Församlingsbladet. Framtiden väntar, vila i tro. Kornet som nu slumrar snart börjar gro. februari maj Del av vers 2 i Psalm 205

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsbladet. Framtiden väntar, vila i tro. Kornet som nu slumrar snart börjar gro. februari maj 2010. Del av vers 2 i Psalm 205"

Transkript

1 A N D A K T En liten dikt av Margareta Melin: Tack min Gud för att jag vaknar Frisk och glad till en ny dag. Din är dagen, din är solen Din är jorden, din är jag. Det känns så fantastiskt att ljuset börjar komma åter, dagarna blir längre, sakta vaknar allt till liv. På min promenad för några veckor sedan hörde jag det underbara fågelkvittret som man bara gör på våren och fylldes av en underbar känsla att få finnas till, för det är ingen självklarhet. Jag kan aldrig nog prisa och tacka Gud att jag just jag blev funnen. Vi närmar oss påsken som både rymmer sorg, död och förhoppningar, att Jesus åter en gång möter oss i detta och vi får delta i detta mäktiga. Mitt hjärta brister ut i ett halleluja. Tänk om vi vid varje svår situation kunde tänka på påsken och se att i nöden föds ljuset och våga lita på att det håller. Om tveksamhet finns, tänk bara att Gud beskyddar oss och ger oss modet att våga fortsätta med livet. Nu möter vi tillsammans med vår Frälsare en ny grönskande tid och aldrig glömma att vi är älskade av Gud för dom vi är med alla goda och dåliga egenskaper. Jag tror att om vi älskar Gud med hela oss så har vi också möjligheten att vara bra medmänniskor. Guds välsignelse. Yvon Jadenberg Församlingsbladet C E N T R U M K Y R K A N i F A R S T A Framtiden väntar, vila i tro. Kornet som nu slumrar snart börjar gro. Del av vers 2 i Psalm 205 februari maj 2010 Adress och kommunikation till Centrumkyrkan Farstaplan 15, Farsta Telefon Du når oss som arbetar i kyrkan på följande adresser: Pastor Tel Pastor med inriktning på barn och ungdom Tel Församlingsmusiker Diakon Vaktmästare Lasse Sylvander Tel FOTO: KRISTINA STRAND LARSSON

2 LOKAL EKUMENIK (samarbete) mellan Centrumkyrkans församling och Farsta Församling En samtalsgrupp med kyrkoherde Anders Ekhem, Annika Niesen (våren) och Centrumkyrkans styrelserepresentant Bengt Järlund och har mötts för ett samtal per månad under våren och under hösten. 2 gånger har diakon Peter Ohlsson varit med. Vi har samtalat om bilder vi har på samarbetet, förväntningar och hur det ser ut idag. Följande skrivelse har man formulerat tillsammans: 1. Som kristna församlingar är samarbetet mellan Farsta Församling och Centrumkyrkans församling självklart och finner hela tiden nya former. 2. Centrumkyrkans församling inbjuder Farsta församling att finnas med i söndagens gudstjänst. För närvarande är präst från Farsta församling med ca 1 gång per månad, när nattvard/mässa firas. 3. Farsta församling ansvarar för sopplunch och lunchmusik i Centrumkyrkan på tisdagar under terminerna. För närvarande bidrar Centrumkyrkan med assistent. 4. Diakon från Farsta församling har arbetsrum i Centrumkyrkan för samtal. 5. Farsta församling använder Centrumkyrkan för kyrkliga handlingar enligt Svenska Kyrkans ordning. 6. Centrumkyrkan och pastor inbjuds årligen att medverka i gudstjänst i Söderledskyrkan. 7. Pastor/präst har delat ansvar för andakterna på Gäststugan, Nykroppagatan. 8. Samtal förs kontinuerligt med undertecknade, som företrädare för församlingsledningarna. 9. Farsta Församling står för annonseringen i DN och Söder om söder (Farstadelen). Samtalen kommer att fortsätter under våren Anders Ekhem, Bengt Järlund och Gemensam konferens i Örebro maj 2010 Temat för årets gemensamma årskonferens är UTMANAD, låter spännande eller hur? Tillsammans med equmenia, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan kommer det att bli förhandlingar, men också tillfälle glädje och fest och förhoppningsvis nya och givande möten. Antar du utmaningen? Yvon Jadenberg Vårmarknaden äger rum lördagen 17 april Café, försäljning, loppis och lotter! I samband med Vårmarknaden den 17 april 2010 planerar vi att anordna ett stort lotteri där vinsterna skall utgöras av Konst i alla dess former, konsthantverksprodukter och hemslöjd. Vi vänder oss till er som har anlag åt det hållet att se över egen produktion, hämta ur eget skafferi eller göra något nytt. Eller köpa någon hantverksprodukt. Allt kommer att kunna användas som vinster. Hör gärna av dig med preliminärt löfte till någon av nedanstående före 1 mars. Inkomsterna från detta lotteri liksom alla andra intäkter från försäljningen går oavkortat till vår vänförsamlings i Jelgava diakonala arbete. Där är nöden och behoven nu större än någonsin tidigare under alla snart tjugo åren vi har haft kontakt med den församlingen. Gemensamt kan vi hjälpas åt att lindra nöden, mätta hungern och mildra kölden i någon mån. Varmt tack för din medverkan. Resa till Jelgava i januari Kerstin Lagerqvist, Eila Lindholm och Barbro Wickberg Saxat ur Eila Lindholms reserapport från januari 2010: Hjälpbehovet i Lettland är enormt. Den grupp som drabbats hårdast av den ekonomiska stagnationen är pensionärerna. För många är det fråga om ren nöd kalla, mörka, nerslitna bostäder och otillräckliga pensioner. Vissa svälter idag i vårt grannland Lettland! En kväll fick vi lyssna på gripande vittnesbörd av Centrumkyrkans stipendiater, som uttryckte sin tacksamhet för den utbildning som de får. Fredagen är den stora utbespisningsdagen, då kom det 270 personer, som fick potatis, köttgryta och sallad. För de hungrande i Jelgava är det viktigt att det kommer tillräckliga bidrag från oss. Vaktmästare Lasse Sylvander har nu en mobiltelefon i tjänsten, Lasses arbetstider är måndag, onsdag, torsdag, fredag på förmiddagen och på eftermiddagen på tisdagar. 2 15

3 Tomten vid Jesus krubba Tomten kom redan klockan tio på julaftonen. Håll med om att det är väl tidigt för en tomte att dyka upp på förmiddagen? Innan man ens har hunnit ställa fram krubban. En som verkligen har fullt upp på julaftonen är ju tomten. Därför var det en stor överraskning för oss alla i Centrumkyrkan att tomten kom inklampandes mitt under pågående gudstjänst och högt började svamla om att vi firade julaftonen till hans ära Eftersom det ännu var tidigt om förmiddagen så hade krubban inte hunnit bli iordningsställd. Perfekt då att tomten visade sig ha sin säck fylld av julkrubbans figurer. Om det inte vore för tomtens stora mage skulle man ha kunnat misstänka att det var ungdomspastor Fredrik som döljde sig bakom skägget. Det var mycket lyckat att tomten tog sig tid att komma till vår julkrubbesamling för tomten hade ingen som helst aning om att vi firar jul till minne av Jesus födelse. Han var nämligen övertygad om att julen firas för att hedra honom! Att julens uppkomst är för att vi ska köpa en massa julklappar. Guds röst hördes extra tydligt denna gudstjänst. Med värme, allvar och humor berättade Gud för tomten om hur det gick till den natten för över 2000 år sedan då stjärnan lyste klart och bländade herdarna. Gud sa så bra saker till oss alla och Guds röst hade i rena glädjeyran blivit identiskt lik Cecilia Södertuns stämma. Lika glada som herdarna blev då änglarna sjöng för dem så att det ekade, lika glatt överraskade blev vi som satt i kyrkbänkarna över att få se Gustav Hällegårdh som gravid Maria, Patrik Åberg-Domeij och Kajsa Hällegårdh som ängeln Gabriel. De tre behärskade konsten att gestalta julevangeliets olika personer då de växlade roller så himla bra att himlen dånade av ljuv änglakörsång och tomten blev så rörd att han kompade gitarr och greps av julens glada budskap. Många julaftnar har jag gått till kyrkan för att samla mig vid krubban. Denna julgudstjänst var den bästa. Tack till Och tack vare: Fredrik, Cecilia, Patrik, Kajsa och Gustav. Maria Thorängen Har du tid att komma på en samtalskväll om tiden? Hur brukar vi vår tid? Hur förbrukar vi vår tid? Hur hittar jag mig själv i dagens tid? Onsdag 10 mars Inledare: Bodil Johansson, Maja- Lisa Svensk och. Samtal, kvällsfika och andakt. Intressanta gäster i Centrumkyrkan under våren Steve Gumaer Steve kommer från Las Vegas, fann norska Oddney i Japan och bor i Thailand sedan ca 15 år och arbetar med flyktingar från Burma. Steve kommer att predika och hålla föredrag om Burma och flyktingar därifrån i Centrumkyrkan i Farsta den 14 mars (gudstjänst kl 10, föredrag efter lunch) då församlingen uppmärksammar Global Day of Prayer for Burma. Den andra söndagen i mars varje år uppmärksammas Global Day of Prayer for Burma. Bönedagen har initierats av organisationen Christian Concerned for Burma. Partners World och CCB arbetar i nära relationer till varandra. Läs mer om CCB på Jonas Thorängen Andris Jurmalis Pastorn i Jelgava Baptistförsamling kommer till Farsta och Centrumkyrkan april. Centrumkyrkans församlings har haft en vänförsamling i Lettland under många år. Nu kommer deras pastor med frun Liene och barn till Farsta och medverkar i samband med Vårmarknaden och på söndagens gudstjänst. Pastor Andris har verkligen engagerat sig i församlingens diakonala arbete för utsatta människor i Jelgava. Vårkonsert LÖRDAG DEN 22 MAJ KL Kyrkokören, Cecilia Thomsson Yvon Jadenberg, Nästa FÖRSAMLINGSBLAD för juni september kommer ut i slutet av maj. Manusstopp är den 11 maj. 4 13

4 APRIL 25 SÖNDAG GEMENSKAPSDAG VID SCOUTSTUGAN Lunch, lekar, fika och gemenskap för alla åldrar! Vuxen 50:- barn 20:-. Anmälan! 27 TISDAG Mattias Ekström Koij 28 ONSDAG SAMTALSKVÄLL Vi samtalar om Gemensam framtid. Den nya kyrkan för Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Svenska Metodistkyrkan. Kvällsfika. 29 TORSDAG VÅRSÅNGER Vi sjunger allsång med Cecilia Thomsson, körledare i Centrumkyrkan. MAJ 2 SÖNDAG 5:e söndagen i påsktid Att växa i tro NATTVARDSGUDSTJÄNST Eva Schmidt, Oskar Permvall Sång: Lena Branmyr 4 TISDAG Vårsånger 6 TORSDAG AVSLUTNING EBBES KOCKKONST 7 FREDAG FILMKVÄLL I taket lyser stjärnorna Tonår inbjuder alla till film, fika och samtal. 9 SÖNDAG Att vara kyrka på 2000-talet TEMAGUDSTJÄNST om Församlingens unika möjligheter, Karin Wiborn Sång: Christina Adrian Friberg FÖRSAMLINGSMÖTE 11 TISDAG Anders Modigh, cello maj UTMANAD av Jesus och samtiden Baptistsamfundets årskonferens i Örebro, tillsammans med Metodistkyrkans, Missionskyrkans och equmenias konferenser. 16 SÖNDAG Söndagen före pingst Hjälparen kommer GUDSTJÄNST Lilian Bard Nilsson Kalendarium C E N T R U M K Y R K A N i F A R S T A FEBRUARI 28 SÖNDAG Att vara Kyrka på 2000-talet. En treenig kompass till växt TEMAGUDSTJÄNST, Yvon Jadenberg och styrelsemedlemmmar., Nils Liberg och Satoko Kozuki MARS 2 TISDAG Helene Nordmark, sång 4 TORSDAG TÄNK OM VÄGGAR KUNDE TALA Ulla Holm berättar om två 1600-tals byggnader. 7 SÖNDAG 3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan NATTVARDSGUDSTJÄNST Eva Schmidt, Fredrik Södertun Musik: Gunilla Sundin Våren 2010 MARS 9 TISDAG Claes Wahlroth, flöjt 10 ONSDAG SAMTALSKVÄLL OM TIDEN. Inledare: Bodil Johansson, Maja-Lisa Svensk och. Samtal, kvällsfika och andakt. 11 TORSDAG VOLONTÄR REKRYTERINGSDAG. Hur blir man volontär, vad gör man? 12 FREDAG INFORMATION OM KRISTEN- DOMSSKOLAN PÅ SJÖVIK För dem som går ut 7:an i sommar och deras föräldrar. 14 SÖNDAG 3:e söndagen i fastan Livets bröd DELA LIKA GUDSTJÄNST MED NATTVARD Böndag för Burma. Steve Gumear, Jonas Thorängen, 10

5 MARS 14 SÖNDAG FILMKVÄLL De ofrivilliga Film, fika och samtal. 16 TISDAG Mattias Ekström Koij 18 TORSDAG LYSSNA OCH SJUNG med Mimosakören från PRO 20 LÖRDAG ÅRSMÖTE Centrumkyrkans Församling 21 SÖNDAG Marie Bebådelsedag Guds mäktiga verk MUSIKGUDSTJÄNST Yvon Jadenberg, Förbön för församlingens nyvalda styrelse och olika råd. Kyrkokören, Cecilia Thomsson APRIL 1 TORSDAG Skärtorsdagen Det nya förbundet SÅNGÖVNING Vi lär oss Taizésånger, som senare sjungs i kvällens andakt TAIZÉANDAKT MED NATTVARD Eva Schmidt, 23 TISDAG Jenniffer Nilsén 25 TORSDAG FILOSOFICAFÉ Samtalsledare John Bornemark 28 SÖNDAG Palmsöndagen Att vara Kyrka på 2000-talet TEMAGUDSTJÄNST om fördjupad tro Sång: Yvonne Östlund 30 TISDAG Jenny Hülphers, oboe. 2 FREDAG Långfredag Korset GUDSTJÄNST MED KORSRESNING, Eva Schmidt 4 SÖNDAG Påskdagen Kristus är uppstånden GUDSTJÄNST MED DOP- BEKRÄFTELSE OCH NATTVARD Fredrik Södertun, Yvon Jadenberg Orgel: Cecilia Thomsson Trumpet: Jaan Sule 6 TISDAG Nina Solander, sång 8 TORSDAG ATT SKRIVA OM SITT LIV Alice Wiman ordförande i bibliotekets vänner i Gubbängen berättar. 11 SÖNDAG 2:a söndagen i påsktid Påskens vittnen GUDSTJÄNST MED PÅSKDRAMA Elisabeth Morgonro, Anders Johnson 13 TISDAG Lena Jonhäll, klarinett 15 TORSDAG BESÖK I LAOS berättar. Reservation för vissa ändringar! 17 LÖRDAG VÅRMARKNAD Café, försäljning, lotter och loppis! Pastor Andris Jurmalis presenterar det sociala/diakonala arbetet i Jelgava. 18 SÖNDAG 3:e söndagen i påsktid Den gode herden GUDSTJÄNST Andris Jurmalis,, Yvon Jadenberg, Kyrkokören, Cecilia Thomsson Vid kyrkkaffet ges information om Jelgava Baptistförsamling och församlingens diakonala arbete FILMKVÄLL Doubt (tvivel) Film, fika och samtal. 20 TISDAG Jenniffer Nilsén 22 TORSDAG FILOSOFICAFÉ Samtalsledare John Bornemark 24 LÖRDAG ARBETSDAG VID SCOUTSTUGAN Scoutkåren inbjuder till arbete och gemenskap. 25 SÖNDAG 4:e söndagen i påsktid Vägen till livet GUDSTJÄNST MED TONÅR Fredrik Södertun, Maria Brunander DIAKONIAs kampanj Himlen har ett tak. 8 9

6 Kristendomsskolan SJÖVIK Årets kristendomsskola på Sjövik pågår den 28 juni till den 10 juli. Kristendomsskolan Sjövik är ett läger där man får lära sig mycket om sig själv, om hur man är mot varandra och om kristen tro. Det är självklart många roliga aktiviteter med sol och bad, fotbollsturneringar, musik, lek och skoj. Kristendomsskolan är för dem som har slutat 7:e klass eller över. En informationskväll kommer att hållas den 12 mars kl För mer info, ring Fredrik Södertun på SJÖBUS 2,0 Scoutläger i Stockholms skärgård för Centrumkyrkans scoutkår, sommaren 10, 1-6 augusti. För scouterna, ledare, scouternas familjer och andra intresserade. Ett tält- och vindskyddsläger för alla! Mer info kommer, men boka in datumen i almanackan. Vill du vara med och utforma innehållet i SKÅPET? RING Lisbeth eller Maja-Lisa Födelsedagar Rune Bernemyr 90 år den 15 mars Elsa Nylén 92 år den 18 mars Maria Helander 50 år den 19 mars Anna Lindholm 50 år den 24 mars Joakim Bergeå 30 år den 2 maj Göran Ahlén 60 år den 3 maj Lennart Brunander 90 år den 18 maj Elvi Lundin 85 år den 21 maj Boris Larsen 70 år den 24 maj Födda Den 9 november föddes Leo. En son till Sandra och Tyler Vose. Den 26 december föddes Elsa. En dotter till Emma Ahlén Pouya och Ashkan Pouya. Begärt utträde ur församlingen Kristina Norén MAJ 18 TISDAG Mats Larsson med gäst 22 LÖRDAG VÅRKONSERT Kyrkokören, Cecilia Thomsson Yvon Jadenberg, 23 SÖNDAG Pingstdagen Den helige Anden GUDSTJÄNST MED CU-AVSLUTNING Körlek, scouter och tonår. Förbön för Sjövikselever. Fredrik Södertun, 25 TISDAG Jenniffer Nilsén 30 SÖNDAG Heliga Trefaldighetsdagen Gud Fader, Son och Ande GUDSTJÄNST Karin Wiborn Musik: David Aurelius JUNI 6 SÖNDAG 1:a söndagen i trefaldighet Vårt dop NATTVARDSGUDSTJÄNST Eva Schmidt, Intervju EVA RAPP Arbetsterapeut, Farsta stadsdelsförvaltning SEDAN VÅREN 2009 är Eva en av dem på stadsdelsförvaltningen som ingår i ett projekt att finna lämpliga mötesplatser för äldre, men även andra är välkomna, tillsammans med föreningar och frivilligorganisationer som har inriktning pensionärer. Vad gjorde att ni valde Centrumkyrkan till denna mötesplats? Kyrkans unika läge, som gör att den är lättillgänglig för människor att ta sig till och ett tidigare samarbete med församlingen som vi var mycket nöjda med. Det gick också ut en förfrågan till föreningar i stadsdelen Farsta om det fanns något intresse av att vara med och det var positiva svar och alla tyckte att kyrkan var den perfekta satsningen. I april 2009 öppnade Café Alma. Hur känns samarbetet och motsvarar det era förväntningar? Det är ett gott samarbete, torsdagar med mycket skiftande program, där kaffedrickandet är en stor del av samvaron. Även besöksfrekvensen har gått uppåt, fler och fler hittar oss och det sprids mycket från mun till mun och det är roligt. Vi från stadsdelen hoppas på ett gott fortsatt arbete för våra pensionärer. Vid pennan Yvon Jadenberg 6 11

7 Filmkvällar i vår Intressant film, fika och samtal. Inträde: 20:- fika 20:- I samarr med BILDA studieförbund. Söndag 14 mars DE OFRIVILLIGA Svensk film. De ofrivilliga skildrar fem livsavgörande ögonblick i fem människors liv. Regissören Ruben Östlund beskriver filmen som en tragisk komedi eller komisk tragedi om gruppens makt över individen. Bland skådespelarna ser vi bland annat Maria Lundqvist. Söndag 18 april DOUBT (tvivel) Film från USA. En karismatisk präst, Fader Flynn, försöker tänja på skolans hårda och strikta regler, som länge har vaktats av Syster Aloysius Beauvier, den konservativa rektorn som tror på makt och disciplin. Politiken utvecklas och skolan har precis tagit in sin första svarta student, Donald Miller. När naiva och oskuldsfulla Syster James berättar för Syster Aloysius om sina misstankar om att Fader Flynn ger för mycket privat uppmärksamhet åt Donald sporras Syster Aloysius att börja ett korståg för att få fram sanningen och få bort Fader Flynn från skolan. Utan bevis leder Syster Aloysius en kamp som hotar att förstöra både kyrkan, skolan och människors liv. Skådespelare: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman. Fredag 7 maj I TAKET LYSER STJÄRNORNA Svensk film. En ungdomsfilm för alla! Efter Johanna Thydells romanförlaga har filmen I taket lyser stjärnorna blivit en varm, sorglig och ändå livsbejakande beskrivning av den stora katastrofen, när Mamma ska dö! Pendlandet mellan hopp och förtvivlan och relationen till Mamma, Mormor och kompisarna blir klangbotten till frågor om sorg, vrede, vänskap och saknad. Vågar man leva efter döden? I en av rollerna Judith Rindeskog. Ännu en fantastisk och njutbar konsert med Centrumkyrkans kör och solister under ledning av vår duktiga församlingsmusiker Cecilia Thomsson. Det spreds både värme och ljus men också lite allvar. Fullsatt till sista plats, bättre respons går inte att få. Julkonserten 12 december 2009 Yvon Jadenberg ÅRSMÖTE och kommande FÖRSAMLINGSMÖTE Centrumkyrkans församlings årsmöte äger rum lördagen 20 mars Verksamhetsberättelsen för år 2009 finns tillgänglig i kyrkan fr o m torsdag 25 februari. Den kommer skickas ut till församlingens medlemmar som har lämnat in sin mailadress till expeditionen. Du som vill ha den hemskickad meddela expeditionen, Församlingsmöte sker efter gudstjänst och kyrkkaffe söndagen 9 maj. Då är en av de viktiga frågorna: Gemensam framtid, den nya kyrkan för Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Svenska Metodistkyrkan. EKONOMI Gåvorna till församlingen kom inte riktigt upp till budget för Det fattades ca kr (motsvarande 3%), vilket inte är så dåligt i alla fall. Vi betalar in allt mindre pengar via kollekten medan insända gåvor ökar stadigt. Även pengarna som kommer in via kyrkoavgiften ökar. Från kr 2008 till kr Uttaget ur fonden blev kr vilket är kr under budget. Anders Johnson 12 5

8 FOTO: DAG LUNDÉN Mikroekonomiska projektet i norra Thailand Gemenskapsdag vid scoutstugan Söndagen 25 april Lunch, lekar, fika, andakt och gemenskap för alla åldrar! För alla barn, ungdomar, vuxna och äldre som rör sig i Centrumkyrkan och vänner. Aktiviteterna anpassas efter vilka som anmäler sig. Kostnad: Vuxen 60:- barn 25:-. Ta med: Bra och oömma kläder för rätt väderlek. Tallrik, kåsa/mugg och bestick. Något att sitta på. Gärna egen termos med kaffe och thé. Efter gudstjänst och kyrkkaffe, gemensam avfärd från Centrumkyrkan Anmälan, senast 22 april Arbetsdag vid scoutstugan, lördag 24 april Du som vill hjälpa till med vårstädning, lövräfsning, eldning, etc. Kontakta Olle Svärd, # Vi/Jag vill följa med på Gemenskapsdag vid scoutstugan den 25 april: Namn (ålder på barn) r r Vi/jag tar oss dit på egen hand Jag/vi vill ha plats i någon annans bil Specialkost: 14 r Vi/jag har plats för i bilen. Jag hade förmånen att få hälsa på i det nya mikroekonomiska projekthuset i Chiang Mai, Thailand i december. Nu i februari har man haft de första kurserna i de nya fina och lokalerna. Bygget blev dyrt, så det fattades pengar till inredning. Till viss del har vi i Farsta varit med och möblerat, när vi har köpt inredningspaket för projektet i december 09. Projektledaren Yamsok var glad och se mig och bad mig hälsa till vännerna i Farsta. Han är lika inspirerad som alltid att få arbeta med att förbättra livsvillkoren för de fattiga bergsfolken i norra Thailand. Nu finns projektet i 72 byar, och nu är det över 9000 familjer som är sparare ute i byarna som gemensamt driver sparkassor. Kurser i bokföring, revision erbjuds och man bildar styrelser och råd och därmed tränas man i demokrati också. Tänk att vi i Farsta under många år har fått varit med i denna hjälp till självhjälp. 3

Församlingsbladet. Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss att ta hand om varandra och leva tillsammans i frid.

Församlingsbladet. Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss att ta hand om varandra och leva tillsammans i frid. Församlingsbladet C E N T R U M K Y R K A N i F A R S T A Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss att ta hand om varandra och leva tillsammans i frid. Psalm 484, vers 3 December

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 1 Vägen till en karenby uppe i bergen. I norra Thailand är vägarna inte alltid att lita på. Foto: Gudrun

Läs mer

en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015.

en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015. en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015. Stuvstakyrkans församling och Equmenia Stuvsta nr 2 2015 Innersidan Vad gråter du för? Tänk dig 350 pastorer, diakoner

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013 Församlingsbladet Örby-Skene församling N r 1 2013 Korsets tecken Breaking News! Bibeläventyret fortsätter 1 Lite av varje... Välkommen till vårens församlingsblad för din församling. Här har vi försökt

Läs mer

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011 Kyrknytt Jämshögs församling Nr 1 2011 Legenden om rödhaken Det finns en legend om en fågel vi ibland ser på fågelbordet och som hänger ihop med den vår och sommar vi så här års längtar efter. Den väver

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

Därför är vi medlemmar

Därför är vi medlemmar i Abrahamsbergskyrkan 1/12 Nya grannar Gemensam Framtid till Alvik Därför är vi medlemmar Gemenskap och öppenhet lockar Scoutledare i fokus Varje scout är lika viktig l Vi Ledare människor har många behov.

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN Immanuel Immanuelskyrkan Jönköping nr 2 2015 Juni - sept 2015 INSIDAN LÖFTENAS BERG Att få bo i Jönköping med omnejd är nog att bo på en av Sveriges vackraste

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2015 Kyrkliga arbetskretsen firade 50-års jubileum under 2014. De här damerna har genom sitt arbete samlat

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Vi finns i Björka. Vi finns i Påarp

Vi finns i Björka. Vi finns i Påarp Vi finns i Björka Vi finns i Mörarp Vi finns i Påarp Expeditionen flyttar Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr 1/2012 1/2012 Flyttlasset LEDAREN Kyrkoherde Markus von Martens berättar

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Församlingsblad Nr 1 2015 Årgång 78 dec 2014 - feb 2015 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Samtal med Aarno Lindroos Tänd ett ljus och låt det brinna! Rapport från Regionfesten Julen i S:t Eskilskyrkan

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING VÅREN 2008 TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 Kontakt Box 171 437

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Madde Boberg. Intervju: Barn- och familjepastor. Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta. Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson

Madde Boberg. Intervju: Barn- och familjepastor. Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta. Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson nr 2 Mar - Maj 2012 Intervju: Barn- och familjepastor Madde Boberg Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson Pastorn har ordet Hela livets kyrka! Vid flera

Läs mer

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll Kyrkoblad VÅREN 2009 Tema: Musikens roll i kyrkan Andakt: musik till guds ära 4 Tema: Musikens roll i kyrkan 6 9 Församlingsdag på helsjön 10 Nästan 100 000 till Polen 14 Kontakt Din kyrkoherde skriver

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / 2 0 1 1 AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Kära församling! I skrivande stund har rapporterna om den fruktansvärda jordbävningen på Haiti just

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

w w w. k o r s e t. s e

w w w. k o r s e t. s e En tidning från Kyrkan vid gamla vattentornet i Vänersborg Nr.: 4 /2014/15 1/12-22/2 Info om Lidköping sid. 18-19 PROGRAM 14.00 VI ÖPPNAR DÖRRARNA 14.15- JULBORDET -19.30 står uppdukat Musik- och sånginslag

Läs mer