Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson"

Transkript

1 nommumeamngskontoret Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom Tid: ,KI Plats: Förvaltningshuset, sal Byskär Mellan kl Gruppledarträff ärende Bilaga Bidragsansökan Handelsrådets ansökan om marknadsföringsbidrag Tekniska ärenden Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson Trygghetsvandring ihaparanda, rapport av Gunvor Henriksson Besök av Svante Larsson, Skogsstyrelsen angående gröna jobb Detaljplan för Tornet 5 och 6, meddelande till sakägare Detaljplan för friluftsområde, del av Haparanda 29:31 Stranden, meddelande till sakägare Försäljning av Nikkala 10:15 Allmänna ärenden Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen med anledning av tekniska förvaltningens återinförande i kommunens organisation Förslag till ändring av hyresavgift för sammanträdesrummet Sandskär Förslag till IT-policy för kommunens verksamheter Budgetförslag för Fairtrade City verksamhetsår 2013 Lönestatistik från personalkontoret 13 Sep bil Haparanda Stads ekologiska fotavtryck, klimatstrategin, Rapport från kommunalrådet och kommunchefen Delgivningar Kurser och konferenser Övriga ärenden Sofia Larsson

2 Ansökan Handelsrådet Bakgrund I november 2006 öppnade IKEA i Haparanda. Förväntningarna var stora över vad som skulle hända i vår stad. Ett stort antal företag valde att följa IKEA hit och tillsammans med de redan existerande lokala företagen lyckades vi skapa en enorm ökning i omsättning och arbetstillfällen. Mycket bra jobbat! Syfte och mål Nuhar det gått lite mer än 6 år sedan det stora öppnandet och det har varit bra tider för många företagare, men vi ser att allt inte bara är "guld och gröna skogar". Det pratas allmänt om att någon måste göra något för att det ska bli ännu bättre. Det är viktigt att hitta samarbetsmöjligheter som håller ner kostnaderna och ger högre omsättning då enrons värde mot kronan är lågt och det ekonomiska läget i världen är en utmaning för alla. Handelsrådet i Haparanda vill därför satsa på gemensam marknadsföring där alla Haparandas företagare genom gemensamma kampanjer och gemensam annonsering mot Finland, Ryssland, Sverige och Norge arbetar mot att göra vår stad än mer attraktiv som besöks- och shoppingdestination. Allt detta ligger i linje med kommunens vision att vi ska vara en internationell mötesplats mitt i Barents. Handelsrådet i Haparanda med företagen i Haparanda i ryggen ska vara en aktiv motor i detta arbete. Genom nära samarbete med kommunen kan vi gemensamt arbeta med att föra fram destinationen HaparandaTornio. Varumärket HaparandaTornio kommer att användas enligt varumärkesreglerna då marknadsföring kommer att ske i tätt samarbete med kommunen. Det är destinationen HaparandaTornio som vi ska göra mer attraktiv och aktiv jobba för. Alla insatser ska ha som syfte att lyfta. fram HaparandaTornio, inte enskilda företag. Genom detta samarbete kan företagen hålla ner kostnaderna och samtidigt få till en högre omsättning, detta leder till starkare företag som kan behålla sin verksamhet, anställa fler och expandera. Vi har redan testat på att arbeta tillsammans. Under hösten genomförde vi "Guldregn" Tanken är att använda detta arbete till att sammanföra fler aktörer under tiden, man kan t.ex. se när Asplöven och HT bandy har sina hemmamatcher. Om vi far ihop våra resurser, kalendrar och engagemang kan vi uträtta mer. Vi ska göra allt för att vi alla ska dra åt samma håll, göra det absolut bästa för att locka hit besökare. I slutändan tjänar vi alla på det, företagen, kommunen och våra medborgare. Jobbar vi tillsammans blir vi starkare, det gäller att göra det bästa av det vi har och nu ska vi göra det! Nu är Handelsrådet denna någon som vill göra något för att det ska bli bättre. Detta är steg ett för att komma igång, i fortsättningen ser vi att vi kan sammanfoga Torneå också i detta, men för att komma igång tycker vi att det är klokt att starta på detta sätt. Tillsammans kan vi göra mer än alla var för sig, så är det ju, frågan är bara: Vill du bidra? Handelsrådet i Haparanda ansöker härmed om medel att genomföra 2013 års aktiviteter:

3 Skr (exkl moms) Vår totala budget är Skr. 50% ska fdretagen bidra med och vi ansöker om resterande 50% från kommunen. Pengarna samlas på ett konto som Haparanda företagare har och öronmärks för dessa gemensamma marknads- och aktivitetsinsatser. Alla pengar går till marknadsföring, inga pengar ska användas till löner, hyror, arvoden, ersättningar eller dylikt. Vi gör detta för att marknadsföra HaparandaTornio och då ska varenda krona användas till detta. Företagen kan välja att delta med 3 000, eller Skr. Vi har olika belopp för att även de mindre företagen kan vara med, men sedan finns det högre belopp lör att de som kan ge mer ska kunna göra de. Sedan görs det ingen skillnad på om ett fdretag satsar mindre eller mer, man ger efter fdrmåga. Det är viktigt att alla behandlas lika oavsett om man är ett litet företag eller ett stort. Handelsrådet i Haparanda består idag av Kåre Mogemark Ica Maxi, Jan-Ola Eriksson ÖoB, Anne Halmkrona-Ervasti Crown och Janne Lind Barnens Hus. Gruppen är ej sluten utan de som vill vara med är ytterst välkomna. Summa som företagare i Haparanda gått in med är: Skr. Haparanda Janne Lind, Kåre Mogemark, Jan-Ola Eriksson och Anne Halmkrona-Ervasti Handelsrådets Aktivitetsplan 2013 Aktivitet: Vad händer? Budget: Ryssland Marknadsföring Murmansk/Ryssland 50 OOQ- Tema Sportlov v ,- Finsk TV/Radio Påsk v ,- Finsk TV/Radio Våryra v. 15 ons-fre 0,- HB 50% å annons riset Välkommen Haparanda, IKEA ,- till Sveri e Annonsering i norsk media Classic Car v. 28 p,- Meet "Ra arterna" Kvällsöppet v. 34 ons-fre ,- v. 35 skolstart+äl 'akt Ljusfestival V.44 0,_ Marschaller i hela staden, vintertid, Alla hel ons da Kvällsöppet v. 48 ons-fre med Tjejkväll ,-

4 Lucia ^v. 50 ^ ,- Tot. budget ^ ^ ,-

5 ^^^^^^ FIApA^iANDA^"QIiN1Q KommunledriingsftSrvalfnirigen Klimatstrateg SoSa Larsson, D7.. Datum TJÅNSTESKRINELSE Diarienummer 2A ff/^^t2.33 Kolonilotter l Haparanda Enligt uppdrag från KSAU om kolonilotter vid Gränsvallen har 'skiss och kostnadsberäkningar utarbetats. Nedan visas skiss över omradet i sin helhet. Pien finns- bifogad. Poatadrese Besöksadress Telefon/Fax E-poatlHemslda Haparanda stad Torget kommun^haparantla.ae Haparanda Haparanda

6 Alternativ 1 E-City Landscape & Art har på uppdrag av Haparanda Stad uppråttat ett förslag till utformning av en Kolonilottsområde på Gränsvallen. AIF Waara har gjort en revfdering av kostnadsberakningen på alternativ 1.: E-City Låridåcapel& Årt föreslår att fårdigstallande av yta för kolonilotter Tör uthyrning påbörjas I dan södra delen av området. Trädäckets storlek minskas till 95 m2 och grusytan minskas ned till 712 m2. Vågtrumman förkortas till ca 18 m. Servicebyggnad utgöra av en fardlg inredd kontainer och va-ledningarna grävs mot Varmeverket och ledningarn8 kopplas in mot befintligt va-not på Ahlmarksvagen. Belysningen föreslås enligt ritning Stangaling kopplas ihop med befintlig på Idroltsplateområdet och att snöskotertratiken hanvisas väster om Idrottsanlåggning6n parkering av fordon hänvisas till idrotteplatsen. Kostnadskalkylen för dat alternativet blir cirka 945 tkr om allt skall Bäras enligt ritningeförslaget. Den norra delen omfattas då endast av en vag genom det norra området. Kostnadsberäknln8 - Alternativ 1 reviderad med mindre samlingsplats I etapp 1 ingår infartsvag till området från norr och veget till den södra delen av området samt en samlingsplats i centrum inklusive en rondell utformat som ett tradack. I etapp 1 Ingår åven en servicebyggnad med vatten och avlopp. För att få lutning I avloppsledning drås dan mot Ahlmarksvagen intill Varmeverket och Ingen pumpstation behöver anskaffas. I etapp 1 ingår belysning alter vagarna och Inatangsling av området. Idrottshallen parkeringsplatser nyttas. Vaglångd Schaktning å 55:- /m3 Grusmaterial 510 m 70m 0-70 mm Grusmaterial 0-18 Stenmjöl bredd 3 m bredd 2 m å 85: /ton å 99r/ton å 80 : /ton 1530 m2 812 m3 140 m2 66 m3 886 m m m B4 m samlingsplate Schaktning å 55:- /m3 Grusmaterial 0-70 å 86 :lton Grusmotellet 0-18 å 98:-ston Stenmjöl å 90:-/ton Trumma diam 400 mm 118 mm Trådack 85 m2 å 600 :-!m2 Stangael 700 m å 70:-/m Belysning + eldragning 28 stolpar å 3500:-!st Elmatning 580 m å 300:-lm Vatten och avlopp 240 m å 800:-/m Service byggnad 16 m2 (Köpt kontainer) 712 m2 285 m3 285 m m m m Plöjning, harvning, gödsling 32 tim å 1000 Postadress Besöksadress Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda Telefon/Fax E-poaf/Hemslda haparanda.se wwyv.haparentla.se

7 Summa oförutsett 10% Summa totalt Budget askanda 1,O mkr Hyreskalkyl fsr kolonilotter på Gränsvallen Alternativ 1 Årskostnad Byggkostnader Avskrivningtid 30 &r :-/år Ränta 4%år :-/år Summa kostnader/år Antag 20 hyreslotter Antag 30 hyreslotter 3666: /år 2 444:-/år Samtliga hyreslotter får betala försln egen energiförbrukning via undermätning från Kuhens idrottshall Hyreskostnad i Kalix ca 150 m2/tomt 1200:-/år Hyreskostnad 1 Luleå Hertsön ca 160 m2/tomt 1017:-/$r Postadress Besöksadreae TelefonlFax E-poeNHemslda Haparanda stad Torget kommun(a$haparanda.se Haparanda Haparanda

8 Alt rnatly 2 Alf Waara har gjort en alternativ kalkyl som förutsätter att området färdigställs med ytor till uthyrning av kolonilotter i den norra delen av området. Antalet belysningspunkter har minekets till 4 st eller cirka 30 m mellan varje stolpe. Samlings-lfestplataen avses att ta med I en etapp2. En mindre våndplats bygga på denna yta. Servicehus med vatten och avlopp som dockas mot ishallen Kuben Sommarvattenledning dras från Ishallen och samftlrlåggs med elkabetdragningen. Instångsling av området, hånsyn tas till att ishallen behöver en yta för snöupplåggning. Stångsel runt hundparken utfnrs Ilka som i alternativ 1. Parkering av fordon hänvisas till idrottsplatsen I båda alternativen. 3nöskotertraflken hänvisas våster om ishallen. Området fardag stålis med början av deri norra delen av området. Ingen samlingsplats med trådåck utpore. Ingen belysning av samlingsplatsen Idrottshallen parkeringsplatser nyttjas Instångsling av området Ingår. Kalkylen visar på en kostnad på 532 tkr Budget åskande 640 tkr. Kostnadsberäkning alternativ 2 Vågar 380 x m2 100 x m2 schaktning å 55 :-/m3 512 m Grusmaterial 0-70 mm å 86:-lton 324 m Grusmaterial 0-18 mm å 99 :-lton 108 m Stenmjöl å 90 :-/ton 54 m Stångsel 800 m å 70: lm Belysning + elkabeldragning 4 st stolpar å 3500 : /st Elmatning 300 m å 300:-/m Sommarvattenledning 300 m å 200:-/m Nedlåggea I samma grav som el kabel Service byggnad 15 m2 (Köpt kontalner) Inkoppling In mot Kuben (ishallen) Plöjning, harvning, gödsling 32 tim å Summa Oftlrutaetl 10 % Summa totalt Budgetgskande :- Postadress Besöksadress TelefonlFax E-postlHemsida Haparanda stad Torget kommun[^haparanda.se Haparanda Haparanda

9 Hyreskalkyl för kolonilotter på Gränsvallen Alternativ 2 Årskostnad Byggkostnader :- Avskdvningstid 30 år :-/år Ränta 4 % år :!år Summa kostnadenår 39 BOD:-lår Antag 20 hyreslotter Antag 30 hyreslotter 7 880: lår 1320:-lår Samtliga hyreslotter får betala för sin egen energiförbmkning via undermålning från Kubens idrottshall Hyreskostnad i Kalix ca 150 m2/tomt Hyreskostnad i Luleå Hertsön ca 780 m2ftomt 1 200:-lår 1 017:-/år Se bifogad fil skiss alternativ 2. FSrslag till beslut Vi föreslår att KSAU beslutar att bygga kolonilotter vid Grånsvallen på planerat område enligt alternativ 1 eller 2, för planerat fnrd( gstallande 1111 sommaren Enligt uppdrag Allan Fjellvlnd Alf Waara Gtlran Wigren FrlOdschef Ingenjör Planeringschef Robert Ekholm Tore Svedlund Sofia Laraeon Oatu-och parkchef Ingenjör Klimatstrateg Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-posf/Hemside Haparanda stad Torget kommun^haparanda.se Haparanda Haparanda

10 V. FQLJEBREV SAlCAGAR^ IE7'AL.N^LA6V F R T' RIVE7` S CVi 6 Haparanda kommun Norrbottens län F I,JE)3RFV FASTYGHETSÄGAR)E CH SAY ÄGARE. Planens syfte och huvuddrag Planens sy8e är att möjliggöra att bostäder kan byggas i vattentornet. Gällande detaljplan, Tornet och Eden från 1971, anger markanvändning: Allmänt ändamål. Pör att ändra till bostäder krävs det att en ny detaljplan upprättas. Ändringen av planen ska i Första hand skapa förutsättningar till ändring av stadsplan för kvarteren Tornet. Planen ska också säkerställa infarter och utfarter till beentliga lokalgator, kopplingar till gångoch cykelvägar, friyta och parkeringaz. Dot gamla vattentornet ftsrses också med skyddsbestämmelse sam innebär rivningsförbud. Planen belyser gestaltningsfrågornanoggrant dåvattentornet är en kulturhistorisk byggnad, ett landmärke och en symbol för staden. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av kvalitativt boende i Haparanda centrum. BehovsbedOmning av 1V1ICi3 Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas Ira betydande miljöpåverkan. G12.ANSKNINGSTIA: Granskningen kommer att ske på Samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda, Den som inte har framlort skriftliga synpunkter under senast innan granskningens sista. dag kan förlora rätten alt senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. >;Jpplysningar ges av Planeringschef Göran Wigren. Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda 1(1)

11 ^ ^.... ^o^.^^br^v SÅ^'åAC7ÅR^ DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) EL Aii FiARARAN A 29:31 STRAK EN HARARAN A Haparanda kommun Norrbottens län F LJEBREV &'AST)<GHETSÄGARE CH SAKÄGARE Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra camping på stranden. Planen skall säkerställa infarter och utfarter till ett camping område, servicebyggnad i en väning, koppling till befintliga } lokalgator (Strandgatan), ny körväg inom campingområdet, kopplingar till befintliga gång- och cykelvägar, samt ny shandära gång dch cykelväg och friyta. Planomrädet oxnfaftar del av fastigheten Haparanda 29:31. Fastigheten används idag som naturområde och för tillfälliga evenemang. Närmare bestämmelser saknas i gällande detaljplaner. Berörd del av fastigheten är i dagsläget inte varaktigt bebyggd, På ornrådet finns mindre tillfälliga och enkla flyttbara byggnader. Byggnaderna/kioskerna/kurerna är utförda i en våning. Omxådet ligger i cenhala Haparanda stad intill Torneälvens strand och angörs direkt frän Strandgatan. Behovsbedömning av MICB lconimunen bar gjord hedlimningen att planen ej arrtas ha betydande miljöpåverkan. SAMRÅDSTID: Samrådet kommer att sko på Samlrällsbyggnadskontoret, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, se. Du är välkömmen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda t stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 953 $5 Haparanda. 'Den som inte har fiamfört skriftliga synpunkter under samrådet aller senast innan den kommande granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Upplysningar ges av Plairerhrgsclxef Göran Wigren. l^aparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda 1(1}

12 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kömmunstyrelsens arbetsutskott Sid 3 Ks Au 270 Ks Au 254 Ks Au 242 Nedlagda Vattenverket i Nikkala Följande tjänsteskrivelse presenteras för arbetsutskottet; Fastighetsägare till Nikkala 10:12 ställer i skrivelse daterad en fråga om att få förvärva det tidigare nu nedlagda kommunala vattenverket i Nikkala samt berörd fastighet Nikkala 10:15. Fastigheten består av ca 3000 m2 företrädesvis ängsmark, på den samma finns ett gammalt vattenverk (1 byggnad om ca:80 m2) som tagits ur bruk samt två äldre dricksvattenbrunnar och en anläggning för avloppsvattenbehandling (slamavskiljare). För området saknas områdesbestämmelser för detaljplan. Översiktsplanen anger tänkt markanvändning som övrig mark. Fastigheten är utanför Nikkala by, tätbebyggt område, Marken har lågt värde ur exploateringssynpunkt för bostäder/annan verksamhet. Försäljning tillstyrks i enlighet med ansökan, fastigheten säljs och sökanden får bekosta lagfart, tidigare kostnader för säkerställande av kommunala ledningsrätter och av kommunen tidigare sökt fastighetsreglering (ej avslutad} bekostas av kommunen, fastigheten har haft ett vattenverk som försörjt Nikkala med vatten. Detta verk är nedlagt och utrusthingarna för detta är borttagna. Till byggnaden ansluten avloppsanläggning är ej ansluten till det kommunala nätet utan haren egen slamavskiljare och infiltration, byggnaden i övrigt är i ett skick som kräver rätt omfattande insatser för ätt kunna brukas för kommunal verksamhet. TIII fastigheten finns ansluten kommunalt vatten och Haparanda Stad har i dagsläget elkraftanslutningen. Dessa anslutningar måste överföras till den nye ägaren. Värdet för fastigheten torde vara mycket lågt samt olämpligt för kommunal verksamhet. Försäljning tillstyrks av VD för HTF under förutsättning att den nye fastighetsägaren övertar samtliga ingående delar i fastigheten inklusive avloppsanläggningen med ledningar, slamavskiljare och infiltration. Det nedlagda vattenverket i Nikkala står på kommunal tomt cirka 3000 m2. Kommunen har Ingen användning för tomten eller huset, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten genom anbudsintagning. Planeringschefen får i uppdrag att sälja vattenverket i Nikkala till högstbjudande. Justerare /'^ UttlragsbestYrkande

13 KAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOK LL Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 4 Kommunchefen Patrik Oja redogör för ärendet vid dagens arbetsutskotts sammanträde. Arbetsutskottet diskuterar ärendet åter och konstaterar att en förrättning är.gjord på fastigheten år 2016 samt att kommunen bör sälja fastigheten. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige alt det gamla Vattenverket i Nikkala säljs till högstbjudande. Kaj Rundgren och Åsa Hansson samt Agneta Lomakka från Lantmäteriet är kallade till såmmanträdet; ovanstående går igenom ärendegången som pågått under ett antal.år. Kaj Rundgren och Åsa Hansson berättar även om problemet med brunnen. Den kräver uppsyn och kontinuerlig.tömning, De berättar också om trumman på Hamnvägen som är placerad för högt upp och inte forslar bort vattnet från diket; vilket orsakar översvämning i källaren till deras hus. Rundgren och Hansson vill att markförsäljningen utförs enligt tidigare överenskommelse med dan Kangas för kr samt att avloppetfbrunnen åtgärdas, eventuellt kan en ny pumpståtion vara eh lösning. Dessutom vill de att kommunen sänker trumman på Hamnvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter Kaj Rundgrens och Åsa Wanssons information att ärendet återremitteras till Haparanda Teknik och Fastighets AB för förslag och synpunkter på lämpliga åtgärder. Juuerare, _,^ Utdragshestyrkande

14 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige , Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder i Haparanda stad gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET Ledning 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a - utvecklingen av den kommunala demokratin - mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprättshålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas omvärldsbevakningen och uppmärksamt följa förändringar i samhället som påverkar kommunens förhållanden samt ta de initiativ som behövs för att anpassa kommunens verksamhet personalpolitiken trafikpolitiken och verka fören tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att effektivisera administrationen vidareutvecklandet av kommunens informationssystem, IT och kommunikation arbete t med att reformera det kommunala regelbeståndet arbeta med att utveckla formerna för brukarinflytande

15 Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa - miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka fören god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso - och sjukvården och verka fören god kommunal hälsooch sjukvård skolväsendet och verka för att skollagsstiftningens mål kan uppfyllas fritids- och kulturpolitiken och verka fören god fritids - och kulturverksamhet i kommunen. Styrning 3 I kommunens styrfunktion ingår att Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de ekonomiska och verksamhetsrelaterade mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i gällande reglementen. Kommunstyrelsen har också ett ansvar för att se till att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten, samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Ha det övergripande ansvaret för att miljöanpassning sker i enlighet med fastställd miljöpolicy och miljöprogram. De verksamhetsansvariga ansvarar för att uppställda miljömål uppfylls. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnderom hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. I första hand bör spörsmål rörande ändamål, ekonomi och efterlevnad a uppställda direktiv bevakas men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen skall följas. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

16 Ekonomisk förvaltning 4 Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfatta placering och upplåning av medel i uppgiften ingår också, att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. bland annat att I denna uppgift ingår underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, med undantag för underhåll och förvaltning som överlämnats till annan i enlighet med 3 kap kommunallagen tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett handha den donationsförvaltning som ankommer på kommunen. Personalpolitiken 5 Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt ansvara för effektivisering av den personaladministrativa verksamheten inom kommunen övervaka tillämpningen av reglementen, erinringar som kan föranledas därav avtal och bestämmelser samt göra de ansvara för att kommunen som arbetsgivare följer jämställdhetslagstiftningens intentioner besluta i ärende som rör förflyttning/omplacering av arbetstagare till anställning vid annan förvaltning själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

17 besluta om stridsåtgärd - lämna råd och biträde åt övriga nämnder beträffande bl a rekrytering, introduktion, utbildning, företagshälsovård med arbetsmiljöfrågor och personalutveckling ombesörja personal- och tjänsteredovisning därest detta inte uppdragits åt annan myndighet samt medverka till att erforderlig löne- och personalstatistik upprättas Uppgifter enligt speciallagstiftning 6 Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt hemvärnsförordningen. Kommunstyrelsen fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Det åligger kommunstyrelsen att med uppmärksamhet följa trafikförhållanden inom kommunen samt att verka för förbättrad trafikkultur och trafiksäkerhet Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården fastställs i arkivreglemente. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig förde personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738). Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens översiktliga planering av användning av mark och vatten. Teknisk förvaltning 7 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom vilket bland annat omfattar kommunens fastigheter, vatten - och avloppsanläggningar, gatu- och parkanläggningar, lekparker och kommunens skog

18 svara för projektering av ny-, om- och tillbyggnad av ovannämnda objekt hyra fastigheter och lokaler för kommunens behov kollektivtrafiken vara kommunal väghållningsmyndighet svara för bidrag till enskilda vägar svara för kommunens vatten- och avloppsverksamhet, renhållning och avfallshantering svara för kommunala bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar Övrig verksamhet $ Kommunstyrelsen har vidare hand om 9 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen kommunens centrala informationsverksamhet och IT-verksamhet samordning av kommunens upphandling i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige angivit reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter iövrigt som inte uppdragits åt annan nämnd samordningsansvar för Hälso- och trygghetsfrågor i kommunen bevaka kommunens intressen beträffande räddningstjänst Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten genomsyras av miljö- och jämställdhetshänsyn. Hänsyn till jämställdhetsaspekter samt miljön och bevarandet av naturresurser skall integreras och utvecklas i all verksamhet. 10 Kommunstyrelsen skall ha ansvar för administrationen av kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Arbetsformerna för dessa samrådsorgan bestäms i

19 respektive stad. Delegering från Kommunfullmäktige 11 Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit utforma styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen - i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden, varvid styrelsen snarast ska anmäla beslutet till fullmäktige köp, försäljning, byte, fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtande av tomträtt med beaktande av de riktlinjer och villkor i övrigt som kommunfullmäktige bestämmer ärenden enligt lagen (SFS 1975 : 1132) om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får besluta om stödåtgärder till näringslivet, t ex; finansiering, konsultationer, utredningar, marknadsföring, rådgivning och lokalanskaffning fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

20 Il Förslag till avgifter Kopieringsavgifter A4 Kopiering Svartvit ensidig 1 kr/sida Dubbelsidig 2 kr/sida Kopiering Färg ensidig 4 kr/sida Dubbelsidig 6 kr/sida A3 Kopiering Svartvit ensidig 2 kr/sida Dubbelsidig 4 kr/sida Kopiering Färg ensidig 6 kr/sida Dubbelsidig B kr/sida Regler: Avgifterna gäller alla Kaffeavgifter Kaffe till föreningar, organisationer, företag 5 kr/kopp Politiska möten efter kl Kr/kopp Meny Regler: Avgifterna gäller alla. Avgifter sammanträdesrum Enskär (15 pers) 300kr/dag Byskär (15 pers) 300kr/dag Hamnskär (20 pers) 300kr/dag Sandskär (100 pers) 1 500kr/dag Bokning av Bastu 700kr + moms Regler: Avgifterna avser utomstående grupper dvs. föreningar, organisationer, företag osv. Enligt KF baslut tas ingen avgift av politiska partier. Sandskär går endast att boka med teknisk biträde från Medborgarkontoret, därav höjningen. Bastun får enbart bakas av anställda inom Haparanda kommun. Personen som bokar bastun ansvarar för lokalen.

21 IT-policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd för kommunens verksamheter Med policyn som stöd ska arbetet underlättas så att vi tillsammans kan möta Haparandabornas behov. Det är nämnder och styrelser som ansvarar för att policyn efterföljs och anpassas till den egna verksamheten. IT ska medverka till att Haparanda stad blir mer attraktiv och lättillgänglig, effektivisera verksamheten samt bidra till kommunens utveckling. Medborgarna ska stå i centrum för kommunehs verksamhet och IT ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och på så sätt underlätta tillgången till kommunens tjänster. Kommunens webbplatser ska vara tillgängliga och anpassade för målgruppernas behov och livssituation. Haparanda stad ska tillhandahålla IT-lösningar som underlättar för både medborgare, företagare och kommunens verksamheter i det dagliga arbetet.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01 J l Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN STORFORS KOMMUN 2015-01-01. 1 ...! ~.. Kommunstyrelsens ansvar Övergripande ledning och styrning l Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2014, plan 2015-2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, 156-161 5 november 2013, Dnr

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Innehållsförteckning Sid Budgetkommentarer 1 Kommunfullmäktige 9 Revisionen 10 Valnämnden 12 Överförmyndarverksamheten 13 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer