Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Visit Åland Verksamhetsberättelse 2012

2 Innehåll 1 Styrelseordförandens översikt Visit Åland r.f. 3 Medlemsorganisationen Visit Åland 5 Nätbaserad marknadsföring 8 Mässor 9 Återförsäljare 10 Press & Media 11 Trycksaker 12 Annonser och kampanjer 13 Kommentarer till ekonomin 14 Balansräkning 15 Resultaträkning 16 Specifikation till resultaträkningen Revisionsberättelse

3 Styrelseordförandens översikt 2012 Förändringens år nu tar vi sats! Vill man komma långt måste man veta vart man ska. Man måste ta sats, lägga ut färdriktningen och ladda upp med färdkost. Under 2012 har styrelsen för Visit Åland lagt ner mycket arbete på att kartlägga organisationen, vår marknad och vårt sätt att arbeta. Vi har beslutat oss för att koncentrera oss på två saker; destinationsmarknadsföring och marknadskunskap. Allt som inte stöder dessa områden avvecklar vi under ordnade former. Vi hoppas och tror att medlemmar, personal och det offentliga Åland uppskattar vårt sätt att renodla uppdraget. Förändringsarbetet i korthet 2012: Beställning av marknadsundersökning för att kartlägga Ålands position som resmål. Genomförs under Vi behöver bra faktaunderlag och statistik för att investera rätt i framtiden. Personalorganisationen förnyades. Befattningsbeskrivningar med fokus på kunskap om digital marknadsföring och sociala media har tagits fram. I enlighet med turismstrategin har vi intensifierat vårt trepartssamarbete med Ålands Näringsliv och Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Ett led i detta är den lyckade entreprenörstävlingen Skraknästet. Styrelsen har under året tagit ställning till förslag om bolagisering av verksamheten. I nuläget anser man inte att det är rätt väg att gå. Beslöts att vi själva sköter driften av webbplatsen Avtalet med Södra Tornet Kommunikation avslutades enligt kontrakt och något ny upphandling har inte gjorts. ERUF-projekt För att utveckla organisationen och ta fram nya reseanledningar har vi under året ansökt om medel från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för förprojektering av tre intressanta projekt. Idéerna till projekten uppstod under arbetet med Ålands turismstrategi. Piratklubben Evenemangsbyrå Convention byrå Ekonomi och ledning I budgeten för 2012 räknade man med en förlust på euro. Genom olika inbesparingsprojekt, bland annat minskade personalkostnader, så slutar året ändå på plus. Vd Annica Jansson beslöt sig i augusti för att avsluta sin anställning efter sju år i den åländska turismens tjänst. Från och med september har undertecknad varit arbetande styrelseordförande och deltar således operativt i arbetet med att förverkliga styrelsens strategi. Tack! Jag och styrelsen för Visit Åland tackar tidigare vd:n Annica Jansson för hennes hängivna arbete för att sätta Åland på kartan. Likaså vill vi tacka all personal, medlemmar och samarbetspartners för ett händelserikt år. Med önskan om en god turistsäsong Susanne Fagerström, Styrelseordförande, Visit Åland 1

4 Visit Åland r.f. Visit Åland r.f. (tidigare Ålands Turistförbund r.f.) grundades Huvudansvaret är att marknadsföra Åland som destination. Visit Åland är samtidigt Ålands officiella branschorganisation för turism. Verksamheten finansieras med branschmedel, medlemsavgifter samt offentlig finansiering från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad och de åländska kommunerna. Visit Ålands stadgar Visit Åland kan likställas med destinationen Ålands marknadsavdelning. Uppdraget finns definierat i stadgarna: Visit Åland har till uppgift att främja turismen inom landskapet Åland. I dess syfte skall Visit Åland: marknadsföra och profilera destinationen Åland, utgående från medlemsföretagens intressen föra turismbranschens talan inför myndigheterna upprätthålla turistinformation stimulera medlemsföretagen till produktutveckling, kvalitetshöjning och nya projekt inom turistbranschen Målsättningen med föreningens verksamhet skall inte vara att erhålla ekonomisk nytta. Organisation/Styrelse Styrelseordförande och två ledamöter väljs på årsmötet jämna år, resterande ledamöter väljs på årsmötet udda år. Styrelseledamöternas och suppleanternas mandatperiod är två år och omfattar tiden mellan föreningens årsmöten. På årsmötet i april 2012 valdes Susanne Fagerström till ny ordförande. Jim Häggblom och Maria Häggblom valdes in som nya styrelsemedlemmar. Tomas Karlsson valdes in som suppleant. Personal Verkställande direktör Annica Jansson 1 T.f. Verkställande direktör Susanne Fagerström 2 Ekonomiansvarig Nicklas Söderström Kundseviceansvarig Aila Thurin 3 Kundseviceansvarig Heidi Ikonen 4 Marknadskoordinator logistik Michaela Karlsson 5 Marknadskoordinator medlemmar Camilla Sommarström 80% tjänst Marknadskoordinator mässor & Scandinavian Islands Anita Lundin 6 Marknadskoordinator trycksaker Johanna Enberg 80% tjänst 7 Marknadskoordinatior visitaland.com Jonas Holmström PR- och agentansvarig, Scandinavian Islands Annica Grönlund 8 PR- och agentansvarig Garbriella Nordlund 9 Sportfiskeansvarig Ingmar Eriksson, 50% tjänst Vaktmästare Kjell Sipinen, 90% tjänst Därtill anlitades timanställd personal samt säsongsanställda till turistinfokontoret. 1 T.o.m Fr.o.m Alterneringsledig fr.o.m Fr.o.m T.o.m T.o.m T.o.m Moderskapsledig fr.o.m Fr.o.m Turistinformation Turistinformationskontor Antalet besökare i infokontoret på Storagatan 8 var ungefär det samma som året innan, d v s besökare. Fem duktiga sommarvikarier skötte turisterna omsorgsfullt och fick mycket positiv feedback. De sommaranställda mötte passa-gerare från eftermiddagsfärjorna i Västra hamnen och delade ut kartor och broschyrer. Personalen har också haft ansvar för uppdateringen av medlemmarnas uppgifter i Visit Ålands faktadatabas samt inmatning av evenemang till visitaland.com:s evenemangskalender. Turistinformatörerna deltog även i somras i kryssningsbåtarnas emottagande genom att närvara i hamnen, ta emot och informera kryssningsgäster. Praktikanter Under året har Visit Ålands turistinformation tagit emot praktikanter från Mariehamns grundskolor, Ålands Gymnasium, Ålands Lyceum och Högskolan på Åland. Personalen har handlett praktikanterna och tillhandahållit anpassade arbetsuppgifter. Externa Ålandsinformatörer Under högsäsongen har turistinformationen fortsatt sitt samarbete med två Åland Info-punkter varav den ena ligger vid Osnäs färjfäste i Gustavs och den andra i Eckerölinjens hamnterminal i Berghamn. Ordinarie styrelsemedlemmar Susanne Fagerström, ordförande...( ) Ulrica Danielsson, vice ordförande...( ) Kjell Ekström...( ) Inger Holmström...( ) Dennis Jansson...( ) Jim Häggblom... ( ) Maria Häggblom...( ) Suppleanter Tanja Sabel...( ) Tomas Karlsson...( ) Revisorer Jan Kangashaka Gunnar Mattsson 2

5 Studieresan till ön Sylt i norra Tyskland var en givande resa för samtliga 28 deltagare. På Sylt fick de en föreläsning om Sylts turism och marknadsföring, rundturer med besök vid olika logi och turistanläggningar. Medlemsorganisationen Visit Åland Vid årsskiftet 2012 hade Visit Åland 337 medlemmar varav de flesta finner vi i kategorin företag. Därefter kom organisationer, kommuner, föreningar och privatpersoner. Året har varit innehållsrikt med flera olika aktiviteter som Visit Ålands medlemmar haft möjligheten att aktivt delta i. Medlemsluncher Medlemsluncherna är ett effektivt sätt för Visit Åland att träffa personer i medlemsföretagen samt informera om vad som är på gång. Under 2012 anordnades 4 luncher med lunchgäster per gång, vilket är en markant höjning från 2011 då antalet låg mellan personer. Den första lunchen för året ordnades den 1 februari på Indigo med besök av den nya näringsministern Fredrik Karlström. I början av maj hölls den andra lunchen på restaurang Nautical med en rundtur i det nybyggda Sjöfartsmuseet. I slutet av maj hölls den tredje lunchen som gästades av Christian Dahl från södra Sverige som pratade om framtidens upplevelser och destinationsutveckling. Årets sista lunch anordnades den 19 september vid restaurang Sea Point som ett informationsmöte om Visit Ålands fortsatta verksamhet med anledning av att vd Annica Jansson slutade sin tjänst. Kurser I samarbete med Ålands Näringsliv anordnades under våren två tillfällen i kursen; Facebook för företag med föreläsare Jonas Holmström, marknadskoordinator för visitaland.com. Kurserna lockade totalt 56 deltagare. Samarbetet fortsatte under hösten med kursen; Synlighet i sökmotorer och sociala nätverk dit 20 personer anmälde sitt intresse. I början av april hölls ett infotillfälle för medlemmar som vill veta mera om sportfiskeprodukten på Åland. Kursen lockade ett femtontal deltagare vid Rundbergs stugor i Kungsö med kursledare sportfiskeansvarige Ingmar Eriksson. Studieturer I slutet av mars arrangerades vårens studietur vars syfte är att bekanta sig med andra turistföretagare och produkter. I samarbete med Viking Line Buss och guiden Sig-britt Finne fick 20 deltagare bekanta sig med sex olika turistföretagare på norra Åland. Höstens studietur gick av stapeln i början av september med en skärgårdstur till Kumlinge i samarbete med Viking Line Buss och Satu Numminen från näringsnämnden på Kumlinge. Totalt 12 personer besökte fem olika turistföretagare och upplevde Kumlinges natur och kultur. Studieresa I samarbete med Ålands Stuguthyrarförening och LEADER arrangerades en studieresa under perioden till ön Sylt i norra Tyskland, viket var en mycket givande resa för samtliga 28 deltagare. På Sylt fick de en föreläsning om Sylts turism och marknadsföring, rundturer med besök vid olika logi- och turistanläggningar samt bekanta sig med dess infrastruktur och kommunikationer. Ett grupparbete både inför och efter resan gjorde resan till en lärorik studieresa. 3

6 Innovationstävlingen Skraknästet Årets nyhet och som ett led i turismstrategin arrangerades Skraknästet i samband med årsmötet och kickoff på Alandica. Skraknästet var ett samarbete med Ålands landskapsregering, där näringslivsutvecklare Dan Backman fungerade som projektledare. Skraknästet bygger på TV-programmet Draknästet, som visats i SVT tidigare om åren. I Ålands version är målet att få fram innovativa ideér som kan sätta Åland på kartan genom att på plats testas och bedömas av en expertpanel. Fem finalister valdes ut bland de 36 bidrag som skickades in. Juryn representeras av trepartssamarbetet Visit Åland, Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering. Av dessa fem skulle en eller flera vinnare utses för vinstpotten på I expertpanelen satt fyra utvalda personer med gedigen erfarenhet och kunskaper i ekonomi, marknadsföring, företagandet och affärsutveckling. I slutet av kvällen utsågs tre pristagare; Hamn-och farledsguide för båtfolk av Anders Hellberg 5000, Sportfiskesjö av Ingmar Eriksson, Thomas Strandvik och Patrik Ekblom 3000 samt Explore Åland- a game based visiting adventure for Åland av Anna Beijer, Alexander van Riesen, Louise Stigell och Eugene Stolin De två övriga finalisterna var Livet på landet lek & lär av Carin Holmqvist och Ett aktivt handikappanpassat boende av Olof Salmi. Årsmöte med kickoff Skraknästet var årets nya inslag vid årets årsmöte och kickoff vid Alandica fredagen den 20 april. Intresset var stort och 150 personer var på plats för att ta del av dagens och kvällens program. Vid årsmötet valdes ny ordförande; Susanne Fagerström samt två nya styrelsemedlemmar; Jim Häggblom och Maria Häggblom och som ny suppleant Tomas Karlsson. Höstmöte Det årliga höstmötet gick av stapeln den 28 november på nyöppnade Smakbyn i Sund. Totalt 170 personer var intresserade av den nya turismsatsningen. Utöver stadgeenliga ärenden fick deltagarna information om visitaland.com och dess framtid samt förprojekteringen av ERUF-projekten Piratklubben och Convention Bureau. Efter en smakbit och rundtur i lokalerna visades ett smakprov på en kommande TV- produktion. Årets turismpris I samband med höstmötet delades 2012 års turismpris ut till Michael Björklund som under många år arbetat med att lyfta fram Åland, såväl här på Åland som utomlands både i TV och press. Han jobbar aktivt med att utveckla turismen på Åland, nu senast med den stora familjesatsningen Smakbyn. Magasinet Medlemstidningen Magasinet är ett samarbete mellan Visit Åland och Ålands Näringsliv. Tidningen publiceras som tidigare fyra gånger per år och har en upplaga på 1100 exemplar. Huvudteman under året var turismens betydelse för hela näringslivet, Näringsliv och kultur, Projekt och Frilles löften. Personalen har koordinerat och producerat artiklar för Visit Åland och Maridea Reklambyrå står för annonsförsäljning och layout. Hotellklassificering Under sensommaren utfördes den årliga klassificeringen av elva åländska hotell av Visita som är huvudorganisationen för svensk besöksnäring. De åländska hotellen ingår i Hotelstars Union som är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska länder. Uppdraget sköttes av Visita men koordinerades av Visit Åland. Målsättningen är att hotellklassificeringen skall sporra turistföretagare att höja nivån på anläggningarna, samtidigt som besökarna genom klassificeringen får en bättre förhandsbild av vad de bokar. Företagsmedlem Omsättning i euro Avgift i euro Handelsmedlem Årsanställda Avgift i euro 1 5 personer personer personer personer 500 Övriga medlemmar Avgift i euro Kommun 0,53/inv. Intresseförening 90 Kommersiella föreningar 200 Museum 90 Privat medlem 30 4

7 visitaland.com I samband med sommarens kampanj Ingen sommar utan plask ordnades en fototävling. Bland de insända bilderna valde Visit Åland ut 50 finalister som lades ut på Facebook. Flest röster fick fotografiet ovan taget av Berit Sundman. Nätbaserad marknadsföring Kommunikationen via Internet och speciellt då sociala medier blir en allt viktigare del av Visit Ålands marknadsföring. Fokus under 2012 har legat på kontinuerlig drift av visitaland. com samt utveckling av kommunikationen via Facebook. Visit Åland har under året i större utsträckning koordinerat marknadsåtgärder via alla digitala kanaler så som visitaland.com, e-nyhetsbrevet och Facebook. Kampanjer Med start på Alla hjärtans dag ordnade Visit Åland en namngivningstävling för ett flygplan tillsammans med den nya medlemmen Flybe. Totalt personer deltog med förslag. Det vinnande förslaget ForÅl lämnades in av Gabrielle van der Wal från Sverige. Hon deltog i namngivningsceremonin på Mariehamns flygplats i april och fick även sex stycken tur & retur-biljetter för två personer med Flybe. I samband med sommarens kampanj Ingen sommar utan plask ordnades en tävling i vilken ålänningarna uppmanades sända in sina bästa bilder på plask-temat. Bland bilderna valde Visit Åland ut 50 finalister som sedan lades ut på Facebook för våra fans att rösta på. Totalt röstade personer och bland dessa drogs Helena Tarvos som vinnare. Hon och hennes familj vann ett tredagars skärgårdsäventyr på Kökar och det var Sandvik Gästhamn & Camping som stod värd för besöket. Det fotografi som fick flest röster (260 st) var taget av Berit Sundman och hon vann en kamerautrustning för Under hösten ordnade vi en fototävling för att samla in foton för Via webbplatsen fick vi in 3189 fotografier. Från dessa valde vi ut 30 finalister bland vilka våra Facebook- fans sedan fick rösta fram den bästa bilden. Till vinnarbild valdes Marcus Borenius fotografi från Uffe på Berget. Ett flertal fotografier från tävlingen användes i Åland Driften av visitaland.com Under året sköttes driften av webbplatsen i samarbete med våra samarbetspartner Exor Ab och Södra Tornet Kommunikation Ab. Nytt innehåll som reflekterar aktuell säsong har producerats i enlighet med produktionsplan. Därutöver har faktauppgifterna uppdateras kontinuerligt. Detta år var det sista av tre under vilket Exor Ab och Södra Tornet Kommunikation Ab skötte driften av visitaland.com inom gällande avtal. Visit Åland beslutade att inte göra en ny upphandling inför Istället för att upphandla en helhetslösning för de kommande tre åren togs beslutet att sköta en stor del av driften internt. Detta medförde en hel del planering och omstrukturering under året. 5

8 Besökare från mobila enheter ökade med 163,8 procent under 2012 Besök till visitaland.com 2011 och 2012 Mobilwebb Besöken från mobila enheter dvs smarta telefoner och surfplattor ökade med 163,8 procent till jämfört med föregående år. Detta innebär att andelen besökare från mobila enheter har ökat från 6 procent 2011 till 15 procent 2012 och detta ser ut att vara en trend som håller i sig. Besöksstatistik Under 2012 hade visitaland.com unika besökare vilket var 7,14 procent mera än föregående år och ännu ett rekordår för webbplatsen. Totala antalet besök uppgick till eller en ökning på 10,41 procent. Besöken från Google ökade med 45 procent från 2011 och under 2012 kom 70,22 procent av alla besök från Google. Bara drygt 3 procent av besöken kom från andra sökmotorer varav Bing 1,43 procent och Yandex 0,51 procent. Besökarnas geografiska fördelning Trafikkällor 2012 Den geografiska fördelningen av besökarna till webbplatsen följer väl primär- och sekundärmarknaderna som identifierats i Turismstrategin Primärmarknaderna Sverige och Finland står för drygt 68 procent av besöken. Besöken från Åland står för 11,49 procent med trafiktoppar på sommaren vilket ger en indikation på att turisterna besöker webbplatsen även under vistelsen på Åland. Sekundärmarknaderna Tyskland och Ryssland står för 5,8 procent av besöken. 6

9 Utvecklingen av Facebook fans 2012 Google AdWords och bannerannonser Satsningarna på sökmotorannonsering gav klick till en kostnad av 0,27 per klick. Bannerannonseringen gjordes helt och hållet i Google AdWords innehållsnätverk och på Facebook. Under året gjorde Visit Åland en Google- och Facebookkampanj tillsammans med Eckerö Linjen och Viking Line som riktade sig till sportfiskare. E-nyhetsbrev Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet har minskat med 604 från årets början och i slutet av december hade vi totalt prenumeranter. Detta är en minskning på 9,6 procent under året. I december 2012 hade det svenska nyhetsbrevet 3 742, det finlandssvenska 448 och det finska nyhetsbrevet prenumeranter. Orsaken till det minskade antalet prenumeranter är att de kampanjer vi genomfört fokuserat på att öka antalet fans på Facebook och inte antalet prenumeranter på nyhetsbrevet. Sociala media Visit Åland har fortsatt satsningen på Facebook. Under året har antalet fans ökat från till , dvs en nettoökningen på över fans. Totalt gjorde vi 296 inlägg som lyfte fram Åland som resmål samt även enskilda medlemmars anläggningar och aktiviteter. Våra aktiviteterna i övriga sociala medier så som Twitter, Flickr och Pinterest har varit mycket begränsade eftersom vi valt att prioritera Facebook. Under hösten ordnades en fototävling för att samla in foton för Via webbplatsen fick vi in 3189 fotografier. Bland 30 finalister röstade våra Facebookfans fram den bästa bilden. Här ses Marcus Borenius vinnarbild med motiv från Uffe på Berget. 7

10 Under 2012 lyfte vi Åland via en stor vepa med Åland i eldrött. Mässor Val av mässa Mässorna har generellt tappat antal besökare under året. Vad det beror på kan man spekulera i? När det gäller allmänheten/ slutkunden så kan det vara så att internet har tagit över som informationskanal. Mässan är inte längre en viktig inspirationskälla. Samtidigt är det personliga mötet viktigt, men den kontakten kanske kan tas i ett annat sammanhang? Däremot när det gäller återförsäljare är resemässorna av stor vikt, framförallt Matka i Helsingfors. Även om besökarantalet har minskat så knyts många viktiga kontakter plus att pressen är välrepresenterad. När vi väljer en mässa att synas på är det flera frågor vi ställer oss: Rätt målgrupp? Får jag tillbaka min investering? Hur nyttjar jag/vi bäst vår plats? Hur formar vi vårt budskap? Har mässan minskat i besökarantal men är riktad till rätt målgrupp kan mässan fortfarande vara en bra investering. Att vara med Varje höst går Visit Åland ut med en intresseförfrågan om vilka mässor medlemmarna vill synas på. Baserat på intresse och fastslagen budget tas sen ett beslut om vilka mässor Visit Åland deltar i. Under 2012 deltog vi i åtta mässor med egen monter, utöver det så var vi behjälpliga med mässmaterial och broschyrer som lyfter fram Åland som destination. I vissa fall hjälper vi även till att koordinera en mässa, men är inte med som medutställare. Monter och innehåll Under 2012 lyfte vi Åland i montern via en stor vepa med Åland i eldrött till en bakgrund av skärgården i skymning. Vi behöll inredningen från 2011, då den i sig är neutral, men ger en varm och välkomnade känsla. Inför 2013 behövs en del förnyas då montern börjar bli sliten. Som give away tog vi fram en bagage-tag prydd med Visit Ålands flagga. Tävling När det gäller tävlingar har vi valt att lägga den typen av aktiviteter på Facebook. Där det varit naturligt så har vi kopplat ihop det med någon mässaktivitet. Inför några av mässorna tog vi fram en unik cabinväska som tejpades med samma motiv vi använde oss av på vår vepa. Väskan lottades sen ut bland deltagarna. Exponering Vi syntes på de två största resemässorna i närregionen; Matka och TUR. Under branschdagarna på Matka spärrade vi av ett område i montern på fasta tider och bjöd på öl och smakprovning där Stallhagen och Silverskär samarbetade. VIP-biljetter delades ut plus att besökare även kunde spela till sig en biljett på PAF Casinos Rouletthjul. Ett liknande upplägg gjordes även på TUR. I år hölls även inrikesmässan Kotimaan Matkailumessut i Tammerfors. Det var fler besökare än 2010 då mässan senast anordnades. Mässan har ett lyckat koncept och vi hoppas att fler från Åland tar tillfället i akt och är med och ställer ut Under båtmässorna Vene 12 Båt i Helsingfors och Allt för Sjön i Älvsjö (Stockholm) fanns vi på plats. Här når vi många båtintresserade som är en stor och viktig målgrupp. Här är det Gästhamnsguiden som sprids och en del besökare kommer enkom till montern för att hämta årets upplaga. Skärgården är otroligt viktig och behöver lyftas fram, därav behövs ett engagemang från alla berörda parter för att nå ett resultat. Det här året tog vi i samarbete med några hamnar fram ett A4 blad med tips på olika ruttförslag och en mjukare presentation av hamnarna som vi hoppas har lockat till fler besök. Bladet togs väl emot och inför 2013 bör vi utveckla konceptet. De största aktörerna inom konferens på Åland syntes tillsammans med Visit Åland på mässorna Möten & Events i Kista och Kongressi i Helsingfors. Bra samarbete mellan parterna. Inför de båda mässorna tog vi fram en egen designad kabinväska som sen lottades ut till besökarna. Motivet på väskan var Åland i eldrött och till bakgrund av en skärgård i skymning. I år samlades våra sportfiskeintresserade turister på Kistamässan. En välbesökt mässa och ett viktigt forum att synas på. Här knyts viktiga kontakter mellan både press och inresande fiskare. På plats var en flugbindare för att locka besökare/dra till sig uppmärksamhet. En tävling via Facebook skapades plus att på mässan fanns en skylt med en QR-kod så man kunde komma in direkt till tävlingen via sin mobil på platsen. Priset var även här en designad kabinväska. Under varumärket Scandinavian Islands har vi varit med på ITB Berlin, WTM i London och FREE Freizeit Reisen i Erholung. Ett lyckat samarbete med Turku Touring och Visit Skärgården. 8

11 Återförsäljare Bearbetning av återförsäljare har resulterat i en ökad medvetenhet om Åland bland återförsäljare samt fler branschbesök där Visit Åland koordinerat besöket eller varit medarrangör. I januari arbetade PR- och agentansvarig på tre worskhops för agenter, varav två inkluderade även press. Dessa var i Helsingfors, S:t Petersburg och i Moskva. I februari deltog Press- & agentansvarig på Visit Finlands ryska workshop i Saimaa, Finland samt i Visit Finlands workshop i London i samarbete med Scandinavian Islands blev pressansvarig tillsammans med Dan Backman ledare för det tematiska nätverket Ryssland. Vi har bl a bjudit in personer med kunskap om den ryska marknaden, vi har undersökt vad de ryska besökarna förväntar sig, vad de gillar samt vad som saknas på Åland för att ta emot ryska besökare. Vi har även undersökt vilka av Visit Ålands medlemmar som vill arbeta med den ryska marknaden. Vi kom fram till att det fanns behov av en guideutbildning på ryska och att vi behöver en Åland 2013 på ryska. Detta förverkligades senare under året. I april bekantade sig 14 återförsäljare från Ryssland med Åland. Detta var ett samarbete med Visit Finland. Visit Åland arrangerade även en workshop på Silverskär där Visit Ålands medlemmar kunde delta. Visit Åland stod värd för återförsäljarbesök från UK och Holland i maj i samarbete med Scandinavian Islands. Under maj besökte även ett 20-tal estniska återförsäljare Åland. Visit Åland deltog i en seniorträff för svenska marknaden ombord på Cinderella under våren. Detta var ett samarbete med Viking Line. Press- och agentansvarig hade också möjligheten att lära känna Viking Lines nya säljchef för den internationella marknaden och detta samarbete kommer att utökas under Under hösten besökte Silja Lines största återförsäljare i Kina Åland. Förhoppningsvis kommer detta leda till ett första steg att sälja in Åland till den kinesiska marknaden. I september gick pressansvariga Annica Grönlund på mammaledighet. På Silverskär arrangerades en workshop där Visit Ålands medlemmar kunde delta. 9

12 PRESSBEARBETNING ÄR EN VIKTIG DEL av Visit Ålands marknadsföring. Visit Åland var värd för 82 pressbesök och 12 tv-team under året. Under workshoparna i S:t Petersburg och Moskva fick PR- & agentansvariga Annica Grönlund möjlighet att träffa frilansjournalister, en rysk journalistklubb samt ryska TV-team. Flertalet besökte Åland under våren och sommaren. TV-teamet som kom till Åland i augusti ville arrangera ett större evenemang på Åland i augusti/september TVteamet arbetar även med ett av de största magasinet för män i Moskva. I februari besökte två ryska frilansande journalister Åland. De publicerade två artiklar om mat och dryck från Åland samt upplevelser och boende. I februari arbetade Press- & agentansvarig på friluftsmässan i Munchen i samarbete med Scandinavian Islands. I mars deltog Press- & agentansvarig i Visit Finlands monter på den stora resemässan ITB, Berlin. I maj besökte ett engelskt golf TV-team Åland och filmade bl a golf på Åland och kringaktiviteter. Detta program kommer att sändas i flertalet länder. Under våren och sommaren besökte journalister från främst Sverige, fasta Finland, Ryssland och Tyskland Åland. Dessa besök resulterar i artiklar i t ex Blue Wings, Turun Sanomat, Helsingin Sanomat, Meidän Suomi, Åbo Underrättelser, Pirkka, Me Naiset, Mondo, Gourmet, Lantliv, Amelia, Dagens Nyheter, SvD, TT, Check-in, Allt om Bröllop, Ica-kuriren, Vagabond, Swedbanks magasin MER, Russian Travel & Culture Industry, en rysk diplomattidning och många fler. Pressbesök under våren och sommaren Under året har pressansvariga arbetat aktivt med pressbearbetningen av det åländska champagnefyndet. Visit Åland var värd för 28 journalister under champagneaktionen i juni. Visit Åland har även varit värd för ett gruppjournalistbesök från Tyskland, ett från Ryssland och ett i samarbete med Visit Finland. I samarbete med Scandinavian Islands besökte två journalistgrupper i april och maj Åland från länderna Tyskland, Holland, UK och Österrike. Dessa besök resulterar i artiklar i bl a Sunday Telegraph och Lonely Planet. De flesta artiklar publiceras cirka ett år efter besöket. Ett samarbete mellan Visit Åland och landskapsregeringen resulterade i att France TV2 filmade på Åland i maj. I juni besökte en känd bloggare från Frankrike Åland och Visit Åland var värd för det besöket. Press- och agentansvariga Under den hektiska våren och sommaren hade Press- och agentansvarig hjälp av två duktiga franska praktikanter samt en rysktalande praktikant. Press- och agentansvarig var med och planerade, genomförde och följde upp Scandinavian Islands Cross Border Seminar i Stockholms skärgård. Drygt 100 personer deltog i seminariet med inriktning på mat från Scandinavian Islands. Det gjordes även en slutrapport om Scandinavian Islands som blev godkänd och lämnades in till Central Baltic Interreg, EU. Nu är Scandinavian Islands inte längre ett projekt utan en del av Visit Åland. Silja Lines chef för den ryska marknaden samt en produktchef från Tallin besökte Åland i juli och press- och agentansvarig var värd för besöket. Press- och agentansvarig har även utökat samarbetet med Silja Lines internationella säljare vilket Press & media har lett till ökad exponering av Åland i deras marknadsföring samt fler journalist- och återförsäljarbesök. Press- och agentansvarig har varit aktiv i nätverket ANTOR i Sverige, vilket inneburit möten, arbete på workshop i samband med TUR resemässan samt press- och återförsäljarträffar i Sverige. På de stora resemässorna TUR i Göteborg och Matka i Helsingfors är pressbearbetningen en viktig del. På TUR mässan i Göteborg fick pressansvarig kontakt med Ensam mamma söker TV-team, vilket resulterade i inspelning under sommaren. I september anställdes Gabriella Nordlund som vikarierande press- och agentansvarig. Tre TV-produktioner för sändning 2013 spelades in under hennes koordination i september och oktober. Ålandsavsnittet i serien Kust och Hav som visas i TV4 gruppen avslutade sin inspelning på Åland genom att filma inklippsbilder och intervjuer. Produktionsbolaget Thelmalouise filmade en sekvens från Åland som ingår i ett avsnitt i serien Geografens testamente som sänds i UR/ SVT Barnkanalen våren TV-serien Tareq Taylors Nordic Cookery som gjordes av produktionsbolaget Luckyday för BBC Lifestyle filmade in ett helt avsnitt på Åland. Press- och agentansvariga tog emot besök av flera kinesiska återförsäljare under hösten. Hon informerade svenska resejournalister i samband med ANTORs höstmöte i Stockholm i november, gjorde pressutskick om Smakbyn och Viking Grace, förberedde temat mat och dryck och var styrelsen behjälplig med produktionen av verksamhetsplanen för Press och agentansvariga fungerade också som redaktör för broschyren Åland 2013, som var ett första steg mot en ny destinationsmarknadsföringsprodukt för en bredare bild av Åland. Åland 2013 översattes för första gången till ryska. Ålands Näringsliv ansökte inom ramen för trepartssamarbetet med Visit Åland och Ålands landskapsregering om ESFfinansiering för en guideutbildning för inflyttade Pressoch agentansvariga planerade utbildningen med LR och ÅN samt skrev projektbeskrivningen. Sportfiske 2012 Sportfiskeansvariga har haft tidningar och tv från Ryssland, Danmark, Sverige, Finland som gjort reportage om fisket på Åland. Svenska tidningar har gjort ett flertal reportage om havsöring, gädda, abborre och lax i Fiskejournalen, Fiske för alla, och tidningen SKÄRGÅRDEN. Finska tidningar har gjort reportage om trollingfiske efter lax samt gäddfiske och havsöringsfiske i Urheilukalastus, Metsästys o kalastus och Erälehti. En 12 sidig guide över Ålands fiske gjordes av Urheilukalastus. Fiske för alla en 7-sidig guide om Ålandsfisket. Ålands radio direktsände fiske med sportfiskeansvarige. Flera studiebesök från Sverige angående det utmärkta fisket på Åland. Lettisk tv har filmat gäddfiske. Rysk tv har filmat gäddfiske. Svenska tv 4 sport har gjort 4 program om ålandsfisket, varav 2 program även går på Mtv3 (Fi) samt Nrk (No) Sportfiskemässan ordnades i Stockholm i samarbete med branschen. Annonsering och webbannonsering har skett i samarbete med rederierna. Åtskilliga inlägg om fisket på Åland har funnits på fisketidningarnas webbsidor. Svensk media har som beräknat ökat under

13 RENS Trycksaker 2012 var det tredje och sista året för reklambyråavtalet med reklambyrån Maridea. I avtalet ingår produktion av produktinriktade trycksaker. Under 2012 distribuerade Visit Åland totalt trycksaker. Största delen gick som bilagor med målgruppsinriktade magasin eller som direkt-reklam. Distributionen av trycksakerna koncentrerades till Ålands närområden. I Finland främst Helsingfors Åbo Tammerfors och på svenska marknaden Stockholm, Mälardalen och Gävle/ Uppsala. Åland Gästhamnar I gästhamnsguiden presenteras gästhamnar på Åland med faktauppgifter, hamnskiss samt kontaktuppgifter. Distribuerades med båttidningar i Sverige och Finland samt på mässor. Total upplaga var ex och trespråkig. ÅLAND Vierassatamat Gästhamnar Guest harbours visitaland.com AIR ÅLAND Endast flyg Tel (0) ÅLANDSTRAFIKEN Endast skärgårdsfärjor Tel (0) Åland 2012 Huvudbroschyren Åland är Visit Ålands mest allsidiga trycksak. Den är aktuell hela året och riktar sig till en bred målgrupp. Syftet är att få läsaren att välja Åland och att leda trafik till visitaland.com. Distribuerades i huvudsak på mässor, till journalister, resebyråer samt per post. Upplagan var ex och på fyra språk. ÅLAND 2012 visitaland.com JU NÄRMARE HAVET DESTO BÄTTRE LITE FRANSKT PERSPEKTIV FULL FART PÅ EVENEMANGSÖARNA NJUTNINGAR PÅ LAND OCH VATTEN ÅLAND ROCK N ROLL PÅ VATTEN SKÄRGÅRD UTAN TRÄNGSEL HETA EVENEMANG SOMMAR 2012 visitaland.com visitaland.com 1 Åland Sommar Sommarbilagan riktar sig i första hand till barnfamiljer och par med syfte att visa Åland som det idealiska sommarresmålet. Huvudsyftet med bilagan är att locka besökare till Åland och den distribuerades i sin helhet som målgruppsanpassad direktreklam till närmarknaderna i Sverige och Finland. Den totala upplagan var ex. Åland, en del av Scandinavian Islands visitaland.com Åland Evenemang Evenemangsbroschyren är en sammanställning av de större evenemangen under året. Distribuerades på mässor, till journalister, återförsäljare samt i turistinfo. Arrangörerna betalar en deltagaravgift vilket innebär att foldern till stor del är självfinansierad. Den hade en total upplaga på ex och på tre språk. Åland Guide Åland Guide är en evenemangs- och aktivitetsbroschyr som fyller en viktig funktion för besökare på Åland. Den informerar om vad Åland har att erbjuda, såsom aktiviteter, evenemang, nöjen, restauranger och sevärdheter. Det är den enda trycksak som till sin helhet delas ut på Åland. Guiden i A5-format omfattade 100 sidor och hade en total upplaga på ex och på fyra språk. ÅLAND GOLF SVENSKA ÅLAND GUIDE A K tiv ite t E r och EVENEm ANg 2012 visitaland.com ÅLAND visitaland.com KONFERENS Nyckelfärdiga eller skräddarsydda möten för företag som vill nå bortom horisonten ÅLAND SKÄRGÅRDSGUIDE SKÄRGÅRDSFÄRJORNAS TURLISTOR SAARISTOLAUTTOJEN AIKATAULUT ARCHIPELAGO FERRY TIMETABLES +358 (0) Skärgårdsguiden Trycksaken är ett samarbetsprojekt mellan Visit Åland och Ålandstrafiken. Ålandstrafiken står för tidtabeller och tillhörande information. Den turistiskt anpassade informationen om skärgårdskommunerna bidrar Visit Åland med. Den totala upplagan var ex och trespråkig. VArm GOLFhöst FörLäNGer säsongen Kunglig bana med sjöutsikt visitaland.com visitaland.com HELA ÅLAND ÄR ETT FISKEPARADIS FISKE ETT NÖJE FÖR HELA FAMILJEN FISKEGUIDEN KAN SINA VATTEN FISKA ALLA ÅRSTIDER PÅ ÅLAND visitaland.com Produktbilagor För produkterna Golf, Sportfiske och Konferens togs det fram målgrupppsanpassade bilagor som distribuerades med relevanta magasin. Golf och Sportfiske var mindre bilagor med upplaga Golf och Sportfiske För Konferens togs det fram en större flersidig broschyr. Bilagan producerades i huvudsak som redaktionella annonser för att skapa en stilrenare produkt. Upplagan var ex. 11

14 Ingen sommar utan plask Ingen sommar utan plask var 2012 års kampanjkoncept Annonser och kampanjer Visit Åland fortsatte 2012 konceptet med en större kampanj inför högsäsongen. Önskemålet för kampanjen 2012 var att den skulle bli mer interaktiv och mer digital än de tidigare kampanjerna. Reklambyrån Maridea fick uppdraget med att ta fram en kampanjidé. Kampanjens tema blev ingen sommar utan plask. Kärnan i kampanjen var en fototävling. Först bad man ålänningar och ålandsvänner att skicka in bilder med anknytning till Åland och plask. Visit Åland valde sedan ut ca 30 bilder som gick vidare till en omröstning där alla kunde rösta på den bild man gillade bäst. Tävlingen lyftes fram via Facebook, visitaland.com, TVreklam och bussreklam i Sverige och Finland (både utanpå och inuti bussarna) samt en redaktionell kampanjsajt på DN.se. Man ville speciellt att detta skulle bli en facebookkampanj som många delade vidare för att få fler fans till sidan. Övrig annonsering En mindre samannonsering har gjorts under året för huvudprodukterna; sportfiske, golf, grupp & konferens, båtliv och active family sommar. Annonsering har i huvudsak varit som ett stöd till mässor som Visit Åland medverkat i. Undantaget har varit golf och sportfiske där Visit Åland har haft ett längre samarbete med branschen vad gäller printannonsering. Visit Åland deltog tillsammans med branschen i Visit Finlands sommarkatalog som producerades på sju olika språk och som används i alla deras marknadsföringskanaler. Lokal kampanj Turismen betydelse för Åland Under mars/april producerades en annonsserie i två led för att väcka uppmärksamhet för hur viktig turismen är för Åland. I första led visa turismens betydelse för Åland, vad den genererar och dess kringeffekter. I andra led betydelsen av Visit Ålands arbete med vilket utgör navet i all marknadsföring av Åland. 103 % mer matbröd i juli än i februari 78 % mer ost i juli än i februari cirka 82,4 miljoner euro TURISTERNAS KONSUMTION PÅ ÅLAND 2008 Källa: ÅSUB Sommargästerna äter oss inte ur huset. De bygger upp det. Turisterna äter, fiskar, golfar, handlar mat, shoppar hantverk, tankar bilen, dansar och roar sig. De är många och de betalar med pengar utifrån. Deras konsumtion märks som ringar på vattnet. Inte bara i statistiken utan också i butiker och bagerier, på bensinstationer och restauranger, hos varuproducenter och jordbrukare (som på så sätt får extra hjälp att hålla landskapen öppna). Oavsett om du mäter i varor, pengar eller i arbetstillfällen kommer du till samma slutsats turismen är viktig för Åland. Ove Pellas, Produktionschef Ålandsbagarn (till vänster) och Staffan Eklöv, Produktions- och utvecklingschef Ålandsmejeriet (till höger). Räknat i volym säljer Ålandsbagarn 103 % mer matbröd i juli än i februari. ÅCAs försäljning av ostar är, räknat i volym, 78 % större i juli än i februari. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Turismen betyder mycket för oss. Johannes Snellman Vd ÅCA Annonsinförandet är sponsorerat av Ålandstidningen. Det är vårt bidrag till ökad förståelse för turismens betydelse för hushållen och näringslivet på Åland. Vi vet att när turismen går bra, trivs våra annonsörer och prenumeranter. Och då trivs vi också. 12

15 Kommentarer till ekonomin Visit Åland omsatte totalt 1,8 milj. under 2012 (jämfört med 1,7 milj. år 2011). Av det omsatte driften ( ) och marknadsaktiviteterna stod för totalt ( ) av omsättningen. Ålands landskapsregerings del av omsättningen för driften uppgick till ( ) Ålands landskapsregerings del av omsättningen för marknadsaktiviteterna uppgick till ( ), Drift Driften har i stort genomförts enligt plan och visar endast ett marginellt underskott på 31. De totala intäkterna är lägre än fjolåret dock helt enligt budget, så när som på medlemsavgifterna som är något under såväl budget som fjolåret. Kostnaderna ligger totalt under budget, dock högre än fjolåret. Personal- samt lokalkostnaderna står tillsammans för den stora kostnadsminskningen jämfört med budget. Personalkostnadernas minskning beror på personalavgångar under året samt personalens arbete för förprojekten Piratklubben, Åland Convention Bureau och Evenemangsbyrån som istället belastar projekten. Minskningen i lokalkostnaderna tillskrivs flytten från Storagatan 8 till de mindre lokalerna på Storagatan 9. De kostnader som ligger över såväl budget som fjolår är bl.a. administrations- och datakostnader, orsaken till det ligger till största del i större itinvesteringar än planerat. Infokostnaderna ligger även de över såväl budget som fjolåret, detta som en följd av fortsatt högre tillströmning av turister i infobutiken med högre lönekostnader som följd. Inköp till försäljning ligger även de över såväl budget som fjolår, detta p.g.a. avskrivning av inkurant lager med mer inköp som en följd av det. De större avskrivningarna tillskrivs den tidigare nämnda it-investeringen. Marknadsföring Marknadsföringen visar totalt överskott på 1094, detta till stor del på grund av bättre branschfinansiering än förväntat samt lägre kostnader inom det stora kostnadsgrupperna trycksaker och internet samt annonser och kampanjer. Den största enskilda posten har fortsatt posten annonser och kampanjer stått för. Övriga stora poster inkluderar trycksaker & internet, distribution, pressbearbetning samt mässor. Branschen har gått emot med eller 43 procent avseende marknadsföringsverksamheten. Årets resultat Visit Ålands drift och marknadsföring uppvisar sammantaget ett positivt resultat om för verksamhetsåret Enligt godkänd och fastställd budget skulle gamla medel från reserven om användas. Årets utfall är alltså betydligt bättre än budget. Branschmedel 43% Branschens motprestation marknadsföringsaktiviteter 2012 LR-medel 57% 13

16 BALANSRÄKNING AKTIVA 2012 EUR 2011 EUR Bestående aktiva Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 7 947, ,87 rörliga aktiva Omsättningstillgångar Varor 9 575, ,11 Fordringar Resultatregleringar , ,87 Kundfordringar , ,09 Övriga fordringar , , , ,69 Kassa och bank Kassa och bank , ,21 summa aktiva , ,54 PASSIVA Eget kapital Stipendiefond 761,02 761,02 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperiod , ,18 Räkenskapsperiodens underskott/överskott 1 062, , , ,38 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till leverantörer , ,56 Resultatregleringar , ,50 Övriga skulder , , , ,16 summa passiva , ,54 14

17 RESULTATRÄKNING ordinarie verksamhet 2012 EUR 2011 EUR Intäkter Medlemsavgifter , ,71 Övriga intäkter , ,60 Försäljningsintäkter , ,70 Ränteintäkter och kursvinster 2 347, , , ,59 Kostnader Personalkostnader , ,35 Lokalkostnader , ,30 Administrations- och datakostnader , ,00 Rörelsekostnader , ,62 Infokostnader , ,74 Infokostnader övriga 5 000, ,00 Inköp till försäljning , ,09 Räntekostnader 0,00 36,51 Avskrivningar 4 633, , , ,55 Ordinarie verksamhetens underskott , ,96 Allmänna understöd ordinarie verksamhet Medel från Ålands landskapsregering , ,00 Mariehamns Stad , , , ,00 Ordinarie verksamhetens resultat 31, ,96 Marknadsföringsverksamhet Branschintäkter , ,12 Marknadsföringskostnader (bifogad specifikation) , ,98 Marknadsföringsverksamhetens underskott , ,86 Allmänna understöd marknadsföringsverksamhet Medel från Ålands landskapsregering , ,00 Marknadsföringsverksamhetens resultat 1 093, ,86 Resultat före reserveringar 1 062, ,82 Reserveringar Verksamhetsreservering 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 1 062, ,82 Noter till resultaträkningen 1 Löner och arvodens del av personalkostnaderna uppgår till Lönebikostnader uppgår till Löner och arvodens del av infokostnaderna uppgår till Lönebikostnader uppgår till

18 SPECIFIKATION TILL RESULTATRÄKNINGEN MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET 2012 EUR 2011 EUR Trycksaker och Internet Intäkter , ,62 Kostnader , , , ,11 Distribution Intäkter 2 262, ,36 Kostnader , , , ,87 Annonser och kampanjer Intäkter , ,84 Kostnader , , , ,62 Mässor & SP Intäkter , ,78 Kostnader , , , ,73 Media-, Branschbesök & Bild Intäkter 9 604, ,05 Kostnader , , , ,44 Destinationsutveckling Intäkter 6 580, ,06 Kostnader 6 726, ,24 146, ,18 Samarbetsprojekt 1 Intäkter , ,41 Kostnader , , , ,43 Marknadsundersökningar Intäkter 0,00 0,00 Kostnader ,21 0, ,21 0,00 Ålandskontoret i Helsingfors Intäkter 0,00 0,00 Kostnader 436,01 431,48 436,01 431,48 Totala marknadsföringsverksamhetskostnader , ,86 Medel från Ålands landskapsregering , ,00 Marknadsföringsverksamhetens resultat 1 093, ,86 Noter till specifikation till resultaträkningen 1 I kostnaderna för samarbetsprojekt ingår kostnader för projektet Branding Scandinavian Islands om och i intäkterna med samma summa. 16

19 R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E till Visit Åland r.f.:s medlemmar Vi har reviderat Visit Åland r.f.:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelser som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot förbundet eller brutit mot gällande stadganden. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grundval av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen, vilken hos bolaget har en betydande inverkan på upp- rättandet av ett bokslut och en verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts av rimligheten i ledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande. Utlåtande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om förbundets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet. Mariehamn den 15 mars 2013 Gunnar Mattsson, GRM Nygatan 7 B, Mariehamn Jan Kangashaka, GRM Nygatan 9, Mariehamn

20 STRAX KOMMUNIKATION/MARIEHAMNS TRYCKERI 2013

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Innehåll Inledning... 3 Visit Åland r.f.... 5 Organisation... 5 Styrelse... 5 Styrelsens arbete... 5 Personal... 7 Medlemsorganisationen Visit Åland... 7 Medlemskommunikation...

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 ! VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 1. Inledning... 2 Ålands turistiska vision... 2 Profileringen av Åland... 2 Huvudmarknad & målgrupp... 3 Årets tema... 3 2. Medlemsorganisationen... 3 Medlemsarbete 2014-2016...

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Privatresor & Turistservice 2013. Stockholm Visitors Board

Privatresor & Turistservice 2013. Stockholm Visitors Board Privatresor & Turistservice 2013 Stockholm Visitors Board Innehåll 1 Uppdrag och Strategi 1.1 Uppdrag 5 1.2 Strategi 5 1.3 Resultat 2013 i siffror 5 2 Marknadsövergripande projekt och aktiviteter 2.1 Frukostmöten

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

Större inflytande med gemensam organisation

Större inflytande med gemensam organisation TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 1 09 Internationellt Campingföretagande i Irland Lottie Knutson Stor succé för Reslust.se SCR + SLAO +

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel.

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel. SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG Resultatdokument nr. 3.6 för SEEMORE-projektet Dokumentet producerat den: 2014-02-25 Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehåll 3 Styrelseordförande har ordet 4 VDs kommentarer 5 2013 ett händelserikt år 9 Hamnen anpassas för framtiden 11 Förvaltningsberättelse 15 Resultaträkning 16 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer