Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson"

Transkript

1 nommumeamngskontoret Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom Tid: ,KI Plats: Förvaltningshuset, sal Byskär Mellan kl Gruppledarträff ärende Bilaga Bidragsansökan Handelsrådets ansökan om marknadsföringsbidrag Tekniska ärenden Kolonilotter i Haparanda, klimatstrateg Sofia Larsson Trygghetsvandring ihaparanda, rapport av Gunvor Henriksson Besök av Svante Larsson, Skogsstyrelsen angående gröna jobb Detaljplan för Tornet 5 och 6, meddelande till sakägare Detaljplan för friluftsområde, del av Haparanda 29:31 Stranden, meddelande till sakägare Försäljning av Nikkala 10:15 Allmänna ärenden Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen med anledning av tekniska förvaltningens återinförande i kommunens organisation Förslag till ändring av hyresavgift för sammanträdesrummet Sandskär Förslag till IT-policy för kommunens verksamheter Budgetförslag för Fairtrade City verksamhetsår 2013 Lönestatistik från personalkontoret 13 Sep bil Haparanda Stads ekologiska fotavtryck, klimatstrategin, Rapport från kommunalrådet och kommunchefen Delgivningar Kurser och konferenser Övriga ärenden Sofia Larsson

2 Ansökan Handelsrådet Bakgrund I november 2006 öppnade IKEA i Haparanda. Förväntningarna var stora över vad som skulle hända i vår stad. Ett stort antal företag valde att följa IKEA hit och tillsammans med de redan existerande lokala företagen lyckades vi skapa en enorm ökning i omsättning och arbetstillfällen. Mycket bra jobbat! Syfte och mål Nuhar det gått lite mer än 6 år sedan det stora öppnandet och det har varit bra tider för många företagare, men vi ser att allt inte bara är "guld och gröna skogar". Det pratas allmänt om att någon måste göra något för att det ska bli ännu bättre. Det är viktigt att hitta samarbetsmöjligheter som håller ner kostnaderna och ger högre omsättning då enrons värde mot kronan är lågt och det ekonomiska läget i världen är en utmaning för alla. Handelsrådet i Haparanda vill därför satsa på gemensam marknadsföring där alla Haparandas företagare genom gemensamma kampanjer och gemensam annonsering mot Finland, Ryssland, Sverige och Norge arbetar mot att göra vår stad än mer attraktiv som besöks- och shoppingdestination. Allt detta ligger i linje med kommunens vision att vi ska vara en internationell mötesplats mitt i Barents. Handelsrådet i Haparanda med företagen i Haparanda i ryggen ska vara en aktiv motor i detta arbete. Genom nära samarbete med kommunen kan vi gemensamt arbeta med att föra fram destinationen HaparandaTornio. Varumärket HaparandaTornio kommer att användas enligt varumärkesreglerna då marknadsföring kommer att ske i tätt samarbete med kommunen. Det är destinationen HaparandaTornio som vi ska göra mer attraktiv och aktiv jobba för. Alla insatser ska ha som syfte att lyfta. fram HaparandaTornio, inte enskilda företag. Genom detta samarbete kan företagen hålla ner kostnaderna och samtidigt få till en högre omsättning, detta leder till starkare företag som kan behålla sin verksamhet, anställa fler och expandera. Vi har redan testat på att arbeta tillsammans. Under hösten genomförde vi "Guldregn" Tanken är att använda detta arbete till att sammanföra fler aktörer under tiden, man kan t.ex. se när Asplöven och HT bandy har sina hemmamatcher. Om vi far ihop våra resurser, kalendrar och engagemang kan vi uträtta mer. Vi ska göra allt för att vi alla ska dra åt samma håll, göra det absolut bästa för att locka hit besökare. I slutändan tjänar vi alla på det, företagen, kommunen och våra medborgare. Jobbar vi tillsammans blir vi starkare, det gäller att göra det bästa av det vi har och nu ska vi göra det! Nu är Handelsrådet denna någon som vill göra något för att det ska bli bättre. Detta är steg ett för att komma igång, i fortsättningen ser vi att vi kan sammanfoga Torneå också i detta, men för att komma igång tycker vi att det är klokt att starta på detta sätt. Tillsammans kan vi göra mer än alla var för sig, så är det ju, frågan är bara: Vill du bidra? Handelsrådet i Haparanda ansöker härmed om medel att genomföra 2013 års aktiviteter:

3 Skr (exkl moms) Vår totala budget är Skr. 50% ska fdretagen bidra med och vi ansöker om resterande 50% från kommunen. Pengarna samlas på ett konto som Haparanda företagare har och öronmärks för dessa gemensamma marknads- och aktivitetsinsatser. Alla pengar går till marknadsföring, inga pengar ska användas till löner, hyror, arvoden, ersättningar eller dylikt. Vi gör detta för att marknadsföra HaparandaTornio och då ska varenda krona användas till detta. Företagen kan välja att delta med 3 000, eller Skr. Vi har olika belopp för att även de mindre företagen kan vara med, men sedan finns det högre belopp lör att de som kan ge mer ska kunna göra de. Sedan görs det ingen skillnad på om ett fdretag satsar mindre eller mer, man ger efter fdrmåga. Det är viktigt att alla behandlas lika oavsett om man är ett litet företag eller ett stort. Handelsrådet i Haparanda består idag av Kåre Mogemark Ica Maxi, Jan-Ola Eriksson ÖoB, Anne Halmkrona-Ervasti Crown och Janne Lind Barnens Hus. Gruppen är ej sluten utan de som vill vara med är ytterst välkomna. Summa som företagare i Haparanda gått in med är: Skr. Haparanda Janne Lind, Kåre Mogemark, Jan-Ola Eriksson och Anne Halmkrona-Ervasti Handelsrådets Aktivitetsplan 2013 Aktivitet: Vad händer? Budget: Ryssland Marknadsföring Murmansk/Ryssland 50 OOQ- Tema Sportlov v ,- Finsk TV/Radio Påsk v ,- Finsk TV/Radio Våryra v. 15 ons-fre 0,- HB 50% å annons riset Välkommen Haparanda, IKEA ,- till Sveri e Annonsering i norsk media Classic Car v. 28 p,- Meet "Ra arterna" Kvällsöppet v. 34 ons-fre ,- v. 35 skolstart+äl 'akt Ljusfestival V.44 0,_ Marschaller i hela staden, vintertid, Alla hel ons da Kvällsöppet v. 48 ons-fre med Tjejkväll ,-

4 Lucia ^v. 50 ^ ,- Tot. budget ^ ^ ,-

5 ^^^^^^ FIApA^iANDA^"QIiN1Q KommunledriingsftSrvalfnirigen Klimatstrateg SoSa Larsson, D7.. Datum TJÅNSTESKRINELSE Diarienummer 2A ff/^^t2.33 Kolonilotter l Haparanda Enligt uppdrag från KSAU om kolonilotter vid Gränsvallen har 'skiss och kostnadsberäkningar utarbetats. Nedan visas skiss över omradet i sin helhet. Pien finns- bifogad. Poatadrese Besöksadress Telefon/Fax E-poatlHemslda Haparanda stad Torget kommun^haparantla.ae Haparanda Haparanda

6 Alternativ 1 E-City Landscape & Art har på uppdrag av Haparanda Stad uppråttat ett förslag till utformning av en Kolonilottsområde på Gränsvallen. AIF Waara har gjort en revfdering av kostnadsberakningen på alternativ 1.: E-City Låridåcapel& Årt föreslår att fårdigstallande av yta för kolonilotter Tör uthyrning påbörjas I dan södra delen av området. Trädäckets storlek minskas till 95 m2 och grusytan minskas ned till 712 m2. Vågtrumman förkortas till ca 18 m. Servicebyggnad utgöra av en fardlg inredd kontainer och va-ledningarna grävs mot Varmeverket och ledningarn8 kopplas in mot befintligt va-not på Ahlmarksvagen. Belysningen föreslås enligt ritning Stangaling kopplas ihop med befintlig på Idroltsplateområdet och att snöskotertratiken hanvisas väster om Idrottsanlåggning6n parkering av fordon hänvisas till idrotteplatsen. Kostnadskalkylen för dat alternativet blir cirka 945 tkr om allt skall Bäras enligt ritningeförslaget. Den norra delen omfattas då endast av en vag genom det norra området. Kostnadsberäknln8 - Alternativ 1 reviderad med mindre samlingsplats I etapp 1 ingår infartsvag till området från norr och veget till den södra delen av området samt en samlingsplats i centrum inklusive en rondell utformat som ett tradack. I etapp 1 Ingår åven en servicebyggnad med vatten och avlopp. För att få lutning I avloppsledning drås dan mot Ahlmarksvagen intill Varmeverket och Ingen pumpstation behöver anskaffas. I etapp 1 ingår belysning alter vagarna och Inatangsling av området. Idrottshallen parkeringsplatser nyttas. Vaglångd Schaktning å 55:- /m3 Grusmaterial 510 m 70m 0-70 mm Grusmaterial 0-18 Stenmjöl bredd 3 m bredd 2 m å 85: /ton å 99r/ton å 80 : /ton 1530 m2 812 m3 140 m2 66 m3 886 m m m B4 m samlingsplate Schaktning å 55:- /m3 Grusmaterial 0-70 å 86 :lton Grusmotellet 0-18 å 98:-ston Stenmjöl å 90:-/ton Trumma diam 400 mm 118 mm Trådack 85 m2 å 600 :-!m2 Stangael 700 m å 70:-/m Belysning + eldragning 28 stolpar å 3500:-!st Elmatning 580 m å 300:-lm Vatten och avlopp 240 m å 800:-/m Service byggnad 16 m2 (Köpt kontainer) 712 m2 285 m3 285 m m m m Plöjning, harvning, gödsling 32 tim å 1000 Postadress Besöksadress Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda Telefon/Fax E-poaf/Hemslda haparanda.se wwyv.haparentla.se

7 Summa oförutsett 10% Summa totalt Budget askanda 1,O mkr Hyreskalkyl fsr kolonilotter på Gränsvallen Alternativ 1 Årskostnad Byggkostnader Avskrivningtid 30 &r :-/år Ränta 4%år :-/år Summa kostnader/år Antag 20 hyreslotter Antag 30 hyreslotter 3666: /år 2 444:-/år Samtliga hyreslotter får betala försln egen energiförbrukning via undermätning från Kuhens idrottshall Hyreskostnad i Kalix ca 150 m2/tomt 1200:-/år Hyreskostnad 1 Luleå Hertsön ca 160 m2/tomt 1017:-/$r Postadress Besöksadreae TelefonlFax E-poeNHemslda Haparanda stad Torget kommun(a$haparanda.se Haparanda Haparanda

8 Alt rnatly 2 Alf Waara har gjort en alternativ kalkyl som förutsätter att området färdigställs med ytor till uthyrning av kolonilotter i den norra delen av området. Antalet belysningspunkter har minekets till 4 st eller cirka 30 m mellan varje stolpe. Samlings-lfestplataen avses att ta med I en etapp2. En mindre våndplats bygga på denna yta. Servicehus med vatten och avlopp som dockas mot ishallen Kuben Sommarvattenledning dras från Ishallen och samftlrlåggs med elkabetdragningen. Instångsling av området, hånsyn tas till att ishallen behöver en yta för snöupplåggning. Stångsel runt hundparken utfnrs Ilka som i alternativ 1. Parkering av fordon hänvisas till idrottsplatsen I båda alternativen. 3nöskotertraflken hänvisas våster om ishallen. Området fardag stålis med början av deri norra delen av området. Ingen samlingsplats med trådåck utpore. Ingen belysning av samlingsplatsen Idrottshallen parkeringsplatser nyttjas Instångsling av området Ingår. Kalkylen visar på en kostnad på 532 tkr Budget åskande 640 tkr. Kostnadsberäkning alternativ 2 Vågar 380 x m2 100 x m2 schaktning å 55 :-/m3 512 m Grusmaterial 0-70 mm å 86:-lton 324 m Grusmaterial 0-18 mm å 99 :-lton 108 m Stenmjöl å 90 :-/ton 54 m Stångsel 800 m å 70: lm Belysning + elkabeldragning 4 st stolpar å 3500 : /st Elmatning 300 m å 300:-/m Sommarvattenledning 300 m å 200:-/m Nedlåggea I samma grav som el kabel Service byggnad 15 m2 (Köpt kontalner) Inkoppling In mot Kuben (ishallen) Plöjning, harvning, gödsling 32 tim å Summa Oftlrutaetl 10 % Summa totalt Budgetgskande :- Postadress Besöksadress TelefonlFax E-postlHemsida Haparanda stad Torget kommun[^haparanda.se Haparanda Haparanda

9 Hyreskalkyl för kolonilotter på Gränsvallen Alternativ 2 Årskostnad Byggkostnader :- Avskdvningstid 30 år :-/år Ränta 4 % år :!år Summa kostnadenår 39 BOD:-lår Antag 20 hyreslotter Antag 30 hyreslotter 7 880: lår 1320:-lår Samtliga hyreslotter får betala för sin egen energiförbmkning via undermålning från Kubens idrottshall Hyreskostnad i Kalix ca 150 m2/tomt Hyreskostnad i Luleå Hertsön ca 780 m2ftomt 1 200:-lår 1 017:-/år Se bifogad fil skiss alternativ 2. FSrslag till beslut Vi föreslår att KSAU beslutar att bygga kolonilotter vid Grånsvallen på planerat område enligt alternativ 1 eller 2, för planerat fnrd( gstallande 1111 sommaren Enligt uppdrag Allan Fjellvlnd Alf Waara Gtlran Wigren FrlOdschef Ingenjör Planeringschef Robert Ekholm Tore Svedlund Sofia Laraeon Oatu-och parkchef Ingenjör Klimatstrateg Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-posf/Hemside Haparanda stad Torget kommun^haparanda.se Haparanda Haparanda

10 V. FQLJEBREV SAlCAGAR^ IE7'AL.N^LA6V F R T' RIVE7` S CVi 6 Haparanda kommun Norrbottens län F I,JE)3RFV FASTYGHETSÄGAR)E CH SAY ÄGARE. Planens syfte och huvuddrag Planens sy8e är att möjliggöra att bostäder kan byggas i vattentornet. Gällande detaljplan, Tornet och Eden från 1971, anger markanvändning: Allmänt ändamål. Pör att ändra till bostäder krävs det att en ny detaljplan upprättas. Ändringen av planen ska i Första hand skapa förutsättningar till ändring av stadsplan för kvarteren Tornet. Planen ska också säkerställa infarter och utfarter till beentliga lokalgator, kopplingar till gångoch cykelvägar, friyta och parkeringaz. Dot gamla vattentornet ftsrses också med skyddsbestämmelse sam innebär rivningsförbud. Planen belyser gestaltningsfrågornanoggrant dåvattentornet är en kulturhistorisk byggnad, ett landmärke och en symbol för staden. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av kvalitativt boende i Haparanda centrum. BehovsbedOmning av 1V1ICi3 Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas Ira betydande miljöpåverkan. G12.ANSKNINGSTIA: Granskningen kommer att ske på Samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda, Den som inte har framlort skriftliga synpunkter under senast innan granskningens sista. dag kan förlora rätten alt senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. >;Jpplysningar ges av Planeringschef Göran Wigren. Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda 1(1)

11 ^ ^.... ^o^.^^br^v SÅ^'åAC7ÅR^ DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) EL Aii FiARARAN A 29:31 STRAK EN HARARAN A Haparanda kommun Norrbottens län F LJEBREV &'AST)<GHETSÄGARE CH SAKÄGARE Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra camping på stranden. Planen skall säkerställa infarter och utfarter till ett camping område, servicebyggnad i en väning, koppling till befintliga } lokalgator (Strandgatan), ny körväg inom campingområdet, kopplingar till befintliga gång- och cykelvägar, samt ny shandära gång dch cykelväg och friyta. Planomrädet oxnfaftar del av fastigheten Haparanda 29:31. Fastigheten används idag som naturområde och för tillfälliga evenemang. Närmare bestämmelser saknas i gällande detaljplaner. Berörd del av fastigheten är i dagsläget inte varaktigt bebyggd, På ornrådet finns mindre tillfälliga och enkla flyttbara byggnader. Byggnaderna/kioskerna/kurerna är utförda i en våning. Omxådet ligger i cenhala Haparanda stad intill Torneälvens strand och angörs direkt frän Strandgatan. Behovsbedömning av MICB lconimunen bar gjord hedlimningen att planen ej arrtas ha betydande miljöpåverkan. SAMRÅDSTID: Samrådet kommer att sko på Samlrällsbyggnadskontoret, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, se. Du är välkömmen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda t stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 953 $5 Haparanda. 'Den som inte har fiamfört skriftliga synpunkter under samrådet aller senast innan den kommande granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Upplysningar ges av Plairerhrgsclxef Göran Wigren. l^aparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda 1(1}

12 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kömmunstyrelsens arbetsutskott Sid 3 Ks Au 270 Ks Au 254 Ks Au 242 Nedlagda Vattenverket i Nikkala Följande tjänsteskrivelse presenteras för arbetsutskottet; Fastighetsägare till Nikkala 10:12 ställer i skrivelse daterad en fråga om att få förvärva det tidigare nu nedlagda kommunala vattenverket i Nikkala samt berörd fastighet Nikkala 10:15. Fastigheten består av ca 3000 m2 företrädesvis ängsmark, på den samma finns ett gammalt vattenverk (1 byggnad om ca:80 m2) som tagits ur bruk samt två äldre dricksvattenbrunnar och en anläggning för avloppsvattenbehandling (slamavskiljare). För området saknas områdesbestämmelser för detaljplan. Översiktsplanen anger tänkt markanvändning som övrig mark. Fastigheten är utanför Nikkala by, tätbebyggt område, Marken har lågt värde ur exploateringssynpunkt för bostäder/annan verksamhet. Försäljning tillstyrks i enlighet med ansökan, fastigheten säljs och sökanden får bekosta lagfart, tidigare kostnader för säkerställande av kommunala ledningsrätter och av kommunen tidigare sökt fastighetsreglering (ej avslutad} bekostas av kommunen, fastigheten har haft ett vattenverk som försörjt Nikkala med vatten. Detta verk är nedlagt och utrusthingarna för detta är borttagna. Till byggnaden ansluten avloppsanläggning är ej ansluten till det kommunala nätet utan haren egen slamavskiljare och infiltration, byggnaden i övrigt är i ett skick som kräver rätt omfattande insatser för ätt kunna brukas för kommunal verksamhet. TIII fastigheten finns ansluten kommunalt vatten och Haparanda Stad har i dagsläget elkraftanslutningen. Dessa anslutningar måste överföras till den nye ägaren. Värdet för fastigheten torde vara mycket lågt samt olämpligt för kommunal verksamhet. Försäljning tillstyrks av VD för HTF under förutsättning att den nye fastighetsägaren övertar samtliga ingående delar i fastigheten inklusive avloppsanläggningen med ledningar, slamavskiljare och infiltration. Det nedlagda vattenverket i Nikkala står på kommunal tomt cirka 3000 m2. Kommunen har Ingen användning för tomten eller huset, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten genom anbudsintagning. Planeringschefen får i uppdrag att sälja vattenverket i Nikkala till högstbjudande. Justerare /'^ UttlragsbestYrkande

13 KAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOK LL Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 4 Kommunchefen Patrik Oja redogör för ärendet vid dagens arbetsutskotts sammanträde. Arbetsutskottet diskuterar ärendet åter och konstaterar att en förrättning är.gjord på fastigheten år 2016 samt att kommunen bör sälja fastigheten. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige alt det gamla Vattenverket i Nikkala säljs till högstbjudande. Kaj Rundgren och Åsa Hansson samt Agneta Lomakka från Lantmäteriet är kallade till såmmanträdet; ovanstående går igenom ärendegången som pågått under ett antal.år. Kaj Rundgren och Åsa Hansson berättar även om problemet med brunnen. Den kräver uppsyn och kontinuerlig.tömning, De berättar också om trumman på Hamnvägen som är placerad för högt upp och inte forslar bort vattnet från diket; vilket orsakar översvämning i källaren till deras hus. Rundgren och Hansson vill att markförsäljningen utförs enligt tidigare överenskommelse med dan Kangas för kr samt att avloppetfbrunnen åtgärdas, eventuellt kan en ny pumpståtion vara eh lösning. Dessutom vill de att kommunen sänker trumman på Hamnvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter Kaj Rundgrens och Åsa Wanssons information att ärendet återremitteras till Haparanda Teknik och Fastighets AB för förslag och synpunkter på lämpliga åtgärder. Juuerare, _,^ Utdragshestyrkande

14 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige , Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder i Haparanda stad gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET Ledning 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a - utvecklingen av den kommunala demokratin - mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprättshålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas omvärldsbevakningen och uppmärksamt följa förändringar i samhället som påverkar kommunens förhållanden samt ta de initiativ som behövs för att anpassa kommunens verksamhet personalpolitiken trafikpolitiken och verka fören tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att effektivisera administrationen vidareutvecklandet av kommunens informationssystem, IT och kommunikation arbete t med att reformera det kommunala regelbeståndet arbeta med att utveckla formerna för brukarinflytande

15 Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa - miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka fören god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso - och sjukvården och verka fören god kommunal hälsooch sjukvård skolväsendet och verka för att skollagsstiftningens mål kan uppfyllas fritids- och kulturpolitiken och verka fören god fritids - och kulturverksamhet i kommunen. Styrning 3 I kommunens styrfunktion ingår att Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de ekonomiska och verksamhetsrelaterade mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i gällande reglementen. Kommunstyrelsen har också ett ansvar för att se till att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten, samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Ha det övergripande ansvaret för att miljöanpassning sker i enlighet med fastställd miljöpolicy och miljöprogram. De verksamhetsansvariga ansvarar för att uppställda miljömål uppfylls. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnderom hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. I första hand bör spörsmål rörande ändamål, ekonomi och efterlevnad a uppställda direktiv bevakas men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen skall följas. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

16 Ekonomisk förvaltning 4 Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfatta placering och upplåning av medel i uppgiften ingår också, att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. bland annat att I denna uppgift ingår underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, med undantag för underhåll och förvaltning som överlämnats till annan i enlighet med 3 kap kommunallagen tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett handha den donationsförvaltning som ankommer på kommunen. Personalpolitiken 5 Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt ansvara för effektivisering av den personaladministrativa verksamheten inom kommunen övervaka tillämpningen av reglementen, erinringar som kan föranledas därav avtal och bestämmelser samt göra de ansvara för att kommunen som arbetsgivare följer jämställdhetslagstiftningens intentioner besluta i ärende som rör förflyttning/omplacering av arbetstagare till anställning vid annan förvaltning själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

17 besluta om stridsåtgärd - lämna råd och biträde åt övriga nämnder beträffande bl a rekrytering, introduktion, utbildning, företagshälsovård med arbetsmiljöfrågor och personalutveckling ombesörja personal- och tjänsteredovisning därest detta inte uppdragits åt annan myndighet samt medverka till att erforderlig löne- och personalstatistik upprättas Uppgifter enligt speciallagstiftning 6 Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt hemvärnsförordningen. Kommunstyrelsen fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Det åligger kommunstyrelsen att med uppmärksamhet följa trafikförhållanden inom kommunen samt att verka för förbättrad trafikkultur och trafiksäkerhet Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården fastställs i arkivreglemente. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig förde personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738). Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens översiktliga planering av användning av mark och vatten. Teknisk förvaltning 7 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom vilket bland annat omfattar kommunens fastigheter, vatten - och avloppsanläggningar, gatu- och parkanläggningar, lekparker och kommunens skog

18 svara för projektering av ny-, om- och tillbyggnad av ovannämnda objekt hyra fastigheter och lokaler för kommunens behov kollektivtrafiken vara kommunal väghållningsmyndighet svara för bidrag till enskilda vägar svara för kommunens vatten- och avloppsverksamhet, renhållning och avfallshantering svara för kommunala bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar Övrig verksamhet $ Kommunstyrelsen har vidare hand om 9 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen kommunens centrala informationsverksamhet och IT-verksamhet samordning av kommunens upphandling i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige angivit reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter iövrigt som inte uppdragits åt annan nämnd samordningsansvar för Hälso- och trygghetsfrågor i kommunen bevaka kommunens intressen beträffande räddningstjänst Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten genomsyras av miljö- och jämställdhetshänsyn. Hänsyn till jämställdhetsaspekter samt miljön och bevarandet av naturresurser skall integreras och utvecklas i all verksamhet. 10 Kommunstyrelsen skall ha ansvar för administrationen av kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Arbetsformerna för dessa samrådsorgan bestäms i

19 respektive stad. Delegering från Kommunfullmäktige 11 Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit utforma styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen - i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden, varvid styrelsen snarast ska anmäla beslutet till fullmäktige köp, försäljning, byte, fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtande av tomträtt med beaktande av de riktlinjer och villkor i övrigt som kommunfullmäktige bestämmer ärenden enligt lagen (SFS 1975 : 1132) om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får besluta om stödåtgärder till näringslivet, t ex; finansiering, konsultationer, utredningar, marknadsföring, rådgivning och lokalanskaffning fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

20 Il Förslag till avgifter Kopieringsavgifter A4 Kopiering Svartvit ensidig 1 kr/sida Dubbelsidig 2 kr/sida Kopiering Färg ensidig 4 kr/sida Dubbelsidig 6 kr/sida A3 Kopiering Svartvit ensidig 2 kr/sida Dubbelsidig 4 kr/sida Kopiering Färg ensidig 6 kr/sida Dubbelsidig B kr/sida Regler: Avgifterna gäller alla Kaffeavgifter Kaffe till föreningar, organisationer, företag 5 kr/kopp Politiska möten efter kl Kr/kopp Meny Regler: Avgifterna gäller alla. Avgifter sammanträdesrum Enskär (15 pers) 300kr/dag Byskär (15 pers) 300kr/dag Hamnskär (20 pers) 300kr/dag Sandskär (100 pers) 1 500kr/dag Bokning av Bastu 700kr + moms Regler: Avgifterna avser utomstående grupper dvs. föreningar, organisationer, företag osv. Enligt KF baslut tas ingen avgift av politiska partier. Sandskär går endast att boka med teknisk biträde från Medborgarkontoret, därav höjningen. Bastun får enbart bakas av anställda inom Haparanda kommun. Personen som bokar bastun ansvarar för lokalen.

21 IT-policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd för kommunens verksamheter Med policyn som stöd ska arbetet underlättas så att vi tillsammans kan möta Haparandabornas behov. Det är nämnder och styrelser som ansvarar för att policyn efterföljs och anpassas till den egna verksamheten. IT ska medverka till att Haparanda stad blir mer attraktiv och lättillgänglig, effektivisera verksamheten samt bidra till kommunens utveckling. Medborgarna ska stå i centrum för kommunehs verksamhet och IT ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och på så sätt underlätta tillgången till kommunens tjänster. Kommunens webbplatser ska vara tillgängliga och anpassade för målgruppernas behov och livssituation. Haparanda stad ska tillhandahålla IT-lösningar som underlättar för både medborgare, företagare och kommunens verksamheter i det dagliga arbetet.

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Hylte kommun Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte kommun gäller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(8) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1403 003 Antagen: kommunfullmäktige 2007-03-26 26 och ändrad senast 2014-12-15 139 (ersätter: KF 2013-12-16 158) Reglemente

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kf Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 2 Ledningsfunktioner 2 Styrfunktionen 3 Kommunens övriga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 202 1992-02-24, 13 1995-02-27, 30 2003-02-24, 26; 2003-03-31, 47 2004-11-22, 148 2006-12-18 134 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172. Reglemente och arbetsordningen reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-15,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39 Reglemente för kommunstyrelsen Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2016-06-13, 39 2 av 7 Innehåll 1 Kompletterande bestämmelser...3 Styrelsens uppgifter...3 2 Allmänt om styrelsens uppgifter...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige den 22 dec 2010. Reviderad den 21 maj 2012, kommunfullmäktige Reviderad den 25 mars 2013, kommunfullmäktige REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige Kf 2010-09-27 47 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-24 76 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 26 Den 2005-04-19 Kommunfullmäktige 2005-04-19 32 Kommunstyrelsen 2005-04-05 49 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 19 Kf 26

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCKELBO KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KF 33/07 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 040614 45 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen... 3 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken...

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (10) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 274 Reviderat 1996-03-25, 39, 2000-08-28 133, 2001-02-26 24, 2004-09-27 161, 2005-06-20 115, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun 1(12) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Antaget av kommunfullmäktige. Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun Bakgrund Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (12) 2013-02-25 Gunilla Lundin REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentet innehåller en beskrivning av kommunstyrelsens uppdrag och ansvar samt styrelsens arbetsformer och utskott. Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Utöver vad som föreskrivits om nämnder i kommunallagen samt i huvudreglemente för Vadstena kommun gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. 1 Styrelsen är kommunens ledande politiska

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 24 september 2012 och gällande från den 1 oktober 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FÖRFATTNINGSSAMLING Dokument Reglemente för kommunstyrelsen Beslut KF 2014-10-27 97 Diarienummer KS 2014.51 Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-01-01 - Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2011-04-26, 48 samt reviderat av fullmäktige 2011-09-27, 103. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen. Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-20 116 med revideringar 1993-12-20, 1995-02-27, 1999-11-15, 2004-02-23, 2004-11-08 och 2007-04-23, 2011-02-14. REGLEMENTE Utöver det

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(7) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige 2014-02-19, Kf 12 Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun (Antaget av kommunfullmäktige 2000-01-26, 4) ( 6 ändrad enl kommunfullmäktiges beslut 2003-08-27, 83) ( 23 ändrad enl kommunfullmäktiges beslut 2006-12-20,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen Fastställd Fullmäktige 2010-11-29 124 Reviderad Fullmäktige 2010-12-12 122, distributionscentral Fullmäktige 2013-05-27 40 Fullmäktige 2014-12-01

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kf 112/92 Rev Kf 203/92 Rev Kf 89/93 Rev Kf 6/98 Rev Kf 173/98 Rev Kf 73/00 Rev Kf 104/03 Rev Kf 172/05, 1, gäller fr o m 1 januari 2006 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige: 1999-04-27 80 Reviderad: 2003-04-24 87, 2003-09-25 132, 2004-11-25 10, 2004-11-25 15, 2005-02-24 65, 2007-06-19 173, 2008-05-29 86, 2008-11-27 161, 2008-12-11

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213 Ändringar gjorda under punkt 3.6 beslutade av kommunfullmäktige den 28 april 2014 72. Ändringar gjorda under punkt 4.3

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 1 Reglemente för kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-23, 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2010-12-21, 106 och 109, samt kommunfullmäktige 2011-03-29, 22 Utöver det

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3 U21 Ersätter 3.3 U20 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16, 155, senast reviderat av Kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen

Reglemente för Regionstyrelsen 1 Reglemente för Regionstyrelsen Sammansättning 1 Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Arbetsformer 2 Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE 1 (8) Kansliet KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE Dnr 2 (8) Kansliet Innehåll 1 Verksamhetsområde 3 2 Insynsplats 7 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Reviderat: KF 25, 2012-03-05, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Senast ändrad av Kf 31/2010 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens övergripande uppgifter... 1 Ledningsfunktionen... 1 Styrfunktionen... 2 Kommunstyrelsens övriga verksamheter...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 003-13

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 003-13 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 003-13 Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015 17 och 18. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Sidan 1 av 12 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Årjängs kommun 1 Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 72 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2011/171 100 KFS 2011:23 Reglemente för tekniska nämnden (Antaget av kommunfullmäktige den 29 augusti 2011) (Gäller från och med den 1 september 2011)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 2015-05-18 81 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter... 2 Övergripande uppgifter... 2 Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen...

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 2007 Ändringar införda till och med KF, 93/2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens uppgifter... 2 2 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen DOROTEA KOMMUN REGLEMENTE 1(11) Reglemente för kommunstyrelsen Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x DOROTEA KOMMUN REGLEMENTE 2(11) Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrdokument 1 (8) Förslag 2014-10-15 Fastställd: KF 2014-11-20 129 Gäller för: kommunstyrelsen Dokumentansvarig: kanslichefen Reviderad: Dnr : KS2014/327-1 Reglemente för kommunstyrelsen Postadress Besöksadress

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige (KF) 13 april 1992, 53 Senast reviderad: KF 2008-02-25 38. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I ÄNGELHOLM Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FÖRFATTNING Nr 1.3 Sid 1(14) Datum 2007 08 15 KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kf 188/91 Reviderad senast av kf 21/99, 22/99, 29/01, 177/02, 221/02, 269/02, 182/03, 47/04, 45/05,

Läs mer

Reglemente Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Reglemente Kommunstyrelsen Mariestads kommun Reglemente Kommunstyrelsen Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2011-01-31 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 10/2011. 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Kommunal författningssamling för Askersunds kommun Dnr: 16KS54 Beslut: KF 4, 2017 Giltighetstid: REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Kommunal författningssamling för Askersunds kommun Dnr: 16KS54 Beslut: KF 4, 2017 Giltighetstid: REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänt om styrelsens uppgifter 1 Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1(10) Reglemente för kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11 89 Dnr 2006. 198 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, antaget av kommunfullmäktige 2015-06-16, 86, att gälla från och med den 1 augusti 2015.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, antaget av kommunfullmäktige 2015-06-16, 86, att gälla från och med den 1 augusti 2015. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, antaget av kommunfullmäktige 2015-06-16, 86, att gälla från och med den 1 augusti 2015. Utöver det som föreskrivs i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun, gäller

Läs mer

Förslag till ändring av REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente 2006-12-18, 189 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Malmö kommunstyrelse

Reglemente för Malmö kommunstyrelse 1 Reglemente för Malmö kommunstyrelse Ant. av kf 17 18/12 1991, 303, bih 207 med ändr 1/11 1994, 205, bih 139, 28/10 1999, 186, bih 118, 30/5 2002, 104, bih 42, 1/11 2002, 199, bih 98, 1/11 2006, 229,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2000-09-26, 55. Reviderat 2002-05-06 60 Reviderat av kommunfullmäktige 2004-02-24 6. Reviderat av kommunfullmäktige 2006-10-31 79 Reviderat

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsens verksamhetsområde Utöver det som föreskrivs om i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

TRANÅS kommunala författningssamling

TRANÅS kommunala författningssamling TRANÅS kommunala författningssamling REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN är tilläggsregler som gäller utöver det som står om kommunstyrelsen i kommunallagen. Antaget av kommunfullmäktige 2000-03-20 Reviderat

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Upprättat: 2014-03-17 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 54 Giltig från: 1 januari 2015 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden Reglemente samhällsbyggnadsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente Kf170619, 106 Kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden REGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige att gälla fr o m Reviderat av kommunfullmäktige Ersätter KFS nr 487

Fastställt av kommunfullmäktige att gälla fr o m Reviderat av kommunfullmäktige Ersätter KFS nr 487 -1-2011 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2009-01-20 5 att gälla fr o m 2009-02-03. Reviderat av kommunfullmäktige 2010-12-14 244. Ersätter KFS nr 487 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

-1- Kommunal författningssamling

-1- Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2004 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 441 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2003-12-09 att gälla fr o m 2003-12-31. Ersätter

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-12-13 Ersätter: 2011-02-17 Gäller fr o m: 2012-12-14 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer