Knut Hamsun, 150 år firas i Norge.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knut Hamsun, 150 år firas i Norge."

Transkript

1 PRIS 29SEK 2,5EUR 25DKK 26NOK 264ISK Tidskrift från Föreningen Norden Nr Robert E. Peary Matthew Henson Frederick Cook TEMA: -No r d p o l e n 100 å r Knut Hamsun, 150 år firas i Norge.

2 Visste du att Nordens Tidning läses av beslutsfattare och politiker i hela 1809 i Livrustkammaren Föreläsningar och evenemang i samarbete med Märkesåret. Tema: Finska kriget och de svensk-finska relationerna efter rikssprängningen. Torsdagar kl Norden, samt politiker och 1/10 Finland i Sverige och Sverige i Finland Ett samtal mellan Yrsa Stenius, pressombudsman och Bengt Lindroth, Sveriges Radios fd korrespondent i Helsingfors. tjänstemän i regeringskansliet. 22/10 Om Sara Wacklin och andra fascinerande kvinnoöden under Finska kriget, En föreläsning med professor Ebba Witt-Brattström. Annonsera & var en del i debatten 19/11 Nordiskt politiskt samarbete i allmänhet och svensk-finskt samarbete i synnerhet. Ingvar Carlsson, svensk statsminister och , berättar om sina erfarenheter. FuLLSTändIgT program MEd FLER InTRESSanTa EvEnEMang HITTaR du på: Nordens Tidning Antennvägen Tyresö Tel: +46 (0) Fax: +46(0) kungliga slottet, slottsbacken Allt finns på Hanaholmen Finlandsinstitutet är ett aktivt och mångsidigt kulturhus i centrala Stockholm I höstens 2009 program bl a: Tis 22/9 kl Merete Mazzarella om Topelius Ons 7/10 kl Fröken, champagne! med Lilla Teatern Tis 13/10 kl Jazz med Iro Haarla Quintet Tis 20/10 kl Jörn Donner om Ingmar Bergman Fre 6/11 kl Konstens natt - Staden heter Helsingfors med Claes Andersson, Birgitta Ulfsson, Anna Järvinen, Toivo Kärki på anna vis, J. Karjalainen, kortfilmer, etc. Mån 9/11 kl 19 Pär Stenbäck om Kriser och katastofer, i ett samtal med Mats Hellström, bokutställning och -lotteri kl 18 Tis 24/11 kl Monika Fagerholm om Glitterscenen Sön 6/12 kl 15 Konsert på självständighetsdagen med Gabriel Suovanen Iro Haarla Anna Järvinen Foto J.H. Engström Jörn Donner Foto Kari Hautala Foto Maarit Kytöharju FotoCharlotta Boucht Merete Mazzarella Finlandsinstitutet Snickarbacken 4/Birger Jarlsgatan Stockholm tel nordens tidning Nr3 >2009

3 De lärde tvistar och tvistar Nordens Tidning ges ut av Föreningen Norden sedan Upplagan är exemplar och går till föreningens medlemmar i Sverige samt till prenumeranter i Sverige och övriga Norden. Prenumeration 4 nr /år. Sverige, 100 SEK, övriga Norden: 130SEK, övriga världen: 150SEK. Betalas på PG: , Prenumeration Nordens Tidning anges på talongen Ansvarig utgivare Mats Wallenius Chefredaktör Torsten Hallberg Adress Föreningen Norden Box Stockholm Telefon +46 (0) Fax +46 (0) E-post Hemsida Annonser Irmér Media AB +46 (0) Repro & Tryck Åkessons Tryckeriaktiebolag Produktion och form Irmér Media AB. För åsikter och inlägg i publicerade artiklar står respektive författare. Redaktionen ansvarar ej för obeställt material samt förbehåller sig rätten att korta i artiklarna. Matthew Henson Robert E. Peary Frederick Cook Omslagsbild IrmerMedia(Nicolas K.), Library of Congress Washington, NOAA, CIA Ledare Intrigspel när Nordpolen besegrades Slesvig - ett gränsland i Norden Hurtigrutens vara eller inte vara Nordiska 19 folkhögskolor i Sverige Knut Hamsun, år Nordiskt välfärdscenter, nygammal 22 nykomling i Stockholm Nordtiser Bragder är något som aldrig legat redaktör'n varmt om hjärtat. Jo, kanske när han var riktigt ung och läste Rekord-Magasinet. Inspirerad av den var han övertygad om att han skulle bestiga varje obestiget berg och korsa varje obeseglat hav. Till försvar för att han aldrig gjorde det kan han säga att det finns inga obestigna berg eller obeseglade hav kvar. Annat var det på Robert E. Pearys tid. När han gav sig ut på upptäcktsfärd var inte ens Nordpolen upptäckt. Eller var den det? Om detta tvistar de lärde. Hur som helst var Peary en bragdernas man, precis om Mannerheim, och Knut Hamsun. Nya forskningrön, och en teaterpjäs, har gett krigaren Mannerheim, ny aktualitet. Om de nya forskningsrönen tvista de lärde, men hans liv och dåd under de finländska krigen ger syn för sägen att ingen lär sig mer om ett problem än den som befinner sig där det är svårast. Knut Hamsuns bragd är kanske inte att det i år är 150 år sedan han föddes, utan mer att han ägnade 72 långa år till att skriva en uppsjö av böcker. Hans politiska sympatier är mer tveksamma för oss. Om hur det verkligen förhöll sig med dessa tvista de lärde. Om man nu på ett begåvat sätt ska sammanfatta dessa tre storheter, som omskrivs i detta nummer av Nordens Tidning, skulle det möjligen vara att hade de känt till alla svårigheter när de började sin långa färd skulle de aldrig ha gett sig av. Till skillnad från Eder redaktör, som alltid ser alla svårigheter från början och aldrig ger sig av! Fast han saknar Rekord-Magasinet. 26 Spindelväven RECENSIONER 27 Böcker 28 Film 29 Musik Norden satsar på gränslöst polissamarbete Rivet i arkivet! Den störste finländaren någonsin Tipset/röster Portättet FNUF Red a k t ö r n INNEHÅLL 41 Så in i Norden 46 Kalendarium 47 Korsord 48 Medlemskapet nordens tidning Nr3 >2009 3

4 Led a r e Arktis i ett förändrat klimat Aldrig tidigare i modern tid har intresset för Arktis varit större än det är idag. Isavsmältningen öppnar polarområdena i Arktis som en framtida arena för både konkurrens och samverkan inom civila och militära områden. Länder med intressen i Arktis kommer att ställas inför beslut där olika åtgärder måste vägas samman. Frågeställningar om maktbalans, koalitioner i olika frågor, privata aktörers roller kontra statliga etc, kommer att aktualiseras. I den här situationen utgör Norden EU:s yttre gräns mot Arktis, där uppskattningsvis 25% av jordens oupptäckta tillgångar på olja och gas finns. Enligt organisationen US Geological Survey kan Arktis innehålla 90 miljarder fat olja som kan utvinnas så snart den globala uppvärmningen och den nya tekniken möjliggör det. Det motsvarar ungefär en tredjedel av USA:s oljereserver. Klimatförändringarna medför också att nya viktiga handelsvägar öppnas för sjöfart vilket i sin tur kan få olika konsekvenser. Territoriella tvister och oklarheter mellan länderna runt Arktis, som tidigare har varit av mer strategisk betydelse, får nya ekonomiska dimensioner och därmed ökar risken för konflikter. Kopplat till detta ligger nya frågor om utbyggnad och lokalisering av ny infrastruktur såsom transit- och terminalhamnar. En exploatering med infrastrukturella satsningar som med stor sannolikhet också kommer att medföra konflikter med ursprungsbefolkningen gällande deras existens och territoriella rättigheter. Samtidigt kan Arktis bli en stor arbetsmarknadsregion som medför nya möjligheter för de ca 4 miljoner människor som bor i den arktiska regionen. Vid uppkomna säkerhetspolitiska/territoriella konflikter har de nordiska länderna ofta fungerat som framgångsrika konfliktdämpare och förhandlare. Men i de konflikter som nu kan uppkomma i Arktis skall beaktas att flera av de nordiska länderna har egna intressen naturtillgångar och farleder - att bevaka som strandstater i polarområdet. Ett exempel på detta är Danmarks beslut om att sätt upp en arktisk insatsstyrka på Grönland. Den danska insatsstyrkan ska kunna sättas in i internationella uppdrag i arktisk miljö enligt den försvarsuppgörelse för åren 2010 till 2014 som folketinget nyligen har antagit. Klimatförändringarna i Arktis kan på många olika sätt ställa Norden och det nordiska samarbetet i en ny situation. Nordens geopolitiska läge mellan polarområdets stora aktörer USA, Kanada och Ryssland kommer under de kommande åren att få en ny eller rättare sagt förnyad relevans. Jämfört med tiden under och efter kalla kriget, med dåvarande Sovjetunionens existens, finns nu även en tredje aktör och en ny situation för Norden att beakta: EU, där tre av de nordiska länderna är medlemmar. Arktis kommer att bli en av de stora utmaningarna under EU:s kommande mandatperiod. En mångfald av frågor och situationer kommer att uppstå: Agerar medlemsländerna i EU samfällt eller i strid med varandra? Hur långt gör de nordiska länderna gemensam sak i frågan om Arktis? Eller kommer de nordiska EU-länderna, Danmark, Finland och Sverige att följa en EU-linje som går mot Norge och Island som står utanför EU? Och kommer de i så fall att inta andra positioner med Ryssland och USA? Under 2009 har i synnerhet Sverige och Danmark viktiga ordförandeposter i olika samarbetsorgan som berör den arktiska komplexiteten. Förutom det svenska ordförandeskapet i EU är Sverige också ordförande i Barentsrådet och Nordiska rådet. Danmark har ordförandeskapet i Arktiska rådet. Härtill hålls FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn i december Att det sker klimatförändringar i Arktis är ett faktum. Vad som är orsaken till förändringarna och hur de skall lösas finns det delade meningar om, men att de kommer få konsekvenser kan det knappast råda tvivel om. Eller som ambassadör Hans Cornell, FN:s tidigare undergeneralsekreterare och rättschef, uttrycket det vid Föreningen Nordens konferens om Arktis framtid som avhålls i maj: Om jag var advokat skulle jag råda klienten att skaffa en försäkring. Klienten han talade om var mänskligheten! Mats Wallenius Generalsekreterare Föreningen Norden i Sverige 4 nordens tidning Nr3 >2009

5 2009 Vad händer under Märkesåret? september 3 oktober- 10 januari november 9 november Märkesåret 1809 är ett tema på årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg. Uppmärksammandet börjar redan onsdagen 23 september med inte mindre än 4 seminarier på Stadsbibliloteket i Göteborg, Götaplatsen 3 i Göteborg. Seminarierna tar upp historikernas syn på att vi en gång tillhört samma rike, kulturpersonligheters syn på kulturskillnader mellan Sverige och Finland, Finland som glamourens, trendernas och romantikens (!) förlovade land och vad svenska ungdomar vet om grannlandet Finland. Tiderna för seminarierna är 15.00, 16.00, och Också i Föreningen Nordens och Märkesårets montrar på mässan, C 02:19 och C 02:21 kommer flera aktiviteter kring Märkesåret 1809 äga rum. För information om andra aktiviteter kring Märkesåret i samband med bokmässan, se bokmässans hemsida Bilder från Finland - land och folk I samband med Märkesåret 1809 visar Prins Eugens Waldemarsudde utställningen Bilder från Finland - land och folk. Utställningen kommer att innehålla verk ur Föreningen Finländska konststiftelsers samlingar. Konstverken presenterar den finländska guldåldern, från slutet av till början av 1900-talet. Många välkända konstnärer kommer att finnas representerade bl.a. Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck och Pekka Halonen. Utställningen pågår från 3 oktober till 10 januari Svinalängorna Om kärlek utsatthet, småstadsidyller och kaos, helt enkelt en berättelse om överlevnad. En pjäs som bygger på Susanna Alakoskis roman med samma namn sätts upp av Riksteatern med premiär i Ystad. Fokus Finland. Temadag i svenska skolor med elever från 10 år och upp till gymnasiet och folkhögskolan. Temat är Sveriges och Finlands gemensamma historia och Finland av idag. Visste du att Nordens Tidning läses av beslutsfattare och politiker i hela Norden, samt politiker och tjänstemän i regeringskansliet. Annonsera & var en del i debatten Nordens Tidning Antennvägen Tyresö Tel: +46 (0) Fax: +46(0) nordens tidning Nr3 >2009 5

6 t e m a : Nor d p o l e n 100 å r Intrigspel När Nordpolen Robert E. Peary Matthew Henson besegrades för 100 år sedan Frederick Cook Text: Sture Näslund Bilder: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington - NOAA En aprildag för 100 år sedan nådde den första polarexpeditionen det eftertraktade målet, att vara först vid Nordpolen. Amerikanen Robert E. Peary förklarades som segrare i denna märkliga tävling men en av hans medtävlare påstod att han redan varit vid polen ett år tidigare! När Peary och hans expedition efter svåra strapatser nådde Nordpolen den 6 april 1909 skrev han i sin dagbok: Äntligen vid polen. Tre århundradens pris äntligen mitt! Har svårt att föreställa mig det. Det hela förefaller så enkelt och vardagligt. Men var det sant? Hade Robert E Peary och hans män och draghundar verkligen nått Nordpolen? Ännu 100 år efter hans resa tycks det vara oklart om de verkligen nådde sina livs mål. Var det i stället en annan amerikan, Frederick Cook, som nådde Nordpolen ett helt år innan Peary påstod sig ha utfört bedriften? Eller är sanningen möjligen den som den brittiske polarfararen Wally Herbert hävdat, att Peary aldrig nådde Nordpolen och att det aldrig har kunnat bevisas att Cook inte varit där! Olösta gåtor har som bekant sin tjusning, inte minst inom den äventyrsgren som kallas upptäcksresande. Om någon skulle få idén att om 100 år fira 200-årsminnet av Pearys resa i 6 nordens tidning Nr3 >2009

7 Arktis med en ny expedition blir det nog inte hundslädar som för den till målet. Om 100 år, ja sannolikt mycket tidigare, har isen smält i ishavet och framtidens äventyrare kan förmodligen ta sig till polen med roddbåt eller annat lämpligt fartyg. Så kraftiga väntas förändringarna bli i Arktis på grund av den pågående klimatförändringen. Men det är naturligtvis trots allt endast en kvalificerad gissning, och är man på tunn is bör man vara försiktig. När Peary och de andra polarfararna runt förra sekelskiftet utmanade naturen för att nå den magiska punkt på jordklotet som heter Nordpolen kunde nog ingen av dem drömma om att Norra ishavets isar skulle smälta bort. Än mindre att under de väldiga ismassorna skulle dölja sig enorma gas- och oljetillgångar. När isen smälter blottas den kontinentalsockel under havet som rymmer stora mängder olja och naturgas. Och det är som bekant tillgångar som väcker de flesta nationers intresse. US Geological Survey har beräknat att omkring en tredjedel av världens outnyttjade naturgastillgångar finns i Arktis och ungefär 13 procent av all olja som vi känner till. Redan har nya gas- och oljefält öppnats här. Stora delar av oljeförekomsterna tycks finnas i den s k Alaska-plattformen, medan naturgasen främst finns inom ryskt territorium. För den tidens äventyrare var det personlig och inte minst nationalistisk tävlingslust kryddad med en god portion äregirighet som var drivkraften i kampen om att bli den förste på Nordpolen. Tyvärr finns väl en risk att med förekomsten av de väldiga naturtillgångarna kan Arktis än en gång bli föremål för nationalistiskt habegär. Och då med andra hjälpmedel än slädar och hundar. Det var också en tid som präglades av framstegstro, innan världskrigen förändrade världsbilden. En tid med stora imperier. En tid som uppmuntrade tävlingsandan. Personlig, och nationalistisk, tävlingslust gällde också nordbor som Nordenskiöld, Andrée, Nansen, Amundsen, Sverdrup och många andra. Nord- och Sydpolen, Grönlands väldiga inlandsis, Nordostpassagen och Nordvästpassagen, allt på den tiden vita fläckar på kartan som utövade en oemotståndlig dragningskraft på individer och nationer. Vem som besegrade Sydpolen vet vi bestämt. Det var Roald Amundsen som den 14 december 1911 placerade den norska flaggan på polen, i konkurrens med britten Robert Scott som nådde fram en månad senare. Då var Pearys framgångsrika färd till Nordpolen känd och det var nog en av anledningarna till att Amundsen oväntat och i sista stund vände sitt fartyg söderut. Till skillnad från Arktis finns en stor landmassa, en kontinent vid Sydpolen. Nordpolen är endast en fastställd punkt i Norra ishavet, utan land och utan land i sikte. Det är 700 kilometer från Nordpolen till närmaste landområde. Den är bara den centrala punkten för det arktiska området. Men likväl, magin var inte att ta miste på, inte då och inte heller vid senare färder. Till och med en amerikansk atomdriven ubåt har navigerat sig dit i undervattensläge och ryssarna säger att de placerat en rysk flagga på ishavets botten vid Nordpolen. Nordpolen är endast en fastställd punkt i Norra ishavet utan land i sikte. nordens tidning Nr3 >2009 7

8 t e m a : - No r d p o l e n 100 å r (1) (3) (2) (1) Robert E. Pearys högkvarter på norra Grönland i september 1909 (2) Medlemmar ur Pearys expedition på den första släde som nådde Nordpolen (3) Att ta sig fram i polarområdena var överhuvudtaget svårt och vanskligt. Skeppet Belgica var det första som tvingades övervintra, inte i Arktis, men väl i Antarktis (4) Robert E. Peary tillsammans med Bob Bartlett, kapten på USS Roosevelt, det fartyg som förde Pearys expedition fram till iskanten, där färden fortsatte med hundslädar För den som befinner sig exakt på den punkt som är Nordpolen gäller att det existerar endast ett väderstreck: söder. Alla riktningar från denna punkt går söderut, ända tills man tar några steg åt något håll. Även Peary noterade detta i sin dagbok med ett visst nöje. Den 6 april 1909 nådde hans expedition Nordpolen, men det var först den 5 september samma år som världen fick kännedom om bedriften. Kommunikationerna var sannerligen inte jämförbara med dagens. Den 5 september anlände expeditionens fartyg USS Roosevelt till den trådlösa telegrafstationen vid Indian Harbor på Labradorkusten och därifrån kunde det första meddelandet sändas ut. Robert Peary skrev en bok om den lyckade färden. Den kom ut på svenska 1910 med titeln Nordpolens upptäckt. Boken är en märklig skildring av expeditionens resa. Den är fylld med intressanta och detaljerade uppgifter om alla mödor som krävdes för att nå målet. Samtidigt är tonen nationalistisk. Gång på gång får läsaren veta att han gör resan inte bara för sin egen skull men även för sitt fosterland, det mäktiga USA. Det finns också en obehagligt nedsättande ton i språket när han skriver om de eskimåer, inuiter, som deltog i expeditionen. Utan deras medverkan hade säkerligen Peary aldrig lyckats nå Nordpolen. Även en av expeditionens nyckelpersoner, den afroamerikanske Matthew Henson, nämns endast i korta ordalag. I sin bok beskriver Peary bland annat inuiterna som redskap. Till exempel : Dessa eskimåer har varit bland de förnämsta av mina redskap vid all min polarforskning och jag har kunnat dra nytta av dem i högre grad än någon annan forskare före mig. Om dessa nyttiga redskap skriver han också: De är på det hela taget barn och måste behandlas som sådana, lika snara till glädje som till sorg De är oftast gladlynta och inträffade någon gång motsatsen är det inte lönt att bli förargad, utan man bör i stället jollra med dem som med småttingar för att få dem glada igen. Peary, som var sjöofficer, hade lång erfarenhet av polartrakterna då han 1908 med sitt specialbyggda fartyg USS Roosevelt med 22 mans besättning påbörjade den resa som skulle föra till det lyckliga slutet. Han var då 42 år gammal 8 nordens tidning Nr3 >2009

9 (6) (5) (8) och hade i många år gjort forskningsresor i Arktis, oftast tillsammans med den färgade Matthew Henson som blev hans ständige följeslagare. En gång tidigare hade han försökt nå Nordpolen, men tvingats ge upp, bland annat på grund av brist på proviant. Peary har därför skrivit: Hungern, icke kölden är den drake, som vaktar polarregionernas rhenguld. Även Frederick Cook, som skulle komma att göra anspråk på att vara den förste som nått Nordpolen, hade deltagit i en av Pearys tidigare expeditionen, och det hade då uppstått svåra motsättningar mellan de två männen. Det var nog ganska lätt att råka i konflikt med Peary. Han hade mycket höga ambitioner, ville utan kompromisser genomföra sina planer. Han fick ett rykte om sig att vara självisk och cynisk, ja en av de mest obehagliga personerna bland dem som utforskade polarregionerna. Expeditionen var planerad i detalj och utrustningen förstklassig. Pearys fartyg övervintrade vid Cape Sheridan och när ljuset och våren kom 1909 började den sista etappen, att med slädar dragna av hundar ta sig över det farliga ishavet mot Nordpolen. För att klara strapatserna lade man upp depåer med mat, bränsle och andra förnödenheter längs vägen. Det gjordes med militär precision. Hur mycket mat deltagarna skulle äta varje dag under de sista etapperna var noga uträknat. Listan innehöll: 1 lb pemmikan (ett näringskoncentrat) 1 lb skeppsskorpor 4 oz konserverad mjölk ½ oz pressat te Dessutom tilldelades varje man 6 oz flytande bränsle, sprit eller petroleum. Hundarna som drog hela lasset fick 1 skålpund pemmikan om dagen. Peary har också noga beskrivit den vetenskapliga apparatur som medfördes. Allt låg i en väl skyddad instrumentlåda på en av kälkarna. Där fanns en sextant, en konstgjord horisont, kvicksilver, reservkompasser, reservtermometrar, förstoringsglas, negativ och mediciner. I en särskild segeldukspåse förvarades kamera, aluminiumkikare, anteckningsbok, blyertspennor och självregistrerande minitermometrar. Expeditionen hade också flera flaggor som skulle placeras på Nordpolen. Den viktigaste, Stjärnbaneret, bar Peary i sina egna kläder. (5) Fem kälkar och 40 hundar skulle föra Pearys expedition till målet (6) Var det i stället en annan amerikan, Frederick Cook, som nådde Nordpolen ett helt år innan Peary påstod sig ha utfört bedriften? (7) Nordpolen (8) Robert Edwin Peary, står på däcket till sitt skepp och delar ut gåvor till inuiter. nordens tidning Nr3 >2009 9

10 t e m a : - No r d p o l e n 100 å r Robert E. Peary var sjöofficer. Utan Matthew Henson, som var färgad, hade Robert E. Peary sannolikt aldrig nått Nordpolen. Frederick Cook var utbildad läkare, född av tyska invandrare Att färdas över havsisarna i dessa trakter är både svårt och farofyllt. Isarna ligger inte släta och lättframkomliga. Överallt tornar stora isbarriärer upp sig. Här och där är isen tunn, ibland finns öppet vatten orsakat av vindar och tidvatten. Allt detta lyckades man övervinna, bortsett från att en medlem av expeditionen drunknade. Det var den 34-årige Ross. G. Marvin från Cornell University. När expeditionen stod inför den sista etappen skulle sex utvalda män utföra bedriften. Det var Robert Peary, Matthew Henson och de fyra eskimåerna Si-gloo, E-ging-wah, Oo-tah och Oo-que-ah. De hade fem kälkar och 40 hundar som skulle föra dem till målet. Den sista etappen var 133 nautiska mil lång. Efter fem dagsmarscher och efter observationer för att fastställa positionen kunde Peary skriva i sin dagbok: Äntligen vid polen. Gruppen placerade de medförda flaggorna, gjorde observationer, fotograferade, mätte vattendjupet och spanade förgäves efter något land. Då som nu fanns inget land vid Nordpolen. Den eftertraktade punkten ligger mitt i Norra ishavet. Efter att ha gjort de observationer man avsett att göra skulle de sex männen återvända till fast land, till sitt fartyg, till säkerheten. Återfärden var minst lika farofylld som färden till polen, men med hjälp av de upplagda depåerna lyckades även resan tillbaka. USS Roosevelt stävade söderut och i september 1909 nådde fartyget den första telegrafstationen och kunde meddela omvärlden sin triumf. Resten av återresan som slutade i New York blev en segerfärd för Peary och för den amerikanska nationen. Vem var då denne Frederick Cook som hävdade att han besegrat Nordpolen redan 1908? Och vem var denne Matthew Henson som alltid fanns i Pearys närhet under polarresorna? Cook var utbildad läkare, född av tyska invandrare. Redan 1891 deltog han i en expedition som leddes av Peary. Det resulterade i skarpa motsättningar mellan de två männen, oenighet som kanske förklarar en del av vad som sedan hände meddelade Cook att han bestigit Nordamerikas högsta berg, Mount McKinley i Alaska, meter högt. Hans bragd avvisades, bland annat på grund av förfalskade bilder. I september 1909 kom Cook åter i rampljuset. Han framträdde då få dagar innan Peary meddelade att han nått Nordpolen och hävdade att han erövrat polen redan året innan. Det utlöste en häftig kontrovers. Flera polarfarare stödde Cook, bland andra norrmännen Amundsen, Sverdrup och Nansen. Andra hävdade att hans slädfärd hade varit allt för kort för att han hade kunnat nå Nordpolen. Cook gjorde ett misslyckat försök att få den amerikanska kongressen att ge honom titeln som den förste på Nordpolen. Några år senare greps han för svindlande aktieaffärer och hamnade i fängelse. Först på sin dödsbädd 1940 benådades han av president Roosevelt. National Geographical Society ställde sig på Pearys sida i tvisten och han blev den amerikanske hjälten som först besegrat Nordpolen. Men hade han verkligen nått målet? Tvivlet fanns, bland annat påstods att fotografier som Peary tagit på Nordpolen visade skuggor som inte stämde med solens placering om bilden tagits på polen. Men Amerika ställde sig på Pearys sida. Han var hjälten! Geografiska sällskapet förklarade efter noggrann genomgång av Pearys dokumentation att kommitténs ledamöter hysa enhälligt den åsikten, att kommendör Peary nådde polen den 6 april Många år senare förklarade den brittiske polarfararen Wally Herbert att hans forskningar i Pearys dokument pekade 10 nordens tidning Nr3 >2009

11 på att denne aldrig nådde polen. Och han tillade. Det har aldrig kunnat bevisas att Cook inte varit där. Herbert själv gjorde, 60 år efter Pearys färd, en färd med hundsläde och fyra man rakt över Arktis och Nordpolen från Point Barrow i Alaska till Svalbard. Därigenom blev han den förste som med släde korsat hela Arktis via Nordpolen. Om detta tvistar, så vitt jag vet, ingen. Peary hade nog aldrig kunnat genomföra sina polarfärder om hans närmaste medhjälpare inte hade varit Matthew Henson. En afroamerikan, son till en av de första afroamerikaner som fötts i frihet efter slavtiden. Henson hade lika stor erfarenhet av polartrakterna som Peary. Han hade lätt att få kontakt med inuiterna, förstod deras kultur, lärde sig deras språk. Han tillverkade också de hundslädar som expeditionen använde. Men medan Peary blev en berömd man föll Hensons namn i glömska. Det ligger nära till hands att tro att det berodde på att han var färgad. Först 1937 fick han viss upprättelse. Då blev han hedersmedlem i den berömda Explorers Club i New York. Men han dog som en fattig och mycket gammal man. Först långt senare hedrades han av den amerikanska staten. Hans kista grävdes upp och placerades vid sidan av Pearys grav på Arlington National Cementery i Washington DC. US Navy uppkallade också ett av sina fartyg efter honom. Det sägs att det egentligen var Henson och inte Peary som bokstavligen nådde Nordpolen först. När man den 6 april 1909 kom fram till det eftertraktade målet var det Hensons släde som först gled över polen. Peary kom 45 minuter senare. Det kan i den amerikanska Barack Obama-tiden ses som ett gott slut på en av polarforskningens stora men samtidigt mest intrigfyllda färder. Robert E.Peary dog den 20 februari 1920 och ligger begravd på Arlington National Cementery i Washington DC Operans nya grannar Nu börjar området kring det spektakulära operahuset i stadsdelen Björvika i Oslo ta form. De storstilade planerna på att förvandla det nedgångna hamnområdet söder om E6 och Sentralstasjonen till ett kulturcentrum stannade inte bara på ritbordet. Många befarade att när väl operahuset stod färdigt 2007 så skulle det dröja länge innan resten av området skulle omvandlas. Men sedan juni i år finns det konkreta planer: Till Björkvikagranne med den Norske Opera flyttar det kombinerade Munch- och Stenersenmuseet. Munchmuseet har ju haft lokalproblem en längre tid i sitt alltför lilla hus i nordöstra stadsdelen, medan Stenersenmuséet huserat i kvarteret bakom Oslo Konserthus. De båda unika konstsamlingarna får ett gemensamt nytt hus i intressanta omgivningar för cirka 2 miljarder norska kronor, om nu Oslo stadsfullmäktige säger ja till planerna i slutet av sommaren. Men ingen ifrågasätter detta, motsvarigheten till kommunstyrelsen har redan givit sitt bifall. Konstmuseet skall börja byggas 2011 och öppnas Som granne med både konstmuseet och Den Norske Opera skall också Oslos nya stadsbibliotek Deichmanske Bibliotek byggas, men den byggstarten blir långt senare. Först 2017 skall biblioteket stå klart till en kostnad av cirka 1,3 miljarder norska kronor. Totalt pris för de båda husen således 3,3 miljarder norska kronor en ansenlig nota även för en oljeproducerande nation! Innan Deichmanske kan börja byggas så måste motorvägen som stryker tätt förbi området byggas över för att Björvika skall kunna knytas ihop med Sentralstasjonsområdet och därmed få en mer naturlig gångväg till de kulturella aktiviteterna. Jublet över att området nu verkligen blir ett kulturcentrum var stort i media i mitten av juni. Oslos ledande politiker instämde att ett nytt Munch-museum kommer att sätta Oslo tydligare på kartan än vad det nya uppmärksammade operahuset har gjort. Lars Killander, Oslo. nordens tidning Nr3 >

12 Över ingången till IF Egernførdes stora idrottsplats hänger skylten VELKOMMEN Slesvig ett gränsland i Norden Text & bild: Thomas Wallin Slesvig och människorna utmed den dansk-tyska gränsen kommer Föreningen Nordens årsbok 2010 att handla om. Konflikten om gränsområdet och de två hertigdömena Slesvig och Holstein har påverkat Danmarks historia sedan tidigt 1200-tal. Idag är Slesvig delat i en nordlig del, Nordslesvig, och en sydlig, Sydslesvig, där den norra delen hör till Danmark och den södra till Tyskland. Den, förhoppningsvis, sista gränsjusteringen ägde rum 1920, efter en folkomröstning. Idag är Slesvig ett av få exempel i världen på hur en från början mycket infekterad gränskonflikt kunnat lösas på fredlig väg. På båda sidor om den slesvigska gränsen finns minoriteter, en tysk på den danska och en dansk på den tyska. Vad som däremot är unikt med dessa minoriteter är att man inte ingår i någon av minoriteterna på grund av härstamning, utan på grund av med vilket land man sympatiserar. Den som känner sig som dansk i Sydslesvig har rätt att se sig själv som ingående i den danska minoriteten och den som känner sig som tysk i Nordslesvig kan, om han vill, räkna sig till den tyska minoriteten. Båda minoriteterna har sina politiska och andra idéburna organisationer. Föreningen Nordens årsbok 2010 utkommer i november och kommer att ha namnet Slesvig ett gränsland i Norden. Att stötta danskheten i gränslandet Över ingången till IF Egernførdes stora idrottsplats hänger skylten VELKOMMEN omgiven av två danska flaggor. Den lokala danska minoriteten har årsmöte. Varje sommar under det första veckoslutet i juni håller mindretallet sina årsmöten runt om i Sydslesvig. Det är oftast glada och livliga tillställningar. Egernførde heter Eckernförde på tyska. Det är en charmerande liten stad vid en av Östersjöns vikar, Eckernförder Bucht och ligger ungefär 30 kilometer sydost om Flensburg. Folk strömmar till i stora mängder och alla 12 nordens tidning Nr3 >2009

PRIS 29SEK 2,5EUR 25DKK 26NOK 264ISK. Tidskrift från Föreningen Norden. Nr4 2009. In f ö r Kö p e n h a m n:

PRIS 29SEK 2,5EUR 25DKK 26NOK 264ISK. Tidskrift från Föreningen Norden. Nr4 2009. In f ö r Kö p e n h a m n: PRIS 29SEK 2,5EUR 25DKK 26NOK 264ISK Tidskrift från Föreningen Norden Nr4 2009 In f ö r Kö p e n h a m n: Skymmer det för klimatet? 1809 i Livrustkammaren Föreläsningar och evenemang i samarbete med Märkesåret.

Läs mer

PRIS 29SEK 2,5EUR 25DKK 26NOK 264ISK. Tidskrift från Föreningen Norden. Nr2 2009. Mörka moln över skogen

PRIS 29SEK 2,5EUR 25DKK 26NOK 264ISK. Tidskrift från Föreningen Norden. Nr2 2009. Mörka moln över skogen PRIS 29SEK 2,5EUR 25DKK 26NOK 264ISK Tidskrift från Föreningen Norden Nr2 2009 TEMA: -Gud välsigne Island! Mörka moln över skogen Visste du att Nordens Tidning läses av beslutsfattare och politiker i Nordiska

Läs mer

Arktis har fått en nyckelroll, sid 4. Grönländska filmer i ropet, sid 10. Uummannaq spelar på isen, sid 14

Arktis har fått en nyckelroll, sid 4. Grönländska filmer i ropet, sid 10. Uummannaq spelar på isen, sid 14 Föreningen Sverige-Grönlands medlemsblad Nr Arktis har fått en nyckelroll, sid 4 Grönländska filmer i ropet, sid 10 Uummannaq spelar på isen, sid 14 Hetta i Arktis I maj övertog Sverige ordförandeklubban

Läs mer

ALLT OM SKINNARMOS NYA EXPEDITION NORTHEAST PASSAGE 2009. Med alger i tankarna. Bli polare med en isbjörn Intervju med WWF:s Dr Neil Hamilton

ALLT OM SKINNARMOS NYA EXPEDITION NORTHEAST PASSAGE 2009. Med alger i tankarna. Bli polare med en isbjörn Intervju med WWF:s Dr Neil Hamilton NORTHEAST PASSAGE 2009 I SPÅREN AV NORDENSKIÖLDS SEGLATS MED MILJÖN I FOKUS Ola Skinnarmo ALLT OM SKINNARMOS NYA EXPEDITION Med alger i tankarna Explorer of Sweden Är biodiesel från alger lösningen? Bli

Läs mer

Sverigekontakt. Det svenska minnesmärket Bronx. Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich

Sverigekontakt. Det svenska minnesmärket Bronx. Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich En tidning för all världens svensktalande Nr 2 Juni 2011 Det svenska minnesmärket Bronx Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich 1 Från Dicksonsgatan Ifall inte nån sätter fart Från

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete Nr 1 2011 mars Tema: Nordiskt försvars- samarbete Kallelse till årsstämma allmänna försvarsföreningens årsstämma 2011 äger rum på Teatergatan 3, 5 tr i Drottning Viktorias Örlogshems lokaler, torsdagen

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

horisont Evert Svensson "Palme var ett fynd" Fräknefejden Orienteringen firar 50 år Jubileum 90 år på 150 sidor

horisont Evert Svensson Palme var ett fynd Fräknefejden Orienteringen firar 50 år Jubileum 90 år på 150 sidor öppen horisont 2012 Fräknefejden Orienteringen firar 50 år Evert Svensson "Palme var ett fynd" Jubileum 90 år på 150 sidor Utbytesstudenter Svensk musik populär i Japan Fånga läsaren! Ljungskile folkhögskolas

Läs mer

horisont Tema: Klimat Miljödebatt Varför gör vi inget? Ekoby Tre folkhögskoleelever diskuterar klimatfrågor med miljödebattören Stefan Edman.

horisont Tema: Klimat Miljödebatt Varför gör vi inget? Ekoby Tre folkhögskoleelever diskuterar klimatfrågor med miljödebattören Stefan Edman. öppen horisont Tema: Klimat 2009 Miljödebatt Tre folkhögskoleelever diskuterar klimatfrågor med miljödebattören Stefan Edman. Ekoby Ekologiskt boende på Orust. Lövgärdet: en väg tillbaka Varför gör vi

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12 växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Ny bibelskola siktar högt SIDAN 12 Toppenkul. Nu startas en ettårig bibelskola med fjällprofil på SMU Fjällgård i Hemavan. Foto: Mojo Andersson Samgående i Gislaved

Läs mer

Europa. Barn i. Paris, Köpenhamn, Göteborg Det brinner i förorterna

Europa. Barn i. Paris, Köpenhamn, Göteborg Det brinner i förorterna Tidningen om barns rättigheter Paris, Köpenhamn, Göteborg Det brinner i förorterna Gemma, 15, drömmer om att shoppa EU en viktig aktör för barn På samhällets botten unga romer Barn i Europa Sista ordet:

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Jag har koll på psoriasis. Har du?

Jag har koll på psoriasis. Har du? Posttidning B WINTER IS COMING Psoriasisförbundet Bellmansgatan 30 118 47 Stockholm Tillsammans kan vi hjälpas åt att sprida information om psoriasis och hur sjukdomen påverkar oss som lever med den. Testa

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

04:2008 årgång 93. Biblioteksbladet

04:2008 årgång 93. Biblioteksbladet 04:2008 årgång 93 Biblioteksbladet Innehåll Förord Biblioteksbladet 04:2008 3 Bedrövligt och pinsamt. Åsa Ekström 4 Bibliotek och demokrati i praktiken. Anders Ericson 8 Kulturens hus en succé! Åsa Ekström

Läs mer

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar En tidning för och om familjevård Årgång 31 Nr 3 oktober 2013 Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 3 2013 De placerade

Läs mer

DSM-Special. verktyget för DDR-konformismen. STASI-forskaren. Gösta A Eriksson Jag skulle ha skjutit Ulf Laurin. Vad håller man på med på Sveavägen 68

DSM-Special. verktyget för DDR-konformismen. STASI-forskaren. Gösta A Eriksson Jag skulle ha skjutit Ulf Laurin. Vad håller man på med på Sveavägen 68 Nr 2-3/ 2006 Årgång 61 SAMHÄLLSUPPLÖSARE Nr 9 Mona Sahlin DSM-Special STASI verktyget för DDR-konformismen DSM-samtal med STASI-forskaren Gösta A Eriksson Jag skulle ha skjutit Ulf Laurin Vad håller man

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer