Anmäl dig på vår hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäl dig på vår hemsida WWW.SMD2013.SE"

Transkript

1 SMD 2013 Lindholmen Science Park 9 april HÅLLBAR MARIN KOMPETENS EN SVENSK TILLGÅNG ATT RÄKNA MED Välkommen till Swedish Maritime Day Swedish Maritime Day 9 april 2013 är en sammanslagning av de två etablerade konferenserna Stora Marindagen och Kustkonferensen. Perspektivet har breddats Swedish Maritime Day innehåller teman som sträcker sig från sjöfart till maritim besöksnäring och havsmiljö. Swedish Maritime Day blir en dag för både överblick och fördjupning inom havsmiljö och maritima branscher med stor betydelse för Sveriges framtid. EU:s integrerade maritima politik och den årligen återkommande European Maritime Day är inspirationskällor för Swedish Maritime Day (SMD) som är en gemensam träffpunkt för maritima verksamheter inom näringsliv, forskning och utbildning, intresseorganisationer samt offentlig förvaltning. Konferensen innehåller en gemensam förmiddag med föredrag och paneldiskussion. Deltagare är bl. a statsråd, ledande företrädare för näringsliv och forskning samt representanter för EU-kommissionen. Eftermiddagen innehåller åtta parallella spår som ger möjlighet för deltagarna att skräddarsy sitt personliga konferensprogram. Bland de tematiska sessionerna finns bl.a. sjöfart, maritim teknik, offshore och marin energi, marin bioteknik, marina livsmedel, maritim turism samt havsförvaltning och havsplanering. På kvällen arrangeras en SMD 2013 middag i en av Science Parks restauranger där vi låter oss smaka på havets läckerheter. I direkt anslutning till konferenslokalerna ordnas en utställning där man kan träffa flera av de ledande leverantörerna inom den marina sektorn samtidigt som det erbjuds möjligheter till nya branschöverskridande kontakter. Detta för att skapa en riktigt bred och heltäckande mötesplats för sjöfarten och havsnäringen. Kontaktperson: Marie-Louise Hansen, tel: Anmäl dig på vår hemsida S wedocean Sammarbetspartners: Sjöfartsverket, Region Skåne, Fiskbranschens Riksförbund, Havsmiljöinstitutet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Svensk fisk och Världsnaturfonden WWF SWEDISH OCEAN INDUST RY GROUP

2 FÖRMIDDAGSPROGRAM: I enlighet med målen för SMD2013 börjar konferensen med en för alla gemensam förmiddag. Under förmiddagen kommer de marina och maritima sektorerna att behandlas utifrån ett övergripande och samverkande perspektiv. Vi kommer att fokusera på utveckling av marina bioresurser, havet som energikälla, utveckling av vattenvägar, Sverige som framgångsrik maritim underleverantör med forskning på framkant och havets betydelse för svenskt näringsliv. Nationella och internationella myndigheters såväl som politikers roll kommer även att belysas med hållbarhet och miljö som samlande begrepp. Förmiddagens föredragshållare kommer alla att ur olika synvinklar belysa aktuella utmaningar och möjligheter. MODERATOR: Anna Hammargren, VD Sjöfartsforum Registrering och kaffe Anna Hammargren Välkomsthälsning Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Göteborg Sveriges handlingsplan för sjöfart och maritim strategi Danmarks maritima tillväxtplan Mogens Schrøder Bech, Sjöfartsstyrelsen, Danmark Anneli Hulthén Integrated maritime policy in the EU Lowri Evans, generaldirektör, DG Mare, EU-kommissionen (tbc) Globala problem, lokala lösningar? Växthuseffekt och försurning i svenska hav Jonathan Havenhand, professor, Göteborgs Universitet Mogens Schrøder Bech Utvecklingsmöjligheter för den maritima sektorn Paneldiskussion med mål att diskutera utvecklingsfrågor i den marina och maritima sektorn utifrån regeringens ambitioner på området och vad som sker i Danmark. Som huvudrubriker och inriktning skall panelen ge sin syn på följande frågor: Vad betyder havsresurserna och den maritima sektorn för Sverige? Tar vi vara på resurser och kompetenser för att skapa innovation och sysselsättning? Hur kan näringsliv, fou-sektor och regering samverka för att Sverige skall bli en ledande maritim nation? Vad betyder maritim innovation och ett starkt sjöfartskluster för svensk exportindustri? Finns det länder som kommit längre än Sverige när det gäller att ta vara på sina maritima möjligheter? Finns det tillväxtmöjligheter inom den maritima sektorn blå tillväxt -som vi hittills inte tagit vara på? Hur klarar havsmiljön ett ökat utnyttjande av de maritima resurserna? Lowri Evans Panelens deltagare: Ann-Catrin Zetterdahl, GD Sjöfartsverket Christer Schoug, VD Sveriges Redareförening Karina Linnér, VD Svenskt Marintekniskt Forum Jan Eric Sundgren, vice VD AB Volvo Gustav Andersson, Skärgårdslandstingsråd Sthlm Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn Bengt Gunnarsson, Fiskbranschens Riksförbund Jonathan Havenhand Reservation för programändringar Anmäl dig på vår hemsida

3 EFTERMIDDAGSPROGRAM: Lunch Sessioner Eftermiddagen innehåller åtta parallella sessioner som ger möjlighet för deltagarna att skräddarsy sitt personliga konferensprogram. TEKNIK I FRAMKANT UNDERLEVERANTÖRER SOM GÖR AVTRYCK VATTENVÄGEN INFRASTRUKTUR MED POTENTIAL KUSTKONFERENSEN OFFSHORE ENERGY HAVSFÖRVALTNING MARIN BIOTEKNIK MARINA LIVSMEDEL Se detaljerat program följande sidor Mingel & drink Mingel och drink bland utställarna i Candela foajén Middag med middagstal & underhållning Martin Johnson talar om sin bok Havet. KONFERENSAVGIFT: Konferensavgift: 1600:- Högskolor & Universitet samt Enmansföretag: 900:- Middag & kvällsunderhållning: 595:- Alla priser exkl moms Vi erbjuder ett begränsat antal platser till studenter för 250:-/dag inkl. förtäring. Forskare och studenter: Ta chansen att presentera forskningsresultat och projekt i vår posterutställning! Anmäl poster genom att fylla i ordet Poster i rutan för Övrig information i anmälningsformuläret på webben Martin Johnson, foto Klara Källström & Thobias Fäldt Anmäl dig på vår hemsida Kontaktperson: Marie-Louise Hansen, tel: Anmäl dig på vår hemsida

4 TEKNIK I FRAMKANT Session 1 Ansvarig: Klas brännström, Chalmers. Karl Garme, kth Program SMD 2013 STORA MARINDAGEN: De tre sessionerna har teknik och teknikutveckling i fokus. Dagens framstående svenska marinteknik exemplifieras tillsammans med informatik och moderna konstruktionsmaterial som betraktas som framtidsbranscher för marin tillämpning. Varvat med teknikpresentationer diskuteras också vad som krävsfrån näringsliv, myndigheter, universitet och institut för att potentialen ska realiseras. Underleverantörer som gör avtryck Session 2 Ansvarig: Lennart Fougelberg, Swedocean STORA MARINDAGEN: Svenska framgångsrika leverantörer av fartygsutrustning, lasthanteringsutrustning samt ingenjörskunskap sätter avtryck i världssjöfarten. Många underleverantörer levde mycket på de svenska varven fram till varvsnedläggningen på 1980-talet. Man tvingades då ut på världsmarknaden för att överleva. Några av dessa är i dag ledande i sin marknad. Kunskapsdriven innovation för det hållbara samhället Forsknings- och innovationsstrategi som drivkraft för teknikutveckling. Björn Södahl, Lighthouse Maritim kunskap parad med logistik och byggnationsinriktad ingenjörskunskap kan såväl leverera interfacelösningar för fartyg/land som att rädda Venedig. Lennart Svensson, VD TTS Ports Equipments Motorteknik och bränsle för nollutsläpp Effship Oresund Drydocks. Vi bygger ett Marint centrum för framtidens sjöfart Anders Larsson, VD Högteknologi för ballastvattenrening Alfa Laval Vi löser avfallsvolymerna miljömässigt i Shipping och Offshore. Claes Rudling, VD Uson Marine Det goda övervakningssamhället Moderator: Per-Erik Holmberg, Viktoria institutet Maritime Surveillance Technology Lars Jernbäcker, SAAB AB Kaffepaus Tankspolnings- samt piratbekämpningsutrustning i världsklass. Niklas Falkmer, VD Scanjet Marine Driftsövervakning till sjöss Consilium AB New Communication Possibilities at Sea Lars Nielsen, Ericsson AB Satellitkommunikation till sjöss. En revolution som påverkat allt från tekniska åtgärder till trivsel för besättningen. Thomas Martinsson, Telemar Scandinavia Det svenska stålet biter i Offshore och Sjöfart Johan Säfström, Joakim Nyström, SSAB Oxelösund Kunskap i tillämpning och utveckling Moderator: Robert Fedor FMV Undervattensteknik i världsklass, P-O Hedin, Kockums Framtidens marina konstruktionsmaterial Anders Lönnö, FMV, Magnus Burman KTH Kompetens till spetsteknologi, Chalmers/Linné universitetet/kth Kaffepaus CBM with Condition Monitoring Systems on Modern Cruise ships give higher reliability and better economy Experiences and Case Stories with Economical justifications from Costa Pacifica Martina Gallus, Ship Superintendent Costa Cruises Italy Marin avgasrening Att möta kommande regelverk med tillgänglig teknik. Per Wigren, DEC Marine Panel med alla föredragshållare under dagen. Stanna och ställ de frågor som fortfarande är obesvarade. Reservation för programändringar Swedish Maritime Day 9 april 2013

5 VATTENVÄG- infrastruktur med potential Session 3 Ansvarig: Anna Hammargren, Sjöfartsforum Program SMD 2013 STORA MARINDAGEN: Vattenvägen har stora möjligheter att komplettera land- och järnvägsinfrastrukturen för ett hållbart svenskt transportsystem. Vattenvägen kräver små investerings- och underhållskostnader, är klar att användas, säker samt miljö- och resurseffektiv. Vi presenterar en första kartläggning och vision av hur Sveriges inre vattenvägar ser ut. KUSTkonferensen- BÅTENs betydelse för kustturism Session 4 Ansvarig: Anders Svedberg, Väst Svenska Turistrådet Sverige ska locka utländska besökare inom ramen för den nationella turiststrategin och våra skärgårdar är särskilt utpekade som dragare. Båtlivets potential att utvecklas i alla former kommer därmed att bli viktig. Hur ska den svenska båtindustrin ta sig ur sitt stålbad? Hur ser de små båtentreprenörernas vardag ut och hur kan samhället bidra till bättre villkor? Är våra stränder och hav är tillräckligt rena och attraktiva så att vi med stolthet vill bjuda in omvärlden till våra kustregioner? NÄRSJÖFART OCH KUSTSJÖFART CombiPort-förutsättningar för svensk kustnära sjöfart Sven Sökjer-Petersen, MariTerm Kund och transportör i samverkan för miljöeffektivare närsjöfart David Bromander, Sirius Chartering Inledning Anders Svedberg, Västsvenska Turistrådet Samverkan båtindustri och besöksnäring Sveriges ledande varumärken inom outdoor har en gemensam organisation - Swedish Outdoor Group - som bl.a.samverkar med besöksnäringen för att stärka sin position på den internationella marknaden. Martin Kössler, Generalsekreterare i Swedish Outdoor Group Båtbranschen kraftsamlar Båtbranschen har haft fem tuffa år. Först en finanskris med efterföljande Eurokris som sen späddes på av nationell lågkonjunktur, vikande export och inbromsad konsumtion. Trots detta stålbad ser branschen ljust på framtiden. Mats Eriksson, VD Sweboat Framtidens hamn från bromsklots till vasst logistikföretag Erik Froste, Södertälje Hamn HÅLLBARA TRANSPORTLÖSNINGar Transporten och hållbarhetsperspektivet hur resonerar handeln Joachim Glassell, Svensk Handel Sjötransporter i Östersjön efter 2015 Carl Carlsson, Sveriges Redareförening Vattenvägen i kollektivtrafiken nya möjligheter Susanna Hall Kihl, Vattenbussen EU-KLASSAD INLANDSSJÖFART Inre vattenvägar och nya transportmöjligheter en vision åskådliggjord med hjälp av geografiska informationssystem Michaël H C Stang Kaffepaus Kaffepaus MER INNOVATIV SAMVERKAN BEHÖVS Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF, driver flera projekt med fokus på fritidsbåtar och ser gärna att fler innovativa samverkansprojekt startas. Jacqueline Widström, Projektutvecklare SMTF Svensk skärgård på export Den nationella turismstrategin för utveckling av nya exportmogna destinationer har pekat ut två kustregioner för extra insatser - Stockholms och Bohusläns skärgårdar. Anders Svedberg, Maritim Affärsutvecklare, Västsvenska Turistrådet Erika Rosander, Skärgårdsstrategin Sthlm Ren kust borde vara en självklarhet Hur välkomnande är våra kust- och skärgårdsmiljöer? Bara i Bohuslän landar 1 kubik marint skräp per timme året om. Vem bär ansvaret och hur ser de långsiktiga lösningarna ut? Stefan Edman, Författare och debattör om hållbar utveckling och miljö Svensk kustturism behöver de små redarna Skärgårdsredarna organiserar hundratals små rederier i Sverige som bedriver passagerartrafik till gagn för boende, näringsliv och turism. Affe Norgren, VD Skärgårdsredarna Omställning från småskaligt kustfiske till turistfiske Fiskeområde Bohuslän har under en längre tid arbetat i nätverk med lokala fiskare för att öka kunskapen om och möjligheterna till ny försörjning bl.a. inom besöksnäringen. Erland Holmdahl, Projektledare i Fiskeområde Bohuslän Inlandssjöfart nya möjligheter för svenska redare och svensk industri Håkan Thorell, O F Ahlmark & Co Eftr Co Mälarpendeln inlandssjöfartslösningar för Bergslagen och Mälaren Carola Alzén, Mälarhamnar Drar alla åt samma håll? Stefan Edman summerar dagen med hjälp av några av vår politiker med uppdrag och insikt i kustturismens hot och möjligheter. Anders Olsson, Redare och kommunpolitiker Strömstad Gustav Andersson, Skärgårdslandtingsråd Stockholm Swedish Maritime Day 9 april 2013

6 Program SMD 2013 OFFSHORE ENERGY Session 5 Ansvarig: Tommy Hertzberg, SP Offshore energy är ett område där delar av svenskt näringsliv besitter världsledande kompetens och där det finns en stor potential att utveckla livskraftiga företag och verksamheter. Området rymmer ett brett spektrum av teknologier och verksamheter allt ifrån den etablerade utvinningen av olja och gas bl a i närområdet Nordsjön till den växande vindkraftsutbyggnaden till havs och introduktion av nya koncept för havsbaserad energi som våg- och tidvattenkraft. Även om dessa områden skiljer sig åt finns det mycket som förenar. HAVSFÖRVALTNING Session 6 Ansvarig: Thomas Johansson, HaV Havsförvaltning till nytta och glädje för alla. Är det möjligt och i så fall hur gör man? Vi kommer i denna session ge inblick i vad som kan inrymmas med havsförvaltning, vad det innebär, vilka verktyg finns och hur kan vi gemensamt få största möjliga nytta och glädje av havets resurser. MODERATOR: Zeljko Ladestam, försäljningschef, SP Offshoremarknaden: trender och utsikter The offshore opportunities, Johan Gärdin, Senior Principal Surveyor, DNV Sweden Havsbaserad vindkraft Varför storskalig satsning i Sverige? Professor Staffan Jacobson, Chalmers Policy HaV:s syn på havsförvaltning Hav har regeringens uppdrag att genomföra svensk havsförvaltning. Vilka redskap, vilka metoder och hur skall detta göras? Bertil Håkansson, Enhetschef HaV Hur kan utvecklingen bli? WWF presenterar de nyligen framtagna scenarierna om hur utvecklingen i östersjöregionen kan bli, allt beroende på hur vi agerar. Mattias Rust, WWF EU:s 7:e miljöhandlingsprogram, vilka möjligheter ger detta? Handlingsprogrammet har nytt förhållningssätt, miljöfrågor skall integreras i alla politikområden. Vilka möjligheter ger detta? Miljöråd från svenska representationen i Bryssel (tbc) Kaffepaus Svensk offshoreteknik för olja-/gasutvinning GVA En världssuccé sprungen ur varvskrisen, Peo Svärd, Sales Director GVA Consultants Floatel International, ett företag i växt, Peter Jacobson, Chief Executive Officer Floatel International Offshoreutveckling hos STENA Drilling, Martin Svensson, Development and construction, Stena Drilling Havsplanering ur ett EU perspektiv Havsplanering är ett redskap för såväl miljö som tillväxtfrågor, hur vill EU kommissionen se kombinationen? Staffan Ekvall, EU råd (tbc) Havsplanering ur ett svenskt perspektiv, hur avväga intressen? Hur kommer Sverige lägga upp arbete med att planera havets yta. Samspel mellan svenska aktörer? Thomas Johansson, Enhetschef HaV samt representanter från M-dep och från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Synpunkter från en av berörda näringar, sjöfarten samt debatt och frågestund Göran Rudbeck, Sjöfartsverket, Calle Carlsson, Redarföreningen (tbc) Kaffepaus Svensk offshoreteknik för energiutvinning Offshore Wind Power Trender och möjligheter Peter Larsson, VD ABB-Inocean AB Grön infrastruktur, hur varför och vad vinner samhället på det? Anna Karlsson, Utredare HaV Offshore Wind Tuff miljö Tuffa lösningar Tobias Finndin, Energy Segment Business Manager SKF. Tidvattenkraft Charlotta Ekman, Chief Financial Officer Minesto Fiskförvaltning för att utveckla ekosystemen, hur varför och vad vinner samhället på det? Övriga metoder för bra resultat, tex syresättning? Lena Gipperth, Havsmiljöinstitutet Synpunkter och reflektion från turism, fiske, kommuner samt debatt och frågestund. Reservation för programändringar Swedish Maritime Day 9 april 2013

7 MARIN BIOTEKNIK Session 7 Ansvarig: Maria Svane, GU Program SMD 2013 MARINA LIVSMEDEL- För den moderne konsumenten Session 8 Ansvarig: Susanne Lindegarth, Gu Intresset för nyttjandet av resurser från havet ökar! Inom EU utpekas marin innovation som ett viktigt satsningsområde inom Horizon Marin bioteknologi är ett forskningsområde som arbetar med att använda marina bioresurser (växter, djur, bakterier etc.), antingen som råvara eller mål för biotekniska tillämpningar som syftar till att hitta lösningar på globala utmaningar inom t.ex. hälsa, energi, livsmedel, foder, och miljö. Odling och produktion av fisk och skaldjur är en av de mest snabbväxande livsmedelssektorerna i världen. Den moderne konsumentens ökade krav på lättillgänglig, god, hälsosam och miljövänlig mat från havet innebär stora utmaningar men ger också utrymme för nya, innovativa idéer och tillväxtmöjligheter. Under temasessionen Marina Livsmedel kommer föredragshållare från fiskberedningsindustrin, dagligvaruhandeln, forskningen, miljöorganisationer och restaurangvärlden att diskutera kring möjligheterna att ta tillvara på och utveckla attraktiva och hållbara produkter från havet. Medicin och hälsa från havet Moderator Per Sundberg, Inst för biologi och miljövetenskaper, GU The potential of marine biotechnology and development of future pharmaceuticals and other health related products. Torger Børresen DTU Food, Danmark Kan fisket och vattenbruket möta framtidens efterfrågan? Introduktion Moderator: Ilona Miglavs, Bröderna Hansson Torsk och sill en stor resurs Staffan Larsson, Sveriges Torskfiskare Producent Organisation Björn Lindblad, Swedish Pelagic Federation Producers Organisation Framtiden för det kustnära fisket Maria Kvarnbäck, Martina Johansson Fiskeområde Bohuslän Bioprospektering i Arktiska vatten -jakten på nya läkemedel från marina organismer. Johan Svenson, Mabcent-SFI Nya arter och tekniker för marin fiskodling Susanne Eriksson, Göteborgs Universitet Färsk fisk möjligheter och trender Karin Fagerståhl, Svensk Fisk Från (marin) idé till produkt Svenska makroalger för produktion av mat, foder, bränsle och material. Information om Nordic Algae Network. Eva Albers, Industriell bioteknik, Chalmers Ett rent skrov i ett sunt hav Selektope till sjöfartens fromma. Lena Lindblad, itech Värde av investering i marin miljö (Ett ekonomiskt perspektiv) Ing-Marie Gren, institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Projekt för hållbart nyttjande av marina resurser i Västerhavet och Östersjön Blue Bio, ett EU-projekt med fokus på Västerhavet. Camilla Pettersson, Mare Novum Submariner ett EU-projekt med fokus på Östersjön Fredrik Gröndahl, industriell ekologi, KTH Hur kan den stora potential som finns inom marin bioteknik bäst utnyttjas? Paneldebatt som bl a diskuterar Submariners roadmap för blue growth. Kaffepaus Framtiden för marina livsmedel Introduktion Moderator: Ilona Miglavs, Bröderna Hansson Kaffepaus Produktutveckling en trendspaning Ulf Bertilsson, Domstein IKEA som livsmedelsexportör IKEA Anders Lennartsson, IKEA Mat från havet ska göra oss friskare Ann-Sofie Sandberg, Chalmers PÅ SCEN: Maritim gastronomi i framtiden - Moderatorledd intervju med två kockar Hanna Nilsson, Fiskekrogen. Douglas Spik, Råda Säteri Miljömärkning av fisk och skaldjur Introduktion Moderator: Ilona Miglavs, Bröderna Hansson Miljömärkning av fisk i handeln Anna-Lena Dahlberg, COOP LCA som verktyg för miljömärkning Friederike Ziegler, Institutet för livsmedel och bioteknik AB Varför behövs miljömärkning? Inger Näslund, Världsnaturfonden WWF ABBAs arbete med havsmiljöfrågor Solveig Buhl, ABBA MODERATORLEDD DEBATT: Miljömärkning för framtiden COOP, ABBA, WWF, SIK, restaurangbranschen, Svensk Fisk, yrkesfisket Swedish Maritime Day 9 april 2013

8 Utställare och Sponsorer Högskolecentrum Bohuslän Swedocean SWEDISH OCEAN INDUST RY GROUP Sammarbetspartners: Sjöfartsverket, Region Skåne, Fiskbranschens Riksförbund, Havsmiljöinstitutet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Svensk fisk och Världsnaturfonden WWF

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

för människor, jobb och miljö

för människor, jobb och miljö Foto Sjöfartsverket En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö SAMMANFATTNING Strategi för utveckling av de maritima näringarna Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten Havet som resurs 12 december 2012 Ann Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Punkter Skånes Hav och Vatten Resurscentrum Simrishamn Havet i ÖP utgångspunkt resurs Östersjön Vem är jag? Några ord

Läs mer

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår Program 08.00 Registrering öppnar 09:00 Förmiddagskaffet framdukat 10:00 Moderatorerna hälsar Välkommen!! Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Nationell maritim

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL ONSDAG 30 MAJ För nionde året i rad! Välkommen att inspireras och engageras på Gränsö Slott kring årets tema INNOVATION och FÖRETAGSUT VECKLING INNOVATION och FÖRETAGSUTVECKLING

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Skåne en stark kulinarisk region

Skåne en stark kulinarisk region Program till höstens temadag med Knytkalas: Skåne en stark kulinarisk region Välkommen till en dag med smak av kunskap, inspiration, möten och god mat! Vad kännetecknar en kulinarisk frontregion? Hur kan

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Mia Dahlström Sjögren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Photo: Lena Holmberg Photo: Photo: Kristina Kristina Sundell Sundell Vi som arbetar med detta

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2015 PRAKTIKFALL FRÅN Stora Enso Jan Lif Head of R&D and Innovation Sandvik Ola Wilhelmsson NPPD Manager W&HT Dilip Chandrasekaran R&D Manager W&HT

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Skånes Energiting 2007

Skånes Energiting 2007 Skånes Energiting 2007 Tid: 19 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Skånes Energiting är en mötesplats för energi- och miljöintresserade med spännande utbyte av idéer och åsikter.

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 - VABR2012 Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari 2012 Plats: Uppsala

Läs mer

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL ONSDAG 30 MAJ För nionde året i rad! Välkommen att inspireras och engageras på Gränsö Slott kring årets tema INNOVATION och FÖRETAGSUT VECKLING INNOVATION och FÖRETAGSUTVECKLING

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2014 Sammanfattning Denna rapport är en kartläggning av den maritima näringen i Västra Götaland. Eftersom den maritima näringen

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad?

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Friederike Ziegler, SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik KSLA 5 december, 2013 SIK- Institutet för Livsmedel

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 Konferens Energideklaration 2008 är en konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Läs mer

Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14

Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14 Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14 Bakgrund: Tre projekt i tre grannkommuner avser att skapa långsiktig samverkan för att bilda en attraktiv helhet.

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Riksdagen, 30 september 2015 Jörgen Larsson Assistant professor in Sustainable consumption patterns Department of Energy and Environment

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013 INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS Jönköping den 27-28 november 2013 Sveriges Fiskevattenägareförbund, Havs- och vattenmyndigheten, SLU-Aqua och Länsstyrelsen i Jönköping bjuder in till en kräftkonferens.

Läs mer

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Vattenregionen Skåne

Vattenregionen Skåne Projekt InnoVatten Therese Jephson, Projektledare Ann-Marie Camper, Bitr projektledare, Skånes hav och vatten Alexander Lindahl, projektstrateg Dustin Swenson, projektstrateg Vattenregionen Skåne Projekt

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its:

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Sättfiskodling måste bli fler och bättre Näringen måste tala om

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm INBJUDAN till INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm Symposium 2008 har två teman Under första delen av symposiet kommer vi att referera

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Hjärtligt välkommen till Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Medverkande Agneta Essén Agneta Stenqvist Socialchef, Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen, Eli Mundheim Ingela Josefson

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman på Clas Ohlson vann tävlingen och blev årets Supply Chain Professional 2014 i stenhård konkurrens av de övriga fem finalisterna. Juryns

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer