SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna"

Transkript

1 NO 7 9 NYHET! MP3-filerna är tillbaka. Nu med prov och bedömingsstöd! SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna

2 Därför gillar så många Spektrum Efter ett gediget utvecklingsarbete har Sveriges mest populära NO-serie fått Lgr 11-form. Vi har vårdat det vi vet att många lärare och elever uppskattar: lättlästa texter, förklarande bilder och tydlig struktur. Men vi har också tagit fram en rad nya moment som tydliggör kraven och utvecklar förmågorna, exempelvis: Kunskapsmålen visas i varje kapitel Begreppen tränas i varje avsnitt Perspektiv utvecklar kritiskt tänkande Finalen avslutar varje kapitel och tränar inför ämnesproven. Du kan enkelt följa förmågorna De tre förmågorna går som synliga trådar genom hela Spektrum. Exempelvis beskriver vi i varje kapitel tydligt hur respektive förmåga tränas just där. Det gör det enkelt för dina elever att följa och förstå vad varje förmåga handlar om, samtidigt som det blir enklare för dig att bedöma om de nått målen. Med Spektrum Onlineböcker vet jag att alla har tillgång till bra faktatexter. Det känns väldigt tryggt. De som vill kan också lyssna till texten medan de läser, och att jag kan visa bilder och illustrationer via projektorn. Något av det bästa är FINALEN efter varje kapitel. Där blandas olika typer av uppgifter, liknande dem som förekommer i de nationella proven. Lärarhandledningarna använder jag till att klargöra det centrala innehållet för ett arbetsområde, och för att träna de olika förmågorna. Sedan planerar jag hur vi ska arbeta med fakta och begrepp, laborationer, diskussioner och slutligen prov. Mallarna ger utmärkt stöd i att bedöma olika svar. Tina Robbstål är lärare i Ma och NO på Fridaskolan i Mölnlycke. Hon har använt Spektrum i många år, även på sin tidigare arbetsplats. 96,7% En undersökning visade att hela 96,7 procent av de lärare som använt nya Spektrum är nöjda eller mycket nöjda. Nyfiken på Spektrum Online? Eller vill du integrera Spektrum i din lärportal? Kontakta Patrik Eide så hjälper han dig att komma igång: eller Mycket efterlängtat! Finns på liber.se/spektrum MP3-filerna är tillbaka! Tidigare fanns inläst ljud till Spektrumböckerna att fritt ladda ner som mp3-filer via vår webbplats. Nu är de tillbaka. Du hämtar filerna via Ljudmaskinen. Välj mellan att streama (på dator, surfplatta eller mobil) hela kapitel eller enskilda avsnitt direkt från nätet. Eller ladda ner zip-filer med allt ljud. Samma ljud finns förstås kvar som en funktion i Onlineböckerna.

3 PROV OCH BEDÖMNINGSSTÖD SOM HJÄLPER DIG UTVECKLA FÖRMÅGORNA I Spektrums lärarhandledningar hittar du såväl färdiga prov som stöd för att bedöma förmågorna. Det finns tre olika provtyper, som testar alla de tre förmågor som eleverna enligt kursplanerna ska utveckla: använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning (förmåga 1) genomföra systematiska undersökningar (förmåga 2) använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband (förmåga 3) Diskutera och ta ställning testar förmåga 1 De här proven liknar de nationella provens A2-del och testar förmåga 1 granska information, kommunicera och ta ställning. Finns till ett antal utvalda kapitel. Här är ett prov från Spektrum Fysik Lärarhandledning som handlar om att diskutera och ta ställning till snabbare uppkoppling till internet. Först själva uppgiften, sedan ett faktablad. PROV FYSIK DISKUTERA OCH TA STÄLLNING SNABBARE UPPKOPPLING TILL INTERNET Invånarna i en by samlas regelbundet i sitt byråd för att diskutera viktiga frågor. På senare tid har frågan om uppkoppling till internet varit i fokus. Många av invånarna PROV i byn har på senare tid köpt surfplattor, smarta telefoner och större TV-skärmar som FYSIK inte fungerar som de förväntat sig. Det går helt enkelt för långsamt att surfa och det hackar när de tittar på film. Faktablad På det senaste mötet diskuterade de livligt vilka alternativ som finns för att få snabbare uppkoppling. DITT BEHOV? I dag har Hur vissa stort bybor är ditt ingen behov uppkoppling av snabb uppkoppling? alls till internet, Här medan följer andra några har exempel mobilt på bredband. vilka Därför datamängder diskuteras och tre snabbhet alternativ: som krävs i dag: Använda Skicka telefonjacket e-post för uppkoppling, det ca vill 10 säga kb existerande kopparledningar till telefonen Lyssna på musik, en låt ca 5 MB Använda trådlös uppkoppling, så kallad 4G Titta på en film ca 1 GB Använda fiberoptisk kabel Film från SVT Play ca 4-16 Mbit/s Film från YouTube ca 2-8 Mbit/s Hjälp byrådet att värdera alternativen och rekommendera vilken typ av uppkoppling de ska satsa på: fiberoptik, kopparkabel eller trådlös 4G. I ditt förslag ska du: Använd ALLMÄNNA naturvetenskaplig BEHOV PÅ LÅNG information: SIKT? Utgå från Behovet faktabladet kommer de sannolikt tre alternativen öka för de och flesta fördjupa användare ditt resonemang till följd av att med nya hjälp tjänster av dina fysikkunskaper. kommer att utvecklas Börja med som att många resonera vill använda. om vilka behov du har idag och om cirka 5 år. Ta ställning: ASPEKTER Fiberoptik Kopparkabel Trådlöst 4G Föreslå ett av alternativen. Långsiktighet Är hållbar, både materialet i Kommer sannolikt inte Är hållbar. Kräver inga fibern och tekniken som helhet. underhållas på sikt. Svårare anslutningar av sladdar/kablar. Motivera ditt ställningstagande: Används globalt omfattande och svårare att få hjälp. Fungerar både för stationära och datatrafik. mobila apparater. Förklara varför det alternativ du valt är den bästa lösningen för dig. Formulera ett förslag: Stabilitet Stabil och driftssäker teknik. Kan Ganska stabil och driftsäker Kapaciteten varierar, dels på inte störas eller avlyssnas. teknik. grund av användare och din Använd ditt exempel som bakgrund och ge byrådet ett förslag på hur de kan gå geografiska position. tillväga för att lösa behovet av snabbare uppkoppling till internet för så många som möjligt. Utveckling Har stor kapacitet. Ny teknik Nätet kommer sannolikt Utvecklas snabbt, ny teknik IT-STRATEGI kommer öka kapaciteten än mer. Den lösning som kommer möta framtidens mediautbud bäst. avvecklas på lång sikt. Antal anslutna abonnenter minskade med 38 % från år 2000 till kommer öka snabbheten mer. Men frekvenserna som används är en begränsad resurs, kan inte byggas ut hur mycket som helst. Bedömningsstöd a) Använda information Eleven använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd för sin motivering. b) Ta ställning Eleven tar ställning genom att rekommendera ett alternativ. c) Motivera ställningstagande Eleven motiverar sitt Eleven motiverar sitt Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån en ställningstagande utifrån flera ställningstagande utifrån flera av aspekterna i uppgiften och av aspekterna i uppgiften och av aspekterna i uppgiften och uppger jämför två av de tre jämför de tre alternativen ett plus med det valda alternativen med varandra med varandra genom att alternativet och genom att uppge plus och uppge plus och minus med ett minus med något av de minus med dessa. dessa. andra alternativen. d) Anpassa motiveringen Eleven har motiverat sitt Eleven har motiverat sitt Eleven har motiverat sitt till att fungera som ett ställningstagande enligt ställningstagande enligt ställningstagande enligt beslutsunderlag ovanstående krav och ovanstående krav och ovanstående krav och formulerat en enkel text med formulerat en utvecklad text formulerat en välutvecklad viss anpassning till syftet. med relativt god anpassning text med god anpassning till till syftet. syftet. FYSIK TIDSPLAN Hur lång tid att komma igång? Byggs inte ut en och en. Många invånare i ett område måste vara intresserade, eftersom arbetet att gräva ner kabel är dyrt. Om fiber redan finns, kan anslutning ske inom 1 vecka, ska kabelgrävning ske kan anslutning ta 6 mån. Kan anslutas inom 1 vecka om teleabonnemang finns. Kan anslutas inom 1 vecka. Investering Om anslutning måste ske Ingen investering krävs Ingen investering krävs genom kabelgrävning krävs en engångskostnad. Ca kr i tätort Ca kr på landsbygd. Tänk på att investeringen sannolikt ökar värdet på fastigheten. Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 9 EKONOMI Löpande kostnad Kapacitet: 100 Mbit/s Datamängd: fri Pris: 299 kr/mån Kapacitet: 24 Mbit/s Datamängd: fri Pris: 309 kr/mån Kapacitet: 20 Mbit/s Datamängd: 40 GB/mån Pris: 269 kr/mån Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 11 Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 10 Bedömningsstödet hjälper dig avgöra vilken nivå eleven nått på uppgiftens olika delar.

4 Laborationsprov testar förmåga 2 Även dessa prov finns till ett antal utvalda kapitel. De testar elevens förmåga att genomföra systematiska undersökningar. PROV KEMI 1. PLANERING AV SYSTEMATISK UNDERSÖKNING Undersökningsmetod Beskriv hur du steg för steg ska genomföra din undersökning. Beskrivningen ska vara så utförlig att någon annan kan följa den. Visste du att lärarhandledningen även funkar utmärkt i mobilen? Material Ange vilken laboratorieutrustning och material du behöver för att genomföra din undersökning. Lämna din planering till läraren. Om det behövs kommer läraren att justera din planering. Eventuellt får du en färdig laborationsinstruktion för att genomföra undersökningen. Lärarens kommentar Det är lätt att navigera i lärarhandledningen. Pdf:en är klickbar, så att du snabbt kan orientera dig och flytta dig mellan olika avsnitt. Använd din egen planering Använd den färdiga instruktionen Justeringar KEMI BEDÖMNINGSSTÖD 1. Planering Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 14 Eleven beskriver delar av genomförandet. I planeringen framgår det delvis vilken utrustning som behövs. Eleven beskriver genomförandet. Eleven beskriver genomförandet. Planeringen kräver någon bearbetning Planeringen kräver ingen egentlig som inte förändrar genomförandet i sin bearbetning. helhet. I planeringen framgår vilken utrustning som behövs. I det här laborationsprovet från Spektrum Kemi Lärarhandledningen ska eleven undersöka vilka grundämnen som bygger upp molekylerna i en plastpåse. Först finns en instruktion till läraren, sedan kommer en sida med själva uppgiften. Här är sidan där eleven ska visa hur han eller hon planerar att utföra uppgiften. Eleven använder den färdiga Eleven använder sin egen planering, Eleven använder sin egen planering. laborationsinstruktionen. som är något bearbetad av läraren. Läraren kan ha gjort mindre justeringar planeringen. 2. Genomförande Genomför undersökningen med viss Genomför undersökningen med Genomför undersökningen med god systematik. relativt god systematik. systematik. 3. Utvärdering Eleven redovisar sina resultat och för Eleven redovisar sina resultat och för Eleven redovisar sina resultat och för enkla resonemang. utvecklade resonemang. välutvecklade resonemang. Eleven ger ett förslag på en allmän/ Eleven ger ett förslag på en Eleven ger ett förslag på en generell förbättring. uppgiftsspecifik förbättring. uppgiftsspecifik förbättring och förklarar varför den kan påverka tillförlitligheten i resultatet. Efter provblad om genomförande och utvärdering finns bedömningsstöd för alla de olika delarna av laborationen. Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 18

5 Kapitelprov främst förmåga 3 Kapitelproven finns till nästan alla kapitel och liknar de nationella proven. Precis som där ser du och dina elever vilken förmåga och vilken betygsnivå uppgiften handlar om. Diskutera och ta ställning, förmåga 1 Planera och undersöka, förmåga 2 beskriva och förklara, förmåga 3 Via särskilda resultatblad kan du sedan enkelt ta fram fördelningen mellan olika förmågor och betyg för varje elev. PROV KAPITELPROV EKOLOGI 1 Koppla samman begreppen till vänster med beskrivningar till höger. 1. Fotosyntes A. En naturtyp med vissa typiska växt- och djursamhällen 2. Nedbrytare B. Alla individer av en art inom ett ekosystem 3. Population C. Organismer som bryter ned döda växter och djur till jord 4. Biotop D. Näringskedjor som hänger ihop BIOLOGI 5. Näringsväv E. Solenergi omvandlas till kemisk energi i form av glukos 2 a) Vilken sorts energi laddas ekosystemen med hela tiden? b) Förklara varför ekosystem hela tiden måste laddas med ny energi. 3 Förklara hur mängden växtplankton kan avgöra hur många sälar det finns i havet? Matriserna som visar vilken förmåga uppgiften behandlar och på vilken nivå, följer med i bedömningsstödet. Ambitionen har varit att fördela uppgifterna per betygsnivå på följande sätt: 12 E-poäng, 8 C-poäng och 5 A-poäng. BIOLOGI Facit och bedömningsstöd till kapitelprov Ekologi 1 1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D 2 a) Ekosystemen laddas hela tiden med solenergi som driver fotosyntesen. 4 Hur är det egentligen med gifthalterna i kroppen hos isbjörnarna i Arktis? Vem har rätt? Motivera ditt svar.. b) Av den solenergi som binds vid fotosyntesen förloras cirka 90 procent för varje led, varje trofinivå, i näringskedjan. Varje organism i kedjan gör av med energi för att hålla sig vid liv. Den värmeenergi som bildas vid förbränningen strålar till slut ut i atmosfären och vidare ut i rymden. med motivering. 3 Växtplankton är producenter i den näringskedja där sälar är toppkonsumenter. Isbjörnar har höga gifthalter i kroppen på grund av att de lever i ett kallt klimat. A Isbjörnarna har ofta höga gifthalter trots att de lever i en ren miljö. B Isbjörnarna har ofta låga gifthalter eftersom de lever i en ren miljö. C Isbjörnar tål höga gifthalter eftersom de är så stora. D Mängden växtplankton avgör därför hur många sälar det kan finnas. 4 Alternativ B är rätt. Isbjörnarna har ofta höga gifthalter i kroppen trots att de lever i en förhållandevis ren miljö. Gifthalterna är höga eftersom isbjörnarna är toppkonsumenter, där gifterna anrikas från lägre nivåer i näringskedjan och blir högre och högre. De andra alternativen innehåller faktorer som inte påverkar gifthalten, eller är felaktiga.. med tydlig motivering. 5 Linné trodde att naturen var en gudomlig konstruktion där allt hade sin givna roll, och att den var realtivt oförändrad år efter år. Darwin däremot beskrev hur det naturliga urvalet och en skiftande miljö gjorde att naturen ständigt förändrades. Fullständigt svar. 6 Resilienta, slitstarka, ekosystem har god förmåga att återhämta sig efter en störning. Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 2 Varje kapitelprov består av 12 uppgifter som sammalagt ger maximalt 25 poängpoäng. Här ser vi en sida från ett kapitelprov från Spektrum Biologi Lärarhandledning. 7 a) En monokultur är en odling av ett stort område med bara en art.. b) Jordbrukslandskapet förr bestod av små åkrar, hagar och ängsmarker. Det gav livsmiljöer för många olika arter och en stor biologisk mångfald. Fullständigt svar. 8 a) Med de allmänna tillgångarnas tragedi menas att det ingen äger, men alla kan utnyttja, lätt överutnyttjas. b) Den som kan utnyttja en tillgång blir ensam om fördelarna, medan nackdelarna drabbar alla. Om enskilda fiskare fiskar så mycket att fiskbeståndet minskar eller tar slut, drabbas alla av det misskötta ekosystemet. Gå in på spektrum och testa Spektrums provpaket! Korrekt förklaring med motivering. Utförlig förklaring med exempel och motivering. +A B Utdrag från Spektrums Lärarhandledningar Författarna och Liber AB Kopiering tillåten! 5

6 R Testa de olika delarna av Spektrum Gå gärna in på Där finns allt kring NO samlat: läromedel, smakprov, ämnesrådgivare, lektionstips, fortbildning och inspiration, och där kan du testa de olika delarna i Spektrum. Välkommen! lärarhandledning GRUNDBOK LIGHTBOK onlinebok biologi kemi fysik Utgår från kursplanens centrala innehåll. Med moment som lyfter förmågorna och tränar inför ämnesproven. För elever som vill ha lättare kurs och mindre textmängd. Går utmärkt att använda parallellt med grundboken i klassrummet. Här finns prov och stöd för bedömning, kommentarer till alla moment, kopieringsunderlag pedagogiska tips, med mera. En digital version av den tryckta boken. Med syntetisk talfunktion som underlättar för elever med läs- och skrivproblematik. Tel Fax /02 KUNSKAPEN BOR I DET NYFIKNA KLASSRUMMET

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer