SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna"

Transkript

1 NO 7 9 NYHET! MP3-filerna är tillbaka. Nu med prov och bedömingsstöd! SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna

2 Därför gillar så många Spektrum Efter ett gediget utvecklingsarbete har Sveriges mest populära NO-serie fått Lgr 11-form. Vi har vårdat det vi vet att många lärare och elever uppskattar: lättlästa texter, förklarande bilder och tydlig struktur. Men vi har också tagit fram en rad nya moment som tydliggör kraven och utvecklar förmågorna, exempelvis: Kunskapsmålen visas i varje kapitel Begreppen tränas i varje avsnitt Perspektiv utvecklar kritiskt tänkande Finalen avslutar varje kapitel och tränar inför ämnesproven. Du kan enkelt följa förmågorna De tre förmågorna går som synliga trådar genom hela Spektrum. Exempelvis beskriver vi i varje kapitel tydligt hur respektive förmåga tränas just där. Det gör det enkelt för dina elever att följa och förstå vad varje förmåga handlar om, samtidigt som det blir enklare för dig att bedöma om de nått målen. Med Spektrum Onlineböcker vet jag att alla har tillgång till bra faktatexter. Det känns väldigt tryggt. De som vill kan också lyssna till texten medan de läser, och att jag kan visa bilder och illustrationer via projektorn. Något av det bästa är FINALEN efter varje kapitel. Där blandas olika typer av uppgifter, liknande dem som förekommer i de nationella proven. Lärarhandledningarna använder jag till att klargöra det centrala innehållet för ett arbetsområde, och för att träna de olika förmågorna. Sedan planerar jag hur vi ska arbeta med fakta och begrepp, laborationer, diskussioner och slutligen prov. Mallarna ger utmärkt stöd i att bedöma olika svar. Tina Robbstål är lärare i Ma och NO på Fridaskolan i Mölnlycke. Hon har använt Spektrum i många år, även på sin tidigare arbetsplats. 96,7% En undersökning visade att hela 96,7 procent av de lärare som använt nya Spektrum är nöjda eller mycket nöjda. Nyfiken på Spektrum Online? Eller vill du integrera Spektrum i din lärportal? Kontakta Patrik Eide så hjälper han dig att komma igång: eller Mycket efterlängtat! Finns på liber.se/spektrum MP3-filerna är tillbaka! Tidigare fanns inläst ljud till Spektrumböckerna att fritt ladda ner som mp3-filer via vår webbplats. Nu är de tillbaka. Du hämtar filerna via Ljudmaskinen. Välj mellan att streama (på dator, surfplatta eller mobil) hela kapitel eller enskilda avsnitt direkt från nätet. Eller ladda ner zip-filer med allt ljud. Samma ljud finns förstås kvar som en funktion i Onlineböckerna.

3 PROV OCH BEDÖMNINGSSTÖD SOM HJÄLPER DIG UTVECKLA FÖRMÅGORNA I Spektrums lärarhandledningar hittar du såväl färdiga prov som stöd för att bedöma förmågorna. Det finns tre olika provtyper, som testar alla de tre förmågor som eleverna enligt kursplanerna ska utveckla: använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning (förmåga 1) genomföra systematiska undersökningar (förmåga 2) använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband (förmåga 3) Diskutera och ta ställning testar förmåga 1 De här proven liknar de nationella provens A2-del och testar förmåga 1 granska information, kommunicera och ta ställning. Finns till ett antal utvalda kapitel. Här är ett prov från Spektrum Fysik Lärarhandledning som handlar om att diskutera och ta ställning till snabbare uppkoppling till internet. Först själva uppgiften, sedan ett faktablad. PROV FYSIK DISKUTERA OCH TA STÄLLNING SNABBARE UPPKOPPLING TILL INTERNET Invånarna i en by samlas regelbundet i sitt byråd för att diskutera viktiga frågor. På senare tid har frågan om uppkoppling till internet varit i fokus. Många av invånarna PROV i byn har på senare tid köpt surfplattor, smarta telefoner och större TV-skärmar som FYSIK inte fungerar som de förväntat sig. Det går helt enkelt för långsamt att surfa och det hackar när de tittar på film. Faktablad På det senaste mötet diskuterade de livligt vilka alternativ som finns för att få snabbare uppkoppling. DITT BEHOV? I dag har Hur vissa stort bybor är ditt ingen behov uppkoppling av snabb uppkoppling? alls till internet, Här medan följer andra några har exempel mobilt på bredband. vilka Därför datamängder diskuteras och tre snabbhet alternativ: som krävs i dag: Använda Skicka telefonjacket e-post för uppkoppling, det ca vill 10 säga kb existerande kopparledningar till telefonen Lyssna på musik, en låt ca 5 MB Använda trådlös uppkoppling, så kallad 4G Titta på en film ca 1 GB Använda fiberoptisk kabel Film från SVT Play ca 4-16 Mbit/s Film från YouTube ca 2-8 Mbit/s Hjälp byrådet att värdera alternativen och rekommendera vilken typ av uppkoppling de ska satsa på: fiberoptik, kopparkabel eller trådlös 4G. I ditt förslag ska du: Använd ALLMÄNNA naturvetenskaplig BEHOV PÅ LÅNG information: SIKT? Utgå från Behovet faktabladet kommer de sannolikt tre alternativen öka för de och flesta fördjupa användare ditt resonemang till följd av att med nya hjälp tjänster av dina fysikkunskaper. kommer att utvecklas Börja med som att många resonera vill använda. om vilka behov du har idag och om cirka 5 år. Ta ställning: ASPEKTER Fiberoptik Kopparkabel Trådlöst 4G Föreslå ett av alternativen. Långsiktighet Är hållbar, både materialet i Kommer sannolikt inte Är hållbar. Kräver inga fibern och tekniken som helhet. underhållas på sikt. Svårare anslutningar av sladdar/kablar. Motivera ditt ställningstagande: Används globalt omfattande och svårare att få hjälp. Fungerar både för stationära och datatrafik. mobila apparater. Förklara varför det alternativ du valt är den bästa lösningen för dig. Formulera ett förslag: Stabilitet Stabil och driftssäker teknik. Kan Ganska stabil och driftsäker Kapaciteten varierar, dels på inte störas eller avlyssnas. teknik. grund av användare och din Använd ditt exempel som bakgrund och ge byrådet ett förslag på hur de kan gå geografiska position. tillväga för att lösa behovet av snabbare uppkoppling till internet för så många som möjligt. Utveckling Har stor kapacitet. Ny teknik Nätet kommer sannolikt Utvecklas snabbt, ny teknik IT-STRATEGI kommer öka kapaciteten än mer. Den lösning som kommer möta framtidens mediautbud bäst. avvecklas på lång sikt. Antal anslutna abonnenter minskade med 38 % från år 2000 till kommer öka snabbheten mer. Men frekvenserna som används är en begränsad resurs, kan inte byggas ut hur mycket som helst. Bedömningsstöd a) Använda information Eleven använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd för sin motivering. b) Ta ställning Eleven tar ställning genom att rekommendera ett alternativ. c) Motivera ställningstagande Eleven motiverar sitt Eleven motiverar sitt Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån en ställningstagande utifrån flera ställningstagande utifrån flera av aspekterna i uppgiften och av aspekterna i uppgiften och av aspekterna i uppgiften och uppger jämför två av de tre jämför de tre alternativen ett plus med det valda alternativen med varandra med varandra genom att alternativet och genom att uppge plus och uppge plus och minus med ett minus med något av de minus med dessa. dessa. andra alternativen. d) Anpassa motiveringen Eleven har motiverat sitt Eleven har motiverat sitt Eleven har motiverat sitt till att fungera som ett ställningstagande enligt ställningstagande enligt ställningstagande enligt beslutsunderlag ovanstående krav och ovanstående krav och ovanstående krav och formulerat en enkel text med formulerat en utvecklad text formulerat en välutvecklad viss anpassning till syftet. med relativt god anpassning text med god anpassning till till syftet. syftet. FYSIK TIDSPLAN Hur lång tid att komma igång? Byggs inte ut en och en. Många invånare i ett område måste vara intresserade, eftersom arbetet att gräva ner kabel är dyrt. Om fiber redan finns, kan anslutning ske inom 1 vecka, ska kabelgrävning ske kan anslutning ta 6 mån. Kan anslutas inom 1 vecka om teleabonnemang finns. Kan anslutas inom 1 vecka. Investering Om anslutning måste ske Ingen investering krävs Ingen investering krävs genom kabelgrävning krävs en engångskostnad. Ca kr i tätort Ca kr på landsbygd. Tänk på att investeringen sannolikt ökar värdet på fastigheten. Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 9 EKONOMI Löpande kostnad Kapacitet: 100 Mbit/s Datamängd: fri Pris: 299 kr/mån Kapacitet: 24 Mbit/s Datamängd: fri Pris: 309 kr/mån Kapacitet: 20 Mbit/s Datamängd: 40 GB/mån Pris: 269 kr/mån Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 11 Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 10 Bedömningsstödet hjälper dig avgöra vilken nivå eleven nått på uppgiftens olika delar.

4 Laborationsprov testar förmåga 2 Även dessa prov finns till ett antal utvalda kapitel. De testar elevens förmåga att genomföra systematiska undersökningar. PROV KEMI 1. PLANERING AV SYSTEMATISK UNDERSÖKNING Undersökningsmetod Beskriv hur du steg för steg ska genomföra din undersökning. Beskrivningen ska vara så utförlig att någon annan kan följa den. Visste du att lärarhandledningen även funkar utmärkt i mobilen? Material Ange vilken laboratorieutrustning och material du behöver för att genomföra din undersökning. Lämna din planering till läraren. Om det behövs kommer läraren att justera din planering. Eventuellt får du en färdig laborationsinstruktion för att genomföra undersökningen. Lärarens kommentar Det är lätt att navigera i lärarhandledningen. Pdf:en är klickbar, så att du snabbt kan orientera dig och flytta dig mellan olika avsnitt. Använd din egen planering Använd den färdiga instruktionen Justeringar KEMI BEDÖMNINGSSTÖD 1. Planering Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 14 Eleven beskriver delar av genomförandet. I planeringen framgår det delvis vilken utrustning som behövs. Eleven beskriver genomförandet. Eleven beskriver genomförandet. Planeringen kräver någon bearbetning Planeringen kräver ingen egentlig som inte förändrar genomförandet i sin bearbetning. helhet. I planeringen framgår vilken utrustning som behövs. I det här laborationsprovet från Spektrum Kemi Lärarhandledningen ska eleven undersöka vilka grundämnen som bygger upp molekylerna i en plastpåse. Först finns en instruktion till läraren, sedan kommer en sida med själva uppgiften. Här är sidan där eleven ska visa hur han eller hon planerar att utföra uppgiften. Eleven använder den färdiga Eleven använder sin egen planering, Eleven använder sin egen planering. laborationsinstruktionen. som är något bearbetad av läraren. Läraren kan ha gjort mindre justeringar planeringen. 2. Genomförande Genomför undersökningen med viss Genomför undersökningen med Genomför undersökningen med god systematik. relativt god systematik. systematik. 3. Utvärdering Eleven redovisar sina resultat och för Eleven redovisar sina resultat och för Eleven redovisar sina resultat och för enkla resonemang. utvecklade resonemang. välutvecklade resonemang. Eleven ger ett förslag på en allmän/ Eleven ger ett förslag på en Eleven ger ett förslag på en generell förbättring. uppgiftsspecifik förbättring. uppgiftsspecifik förbättring och förklarar varför den kan påverka tillförlitligheten i resultatet. Efter provblad om genomförande och utvärdering finns bedömningsstöd för alla de olika delarna av laborationen. Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 18

5 Kapitelprov främst förmåga 3 Kapitelproven finns till nästan alla kapitel och liknar de nationella proven. Precis som där ser du och dina elever vilken förmåga och vilken betygsnivå uppgiften handlar om. Diskutera och ta ställning, förmåga 1 Planera och undersöka, förmåga 2 beskriva och förklara, förmåga 3 Via särskilda resultatblad kan du sedan enkelt ta fram fördelningen mellan olika förmågor och betyg för varje elev. PROV KAPITELPROV EKOLOGI 1 Koppla samman begreppen till vänster med beskrivningar till höger. 1. Fotosyntes A. En naturtyp med vissa typiska växt- och djursamhällen 2. Nedbrytare B. Alla individer av en art inom ett ekosystem 3. Population C. Organismer som bryter ned döda växter och djur till jord 4. Biotop D. Näringskedjor som hänger ihop BIOLOGI 5. Näringsväv E. Solenergi omvandlas till kemisk energi i form av glukos 2 a) Vilken sorts energi laddas ekosystemen med hela tiden? b) Förklara varför ekosystem hela tiden måste laddas med ny energi. 3 Förklara hur mängden växtplankton kan avgöra hur många sälar det finns i havet? Matriserna som visar vilken förmåga uppgiften behandlar och på vilken nivå, följer med i bedömningsstödet. Ambitionen har varit att fördela uppgifterna per betygsnivå på följande sätt: 12 E-poäng, 8 C-poäng och 5 A-poäng. BIOLOGI Facit och bedömningsstöd till kapitelprov Ekologi 1 1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D 2 a) Ekosystemen laddas hela tiden med solenergi som driver fotosyntesen. 4 Hur är det egentligen med gifthalterna i kroppen hos isbjörnarna i Arktis? Vem har rätt? Motivera ditt svar.. b) Av den solenergi som binds vid fotosyntesen förloras cirka 90 procent för varje led, varje trofinivå, i näringskedjan. Varje organism i kedjan gör av med energi för att hålla sig vid liv. Den värmeenergi som bildas vid förbränningen strålar till slut ut i atmosfären och vidare ut i rymden. med motivering. 3 Växtplankton är producenter i den näringskedja där sälar är toppkonsumenter. Isbjörnar har höga gifthalter i kroppen på grund av att de lever i ett kallt klimat. A Isbjörnarna har ofta höga gifthalter trots att de lever i en ren miljö. B Isbjörnarna har ofta låga gifthalter eftersom de lever i en ren miljö. C Isbjörnar tål höga gifthalter eftersom de är så stora. D Mängden växtplankton avgör därför hur många sälar det kan finnas. 4 Alternativ B är rätt. Isbjörnarna har ofta höga gifthalter i kroppen trots att de lever i en förhållandevis ren miljö. Gifthalterna är höga eftersom isbjörnarna är toppkonsumenter, där gifterna anrikas från lägre nivåer i näringskedjan och blir högre och högre. De andra alternativen innehåller faktorer som inte påverkar gifthalten, eller är felaktiga.. med tydlig motivering. 5 Linné trodde att naturen var en gudomlig konstruktion där allt hade sin givna roll, och att den var realtivt oförändrad år efter år. Darwin däremot beskrev hur det naturliga urvalet och en skiftande miljö gjorde att naturen ständigt förändrades. Fullständigt svar. 6 Resilienta, slitstarka, ekosystem har god förmåga att återhämta sig efter en störning. Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 2 Varje kapitelprov består av 12 uppgifter som sammalagt ger maximalt 25 poängpoäng. Här ser vi en sida från ett kapitelprov från Spektrum Biologi Lärarhandledning. 7 a) En monokultur är en odling av ett stort område med bara en art.. b) Jordbrukslandskapet förr bestod av små åkrar, hagar och ängsmarker. Det gav livsmiljöer för många olika arter och en stor biologisk mångfald. Fullständigt svar. 8 a) Med de allmänna tillgångarnas tragedi menas att det ingen äger, men alla kan utnyttja, lätt överutnyttjas. b) Den som kan utnyttja en tillgång blir ensam om fördelarna, medan nackdelarna drabbar alla. Om enskilda fiskare fiskar så mycket att fiskbeståndet minskar eller tar slut, drabbas alla av det misskötta ekosystemet. Gå in på spektrum och testa Spektrums provpaket! Korrekt förklaring med motivering. Utförlig förklaring med exempel och motivering. +A B Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 5

6 R Testa de olika delarna av Spektrum Gå gärna in på Där finns allt kring NO samlat: läromedel, smakprov, ämnesrådgivare, lektionstips, fortbildning och inspiration, och där kan du testa de olika delarna i Spektrum. Välkommen! lärarhandledning GRUNDBOK LIGHTBOK onlinebok biologi kemi fysik Utgår från kursplanens centrala innehåll. Med moment som lyfter förmågorna och tränar inför ämnesproven. För elever som vill ha lättare kurs och mindre textmängd. Går utmärkt att använda parallellt med grundboken i klassrummet. Här finns prov och stöd för bedömning, kommentarer till alla moment, kopieringsunderlag pedagogiska tips, med mera. En digital version av den tryckta boken. Med syntetisk talfunktion som underlättar för elever med läs- och skrivproblematik. Tel Fax /02 KUNSKAPEN BOR I DET NYFIKNA KLASSRUMMET

PROVPAKET Spektrums lärarhandledningar klara under maj 2014

PROVPAKET Spektrums lärarhandledningar klara under maj 2014 FYSIK PROVPAKET Spektrums lärarhandledningar klara under maj 2014 I Spektrums lärarhandledningar erbjuder vi såväl färdiga prov som stöd för bedömning av kursplanernas förmågor. I kursplanerna uttrycks

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin jan.wahlin@edu.upplandsvasby.se Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om kolatomens

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja?

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Tematräff SeniorNet Kungsholmen Gunilla Brattberg Bredbandskällor På följande sätt kan du förses med bredband. Telefonledning (ADSL) Kabel-TV

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Bedömningsstöd till Tummen upp! NO kartläggning åk 6 inför betygssättningen i årskurs 6

Bedömningsstöd till Tummen upp! NO kartläggning åk 6 inför betygssättningen i årskurs 6 Bedömningsstöd till Tummen upp! NO kartläggning åk 6 inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

En ny grundbok för lågstadiet!

En ny grundbok för lågstadiet! Boken om NO 1 3 So/NO 1 3 enligt Lgr 11 En ny grundbok för lågstadiet! Författare är en av Sveriges främsta inspiratörer inom NO: Hans Persson. Boken om NO 1 3 är elevernas första grundbok i biologi, fysik

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

BIOLOGI = Läran om det levande

BIOLOGI = Läran om det levande Ekologi BIOLOGI = Läran om det levande EKOLOGI Oikos = hus Logos = lära Vad är ett ekosystem? Fotosyntesen- Livsviktigt för Jorden! Vad är då fotosyntes? Fotosyntes är den process hos gröna växter vid

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll. Värt att veta om fiber Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.för att koppla upp sig till fibernätverket

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

ISBN 21-21981-8 2006 Lennart Undvall och Liber AB

ISBN 21-21981-8 2006 Lennart Undvall och Liber AB Liber ISBN 21-21981-8 2006 Lennart Undvall och Liber AB Redaktion: Pernilla Jonsson och Conny Welén Formgivare: Bånges Grafiska Form AB Illustration: Kalle Karlsson, Typoform Omslagsfoton: Solens yta (ESA)

Läs mer

STORA UPPLEVELSER ENKELT OCH PRISVÄRT.

STORA UPPLEVELSER ENKELT OCH PRISVÄRT. STORA UPPLEVELSER ENKELT OCH PRISVÄRT. UPPTÄCK VÅRA TJÄNSTER INOM BREDBAND, TV OCH TELEFONI. BESTÄLL FÖRE 25 FEBRUARI SÅ KAN DU VINNA TVÅ BILJETTER Soundercover Sammys äventyr 2 Warhorse SÅ HÄR ENKELT

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens stadsnät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 3000 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared

Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared Extra välkommen till! Åke Jansson från! TKF Fiberförening Ekonomisk Förening! 1 Varför fiberop*skt bredband? Hög kapacitet Stor dricssäkerhet

Läs mer

Allt samlat på ett ställe

Allt samlat på ett ställe Allt samlat på ett ställe Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som har gått i bräschen och skämt bort Sverige med riktigt bra bredband. Idag ställer vi krav på uppkoppling

Läs mer

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 )

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,

Läs mer

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar 2015-10-06 Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT.

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. BREDBAND, TV OCH TELEFONI KAMPANJKOD: (MÅSTE ANGES VID BESTÄLLNING) 1 TA EN TUR I DET ÖPPNA NÄTET. I det öppna fibernätet är valfriheten stor och det finns massor att

Läs mer

Krafter märkbara men osynliga

Krafter märkbara men osynliga Krafter märkbara men osynliga Arbeta med hypotes och prövning Lärarhandledningen, uppgift 7, sida 231 (elevblad på sida 247), elevboken sida 70. Utvecklar förmåga Genomföra systematiska undersökningar

Läs mer

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen!

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Boken om-serien Boken om-serien är skriven med den lätthet som blivit ett signum för Hans Persson. Via vardagsnära texter och enkla experiment

Läs mer

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera?

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Internet Vilken hastighet ska jag välja? Om du ska använda internet för att surfa, betala räkningar, streama musik och titta på Youtube-filmer

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Heta erbjudanden för en kall vinter

Heta erbjudanden för en kall vinter Heta erbjudanden för en kall vinter Nya Sony Xperia Z1 Compact för 429 229 Ring och sms:a obegränsat! 3 månader Spotify ingår. Aye hörlurar 99 199 För fullständiga priser och villkor se telia.se Kompletta

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. Det centrala innehållet i Lgr 11 som klasserna arbetar med när de har en naturskoledag (inklusive förarbete och efterarbete) med Nynäshamns Naturskola. Tema: ekorren åk F Vad säger läroplanen Lgr 11 om

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

GODKÄND BETYGSKRITERIER BIOLOGI

GODKÄND BETYGSKRITERIER BIOLOGI BETYGSKRITERIER BIOLOGI GODKÄND Växter känna till växtens grundproblem och hur växten tacklar problemen jämfört med djuren känna till att växterna har utvecklats successivt från enkla alger till blomväxter

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans!

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans! Samhällsinformation www.borgstenafiber.se Fiber till Borgstena fixar vi tillsammans! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på

Läs mer

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22.

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22. Boken om SO 1 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion PROVLEKTION: Världsmiljödagen Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1 3 och tillhörande Boken om SO

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredband till bygden Skaftekulla, Älmarsrum och Hult

Bredband till bygden Skaftekulla, Älmarsrum och Hult Bredband till bygden Skaftekulla, Älmarsrum och Hult Tre byar på rad i Älmaredalen I många år har vi samlats till Byfest i skiftet mellan juli och augusti ndet finns även samverkan kring vägar, fiske och

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Nu måste vi bestämma oss!

Nu måste vi bestämma oss! Nu måste vi bestämma oss! Vill vi ha fiber med bredband, TV och telefon till våra fastigheter? Vad är gjort hittills? Vid första mötet den 18 april i bygdegården upplevde vi ett stort intresse från sockenborna

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5 NYHET! Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S störst chans att uppleva The Big 5 2 En säker väg till kunskapsmålen Med SO-serien får du ett material som fokuserat

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2484_utanRGW_1005 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer