Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1"

Transkript

1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1

2 Page 2 OM VISMA

3 Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3

4 Utvecklar och levererar: E-Process Mina sidor Federationstjänst E-Arkiv E-Formulär E-Diariet eförvaltningsstödjande tjänster SHS tjänst E-Dokument E-Publicering E-Information E-Sök E-Mottagning Page 4

5 Våra mål Ledande leverantör inom Arkiv Säkerhet Integration E-tjänstelösningar Page 5 Dokument- och ärendehantering

6 ÅTERSÖKNING Hur hittar vi digitalt bevarad information? Page 6

7 Utmaning för myndigheter: Återsökning i många system! Ärendesystem GIS-system Personregister Handläggningssystem Page 7

8 Nyttan med e-arkiv: Information på ett ställe! E-Arkiv Page 8

9 Återsökning i ett arkiv VS Page 9

10 Page 10 DEMO

11 AVSTÄLLNING Vad ska avställas och vilka regler styr? Page 11

12 Lagstiftningar T.ex. Arkivlag, Offentlighets- och Sekretesslag, Personuppgiftslag, Offentlighetsprincipen, lagar om redovisning, m.fl. Page 12

13 Gallringsbeslut och avställningsregler Page 13

14 Föreskrifter från Riksarkivet RA-FS 2009:1, RA-FS 2009:2 och RA-FS 2008:4 Page 14

15 Leveransöverkommelser mellan producent och e-arkiv Page 15

16 Vismas lösning? Ciceron Avställning Page 16

17 Levererande system Hämta Databasinfo (XML) bilagor Packa upp styr Filtrera styr Konvertera Leverera enl eard Leveransinfo SIP till mottagningskontroll e-arkiv Page 17

18 Page 18 E-Arkiv

19 Kundspecifika arkivlösningar Myndigheter har baserat lösningar på Vismas arkivprodukter Page 19

20 Kostnader Dyrt att etablera e-arkiv i Sverige Page 20

21 Komplexitet Det är stora och komplexa frågeställningar som behöver besvaras Page 21

22 eard-projektet Vad är syftet med projektet? Page 22

23 FörvaltningsGemensamma Specifikationer Page 23

24 Page 24

25 FGS FGS FGS Page 25

26 Status just nu 14 jan: Publicerat förslag på FGS för paketstruktur för e-arkiv, leveranstyp ärendehantering och leveranstyp personal. 30 april: Deadline för remissvar Page 26

27 OAIS Grunden till vårt e-arkiv Page 27

28 OAIS (ISO14721) Administration Datahantering metadata metadata SIP Mottagning Åtkomst DIP AIP AIP producent Arkivhantering Bevarandeplanering konsument Page 28

29 Arkiv SIP DIP AIP Page 29

30 Vismas lösning? Ciceron E-Arkiv Page 30

31 Lång erfarenhet Varför Ciceron E-Arkiv? Lätt att integrera Klarar stora volymer Många extra funktioner Page 31

32 Page 32 DEMO

33 Page 33 PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING

34 Vad har hänt? Allmänna arkivschemat vs. Processorienterad arkivredovisning Page 34

35 Sök förvaringsplats i arkivredovisningen Ta emot uppgift om förvaringsplats Använd uppgiften för att hitta handlingarna i lådarkivet Page 35

36 Använd sökmotor på metadatamärkt information Visa direkt om det är en elektronisk handling Ta emot uppgift om förvaringsplats Arkivredovisning Använd uppgiften för att hitta handlingarna i lådarkivet Page 36

37 Diariesystem E-arkiv PA-system E-tjänst Arkivet = summan av allmänna handlingar Ekonomi Page 37

38 Diariesystem E-arkiv PA-system E-tjänst Arkivredovisningen måste vara ett centralt nav Ekonomi Page 38

39 Funktioner i processorienterad arkivredovisning Page 39

40 Arkivredovisning Metadata för handlingar 5. Stöd för sökfunktioner Diariesystem Verksamhets system X 1. Kvalitetssäkra processkartorna 2. Upprätthålla relationer över tiden (6 kap 3 ) 3. Hantera processers relation med förvaringsenheter E-tjänst E-arkiv Page 40

41 RA-FS 2008:4 Vad är det och vad får den för konsekvenser? Page 41

42 Statliga myndigheter måste ha övergått till den nya redovisningen senast 2013 Kommuner och andra organisationer är inte skyldiga att ansluta sig men förväntas göra det Page 42

43 Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 Arkivbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Arkivförteckning Dokumentation Page 43

44 Klassificeringsstruktur 2011:1 Struktur enhet 1 Struktur enhet 2 Struktur enhet 1.1 Struktur enhet 1.2 Struktur enhet Struktur enhet Page 44 Struktur enhet Struktur enhet

45 Införande av RA-FS 2008:4 ger stora konsekvenser Page 45

46 Nytt IT-stöd för arkivredovisning Skaffa Diariesystem: Diabas, Platina, W3D3, 360º m.fl. Modifiera E-tjänster Modifiera E-arkiv Andra applikationer Processer, ansvarsroller, införande, anvisningar, m.m. Komplettera Se över Utveckla Page 46

47 Page 47 Konsekvenserna är hanterbara

48 Ändring i applikationerna Diariesystem, e-arkiv och relaterade e-tjänster måste anpassas för RA-FS 2008:4 Övriga applikationer kan anpassas eftersom Vanligtvis har det system som behöver anpassas en extern leverantör så insatsen begränsas normalt till att kräva av denne att systemen klarar kraven Processkartorna Klassificeringsstrukturen finns kanske eller kan skapas utifrån olika beskrivningar. Stockholms Stadsarkiv har lagt ut förslag på tillvägagångssätt på sina webbplats Om man använder de rätta verktygen så kan man vid fel lätt revidera processkartorna utan att det får påverkan på applikationerna Det går köpa tid av Visma Consultings processkonsulter! Page 48

49 1) 2) 3) Införskaffa ett system för arkivredovisning Det ska kunna hantera RA-FS 2008:4 och fungera som ett nav i verksamheten. Ciceron Arkivredovisning (CAR) är ett sådant system Anpassa applikationerna Diariesystem, e-arkiv och relaterade e-tjänster måste anpassas först och övriga eftersom. Vanligtvis så begränsas arbetet till att kräva att leverantören gör anpassningar Skapa processkartor. Om inte klassificeringsstrukturen finns kan den skapas utifrån diarieplan, budget, verksamhetsplaner eller annat (se vägledningar och exempel på Stockholms Stadsarkiv webbplats). Om man använder ett verktyg som CAR så kan man vid fel lätt revidera processkartorna utan att applikationerna påverkas Page 49

50 Vismas lösning? Ciceron Arkivredovisning Page 50

51 Webbtjänster Tjänster Användargränssnitt Ciceron Arkivredovisning Intern och extern webb Platina, W3D3, m.fl applikationer Page 51

52 Märk ett ärende med vilken strukturenhet den tillhör Page 52

53 I varje ögonblick gäller en och endast en klassificeringsstruktur. Det är den som handläggaren kan välja strukturenhet ur. Ett ärende kan inte kopplas till en strukturenhet som inte lever aktuellt datum. Det går bara koppla till enheter som är tilllåtna för diarieföring Page 53

54 Page 54 Exempel på sökning i Diabas Handläggarstöd

55 Page 55 Komplettera Platina med handlingstyp från CAR

56 Page 56 Funktionerna i CAR

57 Lätt att komma igång Varför processorienterad arkivredovisning? Visma har verktyg Framtidens handlingar är elektroniska ÅTERSÖKNING! Page 57

58 Page 58 INFÖRANDEPROJEKT

59 Kritiska framgångsfaktorer vid ett införande Page 59

60 Syfte och mål med införande av e-arkiv Plattform för alla system Plattform för ärendehanterande system Rädda gamla system Page 60

61 Syfte och mål med införande av processorienterad arkivredovisning Återsöka elektroniska dokument mha Klassificering enligt RA-FS i alla system Klassificering enligt RA-FS i ärendehanterande system Nuvarande diarieplan/ dokumenthanteringsplan Page 61

62 Avgränsningar Generella framgångsfaktorer vid införande Ledningens stöd System och produktägares stöd Systemleverantörens stöd Page 62

63 Visioner och mål Strategier Kundnytta PROCESS PROCESS PERSONAL & ORGANISATION INFORMATION & TEKNIK PERSONAL& ORGANISATION INFORMATION & TEKNIK Page 63 Nuläge Målläge

64 Avgränsningar Mindre projekt Visma rekommenderar Våga testa själv Hitta eldsjälar Aktivt stöd från ledningen Page 64

65 Visma föreslår Digitalt möte med Visma Bjud in dina kollegor och chefer Vi berättar vad vi kan Vi lyssnar på era visioner Gör er delaktiga i utvecklingen Page 65

66 Page 66 SAMMANFATTNING

67 Page 67 Visma ser långsiktigt digitalt bevarandearkiv, avställning och processorienterad arkivredovisning som framgångsfaktorer för att säkerställa lagring och åtkomst till digital information

68 Ciceron Arkivredovisning Ciceron Avställning Ciceron E-Arkiv Vi äger och vi kan leverera alla de arkivprodukter du behöver Page 68

69 Page 69 Genom att säkerställa lagring och åtkomst till verksamhetens information över tid, skapas förutsättningar för en modern och attraktiv arbetsplats

70 Visma vill bidra till att ni lyckas Page 70

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning

En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning Cia Jarehov, projektledare 2014-10-16 Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat

Läs mer

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium PM RFI Request for information 1 (8) Dnr 2010/1431 2011-06-08 Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Administrativa bestämmelser...

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (63) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (63) 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 3 1.3 Ändring av tjänster 4 2 Tjänstearkitektur 5 3 Sammanställning av e-tjänster

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM Institutionen för ABM Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan Ida Edlund Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Björn Asker

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer