Svenljunga kommuns bredbandsresa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenljunga kommuns bredbandsresa"

Transkript

1 Svenljunga kommuns bredbandsresa KommITS Örebro Christian Bonfré IT Chef

2 Först kom el:en

3 Sedan kom > 2012 > från 0 till 900 miljoner aktiva användare varav störst del efter 2008

4 Nätskiss Svenljunga 2007 Upphandling % möjlighet till internetuppkoppling via ADSL Sandsjön Lockryd (Skanova) (CSIT/Qudracom) Bättre än många! (då) Minimal insats från kommun Håcksvik Mårdaklev Kalv

5 2008 begränsningar i nätet Brostorp 6 /20 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s Ullasjö + 22/53 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s (Full) Örsås + 36/132stInternetacess max 250 eller 500Kb/s Ågärde 11/ 40 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s Tittebo 9 /24 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s Ringestena + 29/71 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s (Full) Roasjö + 33/93 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s Snärsbo 12/39 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s * Hålebäckstorp 15/43 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s (Full) * Skyarpsby +/- 14/57 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s * Stäpelsbo 13/45 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s (Full) * Störshult 12/39 st Internetacess max 250 eller 500Kb/s Håcksvik Via Radiolänk,ej BredbandsTV eller Bredbandstelefoni Kalv(-sjöholm) Via Radiolänk,ej BredbandsTV eller Bredbandstelefoni Mårdaklev Via Radiolänk, ej BredbandsTV eller Bredbandstelefoni

6 Mobil täckning 2G, 3G, 450 ( 4G täckningen tillför inget)

7 Bredbandsbrister i Västra Götaland 1. Kvarvarande vita och gråa fläckar utan bredband alls. 75 områden i länet. Ca invånare. 2. Radiolänkanslutna telestationsområden. Maximalt kan 8/0,8 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL beställas. 57 områden i länet. I ovanstående områden bor det totalt ca invånare 3. Områden utanför ca 2 km fågelavstånd från närmaste telestation. Utanför detta område har man inte möjlighet att beställa trådbundet bredband med 2/2 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL som är ett mål för 2010 enligt IT-infrastrukturstrategin. I område 1,2 och 3 ovan bor det ca invånare totalt. Drygt 7 % av invånarna. Page 7

8 VGRs finansieringsupplägg VGR bredbandsstöd (Kommun/VGR delar finansiering) Lbp-stöd Kommun medfinansierar Ev. mobilmast Befintlig fiberstruktur Ny fibersträckning AP Fiberförening i landsbygd Fiberanslutningspunkt Page 8

9 Svenljunga kommuns förutsättningar ,5 inv/km 2 75km 35km Public

10 Svenljunga kommuns förutsättningar 2009 Olika lösningar olika delar av kommun Fiber att föredra Radiolänk som Alternativ Lokala Bredbandsföreningar (Hur då?) 3G, 4G, NMT450 Adsl? Vdsl? Hdsl? Kommun avsatte 9,5 milj +Ansökan till region 9,5 milj Public

11 Svenljunga kommuns förutsättningar 2009 Olika lösningar olika delar av kommun Fiber att föredra Radiolänk som Alternativ Lokala Bredbandsföreningar 3G, 4G, NMT450 Adsl? Vdsl? Hdsl? Kommun avsatte 9,5 milj +Ansökan till region 9,5 milj Public

12 Första planeringen för fiber

13 Stamledning och accessnät

14 1:a Fiberföreningen Roasjö Fiberförening

15 Fiberföreningar med ek.stöd Roasjö Fiberförening (upphandlat 2011) Södra Kind Fiberförening (upphandlat 2012) Ebbarp Grimstorp (ÅGE) fiberförening (upphandlat 2013) Örsås Revesjö Fiberförening (upphandling pågår 2013) Ullasjö Fiberförening

16 Fiberföreningar utan ek.stöd Hillared fiberförening Aktiv, finansieras via stiftelse, bidrag och egen insats Överlida Mjöbäck Aktiv, finansieras egen insats, begränsad bidrag Holsljunga fiberförening Aktiv, finansieras egen insats, begränsad bidrag Sexdrega Nystartad i april 2013

17 Marknadskrafterna vaknar

18 Bredbandsföreningar i Svenljunga Hillared Sexdrega Ebbarp/Grimstorp Svenljunga tätort Holsljunga Roasjö Etapp 1 Etapp 4 Ullasjö Etapp 3 Örsås Överlida Mjöbäck Etapp 2 Södra kind

19 Samarbeten/Samverkan Borås stad: Gränsområden Roasjö/Hillared Vara, Säffle, Årjäng kommun: Samverkan långsiktig förvaltning

20 Utmaningen framåt: Långsiktig förvaltning Hur får vi nätet att leva och utvecklas efter att bredbandsprojektet är klar?

21 Långsiktig förvaltning? Kund och leverantörs kontakter Föreningen för bredbandet i Svenljunga kommunstyrelse Samarbetsavtal Södra Kind Ullasjö IT enheten Roasjö Örsås Bredband Hillared Ebbarp Vem gör vad Vad görs när Ekonomi Uppföljning Överlida Mjöbäck Holsljunga

22 Långsiktig förvaltning? Lånar ut stomnät Föreningen för bredbandet i Svenljunga Vem gör vad Vad görs när Ekonomi Uppföljning kommunstyrelse Samarbetsavtal Södra Kind Ullasjö IT enheten Roasjö Örsås Bredband Hillared Ebbarp Överlida Mjöbäck Holsljunga

23 Långsiktig förvaltning? Kund och leverantörs kontakter Föreningen för bredbandet i Svenljunga kommunstyrelse IT enheten Vem gör vad Vad görs när Ekonomi Uppföljning Samarbetsavtal Södra Kind Roasjö Ullasjö Örsås Hillared Ebbarp Överlida Mjöbäck Holsljunga

24 Tredje part Skanova Quadracom ComHem Telenor Annan Långsiktig förvaltning? Leasa ut nätet Vem gör vad Vad görs närsamarbets avtal Ekonomi Uppföljning Föreningen för bredbandet i Svenljunga Södra Kind Roasjö Ullasjö Örsås kommunstyrelse IT enheten Hillared Ebbarp Överlida Mjöbäck Holsljunga

25 Långsiktig förvaltning? VGR Kommuner Gemensam Förvaltning: Samarbete Föreningen för bredbandet i Svenljunga kommunstyrelse ÖPPET NÄT VÄSTRA GÖTALAND Vem gör vad Vad görs närsamarbets avtal Ekonomi Uppföljning Södra Kind Roasjö Ullasjö Örsås IT enheten Hillared Ebbarp Överlida Mjöbäck Holsljunga

26 Kvarstående utmaningar? Hur hantera de som ligger utanför bidragsdelarna efter att vi är klara? Hur hantera framtida inkopplingar/ utökningarna /prissättningar? Vad vill Politiken, Vad vill VGR? (gällande förvaltning och vidare utbyggnad) Hur hantera uppgraderingar som kommer? Eller är detta den sista bredbandsfrågan i kommunen?

27 Bredbandsresan 2007 möte med alla byalag :a möte med VGR 2009 juni möte med Roasjö 2009 dec klart med Bredband feb ansök pengar VGR 2010 nov möte Kalv 2011 jan möten i Mårdaklev, Håcksvik, Kalv 2011 mars möte i Örsås 2011 maj upphandling Del 1 av Stomnät (Roasjö) 2011 nov möte i Hillared 2011 nov möte i Ullasjö 2012 feb möte med Ebbarp-Grimstorp 2012 juni Upphandling Del 2 av stomnät (S:a Kind) 2012 sep möte med Överlida/Mjöbäck 2012 nov börjat prata med Sexdregabor 2012 dec Holsljunga Fiber bildat 2013 jan Informationsmöte Svenljunga tätort

28 Förenklad väg till förverkligande Döda förväntningar om 4G och någonannan Bilda formell förening Gå med i en Paraplyföreningen Rekrytera medlemmar Sök bidrag Leader/Länsstyrelse/Region Gör en projektering Besluta att genomföra Samförlägg med kommunens Stomnät Slutför projektet Samverka med Paraplyet för omgång 2

29 Kommunala framgångsfaktorer Politisk enighet (finansiering) Utgå från ens egna förutsättningar Ha en tydlig målbild vad man vill Rätt kompetens från kommun som stöttar Var tydlig från kommun: vem gör vad Engagemang: Var alltid nåbar, ställ alltid upp, ge besked Timing

30 Risker på vägen Försök att göra affär (Man kan inte avgiftsbelägga en enskild väg, fokusera på att lösa problemet med bredbandet istället!) Försök att uppfinna hjulet själva (ta hjälp och se hur andra lyckats och gör på samma sätt!) Några få eldsjälar blir de som gör allt (delegera, släpp in och låt andra vara med, mycket skall göras och det räcker för alla) Stänga ute fastigheter som ligger fel (Alla ska vara med för att få bidrag) Myndighetstrassel Formalia måste skötas (tyvärr), vi har regler som måste följas, annars riskerar vi ett ekonomiskt bakslag Biotop inventering (Finns områden med fridlysta växter o djur?)

31 Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Christian Bonfré Svenljunga kommun (100% fiber)

32 Så här långt har vi kommit Delprojekt 1: Roasjö fiberförening. Täcker in 3 bristområden samt ett antal master. Status: Upphandlat 2011 ( :-) + Tilläggsbeställningar lagda 2012: Förstärkning stam för anslutning Delprojekt 5 samt förtätning av skåp strategiskt placerade ( : :-) Utbetalt till den 30/ : :- +moms Delprojekt 2: Södra Kind. Täcker in 6 bristområden Status: Upphandlat 2012 ( :-) + Option på att få närmare master :- Utbetalt till den 30/ : :- + moms Delprojekt 3: Östra. Täcker in 3 bristområden Status: Planerad upphandling Delprojekt 4: NordÖst: Täcker in 2 bristområden Status: Planerad upphandling 2013 Delprojekt 5: Mitt: Kopplar samman ett område med Delprojekt 1 för att sätta upp en nod samt möjliggöra för ett antal master Status: Planerad upphandling 2013

33 Långsiktig förvaltning Föreningen för bredbandet i Svenljunga kommunstyrelse Samarbetsavtal Södra Kind Ullasjö IT enheten Roasjö Örsås Bredband Hillared Ebbarp Vem gör vad Vad görs när Ekonomi Uppföljning Överlida Mjöbäck Holsljunga

34 Förslag Ansvarsfördelning Kommunen: äger Stomnätet (svartfiberkoppling) Föreningarna: äger accessnätet (Tjänstekoppling) Paraplyförening för föreningarna: Representant för kommun och föreningarna beslutar om frågor berörande hela nätet via en ekonomisk paraplyförening (ett au för respektive part)

35 Uppkomna situationer (Frågor) Hantera fastighetsägare som inte vill vara med Kommunens biotopinventering Strategiska kanalisationer utanför aktiv projektering Kommunens fastigheter Paraplyföreningen kommunens (långsiktiga) roll? Driftskostnader (gemensamt underhåll med föreningarna) budget Samverkan andra (Grannar o Andra) direkta kostnader Nya föreningar utanför bredband 2.0 Budget?

36 Uppkomna situationer (Svar) Hantera fastighetsägare som inte vill vara med Förslag på svar: Då problemen kan komma tillbaks till kommun bör kommunen tillse att ge framtida fastighetsägare en rimlig förutsättning att kunna koppla upp sig, ska vi inom rimliga gränser förbereda stamkopplingen så att det som kan förutses förbereds inom den budget som finns för projektet. Max +/ 10% från upphandlat nät

37 Uppkomna situationer (Svar) Kommunens biotopinventering Förslag på svar: Kommunens biotopinventering görs i samverkan med bredbandsföreningarnas planering. Eventuella merkostnader som kan uppkomma kan belasta projektet. Beslut tas i tjänstemannaorganisationen upp till 5% av delprojektkostnad

38 Uppkomna situationer (Svar) Strategiska kanalisationer utanför aktiv projektering Förslag på svar: Kostnader och budget för detta går utanför och hanteras i budgetberedning enligt det förslag som Samhällsbyggnadsförvaltningschefen och IT chefen tagit fram

39 Uppkomna situationer (Svar) Kommunens fastigheter Förslag på svar: För fastigheter som har kommunal verksamhet och där stamkabeln går skall i upphandlingen anslutningspunkt upphandlas. Där kommun är fastighetsägare skall option för anslutningspunkt begäras och antas om kostnaden är rimlig. Ansvariga för upphandlingen bedömer rimligheten för extrakostnaden

40 Uppkomna situationer (Svar) Paraplyföreningen kommunens (långsiktiga) roll? Förslag på svar: Att kommunen tar en aktiv roll för att säkerhetsställa överlevanden av fibernätet är viktigt. Kommunen tillsammans med paraplyföreningen arbetar fram ett avtal där

41 Uppkomna situationer (Svar) Driftskostnader (gemensamt underhåll med föreningarna) budget Förslag på svar: Kommunen tillser att budget för detta tillförs i budgetberedning

42 Uppkomna situationer (Svar) Samverkan andra direkta kostnader Förslag på svar: Där samverkan i stamnätsfiberutbyggnaden med grannkommuner kan ske ska detta beaktas inom varje delprojekts budget med upp till c:a 10%. Kostnader över detta får ses efter alternativ finansiering eller att det görs en strategisk enskild bedömning av kommunens tjänstemannaorganisation med syn på totala budgeten för hela bredbandsprojektet. Samverkan om långsiktig förvaltning med andra kommuner uppmuntras och stödjs. Eventuella avtal tas senare politiskt om sådana former framkommer.

43 Uppkomna situationer (Frågor) Nya föreningar utanför bredband 2.0 s Budget? Förslag på svar: De nya föreningarna får inte äventyra de medel som finns avsatta för de grå och vita fläckarna. Dessa föreningar stöttas genom andra sätt om det inte går att se en direkt strategisk vinst för kommunen. Görs bedömningar att ekonomin eller tidsplan för bredband 2.0 inte äventyras och att föreningarna är berättigade till bidrag, så får tjänstemannaorganisationen i uppdrag att stödja dessa föreningar i den prioritet de bedömer.

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Information om bredband och fiber

Information om bredband och fiber Information om bredband och fiber Medverkande Marks kommun Bengt-Allan Frost, VD Marks Kraftvärme AB/Marknet Axel Berg, Nättekniker vid Marknet Rano Eliasson, Projektledare vid Marknet Thomas Hellberg,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

IT-lnfrastrukturprogram

IT-lnfrastrukturprogram Marks kommun 2012-08-30 1 (39) IT-lnfrastrukturprogram Marks Kommun 2012 MARKS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 17 - Dnr Diariepl.b. ÖIH Läge för det goda livet Version 1.0 Marks kommun 2012-08-30 2 (39)

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Bredbandsstrategi för Marks kommun.

Bredbandsstrategi för Marks kommun. Bredbandsstrategi för Marks kommun. 1(10) Bredbandsstrategi för Marks kommun. MARKS KOMMUN Kommunstyreisen 2012-12» 17 1 Dnr Diariepl.b. 01H Innehållsförteckning Inriktning för bredbandstäekning i Marks

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer