På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl Kaffe serveras från kl. 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08."

Transkript

1 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl Kaffe serveras från kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Föredragningslista Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Bildande av Visit Blekinge ideell förening bilaga 2. Svar på motion angående Musik i Blekinge bilaga Valärende 3. Val av ledamot och ersättare till Visit Blekinge ideell förening 4. Motioner & medborgarförslag Informationsärenden 5. Småland-Blekinge South Sweden EU-kontor i Bryssel; bilaga Verksamhetsplan och budget Kraftsamling mot ungdomsarbetslöshet Delegationsbeslut Yttranden - Promemoria Hushållning med havsområden, Remiss Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, Remiss Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige Förslag och ställningstaganden, Anmälningsärenden - Landstingsfullmäktige; Beslut ang konsortialavtal, , 96 - Länsstyrelsen; Klimat- och energistrategi för Blekinge, åtgärder med utblick till Kultur- & fritidsnämndens protokoll Blekingetrafiken; Protokoll styrelsen CPMR; Skrivelse ställd till statsminister Fredrik Reinfeldt - Regeringen; Villkor mm för budgetåret 2014 för Gotlands kommun, landstingen i Hallands, Skåne o Västra Götalands län och samverkansorgan inom utgiftsområde 1, 19 och 22 - Regeringen; Regleringsbrev inkomna Regeringen; Övriga regeringsbeslut inkomna Anna-Lena Cederström; Julhälsning och tack för uppvaktning

3 Förslag till beslut Regionstyrelsen Dnr Åza Rydén/Leif Wictorén Projekt/initiativet Bildandet av VisitBlekinge. Region Blekinge ansöker om kr ur anslaget för tillväxtpolitiska åtgärder för att genomföra ovanstående projekt/initiativ. Projektägarskapet övergår sedermera till VisitBlekinge ideell förening när föreningen bildats. Sammanfattning På initiativ av landshövding och regionråd startades den 4 september 2012 en process för att utifrån ett underifrån perspektiv utveckla regionens samverkan kring en gemensam strategi för besöksnäringen. Inom ramen för projektet Attraktionskraft Blekinge har en strategi för besöksnäringen tagits fram i samarbete med företrädare för offentlig/kommunal verksamhet och besöksnäringen i Blekinge (se bilaga 1). Strategin presenterades vid ett stormöte med drygt 200 deltagare i Karlshamn den 5 september Projektet syftar till att genom en förankrad strategi för besöksnäringen i hela Blekinge ta avstamp för en kraftsamling av insatserna inom besöksnäringen. Syftet är att utveckla besöksnäringen till den potentiella tillväxtbransch vi genom Blekingestrategin utpekat branschen till att vara. Utifrån stormötet för turismen den 5 september då Turismstrategin presenterades har en förankring av organisationsmodell och finansiering hos regionens kommuner och länsstyrelsen genomförts i syfte att fastställa uppdrag och forma en gemensam organisation för utvecklingen av besöksnäringen. Parallellt arbetas med att knyta enskilda besöksnäringsaktörer till den gemensamma organisationen. Projekttid: Indikativ budget Budgeten är indikativ och kommer att genomarbetas av föreningens styrelse samt justeras inom ram i samband med övertagandet av projektet. Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

4 Kostnader Totalt Egen personal kr kr kr kr Eget arbete kr kr kr kr Externa tjänster kr kr kr kr Övriga kostnader kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr Finansiering Totalt Region Blekinge kr kr kr kr Länsstyrelsein kr kr kr kr Karlskrona kommun kr kr kr kr Ronneby kommun kr kr kr kr Karlshamns kommun kr kr kr kr Sölvesborgs kommun kr kr kr kr Olofströms kommun kr kr kr kr Eget arbete kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr Beslutsmotivering (inklusive koppling regional strategi) Projektet/initiativet överensstämmer med insatsområde Arbetsliv och Livskvalitet. Besöksnäringen i Blekinge har potential att utvecklas och en ökad tillväxt inom denna bransch medför att fler personer kan få sysselsättning. Besöksnäringen är också en den bransch där många av regionens ungdomar gör sitt första insteg på arbetsmarknaden vilket är ett prioriterat område för det regionala utvecklingsarbetet. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlagsunderlag Bilaga 1 - Utdrag från protokoll Regionsstyrelsen Bilaga 2 - Turismstrategi Bilaga 3 - Presentationsmaterial Blekinges besöksnäring Bilaga 4 - Förslag till organisationsmodell Bilaga 5 - Förslag till finansiering Bilaga 6 Arbetsgrupp under bildandet och dess uppgifter Bilaga 7 Stadgar Bilaga 8 - Budget Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att Region Blekinge blir fullvärdig medlem i VisitBlekinge ideell förening att Region Blekinge tillsammans med övriga initiativtagare till VisitBlekinge ideell förening (Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bilda driftbolag att utse en ledamot och en ersättare till VisitBlekinge ideella förenings styrelse Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

5 att anvisa kr som medfinansiering för initiativet/projektet Bildandet av VisitBlekinge för år ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder att VisitBlekinge ideell förening övertar projektägarskapet när föreningen bildats och att budgeten justeras inom ram i samband med det Medfinansieringen utgör 27,23 % av projektets totala kostnader. Utbetalning av bidraget sker efter att nedlagda kostnader har redovisats till Region Blekinge. Slutredovisning inkl. slutrapport skall vara Region Blekinge tillhanda senast Särskilt villkor Beslut gäller under förutsättning att VisitBlekinge ideell förening bildas. Beslut av Regionstyrelsen kan ej överklagas. Expedieras: Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

6

7 BLEKINGE Strategi för besöksnäringen

8 FÖRORD Allt hänger på Nässelfrossan. På Orranäs mejeri, Kreativum, Sandvikens badplats, Ronneby Brunnspark och på alla Skärgårdsbåtarna. Blekinges besöksnäring står och faller med er allihop - med alla ni eldsjälar och entreprenörer som vårt hörn av Sverige består av. Visst är vi ett litet landskap och län men med så mycket kraft och jädrar anamma. Vi vet att det handlar om kvalitet, fantastiska upplevelser och ett i många lägen helt unikt erbjudande. På riktigt och utan överdrifter. Naturen, musiken, världsarvet, idrotten, maten och det sätt vi möter våra gäster på - allt som gör oss till de vi är. Tolv mil från öster till väster och fyra mil från norr till söder - något för alla och mycket för många. Men det går inte att stå still och vara nöjd. Världen omkring oss förändras och det gör också våra besökares önskemål. De utvecklas och vi måste utvecklas med dem - förfina, förädla och förnya. Vi måste jobba ännu mer tillsammans, över geografiska gränser såväl som mellan branscher. Att förstå och tillämpa inställningen att 1+1=3 är något som kan vara det som gör det lilla extra, det som tar oss över den sista tröskeln. Våra samlade möjligheter är också nyckelordet för det interna arbetet. Vi människor som tillsammans är Blekinge har en mängd olika kunskap, kompetens och erfarenheter. Vi kan välja att sitta hemma på kammaren och själva uppfinna hjulet säsong för säsong, eller att lägga allt vi kan och vill i en gemensam pott som vi tillsammans utvecklar och marknadsför. Vi har valt det senare. Det är en ambitiös målbild vi har för Blekinge. En målbild som innebär att vi som region senast 2020 har mer än fördubblat omsättningen inom besöksnäringen samtidigt som lönsamheten skall öka - mer och bättre helt enkelt. Under våren och sommaren har många av er varit med och jobbat med att omsätta dessa ambitioner till en tydlig, användbar och effektiv strategi. En strategi som omfattar både kommunikation, målgrupper, ekonomi och inte minst organisation för Blekinges besöksnäring. Detta dokument är resultatet av det arbetet. Och vi vet att detta är det bästa möjliga avstampet vår gemensamma framtid kan få. Tack för att du är med på resan. Berit Andnor-Bylund Landshövding Christina Mattisson Regionråd Leif Wictorén Länsturismchef

9 INNEHÅLL SÅ HAR VI JOBBAT VARUMÄRKE, VÄRDEN & POSITION MÅLGRUPPER & UTBUD ORGANISATION & EKONOMI VISION & MÅL VÄGEN VIDARE ALLT PÅ EN SIDA... 28

10 SÅ HAR VI JOBBAT

11 FÖR ATT KUNNA LÄGGA UT EN RIKTNING, EN STRATEGI, MÅSTE MAN VARA ÖVERENS OM MINST TVÅ PUNKTER, VAR VI ÄR OCH VART VI SKA. FÖR ATT FÅ SVAR PÅ DEN FÖRSTA FRÅGAN, VAR VI ÄR, HAR VI GENOMFÖRT: En varumärkesundersökning för att mäta kännedom, kunskap och attraktivitet En webbenkätsundersökning besvarad av över 100 företag i besöksnäringen Två Dialogmöten med branschen med ca 60 deltagande per möte Tre referensgruppsmöten med över 70 deltagare Workshops på Turismgalan med fler än 170 deltagare Studier av marknadsdata, TEM (Turism Ekonomisk modell), statistik från SCB, SCR Tre fokusgruppsmöten med 90 deltagare FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN ANDRA PUNKTEN, VART VI VILL, SÅ HAR VI HAFT NEDASTÅENDE UNDERLAG SOM HJÄLP: Sveriges Nationella Turismstrategi Visit Swedens marknads- & målgruppsanalyser Trender & omvärldsdata Attraktionskraft Blekinge, Blekinges besöksnäringsstrategi från 2009 Det finns en grundsyn som lett fram till att detta strategiarbete görs - för att verkligen kunna utveckla Blekinge till en destination som är attraktiv, konkurrenskraftig och lönsam - och som vi själva är stolta över, krävs det en oerhört viktig sak. Att vi jobbar tillsammans. Alla vi företag, föreningar och organisationer som idag verkar i Blekinge, har en sak gemensamt - helt på egen hand kan vi få det svårt att räcka till. Vi får inte alltid människor att sätta sig i sin bil och köra mil bara för att besöka en enskild anläggning i vår region - för att sedan sätta sig i bilen igen och åka hem. Det är helheten, våra samlade möjligheter till att erbjuda upplevelser som kommer fälla avgörandet. Blekingestrategin ligger till grund för det gemensamma utvecklingsarbetet i Blekinge. För ett av områdena i Blekingestrategin, Bilden av Blekinge, är besöksnäringen ett nyckelområde - något som gör att Bilden av Blekinge och vår strategi för besöksnäringen kommer jobba mycket nära varandra framöver. I tillägg har vi också starka kopplingar och band till området Arbetsliv då just besöksnäringen är en av Blekinges potentiellt starkaste tillväxtbranscher - och med tillväxt kommer arbetstillfällen. UNDERBARA VATTEN SÅ HAR VI JOBBAT 5

12 SÅ HAR VI JOBBAT När vi studerat och arbetat utifrån alla dessa undersökningar och underlag så har flera faktorer både överraskat och glatt oss. Vet ni t ex att besöksnäringen i Blekinge omsätter 1,9 miljarder kronor varje år? Att vår omsättning har vuxit mer än många andra regioner som vi konkurrerar med? Att Blekinge förknippas med Skärgård & kust, med Lugn & ro och med trevliga människor? Det är en stark grund att bygga vidare på. När det gäller vår självbild, d v s de som våra företagare och andra intressenter lyfter fram som viktiga framgångsfaktorer för att lyckas så är det några punkter som de allra flesta är överrens om: Revidera och komplettera Blekinges besöksnäringsstrategi från 2009 Tydliggör Blekinges turistiska varumärke med profil och position Sätt ner foten i organisationsfrågan. Tydliggör organiseringen av det turistiska systemet (roller & ansvarsområden) Skapa en gemensam organisation med mandat och resurser kopplat till uppdraget. Förslaget skall innehålla organisations-, ägar- och finansieringsform Resultaten av alla undersökningar och den data som vi använt oss av finns tillgängliga för er på Region Blekinges hemsida. 6 SÅ HAR VI JOBBAT UNDERBARA VATTEN

13 DE HUVUDSAKLIGA AKTÖRER OCH INTRESSENTER SOM VARIT MED I PROCESSEN MED ATT TA FRAM DETTA MATERIAL ÄR: Region Blekinge genom projektet Attraktionskraft Blekinge Näringslivet genom både större och mindre aktörer. Näringslivet har funnits med i alla arbetsgrupper Kommunerna har alla varit inbjudna att delta i arbetet och flera turistchefer har varit väldigt aktiva längs vägen Förankring UNDER PROJEKTETS GÅNG HAR DET FUNNITS FLERA ARBETSGRUPPER MED OLIKA HUVUDANSVAR: Produktutvecklingsgruppen med ansvar för målgruppsanalys och paketering av erbjudanden Organiserings- och finansieringsgruppen med ansvar för att ta fram en hållbar struktur för Blekinges besöksnäring Marknadsgruppen med ansvar för att ta fram marknadsplan och aktiviteter Implementeringsgruppen med ansvar för att ta fram lösningen kring att sjösätta hela den nya besöksnäringsstrategin Advisory board, projektledningens kontroll- och styrgrupp för arbetet PRODUCENTER KUNDER Prisvärd upplevelse Hög kvalitet Lönsamhet Livsstil Idé-förverkligande INTRESSENTER Sysselsättning Miljö Infrastruktur Skatteintäkter Livskvalitet Bevara och förnya Samhälsservice Utbud BEFOLKNING SAMHÄLLET UNDERBARA VATTEN SÅ HAR VI JOBBAT 7

14 VARUMÄRKE, VÄRDEN & POSITION

15 ALLT VI GÖR OCH ALLT VI SÄGER, SKALL TA SITT AVSTAMP I VARUMÄRKET BLEKINGE. FÖR ATT STÄRKA DET OCH SAMTIDIGT SKAPA RIKTLINJER OCH STÖD FÖR ALLA ER SOM ARBETAR INOM BESÖKSNÄRINGEN, HAR VI JOBBAT FRAM ETT VARUMÄRKESLÖFTE SOM ALLT UTGÅR FRÅN, VÄRDEORD SOM SKALL GENOMSYRA VÅRA AKTIVITETER SAMT EN POSITION SOM SKALL SÄRSKILJA OSS IFRÅN ANDRA SVENSKA REGIONER. Ett varumärkeslöfte fungerar på flera olika sätt och nivåer, både funktionellt och känslomässigt. Något som vi måste ladda med det övergripande budskap och känslor vi vill att besökare och aktörer mer eller mindre per automatik skall förknippa med Blekinge. Men det är också viktigt att förstå att varumärkeslöftets hela själ, egentligen endast existerar hos betraktaren - vi kan äga Blekinges logotyp och anslag men det är alla besökare, kunder och andra som äger själva varumärket. Därför är det extra viktigt att ett varumärkeslöfte är tydligt och inte begränsande, utan lyckas täcka in ett större område. UNDERBARA VATTEN VARUMÄRKE, VÄRDEN & POSITION 9

16 VARUMÄRKESLÖFTET - ÄR VAD BLEKINGE SAMMANFATTAT HANDLAR OM Vatten är vårt allt. Ljumma vikar, kalla djup, strida åar och lugna näs. Platser vid vatten och människor som tog sig till vattnet. Städer som byggdes för vattnet, städer som byggdes på vattnet. Vatten som skiljer och vatten som förenar. Som aldrig blir omodernt utan alltid är på riktigt. Alla dessa kobbar, öar, skär. Dessa bäckar, åar, forsar och fall. Vatten som ger oss kraft och föder våra industrier. Vatten att dricka, vatten att smaka. Ur vågorna i havet, i sjöns mörka djup, längs strömmens vilda virvlar. Som ger liv och näring - får oss att växa och sträva uppåt, framåt. Vatten som är vår historia och vatten som är vår framtid. Den pirrande känslan när vi hoppar från tian eller lyckan efter att ha fångat världens största fisk, lugnet på en klippa, en nyvässad skena som skär nattens is eller det svaga plasket från en åra som går i ytan. Bara ett kapitel till med regnet trummande mot taket och en försiktig blick ut i den friska luften efteråt. En festival vid en strand och ett fotbollsmål som jublande letar sig ut över fjärden, ett museum under ytan och vilda djur i brynet. Snälla vatten, vilda vatten, orörda vatten. Underbara vatten. BLEKINGE UNDERBARA VATTEN 10 VARUMÄRKE, VÄRDEN & POSITION UNDERBARA VATTEN

17

18 VÄRDEN - ÄR ORD OCH BEGREPP SOM SKALL BESKRIVA HUR DET BLEKINGE ERBJUDER SKALL KÄNNAS Tillsammans bildar värdeorden en fantastiskt stark plattform men de kan naturligtvis också agera på egen hand alla känslor kan inte finnas precis hela tiden. Och exakt vad de betyder för just dig och din verksamhet det är upp till dig. ÄKTA Blekinge är inget stort, konstgjort nöjesfält. Blekinge är världsarv, orörd natur och riktiga människor. Ibland lite kärva men alltid ärliga och okonstlade. Visst har vi också vattenrutschbanor, minigolf och mycket annat, men det är alltid gjort med upplevelsen i centrum. BLOMSTRANDE Selma Lagerlöf myntade begreppet om Blekinge som Sveriges trädgård en trädgård som verkligen blomstrar. Men inte bara genom naturen utan också genom de kreativa och inspirerande människor, företag och organisationer som lever och verkar här. NÄRA Blekinge är varken stort eller pompöst. På en dryg timme tar du dig genom länet och från Nordens större städer är det busenkelt att ta sig hit. Och förutom korta avstånd, är det alltid nära till upplevelser och intryck som består. VÄLBEFINNANDE Blekinge får dig att må bra. Om det är lugnet i skogen, larmet på en rockfestival eller njutningen på en SPA-anläggning, spelar ingen roll. Alla har sitt sätt och sina behov. BEMÖTANDE BERÖRANDE VÄRDSKAP UPPLEVELSER HAV HISTORIA HANTVERK KVALITÉ STOLTHET PROFESSIONELL VATTEN NATUREN KULTUR NÄRPRODUCERAT KÄNSLA PAUREDIT ÄKTA SKÄRGÅRD NYANSER KREATIVITET FAMILJ TYSKLAND MUSIK ÖSTERLEN LUGN ENERGI LYCKA LIVSRUM TYSTHET HISTORIA STAD MINDFULNESS KUBBEN FRIHET VÄLMÅENDE BEMÖTANDE VÄRDSKAP TRYGG AVSLAPPNAD SMAKER RESULTAT GLÄDJE ENSKILD FLOW GRÖNSTEN STILLHET HÄLSA VÄLBEFINNANDE UNDERBARA VATTEN NÄRA POLEN KÖPENHAMN EUROPA KULTUR NÄRPRODUCERAT ALV VÄNLIGT GOTT VÄRDSKAP HAV UPPLEVELSE MÄNNISKOR SKOG FAMILJEUPPLEVELSE KÄRLEK EUFORI ANDAS GLASRIKET PERSONLIGT STILLHET GEMENSKAP LÄNGTAN SKÖN BLOMSTRANDE SKÄRGÅRD LÄTTILLGÄNGLIGT UPPLEVELSERIK EFFEKTIVITET STARKA UPPLEVELSE ENGAGEMANG INTERAKTIVT TILLSAMMANS MINNESVÄRT SKIFTNINGAR MINNEN SAMARBETE INNOVATIVT NATUR POSITIV BERÖR MAGISKT KRYDDA KÄNSLOR 12 VARUMÄRKE, VÄRDEN & POSITION UNDERBARA VATTEN

19 VARUMÄRKE, VÄRDEN & POSITION DEN POSITION SOM KOMMER INNEBÄRA VÅR STARKASTE KONKURRENSFÖRDEL OCH I MÅNGA FALL GÖRA OSS UNIKA, ÄR OCKSÅ NÅGOT SOM KAN VARA DEN STÖRSTA RESEANLEDNINGEN FÖR VÅRA BESÖKARE: Unika upplevelser i norra Europas närmaste skärgård året runt Endast en bråkdel av jordens befolkning har tillgång till en skärgård - och än färre har möjlighet att med sådan lätthet besöka en. Att Blekinges skärgård dessutom är den första som möter besökare från Europeiska fastlandet samt är vacker och speciell tillför ytterligare dimensioner och attraktionskraft. UNDERBARA VATTEN VARUMÄRKE, VÄRDEN & POSITION 13

20 MÅLGRUPPER & UTBUD

21 IDENTIFIERADE OCH PRIORITERADE MÅLGRUPPER SOM VI VILL FOKUSERA PÅ. VISIT SWEDEN HAR VALT ATT PRIORITERA OCH AKTIVT BEARBETA EN MÅLGRUPP SOM KALLAS DEN GLOBALA RESENÄREN - EN PRIORITERING SOM VI OCKSÅ KOMMER FÖLJA. DEN GLOBALA RESENÄREN är engagerad i ekologiska och sociala frågor söker annorlunda, lärande upplevelser på genuina resmål söker aktiviteter hon verkligen får deltaga i bokar ofta sina resor via internet har god resvana och höga krav på tillgänglighet och aktiviteter reser företrädesvis med direktflyg reser utomlands 2-3 gånger per år INOM SVERIGE PRIORITERAR VI: UTANFÖR SVERIGE PRIORITERAR VI: Områden som ligger max 20 mil eller 2,5 timmar från Blekinge Större städer i södra och mellersta Sverige och då främst i inlandet Par 55+ med utflugna barn Barnfamiljer Aktiva äldre med god ekonomi och hälsan i behåll från Tyskland, Holland, Danmark och Polen Aktiva barnfamiljer från Tyskland, Holland, Danmark (främst sommar och helger), Norge och Polen Konferenser och möten UNDERBARA VATTEN MÅLGRUPPER & UTBUD 15

22 MÅLGRUPPER & UTBUD PROFILBÄRARE OCH RESEANLEDNINGAR För varje övergripande tema finns det ett antal profilbärare - helt enkelt de saker, händelser eller platser som representerar just det temat på ett bra sätt. Lite som förgrundsfigurer som med sin lyskraft hjälper till att sälja in allt som Blekinge har att erbjuda. De bygger attraktion och skapar publicitet för Blekinge som besöksdestination. Mixen av profilbärarna tillsammans med starka argument och budskap som går rätt in i hjärtat är det som gör oss unika. Reseanledningarna är det som till sist skapar en önskan att besöka Blekinge. För att vara effektiva, skall de ha ett tydligt erbjudande och vara möjliga att boka/köpa. Som en viktig del av vår framtida framgång, vill vi lägga mycket kraft på att skapa både fler och ännu starkare reseanledningar för Blekinge. TEMAN FÖR BLEKINGES UTBUD Familjeaktiviteter Skärgård och naturupplevelser Kultur och historia Möten och konferenser Sport och hälsa Mat och måltid Evenemang 16 MÅLGRUPPER & UTBUD UNDERBARA VATTEN

23 Mixen av profilbärarna tillsammans med starka argument och budskap som går rätt in i hjärtat är det som gör oss unika När vi jobbar mot Danmark, Holland och Tyskland, kommer vi kombinera Blekinge med andra starka varumärken och destinationer i Skåne och Småland. Helt enkelt för att kunna erbjuda kompletterande upplevelser och kontraster. Vi kommer också att undersöka möjligheterna att jobba mot mer specifika målgrupper som till exempel fordonsklubbar, grupper med intresse av militärhistoria med mera. TEMA PROFILBÄRARE RESEANLEDNINGAR MARKNAD MÅLGRUPPER - SKÄRGÅRDSUPPLEVELSER - KREATIVUM - SVERIGE - ACTIVE FAMILY FAMILJE- AKTIVITETER - SOL & BAD - BARNKULTUR - UPPTÄCKA - BARNENS GÅRD - MARINMUSEUM - BRUNNSBADET - DANMARK - TYSKLAND - POLEN - MOR- & FARFÖRÄLDRAR MED BARNBARN - LÄRA - ÄVENTYR - ERIKSBERG - KANOT, CYKEL, BÅT - STÖRRE STÄDER I INLANDET SKÄRGÅRD & NATURUPPLEVELSER - VÅR UNIKA Ö-VÄRLD - HANÖ, UTÖ, TJÄRÖ - BLEKINGELEDEN - BOKSKOGARNA - BAD & BÅTLIV - NATURRESARVAT - NATURRUM - MÖRRUMSÅN - TJÄRÖ - LOTSTORNET - KASTELLET ASPÖ - KUNGSHOLMSFORT - FISKEARRANGEMANG+ KORT - SÄLSAFARI - Ö-LUFFNING - NORRA EUROPA MED FOKUS: TYSKLAND POLEN DANMARK - STÄDER I ÖSTRA DELEN AV SVERIGES INLAND - SAMTLIGA MÅLGRUPPER - NISCHAT MOT BÅTFOLK - MARINMUSEET - VÅRA MUSEER - SVERIGE - WHOPS KULTUR & HISTORIA - VÄRLDSARVET - ERIKSBERG - U DEMÅNES ÄNGLAR - KUNGSHOLMSFORT - HANÖ - TJÄRÖ - UTKLIPPAN - DANMARK - TYSKLAND - POLEN - BUSSGRUPPER - MILITÄRHISTORISKT INTRESSERADE - SKÄRVA - MARTINSSON, UTVANDRARNA - KREATIVUM - SWEDEN ROCK - SWEDEN ROCK - SVERIGE - NISCHAT DINKS - NOSTALGIA - ÖSTERSJÖFESTIVALEN - DANMARK - WHOPS EVENEMANG - ARENA ROSENHOLM - VÅRA GENUINA UTOMHUSARENOR (KASTELLET MFL) - NOSTALGIA - HÄLLEVIK/JAZZ - HASSLÖFESTIVALEN - GÖKOTTA - NISCHAT NORRA EUROPA - ACTIVE FAMILY - UNGDOMAR MÖTEN & KONFERENSER - RONNEBYBRUNN - ERIKSBERG - TJÄRÖ - KREATIVA SKRÄDDAR- SYDDA MÖTEN - HAVSNÄRA MÖTEN MITT I HAVET MED GENUINT VÄRDSKAP - EXKLUSIVA MÖTEN NÄRA NATUR & DJUR - SVERIGE (SYD & MELLAN) - DANMARK - POLEN? - DE SOM SÖKER MERVÄRDEN - INCENTIVE TECHNICAL VISITS - VÅRA KLUSTER & HÖGSKOLAN - RONNEBYBRUNN - CYKELTURER - SVERIGE - WHOPS SPORT & HÄLSA - MJÄLLBY - MÖRRUM - SPAH - GOLF - DANMARK - TYSKLAND - DINKS - ACTIVE FAMILY - KHK - FISKE - POLEN/BALTICUM - NISCHAT LAG & CUPER - ARENA ROSENHOLM - PADDLING - FISKEBÅTAR - GOURMET GRÖN - SVERIGE (25 MILS RADIE) - WHOPS - RÖKERIER - GÅRDSBUTIKER - ERIKSBERG - LISTERLANDET - DANMARK - POLEN? - DINKS (VID SPECIAL- ARRANGEMANG) MAT & MÅLTID - UTOMHUSMÅLTIDER - TJÄRÖ/GUÖ - SJÖRÖK - GÅENDE JULBORD - MATVANDRING - GÅRDSBUTIKER UNDERBARA VATTEN MÅLGRUPPER & UTBUD 17

24 ORGANISATION & EKONOMI

25 VI VET ATT DET FUNNITS OCH FINNS ETT TYDLIGT ÖNSKEMÅL OM EN GEMENSAM OCH STARK BESÖKSNÄRINGSORGANISATION. I BÅDE UNDERSÖKNINGAR OCH MÖTEN HAR NI SAGT ATT ORGANISATIONEN MÅSTE HA TYDLIGA ANSVAR OCH BEFOGENHETER, MANDAT OCH RESURSER, FÖR ATT KUNNA LEVERERA ALLT DET SOM KOMMER ATT KRÄVAS. Och oavsett om vi tittar på andra framgångsrika regioner eller den övergripande Svenska turismstrategin, så är det tydligt att förmågan att arbeta gemensamt med hela Blekinges bästa för ögonen, kommer att vara en av de saker som är helt avgörande för om vi skall lyckas eller inte. Det betyder att vi måste jobba över både bransch- och kommungränser på ett sätt vi inte gjort tidigare - mer strukturerat, öppnare och mer stöttande. IMAGEMARKNADSFÖRING BILDEN AV DESTINATIONEN I OMVÄRLDEN, STÄRKA VARUMÄRKET BESÖKA VERKA BO & LEVA TURISM- ORGANISATION NÄRINGSLIVS- ORGANISATION INFLYTTAR- SERVICE MÖTEN & KONFERENSER STÖDJA & UTVECKLA BEFINTLIGA VERKSAMHETER ARBETE ÅT MEDFÖLJANDE EVENEMANG ATTRAHERA NYA VERKSAMHETER ATTRAHERA NYA INVÅNARE FIT, PRIVATRESANDE ATTRAHERA INVESTERINGAR ATTRAHERA KOMPETENT ARBETSKRAFT TURISTBYRÅ ATTRAKTIONSKRAFT BLEKINGE UNDERBARA VATTEN ORGANISATION & EKONOMI 19

26 NÄR ORGANISATIONEN FÖR BLEKINGES BESÖKSNÄRING EFTER TVÅ-TRE ÅR ÄR I FULL GÅNG, SER VI ATT DEN ANSVARAR FÖR OCH JOBBAR MED ETT FLERTAL SAKER SOM: Varumärket Blekinge och imagemarknadsföringen runt om i världen PR och en gemensam plattform för relationsmarknadsföring (CRM) Drift och vidareutveckling av den nya, gemensamma tekniska plattformen för information, marknadsföring och bokning samt Blekinges närvaro i sociala medier Utveckling och drift av en gemensam Convention Bureau - likt Entré Karlskrona Medverka vid utvecklingen och driften av ett regionöverskridande callcenter för bokning och information Strategiska samarbeten med andra regioner och destinationer Deltagande på mässor, bearbetande av återförsäljare, agenter mfl Ta fram och distribuera beslutsunderlag genom gästundersökningar samt marknads-, trend- och omvärldsanalyser Verka för och bidra till produktutveckling och paketering inom Blekinges besöksnäring Koordination och optimerande av åtgärder och projektmedel utifrån besöksnäringsstrategin Konsekvent arbeta för samsyn med målet att få alla aktörer att dra åt samma håll Skapa förtroende och tillit i omvärlden med målet att organisationen skall uppnå både ansvar och mandat Hela tiden arbeta med att maximera och optimera de finansiella medel som läggs på utveckling och drift av turismen lokalt, regionalt och nationellt FÖRETAG A FÖRETAG B FÖRETAG E FÖRETAG H FÖRETAG I FÖRETAG C FÖRETAG D FÖRETAG F FÖRETAG G FÖRETAG J FÖRETAG K VALKRETS 1 STÖRRE FÖRETAG VALKRETS 2 MELLANSTORA FÖRETAG VALKRETS 3 MINDRE FÖRETAG IDEELL FÖRENING STYRELSE HÖGSKOLAN LÄNSSTYRELSE KOMMUNERNA DESTINATIONSBOLAG AB ÄGS TILL 100% AV FÖRENINGEN STYRELSE 20 ORGANISATION & EKONOMI UNDERBARA VATTEN

27 ORGANISATION & EKONOMI

28 VISION & MÅL

29 EN VISION HANDLAR OM ATT FORMULERA ETT ÖNSKAT FRAMTIDA TILLSTÅND. VI BESKRIVER HUR VI VILL ATT VÅRT HÖRN AV SVERIGE SKALL VARA NÄR VI ÄR KLARA MED VÅRT ARBETE. VISIONEN ÄR VÅR LEDSTJÄRNA, VISAR PÅ VÅR RIKTNING OCH GER OSS KRAFT. TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT ATTRAKTIVT BLEKINGE GENOM ÄKTA, KREATIVA OCH UNIKA UPPLEVELSER I NORRA EUROPAS NÄRMASTE SKÄRGÅRD TILLSAMMANS - det krävs en gemensam kraftsamling för att lyckas i världens största och snabbast växande bransch. Konkurrensen är hård och våra gäster har höga krav på en mångfald av upplevelser och aktiviteter. ATTRAKTIVT - det är ju så - ingen reser till en plats som inte upplevs attraktiv. Och just attraktionskraften är en global kraft som syns både genom mätbara undersökningar och besökares närvaro i sociala medier samt med varandra. ÄKTA - vi vill att Blekinge skall uppfattas som just det - äkta. Inga konstlade eller helt igenom konstgjorda upplevelser, nära alla oss Blekingebor. KREATIVA - nytänkande, innovation och smart paketering. Vi måste se till att hela tiden försöka göra våra upplevelser ännu lite bättre, lite starkare. UNIKA - vi måste lyfta fram det som ingen annan har, det som får oss att stå ut i mängden. Lyckas vi, har vi en orubblig plats i besökarnas tankar. UPPLEVELSER - självklart skall vi bygga vår besöksnäring på upplevelser. Stora som små, kraftfulla såväl som lågmälda. Men vi måste också förstå att upplevelserna också existerar i taxin från flygplatsen, i kön på ICA och många andra ställen. U NDERBARA VATTEN VISION & MÅL 23

30 Vi har för arbetet med Blekinges besöksnäring både interna och externa mål - mål som handlar om arbetet vi skall göra och mål som handlar mer om resultatet och effekten. ARBETET VI GÖR SKALL: Få alla aktörer inom besöksnäringen att dra åt samma håll Etablera både förtroende och informella mandat att driva frågorna kring besöksnäringen På ett enkelt sätt visa på nyttan av en gemensam och samägd satsning Etablera en effektiv och uppskattad informations- och bokningsplattform Leverera insiktsfulla och användbara trendrapporter, marknads- och omvärldsanalyser Agera nav för all besöksnäring i Blekinge SENAST 2020 SKALL BLEKINGES BESÖKSNÄRING: Vara en exportmogen desitination Ha mer än fördubblat vår omsättning till drygt 4 miljarder Besökare i Blekinge ska omsätta mer pengar i länet Ha en ökad lönsamhet bland aktörerna Kraftigt ha ökat antalet övernattningar Ha ökat antalet som jobbar i branschen Ha genererat fler företag som jobbar inom branschen 24 VISION & MÅL UNDERBARA VATTEN

31 UNDERBARA VATTEN MÅL 2 VISION & MÅL

32 VÄGEN VIDARE

33 MED AVSTAMP I SAMLINGEN DEN 5 SEPTEMBER, FORTSÄTTER VI VÅRT ARBETE UNDER HÖSTEN OCH VINTERN. VI VET NU VAD SATSNINGEN KOMMER ATT INNEBÄRA. NU SKALL VI TILLSAMMANS FINSLIPA PÅ DETALJERNA OCH FILA PÅ BÄSTA MÖJLIGA GENOMFÖRANDE Fram till årsskiftet kommer Region Blekinge att fortsätta driva projektet med Blekinges framtida besöksnäring - därefter kommer den organisation som nu skapas, att ta över ansvaret. Leif Wictorén kommer under de närmaste månaderna att träffa aktörer såväl som andra intressenter inom besöksnäringen i regionen - allt för att vår framtida verksamhet på bästa sätt skall möta upp mot de möjligheter och begränsningar som finns. Och eftersom även strategin är ett levande dokument, kommer vi säkert att få se vidareutveckling också av detta dokument. För igen, när omvärlden förändras, måste vi göra detsamma. I morgon börjar allt på riktigt. FÖRANKRING PRODUKTUTVECKLING UTIFRÅN TEMAN & PROFILBÄRARE = PRODUKTER = MÅLMARKNADER BILDEN AV BLEKINGE JOHAN HOLMGREN & LEIF WICTORÉN REGION BLEKINGE LEIF WICTORÉN TURISTCHEFER SAMORDNING AV RESURSER/EKONOMI MARKNADSPLAN GEMENSAM KALENDER VAD VI KAN GÖRA TILLSAMMANS UNDERBARA VATTEN VÄGEN VIDARE 27

34 ALLT PÅ EN SIDA

35 BLEKINGE UNDERBARA VATTEN VÄLBEFINNANDE ÄKTA BLOMSTRANDE NÄRA Unika upplevelser i norra Europas närmaste skärgård året runt VIKTIGAST AV ALLT JOBBA TILLSAMMANS EN SAMLAD ORGANISATION BESÖKSNÄRINGEN SKALL VARA DEN ABSOLUT VIKTIGASTE BRANSCHEN FÖR TILLVÄXT INOM BLEKINGE VÅR POSITION ÄR UNIKA UPPLEVELSER ÅRET RUNT I NORRA EUROPAS NÄRMASTE SKÄRGÅRD SENAST 2020 SKALL BLEKINGES BESÖKSNÄRING: Vara en exportmogen desitination Ha mer än fördubblat vår omsättning till drygt 4 miljarder Ha ökat omsättningen på befintliga besökare Kraftigt ha ökat antalet övernattningar Ha ökat antalet som jobbar i branschen Ha genererat fler företag som jobbar inom branschen Ha en ökad lönsamhet bland aktörerna UNDERBARA VATTEN ALLT PÅ EN SIDA 29

36 ETT SÅDANT HÄR ARBETE HADE INTE VARIT MÖJLIGT UTAN ALLA ER SOM DELTAGIT. ALLA IDÉER, TANKAR, FÖRSLAG OCH FORMULERINGAR SOM STRATEGIN FÖR BLEKINGE BESÖKS- NÄRING BESTÅR AV, KOMMER FRÅN VÅRT GEMENSAMMA ARBETE. DET ÄR DET SOM GÖR OSS SPECIELLA OCH INNEBÄR NYCKELN TILL ATT VI KOMMER LYCKAS. TACK.

37

38 Foto: Lars Nyman & Roland Hejdström Koncept & Design: Milou Communication

39 Blekinges besöksnäring nu & i framtiden Åza Rydén, chef regional utveckling Leif Wictorén, länsturismchef

40 Vad är turism? Enligt FN:s organ för frågor om turism (WTO) är turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning under kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.

41 Vem är turist & dagsbesökare? En turist är en besökare som övernattar på platsen för besöket. Dagsbesökare är en besökare som inte övernattar på platsen för besöket.

42 Besöksnäring I min värld omfattar begreppet besöksnäring turister, turistande, dagsbesökare, affärsresenärer och de som arbetar med och kommer i kontakt/tjänar pengar på det vi i dagligt tal kallar turism.

43 Några nyckeltal för turismen i Sverige ,5 miljarder kr i total omsättning Större än jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske Turismens exportvärde var 106,5 miljarder vilket är nästan tre gånger så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten (37,6 mdkr) 14,5 miljarder i momsintäkter 52,7 miljoner kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser Sysselsättningen minskar i basnäringarna men ökar i besöksnäringen

44 Blekinges besöksnäring 2012 Omsätter 1,961 miljoner (ökning från 2011 med 2%) Genererar årsarbetstillfällen 161,1 miljoner i totala skatteintäkter till kommunerna 85,7 miljoner i totala skatteintäkter till landstinget Hotellen omsättningsmässigt största övenattningskategori Campingen vanligaste kommersiella övernattningskategori Restaurang omsättningsmässigt största bransch Släkt & vänner vanligaste övernattningskategorin

45 Nästan 2 miljarder Vad betyder det för Blekinges företagare och vem/vilka får ut mest av en turistkrona?

46 Turistkronan i Blekinge län % 16% 15% 7% Aktiviteter Logi 11% 16% 18% 30% Livsmedel Restaurang 23% 21% 14% 10% Transport Shopping

47 Gästnattens betydelse Logi, livsmedel,restaurang, transport, shopping & aktiviteter. Tillväxtverket 431:-/natt Troligen ligger genomsnittssumman runt 1000:-/natt

48 Den 5 september lanserade vi en strategi för besöksnäringen i Karlshamn. Finns att hämta på:

49 Organisation PRIVAT Mindre bolag Medelstora bolag Stora bolag STYRELSE IDEELL FÖRENING Ägardirektiv OFFENTLIG Kommuner Region Blekinge Länsstyrelse STYRELSE DESTINATONSBOLAG AB Ägs till 100% av föreningen

50 Arbetsgång Överenskommelser finansiärer Bilda förening Bilda bolag Offentliga finansiärer Privata finansiärer Ägarandelar Stadgar Styrelse Juridisk process Ägardirektiv Juridisk process Styrelse Rekrytering VisitBlekinge pågår under tiden!!!

51 Offentlig andel Privat andel % 10% % 25% % 50% Offentlig SEK Privat SEK Budgetomslutning

52 Medfinansiering i tid Finansiär Region Blekinge 50-75% 50% 25% Länsstyrelsen 10% 10% 10% Karlskrona 20% 20% 20% Karlshamn 20% 20% 20% Ronneby 20% 20% 20% Olofström 20% 20% 20% Sölvesborg 20% 20% 20%

53 Medfinansiering i kr Finansiär FINANSIERING Medfinansiering i tid Region Blekinge Länsstyrelsen Karlskrona Karlshamn Ronneby Olofström Sölvesborg

54 Det här gör vi nu? Bilden av Blekinge Johan Holmgren/Leif Wictorén Marknadsplan Gemensam kalender Region Blekinge Leif Wictorén Förankring Produktutveckling utifrån Teman & profilbärare = produkter = målmarknader Vad vi kan göra tillsammans Turistchefer Samordning av resurser/ekonomi

55 Kännedom i världen Vilka av följande destinationer/områden känner du till/har besökt Stockholm 88% Polcirkeln 75% Lappland 74% Göteborg 68% Malmö 57% Stockholms skärgård 55% Västsverige 45% Gotland/Visby 35% respondenter i 10 länder svarade på frågorna Källa: VisitSweden/

56 Kännedom i världen Vilka attraktioner/sevärdheter känner du till i Sverige? ICEHOTEL 57% Gamla Stan 56% Astrid Lindgrens värld 42% Vasamuseet 35% Drottningholms slott 34% Göta kanal 29% Liseberg 25% Glasriket 24% respondenter i 10 länder svarade på frågorna Källa: VisitSweden/

57 Bilaga 4 Organisation av Turismstrategi och inriktningsbeslut Bilaga 2; Förslag till Organisation Organisationsmodellen bygger på en ideell förening i grunden, där alla aktörer inom besöksnäringen har ett lika medlemskap. Föreningen driftar sedan ett operativt bolag- Det är i det operativa bolaget som verksamheten bedrivs. Formen används bland annat för Netport Science park, Karlshamn. Fördelen är att det förenklar möjligheterna till ett Privat/offentligt samägande och att det ger även utrymme för offentlig projektfinansiering (om så önskas). 1

58 Bilaga 5 Finansiering av Turismstrategi och inriktningsbeslut Bilaga 3; Förslag till Finansiering Finansieringsmodellen bygger på ett delat ansvar mellan det offentliga och det privata. I inledningen tar det offentliga en större del av finansieringen med över tid delas detta lika. Modellen bygger på ett nära samarbete mellan kommunerna där man med ett Koncerntänkande utnyttjar kunskap, kompetens och resurser på ett effektivt sätt. Grunden är ett gemensamt beslut om att vi tillsammans i Blekeinge kan göra ett större avtryck än vad någon enskild aktör klarar på egen hand. Budgeten kommer fördelas på en basfinansiering och en operativ budget. Där den operativa budgeten utvecklas utifrån gällande marknadsplan. Medlemmarna kommer även att kunna välja nivå på sitt engagemang i den operativa delen. Offentlig andel Privat andel % 10% % 25% % 50% Ungefärlig budgetnivå Offentlig SEK Privat SEK Budgetomslutning Beloppen är ännu inte helt fastställda utan utgår ifrån den uppskattning som gjorts under arbetets gång. Fastställda belopp presenteras i samband med förslag till beslut av stadgar etc. Medlem Grunden är en låg medlemsavgift och en något högre serviceavgift. Detta för att även mindre aktörer ska kunna vara medlem i den ideella föreningen. Därutöver kommer medlemmarna beredas möjlighet att ta del av olika nivåer av marknadspaket utifrån nytta och intresse. 1

59 Bilaga 6 Välkommen till ett första arbetsmöte för bildande av VisitBlekinge ideell förening för besöksnäringen. Följande personer kallas till ett första möte den 6 december 2013 i Karlshamn i lokalen Themsen, NetPort, Karlshamn klockan : Christina Martinsson, Region Blekinge, ordförande Leif Wictorén, Region Blekinge, sammankallande Åza Rydén, Region Blekinge, sekreterare Bo Löfgren, Politisk rapportör för Attraktionskraft Blekinge Helén Bjöklund, Politisk rapportör för Attraktionskraft Blekinge Lena Axelsson, Turistchef, Karlshamn Tina Ivarsson, VD Kreativum, Karlshamn Ida-Maria Holmgren, VD First Hotel, Olofström Per-Arne Olsson, VD Eriksberg, Karlshamn Ola Söderdahl, VD Kronolaxfisket, Mörrum Thomas Berg, egen företagare, Karlskrona Arbetsgruppens medlemmar har som uppgift vid sitt första möte: att se över förslag på stadgar att se över förslag på antalet ledamöter och suppleanter att ingå i styrelsen att förbereda bolagsbildning och ägardirektiv till bolaget att starta arbetet med verksamhetsplan att påbörja förberedan av det första årsmötet och då förhålla sig till mötesordning för första årsmötet enligt förslag nedan: Första årsmöte 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande för mötet 4 Val av sekreterare för mötet 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 6 Information om arbetsgruppens förarbete 7 Beslut om bildande av föreningen 8 Beslut om föreningens namn 9 Fastställande av föreningsstadgar 10 Faställande av årsavgiften 11 Val av föreningens ordförande 12 Val av övriga styrelseledamöter 13 Val av suppleanter 14 Val av två revisorer 15 Val av valberedning 16 Val av ev. kommitté för att arbeta fram klubbmärke och medlemskort 17 Budget- och verksamhetsplan 18 Övriga frågor 19 Mötets avslutande Leif Wictorén, sammankallande

60 1(6) Stadgar för VisitBlekinge ideell förening Bilaga 7 1 Föreningens firma Föreningens firma är VisitBlekinge ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlskrona kommun med adress Valhallavägen 1, Karlskrona 3 Föreningens ändamål VisitBlekinge skall främja och stimulera utvecklingen av offentliga, privata och övriga intressenter knuta eller associerade till besöks- och turismnäringen i Blekinge. Föreningen skall verka för måluppfyllelse av besöksnäringens strategi och verka för att besöksnäringen tar en plats som basnäring i Blekinge. Föreningens verksamhet skall inte ha något vinstsyfte. 4 Föreningens verksamhet Föreningen skall genom ägardirektiv driva verksamhet i ett ägt aktiebolag och verka för: att främja samarbeten mellan olika aktörer i syfte att stärka utvecklingen av besöksnäringen och det näringsliv som har sin utkomst helt eller delvis från besöksnäring, att driva den gemensamma boknings- och informationsplattformen Visit Blekinge, att genomföra aktiviteter för att etablera dialog och samarbete mellan olika aktörer i syfte att skapa lokala förutsättningar för event, etablering, drift och utvecklingen av besöksnäringen och det näringsliv som har sin utkomst helt eller delvis från besöksnäring, att genomföra aktiviteter för att sprida, höja kompetensen, öka kunskapen om besöksnäringen och främja samarbetsformer som möjliggör utveckling av besöksnäringsrelaterade näringsverksamheter, att ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka för och initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och underlätta drift och utveckling av olika typer av näringsverksamhet och event, att omvärldsbevaka och genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamheter samt att öka Blekinge läns attraktionskraft som besöksmål och som ett län för etablering och utveckling av företag och näringsverksamhet som har bäring på Blekinge som besöksmål. Föreningens aktiviteter och verksamhet skall vara öppen och tillgänglig för alla intresserade. Vad som nu angivits skall även gälla för verksamhet som bedrivs av juridisk person. 5 Offentlighet Föreningen skall i sin verksamhet följa reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagstiftningen. Vad som nu angivits skall även gälla för verksamhet som bedrivs av juridisk person ägd i sin helhet i föreningen. 6 Medlemmar Till medlem kan antas juridisk person och fysisk person som bedriver näringsverksamhet inom besöks- och turistnäringen i Blekinge, kommuner, offentliga organisationer samt universitet och högskolor, om sökanden skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Statlig myndighet som inte kan bli medlem i en ideell förening kan bli associerad medlem och äger, - nisationer kan bli associerad medlem och äger då likvärdig De rättigheter som tillkommer sådana organisationer kan dock inte användas av organisationernas enskilda medlemmar. Medlem betalar årligen en medlemsavgift till AB:s erbjudanden kommer att debiteras särskilt härför. Den medlem som önskar tillgång till VisitBlekinge till

61 2(6) föreningen. Den associerade medlem som önskar tillgång till VisitBlekinge AB:s erbjudanden kommer att debiteras särskilt härför. 7 Inträde Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningens styrelse, som beslutar om inträde kan beviljas. 8 Organ Föreningens organ är: Valberedningar i respektive valkrets samt valberedning till årsmöte Valkretsmöten Årsmöte Styrelse Revisorer 8.1 Valberedning För beredning av val vid valkretsmötet och årsmötet utser valkretsmötet och årsmötet en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en skall utses till ordförande. Valberedningen är beslutsför, då minst två av ledamöterna är närvarande. Såsom valberedningens beslut skall gälla den mening som flesta närvarande enas om och vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. Valberedningen väljs på ett (1) år. 9.1 Valkretsar För de val och ärenden som anges i 9.3 och 9.4, sammanförs företag utifrån omsättning i senast inlämnade bokslut till fyra (4) olika valkretsar. Till valkrets ett (1) ansluts företag med en omsättning överstigande kronor. Till valkrets två (2) ansluts företag med en omsättning av kronor kronor. Till valkrets tre (3) ansluts företag med en omsättning av 0 kronor kronor. Till valkrets fyra (4) ansluts offentliga organisationer/kommuner, universitet och/eller högskola. 9.2 Valkretsmöte: representation Varje medlem skall utse en representant att företräda medlemmen vid valkretsmötet. 9.3 Valkretsmöte: sammanträde Inom valkretsarna skall ordinarie valkretsmöte hållas senast tre veckor före föreningens ordinarie årsmöte. Vid ordinarie valkretsmöte skall förekomma: 1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Fråga om stadgeenlig kallelse iakttagits. 4. Val av två (2) ombud till föreningens årsmöte jämte två (2) ersättare för dessa enligt Val av ledamöter och ersättare till föreningens styrelse. 6. Val av ledamöter till valkretsmötets valberedning jämte ersättare enligt Övriga val eller nomineringar, som föreningens årsmöte eller styrelse uppdragit åt valkretsmötet att förrätta. 8. Ärende som styrelsen underställt valkretsmötet. Extra valkretsmöte skall sammankallas då föreningens styrelse eller valkretsmötets valberedning så beslutar. Kallelse till valkretsmöte sker per post eller senast två (2) veckor innan mötet skall hållas. Valkretsmötets valberedning skall ombesörja kallelse och vidta övriga åtgärder som erfordras för att hålla mötet. Kallelsen sänds till kretsens medlemmar som skall vidarebefordra den till sina valkretsombud.

62 3(6) Vid valkretsmötet har varje medlem en (1) röst. Val kan ske med slutna sedlar om någon begär det. Såsom valkretsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Valärende avgörs vid lika röstetal genom lottning. I annan fråga gäller vid lika röstetal den mening som biträds av valkretsmötets ordförande. 9.4 Valkretsmöte: Valberedning för valkrets Vid ordinarie valkretsmöte väljs för tiden till och med nästkommande ordinarie möte en valberedning med tre (3) ledamöter jämte ersättare för var och en av dessa. Valkretsmötet utser ordförande i valberedningen. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen skall senast en (1) vecka efter valkretsmöte, dock senast två (2) veckor före föreningens årsmöte, sända styrkt avskrift av mötets justerade valprotokoll till föreningen enligt valordningens anvisningar. 9.5 Valordning Det åligger föreningens styrelse, att i fråga om valkretsarna senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte upprätta en valordning, som utvisar dels medlemmarnas representationsrätt vid respektive valkretsmöte, dels det antal ordinarie ombud, ledamöter och ersättare i respektive organ, som varje valkretsmöte skall välja eller nominera. Valordningen skall innehålla erforderliga anvisningar för respektive val och nominering. Valordningen sänds till samtliga medlemmar och ordinarie ledamöter i valkretsmötenas valberedning. 10 Föreningens förvaltning Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. 11 Styrelsens sammansättning Föreningens styrelse svarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter och skall bestå av högst tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare som utses enligt följande ordning: För valkrets ett (1) ska tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare utses. För valkrets två (2) ska två (2) ledamöter och två (2) ersättare utses. För valkrets tre (3) ska två (2) ledamöter och två (2) ersättare utses. För valkrets fyra (4) ska sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare utses. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två (2) år. Omval av ledamöter sker varje år, då endast hälften av styrelsens ledamöter byts ut. 12 Styrelsens uppgifter Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt; att årligen tillse att VisitBlekinge AB arbetar fram en verksamhetsplan för sitt arbete, denna plan omfattar även den ideella föreningen, att årligen fastställa inkomst- och utgiftsbudget för föreningen, att pröva ansökan om inträde i föreningen, att uppdra åt VisitBlekinge AB att sköta föreningens bokföring och se till att detta fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt, att tillse att beslut i verksamheten av väsentlig principiell betydelse eller annars av väsentlig vikt underställs valkretsmötena för godkännande. Styrelsen skall utse firmatecknare.

63 4(6) 13 Styrelsens sammanträden Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall även utfärdas om det påkallas av minst två (2) ledamöter av styrelsen. Ersättare har rätt att närvara vid och delta i styrelsens överläggningar när ersättaren tjänstgör för frånvarande ledamot. Styrelsemöte skall hållas minst fyra (4) gånger per år och ett medlemsmöte utöver årsmötet skall hållas per år. 14 Styrelsens beslutsförhet Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande genom ordinarie ledamot eller ersättare. Inom styrelsen har varje ledamot en (1) röst. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta närvarande enas om, och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Styrelseledamot får inte delta i behandling av ärende som angår honom/henne själv eller någon honom/henne närstående. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Ledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida denne inte låtit anteckna avvikande mening. 15 Årsredovisning För varje kalenderår skall styrelsen avge en årsredovisning. Denna skall tillställas revisorerna senast den 28 februari påföljande år. 16 Revision För granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utses minst en (1) revisor och minst en (1) ersättare. Ordinarie årsmöte utser minst en (1) revisor och en (1) ersättare, vilka båda skall vara auktoriserade. Valkrets fyra (4) har rätt att utse en (1) revisor och en (1) ersättare som ska äga rätt att jämte den av årsmötet utsedda revisorn granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Av valkrets fyra (4) utsedd revisor och ersättare skall hämtas ur kretsen av valkrets fyras (4) medlemmars förtroendevalda revisorer. Senast den 31 mars skall revisorerna avsluta granskning av föregående års förvaltning samt avlämna revisionsberättelse till styrelsen. 17 Årsmötets sammansättning Föreningens årsmöte består av åtta (8) ombud. Vardera valkrets utser två (2) av dessa ombud jämte två (2) ersättare. Ombud skall utses för tiden från och med föreningens ordinarie årsmöte intill föreningens nästa årsmöte. Varje valkrets utser för samma tid ersättare. Ersättare inträder i den ordning som de utsetts så snart ordinarie ombud är förhindrad att delta. 18 Ordinarie och extra årsmöte Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast i juni månad och på tid och ställe som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner behov härav eller då den för uppgivet ändamål skriftligen påkallas av medlem eller av föreningens revisorer. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske genom brev eller minst fjorton (14) dagar före årsmötet och delges medlemmarna och de årsmötesombud som anmälts till föreningen. Vid extra årsmöte skall kallelse delges medlemmar och årsmötesombud genom brev eller minst sju (7)dagar före årsmötet. I kallelsen till extra årsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant årsmöte. Samtliga medlemmar har rätt att närvara vid ordinarie och extra årsmöte.

64 5(6) 19 Ärenden vid ordinarie årsmöte Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden: a) styrelsens ordförande öppnar årsmötet b) upprättande och godkännande av röstlängd c) fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat d) godkännande av förslaget till dagordning e) val av ordförande på årsmötet f) val av sekreterare för mötet g) val av justeringsmän h) framläggande av årsredovisning och revisorernas berättelse i) beslut angående (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning (b) Ansvarsfrihet å styrelsens ledamöter j) anmälan från i 9.1 angivna valkretsar om namn på de av dem utsedda ledamöterna och ersättarna till styrelsen k) val av revisorer jämte ersättare för dem l) val av valberedning enligt 8.1 m) ärende som av styrelsen underställs årsmötet n) ärende som av medlem senast trettio (30) dagar i förväg hos styrelsen skriftligen anmälts till handläggning på årsmötet och som styrelsen behandlat och remitterat till valkretsmötena för yttrande. o) bestämmande av medlemmarnas avgifter för följande år samt vid vilken tidpunkt medlemsavgiften senast skall erläggas p) representant att företräda föreningens bolag vid dess årsstämma och extra årsstämma kommande år q) ordförande avslutar stämman r) anmälningsärende (budget och verksamhetsberättelse) Vidare har årsmötet att besluta i sådana ärenden vilka enligt dessa stadgar skall handläggas av årsmötet. Minst fjorton (14) dagar före ordinarie årsmöte skall genom styrelsens försorg förteckning över de ärenden som skall förekomma hållas tillgänglig för medlemmarna. Ärende som inte varit upptaget på denna förteckning får inte avgöras utan alla närvarande ombuds samtycke, om det inte omedelbart föranleds av årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på förteckningen. 20 Röstning vid årsmötet Vid årsmötet har de i 17 angivna ombuden en (1) röst vardera. Vid årsmötet har medlemmarna endast rätt att föra sin talan och utöva sin rösträtt genom de av valkretsmötena utsedda ombuden. Eventuellt förekommande val vid årsmötet skall förrättas med slutna sedlar om så begärs av något årsmötesombud. All annan omröstning vid årsmötet sker öppet. Styrelseledamot får delta i överläggningarna på årsmötet. Såsom årsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Valärende avgörs vid lika röstetal genom lottning. I annan fråga gäller vid lika röstetal den mening om vilken de flesta röstande förenat sig eller, om antalet röstande är lika, den mening som biträds av årsmötets ordförande. 21 Att utse ombud till av föreningen ägt/ägda bolag Årsmötet skall intill en period fram till och med nästa ordinarie årsmöte utse en (1) representant som företräder VisistBlekinge ideell förening vid av föreningen ägt bolags årsstämma samt extra årsstämma.

65 6(6) Parterna utser en (1) representant och en (1) ersättare. Vid första tillfället är det en representant från valkrets 4 som företräder aktierna vid årsstämman och valkrets 1 3 är ersättare. Föreningens styrelse skall upprätta en ordning för vem som företräder och vem som är ersättare. Denna ordning behandlas som ett ärende vid ordinarie årsstämma Avgift Medlem enligt 6 skall till föreningen erlägga en årsavgift. Årsmötet skall årligen fastställa årsavgiften. Föreningens styrelse svarar för att förslag till ekonomisk insats för valkrets fyra (4) inför årsmötet förankrats i respektive organisation. Erlagda avgifter återbetalas inte till medlem vid utträde eller uteslutning ur föreningen. 23 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut Styrelsen kan till omedelbart utträde uppsäga medlem som inte i rätt tid erlagt den i 22 stadgade årsavgiften. Tillika kan styrelsen till omedelbart utträde uppsäga medlem som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen. Vidare kan medlem som upphör att uppfylla kraven för att vara medlem uppsägas av styrelsen till omedelbart utträde. 24 Tvist Tvist mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å andra sidan skall den avgöras i allmän domstol. 25 Uppsägningstid Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlemskapet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter det att sex (6) månader förflutit från det att uppsägningen kommit styrelsen till handa. Medlem som anmält sitt utträde är skyldig att erlägga i 22 angivna avgifter som förfallit till betalning. 26 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten med minst en (1) månads mellanrum. För ändring av dessa stadgar krävs att beslutet biträds av en kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. 27 Upplösning av föreningen Upplösning av föreningen kan ske genom beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten med minst en (1) månads mellanrum. För upplösning av föreningen krävs att beslutet biträds av en kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. Efter beslutet om upplösning skall vad som återstår av föreningens tillgångar, efter betalning av skulderna, fördelas mellan samtliga som vid tiden för beslutet om upplösningen är medlemmar i föreningen i förhållande till summan av vad var och en inbetalat i årsavgifter under den senaste tio (10) åren. Stadgarna antagna vid stiftandemötet den xx månad år xxxx.

66 Projekttitel: Stödmottagare: Stödberättigande kostnader Totalt Egen personal inkl soc.avgifter Eget arbete som medfinansiering Ideellt arbete Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar/Avskrivningar Indirekta kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Projektintäkter, deltagaravg. Summa kostnader efter intäkter Finansiering Nationell offentlig Finansiär: Region Blekinge Länsstyrelsen Kommuner i Blekinge In natura-finansiering Finansiär: Kommuner m.m. Summa nat. off. finansiering Privat finansiering Finansiär: In natura-finansiering Finansiär: Summa privat finansiering Total finansiering Visit Blekinge ideell förening Region Blekinge I form av: Totalt Likvida medel " " " 0 " 0 " 0 " 0 I form av: eget arbete I form av: Totalt Likvida medel 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 I form av: Budget och finansieringsplan

67 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Andréa Hellsberg Svar på motion angående Musik i Blekinge Motion angående Musik i Blekinge inkom från Hélène Nordin (Mp). Motionen har beretts i kultur- och fritidsnämnden , 31. Arbetsutskottet har avstyrkt motion angående Musik i Blekinge. Beslutsunderlag Motion angående Musik i Blekinge, inkom Kultur- och fritidsnämndens beslut , 31 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att i enlighet med förslaget i underlag till motion avstyrka motion angående Musik i Blekinge Expedieras: Motionären Kultur- och fritidsnämnden Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

68

69

70 Informationsärende Regionstyrelsen Dnr Åza Rydén Småland-Blekinge South Sweden representationskontor i Bryssel Sammanfattning 2013 genomfördes en utvärdering av samarbetet Småland-Blekinges Brysselsamarbete av Linnéuniversitetet. Utvärderingen sammanfattande slutsats är att Det är när vi gör saker tillsammans som vi är framgångsrika!. Utvärderaren visade på åtta frågeställningar som kan beskrivas som diskussions- och möjliga förbättringsområden. Några av punkterna som togs upp var arbetsgruppernas organisering, målsättning och måluppfyllelse, Brysselkontorets arbetsuppgifter, verksamhetens innehåll samt visioner och strategier. Småland-Blekinges styrgupp möttes i Bryssel i juni Då uppdrogs chefsgruppen att med utgångspunkt från utvärderingens frågeställningar anpassa samarbetets verksamhetsinriktning och handlingsplaner. Förslaget till verksamhetsinriktning medför ett något annorlunda arbetssätt mot tidigare t.ex. har arbetsgrupperna upphört och Småland Blekinges Brysselkontor uppdragits att kvartalsvis göra en uppdaterad omvärldsbevakning och beskrivning av vad som är aktuellt under 2014 i EU med bäring på vad som händer i regionen Småland Blekinge. Utifrån omvärldsbevakningen kan sedan arbetsgrupper tillsättas om ett område ges den prioriteringen av styrgruppen för Småland Blekinge samarbetet. Verksamhetsinriktning för Småland Blekinges Brysselkontor Verksamhetsinriktning och budget visar färdriktning och prioriteringar för det kommande verksamhetsåret. Småland-Blekinge verkar för att målen som anges ska uppnås genom att varje medlem fullföljer sina uppdrag. Verksamhetsinriktningen inbegriper samarbetets syfte, mål, övergripande arbetsuppgifter, prioriterade frågor, organisation, arbetssätt och budget. Verksamhetsinriktningen bereds av chefsgruppen och beslut tas av styrgruppen. Allmänna utgångspunkter för verksamheten Syftet med Småland-Blekinges samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Med en tydlig och stark närvaro i Bryssel vill regionen öka sin konkurrenskraft på en internationell arena. Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intressen i EU. Brysselkontorets arbetsuppgifter Småland-Blekinges Brysselkontor är regionens gemensamma organisation med ett uttalat uppdrag att samla in, bearbeta information och verka för stöd som kan påverka regionens förutsättningar att nå en hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Brysselkontoret spelar därmed en viktig roll i arbetet att utveckla Småland-Blekinge. Prioriterade insatser för Brysselkontoret Service till medlemmarna genom att exempelvis regelbundet besöka regionen, tillhandahålla information via webbsida och nyhetsbrev, ta emot studiebesökare på plats i Bryssel samt i övrigt verka för medlemmarnas intressen. - Kunskapshöjande insatser inom om EU genom att vara behjälplig som expertfunktion vid ev. utbildningsinsatser hos medlemmarna och i regionen. Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

71 - Kontaktskapande verksamhet genom att t.ex. bygga vidare på ett bra kontaktnät i Småland-Blekinge och i Bryssel och vid behov förmedla dessa kontakter samt biträda medlemmarna med uppläggning av studiebesök och annan informations- och kontaktservice. - Intressebevakning av och för regionen och partnerna prioriterade frågor genom att söka information av intresse för Småland-Blekinge, bearbeta och förmedla den till medlemmarna. - Bevakning utvecklingen av för parterna relevanta program och finansieringsformer. - Marknadsföring och profilering av regionen och medlemmarna på plats i Bryssel. Brysselkontorets prioriterade verksamhetsområden 2014 Medlemmarna har tidigare år pekat ut fem områden och tillhörande arbetsgrupper som prioriterade för Brysselkontorets verksamhet: infrastruktur och transportfrågor, hållbar utveckling, i synnerhet klimat-, energi- och miljöfrågor, esamhället inriktning ehälsa, kompetensförsörjning samt näringslivsfrågor pekas inga prioriterade verksamhetsområden ut. Det innebär också att arbetsgrupperna inte kopplas till Brysselsamarbetet. Istället tillsätter styrgruppen på förslag av chefsgruppen tillfälliga arbetsgrupper för att kraftsamla kring strategiskt viktiga frågor, t.ex. att bevaka Horizon De tillfälliga arbetsgruppernas inriktning begränsas till frågor som rör EU. Omvärldsbevakning #1 Brysselkontoret gjorde inför styrgruppens möte den 19 november en omvärldsbevakning som pekar ut ett antal områden som prioriterade för Småland Blekinge att arbeta vidare med samt rekommendationer kring hur detta skulle låta sig göras och vad Brysselkontoret kan stötta med. Några av de områdena som pekades ut var: - Offentlig upphandling: innovationsvänlig och miljövänlig upphandling, - Biogas - Vatten - Råvaror - Patent - Kreativa & kulturella industrier - Offentligt stöd till flygplatser - Europeiska innovationspartnerskapet - Smarta städer & samhällen - Aktivt och hälsosamt åldrande - Arbetskraftsinvandring - TEN-T Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

72 Bilagor Verksamhetsinriktning för Småland Blekinges South Swedens representationskontor i Bryssel. 1) Verksamhetsplan och Budget för Småland Blekinges South Swedens representationskontor i Bryssel. 2) Småland Blekinges South Sweden representationskontor i Bryssel omvärldsbevakning 3) Protokoll från styrgruppsmöte Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att notera informationen till protokollet Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

73 Verksamhetsinriktning och budget för Småland-Blekinges Brysselsamarbete 2014 Inledning 2013 genomfördes en utvärdering av samarbetet Småland-Blekinges Brysselsamarbete av Linnéuniversitetet. Utvärderingen sammanfattande slutsats är att Det är när vi gör saker tillsammans som vi är framgångsrika!. Utvärderaren visade på åtta frågeställningar som kan beskrivas som diskussions- och möjliga förbättringsområden. Punkterna rör: - Arbetsgruppernas organisering; vilka grupper är samarbetet beroende av och hur kan kvalitet säkerställas i arbetet? - Styrgruppen och chefsgruppen; hur kan gruppernas arbete effektiviseras? - Informationsspridning; hur kan man stärka och sprida information om samarbetet såväl inom som utanför berörda organisationer? - Målsättning och måluppfyllelse; vilka mål ska finnas och hur följs målen upp? - Brysselkontorets arbetsuppgifter; hur bör kontoret och medarbetarnas kompetens tas tillvara på bästa sätt? - Verksamhetens innehåll; Hur skapas tydligare styrning av samarbetets inriktning och verksamhet? - Konkretion av visioner och strategier; hur ska samarbetet utvecklas? - Konkretion av syftet med samarbetet; vilka frågor är viktigast att samarbeta kring? Småland-Blekinges styrgupp möttes i Bryssel i juni Då uppdrogs chefsgruppen att med utgångspunkt från utvärderingens frågeställningar anpassa samarbetets verksamhetsinriktning och handlingsplaner. Parallellt med utvärderingen av samarbetet genomfördes en utbildning i EU-kunskap vars syfte var att höja kompetensen både på individnivå bland kursdeltagare och på övergripande nivå inom Småland och Blekinge. I EU-utbildningen har bl.a. följande slutsatser dragits: - Det finns goda förutsättningar för internationellt arbete i Småland-Blekinge genom att nyttja befintliga plattformar och nätverk men man vet inte riktigt hur man ska arbeta utifrån ett EUperspektiv. - EU-arbetet bör ha tydligare mål och kopplas närmare regionernas Regionala utvecklingsplaner/- strategier (RUP/RUS). - Det är svårt att se vilka frågor som prioriteras i EU-arbetet och vad som förväntas av medarbetarna på plats i Bryssel och i regionen. - Ett utökat samarbete på hemmaplan är att föredra, då regionerna många gånger är för små för att ha expertkunskap. - Brysselkontoret ska förse medarbetarna i Småland-Blekinge med god och relevant information. För att det ska kunna ske måste Brysselkontoret ha god insikt i regionernas arbete och styrgrupp/chefsgrupp ska vara goda beställare, d.v.s. ge ett tydligt uppdrag till Brysselkontoret och medarbetarna på hemmaplan. - Arbetsgrupperna upplever sig sakna tydlig styrning från styr- och chefsgrupp. Man menar att för att få ut mesta möjliga av arbetsgrupperna bör mål och ramar anges för arbetet. Vidare måste ekonomiska och personella resurser särskilt avsättas för arbetsgruppernas arbete. - En EU-coach behövs i varje län för att fungera som ett filter mellan regionen och Brysselkontoret. - Det är viktigt att inkludera den lokala nivån i EU-arbetet. Regionala nätverk bestående av lokala företrädare bör skapas i regionerna. - Kontinuerlig EU-utbildning är nödvändig.

Stadgar för VisitBlekinge ideell förening

Stadgar för VisitBlekinge ideell förening 1(6) Stadgar för VisitBlekinge ideell förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är VisitBlekinge ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlskrona kommun med adress Valhallavägen

Läs mer

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen BLEKINGE Strategi för besöksnäringen FÖRORD Allt hänger på Nässelfrossan. På Orranäs mejeri, Kreativum, Sandvikens badplats, Ronneby Brunnspark och på alla Skärgårdsbåtarna. Blekinges besöksnäring står

Läs mer

Stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening Antagna

Stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening Antagna 1(8) Stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening Antagna 2016-05-17 1 Föreningens firma Föreningens firma är NetPort.Karlshamn ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlshamns

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer