SKUNK Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKUNK Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 SKUNK SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 Kommunernas och skolornas stöd För verksamhetsåret 2013 ansökte Skunk om bidrag från Föglö, Kumlinge, Vårdö, Kökar och Brändö totalt Det finns en bra kommunikation mellan Skunk och skärgårdsskolorna. Skolorna upplåter kostnadsfritt sina lokaler för Skunkevenemang och ser Skunks verksamhet som viktig och positiv för kommunen och de ungas välmående. Verksamhetsledare och anställda Under 2013 har styrelsen köpt verksamhetsledartjänst av Mia Hanström, Utskärgårdstjänster AB. Verksamhetsledarens arbetstid har legat på i snitt 5,62/vecka, och med extra uppdrag t ex jobb med hemsidan, ridaktiviteter, elevrådsutbildning, läger verksamhet ett snitt på 9,69 per vecka. Bokföring och ekonomi har skötts ideellt av Rebecca Mattsson genom Företagsbyrånssystem. Inom Inter reg projektet Young Voices har Lovisa Arlid arbetat heltid som projektledare, under hela året. 1

2 SKUNK Medlemmar Föreningen har idag 30 betalande medlemmar, men det faktiska antalet ungdomar som deltagit i Skunks verksamhet är större än så. Samtliga ungdomar i skärgården har deltagit i SKUNKs aktiviteter genom Young Voices. Medlemsvärvningen har även under detta år varit svag. Skunk har ännu inte hittat en tillräckligt modern och enkel form för medlemskap som krävs för att attrahera unga. Vi anser heller inte att själva medlemskapet i sig är det viktiga, utan fokuserar istället på aktivt deltagande som ger mersmak. Medlemskap SKUNK är medlem i Arbetarnas bildningsförbund på Åland, ABF- Åland. SKUNK är medlem i Ungdom och Fritid i Norden, UFN. Läger, seminarier och andra aktiviteter Årsmötet genomfördes den 23/3 i Blå teatern. Detta möte testades nätmötessystemet VoteIT- innan årsmötet, och låg som ett underlag för årsmötet. Lena Thomasson föreläste på mötet om ungdomsarbete. The Voice of the three, SKUNKs styrelse besökte Kumlinges barn och ungdomsmusikalen The Voice of the three 7/6. Verksamhetskonferens för styrelsen 7-8/6 på Kumlinge. Konstnärligt Summer Camp, dans, drama, musik och lek, 18-20/6 i Kumlinge 7 deltagare. Ledare: Sara Strandberg och Boryana Ivanova. Paint ball- dag i Vårdö 5/10, 14 deltagare från Brändö, Föglö och Sottunga. Blött, kallt och roligt. Ledare: Moa Rytterstedt, Mia Hanström och Marcus Brandt och Simon Påvalls från Fältarna. Projektverkstad i Skärgården, projektet avslutades och en projektverkstad genomfördes i Föglö den 30/1. Ledare: Sara Strandberg och Lovisa Arlid. Studiedag om Härskartekniker i samarbete med ABF- Åland. 2 deltagare från SKUNK. JulDiscos/fest/övernattning: 14-15/12 avslutning på Föglö. Deltagare: 22. 2

3 Young Voices, seminarium: Om normer samt framtida sysselsättningar 1-3/3 på Kökar Innehåll: Normer i allmänhet och ålder i synnerhet - Vad finns det för förväntningar på hur barn och unga ska vara? Härskartekniker och motstrategier. Drama. Presentationer om vattenbruk, lantbruk och IT med efterföljande cafésamtal. Deltagarna får ta tempen på respektive område. Deltagare: 17 varav 5 killar och 12 tjejer. Young Voices, konferens: Om demokrati 3-5/5 i Vårdö Tillsammans med Sverige. Innehåll: Demokrati och alternativen till demokrati. Övningar som plockar ner beslutsformerna till vardagliga situationer. Inflytandetrappan Var är ni idag och var vill ni vara? Parkour. Deltagare: Ålänningar: 17 varav 7 killar 10 tjejer. Svenskar: 8 varav 3 tjejer och 5 killar. Totalt: 25. Young Voices, seminarium: Om retorik 13-15/9 i Brändö Innehåll: Retorik vad innebär det att vara en bra talare? Diskussioner och dramaövningar. Förbereda tal inför slutkonferens. Framtidsdiskussion om Young Voices. Drama. Deltagare: 13 varav 4 killar och 9 tjejer. Young Voices, förberedelsekonferens 12-13/10 i Stockholm För att förbereda goda möten med inbjudna politiker och tjänstemän. Laserdon. Deltagare: Ålänningar: 11 varav 4 killar och 7 tjejer. Svenskar: 13 varav 7 tjejer och 6 killar. Totalt: 24. Young Voices slutkonferens 14/10, Stockholm Innehåll: Mingel utifrån olika frågeställningar. Tal av 13 ungdomar. Gruppdiskussioner. Föreläsning av ungdomsforskare Lotta Svensson. Tal av politiker från bägge regionerna. Deltagare: Ålänningar: 11 varav 4 killar och 7 tjejer. Svenskar: 13 varav 7 tjejer och 6 killar. Totalt: 24 samt 13 politiker/tjänstemän från Åland. Inställda aktiviteter Gröna Lund resa 12/8, för få deltagare. Ridverksamhet Skunk har i samarbete med Stall Aftonsol i Hammarland och Sleipner i Mariehamn erbjudit Riddag 13/4 på Stall aftonsol 11 delt. Ridläger 27-28/4 på Sleipner, 12 delt, SKUNKs ledare Hanna Malmberg. 3

4 Riddag, 4/11 på Stall aftonsol, 9 delt. Ridläger 7-8/9 på Sleipner 10 delt. Skunks ledare Emelie Hanström. Young voices in the Archipelago Det tvååriga projektet Young Voices avslutades den sista december och hösten har präglats av ett intensivt förankrings- och lobbyarbete gentemot lanskapsregering lagting och kommunerna. Projektet har varit ett samarbete med Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård. Projektet är ett Central Baltic INTERREG IV A projekt. EU står för 75 % av finansieringen och Landskapsregeringen för den åländska nationella delen 25 %. Syfte har varit att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård. Genom att öka ungas delaktighet och engagemang i skärgårdens utveckling och ta tillvara på ungas egna idéer och förslag kring hur skärgården kan utvecklas. Samtliga skärgårdsskolor har besökts ca 2 ggr per termin. Skolbesöken har haft flera syftet dels att lära känna och skapa relationer med ungdomarna, men också att jobba med olika frågor genom övningar. En viktig del har varit att samla in idéer, förslag och åsikter till den rapport som skrevs i slutet av projektet. Skolbesöken har också tjänat som en möjlighet att informera om kommande träffar i projektet samt SKUNKs ordinarie verksamhet. 2 lokala seminarium har arrangerats samt 3 gemensamma konferenser har hållits tillsammans med Sverige den sista i form av en slutkonferens där ungdomarna fick presentera sina idéer och förslag för politiker och tjänstemän. Två nyhetsbrev har tagits fram inom projektet i samarbete mellan projektledare och två arbetsgrupper med ungdomar från Åland och Sverige. En enkät med 23 frågor delades ut till alla ungdomar i årskurs 5-9 i Ålands skärgård. På Åland besvarades enkäten av 77 ungdomar varav 34 tjejer och 43 killar. Enkätsvaren användes i projektets slutrapport. Slutrapporten är en sammanställning av de förslag, tankar och idéer som kommit fram under skolbesök, intervjuer, träffar och genom enkäten. Reflektioner från projektledarna finns med löpande i rapporten. Det finns även en de som handlar om Young Voices erfarenheter av att inkludera unga och en snabbguide för politiker och beslutsfattare som vill öka ungas delaktighet. Samtliga kommundirektörerna besöktes i början av

5 Syftet var dels att de skulle få information om projektet och dels att lyfta vikten av att satsa på och inkludera unga. Efter slutkonferensen (nov- dec 2013) besöktes kommunstyrelser, kommunfullmäktige och bildningsnämnder i skärgårdskommunerna för att sprida slutrapporten och lobba för den ungdomscoach som SKUNK försöker få till efter Young Voices slut. Filmprojekt YoBaNa II Nordic Baltic Creative Film Network for Youth 2015 YoBaNa var ett skolprojekt där Nordens Institut på Åland var åländska partner, de har tackat nej till en fortsättning och SKUNK blev då tillfrågad av Pargas stad o SKUNK ville vara med. Nu är fokus på ett projekt med start 2015 för tonåringar. SKUNK styrelse beslutade att vara med i arbetet med ansökan och de förberedelsearbete som krävs. Projektet planeras tillsammans med 7 partners; Pargas, Stockholm, Gotland, Lettland, Estland, Litauen och Danmark. En planering träff i Stockholm 21/10 där verksamhetsledaren deltog. Ett Samrådsmöte med Nipå och med kulturkonsulenten Yvonne Törneroos och ungdomkonsulenten Lotta Angergård har hållits. Utöver det har styrelsen diskuterat projektet den 27/11 samt att de hållits en workshop med ungdomar på SKUNKs julfest 14/12. SKUNK och idrotten SKUNK har tidigare försökt att få medel till idrottsveksamheten på olika sätt men inte lyckats. SKUNK beslutade att ta upp frågan igen under året vilket lett till goda resultat. Ett planerat samarbete med Vårdö IK 2014 och att Landskapsregeringen avser att inför 2015 reservera speciella medel för ett utvecklingsprojekt med syfte att ge unga i skärgården ökade möjligheter att ägna sig åt idrott. Internationell verksamhet SKUNK är nu medlem i Ungdom och Fritid i Norden och har det har året deltagit UFNs General Assembly i Torshavn på Färöarna 21-23/9. Fadder verksamheten Skunk har idag ett 10 tal faddrar att anlita vid behov, verksamheten har dock inte utvecklats, vilket är en utmaning för framtiden. Information Enskilda affischer skickas för spridning i skolorna om enskilda arrangemang. Projektledaren för YV har varit en viktig informationskanal. De kommunala infobladen använts som informationskanal då dessa går direkt hem i brevlådan och når alla skärgårdsbor. Vidare används mail, Facebook. På FB har Skunk en egen sida och en grupp. 5

6 Verksamhetsledaren sköter SKUNKs hemsida som fungerar som en anslagstavla och dokumentationsbox. SKUNK har vid ett flertal tillfällen figurerat i radio och tidningar. Skrivelser, remissvar, insändare, uppvaktning, medverkan, föreläsningar, etc TRAFIK: Två från styrelsen träffade konsulterna på Effektor som har i uppdrag att utreda skärgårdstrafikens behov i framtiden och berättade om hur SKUNK ser på trafik ur ett ungdomsperspektiv (dec/jan). NYHETSBREV: Januari och december Young Voices Nyhetsbrev har skickats till alla hushåll på Åland. KOMMUNSERVICEREFORMEN: SKUNK och Kumlinge skolas 9or deltog i Landskaps- regeringens möte för unga om kommunservicereformen 15/1. YOUNG VOICES: Samtliga kommundirektörer besöktes i början av Syftet var dels att de skulle få information om projektet och dels att lyfta vikten av att satsa på och inkludera unga. PROFESSIONAL OPEN YOUTHWORK IN EUROPÉ: /1 i Wien, verksamhetsledaren deltog i en utvecklingskonferens. FÖRELÄSNING OM UNGDOMSARBETE: Skunk föreläste om ungdomsarbete på Vårdinstitutets kurs arbete bland unga 7/2 (Sara och Lovisa). HÅLLBAR FÖRENING: SKUNK deltog i Pepp- dag med Christoph Treier den 8/2. FÖRELÄST OCH HÖLL WORKSHOP OM UNGDOMSARBETE: Medverkade på Nordiska Skärgårdssamarbetets barn- och ungdomsseminarium i 15/4. SKRIVELSE OM TRAFIKEN: en skrivelse till Landskapsregeringen om de konsekvenser som de om fattande nedskärningar har medfört för barn och unga som bor i skärgården. UPPVAKTNING OM UNGSOMSCOACH: SKUNKs styrelse uppvaktade Landskapsregeringen om behovet av en ungdomscoach 13/6. PAF: Styrelsen deltog i Pafs presentation om sin verksamhet 13/6 på Wiklöf Holding Arena. KULTURDELEGATIONEN: SKUNKs ungdomsrepresentants plats i Kulturdelegationen (KUD) har diskuterats då handläggare Jan- Ole Lönnblad och ungdomskonsulent Lotta Angergård deltog i SKUNKs möte 27/2. Rebecca har inte känt att det varit bekvämt och ändamålsenligt att sitta som ungdomsrepresentant. Efter en resa i maj till Bornholm med ett flertal insidenter beslutade styrelsen att skriva till Landskapsregeringen och begära att SKUNKs ungdomsrepresentant entledigas från uppdraget som ungdomsrepresentant i Kulturdelegationen, med motiveringen att styrelsen ansåg att arbetsklimatet och miljön i KUD inte var sådant att det skall sitta en ungdomsrepresentant i delegationen. Styrelsen bifogade också Rebecca beskrivning av hur hon upplevt resan. Skrivelsen ledde till en omfattande debatt i media och att KUD diskuterat arbetsklimat och tagit fram en alkoholpolicy. Rebecca valde dock att inte återta sin begäran om entledigande. 6

7 27/8 hölls ett möte bra och konstruktivt möte med SKUNKs styrelse, minister och handläggare för att diskutera hur man kan förbättra förutsättningarna för ungdomsrepresentation samt den uppkomna situationen. En skrivelse togs fram kring ungdomsarbete på Åland. UPPVAKTNING: Uppvaktade Kumlinges Kulturcentrums öppnande 19/6. (Sara, Alexandra och Victoria). CAJSAS ÅRSMÖTE: Verksamhetsledaren deltog på Storbåtsföreningen Cajsas årsmöte 20/7. UFNs ÅRSMÖTE: UFNs General Assembly i Torshavn på Färöarna 21-23/9. Mia och Moa deltog. IDROTT: Då handläggare Jan- Ole Lönnblad och ungdomskonsulent Lotta Angergård deltog i SKUNKs möte 27/2. Diskuterades hur man på ett rättvisare sätt skulle kunna skapa bättre förutsättningar för skärgårdsbarn och ungdomar att idrotta. En skrivelse till Landskapsregeringen gjordes om problemet att skärgårdens barn och ungdomar får liten eller ingen del av de stora medel som LR satsar på idrott. Svar kom 23/10 att man avser att inför 2015 reservera speciella medel för ett utvecklingsprojekt med syfte att ge unga i skärgården ökade möjligheter att ägna sig åt idrott. UNGSAM - med fokus på Unga och integration, 3/10, verksamhetsledaren deltog. KOMMANDE INTER REG PROGRAM: SKUNKs styrelse har svarat på Interregs fråga om kommande Inter reg projekt för ungdomar. NY KÖRKORTSLAG: Remissvar på körkortslagen och uppmaning till elevråden i skärgårdsskolorna att också skicka in remissvar. YOUNG VOICES: Samtliga kommuner besöktes av projektledaren Lovisa Arlid och ungdomar för att berätta om resultatet av Young Voices. 19/11 Föglö, kommunstyrelsen, Victoria Helin medverkade. 26/11 Brändö, skolnämnden, Ture Husell och Linnea Hrahn medverkade 27/11 Vårdö, skolnämnden 29/11 Sottunga, kommunstyrelsen 12/12 Kumlinge, kommunfullmäktige, Marija Pettersson, Sofia Lahtinen och Felicia Engblom medverkade. PEER LEARNING IN YOUTH WORK: verksamhetsledaren deltog i en europeisk konferens 9-10/12 om ungdomsarbete i Helsingfors. Samarbeten Stall Aftonsol och Sleipner Tillsammans ordnas skräddarsydda riddagar och ridläger för både vana och ovana ryttare. Extra stöd ge från vissa kommuner för etta. Storbåten Cajsa Verksamhetsledaren deltog på årsmöte och nominerade två gamla SKUNKar till styrelsen. Planer för Cajsas 30 årsjubileum är att göra gemensamma aktiviteter. Fältarna Samarbete kring arrangemang. Abf på Åland 7

8 som medlem nyttjar Skunk Abfs lokaler för både förrådsförvaring och möten. Samarbetar med Abf kring aktiviteter för att nå fler. Albanus SKUNK har marknadsfört Albanus ungdomsseglatser. Styrelse och möten Styrelsen har haft 13 möten under året. Övriga kontakter med/i styrelsen har skett via Skype, telefon, sms, och e- post. Styrelsen har haft en verksamhetskonferens 8-9/6 på Kumlinge efter att nya styrelsen tillträtt, samt under året arbetat med att utveckla styrelsemötena mer kreativt. Styrelsen Rebecca Mattsson ordförande Moa Rytterstedt, v. ordf. Pia Lindholm Victoria Helin Tervo Kannike Alexandra Näfverborn Suppleanter Viola Fyrvall Marija Pettersson Patricia Hellström Alexandra Holmqvist Karin Lindblom Jessica Sundberg 8

9 Sonja Pettersson Olof Collin 9

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Utvärdering av åländsk ungdomspolitik

Utvärdering av åländsk ungdomspolitik Utvärdering av åländsk ungdomspolitik med beaktande av Ungdomspolitiskt program för landskapet Åland år 2003-2005 Ungdomspolitiska kommittén 30 september 2008 I enlighet med beslut 54 U20 Dnr: U20/08/1/4

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Kommunutvecklare 2013

Kommunutvecklare 2013 Avgiftsfria busskort Elevombudsman Elevdemokratiutbildning... Kommunutvecklare 2013 Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer