Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson"

Transkript

1 nommumeamngskontoret Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom Tid: ,KI Plats: Förvaltningshuset, sal Byskär Mellan kl Gruppledarträff ärende Bilaga Bidragsansökan Handelsrådets ansökan om marknadsföringsbidrag Tekniska ärenden Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson Trygghetsvandring ihaparanda, rapport av Gunvor Henriksson Besök av Svante Larsson, Skogsstyrelsen angående gröna jobb Detaljplan för Tornet 5 och 6, meddelande till sakägare Detaljplan för friluftsområde, del av Haparanda 29:31 Stranden, meddelande till sakägare Försäljning av Nikkala 10:15 Allmänna ärenden Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen med anledning av tekniska förvaltningens återinförande i kommunens organisation Förslag till ändring av hyresavgift för sammanträdesrummet Sandskär Förslag till IT-policy för kommunens verksamheter Budgetförslag för Fairtrade City verksamhetsår 2013 Lönestatistik från personalkontoret 13 Sep bil Haparanda Stads ekologiska fotavtryck, klimatstrategin, Rapport från kommunalrådet och kommunchefen Delgivningar Kurser och konferenser Övriga ärenden Sofia Larsson

2 Ansökan Handelsrådet Bakgrund I november 2006 öppnade IKEA i Haparanda. Förväntningarna var stora över vad som skulle hända i vår stad. Ett stort antal företag valde att följa IKEA hit och tillsammans med de redan existerande lokala företagen lyckades vi skapa en enorm ökning i omsättning och arbetstillfällen. Mycket bra jobbat! Syfte och mål Nuhar det gått lite mer än 6 år sedan det stora öppnandet och det har varit bra tider för många företagare, men vi ser att allt inte bara är "guld och gröna skogar". Det pratas allmänt om att någon måste göra något för att det ska bli ännu bättre. Det är viktigt att hitta samarbetsmöjligheter som håller ner kostnaderna och ger högre omsättning då enrons värde mot kronan är lågt och det ekonomiska läget i världen är en utmaning för alla. Handelsrådet i Haparanda vill därför satsa på gemensam marknadsföring där alla Haparandas företagare genom gemensamma kampanjer och gemensam annonsering mot Finland, Ryssland, Sverige och Norge arbetar mot att göra vår stad än mer attraktiv som besöks- och shoppingdestination. Allt detta ligger i linje med kommunens vision att vi ska vara en internationell mötesplats mitt i Barents. Handelsrådet i Haparanda med företagen i Haparanda i ryggen ska vara en aktiv motor i detta arbete. Genom nära samarbete med kommunen kan vi gemensamt arbeta med att föra fram destinationen HaparandaTornio. Varumärket HaparandaTornio kommer att användas enligt varumärkesreglerna då marknadsföring kommer att ske i tätt samarbete med kommunen. Det är destinationen HaparandaTornio som vi ska göra mer attraktiv och aktiv jobba för. Alla insatser ska ha som syfte att lyfta. fram HaparandaTornio, inte enskilda företag. Genom detta samarbete kan företagen hålla ner kostnaderna och samtidigt få till en högre omsättning, detta leder till starkare företag som kan behålla sin verksamhet, anställa fler och expandera. Vi har redan testat på att arbeta tillsammans. Under hösten genomförde vi "Guldregn" Tanken är att använda detta arbete till att sammanföra fler aktörer under tiden, man kan t.ex. se när Asplöven och HT bandy har sina hemmamatcher. Om vi far ihop våra resurser, kalendrar och engagemang kan vi uträtta mer. Vi ska göra allt för att vi alla ska dra åt samma håll, göra det absolut bästa för att locka hit besökare. I slutändan tjänar vi alla på det, företagen, kommunen och våra medborgare. Jobbar vi tillsammans blir vi starkare, det gäller att göra det bästa av det vi har och nu ska vi göra det! Nu är Handelsrådet denna någon som vill göra något för att det ska bli bättre. Detta är steg ett för att komma igång, i fortsättningen ser vi att vi kan sammanfoga Torneå också i detta, men för att komma igång tycker vi att det är klokt att starta på detta sätt. Tillsammans kan vi göra mer än alla var för sig, så är det ju, frågan är bara: Vill du bidra? Handelsrådet i Haparanda ansöker härmed om medel att genomföra 2013 års aktiviteter:

3 Skr (exkl moms) Vår totala budget är Skr. 50% ska fdretagen bidra med och vi ansöker om resterande 50% från kommunen. Pengarna samlas på ett konto som Haparanda företagare har och öronmärks för dessa gemensamma marknads- och aktivitetsinsatser. Alla pengar går till marknadsföring, inga pengar ska användas till löner, hyror, arvoden, ersättningar eller dylikt. Vi gör detta för att marknadsföra HaparandaTornio och då ska varenda krona användas till detta. Företagen kan välja att delta med 3 000, eller Skr. Vi har olika belopp för att även de mindre företagen kan vara med, men sedan finns det högre belopp lör att de som kan ge mer ska kunna göra de. Sedan görs det ingen skillnad på om ett fdretag satsar mindre eller mer, man ger efter fdrmåga. Det är viktigt att alla behandlas lika oavsett om man är ett litet företag eller ett stort. Handelsrådet i Haparanda består idag av Kåre Mogemark Ica Maxi, Jan-Ola Eriksson ÖoB, Anne Halmkrona-Ervasti Crown och Janne Lind Barnens Hus. Gruppen är ej sluten utan de som vill vara med är ytterst välkomna. Summa som företagare i Haparanda gått in med är: Skr. Haparanda Janne Lind, Kåre Mogemark, Jan-Ola Eriksson och Anne Halmkrona-Ervasti Handelsrådets Aktivitetsplan 2013 Aktivitet: Vad händer? Budget: Ryssland Marknadsföring Murmansk/Ryssland 50 OOQ- Tema Sportlov v ,- Finsk TV/Radio Påsk v ,- Finsk TV/Radio Våryra v. 15 ons-fre 0,- HB 50% å annons riset Välkommen Haparanda, IKEA ,- till Sveri e Annonsering i norsk media Classic Car v. 28 p,- Meet "Ra arterna" Kvällsöppet v. 34 ons-fre ,- v. 35 skolstart+äl 'akt Ljusfestival V.44 0,_ Marschaller i hela staden, vintertid, Alla hel ons da Kvällsöppet v. 48 ons-fre med Tjejkväll ,-

4 Lucia ^v. 50 ^ ,- Tot. budget ^ ^ ,-

5 ^^^^^^ FIApA^iANDA^"QIiN1Q KommunledriingsftSrvalfnirigen Klimatstrateg SoSa Larsson, D7.. Datum TJÅNSTESKRINELSE Diarienummer 2A ff/^^t2.33 Kolonilotter l Haparanda Enligt uppdrag från KSAU om kolonilotter vid Gränsvallen har 'skiss och kostnadsberäkningar utarbetats. Nedan visas skiss över omradet i sin helhet. Pien finns- bifogad. Poatadrese Besöksadress Telefon/Fax E-poatlHemslda Haparanda stad Torget kommun^haparantla.ae Haparanda Haparanda

6 Alternativ 1 E-City Landscape & Art har på uppdrag av Haparanda Stad uppråttat ett förslag till utformning av en Kolonilottsområde på Gränsvallen. AIF Waara har gjort en revfdering av kostnadsberakningen på alternativ 1.: E-City Låridåcapel& Årt föreslår att fårdigstallande av yta för kolonilotter Tör uthyrning påbörjas I dan södra delen av området. Trädäckets storlek minskas till 95 m2 och grusytan minskas ned till 712 m2. Vågtrumman förkortas till ca 18 m. Servicebyggnad utgöra av en fardlg inredd kontainer och va-ledningarna grävs mot Varmeverket och ledningarn8 kopplas in mot befintligt va-not på Ahlmarksvagen. Belysningen föreslås enligt ritning Stangaling kopplas ihop med befintlig på Idroltsplateområdet och att snöskotertratiken hanvisas väster om Idrottsanlåggning6n parkering av fordon hänvisas till idrotteplatsen. Kostnadskalkylen för dat alternativet blir cirka 945 tkr om allt skall Bäras enligt ritningeförslaget. Den norra delen omfattas då endast av en vag genom det norra området. Kostnadsberäknln8 - Alternativ 1 reviderad med mindre samlingsplats I etapp 1 ingår infartsvag till området från norr och veget till den södra delen av området samt en samlingsplats i centrum inklusive en rondell utformat som ett tradack. I etapp 1 Ingår åven en servicebyggnad med vatten och avlopp. För att få lutning I avloppsledning drås dan mot Ahlmarksvagen intill Varmeverket och Ingen pumpstation behöver anskaffas. I etapp 1 ingår belysning alter vagarna och Inatangsling av området. Idrottshallen parkeringsplatser nyttas. Vaglångd Schaktning å 55:- /m3 Grusmaterial 510 m 70m 0-70 mm Grusmaterial 0-18 Stenmjöl bredd 3 m bredd 2 m å 85: /ton å 99r/ton å 80 : /ton 1530 m2 812 m3 140 m2 66 m3 886 m m m B4 m samlingsplate Schaktning å 55:- /m3 Grusmaterial 0-70 å 86 :lton Grusmotellet 0-18 å 98:-ston Stenmjöl å 90:-/ton Trumma diam 400 mm 118 mm Trådack 85 m2 å 600 :-!m2 Stangael 700 m å 70:-/m Belysning + eldragning 28 stolpar å 3500:-!st Elmatning 580 m å 300:-lm Vatten och avlopp 240 m å 800:-/m Service byggnad 16 m2 (Köpt kontainer) 712 m2 285 m3 285 m m m m Plöjning, harvning, gödsling 32 tim å 1000 Postadress Besöksadress Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda Telefon/Fax E-poaf/Hemslda haparanda.se wwyv.haparentla.se

7 Summa oförutsett 10% Summa totalt Budget askanda 1,O mkr Hyreskalkyl fsr kolonilotter på Gränsvallen Alternativ 1 Årskostnad Byggkostnader Avskrivningtid 30 &r :-/år Ränta 4%år :-/år Summa kostnader/år Antag 20 hyreslotter Antag 30 hyreslotter 3666: /år 2 444:-/år Samtliga hyreslotter får betala försln egen energiförbrukning via undermätning från Kuhens idrottshall Hyreskostnad i Kalix ca 150 m2/tomt 1200:-/år Hyreskostnad 1 Luleå Hertsön ca 160 m2/tomt 1017:-/$r Postadress Besöksadreae TelefonlFax E-poeNHemslda Haparanda stad Torget kommun(a$haparanda.se Haparanda Haparanda

8 Alt rnatly 2 Alf Waara har gjort en alternativ kalkyl som förutsätter att området färdigställs med ytor till uthyrning av kolonilotter i den norra delen av området. Antalet belysningspunkter har minekets till 4 st eller cirka 30 m mellan varje stolpe. Samlings-lfestplataen avses att ta med I en etapp2. En mindre våndplats bygga på denna yta. Servicehus med vatten och avlopp som dockas mot ishallen Kuben Sommarvattenledning dras från Ishallen och samftlrlåggs med elkabetdragningen. Instångsling av området, hånsyn tas till att ishallen behöver en yta för snöupplåggning. Stångsel runt hundparken utfnrs Ilka som i alternativ 1. Parkering av fordon hänvisas till idrottsplatsen I båda alternativen. 3nöskotertraflken hänvisas våster om ishallen. Området fardag stålis med början av deri norra delen av området. Ingen samlingsplats med trådåck utpore. Ingen belysning av samlingsplatsen Idrottshallen parkeringsplatser nyttjas Instångsling av området Ingår. Kalkylen visar på en kostnad på 532 tkr Budget åskande 640 tkr. Kostnadsberäkning alternativ 2 Vågar 380 x m2 100 x m2 schaktning å 55 :-/m3 512 m Grusmaterial 0-70 mm å 86:-lton 324 m Grusmaterial 0-18 mm å 99 :-lton 108 m Stenmjöl å 90 :-/ton 54 m Stångsel 800 m å 70: lm Belysning + elkabeldragning 4 st stolpar å 3500 : /st Elmatning 300 m å 300:-/m Sommarvattenledning 300 m å 200:-/m Nedlåggea I samma grav som el kabel Service byggnad 15 m2 (Köpt kontalner) Inkoppling In mot Kuben (ishallen) Plöjning, harvning, gödsling 32 tim å Summa Oftlrutaetl 10 % Summa totalt Budgetgskande :- Postadress Besöksadress TelefonlFax E-postlHemsida Haparanda stad Torget kommun[^haparanda.se Haparanda Haparanda

9 Hyreskalkyl för kolonilotter på Gränsvallen Alternativ 2 Årskostnad Byggkostnader :- Avskdvningstid 30 år :-/år Ränta 4 % år :!år Summa kostnadenår 39 BOD:-lår Antag 20 hyreslotter Antag 30 hyreslotter 7 880: lår 1320:-lår Samtliga hyreslotter får betala för sin egen energiförbmkning via undermålning från Kubens idrottshall Hyreskostnad i Kalix ca 150 m2/tomt Hyreskostnad i Luleå Hertsön ca 780 m2ftomt 1 200:-lår 1 017:-/år Se bifogad fil skiss alternativ 2. FSrslag till beslut Vi föreslår att KSAU beslutar att bygga kolonilotter vid Grånsvallen på planerat område enligt alternativ 1 eller 2, för planerat fnrd( gstallande 1111 sommaren Enligt uppdrag Allan Fjellvlnd Alf Waara Gtlran Wigren FrlOdschef Ingenjör Planeringschef Robert Ekholm Tore Svedlund Sofia Laraeon Oatu-och parkchef Ingenjör Klimatstrateg Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-posf/Hemside Haparanda stad Torget kommun^haparanda.se Haparanda Haparanda

10 V. FQLJEBREV SAlCAGAR^ IE7'AL.N^LA6V F R T' RIVE7` S CVi 6 Haparanda kommun Norrbottens län F I,JE)3RFV FASTYGHETSÄGAR)E CH SAY ÄGARE. Planens syfte och huvuddrag Planens sy8e är att möjliggöra att bostäder kan byggas i vattentornet. Gällande detaljplan, Tornet och Eden från 1971, anger markanvändning: Allmänt ändamål. Pör att ändra till bostäder krävs det att en ny detaljplan upprättas. Ändringen av planen ska i Första hand skapa förutsättningar till ändring av stadsplan för kvarteren Tornet. Planen ska också säkerställa infarter och utfarter till beentliga lokalgator, kopplingar till gångoch cykelvägar, friyta och parkeringaz. Dot gamla vattentornet ftsrses också med skyddsbestämmelse sam innebär rivningsförbud. Planen belyser gestaltningsfrågornanoggrant dåvattentornet är en kulturhistorisk byggnad, ett landmärke och en symbol för staden. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av kvalitativt boende i Haparanda centrum. BehovsbedOmning av 1V1ICi3 Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas Ira betydande miljöpåverkan. G12.ANSKNINGSTIA: Granskningen kommer att ske på Samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda, Den som inte har framlort skriftliga synpunkter under senast innan granskningens sista. dag kan förlora rätten alt senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. >;Jpplysningar ges av Planeringschef Göran Wigren. Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda 1(1)

11 ^ ^.... ^o^.^^br^v SÅ^'åAC7ÅR^ DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) EL Aii FiARARAN A 29:31 STRAK EN HARARAN A Haparanda kommun Norrbottens län F LJEBREV &'AST)<GHETSÄGARE CH SAKÄGARE Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra camping på stranden. Planen skall säkerställa infarter och utfarter till ett camping område, servicebyggnad i en väning, koppling till befintliga } lokalgator (Strandgatan), ny körväg inom campingområdet, kopplingar till befintliga gång- och cykelvägar, samt ny shandära gång dch cykelväg och friyta. Planomrädet oxnfaftar del av fastigheten Haparanda 29:31. Fastigheten används idag som naturområde och för tillfälliga evenemang. Närmare bestämmelser saknas i gällande detaljplaner. Berörd del av fastigheten är i dagsläget inte varaktigt bebyggd, På ornrådet finns mindre tillfälliga och enkla flyttbara byggnader. Byggnaderna/kioskerna/kurerna är utförda i en våning. Omxådet ligger i cenhala Haparanda stad intill Torneälvens strand och angörs direkt frän Strandgatan. Behovsbedömning av MICB lconimunen bar gjord hedlimningen att planen ej arrtas ha betydande miljöpåverkan. SAMRÅDSTID: Samrådet kommer att sko på Samlrällsbyggnadskontoret, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, se. Du är välkömmen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda t stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 953 $5 Haparanda. 'Den som inte har fiamfört skriftliga synpunkter under samrådet aller senast innan den kommande granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Upplysningar ges av Plairerhrgsclxef Göran Wigren. l^aparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda 1(1}

12 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kömmunstyrelsens arbetsutskott Sid 3 Ks Au 270 Ks Au 254 Ks Au 242 Nedlagda Vattenverket i Nikkala Följande tjänsteskrivelse presenteras för arbetsutskottet; Fastighetsägare till Nikkala 10:12 ställer i skrivelse daterad en fråga om att få förvärva det tidigare nu nedlagda kommunala vattenverket i Nikkala samt berörd fastighet Nikkala 10:15. Fastigheten består av ca 3000 m2 företrädesvis ängsmark, på den samma finns ett gammalt vattenverk (1 byggnad om ca:80 m2) som tagits ur bruk samt två äldre dricksvattenbrunnar och en anläggning för avloppsvattenbehandling (slamavskiljare). För området saknas områdesbestämmelser för detaljplan. Översiktsplanen anger tänkt markanvändning som övrig mark. Fastigheten är utanför Nikkala by, tätbebyggt område, Marken har lågt värde ur exploateringssynpunkt för bostäder/annan verksamhet. Försäljning tillstyrks i enlighet med ansökan, fastigheten säljs och sökanden får bekosta lagfart, tidigare kostnader för säkerställande av kommunala ledningsrätter och av kommunen tidigare sökt fastighetsreglering (ej avslutad} bekostas av kommunen, fastigheten har haft ett vattenverk som försörjt Nikkala med vatten. Detta verk är nedlagt och utrusthingarna för detta är borttagna. Till byggnaden ansluten avloppsanläggning är ej ansluten till det kommunala nätet utan haren egen slamavskiljare och infiltration, byggnaden i övrigt är i ett skick som kräver rätt omfattande insatser för ätt kunna brukas för kommunal verksamhet. TIII fastigheten finns ansluten kommunalt vatten och Haparanda Stad har i dagsläget elkraftanslutningen. Dessa anslutningar måste överföras till den nye ägaren. Värdet för fastigheten torde vara mycket lågt samt olämpligt för kommunal verksamhet. Försäljning tillstyrks av VD för HTF under förutsättning att den nye fastighetsägaren övertar samtliga ingående delar i fastigheten inklusive avloppsanläggningen med ledningar, slamavskiljare och infiltration. Det nedlagda vattenverket i Nikkala står på kommunal tomt cirka 3000 m2. Kommunen har Ingen användning för tomten eller huset, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten genom anbudsintagning. Planeringschefen får i uppdrag att sälja vattenverket i Nikkala till högstbjudande. Justerare /'^ UttlragsbestYrkande

13 KAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOK LL Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 4 Kommunchefen Patrik Oja redogör för ärendet vid dagens arbetsutskotts sammanträde. Arbetsutskottet diskuterar ärendet åter och konstaterar att en förrättning är.gjord på fastigheten år 2016 samt att kommunen bör sälja fastigheten. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige alt det gamla Vattenverket i Nikkala säljs till högstbjudande. Kaj Rundgren och Åsa Hansson samt Agneta Lomakka från Lantmäteriet är kallade till såmmanträdet; ovanstående går igenom ärendegången som pågått under ett antal.år. Kaj Rundgren och Åsa Hansson berättar även om problemet med brunnen. Den kräver uppsyn och kontinuerlig.tömning, De berättar också om trumman på Hamnvägen som är placerad för högt upp och inte forslar bort vattnet från diket; vilket orsakar översvämning i källaren till deras hus. Rundgren och Hansson vill att markförsäljningen utförs enligt tidigare överenskommelse med dan Kangas för kr samt att avloppetfbrunnen åtgärdas, eventuellt kan en ny pumpståtion vara eh lösning. Dessutom vill de att kommunen sänker trumman på Hamnvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter Kaj Rundgrens och Åsa Wanssons information att ärendet återremitteras till Haparanda Teknik och Fastighets AB för förslag och synpunkter på lämpliga åtgärder. Juuerare, _,^ Utdragshestyrkande

14 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige , Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder i Haparanda stad gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET Ledning 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a - utvecklingen av den kommunala demokratin - mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprättshålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas omvärldsbevakningen och uppmärksamt följa förändringar i samhället som påverkar kommunens förhållanden samt ta de initiativ som behövs för att anpassa kommunens verksamhet personalpolitiken trafikpolitiken och verka fören tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att effektivisera administrationen vidareutvecklandet av kommunens informationssystem, IT och kommunikation arbete t med att reformera det kommunala regelbeståndet arbeta med att utveckla formerna för brukarinflytande

15 Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa - miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka fören god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso - och sjukvården och verka fören god kommunal hälsooch sjukvård skolväsendet och verka för att skollagsstiftningens mål kan uppfyllas fritids- och kulturpolitiken och verka fören god fritids - och kulturverksamhet i kommunen. Styrning 3 I kommunens styrfunktion ingår att Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de ekonomiska och verksamhetsrelaterade mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i gällande reglementen. Kommunstyrelsen har också ett ansvar för att se till att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten, samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Ha det övergripande ansvaret för att miljöanpassning sker i enlighet med fastställd miljöpolicy och miljöprogram. De verksamhetsansvariga ansvarar för att uppställda miljömål uppfylls. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnderom hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. I första hand bör spörsmål rörande ändamål, ekonomi och efterlevnad a uppställda direktiv bevakas men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen skall följas. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

16 Ekonomisk förvaltning 4 Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfatta placering och upplåning av medel i uppgiften ingår också, att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. bland annat att I denna uppgift ingår underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, med undantag för underhåll och förvaltning som överlämnats till annan i enlighet med 3 kap kommunallagen tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett handha den donationsförvaltning som ankommer på kommunen. Personalpolitiken 5 Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt ansvara för effektivisering av den personaladministrativa verksamheten inom kommunen övervaka tillämpningen av reglementen, erinringar som kan föranledas därav avtal och bestämmelser samt göra de ansvara för att kommunen som arbetsgivare följer jämställdhetslagstiftningens intentioner besluta i ärende som rör förflyttning/omplacering av arbetstagare till anställning vid annan förvaltning själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

17 besluta om stridsåtgärd - lämna råd och biträde åt övriga nämnder beträffande bl a rekrytering, introduktion, utbildning, företagshälsovård med arbetsmiljöfrågor och personalutveckling ombesörja personal- och tjänsteredovisning därest detta inte uppdragits åt annan myndighet samt medverka till att erforderlig löne- och personalstatistik upprättas Uppgifter enligt speciallagstiftning 6 Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt hemvärnsförordningen. Kommunstyrelsen fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Det åligger kommunstyrelsen att med uppmärksamhet följa trafikförhållanden inom kommunen samt att verka för förbättrad trafikkultur och trafiksäkerhet Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården fastställs i arkivreglemente. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig förde personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738). Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens översiktliga planering av användning av mark och vatten. Teknisk förvaltning 7 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom vilket bland annat omfattar kommunens fastigheter, vatten - och avloppsanläggningar, gatu- och parkanläggningar, lekparker och kommunens skog

18 svara för projektering av ny-, om- och tillbyggnad av ovannämnda objekt hyra fastigheter och lokaler för kommunens behov kollektivtrafiken vara kommunal väghållningsmyndighet svara för bidrag till enskilda vägar svara för kommunens vatten- och avloppsverksamhet, renhållning och avfallshantering svara för kommunala bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar Övrig verksamhet $ Kommunstyrelsen har vidare hand om 9 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen kommunens centrala informationsverksamhet och IT-verksamhet samordning av kommunens upphandling i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige angivit reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter iövrigt som inte uppdragits åt annan nämnd samordningsansvar för Hälso- och trygghetsfrågor i kommunen bevaka kommunens intressen beträffande räddningstjänst Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten genomsyras av miljö- och jämställdhetshänsyn. Hänsyn till jämställdhetsaspekter samt miljön och bevarandet av naturresurser skall integreras och utvecklas i all verksamhet. 10 Kommunstyrelsen skall ha ansvar för administrationen av kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Arbetsformerna för dessa samrådsorgan bestäms i

19 respektive stad. Delegering från Kommunfullmäktige 11 Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit utforma styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen - i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden, varvid styrelsen snarast ska anmäla beslutet till fullmäktige köp, försäljning, byte, fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtande av tomträtt med beaktande av de riktlinjer och villkor i övrigt som kommunfullmäktige bestämmer ärenden enligt lagen (SFS 1975 : 1132) om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får besluta om stödåtgärder till näringslivet, t ex; finansiering, konsultationer, utredningar, marknadsföring, rådgivning och lokalanskaffning fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

20 Il Förslag till avgifter Kopieringsavgifter A4 Kopiering Svartvit ensidig 1 kr/sida Dubbelsidig 2 kr/sida Kopiering Färg ensidig 4 kr/sida Dubbelsidig 6 kr/sida A3 Kopiering Svartvit ensidig 2 kr/sida Dubbelsidig 4 kr/sida Kopiering Färg ensidig 6 kr/sida Dubbelsidig B kr/sida Regler: Avgifterna gäller alla Kaffeavgifter Kaffe till föreningar, organisationer, företag 5 kr/kopp Politiska möten efter kl Kr/kopp Meny Regler: Avgifterna gäller alla. Avgifter sammanträdesrum Enskär (15 pers) 300kr/dag Byskär (15 pers) 300kr/dag Hamnskär (20 pers) 300kr/dag Sandskär (100 pers) 1 500kr/dag Bokning av Bastu 700kr + moms Regler: Avgifterna avser utomstående grupper dvs. föreningar, organisationer, företag osv. Enligt KF baslut tas ingen avgift av politiska partier. Sandskär går endast att boka med teknisk biträde från Medborgarkontoret, därav höjningen. Bastun får enbart bakas av anställda inom Haparanda kommun. Personen som bokar bastun ansvarar för lokalen.

21 IT-policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd för kommunens verksamheter Med policyn som stöd ska arbetet underlättas så att vi tillsammans kan möta Haparandabornas behov. Det är nämnder och styrelser som ansvarar för att policyn efterföljs och anpassas till den egna verksamheten. IT ska medverka till att Haparanda stad blir mer attraktiv och lättillgänglig, effektivisera verksamheten samt bidra till kommunens utveckling. Medborgarna ska stå i centrum för kommunehs verksamhet och IT ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och på så sätt underlätta tillgången till kommunens tjänster. Kommunens webbplatser ska vara tillgängliga och anpassade för målgruppernas behov och livssituation. Haparanda stad ska tillhandahålla IT-lösningar som underlättar för både medborgare, företagare och kommunens verksamheter i det dagliga arbetet.

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCKELBO KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KF 33/07 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun 1(12) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Antaget av kommunfullmäktige. Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun Bakgrund Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen. Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-20 116 med revideringar 1993-12-20, 1995-02-27, 1999-11-15, 2004-02-23, 2004-11-08 och 2007-04-23, 2011-02-14. REGLEMENTE Utöver det

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(7) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige 2014-02-19, Kf 12 Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kf 112/92 Rev Kf 203/92 Rev Kf 89/93 Rev Kf 6/98 Rev Kf 173/98 Rev Kf 73/00 Rev Kf 104/03 Rev Kf 172/05, 1, gäller fr o m 1 januari 2006 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige: 1999-04-27 80 Reviderad: 2003-04-24 87, 2003-09-25 132, 2004-11-25 10, 2004-11-25 15, 2005-02-24 65, 2007-06-19 173, 2008-05-29 86, 2008-11-27 161, 2008-12-11

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3 U21 Ersätter 3.3 U20 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16, 155, senast reviderat av Kommunfullmäktige den 17

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige (KF) 13 april 1992, 53 Senast reviderad: KF 2008-02-25 38. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 2015-05-18 81 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter... 2 Övergripande uppgifter... 2 Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2000-09-26, 55. Reviderat 2002-05-06 60 Reviderat av kommunfullmäktige 2004-02-24 6. Reviderat av kommunfullmäktige 2006-10-31 79 Reviderat

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2012:06 Infördes i författningssamlingen den 6 juli 2012 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade 1 den 20 juni

Läs mer

Kommunstyrelsen. Reglemente. Fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-24, 80 Gällande från 2007-11-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2008-09-29, 79

Kommunstyrelsen. Reglemente. Fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-24, 80 Gällande från 2007-11-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2008-09-29, 79 Kommunstyrelsen Reglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-24, 80 Gällande från 2007-11-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2008-09-29, 79 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens övergripande uppgifter...

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KFS 072 revision 07 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2015-01-01 ERSÄTTER: 429/2008,- 401/2007,- 305/1999,- 289/1997

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2010-04-26 37 2011-01-01 2010/224-001 Kf 2015-05-25 104 2015-06-01 2014/1026 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT B1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 272 Reviderat av kommunfullmäktige 1993-05-10, 128 Reviderat av kommunfullmäktige 1993-12-06, 291 Reviderat av

Läs mer

Reglemente. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Reglemente. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Reglemente Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 22/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 81 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 82 Reviderad

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-20 2(7) Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 210. Dnr: KS 1633/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-30, 50. Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-22, 123. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva april 2015 2:1

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva april 2015 2:1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva april 2015 2:1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Reglemente. kommunstyrelsen. för. Fastställt: 2014-12-11 238. Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen

Reglemente. kommunstyrelsen. för. Fastställt: 2014-12-11 238. Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Kommunstyrelsens verksamhet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Författningssamling BKFS 2014:3 Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 103 Träder i kraft 2015-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Typ av dokument Reglemente Dokumentägare Stöd och service Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum KF 2006-10-23, 179 Reviderad

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa kommunstyrelsens reglemente ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa kommunstyrelsens reglemente ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel kommunstyrelsens reglemente program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 87 Ansvarig: Kommunchef

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-03-28 143 Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, KF 205 2 3 INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 4 Ledningsfunktionen 4 Styrfunktionen 5 KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och dess verksamhet

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 1(12) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och särskild speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1.1 Lednings-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE MED SENASTE ÄNDRING 2014-12-15, 82 KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE MED SENASTE ÄNDRING 2014-12-15, 82 KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDE VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE MED SENASTE ÄNDRING 2014-12-15, 82 KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDE Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KARLSKRONA KOMMUNSTYRELSE Antaget av Karlskrona kommunfullmäktige den 20 november 2014, 213

REGLEMENTE FÖR KARLSKRONA KOMMUNSTYRELSE Antaget av Karlskrona kommunfullmäktige den 20 november 2014, 213 REGLEMENTE FÖR KARLSKRONA KOMMUNSTYRELSE Antaget av Karlskrona kommunfullmäktige den 20 november 2014, 213 1 KAP KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER LEDNINGSFUNKTIONEN 1 Kommunstyrelsen är kommunens

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunledningskontoret Datum 2014-12-04 Ärendenr 2014-458.003 Kommunstyrelsens reglemente Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer