FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING"

Transkript

1 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ

2 Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Vi erbjuder näringsliv och offentlig sektor supporttjänster anpassade till kundens behov inom fastighetstjänster, måltider & vending, arbetsplatstjänster, städtjänster, logistics services, meetings & events och andra specialtjänster.

3 VI ÄR SODEXO Vi frigör tid Sodexo har marknadens bästa servicelösningar. Med dessa lösningar frigör vi tid och energi för våra kunder och deras utveckling. Vi har en unik erfarenhet av att identifiera och skapa lösningar utifrån våra kunders behov av flera eller enstaka tjänster och att samordna dessa genom effektiv Service Management. Våra lösningar är innovativa och kostnadseffektiva och utförs med bevarad eller ökad kvalitet. Med hjälp av Sodexos tjänster får våra kunder tid över till sin egen kärnverksamhet. Service med EQ vi tar ansvar Att som företag ta ansvar för våra medarbetares utveckling, våra kunder, vår gemensamma miljö och mångfaldsfrågor, det kallar vi inom Sodexo för Service med EQ. Det är vårt gemensamma DNA. Sodexo är en av endast ett fåtal globala aktörer som kan stödja kunder på lokal, regional och internationell nivå med skräddarsydda, heltäckande servicelösningar och samtidigt hjälpa dem att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. Better Tomorrow Plan Sodexos globala plan för en hållbar framtid Better Tomorrow Plan är ett globalt och långsiktigt program som hjälper oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det som utmärker Better Tomorrow Plan och som också är programmets styrka är att alla våra intressenter (medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och institutioner) deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar. De områden som prioriteras inom Better Tomorrow Plan är välbalanserade måltider, hälsa och friskvård, lokal närvaro och miljö. Vi vill bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling av de samhällen, regioner och länder där vi är verksamma. Sodexo Sveriges övergripande målsättning är att ligga i framkant när det gäller CSR-arbete och miljödriven affärsutveckling inom vår bransch. Sodexo ser bortom fördomarna. Lars Lööw, Kommunikationsdirektör Samhall AB Sodexo gör ett utmärkt miljöarbete i vår matsal med mer säsongsanpassat, grönt, ekologiskt och framför allt minskat matsvinn. Bengt Mattson, CSR- och miljöchef Pfizer AB Det finns många människor i Sverige som inte äter sig mätta varje dag. De måltider Sodexo subventionerar är ofta de enda tillagade mål mat som erbjuds vissa av de medmänniskor vi arbetar med. Maria Bergman Kosinski, Ansvarig för företagssamarbeten på Stockholms Stadsmission Konsumenter Better Tomorrow Plan Institutioner Välbalanserade måltider, hälsa och friskvård Lokal närvaro Vi är Vi gör Miljö Vi samarbetar Vi samarbetar Medarbetare Leverantörer Kunder 3

4 Tack vare lång och god relation har vi utökat samarbetet med fler servicetjänster. Sodexo har kunskapen att snabbt effektivisera och utveckla vår verksamhet genom Service Management. Kjell Gustafsson Procurement Manager Nordic Indirect Materials & Services, Kraft Foods Europe 4

5 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER SERVICE MANAGEMENT ARBETSPLATS- TJÄNSTER STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Dina support- och servicefunktioner behöver utvecklas för att ge bättre stöd till din kärnverksamhet men du är osäker på vad en anpassad och effektiv intern service kan bidra med. Du behöver en partner som kan ge dig råd, leda dig och utveckla servicen i takt med att din kärnverksamhet förändras. Med Service Management avser vi ledning, utveckling och samordning av tjänster som stödjer en organisations eller ett företags kärnverksamhet. Sodexo har unik erfarenhet av att identifiera och skapa lösningar utifrån våra kunders behov. Service Management med ärendehantering och rapportering Hela uppdraget med alla tjänster vi levererar sammanhålls under en och samma ledning. Du har en kontaktperson på varje anläggning, men även en övergripande ansvarig för hela kundkontakten som säkerställer att samma kvalitetsnivå införs överallt. Vi samordnar all serviceverksamhet i en kommunikationskanal och ett system för kontakter i vårt ärendehanteringssystem. Via vår kundportal kan du beställa service och tilläggstjänster. Där har du tillgång till alla de tjänster vi levererar och du kan enkelt följa statusen på ditt ärende via kundportalen. Ärendehanteringssystemet genererar statistik och information som ligger till grund för mätning och kontroll av överenskommen kvalitetsnivå. På kundportalen presenteras statistik över utförda tjänster samt resultat av kvalitetsuppföljning. Denna rapportering ger också nödvändiga underlag för utveckling hos dig. Här lägger vi även in planerade aktiviteter såsom INSTA-kontroller och systematiskt brandskyddsarbete. Vår arbetsmetodik delas in i tre faser: A. Förståelse och insikt I första fasen lär vi känna varandra och arbetar fram er unika strategi. Vi identifierar affärskritiska behov, krav och målsättningar. B. Analys och lösning Analysen utgörs av en kartläggning av servicebehov och volymer. Utifrån analysen skräddarsyr Sodexo en servicelösning. C. Implementering och leverans I den tredje fasen implementeras servicelösningen med hjälp av en strukturerad uppstartsmodell. Ett team säkerställer att leveransen av service sker smidigt och med högsta kvalitet från dag 1. Vår service ser inga gränser Vi genomför en analys baserad på ditt unika servicebehov. Vi matchar servicebehovet med bästa utförande. Våra erfarenheter visar att denna översyn ofta leder till väsentliga kostnadsbesparingar med bevarad eller ökad kvalitet. A. Förståelse och insikt B. Analys och lösning C. Implementering och leverans 5

6 Sodexo och deras personal förtjänar all beröm för det arbete de utför åt COOP. Arbetet utförs proffsigt och inger förtroende för Sodexo som leverantör. Anders Ek, Projektledare KF Fastigheter 6

7 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER Fastighetstjänster ARBETSPLATS- TJÄNSTER STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Som fastighetsägare eller förvaltare vill du att din fastighet ska vara en effektiv plats för din hyresgäst och de anställda. Du måste ha full kontroll över fastighetens ekonomi. Du vill samtidigt säkerställa att fastigheten utnyttjas optimalt över sin livscykel och att du kan tillvarata alla möjligheter till utveckling av ditt fastighetsbestånd. Du vill också att fastigheten skapar så lite belastning på miljön som möjligt. Samtidigt ska den som använder fastigheten - oavsett om det är som patient på ett sjukhus, elev i en skola, kund i ett köpcentrum, på ett raffinaderi eller ett pappersbruk, i en verkstad eller på ett kontor - komma till en behaglig och ändamålsenlig miljö. Vi på Sodexo kan som din fastighetspartner, med vår bredd och långa erfarenhet, ge branschens bästa lösningar på alla dessa frågor. Våra lösningar Teknisk service och underhåll Det är vår kunskap om fastigheters överlevnadsprognos som har fått oss att skapa begreppet En fastighets livscykel. Fastighetens livscykel styrs av många funktioner där standarden på det allmänna underhållet är en av de viktigaste. Vi utför analyser i form av energiutredningar, miljöstatus för byggnader, statuskontroll av fastigheter och tekniska installationer och varudeklaration av fastigheter. Tillsammans med dig upprättar vi en drift- och underhållsplan och för din räkning tar vi driftansvaret för alla tekniska och administrativa uppgifter i fastigheten. Förvaltning Vi förvaltar och utvecklar våra kunders fastigheter och lokaler i ett helhetsperspektiv. Vi optimerar nyttjandegraden och driftnettot utifrån specifika behov och hanterar allt som rör fastighetens tekniska, administrativa och ekonomiska drift. Vi upphandlar och koordinerar fastighetsrelaterade tjänster, samordnar lokalplanering och lokaluthyrning och tar med största noggrannhet ett helhetsansvar för administration och ekonomi. Driftövervakning Dygnet runt, 365 dagar om året, övervakar vi fastigheter runt om i landet. Från vår driftcentral i Norrköping utför vi en datoriserad aktiv energibesparande fastighetsövervakning med styrning av temperaturer och flöden samt kontroll av aktuell energiförbrukning. Genom att övervaka driftförhållandena i fastigheterna kan vi optimera driften, spara energi och förbättra inomhusklimatet. Vår ständiga närvaro ger oss möjlighet att upptäcka avvikelser eller störningar i ett tidigt skede vilket kan reducera riskerna för, och konsekvenserna av, ett haveri väsentligt. Konsultation Vår mångåriga erfarenhet av och breda kompetens från fastighetsförvaltning, teknisk service, energieffektivisering och fastighetsautomation ger oss möjlighet att erbjuda konsultation inom samtliga dessa områden. Projektering och entreprenader När det är dags att utveckla din fastighet vidare analyserar vi dina behov och möjligheter. Vi tar fram beslutsunderlag och ger dig råd. Utifrån dina val projekterar vi ombyggnationer och tekniska installationer med kreativa lösningar och med stor erfarenhet. Självklart projektleder och genomför vi hela entreprenaden om du så önskar. Exempel på kompetenser Behovsanalys, mål- och funktionsformulering Systemval och systemlösningar Investeringskalkyler Projektering Kontrollarbete och projektsamordning Drift- och skötselinstruktioner Grön fastighet 7

8 Att jobba med måltidsutveckling inom Sodexo är väldigt inspirerande. Det gäller att få alla kök att känna glädje i det de gör, glädje över att kunna erbjuda sina gäster något extra. Maten är bara en del av hela måltidsupplevelsen. Miljö, personal och logistik är lika viktigt. Tricket är att få ihop helheten. Tom Sjöstedt, Medlem i Svenska Kocklandslaget och Måltidsutvecklare för Sodexo 8

9 MÅLTIDER & VENDING ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Nästan varje människa i Sverige delar sin tid mellan hemmet och andra, mer offentliga miljöer. Miljön kan vara ditt barns dagis eller barnens skola när de blir lite äldre, dina föräldrars äldreboende, sjukhuset och din arbetsplats eller din konferens. I alla dessa miljöer har du behov av att äta. Sodexo har specialanpassade lösningar för alla miljöer. Vår erfarenhet sträcker sig från den mest prestigefyllda internationella restaurang, skolor och dagis till personalrestauranger, konferensanläggningar och akutsjukhus. Våra lösningar be är en globalt utvecklad måltidslösning som omfattar alla delar av gästens måltidsupplevelse. Ett komplett image- och servicepaket som skräddarsys utifrån behov och förväntningar på och runt arbetsplatsen. Köket är namnet på vårt mest flexibla koncept för personalrestauranger. Namnet är valt just för att köket är den minsta gemensamma nämnaren i all matlagning. Vårt erbjudande Köket står för ett välkomnande värdskap, ett passionerat matintresse och en sann omtanke om gästerna. Köket Seniors erbjuder specialanpassade lösningar för de äldre. EnergiZonen är en helhetslösning för skolmåltider där vi tar fasta på både maten och matsalsmiljön eftersom båda är lika viktiga för helhetsupplevelsen. Ökad trivsel leder till bättre matvanor och på sikt till ett bättre skolarbete. SoSmart är vårt erbjudande som möter behoven hos dagens konsumenter. Allt fler väljer att köpa sin frukost, lunch eller mellanmål på väg till eller ifrån sitt arbete eller för att äta senare när man har tid. På en liten yta kan en attraktiv, logistiksmart och kostnadseffektiv butik och café skapas där kunderna alltid hittar något som faller dem i smaken. Butiken är lättillgängligt placerad. Vending Med oss får du en förbättrad pausmiljö för anställda och besökare genom fräscha maskiner med tilltalande design! Vår fullservicetjänst innehåller såväl påfyllning av tillbehör som rengöring och teknisk service. Vi tar fullt ansvar för att du alltid ska ha tillgång till en god kopp kaffe, färska smörgåsar och annat som vi fyller maskinerna med efter önskemål. SoFresh portionsförpackad mat till sjukhus. Lätt att servera. God och trygg att äta! Maten tilllagas på sjukhusets avdelningar men paketeras på Stjärnköket i Märsta. Detta innebär att portionsförpackade maträtter med färska råvaror levereras till avdelningen för tillagning i direkt anslutning till måltiden. Patienten väljer bland flera maträtter från menyn. Därefter ångkokas maten i mikrovågsugn när patienten vill äta sin lunch eller middag och får på så sätt alltid en nylagad måltid där smak och näringsämnen är bibehållna. 9

10 Sodexo är mycket flexibla och kommer kontinuerligt med förslag till förbättringar och effektiviseringar. Detta ser vi som mycket positivt i vår gemensamma utveckling. Mattias Kjellberg, Port & Nautical Operations Manager, Stena Line AB 10

11 MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- ARBETSPLATS- TJÄNSTER TJÄNSTER STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Din dag på kontoret måste flyta på utan några bekymmer som beror på din arbetsplats. Ditt kontor är optimalt utnyttjat för de förutsättningar du har, arbetsplatsen som sådan har alla de funktioner den ska ha för att du ska kunna arbeta effektivt och i en miljö som ger dig energi. När du behöver koppla av för en stund kan du göra det utan att störa andra på kontoret. När förutsättningarna förändras behöver du nya lösningar. Oavsett vilket behov som uppstår eller om problem behöver lösas, vill du ha en och samma kontaktyta att vända dig till. En väl fungerande arbetsplats är förutsättningen för att du ska kunna göra ditt jobb utan störande inslag som skapar energiförluster. Genom våra effektiva lösningar av alla dagens situationer skapar vi mer tid för dig att koncentrera dig på det som är väsentligt i ditt arbete. Våra lösningar ServiceCenter ser till att arbetsplatsen fungerar Konceptet ServiceCenter är först och främst en sampaketering av tjänsterna växel, reception och vaktmästeri men kan likaväl användas i kombination med Sodexos övriga tjänster. Syftet är att dra nytta av synergier mellan tjänsterna genom att samarbeta kring arbetsuppgifterna och förenkla kommunikationen mellan servicefunktionerna och besökare/kunder. Genom att samordna växel-, receptions- och vaktmästerifunktionerna får du som kund ökad effektivitet i din verksamhet, ekonomiska mervärden och bättre företagsimage. Du och dina kunder ska alltid känna er välkomna genom ett personligt och professionellt bemötande vare sig du ringer till växeln, besöker receptionen eller behöver hjälp av vaktmästare. I Sodexo ServiceCenter fokuserar vi på snabba svarstider och genuin servicekänsla. Växel & Reception Växel och reception är ansiktet utåt. Vi vet vad ett leende kan betyda och vi vet hur avgörande en hjälpande hand kan vara. Med vår personal i din växel och reception kommer du och dina kunder att få ett personligt och professionellt mottagande. Vi lägger stor vikt vid att lära känna din organisation så att vi upplevs som en integrerad del av din dagliga verksamhet. Besöksregistrering sker på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av vår egenutvecklade programvara. Våra telefonister är utbildade i service och säkerhet, behärskar de flesta växelsystem samt talar minst svenska och engelska. Vaktmästeri Vi erbjuder ett garanterat effektivt vaktmästeri med serviceinriktad personal och hög kvalitet, bl.a. genom inarbetade rutiner för avfallshantering, miljöarbete, inköp, transporter och minskad energiförbrukning. Självklart drar vi nytta av våra kunskaper inom andra områden som t.ex. fastighetstjänster. Vi ser till att det råder ordning och reda på din arbetsplats genom att t.ex. ansvara för post- och godshantering, lager och kopiering samt ser till att det alltid finns kontorsmaterial tillgängligt. Säkerhet Säkerhet är ett brett område som sträcker sig genom hela vår organisation. Vårt erbjudande omfattar traditionella områden som stationär och ronderingsbevakning, larmhantering och skalskydd, men även stöldskyddsförebyggande åtgärder, systematiskt brandskyddsarbete, utpasseringskontroller och behörighetsadministration (nyckel- och korthantering). Vår servicepersonal är utbildad i hjärt-lungräddning och är alltid beredda att hjälpa om en situation uppstår. Kort sagt vi säkerställer en trygg arbetsplats. Lokalplanering Lokaler utgör en stor kostnad. Att utnyttja sina lokaler på bästa sätt kan sänka kostnaderna väsentligt. Vår erfarenhet visar att det finns möjligheter till betydande besparingar genom kontinuerlig planering och uppföljning av lokalförändringar, oavsett om lokalytorna utökas eller minskas. Vårt erbjudande omfattar förutom lokalplanering även ritnings- och inventariehantering, städplanering, internhyresdebiteringar, fastighetsregister samt brandskydd. 11

12 Vi valde Sodexo som städleverantör baserat på goda erfarenheter av deras arbetsplatstjänster, deras flexibilitet och marknadsmässiga pris. Dessutom har kvaliteten blivit bättre efter att vi bytt till Sodexo. Per Gornitzka Fastighetschef Siemens Real Estate, Huvudkontoret Upplands-Väsby 12

13 STÄD- TJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Rent är något du tar för självklart. Rent är i många situationer en fråga om trivsel. Det är trevligare att komma till kontoret om det inte ligger dammtussar i hörnen. Men rent är mycket mer än så. Rent handlar om din miljö så att du slipper allergiproblem, undviker smittorisker i ett operationsrum, säkerställer att din produktionsprocess fortsätter att löpa utan störningar, en nysanerad silo inom livsmedelsindustrin och att du kan skicka dina barn till ett rent klassrum i en buss utan klotter. Våra lösningar Funktionsstädning Beroende på vilken belastning eller smutsighetsgrad som finns vid städtillfället så anpassar vi städningen. Det kan innebära att ett konferensrum som använts flitigt kräver mer städinsats medan ett rum som inte använts alls den senaste veckan kräver en mindre städinsats. Slutleveransen ska ändå innebära exakt den kvalitet och nöjdhet som du efterfrågat. Detta kallar vi funktionsstädning. Städning enligt funktionstänkande ger många fördelar. Vi ökar flexibiliteten att göra städinsatser där de verkligen behövs istället för att städa traditionellt enligt en statisk regelbundenhet. Vid funktionsstädning får våra medarbetare ett utökat ansvar att mäta kvaliteten på utförd städning genom egenkontroller och vi har regelbundna kundmöten för att stämma av den utförda städningen. Med funktionsstädning levererar vi ett resultat som tydligt kan mätas. Daglig städning Daglig städning, även kallad regelmässig städning, utförs med en viss regelbundenhet och ibland på bestämda tider. Tillsammans med dig arbetar vi fram en lösning som anpassas för den specifika lokalen, ytorna, materialen och behoven och bestämmer med vilken regelbundenhet tjänsten ska utföras. Efter att uppdraget påbörjats har vi ständig dialog för att utveckla och säkerställa att rätt leverans sker och att bestämd kvalitet uppnås. Periodiskt underhåll I samarbete med dig som kund och utifrån de behov som finns upprättar vi en plan för periodiskt underhåll av t.ex. golv, fönster, ventilation och annat som inte ingår i daglig städning eller funktionsstädning i ditt städavtal. Vi utför därefter underhållet enligt överenskommen periodicitet och skapar samtidigt den besvärsfrihet du önskar. Specialsanering Tillfälliga eller återkommande behov av mer omfattande rengöring som normalt inte omfattas av det ordinarie avtalet löser vi med specialsanering. Det kan även handla om åtgärder i förebyggande syfte för att underhålla material och lokaler eller för att undvika att små problem och skador blir mer omfattande. Som kund kan du göra stora ekonomiska vinster på att låta oss bedöma och ge förslag på vilka åtgärder din lokal, byggnad eller verksamhet är i behov av. Vi arbetar inom områdena livsmedelsindustri, höghöjd, klotter, ventilation, mögel, fasad och tak samt socialsanering. Avfallshantering och källsortering Vi på Sodexo har lång erfarenhet av städning, miljö och avfallshantering. På plats hos dig som kund skaffar vi oss stor kunskap om era lokaler och avfallsflöden och vi kan kombinera städningen med avfallshanteringen. Fördelen är bland annat att du får en och samma leverantör av dessa tjänster, och därmed en kontaktperson för alla frågor som uppstår. Vi för även statistik över allt avfall som hanteras som i sin tur kan rapporteras in i ditt miljöledningssystem. Exempel på miljöer där vi städar: Butiker och affärskedjor Sjukhus Skolor Tåg, båtar och flygplatser Kontor Tung industri Läkemedelsföretag Hotell och konferens 13

14 14

15 Logistics Services ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Som vårdgivare, oavsett om du utför ditt uppdrag i den offentliga vården eller är ett privat företag, ligger din huvudsakliga fokus på att se vårdbehovet hos din patient och brukare. Som en del av det måste du lösa patientens och brukarens behov av rehabilitering och stöd vid tillfälliga eller långsiktiga funktionshinder. Din patient och brukare behöver tekniska hjälpmedel för att kunna fungera i vardagen. Effektiv verksamhet kräver också effektiva lösningar för varuförsörjningen till olika vårdenheter. Här kommer Sodexo in i bilden. Som experter på service inom sjukvård och omsorg förstår vi dina behov. Sodexo tillhandahåller lösningar för varuförsörjning oavsett om det handlar om medicintekniska hjälpmedel, tvätt eller förbrukningsvaror. Vi tecknar inköpsavtal, lagerhåller, packar och kör ut varorna till dig. Men vi gör mer än att distribuera varor vi ger service. Distribution Alla typer av varuförsörjning, oavsett om det handlar om hjälpmedel eller förbrukningsvaror, kräver en väl fungerande distribution. Sodexo tar ansvar för hela kedjan i logistiken med full kontroll på varuflödet och dina leveranser. Våra lösningar Medicintekniska hjälpmedel Vi tillhandahåller hjälpmedel till brukare med funktionshinder genom ett helhetsåtagande med konsultation, utprovning, teknisk anpassning och leverans av hjälpmedel. Förskrivarstöd är en självklarhet och tillsammans med våra leverantörer bidrar vi till en ständig produktutveckling som gynnar patienter och brukare. Rekonditionering av hjälpmedel För att förlänga livslängden på medicintekniska hjälpmedel och därigenom spara pengar åt våra kunder, erbjuder vi rekonditioneringstjänster. Vår rekonditioneringsanläggning drivs i samarbete med Samhall i Enköping som levererar begagnade produkter i nyskick till kunder i hela Mellansverige. Varuförsörjning Vi förser sjukvården och omsorgen med varor inom exempelvis tvätt, inkontinens, kompression, nutrition och andra vårdnära produkter. Som en utökad tjänst kan vi dessutom sköta inventering av dina lager och göra avrop så att du alltid har en väl fungerande varuförsörjning med god ekonomi. 15

16 Servicen och samarbetet har fungerat jättebra - som vanligt. I slutändan är det människorna bakom varumärket som är avgörande. Vi ser fram emot nästa gång. Roger Ticoalu, Stockholms Stads Evenemangschef efter Love Stockholm 2010 med Sodexo som officiell måltidsleverantör 16

17 MEETINGS & EVENTS ARBETSPLATS- TJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING STÄDTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS LOGISTICS SERVICES Du behöver känna det lugn och den ro det innebär att byta miljö, din kreativitet behöver få utrymme, du och din grupp av medarbetare, kunder och gäster behöver få den energi bytet till en miljö som inspirerar ger, eller till den miljö som skapar den effektiva dag du måste ha för att nå resultat. Du har beslutat att sätta din prägel på det tillfälle som ges för att ytterligare stärka ditt varumärke, eller så kräver dina aktiviteter ett samlat grepp av måltidslösningar i samband med en större händelse. Det kan handla om företagsjubileum, lansering av ny produkt, Stadens 500-årsjubileum, kungabröllop eller sponsoraktiviteter. Oavsett dina behov arbetar vi tack vare lång erfarenhet fram den lösning du behöver tillsammans med dig. 100-årsjubileum. Vi kan även hantera stora internationella events inom koncernen och har bl.a. genomfört Rugby World Cup, Paris Dakar och Olympic & Paralympic Games. Våra lösningar Konferens Varje konferensanläggning i Sodexos regi är unik. Gemensamt delar vi kärleken till detaljer och vet att värdskapet är viktigast. Ditt möte passar kanske bäst i yttre skärgården ena gången och en annan gång är cityläge perfekt. Vi erbjuder passande konferenspaket i varierade miljöer. Möten för människor i utveckling Låt oss arrangera ditt nästa möte! Berätta för oss vilket syfte ditt möte har så lovar vi att skapa ett möte som berör, oavsett om det gäller ett mindre ledningsmöte, en utbildning, aktiverande teambuilding eller en festlig kick-off. Välj bland många prisvärda konferenspaket eller så skräddarsyr vi efter dina behov. Events Vår spetskompetens inom events omfattar allt som rör måltiden. Vår projektledning innebär att vi tar ansvar för allt från planering, strategi och logistik till genomförande. Hög kvalitet på mat och dryck är vårt signum. Några av våra större events som vi har ansvarat för är Love Stockholm 2010, EU-mötet i Malmö 2009, Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009, Stena Lines magnifika fartygsdop i Stockholm och Göteborg samt projektledning under SKF:s Servicen är genomgående personlig, uppmärksam och genuint sympatisk. DI Weekend ger Nynäs Havsbad 20 av 25 möjliga poäng på Hotelltoppen 17

18 SODEXOS GRUNDPELARE Vår vision Sodexos vision är att bli den främsta leverantören av Quality of Daily Life Solutions heltäckande servicelösningar som förbättrar livskvaliteten i vardagen. Våra rötter Pierre Bellon grundade Sodexo i Marseille De värderingar och etiska principer som han då fastställde för företaget, är över 40 år senare de samma och delas av koncernens medarbetare över hela världen vårt gemensamma DNA. Att ge service till andra är en ädel uppgift. Pierre Bellon, grundare av Sodexo Våra värderingar Serviceanda Laganda Utveckling Våra etiska principer Lojalitet Respekt för andra och vår miljö Öppenhet Affärsintegritet Sodexos grundläggande styrkor gör oss unika! Andra företag kan ha en eller några av Sodexos styrkor men vår styrka är att erbjuda och kombinera dem alla. Vi älskar mötet med människor Vi erbjuder integrerade lösningar Vi finns över hela världen Vi erbjuder heltäckande servicelösningar Vi har starka värderingar och etiska principer Vi är duktiga på att ta hand om personal Vi är experter på service Vi levererar själva Vi har goda kunskaper om kunder och konsumenter Vi leder nätverk med specialiserade underleverantörer Vi är oberoende av enstaka kunder eller andra parter 18

19 möten som berör Det som är unikt med Sodexo är att vi är ett genuint människobolag. Vi utför all service främst med egen personal. 97 % av våra medarbetare möter och ger service direkt till dig som konsument, gäst, brukare och kund varje dag. Möten mellan människor berör och gör skillnad. Vi strävar efter att skapa denna skillnad genom bästa möjliga service. Sodexo i världen 14,7 miljarder i omsättning uppdrag 50 miljoner människor tar del av vår service varje dag medarbetare Verksamhet i 80 länder Världens tredje största serviceföretag Sodexo i Norden medarbetare 6,5 miljarder kronor i omsättning Finns i hela Norden på mer än platser We have enjoyed a long-term, successful business partnership with Sodexo who has performed excellently on all cost reduction and service level targets. Mike Smith, Head of premises and facilities at London Headquarters of ING Bank

20 Välkommen till Sodexo! Vill du veta mer? Besök oss på Om Sodexo Med stor flexibilitet, kompetens och omtanke tar vi över, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner i företag, institutioner och offentlig sektor. Vi lagar mat och städar, underhåller fastigheter, bemannar växel och receptioner, verkar inom hotell och konferens och mycket mer. Miljömärkt trycksak Sodexo i Norden är ledande inom Service Management med medarbetare och en omsättning på 6,5 miljarder kronor. Vi ingår i den internationella Sodexokoncernen som finns representerad i 80 länder med sina medarbetare. Koncernen omsätter 14,7 miljarder och har sitt säte i Frankrike samt är noterat på börsen i Paris. Besök oss gärna på

CES MEETINGS & EVENTS STÄDTJÄNSTER

CES MEETINGS & EVENTS STÄDTJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Vi erbjuder näringsliv

Läs mer

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Vi erbjuder näringsliv

Läs mer

Beter Tomorrow Plan Vi är!

Beter Tomorrow Plan Vi är! Better Tomorrow Plan Vi är! Sodexos plan för en hållbar framtid Better Tomorrow Plan Institutioner Lokal närvaro Leverantörer Konsumenter Välbalanserade måltider, hälsa och friskvård Vi är Vi gör Miljö

Läs mer

Tryckt på miljövänligt papper, Februari Vi är!

Tryckt på miljövänligt papper, Februari Vi är! Tryckt på miljövänligt papper, Februari 2010 Vi är! Sodexos plan för en hållbar framtid Sodexo är ett av Sveriges ledande Service Managementföretag med 8 000 medarbetare och en omsättning på 3 miljarder

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

FASTIGHETSTJÄNSTER LOGIST

FASTIGHETSTJÄNSTER LOGIST FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Vi erbjuder näringsliv

Läs mer

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Bakgrund Kostkommission - Projekt Landstingets politiker gav Landstingsservice uppdraget att ta utreda vad som behövdes göras för att få

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Snabb, smidig och pålitlig kaffelösning för självservering

Snabb, smidig och pålitlig kaffelösning för självservering Snabb, smidig och pålitlig kaffelösning för självservering Jag behöver en lösning som kan servera riktigt gott kaffe snabbt Möjligheterna Kaffekonsumenter blir mer och mer krävande. De vill ha ett riktigt

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras Välkommen! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Yta: 499 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Planlösning Från Sveavägen 159, på 4

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

SERVICE FÖR LIVSKVALITET

SERVICE FÖR LIVSKVALITET SERVICE FÖR LIVSKVALITET Sodexo i Norden sidan 15 VÅRA KUNDER sidorna 8-9 Våra värderingar sidan 16 Sodexos vision är att vara den strategiska partnern till våra kunder genom att skapa, leda och leverera

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A 400 2 800 kvm, Västra Hamnen Östra Varvsgatan 13 A Västra Hamnen Ledig yta: 400 2 800 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 200 Miljömärkning: BREEAM Excellent

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Sodexo Renholdsleverandør med suksess

Sodexo Renholdsleverandør med suksess Sodexo Renholdsleverandør med suksess Charlotta Moore Systemspecialist Städ Service Operation Nordics Sodexo Pia Hedman-Modig Project Manager Operational Development Sodexo Sodexo er et av de større renholds-

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Välkomna! www.ljk.se

Välkomna! www.ljk.se Välkomna! www.ljk.se Loredana Jelmini Varumärke Identitet så som ni när, med styrkor och svagheter Image bilden av er, den ägs av gästen och är alltid utifrån dennes perspektiv och således alltid sann

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Entré

Ditt nästa kontor? Kista Entré Ditt nästa kontor? Kista Entré Knarranäsgatan 7 Kista Entré Knarranäsgatan 7 Ljust och modernt Kista Entré är en modern fastighet med yteffektiva lokaler. Atriumgårdar och en väl tilltagen takhöjd skapar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Välkommen till den moderna arbetsplatsen Solna Utmärkt skyltläge mot Frösundaleden och Svetsarvägen. Yta: 1 016 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 10 Sidan 1 (6) Planlösning Högst

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Äntligen skollunch! Vi vill bjuda dig på lunch. www.fazeramica.se

Äntligen skollunch! Vi vill bjuda dig på lunch. www.fazeramica.se Vi vill bjuda dig på lunch Det bästa sättet att förklara för dig hur vi tänker och arbetar är att träffa dig under en lunch på några av våra restauranger. Då får du smaka, dofta och uppleva våra värderingar

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Så implementerar du FM i offentlig sektor

Så implementerar du FM i offentlig sektor Så implementerar du FM i offentlig sektor IFMA frukostmöte, 26 november i Stockholm Linda Andersson, +46 (8) 520 593 20, linda.m.andersson@se.ey.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Vad är FM? 3 Implementering

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Ynglingagatan 14, City 330 kvm. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Ynglingagatan 14, City 330 kvm. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken. Yta: 330 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Rumsindelad

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Topp till tå Vi på ACC brinner för maxade ambitioner. Som er samarbetspartner vänder vi gärna ut och in på era behov och lever med i

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

Körklar buss hela vägen!

Körklar buss hela vägen! Körklar buss hela vägen! Välkommen till en modern bussterminal* Ensam är stark men tillsammans blir vi oslagbara. På Gullbergsvass, endast 7 minuters promenadväg från Göteborgs största knutpunkt för kollektivtrafik,

Läs mer

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING)

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING) Brandon GÖTEBORG (LAGER, HQ) STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) BRANDON Helägt av PUMA Huvudkontor i Göteborg Två affärsområden: - Brand Merchandise - Retail Support Experter på sourcing och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Några tankar kring ditt jobb!

Några tankar kring ditt jobb! Några tankar kring ditt jobb! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor. Städ yrket passar dig som vill arbeta

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser 1 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild av vad

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer