KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (84)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23 1 (84)"

Transkript

1 KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (84) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, kl Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande; Peter Niemi, kommunchef Mats Dahlberg, biträdande kommunchef Per Gustav Idivuoma, miljö- och byggnämndens ordförande 91 Utses att justera; Sten Stridsman (V), Dick Vånsjö (NS) Justeringens plats och tid; Kommunkontoret, , kl Sekreterare Paragrafer; Ann-Helen Andersson Ordförande Kenneth Stålnacke (S) 87-99, Hans Svedell (M) 100 Justerande Sten Stridsman Dick Vånsjö BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun Sammanträdesdatum; Datum för anslags Datum för anslags upprättande; nedtagande; Förvaringsplats för protokollet; Kommunkontoret, kommunstaben, Stadshuset, Kiruna Underskrift; Ann-Helen Andersson

2 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER S Kristina Zakrisson I I 87-99, S Kenneth Stålnacke I I S Lars Törnman I I S Siv Gunillasson I I S Roger Suup I I S Elisabeth Persson Holmdén - S Sten Nyhlén I I S Arne Kaati I I S Ann-Kristin Nilsson I I S Håkan Bäckström I I S Maivor Johansson I I S Thomas Määttä I I S Sirpa Bäckström I I S Anders Lampinen - S Gunvor Kaati I I S Jan Sydberg I I V Niklas Sirén I I V Siv Henriksson I I V Gunnar Bergman I I V Marie Persson I I justerare V Sten Stridsman I I V Martin Olsson -

3 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER SL Ragnhild Nilsson I I SL Helena Partapuoli - C Gunnar Selberg I I C Jan-Åke Tiensuu I I C Annica Henelund I I C Rune Lans I I C Karin Uusitalo I I C Svante Henelund I I C Östen Hansson I I C Robert Johansson - KIP Vera Tapani - KIP Lilly Rönnebro I I KIP Margareta Haapalahti I I M Hans Svedell I I M Mattias Abrahamsson I I M Stefan Sydberg I I M Rickhard Lantto - justerare NS Dick Vånsjö I I MP Timo Vilgats I I KD Svante Pounu I I FP Anne Kotavuopio-Jatko - KNEG Jari Söyrinki Kenneth Nilsson I Av står

4 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE S Viveca Kohkoinen IR I S Peter Granberg - S Mikaela Johansson Lind - S Kjell Lantto - S Margareta Stålnacke - S Marianne Baas - S Barbro Tano IR I 100 S Christer Carlsson IR V Kurt Sundkvist IR I V Siv Holma V Doris Söderberg IR SL John Tomas Påve - SL Anna Inga C Kurt Lantto IR I C Gilbert Eliasson - C Per Esko C Tyko Lampa IR KIP Tony Bernestedt - KIP Kalle Hollström - M Kerstin Edfast - M Aila Ericsson - NS Sören Sidér - NS Laila Niia I MP Per Nilsson I

5 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- 96 KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE MP Ingela Heldebro KD Ylva Sarri IR KD Else-Maj Blind FP Hans-Olof Utsi IR I FP Alf Josefsson IR KNEG Tommy Hjertberg IR I KNEG Jimmy Vanhainen -

6 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET Kommunfullmäktige Tid: , kl Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna Till dagens sammanträde väljs justerare från (V) och (NS) Ärenden Bil nr Dnr nr Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att inledas med en tyst minut för avlidne Börje Wiss (C) 1 Kf Avsägelser 1 13/ Kf Röstsammanräkning 13/ Ks Kf Års- och koncernredovisning 2012 för Tekniska Verken 3 13/ i Kiruna AB, Kiruna Kommunpartner AB och Kiruna Kraft AB Kf Års- och koncernredovisning 2012 för Kirunabostäder AB 4 13/ och Kiruna Näringsfastigheter AB Kf Anhållan om tilläggsbudgetering 2013 för utbyggnad 5 13/ av Jukkasjävi förskola, barn- och utbildningsnämnden Kf Plan för implementering CEMR jämställdhets- 6 13/ deklaration, Kommunförbundet Norrbotten Kf Redovisning av verkställd motion 7 13/ Kf Anmälan om delegationsbeslut miljö- och byggnämnden 8 13/ Ks Kf Måltidsverksamheten i Kiruna kommun 9 11/ Kf Personalredovisning och hälsobokslut 10 13/ Kf Folkhälsopolicy / Kf Årsredovisning 2012, Lapplands kommunalförbund 12 13/489 99

7 Kf Årsredovisning 2012, Malmfältens folkhögskola 13 13/ Kf Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 13/ (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, socialnämnden, delgivning Kf Kommunal policy och handlingsplan avseende 15 08/ nationella minoritetsspråk Kf Anhållan om att frångå fördjupad översiktsplan för 16 13/ Kiruna C Nya Stadshuset, miljö- och byggnämnd Kf Sammanträdesdagar / Kf Anhållan om tilläggsbugetering av investeringsmedel, 18 13/ Videgården Karesuando Kf Anmälan av delegationsbeslut, miljö- och byggnämnden 19 13/ Kf Anmälan av delegationsbeslut, medborgarförslag Kf Översyn av valdistrikt i Kiruna kommun, valnämnden 21 13/ Ks Kf Arkitekttävling för nytt stadshus 22 12/ Ks Motioner a 143 Kf Nyttjande av bibliotekets lokaler, väckt av Annica 23a 11/ Henelund (C) b 144 Kf Kirunafjällen ingen plats för vapen- och militärövningar, 23b 11/ väckt av Timo Vilgats (MP) Ks c 193 Kf Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i möjligheternas 23c 12/ Kiruna, väckt av Dick Vånsjö (NS) d 194 Kf Öka turtätheten i busstrafiken och utvidga till 23d 13/ helgnätterna, väckt av Tommy Hjertberg (KNEG) e 195 Kf Dragning av E10 söder-väster om Kiruna, väckt av 23e 13/ Alf Josefsson (FP) f 196 Kf Skapa en ny samordnad organisation för stads- 23f 13/ (3)

8 omvandlingen, väckt av Mattias Abrahamsson (M), Hans Svedell (M), Stefan Sydberg (M) och Rickhard Lantto (M) g 197 Kf Förtur i bostadskön i Kiruna, väckt av Dick Vånsjö (NS) 23g 13/ h Överlämnande av motioner 112 Medborgarförslag 3 (3) i 198 Kf Varutransporter till Idivuoma och Mertajärvi, väckt av 23i 09/ Kurt Korsman j Överlämnande av medborgarförslag Kf Val 24 13/ Kf Besvarande av interpellation a 85 Kf Trafikverkets planering att överlämna statliga vägar 25a 13/ till Kiruna kommun, väckt av Timo Vilgats b 86 Kf Miljöpåverkan av malmtransporterna mellan Kiruna och 25b 13/ Narvik, väckt av Timo Vilgats 26 Kf Information om stadsomvandlingen 12/1245 utgår Kenneth Stålnacke Kommunfullmäktiges ordförande Interpellation, Luftkvalité, damning, buller och utsläpp 13/ i Kiruna C Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER Kf Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Majlis Thorneus (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna Anders Hultbros (KIP) avsägelse som ledamot i partiberedningen att godkänna Birgitta Pounus (KIP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Peter Schermans (KIP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige att godkänna Lilly Rönnebros (KIP) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE RÖSTSAMMANRÄKNING Kf Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Paulina Koivuniemi, Vänsterpartiet, har utsetts Doris Söderberg, Vänsterpartiet. Vid beslutet bortsågs ej valbar kandidat Anders Kardefeldt. Vidare framgår av aktuellt beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Hugo Haara, Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, har utsetts Majlis Thorneus, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Vid beslutet bortsågs ej valbar kandidat Roland Karlsson. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Majlis Thorneus, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, har utsetts Christer Carlsson, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Anders Hultbro, Kirunapartiet, har utsetts Margareta Haapalahti, Kirunapartiet. Vidare framgår av aktuellt beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Margareta Haapalahti, Kirunapartiet, har utsetts Birgitta Pounu, Kirunapartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Börje Wiss, Centerpartiet, har utsetts Tyko Lampa, Centerpartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Birgitta Pounu, Kirunapartiet, har utsetts Peter Scherman, Kirunapartiet. Föreligger beslut från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014 efter Peter Scherman, Kirunapartiet, har utsetts Kalle Hollström, Kirunapartiet. Kommunfullmäktige beslutar att delgivningarna läggs till handlingarna

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRS- OCH KONCERNÅRSREDOVISNING 2012 FÖR TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB, KIRUNA KOMMUNPARTNER AB OCH KIRUNA KRAFT AB Au Föreligger Tekniska Verken i Kiruna AB:s koncernårsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår bl a att koncernen Tekniska Verken i Kiruna AB visar positivt resultat år 2012 med en vinst om 7,2 mkr. Energiverksamheten gör en ett positivt resultat om 15 mkr, vilket är ett resultat av ett gynnsamt värmeår, fortsatta strategiska investeringar, utvecklat underhåll och körstrategier för energiproduktionsanläggningarna. Avdelningen Logistik redovisar en förlust om 8 mkr vilket beror på uteblivna marknadsintäkter för omhändertagande av förorenade jordar men även på grund av kostnadsökningar på långväga transporter. Föreligger vidare granskningsrapport från lekmannarevisorerna av vilket framgår att den årliga granskningen har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har även inriktats på att ge underlag för bedömning om renhållningsverksamheten bedrivits ändamålsenligt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att Tekniska Verkens AB inklusive dotterbolagens verksam- 1het i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Yrkanden i arbetsutskottet att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB läggs med godkännande till handlingarna Noteras till protokollet att Mattias Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och beslut. Kf Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Timo Vilgats (MP), Gunnar Selberg (C), Svante Pounu (KD), Rune Lans (C) och Tommy Hjertberg (KNEG) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga årsredovisning 2012 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB med godkännande till handlingarna

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRSREDOVISNING 2012, KIRUNABOSTÄDER AB OCH KIRUNA NÄRINGS- FASTIGHETER AB Au Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår bl a att för 2012 visar koncernen en visar positivt resultat år 2012 med en vinst om 6,1 mkr och omsättningen har ökat med 20,8 mkr. Ökning i omsättning beror ökade hyresintäkter eftersom fler lägenheter tillförts, samt ökning av övriga intäkter såsom försäkringsintäkter och genomförda ombyggnationer där hyresgästen stått för kostnaderna. Föreligger vidare granskningsrapport från lekmannarevisorerna av vilket framgår att den årliga granskningen har inriktats på bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har även inriktats på att ge underlag för bedömning huruvida bolaget har en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll avseende synpunkter från hyresgäster. Vidare har en särskild granskning gjorts avseende hantering av lägenhetsförtur som bolagets VD beviljats. I samband med granskningen har bolagets ledning rekommenderats att säkerställa att erforderlig dokumentation framledes upprättas i ärenden avseende förtur och beställningar och avrop från ramavtal. Granskningen visar att Kirunabostäder AB och Näringsfastigheter AB i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med i huvudsak tillräcklig intern kontroll, men att det finns ett utvecklingsbehov att säkerställa inkomna synpunkter via e-post hanteras i enlig het med de bestämmelser som följer av offentlighetsprincipen. Yrkanden i arbetsutskottet att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Ks Yrkanden i kommunstyrelsen

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Stefan Sydberg (M) att kommunstyrelsen förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nyhlén (S), Gunnar Selberg (C), Timo Vilgats (MP), Rune Lans (C), Mattias Abrahamsson (M) och Niklas Sirén (V) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga årsredovisning 2012 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med godkännande till handlingarna

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE INTERPELLATION, MILJÖPÅVERKAN AV MALMTRANSPORTERNA MELLAN KIRUNA OCH NARVIK Kf Kf Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation ställd till miljö- och byggnämndens ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) av Timo Vilgats (MP) skall besvaras vid nästa sammanträde. Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande miljö- och byggnämndens ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) föreligger. Yttranden i kommunfullmäktige: Timo Vilgats (MP), Per-Gustav Idivuoma (SL) och Gunnar Selberg (C) Kommunfullmäktige beslutar således att interpellationen skall anses vara besvarad

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGETERING 2013 FöR UTBYGGNAD AV JUKKASJÄRVI FÖRSKOLA, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Au Föreligger protokoll , 39, från barn- och utbildningsnämnden av vilket framgår att Jukkasjävi förskola har begränsad beredskap och möjlighet att hantera ett ökat behov av förskoleplatser samt att befintligt mottagningskök inte uppfyller gällande lagar och regler och har stora behov av att åtgärdas. Vidare framgår av förvaltningens skrivelse bl a att under december 2012 och januari 2013 har projektering av en eventuell utbyggnad av Jukkasjärvi förskola genomförts. I detta arbete har representanter för förskolan, barn- och utbildningsförvaltning, måltidsverksamheten och Kiruna kommuns beställarombud samt konsult deltagit och samverkat. Resultatet av genomförd projektering beaktar och tillgodoser förutom verksamhetens pedagogiska och arbetsmiljömässiga behov även tidigare och senare uppkomna behov rörande mottagningskök, varutransporter och trafiksituation vid hämtning och lämning. En utbyggnad av befintlig förskola i Jukkasjärvi omfattar: - en utökning av lokalyta med cirka 210 m², - en anpassning av kök i enlighet med gällande lagstiftning - en kalkylerad kostnad om cirka kr. Det tillkommer en anslutningskostnad för VA, vilken beräknas till ca kr beroende på anslutning. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om tilläggsbudget om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola och utökad rambudget om ca kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning av föreslagen utbyggnad av Jukkasjärvi förskola Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera investeringsbudget med kapitalkostnader att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola överlämnas till budgetberedning för inarbetande i budget

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att ge kommunkontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera investeringsbudget med kapitalkostnader Arbetsutskottet föreslår således att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola överlämnas till budgetberedning för inarbetande i budget Ks Föreligger kompletterande skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår att kapitalkostnaden beräknas till kr/år med en avskrivning tid om 33 år. Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles och att årlig kapitalkostnad om kr överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i budget Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att överlämna barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola samt årlig kapitalkostnad om kr till budgetberedning för inarbetande i budget

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Roger Suup (S) med bifall av Mattias Abrahamsson (M) att kommunstyrelsens förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att tilläggsbudgetera uppdragsverksamhet kommunala fastigheter investeringsmedel om kr för utbyggnad av Jukkasjärvi förskola att överlämna barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökad rambudget om cirka kr från och med 2014 för ökade årliga driftskostnader med anledning utbyggnad av Jukkasjärvi förskola samt årlig kapitalkostnad om kr till budgetberedning för inarbetande i budget

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE PLAN FÖR IMPLEMENTERING CEMR JÄMSTÄLLDHETSDEKLARATION, KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Au Föreligger protokoll , 7, från Kommunförbundet Norrbotten av vilken framgår att förbundsfullmäktige under 2012 antagit Council of European Municipalities and Regions, CEMR, jämställdhetsdeklaration. Styrelsen beslutar att det fortsatta arbetet ska genomföras i enlighet med föreliggande dokument att finansiering sker inom budget 2013 och vid behov ur eget kapital Föreligger yttrande från kommunkontoret av vilken framgår att jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg som syftar till att införliva jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutfattandet och i den praktiska verksamheten. Av kommunförbundets verksamhetsplan för 2013 framgår att: - Kommunerna rekommenderas att senast ha antagit deklarationen och utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna, som genomgår en introduktionsutbildning före Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före Vidare framgår av aktuellt yttrande bl a att genom undertecknandet ansvarar kommunen för att verka för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommunens roll är att arbeta för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig skola, omsorg och medborgarservice. Kommunkontoret föreslår att Kiruna kommun antar CEMR jämställdhetsdeklaration att om deklarationen antas uppdra till den strategiska ledningsgruppen att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att Kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan till där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Näringslivsutvecklare Ann-Christin Samuelsson föredrar i ärendet.

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att CEMR jämställdhetsdeklarationen antas av Kiruna kommun att den strategiska ledningsgruppen får i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att CEMR jämställdhetsdeklarationen antas av Kiruna kommun att den strategiska ledningsgruppen får i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att kommunkontoret får i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att kostnader för arbetsinsatser och utbildning tas inom förvaltningarnas ordinarie budget Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Ragnhild Nilsson (SL) att kommunstyrelsens förslag bifalles Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att anta CEMR jämställdhetsdeklarationen att ge den strategiska ledningsgruppen i uppdrag att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna att ge kommunkontoret i uppdrag ta fram en handlingsplan senast där jämställdhetsintegreringen sker genom strategisk styrmodell utifrån visionen och de övergripande målen samt målen i det personalpolitiska handlingsprogrammet att ta kostnader för arbetsinsatser och utbildning inom förvaltningarnas ordinarie budget

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE REDOVISNING AV VERKSTÄLLD MOTION Ks Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår en verkställd motion med anledning av kommunstyrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige, 11 kommunstyrelsens reglemente. Dnr Motion 12/282 Inför säkerhetsåtgärder vid badplatsen "Bäcken" i Jukkasjärvi, väckt motion av Ann-Helen Bergsten (KIP) Kommunstyrelsens ordförande har tillskrivit Trafikverket Region Nord för att se över trafiksituationen vid badplatsen "Bäcken" i Jukkasjärvi och vidta nödvändiga åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige redovisa ovan verkställda motion Yrkanden i kommunstyrelsen att kommunkontorets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen beslutar således att redovisa verkställd motion till kommunfullmäktige och lägga redovisningen till handlingarna Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga redovisningen till handlingarna

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT, MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ks Anmäles följande beslut från miljö- och byggnämnden: , 53-13, antagande av detaljplan för östra industriområdet, Tuolluvaara 1:1, tilläggbyggnadshöjd Yrkanden i kommunstyrelsen att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

24 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅLTIDSVERKSAMHETEN I KIRUNA KOMMUN Au Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilket framgår att kommunkontoret tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen initierat utredning av kommunens måltidsverksamhet med anledning av ett antal förändrade förutsättningar: - Den pågående stadsomvandlingen som leder till att ett av centralköken inom några år ligger inom rasriskområdet - Skärpta krav för livsmedelslokaler som påverkar förskoleköken och äldreboendes kök vilka inte uppfyller kraven för en godkänd livsmedelslokal och måste åtgärdas inom kort - Hyresavtalet för centralköket på Jägarområdet som löper ut inom knappt två år varför beslut om omförhandling av hyresavtalet behöver fattas Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att utgångspunkten för utredningen är att, utifrån ett kommande 10 års perspektiv, utreda hur en framtida måltidsverksamhet skall se ut i Kiruna kommun. Utredningen ska utgöra ett beslutsunderlag som belyser både historik, nuläge samt möjliga vägval för framtiden. Kommunkontoret föreslår att utredningen av måltidsverksamheten lämnas på remiss till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att lämna utredningen av måltidsverksamheten på remiss till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden Au Föreligger socialnämndens protokoll , 153 av vilken framgår att utredningen presenterar tre alternativa lokalresursplaner för att visa nuvarande och framtida behov av lokaler. De utgår ifrån det aktuella behovet och tar hänsyn till stadsomvandlingen.

25 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Föreslagna alternativ enligt nedan; Alternativ A: Att behålla nuvarande struktur med att Jägarköket har en fortsatt mixad måltidsproduktion med varm och kall distribution. Både skolmåltidernas serveringskök och äldreomsorgens mottagningskök upprustas. Mysinge och det nya äldreboendet fortsätter som mottagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Alternativ B: Att Jägarköket övergår till renodlad kylmatsproduktion vilket skulle frigöra resurser och köket skulle enligt önskemål kunna erbjuda tvårättssystem till äldreomsorg och sjukhus. Äldreomsorgen och hemtjänsten får fortsatt kyld mat med möjlighet till val av fler rätter varje dag. Mysinge och det nya äldreboendet fortsätter som mottagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Alternativ C: Mysinge och det nya äldreboendet blir tillagningskök. Kvar på Jägarköket blir endast ett fåtal äldreboenden, sjukhus, grundskolor och hemtjänsten. Portionsantalet på Jägarköket minskar och en prisökning måste göras på kvarvarande produktion. På de övriga boendena saknas yta för utbyggnad till tillagningskök. Kostnaden för alternativet beräknas till mkr Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att beakta flexibla lösningar inom den kommunala måltidsverksamheten, för framtiden att föreslå kommunstyrelsen att anta alternativ B att föreslå kommunstyrelsen att bifalla övriga framförda åtgärdsförslag Föreligger barn- och utbildningsnämndens protokoll , 71, av vilken framgår att förvaltningen förordar alternativ B med hänsyn till att förslaget beaktar aktuella förhållanden för förplägnadsproduktionen i relation till gällande livsmedelslagsstiftning samt bedömda effekter av stadsomvandlingen. Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att alternativ B ger förutsättningar att tillgodose socialstyrelsens rekommendationer om valmöjligheter i äldreomsorgen samt förskolans behov av varmmatsproduktion och egen matsedel. Förslaget bedöms inte innebära någon utökning i befintlig bemanning i måltidsverksamheterna. Förslaget säkerställer effektivitet och kvalitet och bedöms trygga en långsiktig och kostnadseffektiv matförsörjning för skola, förskola och äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutar

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (6)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (6) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-03-26 1 (6) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 13.00-17.10 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande; Peter

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-19 1 (26)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-19 1 (26) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-19 1 (26) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna, kl 13.00-16.10 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-08--09 1 ( )

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-08--09 1 ( ) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-08--09 1 ( ) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, 2014-12-08, kl 13.00-20.00 2014-12-09, kl 09.00-18.00 Beslutande;

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-08 1 (42)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-08 1 (42) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-08 1 (42) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 13.00-16.45 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande;

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2016-08-19 Tid: 2016-08-29, kl 13.00 Kommunstyrelsen Utbildning för förtroendevalda om plan- och byggprocessen kl 13.00-14.00 Program: 1. Lov- och byggprocessen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-14--15 1 (135)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-14--15 1 (135) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-14--15 1 (135) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna, 2011-11-14 kl 13.00-19.48 2011-11-15 kl 09.00-17.13

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-09-14 1 (56)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-09-14 1 (56) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-09-14 1 (56) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, kl 13.00-19.30 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2012-10-12. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2012-10-12. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2012-10-12 Kommunstyrelsen Tid: 2012-10-22, kl 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna Ärenden Bil nr Dnr nr 1 Information, A-reservat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16 Kommunstyrelsen Tid: 2012-11-26 kl 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna Ärenden Bil nr Dnr nr 1 Information från LKAB 11/556

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

10/979 Kulturplan Ann-Helen Bergsten (KIP) Fritids- och kulturnämnden

10/979 Kulturplan Ann-Helen Bergsten (KIP) Fritids- och kulturnämnden 2013-09-11 Diarienr Ärendemening motioner Motionär Väckt i KF Status 10/979 Kulturplan Ann-Helen Bergsten (KIP) 2010-12-20 Fritids- och kulturnämnden 11/369 Kirunafjällen ingen plats för vapen- och Timo

Läs mer

08/809 Skyltning på samiska på och i offentliga Ragnhild Svonni (SL) Kommunkontoret kommunala byggnader

08/809 Skyltning på samiska på och i offentliga Ragnhild Svonni (SL) Kommunkontoret kommunala byggnader KIRUNA KOMMUN 2012-08-09 Kommunkontoret Diarienr Ärendemening motioner Motionär Väckt i KF Status 08/700 Upprätta årliga uppföljningsrapporter över hur Niklas Sirén (V) och Siv 2008-09-22 Kommunkontoret

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter?

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Annica Henelund Mycket viktig fråga för Kirunas utveckling! Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Detta

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 1 (100)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 1 (100) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 1 (100) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna, kl 13.00-20.51 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämndens Måldokument

Socialnämndens Måldokument 160322 Socialnämndens Måldokument 2015-2018 Foto: Ulrika Hannu Här kan du vara dig själv, utvecklas tillsammans med andra och påverka din egen vardag citat ur Kiruna kommuns vision Bakgrund I februari

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Emma Bergman Frida Kullebjörk

Emma Bergman Frida Kullebjörk Visste du att 4 av 5 jobb i Sverige och Kiruna skapas hos de små privata företagen? Visste du att 58% av Kirunas skatteintäkter kommer från näringslivet? (14% från pensionärer, 26% från offentligt anställda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET Ärenden Bil nr Dnr nr. 1 Information från LKAB 11/556 utgår

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET Ärenden Bil nr Dnr nr. 1 Information från LKAB 11/556 utgår KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-05-25 Kommunstyrelsen Tid: 2012-06-04, kl 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna Ärenden Bil nr Dnr nr 1 Information från LKAB 11/556

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Norrbottens län PROTOKOLL 2010-09-20 09-25 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: KIRUNA Plats: Residensgatan 17 Dnr: 201-7580-10 Rösträkningen

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-04-13 1 (43)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-04-13 1 (43) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-04-13 1 (43) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, 2015-04-13, kl 13.00-19.52 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åke Johdet, S, Leif Gramner, KD. Åsa Allan, kommunchef Agneta Suikki, ekonomichef.... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sammanträdesdatum. Åke Johdet, S, Leif Gramner, KD. Åsa Allan, kommunchef Agneta Suikki, ekonomichef.... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL 1(12) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2015-11-23, kl 1000 12:55 ande Harry Rantakyrö, S Britta Tervaniemi, V Britt-Inger Fagervall, S Maria Alldén, V Jan Larsson, S

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-04-22 1 (81)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-04-22 1 (81) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-04-22 1 (81) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, 2014-03-31, kl 13.00-20.15 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN 2014-06-04

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN 2014-06-04 KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN 2014-06-04 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, Kiruna, onsdag 4 juni 2014, kl 15:00-17:00 ande Se särskild närvarolista

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-09-24 1-8 Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-11 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-11, kl 0900-1200 ande Kurt Wennberg, S Anne Niska, S Laila Mäki, S Birger Lahti, V Övriga deltagande Lena Jatko, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer