Församlingsbladet. Framtiden väntar, vila i tro. Kornet som nu slumrar snart börjar gro. februari maj Del av vers 2 i Psalm 205

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsbladet. Framtiden väntar, vila i tro. Kornet som nu slumrar snart börjar gro. februari maj 2010. Del av vers 2 i Psalm 205"

Transkript

1 A N D A K T En liten dikt av Margareta Melin: Tack min Gud för att jag vaknar Frisk och glad till en ny dag. Din är dagen, din är solen Din är jorden, din är jag. Det känns så fantastiskt att ljuset börjar komma åter, dagarna blir längre, sakta vaknar allt till liv. På min promenad för några veckor sedan hörde jag det underbara fågelkvittret som man bara gör på våren och fylldes av en underbar känsla att få finnas till, för det är ingen självklarhet. Jag kan aldrig nog prisa och tacka Gud att jag just jag blev funnen. Vi närmar oss påsken som både rymmer sorg, död och förhoppningar, att Jesus åter en gång möter oss i detta och vi får delta i detta mäktiga. Mitt hjärta brister ut i ett halleluja. Tänk om vi vid varje svår situation kunde tänka på påsken och se att i nöden föds ljuset och våga lita på att det håller. Om tveksamhet finns, tänk bara att Gud beskyddar oss och ger oss modet att våga fortsätta med livet. Nu möter vi tillsammans med vår Frälsare en ny grönskande tid och aldrig glömma att vi är älskade av Gud för dom vi är med alla goda och dåliga egenskaper. Jag tror att om vi älskar Gud med hela oss så har vi också möjligheten att vara bra medmänniskor. Guds välsignelse. Yvon Jadenberg Församlingsbladet C E N T R U M K Y R K A N i F A R S T A Framtiden väntar, vila i tro. Kornet som nu slumrar snart börjar gro. Del av vers 2 i Psalm 205 februari maj 2010 Adress och kommunikation till Centrumkyrkan Farstaplan 15, Farsta Telefon Du når oss som arbetar i kyrkan på följande adresser: Pastor Tel Pastor med inriktning på barn och ungdom Tel Församlingsmusiker Diakon Vaktmästare Lasse Sylvander Tel FOTO: KRISTINA STRAND LARSSON

2 LOKAL EKUMENIK (samarbete) mellan Centrumkyrkans församling och Farsta Församling En samtalsgrupp med kyrkoherde Anders Ekhem, Annika Niesen (våren) och Centrumkyrkans styrelserepresentant Bengt Järlund och har mötts för ett samtal per månad under våren och under hösten. 2 gånger har diakon Peter Ohlsson varit med. Vi har samtalat om bilder vi har på samarbetet, förväntningar och hur det ser ut idag. Följande skrivelse har man formulerat tillsammans: 1. Som kristna församlingar är samarbetet mellan Farsta Församling och Centrumkyrkans församling självklart och finner hela tiden nya former. 2. Centrumkyrkans församling inbjuder Farsta församling att finnas med i söndagens gudstjänst. För närvarande är präst från Farsta församling med ca 1 gång per månad, när nattvard/mässa firas. 3. Farsta församling ansvarar för sopplunch och lunchmusik i Centrumkyrkan på tisdagar under terminerna. För närvarande bidrar Centrumkyrkan med assistent. 4. Diakon från Farsta församling har arbetsrum i Centrumkyrkan för samtal. 5. Farsta församling använder Centrumkyrkan för kyrkliga handlingar enligt Svenska Kyrkans ordning. 6. Centrumkyrkan och pastor inbjuds årligen att medverka i gudstjänst i Söderledskyrkan. 7. Pastor/präst har delat ansvar för andakterna på Gäststugan, Nykroppagatan. 8. Samtal förs kontinuerligt med undertecknade, som företrädare för församlingsledningarna. 9. Farsta Församling står för annonseringen i DN och Söder om söder (Farstadelen). Samtalen kommer att fortsätter under våren Anders Ekhem, Bengt Järlund och Gemensam konferens i Örebro maj 2010 Temat för årets gemensamma årskonferens är UTMANAD, låter spännande eller hur? Tillsammans med equmenia, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan kommer det att bli förhandlingar, men också tillfälle glädje och fest och förhoppningsvis nya och givande möten. Antar du utmaningen? Yvon Jadenberg Vårmarknaden äger rum lördagen 17 april Café, försäljning, loppis och lotter! I samband med Vårmarknaden den 17 april 2010 planerar vi att anordna ett stort lotteri där vinsterna skall utgöras av Konst i alla dess former, konsthantverksprodukter och hemslöjd. Vi vänder oss till er som har anlag åt det hållet att se över egen produktion, hämta ur eget skafferi eller göra något nytt. Eller köpa någon hantverksprodukt. Allt kommer att kunna användas som vinster. Hör gärna av dig med preliminärt löfte till någon av nedanstående före 1 mars. Inkomsterna från detta lotteri liksom alla andra intäkter från försäljningen går oavkortat till vår vänförsamlings i Jelgava diakonala arbete. Där är nöden och behoven nu större än någonsin tidigare under alla snart tjugo åren vi har haft kontakt med den församlingen. Gemensamt kan vi hjälpas åt att lindra nöden, mätta hungern och mildra kölden i någon mån. Varmt tack för din medverkan. Resa till Jelgava i januari Kerstin Lagerqvist, Eila Lindholm och Barbro Wickberg Saxat ur Eila Lindholms reserapport från januari 2010: Hjälpbehovet i Lettland är enormt. Den grupp som drabbats hårdast av den ekonomiska stagnationen är pensionärerna. För många är det fråga om ren nöd kalla, mörka, nerslitna bostäder och otillräckliga pensioner. Vissa svälter idag i vårt grannland Lettland! En kväll fick vi lyssna på gripande vittnesbörd av Centrumkyrkans stipendiater, som uttryckte sin tacksamhet för den utbildning som de får. Fredagen är den stora utbespisningsdagen, då kom det 270 personer, som fick potatis, köttgryta och sallad. För de hungrande i Jelgava är det viktigt att det kommer tillräckliga bidrag från oss. Vaktmästare Lasse Sylvander har nu en mobiltelefon i tjänsten, Lasses arbetstider är måndag, onsdag, torsdag, fredag på förmiddagen och på eftermiddagen på tisdagar. 2 15

3 Tomten vid Jesus krubba Tomten kom redan klockan tio på julaftonen. Håll med om att det är väl tidigt för en tomte att dyka upp på förmiddagen? Innan man ens har hunnit ställa fram krubban. En som verkligen har fullt upp på julaftonen är ju tomten. Därför var det en stor överraskning för oss alla i Centrumkyrkan att tomten kom inklampandes mitt under pågående gudstjänst och högt började svamla om att vi firade julaftonen till hans ära Eftersom det ännu var tidigt om förmiddagen så hade krubban inte hunnit bli iordningsställd. Perfekt då att tomten visade sig ha sin säck fylld av julkrubbans figurer. Om det inte vore för tomtens stora mage skulle man ha kunnat misstänka att det var ungdomspastor Fredrik som döljde sig bakom skägget. Det var mycket lyckat att tomten tog sig tid att komma till vår julkrubbesamling för tomten hade ingen som helst aning om att vi firar jul till minne av Jesus födelse. Han var nämligen övertygad om att julen firas för att hedra honom! Att julens uppkomst är för att vi ska köpa en massa julklappar. Guds röst hördes extra tydligt denna gudstjänst. Med värme, allvar och humor berättade Gud för tomten om hur det gick till den natten för över 2000 år sedan då stjärnan lyste klart och bländade herdarna. Gud sa så bra saker till oss alla och Guds röst hade i rena glädjeyran blivit identiskt lik Cecilia Södertuns stämma. Lika glada som herdarna blev då änglarna sjöng för dem så att det ekade, lika glatt överraskade blev vi som satt i kyrkbänkarna över att få se Gustav Hällegårdh som gravid Maria, Patrik Åberg-Domeij och Kajsa Hällegårdh som ängeln Gabriel. De tre behärskade konsten att gestalta julevangeliets olika personer då de växlade roller så himla bra att himlen dånade av ljuv änglakörsång och tomten blev så rörd att han kompade gitarr och greps av julens glada budskap. Många julaftnar har jag gått till kyrkan för att samla mig vid krubban. Denna julgudstjänst var den bästa. Tack till Och tack vare: Fredrik, Cecilia, Patrik, Kajsa och Gustav. Maria Thorängen Har du tid att komma på en samtalskväll om tiden? Hur brukar vi vår tid? Hur förbrukar vi vår tid? Hur hittar jag mig själv i dagens tid? Onsdag 10 mars Inledare: Bodil Johansson, Maja- Lisa Svensk och. Samtal, kvällsfika och andakt. Intressanta gäster i Centrumkyrkan under våren Steve Gumaer Steve kommer från Las Vegas, fann norska Oddney i Japan och bor i Thailand sedan ca 15 år och arbetar med flyktingar från Burma. Steve kommer att predika och hålla föredrag om Burma och flyktingar därifrån i Centrumkyrkan i Farsta den 14 mars (gudstjänst kl 10, föredrag efter lunch) då församlingen uppmärksammar Global Day of Prayer for Burma. Den andra söndagen i mars varje år uppmärksammas Global Day of Prayer for Burma. Bönedagen har initierats av organisationen Christian Concerned for Burma. Partners World och CCB arbetar i nära relationer till varandra. Läs mer om CCB på Jonas Thorängen Andris Jurmalis Pastorn i Jelgava Baptistförsamling kommer till Farsta och Centrumkyrkan april. Centrumkyrkans församlings har haft en vänförsamling i Lettland under många år. Nu kommer deras pastor med frun Liene och barn till Farsta och medverkar i samband med Vårmarknaden och på söndagens gudstjänst. Pastor Andris har verkligen engagerat sig i församlingens diakonala arbete för utsatta människor i Jelgava. Vårkonsert LÖRDAG DEN 22 MAJ KL Kyrkokören, Cecilia Thomsson Yvon Jadenberg, Nästa FÖRSAMLINGSBLAD för juni september kommer ut i slutet av maj. Manusstopp är den 11 maj. 4 13

4 APRIL 25 SÖNDAG GEMENSKAPSDAG VID SCOUTSTUGAN Lunch, lekar, fika och gemenskap för alla åldrar! Vuxen 50:- barn 20:-. Anmälan! 27 TISDAG Mattias Ekström Koij 28 ONSDAG SAMTALSKVÄLL Vi samtalar om Gemensam framtid. Den nya kyrkan för Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Svenska Metodistkyrkan. Kvällsfika. 29 TORSDAG VÅRSÅNGER Vi sjunger allsång med Cecilia Thomsson, körledare i Centrumkyrkan. MAJ 2 SÖNDAG 5:e söndagen i påsktid Att växa i tro NATTVARDSGUDSTJÄNST Eva Schmidt, Oskar Permvall Sång: Lena Branmyr 4 TISDAG Vårsånger 6 TORSDAG AVSLUTNING EBBES KOCKKONST 7 FREDAG FILMKVÄLL I taket lyser stjärnorna Tonår inbjuder alla till film, fika och samtal. 9 SÖNDAG Att vara kyrka på 2000-talet TEMAGUDSTJÄNST om Församlingens unika möjligheter, Karin Wiborn Sång: Christina Adrian Friberg FÖRSAMLINGSMÖTE 11 TISDAG Anders Modigh, cello maj UTMANAD av Jesus och samtiden Baptistsamfundets årskonferens i Örebro, tillsammans med Metodistkyrkans, Missionskyrkans och equmenias konferenser. 16 SÖNDAG Söndagen före pingst Hjälparen kommer GUDSTJÄNST Lilian Bard Nilsson Kalendarium C E N T R U M K Y R K A N i F A R S T A FEBRUARI 28 SÖNDAG Att vara Kyrka på 2000-talet. En treenig kompass till växt TEMAGUDSTJÄNST, Yvon Jadenberg och styrelsemedlemmmar., Nils Liberg och Satoko Kozuki MARS 2 TISDAG Helene Nordmark, sång 4 TORSDAG TÄNK OM VÄGGAR KUNDE TALA Ulla Holm berättar om två 1600-tals byggnader. 7 SÖNDAG 3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan NATTVARDSGUDSTJÄNST Eva Schmidt, Fredrik Södertun Musik: Gunilla Sundin Våren 2010 MARS 9 TISDAG Claes Wahlroth, flöjt 10 ONSDAG SAMTALSKVÄLL OM TIDEN. Inledare: Bodil Johansson, Maja-Lisa Svensk och. Samtal, kvällsfika och andakt. 11 TORSDAG VOLONTÄR REKRYTERINGSDAG. Hur blir man volontär, vad gör man? 12 FREDAG INFORMATION OM KRISTEN- DOMSSKOLAN PÅ SJÖVIK För dem som går ut 7:an i sommar och deras föräldrar. 14 SÖNDAG 3:e söndagen i fastan Livets bröd DELA LIKA GUDSTJÄNST MED NATTVARD Böndag för Burma. Steve Gumear, Jonas Thorängen, 10

5 MARS 14 SÖNDAG FILMKVÄLL De ofrivilliga Film, fika och samtal. 16 TISDAG Mattias Ekström Koij 18 TORSDAG LYSSNA OCH SJUNG med Mimosakören från PRO 20 LÖRDAG ÅRSMÖTE Centrumkyrkans Församling 21 SÖNDAG Marie Bebådelsedag Guds mäktiga verk MUSIKGUDSTJÄNST Yvon Jadenberg, Förbön för församlingens nyvalda styrelse och olika råd. Kyrkokören, Cecilia Thomsson APRIL 1 TORSDAG Skärtorsdagen Det nya förbundet SÅNGÖVNING Vi lär oss Taizésånger, som senare sjungs i kvällens andakt TAIZÉANDAKT MED NATTVARD Eva Schmidt, 23 TISDAG Jenniffer Nilsén 25 TORSDAG FILOSOFICAFÉ Samtalsledare John Bornemark 28 SÖNDAG Palmsöndagen Att vara Kyrka på 2000-talet TEMAGUDSTJÄNST om fördjupad tro Sång: Yvonne Östlund 30 TISDAG Jenny Hülphers, oboe. 2 FREDAG Långfredag Korset GUDSTJÄNST MED KORSRESNING, Eva Schmidt 4 SÖNDAG Påskdagen Kristus är uppstånden GUDSTJÄNST MED DOP- BEKRÄFTELSE OCH NATTVARD Fredrik Södertun, Yvon Jadenberg Orgel: Cecilia Thomsson Trumpet: Jaan Sule 6 TISDAG Nina Solander, sång 8 TORSDAG ATT SKRIVA OM SITT LIV Alice Wiman ordförande i bibliotekets vänner i Gubbängen berättar. 11 SÖNDAG 2:a söndagen i påsktid Påskens vittnen GUDSTJÄNST MED PÅSKDRAMA Elisabeth Morgonro, Anders Johnson 13 TISDAG Lena Jonhäll, klarinett 15 TORSDAG BESÖK I LAOS berättar. Reservation för vissa ändringar! 17 LÖRDAG VÅRMARKNAD Café, försäljning, lotter och loppis! Pastor Andris Jurmalis presenterar det sociala/diakonala arbetet i Jelgava. 18 SÖNDAG 3:e söndagen i påsktid Den gode herden GUDSTJÄNST Andris Jurmalis,, Yvon Jadenberg, Kyrkokören, Cecilia Thomsson Vid kyrkkaffet ges information om Jelgava Baptistförsamling och församlingens diakonala arbete FILMKVÄLL Doubt (tvivel) Film, fika och samtal. 20 TISDAG Jenniffer Nilsén 22 TORSDAG FILOSOFICAFÉ Samtalsledare John Bornemark 24 LÖRDAG ARBETSDAG VID SCOUTSTUGAN Scoutkåren inbjuder till arbete och gemenskap. 25 SÖNDAG 4:e söndagen i påsktid Vägen till livet GUDSTJÄNST MED TONÅR Fredrik Södertun, Maria Brunander DIAKONIAs kampanj Himlen har ett tak. 8 9

6 Kristendomsskolan SJÖVIK Årets kristendomsskola på Sjövik pågår den 28 juni till den 10 juli. Kristendomsskolan Sjövik är ett läger där man får lära sig mycket om sig själv, om hur man är mot varandra och om kristen tro. Det är självklart många roliga aktiviteter med sol och bad, fotbollsturneringar, musik, lek och skoj. Kristendomsskolan är för dem som har slutat 7:e klass eller över. En informationskväll kommer att hållas den 12 mars kl För mer info, ring Fredrik Södertun på SJÖBUS 2,0 Scoutläger i Stockholms skärgård för Centrumkyrkans scoutkår, sommaren 10, 1-6 augusti. För scouterna, ledare, scouternas familjer och andra intresserade. Ett tält- och vindskyddsläger för alla! Mer info kommer, men boka in datumen i almanackan. Vill du vara med och utforma innehållet i SKÅPET? RING Lisbeth eller Maja-Lisa Födelsedagar Rune Bernemyr 90 år den 15 mars Elsa Nylén 92 år den 18 mars Maria Helander 50 år den 19 mars Anna Lindholm 50 år den 24 mars Joakim Bergeå 30 år den 2 maj Göran Ahlén 60 år den 3 maj Lennart Brunander 90 år den 18 maj Elvi Lundin 85 år den 21 maj Boris Larsen 70 år den 24 maj Födda Den 9 november föddes Leo. En son till Sandra och Tyler Vose. Den 26 december föddes Elsa. En dotter till Emma Ahlén Pouya och Ashkan Pouya. Begärt utträde ur församlingen Kristina Norén MAJ 18 TISDAG Mats Larsson med gäst 22 LÖRDAG VÅRKONSERT Kyrkokören, Cecilia Thomsson Yvon Jadenberg, 23 SÖNDAG Pingstdagen Den helige Anden GUDSTJÄNST MED CU-AVSLUTNING Körlek, scouter och tonår. Förbön för Sjövikselever. Fredrik Södertun, 25 TISDAG Jenniffer Nilsén 30 SÖNDAG Heliga Trefaldighetsdagen Gud Fader, Son och Ande GUDSTJÄNST Karin Wiborn Musik: David Aurelius JUNI 6 SÖNDAG 1:a söndagen i trefaldighet Vårt dop NATTVARDSGUDSTJÄNST Eva Schmidt, Intervju EVA RAPP Arbetsterapeut, Farsta stadsdelsförvaltning SEDAN VÅREN 2009 är Eva en av dem på stadsdelsförvaltningen som ingår i ett projekt att finna lämpliga mötesplatser för äldre, men även andra är välkomna, tillsammans med föreningar och frivilligorganisationer som har inriktning pensionärer. Vad gjorde att ni valde Centrumkyrkan till denna mötesplats? Kyrkans unika läge, som gör att den är lättillgänglig för människor att ta sig till och ett tidigare samarbete med församlingen som vi var mycket nöjda med. Det gick också ut en förfrågan till föreningar i stadsdelen Farsta om det fanns något intresse av att vara med och det var positiva svar och alla tyckte att kyrkan var den perfekta satsningen. I april 2009 öppnade Café Alma. Hur känns samarbetet och motsvarar det era förväntningar? Det är ett gott samarbete, torsdagar med mycket skiftande program, där kaffedrickandet är en stor del av samvaron. Även besöksfrekvensen har gått uppåt, fler och fler hittar oss och det sprids mycket från mun till mun och det är roligt. Vi från stadsdelen hoppas på ett gott fortsatt arbete för våra pensionärer. Vid pennan Yvon Jadenberg 6 11

7 Filmkvällar i vår Intressant film, fika och samtal. Inträde: 20:- fika 20:- I samarr med BILDA studieförbund. Söndag 14 mars DE OFRIVILLIGA Svensk film. De ofrivilliga skildrar fem livsavgörande ögonblick i fem människors liv. Regissören Ruben Östlund beskriver filmen som en tragisk komedi eller komisk tragedi om gruppens makt över individen. Bland skådespelarna ser vi bland annat Maria Lundqvist. Söndag 18 april DOUBT (tvivel) Film från USA. En karismatisk präst, Fader Flynn, försöker tänja på skolans hårda och strikta regler, som länge har vaktats av Syster Aloysius Beauvier, den konservativa rektorn som tror på makt och disciplin. Politiken utvecklas och skolan har precis tagit in sin första svarta student, Donald Miller. När naiva och oskuldsfulla Syster James berättar för Syster Aloysius om sina misstankar om att Fader Flynn ger för mycket privat uppmärksamhet åt Donald sporras Syster Aloysius att börja ett korståg för att få fram sanningen och få bort Fader Flynn från skolan. Utan bevis leder Syster Aloysius en kamp som hotar att förstöra både kyrkan, skolan och människors liv. Skådespelare: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman. Fredag 7 maj I TAKET LYSER STJÄRNORNA Svensk film. En ungdomsfilm för alla! Efter Johanna Thydells romanförlaga har filmen I taket lyser stjärnorna blivit en varm, sorglig och ändå livsbejakande beskrivning av den stora katastrofen, när Mamma ska dö! Pendlandet mellan hopp och förtvivlan och relationen till Mamma, Mormor och kompisarna blir klangbotten till frågor om sorg, vrede, vänskap och saknad. Vågar man leva efter döden? I en av rollerna Judith Rindeskog. Ännu en fantastisk och njutbar konsert med Centrumkyrkans kör och solister under ledning av vår duktiga församlingsmusiker Cecilia Thomsson. Det spreds både värme och ljus men också lite allvar. Fullsatt till sista plats, bättre respons går inte att få. Julkonserten 12 december 2009 Yvon Jadenberg ÅRSMÖTE och kommande FÖRSAMLINGSMÖTE Centrumkyrkans församlings årsmöte äger rum lördagen 20 mars Verksamhetsberättelsen för år 2009 finns tillgänglig i kyrkan fr o m torsdag 25 februari. Den kommer skickas ut till församlingens medlemmar som har lämnat in sin mailadress till expeditionen. Du som vill ha den hemskickad meddela expeditionen, Församlingsmöte sker efter gudstjänst och kyrkkaffe söndagen 9 maj. Då är en av de viktiga frågorna: Gemensam framtid, den nya kyrkan för Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Svenska Metodistkyrkan. EKONOMI Gåvorna till församlingen kom inte riktigt upp till budget för Det fattades ca kr (motsvarande 3%), vilket inte är så dåligt i alla fall. Vi betalar in allt mindre pengar via kollekten medan insända gåvor ökar stadigt. Även pengarna som kommer in via kyrkoavgiften ökar. Från kr 2008 till kr Uttaget ur fonden blev kr vilket är kr under budget. Anders Johnson 12 5

8 FOTO: DAG LUNDÉN Mikroekonomiska projektet i norra Thailand Gemenskapsdag vid scoutstugan Söndagen 25 april Lunch, lekar, fika, andakt och gemenskap för alla åldrar! För alla barn, ungdomar, vuxna och äldre som rör sig i Centrumkyrkan och vänner. Aktiviteterna anpassas efter vilka som anmäler sig. Kostnad: Vuxen 60:- barn 25:-. Ta med: Bra och oömma kläder för rätt väderlek. Tallrik, kåsa/mugg och bestick. Något att sitta på. Gärna egen termos med kaffe och thé. Efter gudstjänst och kyrkkaffe, gemensam avfärd från Centrumkyrkan Anmälan, senast 22 april Arbetsdag vid scoutstugan, lördag 24 april Du som vill hjälpa till med vårstädning, lövräfsning, eldning, etc. Kontakta Olle Svärd, # Vi/Jag vill följa med på Gemenskapsdag vid scoutstugan den 25 april: Namn (ålder på barn) r r Vi/jag tar oss dit på egen hand Jag/vi vill ha plats i någon annans bil Specialkost: 14 r Vi/jag har plats för i bilen. Jag hade förmånen att få hälsa på i det nya mikroekonomiska projekthuset i Chiang Mai, Thailand i december. Nu i februari har man haft de första kurserna i de nya fina och lokalerna. Bygget blev dyrt, så det fattades pengar till inredning. Till viss del har vi i Farsta varit med och möblerat, när vi har köpt inredningspaket för projektet i december 09. Projektledaren Yamsok var glad och se mig och bad mig hälsa till vännerna i Farsta. Han är lika inspirerad som alltid att få arbeta med att förbättra livsvillkoren för de fattiga bergsfolken i norra Thailand. Nu finns projektet i 72 byar, och nu är det över 9000 familjer som är sparare ute i byarna som gemensamt driver sparkassor. Kurser i bokföring, revision erbjuds och man bildar styrelser och råd och därmed tränas man i demokrati också. Tänk att vi i Farsta under många år har fått varit med i denna hjälp till självhjälp. 3

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Församlingsbladet. Centrumkyrkans ungdom. september december 2015 Barnkör 7 10 år Onsdagar kl. 17.15 Kontakt: cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta.

Församlingsbladet. Centrumkyrkans ungdom. september december 2015 Barnkör 7 10 år Onsdagar kl. 17.15 Kontakt: cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta. Församlingsbladet Centrumkyrkans ungdom C E N T R U M K Y R K A N i FA R S TA september december 2015 Körlek 4 6 år Onsdagar kl. 16.30 Barnkör 7 10 år Onsdagar kl. 17.15 Kontakt: cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta.se

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Församlingsbladet. Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss att ta hand om varandra och leva tillsammans i frid.

Församlingsbladet. Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss att ta hand om varandra och leva tillsammans i frid. Församlingsbladet C E N T R U M K Y R K A N i F A R S T A Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss att ta hand om varandra och leva tillsammans i frid. Psalm 484, vers 3 December

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM www.ansgarskyrkan.se Varmt tack! Vilken fantastisk avslutningsfest jag fick vara med om söndag 15 juni. Först med en

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 I NSIDAN av Gun Mari Lingman Livets pussel Pussel, det är något speciellt med pussel. Av någon anledning har jag alltid gillat just pussel. Tänk dig: Du öppnar

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan.

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan. ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september JÄRFÄLLA NYTT Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september Sommarhälsning från Jakobsbergskyrkan! Pastorstankar från tre dagar i maj. Fredag. Begravningsgudstjänst. Sorg, saknad när avsked togs av älskad

Läs mer

3 mars - 31 maj 2014 FÖRSAMLINGSBLADET

3 mars - 31 maj 2014 FÖRSAMLINGSBLADET 3 mars - 31 maj 2014 FÖRSAMLINGSBLADET Lutherska Missionskyrkan nr. 2 2014. Årg. 80 EFS i Göteborg 29 mars barnprylmarknad och städdag sida 3 Info om årskonferens och distriktets årsmöte sida 7 11 Lutherska

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 Gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå, inte så mycket efter att

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Församlingsblad nr 1 2014

Församlingsblad nr 1 2014 Församlingsblad nr 1 2014 www.vinberg-ljungby.se Innehåll 2 Församlingens liv 3 Det nya kyrkorådet 4 Globala veckan 6 Anslagstavlan 8 Gudstjänster 10 Döpta 12 Telefonlista Församlingens liv Omslagsfoto:

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer