Nr 3, februari Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen"

Transkript

1 Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare med driv Plöjning av kabel Börje Westling och byalaget på Norra Finnö Så går projekteringen

2 Fibernytt redaktion Ansvarig utgivare Michael Botvidsson, teknisk chef, Söderköpings kommun Projektägare utbyggnad stamnätsfiber etapp I E-post: Redaktör och skribent Eva Quist, EQ Kommunikation AB, E-post: Form, foto och illustration Klas Earlingh, Klas reklam, E-post: Kontakt, kundanslutning och spridningsnät Jörgen Filipsson, projektledare, Söderköpings kommun Kontaktperson för spridningsnät från stamnätet Telefon E-post: Talespersoner byalag Barbro Tjernström, ansvarig för byalag östra kommundelen (öst E22) Telefon: E-post: Östen Johansson, ansvarig för byalag västra kommundelen (väst E22) Telefon: , E-post: Utskick Söderköpings kommun Abonnera på nyhetsbrevet Fibernytt är Söderköpings kommuns information om den pågående utbyggnaden av fiberstamnät till landsbygden. Nyhetsbrevet utkommer med 6 nummer per år och mejlas till alla som anmält sitt intresse för utbyggnaden av bredband via stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun. Utskicket går även till länsstyrelsen, kommunens politiker, tjänstemän, grannkommuner och media. Anmäl dig till för kommande utskick av information kring utbyggnaden av fiberstamnätet. Nästa nummer utkommer 7 april Jörgen Filipsson ny projektledare för utbyggnaden av de lokala spridningsnäten ut från stamfibernätet Projektledare med stort engagemang och driv Den 7 januari klev Jörgen på arbetet som projektledare i Söderköpings kommun för arbetet med de lokala spridningsnäten ut från det stora fiberstamnätet. Men Jörgen är inte ny i gamet. Han har arbetat med bredbandsfrågan för Söderköpings kommun i två år. Fram till nu i egenskap som ledamot i styrelsen för Bredband i Sankt Anna. Det här är inget nytt för mig. Jag är väl förtrogen med arbetet och vad som måste åstadkommas. Jag sitter i styrelsen för bredbandsföreningen i östra kommundelen och har arbetat med såväl kommunen som länsstyrelsen för att komma dit där vi är idag. Den här är en väldigt viktig fråga för landsbygden och dess utveckling. Fiberbredband behövs, inte minst för att skolan här ute ska hänga med, men också göra det möjligt att bedriva verksamhet professionellt. Alla anpassar vi våra liv efter den tillgängliga tekniken. Vi är numera vana vid att ha tillgång till nät, tjänster och ständig uppkoppling. Kan inte vi på landsbygden erbjuda våra kommuninvånare samma möjligheter till snabb uppkoppling kommer det inte finnas något intresse av att flytta ut. Vi hamnar på efterkälken. Våra hus tappar i värde osv. Det skulle vara en dyster utveckling. Jörgen är en person med många bollar i luften. Han har under 12 år drivit entreprenadverksamhet men tog anställning hos ett företag i Söderköping för att kunna få fasta arbetstider och därmed kunna vara med sina barn. Utvecklare av det lokala näringslivet Han är också engagerad i det lokala näringslivet här i Söderköping sitter bland annat i styrelsen för handelsföreningen Stadskärnan sedan 1 år. Tillsammans med sin sambo Jenny driver han också företag i kommunen Anderssons Saluhall. Just nu jobbar de med att utveckla den med en webbtjänst som kommer innebära minskade kötider inne i butiken. Namn: Jörgen Filipsson Ålder: 39 år Civilstånd: sambo med Jennie och två barn, Claudia 10 och Charlie 8 Bor: I hus utanför Mogata, vid Hov, sedan 4 år tillbaka. Är uppväxt i Mogata och har varit därifrån under cirka 20 år men är nu tillbaka. Aktuell: i rollen som samordnare för arbetet med spridningsnätet ut till alla hushåll från stamnätsfibern som det grävs och arbetas med sedan oktober Mitt uppdrag här i kommunen handlar om att jag tar vid där Mikael Botvidssons uppdrag slutar. Med andra ord när fiberstamnätet som Mikael driver, är på plats mellan Östra Ryd och Tyrislöt, dockar mitt utbyggnadsprojekt med alla spridningsnät på. Det handlar om att stötta och jobba tillsammans med byalagen. Att få folk att förstå varför det här är så viktigt. Att marknadsföra, sälja in och sprida kunskap om nödvändigheten att teckna sig för fiberbredbandet. Ansvaret för det ställningstagandet ligger på den enskilde individen. Även om inte Jörgen varit frontfigur tidigare kan man se spår av hans insatser där ute. Alla har vi väl sett skyltarna om bredbandsutbyggnaden utmed väg 210. VILL DU HA FIBERBREDBAND? GRÄVNING STARTAR TILL HÖSTEN 2012 BREDBAND I SANKT ANNA EKONOMISK FÖRENING Missa inte möjligheten! BLI MEDLEM NU 2 3

3 Jörgen Filipsson hälsar och säger: Min kanske viktigaste uppgift blir att koordinera och se till att vi alla som arbetar med detta når ut med informationen till våra kommuninvånare om att vi står mitt i ett generationsskifte när det gäller infrastrukturen för vår kommunikation. Kopparnätet för telefoni fasas ut och ersätts av fiberkabel som kommer kunna ge såväl telefoni som TV, radio och internet. Att ha en fiberkabel installerad kommer garantera trygghet i form av telefoni som fungerar och inte, som idag, gör oss är beroende av mottagningsproblematik. Vi jobbar nu för fullt för att kunna få till ett bra erbjudande till er alla med en kommunikationsoperatör som levererar tjänster som kommer innebära en lägre månadskostnad mot vad man har i dag för bredband, tv och telefoni. Med en lägre månadsavgift kommer anslutningsavgiften snart vara intjänad. Det har man lyckats med bland annat i Norrköping, som vi ju har ett samarbete med. Byalagskonceptet Vi har i tidigare nummer av Fibernytt beskrivit kontaktvägar och arbetssätt i byalagen. I dagarna arbetas det intensivt med att sätta det exakta byalagskonceptet för projektet. Jörgen Filipsson är ansvarig för det arbetet i Söderköpings kommun. Jörgen Filipsson säger Vi har lämnat vårt förslag, som följer de regler och lagar som gäller från Länsstyrelsen, Skatteverket med flera instanser, till länsstyrelsen i Östergötlands län som nu arbetar igenom det för att sedan komma med sitt utlåtande. Förslaget går ut på ett samlat tänk för såväl Söderköpings som Norrköpings och Valdemarsviks kommuner. Med andra ord ett enhetligt upplägg som kommer underlätta hanteringen för alla parter. Fiberintressenterna behöver inte själva bilda egna ekonomiska föreningar utan en större ekonomisk förening bildas som tar ansvaret för bidragsansökan för samtliga grupperingar. Så här kan det gå till i praktiken: Byalaget/vägföreningarna/arbetsområdet - det kan handla om olika typer av grupperingar som går samman för fiber. De vänder sig till kommunen för att få hjälp med projektering och material i form av slang till kanalisation, fiber m.m. Man ordnar grävning med hjälp av upphandlad gräventreprenör från kommunen eller som man har ordnat i egen regi. Man tecknar avtal och därefter får man in fiber till sig. Kostnaden är idag 9900 kr för material och projektering för att ansluta sig till kommunens stamnät. Tillkommer gör sedan grävkostnaden som man kan söka bidrag för på upp till % över kr. Vi håller just nu på med upphandling av en kommunikationsoperatör. Den ska vara klar i början av mars i år. Vi förväntar oss kunna få ett marknadsbidrag på mellan kr om man som fiberintressent t.ex. förbinder sig två år för en triple-playtjänst dvs tv, telefoni och internet. Kostnaden för en triple-play-tjänst ligger runt 400 kr i månaden. Jag vet att det finns de som känner sig osäkra på hur de ska ställa sig till den här frågan. Kanske finns det också en liten rädsla för att behöva göra det här med fiberanslutning ensam. Min uppgift är att hjälpa till att samla alla intresserade i olika områden. Att stötta för att få igång en process för anslutning där man bor. Jag vet av mitt tidigare arbete i föreningen att många områden redan har kommit igång bra - men inte riktigt har lyckats nå ut till alla - än. Välkommen att kontakta mig så informerar jag - och hjälper till. Jörgen Filipsson, telefon E-post Tidplanen Stamnätsfiber projekteras och upphandlas sträckan Östra Ryd Tyrislöt. Beslut om anslutningskostnad Byggnation av stamnätsfiber påbörjas. Beslut om framtida ägande, drift, underhåll, KO och bredbandsförening/byalagskoncept Etapp I klar Anslutning till stamnät påbörjas Anslutning till stamnät fortsätter Hösten 2012 Våren december 2013 Våren

4 Porträttet - möt Börje Westling i Gäddvik Om det långsiktiga arbetet att introducera nytt och vända skepsis till acceptans Hur kommer sig ditt engagemang i fiberfrågan? Jag tycker jag har ett ansvar att engagera mig i sådant som har en direkt påverkan på mig och att göra det i sammanhang där jag har möjlighet att göra skillnad. För ett par år sedan grävde man ner avloppsnätet härutanför på åkern ner till Tyrislöt och E.ON jobbade med att vädersäkra elnätet genom att gräva ner det i backen. Vi tyckte det skulle vara bra om man i det sammanhanget passade på att lägga med kanalisation (dvs. tomrör) för den kommande fiberkabeln. Vi, i styrelsen för Navet i havet, hade hört talas om fiberbredbandet som byggdes ut på andra håll. Vid den här tiden fanns ingen på kommunen som arbetade med frågan och det fanns heller ingen strategi på plats för framtiden. Man levde kvar i den sedan 1990-talet gällande ADSL-lösningen. Men hur det nu var började det talas mer och mer på bygden om detta med bredband via fiber. Nu bildades föreningen Bredband i Sankt Anna. Vi hade nämligen förstått att för att kunna söka medel från länsstyrelsen behövde vi ha formerat oss i en ekonomisk förening. Namn: Börje Westling Ålder: 62 år Civilstånd: Sambo med Maggie Malmqvist Har: två vuxna barn och två barnbarn Bor: i Gäddvik, Norra Finnö Är: Byggnadssnickare med egen verksamhet, Norra Finnö Bygg Intressen: Börje är starkt engagerad i föreningslivet. Han är bland annat ordförande i bygdeföreningen Navet i havet. Och det var faktiskt där allt började, det här med intresset och engagemanget för fiber till landsbygden. Bredbandet kommer göra livet lättare att leva här ute! Börje Westling är en av företrädarna i byalaget för Norra Finnö och öarna, som arbetar intensivt med att informera och värva intressenter för utbyggnaden av fiber till landsbygden. Vi slår oss ner i köket hemma hos Börje i Gäddvik för en pratstund. Föreningen är stor den omfattar hela 4000 hushåll och sträcker sig från E22 ut till kusten. Det är alldeles för många för den här typen av förening. Det vi nu gör är att bryta ner den i mindre enheter. Jag själv jobbar med området runt Norra Finnö och öarna. Kan du beskriva vad ni gör I det här skedet handlar det om information - att vara med på alla möjliga sorters möten - årsmöten, föreningsmöten, vägsamfällighetsmöten och så vidare - för att berätta, förklara och svara på frågor. Vi själva behöver få kännedom om var alla finns som är intresserade av att få tillgång för att man sedan ska kunna jobba vidare med att skräddarsy spridningsnäten, de som ska ut från stamnätet till varje fastighet. Vi uppmanar alla som är intresserade av fiber att höra av sig så att vi kan bocka av fastigheten på de GIS-kartor med alla fastighetsbeteckningar, som kommunen så förtjänstfullt försett oss med. De underlättar verkligen vårt arbete. Vad är det ni möter? Det här med fiber är inte en fråga som är helt enkel att ta till sig. Jag tror jag var på tre möten innan jag själv började förstå Ett annat problem är att alla beslut inte finns på plats. Jag tänker då på det här med kostnaden för den enskilde. Dessutom finns det tyvärr fortfarande en stor okunskap om hur systemet fungerar och i och med det så sprids tyvärr en massa felaktig information. Jag skulle vilja säga att vi i långa stycken möter samma problematik som man gjorde på tidiga 1900-talet när först telefoni och sedan elektricitet skulle dras in på landsbygden. Skepsisen var stor vad ska jag med telefon till? Det går ju bra att skriva brev. Fotogenlamporna fungerar så bra inte behöver vi elektriskt ljus. Och så kostar det pengar. Men jag menar att så är det nog med de flesta förändringar. Också TVn, mikrovågsugnen och fjärrkontrollen till TVn mötte motstånd och misstro på sin tid. Man såg inte nyttan. Men fiber är en kanontjänst vi får det bättre! För oss finns det inget alternativ. Telia investerar inte längre i kopparnätet. Det läggs ner i takt med tiden. Och det är inte så märkligt. Kopparnätet stammar från 1920-talet det kom faktiskt före elen hit ut och underhållet har varit dåligt de sista åren. Telia lappar och lagar när fel uppstår men det börjar bli dåligt om reservdelar till detta uråldriga nät. Vårt största problem just nu när vi är ute för att sälja in detta, är att vi inte har alla uppgifter för att kunna beskriva den exakta prislappen för vad det här kommer kosta den enskilde fastighetsägaren. Jag tror det är därför det gått lite trögt den sista tiden och många fortfarande är lite avvaktande. Men när det börjar grävas i backen för stamnätet framåt vårdagarna ska det nog ta bättre fart! I området Lagnö, Tyrislöt och Uvmarö har hittills cirka 50 procent av de boende anmält sitt intresse genom medlemskap. Fiberförespråkare Men det är långt ifrån alla som är avvaktande. Det finns också de som menar att de har ett ansvar att vara med. Börje berättar om ett äldre par som är de ivrigaste fiberförespråkarna. De ska sälja sitt hus och menar att de behöver ha in fiber i huset för att öka attraktiviteten det är deras bestämda övertygelse! Jag är också övertygad om att kostnaderna för tele, dator och tv kommer att bli lägre med fiber än med dagens lösningar. Själva fibernätsinvesteringen kommer att betala sig på 3-10 år. Finns det något alternativ? Jag har länge försökt få klarhet i Telias planer men det har varit så svårt att få besked. Till sist fick jag veta att de kunde erbjuda oss en mast till varje hus och mobiltelefon samt en uppkoppling om 1.25 MB. Jag har 0.25 MB idag. Men det duger ju inte! Så nej - det finns inget alternativ till fiberbredbandet det är vägen vi måste gå. Telia har idag fiber till Lagnö. Men Telia kommer aldrig att dra fibern vidare de långa, olönsamma sträckor det är fråga om till oss som bor i Gäddvik, Vrångö eller öarna som exempel. Så för oss är det kommunens alternativ som gäller. Hur blir det med de boende på öarna kommer fibern ut till dem också? Ja då, det kommer den göra, fast det kanske tar lite längre tid. Sannolikt går man i samma spår som man tidigare dragit både telefoni och el. Tekniken finns och den är beprövad, det är heller inte säkert att det blir dyrare att förlägga. Väl ute på öarna finns tillgång till maskiner så de kommer själva att kunna stå för grävning etc. Det momentet behöver därför inte innebära stora ytterligare kostnader. Nu är vårt stora arbetsområde indelat i 6-7 mindre områden från Mogata och utåt och vi jobbar intensivt med påverkan i varje område. Det är viktigt att vi får med så många som möjligt i det projekt som kommunen nu genomför och fått medel till. Det kommer alltid gå att haka på senare men då har vi inte längre koll på prislappen och när det kan ske. Något vi däremot med säkerhet vet är att det aldrig kommer kunna bli billigare än de anslutningar som nu görs inom ramen för det pågående projektet. Vi räknar med att ha de första fastigheterna inkopplade i år allt ska vara klart 2014, säger Börje avslutningsvis. 6 7

5 Plöjning av kabel Hur går grävningsarbetet för det pågående utbyggnadsarbetet med stamnätsfiber genom kommunen? Vi ställer frågan till Sören Filipsson på Tjällmo Grävmaskiner AB, som är det företag som vunnit upphandlingen. Från den 1 mars planerar vi att vara i full gång. Just nu har vi snö och tjäle om cm i backen som hindrar oss. Vidare väntar vi på att få alla tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen på plats. Vårt arbete kommer att vara slutfört i månadsskiftet augusti/september i år. När arbetet väl rullar igång är det sträckan Östra Ryd Söderköping, om 4 mil, som är den första huvudetappen. Den andra är sträckan Söderköping Tyrislöt, om cirka 5 mil (varav 15 km redan är klar genom det tidigare samförläggningsprojektet med E.ON). Sträckningen går företrädesvis utmed vägnätet, med såväl Trafikverket som enskilda markägare och vägföreningar som ägare. Med alla berörda kommer avtal jobbas fram, som projektet genom Benny Dahlqvist, arbetat med. Flottar eller blåser kabel i slang Schaktningen består i att man går före med en förplog för att förvissa sig om att där inte finns sten eller andra hinder, berättar Sören vidare. Sedan plöjer man ner slangen, som optofiberkabeln ska dras genom. Slangen är 40 mm i diameter (DN40). Samtidigt läggs så kallad kundslang ner. De är 25 mm (DN25) i diameter och är en förberedelse för anslutningsmöjlighet av de kunder fiberstamnätet passerar. Över detta lägger vi skyddsband med en söktråd i för att ha koll på var kabeln ligger. Schakten för ett sådant här projekt är liten endast cm brett. Själva optofiberkabeln flottar eller blåser vi sedan ner i slangen, fortsätter Sören Filipsson. Det betyder att vi antingen tar hjälp av vatten (vilket är skonsamt för optofibern) eller så använder vi tryckluft för att blåsa ner den i slangen. Ingen schakt ligger öppen över natten. Vi arbetar med 2 lag, vilket innebär 2 maskiner och en grovarbetare/lag samt ytterligare ett lag som blåser och flottar optofibern. Vi klarar cirka 1000 meter/vecka i framdrift/lag. Men, säger Sören Filipsson avslutningsvis, arbetet måste detaljplaneras noga för det är viktigt att gå med trafiken inte mot den - och vi byter sida av vägen lite då och då. Själva kabelflottningen tar cirka tre veckor att få på plats för den sträckan. Med infrastruktur som specialitet Tjällmo Grävmaskiner AB har lång erfarenhet av att förlägga infrastruktur i backen. Just el, tele och bredband har blivit något av deras specialitet. Bland referenserna finns många fiberprojekt för olika delar av länet. Just nu pågår ett arbete i Norrköping och nyligen avslutades en dragning från Norrköping till Katrineholm. 8 9

6 Fibernytt får en pratstund med projektören och arbetsledaren för utbyggnaden av fiberstamnätet. Hallå där Benny Dahlqvist hur ligger vi till på projekteringsfronten? Jo tack det går bra. Jag håller just nu på och lägger sista handen vid en kompletterande ansökan som ska in till Trafikverket och räknar med att fältarbetet ska vara i full gång 1 mars. Då har förhoppningsvis vintern släppt sitt värsta grepp. 95% av dem jag möter är tacksamma och väntar ivrigt på att få tillgång. Många har säkert redan träffat dig ute i fält. Kan du berätta för oss vilken din roll är? Min uppgift är att projektera sträckningen för fiberstamnätet och därefter arbetsleda samtliga parter ute i fält plus att delta i upphandling av övriga leverantörer samt hålla ihop alla upphandlade enheter, berättar Benny Dahlqvist. Jag ansvarar också för att ansökningarna görs till Trafikverk, länsstyrelse och kommun så att vi har alla tillstånd på plats. Bennys roll blir något av att fungera som sambandscentral i fält för projektet. Det har dock föregåtts av ett arbete med att fram en sträckning för fibern. Det har gjorts utifrån den idé kommunen haft om var det är lämpligt att gå med tanke på befolkningsunderlag osv. Vi har involverat byalagen som varit med och påverkat sträckningen genom sin goda lokalkännedom. Vi har tittat på vad som är möjligt och utifrån det kommit fram till en sträckning för det stora stamnätet. Kommunen har därefter fattat det slutgiltiga beslutet. Sträckningen är med andra ord klar och beslutad men Benny framhåller att vissa smärre justeringar kan komma att ske när vi väl är ute i fält. Allt beror på vad vi stöter på när gräver. Brunnar och kundanslutningar kan därför komma att få något avvikande placering mot vad de har på kartorna. Av den anledningen ska kartorna med sträckningen ses som ett arbetsmaterial, poängterar Benny. Är man intresserad av projektet och hur är det med engagemanget hos dem du möter? O ja, jag möter ett stort intresse och engagemang. Det är bland annat därför det är så roligt att arbeta med det här. Jag blir väl mottagen där ute. Bredbandssträckningen löper längs allmänna vägar enskilda vägar och en del privat mark, så jag har rätt omfattande kontakt med markägare. Det här är ett positivt projekt och det är inga problem att komma fram. Men dialogen med kunder är det väl ändå inte du som tar? Nej, som väl är finns det fler personer i projektet! Jörgen Filipsson, som är kommunens nya projektledare, ansvarar för marknadsbiten. Han håller i de direkta kundkontakterna med företag och alla byalag som ju samlar alla privatpersoner som önskar ansluta sig till fibernätet. Jörgen och jag kommer att jobba nära tillsammans. När ska projektet vara i mål? Den 31 oktober ska stamnätet mellan Östra Ryd Västra Husby - Söderköping - Sankt Anna - Tyrislöt vara på plats och redo att tas i drift. Delar av sträckan hann vi förlägga med kanalisation innan vintern tog sitt grepp. Klart är cirka 1 km ledning i Östra Ryd och 1 km i Östra Husby samt 15 km på Norra Finnö. Det är ledning som vi samförlade med E.O.Ns elnätsprojekt. Nu håller vi på med upphandling av teknikbodar, brunnar, svetsning, själva fiberkabeln samt inmätning. Alla dessa enheter ska in under våren utmed ledningssträckningen. Vi kommer dra full nytta av att dagarna blir längre och jobba så länge vi kan för att vara säkra på att klara vår slutleverans, konstaterar Benny. Kommunen har verkligen gjort ett fantastiskt jobb genom sin ansökan om medel för det här projektet. Hade de inte legat på och varit så aktiva utan dröjt med ansökan till i år hade inte möjligheten att få bidrag varit så stor, menar Benny avslutningsvis. Ute regnar det nu. Termometern visar grader C och det tjocka snötäcket förvandlas till isbark på asfalten och stora sjöar av smältvatten. Benny kränger på sig stövlarna och gör sig redo för ett nytt pass utefter ledningssträckningen. Benny Dahlqvist har lång erfarenhet av att planera, projektera och arbetsleda fiberbredbandsprojekt. Han har bland annat ansvarat för motsvarande projekt i Norrköping och för ITSAM-kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög samt i Småland. Det här är ett mycket bra initiativ från Söderköpings kommun och mycket professionellt skött från beställarens sida, tro mig, jag har lång erfarenhet av den här typen av projekt. På sista sidan kan ni se en av Bennys kartor

7 Pressklipp Klippt från - Svenska stadsnätsföreningens hemsida (SSnf) PTS rapport om prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband Klippt i NT Fibernätet färdigbyggt inom kort Norrköping Till årsskiftet ska fibernätet mellan Norrköping, Finspång och Katrineholm vara färdigbyggt. Kostnaden för utbyggnaden beräknas till mellan 25 och 27 miljoner kronor. Utbyggnaden av nätet, där Norrköping har en central roll, bekostas till största delen av Post- och telestyrelsen samt Tillväxtverket, medan Norrköpings kommun får betala cirka 2,5 miljoner kronor. Roger Eriksson, IT-strateg i Norrköping, berättar att ett krav är att nätet har redundans, det vill säga det byggs i slingor så att om en del skulle slås ut går det fortfarande att använda nätet, en ren säkerhetsåtgärd. Även de boende i orter och byar i närheten av nätet ska kunna koppla in sig på det, säger han och tillägger att de då får bekosta grävning och fiberdragning fram till sin ort på egen hand. Klippt i NT miljoner till lokala bredband Statliga Post- och telestyrelsen (PTS) kan stötta bredbandsutbyggnaden på landsbygden med 160 miljoner kronor under nästa år. Sedan PTS i oktober 2010 gick in som medfinansiär i lokala bredbandsprojekt i områden som bredbandsoperatörerna inte är intresserade av har myndigheten beviljat 178,5 miljoner i anslag som gett bostäder och företag fått bredband. Förutsättningen för att få stöd från PTS är att byalag eller föreningar själva gräver ner rör för fiberkablarna, så kallad kanalisation En förnyad bredbandsstrategi Regeringen beslutade i december 2012 att göra en utredning av nuvarande bredbandsstrategi. Utredningen leds av Kristina Alsér, landshövding i Kronoberg och ska vara klar i december I utredningsdirektivet pekas det på följande huvudpunkter: Följa upp utvecklingen av bredband och föreslå justeringar för att säkerställa målen nås. Utreda hur kommunernas olika roller påverkar bredbandsutbyggnaden. Utreda möjligheterna till att inrätta ett s.k. Infrastructure Clearing House eller annan lösning för att underlätta samordning och samförläggning av infrastruktur för bredband. Kartlägga den nationella hanteringen av stöd, vilka som varit stödmottagare samt analysera om det finns behov av en mer enhetlig stödhantering. Utredning ska tillvarata kunskaper och erfarenheter från berörda myndigheter och länsstyrelser men också organisationer som SKL och SSNf. Följande är saxat ur sammanfattningen i PTS senaste rapport om prisutveckling på mobiltelefoni och bredband: Många mindre aktörer erbjuder dock bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s mer eller mindre lokalt. En granskning av dessa lokala erbjudanden visar att bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s erbjuds till priser under riksgenomsnittet i områden med stadsnät där flera tjänsteleverantörer tillåts att tävla om slutkunderna (så kallade öppna stadsnät). I områden med stadsnät där endast en tjänsteleverantör erbjuder bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s (så kallade stängda stadsnät) är priserna däremot ofta i nivå med riks-genomsnittet. Det kan därmed konstateras att i områden där det finns öppna stadsnät är priset på bredbands-abonnemang via fiber ofta billigare för slutkunden än i områden som saknar öppna stadsnät. PTS bedömning är att priserna på bredbandsabonnemang via fiber i öppna stadsnät ofta ligger % lägre än motsvarande rikstäckande erbjudanden. SSNf gläds åt PTS konstaterande att öppna stadsnät skapar en ökad tjänstekonkurrens vilket ger slutkunderna lägre bredbandspriser. Något SSNf försökt hävda under flera år. SSNf hoppas att PTS slutsatser kan bli en hjälp till att nu öka intresset från både politiker och myndigheter att inleda en konstruktiv dialog om stadsnätens roll att bidra till en ökad tjänstekonkurrens och en bättre bredbandsutbyggnad

8 Förklaring av vanliga begrepp och förkortningar källa Wikipedia ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) innebär att bandbredden till abonnenten är större än bandbredden från abonnenten. ADSL klarar distanser på cirka 5 kilometer utan att tappa i överföringshastighet. Bandbredden anpassar sig dynamiskt efter kvaliteten på linjen och kan nå längre sträckor, men då med lägre hastighet. När signalen når abonnenten filtreras ADSL-signalen ut till ett modem med efterföljande traditionellt nätverk samtidigt som trafiken filtreras ut till efterföljande telejack. Detta medför att en telefonlinje kan användas till ADSL och tal samtidigt. Nod Kopplingspunkt Optisk fiber Fiberoptik som kommunikationsverktyg/bärare har successivt utvecklats sedan 1970-talet och används idag i stor omfattning för kommunikation. Den optiska fiberns kärna är gjord av mycket rent glas eller plast, i allt från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Det omsluts av ett sk mantelhölje och skyddande skal. Bit-, Kbit-, Mbit-, Gbit/s ( bit (kort i-ljud) eller bitar (plural) - Kilobit, Megabit och Gigabit och är ett mått på överföringshastighet/sekund. Binary digit är en enhet för binär (tvåställig) informationsmängd. 3G tredje generationens mobiltelefoni som ger tjänster med en överföringshastighet på upp till 2 Mbit/sekund för stationära system. För mobila system når man upp till 384 Kbit/sekund. 4G fjärde generationens mobilkommunikation, är ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G. För att en kommunikationsteknik ska få kallas 4G krävs att den kan erbjuda hastigheter på ungefär 100 Megabit per sekund till mobila användare och 1 Gbit/sekund till stationära användare. Tidiga versioner av standarder som ännu inte kommit upp i över 100 Mbit/s marknadsförs som 4G. Ett trådlöst nätverk eller mobilt internet är ett nätverk byggt för att trådlöst sända data mellan olika slut- eller omkopplingspunkter. Det finns trådlösa nätverk av olika typer. Trådlösa nätverk kan sättas upp på flera sätt. Man kan ha nätverk, där två kopplingspunkter (noder) ansluter till varandra direkt eller där flera noder ansluter till varandra. Man kan också ha en central kopplingspunkt (nod), som flera klienter ansluter till. En kopplingspunkt kan i sin tur anslutas till internet och på så sätt ge det trådlösa nätverket tillgång till internetuppkoppling. Fiberstamnät består av en optisk fiberkabel. Konceptet kallas fiber till hemmet (förkortas FTTH, av engelska uttrycket Fibre to the home ) och är vanligt i Sverige till följd av politiska beslut men ovanligt utomlands. Fibernät i en stad kallas ofta stadsnät. Fiberkabeln kan vara flera kilometer lång. Utrustningen klarar idag i allmänhet 100 Mbit/s, men är utbyggbar till 1000 Mbit/s. Kommunikationsoperatör (KO) För att möjliggöra kommunikationen via fibernätet t.ex. Telia/Sonera, Telenor. Mobilt bredband helt trådlöst alternativ med teoretiska hastigheter upp till 16 Mbit/s via 3G-nätet 100 Mbit/s via första generationens LTE-nät 1000 Mbit/s via framtida 4G-nät, exempelvis den utlovade uppgraderingen LTE Advanced. Stadsnät kallas ett bredbandsnät som är geografiskt begränsat, ofta till en kommun. Ägandet ser olika ut över landet: 139 stadsnät är kommunalt ägda, 16 helt privat ägda och 21 har ett blandat ägande (offentligt & privat). Ofta är det kommunala energibolag som startat stadsnätssatsningarna. Tanken med stadsnäten är att agera operatörsneutral infrastruktur, där stadsnätet står för själva uppkopplingen men tjänsterna (som internetuppkoppling, telefoni och IPTV) tillhandahålls av kommersiella aktörer. Stadsnäten utgör idag en stor och viktig del av den nationella infrastrukturen då de byggts upp med fiberkablar i sin struktur. Det finns flera varianter av stadsnät. I grunden skiljer de sig åt beroende på var de verkar i värdekedjan. Det finns stadsnät som bara äger och hyr ut svart fiber, dvs fungerar som nätägare. Det finns också stadsnät som förutom att vara nätägare även driver ett aktivt nät som kommunikationsoperatör. Det förekommer också stadsnät som förutom dessa två roller även är tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantör (TL) Leverantör av tjänsterna i fibernätet ut till hushållen som t.ex. internetuppkoppling, telefoni och IPTV Öppet nät Definitionen av ett öppet nät är inte entydig. På nätägarnivå dvs Söderköpings kommun - är nätet öppet om nätägaren tillhandahåller infrastrukturen på ett konkurrensneutralt sätt och säkerställer att det finns tjänster att tillgå i nätet. På kommunikationsoperatörsnivå som aktiverar nätet och tillhandahåller tjänster ännu inte beslutat vem det blir - är nätet öppet om slutkunden har möjlighet att välja bland flera konkurrerande tjänsteleverantörer utan otillbörlig låsning för kunden. Svartfiber är en företagstjänst där andra operatörer/företag önskar hyra fiber till t.ex. master eller flerbostadshus

Nr 1, oktober 2012 FÖRSTA SPADTAGET STORA AVSTÅND I ÖSTERGÖTLAND EN FRÅGA - FEM SVAR MICHAEL BOTVIDSSON FÖRKLARAR

Nr 1, oktober 2012 FÖRSTA SPADTAGET STORA AVSTÅND I ÖSTERGÖTLAND EN FRÅGA - FEM SVAR MICHAEL BOTVIDSSON FÖRKLARAR Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun Nr 1, oktober 2012 FÖRSTA SPADTAGET STORA AVSTÅND I ÖSTERGÖTLAND EN FRÅGA - FEM SVAR VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING MICHAEL

Läs mer

Nr 1, oktober 2012 FÖRSTA SPADTAGET STORA AVSTÅND I ÖSTERGÖTLAND EN FRÅGA - FEM SVAR MICHAEL BOTVIDSSON FÖRKLARAR

Nr 1, oktober 2012 FÖRSTA SPADTAGET STORA AVSTÅND I ÖSTERGÖTLAND EN FRÅGA - FEM SVAR MICHAEL BOTVIDSSON FÖRKLARAR Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun Nr 1, oktober 2012 FÖRSTA SPADTAGET STORA AVSTÅND I ÖSTERGÖTLAND EN FRÅGA - FEM SVAR VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING MICHAEL

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Fiberbredband. Västra Husby byalag informerar. Hylingegården 19/4 2012. Kortat version för hemsidan

Fiberbredband. Västra Husby byalag informerar. Hylingegården 19/4 2012. Kortat version för hemsidan Fiberbredband Västra Husby byalag informerar Hylingegården 19/4 2012 Kortat version för hemsidan Denna presentation innehåller en del av informationen som gavs den 19/4 i Hylingegården. Har ni frågor om

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Nr 5, april 2013. Vår vision. Bra bredband till alla!

Nr 5, april 2013. Vår vision. Bra bredband till alla! Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun Vår vision. Bra bredband till alla! VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING MOGATA STEGEBORG TYRISLÖT SANKT ANNA ÖSTRA RYD Nr 5, april

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan 11.00 på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Bredband till bygden Skaftekulla, Älmarsrum och Hult

Bredband till bygden Skaftekulla, Älmarsrum och Hult Bredband till bygden Skaftekulla, Älmarsrum och Hult Tre byar på rad i Älmaredalen I många år har vi samlats till Byfest i skiftet mellan juli och augusti ndet finns även samverkan kring vägar, fiske och

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Nr 6, oktober 2013. Vår vision. Bra bredband till alla! 1 år sedan första spadtaget Bleckstad Fiber Hur går bidragsprövningen till?

Nr 6, oktober 2013. Vår vision. Bra bredband till alla! 1 år sedan första spadtaget Bleckstad Fiber Hur går bidragsprövningen till? Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun Vår vision. Bra bredband till alla! VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING MOGATA STEGEBORG TYRISLÖT SANKT ANNA ÖSTRA RYD Nr 6, oktober

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden Lokalt engagemang nyckeln till bredbandsutbyggnad på landsbygden Bredbandsutbyggnaden på landsbygden har utvecklats positivt de senaste åren. Områden som framstått som ekonomiskt

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn)

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Som läget är nu är intresset för fiber jättestort i stora delar av Jäderfors.

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se Viktig information från: Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening kallas Helgesta Fiber Den här informationen riktar sig till alla som har en fastighet belägen i det område där Norra Båven Rockelstad

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se Fibergruppen En helhetslösning Fiber till Gärdala Vilka är Fibergruppen? Fibergruppen är en partner till Telia och Skanova Access. Vi hjälper till med hela fiberprocessen, från administration och ekonomi

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Bredband till bygden Odensvi

Bredband till bygden Odensvi Bredband till bygden Odensvi Bredband till Odensvi en satsning i värdsklass För idag och imorgon Odensviborna har i alla tider värnat sin bygd, vilket också inkluderar förändring i tidens anda. Många minns

Läs mer

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Bredband via fiber i Bodens kommun 2013-2015 Beviljade medel för 2013 Etapp 1 13.6 miljoner Beviljade medel för 2014 Etapp 2 10.3 miljoner + Privat medfinansiering 8000:- / st.

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö 1 Bredband för idag och imorgon. Samhället är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan leva, bo och verka.

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Bredband Mogata Ekonomisk förening

Bredband Mogata Ekonomisk förening Bredband Mogata Ekonomisk förening Vad har hänt? Bildade föreningen Bredband Mogata ekonomisk förening 19 december 2013 Bildat en områdesorganisation med ansvariga Skaffat bankkonto och bankgiro Projektering

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Vi har länge haft nyttiga och bra kommunikationer sjövägen. 1983 öppnades Bjursundsbron (416 m), som sedan dess har glatt många i vårt området. Nu är

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer