DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17"

Transkript

1 Annamari Thorell Mats Jansson Finns förutsättningar för utveckling av möten och evenemang på Verket, Avesta Art, i Koppardalen och i Avesta? Rapport på uppdrag av Avesta kommun projekt Avesta 2020

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING SAMMANFATTNING METOD UTMANINGAR AVESTA Entrén in i Avesta Egenbild Andras bild Verket/Koppardalen DET TURISTISKA EKOSYSTEMET DESTINATIONEN AVESTA SAMVERKAN MARKNAD OCH KUND OMVÄRLDSSPAN VI SER PÅ NÅGRA LIKNANDE AKTÖRER Fotografiska Artipelag Konst på hög SF Bio Konferens & Event Case Skövde Case Gotland DEFINITIONER OCH SAMBAND UTVECKLING OCH FRAMTID INOM MÖTEN OCH EVENT SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot FÖRSLAG STÄRKA MÖTES- OCH EVENEMANGSVERKSAMHETEN VID VERKET NYA FÖRUTSÄTTNINGAR STÄRKA AVESTA SOM MÖTES- OCH EVENEMANGSDESTINATION FORTSATT ARBETE... 31

3 1 Inledning När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.!här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet. Avestas pressrum på MyNewsdesk.com 2 Sammanfattning Inom ramen för Avesta 2020 har events och konferenser utpekats som en möjlighet som bidrar till utveckling av Koppardalen/Verket och Avesta. I avsnitt 3 beskrivs en nulägesbild som finns december 2013 utifrån fyrtiotalet intervjuer med företrädare för kommun, turism och övrigt näringsliv i och runt Avesta. Där tydliggörs vilken tydlig magnet Avesta Art är för att attrahera nya besöksgrupper till Avesta. Avsnittet visar också att det finns brister i infrastruktur och det turistiska utbudet för att Avesta ska kunna dra nytta av det intresse som finns. I avsnitt 4 görs en genomgång av hur andra aktörer av liknande art hanterar evenemang i anslutning till en kulturell besöksverksamhet. Vidare görs en genomgång av grundläggande begrepp för att bena ut de olika krav som ställs beroende på kategori av arrangemang evenemang, event, konferens och kongress i främsta hand. Avsnitt 5 innehåller ett antal förslag som bygger vidare på den verksamhet som bedrivs vid Verket/Avesta Art idag. Förslagen syftar till att i första hand stärka den verksamhet som redan idag bedrivs kring Verket. Med en mindre resursförstärkning kommer fler aktörer att kunna sälja och genomföra olika typer av arrangemang inom Verket. Skall verksamhet inom event och konferens bli en expansiv möjlighet krävs en ytterligare resurser, främst genom att tillföra lokalytor som finns tillgängliga året runt. Med en grundläggande lösning för säkerhet, fysisk tillgänglighet, värme, el, VA kan en fabriksrå lokal tillfredsställa en rad olika arrangörers krav. Det är avgörande att lokalen finns på kort gångavstånd från Verket för att Verket och dess olika innehåll ska vara en tillgång för de arrangemang som genomförs. Avsnittet avslutas med förslag på vidare utvecklingsinsatser som inkluderar det omkringliggande turistiska näringslivet. Genom att engagera dessa i Verkets utvecklingsarbete finns möjligheter att utifrån en gemensam vision utveckla turistnäringen i Avesta och kringliggande områden. Styrkan i Verket idag ligger i Avesta Art. I Verket och Koppardalen finns många möjligheter att utveckla nya verksamhetsgrenar till gagn för både byggnaden/inlevelsemuseet Verket och verksamheten Avesta Art. 3

4 3 Metod Förstudien bygger på intervjuer med företrädare för olika intressegrupperingar i Avesta, Dalarna och omvärlden. Syftet med intervjuerna har varit att skapa en gemensam bild av nuläget avseende konferens och event i Verket, Koppardalen och Avesta. Intervjuerna har kompletterats med en omvärldsanalys som beskriver kommersiella marknadsförutsättningar och hur andra jämförbara besöksmål och destinationer arbetar med dessa frågor. Totalt har ett fyrtiotal intervjuer genomförts. Under perioden har två workshops genomförts med Verkets Tankesmedja. Uppläggning av arbetet och frågeställningar prioriterades vid en inledande workshop 30 september Vid workshopen 16 december 2013 presenterades den preliminära rapporten samt diskuterades SWOT-analysen. 4 Utmaningar 4.1 Avesta Avesta är en industristad med långtgående traditioner inom järn och stål, skog och papper. Produktionen inom industrin är fortfarande omfattande även om det långsiktigt inte går att lita till den storskaliga verksamheten för att få full sysselsättning och intäkter till området. Avesta är till ytan Sveriges 111:e kommun och till befolkningsstorlek den 114:e kommunen med innevånare. Avesta tätort inkluderar Krylbo och hamnar med innevånare på 82:a plats Sveriges tätorter. Avesta ligger mitt i krysset för vägnät och järnvägsnät mellan Göteborg Gävle och Stockholm Falun, Borlänge, Siljan, Sälen. Följande beskrivning bygger på ett fyrtiotal intervjuer med människor som på ett eller annat sätt är involverade i och intresserade av Avestas fortsatta utveckling. Vi har intervjuat företagare, myndigheter, politiker, tjänstemän, entreprenörer inom konferens, evenemang, restaurang och hotell samt en och annan Avestabo på plats eller i förskingring. Citaten i texten är inte kopplade till en specifik person. De är mer valda för att spegla samtalen i helhet Entrén in i Avesta Sedan riksvägen från Sala flyttades till ett extern läge är det lätt att åka förbi Avesta utan att notera platsen som passeras. Vägen går genom tät skog utan stora möjligheter till utsikter och vyer. Bilisten söderifrån möts av två olika informationsplatser som informerar om Avesta respektive södra Dalarna. Några kilometer längre fram tornar en stor dalahäst upp sig och erbjuder ett utbud av rast, fika och shopping. Det finns ingen förklaring till varför dalahästen står där, heller ingen information om vad som finns i närheten. Varför ska jag svänga in i Avesta? Erbjudandet är inte tydligt. Tidigare fanns en turistbyrå vid dalahästen, men den finns nu på biblioteket. Den brunvita vägskyltningen gör att fler hittar till Verket. Ankomst med tåget innebär i de flesta fall att man släpps av vid Avesta Krylbo Station. In till Avesta är det 4 km promenad, taxi eller buss. Som ankommande besökare är det inte självklart att hitta information om busstrafiken och det pågående försöket med gratis busstrafik. 4

5 Stationen i Krylbo är strategiskt placerad där järnvägarna strålar samman. Historiens vingslag är tydliga där den nya tiden gjorde sitt intåg i slutet på 1800-talet. Den första Hästbron byggdes 1888 för att redan då möjliggöra planskild korsning mellan järnvägen och dåtidens landsvägstransporter. Vid Verket finns stationen Avesta Centrum. Stationen trafikeras i dagsläget av Tåg i Bergslagen/Tågkompaniet med två dagliga stopp. En norrgående tur på morgonen och en södergående på kvällen. I intervjuerna framkommer ingen samlad bild kring hur trafiken med kollektiva färdmedel bäst skulle kunna bedrivas i framtiden. Satsa allt på Avesta Krylbo. Det är knutpunkten, vi måste göra det lätt att ta sig vidare. Avesta Centrum ligger helt rätt. Du kommer mitt emellan Verket och staden. Vi måste förstärka trafiken. Kan vi få Upptåget att fortsätta till Avesta får vi sexton fler avgångar dagligen. Framtiden för Avesta ligger i att få pendlartrafiken till och från Uppsala att fungera. Vi bor verkligen mittemellan storstaden och Dalakurbitsområdet Egenbild Avesta som plats är viktig för alla de intressenter som deltagit i intervjuerna. Med utgångspunkt från sin egen koppling till Avesta kan man sen koppla vidare till andra platser och sammanhang. Avesta är entrén till Dalarna. Det här är den naturliga vägen in. Avesta är en viktig plats i Bergslagen. Här finns traditionen från koppartiden och framåt. Logistiken gör att det här är en bra plats för oss. Avesta har mer gemensamt med Norberg, Fagersta, Sala och Västmanland än Dalarna. Vi bor ju här mitt i platsstolsbältet. I södra Sverige ser du inte en plaststol så långt ögat når. Avesta har väl sina sidor. Bilden av brukssamhället dominerar. Skillnaden är att nu har kommunen tagit över brukets roll. Hemvändarna saknar storstadens puls och avslappnade uteliv. Går man ut för att dricka är det för att bli full på fredagskvällen. Det är lätt att bli hemmablind. Vi skulle sätta alla innevånare i en buss och visa Avesta Art, Visentparken med mera. Vi är alla ambassadörer Andras bild I intervjuerna är det tydligt att man är medveten om svårigheten för en ort av Avestas karaktär att nå ett brett genomslag. Järn och järnväg är två saker som är förknippade med Avesta och Krylbo samtidigt som det är få utanför Avesta som kan lokalisera orten i detalj. Det är ändå tydligt att Avesta Art har gjort avtryck bland dem som på ett eller annat sätt känner till eller är kopplade till Avesta. Även andra kulturyttringar finns med i samtalen. Avesta är känt för två saker. Järnvägen och Avesta Art. Många ser Avesta som en skog man passerar på väg till Dalarna. Vi har en kultur som sticker ut. Kommunen satsar. Näringslivet satsar musiklivet är riktigt bra här. Det ger ringar i omvärlden. 5

6 Avesta räcker inte. Var ska vi äta? Var ska vi bo? Vad kan vi göra mer? Då blir Avesta bara ett stopp på vägen eller en dagsutflykt. Vad de tänker om Avesta? Du menar de som inte tror att man pratar om Alvesta? Kommunen är en lite sliten Bergslagskommun. Det tror jag att de flesta tänker. Bor du där liksom? Verket/Koppardalen Avesta Art har under senare år förändrat bilden av Avesta. Aktiviteterna man gör tillsammans med skolorna i kommunen, och i vissa fall även kringliggande kommuner, har gjort att en generation föräldrar fått upp ögonen för det utbud Verket och Avesta Art utgör. Regionalt har Avesta Art och Verket lockat konstintresserade på besök och återbesök, men också värvat möten och konferenser som annars inte hade förlagts i Avesta. Nationellt har satsningen på samtidskonst på bruksorten bidragit till både medial uppmärksamhet och nya besökare. Det startade som ett rent kulturprojekt. Jättebra. Nu gäller det att ta nästa steg. Visentparken kan vara ett bra komplement. Nu kan man vara här en hel dag. Men folk undrar om det verkligen är kommunal kärnverksamhet. Det är ingen idé för oss att lägga en offert på ett jobb. De anlitar sina egna. Kommunen satsar långsiktigt på Avesta Art, Verket och Koppardalen. Det kommer att fortsätta. Kenneth har lagt rabarber på Verket för finkonsten. Borde rymmas fler grejer som lockar Avestabor och besökare. En musikscen! Vi ville ju hyra den tomma lokalen bredvid köket i gränden för konserter, men de ville ha marknadshyra och det fixar vi inte. Första träffarna på Flickr när vi sökte fria bilder från Avesta, så kallade Creative Commons, att använda till rapporten. Twitterkontot används och det finns några potentiella ambassadörer att identifiera även här. 6

7 Om man söker på #avestaart på Instagram får man fram mängder av vackra fotografier. 4.2 Det turistiska ekosystemet Resebranschen är global. Resenären/turisten väljer erbjudanden utifrån ett smörgåsbord där egna intressen och preferenser tillsammans med rekommendationer från media, släkt och vänner ofta är viktigare än de kanaler som produktägaren kontrollerar. Det kunden köper och resebranschen säljer är i slutänden upplevelser. Tiden är förbi när vi lämnar hemmet bara för att komma bort från vardagen. Kunden söker personliga erbjudanden till rätt pris. Sökningen sker på många kanaler och varierar från resa till resa. Med de många möjligheter som Internet erbjuder är det kundens marknad. Som säljare av produkter på en turistisk marknad gäller det att hitta en plats i det turistiska ekosystemet. Vem säljer mig? I vilket sammanhang? Samtidigt måste man ha klart för sig att även om kunden kan göra ett val av resmål utifrån en mycket specifik attraktion, exempelvis Avesta Art, så måste helheten på destinationen fungera. Destination Ett geografiskt område som består av alla tjänster och infrastruktur som är nödvändiga för vistelsen. Utbudet måste anpassas efter besökaren och målgruppens önskemål. Turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Under intervjuerna har vi belyst frågan om utbudet i Avesta och hur kopplingarna ser ut till Verket och Avesta Art. BO Nya Star Hotel och Bjurfors är de två anläggningar som nämns. Bjurfors upplevs som den mest kompletta i och med den satsning som gjorts på att lyfta måltidsupplevelsen. Båda anläggningarna lever framförallt på affärs- och konferensresande som för närvarande visar en nedåtgående trend. Till och med Outokumpu kan lägga luncher på Bjurfors. Ja, vi har ju Bjurfors, men det ligger i Norberg 7

8 ÄTA Café och restaurang är anpassat efter den lokala efterfrågan som finns. Utbudet liknar det som finns i en vanlig svensk småstad med pizzerior och thaikök. Uteliv och restaurangkultur saknas inte minst bland de som delar av sitt liv bort på större orter. Det här är en bruksort. Det är Kingen som gäller på fredag. Bröderna Johansson gör ett bra jobb med Bjurfors och nu satsningen på O Learys. Jag kan sakna att gå ut med en vän för en pasta och ett glas vin en tisdag. Man gör inte sånt i Avesta. GÖRA Det finns ett brett utbud av saker att göra i Avesta. Mycket är kopplat till idrott och natur. De vi pratat med har alla beskrivit detta utifrån egna fritidsintressen. På frågan om utbud för tillresande blir svaret mer knapphändigt och handlar i första hand om Avesta Art och Visentparken. Det finns massor att göra i Avesta. Vi har Avesta Art. Och Visentparken. Och Skateparken var en dragare när den öppnades. Vi är inte så bra på att berätta om vad som finns att göra. Det finns massor av folk som kommer hit varje år tack vare idrotten. Hockey till exempel. Men vad gör vi för att de ska uppleva något mer än hockey eller för att de ska komma tillbaka av en annan anledning? Ingenting. SHOPPA Avesta har som shoppingstad ett ganska brett upptagningsområde i regionen. De flesta butikerna finns i eller nära stadens centrum. Viss externhandel finns vid Dalahästen. Det som nämns i intervjuerna handlar främst om bredden på utbudet. Vi har många kedjeföretag som finns i Avesta, men inte på orterna runtikring. Det är många från andra kommuner runt oss som kommer hit och shoppar. Shopping som skulle locka turister? Nää här kan man hitta det mesta, men inte så mycket speciellt. RESA Så gott som alla våra intervjupersoner konstaterar att Avesta i dagsläget är ett utflyktsmål för en resa över dagen eller ett stopp på vägen upp mot Siljan/Sälen. Vi gör inte så mycket för att få folk att stanna till. Man ser ju inte stan när man blåser förbi på stora vägen. Varför skulle man svänga in? 4.3 Destinationen Avesta Det finns enskilda byggstenar i en turistisk produkt som är bra och fungerande. Sammantaget är inte Avesta en tillräckligt komplett destination för att motivera en längre vistelse. I de flesta fall utgörs stoppet i Avesta av några timmar upp till en dag. I nuläget finns inte tillräcklig drivkraft för att enskilda näringsidkare ska våga göra större investeringar inom det turistiska området. Bröderna Johansson gör ett bra jobb, men det bygger ju på en lokal publik. Stugbyn valde flyktingförläggning som ett enklare sätt att dra in pengar. Det är ju några få som gör något. Leif Johansson till exempel. Men när de börjar så följer andra efter. Kanske. Avesta har ett begränsat antal återkommande evenemang. Vid många av intervjuerna har den insomnade Avestakarnevalen kommit på tal. 8

9 Man har försökt genomföra en del arrangemang i stan, men det blir aldrig som Avestakarnevalen. I intervjuer med företrädare för Avesta är det främst Avesta som ort som lyfts fram. På frågan om hur kopplingarna ser ut till omkringliggande områden skiftar svaren i väldigt hög grad. Vi har mer att göra med norra Västmanland än Dalarna. Möjligen södra Dalarna där vi har samma typer av problem. Bergslagssatsningen gav oss ett sammanhang som kändes naturligt. Vi är porten till Dalarna och är ofta en del av Resan till Dalarna Avesta Art Samtidigt finns en identifikation med Dalarna utifrån fungerande strukturer. Dalarna är län, landsting och regionförbund. Från centralt håll i regionen finns det ingen tvekan om att Avesta är en del av Dalarna, kulturellt, infrastrukturmässigt och turistiskt. Visst är det Dalarna. Vi ser ibland inte kopplingarna bara. Avesta har unika kvaliteter som passar in i det utbud som Dalarna kan erbjuda. Inte minst Verket och Avesta Art. En av de få nysatsningar på kulturområdet som görs i Dalarna är uppdraget i Centrum för samtidskonst. Till detta läggs nu också Dalarna barnbildcenter. Det här kan vi göra eftersom kommunen satsat långsiktigt på Avesta Art. Avesta behöver ett sammanhang och söker sitt sammanhang. Avesta Art har delvis samma publik som Tällberg och Dalhalla. Ska vi kunna attrahera bussgrupper måste besöksmålen ligga på bra avstånd mellan varandra. Fika här, lunch där och eftermiddagskaffe på tredje stället. Avesta är för litet. Ska vi ha råd att marknadsföra oss som besöksmål räcker inte Avesta. Vi måste hitta kompisar i arbetet. 4.4 Samverkan Turism, evenemang och konferensverksamhet är beroende av en fungerande samverkan mellan offentliga och privata intressenter. Det handlar både om gemensamma visioner och målsättningar och om tydliga ansvarsområden och spelregler. Det samlade intrycket från intervjuerna är att det finns en vilja till samverkan mellan olika intressenter. Formerna för hur detta ska ske är otydligare och kräver fortsatt arbete. En del i detta är öppen information mellan intressenterna. Kommunen har tagit över brukets roll, men dörrarna är fortfarande stängda. Vi får ingen information om vad som händer och vet inte vad vi kan erbjuda våra kunder. Jag har ingen nytta av Avesta Art, men mina kunder vill ha det. Vi försöker ta tag i en gemensam utveckling, men det är svårt att få en bred uppslutning. Vi behöver information om priser och öppettider och sånt för att kunna paketera Avesta Art till våra kunder. Både vad gäller Verket och Visentparken har Avesta kommun klivit fram och tagit ett ansvar. Verksamheterna är arv som ska vårdas. Grunden för detta är innevånarnas behov kultur, rehabilitering, sysselsättning. Verket måste fungera som en kulturmötesplats för boende och kan samtidigt vara ett resmål. 9

10 Släpp in oss på rimliga villkor i Verket. Vi måste kunna göra ett attraktivt paket om vi ska lyckas få hit en konferens. Kommunen kör på i gamla spår och missar att det finns fler företag som vill komma fram och lämna anbud. Varför ska kommunen driva Visentparken? Fast vad är alternativet? 4.5 Marknad och kund Avesta har i dagsläget inget stort inflöde av övernattande besökare. Det märks inte minst i svaren på frågan om vem som är besökare till Avesta. De som tidigare har bott och konfererat i Avesta har i huvudsak varit affärsresenärer. Övriga besökare har varit dagsresenärer/genomfartsresenärer. Här ett urval återkommande svar på frågan om vem som kommer till Avesta: Genomfartsresenärer. Affärsturister. Släkt och vänner. Svenskar. Bussgrupper. Kulturintresserade. Nya kundgrupper som hittar till Avesta Art. Dagsbesökare på grund av idrottsresandet. Återvändare. Sådana som varit här förr. Avesta Art är profilbäraren som lockar nya kundgrupper till besök i Avesta. Miljön inspirerar till att också vilja genomföra evenemang, event och konferens. Grundkraven på helheten är likartade. Däremot ställer konferens och event större krav på standard och kvalitet. 5 Omvärldsspan Det finns olika sätt att ta lärdom från det som händer i omvärlden. Det viktigaste för affärsdrivande verksamheter är förstås att lyssna på marknaden kring vad som efterfrågas, spana efter förändringar och se hur vi ska kunna motsvara framtidens förväntningar. Som komplement är det lärorikt att spana på vad liknande aktörer gör och hur de jobbar. 5.1 Vi ser på några liknande aktörer Fotografiska Fotografiska i det gamla tullhuset på Stadsgårdskajen har vuxit till att bli ett av de mest omtalade och välbesökta museerna i Stockholm. Man ser sig inte som ett vanligt museum utan som en internationell mötesplats för kunskap och upplevelser kring fotografins uttryck och betydelser i dåtid, nutid och framtid. Uppdraget menar man är att tillgängliggöra både det stora och det spetsiga. Att etablera Sverige i världen, och världen i Sverige. Nu ligger Fotografiska i startgroparna för expansion i Shanghai och New York. Systermuseerna, som ska drivas av lokala franchisepartners, planeras öppna under 2016 och medfinansiär är familjen Ax:son Johnson. Att finnas i tre städer och dessutom få in ännu mer pengar i verksamheten ger oss större muskler och därmed kan vi göra ännu bättre turnerande utställningar som också når Stockholm, sa Per Broman till DN i oktober Förutom utställningslokaler finns butik, bar och restaurang. Fotografiska Akademin erbjuder utbildningar och workshops för både amatörer och professionella fotografer. Man arrangerar olika typer av event stora och små. I huset finns Fotografiska Galleriet, ett fristående galleri som visar och säljer samtida fotografi. Kombinationen av modern fotokonst i museidelen och konferens, event och restauration med design och attityd som tilläggsprodukter har visat sig vara både ekonomiskt och kommunikationsmässigt fördelaktig. 10

11 Produkterna finns tydligt presenterade på webben med innehåll och pris och marknadsförs och säljs av ett eget säljteam. Evenemangen som hålls i egen regi på Fotografiska siktar in sig på samma målgrupper som också hjälper till att sprida informationen om museet med kringprodukter på sociala medier. Här finns en medveten strategi att låta de olika produkterna samverka i innehåll, varumärkesbyggande och kommunikation. På webbens förstasida finns tydliga ingångar till både restauration, event och konferens, musik och underhållning samt kursutbud. En fingertoppskänsla för det egna underhållningsutbudet gör att man bygger mer innehåll och kundkontakter med hjälp av tilläggsprodukterna utan att kladda på ursprungsprodukten, raison d être Artipelag Artipelag på Hålludden i Stockholms skärgård är det senaste tillskottet på den svenska konsthallsidan som rönt stor uppmärksamhet och framgång. Här strävar man efter att överraska besökarna genom att blanda till exempel klassiskt måleri av de gamla mästarna med samtida kollegor. Ambitionen är, hävdar man, att lösa upp tidsbegreppet, att inte längre ha tidsepokerna som en självklar uppdelningsgrund. Interaktiv pedagogik och inriktning på barns och ungdomars lärande och skapande är uttalade mål i verksamheten. Till Artipelag tar man sig med egen bil (dryga 20 minuter från Stockholms innerstad), med skärgårdsbåtarna (cirka 1, 5 timmar från Stockholms innerstad) eller med egen buss från Vasagatan utanför Centralstationen (dryga 20 minuter). Det är enkelt att via webbsidan förstå vilka alternativ som finns och hur lång tid ett besök tar. På evenemangssidan arbetar man både med egna arrangemang och partners. Berwaldhallen är en medarrangör, liksom Cirkus Cirkör. Man arrangerar även Conscious movement, en dans med rötter i yoga och mediation, varannan månad och har haft en skateboardkulturfestival. Att hitta evenemang som passar med det egna varumärket och hitta korskopplingar för att hitta både nya besökare och nya besöksanledningar är viktigt. 11

12 Vid företagsevent och konferenser samarbetar man med aktivitetsbolaget Öppet hav, en lokal arrangör som har ett brett utbud av aktiviteter, för att kunna lyfta av den delen av arbetet från den egna personalen. Öppet hav arbetar främst med äventyrsaktiviteter. Genom samarbetet får Artipelag också tillgång till ytterligare en kundbas för det egna mötesutbudet. På webbplatsen är möteslokalsmöjligheterna väl beskrivna. Inga priser finns utan lämnas på förfrågan, något som var vanligare förr än idag. Restaurationen drivs i egen regi med ledning och personal från kända Stockholmskrogar. Ambitionsnivån är med andra ord hög. Ett restaurangbesök är en besöksanledning i sig och kan faktiskt till och med vara en huvudanledning för bokning av konferens eller enskilt besök. Gränsöverskridande verksamheter med strategiska samarbetspartners inom både konst, underhållning och eventinnehåll är vägen man valt på Artipelag. Genom att kommunicera flitigt i sociala medier försöker man bygga upp tydliga besöksanledningar för både basverksamhet och enstaka evenemang. Artipelag använder Facebook, Twitter och Instagram relativt flitigt för att påminna om skäl till besök och återbesök. Artipelags konferensinformation är lätt att hitta på webben. Den är pedagogisk och ger den potentiella kunden en bra överblick över de möteslokaler och möjligheter som finns till förfogande. Lokalernas kapacitet och teknik finns o ckså beskrivet på webbplatsen. Instagramkontot används flitigt för att förmedla bilder av kommande och pågående utställningar, inspirera till fikaoch restaurangbesök och visa pressklipp som tipsar om besök på Artipelag. 12

13 Genom strategiska samarbeten med starka varumärken och, som här, även gemensam paketering kan Artipelag hitta många kanaler ut mot slutkund, både på privat- och företagsmarknaden Konst på hög Skulpturparken Konst på Hög invigdes redan 1998 på Kvarntorpshögen i Kumla. Idag finns trettiotal skulpturer på den gamla slagghögen som mäter 157 meter över havet. Den permanenta konstutställningen arrangeras av Kumla stad och Örsta konstförening och innehåller verk av några av Sveriges mest betydande samtidskonstnärer. Det finns en bilväg upp till toppen och även en 427 steg lång trappa. För restauration svarar man själv och nyttjar rastplatsen eller gör ett besök i kaffestugan. Fortfarande syns spåren i naturen efter den gamla skifferoljetillverkningen och än idag brinner högen. Inuti finns områden som är så varma att de ryker, trots att man under de senaste åren har lagt ner mycket stora arbeten på att försöka släcka högen. Konst på hög lockar cirka besökare om året. Det finns en 18-håls golfbana i området och vandrings- och cykelleder. Området är också populärt bland ornitologer. Under senare år har det förekommit satsningar på Musik på hög, konsertarrangemang uppe på högen spelade t ex Mikael Wiehe. Golfklubben har, som så många andra, gett sig in på konferensmarknaden och har med Konst på hög i sitt utbud, men vid internetsökning hittar man inga andra mötes- och konferenspaket med konst i fokus, trots att det är just affärsresandet och mötesindustrin som genererar de allra flesta gästnätterna till Örebro län. 13

14 När det inte finns en prissatt produkt är det svårt att få med sig besöksnäringens företag och organisationer i säljprocessen. Konst på hög är ett omskrivet och populärt besöksmål för konstintresserade och visst går det att få en guidad tur, men var finns informationen om vad man erbjuder för konferensbesökaren? Konstverket är Kent Karlssons Absit Omen SF Bio Konferens & Event Ett företag som lagt till konferenser och möten som komplement till kärnverksamheten är Bonnierägda SF Bio Konferens & Event. På 16 orter med 33 biografanläggningar erbjuder man salonger med bra konferensteknik för både mindre och större sällskap. Webbplatsen är mycket kundorienterad och ger en potentiell mötesbokare snabbt både kontaktvägar och prisindikation. Man har även en egen Facebookgrupp för vidare kommunikation, alltså särskiljd från kärnverksamheten inom SF Bios publika del. SF Bio Konferens & Event ä ett eget affärsområde inom SF Bio AB och ökade under 2012 sin omsättning med 23 procent, vilket innebar all time high och vinsten ökade med hela 45 procent från föregående år. Under 2013 har mötesverksamheten utvecklats vidare med bland annat en ny webbsida, ett fördjupat samarbete med ramavtalskunder och ökad satsning på kvalitet. Webbplatsen finns tillgänglig på samma enkla webbadress som den vanliga publika verksamheten, men under en egen flik. Den är lätt att hitta med tydliga kontaktvägar och enkla prisindikatorer. 14

15 Foto: Destination Läckö-Kinnekulle AB Evenemang i kulturmiljö blir alltmer populärt. Man använder den rumsliga inramningen för att lägga ytterligare en dimension till i detta fall konserten. Evenemangsarrangören kan dra nytta av den infrastruktur kring bokning, kommunikation, biljettförsäljning, servering, parkering med mera som kulturmiljön redan kan tillhandahålla Case Skövde Skövde kommun i Västergötland har invånare. Här finns en mindre högskola med spelutveckling som ett profilområde. Volvo Powertrains och Volvo Cars är viktiga arbetsgivare i Skövde, som är en klassisk industristad. Andra stora arbetsgivare är också kommun, landsting och stat (Polisen, Försvarsmakten m fl). Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg passerar Skövde, vilket innebär en god försörjning av snabbtågstrafik. Stadsmuseum, Garnisonsmuseum och lokalt Idrottsmuseum finns i staden, liksom kulturhus med bland annat stadsteater. Kulturhuset var Sveriges första med allt under ett tak och invigdes Sedan 2012 har bolaget Next Skövde i sin nuvarande form uppdraget att stärka och utveckla värvningarna av möten och evenemang samt att driva Skövde Turistbyrå och Skövde Convention Bureau. Utifrån samverkan ska bolaget ta ett helhetsgrepp kring destinationsutvecklingen av Skövde och Skövderegionen utifrån Skövdes vision Bolaget ska arbeta för att stärka Skövdes varumärke och attraktionskraft samt att, inom ramen för den kommunala kompetensen, bidra till att Skövde har en ledande position i regionen avseende turism, möten, evenemang och handel. Arbetet ska ske i nära samverkan med näringslivet i Skövde genom intresseorganisationen Näringslivsforum. Next Skövde har också i uppdrag att samverka med samarbetspartners, ägare, intressenter och vad man kallar för hjältar för att över tid attrahera fler besökare, kunder och deltagare. Bolaget ägs till 100 procent av Skövde Stadshus AB, som är ett bolag helägt av Skövde kommun. För att alliansen ska lyckas menar man att relationen mellan näringsliv och kommun bör vara ömsesidig och jämställd. I marknadsföringsaktiviteter eftersträvas ekonomisk samverkan för att förstora insatsen och för att skapa bästa förutsättningar till att uppnå maximal effekt. Denna samverkan bygger på att hitta gemensamma mål och ett gemensamt ansvarstagande. Next Skövde Destinationsutveckling AB verkar för att göra Skövderegionen välkomnande och attraktiv i samverkan med aktörer inom bolagets affärsområden turism, möten, evenemang och handel. Genom samarbete kring kommunikation, marknadsföring och försäljning ska Bolaget skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och stärka Skövderegionen i Västsverige som ett attraktivt besöksmål med ett gott värdskap. Ur Next Skövde Destinationsutveckling AB:s årsredovisning 2012 I Skövde har man jobbat en längre tid med vissa profilevenemang, till exempel den populära Matfestivalen, som i augusti genomfördes för 23:e gången. Totalt såldes det matkuponger och festivalen i Kyrkparken besöktes av uppskattningsvis personer. I samverkan mellan Next Skövde och Din Mässpartner AB genomfördes för andra året Skövde Vin- och delikatessmässa inne på Scandic Billingen. Mässan gästades av över 2300 besökare. Matfestivalen 2012 smygstartades på torsdagen med en ungdomsinriktad konsert med den 15

16 prisbelönta artisten Kapten Röd. Ungdomar i Skövde arrangerade konserten med hjälp av och i samarbete med Next Skövde och Ung i Skövde. Konserten sålde biljetter långt över förväntan. I juli var Next Skövde tillsammans med Skövde Cityförening medarrangör till evenemanget Sommar i City, ett evenemang som arrangerades onsdag till söndag under hela juli månad och totalt lockade ett antal tusen personer. Där fanns dansband på Hertig Johans torg på onsdagar och torsdagar, familjeaktiviteter och allsång på helgerna. Aktiviteterna riktades minst lika mycket mot den egna befolkningen som mot besökare arrangerades boule-sm för andra gången i Skövde. Lokala klubben Club Boule Bon Bon stod som värd. Next Skövde bidrog med kunskap och marknadsföring kring evenemanget. Totalt spelades det på över 200 banor, över 1800 spelare kom till start och deltagarna vittnade om ett väl genomfört arrangemang. Svensk revyfestival och Revy SM ägde rum 8 10 augusti 2013, ett evenemang man fick i konkurrens med andra alternativa städer. Next Skövde har dessutom under åren medverkat i flertalet evenemang både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas; Stad i ljus, Skaraborgskampen, Nationaldagsfirandet och firandet av Tomas G-son, Skövde Dansfestival, Skadevi Cup fotboll, Fotboll mot Cancer, Bowling-SM, Gyllene Tiders konsert med flera. Ett tv-spelskonvent lockade 100 personer från flera länder och samlade in över kr till Läkare utan gränser. Fler aktörer i närområdet har anlitat Next Skövde som uppläggare av biljetter till sina evenemang. Detta menar man stärker samarbetet i Skövderegionen och ökar möjligheten till samordning av evenemang och aktiviteter. Skövde fortsätter att öka antalet gästnätter gentemot föregående år. I augusti 2013 blev ökningen hela 14 procent. Ökningen menar man framför allt beror på att alltfler evenemang, möten, konferenser och tävlingar förläggs till kommunen. Aktiva föreningar, bra anläggningar för evenemang och boende, geografiska läget samt goda kommunikationer är framgångsfaktorerna. Siffran kan jämföras med Västsverige som helhet, som ökade antalet gästnätter under augusti med 5 procent Case Gotland Gotland är en egen region, Sveriges minsta, och också en välkänd turistdestination. Ön har en stark dragningskraft sommartid och är ett välkänt semesterresmål i Sverige. En rad evenemang är profilbärare och publikdragare till Gotland. De största är Almedalsveckan, Medeltidsveckan och endurotävlingen Gotland Grand National. Både Medeltidsveckan och Almedalsveckan är evenemang där koordinationen sker i en liten organisation. De olika arrangemangen under veckan ordnas av helt fristående arrangörer och organisationer som med egen kompetens, kraft och ekonomi skapar egna programpunkter och på sås sätt i högsta grad bidrar till att skapa evenemangen. Koordinatorn bevakar kvalitet och utbud snarare än att bygga scener och bära stolar. För att bredda resandet året runt invigdes 2007 Wisby Strand Congress & Event med plats för 16

17 1000 sittande gäster i den största salen. Redan inför byggstarten påbörjades bildandet av Gotland Convention Bureau för att få fler stora möten till Gotland. Verksamheten finansieras till lika delar av Region Gotland och besöksnäringen på Gotland. Gotland Convention Bureau ska underlätta för arrangörer att välja Gotland som plats för sina stora möten. Det gör man bland annat genom att aktivt engagera lokala mötesambassadörer, människor som genom sin profession eller sitt engagemang i frivilligrörelser av olika slag arbetar för att förlägga möten inom de egna intresseområdena till Gotland. Gotland Convention Bureau är en del av Inspiration Gotland AB, ett regionalt ägt bolag som också driver turistbyrån, inflyttarservice och företagsetableringsservice. Dessutom finns ett stort antal lokala företag som partners med större och mindre ekonomiska insatser, de flesta inom turismnäringen och med direkt ekonomisk nytta av att mötesmarknaden på Gotland växer. Almedalsveckan kallas ibland en festival för samhällsfrågor. Värdskapet från Region Gotland omfattar en helårsanställd projektledare, säsongspersonal till ansökningsförfarandet och en stark uppslutning av inblandade förvaltningar. Foto: Region Gotland Under 2013 togs en ny evenemangsstrategi fram för att närmare titta på hur evenemang kan vara ett redskap för att locka fler besökare till Gotland året runt. I evenemangsstrategin framgår att Region Gotland kommer att ge ekonomiskt stöd till ett urval stora profilbärande arrangemang. Därutöver kommer uppstartstöd att kunna beviljas till återkommande evenemang som ligger utanför sommarens högsäsong. Ett nytt evenemangskontor som kommer att lokaliseras tillsammans med Gotland Convention Bureau. 5.2 Definitioner och samband Definitioner och figur, källa MPI och UNWTO Man brukar säga att turism är förflyttad konsumtion, medan möten innebär förflyttad kunskap. Mötesindustrin är den konsumtion som uppstår när man förflyttar kunskap och 17

18 konsumtion samtidigt. Förflyttning av kunskap engagerar många andra delar av ekonomin än besöksnäringen. Incentive, den rena belöningsresan, blir en hybrid. En företagsbetald nöjesresa. Möten och event (de blå fälten) handlar om möten och aktiviteter som genomförs av företag, organisationer och myndigheter. Mötesindustrin har förutom de turistiska behoven (övernattning, måltid, bokning) även behov av teknikleverantörer, utställningslokaler och utställarkompetens, av administration, ibland av deltagarhantering, evenemangsstyrning och en mängd andra varor och tjänster som inte på något sätt går att räkna in i turismens omsättning. Alla dessa leverantörer ingår i vad man kan kalla för mötesindustrins ekosystem. Mötesindustrins egenart gör att den behöver en egen strategi och affärsplan för att lyckas. Och när en destination lyckas med sin mötesstrategi, ja då blir en av de största vinnarna just besöksnäringen. En stor del av den lätt härrörbara ekonomiska omsättningen hamnar ju just där. Platser som strategiskt utvecklar mötesindustrin i sitt tillväxtarbete är också de som har störst möjlighet att påverka och därigenom påverka beslutsfattaren att välja den egna orten som mötesplats. I Sverige finns idag tjugo Convention Bureaus som är anslutna till nätverket Swedish Network of Convention Bureaus. Källa: SNCB Att identifiera ansvariga för möten, skapa relationer med dem, ge dem kunskap och skapa praktiska förutsättningar för att kunna förlägga möten på orten är de möjligheter till påverkan som en destination har. Evenemang är i strikt definitionsmening inte en del av mötesindustrin. Enligt UNWTO ingår företagsinterna event men inte kultur- och idrottsevenemang i mötesindustrin. Evenemang är däremot en viktig del av de totala besöksanledningarna för många företag, orter och regioner och blir allt viktigare. Många svenska destinationer väljer att satsa på egna evenemangslotsar eller evenemangskontor, ofta med syftet att ragga evenemang. Evenemangen anses både viktiga för de egna medborgarna, profilskapande men också som motiv för att locka besökare. Ett aktivt arbete att försöka locka evenemang som roterar mellan olika orter till den egna orten kräver, precis som kongressinförsäljning, en specialistkompetens kring ämnet/kulturformen/idrottsgrenen och helst en personlig relation till organisationen som beslutar om mötet. Införsäljningsmässigt hänger evenemangen därför mitt emellan privatresandet och Meetings& Event. Ofta finns det i införsäljnings- och planeringsfasen en större nytta av att samutnyttja kompetens med mötesindustrin. Samma basargument gäller för att locka ett evenemang till en ort som för att locka ett möte. Inför själva genomförandet av evenemang har kultur- och idrottsevenemanget däremot ofta större nytta av att istället samverka med experterna på privatturism och grupper, det vill säga den traditionella turistsidan. En viktig koppling mellan evenemang och möten som kan ge ytterligare effekt på destinationens intäkter är att det ofta går att locka till sig större möten i samband med olika evenemang. Införsäljningen sker då parallellt, men mot olika målgrupper. 18

19 Affärsresenären, alltså personen som besöker en ort för att träffa en kund, leverantör eller arbetsgivare t ex, är helt opåverkbar av en turistisk- eller mötesindustriell marknadsföring. De kommer eller kommer inte oberoende av vad destinationen gör. De är naturligtvis enormt viktiga för hotellen, restaurangerna och andra medlemmar i ekosystemet, men deras resebeteende kan inte påverkas. Däremot kan de lockas till återbesök i annan egenskap, som privatpersoner för att besöka ett evenemang eller ett besöksmål som de fått kännedom om under sitt besök. Möten är förflyttad kunskap och turism förflyttad konsumtion enligt Meeting Professionals International (MPI) Sweden Chapter. PriceWaterhouseCoopers, PwC, har gjort två stora studier i USA och Kanada för att försöka kartlägga storleken på mötesindustrin och hur den påverkar andra industrier i ekonomiska termer. Studien visar att omkring 43 procent av mötesindustrins ekonomiska omsättning omsätts inom hotell, restaurang, utflykter, museer och annat som direkt kan förknippas med traditionell besöksnäring. Övriga 57 procent används till bland annat arrangörstjänster, lokalhyror, teknikhyror, personalkostnader för värdar, mässmontrar, trycksaker, webbsidor, IT-system och en mängd annat som aldrig kommer att kunna inkluderas i besöksnäringsomsättning. Turistnäringen 43% Mötesindustrin 57 procent av mötesindustrins ekonomiska omsättning handlar om tjänster och produkter som inte inkluderas i besöksnäringsomsättning. Källa: Meeting Professionals International, Sweden chapter Det finns flera svenska mellanstora städer som lyckats med sina mötessatsningar på relativt kort tid. Jönköping och Gävle anses nationellt vara exempel på snabba framgångar tack vare fokus och investeringar i mötesinfrastrukturen, till exempel bildande av så kallade Convention Bureaus. Det är absolut inte ett alternativ som rekommenderas för alla, men det visar att fokus kan skapa effekt på relativt kort tid. 19

20 boende transporter till orten transporter på plats ljud och ljus konferensteknik mat och dryck aktiviteter underhållning bokning genomförande Evenemangsekosystemet har många komponenter och alla räknas inte nödvändigtvis till turismen. 5.3 Utveckling och framtid inom möten och event Mötesindustrin är den del av den sammanlagda besöksnäringen som kanske genomgått störst strukturell förvandling under de senaste åren. Satsningen har varit stor från flera svenska destinationer och en professionalitet har vuxit fram som också lyckats överföras från näringen till kommunala och regionala organisationer och så kallade mötesambassadörer. Antalet svenska Convention Bureaus, det vill säga en icke vinstdrivande organisationer som med hjälp av nationella och internationella möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en ort eller region, har ökat i antal från fyra 2004 till tjugo stycken Huvuduppgiften för en Convention Bureau är att med hjälp av en långsiktig, väl utvecklad och väl förankrad mötes- och evenemangsstrategi utgöra en viktig partner för kommuner, landsting, universitet/högskolor och andra myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin verksamhet och destination som helhet. Några globala mötestrender som också tydligt märks på nationell nivå: Möten blir kortare med färre deltagare. Både antal deltagare per möte och antal mötesdagar beräknas att minska. Företagen kommer att ordna fler möten där varje enskilt möte förväntas bli kortare och mer kostnadseffektivt. Möten sker närmare hemmaplan. Allt fler vill ha möten närmare sitt företag eller närmare kunderna. Kortare transporter innebär snabbare möten. En tydlig målsättning med mötet, och en utvärdering efteråt, blir allt viktigare. Möten blir mer interaktiva där deltagarna är mer aktiva och inte bara lyssnar. Snabba småmöten är ett sätt och bokning sker också med allt kortare varsel. Många gånger är mötet planerat sedan länge, men bokningsansvarig har bokar på grund av tidsbrist i sista stund. 20

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll.

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll. Destination Stockholm Regionen som mötesplats för affärsresande Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin.

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin. Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin i samarbete med Svensk'Turism'AB 17 augusti 2012 Vi ber inte om några

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer