknade filmer som stod på programmet. Man fick förstås även godispåsar. Att julfesterna upphörde efter en tid berodde helt enkelt på att det inte längre fanns några barn i lämplig ålder inom föreningen. Under många år var det nästan helt barnlöst i våra hus. Nu finns det åter ganska många barn här, men rekordantalet från senare hälften av 1950-talet torde det bli svårt att överträffa. Under flera vintrar på 1950-talet spolades en isbana på gårdsplanen. Skridskoåkningen var synnerligen populär bland barnen, och de uttryckte sin glädje på ett så hörbart sätt, att några lättstörda medlemmar klagade. Ett annat problem var att de minsta barnen hade svårt att få utrymme för sitt stillsamma åkande, när de större pojkarna ville träna ishockey. Klimatet måste ha blivit varmare under det gångna halvseklet, för numera skulle en isbana knappast kunna ligga kvar någon längre tid. År 1963 köpte föreningen ett bordtennisbord till fritidslokalerna, men bollspelet blev inte helt problemfritt. De närboende klagade på störande oväsen, och spelarna ansåg att utrymmet var otillräckligt. Efter några år upphörde denna aktivitet. Styrelsen har då och då försökt att ordna olika fritidsaktiviteter för de vuxna - studiecirklar, bussutfärder m m - men intresset har varit i det närmaste obefintligt. Nu har det skett ett generationsskifte inom föreningen, och intresset kan ha ökat. De gårdsfester som har ordnats under de tre senaste åren har varit mycket uppskattade och välbesökta, så det finns kanske nu förutsättningar även för andra initiativ som ökar gemenskapskänslan inom föreningen. Några utrymmen för inomhusaktiviteter har föreningen dock inte numera, för de tidigare fritidslokalerna är uthyrda till företagare. 10

11 Avgifter och kostnader Jag har här räknat om en del belopp till dagens penningvärde med hjälp av indextal från Statistiska centralbyrån (www.scb.se). De kontantinsatser som betalades för lägenheterna när husen byggdes, var mycket låga. För de största 4-rumslägenheterna betalade man inte mer än kr. Omräknat till dagens penningvärde blir det cirka kr. Den som nu vill förvärva bostadsrätten till en sådan lägenhet måste vara beredd att betala minst 1,5 miljoner kronor. Den ursprungliga månadsavgiften för en sådan lägenhet var 195 kr, men för 50 år sedan tillkom avgifter för uppvärmning, varmvatten och trappstädning, som den gången debiterades separat. I tvättstugorna betalade man med myntautomater, men dessa blev så populära stöldobjekt att de slopades. Det blev billigare att låta medlemmarna tvätta gratis än att ständigt reparera automaterna. Den totala månadskostnaden för de största fyrarummarna var ungefär 250 kr, vilket motsvarar kr i dagsläget. Efter vår senaste avgiftshöjning kostar en sådan lägenhet nu kr per månad. Räknat i realvärde har månadskostnaden alltså inte stigit särskilt mycket. Alla föreningens kostnader har stigit under de gångna åren - med ett viktigt undantag. Den som gör sig besvär med att bläddra igenom samtliga årsredovisningar skall finna att beloppet kr finns med varje år. Det är den s k tomträttsavgälden. Vi äger inte den mark där våra hus är byggda utan det gör kommunen, och vi betalar en årlig avgift. Tomträttsavtalet, som löper på 75 år, saknar indexklausul, och det innebär att avgiften ligger kvar på samma låga nivå t o m år De som bor kvar i husen då får vara beredda på en kraftig höjning av avgifterna till föreningen. Vilka beräkningsnormer som kommunen kommer att tillämpa år 2026 kan man inte förutse, men om avtalet hade löpt ut nu hade tomträttsavgälden troligen stigit till närmare en halv miljon kronor per år. En utgiftspost har stigit förhållandevis mer än de flesta, och det är förvaltningsavgiften till HSB. I mitten av 1950-talet betalade vår förening inte mer än kr per år, men år 2003 var avgiften cirka kr. Även om man tar hänsyn till penningvärdets fall, blir ökningen så stor som cirka 500 %. Nu kan man kanske invända att innehållet i HSB:s servicepaket har ändrats under årens lopp, men det har knappast förbättrats lika mycket som avgiften har höjts. Fram till år 1994 var vi enligt stadgarna tvungna att låta HSB sköta vår förvaltning, men numera finns det inte något hinder för att ordna detta på annat sätt. Medlemmarnas avgifter till bostadsrättsföreningen påverkas i hög grad av hur mycket vi vill avsätta till fonder för kommande underhåll av våra hus. I vissa avseenden kan det vara förmånligt att begränsa fondavsättningarna för att i stället låna pengar, när större reparationer blir aktuella. Föreningen har numera inte särskilt stora lån, och de låga ränteutgifterna medför att skatten blir onödigt hög. Förutom den vanliga fastighetsskatten betalar bostadsrättsföreningar en schablonmässigt beräknad inkomstskatt, som grundar sig på taxeringsvärdet samt på ränteinkomster och ränteutgifter. Det är därför inte fördelaktigt att bygga upp onödigt stora fonder. Om fondavsättningarnas storlek råder det dock delade meningar inom vår förening. 11

12 Axplock ur protokollen När jag bläddrade igenom protokollen från styrelsesammanträden och föreningsstämmor under de gångna 50 åren, fann jag mycket som kan vara av intresse. Här följer några exempel. Televisionen hade ännu inte kommit till Sverige, när våra hus planerades, men arkitekterna var så förutseende att våra hus utrustades med kanaler i väggarna för framtida dragning av antennkablar. Så sent som år 1955 förklarade ett statsråd i en riksdagsdebatt att TV inte var något att räkna med - det var bara ett övergående fenomen. I vår bostadsrättsförening var man dock mer framsynt och realistisk, för redan i februari 1955 beslöt styrelsen att centralantenn skulle installeras, och i september samma år var anläggningen klar för besiktning. Det snabba beslut et var även ett bevis på styrelsens sinne för ekonomi. Man hade nämligen tagit reda på att kostnaden kunde ingå i de byggnadskostnader som berättigade till förmånliga lån om man bestämde sig snabbt. Man brukar räkna 1956 som televisionens verkliga startår i Sverige, och 1958 var det fotbolls-vm, och då ökade intresset givetvis. I slutet av 1958 kompletterades centralantennen för mottagning från Malmö-sändaren (tidigare användes Hörby-sändaren). År 1969 startade TV 2, och vi kompletterade genast vår antennanläggning med utrustning som gjorde det möjligt att se den nya kanalen även med äldre TV -mottagare. Året därpå började styrelsen få klagomål om dålig TV-bild. Felet visade sig bero på att många hade skaffat färg-tv, och då blev anläggningens s k signal otillräcklig. Det första programmet i färg sändes år 1966, men först 1970 blev det reguljära sändningar. Vår anläggning byggdes snabbt om så att den motsvarade de krav som gällde för färgmottagning. År 1989 installerades kabel - TV, och då kunde vi montera ner takantennerna. De hade ställt till en del problem i stormigt väder. Månadsavgifterna betalade vi de första åren i styrelserummet under en bestämd expeditionstid, och det var ett bra tillfälle för medlemmarna att framföra synpunkter och få information. Efter fyra år gick föreningen emellertid över till postgirobetalning. Källar- och vindsstölder har varit ett ständigt återkommande problem under alla åren. Inbrottslarm har diskuterats, men det har inte varit möjligt att få ett effektivt skydd till godtagbar kostnad. År 1993 utrustades vindarna med brandlarm, för tjuvarna hade lämnat efter sig många cigarettfimpar. Numera förvaras knappast någon verkligt stöldbegärlig egendom på vindarna och särskilt inte i källarna, som har varit mest utsatta för inbrott. Porttelefoner installerades år Tidigare hade ingångsdörrarna varit låsta enbart nattetid. Trafik- och parkeringsproblem har stått på dagordningen vid många styrelsesammanträden. Under och talen hade vi under en lång period totalt stoppförbud på vår sida av gatan under flera timmar alla vardagar. Man fick alltså inte ens stanna några sekunder för att hämta upp eller släppa av en passagerare. Det var givetvis helt orimligt att gamla och rörelsehindrade personer tvingades att ta sig över den starkt trafikerade Köpenhamnsvägen när de åkte bil till eller från våra hus. Det framhöll vi med all önskvärd tydlighet i ett flertal skrivelser till behöriga myndigheter. Men vi lyckades inte få något som helst gehör för våra synpunkter. Först blev det bestämt NEJ hos de kommunala myndigheterna. Då överklagade vi hos Länsrätten men fick samma negativa besked där. Till sist förde vi upp frågan på regeringsnivå, men Kommunikations departementet var lika avvisande som de lägre 12

13 instanserna. Vi hade kanske fort farande haft totalt stoppförbud här, om inte en av våra medlemmar hade kommit på den geniala idén att genom vissa personliga kontakter lägga fram vårt problem för en inflytelserik kommunalpamp. Till styrelsens stora förvåning avgjordes frågan då nästan på nolltid till vår fördel. Vi hade egentligen bara helt blygsamt anhållit att stoppförbudet skulle ersättas av ett normalt parkeringsförbud som skulle göra det möjligt att stanna några minuter. Men nu hade myndigheterna helt plötsligt blivit så generösa att man lät oss parkera 15 minuter t o m under den mest trafiktäta perioden. Vi fick verkligen lära oss att personliga kontakter betyder mer än byråkratiska överklagningsregler. Numera har den medgivna parkeringstiden utökats till en timme med P-skiva, men den ändringen gjordes utan medverkan av vår förening. För två år sedan fick vi anledning att skriva till myndigheterna i en annan trafikfråga. För att minska trafikbullret för dem som bor vid Regementsgatan hade man nämligen förvandlat denna hårt trafikerade genomfartsled till något som närmast kan betecknas som en smal lokalgata försedd med ett flertal farthinder. Den störande genomfartstrafiken försvann som genom ett trollslag från Regementsgatan, men myndigheterna hade tydligen inte ägnat en tanke åt vilken väg trafikanterna skulle välja i stället. Vi som bor vid Köpenhamnsvägen har verkligen fått erfara vilken alternativväg som de flesta bilisterna valde. Vår förening skrev till myndigheterna, tillsammans med grannföreningarna Lessö och Ärö, och föreslog visa åtgärder som skulle avlasta Köpenhamnsvägen, men hittills har man inte ens besvärat sig med att besvara brevet. Energisparåtgärder blev aktuella åren Då erbjöd nämligen myndigheterna mycket fördelaktiga lånevillkor för sådana arbeten. Vi passade på att göra en genomgripande modernisering av vårt värmesystem, som efter 30 år inte motsvarade tidens krav. Vi utnyttjade systemet med energisparlån maximalt och lyckades dessutom få ett s k ROT-avdrag för sådana reparationer av värmesystemet som inte ens enligt myndigheternas mest generösa bedömningar kunde betecknas som energisparåtgärder. Hela detta projekt måste betecknas som ett av de mest lyckade i föreningens ekonomiska historia. När detta skrivs är det aktuellt med en ny modernisering av värmesystemet. Det finns beslut om att de reglercentraler, som med hjälp av utomhus-termostater håller värmen på rätt nivå, skall bytas ut. Den tekniska utvecklingen på detta område har gått starkt framåt under senare år, och förhoppningsvis kan vår förening spara pengar med den nya utrustningen. Värmekostnaden är den helt dominerande utgiftsposten, och här finns den största möjligheten till besparingar. Om vi vill nå ett verkligt gott resultat bör även fläktsystemet ses över. Vårt mekaniska frånluftssystem medför att vi i betydande utsträckning eldar för kråkorna. För 20 år sedan använde Lunds Tekniska Högskola våra hus som studieobjekt. Man ville pröva om det fanns möjlighet att ta till vara den utströmmande varma ventilationsluften med hjälp av värmeväxlare. Tyvärr visade det sig att detta inte kunde bli ekonomiskt lönsamt. På vägen upp genom ventilationskanalerna förlorade luften för mycket värme. Förbrukningen av fjärrvärme, elektricitet och vatten kontrollerar vi noggrant, månad för månad. Genom att jämföra förbrukningen i våra två hus kan man få indikationer på mätarfel eller andra felaktigheter. Vi har fört denna statistik sedan lång tid tillbaka, och år 1982 gav detta arbete verkligt gott resultat. Under flera år hade fjärrvärmeförbrukningen varit högre i nr 13 än i nr 11, utan att anledningen kunde fastställas. Fjärrvärmeverket gick med på att mätaren hade visat fel en månad, men vi gjorde gällande att felet hade uppstått i samband med ett mätarbyte fem år tidigare. Efter en noggrann utredning från vår sida tvingades Fjärrvärmeverket till slut att erkänna att vi hade rätt. Vår förening fick tillbaka ett belopp som i dagens penningvärde motsvarar inte mindre än cirka kr. Vårt statistikarbete har gett resultat även i andra fall, men då har det rört sig om betydligt mindre belopp. 13

14 Balkongerna kontrollerades och reparerades år Då byttes frontplåtarna ut, eftersom de var rostskadade, vilket medförde att vi fick en anmärkning från myndigheterna. De nya plåtarna hade en modernare profil än de gamla, och detta ansågs vara en otillåten ändring av husens exteriör. Våra hus betecknas nämligen som kulturhistoriska minnesmärken från 1950-talet och måste bibehållas i sitt ursprungliga skick när det gäller exteriören. Lyckligtvis framgick det klart av vår bygglovsansökan, som myndigheterna hade godkänt, vilken plåttyp som vi ville använda, så vi slapp efterräkningar för regelbrottet. Balkongreparationerna finansierades delvis med fördelaktiga ROT-avdrag. Vattenledningsskador var ett stort problem under en lång följd av år, särskilt i nr 13. Försäkringsbolaget höjde självrisken vid flera tillfällen och hotade slutligen med att helt säga upp försäkringen. År 1993 beslutade styrelsen därför att samtliga vattenledningsrör skulle bytas ut. De nya rören lades utanpå väggarna, och rördragningen medförde vissa problem. Fönsterna konstaterades vara i mindre gott skick år Pivotfönstren byttes ut helt, och övriga fönster försågs med nya ytterbågar av metall. Föreningen försökte att få tillstånd till att byta ut pivotfönstren mot en fönstertyp som var lättare att hantera vid rengöring, men myndigheterna sade blankt nej. Vi fick absolut inte ändra 50 - talsexteriören på våra hus. Det är verkligen inte helt problemfritt att bo i sådana kulturklenoder som våra hus anses vara. Fönsterbytet föranledde en del diskussioner inom föreningen. Några medlemmar ansåg att samtliga fönster skulle bytas ut mot helt nya fönster med metallbågar. Vid provmätningar visade det sig emellertid man fick den bästa ljudisoleringen om innerbågarna av trä fick vara kvar. Därmed kunde vi få ett särskilt kostnadsbidrag som betalades ut till fastigheter vid gator med stark trafik. Från miljösynpunkt måste det ju dessutom vara fel att kasta bort hundratals fönsterbågar av prima kärnvirke. El-ledningarna i lägenheterna har bytts ut under de senaste åren. I samband därmed har jordfelsbrytare installerats - en viktig säkerhetsdetalj. Vårt el-system är tyvärr inte helt tidsenligt. De flesta lägenheterna har nämligen endast s k enfas-ström, och det måste man tänka på vid byte av köksspis. Trefas-ström finns endast i C-trappornas fyrarumslägenheter samt i några få andra lägenheter, där ägarna själva har låtit ändra installationen. Trappuppgångarna har målats om flera gånger under årens lopp, senast år Resultatet av denna ommålning blev synnerligen lyckat. Våra trappuppgångar gör verkligen ett tilltalande intryck. Staket kring gårdsutrymmet har vi tyvärr blivit tvungna att diskutera under de senaste åren. Vi har stundtals haft stora problem med ungdomsgäng som har uppträtt störande och till och med hotfullt och som har förstört fastighetens utrustning. På årsstämman år 2002 fattade vi beslut om att gårdsutrymmet skulle inhägnas på lämpligt sätt. Ärendet har nu hunnit så långt att ritningarna ligger hos myndigheterna för godkännande. Sophanteringen har ständigt medfört problem för föreningen. Under årens lopp har myndigheterna flera gånger infört nya bestämmelser som tvingat oss till kostnadskrävande ombyggnader av soprummen. Nu är det aktuellt med strängare bestämmelser om s k källsortering. Vi kan inom de närmaste åren tvingas till omfattande åtgärder som kostar stora belopp och som samtidigt gör sophanteringen mindre bekväm för oss. Det är bl a tal om att stänga sopnedkasten. Flera vetenskapliga undersökningar visar dock att en överdriven källsortering inte alls är så 14

15 miljövänlig som tidigare har påståtts. Man kan kanske hoppas att myndigheterna tar intryck av dessa undersökningar. Fastighetsskötseln har sedan 1975 utförts av entreprenörer. Från början hade vi en egen vaktmästare, men vår förening var för liten för att ha egen personal med alla de administrativa problem som detta förde med sig. Det var särskilt svårt att lösa vikariefrågan. Vi försökte även vid något tillfälle att ha en gemensam vaktmästare med de angränsande HSB-föreningarna, men detta fungerade inte tillfredsställande. Under de gångna åren har vi anlitat flera olika entreprenörer. Sedan år 1994 har vi avtal med Örehus Fastighetsförvaltning AB. Överlåtelsevärdena var reglerade i lag under åren Under den perioden var det förbjudet att sälja bostadsrätter till ett pris som låg över en schablonberäknad skälig nivå. Den bestämmelsen visade sig emellertid vara ganska meningslös, för i många fall betalade köparna pengar under bordet genom att överta möbler e d till fantasipriser. År 1990 blev prissättningen helt fri. 15

16 Jubileumsfirande När detta skrivs har vi just firat föreningens halvsekeljubileum på Restaurang Översten i samband med årsstämman. Antalet festdeltagare var 62. Av dessa var 46 röstberättigade medlemmar. Bland de närvarande fanns det 10 veteraner som hade bott i våra hus sedan dessa byggdes för 50 år sedan. Vi har tidigare högtidlighållit föreningens 20-åriga och 25-åriga tillvaro. Vid dessa tillfällen hade många av festdeltagarna varit med från föreningens bildande. 16

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , ,

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , , 1 6 april 2015 Adress Baltzar von Platens Gata 6 112 42 STOCKHOLM Organisationsnummer: 716420-0599 UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3 Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande 08-26 70 28, 0707 73 66 74, joakimohrbeck@hotmail.com

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Min favoritplats i lägenheten är balkongen, härifrån har man en härlig utsikt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en perfekt lägenhet när man pluggar, nära till Linero centrum där man

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

,

, , 2016-03-01 591 479 241 2016-03-01 Styrelsen för BRF Katthuvudet 14 avger härmed redovisning av föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Föreningens verksamhet Föreningens firma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Helsingborg Storlek 56.5 m2 Område Söder Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Helsingborg Storlek 56.5 m2 Område Söder Tillträde tidigast Södra Tvärgatan 4 Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Helsingborg Storlek 56.5 m2 Område Söder Tillträde tidigast Gatuadress Södra Tvärgatan 4 enligt överenskommelse 1,5:a på Söder! Välkommen till en 1,5:a om

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAGNE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAGNE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAGNE ÅRSREDOVISNING 2008 HSB BRF MAGNE I MALMÖ 746000-5965 FÖRENINGENS HUS MAGNE EN ÖVERLEVARE Funktionalism I 1930-talets akuta bostadsbrist för Malmös växande arbetarklass tog

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Rönnebergavägen 53 A Kommun Eslöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Eslöv Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Rönnebergavägen 53 A Kommun Eslöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Eslöv Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Eslöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Eslöv Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag gillar läget jättemycket, det är lugnt med mycket grönytor samtidigt som

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll för planlösningen när jag flyttade in, för mig var det viktigt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Torekovsgatan 22 C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Torekovsgatan 22 C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge med nära till city och bra kommunikationer. Flera butiker inom gångavstånd.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET Till alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Solhjulet Edsberg precis i början av december 2016 En av Sveriges största affärsbanker rekommenderade just styrelsen i föreningen

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Till Dig som är medlem i vår bostadsrättsförening Denna skrift, som utarbetats av Sveriges Fastighetsägareförbund och Stockholms Fastighetsägareförening

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är väldigt tyst, man hör mycket sällan något från grannarna!

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Klövervägen 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Klövervägen 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Kobjer Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag hade två krav när jag skulle köpa lägenhet, att det var fräscht renoverat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Brf Runö Park har varit ett hotell som byggts om till fräscha bostadsrätter.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast " Enligt överenskommelse Lugnt område där man kan känna sig trygg. Både skola och affär finns

Läs mer

Alunbruksgatan 4. Alunbruksgatan 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Alunbruksgatan 4. Alunbruksgatan 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 1.0 rum / 42 m² Område Degerhamn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenheten ligger i ett 200 år gammalt

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Branteviksgatan 7 B Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60.5 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Branteviksgatan 7 B Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60.5 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60.5 m² Område " Östra Sorgenfri Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt område nära till centrala Malmö och gott om bussar att välja

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Per Albin Hanssons Väg 52 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 23,5 m² Område Blekingsborg - Mobilia. Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Per Albin Hanssons Väg 52 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 23,5 m² Område Blekingsborg - Mobilia. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Per Albin Hanssons Väg 52 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 23,5 m² Område Blekingsborg - Mobilia " Tillträde tidigast 2013-07-01 Välskött och fint, bara att flytta rakt in! Lugnt område

Läs mer

S Hunnetorpsvägen 96 C

S Hunnetorpsvägen 96 C Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning LÄGENHET I ADOLFSBERG, HELSINGBORG HSB:s Brf ADOLFSBERG

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Segelmakargatan 9 Kommun Nyköping Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 74 m² Område Brandholmen Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Segelmakargatan 9 Kommun Nyköping Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 74 m² Område Brandholmen Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Nyköping Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 74 m² Område Brandholmen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Oerhört lugnt och tyst område med absolut närhet till vattnet.

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Terapivägen 14 B. Terapivägen 14 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Terapivägen 14 B. Terapivägen 14 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Huddinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 85 m² Område Flemingsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt och lugnt område. Bra kommunikationer med Pendeltåg

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden 2007 2009, på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) 7000 6000 5000 4000

Läs mer

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken!

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken! Stallgatan 6 A Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Eslöv Storlek 27 m2 Område Eslöv Tillträde tidigast Gatuadress Stallgatan 6 A enligt överenskommelse 1:a med utsikt över hustaken! Ljus och fräsch 1:a med kokvrå.

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

Faktorsgatan 3 A. Faktorsgatan 3 A. - Sida 1 av 13

Faktorsgatan 3 A. Faktorsgatan 3 A.  - Sida 1 av 13 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 48 m² Område Högaborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Vardagsrum Trevlig vardagsrum med två

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer