IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun"

Transkript

1 IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden Riktlinjer Utgåva Sid 1(27)

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Nuläge Behovsbild Nätutbredning Målnät Nätets utformning Teknikdiskussion Säkerhet, redundans och samhällsskydd Principer för utbyggnad och nyttjande nät Ansvar och roller Förädlingsnivåer i nätet Nätstruktur och nodpunkter Handlingsplan Handlingsplan för fibernätet Information och marknadsföring Tillgång till bredband Samordning Ekonomi Ekonomiska förutsättningar Modell för prissättning Möjlighet till statliga bidrag Sid 2(27)

3 1 Bakgrund Riktlinjerna i detta dokument knyter an till bredbandsstrategins strategidel och är tänkt att vara kommunens kunskapsbank och handledning när det gäller hanteringen av ITinfrastrukturfrågor. 1 Nuläge 1.1 Behovsbild Hushåll och företag använder sig av internet i allt större utsträckning. Myndigheter och företag ger mer och mer av sin service och information över Internet. I och med denna utveckling kommer kraven på rörliga bilder med god kvalitet, hämtning av filer och så vidare att öka bandbreddskraven väsentligt de närmaste åren. Samtidigt kommer behovet av att vara ständigt uppkopplad öka via mobila lösningar. Bredbandsnätet i Valdemarsviks kommun måste därför ha kapacitet och bygga på tekniska lösningar som klarar de behov som finns idag men även ha marginaler för att klara en framtida utveckling. 1.2 Nätutbredning Skanovas nät Av nedanstående bild framgår känd fiber- och radiolänkutbyggnad i Valdemarsviks kommun. Den detaljerade fiberstäckningen mellan telestationerna är inte känd. Ägare av fibernätet är Skanova, en del av Telia. Sid 3(27)

4 Skanova har fiber i huvudsak till sina telestationer och mobilmaster, men troligen inte till företag i industriområden i någon större utsträckning. I tätorten Valdemarsvik finns ett fibernät som ägs av Skanova. Exakt hur omfattande hela nätet är eller var det är förlagt finns det ingen tillgänglig information om. Utöver detta är alla telestationer i kommunen försedda med ADSL-utrustning. Detta gör att tillgången till fast uppkoppling i kommunen är relativt god, uppskattad till 99 % av befolkningen. Hushåll och företag som finns under telestationerna Harstena, Häradsskär, Kömnevik, Liljestad, Mixdala, Södra Finnö, Stora Ålö, Sätterbo och Vångsten är begränsade till 0,5 Mbit/s via ADSL, eftersom dessa telestationer inte är fiberanslutna Valdemarsviks kommuns fibernät Valdemarsviks kommun har ett fibernät mellan sina verksamhetsställen i Valdemarsviks tätort. Nätet används för kommunens egen verksamhet och inte för extern kommersiell trafik. Kommunens fibernät (markerat med rött) Bredbandskapacitet Post och Telestyrelsen (PTS) kartlägger årligen tillgången till bredband i Sverige. I den senaste undersökningen 2010 redovisas följande siffror för Valdemarsviks kommun uppdelat på befolkning och arbetsställen. Avser faktisk tillgång till bredband. Sid 4(27)

5 Tätbebyggt: Valdemarsvik, befolkning: 4 114, arbetsställen (A-ställen): 342 Valdemarsvik Östergötland Riket län Befolkning A-ställen Befolkning A-ställen Befolkning A-ställen Faktisk tillgång till 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % minst 1 Mbit/s Faktisk tillgång 100 % 100 % 100 % 100 % 99,98 % 99,97 % minst 3 Mbit/s Faktisk tillgång 97,98 % ,19 % 92,65 % 93,43 % 93,47 % Minst 10 Mbit/s Faktiskt tillgång minst 50 Mbit/s 3,55 % 4,97 % 50,77 % 46,11 % 48,61 % 45,71 % Totalt: Valdemarsvik, befolkning: 7 802, arbetsställen (A-ställen): Valdemarsvik Östergötland Riket län Befolkning A-ställen Befolkning A-ställen Befolkning A-ställen Faktisk tillgång till 100 % 100 % 100 % 100 % 99,98 % 99,96 % minst 1 Mbit/s Faktisk tillgång 100 % 100 % 99,99 % 99,98 % 99,78 % 99,34 % minst 3 Mbit/s Faktisk tillgång 75,28 % 58,66 % 86,58 % 75,43 % 87,20 % 79,18 % Minst 10 Mbit/s Faktiskt tillgång minst 50 Mbit/s 1,87 % 1,81 % 42,86 % 31,32 % 41,59 % 32,33 % Glesbebyggt: Valdemarsvik, befolkning: 3 688, arbetsställen (A-ställen): 761 Valdemarsvik Östergötland Riket län Befolkning A-ställen Befolkning A-ställen Befolkning A-ställen Faktisk tillgång till 100 % 100 % 100 % 100 % 99,92 % 99,88 % minst 1 Mbit/s Faktisk tillgång 100 % 100 % 99,97 % 99,94 % 98,80 % 98,09 % minst 3 Mbit/s Faktisk tillgång 49,95 % 40,60 % 53,66 % 46,31 % 57,66 % 51,00 % Minst 10 Mbit/s Faktiskt tillgång minst 50 Mbit/s 0,00 % 0,39 % 8,68 % 6,27 % 8,32 % 5,96 % Den faktiska tillgången till minst 10 Mbit/s är något lägre i kommunen än i länet och i riket. Den stora skillnaden avser dock tillgången till minst 50 Mbit/s. Valdemarsvik har mycket låg tillgång till detta både i tätorter och i glesbygd. Sid 5(27)

6 Glesbebyggt: befolkning: 3 688, arbetsställen (A-ställen): 761 Faktisk tillgång till 50 Mbit/s, samtliga kommuner i Östergötlands län, 2010 Glesbebyggt Tätbebyggt Befolkning A-ställen Befolkning A-ställen Boxholm 21,47 % 14,21 % 42,92 % 53,54 % Finspång 5,76 % 2,28 % 31,44 % 29,53 % Kinda 27,42 % 29,28 % 34,46 % 39,72 % Linköping 10,59 % 2,70 % 62,70 % 59,33 % Mjölby 10,54 % 7,55 % 32,94 % 31,85 % Motala 6,38 % 0,84 % 28,33 % 24,39 % Norrköping 2,44 % 0,49 % 58,46 % 49,16 % Söderköping 0,00 % 0,00 % 20,19 % 6,60 % Vadstena 28,13 % 29,47 % 11,64 % 16,10 % Valdemarsvik 0,00 % 0,39 % 3,55 % 4,97 % Ydre 19,39 % 12,12 % 63,56 % 72,16 % Åtvidaberg 6,81 % 2,62 % 25,26 % 29,31 % Ödeshög 16,43 % 18,21 % 52,83 % 42,79 % Östergötlands län 8,68 % 6,27 % 50,77 % 46,11 % Tätorter Område Antal invånare inom nyckelkodsomr. Därav antal invånare i tätort Kommunal verksamhet Valdemarsvik Ja Gusum Ja Ringarum Ja Gryt inkl Fyrudden Ja Tryserum Nej (friskola) Östra Ed Nej Summa Befolkningsstatistik (KIR, nyckelkoder) Omkring 62 % av invånarna bor i tätort. Det kanalisationsnät som finns i Valdemarsviks tätort och som ägs av kommunen bör kunna användas för det ortssammanbindandet fibernätet. Kommunen kan även välja att avtala med andra nätägare i syfte att nyttja kanalisation på kommersiella grunder för anslutning av bostadsbolag och företag. I Valdemarsviks tätort har några fastighetsägare till flerbostadshus respektive bostadsrättsföreningar under 2011 anlagt fibernät till sina lägenheter. Hyresgästerna får tillgång till internet, telefoni och TV. Hyresgästerna kan därmed få 100 Mb/s internet om så önskas. Sid 6(27)

7 Ett koaxialkabelnät finns i Valdemarsviks tätort via Dialectbutiken för distribution av TV. De erbjuder inte internet eller fast telefoni och har enligt uppgift inga planer på att göra det. För kommersiella ändamål finns idag endast ett tillgängligt fibernät i tätorterna som ägs av Skanova, Telias nätbolag Landsbygd Några förfrågningar eller initiativ från privatpersoner, föreningar etc. gällande anläggande av byanät har inte förkommit hittills. Någon utbyggnad av byanät har därmed inte heller inte kommit igång Regionalt kommunägd fiber Ett regionalt IT-infrastrukturprogram skrevs år 2004 av Länsstyrelsen. Där utmålas behovet av en länsövergripande samordning. Det finns dock ännu ingen organiserad samordning som alla länets kommuner har anslutit sig till men det finns ett antal olika samarbeten mellan enskilda kommuner och kommunala bredbandsbolag. Med ekonomiskt stöd av PTS och via samordning från Länsstyrelsen har vissa regionala fiberförbindelser anlagts, dock inga som berör Valdemarsviks kommun. Kommunägt fibernät februari 2010 (länsstyrelsen) Sid 7(27)

8 Röda sträckningar symboliserar den befintliga utbyggnad som MWNet (Mjölby), VÖKBY (Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm, Ydre), Finet (Finspång), Utsikt (Linköping) och Motala kommun har genomfört Regionalt operatörsägd fiber Inom länet finns ett omfattande fibernät som ägs av företag såsom Bredbandsbolaget, Telia, Tele2, Tre, Banverket, Vattenfall, Eddima Tekniks AB med flera. Det finns dock inte någon tillgänglig heltäckande fiberkarta över länet på grund av att respektive företag inte offentliggör sina kartor Olika nätägare i kommunen Fibernät Kommunen har lagt ner fiber till de egna verksamheterna i Valdemarsviks tätort. Skanova äger ett nät. Se respektive karta. Fibernät till de olika mobiloperatörernas telemaster är inte känd Kopparnät Skanova äger det rikstäckande kopparnätet. Det används idag för telefoni, TV och ADSL. Telia har påbörjat avveckling av kopparnätet till de telestationer som inte är fiberanslutna eller inte är utbyggda med ADSL. Enligt Telia kommer inte någon av kommunens telestationer att beröras under programperioden. De mindre telestationerna som ej har fiberanslutning kan eventuellt omprövas efter programperioden Mobilt nät De mobila bredbandsnäten byggs ständigt ut till större täckning och högre hastigheter. Den täckning som gäller för Valdemarsviks kommun framgår av kartor i Bilaga 1. Kartorna är tagna från mobiloperatörernas webbsidor och är teoretiska beräkningar av möjliga uppkopplingshastigheter. I verkligheten kan dessa beräkningar skilja sig från de verkliga uppkopplingsmöjligheterna beroende på ett antal saker, bland annat: om man är inne, utomhus eller i en bil om man använder mobilterminalen som den är eller om man har en extern antenn inkopplad vilken mobil eller terminalutrustning man använder sig av hur många som är samtidigt uppkopplade Sid 8(27)

9 2 Målnät 2.1 Nätets utformning Inledning Följande avsnitt redovisar den nätstruktur som eftersträvas i Valdemarsviks kommun. Den exakta utformningen sker efter projektering av respektive nätsträcka. Nätet beräknas innefatta anslutningspunkter till uppskattningsvis % (5 500 personer) av befolkningen inklusive Valdemarsviks tätort. Exkluderas Valdemarsviks tätort beräknas anslutningspunkterna omfatta % (2 775 personer). Sid 9(27)

10 2.1.2 Utformning av ortssammanbindande nät Utformningen av nätet indelas i två huvuddelar, huvudnät respektive kompletteringsnät. Huvudnätet planeras att byggas först. Kompletteringsnätet förtätar nätet, skapar redundans för vissa sträckor, möjliggör ytterligare anslutningspunkter och skapar ytterligare nätkopplingar till Söderköpings kommuns nät. Den exakta utformningen av sträckorna sker efter detaljprojektering liksom var anslutningspunkterna kommer att anläggas längs sträckorna. Fibernätet täcker därmed ganska väl kommunen och skapar förutsättningar för framtida snabba bredbandsförbindelser för en stor del av hushållen och företagen utanför tätorten Valdemarsvik. Nätet kan komma att kompletteras ytterligare med flera sträckor beroende på efterfrågan och finansieringsmöjligheter via bidrag eller kommunala medel. Skanovas fibernät sammanfaller till stor del med målnätet vilket kan skapa förutsättningar för att nyttja deras nät för vissa av sträckorna. Det är dock osäkert om detta är möjligt och det finns inte något avtal med Skanova kring samutnyttjande av fiber. Huvudnät Valdemarsvik Gusum Ringarum kommungräns Söderköpings kommun Valdemarvik Gryt Valdemarsvik Östra Ed/Skeppsgården Valdemarsvik Skrickerum kommungräns Åtvidabergs kommun Kompletteringsnät Valdemarsvik Rullerum Rullerum Gryt Gusum Lilla Gusum Lilla Gusum Rullerum Ringarum Häggebo kommungräns Söderköpings kommun Utformning av områdesnät (lokala fibernät) I de orter som kommer att anlägga lokala fibernät, vilka är anslutna med det ortssammanbindande fibernätet, bedöms ha goda förutsättningar för en bra ITinfrastrukturutveckling. I det ortssammanbindande nätet finns anslutningspunkter (AP) på flera strategiska ställen. I varje tätort bör flera anslutningspunkter finnas för att förenkla anslutningsmöjligheterna. Även längs med huvudnät och kompletteringsnät bör anslutningspunkter anläggas. Det lokala fibernät ansluts till anslutningspunkten. I glesbygd torde det inte vara möjligt att anlägga lokala fibernät varför dessa fastigheter ansluts direkt mot närmaste anslutningspunkt. Ev. kan telestationen i respektive ort vara anslutningspunkt för framtida anslutning av lokala fibernät om Skanova/Telia medger detta. Sid 10(27)

11 Fastighetsägare till flerbostadshus i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum bör uppmuntras att förse sina lägenheter med fiberanslutning. Givetvis även önskvärt att ägare till industrilokaler och kontorslokaler för uthyrning förser sina lokaler med fastighetsfibernät och fiberanslutning till telestation eller kommunens fibernät. Det befintliga kanalisationsnätet (kommunens nät) som finns i Valdemarsviks tätort bör vara möjligt att utnyttja på kommersiella grunder för att ansluta flera bostadshus och företag. I samband vid kommunal nyexploatering bör kommunen verka för att anslutning till fibernät kan erbjudas på samma sätt som vatten och el. Detta bör även gälla när privata företag bygger i områden som ligger nära befintliga nät Förutsättningar för anslutning till fibernät Intresserade hushåll/företag på en ort som vill anlägga byanät för fiberanslutning kan kontakta kommunen för att få uppgifter om förutsättningar för anlägga byanät. Det är angeläget att kommunen underlättar för byalag, fiberföreningar och hushåll att ansluta sig till stamnätet. Guider och anslutningspaket ska tas fram som gör det enkelt att ansluta sig Byanät På många ställen i Sverige finns det efterfrågan på bredbandslösningar även utanför tätorterna. Om inte bredbandslösningar finns tillgängliga kan sådana anslutningar skapas genom att de boende på landsbygden sluter sig samman i ekonomiska föreningar, så kallade byanätsföreningar, ofta i form av befintliga byalag. Kommunen bör ha beredskap för att en sådan efterfrågan kan komma att uppstå även i Valdemarsviks kommun. När detta sker finns färdiga koncept framtagna av PTS, Svenska Stadsnätsföreningen och LRF att tillämpa. Inte minst underlättar det kommunens administrativa samarbete med byanäten under projekt- och byggtiden att ha en formell juridisk persona som motpart istället för et stort antal individer och hushåll. Byanätsmodellen är ett kostnadseffektivt sätt för att få fiberanslutning på landsbygden. Det är ofta det enda sättet att nå fram till de ställen där marknaden inte vill bygga och den offentliga finansieringen inte räcker till. Med eget engagemang, arbete från de boende och EU-medel går det ändå att bygga ut bredband med rimliga villkor. För att det hela ska fungera krävs det att ett antal aktörer samarbetar. Se nedanstående bild. Sid 11(27)

12 Föreningarna kan med egna resurser och eget arbete förlägga byanät till överkomliga kostnader. Efter byggtiden, när hushållen är anslutna till byanätet, har föreningen möjlighet att avveckla sig själv och överlåta det lokala nätet till en befintlig nätägare. Detta för att säkerställa en likvärdig kvalitet i byanätet jämfört med resten av nätet. En broschyr för byanätsanslutningar finns framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen i samarbete med LRF. Många kommuner och stadsnät har utvecklat färdiga byanätskoncept med rutiner, mallar, checklistor mm baserat på Stadsnätsföreningens material. Syftet med koncepten är dels att underlätta för byalagen att komma igång eftersom de överskådligt kan se vad som krävs av dem innan de tar beslutet. Dels skapar koncepten tydliga ramar och gränssnitt för vem som har ansvar för vad i uppbyggnaden av byanäten. Sådana koncept finns etablerade i länet, bland annat i Linköping och VÖKBY-kommunerna. Sedan år 2002 har många byanätsprojekt genomförts där. Även i andra delar av landet som Västerbotten och Kronobergs län är det vanligt med en aktiv byanätsverksamhet bland stadsnäten. Länsstyrelsen i Östergötlands län har ett projekt som pågår Byalag NGA Next Generation Access. Ambitionen med projektet är att möta byalag och andra som vill ansluta sina hus/företag till de fiberstrukturer som finns. Praktiskt innebär arbetet att göra projekteringar och kostnadsberäkningar, lämna anvisningar avseende byalagets eget arbete, vara länk mellan IT-infrastrukturägaren och byalaget samt att finansiera delar av hushållens/företagens investeringskostnader vid anslutning till fiberstruktur. Syftet är att tillgodose det behov av tillgång till Internetaccess med hög kapacitet som enskilda hushåll och företag har även i sådana områden där kommersiella aktörer inte svarar för en sådan utbyggnad. Målgruppen är företag, privatpersoner, organisationer och föreningar som är lokaliserade på landsbygden. 2.2 Teknikdiskussion Fiber Fiber är den accessteknik som ger högst prestanda och som därmed är bäst lämpad för kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera bredbandstjänster över samma access (exempelvis Internet, telefoni och TV). I dagsläget karaktäriseras bredband via fiber av: Högre möjlig överföringshastighet än de två övriga trådbundna accessteknikerna kabel-tv och xdsl. Sid 12(27)

13 Både abonnemang med symmetrisk och asymmetrisk överföringshastighet erbjuds. Symmetrisk överföringshastighet är viktigt för användare med stora behov av att skicka data, exempelvis företag med egna servrar. Att överföringshastigheten i princip inte avtar med avståndet till noden Koppar Kundernas ökade efterfrågan, liksom det statliga målet att 40 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s 2015 och 90 % år 2020, leder till bedömningen att ADSL inte räcker till för framtidens behov. Den nya tekniken VDSL2 innebär dock en ökad kapacitet till de telestationer där den nya tekniken installeras. VDSL2 innebär ca Mbit/s beroende på avstånd till telestationen. Detta kommer att ske i utvalda större telestationer i Valdemarsviks kommun. De högre hastigheterna med VDSL2 är begränsade i räckvidd och kommer därför vara intressant för de kunder som bor inom 1 km kabelvägen från närmaste telestation. Den begränsade räckvidden därmed endast vara intressant för de kunde som bor nära telestationerna. Det måste till en utbyggnad av snabbare slutkundsförbindelser, vilket innebär fiber. Telia har tidigare meddelat en avveckling av kopparnätet till utvalda telestationer. Detta teknikskifte påbörjades under 2010 och omfattar 3200 telestationer i Sverige som inte är fiberanslutna eller har ADSL. Alternativet för många blir då mobil telefoni och mobilt bredband. Avvecklingen är planerad vara genomförd till I Valdemarsviks kommun torde inte någon telestation beröras men några garantier finns inte. Förändringar efter 2017 av kopparnäten är inte kända men det finns anledning att tro att då kommer även mindre telestationer som inte är fiberanslutna men med ADSL att beröras. Den fortsatta avvecklingen av kopparnätet skulle i så fall troligen beröra kommunen. En viktig förändring som har skett under de senaste åren, är att Skanova numera inte automatiskt drar telenät till nybyggnadsområden. All fast anslutning till tele- och datanät måste nu beställas och bekostas av de som bygger nya områden. En konsekvens av detta är att en fiberanslutning bör utredas och erbjudas vid nyförsäljning av tomter till både företag och privatpersoner. Förutsätter dock att fiberanslutningsmöjligheter går att åstadkomma till en rimlig kostnad Mobilt bredband Kunderna efterfrågan på mobilt bredband har, trots lägre kapacitet än trådbunden teknik, kraftigt ökat de senaste åren bl a beroende på ökad användning av smarta telefoner, behov av mobilitet och relativt låga priser. Bredbandstäckningen för mobilt bredband är mycket god. Jämfört med de trådbundna accessteknikerna karaktäriseras trådlöst bredband i dagsläget av: Generellt lägre hastigheter, vilket gör att det kan gå långsammare för slutanvändare att ta emot och skicka filer. Avståndsberoende hastigheter. Kunder som har långt till närmaste mobilmast får lägre hastighet än de som har nära. Mobilitet. Mobila bredbandsaccesser kan till skillnad från trådbundna användas överallt där det finns täckning. Sid 13(27)

14 Täckningen i kommunen från de olika operatörerna avseende olika tekniker redovisas i bilaga 1. Den senaste tekniken LTE (även kallad 4G), finns i länet endast i Norrköping och Linköping men planeras även till Finspång. Någon utbyggnad med vanlig 4G-teknik är för närvarande inte inplanerad till Valdemarsviks kommun. 4G-mobilmaster kräver fiberanslutning för att kunna ta hand om all datatrafik. En utbyggnad av 4G via 800 Mhz-bandet innebär en mycket mer kostnadseffektiv än traditionell 4G-teknik eftersom täckningen från masten är mycket större. Någon större utbyggnad har dock ännu inte kommit igång. Stor osäkerhet råder om utbyggnadstakten av 4G och i hur grad 4G kommer att kunna lösa landsbygdens bredbandsbehov. 2.3 Säkerhet, redundans och samhällsskydd Inledning I vårt samhälle utnyttjar vi idag alltmer olika IT-system tillsammans med den moderna kommunikationen och vi blir mer och mer beroende av systemen och att kommunikationen däremellan fungerar. Vid stopp som uppkommer av olika skäl kan många olika parter bli lidande och betydande inkomstbortfall och ökade kostnader kan uppstå. Uppbyggnad av säkra system/kommunikationer är således i allra högsta grad viktig för allas vår dagliga verksamhet. Hotbilden har de senaste åren ändrats mer åt att väpnade angrepp bedöms som mycket små medan riskerna för digital brottslighet/sabotage anses öka. Investeringarna i orts- och kommunsammanbindande nät har på många håll i Sverige har haft detta som bakgrund Planerade åtgärder Planering för att ta hänsyn till samhällsviktiga funktioner sker inom kommunen med medverkan från räddningstjänst m fl. Planering för säkerheten i IT-infrastrukturen ska ske på samma sätt som för andra samhällsviktiga funktioner. Vid all planering och utbyggnad av kommunens IT-infrastruktur ska hänsyn tas till kommunens planer för krishantering enligt PTS-FS 2007:2. Sid 14(27)

15 3 Principer för utbyggnad och nyttjande nät. IT-infrastrukturen i kommunens bör vara öppen, operatörsoberoende och klara av kommunikation för framtidens slutkundstjänster till kommunens innevånare, företag och offentliga myndigheter. 3.1 Ansvar och roller Valdemarsviks kommun ansvarar inte själv för att bygga kommersiell IT-infrastruktur. Det ansvarar bredbandsaktörerna på marknaden för. Däremot ska kommunen vara aktiv och i största möjliga mån bistå med bl.a. kartmaterial och samförläggning vid planering och utbyggnad av bredbandsnät. Valdemarsviks kommun avser dock att utanför Valdemarsviks tätort anlägga fibernät (passivt nät/svart fiber) eftersom någon kommersiell utbyggnad där inte lär komma till stånd. Inriktningen är att kommunen äger fibernätet men transporttjänster och slutkundstjänster tillhandahålls av kommersiella företag. I syfte att utöka intresset för kommunens nät bör samarbete sökas med de omgivande kommunerna. 3.2 Förädlingsnivåer i nätet Traditionellt har man indelat näten i tre förädlingsnivåer, Nivå 3: Slutkundstjänster Internet Telefoni TV mm Nivå 2: Transporttjänster Kapacitet 1. Fysisk nätnivå, det som i allmänhet kallas svart fiber eller rå koppar 2. Överföringsnivå, här finns en mängd olika transmissionsprodukter, oftast i form av punkt-till-punkt-förbindelser. Men på den här nivån kan också finnas en IP-tjänst av den typ som en kommunikationsoperatör tillhandahåller till sina tjänsteleverantörer 3. Innehållstjänster, oftast Internetaccess, IP-telefoni och IP-TV, men även annat som säkerhetskopiering, program- och larmtjänster mm. Nivå 1: Passivt nät Fiber Koppar Radiolänk Valdemarsviks kommun har valt att agera på nivå 1 (Passivt nät). 3.3 Nätstruktur och nodpunkter Valdemarsvik kommun ska verka för att febernät finns fram till s.k. strategiska överlämningspunkter där många kunder kan anslutas. Överlämningspunkten i områdesnätet är vanligen brunn eller kopplingsskåp i nätet. Överlämningspunkt kan även vara ODF (korskopplingspunkt för fiber) i fastighet för anslutning mot olika accessnät. För fiberanslutning av fastigheter står operatör i samarbete med nätägare och/eller fastighetsägare för förläggning mellan överlämningspunkt i områdesnätet och fastighet. Ofta Sid 15(27)

16 tas delar av kostnaden för fiberförläggning mellan överlämningspunkt och fastighet ut som anslutningsavgift. I praktiken bygger man nät baserat på operatörernas behov enligt de avtal som de skriver med slutkund (fastighetsägare), t.ex. företag, bostadsbolag, bostadsrättsförening etc. Sid 16(27)

17 4 Handlingsplan För att säkerställa att utbyggnaden av IT-infrastrukturen sker på så säkra grunder som möjligt krävs troligen upp till 12 månaders planeringstid. 4.1 Handlingsplan för fibernätet Utbyggnaden av IT-infrastruktur skall baseras på optofiber eftersom det är en förutsättning för att landsbygd och orter kan få tillgång till hög bredbandskapacitet oavsett var man bor. Bedömningen är att kostnaderna för utbyggnaden är förhållandevis stora. De geografiska förutsättningarna påverkar kostnadsnivån. Slutsatsen blir att en utbyggnad i huvudsak inte är genomförbar utan stöd av offentlig finansiering av något slag. Handlingsplanen bör initialt inriktas mot att: inhämta intresset från kommunikationsoperatörer inhämta intresset från tjänsteoperatörer samordning av nätutbyggnaden med Söderköpings-, Norrköpings-, Åtvidabergs- och Västerviks kommun. samordning med Länsstyrelsen inhämta intresset från orter och landsbygd affärsplan för kommunens fibernät. upphandling av nödvändiga tjänster projektering av fibersträckor kommunens organisation framtagning av koncept för anslutning av byalag respektive enskilda hushåll/företag 4.2 Information och marknadsföring För att få så hög anslutningsgrad som möjligt till bredbandsnätet i kommunen krävs kontinuerlig information och marknadsföring. Detta görs lämpligen i samarbete mellan kommun, nätägare, transporttjänstoperatörer och tjänsteleverantöer, där varje part agerar inom sina verksamhetsramar och enligt den ansvarsfördelning som finns. Kommunen ska informera om möjligheterna till bredband i kommunen, men överlåter själva marknadsföringen helt till marknadsaktörerna. Kommunens företrädare inom planering, gator och vatten, näringsliv, kommunledning bör vara informerade om kommunens strategi inom bredbandsområdet. 4.3 Tillgång till bredband Ett koncept skall tas fram som säkerställer att en anslutning till ett fibernät kan ingå i tomtpriset vid all kommunal nyexploatering där så är rimligt, för både företag och bostäder. Ansträngningar skall göras för att även få till stånd sådana anslutningar där privata företag exploaterar Industriområden Valdemarsviks kommuns industriområden har idag inte någon generell tillgång till fiber. Vid utbyggnad av nya eller befintliga industriområden skall kommersiella nätägare erbjudas att Sid 17(27)

18 anlägga kanalisation för fiber. Finns inget sådant intresse bör kommunen överväga att själv anlägga ett kanalisationsnät som när intresse uppstår kan säljas till privata intressen Bostadsområden inom tätorten Valdemarsvik I bostadsområden inom tätorten Valdemarsvik räknar kommunen med att marknadsaktörerna sköter nätutbyggnad och anslutning av nya kunder utan att några offentliga stödmedel behöver skjutas till Byanät i glesbygd Beskrivning av vad som behöver göras för att få ut fiberanslutningar till boende i glesbygd, se avsnitt Kommunal eller annan offentlig verksamhet Kommunens verksamheter är redan till stor del anslutna via kommunens eget fibernät i tätorten Valdemarsvik. Verksamheterna i Gusum, Ringarum, Gryt och Åtvidaberg är huvudsakligen anslutna med fasta hyrda förbindelser. Mindre verksamheter är anslutna via ADSL. Det befintliga fibernätet används både för datatrafik och telefoni. Det egna fibernätet i Valdemarsviks tätort ska i första hand användas för användning i den egna verksamheten. Den framtida utbyggnaden av fibernätet till bl a Gusum, Ringarum och Gryt innebär att kommunala verksamheter på dessa orter kan anslutas till kommunens eget fibernät och hyrda förbindelser kan överges ADSLs utveckling Någon ytterligare utbyggnad av ADSL kommer troligen inte att ske någonstans i Sverige. Den nyare tekniken VDSL2 har börjat etableras med ökad kapacitet i vissa telestationer som redan har ADSL, ca 50 Mbit/s utlovas. De högre hastigheterna med VDSL är begränsade i räckvidd till maximalt 1 km och kommer därför bara att vara intressant för de kunder som bor nära telestationerna ADSL i Valdemarsviks kommun I Valdemarsviks kommun är alla telestationer utrustade med ADSL. De bör därför inte vara hotade av nedläggning i den första omgången. Det bör dock finnas en beredskap för att nedläggningsbeslut kan komma senare. För en förteckning över kommunens ADSL-stationer, se bilaga 2. Enligt information från Telia skall utbyggnaden med VDSL2 beröra främst telestationer med mer än 200 abonnenter. I så fall skulle telestationerna i Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt utrustas med den snabbare tekniken. 4.4 Samordning Nationell och regional nivå Planering och utbyggnad av IT-infrastruktur i kommunen ska så långt som möjligt samordnas med motsvarande satsningar på nationell eller regional nivå. En kombination av nationella stamnät, regionala initiativ på prioriterade avsnitt och en noga övervägd och strukturerad Sid 18(27)

19 uppbyggnad i kommunerna skapar bästa möjliga förutsättningar för att åstadkomma den finmaskiga struktur som är önskvärd. Offentliga stödmedel för fortsatt bredbandsutbyggnad ges framför allt till kommunsammanbindande förbindelser. En förteckning över de behov som finns inom och mellan kommunerna och en prioriteringsordning för behoven är därför viktig för att Länsstyrelsen ska kunna sammanställa behoven och med detta som grund formulera ansökningar om bidrag till EU:s strukturfonder. Det föreslagna fibernät inbegriper kommunsammanbindande fibersträckning till både Åtvidabergs kommun och Söderköpingskommun och borde därför bli aktuella för offentliga stödmedel. Flera av kommunerna runt Valdemarsvik har uppdaterat de gamla ITinfrastrukturprogrammen. En viss samordning sker via Länsstyrelsen för att samordna bredbandsutbyggnaden i syfte att åstadkomma ett mer omfattande regional samarbete. Se även avsnittet om länssamordning av byanätsanslutningar i avsnitt Kommunal nivå Kommunen har en viktig funktion att samverka med olika aktörer för att få så effektiv infrastruktur som möjligt. Därmed kan kostnaderna för etablering av IT-infrastruktur i kommunen kan hållas nere. Sådan samverkan i form av samförläggning kan ske med teleoperatörer, elnätsägare, väghållare, fjärr-/närvärmeleverantörer samt kommunens tekniska enhet. Denna samordning kan lämpligen ske genom fortlöpande planeringsmöten. De arbetsuppgifter som bör komma att behövas inom den kommunala organisationen är att: Handha tillståndsgivning för grävning av bredband Samordna anläggande av bredbandsnät med andra nyttigheter, säkerställa samförläggning vid anläggning av nät Bevaka att bredbandsbehovet blir tillgodosett vid nyexploatering Hålla kontakt med kommersiella nätägare i kommunen Hålla kontakt med övriga kommuner, landsting och länsstyrelse i länet när det gäller bredbandsfrågor Dokumentera nät Sid 19(27)

20 5 Ekonomi 5.1 Ekonomiska förutsättningar Målsättningen för Valdemarsviks kommun framgår av bredbandsstrategins strategidel. På sikt kommer nätet att utbredas om behov finns och om det finns ekonomiska förutsättningar för det. För att uppnå Valdemarsviks kommuns målsättning krävs ekonomiska insatser. Beslut om det får tas upp i kommunens normala budgetprocess under programperioden. Ekonomiska insatser behövs både i investeringsbudgeten och i driftbudget. Budgetmedel bör avsättas årligen för bredbandsutbyggnad. Det ger utrymme till finansiering av bidragsberättigade ansökningar vars egenfinansiering kan vara mellan % av investeringsbeloppet. Även högre grad av egen finansiering kan förekomma på grund av angelägen utbyggnad. Det kommer troligen krävas flera år innan bredbandsutbyggnadens affärsverksamhet kan finansiera kapital- och driftkostnaderna via kundintäkter. 5.2 Modell för prissättning Ett önskemål för Valdemarsviks kommun är att bredbandstjänster kan erbjudas till hushåll och företag till samma månadskostnad oavsett på vilken ort användaren befinner sig. Priset för användaren styrs dock av tjänsteleverantörerna och beror på en mängd faktorer som; innehåll i tjänst, anslutningsform, rådande marknadspriser, konkurrenssituation mm. Detta innebär i praktiken att en prisutjämning kan ske mellan större och mindre tätorter. Prismodellen för så kallade byanät att ansluta sig till överlämningspunkter i nätet bör harmonisera med de priser och modeller som finns i angränsande kommuner. 5.3 Möjlighet till statliga bidrag Det finns idag vissa offentliga medel avsatta för bredband. En grov uppskattning ger vid handen att det rör sig om strax under tio finansieringsinstrument med en årlig offentlig budget på ca 6,5 miljarder kr. Vid sidan av de 200 miljoner kr som utbetalas inom ramen för Lantbruksprogrammet är huvuddelen av övriga medel dock inte öronmärkta för bredband. Det finns dock inget som formellt hindrar att de används för att understödja det sistnämnda. Notera att det rör sig om resurser som skulle kunna användas för bredband. Politiska prioriteringar av andra områden gör dock att den reella summa som når området är påtagligt lägre. Bland de större instrumenten märks primärt forskningsstöd som används för att bygga upp en kunskapsbas runt bredbandsteknologi eller testa nya tekniska lösningar. Det finns också medel inom de europeiska strukturfonderna vilka kan användas för att bygga infrastruktur på regional nivå, samt särskilda medel för kanalisation och redundanta förbindelser - något som kan användas för att bygga basinfrastruktur. Därutöver går det även att få stöd för utbyggnad av lokala accessnät på landsbygden eller anslutning av enskilda fastigheter. Stöden är till sin natur relativt lika och ofta inriktade på att främja konkurrenskraft i en eller annan form. I praktiken är de dock - i stort sett - varandra uteslutande och ett projekt som Sid 20(27)

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) 2010-12-17 15:12:29 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Teknikdiskussion... 4 2.1 Fiber... 4 2.2 Koppar... 4 2.3 Kabel-TV... 4 2.4 Mobilt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

IT infrastrukturprogram

IT infrastrukturprogram FINSPÅNG IT infrastrukturprogram 2011-2015 Antagen Kf 15 2011-01-26 IT infrastrukturprogram 2011-2015 Finspångs Kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-85 033 E-post: post@finspang.se Internet:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014

IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014 IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014 Utgåva 2009-12-22. Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 VISION, SYFTE OCH MÅL MED PROGRAMMET... 4 2.1 VISION... 4 2.2 SYFTE... 4 2.3 MÅL...

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Bredband 2010 nulägesbeskrivning

Bredband 2010 nulägesbeskrivning Bredband 2010 nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 341-4117-11 Förord Bredband 2010 en nulägesbeskrivning är en uppföljande rapport till den som skrevs förra året och syftar till att visa

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Maj 2010. Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning

Maj 2010. Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning Maj 2010 Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 341-2193-10 Förord Bredband 2009 en nulägesbeskrivning syftar till visa hur situationen ser ut i länet vad gäller IT-infrastruktur.

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 Page 1 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar Nya siter för fiberföreningar att få bra information

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer