Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun"

Transkript

1 Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) :12:29

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Teknikdiskussion Fiber Koppar Kabel-TV Mobilt bredband Nuläge generellt Allmänt Kopparnät och ADSL Fibernät Behovsbild Hushåll Näringsliv Offentlig sektor Kommun Landsting Nätägare och nätutbredning Fasta nät Mobilnät Framtida möjligheter Regionnät och samarbete Regionförbundet Sörmland Aktiviteter i närliggande län Östergötland Örebro län Kommunens roll Sid 2(22) :12:29

3 1 Bakgrund För att förutsättningarna för företagande och boende på landsbygden ska vara tillfredställande blir det allt viktigare med en god tillgång till bredbandsmöjligheter. Under den senaste tiden har ett antal privatpersoner kontaktat kommunen för att få en bild av förutsättningarna för bredband på olika platser i kommunen. Flera personer har angett att förutsättningarna för en snabb Internetuppkoppling är avgörande för val av bostadsort. Kommunen skulle dock önska en mer detaljerad bild av förutsättningarna, vilka fiberanslutningar som redan finns inom kommunen och vilka av dessa som är tillgängliga att ansluta sig till. En god bild av nuläget är även av stor vikt för att därefter kunna ta ställning till de tillgängliga medel som finns att ansöka om för utbyggnad av bredband via strukturfonderna, landsbygdsprogrammet och Post-och telestyrelsen. Vingåkers kommun har av länsstyrelsen beviljats medel för att kartlägga förutsättningar för bredband i Vingåker kommun. Kartläggningen av bredbandsstrukturen ska vidare användas som ett underlag till det kommunala serviceprogram som är under framställning. Uppdraget går ut på att kartlägga nuvarande bredbandsstruktur i hela kommunen utifrån följande utgångspunkter: Nuvarande näts utbyggnadskapacitet? Vad finns för typ av kapacitet (ex. tekniklösningar)? Var finns utbyggt bredband? Finns outnyttjad kapacitet? Vilka bolag är aktiva? Eventuella utbyggnadsplaner/bolag? Geografisk täckning? Syftet är att skapa en helhetsbild av förutsättningarna för medborgarnas, näringslivets och de offentliga verksamheternas tillgång till bredband. Målen med kartläggningen är att ta reda på hur en förbättrad tillgång till bredband för medborgare, näringslivet och de offentliga verksamheterna samt hur en ökad kunskap kring förutsättningarna för bredband i kommunen kommer att utveckla servicen på landsbygden. Den här rapporten är framtagen av Eric Åkerlund på Emavo Bredbandskonsult AB. Sid 3(22) :12:29

4 2 Teknikdiskussion 2.1 Fiber Fiber är den accessteknik som ger högst prestanda och som därmed är bäst lämpad för kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera bredbandstjänster över samma access (exempelvis Internet, telefoni och TV). I dagsläget karaktäriseras bredband via fiber av: Högre möjlig överföringshastighet än de två övriga trådbundna accessteknikerna kabel-tv och xdsl. Både abonnemang med symmetrisk och asymmetrisk överföringshastighet erbjuds. Symmetrisk överföringshastighet är viktigt för användare med stora behov av att skicka data, exempelvis företag med egna servrar. Att överföringshastigheten, till skillnad från xdsl, i princip inte avtar med avståndet till noden. 2.2 Koppar Kundernas ökade efterfrågan, liksom det statliga målet att 40 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s 2015, leder till bedömningen att ADSL med den teoretiska maxkapaciteten 24 Mbit/s inte räcker till för framtidens behov. Den nya tekniken VDSL kommer om något år eller två att etableras med ökad kapacitet i vissa telestationer, ca 50 Mbit/s utlovas. Det är dock ännu oklart om detta kommer att ske i Vingåkers kommun. De högre hastigheterna med VDSL är begränsade i räckvidd och kommer därför bara att vara intressant för de kunder som bor i tätorter och nära telestationerna. Ytterligare ett skäl till att gå från ADSL till andra lösningar är att Skanova har meddelat att man nu påbörjar en avveckling av kopparnätet. Detta teknikskifte påbörjas under 2010 och i första skedet är det 3200 telestationer som inte är fiberanslutna och inte har ADSL samt en miljon ledningsstolpar som tas ner över hela landet. Förändringarna kan framöver komma att drabba även befintliga ADSL-kunder och den fasta telefonin. Alternativet för många blir då mobil telefoni och mobilt bredband eller fiber. En sådan förändring kan för många invånare i Vingåkers kommun innebära att det befintliga bredbandet försvinner. En annan viktig och närbesläktad förändring som har skett under de senaste åren, är att Skanova numera inte automatiskt drar telenät till nybyggnadsområden. All anslutning till teleoch datanät måste nu beställas och kostar mer än tidigare. Detta ger å andra sidan goda möjligheter för fibernätsägare att bygga ut sina nät och få mer intäkter på dem. 2.3 Kabel-TV På många håll i Sverige körs bredbandstjänster genom koaxialkabelnät som egentligen är byggda för enkelriktad distribution av TV-signaler. Näten har då blivit kompletterade med utrustning för att även kunna skicka signaler uppåt i systemet så att man får dubbelriktad kommunikation, så kallad returaktivering. Sådana bredbandslösningar blir liksom ADSL asymmetriska, men har högre kapacitet än ADSL. ComHem uppger att deras snabbaste tjänst har en nedladdningshastighet på Mbit/s och en uppladdningshastighet på 7-10 Mbit/s. Den enda operatören för koaxialnät i Vingåkers kommun är VingVision och de returaktiverar inte sina nät, utan lägger istället fiber parallellt med koaxialkablarna för distribution av Sid 4(22) :12:29

5 bredband. Ingen av de stora kabeltv-operatörerna (ComHem och Tele2 (fd Kabelvision) är de två största i Sverige) finns etablerade i Vingåker. 2.4 Mobilt bredband Bredbandstäckningen för mobilt bredband är mycket god. Jämfört med de trådbundna accessteknikerna karaktäriseras trådlöst bredband i dagsläget av: Generellt lägre hastigheter, vilket gör att det kan gå långsammare för slutanvändare att ta emot och skicka filer. Avståndsberoende hastigheter. Kunder som har långt till närmaste mobilmast får lägre hastighet än de som har nära. Längre svarstider, vilket gör att vissa typer av Internettjänster, till exempel spel och videokonferenser, kan fungera sämre. Prisplaner där månadskostnaden eller hastigheten ändras om användaren genererar en för stor mängd datatrafik. Den senaste mobiltekniken, 4G, lär kräva att cirka 80 % av alla master måste fiberanslutas för att kunna ta hand om all datatrafik. Mobilitet. Mobila bredbandsaccesser kan till skillnad från trådbundna användas överallt där det finns täckning. Det råder osäkerhet om utbyggnadstakten av 4G och i hur stor grad 4G kommer att kunna lösa landsbygdens bredbandsbehov. Sid 5(22) :12:29

6 3 Nuläge generellt 3.1 Allmänt Sverige har generellt sett god tillgång till bredband med hög hastighet men tusentals privatpersoner och företag saknar ännu tillgång till bredband. I tätt bebyggda områden finns det fler alternativ än i glesbygden och på vissa ställen erbjuds inte bredband alls. I Vingåkers kommun bor ungefär hälften av befolkningen i mindre orter eller på landsbygden. Bredbandsutbyggnaden är först och främst marknadens ansvar men i de glest bebyggda områdena bedömer de kommersiella aktörerna oftast att det är olönsamt att investera. Samtidigt är det där behovet är som störst ur ett serviceperspektiv. Personer boende på landsbygden som inte har tillgång till ett fast bredband hänvisas till att använda mobilt bredband, men de når sällan upp till den hastighet som marknadsförs. En sammanställning över orterna i Vingåkers kommun, deras folkmängd och vilka som kan nås via fiber respektive ADSL ser ut enligt nedan. Ort Antal invånare Tillgång till bredband via Baggetorp 468 Fiber och ADSL Högsjö 709 Fiber och ADSL Marmorbyn 368 ADSL Vingåker 4253 Fiber och ADSL Österåker 162 ADSL Läppe 192 Fiber och ADSL Övrig landsbygd 2759 ADSL/ej uppkoppling Om man istället tittar på uppnåbar hastighet, så har 100 % av både befolkning och arbetsställen i Vingåkers kommun möjlighet att få 1 Mbit/s enligt PTS bredbandskartläggning för När det gäller hastigheten 3 Mbit/s har 88 % av de boende och 77 % av företagen förutsättningar att få det (100 % respektive 100 % för tätbebyggt område och 68 % respektive 64 % för glesbebyggt område). 10 Mbit/s är en grundläggande hastighet i fibernät, men kan även nås i ADSL-nät åtminstone i nedladdningshastighet. Det har 73 % av befolkningen och 55 % av arbetsställena tillgång till (91 % respektive 91 % för tätbebyggt område och 41 % respektive 35 % för glesbebyggt område). 50 Mbit/s har ingen i kommunen tillgång till, varken befolkning eller arbetsställen. Ovanstående uppgifter åskådliggörs tydligare i nedanstående tabell, där också en jämförelse görs med motsvarande värden för Sverige totalt. Alla värden är avrundade till hela procent. Totalt Vingåker Totalt Sverige Tätb Vingåker Tätb Sverige Glesb Vingåker Glesb Sverige 1 Befolkning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mbit/s Arbetsställen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Befolkning 88 % 97 % 100 % 99 % 68 % 79 % Mbit/s Arbetsställen 77 % 92 % 100 % 99 % 64 % 73 % 10 Befolkning 73 % 88 % 91 % 94 % 41 % 52 % Mbit/s Arbetsställen 55 % 78 % 91 % 94 % 35 % 44 % 50 Befolkning 0 % 53 % 0 % 62 % 0 % 10 % Mbit/s Arbetsställen 0 % 41 % 0 % 61 % 0 % 7 % Sid 6(22) :12:29

7 Ur jämförelsen med snittvärden för hela landet kan man utläsa att Vingåker har samma totala täckning som resten av landet för låga hastigheter, men för höga hastigheter ligger Vingåker sämre till än riksgenomsnittet. Det finns ingen officiellt fastställd definition av begreppet bredband. I utredningen SOU 2008:40 Bredband till hela landet, definieras bredband som 2 Mbit/s dubbelriktat och det är en definition som både tidigare och senare har använts i många sammanhang. När det gäller hastighetsangivelserna ska man komma ihåg att ADSL är en asymmetrisk teknik, vilket innebär att den hastighet som redovisas endast avser nedströms trafik, alltså data som tas emot av användaren. Hastigheten uppströms, det vill säga från användaren, är i regel en tiondel av hastigheten nedströms och ofta begränsad till 1 Mbit/s även om hastigheten nedströms uppges till 24 Mbit/s. Trots att PTS sammanställning ännu inte är ett år gammal, har det redan hänt en del. Snabbare anslutningar via fiber har börjat erbjudas hyresgäster både i allmännyttan och hos privata fastighetsägare, vilket redovisas i kapitel Kopparnät och ADSL Telia har beslutat att under de kommande åren montera ned telefonstolpar och ta bort telestationer i områden där det är minst lönsamt att ha fast telefoni. Det innebär att personer som bor på landsbygden och företag som drivs i dessa områden inte kommer att ha tillgång till en fast telefon utan istället kommer att hänvisas till att använda mobiltelefon och mobilt bredband. I Flen har nedmonteringen börjat och det finns anledning att tro att det inte dröjer så länge innan Vingåker också kommer att drabbas på något sätt. Enligt en tidigare genomgång finns det sju telestationer 1 som inte har ADSL. Sedan dess har endast ytterligare en telestation utrustats med ADSL enligt uppgifter från Telia. Täckningen för ADSL enligt PTS senaste bredbandskartläggning är 93 % för befolkningen och 85 % för kommunens arbetsställen (100 % respektive 100 % för tätbebyggt område och 80 % respektive 77 % för glesbebyggt område). Andel i Vingåkers kommun med förutsättning för access via ADSL: Totalt Vingåker Totalt Sverige Tätb Vingåker Tätb Sverige Glesb Vingåker Glesb Sverige Befolkning 93 % 98 % 100 % 99 % 80 % 91 % Arbetsställen 85 % 97 % 100 % 99 % 77 % 87 % Vingåker har hel täckning av sina tätorter, men ligger sämre än riksgenomsnittet för glesbygden. 1 De sju telestationerna är Blomsterhult, Byle, Mosstorpsby, Nästorp, Ramningstorp, Vintergatan och Vikskogen Sid 7(22) :12:29

8 Efter utbyggnad av Teracom såg deras ADSL-täckning ut enligt nedan år Om man kombinerar Teracoms och Telias ADSL-utbyggnad år 2007 får man följande bild. Skillnaden för Vingåkers kommuns del är som synes marginell. Enligt uppgift har sedan 2007 ytterligare en telestation utrustats med ADSL-utrustning av Telia. Sid 8(22) :12:29

9 3.3 Fibernät När det gäller fibernätens utbredning i Vingåkers kommun finns inga säkra uppgifter, främst beroende på att Skanova inte lämnar ut några detaljerade uppgifter om sitt nät. Det närmaste vi kan komma är nedanstående bild som sägs avse situationen i november Den är tagen från Härifrån till Bredband, slutrapport över bredbandsbygget i Sörmland. Det är den slutrapport, utgiven av Regionförbundet Sörmland, som gjordes av länets bredbandsutbyggnad år Gul = Svenska Kraftnät Röd = Trafikverket Grön = Telenor (tidigare Utfors) Magenta = Telia/Skanova Brun och master = Teracom, numera Quadracom En aktör som fattas i ovanstående redovisning är IP Only. Mer om deras nät finns nedan i avsnitt 5.1. Andel i Vingåkers kommun med förutsättning för access via fiber: Totalt Vingåker Totalt Sverige Tätb Vingåker Tätb Sverige Glesb Vingåker Glesb Sverige Befolkning 0 % 40 % 0 % 47 % 0 % 8 % Arbetsställen 0 % 35 % 0 % 51 % 0 % 5 % Vingåker har enligt PTS ingen täckning alls av fiber, riksgenomsnittet ligger på 40 % av befolkningen och 35 % av arbetsställena. Utbyggnaden i glesbygden har inte alls kommit lika långt i Sverige, men 8 % av befolkningen och 5 % av arbetsställena har tillgång till fiber även där. Som tidigare nämnts, har det sedan PTS rapport kom ut, börjat byggas kommersiella Sid 9(22) :12:29

10 fibernät även i Vingåkers kommun. Det är Telia med sitt nätbolag Skanova och Utsikt i samarbete med VingVision som har kommit igång vilket redovisas i kapitel 5. Omfattningen av fiberutbyggnaden är förmodligen ännu inte så stor att den har påverkat täckningssiffrorna i någon högre utsträckning, men antalet fiberanslutna hushåll kommer säkerligen att öka under de kommande åren. När det gäller fiberförbindelser till Vingåker som kan försörja kommunen med högre hastigheter så konstateras i den regionala IT-infrastrukturplanen från 2008 att tre större nätägare har fiber till kommunen, Skanova, Banverket och IP Only. Av dessa hade 2008 endast IP Only en avlämning i Vingåker som klarar mer än 1 Gbit/s, vilket kan hämma en fortsatt utbyggnad. Det är dock troligt att operatörerna uppgraderar sina överlämningspunkter i takt med att efterfrågan ökar, förmodligen har det redan skett, åtminstone när det gäller Skanova. Sid 10(22) :12:29

11 4 Behovsbild 4.1 Hushåll Generellt för hushållen kan sägas att allt fler använder sig av Internet i allt större utsträckning. Myndigheter och företag ger mer och mer av sin service och information över Internet, men den största trafikökningen i näten idag är strömmade video i form av TV-program och filmer som alltmer distribueras över bredbandsnäten. I och med denna utveckling kommer kraven på rörliga bilder med god kvalitet, hämtning av filer och så vidare att öka bandbreddskraven väsentligt de närmaste åren. Samtidigt kommer behovet av att vara ständigt uppkopplad öka bland allmänheten. En kombination av bra boendemiljö till rimliga kostnader, goda kommunikationer med möjlighet till bra IT-infrastruktur kan bidra till att motivera bosättning i områden som idag drabbas av utflyttning. En fastighetsägare i Vingåker 2 vittnar om att en allt vanligare fråga bland blivande hyresgäster är om det finns fiberbaserat bredband indraget. Finns det inte väljer de hellre ett hus där det finns. På så sätt har bra bredband blivit en konkurrensfördel för de fastighetsägare som är förutseende och drar in fiber före andra. I bostadsområden inom tätorten Vingåker räknar kommunen med att marknadsaktörerna sköter nätutbyggnad och anslutning av nya kunder utan att några offentliga stödmedel behöver skjutas till. Sådan nätutbyggnad har redan börjat vilket redovisas nedan i avsnitt Näringsliv Även för näringslivet är tillgång till ett tillräckligt snabbt bredband alltmer en grundförutsättning för att kunna bibehålla och utveckla sin verksamhet. Många unga och nyskapande företagare flyttar idag ut från storstäderna för att slå sig ner i en kreativ och utvecklande miljö på landsbygden, men de tar för givet att det finns bra bredband. Det är en självklar del av deras liv och företagande. Vingåkers kommuns industriområden har idag inte tillgång till fiber i någon större utsträckning. Vid utbyggnad av nya eller befintliga industriområden skall kommersiella nätägare erbjudas och uppmuntras att anlägga kanalisation för fiber. Finns inget sådant intresse kan kommunen själv anlägga ett kanalisationsnät som när intresse uppstår kan säljas till privata intressen. 4.3 Offentlig sektor Kommun Inom ett antal enheter inom kommunen pågår åtgärder för att utvidga sin verksamhet mot Internet. Detta förenar de ökade kraven från allmänheten vad gäller service med kommunens önskan att minska den interna belastningen. Allmänhetens ökade krav medför också större behov att på i stort sett alla kommunala verksamhetsställen komma åt de tekniska och administrativa verksamhetssystem som kommunpersonalen använder. Ett sådant utökat användande kräver en ständig utbyggnad och uppgradering av nätet. Detsamma gäller skolornas behov av ökad kapacitet för både elevnät och administrationsnät. 2 Åke Holmström, Vinterklasen Sid 11(22) :12:29

12 Ambitionen är att alla större verksamheter på sikt skall vara fiberanslutna. Telia-WANförbindelser är i skrivande stund beställda till Österåker, Högsjö och Marmorbyn. Övriga, mindre verksamheter är anslutna via ADSL från Bredbandsbolaget eller Telia Landsting Landstinget i Sörmland har ingen egen fiber, utan hyr fiber av marknadens aktörer. Där det finns kommunala stadsnät hyr man gärna av dem, annars av Skanova eller IP Only. I Vingåkers kommun har de tre anslutningspunkter, Vårdcentralen, Folktandvården och en skola. Sid 12(22) :12:29

13 5 Nätägare och nätutbredning 5.1 Fasta nät Skanova, som är Telias nätbolag, äger det rikstäckande kopparnätet. Det används idag för ADSL, men kommer på sikt att avvecklas på landsbygden. Nedmonteringen av nätet har redan aviserats i bland annat Flens kommun. Skanova är också med all sannolikhet den största fiberägaren i Vingåkers kommun. Nätets utsträckning bör fortfarande i stort sett sammanfalla med den inventering som gjordes år 2001 och som redovisas i avsnitt 3.3 ovan, dock med vissa kompletteringar i tätorterna Vingåker och Högsjö. Som tidigare nämnts är PTS bredbandsutredning från 2010 som redovisas ovan i kapitel 3 inte längre helt aktuell. Genom Skanovas utbyggnad av sitt fibernät i Vingåker och Högsjö har Telia kunna teckna avtal med flera privata fastighetsägare för att förse dem med bredbandstjänster. Telia har bekostat fastighetsnät hos bolagen mot att få ensamrätt på distribution av tjänster till de boende i upp till 10 år. De erbjuder Internetaccess upp till 100 Mbit/s. Skanova har fiber i huvudsak till sina telestationer och mobilmaster, men inte till företag i industriområden i kommunen. Skanova bygger på uppdrag av operatörer och kan tänka sig att bygga ut till både företag och orter, men då måste det finnas en operatör som betalar hela kostnaden. Man kan förmoda att nu när Telia har börjat satsa i Vingåker kommer man att fortsätta att bearbeta även andra fastighetsägare och företag med erbjudanden om fiberbaserat bredband eftersom man har en tydligt uttalad målsättning att öka sin marknadsandel på den svenska fibermarknaden. Teracom var den leverantör som kontrakterades år 2002 för att bygga ut ADSL-täckningen i länet. Idag ägs nätet av det privata företaget Quadracom. Quadracom använder samma nät som Teracom byggde och det består av en blandning av hyrd Skanovafiber och radiolänkar. De har egna noder vid telestationerna där de sätter upp sin egen ADSL-utrustning, men använder Skanovas kopparnät för att nå ut till kunderna. Quadracom kan ha utrustning i stationer där inte Telia har någon och vice versa, varför bolagen har något olika täckningsområden. Det finns även andra operatörer som säljer uppkoppling via ADSL. De största och mest välkända är Bredbandsbolaget och Tele2. Dessa stora bolag har rikstäckande avtal med både Telia/Skanova och Quadracom och når därför alla i Vingåkers kommun som har ADSL oavsett nätoperatör. IP Only är en leverantör av fjärrförbindelser och äger ett eget rikstäckande nät. En av deras regionala fiberförbindelser går genom Sörmland och har en avlämningspunkt i Quadracoms nod på Östra Torggatan i Vingåker. En grov karta över deras nät redovisas nedan. Sid 13(22) :12:29

14 På senare tid har även andra aktörer än Telia börjat använda fiber för bredbandsuppkoppling till bostadsområden. Det lokala kabel-tv-företaget Vingåkers Vision AB (VingVision) köpte för några år sedan kommunens kabel-tv-nät och driver distribution av kabel-tv i tätorten. Koaxialkabelnätet har kompletterats med fiber och VingVision har tecknat ett avtal med Utsikt Nät AB i Linköping som driftar fibernätet och verkar som kommunikationsoperatör. VingVision fortsätter samtidigt att sända analog kabel-tv i det gamla koaxialkabelnätet. Det innebär att de kunder som är anslutna till nätet kommer åt samma tjänsteutbud som Utsikt har i Katrineholm, dvs även hastigheter upp till 100 Mbit/s. Utsikts största kund är det allmännyttiga bostadsföretaget Vingåkershem. Även Utsikt uppger att de marknadsför sitt bredband till flera kunder för att öka avkastningen på den nedlagda nätinvesteringen. Ett annat företag som har ett nät i Vingåkers tätort är Eco Fibre Sweden AB. Eco Fibre äger fiber- eller kanalisationsnät i ett antal svenska kommuner. Men endast på ett ställe har de lyckats komma igång med någon aktiv verksamhet. I övriga kommuner ligger näten oanvända. På några ställen pågår försök att köpa loss kanalisation och fiber för att andra, aktiva aktörer ska kunna nyttja gjorda investeringar i nätutbyggnad. Eco Fibres nät i Vingåker har veterligen aldrig har blivit använt. En fortfarande aktuell karta över Eco Fibres nät visas nedan (källa IT-infrastrukturprogram Vingåkers kommun 2002). Sid 14(22) :12:29

15 Vingåkers kommun har lagt ner fiber i Vingåkers tätort. Nätet är inte för kommersiellt bruk utan används enbart för kommunens egen verksamhet. I många delar av Sverige har byalag eller fiberföreningar byggt lokala fibernät som de sedan anslutit till ett större nät med stort tjänsteutbud. Det är vanligt bland annat i Kronobergs och Västerbottens län. Någon utbyggnad av sådana byanät finns ännu inte i Vingåkers kommun, men kommunen har noterat ett visst intresse att komma igång. I områden med låg kapacitet och aktiva byalag bedöms denna lösning vara värd att pröva. 5.2 Mobilnät De mobila bredbandsnäten byggs ständigt ut till större täckning och högre hastigheter. Den täckning som gäller för Vingåkers kommun för de fyra största operatörerna framgår på följande sidor. Kartorna är tagna från mobiloperatörernas webbsidor i november 2010 och är teoretiska beräkningar av möjliga uppkopplingshastigheter. I verkligheten kan dessa beräkningar skilja sig från de verkliga uppkopplingsmöjligheterna beroende på bland annat: om man är inne, utomhus eller i en bil om man använder mobilterminalen som den är eller om man har en extern antenn inkopplad vilken mobil eller terminalutrustning man använder sig av Sid 15(22) :12:29

16 Mobiltäckning Telia: Sid 16(22) :12:29

17 Mobiltäckning Tele2: Sid 17(22) :12:29

18 Mobiltäckning Telenor: Sid 18(22) :12:29

19 Mobiltäckning Tre: Sid 19(22) :12:29

20 5.3 Framtida möjligheter De två viktigaste förutsättningarna för en expansion av fibernäten är närheten till existerande nät och den framtida intäktspotentialen. För operatörerna är det inte lönsamt att gräva ner ett nytt nät långa sträckor för att nå ett fåtal kunder. Näten måste därför växa stegvis för att successivt komma allt längre ut. Antingen hittar man områden i närheten av redan uppkopplade kundaccesser där man har förutsättningar nå en sådan anslutningsgrad att det blir intressant att bygga ut. När man har kopplat upp ett nytt område har man kommit en bit längre ut och det är lite närmare till nästa ställe. Eller så etablerar man nya nodpunkter vid nya avstick i befintliga nät. I Vingåkers kommun skulle sådana punkter kunna hittas längs med sträckan mellan Katrineholm och Vingåker, till exempel i Baggetorp eller längs IP Onlys sträckning västerut mot Örebro. Högsjö har också fiber idag, en utökning i det området kan vara värd att titta på. Den andra förutsättningen rör möjligheten att få ekonomisk lönsamhet i det nät som etableras. Dels måste det finnas ett tillräckligt antal boende eller företag inom rimligt avstånd från en lokal nod, dels måste tillräckligt många av dessa vara villiga att ta kostnaden för att ansluta sig. Det handlar normalt om anslutningsavgifter på mellan och kr, men när man väl fått sin anslutning är tjänsterna ofta billigare i fibernäten än motsvarande tjänster via ADSL. När de två grundförutsättningarna finns på plats blir det avgörande vilket lokalt engagemang de boende i närheten visar. Får man tillräckligt många intresserade, ser många av de boende bredbandet som ett sätt att hålla landsbygden levande och en förutsättning för att vända trenden med utflyttning eller åtminstone att minska utflyttningstakten. Nya frekvenser tillgängliga i 800 MHz-bandet gör att en framtida 4G-utbyggnad kommer att kunna täcka större ytor än idag. Som tidigare nämnts går dock fiberutbyggnad och 4Gutbyggnad hand i hand och hur bra yttäckningen blir och hur väl 4G kommer att fungera på landsbygden återstår att se. Sid 20(22) :12:29

21 6 Regionnät och samarbete Ett skäl till att det är viktigt med samordning mellan närliggande kommuner, är att övrig infrastruktur, t.ex. vägar och järnvägar, blir mer och mer utbyggd, vilket gör att arbetsmarknaden blir gemensam för kommunerna. Stora händelser som företagsnedläggelser mm berör då inte bara den kommun där arbetsplatsen är belägen, utan även intilliggande kommuner där många av de som arbetar på arbetsplatsen bor. Planering av utbyggnad och etablering av både kommunal verksamhet och nya företag blir av samma skäl alltmer en gemensam fråga för kommunerna. 6.1 Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland har efter upphandlingen av ADSL från Teracom inte varit aktiv i frågan om att initiera mer bredbandsutbyggnad. De har dock framställt ett par rapporter, dels en slutrapport över bredbandsbygget i Sörmland (2007:2) och en som handlar om näringslivets perspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter (2008:08). 6.2 Aktiviteter i närliggande län Östergötland Den 1 januari 2011 skapas ett gemensamt regionalt nätbolag i Östergötland. Linköping och Mjölby ingår i bolaget från starten, men flera kommuner, både i Östergötland och i Sörmland är inbjudna att ingå som delägare i bolaget. Hur kommuner utan ett eget omfattande bredbandsnät skulle kunna ingå i ett sådant samarbete eller vad de skulle kunna få ut av det är ännu oklart. Länsstyrelsen i Östergötland lägger en hel del resurser på att möjliggöra bra förbindelser i sitt län och att se till att de lokala näten utökas även till glesbebyggda delar av kommunerna Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län har arbetat aktivt med att få marknaden att bygga upp ett bra regionnät i sitt län. I strategin har också funnits en målsättning att etablera förbindelser till andra län. I det arbetet har de haft goda kontakter med Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Västmanland. Sörmland har de försökt att nå, men inte fått så mycket respons, det har inte funnits någon part att ha dialog med. Det finns en regional spelare utöver Skanova som har fiber mellan länen och det är IP Only. De har en förbindelse från Örebro genom Hallsberg till Vingåker och vidare genom Sörmland, likaså har de ett stråk på norra sidan av Mälaren. Exakt hur det nätet kan göras tillgängligt för kommunikation ska Länsstyrelsen jobba vidare med. I Örebro län har Länsstyrelsen försökt se till att marknaden har byggt upp en regional struktur. De är noga med att påpeka att det inte är frågan om att de offentliga aktörerna ska äga nätet, däremot ska Länsstyrelsen ha bra relationer med de stadsnät som finns likaväl som med sådana om IP Only och Skanova. Länsstyrelsen arbetar med att få fram bidrag så att det regionala målnätet och viktiga nodpunkter kan realiseras via marknadens försorg. De ser positivt på att kommunerna och Länsstyrelsen i Sörmland aktiverar sig. Sid 21(22) :12:29

22 7 Kommunens roll Bredband betraktas av EU som marknadens ansvar, men det finns förståelse för att marknaden inte har intresse av att investera överallt. Statens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att förutsättningar för att driva verksamhet är goda i hela landet. Länsstyrelserna har fått ansvaret att hantera, samordna och följa upp de stödinsatser för bredband i kommunerna som finns tillgängliga. Även PTS har ett speciellt uppdrag att följa bredbandsmarknaden och att i rapporter beskriva relevanta förhållanden och trender. När det gäller kommunernas roll har SKL, PTS och Konkurrensverket i september 2010 publicerat ett gemensamt uttalande kallat Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Där man vill klargöra sin uppfattning angående inom vilka gränser kommunerna kan agera utan att det negativt påverkar marknadsaktörernas förutsättningar att verka. Att det finns ett väl utbyggt bredband är enligt lagstiftningen inte ett kommunalt ansvar, däremot har naturligtvis kommunerna ett intresse av att marknadens aktörer är så aktiva som möjligt i den egna kommunen. Kommunen har en viktig funktion att samverka med olika aktörer för att få så effektiv infrastruktur som möjligt. Därmed kan kostnaderna för etablering av IT-infrastruktur i kommunen hållas nere. Sådan samverkan i form av samförläggning kan ske med teleoperatörer, elnätsägare, väghållare, fjärr-/närvärmeleverantörer samt kommunens tekniska enhet och miljö- och byggnadsnämnd. Denna samordning kan lämpligen ske genom fortlöpande planeringsmöten. Ytterligare en kategori av mycket viktiga bredbandsaktörer är frivilliga krafter i form av byalag som bygger lokala byanät för anslutning av kunder på landsbygden. Dessa kan stöttas av kommunen med administrativa göromål. Vissa kommuner ger också medfinansiering till bredbandsutbyggnad på landsbygden utöver de krav som finns för att få stöd från EU och staten. Detta har visat sin mycket effektivt för att få fart på byanäten. Exempel på kommuner som har gjort så är Vadstena och Växjö. Vilken nivå man väljer att ligga på kan få konsekvenser för framtida utbyggnad, men också för kostnader i form av mantid för att bevaka nybyggnad mm. De arbetsuppgifter som bör komma att behövas inom den kommunala organisationen är att: Handha tillståndsgivning för grävning av bredband Samordna anläggande av bredbandsnät med andra nyttigheter, säkerställa samförläggning och dokumentation vid anläggning av nät Bevaka att bredbandsbehovet blir tillgodosett vid nyexploatering Hålla kontakt med kommersiella nätägare i kommunen Hålla kontakt med övriga kommuner i länet när det gäller bredbandsfrågor Vara medfinansiär om byalagen beviljas bidrag för utbyggnad av lokala fibernät Ge administrativ hjälp till byalag. Exempelvis: o Ordna informationsmöten där kommunen berättar om möjligheterna för byalag att aktivera sig och uppmuntrar till lokalt engagemang o Tillhandahålla information om hur byanät bör byggas o Hjälpa till med att fylla i bidragsansökningar och redovisningar o Vara kontaktskapare mellan byalag och operatörer Sid 22(22) :12:29

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Riktlinjer Utgåva 2012-02-06 Sid 1(27) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1 Nuläge... 3 1.1 Behovsbild... 3 1.2 Nätutbredning...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

PTS Bredbandskartläggning 2012

PTS Bredbandskartläggning 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:7 Datum 2013-03-19 PTS Bredbandskartläggning 2012 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren,

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, ann-sofie.fahlgren@pts.se 1 Anteckningar: 2 Anteckningar: 3 Anteckningar: 4 Anteckningar: 5 När det gäller det offentliga kan man säga att allt är förbjudet om det inte

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2013

PTS bredbandskartläggning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:12 Datum 2014-03-21 PTS bredbandskartläggning 2013 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Sida 1 av 12 Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Med tidigare känt underlag som grund och med kompletteringar och förtydliganden efter PTS besök redovisas följande sammanställning kring telekommunikationer

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer