Fiberrik landsbygd. Område 1 Järnboås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiberrik landsbygd. Område 1 Järnboås"

Transkript

1 Fiberrik landsbygd Område 1 Järnboås Ca 190 sammanhängande fastighetsägare i omr 1 (70%) 1 st nätleverantör villig att investera i omr 1 st Kommunikations operatör villig att investera 1 nypa engagemang bybor Flera positiva markägare 1 st nätplanerare 1 st inköpare av mtrl 1 st entreprenör 1 st positiv kommun 1 st positiv Länsstyrelse Och en stor näve vilja

2 Regeringen Fibersatsning som kommer göra stor skillnad för många. Tack vare denna bredbandsmiljard kommer ungefär hushåll i hela landet kunna få snabbt bredband. Pengarna kanaliseras via Landsbygdsprogrammet och via medfinansiering från PTS till de byalag och grupper som helt ideellt lägger ned mycket egen tid, mycket eget arbete och mycket egna pengar för att den egna landsbygden ska kunna leva och växa. 1,1 miljarder kronor mellan 2012 och 2014 på att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Sverige ska ha bredband i världsklass.. År 2020 ska 90% av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till bredband (100 Mbit/sek) 2014 ska 40% av målet vara uppnått

3 Landsbygds områden Omr 1 Nyhyttan- Järnboås-Vassland Omr 2 Born-N och S Husby Omr 3 Hammarby - Alntorp-Lejonbacken Omr 4 Stadra - Västgöthyttan-Fogdhyttan Omr 5 Älvhyttan- Dalkarlsberg-Knapptorp Omr 6 Timansberg- Klacka Lerberg

4 Fiber till landsbygden Var finns befolkningen? Kartan visar var i kommunen befolkningen bor (gröna fyrkanter) Tätorterna (orange - fyllda figurer) är fibrerade sedan Tätorterna är Nora/Pershyttan, Gyttorp, Ås och Striberg Inringade områden är landsbygd där fibrering planeras

5 Järnboås område 1

6 Järnboås område 1 Klart: är ortsammanbindande nät ca 1 milj bidrag Kvar: är accessnät till fastigheterna Engagemang av: 1. Markanaden 1. Telia fiber access 2. Skanova 2. Landsbyggden 1. Projekt sammarbete 2. Fastighetsägarna 3. Markägarna 3. Kommunen 1. Likviditets problematiken 2. Sammanhållande roll 4. Länsstyrelsen 1. Bevilja stödmedel 2. Sammanhållande marknaden

7 Järnboås område 1

8 Fastigheter per område Område 1 Nyhyttan, Järnboås, Vassland 272 Område 2 Born, N och S Hysby 109 Område 3 Hammarby, Born, Lejonbacken 203 Område 4 Stadra, Västgöthyttan, Fogdhyttan 134 Område 5 Älvhyttan, Dalkarlsberg, Knapptorp 384 Område 6 Timansberg, Klacka Lerberg 40 Summa 1 142

9 MÅL Oavsett om du tackar ja eller nej vill jag att du fattar ett medvetet beslut. Ditt beslut påverkar inte bara ditt hushåll utan även den byggd du bor och verkar i!

10 Vad bör du tänka på nu? Fatta ett medvetet beslut angående fiber! Är detta något för mig, behov nu och i framtiden Påverkar mitt svar bygden (byn) Ökar min fastighetet i värde (köp/sälj perspektiv) Kommer erbjudandet igen I så fall när och vad är kostnaden då Tillgänglighet Driftsäkerheten på fiber VEM VILL jag Ägarförhållande kanalisation

11 Ansluta fastigheten

12

13 Insidan fastigheten Håltagning Ca 5 m

14 Insidan fastigheten

15 Matning fiber Skåp 1fiber/fastighet Fiberslang

16 Kostnader Kostnader per fastighet kr (gäller nu) Kan dras ca 100 m Kan teckna fler abonnemang (uthyrning försäljning mm) Nuvarande prisläge! Nu kr På offert i fibrer etablerat omr (nära till kanalisation) kr Det kostar mellan att få tillgång till fiber i efterhand. I Hällefors drar husköpare av minst kr för fastigheter som ej har fiber.

17 Skapa förutsättningar för medvetet beslut Kommunen, företagare, boenden Regeringen! Regeringsbeslut HUR! NÄR! VAR! PTS direktiv HUR! Kommunen! Identifierar behoven (företag/boenden) Identifierar möjligheterna (kostnad/vilja) Om kostnad bedöms hög = hitta medfinansiering Lagom stora områden (50 hushåll * likviditeten) Sök projektledare, engagera byarna Informera bygden, kommunen, länsstyrelsen, nätägare, tjänsteleverantörer KÖR

18 Fråga: Hur viktigt är det att följande saker finns i din bostad? Grafen presenterar medelvärdet för svaren uppdelat på födelseår. Svaren är angivna på en skala från 1-10 där 1=inte alls viktigt och 10=mycket viktigt

19 Varför Fiber? Levande landsbygd Teknik kommer bli en större del av vår vardag och den kommer behöva större kapacitet. Det handlar om allt från larm och övervakningsmöjligheter till ren underhållning som HDTV. Tillsammans och med insatser i form av att gräva och hjälpas åt med det vi kan har vi nu möjlighet att få detta till en högst rimlig kostnad.

20 Därför Fiber Informationen färdas med ljusets hastighet. - Materialet är kvartssand, något vi har i enorma mängder på jorden. Kopparen är slut om 50 år om vi bryter som i dag. - Ger tillräcklig bandbredd inte bara i dag utan i morgon och i framtiden också. - TV, bredband och telefoni blir mycket billigare. - Stabilt i alla väder. Åska som storm.

21 Strålning Om strålning I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Den kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i marken och i din egen kropp. Under det senaste seklet har människan utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålning inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålningen kan vara till nytta för dig, men den kan också skada dig. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt.

22 Strålning Hälsorisker Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndighetens referensvärden finns inga säkerställda hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat konstaterat. I dagsläget finns det två identifierade områden där skadliga hälsoeffekter vid exponering för elektromagnetiska fält inte helt kan uteslutas. Det handlar om exponering för magnetfält från exempelvis kraftledningar och elektriska apparater samt radiovågor från den egna mobiltelefonen.

23 Strålning Råd Mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar är två områden där forskning visat på möjliga hälsorisker. Därför anser Strålsäkerhetsmyndigheten att försiktighetsprincipen bör tillämpas, det vill säga att onödig exponering bör undvikas vilket du enkelt kan göra genom att använda hands-free när du pratar i mobilen. Rekommendationerna om magnetfält från kraftledningar gäller i första hand vid samhällsplanering och nybyggande.

24 Strålning Sändarstyrka från olika källor Trådlös telefon (dect) 0,01 W Basenhet för trådlös telefon 0,01 W Trådlöst datornätverk (2,4 GHz) 0,1 W Mobiltelefon 0,25 W Blåtand (trådlös mus/headset) 0,001 W Basstation för mobiltelefoni1 2 W 80 W Digital tv-sändare2 1 W W Radiosändare, fm2 5 W W Starka sändare är alltid belägna i höga master, ca 300 meter över marken. Det innebär att exponeringen är låg när radiovågorna når marken.

25 Strålning Finns det några hälsorisker? Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt bredband, mobilbasstationer samt radio- och tv-sändare inte medför någon risk för skadliga hälsoeffekter. Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om hälsorisk då mobilen hålls mot örat under samtal. Det finns dock inga samstämmiga bevis för att användning av mobiltelefon skulle öka risken för cancer eller andra sjukdomar. Misstanken om hälsorisker försvagas i takt med att nya studier presenteras utan att risker kan säkerställas.

26 4 G (trådlöst)

27 Fiber VS 4G Pingtider överlägsen i fibernät. Är iofs hyfsat bra i 4G (som bäst ca: 30 ms) Delad bandbredd från antennerna 4G i landsbygd ( MHz) = 50 Mbps till varje antenn oftast 3 stycken Svårt att garantera en bärare av tjänster med säkrad kvalité då avstånd m.m kan äventyra bandbredd Nära antenn är ett måste vid uppgradering precis som ADSL VS VDSL Cirka 5-10 km mellan masterna och varje mast bör ha fiber primärt. Ingen 4G-utrullning i fokus under året. Källa: Telia Operator Business

28 CS : Det finns flera skäl till att många investerar i fibernät just nu HdTV driver på Enligt Bengt Nordström, vd på analysföretaget Northstream, är en av de största drivkrafterna efterfrågan på hdtv i hushållen. Allt ska vara i Hd och det kräver väldigt mycket bandbredd, säger han. Billigare underhåll Enklare att laga kabelbrott Jämfört med kopparnätet är fiber dessutom betydligt billigare att underhålla. Nya tjänster Kundbehov I takt med att allt fler internettjänster uppkommer och de redan existerande förbättras så kräver hushållen mer bandbredd och utvecklingen verkar inte stanna av snarare tvärtom. Kopparnätet finito Kapaciteten är urkramad. Kopparnäten har utnyttjats flitigt i decennier, men nu är gränsen nådd. Teknikutvecklingen går framåt och onlinetjänster blir allt mer bandbreddskrävande och kopparnätet räcker inte längre räcker till. Det urgamla nätet har helt enkelt inte kapacitet nog för att klara framtidens internettjänster. Lägg där till att kopparnätet är betydligt mer känsligt för avstånd till basstationerna. Ju längre avståndet är, desto sämre blir överföringsprestandan. Något som fiber inte är i närheten lika känsligt för.

29 Järnboås område 1 A B C D A: Bengt Edvaldsson Andreas Ericsson?? B: Anders Kadesjö??? C: Benny Kvarnström Jan Forslund?? D: Gunne Larsson???

30 Bredbandsboden Vi kommer till våran hjälp få en entreprenör Finnas tillgänglig för frågor och ta emot bindande anmälningar. Finnas några dagar (em/kväll) i service punkten Vi skyltar och använder webben Förskottsbetalning kr Lånemöjligheter (webben) Jan Forslund info

31 Vad händer nu Utse huvudansvarig / området + stödfolk Bindande anmälan Postlåda service punkten Möte med områdesansvariga Informations del järnboås webben Målet är vi bygger i sommar/höst

32 Sammanfattning Minst 70 % JA Likviditeten! - viktig att lösa i tid Byalag/vägsamfällighet Tecknar bindandeavtal med fastighetsägarna, markägare och operatör Fakturamottagare för fastighetsägarna i projektet (ex 15000kr/fastighet) Inte för långt mellan hushållen (250 m) Avtal/Kontrakt (Telia, nova, markägare) Inte för stora projekt (likviditeten) Organisationsnummer

33 ?? FIBERRIKT??

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Nu finns chans till fiber i Påarp!

Nu finns chans till fiber i Påarp! 2014-10-29 «Förnamn» «Efternamn» «Postadress» «Postnr» «Ort» Avser fastighet: Båstad, «Fastighets_bet». Nu finns chans till fiber i Påarp! Är du intresserad av att få driftsäkert och snabbt internet, TV

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Minnesanteckningar - Konferens om mobiltäckning 16 oktober 2014, Nyköping

Minnesanteckningar - Konferens om mobiltäckning 16 oktober 2014, Nyköping Datum Dnr 2014-10-16 341-5401-2014 Minnesanteckningar - Konferens om mobiltäckning 16 oktober 2014, Nyköping Inledning Landshövding Liselott Hagberg önskade välkommen till konferensen. Hur kan vi tillsammans

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer