ETT MAGASIN FÖR STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ. Nr NAN DIN LOKALTIDNING. Kulturarvet Djurhamn Det händer i sommar Visa dina rosor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT MAGASIN FÖR STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ. Nr 1. 2007 NAN DIN LOKALTIDNING. Kulturarvet Djurhamn Det händer i sommar Visa dina rosor!"

Transkript

1 L AN TER ETT MAGASIN FÖR STAVSNÄS & DJURÖ/VINDÖ Nr NAN DIN LOKALTIDNING Kulturarvet Djurhamn Det händer i sommar Visa dina rosor!

2 Sommarerbjudande! Går du med som medlem under juni/juli gäller medlemsavgiften för 2007 och 2008! Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på PlusGiro: Välj mellan följande alternativ: Enskild medlem (en person) 150 kr/år Familjemedlem (två eller flera personer på samma Om föreningen! Djurö Konst & Kultur bildades år 2001 och har idag drygt 300 medlemmar. Föreningens syfte är att stimulera intresset för konst och kultur bl a genom att: Arrangera konstutställningar och kulturevenemang Initiera, samordna och driva konst- och kulturprojekt Programverksamhet Ambitionen är att programverksamheten ska tilltala alla! Vi har tre årliga evenemang: Helkväll på Djurönäset med underhållning och middag (månadsskiftet jan/febr) Öppen kulturdebatt då vi bjuder in politiker från alla partier (mars) Utställningsverksamhet Sedan fyra år driver vi utställningsverksamhet på Munkens konditori som har generösa öppettider. Välkommen med förslag om utställare! Projektet Vasakungarnas Djurhamn Djurhamns historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under flera hundra år var den gamla hamnen flitigt besökt av både örlogsskepp och handelsfartyg på väg till eller från Stockholm. Kungar och andra makthavare från olika länder runt Östersjön har kommit till Djurö med sina skepp och strider har förekommit i området Hemsidan uppdateras löpande. Här får du all aktuell information och du kan följa styrelsens arbete genom att ta del av mötesanteckningar. Välkommen med Bli medlem juni/juli på en årsavgift! adress) 200 kr/år Stödjande medlem 500 kr/år (företag). Vi puffar för ditt företag på vår hemsida och ditt företag deltar i konstlotteriet med särskild vinst! Arrangera olika typer av kurser inom konst- och kultur Köpa in och lotta ut konstverk i samband med årsmöte Kontakt: ordförande Lennart Gerdvall, tel: Årsmöte med föredrag och konstlotteriutdelning (april) Därutöver ordnar vi ateljébesök, utflykter, föredrag, berättarkvällar, kulturvandringar mm. Välkommen med egna förslag! Kontakt: Gunn Johansson, mobil: Kontakt: Eva Skarbäck, mobil: vid flera tillfällen. Men Djurhamns historia är märkvärdigt outforskad. Det vill vi ändra på. Vasakungarnas Djurhamn är ett historieprojekt som syftar till att lyfta och tydliggöra historien om Djurhamn. Kontakt: projektledare August Boj, mobil: förslag om hur vi kan utveckla hemsidan! Kontakt: Lars Nygren mobil:

3 L AN TER NAN EN HELT NY SOMMAR! Nu har sommaren äntligen kommit, och med den ett nytt nummer av Lanternan. Det finns så mycket som händer här ute i vårt område och vi vill gärna berätta om några av de intressanta saker som är på gång. Insikten om att Djurhamn är en historisk plats med kulturvärde av riksintresse börjar sprida sig. Läs längre fram om vår spännande historia och det projekt som pågår. Vi hoppas att projektet Vasakungarnas Djurhamn ska resultera i fler besökare till vårt område och ökad kunskap och stolthet bland oss själva för vår hembygd och lokala historia. Under sommaren vimlar det av evenemang och spännande saker här ute. Nytt är att vår egen konferensanläggning Djurönäset håller öppet hela sommaren och dessutom arrangerar många aktiviteter och kurser. Vårt Föreningsliv är starkt, det är kanske något som ni fritidsboende inte känner till, så vi berättar kort om föreningarna. Framförallt så hoppas vi att ni alla får en fin sommar. Passa på att besöka våra caféer och restauranger på Djurö, Vindö och Stavsnäs. Och shoppa gärna hos våra lokala handlare, de har allt vi behöver för husfixet, trädgårdsprojektet, båtturen och grillkvällarna. Lars, Karin och August Magasinet Lanternan, juni Redaktion: Lars Carpelan, Karin Voltaire, August Boj. Övrig skribent: Anna Lundström. Fotografer: Lars Bäckdahl (omslagsbild), Lars Nygren, övriga bilder. Layout och grafi sk produktion: Gun Söderqvist. Tryckt hos Wetterviken, Motala Lars mobil , Karins mobil: , August mobil: , mail: Hemsida: LANTERNAN

4 Vägvisare till Djurhamn Djurhamn är ett dolt och glömt kulturarv. Men det finns ett växande intresse bland oss som bor här och från kommunen och myndigheter. Svensk maritim historia ska lyftas fram. Projektet Vasakungarnas Djurhamn, som initierats av föreningen Djurö Konst & Kultur, inleddes den 26 januari i år efter ett par års förberedelser. Projektet ska pågå t o m Syftet är att samla och sprida kunskap om den forna hamnen Djurhamn och dess betydelse för Svensk historia under Vasakungarnas epok. Vi inriktar oss på tiden säger projektledaren August Boj. Visionen är att Stockholms skärgård som oftast förknippas med jordgubbar, grosshandlarvillor och spritsmuggling ska få tydligare fokus på svensk marinhistoria och sjöfart under den tid då stora delar av Baltikum var svenskt. Projektet vänder sig i första hand till fast- och fritidsboende, i andra hand till besökande. Djurhamn är idag ett dolt och glömt kulturarv. Få av dem som bor inom fornlämningsområdet och riksintresseområdet vet att det är lagskyddat och kunskapen om vad skyddet innebär är okänt för de flesta. Allt detta vill vi råda bot på under projekttiden! SKRIFT OM DJURHAMN Intresset från Värmdö kommun har från början varit stort. Katarina Schoerner, historiker och expert på skärgårdens maritima historia har anställts på halvtid av kulturavdelningen sedan ett drygt år och arbetar med en skrift om Djurhamn som kommer att ges ut under hösten Det har varit otroligt intressant att samla fakta om Djurhamn säger Katarina. Fredagar har jag vikt för arbete i olika arkiv och flera gånger har jag funnit nya uppgifter om och från Djurhamn som inte tidigare har publicerats. Det som växer fram är den stora betydelse som Djurhamn har haft under 15- och 1600-talen. Boken om Djurhamn kommer innehålla ny fakta men det kommer ta lång tid innan alla pusselbitar är på plats. De historievandringar som genomfördes sommaren 2006 och som drygt 200 personer deltagit i visar att intresset för Djurhamns historia är stort. Vill du hjälpa till med arkeologiska provgrävningar? Kontakta då arkeolog Martin Rundkvist, SAMVERKAN MED SKOLAN Under hösten kommer Katarina Schoerner tillsammans med lärarna på Djurö skola utarbeta en lärarhandledning för att eleverna på låg- mellan- och högstadiet ska lära sig mer om den lokala historien. Insatsen ska bidra till den maritima profil som Djurö skola eftersträvar. ATT GÖRA HISTORIEN LEVANDE Länsstyrelsen har bidragit med kr för ett inledande arbete att göra Djurhamns historia levande. Bidraget kommer under det första projektåret att användas för tre ändamål: 4 LANTERNAN

5 att informera om projektet bl a genom Vägvisare till Djurhamn som kortfattat beskriver den forna hamnens historia för boende och besökare, att utarbeta ett prospekt om hur besöksplatser, utkikstorn, ute- museum och skyltade historieslingor, på plats ska kunna informera om Djurhamns historia, att inleda arbetet med en arkeologisk inventering. Mer information om projektet: eller genom: projektledare August Boj, historiker Katarina Schoerner, Följ med historikern Katarina Schoerner på en historievandring till Vasakungarnas Djurhamn. Lördagen den 14 juli kl Samling vid Djurhamns Marknadsplats i Djurö Centrum. LANTERNAN

6 Det händer i sommar 22/6 Midsommarafton Midsommarfirande på Djurö Ängar intill ICA. Djurö Byalag 24/6 söndag kl 11 Gudstjänst i Djurö kyrka. Djurö församling 27/ 6 onsdag Utflykt till Ockelbo. Djurö församling 27/6 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka, Förklädd Gud, Djurö Kyrkokör och Power Strings Orchestra. Djurö församling. Biljetter 120 kr/barn & pens. 60 kr, köpes på ICA Stavsnäs eller Djurö Färg & Marin, Djurö 30/6 lördag kl Skärgårdsmuseet öppnar för säsongen 4/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka Jazzkonsert, Jazzin Dukes Djurö församling 11/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka. Nordica Gitarrduo. Konsert för två gitarrer med Carl-Mikael Ljungqvist och Emil Kjellbom. Djurö församling 14/7 lördag kl Rosenmarkad och Kom-och-visa-dag på Djurhamn Marknadsplats intill idrottshallen. Djurö Konst & Kultur 14/7 lördag kl Historisk vandring med Katarina Shoerner Mäktiga män i Djurhamn. Samling vid Djurhamns markndsplats. Djurö Kont & Kultur Skärgårdsmuseets öppettider 30/6-12/8 alla dagar 12-16, 13/8-31/8 lör- & söndag Sommarutställning om Allmogebåtar i samarbete med Stockholms läns museum. 18/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka. Triss i Sonater. Violin: Sabine Beyer Piano: Berit Grossman. Djurö församling 21/7 lördag kl Skärgårdsmuseets skärgårdsdag Gamla hantverk & sysslor från själv hushållningens tid 21/7 lördag kl Auktion i Klangs gamla lada i Stavsnäs by 25/7 onsdag kl Musik i sommarkväll, Djurö kyrka From Broadway with love, Sopran: Hege-Mari Korshavn, Tenor: Robert Scott Walker, Piano: Ronney Magnusson Djurö församling 29/7 söndag Dagsutflykt till Nämdö med återinvigning av Nämdö kyrka. Djurö Konst & Kultur i samarbete med Djurö församling 6 LANTERNAN

7 1/8 onsdag kl Berättarkväll med Katarina Schoerner Bönder, bovar & besuttna Kyrkstugan intill Djurö kyrka Djurö Konst & Kultur 5/8 söndag kl Friluftsgudstjänst vid Skärgårdsmuseet. Djurö församling. Med sång och musik. Ta med kaffekorg. 11/8 lördag kl Auktion i Klangs gamla lada i Stavsnäs by 25/8 lördag kl Djurö-Vindö-dagen på Sjösala i Stavsnäs 1/9 lördag kl Auktion i Klangs gamla lada i Stavsnäs by Djurhamns spelmanslag med Maria, John, Sonja, Börje och Janina. Nästan alla heter Österman. LANTERNAN

8 8 LANTERNAN

9 Rosuppropet i Värmdö På 15- och 1600-talet kom många nya kulturrosor, alltså kultiverade rosor till skillnad från vildrosor, med handelsfartyg till Sverige. I Djurhamn, fanns både handelsfartyg och flottans fartyg ankrade och ibland har här skett omlastningar på väg in till Stockholm. Möjligen kan någon kulturros blivit kvar och fått fäste. Det är tanken men hur kollar vi upp det? Jo, sedan 2000 finns ett svenskt program för att inventera, samla in och bevara vårt lands rikedomar av kulturväxter Programmet för Odlad Mångfald. Svenska Rosensällskapet ansvarar för inventeringen av äldre kulturrosor. Då det stod klart att Värmdö var en av de kommuner som inte hade inventerats ROSUPPROPET i Värmdö arrangeras av Djurö Konst & Kultur/Projektet Vasakungarnas Djurhamn i samarbete med Svenska Rossällskapet, Djurö Byalag, Studieförbundet Vuxens kolan Värmdö och Lindborgs Handelsträdgård. kontaktades biologen Rolf Engström som är en av flera av landets roseninventerare. Den 12 maj inleddes Rosenuppropet, dels med vernissage av en utställning med akvareller av äldre kulturrosor på Munkens konditori, Rolf Engström är även konstnär. Dels med ett föredrag på Klockargården av Rolf om äldre kulturrosor. Intresset var stort. Delta i Rosinventeringen! Så här går du tillväga om du vill delta i Rosinventeringen: Klipp av ett antal kvistar av en ros som du vet är mer än 50 år. Ta med växtmaterialet och visa det för Rolf Engström på Kom-ochvisa-dagen, Rosmarknaden, Djurhamns Marknadsplats i Djurö centrum, lördagen den 14 juli kl Fundera över svar på följande frågor: Har du namn på rosen? Vet För mer information om Program för Odlad Mångafald - POM och Rosinventeringen: Om du inte kan delta på Kom-och-visa-dagen den 14/7 men vill delta i inventeringen, kontakta Rolf Engström eller August Boj du när den planterades och av vem? Vet du varifrån den har kommit? Är någon speciell historia kopplad med rosen? Har du några fotografier på rosen och/eller växtplatsen? Hur hög är rosen? När och hur länge blommar den? Blommar den även på hösten? Alla uppgifter som kommer in till Rosuppropet i Värmdö kommer att studeras noga. Särskilt intressanta kommer att provodlas. De allra värdefullaste rosorna ska bevaras i genbanker och introduceras i handeln. På Rosmarknaden/Kom-och-visadagen presenteras ett 20-tal äldre kulturrosor som passar vårt klimat och som har odlats sedanmedeltid, och 1700-tal. Dessa kan du beställa och få levererade till hösten. LANTERNAN

10 Hitta rätt på Djurö, Vindö och Stavsnäs Det finns en virtuell informationstavla om Djurö, Vindö och Stavsnäs. Här hittar Du allt Du behöver veta (och lite till) om vår del av Stockholms skärgård 1. Värmdö sjöscoutkår (http://www.varmdoscout.nu/) 2. Djurö/Vindö Idrottsförening (http://www.dvif.nu/) 3. Djurö Konst och Kultur (http://www.djurokultur.se/) 4. Djurö båtsällskap (http://www.djuro-batsallskap.se/) 5. Silverspur Linedancers (http://www.silverspurlinedancers.com/) 6. Djurö Stavsnäs Föräldraförening (http://www.dsff.nu/) 7. Djurö, Möja och Nämdö församling: 8. Djurö skola: 9. Djurö Konst & Kulturs projekt Vasakungarnas Djurhamn: 10. Djurö Byalag: 11. Djurönäset: 12. Skärgårdsmuseet: 13. Väderlek mm: Djurhamn.se 14. Föreningen Stavsäs by: i Värmdö kommun. Telefonnummer till bl a barnomsorg, sjukvård, företag och föreningar på orten plus aktuella evenemang och historiska berättelser läggs upp här. RESTAURANGER OCH CAFÉER Abborrkroken Handel & Bar, Abborrkrokens brygga, Djurönäset, Fågelbro Krog, Fågelbro Säteri, Stavsnäs Hamnbageri, Stavsnäs vinterhamn, Kryssarkrogen, Malma Kvarn, Munkens Konditori, Gransbergsvägen 20, Restaurang & Pizzeria Björkås, Stavsnäs hembageri, Stavsnäs by, Stavsnäs Grill & Lounge, Stavsnäs Vinterhamn, Stavsnäs Vedugnspizza, Stavsnäs Vinterhamn, Strömma Krog & Bistro, Kanalbaren, Vindö Krog, Fjällsviksvägen 2, AFFÄRER OCH HANDEL Abborrkroken Handel & Bar, Abborrkrokens brygga, Annelies Spel & Tobak, Djurö, A N- Rör, Djurö, Auktioner i Stavsnäs by: Ralph Bengtsson, Eva Skarbäck Keramik, Gransbergsvägen 39, Fyrverket, marint, lokalt hantverk, Stavsnäs vinterhamn, Djurö Färg & Marin AB, Ica Nära, Djurö, Ica Nära, Stavsnäs, Munkens Konditori, Gransbergsvägen 20, Rabatten, Djurö, LANTERNAN

11 Statoil, Djuröbron, Statoil, Sollenkroka (båt), Stavsnäsmacken, Preem, Stavsnäs vinterhamn, Vindö Byggvaror, Gamla Landsvägen 47, HOTELL, STUGOR OCH AKTIVITETER Djurönäset, , hotell & konferens Fågelbrohus, , hotell & konferens Vita Grindarna, Djurö, , stugor, kajaker, kiosk. TRANSPORTER SL, Storstockholms Lokaltrafik, Stavsnäs Båttaxi, Stavsnäs vinterhamn, Waxholmsbolaget, Välkommen till Vindö Byggvaror! - En riktig brädgård och komplett byggmaterielhandel med det mesta på lager. Med möjlighet att hämta vid vår kaj eller få varor utlevererade per bil eller båt. Historien om Vindö Byggvaror startade med ett sågverk 1935 och drivs nu vidare i tredje generation. Vår målsättning är att ge dig högsta kvalitet till låga priser med kortast möjliga leveranstid. Utöver ett byggvaruhus har Vindö Byggvaror ett tryckimpregneringsverk, eget hyvleri, trätorksanläggning samt egen båthamn med lastkaj. Vi producerar och säljer ett flertal unika produkter som t ex vårt populära egendesignade kök, Skärgårdsköket. Leveranser sker med egen lastbåt Hurtig Rut ut till hela Stockholms skärgård och är en viktig del av verksamheten. Vi har även egna lastbilar som i huvudsak levererar inom Värmdö kommun. Nu tillverkar vi pellets (8mm)! Boka nu för leverans i höst. Vår egen lastbåt Hurtig Rut transporterar upp till 40 ton i 23 knop i hela Stockholms Skärgård. Tel Fax km från Djuröbron! Skyltat! Öppet: vardagar Lördagar Semesterstängt vecka 30 och 31. LANTERNAN

12 Skärgårdsskolan mitt i byn Vilka fina lokaler! Och vilken underbar skolgård! I den här skolan vill jag också gå! Det utbrast en mamma då hon och hennes dotter visades runt på skolan inför terminsstarten. Och visst är det så, att Djurö skola har ett ovanligt fint läge. Bara ett stenkast från skolbyggnaderna ligger havet, och skogen finns inpå knuten. Passerar man Djurö by är det svårt att inte lägga märke till skolan som ligger mitt i byn. Den äldre tegelbyggnaden och de nyare husen i falurött vittnar om att Djurö skola är en stor arbetsplats för både barn och vuxna. Men vad händer egentligen innanför väggarna? Djurö skola har elever upp till och med klass 9. Varje dag kommer närmare 500 elever i åldrarna 6-16 år till skolan via buss, bil, båt eller till fots. Ett sjuttiotal vuxna har skolan som arbetsplats; lärare, fritidspersonal, vaktmästare, expeditionspersonal, elevvårdsteam, husmor med kökspersonal, lokalvårdare. Ett par dagar i veckan kommer det dessutom elever till Djurö från exempelvis Möja, Nämdö, Runmarö och Svartsö. På Djurö får dessa elever undervisning i de praktiska ämnena, såsom slöjd, idrott, musik, hemkunskap. Rektor Anders Jansson är ytterst ansvarig för skolans verksamhet. Djurö skola indelad i fyra gårdar med ett hundratal elever i varje gård. Två av gårdarna Lindgården och Rönngården är så kallade yngre gårdar med integrerad fritidsverksamhet till och med klass 4. Tallgården och Bokgården är äldregårdar, med elever i klass 5 9. Till varje gård hör ett arbetslag med lärare som huvudsakligen undervisar barnen i den egna gården. Indelningen i fyra gårdar ger alla fördelar som en mindre skola har alla känner alla vilket motverkar olika former av utanförskap. Ett verkligt lyft för skolan är den nya idrottshallen. Lokalerna som kan samla alla elever då det behövs, utnyttjas maximalt. När skoldagen 12 LANTERNAN

13 är slut kommer fritids dit, kvällar och helger används lokalerna främst av Djurö Vindö IF som har sina träningar och matcher där. Djurö bibliotek, filial till huvudbiblioteket i Gustavsberg, är en annan viktig tillgång som uppskattas av såväl lärare som elever genom nära samarbete. Bibliotekarierna hjälper eleverna i skolarbetet och ibland ordnas författarbesök i olika klasser. I skolans matsal, restaurang Tärnan, är det full fart från tidig morgon, till sen eftermiddag. Lunch för personer, frukost och mellanmål till fritidsbarnen och ett 50-tal lunchportioner till förskolan Djuröskutan som ligger ett stenkast från Djurö skola. Till skillnad från många andra skolor, lagas den mesta maten på plats. Varje dag serveras fräsch sallad till varmrätten. Barn och vuxna äter tillsammans i lugn miljö trots att många äter tillsammans! Nu längtar alla efter att strandområdet intill idrottshallen ska iordningsställas med mark och bryggor vilket kommunen har utlovat! Tanken är att viss utbildning ska äga rum där. Det kommer att innebära att skolans marina profil kommer att bli mycket tydligare för alla! Anna Lundström Föräldraledig lärare, Djurö skola ä Värmdö välkomnar fler gäster! Vår kommun har unika natur- och kulturvärden, vi har historiska minnesmärken och ett utbud inom konst och kultur som blir allt större. Dessutom har vi i kommunen en mängd kreativa och ambitiösa entreprenörer, stora som små, inom en massa områden. Med det läge vi har, med en fantastisk skärgård alldeles intill storstaden, har vi unika förutsättningar att utveckla en turism som är attraktiv för dem som besöker Värmdö och som samtidigt hjälper oss att utveckla kommunen till fördel för oss som bor här. Utvecklade besöksmål med attraktioner, boende, aktiviteter, mat och annat är något som starkt efterfrågas av turisterna. Det gör vår kommun mer attraktiv och intressant att besöka. En sådan utveckling gör också att vi som bor i kommunen får ökad service, fler affärer, restau ranger, bättre transporter och mycket annat. Det gör också att fler av de fast boende kan arbeta här ute istället för att behöva pendla. Värmdö kommun arbetar nu i flera projekt för att just utveckla turismen till Värmdö, till såväl fast landet som till alla skärgårdsöarna. Tillsam- LANTERNAN

14 som har namnet Stockholm the Capital of Scandinavia. Detta varumärke bygger på ett samarbete mellan 43 kommuner runt om i Stockholm Mälardalen, från Gävle i norr, Örebro i väster och Oxelösund i söder, och syftar till att utveckla Stockholm som etablerings- och besöksort. Sommaren innebär massor av evenemang i kommunen. Som här på bryggan vid Djurönäsets Skärgårdsfestival. mans med näringslivet vill Värmdö kommun åstadkomma en turism som ger oss boende en bättre livsmiljö samtidigt som den bevarar och skyddar känsliga naturområden. På det lokala planet etableras därför inom kort Visit Värmdö, ett samarbete mellan Värmdö kommun och näringslivet i kommunen. Visit Värmdö ska medverka till en ökad turism till hela området, bidra till ett utvecklat samarbete inom den lokala besöksnäringen, inklusive handeln, och marknadsföra Värmdö som ett attraktivt besöksmål. Förutom fritidsbesökare är även konferens- och mötesmarkna- den viktiga målgrupper för Visit Värmdö. På det regionala planet finns ett samarbete mellan flera kommuner i svenska och finska skärgården. Namnet för detta samarbete är Scandinavian Islands och här är avsikten främst att marknadsföra destinationen skärgårdsområdet och att verka för en långsiktigt hållbar turism. Scandinavian Islands ska också stötta den lokala besöksnäringen i skärgården. Dessa samarbeten kompletterar den stora satsningen som Stockholm nu går i spetsen för och 14 LANTERNAN

15 Tiotusen öar, tiotusen möjligheter. Tel

16 Restaurang, Grill & Café hela sommaren Restaurangen är öppen varje dag för frukost, dagens lunch och dagens middag. På söndagarna under juni till augusti (ej 24/6) serverar vi brunch à la Riksvasan. I sommar kan du ta emot precis alla som vill hälsa på. Utan att behöva bädda deras sängar. Sjöboden Café & Grill har öppet mån lör Sommarpaket Vi har tagit fram fyra attraktiva upplevelsepaket. Välj mellan golf, kajaksafari, en målarkurs eller lär dig segla under ledning av en olympisk guldmedaljör. Barnen har möjlighet att gå på cirkusskola. Se mer på Torsdagsklubb Kvällsunderhållning med artister som Peter Lundblad, Bernt Törnblom, Max Martins m fl. Söndagsgrill Grillkvällar med underhållning, Alla artister, trubadurer och andra happenings hittar du på Med reservation för ändringar Skärgårdssemester från 575:- / person i tvåbäddsrum, inkl frukost, moms Visst är det kul med besök men bor man längst ute i skärgården så kan det ibland bli för mycket. Då kan du hänvisa vännerna och släkten till oss. Från 29/6-5/8 har vi ett kanonerbjudande för privatgäster. I priset ingår förutom övernattning i tvåbäddsrum, en härlig frukostbuffé med hembakat bröd. Vill du så väntar vår stora lunchbuffé med salladsbord samt en härlig middag med smak av skärgården. Barn mellan 4 och 12 äter och bor för halva priset och de under 4 bor och äter helt gratis. Kan man ha det bättre? Dina gäster rår sig själva och du får också lite semester. Men man behöver inte bo på Djurönäset för att ta del av allt som händer här. Kom bara förbi på en bit mat eller fika, lyssna på musik eller var med på någon spännande aktivitet. Allt som händer hittar du på Välkommen! Tel

LINA FORSS. skräckinjagande. Jag kan verka. Möt författarinnan. evenemang i kalendariet Guide till Värmdö

LINA FORSS. skräckinjagande. Jag kan verka. Möt författarinnan. evenemang i kalendariet Guide till Värmdö Nr 2/2011, årgång 6 Din lokala redaktion i Värmdö UTKOMMER NU 4 GÅNGER PER ÅR 105 evenemang i kalendariet Guide till Värmdö Möt författarinnan LINA FORSS Jag kan verka skräckinjagande Familjesegling -

Läs mer

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske Uddevalla nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla Sommar BohusraceT kulturskolan Bassholmen Flugfiske Staden&DU// Intro NU ÖPPNAR VI NYTT HAMNKONTOR MED BUTIK I SÖDRA HAMNEN, UDDEVALLA Uthyrning

Läs mer

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 0 202 Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Stinsen Ljungbyholm 0480-00 76 5 min. bilresa söder om Kalmar avfart Ljungbyholm vid

Läs mer

Musikprofil med skärgården som reträttplats

Musikprofil med skärgården som reträttplats rubrik DÄR NJUTNINGEN BÖRJAR SOMMAR 09 LISA NILSSON: Musikprofil med skärgården som reträttplats LÅNGSEGLAREN LINDA LINDENAU: Att behärska sin båt ökar självkänslan Besök Värmdös vackraste hus Sommarmat

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning)

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning) w N S Stora Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred. 500 m 1 km e Dragedets Vandrarhemmet Möja gästhem Coop Långviks FRÅN MÖJA TILL ÖJA! CYKLA OCH VANDRA I SKÄRGÅRDEN Vi besöker Möja Möja ligger längst ut

Läs mer

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG Nr 3/2011, årgång 6 DIN LOKALA REDAKTION I VÄRMDÖ Affärsmannen och fårägaren STEFAN PERSSON Numera lever jag i nuet SPA GUIDE sidan 35 Möt företagare som uppfyllt sina drömmar VINN SPA-behandling UNG I

Läs mer

Kultur- och fritidsguide

Kultur- och fritidsguide Kultur- och fritidsguide Värmdö 2012 2013 - Skärgårdsliv - Aktiviteter i Värmdö - Spår- och vandringsleder - Intressanta kulturmiljöer - Naturreservat - Med mera... www.varmdo.se Klicka till innehåll STOCKHOLMS

Läs mer

Samarbete med Mongoliet s.3-7 Energipåfyllning i Deje s.8 Årets kvinna i och för näringslivet s.10 Sommarens evenemang s.14-15

Samarbete med Mongoliet s.3-7 Energipåfyllning i Deje s.8 Årets kvinna i och för näringslivet s.10 Sommarens evenemang s.14-15 Samarbete med Mongoliet s.3-7 Energipåfyllning i Deje s.8 Årets kvinna i och för näringslivet s.10 Sommarens evenemang s.14-15 Angelicas kommentar Tänk vad bra vi har det som bor i en demokrati! Vi får

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

15 september. Mordet i Höga 3-5

15 september. Mordet i Höga 3-5 15 september Mordet i Höga 3-5 Vad är lycka? Många människor har stora krav på lycka. Några satsar på en rymdresa, en del miljonärer kan inte få nog med pengar och egendom, utan de ska bli miljardärer.

Läs mer

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2. besök SMÅLAND

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2. besök SMÅLAND Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2 besök SMÅLAND Vem känner inte för lite fest då och då? Att unna sig lite extra och umgås med andra människor

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

GRÖNÖN BLIR TILLGÄNGLIGARE

GRÖNÖN BLIR TILLGÄNGLIGARE BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 2006 Grönön. Foto: Göran Mattsson GRÖNÖN BLIR TILLGÄNGLIGARE SKÖNA GRÖNA Ö! Att Askersunds kommun har begåvats med en underbar vildmarksskärgård

Läs mer

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 3 Nr 2 maj 2010 Nu med korsord Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är

Läs mer

Hembygden från sin bästa sida

Hembygden från sin bästa sida NUMMER 2 JUNI 2008 Hallsbergs kommun nära till bra barnomsorg rikt och engagerat föreningsliv rikt kulturliv naturnära och bra boende motion och idrott underbar natur högkvalitativ utbildning rikt och

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

Störst på Österlen. Torsdag 23/6 Vecka 25 2011 Årgång 26 www.osterlenmagasinet.se

Störst på Österlen. Torsdag 23/6 Vecka 25 2011 Årgång 26 www.osterlenmagasinet.se Konferens och resor Störst på Österlen Torsdag 23/6 Vecka 25 2011 Årgång 26 www.osterlenmagasinet.se Vi säljer utländskt trä i form av: Fasadpaneler / foder Trallvirke / altaner Brädor till plank / staket

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR MITT I SKÄRGÅRDEN Välkommen till Världsarvstaden Karlskrona NYCKELN TILL KÄRLEK Här kastar vi den i sjön SWEET TWEET Hela världen kunde följa Malin och Fredriks Twitterbröllop

Läs mer

Upptäck bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland

Upptäck bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland SLITE Upptäck bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD Gurkor i massor RAUKSPANING Slite Gurka producerar 35-40 ton per vecka, mars till oktober. Deras delikatess

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Din mat butik i Stockholms skärgård

Din mat butik i Stockholms skärgård 1 Välkommen! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Arholma Handel 0176-560 12 Tjockö Butik och Krog 0176-431 80 ICA Nära Högmarsö 0176-830 40 = Drivmedel och gasol = AGA Gasol = Hjärtstartare

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer