EXEMPEL. terna experter jobbar man nu mot det gemensamma målet; att skapa en vital och utvecklande arbetsplats för timmerhusproduktion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXEMPEL. terna experter jobbar man nu mot det gemensamma målet; att skapa en vital och utvecklande arbetsplats för timmerhusproduktion."

Transkript

1 LÅT DIG INSPIRERAS AV: TIMMER EXEMPEL 9 terna experter jobbar man nu mot det gemensamma målet; att skapa en vital och utvecklande arbetsplats för timmerhusproduktion. Utvecklingen för timmerhustillverkningen är ett bra exempel på hur en bransch med sina behov och intressen kan samverka med samhället mot gemensamma mål. Produktionens villkor har här vägts, mot samhällets krav, med hjälp av kunskaperna från forskningen. INSPIRERAS AV att informerar dec 2002

2 EXEMPEL 10 Lars Uno Olsson vd för Svetslego i Vansbro tog design till hjälp för att öka företagets attraktionskraft. Hans Lundkvist, projektledare för att projektet vid Högskolan Dalarna, var kontaktmannen som genom sitt nätverk hittade de lämpliga studenterna för utmaningen i Vansbro.

3 Fantasi, form och färg DESIGN KAN SKAPA EN BÄTTRE ARBETSPLATS OCH BÄTTRE KUNDMÖTE JAG LÄMNADE IFRÅN mig uppdraget utan krav, berättar Lars Uno. Jag visste inte vad som skulle göras. Studenterna fick fria händer. Jag är speciellt nöjd med att de inriktade sig på hur personerna som gör jobbet här, svetsarna, ville ha det och formgav efter det. Det har blivit så bra att mina svetsare nu rekryterar sina kompisar, som också är svetsare, till tjänsterna här. Bättre betyg kan inte insatsen få. DET VAR NÄR SVETSLEGO bytte lokal som företaget från början ville få det så bra som möjligt och samtidigt stärka profilen utåt. Studenterna gav förslag på utformning av ny logotyp och på hur lokaler från verkstad till lunchrum skulle fyllas med inspiration. Det visade sig att de anställda var bilintresserade och hade en förkärlek för amerikansk 50-talsmusik. Förslag gavs på utformning av utrymmen enligt personalens önskningar med detta tema. Personalens entusiasm över förslaget att sätta in en jukebox i lunchrummet var enorm: «Lysande! Vi tar oss an lite extra jobb så betalar vi snart av den!» Så kan design användas; att skapa en vacker form och funktion som uppfyller brukarens behov. SMÅ INGREPP KAN göra stor skillnad, med ett uppfinningsrikt och tränat omdöme har alla möjligheter att öka trivseln till gagn för både anställda, kunder och produktion. Detta är erfarenheter som gjordes genom Sommar- DesignKontoret som att...projektet genomförde sommaren FÖR ATT GENOMFÖRA ett SommarDesignKontor anställdes ett antal designstudenter med skiftande bakgrunder som arkitekt, industridesigner, designingenjör, student från Konstfack, och ekonom med inriktning mot designmanagement. Temat för studenternas uppdrag var att med färg och form ge förslag på lösningar som skulle göra företag mer attraktiva som arbetsplatser. Med utgångspunkt från företagens önskemål, tog studenterna fram ideer som fungerat som en inspirationskälla att ösa ur och ett exempel att följa. DET FÖRSTA STEGET innebär att analysera arbetsplatsen och se vad som behöver göras. Genom att metodiskt göra «besök» på den egna arbetsplatsen kan många nya förslag till förbättringar komma fram. Arbetsplatsen kan bilda en liten grupp som har till uppgift att se över situationen. Inspiration kan den få av utbildade designers eller från inrednings- och facktidningar. Kanske skulle entrén kunna göras om och bli mer inbjudande, kanske kan fikarummet göras mer inspirerande, levande blommor istället för plast. BERGKVIST SVETS O. MEK i Borlänge deltog även de i att projektets SommardesignKontor där studenter i första hand gav förslag på hur företaget kunde fräscha upp färgsättningen i en monteringshall, men även för att främja en känsla av samhörighet. Studentens nya och fria blick kom med lösningar som släppte in ljus och rymd, välkomnade kunden. De gav även förslag på åtgärder för att stärka yrkesstoltheten och samhörighetskänslan. MER INFORMATION Stiftelsen Svensk Industridesign

4 EXEMPEL 11 Röken från svetsutrustningen ligger tät i verkstadslokalen. Svetsarna klagar och mår dåligt. Tillfälliga besökare noterar den dåliga arbetsmiljön. Det här är inte bra för företaget. Den kloke företagsledaren beslutar göra något åt det. DET FINNS TVÅ vägar att gå: Att ta hjälp av en expert utifrån som tar fram ett nytt ventilationssystem. Det kan gå bra. Den andra vägen är att låta de verkliga experterna i företaget, svetsarna, lösa problemet tillsammans med experten utifrån. Då går det alldeles säkert bra. Ett vanligt sätt att ta sig an till exempel problemet med svetsrök är att leja en expert som kan ta fram ett effektivare ventilationssystem. Det blir ofta dyrt och inte alltid så effektivt som avsetts eftersom synpunkter från de som skall använda utrustningen lätt missas. Om företagsledningen istället ut-

5 När svetsröken ligger tät DÅ FINNS LÖSNINGEN I NÄRHETEN går från arbetsplatsen och dess förutsättningar, och kombinerar expertens kunskap och resurser med personalens, kan den många gånger finna lösningar som har bättre förutsättningar att fungera effektivt. Samtidigt har företaget skapat engagemang, motivation och delaktighet bland medarbetarna vilket kan lägga grunden fortsatt utveckling. DET KAN FINNAS problem inom arbetsmiljön, som kan vara hämmande för både trivsel, hälsa och produktion. Bristande ordning och reda kan ge samma bieffekter. För den produktiva och hälsosamma arbetsplatsen är det viktigt att ha kontroll och veta hur den effektivt ska ta itu med problemen när de väl uppstår. ATT HAR ARBETAT med metoder som bygger på initiativ från den enskilt berörde för att förbättra motivation och engagemang inifrån företaget. Genom att göra en mätning på en arbetsmiljö, får de berörda viktiga kunskaper om, varefter de själva på ett bättre sätt kan medverka i förbättringsarbetet. Experten fungerar här mer som bollplank, som med sina kunskaper samverkar för att ta fram den bästa lösningen. Det kan visa sig att vad som behövs är väsentligt mindre kostsamma och effektivare lösningar än ett nytt ventilationssystem vid svetsning. Kanske hjälper det med att förändra förutsättningarna så att den ventilation som redan finns kan användas effektivare. PIMEX-METODEN ÄR EN visualiseringsmetod som har utvecklats av Gunnar Rosén och Ing-Marie Andersson, forskare vid Arbetslivsinstitutet. Metoden har prövats med framgång vid ett antal tillfällen och väntar på att slå fäste på verkstäder och kontor. Ju större medvetenhet som finns om att mäta och utvärdera arbetsmiljön, desto större möjligheter blir det att finna precis den förbättring som behövs. Dessutom görs en insats för delaktigheten och engagemanget på den lokala arbetsplatsen. Motivation och engagemang två ord som sammanfattar arbetet. Inte bara metoder för att mäta och förbättra arbetsmiljön, utan även andan och idén bakom att...projektet. Kunskaperna och möjligheterna finns. Nu gäller det bara att omsätta det i verksamhet. MER INFORMATION pimex

6 EXEMPEL 12 Du vill utveckla ditt företag eller bransch. Var är lösningen? Förmodligen rakt framför dig. Det handlar kanske bara om att titta på rätt sätt.

7 Att se med nya ögon! NYCKELN TILL UTVECKLING DET HANDLAR VÄLDIGT mycket om att använda sin fantasi, våga tänka på nya sätt och våga pröva andra lösningar för att utveckla företaget eller lösa problem som kan bli allvarliga om du inte löser dem i tid. Det visar en rad exempel i de olika projekt som fötts ur att... projektet, till exempel Företag- SAM, RobotLego, KULA-kurser, Tema Arbetsliv. Två av dessa goda exempel är UNAR, frigörande av de utomnordiska akademiska resurserna, och ArbetsFriska Dalarna, ett länsomfattande initiativ för Sveriges friskaste län. ArbetsFriska Dalarna är en vision som alla större arbetsgivare och länsaktörer slutit upp bakom för att öka hälsan i arbetslivet, och därigenom attraktiviteten på Dalarnas arbetsplatser. Målet är att Dalarna 2007 har Sveriges friskaste arbetsliv! Nyckeln är att finna inspiration till lösningar som frigör kreativiteten och skapar ett hälsosamt arbetsliv. Vägarna dit kan vara många: Systematiskt Arbets- Miljöarbete, mötesplatser som gör att grupper finner och lär av varandra, olika typer av friskvård. Listan kan göras hur lång som helst och det är fantasi, kompetens och tid för tänk som är verktygen. För det är just det som ArbetsFriska handlar om: att se möjligheter, främja det som är attraktivt och övervinna hinder. MOD OCH GALENSKAP kan rädda branschen. Uppfinningsrikedom, djärvhet, mod och kanske en liten dos galenskap kan bidra till avgörande förändringar. Det kan handla om hur man räddar en hotad verkstadsbransch genom att vara lyhörd inför attityderna och förväntningarna på verkstadsarbete. Hur ska arbetsplatsen utformas för att bli en attraktiv arbetsplats för en kommande generation? Hur ska en krisdrabbad vårdcentral göra för att utvecklas till en attraktiv arbetsplats där alla känner delaktighet och har roligt? Varför har de kvinnliga tandläkarna högre sjukfrånvaro än deras manliga kolleger, och vad kan man göra åt saken? Dialogen är i full gång, kontakter skapas och idéer kläcks. Det finns plats för dig och ditt företag i ArbetsFriska! GLÖM INTE KRAFTEN utifrån! UNAR är ett annat exempel på vad tankarna med att kan leda till. För företagaren kan det ibland vara svårt att hitta «just den där» speciella kompetensen. Samtidigt kan de utomnordiska akademikerna ha svårt att finna jobb som motsvarar deras kompetens. UNAR arbetar med att bryta ner denna barriär och föra samman denna kompetens med företagens behov. En stor resurs är den grupp av utomnordiska studenter på Högskolan Dalarna som bland annat bidragit med statistiker till Vasaloppet och jurist till Försäkringskassan. UNAR arbetar även aktivt med att frigöra akademiska resurser inom hela riket genom att öka integreringen det gäller att se resurserna och frigöra dem. Arbets- Friska och UNAR, två initiativ i samma anda! INSPIRERAS AV att informerar jan

8 att vara inblandad TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT PROJEKT! AB GUNNAR ANDERSSONS VÄVSKEDSFABRIK AB HEJARSMIDE AB IMPREGNA AB KANDRE AB NÄS VERKSTÄ- DER AB P G ELFSTRÖM AB UNE PRODUKTER AB VANSBRO SNICKERIFABRIK ABOUT DESIGN ALO-TEKNIK ALVIKS SNICKERIFABRIK AB ANDERS NISS ANDREAS KYSING AVESTA NÄRINGSLIVS SERVICE AVESTA VERKSTADS- KOMPETENS AVESTAPOLARIT AB AWETEK I AVESTA AB BENGT AGER BENGT ASP BERGQVIST SVETS O MEK. BERGSLAGSGRUPPEN BERKVIST-INSJÖN BERNOS AB BERNT BERGLUND BGC PLÅT AB BIRGITTA HERMANS- SON YLVÉN BIRGITTA SVENSSON BO BE PLASTINDUSTRI AB BO HANSSON BO HELDIN BO NORDKVIST BODYCOTE YTBEHANDLING AB BOMANKÖK AB BRÖDERNA PERES INDUSTRI AB BTM INREDNINGAR & DESIGN AB BYGGTRÄ AB BÄLTARBO TEGELBRUK CARL STRÖM CHARLOTTA DAHLLÖF CURANT DALA PROFIL AB DALAHÄLSOR I SAMVERKAN DALALIST AB DALASTUGOR FASTIGHETS AB DALAZINK I SMEDJEBACKEN AB DELLNER COUPLERS AB DESIGN I DALARNA DOMARHAGSSKOLAN DOORIA-GAGNEF DORIS BRODÉN E M ERIKSSON PLÅT AB EB HEDLUND & CO E-BYRÅN EK:S MÅLERI AB EKC SVERIGE AB ERASTEEL KLOSTER AB ESSBE TEKNIK AB F M MATTSSON AB F M MATTSSON PLAST AB FALK LACKERINGSCENTRAL AB FASTIGHETS AB FEAL AB FRAMTIDSDALEN FORMATA GRAFISK DESIGN FRAMTIDSMUSEET FSMC DALARNA AB (FINNVEDEN) FURUDALSSKOLAN FÖRENINGEN SVENSKA TIMMERHUS GRÄNGESBERGS RÖR & MASKIN GUNDE HENRIKS- SON GUSTAFS INREDNINGAR I DALARNA AB GÄVLE DALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD HAMMARPRODUKTER HANS FRISK HEDBLOM OCH SÖNER MEKANISKA AB HEDEMORA INREDNINGSSNICKERI AB HENNINGSONS TRYCKERI AB HENRIK BRANDBERG HERDINS FÄRGVERK HORNDALS KOMPONENT AB HUC OF SWEDEN HÅKAN ENGBERG HÄLSOARENAN HÖRNELL INTERNATIONAL AB PUBL IFOF INDAUTO AB INDUSTRIPROGRAMMETS LÄRARE OCH ELEVER INSJÖNS VÄVERI IUC DALARNA AB JAN UDDÉN AB JAN-BERTIL NORLING JC SNICKERI AB JOHAN LARSSON JOHAN-OLOV SKOLAN JONSSONS TIMMERSTUGOR HB JOUKO RYYTI KARIN VESTMAN KENT MOHLIN KERSTIN HENRIKSSON KJELL HEDBLOM KOLLIN & STRÖM AB KOPPARDALENS MEKANISKA AB KRYLBO ELEKTRA AB KRYLBO VERKSTÄDER AB KUGGTEKNIK KURT LÖFGREN LARS ENKOSSON LEKSANDS VÄVERI AB LEMONT MASKIN AB LIGN MULTIWOOD LILLA HÅRSAXEN LÅNGSHYTTANS UTVECKLINGSBOLAG AB LÅNGSHYTTE LIMTRÄ LÄNSARBETSNÄMNDEN LÄNSTYRELSEN I DALARNAS LÄN MAJA SJUNGARGÅRD MATS SUNDSTEDT MATSPERS TIMMERSTUGOR METALL AVD 123 MOELVEN DALATRÄ AB MONARK EXERCISE AB MORA FORMGUMMI AB MORA PRESS & FORMVERKTYG AB MORA TOOL AB MORABY WOOD AB NORDPULS NYHAMMARS BRUK AB OLA GRANHOLM OLLAS TIMMERSTUGOR OLLE PETTERSSON MOTOR AB ORDFÖRRÅDET ORSA BIOBRÄNSLE AB ORSA LAMELLTRÄ ORSA LINK PER HOBRO PERRA LARSSON PROCORDIA FOOD AB PROFFECOM PROJEKTHYDRALIK I BORLÄNGE REXROTH MECMAN SVENSKA AB ROSEVO AB RÄTTVIKSSKOLAN SCANDINAVIAN WELD TECH AB SCANDINAVIAN WOOD FIBERS AB SCANDINAVIAN WOODFIBER SCANIA SE TIMMERSTUGOR SECO TOOLS AB LUDVIKA SILJANS CHARK AB SKOG- OCH TRÄFACKET SMJ KONSULT AB SOMMARDESIGNKONTORET SSAB TUNNPLÅT AB STEGVIS AB STERNERS SPECIALFABRIK AB STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN STIFTELSEN TEKNIKDALEN STIG FLINK STIG HELLBERG STORA ENSO FORS AB STORA ENSO KVARNSVEDEN AB SWEDE ELECTRONICS AB SVEN WÅHLIN SVENSKA EKONOMIFILTER AB SVEN- ÅKE PETTERSSON SVETSLEGO SÄLGSTRÖMS INREDNINGAR AB SÄTERS SNICKERIFABRIK AB SÖDERÅS TIMMER- HUS TAMPERE REGIONAL INSTITUTE OF OCUPATIONAL HEALTH TEKNIKERJAKTEN TIMMERHUS SILJAN TIMMERHUSUTBILDNINGENS LÄRARE OCH ELEVER TMF TOMMY LILJEBLAD TOMOKU HUS AB TRIONA VAN- HÄLLS SÅG AB WATER & LASER TECHNOLOGY I WESTLINGS INDUSTRI AB VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND WÅHLINS GASSKÄRNING AB Z-INFORMATION ZMIDE I KRYLBO AB ÅVESTADALSSKOLAN

9 DOKTORAND DOKTORAND SEKRETERARE PROJEKTLEDARE FORSKARE FORSKARE FORSKARE Hans Lundkvist Marita Andersson Bengt Pontén Mattias Åteg Gunnar Rosén Ann Hedlund Ing-marie Andersson

10

11 OCH VAD HÄNDER SEN?

12 P rojektet Attraktiva Tillverkningsföretag i Dalarna var en start på nå got vi hoppas skall bli långsiktigt. Nu fortsätter samarbetet för att bygga en kompetensmiljö för Attraktivt Arbete. Vi tror att samarbete mellan näringsliv, offentlighet och akademi gör att kunskap sprids så att flera positiva processer startas. Vår förhoppning är att vi möter dig i en samverkan för mer Attraktivt Arbete. Ta kontakt med oss! PROJEKTET HAR VARIT MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA TACK VARE FINANISERING OCH MEDVERKAN AV: Sparbanksstiftelsen Delfinaniserad av Europeiska unionens strukturfonder

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Något har hänt! innehåll. SAM hjälpte oss vem hjälper Er? 4 SAM behövs! Vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete 5 SAM i lagen

Något har hänt! innehåll. SAM hjälpte oss vem hjälper Er? 4 SAM behövs! Vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete 5 SAM i lagen innehåll 10 12 4 SAM behövs! Vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete 5 SAM i lagen 6 SAM-status Arbetsmiljöverkets skala 7 Kunskap ger framgång Forskning och företag i samverkan 8 företagsam Ett tillämpat

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

PIMEX. Kontakta Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna. arbetsliv@du.se

PIMEX. Kontakta Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna. arbetsliv@du.se PIMEX För många av de faktorer som skapar problem i arbetsmiljön är det inte alltid självklart vad som skall göras för att åtgärda problemen. Vilka insatser är effektivast för att förbättra luften? Hur

Läs mer

Kvinnor, invandrare och ungdomar. Där har tillverkningsindustrin. en personalpool av outsinliga mått att ösa ur. Det är bara att använda fantasin

Kvinnor, invandrare och ungdomar. Där har tillverkningsindustrin. en personalpool av outsinliga mått att ösa ur. Det är bara att använda fantasin Kvinnor, invandrare och ungdomar. Där har tillverkningsindustrin i Dalarna en personalpool av outsinliga mått att ösa ur. Det är bara att använda fantasin och det går alldeles utmärkt att använda leken

Läs mer

Arbetsmiljöarbete och motivation

Arbetsmiljöarbete och motivation Arbetsmiljöarbete och motivation Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär Mattias Åteg, Ing-Marie Andersson, Greg Neely, Gunnar Rosén, Jonas Laring och Olle Nygren arbetslivsrapport nr

Läs mer

Kvinnor trivs visst i industrin! sid 4. Allt fler företag väljer arbetsmiljöarbete sid 8. Vasaloppet anlitar statistiker från UNAR sid 7

Kvinnor trivs visst i industrin! sid 4. Allt fler företag väljer arbetsmiljöarbete sid 8. Vasaloppet anlitar statistiker från UNAR sid 7 februari 2003 INFORMERAR. www.du.se/att ATTRAKTIVA TILLVERKNINGSFÖRETAG I DALARNA BENGT PONTÉN: Samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och Högskolan i nytt projekt sid 10 Kvinnor trivs visst i industrin!

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Företagsklimatet i Falu kommun 2017

Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 Falu kommun Primär målgrupp: Företag

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

M40 12,46 Göte Hinders Säters IF VDM Kvarnsveden. M45 12,42 Bengt Pettersson Säters IF VRM Västerås

M40 12,46 Göte Hinders Säters IF VDM Kvarnsveden. M45 12,42 Bengt Pettersson Säters IF VRM Västerås Veteranrekord för Dalarna utomhus 100 m 11,65 Stefan Uhr 1963-10-10 IFK Mora 1998-05-16 Falun M40 12,46 Göte Hinders 1946-01-10 Säters IF 1986-08-30 VDM Kvarnsveden M45 12,42 Bengt Pettersson 1936-01-19

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

1922 Första loppet och målområdesbiljett.

1922 Första loppet och målområdesbiljett. Grundaren 1522 Gustav Anders Vasa. Pers. 1922 Första loppet och målområdesbiljett. 1922 Segraren Ernst Alm. 1922 Målområdet. 1928 Sven Utterström. 1929 P.E. Eriksson. 1938 Erik Larsson. 1950 Mora Nisse.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker 2014:1 Arbetshälsan i Sverige Rapport från Expertpanelen Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker Denna expertbedömning, vars data samlas in

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter Samarbete mellan verksamheter Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter inom hälsa och friskvård under ett och samma tak. Vårdcentral, träningscenter, apotek, behandlingar och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE THE PERFECT WAY TO YOUR NEXT OFFICE STEG 1 - STEG 2 - ANALYS 1 STEG 3 - SKAPA VISION STEG 4 - INREDNINGSLÖSNING STEG 5 - & UPPFÖLJNING ANALYS FÖR ATT: Få en optimal planlösning.

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström -

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström - Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd Svenskt Näringslivs kommunranking 2011 Carl Ström - carl.strom@svensktnaringsliv.se - 023-58030 Kommunranking 2011 - Företagsklimat Därför mäter vi företagsklimatet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se smålandsbilder.se Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden Arbetsgivare Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers Vad är projektet Arbetsgivare

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Svenskt näringslivs rankning Rankingen består av 18 faktorer som viktas olika tungt. 1/3: Tyngst vägande är företagens bedömning av Det sammanfattande

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson Hälsofrämjande arbete med företag i fokus Erfarenheter från projekt BRON i Halland Projekt BRON I denna skrift har jag samlat kunskap och erfarenhet från projekt BRON som pågick under åren 2003-2006. Projektets

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer