MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29. Loggbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29. Loggbok"

Transkript

1 MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29 Loggbok Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Sammanställd av Kasper Westerlund 1

2 ISSN ISBN Åbo 2006 Åbo Akademis tryckeri 2

3 Innehåll Förord Publikationer Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Meddelanden från Jungfrusundsprojektet Partredaren Rapport Utanför serierna Artiklar

4 Förord I år har det förflutit 70 år sedan Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi inledde sin verksamhet som Finlands första sjöhistoriska specialmuseum. Kopplingen till universitetet, Åbo Akademi, har av naturliga skäl kommit att prägla verksamheten och bidragit till det intresse för forskning som framför allt tagit sig uttryck i forskarseminarier, publikationsverksamhet och i en aktiv insamling av maritimhistoriskt traditionsmaterial. För drygt 20 år sedan deponerades museets omfattande föremålssamling i Åbo stads sjöfartsmuseum med senare överstyrning till Stiftelsen Forum Marinum. Verksamheten kom tidigt att inriktas på arkiv, bibliotek och forskning vilket man också ville framhäva med namnbytet år Idag verkar Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi som ett specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Verksamheten bygger huvudsakligen på insamling och dokumentation av material som belyser sjöfartens, fiskeriets och den maritima kulturens historia. Institutet upprätthåller ett omfattande specialbibliotek och bedriver seminarie- och publikationsverksamhet. Institutet har ett nära samarbete med Forum Marinum. Sedan år 1936 har museets forskningsresultat publicerats i fyra egna skriftserier. Utöver att serierna presenterat de egna forskningsresultaten har de framför allt fungerat som forum för utomstående sjöhistoriker, maritimetnologer och marinarkeologer. Utanför de egentliga serierna har Sjöhistoriska också gett ut ett antal övriga publikationer. Museets första serie, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, som efter museets namnbyte heter Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, utkommer fortsättningsvis och omfattar i dag 29 volymer. Serien inleddes med Stadgar för Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och tidningsuttalanden med anledning av museets grundande, År 1975 utkom John Hackmans avhandling, Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet: en undersökning av partrederiorganisationen som nummer 1 i serien Rapport. Avhandlingen är tills vidare den enda publikationen i serien. Som informationsblad för museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi utgavs serien Partredaren under åren med ett årligt nummer. Då det första numret av 5

5 Partredaren utgavs hade en stor räddningsoperation genomförts till förmån för museifartyget Sigyn. Åren utgjorde hon en central del av museets samlingar och kom att bli något av en symbol för museet. Med informationsbladet Partredaren ville museet hålla kontakten till de personer och organisationer som på olika sätt deltog i operationen. Serien lades ned efter att ansvaret för Sigyn år 1994 övertogs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn. Partredaren har förutom information om Sigyn och Sjöhistoriska museet också innehållit vetenskapliga artiklar. Skriftserien Meddelanden från Jungfrusundsprojektet som utkommit sedan år 1987 har främst innehållit föredrag som hållits vid Nordiska maritimhistoriska forskargruppens (N.M.F.) seminarier och symposier. Idag omfattar serien åtta volymer. Till följd av att institutets publikationer tryckts i små upplagor och då det i år alltså förflutit 70 år sedan den första publikationen kom ur tryck är vissa volymer idag svåra att få tag i. En stor del av de 135 artiklar som ingått i serierna är också okända för forskare och för den stora allmänheten. Med denna lilla skrift vill Sjöhistoriska institutet därför uppmärksamma den i förhållande till enhetens ringa storlek rätt omfattande produktionen, som inte hade varit möjlig utan allt det värdefulla arbete som gjorts av kolleger och vänner i hem- och utlandet. Ett varmt tack till alla som medverkat under åren. Skriften utgör således en bibliografisk förteckning över institutets 58 publikationer samt en förteckning över artiklar som ingått i serierna. Publikationerna är förtecknade serievis, artiklarna alfabetiskt enligt författarnas efternamn. Totalt omfattar publikationerna sidor. Åbo i oktober 2006 Kasper Westerlund 6

6 Publikationer Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 1. Stadgar för sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och tidningsuttalanden med anledning av museets grundande. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 1, Åbo 1936, 24 s. 2. Andersson, Sven: De första ångbåtarna Åbo-Stockholm: Ett hundraårsminne. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 2, Åbo 1936, 8 s. 3. Andersson, Sven: Kring två kungsristningar vid en åländsk farled. Meddelanden från Sjö historiska museet vid Åbo Akademi nr 3, Åbo 1937, 13 s. 4. Andersson, Sven: När Otto Reinhold Spoof räddade briggen Caledonias besättning. Ett hundraårsminne. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 4, Åbo 1937, 7 s. 5. Grönstrand, Lars: Finländska seglare I: Frideborg, Carmen, Varma, Shakespeare, Herzogin Cecilie. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 5, Åbo 1938, 36 s. 6. Grönstrand, Lars & Andersson, Sven: Finländska seglare II: Fred, Olivebank, Lotos. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1938, 35 s. 7. Eriksson, Birger: Åbo Navigationsskola och Navigationsinstitut Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 7, Åbo 1942, 72 s. 8. Nordström, W.E: Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo: En minnesskrift till sjuttiofemårsjubileet. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 8, Åbo 1943, 101 s. 9. Grönstrand, Lars: Finländska seglare III: Salama av Gamlakarleby. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 9, Åbo 1943, 56 s. 7

7 10. Grönstrand, Lars: Finländska seglare IV: Altai, Aalto, Sverre, Killoran. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, 48 s. 11. Törnroos, Birger: Båtar och båtbyggeri i Ålands östra skärgård Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 11, Åbo 1968, 168 s. [Andra oförändrade upplagan, Ekenäs ISBN ]. 12. Andersson, Sven (utg.): Valfångardagböcker förda på Åbo-skeppen Suomi och Turku under 1850-talet. Med inledning utgivna av Sven Andersson. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 12, Ekenäs 1971, 85 s. 13. Törnroos, Birger: Öståländska fiskebåtar förr och nu. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 13, Jakobstad 1978, 214 s. ISBN Stolzmann, Holger: Fullriggaren Glenard från Helsingfors Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 14, Åbo 1981, 31 s. ISBN Grönstrand, Lars: Hur seglades och manövrerades en bark? & Stolzmann, Holger: Fyra finländska djupvattenseglare (Hermes, Valkyrian, Winnipeg, Harbinger). Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 15, Åbo 1984, 51 s. ISBN Gustafsson, Allan: Åboländsk bygdesjöfart under segel. Vinden bar hem: jakter, galeaser, fisksumpar och kajutbåtar före de gamlas minne och fram mot vår egen tid. [Andra oförändrade delupplagan.] Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16, Nystad 1985, 256 s. ISBN Storå, Nils: Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 17, Åbo 1986, 36 s. ISBN Storå, Nils & Montin, Kim (red.): Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Jubileumssymposium. Meddelanden från Sjö his toriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, 58 s. ISBN Storå, Siv: Christoffer H. Ericsson. Bibliografisk förteckning Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 19, Åbo 1995, 80 s. ISBN Storå, Nils & Montin, Kim (red.): Sjömannen Från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, 80 s. ISBN

8 Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 21. Ericsson, Christoffer H. (utg.): En Junkares väg till Midshman i Nikolai I:s flotta. Ernst Julius Thitz konceptbok från 1840 till ca Med företal och kommentarer av Christoffer H. Ericsson. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 21, Åbo 2000, 98 s. ISBN Lehtonen, Kristian: Hur ett fartyg blev räddat: rapport om grundreparationen av museifartyget Sigyn = Kuinka eräs laiva pelastettiin: raportti museolaiva Sigynin peruskorjauksesta = Saving a Ship: a Report on the Comprehensive Repairs of the Museum Ship Sigyn. Med delanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 22, Åbo 2002, 143 s. ISBN [Parallelltext på svenska, finska och engelska]. 23. Westerlund, Kasper: Beckholmen i Åbo: ett maritimt lokalsamhälle och dess omvandling. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 23, Åbo 2003, 104 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn riggas. Text och teckningar av Lars Grönstrand ( ). Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 24, Åbo 2004, 60 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn rikataan. Teksti ja piirrokset Lars Grönstrand ( ). Käännös Matti Nurmi. Åbo Akademin merihistorian laitoksen julkaisuja 25, Turku 2004, 60 s. ISBN Grönstrand, Lars: Rigging the Sigyn. Text and sketches by Lars Grönstrand ( ). Translation from Swedish to English: Jocelyn & Allan Palmer. Reports from the Institute of Maritime History at Åbo Akademi University 26, Åbo 2004, 60 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, 276 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Sjöhistoriska arkivkällor: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Korpoström och Åbo 7-8 oktober Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, 128 s. ISBN Westerlund, Kasper: Loggbok: Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 29, Åbo 2006, 29 s. ISBN

9 Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 1. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri: Ett urval föredrag från ett sjöhistoriskt symposium i Mariehamn 2-4 juni 1983 arrangerat av Ålands sjöfartsmuseum och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, 65 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, 94 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 3: I vedlast över Skiftet och Ålands hav: Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på galeasen Albanus augusti Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, 92 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Väddö 1-3 augusti Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 4, Åbo 1996, 67 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 28 november Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, 130 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst: Sjöhistoriskt jubileumssymposium i Åbo 24 november Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, 105 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön: Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på minfartyget Hämeenmaa 27 september Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 7, Åbo 2003, 87 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 24 oktober Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, 131 s. ISBN X. 10

10 Partredaren 1. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 1], Åbo 1980, 4 s. 2. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 2], Åbo 1981, 6 s. 3. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 3], Åbo 1982, 4 s. 4. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 4], Åbo 1983, 4 s. 5. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 5], Åbo 1984, 16 s. 6. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 6], Åbo 1985, 14 s. 7. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 7], Åbo 1986, 21 s. 8. Syrjälä, Mikael (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 8], Åbo 1987, 29 s. 9. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 9], Åbo 1989, 32 s. [ISSN X från detta år]. 10. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 10], Åbo 1990, 18 s. 11. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11, Åbo 1991, 32 s. 12. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 12], Åbo 1992, 22 s. 13. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 13], Åbo 1993, 31 s. 14. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 14], Åbo 1994, 25 s. 15. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 15], Åbo 1996, 22 s. 11

11 Rapport 1. Hackman, John: Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet: en undersökning av partrederiorganisationen. Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, Rapport 1, Åbo 1975, 135 s. Utanför serierna Grönstrand, Lars: Sigyn. Herausgegeben von dem Museum für Seefahrtsgeschichte der Åbo Akademi. Übersetzung ins Deutsche: Gabriella Lindblom. Helsinki 1983, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Julkaisija: Åbo Akademin Merihistoriallinen museo. Helsinki 1980, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Translated to english by Cristopher Grapes. Published by the Maritime Museum of Åbo Akademi. Helsinki 1980, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Utgiven av Sjöhistoriska Museet vid Åbo Akademi. Helsingfors 1980, 16 s. ISBN Innehållsförteckning till arkivaliesamlingen / Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi. Åbo 1986, 163 s. ISBN

12 Artiklar A Ala-Pöllänen, Anne: Lotskuttern Pitkäpaasi och lotsning i östra Finska viken i början av 1900-talet. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Alopaeus, Harry: Vad kan ett vanligt vrak berätta och till vilket pris? Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseg lation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhis toriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Andersson, Sven: Fregattskeppet Lotos. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Auvinen, Eero: Traditioner och vardag på den finska flottans fartyg. Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Auvinen, Visa: Gästbok från pansarfartyget Väinämöinens officersmäss. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s B Björklund, Anders: Hamnkranar resliga redskap i hamnarnas kulturlandskap. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Björklund, Sven: En jungmansseglats med Sigyn Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 5], Åbo 1984, s Börman, Jan-Erik: Skeppsbyggnadsplatser i Åboland Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelan den från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, s

13 Cederlund, Carl-Olof: Från Carl Reinhold Berch till Nils Månsson Mandelgren om begreppet sjöhistoria och dess innebörder från frihetstiden till senare delen av talet i Sverige. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Cederlöf, Henrik: Fiskexport från Ekenäs skärgård till Reval i slutet av 1800-talet. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s D C Cederlund, Carl Olof: A Systematic Approach to the Study of the Remains of Old Boats and Ships. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jung frusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, s Djerf, Anders: Kappsegling med Roslagens storbåtar. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s E Engman, Max: Erik Julin. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Med delanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s

14 Ericsson, Christoffer H: E.S.Y.C. ett segelsällskap i 1930-talets Reval. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Ericsson, Christoffer H: Förord. Jungfrusund 2: Maritima medel tidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989a, s Ericsson, Christoffer H: Jungfrusundsprojektet en presentation. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987a, s Ericsson, Christoffer H: Presentation av Sjöhistoriska institutets nyutkomna bok En junkares väg till midshman i Nikolai I:s flotta. Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Ericsson, Christoffer H: Tidigt finskt stålbygge mot bakgrunden av Sandvikens Skeppsdocka. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987b, s Ericsson, Christoffer H: Latinriggen, dess ursprung och praktiska bruk: kommentarer till en svit av väggkartor i Vatikanen. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Ericsson, Christoffer H: Med malm och järn över Ålands hav. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jung fru sundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Ericsson, Christoffer H: Menige mans vedermödor mellan däcken i 1700-talets örlogsflottor. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s

15 Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim: Förord. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993a, s. 9. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim: Preface. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993b, s. 10. Ericsson, Henry M: se Ericsson, Christoffer H. & Ericsson, Henry M Ervo, Hannu: Kaljaasin kipparista tankkilaivan päälliköksi. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s F Fischer, Stephen: Maritime Transition in Devon, 1780s to the 1980s. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jung frusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Ericsson, Christoffer H: Timrade bryggkonstruktioner vid Högholm i Hitis. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989b, s Ericsson, Christoffer H. & Ericsson, Henry M: Åbo Båtvarf ägare, konstruktörer och klienter i tider av välstånd. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s Forssell, Henry: Nordisk Maritimhistorisk Forskargrupp (NMF). Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhis toriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s. 1. G Gallén, Jarl: Kökar, klosterbröderna och havet. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, s

16 Genrup, Kurt: Förord. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusunds projektet nr 5, Åbo 1998, s Grönstrand, Ingunn & Grönstrand, Lars: Maritimt språkbruk och missbruk av sjö termer. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 9], Åbo 1988, s Grönstrand, Lars: Barkskeppen Aalto och Sverre. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s Grönstrand, Lars: Barkskeppet Altai av Vårdö. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s Grönstrand, Lars: Barkskeppet Fred. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Grönstrand, Lars: Hur man driver nåt i ett träskrov. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s Grönstrand, Lars: Hur seglades och manövrerades en bark? Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 15, Åbo 1984, s Grönstrand, Lars: Pumpa, pumpa, pumpa: om arbetssånger ombord och i land. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 12], Åbo 1992, s Grönstrand, Lars: Stålbarkskeppet Killoran. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s

17 Grönstrand, Lars: Tunnor och ton, läster, salmar m.m. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 10], Åbo 1990, s Grönstrand, Lars: Ångfartyget Vega. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 6], Åbo 1985, s Grönstrand, Lars: 4-mastade stålbarken Olivebank. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Grönstrand, Lars: se även Grönstrand, Ingunn & Grönstrand, Lars H Hackman, John: Den långa vägen till redare: karriären från kajutvakt till redare i bygdeseglationen. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s Hackman, John: Redaren i bygdeseglationen. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jungfru sundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Hackman, John: se även Storå, Nils & Montin, Kim & Hackman, John Hakala, Pertti: Sjöhistoriskt material i Riksarkivet. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Henningsen, Henning: Maritimhistorisk samarbejde i nordisk og internationalt perspektiv. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s

18 Hinkkanen, Merja-Liisa: Gemensamt hav, gemensam kultur? Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 7, Åbo 2003, s Holmberg, Nils A: Åbo hamn. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Holst, Juta: Bostadsskicket och den materiella kulturen hos estlandssvenskarna. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Huldén, Niklas: Bruksbåtar i sydvästra Finlands och Ålands skärgård. Några iakttagelser utgående från boupp teckningar. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Hult, Eva & Vretblad, Gunvor: Sjöhistoriska museets arkiv igår, idag och i morgon. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjö historiska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s I Iisalo, Taimo: Om sjömännens skrivkonst under segelfartygstiden. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s K Kaijser, Ingrid: Sjömannens yrke ur hustruns perspektiv. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s

19 Kaukiainen, Yrjö: Sjöfarten på Östersjön från till 1900-talet. Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön. Meddelanden från Jungfrusundsprojek tet nr 7, Åbo 2003, s Kaukiainen, Yrjö: Sjöfartshistoria nostalgi eller forskning? Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Kaukiainen, Yrjö: Trälaster över Östersjön: Den finländska östersjöfarten under segel (ca ). Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Kallberg, Ulla: David Ericsson, redare och yrkesman. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Kallberg, Ulla: Något om allmogeseglation i Finland. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Kerkkonen, Gunvor: Bondeseglares vinterfärder. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, s Knorring, Nils von: Allan Staffans den karismatiske skeppsbyggaren. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Med delanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s Kujanen, Hannu: Skeppsbyggmästare Carl Johan Fredrik Jörgensen tre årtionden i den finländska skeppsbyggnadshistorien. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 8], Åbo 1987, s

20 Kujanen, Hannu: Suomalaisen kaljaasin alku perä ja kehitys 1800-luvun lopulle. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s L Lambert, Andrew: Making the modern Naval rating: from the Shannon-Chesapeake action of 1813 to continuous service in Jungfrusund 6: Män niskan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Lambert, Andrew: Åland, Bomarsund and Anglo-Russian relations: Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Lievonen, Juhani: Beslutsfattande på sjön och dess följder. Operation Nil observationer av en tysk sjökrigsoperation i december Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Lindholm, Marcus: Den åländska galeasflottan och Estland. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Lindholm, Marcus: Historiska fartygs-, vrakoch förlisningsregister på Åland. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Lindholm, Marcus: Skutan i åländskt tal skutorna, människorna och miljöerna. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårds kultur, 21

Skärgård 10 Skärgård 4 2011

Skärgård 10 Skärgård 4 2011 10 Skärgård 4 2011 Dagboksanteckningar från Kaj Dahls båtresor i skärgården 1974-1976 SOMMAREN 1974 TISDAG 13.8.1974 (Ekenäs-Vänö) Uppköp i Ekenäs av mat och bensin. Sedan start kl. 13.00. Vi körde sju

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial BIDRAG TILL KÄNNEDOM AV FINLANDS NATUR OCH FOLK Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten } 148 Christian Ahlström SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje UGL-guiden erbjuder endast kvalitetssäkrade kurser som alla uppfyller Försvarsmaktens krav på kvalitet, kursinnehåll och handledarkompetens. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. För

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Sjöfararkusten Småland Öland. En presentation. Anders Berg

Sjöfararkusten Småland Öland. En presentation. Anders Berg Linnea på kryss på Gamlebyviken. Sjöfararkusten Småland Öland En presentation Anders Berg Kalmar län har cirka 20 mil kust från norr till söder. Norra halvan rymmer en rik skärgård. Södra halvan, det egentliga

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR LÄRARE OM MUSEET OCH VÅR PEDAGOGISKA VERKSAMHET

INFORMATIONSBLAD FÖR LÄRARE OM MUSEET OCH VÅR PEDAGOGISKA VERKSAMHET INFORMATIONSBLAD FÖR LÄRARE OM MUSEET OCH VÅR PEDAGOGISKA VERKSAMHET Som lärare kan du förbereda dig och din klass inför ett studiebesök på Ålands Jakt- och Fiskemuseum. Antingen kan du med hjälp av denna

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

Skärgård 8 Skärgård 3 2011

Skärgård 8 Skärgård 3 2011 8 Skärgård 3 2011 Om boende och distansarbete i skärgården: försöka duger! TEXT: JAN-ÅKE TÖRNROOS Bild: Håkan Eklund I mer än sex år har jag varit inskriven som fast boende i Brändö kommun på Åland. Min

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning en del av Statens maritima museer Ansökan om kulturhistorisk märkning av Ansökan avser Kulturhistorisk märkning Traditionsfartygsklassning Upplysningar se sidan 7 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Registerbeteckning

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2008

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2008 Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2008 Tidpunkt: 28 november 2008 kl 1100 1500 Plats: Båtsmansrummet på Hotel Arkipelag Närvarande: Jan-Erik Mattsson (ordförande), Katrin Sjögren, Mats Perämaa, Britt

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011 G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 innehöll flera viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, på Kungliga Biblioteket i Humlegården

Läs mer

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Värdföreningar för 2014 års varvsforum var de varvshistoriska föreningarna i Karlskrona och Sölvesborg. Årets varvforum arrangerades inledningsvis

Läs mer

Tema 11 Över vida vatten - Årskurs 5

Tema 11 Över vida vatten - Årskurs 5 Över vida vatten För att kunna ta sig över smala vatten har vi lärt oss att bygga broar. För att ta sig över stora sjöar och hav har användandet av andra naturkrafter och tekniker krävts av människan.

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

"Med vårt västra grannland som förebild"

Med vårt västra grannland som förebild MEDDELANDEN FRÅN STIFTELSENS FÖR ÅBO AKADEMI FORSKNINGSINSTITUT "Med vårt västra grannland som förebild" En undersökning av policydiffusion Sverige till Finland från LA URI KAR VONEN AKADEMISK AVHANDLING

Läs mer

Forskningsprojektet Medeltida sjöfart och segelleder längs svenska Östersjökusten, dess bakgrund och genomförande t. o. m. 1989 - en interimrapport

Forskningsprojektet Medeltida sjöfart och segelleder längs svenska Östersjökusten, dess bakgrund och genomförande t. o. m. 1989 - en interimrapport Forskningsprojektet Medeltida sjöfart och segelleder längs svenska Östersjökusten, dess bakgrund och genomförande t. o. m. 1989 - en interimrapport Cederlund, Carl Olof Fornvännen 1991(86), s. 17-20 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_017

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner i Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags förvaltningsråd Kommunfullmäktigeledamot

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax Ålands fredsinstitut www.peace.ax Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid Jobba till sjöss nära hemma Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid 2 Intressanta utvecklingsmöjligheter för duktigt sjöfolk

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Informationsbrev September 2008

Informationsbrev September 2008 Ålands Vindenergi Andelslag Informationsbrev September 2008 Utgåva nr 1 Hamngatan 8, 22100 Mariehamn, Tel 018-12065 Fax 018-12090 www.alandsvindenergi.ax e-mail: info@alandsvindenergi.ax Huvudartiklar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Helsingfors Aftonblad 1893-1895 Aftonposten 1895-1900

Helsingfors Aftonblad 1893-1895 Aftonposten 1895-1900 Helsingfors Aftonblad 1893-1895 Aftonposten 1895-1900 Andreas Andersson och Sandra Arrila 18/10 2009 Projektarbete i Mediehistoria Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Innehållsförteckning

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA NORRLANDSK SKOGSHISTORIA Måinniskan, skogen och industrin \e*$s ') 9? Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8-9 april1992 Umeä1992 Denna rapport tir en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas o Aland de 6,000 öarnas arkipelag och de ryktbara segelskeppens hemort Flygbild av s redd.

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Skeppsföreningen Albanus rf.

Skeppsföreningen Albanus rf. Skeppsföreningen Albanus rf. Medlemsbrev december 2009 1 Skeppsföreningen Albanus rf Föreningens ändamål är att tillvarata och förmedla kunskap, färdigheter, kultur och traditioner om seglation, fartyg,

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05 Ank.datum 4.6.2015 Diarienr. ÅLR 2015/6732 Diariebtkn. 570 Jakt- och viltvård Adolfsson Jan-Erik Tillstånd för skyddsjakt på gråsäl Ank.datum

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer