ETT MAGASIN FÖR STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ. Nr NAN DIN LOKALTIDNING. Kulturarvet Djurhamn Det händer i sommar Visa dina rosor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT MAGASIN FÖR STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ. Nr 1. 2007 NAN DIN LOKALTIDNING. Kulturarvet Djurhamn Det händer i sommar Visa dina rosor!"

Transkript

1 L AN TER ETT MAGASIN FÖR STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ Nr NAN DIN LOKALTIDNING Kulturarvet Djurhamn Det händer i sommar Visa dina rosor!

2 Sommarerbjudande! Går du med som medlem under juni/juli gäller medlemsavgiften för 2007 och 2008! Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på PlusGiro: Välj mellan följande alternativ: Enskild medlem (en person) 150 kr/år Familjemedlem (två eller flera personer på samma Om föreningen! Djurö Konst & Kultur bildades år 2001 och har idag drygt 300 medlemmar. Föreningens syfte är att stimulera intresset för konst och kultur bl a genom att: Arrangera konstutställningar och kulturevenemang Initiera, samordna och driva konst- och kulturprojekt Programverksamhet Ambitionen är att programverksamheten ska tilltala alla! Vi har tre årliga evenemang: Helkväll på Djurönäset med underhållning och middag (månadsskiftet jan/febr) Öppen kulturdebatt då vi bjuder in politiker från alla partier (mars) Utställningsverksamhet Sedan fyra år driver vi utställningsverksamhet på Munkens konditori som har generösa öppettider. Välkommen med förslag om utställare! Projektet Vasakungarnas Djurhamn Djurhamns historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under flera hundra år var den gamla hamnen flitigt besökt av både örlogsskepp och handelsfartyg på väg till eller från Stockholm. Kungar och andra makthavare från olika länder runt Östersjön har kommit till Djurö med sina skepp och strider har förekommit i området Hemsidan uppdateras löpande. Här får du all aktuell information och du kan följa styrelsens arbete genom att ta del av mötesanteckningar. Välkommen med Bli medlem juni/juli på en årsavgift! adress) 200 kr/år Stödjande medlem 500 kr/år (företag). Vi puffar för ditt företag på vår hemsida och ditt företag deltar i konstlotteriet med särskild vinst! Arrangera olika typer av kurser inom konst- och kultur Köpa in och lotta ut konstverk i samband med årsmöte Kontakt: ordförande Lennart Gerdvall, tel: Årsmöte med föredrag och konstlotteriutdelning (april) Därutöver ordnar vi ateljébesök, utflykter, föredrag, berättarkvällar, kulturvandringar mm. Välkommen med egna förslag! Kontakt: Gunn Johansson, mobil: Kontakt: Eva Skarbäck, mobil: vid flera tillfällen. Men Djurhamns historia är märkvärdigt outforskad. Det vill vi ändra på. Vasakungarnas Djurhamn är ett historieprojekt som syftar till att lyfta och tydliggöra historien om Djurhamn. Kontakt: projektledare August Boj, mobil: förslag om hur vi kan utveckla hemsidan! Kontakt: Lars Nygren mobil:

3 L AN TER NAN EN HELT NY SOMMAR! Nu har sommaren äntligen kommit, och med den ett nytt nummer av Lanternan. Det finns så mycket som händer här ute i vårt område och vi vill gärna berätta om några av de intressanta saker som är på gång. Insikten om att Djurhamn är en historisk plats med kulturvärde av riksintresse börjar sprida sig. Läs längre fram om vår spännande historia och det projekt som pågår. Vi hoppas att projektet Vasakungarnas Djurhamn ska resultera i fler besökare till vårt område och ökad kunskap och stolthet bland oss själva för vår hembygd och lokala historia. Under sommaren vimlar det av evenemang och spännande saker här ute. Nytt är att vår egen konferensanläggning Djurönäset håller öppet hela sommaren och dessutom arrangerar många aktiviteter och kurser. Vårt Föreningsliv är starkt, det är kanske något som ni fritidsboende inte känner till, så vi berättar kort om föreningarna. Framförallt så hoppas vi att ni alla får en fin sommar. Passa på att besöka våra caféer och restauranger på Djurö, Vindö och Stavsnäs. Och shoppa gärna hos våra lokala handlare, de har allt vi behöver för husfixet, trädgårdsprojektet, båtturen och grillkvällarna. Lars, Karin och August Magasinet Lanternan, juni Redaktion: Lars Carpelan, Karin Voltaire, August Boj. Övrig skribent: Anna Lundström. Fotografer: Lars Bäckdahl (omslagsbild), Lars Nygren, övriga bilder. Layout och grafi sk produktion: Gun Söderqvist. Tryckt hos Wetterviken, Motala Lars mobil , Karins mobil: , August mobil: , mail: Hemsida: LANTERNAN

4 Vägvisare till Djurhamn Djurhamn är ett dolt och glömt kulturarv. Men det finns ett växande intresse bland oss som bor här och från kommunen och myndigheter. Svensk maritim historia ska lyftas fram. Projektet Vasakungarnas Djurhamn, som initierats av föreningen Djurö Konst & Kultur, inleddes den 26 januari i år efter ett par års förberedelser. Projektet ska pågå t o m Syftet är att samla och sprida kunskap om den forna hamnen Djurhamn och dess betydelse för Svensk historia under Vasakungarnas epok. Vi inriktar oss på tiden säger projektledaren August Boj. Visionen är att Stockholms skärgård som oftast förknippas med jordgubbar, grosshandlarvillor och spritsmuggling ska få tydligare fokus på svensk marinhistoria och sjöfart under den tid då stora delar av Baltikum var svenskt. Projektet vänder sig i första hand till fast- och fritidsboende, i andra hand till besökande. Djurhamn är idag ett dolt och glömt kulturarv. Få av dem som bor inom fornlämningsområdet och riksintresseområdet vet att det är lagskyddat och kunskapen om vad skyddet innebär är okänt för de flesta. Allt detta vill vi råda bot på under projekttiden! SKRIFT OM DJURHAMN Intresset från Värmdö kommun har från början varit stort. Katarina Schoerner, historiker och expert på skärgårdens maritima historia har anställts på halvtid av kulturavdelningen sedan ett drygt år och arbetar med en skrift om Djurhamn som kommer att ges ut under hösten Det har varit otroligt intressant att samla fakta om Djurhamn säger Katarina. Fredagar har jag vikt för arbete i olika arkiv och flera gånger har jag funnit nya uppgifter om och från Djurhamn som inte tidigare har publicerats. Det som växer fram är den stora betydelse som Djurhamn har haft under 15- och 1600-talen. Boken om Djurhamn kommer innehålla ny fakta men det kommer ta lång tid innan alla pusselbitar är på plats. De historievandringar som genomfördes sommaren 2006 och som drygt 200 personer deltagit i visar att intresset för Djurhamns historia är stort. Vill du hjälpa till med arkeologiska provgrävningar? Kontakta då arkeolog Martin Rundkvist, SAMVERKAN MED SKOLAN Under hösten kommer Katarina Schoerner tillsammans med lärarna på Djurö skola utarbeta en lärarhandledning för att eleverna på låg- mellan- och högstadiet ska lära sig mer om den lokala historien. Insatsen ska bidra till den maritima profil som Djurö skola eftersträvar. ATT GÖRA HISTORIEN LEVANDE Länsstyrelsen har bidragit med kr för ett inledande arbete att göra Djurhamns historia levande. Bidraget kommer under det första projektåret att användas för tre ändamål: 4 LANTERNAN

5 att informera om projektet bl a genom Vägvisare till Djurhamn som kortfattat beskriver den forna hamnens historia för boende och besökare, att utarbeta ett prospekt om hur besöksplatser, utkikstorn, ute- museum och skyltade historieslingor, på plats ska kunna informera om Djurhamns historia, att inleda arbetet med en arkeologisk inventering. Mer information om projektet: eller genom: projektledare August Boj, historiker Katarina Schoerner, Följ med historikern Katarina Schoerner på en historievandring till Vasakungarnas Djurhamn. Lördagen den 14 juli kl Samling vid Djurhamns Marknadsplats i Djurö Centrum. LANTERNAN

6 Det händer i sommar 22/6 Midsommarafton Midsommarfirande på Djurö Ängar intill ICA. Djurö Byalag 24/6 söndag kl 11 Gudstjänst i Djurö kyrka. Djurö församling 27/ 6 onsdag Utflykt till Ockelbo. Djurö församling 27/6 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka, Förklädd Gud, Djurö Kyrkokör och Power Strings Orchestra. Djurö församling. Biljetter 120 kr/barn & pens. 60 kr, köpes på ICA Stavsnäs eller Djurö Färg & Marin, Djurö 30/6 lördag kl Skärgårdsmuseet öppnar för säsongen 4/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka Jazzkonsert, Jazzin Dukes Djurö församling 11/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka. Nordica Gitarrduo. Konsert för två gitarrer med Carl-Mikael Ljungqvist och Emil Kjellbom. Djurö församling 14/7 lördag kl Rosenmarkad och Kom-och-visa-dag på Djurhamn Marknadsplats intill idrottshallen. Djurö Konst & Kultur 14/7 lördag kl Historisk vandring med Katarina Shoerner Mäktiga män i Djurhamn. Samling vid Djurhamns markndsplats. Djurö Kont & Kultur Skärgårdsmuseets öppettider 30/6-12/8 alla dagar 12-16, 13/8-31/8 lör- & söndag Sommarutställning om Allmogebåtar i samarbete med Stockholms läns museum. 18/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka. Triss i Sonater. Violin: Sabine Beyer Piano: Berit Grossman. Djurö församling 21/7 lördag kl Skärgårdsmuseets skärgårdsdag Gamla hantverk & sysslor från själv hushållningens tid 21/7 lördag kl Auktion i Klangs gamla lada i Stavsnäs by 25/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka From Broadway with love, Sopran: Hege-Mari Korshavn, Tenor: Robert Scott Walker, Piano: Ronney Magnusson Djurö församling 29/7 söndag Dagsutflykt till Nämdö med återinvigning av Nämdö kyrka. Djurö Konst & Kultur i samarbete med Djurö församling 6 LANTERNAN

7 1/8 onsdag kl Berättarkväll med Katarina Schoerner Bönder, bovar & besuttna Kyrkstugan intill Djurö kyrka Djurö Konst & Kultur 5/8 söndag kl Friluftsgudstjänst vid Skärgårdsmuseet. Djurö församling. Med sång och musik. Ta med kaffekorg. 11/8 lördag kl Auktion i Klangs gamla lada i Stavsnäs by 25/8 lördag kl Djurö-Vindö-dagen på Sjösala i Stavsnäs 1/9 lördag kl Auktion i Klangs gamla lada i Stavsnäs by Djurhamns spelmanslag med Maria, John, Sonja, Börje och Janina. Nästan alla heter Österman. LANTERNAN

8 8 LANTERNAN

9 Rosuppropet i Värmdö På 15- och 1600-talet kom många nya kulturrosor, alltså kultiverade rosor till skillnad från vildrosor, med handelsfartyg till Sverige. I Djurhamn, fanns både handelsfartyg och flottans fartyg ankrade och ibland har här skett omlastningar på väg in till Stockholm. Möjligen kan någon kulturros blivit kvar och fått fäste. Det är tanken men hur kollar vi upp det? Jo, sedan 2000 finns ett svenskt program för att inventera, samla in och bevara vårt lands rikedomar av kulturväxter Programmet för Odlad Mångfald. Svenska Rosensällskapet ansvarar för inventeringen av äldre kulturrosor. Då det stod klart att Värmdö var en av de kommuner som inte hade inventerats ROSUPPROPET i Värmdö arrangeras av Djurö Konst & Kultur/Projektet Vasakungarnas Djurhamn i samarbete med Svenska Rossällskapet, Djurö Byalag, Studieförbundet Vuxens kolan Värmdö och Lindborgs Handelsträdgård. kontaktades biologen Rolf Engström som är en av flera av landets roseninventerare. Den 12 maj inleddes Rosenuppropet, dels med vernissage av en utställning med akvareller av äldre kulturrosor på Munkens konditori, Rolf Engström är även konstnär. Dels med ett föredrag på Klockargården av Rolf om äldre kulturrosor. Intresset var stort. Delta i Rosinventeringen! Så här går du tillväga om du vill delta i Rosinventeringen: Klipp av ett antal kvistar av en ros som du vet är mer än 50 år. Ta med växtmaterialet och visa det för Rolf Engström på Kom-ochvisa-dagen, Rosmarknaden, Djurhamns Marknadsplats i Djurö centrum, lördagen den 14 juli kl Fundera över svar på följande frågor: Har du namn på rosen? Vet För mer information om Program för Odlad Mångafald - POM och Rosinventeringen: Om du inte kan delta på Kom-och-visa-dagen den 14/7 men vill delta i inventeringen, kontakta Rolf Engström eller August Boj du när den planterades och av vem? Vet du varifrån den har kommit? Är någon speciell historia kopplad med rosen? Har du några fotografier på rosen och/eller växtplatsen? Hur hög är rosen? När och hur länge blommar den? Blommar den även på hösten? Alla uppgifter som kommer in till Rosuppropet i Värmdö kommer att studeras noga. Särskilt intressanta kommer att provodlas. De allra värdefullaste rosorna ska bevaras i genbanker och introduceras i handeln. På Rosmarknaden/Kom-och-visadagen presenteras ett 20-tal äldre kulturrosor som passar vårt klimat och som har odlats sedanmedeltid, och 1700-tal. Dessa kan du beställa och få levererade till hösten. LANTERNAN

10 Hitta rätt på Djurö, Vindö och Stavsnäs Det finns en virtuell informationstavla om Djurö, Vindö och Stavsnäs. Här hittar Du allt Du behöver veta (och lite till) om vår del av Stockholms skärgård 1. Värmdö sjöscoutkår (http://www.varmdoscout.nu/) 2. Djurö/Vindö Idrottsförening (http://www.dvif.nu/) 3. Djurö Konst och Kultur (http://www.djurokultur.se/) 4. Djurö båtsällskap (http://www.djuro-batsallskap.se/) 5. Silverspur Linedancers (http://www.silverspurlinedancers.com/) 6. Djurö Stavsnäs Föräldraförening (http://www.dsff.nu/) 7. Djurö, Möja och Nämdö församling: 8. Djurö skola: 9. Djurö Konst & Kulturs projekt Vasakungarnas Djurhamn: 10. Djurö Byalag: 11. Djurönäset: 12. Skärgårdsmuseet: 13. Väderlek mm: Djurhamn.se 14. Föreningen Stavsäs by: i Värmdö kommun. Telefonnummer till bl a barnomsorg, sjukvård, företag och föreningar på orten plus aktuella evenemang och historiska berättelser läggs upp här. RESTAURANGER OCH CAFÉER Abborrkroken Handel & Bar, Abborrkrokens brygga, Djurönäset, Fågelbro Krog, Fågelbro Säteri, Stavsnäs Hamnbageri, Stavsnäs vinterhamn, Kryssarkrogen, Malma Kvarn, Munkens Konditori, Gransbergsvägen 20, Restaurang & Pizzeria Björkås, Stavsnäs hembageri, Stavsnäs by, Stavsnäs Grill & Lounge, Stavsnäs Vinterhamn, Stavsnäs Vedugnspizza, Stavsnäs Vinterhamn, Strömma Krog & Bistro, Kanalbaren, Vindö Krog, Fjällsviksvägen 2, AFFÄRER OCH HANDEL Abborrkroken Handel & Bar, Abborrkrokens brygga, Annelies Spel & Tobak, Djurö, A N- Rör, Djurö, Auktioner i Stavsnäs by: Ralph Bengtsson, Eva Skarbäck Keramik, Gransbergsvägen 39, Fyrverket, marint, lokalt hantverk, Stavsnäs vinterhamn, Djurö Färg & Marin AB, Ica Nära, Djurö, Ica Nära, Stavsnäs, Munkens Konditori, Gransbergsvägen 20, Rabatten, Djurö, LANTERNAN

11 Statoil, Djuröbron, Statoil, Sollenkroka (båt), Stavsnäsmacken, Preem, Stavsnäs vinterhamn, Vindö Byggvaror, Gamla Landsvägen 47, HOTELL, STUGOR OCH AKTIVITETER Djurönäset, , hotell & konferens Fågelbrohus, , hotell & konferens Vita Grindarna, Djurö, , stugor, kajaker, kiosk. TRANSPORTER SL, Storstockholms Lokaltrafik, Stavsnäs Båttaxi, Stavsnäs vinterhamn, Waxholmsbolaget, Välkommen till Vindö Byggvaror! - En riktig brädgård och komplett byggmaterielhandel med det mesta på lager. Med möjlighet att hämta vid vår kaj eller få varor utlevererade per bil eller båt. Historien om Vindö Byggvaror startade med ett sågverk 1935 och drivs nu vidare i tredje generation. Vår målsättning är att ge dig högsta kvalitet till låga priser med kortast möjliga leveranstid. Utöver ett byggvaruhus har Vindö Byggvaror ett tryckimpregneringsverk, eget hyvleri, trätorksanläggning samt egen båthamn med lastkaj. Vi producerar och säljer ett flertal unika produkter som t ex vårt populära egendesignade kök, Skärgårdsköket. Leveranser sker med egen lastbåt Hurtig Rut ut till hela Stockholms skärgård och är en viktig del av verksamheten. Vi har även egna lastbilar som i huvudsak levererar inom Värmdö kommun. Nu tillverkar vi pellets (8mm)! Boka nu för leverans i höst. Vår egen lastbåt Hurtig Rut transporterar upp till 40 ton i 23 knop i hela Stockholms Skärgård. Tel Fax km från Djuröbron! Skyltat! Öppet: vardagar Lördagar Semesterstängt vecka 30 och 31. LANTERNAN

12 Skärgårdsskolan mitt i byn Vilka fina lokaler! Och vilken underbar skolgård! I den här skolan vill jag också gå! Det utbrast en mamma då hon och hennes dotter visades runt på skolan inför terminsstarten. Och visst är det så, att Djurö skola har ett ovanligt fint läge. Bara ett stenkast från skolbyggnaderna ligger havet, och skogen finns inpå knuten. Passerar man Djurö by är det svårt att inte lägga märke till skolan som ligger mitt i byn. Den äldre tegelbyggnaden och de nyare husen i falurött vittnar om att Djurö skola är en stor arbetsplats för både barn och vuxna. Men vad händer egentligen innanför väggarna? Djurö skola har elever upp till och med klass 9. Varje dag kommer närmare 500 elever i åldrarna 6-16 år till skolan via buss, bil, båt eller till fots. Ett sjuttiotal vuxna har skolan som arbetsplats; lärare, fritidspersonal, vaktmästare, expeditionspersonal, elevvårdsteam, husmor med kökspersonal, lokalvårdare. Ett par dagar i veckan kommer det dessutom elever till Djurö från exempelvis Möja, Nämdö, Runmarö och Svartsö. På Djurö får dessa elever undervisning i de praktiska ämnena, såsom slöjd, idrott, musik, hemkunskap. Rektor Anders Jansson är ytterst ansvarig för skolans verksamhet. Djurö skola indelad i fyra gårdar med ett hundratal elever i varje gård. Två av gårdarna Lindgården och Rönngården är så kallade yngre gårdar med integrerad fritidsverksamhet till och med klass 4. Tallgården och Bokgården är äldregårdar, med elever i klass 5 9. Till varje gård hör ett arbetslag med lärare som huvudsakligen undervisar barnen i den egna gården. Indelningen i fyra gårdar ger alla fördelar som en mindre skola har alla känner alla vilket motverkar olika former av utanförskap. Ett verkligt lyft för skolan är den nya idrottshallen. Lokalerna som kan samla alla elever då det behövs, utnyttjas maximalt. När skoldagen 12 LANTERNAN

13 är slut kommer fritids dit, kvällar och helger används lokalerna främst av Djurö Vindö IF som har sina träningar och matcher där. Djurö bibliotek, filial till huvudbiblioteket i Gustavsberg, är en annan viktig tillgång som uppskattas av såväl lärare som elever genom nära samarbete. Bibliotekarierna hjälper eleverna i skolarbetet och ibland ordnas författarbesök i olika klasser. I skolans matsal, restaurang Tärnan, är det full fart från tidig morgon, till sen eftermiddag. Lunch för personer, frukost och mellanmål till fritidsbarnen och ett 50-tal lunchportioner till förskolan Djuröskutan som ligger ett stenkast från Djurö skola. Till skillnad från många andra skolor, lagas den mesta maten på plats. Varje dag serveras fräsch sallad till varmrätten. Barn och vuxna äter tillsammans i lugn miljö trots att många äter tillsammans! Nu längtar alla efter att strandområdet intill idrottshallen ska iordningsställas med mark och bryggor vilket kommunen har utlovat! Tanken är att viss utbildning ska äga rum där. Det kommer att innebära att skolans marina profil kommer att bli mycket tydligare för alla! Anna Lundström Föräldraledig lärare, Djurö skola ä Värmdö välkomnar fler gäster! Vår kommun har unika natur- och kulturvärden, vi har historiska minnesmärken och ett utbud inom konst och kultur som blir allt större. Dessutom har vi i kommunen en mängd kreativa och ambitiösa entreprenörer, stora som små, inom en massa områden. Med det läge vi har, med en fantastisk skärgård alldeles intill storstaden, har vi unika förutsättningar att utveckla en turism som är attraktiv för dem som besöker Värmdö och som samtidigt hjälper oss att utveckla kommunen till fördel för oss som bor här. Utvecklade besöksmål med attraktioner, boende, aktiviteter, mat och annat är något som starkt efterfrågas av turisterna. Det gör vår kommun mer attraktiv och intressant att besöka. En sådan utveckling gör också att vi som bor i kommunen får ökad service, fler affärer, restau ranger, bättre transporter och mycket annat. Det gör också att fler av de fast boende kan arbeta här ute istället för att behöva pendla. Värmdö kommun arbetar nu i flera projekt för att just utveckla turismen till Värmdö, till såväl fast landet som till alla skärgårdsöarna. Tillsam- LANTERNAN

14 som har namnet Stockholm the Capital of Scandinavia. Detta varumärke bygger på ett samarbete mellan 43 kommuner runt om i Stockholm Mälardalen, från Gävle i norr, Örebro i väster och Oxelösund i söder, och syftar till att utveckla Stockholm som etablerings- och besöksort. Sommaren innebär massor av evenemang i kommunen. Som här på bryggan vid Djurönäsets Skärgårdsfestival. mans med näringslivet vill Värmdö kommun åstadkomma en turism som ger oss boende en bättre livsmiljö samtidigt som den bevarar och skyddar känsliga naturområden. På det lokala planet etableras därför inom kort Visit Värmdö, ett samarbete mellan Värmdö kommun och näringslivet i kommunen. Visit Värmdö ska medverka till en ökad turism till hela området, bidra till ett utvecklat samarbete inom den lokala besöksnäringen, inklusive handeln, och marknadsföra Värmdö som ett attraktivt besöksmål. Förutom fritidsbesökare är även konferens- och mötesmarkna- den viktiga målgrupper för Visit Värmdö. På det regionala planet finns ett samarbete mellan flera kommuner i svenska och finska skärgården. Namnet för detta samarbete är Scandinavian Islands och här är avsikten främst att marknadsföra destinationen skärgårdsområdet och att verka för en långsiktigt hållbar turism. Scandinavian Islands ska också stötta den lokala besöksnäringen i skärgården. Dessa samarbeten kompletterar den stora satsningen som Stockholm nu går i spetsen för och 14 LANTERNAN

15 Tiotusen öar, tiotusen möjligheter. Tel

16 Restaurang, Grill & Café hela sommaren Restaurangen är öppen varje dag för frukost, dagens lunch och dagens middag. På söndagarna under juni till augusti (ej 24/6) serverar vi brunch à la Riksvasan. I sommar kan du ta emot precis alla som vill hälsa på. Utan att behöva bädda deras sängar. Sjöboden Café & Grill har öppet mån lör Sommarpaket Vi har tagit fram fyra attraktiva upplevelsepaket. Välj mellan golf, kajaksafari, en målarkurs eller lär dig segla under ledning av en olympisk guldmedaljör. Barnen har möjlighet att gå på cirkusskola. Se mer på Torsdagsklubb Kvällsunderhållning med artister som Peter Lundblad, Bernt Törnblom, Max Martins m fl. Söndagsgrill Grillkvällar med underhållning, Alla artister, trubadurer och andra happenings hittar du på Med reservation för ändringar Skärgårdssemester från 575:- / person i tvåbäddsrum, inkl frukost, moms Visst är det kul med besök men bor man längst ute i skärgården så kan det ibland bli för mycket. Då kan du hänvisa vännerna och släkten till oss. Från 29/6-5/8 har vi ett kanonerbjudande för privatgäster. I priset ingår förutom övernattning i tvåbäddsrum, en härlig frukostbuffé med hembakat bröd. Vill du så väntar vår stora lunchbuffé med salladsbord samt en härlig middag med smak av skärgården. Barn mellan 4 och 12 äter och bor för halva priset och de under 4 bor och äter helt gratis. Kan man ha det bättre? Dina gäster rår sig själva och du får också lite semester. Men man behöver inte bo på Djurönäset för att ta del av allt som händer här. Kom bara förbi på en bit mat eller fika, lyssna på musik eller var med på någon spännande aktivitet. Allt som händer hittar du på Välkommen! Tel

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård VÄLKOMNA! Värd i Roslagen Värd i Stockholms skärgård DAGENS PROGRAM Värdskap - en viktig pusselbit I vår destinationsutveckling Vi som är här! Visit Roslagen därför vill vi vara med! Vi introducerar ett

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

KONST I KVARN 2010. Den första veckan gäller dock upphängning på torsdag före midsommarafton, kl. 12.00.

KONST I KVARN 2010. Den första veckan gäller dock upphängning på torsdag före midsommarafton, kl. 12.00. KONST I KVARN 2010 2010 18:e sommaren i rad Konst hela sommaren i unik miljö i gammal kvarnbyggnad vid Vindelälven. Ca 15000 besökare varje sommar. Ny utställning varje vecka under tiden 26/6-13/8. En

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e R å g ö skärgårdsupplevelse arpa a r k i t e k t u r & p l a n e r i n g w w w. a r p a. s e Vi ser Rågöprojektet som en unik möjlighet att utveckla och bevara ett stycke fantastisk och orörd skärgård.

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

20% Sköna. Art Garden Spa Family Edition. premiärrabatt. Ta med hela familjen på ett härligt och roligt sommarbesök på Art Garden Spa.

20% Sköna. Art Garden Spa Family Edition. premiärrabatt. Ta med hela familjen på ett härligt och roligt sommarbesök på Art Garden Spa. 20% premiärrabatt på våra familjepaket när du besöker oss under v. 26 28. Art Garden Spa Family Edition Ta med hela familjen på ett härligt och roligt sommarbesök på Art Garden Spa. Family Edition Spaupplevelser

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2014 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄSBÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN SANDÖN KÄNGSÖN LAXÖN STORLÅNGÖREN BRÄNDÖN LÅNGHOLMEN SIGFRIDSÖN HAMNÖN SANDSKÄRET ALTAPPEN LIKSKÄR KLUBBVIKEN

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

HOVA BUNGA- LOW INDEPENDENT

HOVA BUNGA- LOW INDEPENDENT VARFÖR ÅKA TILL HOVA BUNGALOW? HOVA BUNGA- LOW INDEPENDENT CONFERENCES & WORKSPACES Glesbygdens berättelser om originalkonditori från 1960-talet, rövare från Tivedenskogen och E20:ans stora pumpande pulsålder

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

Kraftsamlingen. Solen ger kraft i Våmhus. Husjouren. Kundförmåner. Andreas är nöjd med sin solel. Känn dig trygg med. Rätt hjälp dygnet runt, året om.

Kraftsamlingen. Solen ger kraft i Våmhus. Husjouren. Kundförmåner. Andreas är nöjd med sin solel. Känn dig trygg med. Rätt hjälp dygnet runt, året om. Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft maj 2015 Känn dig trygg med Husjouren Rätt hjälp dygnet runt, året om. Solen ger kraft i Våmhus Andreas är nöjd med sin solel Kundförmåner Stockholmspaket

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Skolverksamhet. Skolverksamheten 2015. Skolverksamheten erbjuder: Miniviking Vikingadag Vikingakämpen Arkeologen

Skolverksamhet. Skolverksamheten 2015. Skolverksamheten erbjuder: Miniviking Vikingadag Vikingakämpen Arkeologen Skolverksamhet Fotevikens Museum med Vikingastaden har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Platsen erbjuder spännande möjligheter i undervisningen. Välkommen att boka ett möte med vikingatiden!

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

T E R N A N. Unik fjärd. Vasakungarnas Djurhamn. Sommarens lokala evenemang ETT MAGASIN FÖR FÅGELBROLANDET/ STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ

T E R N A N. Unik fjärd. Vasakungarnas Djurhamn. Sommarens lokala evenemang ETT MAGASIN FÖR FÅGELBROLANDET/ STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ L A N ETT MAGASIN FÖR FÅGELBROLANDET/ STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ Nr 1-2006 T E R N A N DIN NYA LOKALA LOKALTIDNING Unik fjärd Sommarens lokala evenemang Vasakungarnas Djurhamn 25 ÅRS ERFARENHET AV VÄRMDÖ VI

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

BLAND VALAR OCH DELFINER

BLAND VALAR OCH DELFINER BLAND VALAR OCH DELFINER Azorerna, 2-10 maj 2015 En oförglömlig resa bland valar och delfiner på Azorerna Följ med Joakim Odelberg till Azorerna och ön Pico och upplev valar och delfiner på mycket nära

Läs mer

Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor

Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor Övningsuppgift v.43 - Copyrighting för sociala medier och webb Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor Facebookstatusar: 1. Hos oss på Stekoteket

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rådjursvägen

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rådjursvägen Län Gotland Gatuadress Kommun Gotland Storlek 2477 m² Område Gotlands Guldkust - Gnisvärd Tofta Smågårde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Vackra naturtomter

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal.

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Julbord 2009 i Jul på Corallen! Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Marsöfiskarens Delikatessbutik Julen 2009 Eller varför inte ett presentkort? Julbord Boka

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan På tapeten i Svalöv 20-29 oktober Kulturveckan 2012 HELA KULTURVECKAN PÅ BIBLIOTEKET Utställning Inlämnade konstverk till Kulturpriset 2012 Susanne Jardeback Ximena Narea Gunilla Lervik Cutileiro Mirra

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

MÖTEN & KONFERENSER PÅ JOSEFINA KUNGLIGA DJURGÅRDEN

MÖTEN & KONFERENSER PÅ JOSEFINA KUNGLIGA DJURGÅRDEN MÖTEN & KONFERENSER PÅ JOSEFINA KUNGLIGA DJURGÅRDEN EN UNIK PLATS FÖR inspirerande konferenser Varje konferens bör betraktas som en investering i företaget och dess personal. En konferens resulterar i

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer