FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING"

Transkript

1 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ

2 Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Vi erbjuder näringsliv och offentlig sektor supporttjänster anpassade till kundens behov inom fastighetstjänster, måltider & vending, arbetsplatstjänster, städtjänster, logistics services, meetings & events och andra specialtjänster.

3 VI ÄR SODEXO Vi frigör tid Sodexo har marknadens bästa servicelösningar. Med dessa lösningar frigör vi tid och energi för våra kunder och deras utveckling. Vi har en unik erfarenhet av att identifiera och skapa lösningar utifrån våra kunders behov av flera eller enstaka tjänster och att samordna dessa genom effektiv Service Management. Våra lösningar är innovativa och kostnadseffektiva och utförs med bevarad eller ökad kvalitet. Med hjälp av Sodexos tjänster får våra kunder tid över till sin egen kärnverksamhet. Service med EQ vi tar ansvar Att som företag ta ansvar för våra medarbetares utveckling, våra kunder, vår gemensamma miljö och mångfaldsfrågor, det kallar vi inom Sodexo för Service med EQ. Det är vårt gemensamma DNA. Sodexo är en av endast ett fåtal globala aktörer som kan stödja kunder på lokal, regional och internationell nivå med skräddarsydda, heltäckande servicelösningar och samtidigt hjälpa dem att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. Better Tomorrow Plan Sodexos globala plan för en hållbar framtid Better Tomorrow Plan är ett globalt och långsiktigt program som hjälper oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det som utmärker Better Tomorrow Plan och som också är programmets styrka är att alla våra intressenter (medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och institutioner) deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar. De områden som prioriteras inom Better Tomorrow Plan är välbalanserade måltider, hälsa och friskvård, lokal närvaro och miljö. Vi vill bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling av de samhällen, regioner och länder där vi är verksamma. Sodexo Sveriges övergripande målsättning är att ligga i framkant när det gäller CSR-arbete och miljödriven affärsutveckling inom vår bransch. Sodexo ser bortom fördomarna. Lars Lööw, Kommunikationsdirektör Samhall AB Sodexo gör ett utmärkt miljöarbete i vår matsal med mer säsongsanpassat, grönt, ekologiskt och framför allt minskat matsvinn. Bengt Mattson, CSR- och miljöchef Pfizer AB Det finns många människor i Sverige som inte äter sig mätta varje dag. De måltider Sodexo subventionerar är ofta de enda tillagade mål mat som erbjuds vissa av de medmänniskor vi arbetar med. Maria Bergman Kosinski, Ansvarig för företagssamarbeten på Stockholms Stadsmission Konsumenter Better Tomorrow Plan Institutioner Välbalanserade måltider, hälsa och friskvård Lokal närvaro Vi är Vi gör Miljö Vi samarbetar Vi samarbetar Medarbetare Leverantörer Kunder 3

4 Tack vare lång och god relation har vi utökat samarbetet med fler servicetjänster. Sodexo har kunskapen att snabbt effektivisera och utveckla vår verksamhet genom Service Management. Kjell Gustafsson Procurement Manager Nordic Indirect Materials & Services, Kraft Foods Europe 4

5 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER SERVICE MANAGEMENT ARBETSPLATS- TJÄNSTER STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Dina support- och servicefunktioner behöver utvecklas för att ge bättre stöd till din kärnverksamhet men du är osäker på vad en anpassad och effektiv intern service kan bidra med. Du behöver en partner som kan ge dig råd, leda dig och utveckla servicen i takt med att din kärnverksamhet förändras. Med Service Management avser vi ledning, utveckling och samordning av tjänster som stödjer en organisations eller ett företags kärnverksamhet. Sodexo har unik erfarenhet av att identifiera och skapa lösningar utifrån våra kunders behov. Service Management med ärendehantering och rapportering Hela uppdraget med alla tjänster vi levererar sammanhålls under en och samma ledning. Du har en kontaktperson på varje anläggning, men även en övergripande ansvarig för hela kundkontakten som säkerställer att samma kvalitetsnivå införs överallt. Vi samordnar all serviceverksamhet i en kommunikationskanal och ett system för kontakter i vårt ärendehanteringssystem. Via vår kundportal kan du beställa service och tilläggstjänster. Där har du tillgång till alla de tjänster vi levererar och du kan enkelt följa statusen på ditt ärende via kundportalen. Ärendehanteringssystemet genererar statistik och information som ligger till grund för mätning och kontroll av överenskommen kvalitetsnivå. På kundportalen presenteras statistik över utförda tjänster samt resultat av kvalitetsuppföljning. Denna rapportering ger också nödvändiga underlag för utveckling hos dig. Här lägger vi även in planerade aktiviteter såsom INSTA-kontroller och systematiskt brandskyddsarbete. Vår arbetsmetodik delas in i tre faser: A. Förståelse och insikt I första fasen lär vi känna varandra och arbetar fram er unika strategi. Vi identifierar affärskritiska behov, krav och målsättningar. B. Analys och lösning Analysen utgörs av en kartläggning av servicebehov och volymer. Utifrån analysen skräddarsyr Sodexo en servicelösning. C. Implementering och leverans I den tredje fasen implementeras servicelösningen med hjälp av en strukturerad uppstartsmodell. Ett team säkerställer att leveransen av service sker smidigt och med högsta kvalitet från dag 1. Vår service ser inga gränser Vi genomför en analys baserad på ditt unika servicebehov. Vi matchar servicebehovet med bästa utförande. Våra erfarenheter visar att denna översyn ofta leder till väsentliga kostnadsbesparingar med bevarad eller ökad kvalitet. A. Förståelse och insikt B. Analys och lösning C. Implementering och leverans 5

6 Sodexo och deras personal förtjänar all beröm för det arbete de utför åt COOP. Arbetet utförs proffsigt och inger förtroende för Sodexo som leverantör. Anders Ek, Projektledare KF Fastigheter 6

7 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER Fastighetstjänster ARBETSPLATS- TJÄNSTER STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Som fastighetsägare eller förvaltare vill du att din fastighet ska vara en effektiv plats för din hyresgäst och de anställda. Du måste ha full kontroll över fastighetens ekonomi. Du vill samtidigt säkerställa att fastigheten utnyttjas optimalt över sin livscykel och att du kan tillvarata alla möjligheter till utveckling av ditt fastighetsbestånd. Du vill också att fastigheten skapar så lite belastning på miljön som möjligt. Samtidigt ska den som använder fastigheten - oavsett om det är som patient på ett sjukhus, elev i en skola, kund i ett köpcentrum, på ett raffinaderi eller ett pappersbruk, i en verkstad eller på ett kontor - komma till en behaglig och ändamålsenlig miljö. Vi på Sodexo kan som din fastighetspartner, med vår bredd och långa erfarenhet, ge branschens bästa lösningar på alla dessa frågor. Våra lösningar Teknisk service och underhåll Det är vår kunskap om fastigheters överlevnadsprognos som har fått oss att skapa begreppet En fastighets livscykel. Fastighetens livscykel styrs av många funktioner där standarden på det allmänna underhållet är en av de viktigaste. Vi utför analyser i form av energiutredningar, miljöstatus för byggnader, statuskontroll av fastigheter och tekniska installationer och varudeklaration av fastigheter. Tillsammans med dig upprättar vi en drift- och underhållsplan och för din räkning tar vi driftansvaret för alla tekniska och administrativa uppgifter i fastigheten. Förvaltning Vi förvaltar och utvecklar våra kunders fastigheter och lokaler i ett helhetsperspektiv. Vi optimerar nyttjandegraden och driftnettot utifrån specifika behov och hanterar allt som rör fastighetens tekniska, administrativa och ekonomiska drift. Vi upphandlar och koordinerar fastighetsrelaterade tjänster, samordnar lokalplanering och lokaluthyrning och tar med största noggrannhet ett helhetsansvar för administration och ekonomi. Driftövervakning Dygnet runt, 365 dagar om året, övervakar vi fastigheter runt om i landet. Från vår driftcentral i Norrköping utför vi en datoriserad aktiv energibesparande fastighetsövervakning med styrning av temperaturer och flöden samt kontroll av aktuell energiförbrukning. Genom att övervaka driftförhållandena i fastigheterna kan vi optimera driften, spara energi och förbättra inomhusklimatet. Vår ständiga närvaro ger oss möjlighet att upptäcka avvikelser eller störningar i ett tidigt skede vilket kan reducera riskerna för, och konsekvenserna av, ett haveri väsentligt. Konsultation Vår mångåriga erfarenhet av och breda kompetens från fastighetsförvaltning, teknisk service, energieffektivisering och fastighetsautomation ger oss möjlighet att erbjuda konsultation inom samtliga dessa områden. Projektering och entreprenader När det är dags att utveckla din fastighet vidare analyserar vi dina behov och möjligheter. Vi tar fram beslutsunderlag och ger dig råd. Utifrån dina val projekterar vi ombyggnationer och tekniska installationer med kreativa lösningar och med stor erfarenhet. Självklart projektleder och genomför vi hela entreprenaden om du så önskar. Exempel på kompetenser Behovsanalys, mål- och funktionsformulering Systemval och systemlösningar Investeringskalkyler Projektering Kontrollarbete och projektsamordning Drift- och skötselinstruktioner Grön fastighet 7

8 Att jobba med måltidsutveckling inom Sodexo är väldigt inspirerande. Det gäller att få alla kök att känna glädje i det de gör, glädje över att kunna erbjuda sina gäster något extra. Maten är bara en del av hela måltidsupplevelsen. Miljö, personal och logistik är lika viktigt. Tricket är att få ihop helheten. Tom Sjöstedt, Medlem i Svenska Kocklandslaget och Måltidsutvecklare för Sodexo 8

9 MÅLTIDER & VENDING ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Nästan varje människa i Sverige delar sin tid mellan hemmet och andra, mer offentliga miljöer. Miljön kan vara ditt barns dagis eller barnens skola när de blir lite äldre, dina föräldrars äldreboende, sjukhuset och din arbetsplats eller din konferens. I alla dessa miljöer har du behov av att äta. Sodexo har specialanpassade lösningar för alla miljöer. Vår erfarenhet sträcker sig från den mest prestigefyllda internationella restaurang, skolor och dagis till personalrestauranger, konferensanläggningar och akutsjukhus. Våra lösningar be är en globalt utvecklad måltidslösning som omfattar alla delar av gästens måltidsupplevelse. Ett komplett image- och servicepaket som skräddarsys utifrån behov och förväntningar på och runt arbetsplatsen. Köket är namnet på vårt mest flexibla koncept för personalrestauranger. Namnet är valt just för att köket är den minsta gemensamma nämnaren i all matlagning. Vårt erbjudande Köket står för ett välkomnande värdskap, ett passionerat matintresse och en sann omtanke om gästerna. Köket Seniors erbjuder specialanpassade lösningar för de äldre. EnergiZonen är en helhetslösning för skolmåltider där vi tar fasta på både maten och matsalsmiljön eftersom båda är lika viktiga för helhetsupplevelsen. Ökad trivsel leder till bättre matvanor och på sikt till ett bättre skolarbete. SoSmart är vårt erbjudande som möter behoven hos dagens konsumenter. Allt fler väljer att köpa sin frukost, lunch eller mellanmål på väg till eller ifrån sitt arbete eller för att äta senare när man har tid. På en liten yta kan en attraktiv, logistiksmart och kostnadseffektiv butik och café skapas där kunderna alltid hittar något som faller dem i smaken. Butiken är lättillgängligt placerad. Vending Med oss får du en förbättrad pausmiljö för anställda och besökare genom fräscha maskiner med tilltalande design! Vår fullservicetjänst innehåller såväl påfyllning av tillbehör som rengöring och teknisk service. Vi tar fullt ansvar för att du alltid ska ha tillgång till en god kopp kaffe, färska smörgåsar och annat som vi fyller maskinerna med efter önskemål. SoFresh portionsförpackad mat till sjukhus. Lätt att servera. God och trygg att äta! Maten tilllagas på sjukhusets avdelningar men paketeras på Stjärnköket i Märsta. Detta innebär att portionsförpackade maträtter med färska råvaror levereras till avdelningen för tillagning i direkt anslutning till måltiden. Patienten väljer bland flera maträtter från menyn. Därefter ångkokas maten i mikrovågsugn när patienten vill äta sin lunch eller middag och får på så sätt alltid en nylagad måltid där smak och näringsämnen är bibehållna. 9

10 Sodexo är mycket flexibla och kommer kontinuerligt med förslag till förbättringar och effektiviseringar. Detta ser vi som mycket positivt i vår gemensamma utveckling. Mattias Kjellberg, Port & Nautical Operations Manager, Stena Line AB 10

11 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- ARBETSPLATS- TJÄNSTER TJÄNSTER STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Din dag på kontoret måste flyta på utan några bekymmer som beror på din arbetsplats. Ditt kontor är optimalt utnyttjat för de förutsättningar du har, arbetsplatsen som sådan har alla de funktioner den ska ha för att du ska kunna arbeta effektivt och i en miljö som ger dig energi. När du behöver koppla av för en stund kan du göra det utan att störa andra på kontoret. När förutsättningarna förändras behöver du nya lösningar. Oavsett vilket behov som uppstår eller om problem behöver lösas, vill du ha en och samma kontaktyta att vända dig till. En väl fungerande arbetsplats är förutsättningen för att du ska kunna göra ditt jobb utan störande inslag som skapar energiförluster. Genom våra effektiva lösningar av alla dagens situationer skapar vi mer tid för dig att koncentrera dig på det som är väsentligt i ditt arbete. Våra lösningar ServiceCenter ser till att arbetsplatsen fungerar Konceptet ServiceCenter är först och främst en sampaketering av tjänsterna växel, reception och vaktmästeri men kan likaväl användas i kombination med Sodexos övriga tjänster. Syftet är att dra nytta av synergier mellan tjänsterna genom att samarbeta kring arbetsuppgifterna och förenkla kommunikationen mellan servicefunktionerna och besökare/kunder. Genom att samordna växel-, receptions- och vaktmästerifunktionerna får du som kund ökad effektivitet i din verksamhet, ekonomiska mervärden och bättre företagsimage. Du och dina kunder ska alltid känna er välkomna genom ett personligt och professionellt bemötande vare sig du ringer till växeln, besöker receptionen eller behöver hjälp av vaktmästare. I Sodexo ServiceCenter fokuserar vi på snabba svarstider och genuin servicekänsla. Växel & Reception Växel och reception är ansiktet utåt. Vi vet vad ett leende kan betyda och vi vet hur avgörande en hjälpande hand kan vara. Med vår personal i din växel och reception kommer du och dina kunder att få ett personligt och professionellt mottagande. Vi lägger stor vikt vid att lära känna din organisation så att vi upplevs som en integrerad del av din dagliga verksamhet. Besöksregistrering sker på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av vår egenutvecklade programvara. Våra telefonister är utbildade i service och säkerhet, behärskar de flesta växelsystem samt talar minst svenska och engelska. Vaktmästeri Vi erbjuder ett garanterat effektivt vaktmästeri med serviceinriktad personal och hög kvalitet, bl.a. genom inarbetade rutiner för avfallshantering, miljöarbete, inköp, transporter och minskad energiförbrukning. Självklart drar vi nytta av våra kunskaper inom andra områden som t.ex. fastighetstjänster. Vi ser till att det råder ordning och reda på din arbetsplats genom att t.ex. ansvara för post- och godshantering, lager och kopiering samt ser till att det alltid finns kontorsmaterial tillgängligt. Säkerhet Säkerhet är ett brett område som sträcker sig genom hela vår organisation. Vårt erbjudande omfattar traditionella områden som stationär och ronderingsbevakning, larmhantering och skalskydd, men även stöldskyddsförebyggande åtgärder, systematiskt brandskyddsarbete, utpasseringskontroller och behörighetsadministration (nyckel- och korthantering). Vår servicepersonal är utbildad i hjärt-lungräddning och är alltid beredda att hjälpa om en situation uppstår. Kort sagt vi säkerställer en trygg arbetsplats. Lokalplanering Lokaler utgör en stor kostnad. Att utnyttja sina lokaler på bästa sätt kan sänka kostnaderna väsentligt. Vår erfarenhet visar att det finns möjligheter till betydande besparingar genom kontinuerlig planering och uppföljning av lokalförändringar, oavsett om lokalytorna utökas eller minskas. Vårt erbjudande omfattar förutom lokalplanering även ritnings- och inventariehantering, städplanering, internhyresdebiteringar, fastighetsregister samt brandskydd. 11

12 Vi valde Sodexo som städleverantör baserat på goda erfarenheter av deras arbetsplatstjänster, deras flexibilitet och marknadsmässiga pris. Dessutom har kvaliteten blivit bättre efter att vi bytt till Sodexo. Per Gornitzka Fastighetschef Siemens Real Estate, Huvudkontoret Upplands-Väsby 12

13 STÄD- TJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Rent är något du tar för självklart. Rent är i många situationer en fråga om trivsel. Det är trevligare att komma till kontoret om det inte ligger dammtussar i hörnen. Men rent är mycket mer än så. Rent handlar om din miljö så att du slipper allergiproblem, undviker smittorisker i ett operationsrum, säkerställer att din produktionsprocess fortsätter att löpa utan störningar, en nysanerad silo inom livsmedelsindustrin och att du kan skicka dina barn till ett rent klassrum i en buss utan klotter. Våra lösningar Funktionsstädning Beroende på vilken belastning eller smutsighetsgrad som finns vid städtillfället så anpassar vi städningen. Det kan innebära att ett konferensrum som använts flitigt kräver mer städinsats medan ett rum som inte använts alls den senaste veckan kräver en mindre städinsats. Slutleveransen ska ändå innebära exakt den kvalitet och nöjdhet som du efterfrågat. Detta kallar vi funktionsstädning. Städning enligt funktionstänkande ger många fördelar. Vi ökar flexibiliteten att göra städinsatser där de verkligen behövs istället för att städa traditionellt enligt en statisk regelbundenhet. Vid funktionsstädning får våra medarbetare ett utökat ansvar att mäta kvaliteten på utförd städning genom egenkontroller och vi har regelbundna kundmöten för att stämma av den utförda städningen. Med funktionsstädning levererar vi ett resultat som tydligt kan mätas. Daglig städning Daglig städning, även kallad regelmässig städning, utförs med en viss regelbundenhet och ibland på bestämda tider. Tillsammans med dig arbetar vi fram en lösning som anpassas för den specifika lokalen, ytorna, materialen och behoven och bestämmer med vilken regelbundenhet tjänsten ska utföras. Efter att uppdraget påbörjats har vi ständig dialog för att utveckla och säkerställa att rätt leverans sker och att bestämd kvalitet uppnås. Periodiskt underhåll I samarbete med dig som kund och utifrån de behov som finns upprättar vi en plan för periodiskt underhåll av t.ex. golv, fönster, ventilation och annat som inte ingår i daglig städning eller funktionsstädning i ditt städavtal. Vi utför därefter underhållet enligt överenskommen periodicitet och skapar samtidigt den besvärsfrihet du önskar. Specialsanering Tillfälliga eller återkommande behov av mer omfattande rengöring som normalt inte omfattas av det ordinarie avtalet löser vi med specialsanering. Det kan även handla om åtgärder i förebyggande syfte för att underhålla material och lokaler eller för att undvika att små problem och skador blir mer omfattande. Som kund kan du göra stora ekonomiska vinster på att låta oss bedöma och ge förslag på vilka åtgärder din lokal, byggnad eller verksamhet är i behov av. Vi arbetar inom områdena livsmedelsindustri, höghöjd, klotter, ventilation, mögel, fasad och tak samt socialsanering. Avfallshantering och källsortering Vi på Sodexo har lång erfarenhet av städning, miljö och avfallshantering. På plats hos dig som kund skaffar vi oss stor kunskap om era lokaler och avfallsflöden och vi kan kombinera städningen med avfallshanteringen. Fördelen är bland annat att du får en och samma leverantör av dessa tjänster, och därmed en kontaktperson för alla frågor som uppstår. Vi för även statistik över allt avfall som hanteras som i sin tur kan rapporteras in i ditt miljöledningssystem. Exempel på miljöer där vi städar: Butiker och affärskedjor Sjukhus Skolor Tåg, båtar och flygplatser Kontor Tung industri Läkemedelsföretag Hotell och konferens 13

14 14

15 Logistics Services ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Som vårdgivare, oavsett om du utför ditt uppdrag i den offentliga vården eller är ett privat företag, ligger din huvudsakliga fokus på att se vårdbehovet hos din patient och brukare. Som en del av det måste du lösa patientens och brukarens behov av rehabilitering och stöd vid tillfälliga eller långsiktiga funktionshinder. Din patient och brukare behöver tekniska hjälpmedel för att kunna fungera i vardagen. Effektiv verksamhet kräver också effektiva lösningar för varuförsörjningen till olika vårdenheter. Här kommer Sodexo in i bilden. Som experter på service inom sjukvård och omsorg förstår vi dina behov. Sodexo tillhandahåller lösningar för varuförsörjning oavsett om det handlar om medicintekniska hjälpmedel, tvätt eller förbrukningsvaror. Vi tecknar inköpsavtal, lagerhåller, packar och kör ut varorna till dig. Men vi gör mer än att distribuera varor vi ger service. Distribution Alla typer av varuförsörjning, oavsett om det handlar om hjälpmedel eller förbrukningsvaror, kräver en väl fungerande distribution. Sodexo tar ansvar för hela kedjan i logistiken med full kontroll på varuflödet och dina leveranser. Våra lösningar Medicintekniska hjälpmedel Vi tillhandahåller hjälpmedel till brukare med funktionshinder genom ett helhetsåtagande med konsultation, utprovning, teknisk anpassning och leverans av hjälpmedel. Förskrivarstöd är en självklarhet och tillsammans med våra leverantörer bidrar vi till en ständig produktutveckling som gynnar patienter och brukare. Rekonditionering av hjälpmedel För att förlänga livslängden på medicintekniska hjälpmedel och därigenom spara pengar åt våra kunder, erbjuder vi rekonditioneringstjänster. Vår rekonditioneringsanläggning drivs i samarbete med Samhall i Enköping som levererar begagnade produkter i nyskick till kunder i hela Mellansverige. Varuförsörjning Vi förser sjukvården och omsorgen med varor inom exempelvis tvätt, inkontinens, kompression, nutrition och andra vårdnära produkter. Som en utökad tjänst kan vi dessutom sköta inventering av dina lager och göra avrop så att du alltid har en väl fungerande varuförsörjning med god ekonomi. 15

16 Servicen och samarbetet har fungerat jättebra - som vanligt. I slutändan är det människorna bakom varumärket som är avgörande. Vi ser fram emot nästa gång. Roger Ticoalu, Stockholms Stads Evenemangschef efter Love Stockholm 2010 med Sodexo som officiell måltidsleverantör 16

17 MEETINGS & EVENTS ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Du behöver känna det lugn och den ro det innebär att byta miljö, din kreativitet behöver få utrymme, du och din grupp av medarbetare, kunder och gäster behöver få den energi bytet till en miljö som inspirerar ger, eller till den miljö som skapar den effektiva dag du måste ha för att nå resultat. Du har beslutat att sätta din prägel på det tillfälle som ges för att ytterligare stärka ditt varumärke, eller så kräver dina aktiviteter ett samlat grepp av måltidslösningar i samband med en större händelse. Det kan handla om företagsjubileum, lansering av ny produkt, Stadens 500-årsjubileum, kungabröllop eller sponsoraktiviteter. Oavsett dina behov arbetar vi tack vare lång erfarenhet fram den lösning du behöver tillsammans med dig. 100-årsjubileum. Vi kan även hantera stora internationella events inom koncernen och har bl.a. genomfört Rugby World Cup, Paris Dakar och Olympic & Paralympic Games. Våra lösningar Konferens Varje konferensanläggning i Sodexos regi är unik. Gemensamt delar vi kärleken till detaljer och vet att värdskapet är viktigast. Ditt möte passar kanske bäst i yttre skärgården ena gången och en annan gång är cityläge perfekt. Vi erbjuder passande konferenspaket i varierade miljöer. Möten för människor i utveckling Låt oss arrangera ditt nästa möte! Berätta för oss vilket syfte ditt möte har så lovar vi att skapa ett möte som berör, oavsett om det gäller ett mindre ledningsmöte, en utbildning, aktiverande teambuilding eller en festlig kick-off. Välj bland många prisvärda konferenspaket eller så skräddarsyr vi efter dina behov. Events Vår spetskompetens inom events omfattar allt som rör måltiden. Vår projektledning innebär att vi tar ansvar för allt från planering, strategi och logistik till genomförande. Hög kvalitet på mat och dryck är vårt signum. Några av våra större events som vi har ansvarat för är Love Stockholm 2010, EU-mötet i Malmö 2009, Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009, Stena Lines magnifika fartygsdop i Stockholm och Göteborg samt projektledning under SKF:s Servicen är genomgående personlig, uppmärksam och genuint sympatisk. DI Weekend ger Nynäs Havsbad 20 av 25 möjliga poäng på Hotelltoppen 17

18 SODEXOS GRUNDPELARE Vår vision Sodexos vision är att bli den främsta leverantören av Quality of Daily Life Solutions heltäckande servicelösningar som förbättrar livskvaliteten i vardagen. Våra rötter Pierre Bellon grundade Sodexo i Marseille De värderingar och etiska principer som han då fastställde för företaget, är över 40 år senare de samma och delas av koncernens medarbetare över hela världen vårt gemensamma DNA. Att ge service till andra är en ädel uppgift. Pierre Bellon, grundare av Sodexo Våra värderingar Serviceanda Laganda Utveckling Våra etiska principer Lojalitet Respekt för andra och vår miljö Öppenhet Affärsintegritet Sodexos grundläggande styrkor gör oss unika! Andra företag kan ha en eller några av Sodexos styrkor men vår styrka är att erbjuda och kombinera dem alla. Vi älskar mötet med människor Vi erbjuder integrerade lösningar Vi finns över hela världen Vi erbjuder heltäckande servicelösningar Vi har starka värderingar och etiska principer Vi är duktiga på att ta hand om personal Vi är experter på service Vi levererar själva Vi har goda kunskaper om kunder och konsumenter Vi leder nätverk med specialiserade underleverantörer Vi är oberoende av enstaka kunder eller andra parter 18

19 möten som berör Det som är unikt med Sodexo är att vi är ett genuint människobolag. Vi utför all service främst med egen personal. 97 % av våra medarbetare möter och ger service direkt till dig som konsument, gäst, brukare och kund varje dag. Möten mellan människor berör och gör skillnad. Vi strävar efter att skapa denna skillnad genom bästa möjliga service. Sodexo i världen 14,7 miljarder i omsättning uppdrag 50 miljoner människor tar del av vår service varje dag medarbetare Verksamhet i 80 länder Världens tredje största serviceföretag Sodexo i Norden medarbetare 6,5 miljarder kronor i omsättning Finns i hela Norden på mer än platser We have enjoyed a long-term, successful business partnership with Sodexo who has performed excellently on all cost reduction and service level targets. Mike Smith, Head of premises and facilities at London Headquarters of ING Bank

20 Välkommen till Sodexo! Vill du veta mer? Besök oss på Om Sodexo Med stor flexibilitet, kompetens och omtanke tar vi över, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner i företag, institutioner och offentlig sektor. Vi lagar mat och städar, underhåller fastigheter, bemannar växel och receptioner, verkar inom hotell och konferens och mycket mer. Miljömärkt trycksak Sodexo i Norden är ledande inom Service Management med medarbetare och en omsättning på 6,5 miljarder kronor. Vi ingår i den internationella Sodexokoncernen som finns representerad i 80 länder med sina medarbetare. Koncernen omsätter 14,7 miljarder och har sitt säte i Frankrike samt är noterat på börsen i Paris. Besök oss gärna på

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen.

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. 3 7 Foto: Johan Alp Nye styrelseordföranden Leif Östling blev överraskad. Foto: T Busch-Christensen Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. Foto: T Busch-Christensen Jørgens uppdrag nya Jørgen Lindegaard

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

HANDBOK FÖR EVENT Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för sponsring och event 2014

HANDBOK FÖR EVENT Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för sponsring och event 2014 HANDBOK FÖR EVENT Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för sponsring och event 2014 INNEHÅLL 1. KOMMITTÉN FÖR SPONSRING & EVENT 3 2. VAD ÄR EVENT? 4 2.1 GYLLENE HJULET, EVENTBRANSCHENS OSCARSGALA 5 2.2

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS Rena tjänster Distribueras i DI mars 2007 Intervjun: Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 Alla vinnare när seriösa företag anlitas Framtidens

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare:

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer