MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29. Loggbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29. Loggbok"

Transkript

1 MEDDELANDEN FRÅN SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI Nr 29 Loggbok Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Sammanställd av Kasper Westerlund 1

2 ISSN ISBN Åbo 2006 Åbo Akademis tryckeri 2

3 Innehåll Förord Publikationer Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Meddelanden från Jungfrusundsprojektet Partredaren Rapport Utanför serierna Artiklar

4 Förord I år har det förflutit 70 år sedan Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi inledde sin verksamhet som Finlands första sjöhistoriska specialmuseum. Kopplingen till universitetet, Åbo Akademi, har av naturliga skäl kommit att prägla verksamheten och bidragit till det intresse för forskning som framför allt tagit sig uttryck i forskarseminarier, publikationsverksamhet och i en aktiv insamling av maritimhistoriskt traditionsmaterial. För drygt 20 år sedan deponerades museets omfattande föremålssamling i Åbo stads sjöfartsmuseum med senare överstyrning till Stiftelsen Forum Marinum. Verksamheten kom tidigt att inriktas på arkiv, bibliotek och forskning vilket man också ville framhäva med namnbytet år Idag verkar Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi som ett specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Verksamheten bygger huvudsakligen på insamling och dokumentation av material som belyser sjöfartens, fiskeriets och den maritima kulturens historia. Institutet upprätthåller ett omfattande specialbibliotek och bedriver seminarie- och publikationsverksamhet. Institutet har ett nära samarbete med Forum Marinum. Sedan år 1936 har museets forskningsresultat publicerats i fyra egna skriftserier. Utöver att serierna presenterat de egna forskningsresultaten har de framför allt fungerat som forum för utomstående sjöhistoriker, maritimetnologer och marinarkeologer. Utanför de egentliga serierna har Sjöhistoriska också gett ut ett antal övriga publikationer. Museets första serie, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, som efter museets namnbyte heter Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, utkommer fortsättningsvis och omfattar i dag 29 volymer. Serien inleddes med Stadgar för Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och tidningsuttalanden med anledning av museets grundande, År 1975 utkom John Hackmans avhandling, Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet: en undersökning av partrederiorganisationen som nummer 1 i serien Rapport. Avhandlingen är tills vidare den enda publikationen i serien. Som informationsblad för museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi utgavs serien Partredaren under åren med ett årligt nummer. Då det första numret av 5

5 Partredaren utgavs hade en stor räddningsoperation genomförts till förmån för museifartyget Sigyn. Åren utgjorde hon en central del av museets samlingar och kom att bli något av en symbol för museet. Med informationsbladet Partredaren ville museet hålla kontakten till de personer och organisationer som på olika sätt deltog i operationen. Serien lades ned efter att ansvaret för Sigyn år 1994 övertogs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn. Partredaren har förutom information om Sigyn och Sjöhistoriska museet också innehållit vetenskapliga artiklar. Skriftserien Meddelanden från Jungfrusundsprojektet som utkommit sedan år 1987 har främst innehållit föredrag som hållits vid Nordiska maritimhistoriska forskargruppens (N.M.F.) seminarier och symposier. Idag omfattar serien åtta volymer. Till följd av att institutets publikationer tryckts i små upplagor och då det i år alltså förflutit 70 år sedan den första publikationen kom ur tryck är vissa volymer idag svåra att få tag i. En stor del av de 135 artiklar som ingått i serierna är också okända för forskare och för den stora allmänheten. Med denna lilla skrift vill Sjöhistoriska institutet därför uppmärksamma den i förhållande till enhetens ringa storlek rätt omfattande produktionen, som inte hade varit möjlig utan allt det värdefulla arbete som gjorts av kolleger och vänner i hem- och utlandet. Ett varmt tack till alla som medverkat under åren. Skriften utgör således en bibliografisk förteckning över institutets 58 publikationer samt en förteckning över artiklar som ingått i serierna. Publikationerna är förtecknade serievis, artiklarna alfabetiskt enligt författarnas efternamn. Totalt omfattar publikationerna sidor. Åbo i oktober 2006 Kasper Westerlund 6

6 Publikationer Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 1. Stadgar för sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och tidningsuttalanden med anledning av museets grundande. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 1, Åbo 1936, 24 s. 2. Andersson, Sven: De första ångbåtarna Åbo-Stockholm: Ett hundraårsminne. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 2, Åbo 1936, 8 s. 3. Andersson, Sven: Kring två kungsristningar vid en åländsk farled. Meddelanden från Sjö historiska museet vid Åbo Akademi nr 3, Åbo 1937, 13 s. 4. Andersson, Sven: När Otto Reinhold Spoof räddade briggen Caledonias besättning. Ett hundraårsminne. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 4, Åbo 1937, 7 s. 5. Grönstrand, Lars: Finländska seglare I: Frideborg, Carmen, Varma, Shakespeare, Herzogin Cecilie. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 5, Åbo 1938, 36 s. 6. Grönstrand, Lars & Andersson, Sven: Finländska seglare II: Fred, Olivebank, Lotos. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1938, 35 s. 7. Eriksson, Birger: Åbo Navigationsskola och Navigationsinstitut Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 7, Åbo 1942, 72 s. 8. Nordström, W.E: Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo: En minnesskrift till sjuttiofemårsjubileet. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 8, Åbo 1943, 101 s. 9. Grönstrand, Lars: Finländska seglare III: Salama av Gamlakarleby. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 9, Åbo 1943, 56 s. 7

7 10. Grönstrand, Lars: Finländska seglare IV: Altai, Aalto, Sverre, Killoran. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, 48 s. 11. Törnroos, Birger: Båtar och båtbyggeri i Ålands östra skärgård Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 11, Åbo 1968, 168 s. [Andra oförändrade upplagan, Ekenäs ISBN ]. 12. Andersson, Sven (utg.): Valfångardagböcker förda på Åbo-skeppen Suomi och Turku under 1850-talet. Med inledning utgivna av Sven Andersson. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 12, Ekenäs 1971, 85 s. 13. Törnroos, Birger: Öståländska fiskebåtar förr och nu. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 13, Jakobstad 1978, 214 s. ISBN Stolzmann, Holger: Fullriggaren Glenard från Helsingfors Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 14, Åbo 1981, 31 s. ISBN Grönstrand, Lars: Hur seglades och manövrerades en bark? & Stolzmann, Holger: Fyra finländska djupvattenseglare (Hermes, Valkyrian, Winnipeg, Harbinger). Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 15, Åbo 1984, 51 s. ISBN Gustafsson, Allan: Åboländsk bygdesjöfart under segel. Vinden bar hem: jakter, galeaser, fisksumpar och kajutbåtar före de gamlas minne och fram mot vår egen tid. [Andra oförändrade delupplagan.] Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16, Nystad 1985, 256 s. ISBN Storå, Nils: Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 17, Åbo 1986, 36 s. ISBN Storå, Nils & Montin, Kim (red.): Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Jubileumssymposium. Meddelanden från Sjö his toriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, 58 s. ISBN Storå, Siv: Christoffer H. Ericsson. Bibliografisk förteckning Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 19, Åbo 1995, 80 s. ISBN Storå, Nils & Montin, Kim (red.): Sjömannen Från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, 80 s. ISBN

8 Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 21. Ericsson, Christoffer H. (utg.): En Junkares väg till Midshman i Nikolai I:s flotta. Ernst Julius Thitz konceptbok från 1840 till ca Med företal och kommentarer av Christoffer H. Ericsson. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 21, Åbo 2000, 98 s. ISBN Lehtonen, Kristian: Hur ett fartyg blev räddat: rapport om grundreparationen av museifartyget Sigyn = Kuinka eräs laiva pelastettiin: raportti museolaiva Sigynin peruskorjauksesta = Saving a Ship: a Report on the Comprehensive Repairs of the Museum Ship Sigyn. Med delanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 22, Åbo 2002, 143 s. ISBN [Parallelltext på svenska, finska och engelska]. 23. Westerlund, Kasper: Beckholmen i Åbo: ett maritimt lokalsamhälle och dess omvandling. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 23, Åbo 2003, 104 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn riggas. Text och teckningar av Lars Grönstrand ( ). Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 24, Åbo 2004, 60 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn rikataan. Teksti ja piirrokset Lars Grönstrand ( ). Käännös Matti Nurmi. Åbo Akademin merihistorian laitoksen julkaisuja 25, Turku 2004, 60 s. ISBN Grönstrand, Lars: Rigging the Sigyn. Text and sketches by Lars Grönstrand ( ). Translation from Swedish to English: Jocelyn & Allan Palmer. Reports from the Institute of Maritime History at Åbo Akademi University 26, Åbo 2004, 60 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, 276 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Sjöhistoriska arkivkällor: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Korpoström och Åbo 7-8 oktober Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, 128 s. ISBN Westerlund, Kasper: Loggbok: Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 29, Åbo 2006, 29 s. ISBN

9 Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 1. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri: Ett urval föredrag från ett sjöhistoriskt symposium i Mariehamn 2-4 juni 1983 arrangerat av Ålands sjöfartsmuseum och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, 65 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, 94 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 3: I vedlast över Skiftet och Ålands hav: Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på galeasen Albanus augusti Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, 92 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Väddö 1-3 augusti Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 4, Åbo 1996, 67 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 28 november Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, 130 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst: Sjöhistoriskt jubileumssymposium i Åbo 24 november Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, 105 s. ISBN Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.): Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön: Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på minfartyget Hämeenmaa 27 september Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 7, Åbo 2003, 87 s. ISBN Westerlund, Kasper (red.): Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 24 oktober Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, 131 s. ISBN X. 10

10 Partredaren 1. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 1], Åbo 1980, 4 s. 2. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 2], Åbo 1981, 6 s. 3. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 3], Åbo 1982, 4 s. 4. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 4], Åbo 1983, 4 s. 5. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 5], Åbo 1984, 16 s. 6. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 6], Åbo 1985, 14 s. 7. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 7], Åbo 1986, 21 s. 8. Syrjälä, Mikael (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 8], Åbo 1987, 29 s. 9. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 9], Åbo 1989, 32 s. [ISSN X från detta år]. 10. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 10], Åbo 1990, 18 s. 11. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11, Åbo 1991, 32 s. 12. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 12], Åbo 1992, 22 s. 13. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 13], Åbo 1993, 31 s. 14. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 14], Åbo 1994, 25 s. 15. Montin, Kim (red.): Partredaren Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 15], Åbo 1996, 22 s. 11

11 Rapport 1. Hackman, John: Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet: en undersökning av partrederiorganisationen. Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, Rapport 1, Åbo 1975, 135 s. Utanför serierna Grönstrand, Lars: Sigyn. Herausgegeben von dem Museum für Seefahrtsgeschichte der Åbo Akademi. Übersetzung ins Deutsche: Gabriella Lindblom. Helsinki 1983, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Julkaisija: Åbo Akademin Merihistoriallinen museo. Helsinki 1980, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Translated to english by Cristopher Grapes. Published by the Maritime Museum of Åbo Akademi. Helsinki 1980, 16 s. ISBN Grönstrand, Lars: Sigyn. Utgiven av Sjöhistoriska Museet vid Åbo Akademi. Helsingfors 1980, 16 s. ISBN Innehållsförteckning till arkivaliesamlingen / Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi. Åbo 1986, 163 s. ISBN

12 Artiklar A Ala-Pöllänen, Anne: Lotskuttern Pitkäpaasi och lotsning i östra Finska viken i början av 1900-talet. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Alopaeus, Harry: Vad kan ett vanligt vrak berätta och till vilket pris? Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseg lation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhis toriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Andersson, Sven: Fregattskeppet Lotos. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Auvinen, Eero: Traditioner och vardag på den finska flottans fartyg. Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Auvinen, Visa: Gästbok från pansarfartyget Väinämöinens officersmäss. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s B Björklund, Anders: Hamnkranar resliga redskap i hamnarnas kulturlandskap. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Björklund, Sven: En jungmansseglats med Sigyn Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 5], Åbo 1984, s Börman, Jan-Erik: Skeppsbyggnadsplatser i Åboland Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelan den från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, s

13 Cederlund, Carl-Olof: Från Carl Reinhold Berch till Nils Månsson Mandelgren om begreppet sjöhistoria och dess innebörder från frihetstiden till senare delen av talet i Sverige. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Cederlöf, Henrik: Fiskexport från Ekenäs skärgård till Reval i slutet av 1800-talet. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s D C Cederlund, Carl Olof: A Systematic Approach to the Study of the Remains of Old Boats and Ships. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jung frusundsprojektet nr 1, Åbo 1987, s Djerf, Anders: Kappsegling med Roslagens storbåtar. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s E Engman, Max: Erik Julin. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Med delanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s

14 Ericsson, Christoffer H: E.S.Y.C. ett segelsällskap i 1930-talets Reval. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Ericsson, Christoffer H: Förord. Jungfrusund 2: Maritima medel tidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989a, s Ericsson, Christoffer H: Jungfrusundsprojektet en presentation. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987a, s Ericsson, Christoffer H: Presentation av Sjöhistoriska institutets nyutkomna bok En junkares väg till midshman i Nikolai I:s flotta. Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Ericsson, Christoffer H: Tidigt finskt stålbygge mot bakgrunden av Sandvikens Skeppsdocka. Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 1, Åbo 1987b, s Ericsson, Christoffer H: Latinriggen, dess ursprung och praktiska bruk: kommentarer till en svit av väggkartor i Vatikanen. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Ericsson, Christoffer H: Med malm och järn över Ålands hav. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jung fru sundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Ericsson, Christoffer H: Menige mans vedermödor mellan däcken i 1700-talets örlogsflottor. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s

15 Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim: Förord. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993a, s. 9. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim: Preface. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993b, s. 10. Ericsson, Henry M: se Ericsson, Christoffer H. & Ericsson, Henry M Ervo, Hannu: Kaljaasin kipparista tankkilaivan päälliköksi. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s F Fischer, Stephen: Maritime Transition in Devon, 1780s to the 1980s. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jung frusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Ericsson, Christoffer H: Timrade bryggkonstruktioner vid Högholm i Hitis. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989b, s Ericsson, Christoffer H. & Ericsson, Henry M: Åbo Båtvarf ägare, konstruktörer och klienter i tider av välstånd. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s Forssell, Henry: Nordisk Maritimhistorisk Forskargrupp (NMF). Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhis toriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s. 1. G Gallén, Jarl: Kökar, klosterbröderna och havet. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, s

16 Genrup, Kurt: Förord. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusunds projektet nr 5, Åbo 1998, s Grönstrand, Ingunn & Grönstrand, Lars: Maritimt språkbruk och missbruk av sjö termer. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 9], Åbo 1988, s Grönstrand, Lars: Barkskeppen Aalto och Sverre. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s Grönstrand, Lars: Barkskeppet Altai av Vårdö. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s Grönstrand, Lars: Barkskeppet Fred. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Grönstrand, Lars: Hur man driver nåt i ett träskrov. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, s Grönstrand, Lars: Hur seglades och manövrerades en bark? Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 15, Åbo 1984, s Grönstrand, Lars: Pumpa, pumpa, pumpa: om arbetssånger ombord och i land. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 12], Åbo 1992, s Grönstrand, Lars: Stålbarkskeppet Killoran. Finländska seglare IV. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 10, Åbo 1947, s

17 Grönstrand, Lars: Tunnor och ton, läster, salmar m.m. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 10], Åbo 1990, s Grönstrand, Lars: Ångfartyget Vega. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 6], Åbo 1985, s Grönstrand, Lars: 4-mastade stålbarken Olivebank. Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 6, Åbo 1941, s Grönstrand, Lars: se även Grönstrand, Ingunn & Grönstrand, Lars H Hackman, John: Den långa vägen till redare: karriären från kajutvakt till redare i bygdeseglationen. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s Hackman, John: Redaren i bygdeseglationen. Jungfrusund 4: Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Meddelanden från Jungfru sundsprojektet nr 4, Åbo 1996, s Hackman, John: se även Storå, Nils & Montin, Kim & Hackman, John Hakala, Pertti: Sjöhistoriskt material i Riksarkivet. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Henningsen, Henning: Maritimhistorisk samarbejde i nordisk og internationalt perspektiv. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s

18 Hinkkanen, Merja-Liisa: Gemensamt hav, gemensam kultur? Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 7, Åbo 2003, s Holmberg, Nils A: Åbo hamn. Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Holst, Juta: Bostadsskicket och den materiella kulturen hos estlandssvenskarna. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Huldén, Niklas: Bruksbåtar i sydvästra Finlands och Ålands skärgård. Några iakttagelser utgående från boupp teckningar. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Hult, Eva & Vretblad, Gunvor: Sjöhistoriska museets arkiv igår, idag och i morgon. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjö historiska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s I Iisalo, Taimo: Om sjömännens skrivkonst under segelfartygstiden. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s K Kaijser, Ingrid: Sjömannens yrke ur hustruns perspektiv. Sjömannen från livsform till yrke. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 20, Åbo 1997, s

19 Kaukiainen, Yrjö: Sjöfarten på Östersjön från till 1900-talet. Jungfrusund 7: Maritima kontakter över Östersjön. Meddelanden från Jungfrusundsprojek tet nr 7, Åbo 2003, s Kaukiainen, Yrjö: Sjöfartshistoria nostalgi eller forskning? Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 18, Åbo 1991, s Kaukiainen, Yrjö: Trälaster över Östersjön: Den finländska östersjöfarten under segel (ca ). Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Kallberg, Ulla: David Ericsson, redare och yrkesman. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Kallberg, Ulla: Något om allmogeseglation i Finland. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 27, Åbo 2005, s Kerkkonen, Gunvor: Bondeseglares vinterfärder. Jungfrusund 2: Maritima medeltidsstudier. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 2, Åbo 1989, s Knorring, Nils von: Allan Staffans den karismatiske skeppsbyggaren. Jungfrusund 8: Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Med delanden från Jungfrusundsprojektet nr 8, Åbo 2004, s Kujanen, Hannu: Skeppsbyggmästare Carl Johan Fredrik Jörgensen tre årtionden i den finländska skeppsbyggnadshistorien. Partredaren: informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 8], Åbo 1987, s

20 Kujanen, Hannu: Suomalaisen kaljaasin alku perä ja kehitys 1800-luvun lopulle. Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s L Lambert, Andrew: Making the modern Naval rating: from the Shannon-Chesapeake action of 1813 to continuous service in Jungfrusund 6: Män niskan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Lambert, Andrew: Åland, Bomarsund and Anglo-Russian relations: Jungfrusund 3: I vedlast över skiftet och Ålands hav. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 3, Åbo 1993, s Lievonen, Juhani: Beslutsfattande på sjön och dess följder. Operation Nil observationer av en tysk sjökrigsoperation i december Jungfrusund 6: Människan i flottans tjänst. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 6, Åbo 2001, s Lindholm, Marcus: Den åländska galeasflottan och Estland. Jungfrusund 5: Maritima kontakter över Finska viken. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet nr 5, Åbo 1998, s Lindholm, Marcus: Historiska fartygs-, vrakoch förlisningsregister på Åland. Sjöhistoriska arkivkällor. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 28, Åbo 2006, s Lindholm, Marcus: Skutan i åländskt tal skutorna, människorna och miljöerna. Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt XII: Forum Marinum i Åbo 6-8 februari 2004: Huvudtema: Människan och havet: skärgårds kultur, 21

Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna

Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna Innehåll: Leos Muller och Mats Kero: Förord... 5 Hans Akerlind: Visst var båtarna finare förr- något om 1900-talets fartygsarkitektur

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 3 2008 årgång 70 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239

Läs mer

Kustfiske och fiskodling i Finlands sydvästra skärgård

Kustfiske och fiskodling i Finlands sydvästra skärgård KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 325 Juhani Salmi Timo Mäkinen Pekka Salmi Eila Seppänen Kustfiske och fiskodling i Finlands sydvästra skärgård AQCESS-projektets socioekonomiska iakttagelser. Helsingfors

Läs mer

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET nr 32009 LEDARE SAMGÅENDET MED SBF OCH DET NORDISKA SAMARBETET viktiga framtidsfrågor för kongressen årgång 102 SYNSKADADE ÖVADE SJÖSÄKERHET KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 NAUTISK TIDSKRIFT 3/09

Läs mer

Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön

Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön Till sjöss på M/S Seagard Sidan 18 Utbildningarna kan samordnas bättre Sidan 6 ålands sjöfart nr 5/2009 & HANDEL Allt fler väljer sjön ledare Navigare necesse est Att segla är nödvändigt, att leva är inte

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman?

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman? Tallink går stadigt framåt Sidan 24 Viking Line beställer nya fartyg Sidan 14 ålands sjöfart nr 5/2010 & HANDEL Stort test: Passar du som sjöman? Sjöfartsutbildningen måste koordineras Postrodden för tradition

Läs mer

VÄGVISARE TILL STUDIER AV DE AREELLA NÄRINGARNAS HISTORIA

VÄGVISARE TILL STUDIER AV DE AREELLA NÄRINGARNAS HISTORIA VÄGVISARE TILL STUDIER AV DE AREELLA NÄRINGARNAS HISTORIA vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Oktober 2011 Varför arbetar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med historia?...3 Det historiska arbetet

Läs mer

Sjöhistoriska Samfundet

Sjöhistoriska Samfundet Sjöhistoriska Samfundet har som målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former utger tidskriften Forum navale samt dessutom i mån

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

Maritime Heritage and Developement in Europe RAPPORT 2001:13 UTVALDA MARITIMA LÄMNINGAR OCH MILJÖER I HÄRNÖSANDS KOMMUN

Maritime Heritage and Developement in Europe RAPPORT 2001:13 UTVALDA MARITIMA LÄMNINGAR OCH MILJÖER I HÄRNÖSANDS KOMMUN Maritime Heritage and Developement in Europe RAPPORT 2001:13 UTVALDA MARITIMA LÄMNINGAR OCH MILJÖER I HÄRNÖSANDS KOMMUN Rapport 2001:13 Avd. för Kulturmiljövård Länsmuseet Västernorrland Box 34, 871 21

Läs mer

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE ARKIVÖVERSIKT STIFTELSEN FÖR EKONOMISK HISTORISK FORSKNING INOM BANK OCH FÖRETAGANDE OCH ARKIVEN VID STOCKHOLMS ENSKILDA BANK, 1856-1971 ANDERS PERLINGE Stockholms Enskilda Banks historiska arkiv utgör

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010 Riksföreningen Sverigekontakt Årsmöte 2010 i Göteborg Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte i

Läs mer

75år. Prenumerera på SLS nyhetsbrev! Vill du bli medlem i SLS? svenska litteratursällskapet i finland 1/2012

75år. Prenumerera på SLS nyhetsbrev! Vill du bli medlem i SLS? svenska litteratursällskapet i finland 1/2012 Svenska litteratursällskapet i Finland Riddaregatan 5 00170 Helsingfors Prenumerera på SLS nyhetsbrev! SLS nyhetsbrev innehåller information om det senaste som pågår inom SLS från boknyheter till forskningsrön

Läs mer

företagsminnen tidskrift från föreningen stockholms no. 2004;1 Rederihistoria

företagsminnen tidskrift från föreningen stockholms no. 2004;1 Rederihistoria tidskrift från föreningen stockholms företagsminnen no. 2004;1 företagsminnen #1 Rederihistoria Rederiet Nordström & Thulin Från Kajsas till Tinas Kokbok Bengt Stures tragiska historia Hemvärn skapade

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet Naturen för mig Naturen för mig Nutida röster och kulturella perspektiv Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet Göteborg 2014 Innehåll Förord... 9 För mig

Läs mer

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN Nr 3 2009 Nr 3 2009 KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 3 2009 årgång 71 Utges av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239 64

Läs mer

Sjöhistoriska Samfundet

Sjöhistoriska Samfundet Sjöhistoriska Samfundet har som målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former utger tidskriften Forum navale samt dessutom i mån

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 507 medlemsmuseer

Verksamhetsberättelse 2014 507 medlemsmuseer Verksamhetsberättelse 2014 507 medlemsmuseer ArbetSam - verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning Året som gått... 3 1. Styrelsen... 4-5 1:1 Övriga funktionärer... 6 1:2 Styrelsens sammansättning...

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

LEDARE DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE

LEDARE DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE 7 nr 2010 årgång 103 LEDARE DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE NAUTISK TIDSKRIFT 7/10 1 LEDARE. DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE Jörgen Lorén, ordförande SFBF. Den 23 september, Världssjöfartens

Läs mer

Svensk jazzbibliografi

Svensk jazzbibliografi Svensk jazzbibliografi Syftet med Svensk jazzbibliografi är att redovisa alla böcker om jazz och jazzmusiker som utgivits på svenska samt böcker om svensk jazz som utgivits på andra språk dock ej noter/notsamlingar

Läs mer

APRIL 3 2012. Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt

APRIL 3 2012. Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt APRIL 3 2012 Hotell Kung Carls pollettstampar Magiska mynt under masten Brakteatfågeln visade sig vara en kungsörn Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt Nattvardspolletter från stormaktstidens kyrka

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

Svenska etnologer och folklorister. Svenska etnologer och folklorister. Redaktörer: Mats Hellspong och Fredrik Skott

Svenska etnologer och folklorister. Svenska etnologer och folklorister. Redaktörer: Mats Hellspong och Fredrik Skott Svenska etnologer och folklorister Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå. Här

Läs mer

Rapport från dokumentation 2011 2012. Fisket och Fiskaren i Vänern

Rapport från dokumentation 2011 2012. Fisket och Fiskaren i Vänern Rapport från dokumentation 2011 2012 Fisket och Fiskaren i Vänern Fisket och Fiskaren i Vänern Rapport från dokumentation 2011 2012 Detta projekt finansieras av - En satsning på hållbart fiske - Fisket

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 3 2007 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer