3. Förklara varför man kan tala om en trespråkig medeltida språkkultur i Sverige!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Förklara varför man kan tala om en trespråkig medeltida språkkultur i Sverige!"

Transkript

1 Latinets inflytande på svenskan och Det svenska ordförrådets historia Facit till frågor och uppgifter PN B081 av Eva Tidner, Förklara benämningarna arvord och tidiglån. Ge exempel! Arvord är ord som olika språk ärvt från samma gemensamma ursprungsspråk. De kan sedan utvecklas vart och ett på sitt håll. Ofta behåller de sin likhet typ sv. sol lat. sol, sv. vår lat. ver men ibland kan de t.o.m. bli oigenkännliga för alla utom för språkanalytiker sv. fot lat. ped-, sv. hjärta lat. cord-. Lånord är som namnet säger inlånade ord t.ex. från ett grannspråk sv. pjäxa fi. pieksu, sv. spydig, da. spydig eller högstatusspråk sv. status, lat. status, sv. overall, eng. overall. Tidiglån har lånats in för länge sedan och har liksom arvorden ibland förändrats under tidernas lopp och anpassat sig till sitt nya språk i fråga om uttal och böjning så att man ytligt sett inte kan veta om det är ett lånord. 2. Nämn några personnamn som kom in med kristendomen! Johannes med kortformerna Johan, Jon, Hans, Laurentius med kortformen Lars, Nikolaus (= grek. besegrare av folk) med kortformerna Niklas, Nils, Klas, Klemens (= mild), Martin som sedan blev Mårten, Kristina med kortformerna Kristin, Kerstin, Stina. Senare Maria och sist Eva. 3. Förklara varför man kan tala om en trespråkig medeltida språkkultur i Sverige! På 1100-talet kom de första latinska skrifterna till i Sverige i början i form av gravinskriptioner, senare kalendarier, helgonlegender och s.k. diplom, texter av juridiskt och administrativt slag. Från 1200-talet kom landskapslagarna avfattade på fornsvenska och svenskan introducerades även i de andra genren. I diplomlitteraturen dominerade svenskan under 1300-talet men en del var fortfarande författat på latin eller lågtyska. På grund av hansastaternas omfattande ekonomiska och politiska inflytande i städerna skulle man kunna tala om en trespråkig medeltida språkkultur. 4. Vilken är bakgrunden och karaktären av det svenska kanslispråket? Från påvens kansli strömmade en mängd skrifter av kyrkligt administrativ karaktär. Detta skrivna kanslilatin hade utvecklats ur det senromerska ämbets- och förvaltningsspråket och därefter spridit sig ut i Europas romersk-katolska länder. På detta sätt formades de olika nationalspråkens kanslispråk, således även det svenska genom direkt eller indirekt påverkan. Det karaktäristiska för detta språk är naturligtvis den tunga meningsbyggnaden med många bisatser och satsförkortningar med particip.

2 5. Nämn något om hur svenskan kom att introduceras i offentliga tal och skrifter och påverkas av latin! Efter reformationen hölls de kyrkliga predikningarna på svenska och helgonlegender översattes och omarbetades. Svenskan omformades efter latinska mönster och ords betydelser utvidgades till att även uttrycka abstrakta begrepp. Under 1600-talet och ännu mer på 1700-talet började svenskan alltmer användas i vetenskapliga skrifter ibland blandat med latinska uttryck. Sedan kom latinska lånord att översättas till motsvarande svenska ord. 6. Varför användes ofta latinska benämningar då man talade om vissa kroppsdelar eller sjukdomar? De latinska/ grekiska benämningarna har fått en dubbel funktion som internationella termer i en alltmer globaliserad värld och som eufemismer för undvika att gå närmare in på något obehagligt eller opassande. Tyska: 1. Varför hade tyskan så stor betydelse i Sverige under medeltiden? Vilken sorts tyska var det fråga om? Ge exempel på några sådana tyska lånord! Hansaförbundets hade ju en väldig betydelse i Östersjöområdet i flera århundraden under hela medeltiden. Tyska handelsmän och hantverkare flyttade in i städerna och tyska bergsmän lärde ut sin konst i Bergslagen. Särskilt under 1400-talet vällde mängder av lågtyska ord in i svenskan t.ex. herre, fru, fröken, jungfru, furste, stolt, betala, jaga, straff, borgmästare, rådhus, fönster, trappa, rock, byxor, näktergal, språk. 2. Ge exempel på svenska ord som trängdes undan av de tyska lånen! Ibland ersatte de lågtyska lånorden svenska synonyma ord som visserligen levde kvar men blev mindre vanliga, fick ett annat stilvärde eller en annan betydelse: anlete trängdes till exempel undan av ansikte, rita av skriva (jfr eng. write), varda av bli/va/, arvoda (jfr /läkar/arvode = lön), av arbeta, spyria (= spörja) av fråga, gift av gåva (jfr eng. gift (= gåva) och svenska sammansättningar som av-, hem-, efter-, till-, upp-, utgift och gifta bort), sicken av tholikin/sådan. 3. Vilken sorts tyska lånord kom sedan in under nyare tid? Av vilka orsaker lånades de in? Ge exempel på några sådana senare tyska lånord! Den högtyska kulturen inspirerade med sin filosofi, litteratur och vetenskap. Många svenskar studerade på och 1600-talet vid tyska universitet och flera författare på och 1800-talet tog in högtyska lånord, några av dem översättningslån. Några exempel: angenäm, friherre, betjänt, hatkärlek, häxa, fänrik, kamrat, fuska, skurk, springbrunn, anstalt, värdshus, gehör, gemytlig, medelväg, medelålder, sevärdhet, sinnebild, baktanke, skräck, stillestånd, välstånd, århundrade, övermänniska.

3 4. Ge exempel på affix (prefix + suffix) som lånats in från tyskan! an-falla, be-tala, av-stånd, bi-drag, er-känna, för-därv, ge-men, und-gå och skön-het, värdinna, tvätt-erska, dyr-bar, var-aktig, lust-ig, sol-ig. Det tyska adjektivsuffixet ig ersatte det nordiska og/-ug som lever kvar i avog och idog. Ibland fick de gamla nordiska suffixen nytt liv genom liknande inlånade lågtyska suffix såsom betalning, inbjudan, lärare, stavelse motsvarande lågtyskans ing, -en, -er, -isse. 5. Ge exempel på personnamn med tysk bakgrund! Adolf, Albert, Albrekt, Gerhard, Gertrud, Herman, Fredrik/a/, Henrik, Ludvig, Otto, Wilhelm, Ulrik/a/. 6. Nämn några lånord som har ändrat betydelse! Ofta stod de förr närmare tyskan: artig behaglig, draga bära, nedrig låg, rolig lugn men ro nöje, ålderdomen forntiden. Franska: 1. När började de franska lånorden komma in i svenskan? Ge exempel! Under svenskarnas långvariga krig i Tyskland på 1600-talet kom franska ord oftast via tyskan in i svenskan t.ex. avancera, batteri, batalj, furir, general, konstapel, löjtnant, major, mina, patrull, skvadron. 2. Ge exempel på keltiska lånord som kommit in via franskan! klocka (onomatopoetiskt), kärra, bäver, tunnel, personnamn på rik såsom Erik, Ulrik, Henrik (jfr latinets rex och galliska namn som Dumnorix, Orgetorix,Vercingetorix). 3. Ge exempel på affix (prefix + suffix) som lånats in från franskan, t.ex. diminutiver och augmentativer! servera, tyranni, nation, organism, turist, protestant, regent, populär, elegans, dansös, diligens, direktör, direktris, plantage, salong, servis, toalett, broschyr, mimik. Märk särskilt diminutiven -ett och augmentativen on/ - ong/ som blivit så vanliga: toalett = liten duk, tablett = liten bräda, kassett = liten låda, rosett = liten ros och kupong = något som klipps av, salong = storsal, ballong = storboll, balkong = storbjälke. 4. Ta reda på ursprunget till några franska lånord affär av à faire = till att göra, ami av amict prästens axelkåpa, lat. amictus = klädnad, butik av grek. apotheke = skåp, förvaringsplats, champinjon av champignon av champ = fält, lat. campus, departement = avdelning, insinuant = inträngande i bröstet av lat. sinus bukt, vik, veck jfr sinuit = bihåleinflammation och sinusvinkel, foajé av foyer = härd, lat. focarium, kupé av (carosse) coupé avskuren tudelad vagn av couper = skära, kuvert av couvert = täcke, omslag av couvrir = täcka, lat. cooperire, patiens av patience = tålamod av lat. patientia, repris av reprise = återtaget av reprendre = åter/upp/ta, soaré = kvällsunderhållning av soir = kväll, lat.serum = sen tid, radikal = med rötterna av lat. radix = rot.

4 5. Ge exempel på några lånord från det franska köket! à la carte, aperitif, beurre manié, biskvi av biscuit, buljong av bouillon, byffé av buffet, svart kaffe översättningslån av café noir, chateaubriand, chèvre, cider, filé, konjak, coupe, kuvert, crème fraîche, kräpp/ crêpe, croissant, dessert, glass/glace, entrecôte, fondue, färs, sky, frikassé, majonnäs, marinera, meny, omelett, panera, pochera, pommfritt /pommes frites, pralin, puré, ragu, remulad, restaurang av restaurant, rulad, supé, sås), vin. 6. Hur har den franska stavningen försvenskats? Bl. a. med införandet av å, ä, y och ö och slut-s i stället för au, ai, u och -ce såsom i ovannämnda sås, majonnäs, meny, miljö, glass och ersättningen med oa för det franska oi i ord som toalett eller trottoar. -ang och -äng i st.f. -ant och -in: restaurang, gratäng. 7. Ge exempel på personnamn med fransk bakgrund! Anne, Annette, Beatrice, Eugen/ie/, Charlotte, Catrine, Christine Desirée, Louise, Marie, Sophie, Therese. Engelska: 1. Ge exempel på gamla engelska lånord i svenskan! biffstek, kalops, bulldogg, jochey, klubb, mobb, mugg, paj, pudding, porter, sherry, vadd. 2. Hur har man i svenskan bildat verb av engelska lånord? Ge exempel! Med tillägg av a: chartra, filma, putta, pusha, jobba, mobba, strejka. 3. Ge exempel på när engelska ord i pluralis har blivit lånord i singularis i svenskan! bebis och därtill svensk pluralis bebisar av babies, chips, clips, kex av cakes, koks, pickels, pumps, shorts och det indiska (hindustani) pyjamas. 4. Ge exempel på engelska förkortningar som är vanliga i svenskan! O.K., TV (television), WC (water closet), BMI (kroppsmasseindex), IQ (intelligenskvot), PR (public relation), DVD, PDF (portabelt dokumentformat), SMS (short message sevice) också som sjukdomsbeteckningar t.ex. ADHD, damp, PTSD (posttraumatiskt stress syndrom), SIDS (plötslig spädbarnsdöd), STD (sexuellt överförd sjukdom, könssjukdom. 5. Ge exempel på engelska översättningslån! brevvän av pen pal, allsång av community singing, hjärntvätt av brainwashing, hård- /mjukvara av hard-/software, kedjereaktion av chain reaction, ståuppkomiker av stand up comedian, slag(anfall) av stroke, följa upp av follow up, ladda ner av download, nedräkning av countdown, det är upp till honom av it s up to him, huvudvärk i betydelsen "problem" från eng. headache, skrivare i betydelsen "utskriftsmaskin för datorer". 6. Hur har den engelska stavningen försvenskats? c och ibland ch har ersatts med k document > dokument, archive med arkiv eller med s hospice > hospis. Somliga gamla och en del nya lån har helt försvenskat sin stavning: bebis, dejta, flörta, kex, koks, mejl, sajt, snobb, stopp, strejk, tajma, tajt, tejp i stället för babies, date, flirt, cakes, cokes, mail, site, snob, stop, strike, time, tight, tape.

5 7. Ge exempel på hur inlånade engelska ord har fått en snävare betydelse i svenskan! I engelskan är till exempel tape olika typer av band, inte alls bara tejp, chips många sorters flisor, med city menas en stad (med katedral) och inte bara en större stads centrum, juice betecknar flera olika sorts safter, the public betyder allmänheten eller den breda offentliga publiken, stroke betyder bara slag eller smekning i allmänhet och union är inte bara en union utan kan också vara en förening, anslutning, koppling eller enighet. 8. Ge exempel på vanliga engelska uttryck eller fraser i svenskan! He is still going strong, take it easy, a good loser, absent friends, bed and breakfast, happy hour, help yourself, on speaking terms, print-on-demand, say when, so far, so what?, trial and error, to the bitter end, wash and wear. 9. Ge exempel på lånord från latin som har fått olika betydelser i svenska och engelskan eller en mera inskränkt betydelse i svenskan än i engelskan! eng. actual = verklig, faktisk, sv. aktuell = eng. current, eng. concurrent = samtidig, jämlöpande, samverkande, sv. konkurrent = medtävlare i affärer, eng. eventually = slutligen, sv. eventuellt = kanske, eng. magnitude = storlek, omfattning, betydelse och som vetenskaplig term för att mäta en stjärnas ljusstyrka eller en jordbävnings styrka, sv. magnitud används endast som vetenskaplig term, eng. rector (vanligast) = kyrkoherde, sv. rektor = föreståndare för en skola, eng. genial = vänlig, behaglig, sv. genialisk, eng. final = slutlig, sv. final = slutkamp i tävling, eng. operate = operera, verka, göra, sv. operera medicinskt, eng. figure = figur, siffra, beräkna, eng. genial = gemytlig, vänlig, sv. genial = snillrik, genialisk = eng. ingenious, eng. primitive = ursprunglig, primitiv, eng. filial = sonlig, dotterlig, sv. filial = dotterbolag, eng. conductor = ledare, dirigent, konduktör, sv. konduktör, som förr tog upp avgift på bussar och spårvagnar, eng. conserve = bevara, sv. konservera gäller mest mat, eng. contract = dra samman, fördrag, kontrakt, sv. kontrakt = skrivet avtal, eng. extract = utdrag, sv. extrakt från filtrerad dryck, eng. motion = rörelse i flera olika sammanhang, sv. motion = kroppsrörelse = eng. physical exercise, eng. obligation = förpliktelse, sv. obligation = eng. bond, eng. offer = erbjuda, frambära sv. offer, som man bär fram till gudar, eng. provision = bestämmelse, villkor, sv. provision = extra betald belöning = eng. commission, eng. rapport = förbindelse, nära relation, sv. rapport = redogörelse, utlåtande = eng. report, eng. receipt = kvitto, recipe = matrecept, sv. recept för mat och medicin, eng. record = /skriva en / minnesanteckning, grammofonskiva, sv. rekord = det högsta nedtecknade tävlingsresultatet, eng.( och ty.) Semester = termin, sv. semester = eng. holiday/s/, vacation. 10. Ge exempel på personnamn med engelsk bakgrund! Några vanliga engelska personnamn: Alice, Alfred, Annie, Betty, Daisy = tusensköna av day s eye, Edvard, Edvin, Fanny, Georg/e/, Harry, Harriet, Henry, Jane, Jenny, John, Mary, Sally, Robert, Roger, William. Latin: 1. Hur har latinska lånord kommit in i svenskan? Dels direkt och dels genom de stora långivarspråken tyska, franska och engelska. 2. Varför var latin så betydelsefullt för Europa inklusive Sverige? Därför att det så länge var ett lingua franca för det bildade Europa såsom den katolska kyrkans, skolutbildningens, diplomatins och framför allt vetenskapernas språk.

6 3. Ge exempel på latinska lån från olika latinska deklinationer som inte försvenskats! 1:a och 2:a dekl.: diverse neutrala ord på -um av vilka några har kvar sin latinska pluralis på -a: album, centrum pl. centra, datum pl. data, faktum pl. fakta, spektrum, museum, observatorium, imperium, indicium, premium, preludium, solarium, akvarium, ultimatum och några femininer på -a: area, arena, flamma, gloria, kamera, materia, matrona, penna, planta, skala, summa, villa, historia, karta, skola (de tre sista grekiska lån) och några maskuliner på -us eller -r: fokus, cirkus, diskus, status, magister, minister, cancer. Från 3:e deklinationen har vi neutrala ord på -men: examen pl. examina, omen, pronomen, tentamen och maskuliner på -or för ämbetsmannatitlar och apparater: doktor, lektor, pastor, motor, dator, traktor. 4. Ge också exempel på några lånord som ändrat form på grund av förenkling eller påverkan från något förmedlingsspråk! mästare av magister, kammare kamrer kamrat av camera, krönika av grek. chronos, ståt stat av status, krona av corona (= krans), sky = steksås av franska jus och juice = fruktsaft av engelska juice, båda från latinets ius sås, spad, soppa, just justera - schysst av lat. iustus rättvis, rätt, skriva av scribere, ämbar av amfora, butik av apotheke, Här nedan följer några fler exempel på orddubbletter med samma ursprung inlånade på olika tider, vägar och europeiskspråkliga förmedlare: Äventyr advent; amnesti amnesi - anamnes; ämbar ampel ampull; bacill baguette; batalj debatt; brillor briljanter; bulletin biljett; butik (bodega) apotek; chans dekadans; dadel daktyl; drake - dragon; fe fatal;fernissa vernissage; färs- fars; cittra gitarr; grotta grotesk krypta; hotell hospital; kalas kolla/tionera/; klimat klimax; kompanjon apanage; kåpa kappa - cappuccino; kärra karikatyr; lira - lyra; Margareta margarin; melon marmelad; muskel mussla; nykter nokturn; bankrutt pank; pärm pergament; pärs press; revir Riviera rival; roll- kontroll; roman romansk; salva salut salvia; triumf- trumf; tumult tumör. 5. Ge exempel på några latinska uttryck som är vanliga i svenskan! etc. (et caetera = och övrigt/ och så vidare ), det medeltida stenografitecknet & (= et och ) och CV (Curriculum vitae = levnadslopp), PM = pro memoria = för minnet, PS = post scriptum = efter det skrivna. Andra vanliga latinska uttryck är alibi = på annan plats, alter ego = (en romanförfattares) andra jag, anno dat. sing. i året, arena = sand, sandfält, skådebana, agenda = saker som ska behandlas, grat/i/is abl. plur. = med tack, in memoriam = till minne, omnibus dat. plur. = för alla, summa summarum = summornas summa dvs. totalsumma, rebus abl.plur. = med saker, status quo = ställning i vilken (det var från början eg. med en fortsättning ante bellum erat = det var före kriget), veto = jag förbjuder, via abl.sing. på vägen, vice versa = i omvänd växling (ordning), ex libris = från böcker, bokmärke,origo = ursprung, ibidem = på samma ställe, dvs. med referens till samma skrift som tidigare nämnts i akademiska uppsatser, IV (in vitro = i glas, dvs. provrör), in situ = på /sitt ursprungliga/ ställe, FLER EX? 6. Försök att memorera så många latinska prefix du kommer på och ge exempel på lånord där de används! 7. Gör likadant med grekiska prefix!

7 8. Nämn några latinska personnamn! Albin, Amanda, Magnus, Camilla, Cecilia, Clara, Claudia, Emil/ia/, Laura, Margareta, Paul/us, -a/, Rosa, Stella, Viktor/ia/, Vincent, Viola. Övriga språk: 1. Nämn några lånord och personnamn från finskan, ryskan och romani! Finska: pjäxa från pieksu, känga från kenkä, pojke från poika, kova (slangord för pengar) från kova (hård), kola (slang för att dö) från kuolla, rappakalja (struntprat) från rapa kalja (dåligt öl, osilat spisöl), sisu = kampvilja, envis uthållighet, ilska, att aldrig ge upp. Några vanliga finska personnamn: Aina, Eila, Marja, Pekka, FLER NAMN Ryska: borsch, kefir, sputnik, vodka. Ordet tundra kommer från kildinsamiska tūndâr, vilket betyder "skoglöst berg; fjäll". Några vanliga ryska personnamn: Boris, Ivan, Katja, Lara, Olga (= Helga), Sonja, Tanja, Vanja, Vera. Romani: tjej, flicka, av romani tjaj, som betyder dotter, bast år, bassning ovett, ding dum, jycke, hund, lattjo, rolig, ursprung från ordet lačo som betyder god, mucka ta ledigt (från militärtjänst). På svenska har ord som haja (förstå), pröjsa (betala), kirra (ordna, fixa) och vischan (landsbygden) fått en slang-karaktär som de inte har i ursprungsspråket. 2. På vilka områden hittar man de flesta italienska lånord? Ge exempel! Bankväsen, musiktermer och mat. 3. Hur har de arabiska orden kunnat bli så pass talrika i europeiska språk? Från 700-talet gick araberna segrande fram från Arabiska halvön genom Främre Orienten, Nordafrika, Sicilien och Iberiska halvön och behärskade sitt stora välde och utvecklade en stor kultur och en rik vetenskap under flera sekler. 4. På vilka vägar har de kommit in i svenskan? De arabiska orden har kommit in i svenskan via något annat språk som tyskan, franskan eller på senare tid engelskan. Ibland har arabiskan i sin tur förmedlat ord från något annat språk som persiska, turkiska, latin, grekiska eller afrikanska språk. 5. Ge exempel på lånord från arabiskan! Militärväsende: amiral och arsenal, vetenskapliga termer och kemiska ämnen: algebra, alkali, alkemi, amalgam, arabiskt gummi, azur, benzoin, kaliber, nadir och zenit, siffra, växter och kryddor: apelsin, banan, jasmin, orange, pomerans, sesam, spenat, ekonomi: tara och tariff, islam eller muslimsk kultur: Alkoran, harem, imam, muselman, moské, muslin, osman, sultan, sunnit och sura djur: albatross, gasell och giraff, växter: durra, hasch, henna, krokus, saffran och saffer, byggnad och heminredning: alkov, divan (från persiska), karaff, karaffin, lacka, madrassera, minaret, ottoman, soffa och tambur (från persiska).några andra arabiska lånord är azur, beduin, damask, damast, denar, gips, gitarr, hasard, jacka, kabel, kaffe, kaftan och kofta (från turkiska), karat, kattun, konditor, koptisk, lack, lila, lime, magasin, massage, mumie, mysk, orangeri, razzia, saracensk, schack, scherif.

8 6. Ge exempel på lånord från andra utomeuropeiska språk! På inhemska växter, djur och maträtter till exempel choklad, kakao, majs, potatis, tomat, tobak (från olika indianspråk), dingo, koala, känguru, (från australiska språk), dolmar = fyllningar, kebab av kebap,"grillat kött", igloo = ishus, tulpan släkt med ordet turban, tzatziki (via nygrek. τζατζίκι) av cacık från turkiska, te från sydkinesiska och speciella etniska företeelser, som geisha, harakiri = mage-skära och kamikaze = gudomlig vind, tsunami " 津 波 = hamnvåg, från japanska. 7. Vilket är ursprungsspråket till följande lånord? alkohol arab. anorak grönländska inuitiska, balkong stor balco longob. balcone ital., gurka slaviska språk, kaffe arab. karamell spanska:troligen av lat. canna mellis /honungs/sockerrör, kaviar turkiska hawjâr, madrass arab.matrah = bädd, marmelad portugisiska marmelo kvitten av lat. melimelum kvittenmarmelad, mazurka polska, orkan karibiska en stormgud, paprika ungerska, pistol tjeckiska pista la av pisteti vissla onomatopoetiskt ord, pojke finska, potatis indian. Haiti, pyjamas ind. hindustani pyjama sovdräkt, påsk hebreiska, robot tjeckiska robota trälarbetare, siffra arab., slalom sledalam = slädspår östnorsk dial., te sydkin. tjej romani, tobak indianord Haiti, majs Haiti, tolk slavisk-turkiskt ev. torg fornryska jfr fi. Turku Åbo, tyfon kines.tai fung +grek.

PN B079. Latinets inflytande på svenskan och Det svenska ordförrådets historia. av Eva Tidner, 2014

PN B079. Latinets inflytande på svenskan och Det svenska ordförrådets historia. av Eva Tidner, 2014 Latinets inflytande på svenskan och Det svenska ordförrådets historia PN B079 av Eva Tidner, 2014 Svenskan och latinet är ju båda indo-europeiska språk fast av olika familjer och alltså på långt håll släkt

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Engelskans inflytande på svenskan

Engelskans inflytande på svenskan Högskolan i Halmstad Sektionen för Humaniora Svenska 91-120p Engelskans inflytande på svenskan En studie av gymnasieelevers samt språklärares attityder till lånord Emma Svensson & Roger Wiberg C-uppsats

Läs mer

What s up, homeboy? Anglicismer i svenskt talspråk. Emmi Ahola

What s up, homeboy? Anglicismer i svenskt talspråk. Emmi Ahola What s up, homeboy? Anglicismer i svenskt talspråk Emmi Ahola Kandidatavhandling i svenska Jyväskylä universitet Institutionen för språk Våren 2015 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Syfte... 4 2 Bakgrund...

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Människor av vår typ uppstod för ca: 35000 år sedan och skriftspråk har funnits i ca: 5500 år. Hur kommer det sig att vi människor kan tala?

Människor av vår typ uppstod för ca: 35000 år sedan och skriftspråk har funnits i ca: 5500 år. Hur kommer det sig att vi människor kan tala? Språkhistoria Språket uppkom för ca 100000-500000 år sedan. Man vet inte om det uppkom på ett ställe eller flera samtidigt Flera av jordens språk har gemensamma rötter. Människor av vår typ uppstod för

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra)

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) TAKK-symboler 0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (siffra) 10_2 (siffra) 11_1 (siffra) 11_2 (siffra) 12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) 15_1 (siffra) 15_2 (siffra)

Läs mer

Varför humanistiskt program med latin språk och kultur?

Varför humanistiskt program med latin språk och kultur? Trädgården i huset med Venus i musselbåten, Pompeji Varför humanistiskt program med latin språk och kultur? Humanistiskt program vänder sig till dig som vill arbeta inom yrken där kunskap om kultur, samhälle

Läs mer

1/2004 TIDSKRIFT UTGIVEN AV SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN

1/2004 TIDSKRIFT UTGIVEN AV SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN TIDSKRIFT UTGIVEN AV SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN 3 Olle Josephson: Språkteknologin 4 Lars-Gunnar Andersson: En ideologisk språkförändring 9 Birgitta Lindgren: Några nyare ord i svenskan 17 Frågor och svar 21

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Kräftor i natur, bur och kultur Våra svenska kräftor från sjö till kök, från dåtid till nutid Erik Degerman Björn Tengelin

Kräftor i natur, bur och kultur Våra svenska kräftor från sjö till kök, från dåtid till nutid Erik Degerman Björn Tengelin Kräftor i natur, bur och kultur Våra svenska kräftor från sjö till kök, från dåtid till nutid Erik Degerman Björn Tengelin 1 Förord Vi hade först tanken att sammanställa något om hur kräftorna blivit en

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

EN TIDNING AV OCH FÖR ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, NUMMER 1, APRIL 2014. Elever berättar om vägen till arbete genom praktik

EN TIDNING AV OCH FÖR ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, NUMMER 1, APRIL 2014. Elever berättar om vägen till arbete genom praktik världen&vi EN TIDNING AV OCH FÖR ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, NUMMER 1, APRIL 2014 Tema: ARBETE MEN HUR? Nu jobbar jag! Elever berättar om vägen till arbete genom praktik Han arbetade 7 dagar i veckan,

Läs mer

Lånord språklig variation eller förändring?

Lånord språklig variation eller förändring? Svenska Handledare: Examinator: 1SV110 7,5 hp G1E G2E Avancerad nivå Lånord språklig variation eller förändring? Le Parkour: ett franskt lånord med fart Förnamn Efternamn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason Hugvísindasvið Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen Ritgerð til B.A.-prófs Finnur Þór Helgason Maí 2012 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Sænska Ey, dela me daj.

Läs mer

Utvecklingen från latin till romanska språk har följande kännetecken:

Utvecklingen från latin till romanska språk har följande kännetecken: Romanska språk PN C053 av Eva Tidner, 2013 Romanska språk. De romanska språken utvecklades ur det talade latinet, som ibland har kallats vulgärlatin, i framför allt romarrikets västra hälft. Det är något

Läs mer

Utgrävningar vid Raseborgs ruiner

Utgrävningar vid Raseborgs ruiner Karis-Billnäs gymnasium Nr. 10 Hösten 2009 Playme Läs recensionen om hitmusikalen Playme. s.18 Utgrävningar vid Raseborgs ruiner Studerande vid Karis-Billnäs Gymnasium fick delta i arkeologiska utgrävningar

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 2 2007 TULLGARN 12 maj 2007 VÄRLDENS FEST I ÅRE Temat för dagarna är Mellan himmel och jord. Vi möts i Åre 10-12 augusti 2007 För information 018-169500

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

Hans Block. Att tala med muslimer

Hans Block. Att tala med muslimer Hans Block Att tala med muslimer Hans Block Att tala med muslimer Foton. Alla foton är tagna av författaren, när inget annat sägs. Främre omslaget. Rinkeby, Stockholm, juli 2010. Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/framsida.jpg

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Papyrus 4/2012. ...fyrk...

Papyrus 4/2012. ...fyrk... Innehåll S.3 Ledare S.4 Herr Ordförandes spalt S.5 Ge då Gud det som tillhör kejsaren S.7 Mat och pengar och lite annat också S.9 De alternativa betalningsmedlen S.11 Historicus möter Tavastehus S.14 Gulisintagningen

Läs mer

Rykande het i New York. Brasilien. Tips! Så övervinner du din språkrädsla. Var glad för din hemlängtan!

Rykande het i New York. Brasilien. Tips! Så övervinner du din språkrädsla. Var glad för din hemlängtan! Nr. 1 2009 FOTO Håkan Flank Ulrika Bengtsson Rykande het i New York Tema: Brasilien Tips! Så övervinner du din språkrädsla Var glad för din hemlängtan! Michelles rader Jag har sedan många år drivit SvenskaMammor.com

Läs mer

Idiom. Idiom l. a Kombinera rätt

Idiom. Idiom l. a Kombinera rätt Förord Svår svenska vänder sig till den som vill berika och utöka sitt ordförråd i svenska. Vad innebär det t.ex. att ha skinn på näsan eller att gå på i ullstrumporna] Vad betyder ord som rubbet, knega

Läs mer