Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År"

Transkript

1 O K T O E R 2014 Webbtidningen D E C E M B E R Redaktör: Susan Englund Ansvarig utgivare: Anders Fredrikson K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R : S U S A N E N G L U N D I N S A M L I N G / R E D I G E R I N G A V T E X T E R : L J U B O M I R D E V I C O C H J E N N I F E R S U N D B E R G God Jul & Gott Nytt År

2 S I D A 2 INSÄNDARE En insändare är en text där man skriver vad man tycker. Du som elev får gärna skriva insändare i Webbtidningen och också svara på andras insändare. Kontakta redaktören: Att vinna 250 miljoner kronor Jag läste i Webbtidningen Komvux Södervärn mars 2014 om vad man vill göra om man vinner 250 miljoner kronor. Jag tänker: att stanna i Sverige är bättre än att komma tillbaka till mitt land. Jag vet att pengar är viktiga, men ibland är demokrati bättre än alla världens pengar. Om du vill hjälpa din familj, kan du hjälpa dem i Sverige. Ett bra liv är viktigare än pengar. Pengar kan inte lösa alla problem. Muhannad Abdul Razzak 1C

3 S I D A 3 INSÄNDARE Sluta kasta skräp på vägen! Jag bor på Nobelvägen vid Dalaplan. Jag tycker att mitt bostadområde är jättedåligt! På gångvägarna och vägarna skräpar folk ned väldigt mycket. Man ser mycket skräp, t.ex. hundbajs, fågelbajs, tomglas, glasspaket e.t.c, när man tar en promenade runt omkring i området. Tyvärr, inträffar detta alltför ofta! Om man kastar hundbajs på vägen luktar det jättedåligt. Det är inte bra för miljön och ser inte bra ut. Det rena området är viktigast för alla människor, särskilt för barnen eftersom de går i skolan varje dag. Därför måste vägarna bli rena och fina. Hundägare kan plocka bajs i påsen och kasta det i soptunnan. Både hundägare och alla människor i området bör följa regeln. Malmö kommun kan också ta hand om detta område. Vi måste alla hjälpas åt att stoppa nerskräpningen på vägarna! Nuzhat Nasiba Kabir

4 S I D A 4 INSÄNDARE Barn och föräldrar - hur skapar man bra relationer i familjen? Föräldrar skapar bra relationer till sitt hem eller sina barn när de gör saker tillsammans. Till exempel, jag har två döttrar och vi brukar gå och handla, laga mat, simma på Aq-va-kul, diska och tvätta. Och de är glada när vi är tillsammans. Min stora dotter brukar prata med mig om allt som händer när hon är ute med sina kompisar, för att jag har bra relation med henne. På fredagar har vi alltid fredagsmys. Jag gör popcorn, chips, saft, sätter på en barnfilm och vi sitter i soffan och har en trevlig kväll. Relationer mellan barn och föräldrar är mycket viktigt, tror jag. Jag har till exempel vid det här skrivandet och beskrivandet använt min egen kunskap och erfarenhet som källa, med tanke på att jag själv har varit liten. Jag hade ingen bra relation till mina föräldrar, för att mina föräldrar inte bodde tillsammans. Jag var alltid med min mamma och hon jobbade mycket. Jag och min syster gick på internatskola från det vi var sex år gamla tills vi blev tjugo år. Jag känner en familj i mitt hemland. Barnen hade ingen bra relation till sina föräldrar. De gjorde allt som de ville. I mitt hemland är grundskolan gratis, men de gick inte till skolan. De var alltid hemma och sprang överallt. När flickorna fyllde tretton, blev de gravida och födde barn utan pappornas stöd. Pojkarna blev tjuvar och hamnade i fängelset, men deras föräldrar hade gott om pengar och kunde köpa ut dem. Men problemet i sig var att de inte hade bra kontakt med sina barn. Jag saknade alltid min pappa, men han hade många kvinnor runt omkring sig. En dag blev min mamma sjuk och vi visste inte vad vi skulle göra utan henne, men till slut dog hon. På grund av att vår pappa inte hade någon relation till oss tog mormor och morfar i stället hand om oss. Denna situation var jättetråkig. Om vi bara hade haft bra kontakt med vår pappa skulle allt vara bra - men det var det inte alls. Av egen kunskap och erfarenhet, som jag besitter och skriver om här, vet jag att det är ytterst viktigt att barn och föräldrar har goda relationer i familjen - allt för att de ska leva lyckligt i den här ömtåliga världen! Phiona Namusoke GrSva2-elev

5 S I D A 5 INSÄNDARE Sverige, ett mångkulturellt land Ett mångkulturellt samhälle är när ett samhälle fungerar och utvecklas till det bättre genom att människor med olika kulturella influenser bygger upp det tillsammans. Sverige ses som ett sådant samhälle. Efter riksdagsbeslut på 1970-talet skulle Sverige vara ett mångkulturellt land. Detta grundlagsbeslut fattades i en tid då Sverige hade några procent invandrare, de flesta kom från Finland. Vissa människor som motsätter sig ett mångkulturellt samhälle tycker att resultatet kan bli dåligt om man har eller utövar två kulturer samtidigt. Det finns många personer i Sverige som använder delar av den traditionellt svenska kulturen, samtidigt som de utövar vissa delar av andra kulturer som är vanligare i andra länder. Det finns många tankar och funderingar bland personer som föds i ett land men har föräldrar och släktingar i ett annat. De har en fot i den ena kulturen och en annan fot i den andra. Folk och politiker som inte tycker om mångkulturella samhällen säger att personer kan bli osäkra på vem de är. De kan få problem med sin självbild på grund av olika kulturella influenser som de har i sitt liv och omkring sig. Därför tycker de att man blir mycket mer trygg och stark om man tillhör en enda kultur. Alla vet vad Sverigedemokraterna (SD) brukar säga om det mångkulturella Sverige. Ofta säger de att den svenska kulturen måste bevaras och de ser olika kulturer i landet som ett hot mot det svenska samhället. Det här är ett citat som Sverigedemokraterna använder: "Vi anser också att de värderingar som råder i det traditionella Sverige är sympatiska och värda att bevara. Vi menar att en del värderingar som kommer in i landet och ges stort utrymme i och med att vi ska vara ett mångkulturellt samhälle Fortsättning nästa sida

6 S I D A 6 INSÄNDARE hotar att få en splittrande effekt på samhället. (Sverigedemokraternas hemsida, 2011) Sverigedemokraterna tycker inte att Sveriges samhälle går att hålla ihop om inte alla människor i det delar samma kultur. De vill därför att alla invandrare ska assimileras i samhället, d.v.s. att de ska anpassa sig till Sverige och inte att Sverige ska anpassa sig till invandrarna. Jag gillar att Sverige är ett mångkulturellt land, men samtidigt tycker jag att man ska anpassa sig till den svenska kulturen också. Att anpassa sig till svenska seder och traditioner kan innebära många olika saker och detta kan göra att man förstår sig bättre på det svenska folket och hur saker och ting fungerar i Sverige. Vad menas då med begreppet "kultur"? Vissa människor tycker att kultur är något som finns i ett visst land eller hos en viss folkgrupp och att den går från person till person. Jag tycker att människor brukar blanda ihop kultur och ursprung. Till exempel vi som kommer från Sydamerika har ett ganska hetsigt och svårt temperament och det brukar vi ofta få höra att det ligger i kulturen. säga att de delar samma kultur trots att de kommer från olika länder. Men man måste trots allt tänka på att det inom varje land finns olika kulturer. Övriga källor: Solange Dos Reis Oliveira, GrSva2-elev Men detta är inte sant. Ett svårt och hetsigt temperament kan ju alla människor ha, men vissa kan hantera det bättre än andra. Det betyder inte att man automatiskt har samma kultur bara för att man kommer från ett och samma land. Alla med svensk bakgrund har inte samma levnadssätt, och traditionellt sett har det inte varit så heller. Vissa människor brukar

7 INSÄNDARE Fördelar med två språk för nyanlända S I D A 7 Språk är som ett maktmedel som man kan uttrycka och utveckla sina känslor, tankar och sin identitet med. Dessutom kan man ha kontakt med samhället genom språket. Utan ett flytande språk blir man begränsad och sluten i ett skal. Därför finns det stora problem för folk som flyttar till ett annat land med ett främmande språk. Det ska bli svårt för dem att använda eller lära sig nya kunskaper. Detta är ett större problem hos vuxna än hos barn. Jag anser att det kan bli lättare att lära sig ett nytt språk med hjälp av TV och ny teknik (såsom Internet och iphones). Men jag tycker också att modersmålet alltid har en stor plats i livet, för att man lär sig ett annat språk enklare. I början känner man sig dövstum inför ett nytt språk och med rätt översättning och jämförelser kan man dyka djupare in i ämnet. Med tiden blir översättningen mindre än tidigare och man kan förstå genom de enkla ord som man lärt sig. Enligt en artikel av Elin Fjellman Jaderup Dubbla språk i skolan bra för nyanlända, hämtad från Sydsvenskan den 26 augusti 2014, fick vi veta att på Rosengårdsskolan har de flesta elever ett annat modersmål och de pratar mer arabiska hemma. Trots att lärarna undervisade på ett enkelt sätt lärde eleverna sig inte djupare skolkunskaper. En av lärarna blev intresserad av att eleverna kunde använda sitt modersmål som ett hjälpmedel i undervisningen. Forskningen med flerspråkig NOundervisning (naturorienterande ämnen) visar att med hjälp av modersmålet utvecklas kunskap bättre och djupare och nyanlända kan använda sina tidigare kunskaper med hjälp av modersmålet. Anders Jakobsson är professor i naturvetenskaplig didaktik. Didaktik är vetenskap om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll. Han säger: Den som har ett utvecklat modersmål har större chans att utveckla ett bra andraspråk. Jag har erfarenhet från min barndom och uppväxt. När jag var sex år gammal bodde jag med min familj i en liten stad som heter Masole i norra Iran. Sedan Fortsättning nästa sida

8 INSÄNDARE S I D A 8 flyttade vi till en stor stad. Iran är ett land med flera språk, men alla elever måste lära sig persiska i skolan. Språket som vi talade i Masole skiljer sig från persiskan. I början var det svårt för mig att lära mig kunskap som var på persiska. Jag kan komma ihåg att min äldre syster hjälpte mig med översättningen. Efter två-tre månader kunde jag utveckla mitt språk som andraspråkselev. En annan erfarenhet är när jag flyttade till Sverige med min son. Efter ett år klarade han språket och kom till gymnasiet och började studera naturkunskap. I början hade han problem att förstå biologi, kemi och fysik. Med hjälp av modersmålet och källor som finns på persiska kunde han förstå och förbereda sin läxa. Till exempel, om man förstår grammatik på sitt språk kan man lära sig bättre och enklare hur det hela fungerar på det nya språket. Nu använder han mindre än tidigare sitt modersmål för att förbereda läxan, därför att svenskan blev kunskapsspråket för honom med tiden. Enligt artikeln blir flertalet av lärarna bekymrade när eleverna använder sitt modersmål, för att svenskan inte utvecklas bra och lärare kan bli exkluderade (d.v.s. utestängda). Men läraren Annika Karlsson i sin tur observerar att när elever använder modersmålet, förstår de enklare ett ämne med detaljer. Dessutom utvecklas det nya språket bättre med hjälp av modersmålet. Annika Karlsson säger: Att eleverna behöll arabiskan skedde inte på bekostnad av svenskan. Språken berikar varandra. Till slut är modersmålet ett hjärtas språk som man får känna en samhörighet till, med sina nära och kära. Språket är inte bara viktigt för lärandet utan även för självkänsla och identitet. När man är ledsen och stressad fungerar modersmålet på ett bra sätt, d.v.s. att man känner en trygghet. Dessutom visar studien att ett rikt förstaspråk underlättar lärandet av ett andraspråk. Därför är modersmålet en viktig faktor för alla människor. Niloufar Dadvand, Gy02 Skrivkurs Webb

9 S I D A 9 INSÄNDARE Släpp de gamla tiderna och tänk nytt Kungen får mycket pengar och till och med ett eget slott. Jag tycker att det är fel. Skatten som svenskarna betalar går bland annat till kungen. Pengarna använder han till alla möjliga grejer. Nyligen var det till kronprinsessans bröllop. Alla andra måste betala sitt eget bröllop, varför måste inte kungafamiljen det? Jag har inte lust att ge skatt åt kungahuset, som de använder till onödiga saker. Pengarna skulle kunna gå till exempelvis skolor och utbildning. Allt skulle vara så mycket rättvisare så. Släpp de gamla tiderna, med soldater och kungar och tänk nytt, vi lever ju ändå i 2014! En ung antirojalist

10 S I D A 10 INSÄNDARE Att skiljas när man har barn Barn är vår framtid. När vi som vuxna kommer till en punkt då vi ska skiljas, måste vi tänka på våra barns känslor. Barnen ska bli jätteledsna och jättebesvikna och de tycker att det är deras fel att deras föräldrar ska skiljas. inte sant. Om vi inte löser problemen nu, ska samma saker hända igen i våra nya relationer. Så vad ska vi göra? Vi måste försöka fixa och kämpa i relationen för att rädda vårt äktenskap, för barnens skull. Vi som vuxna måste ta ansvar för våra barn. Det är lätt för oss att säga: Jag älskar inte dig längre, jag tycker att vårt liv är tråkigt. Vi måste skilja oss! Men vi måste tänka på att vi har barn och höra vad barnen tycker. Ska de bo tillsammans med mamma eller pappa, eller hos pappa en vecka och nästa vecka hos mamma? Men å andra sidan, om vi verkligen har bestämt oss för att skiljas, bör vi göra det på ett positivt sätt. Då minimeras lidandet för barnen! Anja Chen, GrSva2-elev Nuförtiden är folk lata i relationerna och vi är så stolta. Vi tycker att det är lätt att träffa en ny man eller kvinna och då är problemen lösta. Men det är

11 S I D A 11 INSÄNDARE Att skiljas när man har barn Det är vanligt att det finns problem i samhället och i hela världen. Det kan vara olika typer av problem, såsom ekonomiska, politiska, sociala och kulturella. Det spelar stor roll att exempelvis tro på Gud och ha en trosuppfattning. Men det viktigaste och heligaste av allt är att familjens identitet och sammanhållning består - och då undviker man också alla problem som uppstår i barns och föräldrars liv. Som förälder med lång erfarenhet med barn och ungdomar är det lättare att lösa konflikter och allehanda problem. Men som oerfaren och ensamstående mamma eller pappa behöver man både moralisk, ekonomisk och psykologisk hjälp. Man kan läsa litteratur om samma tema för att få kunskap och erfarenhet. Anja Chen, GrSva2-elev Dessa barn är oftast deprimerade och ledsna, eftersom de har ett svagt förtroende för sig själva och därför är de ofta självmordsbenägna och de har väldigt svårt att anpassa sig i samhället.

12 S I D A 12 INSÄNDARE Sverige format av invandringen Nuförtiden är Sverige ett mångkulturellt samhälle, där olika sorters kulturer möts. Cirka 2,5 miljoner invandrare lever i Sverige och en stor andel av befolkningen är utrikesfödda. Men det är en stor utveckling som det svenska samhället har genomlevt i och med invandringen. Det är andra tankar idag kring hur vi ägnar mer tid åt att mötas och samarbeta. Under talen startade den stora flyktinginvandringen till Sverige. De utländska medborgarna påverkade ganska mycket i det svenska samhället, säger Johan Schück. (Aftonbladet, onsdag 15 oktober 2014) Under talen behövde Sverige en stor arbetskraftsinvandring på grund av sin starka ekonomiska tillväxt. Det var främst invandrare från Grekland, Jugoslavien, Turkiet, Italien och Finland; resten av invandrarna var mestadels flyktingar från olika krig. När de kom till Sverige sökte de så fort som möjligt arbete inom olika arbetsmarknader. Så småningom blev den svenska ekonomin allt starkare på grund av detta. Invandrarna kom till Sverige med sina kulturer, matvanor, traditioner, språk och etniska bakgrund och samhället påverkades djupt av det. Enligt mig har Sverige blivit ett rikare land med invandringen. Utländska matvanor väckte en ganska stor uppmärksamhet i det svenska samhället. Svenskar äter allt oftare pizza, falafel, kebab, baklava, langos och så vidare. Nu har Sverige även ett stort matkulturutbyte med olika länder i världen. De olika språkens inflytande är en av de största faktorer som gör att det svenska samhället påverkas sociokulturellt; som exempel kan nämnas det arabiska uttrycket jalla, jalla (skynda, skynda) eller ordet guss (tjej) som har turkiska rötter. Sverige är en mångkulturell värld idag. Men om man ska ha ett bättre och tryggare Sverige krävs mer insatser för att stimulera invandringen. På så sätt får man en starkare gemenskap mellan invandrare, svenskar och med andra folkgrupper i samhället. Gökhan Aytac GrnSva2-elev

13 S I D A 13 INSÄNDARE Stress i vardagen skapar problem Det blir allt vanligare med stress och det är ett av vår tids största problem i samhället. Stress och ångest uppkommer i olika stressrelaterade situationer på både positivt och negativt sätt. Det finns olika typer av stress, såsom stress på jobbet, i skolan och där hemma, stress i relationer och förhållanden, stress med ekonomin och hälsan. Allt fler människor sjukskriver sig på jobbet för att de inte trivs med sina kollegor, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Det saknas rutiner, arbetsbeskrivningar, en god arbetsmiljö och välbetalda löner för att arbetstagaren ska vara nöjd med sitt jobb. mellan barn och föräldrar, ojämställdhet, jobbiga äktenskapsförhållanden samt oorganiserad hemmiljö. I skolans värld finns allt mer stress på grund av många lärarbyten, avsaknad av pedagogiska verktyg, mobbningar och kränkningar, ångest inför prov, med mera. För att lösa skolproblematiken borde man införa ordning och disciplin, fler behöriga lärare och kuratorer, samt lyssna på elevers åsikter, behov och förutsättningar. Där hemma upplever barnen allt mer stressiga situationer på grund av tonårsproblem och trotsålder, ekonomi, brist på kommunikation För att lösa stressen hemma måste man diskutera och hjälpa familjemedlemmarna på bästa möjliga sätt. Hälsan är viktigast av allt, för om man inte är frisk saknar man livsvilja och då kan det vara svårt att klara av livet och stressen. Jag tycker att man ska ha ett barn och ett kvalitativt liv. Man måste ha balans i allting man gör för att uppnå största harmoni. Anja Chen, GrSva2-elev

14 S I D A 14 INSÄNDARE Sverige förr och nu Vad har ändrats i Sverige på 20 år? Har det blivit bättre eller sämre? Det är många som pratar både om positiva och negativa saker som har förändrats under den här tiden. Sveriges ekonomi är mycket bra. Folk får bra lön och kan köpa hus, lägenhet eller bil. Levnadsstandarden har utvecklats under flera år. Svenskarna kan resa utomlands enklare. Även om det var en ekonomisk kris under 2006, påverkade det inte Sverige så mycket. Om vi tittar på staden, så är det många saker som har förändrats. Städer har blivit större och invånare har utökats. Affärer, restauranger och livsmedelsbutiker har blivit fler. Det har blivit vanligare att äta ute. Det finns många shoppingcentra nuförtiden. Men å andra sidan kan man hitta mycket skräp i staden. Många människor respekterar inte det här med renhållning och de kastar inte skräp i papperskorgar. Sverige har tagit emot många invandrare och antalet invandrare har ökat. Det är bra att Sverige är öppet för flyktingar, som flyr från krig och svårigheter. En positiv sak är också att man kan lära sig andras kulturer och språk. Men det är många som säger att Sverige inte kan ta emot människor från andra länder utan i stället borde hjälpa dem på plats. En av de viktigaste sakerna som folk kritiserar är välfärden, som har blivit sämre på flera år. Sjukvården och skolan har försämrats, men den nya regeringen har lovat att man ska satsa på dessa problemområden. Sverige har förändrats mycket under många år. Människor har också blivit annorlunda. Vi måste se både våra dåliga och ljusa sidor - och om det nu finns något negativt måste vi kämpa för att lösa det! Pouria Jaberi, Sva01-elev Skrivkurs Webbtidningen

15 INSÄNDARE: Sverige förr och nu S I D A 15 Det var många svenskar som utvandrade till Amerika på 1850-talet. Cirka en miljon svenskar emigrerade dit, kan man läsa om på nätet - bland annat på sidan "Svenskarna i Amerika/ Populär Historia", för att Sverige var ett väldigt fattigt land på den tiden. Det fanns stora familjer med många medlemmar och på samma gång fanns det ont om livsmedel och mat för dagen. För att baka bröd använde människor bark från träden eller potatis. De torkade också kött, fisk, ost för att det skulle hålla längre och några vitvaror, såsom kylskåp och spis, fanns inte då. Forntid är en tid som ägde rum för mycket länge sedan. Det kallas också förhistorisk tid. För år sedan var hela Sverige täckt av is år senare hade isen försvunnit från södra Sverige och då kom växter, djur och människor. Människor levde på att jaga, fiska och samla växter som gick att äta. Ungefär år före vår tideräkning började människor i Sverige tillverka saker, metaller och brons. De började köpa och sälja saker inom Europa. Industrialiseringen kom sent till Skandinavien, någon gång i början av 1900-talet. När Sverige började bygga industrier, då spred sig också oron runt om i landet kring hur man skulle tillvarata deras intressen. Efter några decennier fick man således problem med föroreningar i vattendrag eftersom ingen rening förekom - och det är tvärt om nuförtiden. Under andra världskriget kom många föräldralösa barn från Finland och övriga Europa till Sverige på grund av kriget. Vårt land hjälpte dessa krigsbarn, så att de kunde få ett bättre liv här. Sverige har förändrats väldigt mycket och snabbt. Landet har många naturtillgångar, till exempel guld, järn och koppar med mera, som har påverkat landets ekonomi till det bättre. Det har blivit ett rikare land på många sätt på kort tid. Man har en mångfald i ekonomin, kulturen, historien och språket. Tidigare fick kvinnor arbeta hemma för att uppfostra barnen, laga mat, städa och handla - det är stor skillnad nu från förr. Kvinnor har rätt att arbeta inne eller utanför hemmet. De har rätt att rösta och det finns mer jämställdhet mellan män och kvinnor i samhället. Samhället är sålunda helt förändrat idag. Förr hade kyrkan mycket makt och rätt att bestämma över människor. Då fanns inte demokrati, nu är det tvärt om. Nu styr folket och bestämmer genom att rösta. Kyrkan spelar ingen större roll i vårt samhälle idag. Det finns många exempel som visar att världen och Sverige har utvecklats och förändrats i rekordfart. Exempelvis tidigare fanns hästar med vagn för att pendla och hjälpa människor från en stad till annan, men nu finns bilar, flygplan och tåg (transportmedel). Som källor har jag använt mig av material från nätet, såsom fakta om Sverige på Wikipedia, men även böcker ur serien Sveriges historia (del 1-8, Norstedts, ), Sweden in pictures - Sverige i bilder (Lyxo, 2006). Jag har genom min läsning utvecklat mina kunskaper om hur Sverige har förändrats från förr till idag. Linda Kh. Mikha GrSva2-elev

16 S I D A 16 Shoppingresa till Ullared En lördags åkte jag och nästan 31 andra personer till Ullared kl.7.30 på morgonen. Det var somaliska föreningen som bjöd oss. Vi betalade bara 50 kronor. När vi åkte buss satt en person som jobbar på somaliska föreningen med oss. Han heter Jama. Han berättade om affären och han sa att det fanns olika kläder, t.ex. damkläder, barnkläder och herrkläder. Det fanns många saker som man använder i huset. När vi kom dit fick jag stå i kö ungefär en timme bara för att komma in. Jag var intresserad av Ullared. När jag gick in i affären blev jag förvånad för jag tror inte att det finns en likadan affär i hela världen. Det var så mycket människor! Det kom människor från hela världen. Jag köpte kläder till min dotter som hon behövde. Jag köpte ett par byxor på KappAhl tidigare och betalade kronor. Ullared var mycket billigare, ett par byxor kostade bara 100 kronor. Därför var det en mycket bra affär. Jag köpte olika saker för nästan kronor. När jag var klar gick jag till kassan. Kassan var en stor katastrof! Jag stod i kö i två timmar. Det fanns en stor restaurang. Jag och min syster åt och fikade i restaurangen. Efter det var jag och min syster mycket trötta. Sedan åkte vi buss hem. Jag sov hela söndagen. Souad Sabri 1C

17 S I D A 17 Studiebesök på Malmö Högskola I november åkte jag med mina kompisar i skolan, Gul, Mai och Razia, till Malmö Högskola. Innan vi åkte pratade vi med gruppen i klassen och vi planerade och tittade på tidtabell för buss och tåg. När vi var klara åkte vi tåg från Triangeln till Centralstationen. När vi var framme på Centralen gick vi till Malmö Högskola. Vi studerade själva utan lärare denna dag. När vi kom fram fotograferade vi själva på platsen, t.ex. en växt, en byggnad och en skylt. Sedan gick vi in och promenerade runt på platsen, vi åkte hiss till 5:e våningen och gick till biblioteket. Sedan tittade vi runt och vi tittade på några människor som satt vid datorer. De studerade själva med dator. och pratade om Malmö Högskola. Vi tycker att det är bra att man kan läsa på heltid, deltid, kvällstid och på distans om man vill det. På Malmö Högskola kommer också utbytesstudenter från hela världen. Vi pratade om att många av kurserna på högskolan kan man läsa på engelska. På Malmö Högskola får alla använda biblioteket. Sedan åkte vi tåg tillbaka skolan och lämnade tillbaka ipad till min lärare. Jag tycker att det är bra, och det är roligt också, att vi gjorde studiebesök själva. Ibland behöver vi gå med lärare också för vi förstod inte allt. Suwalaya på Pildammskolan kurs 1C Vi tittade på ett rum som heter Stilla rum där många människor kan be. Det är fint. Efter det gick vi till restaurangen och köpte kaffe. Vi satt

18 Studiebesök på Räddningstjänsten S I D A 18 I somras åkte hela klassen på studiebesök till Räddningstjänsten. Vi träffade en guide som heter Imran. Först hälsade han på oss och sa välkomna. Han berättade om brandbilen och vi tittade på många saker som finns på Räddningstjänsten. Vi satt i en brandbil och några fotograferade. En elev och läraren Annika provade brandmanskläder och syretuber på ryggen. Sedan gick vi till Petrikyrkan och tittade på många olika saker och några satt i bänkarna. Sedan promenerade vi till Stortorget och Lilla torg. Några promenerade med Annika tillbaka skolan och några åkte buss. Det var mycket roligt för vi pratade och skrattade hela vägen. Gul Arezoo 1C

19 Att söka jobb: Personligt brev S I D A 19 Malmö Hej! Mitt namn är Khalid och jag skriver angående tjänsten som kemilärare hos er. Jag kommer från Afghanistan och har bott i Sverige i fyra år. Jag såg er annons i ett annonsblad och det lät mycket intressant. Jag är på jakt efter ett jobb med liknande beskrivning där jag kan få användning för min kompetens, men också utvecklas. Jag är utbildad som kemiingenjör i Afghanistan och har möjlighet att ta ut min masterexamen inom kemiområdet i Sverige. Just nu studerar jag på Komvux för att få grundläggande behörighet för universitet. Jag har lång erfarenhet inom kemi- och matematikundervisning i skolan. Jag är övertygad om att jag skulle kunna hjälpa er med en hel del. Mitt senaste jobb var som trädgårdsskötare hos Green Landscaping AB i Sverige. Jag kan pashto, dari, svenska och engelska. Jag är en mycket positiv person som har lätt för att hitta nya vägar och idéer till lösningar samt gör alltid mitt jobb med största noggrannhet. Jag får ofta höra att min entusiasm smittar av sig och bidrar till en bättre stämning på arbetsplatsen. På fritiden engagerar jag mig som tränare i barnfotboll. Jag är mycket intresserad av svensk historia, så jag läser historieböcker när jag har tid. Jag ser fram emot möjligheten att få träffa er för att presentera mig själv närmare och för att få höra mer om er. Jag kan komma på intervju vilken dag som helst under nästa vecka. Med bästa hälsningar Khalid

20 Min barndom S I D A 20 vägen tänkte jag om jag skulle hinna med saker och ting med min pappa. Jag grät och tårarna rann och jag tänkte hela vägen att han var död. Det var inte så lång väg, men mina fötter orkade inte mer. Jag bodde i en liten by i nästan 20 år. Den ligger i västra Turkiet. Tidigare bodde många människor i min by, men det är inte så nu. Många människor flyttade till Europa eller till några stora städer i Turkiet. På den tiden fanns inga stora affärer i min by, där man kunde handla kläder, mat och hushållsbehov. Vi brukade därför köpa många grejer på en gång, för att vi inte hade någon bil och kunde åka så ofta. När vi bestämde oss för att handla lånade vi en bil från vår granne och åkte dit. Nu vet jag varför jag tänkte så. Han var bara förkyld. Det är ett litet minne från min barndom. I min by var allting svårt och jobbigt för att man inte kunde hinna med allt, t.ex. åkte jag aldrig från min by till en annan stad men ändå var jag glad där. Yasemin Kaplan, GrSvaY-elev Skrivkurs Webb Jag bodde i ett litet hus. Jag hade aldrig ett eget rum. Jag brukade sova med mina syskon. Jag brukade vara med min mamma och hjälpa henne med att städa, baka och tvätta. Vi brukade inte tvätta kläder i tvätt-maskinen. När jag var liten brukade vi tvätta för hand. Jag pratade en hel del med min mamma. När jag var fri hemifrån och i skolan träffade jag alltid mina kompisar. Vi brukade leka på vår eller deras gård. En dag, som jag aldrig glömmer, blev min pappa sjuk medan jag var hos mina kompisar. Jag visste att han var sjuk, men ändå gick jag ut. Efter en timme kom min syster och sa att min pappa var jättedålig; de behövde min kompis pappas bil för att de skulle åka till sjukhuset som låg i Konya. Konya är en stad som ligger mitt i Turkiet. Jag kunde inte stanna mer och vänta på min syster. Jag sprang och ville hinna fram till min pappa. Hela Hej! Det är jag som är Yasemin. Jag kommer varje gång till Skrivkursen Webb för jag vill lära mig nya ord i svenska och engelska, men också för att träna på ordföljden, tempus och hur man skriver en språkligt korrekt text från början till slut.

21 S I D A 21 Min mamma Min mamma är jätteviktig i mitt liv eftersom hon gav mig ett lyckligare liv. Jag känner mig speciell när jag är hos henne. Hon är betydelsefull och värdefull för mig; det är svårt att beskriva hur viktig min mamma är i mitt liv. Jag är själv mamma till en pojke nu och jag förstår varför en mamma kämpar hela sitt liv för sina barn. Vi tycker och tänker på olika sätt. För mig är det viktigaste att man kan bli en riktig mamma när man har ansvaret för sina barn. Jag lärde mig mycket av henne, hon var min första lärare. Min pappa är också viktig, men inte som min mamma. När jag var hos min mamma var livet inte så svårt som nu, eftersom hon stödde mig vid alla händelser och problem. Alltid löste jag mina problem med min mamma. Nu är det svårt för mig att träffa henne efter varje händelse eller problem, så problemen blir större för mig och svårare att hitta en lösning för utan mammas hjälp. Till sist vill jag säga att mammorna är världens underbaraste varelser. Jag vill tacka alla mammor som visar oss rätt väg hela livet. Jag älskar mycket min mamma. YASEMIN KAPLAN, GrSvaY-elev Skrivkurs Webb

22 Mina grannar S I D A 22 Jag bor i en lägenhet som ligger på Kvartettgatan 12 i Malmö. Jag trivs med min lägenhet och utemiljön. känner mig inte ensam för jag har omtänksamma grannar som alltid är nära mig. Jag tänker inte flytta från min lägenhet och området, därför att det finns många bilparkeringsplatser, cykelplatser och lekplatser för barnen utanför lägenheten. I grannskapet har jag många grannar som jag umgås med. Vi hjälper varandra när det gäller barn. Jag är jätteglad för att jag har sådana grannar som är hjälpsamma, snälla och vill vara nära mig hela tiden. De är värdefulla för mig. Jag kan inte beskriva hur viktiga de är för mig. Jag tror att jag är viktig för dem också, för att när de hjälper mig hjälper även jag dem när de behöver hjälp och stöd. Innan bodde jag i Landskrona. Där hade jag en svensk granne som inte var snäll. Han brukade knacka på vår dörr och skrika åt oss. Ibland kastade han in ett brev genom brevlådan, där det stod: Flytta härifrån! Jag vågade inte stanna hemma ensam och därför flyttade vi hit till Malmö. Avslutningsvis vill jag säga att jag trivs väldigt bra i Sverige och trots allt är jag en glad och positiv människa efter många svårigheter och motgångar i livet. Yasemin Kaplan, GrSvaY-elev Skrivkurs Webb Jag bor här i Sverige med min man och min son. Jag har inga släktingar här i Sverige, men jag

23 Bokrapport om Stjärnlösa nätter S I D A 23 Roman, delvis baserad på författarens egna upplevelser. Författare: Arkan Asaad. Norstedts bokförlag, utgiven år Amár är en 19-årig ung svensk man som bor tillsammans med sin far, styvmor och syskon i en svensk stad. Hans liv är som många andra svenska ungdomars; han har inget fast arbete men drömmer och planerar för framtiden. Hans far bestämmer att familjen ska resa till Kurdistan för att besöka släktingar. Amár gillar inte idén om att tillbringa hela sommaren där, som förstör hans egna planer tillsammans med vänner. Hans far är familjens överhuvud; vad han bestämmer är svårt att ifrågasätta och därför ger sig familjen ut på en lång bilresa till Kurdistan. När familjen anländer till Kurdistan och sina släktingar blir det ett varmt mottagande. Amár blir väl omhändertagen av alla och börjar känna att det är ganska trevligt att tillbringa sommaren med sina släktingar. Efter några dagar får Amár antydningar från sina fastrar om att han nu är 19 år och borde tänka på sin framtid vilket inkluderar giftermål. Antydningarna blir så småningom till ett direkt förslag om att han ska gifta sig med sin kusin, den vackra Amina. Amár möter deras antydningar och förslag med ilska; han har inga planer på att gifta sig och om det händer i framtiden vill han själv välja en kvinna som han älskar. Efter flera dagars manipulerande från fastrar och far och Amárs envisa nej till giftermål övergår deras strategi till utfrysning. Efter en tid blir det för mycket för Amár och han skriver motvilligt på kontraktet som säger att han ska gifta sig med Amina, ta ansvaret för att ekonomiskt stötta och att ta med henne till Sverige. Det här blir början till en katastrof för alla inblandade; Amina blir sittande i flera år i Syrien väntandes på sitt svenska uppehållstillstånd och under tiden möter Amár kärleken i Sverige. De får betala ett mycket högt pris för gamla traditioner och hederskultur som kontrollerar andra människors liv. Många böcker och svenska media behandlar problemet med tvångsgifte som drabbar första och andra generationens svenska kvinnor med ursprung från Mellanöstern och Asien. Jag tror att det är en överraskning för många att även männen genom påverkan av föräldrar och familjen tvingas in i relationer de inte själva har valt. Boken belyser återigen problemen som kan uppstå när människor flyttar till ett nytt land och ny kultur. Boken är skriven med ett rakt språk som gör den ganska lättläst och det med en berättelse som är angelägen och vardagsaktuell för alla med tanke på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle i dagens Sverige! Anja Chen, GrSva2-elev

24 Att söka jobb: Personligt brev S I D A 24 Erfaren reseentusiast med lång och bred erfarenhet från resebranschen effektivt sätt. Jag har förmågan att tänka snabbt och är initiativrik. Hela mitt arbetsliv har varit inom flyg- och resebranschen. Jag har lång och bred erfarenhet när det gäller resor, eftersom jag under 25 års tid arbetat på olika flygplatser runt om i Europa. Under de senaste fem åren arbetade jag som chef för biljettförsäljningen på Kastrups flygplats i Köpenhamn ( ). Först började jag arbeta på bokningsavdelningen i Istanbul (1985). Sedan arbetade jag som revenue management -specialist ( ). De senaste fem åren arbetade jag på biljettförsäljningsavdelningen ( ). Jag reserverade och sålde flygbiljetter, men planerade även kundernas destinationer tillsammans med dem. Jag vill använda mina breda kunskaper och erfarenheter hos er. Jag har universitetsstudier inom naturvetenskap och denna utbildning har jag från Turkiet ( ). Jag pratar turkiska, svenska och engelska. Jag är gift och har två vuxna barn. På min fritid tycker jag om att laga mat och baka olika bakverk till min familj och mina vänner. Jag ser fram emot ett personligt möte där jag kan presentera mig bättre samt få mer information om er utlysta tjänst. Jag tycker om att arbeta i grupp och har lätt att få kontakt med människor. För mig är det viktigt att människor i min omgivning mår bra. Jag är en glad, positiv, empatisk och hänsynsfull person. Jag är skärpt, kvicktänkt och tack vare min erfarenhet löser jag ärenden på ett snabbt och Med vänliga hälsningar Erel Nese

25 S I D A 25 En person jag aldrig glömmer Jag glömmer aldrig min pappa. När jag liten var han rolig, jättesnäll, pigg och en ärlig och bra pappa. När mina bröder och jag ville ha nya kläder köpte han det till oss på Eid. Han köpte också leksaker till oss. Vi var glada barn och han lekte alltid med oss. Min pappa hjälpte mig ofta med mina läxor och vi gjorde alltid utflykter till olika platser och vi skulle bo i tält och campa på helgen. När min pappa dog i högt blodtryck var jag mycket ledsen och jag grät i en vecka. Ubah Diriiye 1C

26 S I D A 26 Familjen Nilsson och ekonomin Familjen Nilsson har problem med ekonomin och är på gränsen till en kris. Det är svårt för dem att betala räkningar. Vad kan de göra för att förhindra att deras ekonomi brister? mycket billigare också. Dessutom är det bättre för miljön. Om de vill gå ut och äta kan de laga mat hemma och sedan gå ut på en picknick. Det blir mer ekonomiskt än att äta på en restaurang. Familjen Nilsson har fått problem med ekonomin, därför att de inte kunde planera sina pengar. Knut med sin fru och två barn funderar nu på hur de kan lösa detta problem. Det finns många saker som de kan göra för att lösa detta problem. Först och främst måste de räkna ut hur mycket pengar de får och hur mycket de ska betala på en månad. Det hjälper dem att förstå hur mycket skulder de har på en månad. Kanske finns det några saker som inte är nödvändiga och som de kan undvika att betala, t. ex. att handla lyxiga kläder, äta på dyrbara restauranger med mera En annan sak som de kan göra är en planering för resor. De måste undvika att resa utomlands detta år. De kan i stället hitta fina platser i Sverige att besöka. Det finns också reseerbjudanden som är billiga om man kollar på turistbyråer. För att minska energin kan de använda energilampor för att minska konsumtionen eller släcka lampor som de inte använder. För att kommunicera med andra släktingar eller kompisar kan de använda gratis kommunikation t ex Viber, WhatsApp, Skype, oovoo och så vidare. Jag tror att om de använder de råd som jag har berättat, kan de förbättra sina ekonomiska brister. Det är många saker som alla familjemedlemmar kan hjälpa till med. Alla i familjen kan hitta saker som de inte använder. Det är en möjlighet att sälja de sakerna på loppis och tjäna lite pengar. Knut kan sälja sin bil. I stället kan familjen använda kollektivtrafik eller cykla. Det kan bli Pouria Jaberi, GrSva2-elev Skrivkurs Webbtidningen

27 S I D A 27 En fin plats i Malmö Jag heter Hoda, jag är gift och jag bor i Malmö. Jag ska berätta om en plats som heter Västra hamnen. Där finns en jättestor och fin strand. Västra hamnen ligger i Malmö nära havet. Där finns många människor som badar på sommaren. Om man sitter där är det mycket lugnt och fint. Det finns många lummiga träd och många stora bryggor. När det blir sommar tycker jag om att gå där när det är fint väder. Man kan spela fotboll och simma på den platsen. Det är mycket roligt. Jag tycker att den platsen är lugn, rolig och fin. Jag hoppas att det blir fint väder i sommar. Hoda Kadhom 1C

28 Bokrapport Stjärnlösa nätter S I D A 28 Boken är människans bästa vän, brukar man säga. Och det stämmer, för när man läser en bok känner man att man har lärt sig något, och att man har utvecklat sig på något sätt. Den här terminen hade vi några spännande böcker att välja mellan; men vi hade också vårt eget kroppsspråk att tänka på. Det är så att vår grupp hade tänkt arbeta med en roman och då samtidigt använda oss av våra gester och vår kroppshållning med hjälp av vår lärare Ljubomir, som både var aktiv och tålmodig. Att jobba i team och grupp var svårt i början, eftersom varje elev hade sina åsikter. Det viktigaste för vår grupp var dock att ha någon som kunde organisera allt detta, och det var min kompis Fatima. Hon var engagerad hela tiden och ibland var hon arg på de som inte gjorde sitt arbete. Problem som följde oss var att några elever inte kom till skolan varje dag, och några av dem var inte intresserade av att jobba med detta. Ett annat stort problem var att hitta någon plats att vara på. Varje dag ändrade vi salar eftersom vår lärare inte trivdes och mådde så bra i vårt klassrum. Därför gick vi till stora aulan för att jobba med dramatisering, men i aulan hade en annan grupp prov. Så varje gång fick vi gå runt i hela skolan för att hitta någon ledig sal. Även om vi hade många Främre raden från vänster/ Mina klasskamrater: Fatima, Khadija, lilla jag, Stefania, Ahmed, Khalid bland övriga. problem kämpade vi för att göra det bästa av situationen. För vår grupp var det lättaste att dramatisera en roman, eftersom vi hade valt boken Stjärnlösa nätter (Norstedts, 2012), som delvis handlar om författaren Arkan Asaads självbiografiska liv. Vi lärde oss från dramatiseringen att använda kroppsspråket och ha ögonkontakt i samtal, samt övade med läraren att prata högt och tydligt för att andra skulle förstå. Vi lärde oss således att jobba i grupp, även om vi hade olika åsikter och kom från olika kulturer. Jag finner att allt detta är ett enda stort positivt försök i mitt liv, eftersom jag aldrig har vågat prata svenska i närvaro av andra människor och speciellt när det gäller lärare från andra grupper. Jag anser att det är viktigt för elever att lära sig att använda kroppsspråk på olika nivåer, för att kunna föra fram sitt budskap inför en klass och publik, vilket man också kan läsa om i kursmålen. Allt som jag har skrivit ovan kommer från vårt försök med bokdramatiseringen den här terminen. Ouarda Youala GrSva2-elev

29 S I D A 29 Min stad i Kurdistan Jag vill berätta om mitt liv och min stad i Kurdistan. Jag heter Hawar och kommer från Irak. Jag är född 1980 i en stad som heter Sulemaniyah. Den ligger i norra Irak. Det finns cirka invånare. Det finns många affärer, bland annat klädbutik, matbutik, guldaffär, cigarettfabrik, sockerfabrik och isfabrik. Det finns jättefina och vackra naturställen till turister. Jag har två svenska vänner som vill resa med mig nästa år. Jag har inte varit där på tre år och jag saknar mina kompisar jättemycket där i Sulemaniya. De brukar ringa mig nästan varje dag och de frågar när jag kommer tillbaka och hälsar på. Kawar Karim C1

30 S I D A 30 Boktips: Vägg i vägg Vi läste en e-bok i klassen som heter Vägg i vägg. Det var en bra bok som var lite romantisk, intressant och passar bra när man läser SFI kurs C. Jag ska berätta lite vad boken handlar om. Mikael var tillsammans med Anna och de var sambo, men så gjorde de slut. Mikael blev mycket ledsen och ville ha Anna tillbaka, men hon ville gå vidare med sitt liv. En dag i november träffade Mikael sin nya granne som heter Samira. De bodde i vägg i vägg. De träffades i trappan. Samira log mot honom. Samira hade svart hår och hennes röst var mjuk. Mikael var glad och han ville träffa Samira igen. Men Mikael visste inte att Samira var gift. Mikael kunde inte gissa hur gammal Samira var. Dagen därpå var det lördag. Mikael fick veta att Samira var gift. Han träffade hennes man som hette Ibrahim. De blev bra vänner. I slutet av boken var Mikael alldeles själv. Han tänkte på att Samira hade man och Anna hade en ny sambo. Trots allt kände Mikael sig bra med sitt nya liv. Chinar Majeed 1C

31 S I D A 31 Min barndom När jag var ett år skilde sig mina föräldrar. Min mamma gifte sig med en annan man och min pappas fru ville inte ha mig. Min pappa lämnade mig på barnhem. När jag var liten var jag både glad och ledsen under tiden. Jag växte upp på barnhem. Mina kompisar var mycket snälla men arbetarna på barnhemmet var inte så snälla. Ibland skrek de på mig eller mina kompisar. Men det fanns en kvinna som var snäll ibland. Hon heter Sara. När jag frågade henne om min mamma eller min pappa grät hon och sa: Fråga inte om dina föräldrar. Jag sa: Varför? Hon sa: Jag också, mina föräldrar lämnade mig på barnhem. Men jag kunde inte sluta fråga. Mouna, 1C

32 S I D A 32 Studiebesök på SYSAV På våren 2014 åkte vi buss med klassen till SYSAV som ligger i östra hamnen. SYSAV är ett stort företag som tar hand om sopor från alla hushåll i Malmö. De försöker att återvinna så mycket som möjligt. Först träffade vi en snäll guide som heter Gustav. Han var glad och han bjöd på kaffe, te och kakor. höga stora maskiner för el och varmvatten. Det är ett bra företag. Sedan gick vi till busshållplatsen och vi kom tillbaka hem. Det var intressant för vi fick veta vad som händer med sopor. Naeem Mohammad C1 Sedan berättade han om att sortera sopor, miljön, giftig rök och statistik om ekonomi. Han sa att det är viktigt att återvinna mycket sopor. Han pratade om att de brände sopor för att få energi och det var intressant för oss. Efter det fick vi låna hjälmar och hörlurar. Sedan stannade vi tillsammans för att fotografera oss. Vi åkte upp till 17:e våningen och vi tittade på när de brände sopor. Det var 1000 garder varmt. Varje timme brände de 984 ton sopor. När vi gick, kände vi att det luktade dåligt och vi promenerade runt vid stora maskiner. Det var

33 S I D A 33 Turning Torso Jag heter Dunya och jag ska berätta om en byggnad som heter Turning torso. Turning torso ligger vid havet och är jättehögt. Framför huset finns havet. Där finns många olika platser och stora byggnader och det finns där kafeteria och restaurang. Där finns många bänkar om man vill sitta och titta på havet. Det är jättemycket folk där och det blåser och man kan höra fåglar och havets vågor. Jag tycker att platsen är jättefin för att man kan sitta och titta på havet. När solen skiner kan man promenera och vila. I somras gick jag dit med min man och vi satt där och köpte mat. När vi var där promenerade vi lite och pratade, sedan åt vi glass och mat. Jag tycker mycket om platsen, eftersom det finns frisk luft. Man kan sitta och grilla eller tänka och solen skiner. Hälsningar Dunya

34 S I D A 34 Min barndom Min barndomsstad var Mashhad i Iran och där växte jag faktiskt upp. I Mashhad arbetade jag på en fabrik och där separerade jag second hand-saker, t.ex. plast, järn, koppar, slang, skor, datorer och olika saker som var second hand. Där hade vi en stor press och i pressen splittrade de alla saker och sedan paketerade vi in det i större kartonger. Efter att det blev färdigt sparade vi dem i ett stort rum och lade dem på golvet. Där i fabriken var en man chef och han fördelade jobbet till oss. Men han var trevlig och snäll. Det jobbet hade inte så mycket lön i månaden. Och man kunde inte försörja sig själv fast man måste betala skatt samtidigt. Då hade jag ett litet eget rum i fabriken och jag vaktade där med en hund varje kväll. Det var mycket svårt att passa alla saker och det är ett stort ansvar också. Jag jobbade där cirka tio år. När jag började jobbet då var jag sex år. I år 2010 bestämde jag mig för att flytta till Sverige och det gjorde jag också och nu jag bor i Malmö stad och studerar SFI med olika invandrare från olika länder. Jag har ett ganska bra liv här. Dessutom skrev jag tillsvidare kontrakt för en lägenhet. Jafar Asadi 1C

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v. 4

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v. 4 Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v. 4 Det finns mycket som kan vara konstigt och annorlunda när man kommer till ett nytt land eller möter en ny kultur. Det behöver inte vara bara traditioner, utan

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken.

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken. ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN UNNI DROUGGE ORD forna (s 5, rad 8) tidigare, vi säger forna Jugoslavien då landet inte finns längre vågigt (s 6, rad 5) hår som inte är lockigt eller rakt, utan lite böjt som

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Jag var i Italien i nästan 3 veckor, i en stad som heter Reggio Emilia som ligger i Norra Italien. Jag bodde hos Francesca och hennes familj som bor i en liten stad som

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger AV-nummer: 100723tv 1 8 Handledning för pedagoger Åtta program om språket á 10 minuter för skolår 0-3 Selma, 8 år, får en konstig semla av sin pappa. Semlan ger henne en magisk kraft som gör att hon kan

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granliden Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1,5 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 3 D. Oftast 17 25,4 E. Alltid 47 70,1

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 3:4. Under denna lektion får dina elever:

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 3:4. Under denna lektion får dina elever: Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran 31 Hej! Jag heter Akram och jag är 14 år. Nu har jag bott Iran i cirka ett år.

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN KIRSTEN AHLBURG ORDLISTA pall (sida 10, rad 3) en liten stol utan ryggstöd och armstöd baguette (sida 14, rad 12) franskt, vitt bröd LÄSFÖRSTÅELSE Vid dagens slut sida 5 Vilken

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Ellen Holmboe Vad handlar boken om? Boken handlar om Filip som är en hemlig agent. Varje morgon läser han tidningen. Men plötsligt kommer inte tidningen längre. Mamma ringer och klagar.

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Provlektion Klassiska sagor

Provlektion Klassiska sagor Provlektion Klassiska sagor Denna lektion är hämtad ur Klassiska sagor av Lena Johansson, lärare i svenska som andraspråk i Alby i Botkyrka. Klassiska sagor som världens barn har hört är ett kopieringsunderlag

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Kap,1. De nyinflyttade

Kap,1. De nyinflyttade Kap,1 De nyinflyttade Det är mitt i sommaren och Clara sitter i fönstret och tittar ut, hon ser dem nyinflyttade bära in flyttkartonger. Mamma hade sagt att dom hade en tjej som är lika gammal som Clara.

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken.

En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken. Manusförslag för Eddaskolan årskurs 1 a. Scen 1 En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken. Alla människor reser

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

VUXTIDNINGEN. Södervärn. Att kastas rätt in i språket

VUXTIDNINGEN. Södervärn. Att kastas rätt in i språket Årgång 1, Nummer 1 Augusti 2009 Årgång 1 Nummer 1 Augusti 2009 Redaktör: Susan Englund I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 1 Tema Sverige: Positiva och negativa bilder 1 När jag kom till Sverige

Läs mer

Le, Tova! LÄSFÖRSTÅELSE. Elevmaterial RIKKE DYRHAVE SIDAN 1. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

Le, Tova! LÄSFÖRSTÅELSE. Elevmaterial RIKKE DYRHAVE SIDAN 1. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) RIKKE DYRHAVE SIDAN 1 Elevmaterial Namn: LÄSFÖRSTÅELSE Tova Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) 1. Vad heter Tovas bästis? 2. Vad gillar Tova med sig själv? 3. Vad är det som

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer