MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29. Loggbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29. Loggbok"

Transkript

1 MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29 Loggbok Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Sammanställd av Kasper Westerlund 1

2 ISSN ISBN Åbo 2006 Åbo Akademis tryckeri 2

3 Innehåll Förord Publikationer Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Meddelanden från Jungfrusundsprojektet Partredaren Rapport Utanför serierna Artiklar

4 Förord I år har det förflutit 70 år sedan Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi inledde sin verksamhet som Finlands första sjöhistoriska specialmuseum. Kopplingen till universitetet, Åbo Akademi, har av naturliga skäl kommit att prägla verksamheten och bidragit till det intresse för forskning som framför allt tagit sig uttryck i forskarseminarier, publikationsverksamhet och i en aktiv insamling av maritimhistoriskt traditionsmaterial. För drygt 20 år sedan deponerades museets omfattande föremålssamling i Åbo stads sjöfartsmuseum med senare överstyrning till Stiftelsen Forum Marinum. Verksamheten kom tidigt att inriktas på arkiv, bibliotek och forskning vilket man också ville framhäva med namnbytet år Idag verkar Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi som ett specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Verksamheten bygger huvudsakligen på insamling och dokumentation av material som belyser sjöfartens, fiskeriets och den maritima kulturens historia. Institutet upprätthåller ett omfattande specialbibliotek och bedriver seminarie- och publikationsverksamhet. Institutet har ett nära samarbete med Forum Marinum. Sedan år 1936 har museets forskningsresultat publicerats i fyra egna skriftserier. Utöver att serierna presenterat de egna forskningsresultaten har de framför allt fungerat som forum för utomstående sjöhistoriker, maritimetnologer och marinarkeologer. Utanför de egentliga serierna har Sjöhistoriska också gett ut ett antal övriga publikationer. Museets första serie, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, som efter museets namnbyte heter Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, utkommer fortsättningsvis och omfattar i dag 29 volymer. Serien inleddes med Stadgar för Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och tidningsuttalanden med anledning av museets grundande, År 1975 utkom John Hackmans avhandling, Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet: en undersökning av partrederiorganisationen som nummer 1 i serien Rapport. Avhandlingen är tills vidare den enda publikationen i serien. Som informationsblad för museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi utgavs serien Partredaren under åren med ett årligt nummer. Då det första numret av 5

5 Partredaren utgavs hade en stor räddningsoperation genomförts till förmån för museifartyget Sigyn. Åren utgjorde hon en central del av museets samlingar och kom att bli något av en symbol för museet. Med informationsbladet Partredaren ville museet hålla kontakten till de personer och organisationer som på olika sätt deltog i operationen. Serien lades ned efter att ansvaret för Sigyn år 1994 övertogs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn. Partredaren har förutom information om Sigyn och Sjöhistoriska museet också innehållit vetenskapliga artiklar. Skriftserien Meddelanden från Jungfrusundsprojektet som utkommit sedan år 1987 har främst innehållit föredrag som hållits vid Nordiska maritimhistoriska forskargruppens (N.M.F.) seminarier och symposier. Idag omfattar serien åtta volymer. Till följd av att institutets publikationer tryckts i små upplagor och då det i år alltså förflutit 70 år sedan den första publikationen kom ur tryck är vissa volymer idag svåra att få tag i. En stor del av de 135 artiklar som ingått i serierna är också okända för forskare och för den stora allmänheten. Med denna lilla skrift vill Sjöhistoriska institutet därför uppmärksamma den i förhållande till enhetens ringa storlek rätt omfattande produktionen, som inte hade varit möjlig utan allt det värdefulla arbete som gjorts av kolleger och vänner i hem- och utlandet. Ett varmt tack till alla som medverkat under åren. Skriften utgör således en bibliografisk förteckning över institutets 58 publikationer samt en förteckning över artiklar som ingått i serierna. Publikationerna är förtecknade serievis, artiklarna alfabetiskt enligt författarnas efternamn. Totalt omfattar publikationerna sidor. Åbo i oktober 2006 Kasper Westerlund 6

6 Publikationer Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 1. Stadgar för sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och tidningsuttalanden med anledning av museets grundande. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 1, Åbo 1936, 24 s. 2. Andersson, Sven: De första ångbåtarna Åbo-Stockholm: Ett hundraårsminne. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 2, Åbo 1936, 8 s. 3. Andersson, Sven: Kring två kungsristningar vid en åländsk farled. Meddelanden från Sjö historiska museet vid Åbo Akademi nr 3, Åbo 1937, 13 s. 4. Andersson, Sven: När Otto Reinhold Spoof räddade briggen Caledonias besättning. Ett hundraårsminne. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 4, Åbo 1937, 7 s. 5. Grönstrand, Lars: Finländska seglare I: Frideborg, Carmen, Varma, Shakespeare, Herzogin Cecilie. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 5, Åbo 1938, 36 s. 6. Grönstrand, Lars & Andersson, Sven: Finländska seglare II: Fred, Olivebank, Lotos. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1938, 35 s. 7. Eriksson, Birger: Åbo Navigationsskola och Navigationsinstitut Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 7, Åbo 1942, 72 s. 8. Nordström, W.E: Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo: En minnesskrift till sjuttiofemårsjubileet. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 8, Åbo 1943, 101 s. 9. Grönstrand, Lars: Finländska seglare III: Salama av Gamlakarleby. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 9, Åbo 1943, 56 s. 7

7 10. Grönstrand, Lars: Finländska seglare IV: Altai, Aalto, Sverre, Killoran. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, 48 s. 11. Törnroos, Birger: Båtar och båtbyggeri i Ålands östra skärgård Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 11, Åbo 1968, 168 s. [Andra oförändrade upplagan, Ekenäs ISBN ]. 12. Andersson, Sven (utg.): Valfångardagböcker förda på Åbo-skeppen Suomi och Turku under 1850-talet. Med inledning utgivna av Sven Andersson. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 12, Ekenäs 1971, 85 s. 13. Törnroos, Birger: Öståländska fiskebåtar förr och nu. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 13, Jakobstad 1978, 214 s. ISBN Stolzmann, Holger: Fullriggaren Glenard från Helsingfors Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 14, Åbo 1981, 31 s. ISBN Grönstrand, Lars: Hur seglades och manövrerades en bark? & Stolzmann, Holger: Fyra finländska djupvattenseglare (Hermes, Valkyrian, Winnipeg, Harbinger). Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 15, Åbo 1984, 51 s. ISBN Gustafsson, Allan: Åboländsk bygdesjöfart under segel. Vinden bar hem: jakter, galeaser, fisksumpar och kajutbåtar före de gamlas minne och fram mot vår egen tid. [Andra oförändrade delupplagan.] Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16, Nystad 1985, 256 s. ISBN Storå, Nils: Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 17, Åbo 1986, 36 s. ISBN Storå, Nils & Montin, Kim (red.): Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Jubileumssymposium. Meddelanden från Sjö his toriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, 58 s. ISBN Storå, Siv: Christoffer H. Ericsson. Bibliografisk förteckning Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 19, Åbo 1995, 80 s. ISBN Storå, Nils & Montin, Kim (red.): Sjömannen Från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, 80 s. ISBN

8 Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 21. Ericsson, Christoffer H. (utg.): En Junkares väg till Midshman i Nikolai I:s flotta. Ernst Julius Thitz konceptbok från 1840 till ca Med företal och kommentarer av Christoffer H. Ericsson. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 21, Åbo 2000, 98 s. ISBN Lehtonen, Kristian: Hur ett fartyg blev räddat: rapport om grundreparationen av museifartyget Sigyn = Kuinka eräs laiva pelastettiin: raportti museolaiva Sigynin peruskorjauksesta = Saving a Ship: a Report on the Comprehensive Repairs of the Museum Ship Sigyn. Med delanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 22, Åbo 2002, 143 s. ISBN [Parallelltext på svenska, finska och engelska]. 23. Westerlund, Kasper: Beckholmen i Åbo: ett maritimt lokalsamhälle och dess omvandling. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 23, Åbo 2003, 104 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn riggas. Text och teckningar av Lars Grönstrand ( ). Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 24, Åbo 2004, 60 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn rikataan. Teksti ja piirrokset Lars Grönstrand ( ). Käännös Matti Nurmi. Åbo Akademin merihistorian laitoksen julkaisuja 25, Turku 2004, 60 s. ISBN Grönstrand, Lars: Rigging the Sigyn. Text and sketches by Lars Grönstrand ( ). Translation from Swedish to English: Jocelyn & Allan Palmer. Reports from the Institute of Maritime History at Åbo Akademi University 26, Åbo 2004, 60 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, 276 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Sjöhistoriska arkivkällor: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Korpoström och Åbo 7-8 oktober Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, 128 s. ISBN Westerlund, Kasper: Loggbok: Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 29, Åbo 2006, 29 s. ISBN

9 Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 1. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri: Ett urval föredrag från ett sjöhistoriskt symposium i Mariehamn 2-4 juni 1983 arrangerat av Ålands sjöfartsmuseum och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, 65 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, 94 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 3: I vedlast över Skiftet och Ålands hav: Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på galeasen Albanus augusti Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, 92 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Väddö 1-3 augusti Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 4, Åbo 1996, 67 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 28 november Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, 130 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst: Sjöhistoriskt jubileumssymposium i Åbo 24 november Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, 105 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön: Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på minfartyget Hämeenmaa 27 september Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 7, Åbo 2003, 87 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 24 oktober Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, 131 s. ISBN X. 10

10 Partredaren 1. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 1], Åbo 1980, 4 s. 2. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 2], Åbo 1981, 6 s. 3. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 3], Åbo 1982, 4 s. 4. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 4], Åbo 1983, 4 s. 5. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 5], Åbo 1984, 16 s. 6. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 6], Åbo 1985, 14 s. 7. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 7], Åbo 1986, 21 s. 8. Syrjälä, Mikael (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 8], Åbo 1987, 29 s. 9. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 9], Åbo 1989, 32 s. [ISSN X från detta år]. 10. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 10], Åbo 1990, 18 s. 11. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11, Åbo 1991, 32 s. 12. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 12], Åbo 1992, 22 s. 13. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 13], Åbo 1993, 31 s. 14. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 14], Åbo 1994, 25 s. 15. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 15], Åbo 1996, 22 s. 11

11 Rapport 1. Hackman, John: Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet: en undersökning av partrederiorganisationen. Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, Rapport 1, Åbo 1975, 135 s. Utanför serierna Grönstrand, Lars: Sigyn. Herausgegeben von dem Museum für Seefahrtsgeschichte der Åbo Akademi. Übersetzung ins Deutsche: Gabriella Lindblom. Helsinki 1983, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Julkaisija: Åbo Akademin Merihistoriallinen museo. Helsinki 1980, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Translated to english by Cristopher Grapes. Published by the Maritime Museum of Åbo Akademi. Helsinki 1980, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Utgiven av Sjöhistoriska Museet vid Åbo Akademi. Helsingfors 1980, 16 s. ISBN Innehållsförteckning till arkivaliesamlingen / Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi. Åbo 1986, 163 s. ISBN

12 Artiklar A Ala-Pöllänen, Anne: Lotskuttern Pitkäpaasi och lotsning i östra Finska viken i början av 1900-talet. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Alopaeus, Harry: Vad kan ett vanligt vrak berätta och till vilket pris? Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseg lation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhis toriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Andersson, Sven: Fregattskeppet Lotos. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Auvinen, Eero: Traditioner och vardag på den finska flottans fartyg. Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Auvinen, Visa: Gästbok från pansarfartyget Väinämöinens officersmäss. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s B Björklund, Anders: Hamnkranar resliga redskap i hamnarnas kulturlandskap. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Björklund, Sven: En jungmansseglats med Sigyn Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 5], Åbo 1984, s Börman, Jan-Erik: Skeppsbyggnadsplatser i Åboland Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelan den från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, s

13 Cederlund, Carl-Olof: Från Carl Reinhold Berch till Nils Månsson Mandelgren om begreppet sjöhistoria och dess innebörder från frihetstiden till senare delen av talet i Sverige. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Cederlöf, Henrik: Fiskexport från Ekenäs skärgård till Reval i slutet av 1800-talet. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s D C Cederlund, Carl Olof: A Systematic Approach to the Study of the Remains of Old Boats and Ships. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jung frusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, s Djerf, Anders: Kappsegling med Roslagens storbåtar. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s E Engman, Max: Erik Julin. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Med delanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s

14 Ericsson, Christoffer H: E.S.Y.C. ett segelsällskap i 1930-talets Reval. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Ericsson, Christoffer H: Förord. Jungfrusund 2: Maritima medel tidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989a, s Ericsson, Christoffer H: Jungfrusundsprojektet en presentation. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987a, s Ericsson, Christoffer H: Presentation av Sjöhistoriska institutets nyutkomna bok En junkares väg till midshman i Nikolai I:s flotta. Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Ericsson, Christoffer H: Tidigt finskt stålbygge mot bakgrunden av Sandvikens Skeppsdocka. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987b, s Ericsson, Christoffer H: Latinriggen, dess ursprung och praktiska bruk: kommentarer till en svit av väggkartor i Vatikanen. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Ericsson, Christoffer H: Med malm och järn över Ålands hav. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jung fru sundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Ericsson, Christoffer H: Menige mans vedermödor mellan däcken i 1700-talets örlogsflottor. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s

15 Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim: Förord. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993a, s. 9. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim: Preface. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993b, s. 10. Ericsson, Henry M: se Ericsson, Christoffer H. & Ericsson, Henry M Ervo, Hannu: Kaljaasin kipparista tankkilaivan päälliköksi. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s F Fischer, Stephen: Maritime Transition in Devon, 1780s to the 1980s. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jung frusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Ericsson, Christoffer H: Timrade bryggkonstruktioner vid Högholm i Hitis. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989b, s Ericsson, Christoffer H. & Ericsson, Henry M: Åbo Båtvarf ägare, konstruktörer och klienter i tider av välstånd. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s Forssell, Henry: Nordisk Maritimhistorisk Forskargrupp (NMF). Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhis toriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s. 1. G Gallén, Jarl: Kökar, klosterbröderna och havet. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, s

16 Genrup, Kurt: Förord. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusunds projektet nr 5, Åbo 1998, s Grönstrand, Ingunn & Grönstrand, Lars: Maritimt språkbruk och missbruk av sjö termer. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 9], Åbo 1988, s Grönstrand, Lars: Barkskeppen Aalto och Sverre. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s Grönstrand, Lars: Barkskeppet Altai av Vårdö. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s Grönstrand, Lars: Barkskeppet Fred. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Grönstrand, Lars: Hur man driver nåt i ett träskrov. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s Grönstrand, Lars: Hur seglades och manövrerades en bark? Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 15, Åbo 1984, s Grönstrand, Lars: Pumpa, pumpa, pumpa: om arbetssånger ombord och i land. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 12], Åbo 1992, s Grönstrand, Lars: Stålbarkskeppet Killoran. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s

17 Grönstrand, Lars: Tunnor och ton, läster, salmar m.m. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 10], Åbo 1990, s Grönstrand, Lars: Ångfartyget Vega. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 6], Åbo 1985, s Grönstrand, Lars: 4-mastade stålbarken Olivebank. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Grönstrand, Lars: se även Grönstrand, Ingunn & Grönstrand, Lars H Hackman, John: Den långa vägen till redare: karriären från kajutvakt till redare i bygdeseglationen. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s Hackman, John: Redaren i bygdeseglationen. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jungfru sundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Hackman, John: se även Storå, Nils & Montin, Kim & Hackman, John Hakala, Pertti: Sjöhistoriskt material i Riksarkivet. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Henningsen, Henning: Maritimhistorisk samarbejde i nordisk og internationalt perspektiv. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s

18 Hinkkanen, Merja-Liisa: Gemensamt hav, gemensam kultur? Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 7, Åbo 2003, s Holmberg, Nils A: Åbo hamn. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Holst, Juta: Bostadsskicket och den materiella kulturen hos estlandssvenskarna. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Huldén, Niklas: Bruksbåtar i sydvästra Finlands och Ålands skärgård. Några iakttagelser utgående från boupp teckningar. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Hult, Eva & Vretblad, Gunvor: Sjöhistoriska museets arkiv igår, idag och i morgon. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjö historiska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s I Iisalo, Taimo: Om sjömännens skrivkonst under segelfartygstiden. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s K Kaijser, Ingrid: Sjömannens yrke ur hustruns perspektiv. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s

19 Kaukiainen, Yrjö: Sjöfarten på Östersjön från till 1900-talet. Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön. Meddelanden från Jungfrusundsprojek tet nr 7, Åbo 2003, s Kaukiainen, Yrjö: Sjöfartshistoria nostalgi eller forskning? Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Kaukiainen, Yrjö: Trälaster över Östersjön: Den finländska östersjöfarten under segel (ca ). Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Kallberg, Ulla: David Ericsson, redare och yrkesman. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Kallberg, Ulla: Något om allmogeseglation i Finland. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Kerkkonen, Gunvor: Bondeseglares vinterfärder. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, s Knorring, Nils von: Allan Staffans den karismatiske skeppsbyggaren. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Med delanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s Kujanen, Hannu: Skeppsbyggmästare Carl Johan Fredrik Jörgensen tre årtionden i den finländska skeppsbyggnadshistorien. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 8], Åbo 1987, s

20 Kujanen, Hannu: Suomalaisen kaljaasin alku perä ja kehitys 1800-luvun lopulle. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s L Lambert, Andrew: Making the modern Naval rating: from the Shannon-Chesapeake action of 1813 to continuous service in Jungfrusund 6: Män niskan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Lambert, Andrew: Åland, Bomarsund and Anglo-Russian relations: Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Lievonen, Juhani: Beslutsfattande på sjön och dess följder. Operation Nil observationer av en tysk sjökrigsoperation i december Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Lindholm, Marcus: Den åländska galeasflottan och Estland. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Lindholm, Marcus: Historiska fartygs-, vrakoch förlisningsregister på Åland. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Lindholm, Marcus: Skutan i åländskt tal skutorna, människorna och miljöerna. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårds kultur, 21

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Skärgård 10 Skärgård 4 2011

Skärgård 10 Skärgård 4 2011 10 Skärgård 4 2011 Dagboksanteckningar från Kaj Dahls båtresor i skärgården 1974-1976 SOMMAREN 1974 TISDAG 13.8.1974 (Ekenäs-Vänö) Uppköp i Ekenäs av mat och bensin. Sedan start kl. 13.00. Vi körde sju

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

BAKGRUND. Föreningen. Föreningens mätverk. 2008 års fest. Förprojekteringsplan 14.11.2011

BAKGRUND. Föreningen. Föreningens mätverk. 2008 års fest. Förprojekteringsplan 14.11.2011 BAKGRUND Föreningen Föreningen Franciskus på Kökar håller Franciskus av Assisi minne på Kökar levande genom att varje år första söndagen i juli hålla en traditionsenlig sammankomst. Föreningen vill göra

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Världsarv i samverkan 63 N. Människan och havet

Världsarv i samverkan 63 N. Människan och havet Människan och havet Märarygghålet, Björkö, Kvarkens skärgård, 1949. Världsarv i samverkan 63 N Ständig anpassning Märarygghålet, Björkö, Kvarkens skärgård, 2008. Världsarv i samverkan 63 N Bronsåldersröse

Läs mer

Stockholm i bottniska farvatten

Stockholm i bottniska farvatten NILS FRIBERG Stockholm i bottniska farvatten STOCKHOLMS BOTTNISKA HANDELSFÄLT UNDER SENMEDELTIDEN OCH GUSTAV VASA En historisk-geografisk studie i samarbete med INGA FRIBERG STOCKHOLMSMONOGRAFIER utgivna

Läs mer

Välkommen att vara med och skapa Åländsk Sjöfartshistoria!! Projekt Emelia. Albanus efterträdare

Välkommen att vara med och skapa Åländsk Sjöfartshistoria!! Projekt Emelia. Albanus efterträdare Välkommen att vara med och skapa Åländsk Sjöfartshistoria!! Projekt Emelia Albanus efterträdare Skeppsföreningen Albanus r.f.! Grundades 1986 för att bygga en från bondeseglationstiden traditionell åländsk

Läs mer

Välkommen att vara med och skapa Åländsk Sjöfartshistoria! Albanus efterträdare

Välkommen att vara med och skapa Åländsk Sjöfartshistoria! Albanus efterträdare Välkommen att vara med och skapa Åländsk Sjöfartshistoria! Albanus efterträdare Skeppsföreningen Albanus r.f. Grundades 1986 för att bygga en från bondeseglationstiden traditionell åländsk galeas. Syftet

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

IPRK 3 2/3/2005. Skellefteå AIK Friidrott

IPRK 3 2/3/2005. Skellefteå AIK Friidrott IPRK 3 2/3/2005 Plats: Tävlingsledare: Arrangör: Kombihallen Kurt Jonsson Skellefteå AIK Friidrott Heat 1 1 Elvira Lindström -94 Skellefteå AIK Friidrott 11.05 4:e F11 2 Linnea Andersson -94 Skellefteå

Läs mer

Från folkskola üll grundskola. Redaktor Annelie Johansson. Lärare berättar

Från folkskola üll grundskola. Redaktor Annelie Johansson. Lärare berättar Från folkskola üll grundskola Redaktor Annelie Johansson Lärare berättar Omslag: Madeleine Vestin, Clou Form Omslagets foton: Ulf Fredholm och Stockholms skolmuseum ISBN: 91-87350-38-6 Första upplagan,

Läs mer

Bynamnen i Nyland Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog

Bynamnen i Nyland Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog ELJAS ORRMAN Bynamnen i Nyland Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog Artikeln ursprungligen publicerad i Studier i nordisk filologi 67 SSLS 539, 1987, s. 143 148 Svenska

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Deltagare i JES engineerings Elitserietävling 2010/2011

Deltagare i JES engineerings Elitserietävling 2010/2011 Anders Gustafsson HV71 Färjestad HV71 HV71 Johan Davidsson Pelle Prestberg Lance Ward Daniel Larsson HV 71 Partner Engineering Färjestad HV71 Färjestad Anders Wiklander HV71 HV71 HV71 HV71 Johan Davidsson

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial BIDRAG TILL KÄNNEDOM AV FINLANDS NATUR OCH FOLK Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten } 148 Christian Ahlström SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt

Läs mer

Facit (Michel) Pfr Stpl Facit (Michel) Pfr Stpl Facit (Michel) Pfr Stpl STF nr ** o STF nr ** STF nr ** o

Facit (Michel) Pfr Stpl Facit (Michel) Pfr Stpl Facit (Michel) Pfr Stpl STF nr ** o STF nr ** STF nr ** o STF nr ** Allmogebåt, 1984-86 1 ( 1 ) 1:- 1:- 2 ( 2 ) 1:- 1:- 3 ( 3 ) 2:- 2:- 8 ( 8y ) 1:- 1:- 9 ( 9y ) 2:- 2:- 14 ( 14 ) 2:- 2:- Serie/Set/Satz (6) Olika motiv, 1984 4 ( 4 ) 2:- 2:- 5 ( 5 ) 6 ( 6 ) 1

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer

Delegation för skärgårdstrafik

Delegation för skärgårdstrafik Delegation för skärgårdstrafik NTM-centralen i Egentliga Finland, Trafik och infrastruktur Sirpa Vanhala 6.10.2015 2 Delegationens verksamhet Hösten 1993 grundade Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt delegationen

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar Kretsfält 2 och KrM C Östhammar 2012-04-22 Vapengrupp A 1 Robert Andersson Upsala Sportskyttklubb 5 5 5 5 6 6 6 5 43 / 2313 2 Emil Månsson Hallstaviks PSK 5 6 6 6 5 5 5 4 42 / 2324 3 Mats Köpsen F 16 SF

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Zacharias Topelius Skrifter. Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder

Zacharias Topelius Skrifter. Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder Zacharias Topelius Skrifter Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder Lars Levi Laestadius Making Cultural Heritage Online 30 oktober 2015 Tromsø Märtha Norrback Redaktionschef

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje UGL-guiden erbjuder endast kvalitetssäkrade kurser som alla uppfyller Försvarsmaktens krav på kvalitet, kursinnehåll och handledarkompetens. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. För

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Bibliotekets Antikvariat, porto tillkommer. Det finns givetvis möjligheter att diskutera en sänkning av priset.

Bibliotekets Antikvariat, porto tillkommer. Det finns givetvis möjligheter att diskutera en sänkning av priset. Bibliotekets Antikvariat, porto tillkommer. Det finns givetvis möjligheter att diskutera en sänkning av priset. Karl Osterman, Tel 040-271105 eller 073 9403431. E-post: karl.osterman@klubbmaritim.com Canada

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Pilgrimsegling Franciscus

Pilgrimsegling Franciscus Pilgrimsegling Franciscus Uppgjord den 17 oktober 2006 Uppdaterad den 21 december 2006 Uppdaterad den 3 januari 2007 Ingmar Ögren (Roslagsmuseet och projekt Skärgårdsmuseer) Fridhem 1 76040 Väddö tel +46

Läs mer

Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå.

Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå. 16 2008 Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå. Vedjakten Sofia Linnea väcker ömsinthet, nostalgi och beundran.

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Eckerölinjenspelen

Eckerölinjenspelen Damer - Naiset Placering Namn Förening Varvresultat Resultat Sijoitus Nimi Seura Kierrostulos Tulos 1 2 3 1 Andreasson Annikki Manse RG, Tammerfors 39 42 45 126 sud 2 Vanhanen Suoma ECM, Helsingfors 41

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7616 Diariebtkn. 200 Ekonomi, allmänt Conny Nyholm Allmänna anvisningar för uppgörande av budgetförslag för år 2016

Läs mer

Ålandsspelen

Ålandsspelen Oldgirls - Varttuneet naiset Placering Namn Förening Varvresultat Resultat Sijoitus Nimi Seura Kierrostulos Tulos 1 2 3 1 Vanhanen Suoma ECM, Helsingfors 36 38 36 110 2 Blomberg Maude VK-78, Gävle 35 40

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

VERKSAMHETEN UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET. Christine och Göran Schildts stiftelse

VERKSAMHETEN UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET. Christine och Göran Schildts stiftelse Christine och Göran Schildts stiftelse VERKSAMHETEN 2013 1 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Grand Tour 2011 I utställningen ingick teckningar gjorda inom ramen för Finlands Rom-instituts kurs för arkitektstuderande.

Läs mer

Bullentin för SSF Luleå NR 5-2008. Nostalgi från Norra hamn...

Bullentin för SSF Luleå NR 5-2008. Nostalgi från Norra hamn... Bullentin för SSF Luleå NR 5-2008 Nostalgi från Norra hamn... Hej sjöfarare, Nu nalkas Julefest med program. I denna Skorpa passar styrelsen på att önska er alla en fröjdefull Jul och ett spännande, gott

Läs mer

Projektpresentation. Göteborg 2007-05-31 Isolda Ekonomisk Förening

Projektpresentation. Göteborg 2007-05-31 Isolda Ekonomisk Förening Projektpresentation Göteborg 2007-05-31 Isolda Ekonomisk Förening Projektbeskrivning S/V Isolda är en tremastad slättoppad skonare som byggdes i järn 1902 på Lödöse varv. Hon levererades till Göteborgsrederiet

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015

Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015 Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015 Lördag 10 oktober SMM Dnr: 3.2.3-2015-976 Museichefen på Sjöhistoriska museet, Hans-Lennart Ohlsson, hälsade deltagarna välkomna till årets fartygsforum.

Läs mer

Anna & David 12 augusti 2006. Gästbok

Anna & David 12 augusti 2006. Gästbok Anna & David 12 augusti 2006 Gästbok Roligt minne av Anna & David: Roligt minne av Anna & David: Roligt minne av Anna & David: Roligt minne av Anna & David: Roligt minne av Anna & David: Roligt minne

Läs mer

Resultat ÖSM Precision

Resultat ÖSM Precision Resultat ÖSM Precision Uppsala 2008-08-30--31 Östsvenska mästare C 1 Joakim Andersson Sala Pk 24293 C3 337 142 479 2 Patrik Larsson Östhammars Pk 22760 C3 334 143 477 49 3 Per-Erik Claesson Bollnäs Pk

Läs mer

Sjöfarten på Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms kanal

Sjöfarten på Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms kanal 63 Sjöfarten på Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms kanal Rapport om ett pågående forskningsarbete Av Kjell-Ove Matsson Sedan drygt 20 år sammanställer jag uppgifter om sjöfarten i Mälaren, Hjälmaren och

Läs mer

Sjöfararkusten Småland Öland. En presentation. Anders Berg

Sjöfararkusten Småland Öland. En presentation. Anders Berg Linnea på kryss på Gamlebyviken. Sjöfararkusten Småland Öland En presentation Anders Berg Kalmar län har cirka 20 mil kust från norr till söder. Norra halvan rymmer en rik skärgård. Södra halvan, det egentliga

Läs mer

Flytvästar kg för passagerarna finns på ALLA båtar.

Flytvästar kg för passagerarna finns på ALLA båtar. AKTIVITETER FÖR UNGDOMAR I VÄSTRA GÖTALAND - 2016 Maritimt i Väst är en ideell förening som är till för att stödja samt skapa ett intresse för det maritima kulturarvet. Våra medlemmar är maritimt anknutna

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

På lodbössans tid. Bengt Lerviks. Malax museiförening. säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935. Kvarkens båtmuseum

På lodbössans tid. Bengt Lerviks. Malax museiförening. säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935. Kvarkens båtmuseum På lodbössans tid säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935 Bengt Lerviks Kvarkens båtmuseum Malax museiförening Lokal- och regionhistoriska bidrag 2 Pira-Kalle, här avbildad på 1930-talet

Läs mer

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Trollcup-Finalen

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Trollcup-Finalen juniorer A-final (Heat 55) Ej start 1 12 Sebastian Flink Nora MK Opel 7 7 7 2 20 Jonathan Andersson Ludvika MS Saab 7 5 7 Anmälare: www.rallyimport.se 3 14 Theres Wiborg SMK Örebro Saab 7 7 4 4 2 Olof

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Resultatlista Jägarsmällen

Resultatlista Jägarsmällen Resultatlista Jägarsmällen 2004-05-23 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonny Lindgren Kalix PS 31/16 2 Mats Gustafsson Piteå PK 24/13 3 Carina Nilsson Boden SSK 20/12 Resultat i A-vapen Klass 2 1 Ralf Linder

Läs mer

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar Sida 1 av 5 Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar 07-04-22. Vapengrupp A 1 Bengt Svensson Sandvikens Psk 66666666 21 48/26 S 2 Lars Almgren Uppsala Hf 56666656 17 46/25 S 3 Nils Tirén Bålsta Sks 66566665

Läs mer

RESULTATLISTA 2009-07-25 15:39:52. Kenneths Oljecenter HB, Askersund. Orrefors Bilverkstad. Team Götabro Racing. Kjellbergs AB C-Final

RESULTATLISTA 2009-07-25 15:39:52. Kenneths Oljecenter HB, Askersund. Orrefors Bilverkstad. Team Götabro Racing. Kjellbergs AB C-Final RESULTATLISTA Plac Nr. Förare / Anmälare Klubb Bil Herr Sven-Erik Dejman 009-0- :9: Junior Dam Claes Åhman Kenneths Oljecenter HB, Askersund 0 Tommy Östlund Tobias Holmberg Markus Sjögren 0 Andreas Dalegård

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Resultat klassvis i LLT 2 ESP Roslagen

Resultat klassvis i LLT 2 ESP Roslagen Resultat klassvis i LLT ESP Roslagen Placering 0 0 Klass = A Olsen Roar Skillingmarks Skyttegille Karlsson Ronny Haninge Jaktskytteklubb Nilsson Patrik Åsbro Jaktskytteklubb Hall Birger Nordanlunds Jaktskytteklu

Läs mer

Presentationsschema examensarbeten 15 januari 2015. Grupp 1, sal Alfa. Presenterande studenter Titel Examinator Opponenter

Presentationsschema examensarbeten 15 januari 2015. Grupp 1, sal Alfa. Presenterande studenter Titel Examinator Opponenter Grupp 1, sal Alfa 08:15 Eric Gustafsson Per Åding Taktiskt ruttutbyte shiptoship och dess relation till COLREG Jan Skoog David Hedlund Anders Öhrn Jansson Zakaria Saif Jens Vestin Fartyg som fastnar i

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Bullentin för SSF Luleå NR 1-2010. Luleås ljusa skärgård...

Bullentin för SSF Luleå NR 1-2010. Luleås ljusa skärgård... Bullentin för SSF Luleå NR 1-2010 Luleås ljusa skärgård... Hej sjöfarare, Vita vintern. Den är här med råge. Ljuset! Efter vinterolympiaden dags att pröva de egna krafterna Första halvan i mars börjar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

John Ajvide Lindqvist

John Ajvide Lindqvist STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2008 TILLDELAS John Ajvide Lindqvist»För ett författarskap som rymmer ett mästerligt berättande och en känsla för skräckens och inbillningens djupa krafter« Foto:

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Distriktsrekord tom 2014 (med de nya grenarna från 2014 inlagda)

Distriktsrekord tom 2014 (med de nya grenarna från 2014 inlagda) Distriktsrekord tom 2014 (med de nya grenarna från 2014 inlagda) Endast resultat av svenska medborgare medräknade. Uppdaterad 31 dec 2014 I spjut finns resultat med de gamla redskapen med för jämförelse.

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn "Skeet/Trap Öppen" den 24/5 2015

Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn Skeet/Trap Öppen den 24/5 2015 Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn "Skeet/Trap Öppen" den 24/5 2015 Anslagen: 01:04 Plac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 147 Anders Johansson Gyttorp

Läs mer

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb 2014-04-18 KLASS: DAM 1 Susanne Tärnlund Nacka 16 2 Alexandra Boberg Uppsala 11 3 Malin Karlsson Strängnäs 9 4 Pirjo Viinikainen Nykvarn 6 5 Linda Larsson Torri

Läs mer

SFS mästerskapstävling

SFS mästerskapstävling Borgå 01.03.2009 9:31:30 Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Erik Valkamo KSF 96 95 191 2. Daniel Liewendahl ÅSSF 91 93 184 Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Rasmus Lagerström RS 98 98 196 2. Martin Nyholm

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Resultat Borås Nat

Resultat Borås Nat Klass C Resultat Borås Nat 2009-04-26 1 104 Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 35 + 37 = 72 + 37 = 109 36,33 2 105 Mattias Nyberg BGK Jönköping 32 + 36 = 68 + 41 = 109 36,33 3 113 Eva Lundgren Borås MGK

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Deltagare i JES engineerings Elitserietävling 2012/2013

Deltagare i JES engineerings Elitserietävling 2012/2013 Anders Gustafsson Skellefteå Skellefteå Luleå Bud Holloway Mattias Weinhandl Johan Andersson Bud Holloway Christian Engstrand Skellefteå Luleå Modo Partner Engineering Anders Wiklander Skellefteå Skellefteå

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer