Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet"

Transkript

1 1 (13) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekt/utredningar vid universitetet. Ekonomiavdelningen... 2 Enklare inköp [01]... 2 Avdelningen för IT och media... 2 Kvalitetssäkra och modernisera identitetshantering [18]... 2 Universitetsgemensamt ärendehanteringssystem [20]... 2 Utveckling av ny SU-arbetsplatstjänst... 3 Konsolidering, uppgradering av nedläggning av e-post... 3 Utbyggnad av trådlöst nät på Campus... 4 Forskningsservice... 6 Utlysningsdatabas [50]... 6 Kommunikationsavdelningen... 6 Kontinuerliga förbättringar i mjukvaruplattformen för Polopoly [31]... 6 Förbättrade stilmallar Polopoly [47]... 6 Förbättrad sökfunktion och integration med externa system... 7 Personalavdelningen... 7 Implementation PA-system [03]... 7 Kursadministrativt system [50]... 7 E-rekrytering... 8 Planeringsavdelningen... 8 Vidareutveckling beslutsstöd (IVS) [39]... 8 Studentavdelningen... 8 Ladok3 [48]... 8 Vidareutveckling av den gemensamma VFU-portalen [40]... 9 SISU, anpassning till ny standard [41]... 9 Vidareutveckla och kvalitetssäkra SISU [42]... 9 Vidareutveckla och kvalitetssäkra Ladok på webb och Mina studier [43]... 9 Studentjobbportal Mobilapplikation [12] Tekniska avdelningen Långtidslagring (SYLL) Bostadssystem DSV Ny lär- och samarbetsplattform [34] Kursvärdering Mondo [46] Intranät Institutionen för språkdidaktik (Lärarutbildningen)... 13

2 2 (13) Vidareutveckling av digitala VFU-portföljer [44] Beskrivningar av respektive projekt/utredning Ekonomiavdelningen Enklare inköp [01] Elektronisk handel kommer att införas (lagkrav) vilket kommer att integreras med ekonomisystemet Conny Kjell Avdelningen för IT och media Kvalitetssäkra och modernisera identitetshantering [18] Vidareutveckling och kvalitetssäkring av teknisk plattform, integrationslösningar mm inom området identitetshantering (katalogstruktur, inloggnings- och behörighetslösningar) Gülan Torun Universitetsgemensamt ärendehanteringssystem [20] Avdelningen för IT och media vill fortsätta möta de förändrade krav som finns på IT-tjänster och startar därför nu ett nytt projekt efter samråd med Planeringsavdelningen. t är att investera i ett nytt ärendehanteringssystem då nuvarande system inte uppfyller våra behov. Under kravinsamlingen kommer

3 3 (13) 2014 avdelningen att utreda verksamhetens behov av tjänsten ärendehanteringsstöd för icke IT-relaterade ärenden Gülan Torun Utveckling av ny SU-arbetsplatstjänst Ta fram en helt ny desktop-plattform. Har redan levererats till Ledningskansliet, Planeringsavdelningen och Kommunikationsavdelningen. Kvartal Gülan Torun Konsolidering, uppgradering av nedläggning av e-post 1. Byte av antispamsystem, uppgradering av SMTP servrar, uppgradering av maillisthanterare, avveckling av POP3, avveckling av gammal RT server. Nya brandväggarna skall driftsättas innan vi kan peka om trafiken och lägga ner MBOX-1 och MBOX-2 för att endast ha MBOX-3 servrar kvar. 2. Två andra projekt kommer att starta som syftar till systemkonsolidering (som innehåller nerläggningen av MBOX) och domänkonsolidering (som innehåller övergång och avveckling av subdomännamn). Dessa två projekt är inte formellt initierade ännu utan kommer förhoppningsvis att formaliseras i samband med att förvaltningsplanen för objektet E-post 2013 fastställs. Del 1 kvartal och del 2 under år 2013 Gülan Torun

4 4 (13) Utbyggnad av trådlöst nät på Campus Möta de utökade krav som ställs på wlan i samband med att Smartphones, surfplattor och laptops används i mycket större grad, samt att skapa åtkomst till wlan över hela Campusområdet. Första leverans under kvartal , beräknas kvartal Gülan Torun Digital tentamen och tentasalar Initiativen har varit många men till sist ska projektet Digital tentamen och tentasalar (DTT) skapa en universitetsgemensam tjänst för att skapa en universitetsgemensam, flexibel, attraktiv och stabil plattform för administration och genomförande av digitala tentamina; innefattat i detta är också hantering av tentamensskapande, skrivning, rättning, och utdelning av tentamen. Kvartal Joakim Winter Bemanningsplanering [45] Utredning och troligtvis införande av centralt IT-system för bemanningsplanering aug sept: Förstudie - nyttoanalys och inventering av tänkbara systemlösningar 2013 okt juni: Införandeprojekt. Systemet ska lanseras senast april Diskussioner har förts med bland annat Planeringsavdelningen och Personalavdelningen om tänkbara former för ägande och förvaltning. Då det har varit svårt att hitta en ägare som har möjlighet att representera institutionernas intressen i frågan kommer vi i det fortsatta arbetet att ha följande utgångspunkter: IT-systemet ska ägas av IT och media och erbjudas som en tjänst till de institutioner som vill använda det De institutioner som har uttryckt störst behov av ett sådant IT-system kommer att

5 5 (13) få vara tongivande i kravställningen Våren 2014 Joakim Winter Videokonferenssystem Förvaltningschefen har beslutat att uppdra åt IT och media att senast den 30 juni 2013 presentera en utredning av tekniska lösningar för videomöten och videosystem. Med utgångspunkt i utredningen "Stödsystem för resfria möten" ska IT och media analysera några olika tekniska lösningar för videomöten och videosystem (helhetssystem och/eller kombinerade system) och för varje teknisk lösning presentera: Kortfattad beskrivning av systemet, kostnader för systemet (exklusive lokal o.dyl) uppdelat på uppstartskostnader och löpande kostnader. I Förvaltningschefens beslut ingår att IT och media ska rangordna de beskrivna lösningarna utifrån respektive systems totalkostnad och användarvänlighet. Uppdraget innebär att genomföra analysen samt skriva en utredning som innehåller de delar som beskrivs ovan. Sommaren 2013 Joakim Winter

6 6 (13) Forskningsservice Utlysningsdatabas [50] Ta fram en webblösning som gör det möjligt att på olika sätt lista och söka bland forskningsutlysningar så att universitetets forskare kan hitta vilka forskningsmedel de kan ansöka om. Hösten 2013 Pia Bjerén Fürstenbach Kommunikationsavdelningen Kontinuerliga förbättringar i mjukvaruplattformen för Polopoly [31] Att förbättra prestandan, tillförlitligheten och förvaltningsbarheten i mjukvaruplattformen för Polopoly. Uppgradering till Polopoly 10. Nov 2013 Sofie Mauritzon Förbättrade stilmallar Polopoly [47] t är att förbättra stilmallar med avseende på utsida och insida. Hösten 2013 Sofie Mauritzon

7 7 (13) Förbättrad sökfunktion och integration med externa system Förbättra sökfunktionerna på webbplatser i Polopoly och möjligheterna att integrera med andra system. Våren 2014 Sofie Mauritzon Personalavdelningen Implementation PA-system [03] Upphandla och implentera PA-system då Avtalet med nuvarande leverantör upphör. Upphandling och tilldelningsbeslut september Implementation av system, med funktionalitet motsvarande nuvarande system, vecka till vecka Skarp drift från vecka Marie Högström Kursadministrativt system [50] Personalavdelningen är i behov av ett kursadministrativt system som effektiviserar och underlättar arbetet vid administrationen av kurser, seminarier, informationsträffar, konferenser och evenemang. Maj Marie Högström

8 8 (13) E-rekrytering Implementera ett nytt rekryteringssystem för att effektivisera och digitalisera Stockholms universitets rekryteringsprocess. Sept 2014 Marie Högström Planeringsavdelningen Vidareutveckling beslutsstöd (IVS) [39] Vidareutveckling av fler rapporter för student- och ekonomidata samt framtagande av releaseprocess, rapportmallar, dokumentation och begreppsmodell Joakim Malmström Studentavdelningen Ladok3 [48] Ladok3 är nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladok-system som idag är i drift påbörjas planeringen av införande och migrering. Förberedelser pågår Planeras gå i drift och förvaltning Jerker Dahne

9 9 (13) Vidareutveckling av den gemensamma VFU-portalen [40] t med projektet är att öka användbarheten av portalen för kommuner och lärosäten och att minska behovet av egna sidosystem. Hösten 2013 Jerker Dahne SISU, anpassning till ny standard [41] Anpassa export av kursdata till den nya nationella standarden EMIL2. februari 2013 Jerker Dahne Vidareutveckla och kvalitetssäkra SISU [42] Förbättringar och viss vidareutveckling av funktionalitet. Inkluderar mobilanpassning av SISU, kvalitetssäkring, buggfixar, registervård mm. Hösten 2013 Jerker Dahne Vidareutveckla och kvalitetssäkra Ladok på webb och Mina studier [43] Förbättringar och vidareutveckling av funktionalitet. Inkluderar kvalitetssäkringsarbete samt nya tjänster som resultatrapportering på hel kurs, söka bland utfärdade examina och Mina händelser en meddelandetjänst för studenter. Hösten 2013

10 10 (13) Jerker Dahne Studentjobbportal Stötta Studentavdelningen i införandet av verktyget Graduateland som är en portal där studenter kan hitta lediga jobb, praktikplatser mm. I uppdraget ingår att säkerställa integration med Shibboleth och eventuella andra delar som rör IT och media. Jerker Dahne Mobilapplikation [12] Efter 2013 kan man komma åt ett urval av universitetets övergripande stödsystem genom en mobilapplikation, det finns ett tekniskt ramverk för nya mobila tillämpningar och en etablerad förvaltningsorganisation för detta. Den första versionen av mobilapplikationen ska innehålla en kartfunktion för att hitta på Campus samt informationssidor om studentservice. Dessa funktioner tas fram i samarbete med Studenthusprojektet som drivs av Studentavdelningen. Hösten 2013 Kristina Dembrower

11 11 (13) Tekniska avdelningen Långtidslagring (SYLL) Deltagande i projektet om etablering av nationellt system för långtidslagring (SYLL) som omfattar framtagande av gemensamma rutiner och regelverk samt systemetablering av e-arkiv. Ann-Marie Larsson Bostadssystem Byggnadsplanering har tagit över uppgiften från Studentavdelningen att tillhandahålla bostäder åt gästforskare och internationella studenter. Matchning mellan personer och bostäder görs idag manuellt i Excel och likaså fakturahanteringen för betalning av hyror. Byggnadsplanering vill ha ett ITverktyg för att förenkla och stödja administrationen. Förmodligen kommer integration med ekonomisystemet att behövas och eventuellt även Shibboleth. KI har valt systemet KX Student från Kinetic Solutions för detta. KTH håller på med att förbereda en upphandling och det skulle underlätta samarbete kring bostäder om både KI, KTH och SU har samma system. Ambitionen är därför att SU gör upphandling gemensamt med KTH och flera möten har genomförts tillsammans för att påbörja detta. Om SU inför KX Student behöver IT och media ha en förvaltningsorganisation för att kunna hantera drift av lösningen, förvalta integrationer med exempelvis Shibboleth och Raindance, samt ta hand om eventuella uppgraderingar av KX Student. Systemet MoveOn används på Studentavdelningen och det innehåller en modul för bostadshantering som skulle kunna användas. Dock är det o om modulen innehåller funktionalitet för fakturering av hyra. Ann-Marie Larsson

12 12 (13) DSV Ny lär- och samarbetsplattform [34] Vi behöver ta ett större grepp kring studentens lärmiljö och förankra beslutet [om framtida plattform] mer i vad studenterna behöver och vart verksamheten är på väg. Vi skall gemensamt arbeta mot en vision för studenternas lärmiljö och förankra den i universitetets ledning. Förstudie hela Implementation Gunnar Wettergren Kursvärdering Tillämpa SUNETs tjänst Kursvärderingsverktyg. Pilotprojekt pågår och en implementering för hela universitetet planeras till juni Klart 2013 Gunnar Wettergren Mondo [46] Öka Mondos användarnytta och ändamålsenlighet i den mån det behövs baserat på Ny Lär- och samarbetsplattform samt hantera verksamhetskritiska buggar. Två utvecklingsperioder, release i juni respektive oktober 2013 Gunnar Wettergren

13 13 (13) Intranät Gunnar Wettergren Institutionen för språkdidaktik (Lärarutbildningen) Vidareutveckling av digitala VFU-portföljer [44] Genomföra en utvärdering av den tekniska plattformens lämplighet och fatta ett inriktningsbeslut om detta. Beroende på beslutet eventuellt vidareutveckla systemets administrationsfunktioner samt viss funktionalitetsförbättring. Våren 2013 Anders Philipsson

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet

Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet 1 (14) Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-satsningarna inom universitetsförvaltningen. Dokumentet ses löpande över

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Utredning: Ny lärplattform

Utredning: Ny lärplattform 1 2014-06-09 Dnr SU FV-1.1.2-3732-13 Utredning: Ny lärplattform Stockholms universitet Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAG

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte 140320

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte 140320 Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster Agenda 13.00 Välkomna och inledning Kamilla Petersson, Projektkontoret 13.10 BUG Införande av en enhetlig

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer