SKUNK Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKUNK Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 SKUNK SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 Kommunernas och skolornas stöd För verksamhetsåret 2013 ansökte Skunk om bidrag från Föglö, Kumlinge, Vårdö, Kökar och Brändö totalt Det finns en bra kommunikation mellan Skunk och skärgårdsskolorna. Skolorna upplåter kostnadsfritt sina lokaler för Skunkevenemang och ser Skunks verksamhet som viktig och positiv för kommunen och de ungas välmående. Verksamhetsledare och anställda Under 2013 har styrelsen köpt verksamhetsledartjänst av Mia Hanström, Utskärgårdstjänster AB. Verksamhetsledarens arbetstid har legat på i snitt 5,62/vecka, och med extra uppdrag t ex jobb med hemsidan, ridaktiviteter, elevrådsutbildning, läger verksamhet ett snitt på 9,69 per vecka. Bokföring och ekonomi har skötts ideellt av Rebecca Mattsson genom Företagsbyrånssystem. Inom Inter reg projektet Young Voices har Lovisa Arlid arbetat heltid som projektledare, under hela året. 1

2 SKUNK Medlemmar Föreningen har idag 30 betalande medlemmar, men det faktiska antalet ungdomar som deltagit i Skunks verksamhet är större än så. Samtliga ungdomar i skärgården har deltagit i SKUNKs aktiviteter genom Young Voices. Medlemsvärvningen har även under detta år varit svag. Skunk har ännu inte hittat en tillräckligt modern och enkel form för medlemskap som krävs för att attrahera unga. Vi anser heller inte att själva medlemskapet i sig är det viktiga, utan fokuserar istället på aktivt deltagande som ger mersmak. Medlemskap SKUNK är medlem i Arbetarnas bildningsförbund på Åland, ABF- Åland. SKUNK är medlem i Ungdom och Fritid i Norden, UFN. Läger, seminarier och andra aktiviteter Årsmötet genomfördes den 23/3 i Blå teatern. Detta möte testades nätmötessystemet VoteIT- innan årsmötet, och låg som ett underlag för årsmötet. Lena Thomasson föreläste på mötet om ungdomsarbete. The Voice of the three, SKUNKs styrelse besökte Kumlinges barn och ungdomsmusikalen The Voice of the three 7/6. Verksamhetskonferens för styrelsen 7-8/6 på Kumlinge. Konstnärligt Summer Camp, dans, drama, musik och lek, 18-20/6 i Kumlinge 7 deltagare. Ledare: Sara Strandberg och Boryana Ivanova. Paint ball- dag i Vårdö 5/10, 14 deltagare från Brändö, Föglö och Sottunga. Blött, kallt och roligt. Ledare: Moa Rytterstedt, Mia Hanström och Marcus Brandt och Simon Påvalls från Fältarna. Projektverkstad i Skärgården, projektet avslutades och en projektverkstad genomfördes i Föglö den 30/1. Ledare: Sara Strandberg och Lovisa Arlid. Studiedag om Härskartekniker i samarbete med ABF- Åland. 2 deltagare från SKUNK. JulDiscos/fest/övernattning: 14-15/12 avslutning på Föglö. Deltagare: 22. 2

3 Young Voices, seminarium: Om normer samt framtida sysselsättningar 1-3/3 på Kökar Innehåll: Normer i allmänhet och ålder i synnerhet - Vad finns det för förväntningar på hur barn och unga ska vara? Härskartekniker och motstrategier. Drama. Presentationer om vattenbruk, lantbruk och IT med efterföljande cafésamtal. Deltagarna får ta tempen på respektive område. Deltagare: 17 varav 5 killar och 12 tjejer. Young Voices, konferens: Om demokrati 3-5/5 i Vårdö Tillsammans med Sverige. Innehåll: Demokrati och alternativen till demokrati. Övningar som plockar ner beslutsformerna till vardagliga situationer. Inflytandetrappan Var är ni idag och var vill ni vara? Parkour. Deltagare: Ålänningar: 17 varav 7 killar 10 tjejer. Svenskar: 8 varav 3 tjejer och 5 killar. Totalt: 25. Young Voices, seminarium: Om retorik 13-15/9 i Brändö Innehåll: Retorik vad innebär det att vara en bra talare? Diskussioner och dramaövningar. Förbereda tal inför slutkonferens. Framtidsdiskussion om Young Voices. Drama. Deltagare: 13 varav 4 killar och 9 tjejer. Young Voices, förberedelsekonferens 12-13/10 i Stockholm För att förbereda goda möten med inbjudna politiker och tjänstemän. Laserdon. Deltagare: Ålänningar: 11 varav 4 killar och 7 tjejer. Svenskar: 13 varav 7 tjejer och 6 killar. Totalt: 24. Young Voices slutkonferens 14/10, Stockholm Innehåll: Mingel utifrån olika frågeställningar. Tal av 13 ungdomar. Gruppdiskussioner. Föreläsning av ungdomsforskare Lotta Svensson. Tal av politiker från bägge regionerna. Deltagare: Ålänningar: 11 varav 4 killar och 7 tjejer. Svenskar: 13 varav 7 tjejer och 6 killar. Totalt: 24 samt 13 politiker/tjänstemän från Åland. Inställda aktiviteter Gröna Lund resa 12/8, för få deltagare. Ridverksamhet Skunk har i samarbete med Stall Aftonsol i Hammarland och Sleipner i Mariehamn erbjudit Riddag 13/4 på Stall aftonsol 11 delt. Ridläger 27-28/4 på Sleipner, 12 delt, SKUNKs ledare Hanna Malmberg. 3

4 Riddag, 4/11 på Stall aftonsol, 9 delt. Ridläger 7-8/9 på Sleipner 10 delt. Skunks ledare Emelie Hanström. Young voices in the Archipelago Det tvååriga projektet Young Voices avslutades den sista december och hösten har präglats av ett intensivt förankrings- och lobbyarbete gentemot lanskapsregering lagting och kommunerna. Projektet har varit ett samarbete med Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård. Projektet är ett Central Baltic INTERREG IV A projekt. EU står för 75 % av finansieringen och Landskapsregeringen för den åländska nationella delen 25 %. Syfte har varit att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård. Genom att öka ungas delaktighet och engagemang i skärgårdens utveckling och ta tillvara på ungas egna idéer och förslag kring hur skärgården kan utvecklas. Samtliga skärgårdsskolor har besökts ca 2 ggr per termin. Skolbesöken har haft flera syftet dels att lära känna och skapa relationer med ungdomarna, men också att jobba med olika frågor genom övningar. En viktig del har varit att samla in idéer, förslag och åsikter till den rapport som skrevs i slutet av projektet. Skolbesöken har också tjänat som en möjlighet att informera om kommande träffar i projektet samt SKUNKs ordinarie verksamhet. 2 lokala seminarium har arrangerats samt 3 gemensamma konferenser har hållits tillsammans med Sverige den sista i form av en slutkonferens där ungdomarna fick presentera sina idéer och förslag för politiker och tjänstemän. Två nyhetsbrev har tagits fram inom projektet i samarbete mellan projektledare och två arbetsgrupper med ungdomar från Åland och Sverige. En enkät med 23 frågor delades ut till alla ungdomar i årskurs 5-9 i Ålands skärgård. På Åland besvarades enkäten av 77 ungdomar varav 34 tjejer och 43 killar. Enkätsvaren användes i projektets slutrapport. Slutrapporten är en sammanställning av de förslag, tankar och idéer som kommit fram under skolbesök, intervjuer, träffar och genom enkäten. Reflektioner från projektledarna finns med löpande i rapporten. Det finns även en de som handlar om Young Voices erfarenheter av att inkludera unga och en snabbguide för politiker och beslutsfattare som vill öka ungas delaktighet. Samtliga kommundirektörerna besöktes i början av

5 Syftet var dels att de skulle få information om projektet och dels att lyfta vikten av att satsa på och inkludera unga. Efter slutkonferensen (nov- dec 2013) besöktes kommunstyrelser, kommunfullmäktige och bildningsnämnder i skärgårdskommunerna för att sprida slutrapporten och lobba för den ungdomscoach som SKUNK försöker få till efter Young Voices slut. Filmprojekt YoBaNa II Nordic Baltic Creative Film Network for Youth 2015 YoBaNa var ett skolprojekt där Nordens Institut på Åland var åländska partner, de har tackat nej till en fortsättning och SKUNK blev då tillfrågad av Pargas stad o SKUNK ville vara med. Nu är fokus på ett projekt med start 2015 för tonåringar. SKUNK styrelse beslutade att vara med i arbetet med ansökan och de förberedelsearbete som krävs. Projektet planeras tillsammans med 7 partners; Pargas, Stockholm, Gotland, Lettland, Estland, Litauen och Danmark. En planering träff i Stockholm 21/10 där verksamhetsledaren deltog. Ett Samrådsmöte med Nipå och med kulturkonsulenten Yvonne Törneroos och ungdomkonsulenten Lotta Angergård har hållits. Utöver det har styrelsen diskuterat projektet den 27/11 samt att de hållits en workshop med ungdomar på SKUNKs julfest 14/12. SKUNK och idrotten SKUNK har tidigare försökt att få medel till idrottsveksamheten på olika sätt men inte lyckats. SKUNK beslutade att ta upp frågan igen under året vilket lett till goda resultat. Ett planerat samarbete med Vårdö IK 2014 och att Landskapsregeringen avser att inför 2015 reservera speciella medel för ett utvecklingsprojekt med syfte att ge unga i skärgården ökade möjligheter att ägna sig åt idrott. Internationell verksamhet SKUNK är nu medlem i Ungdom och Fritid i Norden och har det har året deltagit UFNs General Assembly i Torshavn på Färöarna 21-23/9. Fadder verksamheten Skunk har idag ett 10 tal faddrar att anlita vid behov, verksamheten har dock inte utvecklats, vilket är en utmaning för framtiden. Information Enskilda affischer skickas för spridning i skolorna om enskilda arrangemang. Projektledaren för YV har varit en viktig informationskanal. De kommunala infobladen använts som informationskanal då dessa går direkt hem i brevlådan och når alla skärgårdsbor. Vidare används mail, Facebook. På FB har Skunk en egen sida och en grupp. 5

6 Verksamhetsledaren sköter SKUNKs hemsida som fungerar som en anslagstavla och dokumentationsbox. SKUNK har vid ett flertal tillfällen figurerat i radio och tidningar. Skrivelser, remissvar, insändare, uppvaktning, medverkan, föreläsningar, etc TRAFIK: Två från styrelsen träffade konsulterna på Effektor som har i uppdrag att utreda skärgårdstrafikens behov i framtiden och berättade om hur SKUNK ser på trafik ur ett ungdomsperspektiv (dec/jan). NYHETSBREV: Januari och december Young Voices Nyhetsbrev har skickats till alla hushåll på Åland. KOMMUNSERVICEREFORMEN: SKUNK och Kumlinge skolas 9or deltog i Landskaps- regeringens möte för unga om kommunservicereformen 15/1. YOUNG VOICES: Samtliga kommundirektörer besöktes i början av Syftet var dels att de skulle få information om projektet och dels att lyfta vikten av att satsa på och inkludera unga. PROFESSIONAL OPEN YOUTHWORK IN EUROPÉ: /1 i Wien, verksamhetsledaren deltog i en utvecklingskonferens. FÖRELÄSNING OM UNGDOMSARBETE: Skunk föreläste om ungdomsarbete på Vårdinstitutets kurs arbete bland unga 7/2 (Sara och Lovisa). HÅLLBAR FÖRENING: SKUNK deltog i Pepp- dag med Christoph Treier den 8/2. FÖRELÄST OCH HÖLL WORKSHOP OM UNGDOMSARBETE: Medverkade på Nordiska Skärgårdssamarbetets barn- och ungdomsseminarium i 15/4. SKRIVELSE OM TRAFIKEN: en skrivelse till Landskapsregeringen om de konsekvenser som de om fattande nedskärningar har medfört för barn och unga som bor i skärgården. UPPVAKTNING OM UNGSOMSCOACH: SKUNKs styrelse uppvaktade Landskapsregeringen om behovet av en ungdomscoach 13/6. PAF: Styrelsen deltog i Pafs presentation om sin verksamhet 13/6 på Wiklöf Holding Arena. KULTURDELEGATIONEN: SKUNKs ungdomsrepresentants plats i Kulturdelegationen (KUD) har diskuterats då handläggare Jan- Ole Lönnblad och ungdomskonsulent Lotta Angergård deltog i SKUNKs möte 27/2. Rebecca har inte känt att det varit bekvämt och ändamålsenligt att sitta som ungdomsrepresentant. Efter en resa i maj till Bornholm med ett flertal insidenter beslutade styrelsen att skriva till Landskapsregeringen och begära att SKUNKs ungdomsrepresentant entledigas från uppdraget som ungdomsrepresentant i Kulturdelegationen, med motiveringen att styrelsen ansåg att arbetsklimatet och miljön i KUD inte var sådant att det skall sitta en ungdomsrepresentant i delegationen. Styrelsen bifogade också Rebecca beskrivning av hur hon upplevt resan. Skrivelsen ledde till en omfattande debatt i media och att KUD diskuterat arbetsklimat och tagit fram en alkoholpolicy. Rebecca valde dock att inte återta sin begäran om entledigande. 6

7 27/8 hölls ett möte bra och konstruktivt möte med SKUNKs styrelse, minister och handläggare för att diskutera hur man kan förbättra förutsättningarna för ungdomsrepresentation samt den uppkomna situationen. En skrivelse togs fram kring ungdomsarbete på Åland. UPPVAKTNING: Uppvaktade Kumlinges Kulturcentrums öppnande 19/6. (Sara, Alexandra och Victoria). CAJSAS ÅRSMÖTE: Verksamhetsledaren deltog på Storbåtsföreningen Cajsas årsmöte 20/7. UFNs ÅRSMÖTE: UFNs General Assembly i Torshavn på Färöarna 21-23/9. Mia och Moa deltog. IDROTT: Då handläggare Jan- Ole Lönnblad och ungdomskonsulent Lotta Angergård deltog i SKUNKs möte 27/2. Diskuterades hur man på ett rättvisare sätt skulle kunna skapa bättre förutsättningar för skärgårdsbarn och ungdomar att idrotta. En skrivelse till Landskapsregeringen gjordes om problemet att skärgårdens barn och ungdomar får liten eller ingen del av de stora medel som LR satsar på idrott. Svar kom 23/10 att man avser att inför 2015 reservera speciella medel för ett utvecklingsprojekt med syfte att ge unga i skärgården ökade möjligheter att ägna sig åt idrott. UNGSAM - med fokus på Unga och integration, 3/10, verksamhetsledaren deltog. KOMMANDE INTER REG PROGRAM: SKUNKs styrelse har svarat på Interregs fråga om kommande Inter reg projekt för ungdomar. NY KÖRKORTSLAG: Remissvar på körkortslagen och uppmaning till elevråden i skärgårdsskolorna att också skicka in remissvar. YOUNG VOICES: Samtliga kommuner besöktes av projektledaren Lovisa Arlid och ungdomar för att berätta om resultatet av Young Voices. 19/11 Föglö, kommunstyrelsen, Victoria Helin medverkade. 26/11 Brändö, skolnämnden, Ture Husell och Linnea Hrahn medverkade 27/11 Vårdö, skolnämnden 29/11 Sottunga, kommunstyrelsen 12/12 Kumlinge, kommunfullmäktige, Marija Pettersson, Sofia Lahtinen och Felicia Engblom medverkade. PEER LEARNING IN YOUTH WORK: verksamhetsledaren deltog i en europeisk konferens 9-10/12 om ungdomsarbete i Helsingfors. Samarbeten Stall Aftonsol och Sleipner Tillsammans ordnas skräddarsydda riddagar och ridläger för både vana och ovana ryttare. Extra stöd ge från vissa kommuner för etta. Storbåten Cajsa Verksamhetsledaren deltog på årsmöte och nominerade två gamla SKUNKar till styrelsen. Planer för Cajsas 30 årsjubileum är att göra gemensamma aktiviteter. Fältarna Samarbete kring arrangemang. Abf på Åland 7

8 som medlem nyttjar Skunk Abfs lokaler för både förrådsförvaring och möten. Samarbetar med Abf kring aktiviteter för att nå fler. Albanus SKUNK har marknadsfört Albanus ungdomsseglatser. Styrelse och möten Styrelsen har haft 13 möten under året. Övriga kontakter med/i styrelsen har skett via Skype, telefon, sms, och e- post. Styrelsen har haft en verksamhetskonferens 8-9/6 på Kumlinge efter att nya styrelsen tillträtt, samt under året arbetat med att utveckla styrelsemötena mer kreativt. Styrelsen Rebecca Mattsson ordförande Moa Rytterstedt, v. ordf. Pia Lindholm Victoria Helin Tervo Kannike Alexandra Näfverborn Suppleanter Viola Fyrvall Marija Pettersson Patricia Hellström Alexandra Holmqvist Karin Lindblom Jessica Sundberg 8

9 Sonja Pettersson Olof Collin 9

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Bakgrund SKUNK genomförde med stöd från Svenska Kulturfonden två elevrådsutbildningar samt möjliggjort för representanter från elevråden att delta i Finlands

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN UNGA SKA HÖRAS PÅ LIKA VILLKOR

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN UNGA SKA HÖRAS PÅ LIKA VILLKOR NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN UNGA SKA HÖRAS PÅ LIKA VILLKOR Projektet Young Voices är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen i Stockholm och SKUNK -skärgårdsungdomarnas

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Verksamhetsberättelse. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Verksamhetsberättelse. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Verksamhetsberättelse 2015 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inledning Styrelse och möten Styrelsen har haft 15 möten under året. Övriga kontakter med/i styrelsen har skett via Skype, telefon,

Läs mer

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse Skärgårdsnämnden Möteskallelse Kallelse nr: 1-2008 Tidpunkt: 4.2 2008 kl 1100-1500 Plats: Kallade: Kommungården, Kumlinge Till skärgårdsnämnden valda representanter från Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar,

Läs mer

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Verksamhetsplan 2017 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inledning SKUNK är en intresse organisation för skärgårdsungdomar målgruppen är 7-25 år men främst gruppen 12-20 år. Intresse har dubbel

Läs mer

Elevrådsutbildning 16.09.2015. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Elevrådsutbildning 16.09.2015. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 16.09.2015 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Förord Varje högstadieskola ska ha ett elevråd där eleverna ska kunna lyfta viktiga frågor, jobba för att förbättra trivseln i skolorna samt fungera

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Ungdomscoachprojekt 2014

Ungdomscoachprojekt 2014 Ungdomscoachprojekt 2014 Henrika Österlund Ungdomscoachprojektet är ett treårigt projekt med ettårs finansiering åt gången. Det här är en rapport över projektets första halvår. S K U N K S k ä r g å r

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån PROTOKOLL Nummer 7 2.3.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Tony Asumaa Kulturchef Jan-Ole

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 2/06 Tidpunkt: 22.9.2006, kl. 12-16 Plats: Vårdö Närvarande: Göran Stenroos, Sottunga, Roger Husell och John Wrede, Brändö, Magnus Sandberg, Vårdö, Harry Holmström,

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands - KUN 2009-09-15, p 4 KUN 2009/536 Handläggare: Kerstin Olander Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Verksamhetsberättelse SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Verksamhetsberättelse SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf Co. Hanström Ax-22820 Kumlinge Åland Email: info@skunk.ax Hemsida: www.skunk.ax Copyright SKUNK 2016 SKUNK

Läs mer

Framtidssatsning Ungdomscoach

Framtidssatsning Ungdomscoach Framtidssatsning Ungdomscoach För skärgården SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf Co. Hanström Ax-22820 Kumlinge Åland Email: info@skunk.ax

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r f

SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r f Verksamhetsberättelse 2014 1 Inledning Verksamhetsåret 2014 har varit ett år med lite andrum, förvirring och krut. Först började vi med ett litet andrum när Young Voices tog slut. Det skapade en stor saknad

Läs mer

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012 Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012 Tidpunkt: måndagen den 04.06.2012, kl.12.00-15.00 Plats: Ålands lagting, mötesrum Rödhamn i entréplanet Närvarande: Minister Fredrik Karlström ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

DRAMAPROJEKT ÅLANDS SKÄRGÅRD

DRAMAPROJEKT ÅLANDS SKÄRGÅRD DRAMAPROJEKT ÅLANDS SKÄRGÅRD SCENKONSTLINJEN YRKESHÖGSKOLAN NOVIA I VASA DRAMAPEDAGOGIK Under vecka 35 besökte 11 studeranden från Yrkeshögskolan Novias scenkonstlinje Föglö. Under veckan erbjöds heldags

Läs mer

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009 Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009 Tidpunkt: 13 november 2009 kl 1000-1430 Plats: Deltagare: Ålands landskapsregering, Rödhamn, Mariehamn Jan-Erik Mattsson (ordf), Katrin Sjögren, Mats Perämaa

Läs mer

Kul Tur Kultur för barn och unga i Skärgården

Kul Tur Kultur för barn och unga i Skärgården Kul Tur Kultur för barn och unga i Skärgården 2014-2016 Rapport, år 1 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf Email: info@skunk.ax Hemsida: www.skunk.ax

Läs mer

Glad sommar alla barnrättskämpar

Glad sommar alla barnrättskämpar Glad sommar alla barnrättskämpar! I detta nyhetsbrev: Det handlar om kärlek Besök i skolklasser för att prata om Barnkonventionen En ny rapport om barn i ekonomisk utsatthet Rädda Barnen Lund var med på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 2015-08-31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 2015-08-31 (2) Trädgårdsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 2015-08-31 Plats: Botans personalrumsbyggnad Tid: 16.10 18.00 Paragrafer: 1-8 Närvarande: Ordinarie Simon Svennefjord, ordf. Göran Hellström Anders

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 1-2012

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 1-2012 Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 1-2012 Tidpunkt: Måndagen den 26.03.2012, kl.12.00-15.00 Plats: Ålands lagting, mötesrum Nyhamn i entréplanet Närvarande: Minister Fredrik Karlström, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 03/2010

NYHETSBREV ÅLAND 03/2010 NYHETSBREV ÅLAND 03/2010 Sommarhälsningar! Inför den stundande sommaren vill jag skicka en hälsning till Er alla i lokalföreningarna runt om på Åland. Stort tack för Era insatser under första halvåret-ni

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Nytt från Steg för Steg

Nytt från Steg för Steg Nytt från Steg för Steg VINTER 2014 Ordförandens ruta Hejsan alla! Hur har ni det? Bra hoppas jag. Det har varit en hektisk höst som snart är bakom. Steg för Steg har valt en ny styrelse för åren 2015-2017.

Läs mer

irkus besökte skolan SKUNK läger lockar många från Brändö

irkus besökte skolan SKUNK läger lockar många från Brändö Nr 2 oktober/november C irkus besökte skolan Brändö fick besök av en liten cirkusgrupp. De lärde alla klasserna i skolan akrobatik, jonglering och människopyramider. Först var det en kort föreställning

Läs mer

Slutredovisning av projektet mobila mötesplatsen

Slutredovisning av projektet mobila mötesplatsen Slutredovisning av projektet mobila mötesplatsen Sammanfattning av aktiviteterna Vi har hyrt två olika husbilar som fungerat som rullande ungdomsgårdar/mötesplats i två gånger sex veckor. Husbilen har

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 2/2017. Sammanträdestid Tisdag kl. 19:00-21:00

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 2/2017. Sammanträdestid Tisdag kl. 19:00-21:00 NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 2/2017 Sammanträdestid Tisdag 28.6.2016 kl. 19:00-21:00 Sammanträdesplats Kommungården Ordinarie beslutande Närvarande Ersättare Närvarande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll 2011-08-31 PROTOKOLL 2 Plats och tid Norderörummet, Rådhuset, 2011-08-31, kl. 16.30-18.00 Paragrafer 1 11 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare - Justering Underskrifter Sofie

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar Casper Wrede, valadministratör 22 juni 2016 Inkomna svar på remiss angående sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala folkomröstningar. Remissen utsänd v. 4, svarstid

Läs mer

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 1. Ordförande David Ohlin öppnade mötet. 2. Sekreterare Josefin Hansen tog närvarorapporteringen. 3. Ordförande David Ohlin redovisade från föregående

Läs mer

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Verksamhetsplan 2016 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inledning SKUNK är en intresse organisation för skärgårdsungdomar målgruppen är 7-25 år men främst gruppen 12-20 år. Intresse har dubbel

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

RÄDDA BARNEN LUNDS NYHETSBREV NOVEMBER 2016

RÄDDA BARNEN LUNDS NYHETSBREV NOVEMBER 2016 NYHETSBREV NOVEMBER 2016 RÄDDA BARNEN LUNDS NYHETSBREV NOVEMBER 2016 I detta nyhetsbrev: - Magle Lilla Kyrkogata 2B Internationell Ellen&Allan konferens hölls i Barnens rätt: Lätt som en plätt! Nu pågår

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

SKÄRGÅRDENS VINDKRAFTSCENTRUM

SKÄRGÅRDENS VINDKRAFTSCENTRUM SKÄRGÅRDENS VINDKRAFTSCENTRUM Reviderad projektbeskrivning 20.12.2011 1 BAKGRUND Bolaget Allwinds Ab planerar att anlägga en vindkraftspark i södra Kumlinge skärgård, öster om Sottunga. Förutsättningarna

Läs mer

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Sidan 1 av 5 Svenska Badmästareförbundet Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Datum onsdagen 17 oktober till och med den 18 oktober 2012 Tid 16.00-17.30 och 08.00-10.00 Plats Hotell Gothia Göteborg Närvarande

Läs mer

Slutrapport Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Slutrapport Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Slutrapport Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Ansvarig för projektet ska i enlighet med överenskommelsen om medfinansiering lämna en slutrapport om projektets genomförande enligt

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Mötesprotokoll: Logopedsektionens Vår-FUM,

Mötesprotokoll: Logopedsektionens Vår-FUM, Mötesprotokoll: Logopedsektionens Vår-FUM, 2014-05-07 Närvarande: Ronja Nikkanen, Anna Karlsson, Kaisa Hasselquist, Lovisa Tunedal, Erika Henriksson, Celina Persson, Malin Sandberg, Hanna Müllerström,

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Samverkan mellan frivilligarbete och offentlig verksamhet. Lotta Delin, nätverket Frivillig i Sandviken Marcus Strand, Kulturcentrum Sandviken

Samverkan mellan frivilligarbete och offentlig verksamhet. Lotta Delin, nätverket Frivillig i Sandviken Marcus Strand, Kulturcentrum Sandviken Samverkan mellan frivilligarbete och offentlig verksamhet Lotta Delin, nätverket Frivillig i Sandviken Marcus Strand, Kulturcentrum Sandviken Nätverket Frivillig i Sandviken Nätverket består av privatpersoner,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll Nr 4 73-96, 2016

Protokoll Nr 4 73-96, 2016 Datum: 28/3 2016 Tid: 21.15 22.45 Plats: Skype Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Dick Pettersson (ledamot), Joakim

Läs mer