KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (84)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23 1 (84)"

Transkript

1 KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (84) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, kl Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande; Peter Niemi, kommunchef Mats Dahlberg, biträdande kommunchef Per Gustav Idivuoma, miljö- och byggnämndens ordförande 91 Utses att justera; Sten Stridsman (V), Dick Vånsjö (NS) Justeringens plats och tid; Kommunkontoret, , kl Sekreterare Paragrafer; Ann-Helen Andersson Ordförande Kenneth Stålnacke (S) 87-99, Hans Svedell (M) 100 Justerande Sten Stridsman Dick Vånsjö BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun Sammanträdesdatum; Datum för anslags Datum för anslags upprättande; nedtagande; Förvaringsplats för protokollet; Kommunkontoret, kommunstaben, Stadshuset, Kiruna Underskrift; Ann-Helen Andersson

2 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER S Kristina Zakrisson I I 87-99, S Kenneth Stålnacke I I S Lars Törnman I I S Siv Gunillasson I I S Roger Suup I I S Elisabeth Persson Holmdén - S Sten Nyhlén I I S Arne Kaati I I S Ann-Kristin Nilsson I I S Håkan Bäckström I I S Maivor Johansson I I S Thomas Määttä I I S Sirpa Bäckström I I S Anders Lampinen - S Gunvor Kaati I I S Jan Sydberg I I V Niklas Sirén I I V Siv Henriksson I I V Gunnar Bergman I I V Marie Persson I I justerare V Sten Stridsman I I V Martin Olsson -

3 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER SL Ragnhild Nilsson I I SL Helena Partapuoli - C Gunnar Selberg I I C Jan-Åke Tiensuu I I C Annica Henelund I I C Rune Lans I I C Karin Uusitalo I I C Svante Henelund I I C Östen Hansson I I C Robert Johansson - KIP Vera Tapani - KIP Lilly Rönnebro I I KIP Margareta Haapalahti I I M Hans Svedell I I M Mattias Abrahamsson I I M Stefan Sydberg I I M Rickhard Lantto - justerare NS Dick Vånsjö I I MP Timo Vilgats I I KD Svante Pounu I I FP Anne Kotavuopio-Jatko - KNEG Jari Söyrinki Kenneth Nilsson I Av står

4 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE S Viveca Kohkoinen IR I S Peter Granberg - S Mikaela Johansson Lind - S Kjell Lantto - S Margareta Stålnacke - S Marianne Baas - S Barbro Tano IR I 100 S Christer Carlsson IR V Kurt Sundkvist IR I V Siv Holma V Doris Söderberg IR SL John Tomas Påve - SL Anna Inga C Kurt Lantto IR I C Gilbert Eliasson - C Per Esko C Tyko Lampa IR KIP Tony Bernestedt - KIP Kalle Hollström - M Kerstin Edfast - M Aila Ericsson - NS Sören Sidér - NS Laila Niia I MP Per Nilsson I

5 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE MP Ingela Heldebro KD Ylva Sarri IR KD Else-Maj Blind FP Hans-Olof Utsi IR I FP Alf Josefsson IR KNEG Tommy Hjertberg IR I KNEG Jimmy Vanhainen -

6 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET Kommunfullmäktige Tid: , kl Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna Till dagens sammanträde väljs justerare från (V) och (NS) Ärenden Bil nr Dnr nr Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att inledas med en tyst minut för avlidne Börje Wiss (C) 1 Kf Avsägelser 1 13/ Kf Röstsammanräkning 13/ Ks Kf Års- och koncernredovisning 2012 för Tekniska Verken 3 13/ i Kiruna AB, Kiruna Kommunpartner AB och Kiruna Kraft AB Kf Års- och koncernredovisning 2012 för Kirunabostäder AB 4 13/ och Kiruna Näringsfastigheter AB Kf Anhållan om tilläggsbudgetering 2013 för utbyggnad 5 13/ av Jukkasjävi förskola, barn- och utbildningsnämnden Kf Plan för implementering CEMR jämställdhets- 6 13/ deklaration, Kommunförbundet Norrbotten Kf Redovisning av verkställd motion 7 13/ Kf Anmälan om delegationsbeslut miljö- och byggnämnden 8 13/ Ks Kf Måltidsverksamheten i Kiruna kommun 9 11/ Kf Personalredovisning och hälsobokslut 10 13/ Kf Folkhälsopolicy / Kf Årsredovisning 2012, Lapplands kommunalförbund 12 13/489 99

7 Kf Årsredovisning 2012, Malmfältens folkhögskola 13 13/ Kf Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 13/ (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, socialnämnden, delgivning Kf Kommunal policy och handlingsplan avseende 15 08/ nationella minoritetsspråk Kf Anhållan om att frångå fördjupad översiktsplan för 16 13/ Kiruna C Nya Stadshuset, miljö- och byggnämnd Kf Sammanträdesdagar / Kf Anhållan om tilläggsbugetering av investeringsmedel, 18 13/ Videgården Karesuando Kf Anmälan av delegationsbeslut, miljö- och byggnämnden 19 13/ Kf Anmälan av delegationsbeslut, medborgarförslag Kf Översyn av valdistrikt i Kiruna kommun, valnämnden 21 13/ Ks Kf Arkitekttävling för nytt stadshus 22 12/ Ks Motioner a 143 Kf Nyttjande av bibliotekets lokaler, väckt av Annica 23a 11/ Henelund (C) b 144 Kf Kirunafjällen ingen plats för vapen- och militärövningar, 23b 11/ väckt av Timo Vilgats (MP) Ks c 193 Kf Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i möjligheternas 23c 12/ Kiruna, väckt av Dick Vånsjö (NS) d 194 Kf Öka turtätheten i busstrafiken och utvidga till 23d 13/ helgnätterna, väckt av Tommy Hjertberg (KNEG) e 195 Kf Dragning av E10 söder-väster om Kiruna, väckt av 23e 13/ Alf Josefsson (FP) f 196 Kf Skapa en ny samordnad organisation för stads- 23f 13/ (3)

8 omvandlingen, väckt av Mattias Abrahamsson (M), Hans Svedell (M), Stefan Sydberg (M) och Rickhard Lantto (M) g 197 Kf Förtur i bostadskön i Kiruna, väckt av Dick Vånsjö (NS) 23g 13/ h Överlämnande av motioner 112 Medborgarförslag 3 (3) i 198 Kf Varutransporter till Idivuoma och Mertajärvi, väckt av 23i 09/ Kurt Korsman j Överlämnande av medborgarförslag Kf Val 24 13/ Kf Besvarande av interpellation a 85 Kf Trafikverkets planering att överlämna statliga vägar 25a 13/ till Kiruna kommun, väckt av Timo Vilgats b 86 Kf Miljöpåverkan av malmtransporterna mellan Kiruna och 25b 13/ Narvik, väckt av Timo Vilgats 26 Kf Information om stadsomvandlingen 12/1245 utgår Kenneth Stålnacke Kommunfullmäktiges ordförande Interpellation, Luftkvalité, damning, buller och utsläpp 13/ i Kiruna C Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER Kf Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Majlis Thorneus (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i partiberedningen att godkänna Birgitta Pounus (KIP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Peter Schermans (KIP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Lilly Rönnebros (KIP) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE RÖSTSAMMANRÄKNING Kf Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Paulina Koivuniemi, Vänsterpartiet, har utsetts Doris Söderberg, Vänsterpartiet. Vid beslutet bortsågs ej valbar kandidat Anders Kardefeldt. Vidare framgår av aktuellt beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Hugo Haara, Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, har utsetts Majlis Thorneus, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Vid beslutet bortsågs ej valbar kandidat Roland Karlsson. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Majlis Thorneus, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, har utsetts Christer Carlsson, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Anders Hultbro, Kirunapartiet, har utsetts Margareta Haapalahti, Kirunapartiet. Vidare framgår av aktuellt beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Margareta Haapalahti, Kirunapartiet, har utsetts Birgitta Pounu, Kirunapartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Börje Wiss, Centerpartiet, har utsetts Tyko Lampa, Centerpartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Birgitta Pounu, Kirunapartiet, har utsetts Peter Scherman, Kirunapartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Peter Scherman, Kirunapartiet, har utsetts Kalle Hollström, Kirunapartiet. Kommunfullmäktige beslutar att delgivningarna läggs till handlingarna

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRS- OCH KONCERNÅRSREDOVISNING 2012 FÖR TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB, KIRUNA KOMMUNPARTNER AB OCH KIRUNA KRAFT AB Au Föreligger Tekniska Verken i Kiruna AB:s koncernårsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår bl a att koncernen Tekniska Verken i Kiruna AB visar positivt resultat år 2012 med en vinst om 7,2 mkr. Energiverksamheten gör en ett positivt resultat om 15 mkr, vilket är ett resultat av ett gynnsamt värmeår, fortsatta strategiska investeringar, utvecklat underhåll och körstrategier för energiproduktionsanläggningarna. Avdelningen Logistik redovisar en förlust om 8 mkr vilket beror på uteblivna marknadsintäkter för omhändertagande av förorenade jordar men även på grund av kostnadsökningar på långväga transporter. Föreligger vidare granskningsrapport från lekmannarevisorerna av vilket framgår att den årliga granskningen har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har även inriktats på att ge underlag för bedömning om renhållningsverksamheten bedrivits ändamålsenligt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att Tekniska Verkens AB inklusive dotterbolagens verksam- 1het i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Yrkanden i arbetsutskottet att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Noteras till protokollet att Mattias Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och beslut. Kf Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Timo Vilgats (MP), Gunnar Selberg (C), Svante Pounu (KD), Rune Lans (C) och Tommy Hjertberg (KNEG) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB med godkännande till handlingarna

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRSREDOVISNING 2012, KIRUNABOSTÄDER AB OCH KIRUNA NÄRINGS- FASTIGHETER AB Au Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår bl a att för 2012 visar koncernen en visar positivt resultat år 2012 med en vinst om 6,1 mkr och omsättningen har ökat med 20,8 mkr. Ökning i omsättning beror ökade hyresintäkter eftersom fler lägenheter tillförts, samt ökning av övriga intäkter såsom försäkringsintäkter och genomförda ombyggnationer där hyresgästen stått för kostnaderna. Föreligger vidare granskningsrapport från lekmannarevisorerna av vilket framgår att den årliga granskningen har inriktats på bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har även inriktats på att ge underlag för bedömning huruvida bolaget har en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll avseende synpunkter från hyresgäster. Vidare har en särskild granskning gjorts avseende hantering av lägenhetsförtur som bolagets VD beviljats. I samband med granskningen har bolagets ledning rekommenderats att säkerställa att erforderlig dokumentation framledes upprättas i ärenden avseende förtur och beställningar och avrop från ramavtal. Granskningen visar att Kirunabostäder AB och Näringsfastigheter AB i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med i huvudsak tillräcklig intern kontroll, men att det finns ett utvecklingsbehov att säkerställa inkomna synpunkter via e-post hanteras i enlig het med de bestämmelser som följer av offentlighetsprincipen. Yrkanden i arbetsutskottet att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Ks Yrkanden i kommunstyrelsen

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Stefan Sydberg (M) att kommunstyrelsen förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nyhlén (S), Gunnar Selberg (C), Timo Vilgats (MP), Rune Lans (C), Mattias Abrahamsson (M) och Niklas Sirén (V) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med godkännande till handlingarna

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE INTERPELLATION, MILJÖPÅVERKAN AV MALMTRANSPORTERNA MELLAN KIRUNA OCH NARVIK Kf Kf Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation ställd till miljö- och byggnämndens ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) av Timo Vilgats (MP) skall besvaras vid nästa sammanträde. Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande miljö- och byggnämndens ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) föreligger. Yttranden i kommunfullmäktige: Timo Vilgats (MP), Per-Gustav Idivuoma (SL) och Gunnar Selberg (C) Kommunfullmäktige beslutar således att interpellationen skall anses vara besvarad

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGETERING 2013 FöR UTBYGGNAD AV JUKKASJÄRVI FÖRSKOLA, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Au Föreligger protokoll , 39, från barn- och utbildningsnämnden av vilket framgår att Jukkasjävi förskola har begränsad beredskap och möjlighet att hantera ett ökat behov av förskoleplatser samt att befintligt mottagningskök inte uppfyller gällande lagar och regler och har stora behov av att åtgärdas. Vidare framgår av förvaltningens skrivelse bl a att under december 2012 och januari 2013 har projektering av en eventuell utbyggnad av Jukkasjärvi förskola genomförts. I detta arbete har representanter för förskolan, barn- och utbildningsförvaltning, måltidsverksamheten och Kiruna kommuns beställarombud samt konsult deltagit och samverkat. Resultatet av genomförd projektering beaktar och tillgodoser förutom verksamhetens pedagogiska och arbetsmiljömässiga behov även tidigare och senare uppkomna behov rörande mottagningskök, varutransporter och trafiksituation vid hämtning och lämning. En utbyggnad av befintlig förskola i Jukkasjärvi omfattar: - en utökning av lokalyta med cirka 210 m², - en anpassning av kök i enlighet med gällande lagstiftning - en kalkylerad kostnad om cirka kr. Det tillkommer en anslutningskostnad för VA, vilken beräknas till ca kr beroende på anslutning. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om tilläggsbudget om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola och utökad rambudget om ca kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning av föreslagen utbyggnad av Jukkasjärvi förskola Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera investeringsbudget med kapitalkostnader att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola överlämnas till budgetberedning för inarbetande i budget

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att ge kommunkontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera investeringsbudget med kapitalkostnader Arbetsutskottet föreslår således att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola överlämnas till budgetberedning för inarbetande i budget Ks Föreligger kompletterande skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår att kapitalkostnaden beräknas till kr/år med en avskrivning tid om 33 år. Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles och att årlig kapitalkostnad om kr överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i budget Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att överlämna barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola samt årlig kapitalkostnad om kr till budgetberedning för inarbetande i budget

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Roger Suup (S) med bifall av Mattias Abrahamsson (M) att kommunstyrelsens förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att tilläggsbudgetera uppdragsverksamhet kommunala fastigheter investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att överlämna barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola samt årlig kapitalkostnad om kr till budgetberedning för inarbetande i budget

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE PLAN FÖR IMPLEMENTERING CEMR JÄMSTÄLLDHETSDEKLARATION, KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Au Föreligger protokoll , 7, från Kommunförbundet Norrbotten av vilken framgår att förbundsfullmäktige under 2012 antagit Council of European Municipalities and Regions, CEMR, jämställdhetsdeklaration. Styrelsen beslutar att det fortsatta arbetet ska genomföras i enlighet med föreliggande dokument att finansiering sker inom budget 2013 och vid behov ur eget kapital Föreligger yttrande från kommunkontoret av vilken framgår att jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg som syftar till att införliva jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutfattandet och i den praktiska verksamheten. Av kommunförbundets verksamhetsplan för 2013 framgår att: - Kommunerna rekommenderas att senast ha antagit deklarationen och utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna, som genomgår en introduktionsutbildning före Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före Vidare framgår av aktuellt yttrande bl a att genom undertecknandet ansvarar kommunen för att verka för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommunens roll är att arbeta för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig skola, omsorg och medborgarservice. Kommunkontoret föreslår att Kiruna kommun antar CEMR jämställdhetsdeklaration att om deklarationen antas uppdra till den strategiska ledningsgruppen att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att Kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan till där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Näringslivsutvecklare Ann-Christin Samuelsson föredrar i ärendet.

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att CEMR jämställdhetsdeklarationen antas av Kiruna kommun att den strategiska ledningsgruppen får i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att CEMR jämställdhetsdeklarationen antas av Kiruna kommun att den strategiska ledningsgruppen får i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Ragnhild Nilsson (SL) att kommunstyrelsens förslag bifalles Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att anta CEMR jämställdhetsdeklarationen att ge den strategiska ledningsgruppen i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att ge kommunkontoret i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att ta kostnader för arbetsinsatser och utbildning inom förvaltningarnas ordinarie budget

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE REDOVISNING AV VERKSTÄLLD MOTION Ks Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår en verkställd motion med anledning av kommunstyrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige, 11 kommunstyrelsens reglemente. Dnr Motion 12/282 Inför säkerhetsåtgärder vid badplatsen "Bäcken" i Jukkasjärvi, väckt motion av Ann-Helen Bergsten (KIP) Kommunstyrelsens ordförande har tillskrivit Trafikverket Region Nord för att se över trafiksituationen vid badplatsen "Bäcken" i Jukkasjärvi och vidta nödvändiga åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige redovisa ovan verkställda motion Yrkanden i kommunstyrelsen att kommunkontorets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen beslutar således att redovisa verkställd motion till kommunfullmäktige och lägga redovisningen till handlingarna Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga redovisningen till handlingarna

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT, MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ks Anmäles följande beslut från miljö- och byggnämnden: , 53-13, antagande av detaljplan för östra industriområdet, Tuolluvaara 1:1, tilläggbyggnadshöjd Yrkanden i kommunstyrelsen att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

24 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅLTIDSVERKSAMHETEN I KIRUNA KOMMUN Au Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilket framgår att kommunkontoret tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen initierat utredning av kommunens måltidsverksamhet med anledning av ett antal förändrade förutsättningar: - Den pågående stadsomvandlingen som leder till att ett av centralköken inom några år ligger inom rasriskområdet - Skärpta krav för livsmedelslokaler som påverkar förskoleköken och äldreboendes kök vilka inte uppfyller kraven för en godkänd livsmedelslokal och måste åtgärdas inom kort - Hyresavtalet för centralköket på Jägarområdet som löper ut inom knappt två år varför beslut om omförhandling av hyresavtalet behöver fattas Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att utgångspunkten för utredningen är att, utifrån ett kommande 10 års perspektiv, utreda hur en framtida måltidsverksamhet skall se ut i Kiruna kommun. Utredningen ska utgöra ett beslutsunderlag som belyser både historik, nuläge samt möjliga vägval för framtiden. Kommunkontoret föreslår att utredningen av måltidsverksamheten lämnas på remiss till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att lämna utredningen av måltidsverksamheten på remiss till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden Au Föreligger socialnämndens protokoll , 153 av vilken framgår att utredningen presenterar tre alternativa lokalresursplaner för att visa nuvarande och framtida behov av lokaler. De utgår ifrån det aktuella behovet och tar hänsyn till stadsomvandlingen.

25 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Föreslagna alternativ enligt nedan; Alternativ A: Att behålla nuvarande struktur med att Jägarköket har en fortsatt mixad måltidsproduktion med varm och kall distribution. Både skolmåltidernas serveringskök och äldreomsorgens mottagningskök upprustas. Mysinge och det nya äldreboendet fortsätter som mottagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Alternativ B: Att Jägarköket övergår till renodlad kylmatsproduktion vilket skulle frigöra resurser och köket skulle enligt önskemål kunna erbjuda tvårättssystem till äldreomsorg och sjukhus. Äldreomsorgen och hemtjänsten får fortsatt kyld mat med möjlighet till val av fler rätter varje dag. Mysinge och det nya äldreboendet fortsätter som mottagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Alternativ C: Mysinge och det nya äldreboendet blir tillagningskök. Kvar på Jägarköket blir endast ett fåtal äldreboenden, sjukhus, grundskolor och hemtjänsten. Portionsantalet på Jägarköket minskar och en prisökning måste göras på kvarvarande produktion. På de övriga boendena saknas yta för utbyggnad till tillagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att beakta flexibla lösningar inom den kommunala måltidsverksamheten, för framtiden att föreslå kommunstyrelsen att anta alternativ B att föreslå kommunstyrelsen att bifalla övriga framförda åtgärdsförslag Föreligger barn- och utbildningsnämndens protokoll , 71, av vilken framgår att förvaltningen förordar alternativ B med hänsyn till att förslaget beaktar aktuella förhållanden för förplägnadsproduktionen i relation till gällande livsmedelslagsstiftning samt bedömda effekter av stadsomvandlingen. Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att alternativ B ger förutsättningar att tillgodose socialstyrelsens rekommendationer om valmöjligheter i äldreomsorgen samt förskolans behov av varmmatsproduktion och egen matsedel. Förslaget bedöms inte innebära någon utökning i befintlig bemanning i måltidsverksamheterna. Förslaget säkerställer effektivitet och kvalitet och bedöms trygga en långsiktig och kostnadseffektiv matförsörjning för skola, förskola och äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutar

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer