KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (84)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23 1 (84)"

Transkript

1 KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (84) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, kl Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande; Peter Niemi, kommunchef Mats Dahlberg, biträdande kommunchef Per Gustav Idivuoma, miljö- och byggnämndens ordförande 91 Utses att justera; Sten Stridsman (V), Dick Vånsjö (NS) Justeringens plats och tid; Kommunkontoret, , kl Sekreterare Paragrafer; Ann-Helen Andersson Ordförande Kenneth Stålnacke (S) 87-99, Hans Svedell (M) 100 Justerande Sten Stridsman Dick Vånsjö BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun Sammanträdesdatum; Datum för anslags Datum för anslags upprättande; nedtagande; Förvaringsplats för protokollet; Kommunkontoret, kommunstaben, Stadshuset, Kiruna Underskrift; Ann-Helen Andersson

2 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER S Kristina Zakrisson I I 87-99, S Kenneth Stålnacke I I S Lars Törnman I I S Siv Gunillasson I I S Roger Suup I I S Elisabeth Persson Holmdén - S Sten Nyhlén I I S Arne Kaati I I S Ann-Kristin Nilsson I I S Håkan Bäckström I I S Maivor Johansson I I S Thomas Määttä I I S Sirpa Bäckström I I S Anders Lampinen - S Gunvor Kaati I I S Jan Sydberg I I V Niklas Sirén I I V Siv Henriksson I I V Gunnar Bergman I I V Marie Persson I I justerare V Sten Stridsman I I V Martin Olsson -

3 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER SL Ragnhild Nilsson I I SL Helena Partapuoli - C Gunnar Selberg I I C Jan-Åke Tiensuu I I C Annica Henelund I I C Rune Lans I I C Karin Uusitalo I I C Svante Henelund I I C Östen Hansson I I C Robert Johansson - KIP Vera Tapani - KIP Lilly Rönnebro I I KIP Margareta Haapalahti I I M Hans Svedell I I M Mattias Abrahamsson I I M Stefan Sydberg I I M Rickhard Lantto - justerare NS Dick Vånsjö I I MP Timo Vilgats I I KD Svante Pounu I I FP Anne Kotavuopio-Jatko - KNEG Jari Söyrinki Kenneth Nilsson I Av står

4 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE S Viveca Kohkoinen IR I S Peter Granberg - S Mikaela Johansson Lind - S Kjell Lantto - S Margareta Stålnacke - S Marianne Baas - S Barbro Tano IR I 100 S Christer Carlsson IR V Kurt Sundkvist IR I V Siv Holma V Doris Söderberg IR SL John Tomas Påve - SL Anna Inga C Kurt Lantto IR I C Gilbert Eliasson - C Per Esko C Tyko Lampa IR KIP Tony Bernestedt - KIP Kalle Hollström - M Kerstin Edfast - M Aila Ericsson - NS Sören Sidér - NS Laila Niia I MP Per Nilsson I

5 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE MP Ingela Heldebro KD Ylva Sarri IR KD Else-Maj Blind FP Hans-Olof Utsi IR I FP Alf Josefsson IR KNEG Tommy Hjertberg IR I KNEG Jimmy Vanhainen -

6 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET Kommunfullmäktige Tid: , kl Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna Till dagens sammanträde väljs justerare från (V) och (NS) Ärenden Bil nr Dnr nr Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att inledas med en tyst minut för avlidne Börje Wiss (C) 1 Kf Avsägelser 1 13/ Kf Röstsammanräkning 13/ Ks Kf Års- och koncernredovisning 2012 för Tekniska Verken 3 13/ i Kiruna AB, Kiruna Kommunpartner AB och Kiruna Kraft AB Kf Års- och koncernredovisning 2012 för Kirunabostäder AB 4 13/ och Kiruna Näringsfastigheter AB Kf Anhållan om tilläggsbudgetering 2013 för utbyggnad 5 13/ av Jukkasjävi förskola, barn- och utbildningsnämnden Kf Plan för implementering CEMR jämställdhets- 6 13/ deklaration, Kommunförbundet Norrbotten Kf Redovisning av verkställd motion 7 13/ Kf Anmälan om delegationsbeslut miljö- och byggnämnden 8 13/ Ks Kf Måltidsverksamheten i Kiruna kommun 9 11/ Kf Personalredovisning och hälsobokslut 10 13/ Kf Folkhälsopolicy / Kf Årsredovisning 2012, Lapplands kommunalförbund 12 13/489 99

7 Kf Årsredovisning 2012, Malmfältens folkhögskola 13 13/ Kf Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 13/ (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, socialnämnden, delgivning Kf Kommunal policy och handlingsplan avseende 15 08/ nationella minoritetsspråk Kf Anhållan om att frångå fördjupad översiktsplan för 16 13/ Kiruna C Nya Stadshuset, miljö- och byggnämnd Kf Sammanträdesdagar / Kf Anhållan om tilläggsbugetering av investeringsmedel, 18 13/ Videgården Karesuando Kf Anmälan av delegationsbeslut, miljö- och byggnämnden 19 13/ Kf Anmälan av delegationsbeslut, medborgarförslag Kf Översyn av valdistrikt i Kiruna kommun, valnämnden 21 13/ Ks Kf Arkitekttävling för nytt stadshus 22 12/ Ks Motioner a 143 Kf Nyttjande av bibliotekets lokaler, väckt av Annica 23a 11/ Henelund (C) b 144 Kf Kirunafjällen ingen plats för vapen- och militärövningar, 23b 11/ väckt av Timo Vilgats (MP) Ks c 193 Kf Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i möjligheternas 23c 12/ Kiruna, väckt av Dick Vånsjö (NS) d 194 Kf Öka turtätheten i busstrafiken och utvidga till 23d 13/ helgnätterna, väckt av Tommy Hjertberg (KNEG) e 195 Kf Dragning av E10 söder-väster om Kiruna, väckt av 23e 13/ Alf Josefsson (FP) f 196 Kf Skapa en ny samordnad organisation för stads- 23f 13/ (3)

8 omvandlingen, väckt av Mattias Abrahamsson (M), Hans Svedell (M), Stefan Sydberg (M) och Rickhard Lantto (M) g 197 Kf Förtur i bostadskön i Kiruna, väckt av Dick Vånsjö (NS) 23g 13/ h Överlämnande av motioner 112 Medborgarförslag 3 (3) i 198 Kf Varutransporter till Idivuoma och Mertajärvi, väckt av 23i 09/ Kurt Korsman j Överlämnande av medborgarförslag Kf Val 24 13/ Kf Besvarande av interpellation a 85 Kf Trafikverkets planering att överlämna statliga vägar 25a 13/ till Kiruna kommun, väckt av Timo Vilgats b 86 Kf Miljöpåverkan av malmtransporterna mellan Kiruna och 25b 13/ Narvik, väckt av Timo Vilgats 26 Kf Information om stadsomvandlingen 12/1245 utgår Kenneth Stålnacke Kommunfullmäktiges ordförande Interpellation, Luftkvalité, damning, buller och utsläpp 13/ i Kiruna C Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER Kf Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Majlis Thorneus (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i partiberedningen att godkänna Birgitta Pounus (KIP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Peter Schermans (KIP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Lilly Rönnebros (KIP) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE RÖSTSAMMANRÄKNING Kf Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Paulina Koivuniemi, Vänsterpartiet, har utsetts Doris Söderberg, Vänsterpartiet. Vid beslutet bortsågs ej valbar kandidat Anders Kardefeldt. Vidare framgår av aktuellt beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Hugo Haara, Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, har utsetts Majlis Thorneus, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Vid beslutet bortsågs ej valbar kandidat Roland Karlsson. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Majlis Thorneus, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, har utsetts Christer Carlsson, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Anders Hultbro, Kirunapartiet, har utsetts Margareta Haapalahti, Kirunapartiet. Vidare framgår av aktuellt beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Margareta Haapalahti, Kirunapartiet, har utsetts Birgitta Pounu, Kirunapartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Börje Wiss, Centerpartiet, har utsetts Tyko Lampa, Centerpartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Birgitta Pounu, Kirunapartiet, har utsetts Peter Scherman, Kirunapartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Peter Scherman, Kirunapartiet, har utsetts Kalle Hollström, Kirunapartiet. Kommunfullmäktige beslutar att delgivningarna läggs till handlingarna

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRS- OCH KONCERNÅRSREDOVISNING 2012 FÖR TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB, KIRUNA KOMMUNPARTNER AB OCH KIRUNA KRAFT AB Au Föreligger Tekniska Verken i Kiruna AB:s koncernårsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår bl a att koncernen Tekniska Verken i Kiruna AB visar positivt resultat år 2012 med en vinst om 7,2 mkr. Energiverksamheten gör en ett positivt resultat om 15 mkr, vilket är ett resultat av ett gynnsamt värmeår, fortsatta strategiska investeringar, utvecklat underhåll och körstrategier för energiproduktionsanläggningarna. Avdelningen Logistik redovisar en förlust om 8 mkr vilket beror på uteblivna marknadsintäkter för omhändertagande av förorenade jordar men även på grund av kostnadsökningar på långväga transporter. Föreligger vidare granskningsrapport från lekmannarevisorerna av vilket framgår att den årliga granskningen har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har även inriktats på att ge underlag för bedömning om renhållningsverksamheten bedrivits ändamålsenligt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att Tekniska Verkens AB inklusive dotterbolagens verksam- 1het i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Yrkanden i arbetsutskottet att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Noteras till protokollet att Mattias Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och beslut. Kf Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Timo Vilgats (MP), Gunnar Selberg (C), Svante Pounu (KD), Rune Lans (C) och Tommy Hjertberg (KNEG) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB med godkännande till handlingarna

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRSREDOVISNING 2012, KIRUNABOSTÄDER AB OCH KIRUNA NÄRINGS- FASTIGHETER AB Au Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår bl a att för 2012 visar koncernen en visar positivt resultat år 2012 med en vinst om 6,1 mkr och omsättningen har ökat med 20,8 mkr. Ökning i omsättning beror ökade hyresintäkter eftersom fler lägenheter tillförts, samt ökning av övriga intäkter såsom försäkringsintäkter och genomförda ombyggnationer där hyresgästen stått för kostnaderna. Föreligger vidare granskningsrapport från lekmannarevisorerna av vilket framgår att den årliga granskningen har inriktats på bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har även inriktats på att ge underlag för bedömning huruvida bolaget har en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll avseende synpunkter från hyresgäster. Vidare har en särskild granskning gjorts avseende hantering av lägenhetsförtur som bolagets VD beviljats. I samband med granskningen har bolagets ledning rekommenderats att säkerställa att erforderlig dokumentation framledes upprättas i ärenden avseende förtur och beställningar och avrop från ramavtal. Granskningen visar att Kirunabostäder AB och Näringsfastigheter AB i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med i huvudsak tillräcklig intern kontroll, men att det finns ett utvecklingsbehov att säkerställa inkomna synpunkter via e-post hanteras i enlig het med de bestämmelser som följer av offentlighetsprincipen. Yrkanden i arbetsutskottet att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Ks Yrkanden i kommunstyrelsen

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Stefan Sydberg (M) att kommunstyrelsen förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nyhlén (S), Gunnar Selberg (C), Timo Vilgats (MP), Rune Lans (C), Mattias Abrahamsson (M) och Niklas Sirén (V) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med godkännande till handlingarna

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE INTERPELLATION, MILJÖPÅVERKAN AV MALMTRANSPORTERNA MELLAN KIRUNA OCH NARVIK Kf Kf Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation ställd till miljö- och byggnämndens ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) av Timo Vilgats (MP) skall besvaras vid nästa sammanträde. Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande miljö- och byggnämndens ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) föreligger. Yttranden i kommunfullmäktige: Timo Vilgats (MP), Per-Gustav Idivuoma (SL) och Gunnar Selberg (C) Kommunfullmäktige beslutar således att interpellationen skall anses vara besvarad

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGETERING 2013 FöR UTBYGGNAD AV JUKKASJÄRVI FÖRSKOLA, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Au Föreligger protokoll , 39, från barn- och utbildningsnämnden av vilket framgår att Jukkasjävi förskola har begränsad beredskap och möjlighet att hantera ett ökat behov av förskoleplatser samt att befintligt mottagningskök inte uppfyller gällande lagar och regler och har stora behov av att åtgärdas. Vidare framgår av förvaltningens skrivelse bl a att under december 2012 och januari 2013 har projektering av en eventuell utbyggnad av Jukkasjärvi förskola genomförts. I detta arbete har representanter för förskolan, barn- och utbildningsförvaltning, måltidsverksamheten och Kiruna kommuns beställarombud samt konsult deltagit och samverkat. Resultatet av genomförd projektering beaktar och tillgodoser förutom verksamhetens pedagogiska och arbetsmiljömässiga behov även tidigare och senare uppkomna behov rörande mottagningskök, varutransporter och trafiksituation vid hämtning och lämning. En utbyggnad av befintlig förskola i Jukkasjärvi omfattar: - en utökning av lokalyta med cirka 210 m², - en anpassning av kök i enlighet med gällande lagstiftning - en kalkylerad kostnad om cirka kr. Det tillkommer en anslutningskostnad för VA, vilken beräknas till ca kr beroende på anslutning. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om tilläggsbudget om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola och utökad rambudget om ca kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning av föreslagen utbyggnad av Jukkasjärvi förskola Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera investeringsbudget med kapitalkostnader att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola överlämnas till budgetberedning för inarbetande i budget

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att ge kommunkontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera investeringsbudget med kapitalkostnader Arbetsutskottet föreslår således att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola överlämnas till budgetberedning för inarbetande i budget Ks Föreligger kompletterande skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår att kapitalkostnaden beräknas till kr/år med en avskrivning tid om 33 år. Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles och att årlig kapitalkostnad om kr överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i budget Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att överlämna barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola samt årlig kapitalkostnad om kr till budgetberedning för inarbetande i budget

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Roger Suup (S) med bifall av Mattias Abrahamsson (M) att kommunstyrelsens förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att tilläggsbudgetera uppdragsverksamhet kommunala fastigheter investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att överlämna barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola samt årlig kapitalkostnad om kr till budgetberedning för inarbetande i budget

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE PLAN FÖR IMPLEMENTERING CEMR JÄMSTÄLLDHETSDEKLARATION, KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Au Föreligger protokoll , 7, från Kommunförbundet Norrbotten av vilken framgår att förbundsfullmäktige under 2012 antagit Council of European Municipalities and Regions, CEMR, jämställdhetsdeklaration. Styrelsen beslutar att det fortsatta arbetet ska genomföras i enlighet med föreliggande dokument att finansiering sker inom budget 2013 och vid behov ur eget kapital Föreligger yttrande från kommunkontoret av vilken framgår att jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg som syftar till att införliva jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutfattandet och i den praktiska verksamheten. Av kommunförbundets verksamhetsplan för 2013 framgår att: - Kommunerna rekommenderas att senast ha antagit deklarationen och utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna, som genomgår en introduktionsutbildning före Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före Vidare framgår av aktuellt yttrande bl a att genom undertecknandet ansvarar kommunen för att verka för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommunens roll är att arbeta för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig skola, omsorg och medborgarservice. Kommunkontoret föreslår att Kiruna kommun antar CEMR jämställdhetsdeklaration att om deklarationen antas uppdra till den strategiska ledningsgruppen att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att Kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan till där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Näringslivsutvecklare Ann-Christin Samuelsson föredrar i ärendet.

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att CEMR jämställdhetsdeklarationen antas av Kiruna kommun att den strategiska ledningsgruppen får i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att CEMR jämställdhetsdeklarationen antas av Kiruna kommun att den strategiska ledningsgruppen får i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Ragnhild Nilsson (SL) att kommunstyrelsens förslag bifalles Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att anta CEMR jämställdhetsdeklarationen att ge den strategiska ledningsgruppen i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att ge kommunkontoret i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att ta kostnader för arbetsinsatser och utbildning inom förvaltningarnas ordinarie budget

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE REDOVISNING AV VERKSTÄLLD MOTION Ks Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår en verkställd motion med anledning av kommunstyrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige, 11 kommunstyrelsens reglemente. Dnr Motion 12/282 Inför säkerhetsåtgärder vid badplatsen "Bäcken" i Jukkasjärvi, väckt motion av Ann-Helen Bergsten (KIP) Kommunstyrelsens ordförande har tillskrivit Trafikverket Region Nord för att se över trafiksituationen vid badplatsen "Bäcken" i Jukkasjärvi och vidta nödvändiga åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige redovisa ovan verkställda motion Yrkanden i kommunstyrelsen att kommunkontorets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen beslutar således att redovisa verkställd motion till kommunfullmäktige och lägga redovisningen till handlingarna Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga redovisningen till handlingarna

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT, MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ks Anmäles följande beslut från miljö- och byggnämnden: , 53-13, antagande av detaljplan för östra industriområdet, Tuolluvaara 1:1, tilläggbyggnadshöjd Yrkanden i kommunstyrelsen att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

24 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅLTIDSVERKSAMHETEN I KIRUNA KOMMUN Au Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilket framgår att kommunkontoret tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen initierat utredning av kommunens måltidsverksamhet med anledning av ett antal förändrade förutsättningar: - Den pågående stadsomvandlingen som leder till att ett av centralköken inom några år ligger inom rasriskområdet - Skärpta krav för livsmedelslokaler som påverkar förskoleköken och äldreboendes kök vilka inte uppfyller kraven för en godkänd livsmedelslokal och måste åtgärdas inom kort - Hyresavtalet för centralköket på Jägarområdet som löper ut inom knappt två år varför beslut om omförhandling av hyresavtalet behöver fattas Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att utgångspunkten för utredningen är att, utifrån ett kommande 10 års perspektiv, utreda hur en framtida måltidsverksamhet skall se ut i Kiruna kommun. Utredningen ska utgöra ett beslutsunderlag som belyser både historik, nuläge samt möjliga vägval för framtiden. Kommunkontoret föreslår att utredningen av måltidsverksamheten lämnas på remiss till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att lämna utredningen av måltidsverksamheten på remiss till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden Au Föreligger socialnämndens protokoll , 153 av vilken framgår att utredningen presenterar tre alternativa lokalresursplaner för att visa nuvarande och framtida behov av lokaler. De utgår ifrån det aktuella behovet och tar hänsyn till stadsomvandlingen.

25 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Föreslagna alternativ enligt nedan; Alternativ A: Att behålla nuvarande struktur med att Jägarköket har en fortsatt mixad måltidsproduktion med varm och kall distribution. Både skolmåltidernas serveringskök och äldreomsorgens mottagningskök upprustas. Mysinge och det nya äldreboendet fortsätter som mottagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Alternativ B: Att Jägarköket övergår till renodlad kylmatsproduktion vilket skulle frigöra resurser och köket skulle enligt önskemål kunna erbjuda tvårättssystem till äldreomsorg och sjukhus. Äldreomsorgen och hemtjänsten får fortsatt kyld mat med möjlighet till val av fler rätter varje dag. Mysinge och det nya äldreboendet fortsätter som mottagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Alternativ C: Mysinge och det nya äldreboendet blir tillagningskök. Kvar på Jägarköket blir endast ett fåtal äldreboenden, sjukhus, grundskolor och hemtjänsten. Portionsantalet på Jägarköket minskar och en prisökning måste göras på kvarvarande produktion. På de övriga boendena saknas yta för utbyggnad till tillagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att beakta flexibla lösningar inom den kommunala måltidsverksamheten, för framtiden att föreslå kommunstyrelsen att anta alternativ B att föreslå kommunstyrelsen att bifalla övriga framförda åtgärdsförslag Föreligger barn- och utbildningsnämndens protokoll , 71, av vilken framgår att förvaltningen förordar alternativ B med hänsyn till att förslaget beaktar aktuella förhållanden för förplägnadsproduktionen i relation till gällande livsmedelslagsstiftning samt bedömda effekter av stadsomvandlingen. Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att alternativ B ger förutsättningar att tillgodose socialstyrelsens rekommendationer om valmöjligheter i äldreomsorgen samt förskolans behov av varmmatsproduktion och egen matsedel. Förslaget bedöms inte innebära någon utökning i befintlig bemanning i måltidsverksamheterna. Förslaget säkerställer effektivitet och kvalitet och bedöms trygga en långsiktig och kostnadseffektiv matförsörjning för skola, förskola och äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutar

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-19 1 (26)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-19 1 (26) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-19 1 (26) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna, kl 13.00-16.10 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-08 1 (42)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-08 1 (42) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-08 1 (42) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 13.00-16.45 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande;

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2012-10-12. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2012-10-12. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2012-10-12 Kommunstyrelsen Tid: 2012-10-22, kl 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna Ärenden Bil nr Dnr nr 1 Information, A-reservat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 1 (100)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 1 (100) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 1 (100) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna, kl 13.00-20.51 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-04-22 1 (81)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-04-22 1 (81) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-04-22 1 (81) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, 2014-03-31, kl 13.00-20.15 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-04-13 1 (43)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-04-13 1 (43) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-04-13 1 (43) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, 2015-04-13, kl 13.00-19.52 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer