Med exempel från verkligheten. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten Till vardags jobbar Per Lindblom som revisor på Allians Revisionsbyrå som han startade tillsammans med en kollega Sedan hösten 2010 är han flitigt anlitad som lärare åt SRF. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Ett förtroende. Ett ansvar 10 Reko så här gör vi Hos redovisningskedjan Modern Ekonomi har man löst alla funderingar genom att publicera Veckans Reko. 15 SRF möter banker över hela landet! 20 Dubbelt jubileum på årets kongress Att SRF firar 75 år har väl knappast gått någon förbi. Vår värd vid kongressmiddagen, Vasavarvet, har också något att fira. Det är nämligen 50 år sedan regalskeppet Vasa bärgades. 24 Kontrollbalansräkning i praktik och teori XBRL det är dags nu! 40 I stora delar av världen övergår XBRL från att vara en ny teknisk lösning för finansiell information med stor potentiell samhällsnytta, till att bli en de facto standard som förenklar livet för företag, organisationer och myndigheter. 28 Reko som e-learning en succé 31 Med exempel från verkligheten 33 Bokslutsrapporten kan ge effektivare kreditbedömning redovisningsbranschen behöver etablera och marknadsföra standarden 36 Sveriges bästa i SRF:s stall 38 Utbildningen gav trygghet och nytänkande! Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Peter Moberg, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Redaktionen har ordet... Våren är äntligen här med sol och värme. Det är också deklarationssäsongen med allt vad det innebär. Redovisningskonsulterna jobbar för högtryck och har knappt tid att njuta av det fantastiska som händer i naturen. Kanske skulle vi jobba för att Hillevi Laurells förslag blir verklighet? Hillevi Laurell är Auktoriserad Redovisningskonsult i Kinna och tycker att deklarationerna skulle kunna lämnas in över hela året, ungefär som det fungerar med bilbesiktningen. Läs mer om Hillevi i byråporträttet på sidan 38. Under kommande vecka öppnar bokningen för årets kongress som blir ett jubileum i dubbel bemärkelse. Boka in september redan nu för att inte missa årets höjdpunkt en riktig upplevelse vågar vi lova.

4 En fjärran kursupplevelse tillsammans med SRF Ekonomiutbildning! Årets resmål Cypern Sambandet redovisning och beskattning, 30 september-7 oktober 2011 Almuñecar Redovisning III, oktober 2011 Jord- och skogsbruksveckan, 8-15 september 2011 London Högre Redovisningskurs, 30 oktober-3 november 2011 Högre Skattekurs, 2-6 november 2011 Teneriffa SRF:s Nyhetsvecka, 6-13 november 2011 Mexico Ledarskap i praktiken, november 2011 Gran Canaria Reko kurs för byråledare, oktober 2011

5 Ett förtroende. Ett ansvar Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Strax före jul i fjol var jag på väg till en informationsträff med kreditansvariga vid en affärsbank i Stockholm. I en nyhetsutsändning var huvudnyheten att det var rekord i antalet nyregistreringar av aktiebolag. Reporten drog den slutsatsen att det berodde på den nya lagen om slopandet av revisionsplikten tillsammans med att storlekskravet på aktiekapitalet hade sänkts under året. Den känsla som fyllde mig när jag hörde nyheterna var ansvar. Ansvar att upprätthålla kvalitén i företagens rapportering. Men känslan var också förtroende. Ett förtroende från företagarna att leverera kvalitativ rapportering direkt i produktionen av redovisningen. Detta förtroende har vi också känt när vi har besökt banker och kreditgivare över landet och berättat om Svensk standard för redovisningstjänster och bokslutsrapporten. När vi nu har möjlighet att summera Bolagsverkets registreringar så förtydligas förhållandet ytterligare. Drygt sjuttio procent av de nyregistrerade aktiebolagen väljer att inte ha revisor i sina bolag. Det är en tydlig signal hur utvecklingen i Sverige kommer att se ut framåt i tiden. En utveckling som även kan ses i andra länder som har tagit bort revisionsplikten. Det är enkelt och naturligt att låta den fortlöpande affärskontakt företaget har med sin redovisningskonsult också vara den kontakt som kvitterar kvalitén i redovisning och rapportering. Ett kvitto som sedan företagaren kan kommunicera till de intressenter som vill försäkra sig om att företagets rapporter håller en hög kvalité och tillförlitlighet. Förtroendet som vi Auktoriserade Redovisningskonsulter får av företagare och kreditgivare medför också ett tydligt ansvar. Ett ansvar som vi är vana att ta, i vår yrkesroll, sedan lång tid tillbaka. Ett ansvar att hjälpa och stötta landets företagare med administrativa tjänster och affärsrådgivning. Ett ansvar att bidra med underlag till viktiga affärsbeslut. Till det tidigare ansvaret har ett nytt och viktigt tillkommit. Ett kollektivt ansvar som startar i och med årets bokslut. Det är ansvaret att kvittera den kvalité vi levererar genom att upprätta en bokslutsrapport när förutsättningarna är uppfyllda. Det finns en förväntan att företagen ska börja kommunicera på detta nya sätt. Kreditupplysningsföretagen har redan gjort om sina system för att bereda utrymme för att kunna registrera och mäta när företagen har sin rapportering i enlighet med Reko. Att företaget har en Auktoriserad Redovisningskonsult som har följt Svensk standard för redovisningstjänster och att det sedan noterats i årsredovisningen att bolaget har fått en bokslutsrapport. Samma förväntan, på att vi börjar kommunicera kvalitén med en bokslutsrapport, har jag från alla de bankmöten vi gjort. Marknaden vill veta att det är kvalité i redovisningen under löpande år och få den kvitterad på ett enkelt och naturligt sätt. Många medlemmar ställer frågor om man kan skriva en bokslutsrapport i en viss situation. Det är viktiga och ibland svåra frågor. SRF kommer därför till sommaren att ge ut ett informationspaket som heter Förutsättningar för bokslutsrapport. Det är en praktiskt inriktad information med vanliga frågor och svar om när man kan lämna en bokslutsrapport. SRF kommer även att åka ut på en landsomfattande turné i höst för att informera våra medlemmar i detta ämne samt om dokumentation och uppdragsbrev. Under turnén kommer vi också att presentera den nya bokslutsrapporten för period som kan lämnas under löpande år. En efterfrågad produkt från banker och kreditgivare. Vi har nu en unik möjlighet att förvalta det förtroende som vi har fått genom att arbeta enligt Reko och kvittera kvalitén med en bokslutsrapport. En möjlighet till en tydligare profil för yrkesrollen, vilket är värdigt en 75-åring! Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Regeringen aviserar i en promemoria som biläggs vårpropositionen ett flertal skatteförslag som berör egenföretagare och fåmansdelägare. Förslagen är tänkt att presenteras i budgetpropositionen för 2012 om utrymme finns. Förslag som redan presenterats i budgetpropositionen i höstas förstärkt jobbskatteavdrag höjd nedre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt sänkt skatt för pensionärer sänkt inkomstskatt för dem som bor utomlands förlängt sänkt förmånsvärde för vissa miljöbilar höjda punktskatter på alkohol och tobak Ytterligare förslag förenkling av expertskatten utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling förändringar av de så kallade 3:12-reglerna förändringar av reglerna för enskilda näringsidkare förlängning av vissa regler för oäkta bostadsrättsföreningar Några förslag kan förtjänas att kommenteras mer utförligt. Skatt på förvärvsinkomster Jobbskatteavdraget förstärks och gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjs. Det innebär att skatten sänks med kr per år för de som berörs av förslagen. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs likaså. För att inte skattesatsen för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) ska bli för hög jämfört med att beskattas i Sverige så föreslås en sänkning av skattesatsen från 25 procent till 20 procent. Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år (el- och gasbilar). Nedsättningen föreslås därmed att gälla till och med det beskattningsår som slutar den 31 december Ändringar i 3:12-reglerna Schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp från den 1 januari En takregel för beskattning i inkomstslaget tjänst till 100 basbelopp finns idag endast för kapitalvinster. Nu föreslås en motsvarande begränsning för utdelningar. Regeln innebär att utdelning inte ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående under beskattningsåret från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp utdelning med högre belopp än som motsvarar 100 inkomstbasbelopp. Stopp för vissa upplägg 1 För att förhindra att förenklingsregeln används i skatteplaneringssyfte föreslås att en andelsägare bara ska få använda sig av förenklingsregeln i ett företag. 2 För att förhindra att upplägg inte sker med kapitaltillskott som inte är varaktiga så ska underlaget för årets gränsbelopp minskas med kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren. 3 För att förhindra upplägg med bolag som i princip bara har ett löneunderlag så begränsas det lönebaserade utrymmet i dessa fall. Det innebär att om en andel förvärvas av en fysiker under löneunderlagsåret så ska bara ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts räknas in i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen. Räntefördelning för egenföretagare Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs med 0,5 procent till 5,5 procentenheter för att förhindra att balansen mellan enskilda näringsidkare och delägare i fåmansföretag förskjuts. Övriga skatteförslag Expertskatten förändras och förenklas genom ett tillägg till reglerna. En anställd som har en lön som överstiger två prisbasbelopp per månad förutsätts alltid ha en sådan kompetens som krävs för att expertskatt ska ges. Lättnadsreglerna för ägare av andel i oäkta bostadsföretag förlängs till och med utgången av Avdragsrätten för forskning och utveckling utvidgas genom att lagtexten utvidgas. Förutom utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten så får också utgifter för forskning eller utveckling som kan antas få betydelse för verksamheten i övrigt dras av. Skatten på tobak och alkohol höjs. Ikraftträdande Flertalet föreslagna regler avses bli tillämpade från 2013 års taxering. text: BERTIL BÅvALL SRF finns på Facebook. Hitta oss på 6 Redovisningskonsulten nr

7 Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Ekonomgruppen HB Annons_Softone.indd Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

8 I korthet Söktjänster bättre än sociala medier Söktjänster ger fyra gånger fler besökare till innehållsajter än sociala medier. Sökpubliken är dessutom mer engagerade än de som hittar till sajten via sociala medier. Analysföretaget Outbrain visar i en undersökning att sök är en betydligt större trafikkälla än sociala medier för innehållsajter (direkttrafik är borträknad): 41 procent av trafiken kommer från sök 31 procent från andra innehållsajter 17 procent från portaler 10 procent från sociala medier De senaste två åren har det varit stort fokus på sociala medier, men som det flesta som studerat sina trafikkällor redan vet kommer det betydligt mer trafik från sökmotorer än sociala medier. Dessutom är besökare från sociala medier mindre aktiva än besökare som kommer via sök eller andra innehållsajter, enligt Outbrain. De har färre sidvisningar och en högre bouncerate. Förklaringen enligt Outbrain är att de som kommer via sökmotorer aktivt har sökt efter information och de som kommer från andra innehållssajter redan är på läshumör. Källa: Jajja Magazine Är du intelligent eller bara på hugget? Människor som lyckas bra på intelligenstester gör ofta bra ifrån sig i livet. Men är de intelligenta? Nya rön från USA antyder att testerna i själva verket mäter graden av motivation hos en människa. Vill man förenkla det hela skulle man kunna säga att den som är på hugget, och beredd att anstränga sig lite extra helt enkelt lyckas bättre än den som gör uppgifterna lite halvhjärtat. Detta kanske låter självklart, men faktum är att intelligens- eller IQ-tester oftast tagits på allvar i de flesta samhällen ända sedan de började användas i sin moderna form för drygt 100 år sedan. Resultatet har ansetts spegla testpersonens allmänna intelligensnivå tämligen väl. Hårt arbete, hård fokusering på uppgiften, samt förmågan att inte ge upp utan en extra ansträngning, är det som ger höga IQ-poäng. Ännu bättre går det om en belöning väntar efter arbetet, om man kan tjäna pengar på sina poäng. Detta är anmärkningsvärt. Det betyder att en person som erbjuds en handfull dollar höjer sin intelligenskvot från exempelvis 110 (relativt normal intelligens) till 130 (rätt så hög intelligens). Slutsatsen blir att motivation är det som ger framgång i livet. Det är vad intelligenstesterna tycks visa. Detta är inte förvånande. Självdisciplin och hårt arbete har alltid burit långt. Det komiska är att vi ofta förväxlar det med intelligens. Snarare är det kanske så att väldigt intelligenta människor ofta underpresterar i livet. Hade Einstein lyckats väl på ett IQ-test när han var tolv? Förmodligen hade han det, men säkert är det inte. Kanske hade han bara tyckt att frågorna var tråkiga och i stället funderat på betydligt intressantare problem. Källa: Dagens Nyheter Sista skrivmaskinen snart såld Indiska Godrej and Boyce tillverkade mekaniska skrivmaskiner fram till Nu är deras lager av gamla handjagare snart slut. Världens sista tillverkare av mekaniska skrivmaskiner har endast 500 kvar i lager. När Indiens ekonomi tog fart under 1990-talet tillverkade Godrej and Boyce som mest skrivmaskiner per år. När datorer blev allt vanligare så sjönk produktionen. Från början av 2000-talet tog datorerna över. Alla tillverkare av skrivmaskiner för kontor upphörde med tillverkningen förutom vi, säger vd Milind Dukle på Godrej and Boyce till The Telegraph. Ända fram till 2009 tillverkade vi mellan och skrivmaskiner varje år. Godrej and Boyce säljer fortfarande enstaka skrivmaskiner till domstolar och andra offentliga myndigheter i Indien. Priset är motsvarande 165 brittiska pund. Även om den handdrivna mekaniska skrivmaskinen inte längre tillverkas så är det flera tillverkare som fortfarande gör elektroniska varianter. Källa: Svenska Dagbladet Rekordmånga sjukanmälningar hittills i år Under årets första kvartal var svenskarna sjukare än under motsvarande period Mest sjuka var vi i mitten av februari, då sjukanmälningstalet var uppe i 4,5 procent. Detta kan jämföras med 2010 års toppnotering som låg på 4,2 procent, enligt mätningar från hälsoföretaget Previa. Utöver vård av barn var förkylningar och maginfluensa de vanligaste orsakerna till sjukanmälan, och stod för mer än var tredje sjukanmälan, enligt Previa. Först då värmen började komma sjönk sjuktalen, som under sista veckan i mars låg på 3,4 procent. Vintern har varit lång i år vilket återspeglas i sjukfrånvaron. Ju kallare det är desto mer umgås vi inomhus och då sprids infektioner lättare, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa. Förra årets rädsla för svininfluensan, med mycken handtvätt och alkogelbehållare på företagen hjälpte också troligen till att hålla förkylningarna nere. Källa: e24 Camping ska bli mer glamoröst Kristallkrona i tältet. Spa utanför husvagnen. Kändiskock vid grillen. Nu ska campingföretagen tänka om för att inte halka efter. Det behövs en större professionalitet, säger Martin Karlsson, analytiker på HUI Research. I en rapport om framtidens camping konstaterar han att många företag inte ligger i framkant när det gäller teknikutveckling. Strategier saknas, 8 Redovisningskonsulten nr

9 Våra e-tjänster - Bolagsverket vilket kan få konsekvenser då besöksnäringen i stort väntas växa betydligt de närmaste tio åren. Dagens standardcampingplats som försöker att tillfredsställa alla behov kommer i en hård turistkonkurrens att få det allt svårare och risken finns, enligt Martin Karlsson, att man i stället gör alla lagom missnöjda. I dag beskrivs campare som en homogen grupp som i alla tider haft ungefär samma krav och efterfrågan på samma saker. Ett slags livsstil. Men detta är av nöden på väg att ändras. Framtidens målgrupp blir allt mer heterogen och vi ska kunna attrahera personer med olika önskemål, säger Lars Isacson, vd för SCR, Sveriges Camping- och stugföretagares riksorganisation. Olika anläggningar kan därför bli nischade och dra åt olika håll med olika specialiteter. Det gäller att göra gästen nöjd, säger Lars Isacson, som dock inte tror att särskilt många nya campingplatser kommer att anläggas när branschen nu ska försöka ta steget från tältplats till modern turistindustri. Den största expansionen handlar om att öka ytan och att förlänga säsongen. Källa: Dagens Industri Skapa. Ombilda. Ändra bolag. nyhet! Den här e-tjänsten är skapad för dig som arbetar som ombud i olika bolagsärenden. För proffsanvändare med andra ord. Tidigare omfattade Företagsärenden för ombud endast hantering av lagerbolag. Den stora nyheten är att du nu kan hantera privata aktiebolag i tjänsten. Det innebär att du kan ombilda lagerbolag till privata aktiebolag, skapa och göra ändringar i privata aktiebolag. Det blir enklare och mer kostnadseffektivt för dig. Anmäl dig till Företagsärenden för ombud nu! All information hittar du på bolagsverket.se/etjanster Välkommen till en enklare vardag. Redovisningskonsulten nr

10 Reko så här gör vi Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är det nya regelverket att följa. Äntligen säger en del. Usch vad krångligt, säger andra. Hos redovisningskedjan Modern Ekonomi har man löst alla funderingar genom att publicera Veckans Reko. Text: TINA Sjöström Modern Ekonomi har kontor på flera ställen i landet och sysselsätter idag 95 medarbetare. Sedan Reko introducerades som ett verktyg att förhålla sig till har medarbetarna haft frågor om tolkningar och tillvägagångssätt. Precis som hos de flesta andra har våra medarbetare haft funderingar på hur de ska tyda och tolka anvisningarna i Reko, berättar Frans Blom vid Modern Ekonomi i Hallstahammar. Det har vi löst på ett för oss passande sätt. Vi har på vårt intranät publicerat Veckans Reko. Högre kvalitet Eftersom det varit mycket snack om Reko har vi också gjort en stor grej av det, fortsätter Frans Blom. Sedan en tid har vi publicerat Veckans Reko och vi har snart kommit igenom alla. Vi började med Reko 120 som handlar om uppdragsbrevet eftersom det var just den punkten det kom mest frågor på i början. Efter det har vi betat av dem i den ordning de står i boken. Först berättar vi hur vi gör inom Modern Ekonomi, sedan förklarar vi vad som står i Reko, alltså vad lagen kräver, berättar Frans vidare. Till sist tar vi upp handbokens förklaring. Vår målsättning inom Modern Ekonomi är att hålla en högre kvalitet än vad Reko kräver. Något man pratat extra mycket om är betalningsuppdrag och hur man ska kvalitetssäkra den typen av uppdrag. Även dokumentationen har fått en central roll, det gäller ju att ge kunderna en så kvalitetssäkrad redovisning som möjligt. Kundnytta Publiceringen av Veckans Reko har tagits emot mycket väl av personalen vid Modern Ekonomi. Det viktigaste är att få alla att förstå kundnyttan med att arbeta enligt Reko, säger Frans Blom. Vi gör ju inte det här för vår egen skull utan för att kunderna ska få en så väl utförd redovisning som möjligt. Ytterligare en fördel med att vara tydlig om vad Reko innebär är att även kunderna förstår att kvalitet lönar sig. Vi har en dialog med våra kunder så att de förstår nyttan med bland annat bokslutsrapporten, fortsätter Frans. Kunderna sätter ett värde på att vi redan från början kan säkerställa en hög kvalitet. Vi är sedan länge ISO-certifierade och har jobbat med kvalitet så det är egentligen inget nytt. Det blir mer en bekräftelse på att vi gjort rätt. Jag tycker det är riktigt kul att vi äntligen fått en standard som faktiskt höjer kvaliteten på hela branschen, avslutar Frans Blom. Böcker att lita på. Regelsamlingar för hela Ekonomisverige. Beställ på farforlag.se Information och beställning: tel , 10 Redovisningskonsulten nr

11 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 3-11 Förslag om halverad moms på restaurang- och cateringtjänster Finansdepartementet har tagit emot ett delbetänkande från utredningen om sänkt moms på vissa tjänster. I delbetänkandet föreslås att momsen på restaurang- och cateringtjänster ska sänkas från dagens 25 till 12 procent, det vill säga ner till den nivå som i dag gäller för bland annat livsmedel. Sänkningen omfattar inte spritdrycker, vin och starköl. Finansminister Anders Borg välkomnar utredningens förslag som nu kommer att remitteras. Detta är särskilt angeläget eftersom lägre moms på restaurang- och cateringtjänster förbättrar chanserna för unga att få jobb. En av regeringens reformambitioner är att halvera momsen på restaurang- och cateringtjänster när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter. Om förslaget genomförs är det dock inte aktuellt att följa utredningens förslag om höjd moms för att finansiera förslaget. Enligt utredningens beräkningar skulle förslaget innebära att sysselsättningen i restaurang- och cateringbranschen på lång sikt ökar med cirka heltidsjobb. Detta i en bransch som är arbetsintensiv och där många unga, invandrare och lågutbildade arbetar. Sänkt restaurangmoms bedöms även på lång sikt öka utbudet av arbetskraft i andra delar av ekonomin. Kostnaden för förslaget beräknas uppgå till 5,4 miljarder kronor år På grund av mer utfört arbete i ekonomin bedöms reformen ha en självfinansieringsgrad på cirka 20 procent på lång sikt. Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & NOTISER Ny medlemstjänst Enklare regler för filialer I samarbete med UC arbetar SRF med att utveckla en nyckeltalsbank för att kunna analysera och jämföra företag mot branschens värden. Detta kommer att bli ett viktigt hjälpmedel vid rådgivning och rimlighetsanalyser enligt Reko. Detta nya hjälpmedel kommer att ingå i medlemsavgiften för SRF:s medlemmar och kommer att kunna nås via inloggning på hemsidans Mina sidor/ medlemssidor. Nyckeltalsbanken beräknas vara klar inom kort. Källa: SRF Konkurrenskraftig digital ekonomi Under våren 2011 föreslås en del förändringar för filialer. Det innebär enklare regler för de utländska företag som vill starta filial i Sverige. Ändringar 1 april 2011 Här är några av ändringarna: Formalia i samband med anmälan av filialen lättas upp. Exempelvis behöver inte kopian av bolagsordningen och årsredovisningshandlingarna som ska skickas in för det utländska företaget vara bestyrkt. Det blir gratis för revisorer att anmäla egen avgång. Bolagsverket ska underrätta följande personer när de har registrerats i en filial: verkställande direktör, vice verkställande direktör, person som ska ta emot delgivning, revisor, revisorssuppleant och firmatecknare för utländskt bankföretags filial. Även när vi tar bort en registrering ska vi skicka en underrättelse. Ändringarna i förordningen (1992:308) om utländska filialer med mera börjar gälla den 1 april Ändringar 1 juli 2011 Här är några av de föreslagna ändringarna: Filialens namn behöver inte längre innehålla det utländska företagets namn och nationalitet. Kravet på att ha en person i Sverige som kan ta emot delgivning ändras till att gälla endast när filialens verkställande direktör bor utanför EES. Den verkställande direktören för en filial till ett utländskt försäkringsföretag behöver inte längre bo i Sverige. Det nya kravet blir att vd:n ska bo inom EES. Ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer med mera föreslås börja gälla från den 1 juli Källa: Bolagsverket För andra året i rad placerar sig Sverige som nummer ett över världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomier. Bakom rankingen, som omfattar 138 länder, står World Economic Forum. De faktorer som enligt rapporten gör Sverige framgångsrikt är framförallt den höga benägenheten att använda och tillämpa ny teknik, en mycket hög andel av befolkningen som använder Internet samt bra elektronisk infrastruktur. Placeringen bekräftar på nytt bilden av Sverige som framstående It-nation. Men även om vi ligger i topp kan och ska vi bli ännu bättre. Min målsättning är att Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. För att nå dit och för att behålla den positionen krävs ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete där alla aktörer medverkar. För regeringen ligger just nu fokus på att utforma den nationella It-strategin, en digital agenda för Sverige. Arbetet pågår som bäst och kommer att presenteras i höst, säger Itoch regionminister Anna-Karin Hatt. Källa: Regeringskansliet Nordisk gränshandel och turism 2010 Nordisk gränshandel och turism 2010 Besökare från de angränsande nordiska länderna spenderade omkring 40 miljarder kronor i Sverige under Omkring 25 miljarder kronor spenderades i detaljhandeln medan resterande 15 miljarder spenderades på logi, restaurang, bensin, kultur, sport, rekreation samt transport. Norrmännen var mest frekvent förekommande och spenderade mest pengar i Sverige. Finländare och danskar var i Sverige i ungefär samma utsträckning och spenderade ungefär lika mycket pengar under Norrmännen var främst i Sverige i egenskap av dagbesökande gränshandelresenärer medan finländare och danskar övernattade i samband med sina besök. Källa: Handelns Utredningsinstitut, HUI 12 Redovisningskonsulten nr

13 Aktuell LITTERATUR Premier för tjänstepensionsförsäkringar Sammanfattning Tryggandekostnader i form av löpande premier för terminsbetalda tjänstepensionsförsäkringar ska dras av under förutsättning att premierna avser pensionsförmån som är intjänad under beskattningsåret samt att premierna betalats senast när självdeklaration ska ha lämnats för inkomsttaxeringen. Även fråga om särskild löneskatt på pensionskostnader. Skatteverket ser över sina ställningstaganden Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom kommer Skatteverket att se över sina Fortsatt stor ökning av aktiebolag Redovisningskonsulten nr rättsliga ställningstaganden från den 27 juni 2008 ( Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring, dnr /111 respektive Avdragsrätt för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas på löneskulder, dnr /111). Källa: Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 april, mål nr , överklagat förhandsbesked (18 oktober 2010, dnr /D) Under mars månad registrerade Bolagsverket 28,6 procent fler nya företag än under samma månad i fjol. I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades nya företag i mars, jämfört med i mars förra året. Trenden fortsätter där aktiebolagen står för större delen av den totala ökningen. Antalet nyregistrerade aktiebolag ökade under mars med 102,1 procent, från till Under första kvartalet 2011 har antalet registrerade aktiebolag därmed ökat med 96,8 procent jämfört med första kvartalet Den totala ökningen av antalet registrerade företag under januari mars 2011 är 32,7 procent i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Som tidigare konstaterats är ökningen sannolikt en effekt av förändringar som genomfördes under 2010 med halverat krav på aktiekapital och att revision blivit frivillig i mindre bolag. Sedan slutet av 2010 har Bolagsverket fått in fler ärenden än vanligt med nystartade företag. Det är en positiv utveckling men den kraftiga ökningen innebär att vi på Bolagsverket tyvärr fortfarande har längre handläggningstider än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. Ökningen har dock mattats av något nu i mars jämfört med februari, och vi arbetar hårt för att kunna nå normala handläggningstider under våren. Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att starta företag, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Källa: Bolagsverket Foto: Kristofer Lönnå Mats Beckman m fl: Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument Kunskap för finansiell rådgivning , Liber, 4 uppl, 579 kr En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om bland annat förekommande finansiella instrument, deras egenskaper och risker samt hur de hanteras men även om det administrativa flödet av en värdepappersaffär och relevant regelverk. Björn Lundén: Enskild firma Skatt, ekonomi, juridik , Björn Lundén, 299 kr En utförlig handbok för dig som har eller tänker starta enskild näringsverksamhet. Boken passar utmärkt även som handledning på redovisningsoch revisionsbyråer. Elaine Bergqvist: Snacka snyggt Modern retorik , Norstedts, 159 kr I boken Snacka snyggt får du inte bara lära dig de klassiska retoriska begreppen som ethos, logos och pathos. Författaren sätter in begreppen i ett modernt sammanhang och ger dig dessutom nya kunskaper i konversationsteknik, färgpåverkan, strategiska klädval, melodins påverkan på det undermedvetna, argumentationsteknik och mycket mer. Daniel Goldberg / Linus Larsson: Svenska hackare en berättelse från nätets skuggsida , Norstedts, 168 kr Svenska hackare är en bok om människor, inte om maskiner. En berättelse om den brokiga skara personer som samlas under namnet hackare, och en inblick i en av vår tids mest mytomspunna subkulturer. Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Meddelanden FRÅN SRF Stoppdatum för motioner till årets kongress är 22 juni Årets kongressförhandlingar kommer att hållas på Kistamässan i Stockholm den 22 september. Enligt stadgarna ska motioner till kongressen vara inkomna till SRF Servicebyrå senast tre månader före kongressen. Sista datum är således den 22 juni

14 Nyheter & NOTISER 919 ambassadörer för kvinnors företagande Satsningen kring ambassadörer för kvinnors företagande fortsätter i samband med att programmet Främja kvinnors företagande förlängs. Nu utökas de tidigare 880 ambassadörerna till 919 under perioden Torsdagen den 14 april kom 469 nya ambassadörer in till ambassadörsnätverket. Totalt kommer 919 ambassadörer i hela landet att vara förebilder för att få fler att se företagandet som ett möjligt karriärval. Under maj kommer de nya ambassadörerna att introduceras i rollen som ambas- sadör runt om i landet. Varje ambassadör åtar sig att göra fyra uppdrag ideellt under ett år. Det kan ske genom att ambassadörerna talar inför skolklasser, på universitet och bjuder in till studiebesök eller ett personligt möte. Under har ambassadörer för kvinnors företagande träffat personer. Ambassadörer för kvinnors företagande finns i hela Sverige och Tillväxtverket är nationell koordinator. Källa: Tillväxtverket Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning Utbildning under pågående anställning ingen förmån om den betingas av arbetet Om arbetsgivaren för en anställd bekostar utbildning som är betingad av anställningen blir det inte aktuellt med förmånsbeskattning. Den omständigheten att arbetsgivaren bekostar sådan utbildning innebär en stark presumtion för att utbildningen sker i tjänsten. Utbildningen jämställs med att deltagaren utför sitt arbete i anställningen. Detta gäller alltid utbildning som rör arbetsgivarens verksamhetsområde, och även i de fall utbildningen medför högre kompetens för den anställde. Det kan också gälla utbildning i att använda olika hjälpmedel som behövs för arbetet, till exempel utbildning som rör programvara som används på arbetsplatsen, samt i vissa fall språkutbildning. Det avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget och inte kostnadens storlek, var utbildningen genomförs, eller om den sker på fritiden. Utbildning som förmån av begränsat värde skattefri förmån Även om sambandet mellan utbildningen och den anställdes arbetsuppgifter inte är lika tydligt, kan det förhållandet att arbetsgivaren betalar utbildningen ändå presumera att utbildningen är väsentlig för arbetet och därmed skattefri för den anställde enligt de förutsättningar som gäller enligt bestämmelsen om förmån av begränsat värde (11 kap. 8 inkomstskattelagen [1999:1229, IL]). Det kan exempelvis gälla språkutbildning såvida inte denna jämställs med utförande av arbete för anställda som i arbetet har behov av att kommunicera på annat språk. Även om utbildningen också medför viss privat nytta, får den förmånen ses som en ofrånkomlig biförmån som är skattefri. Utbildning som skattepliktig förmån Utbildning som inte har någon koppling till arbetet innebär en skattepliktig förmån, om den bekostas av arbetsgivaren. Den innebär en inbesparing av en privat levnadskostnad. Avdrag för egna utbildningskostnader Avdrag medges för egna utgifter för fortbildning som visas vara nödvändig för arbetet. Sådan utbildning jämställs med att deltagaren utför sitt arbete. Enligt praxis gäller som förutsättning för avdraget att den anställde, även om han måste betala utbildningen själv, har kvar sina löneförmåner eller en väsentlig del av dessa från arbetsgivaren, eller att han får någon annan jämförlig skattepliktig ersättning under utbildningstiden, till exempel från Trygghetsstiftelsen. Avdrag medges inte för egna kostnader för grundutbildning, då sådana utgifter ses som ej avdragsgilla privata levnadskostnader. Avdrag för ökade levnadskostnader och resor i samband med utbildning En anställd som går en utbildning som jämställs med utförande av arbete har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader som föranleds av utbildningen på samma sätt som om han är på tjänsteresa. Även den som har rätt till avdrag för egna utbildningskostnader har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i samband utbildningen enligt samma regler. Även resekostnader på grund av studierna kan vara avdragsgilla. Den som får en förmån av fri utbildning som är skattefri enligt bestämmelsen om förmån av begränsat värde har inte rätt till avdrag för merkostnader i samband med utbildningen. Detsamma gäller den som får en skattepliktig förmån av fri utbildning. Sådana kostnader är ej avdragsgilla privata levnadskostnader. Särskilt om fåmansföretag Även den som är företagsledare och delägare i ett fåmansföretag, eller en närstående till denne som är anställd i företaget, kan genomgå utbildning som betingas av verksamheten, utan att det blir aktuellt med förmånsbeskattning. Sådana personer kan också få skattefri utbildning som har väsentlig betydelse för arbetet, om även övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda (11 kap. 8 ). Dock kan i tveksamma fall bevisläget påverkas när det gäller utbildning för denna personkrets och en noggrannare kontroll behöva göras, eftersom det saknas ett reellt tvåpartsförhållande i de fallen. Källa: Skatteverket, dnr/målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

15 SRF möter banker över hela landet! SRF har under våren besökt en rad banker över hela landet för att berätta om auktorisationen, Reko och bokslutsrapporten. Informationen har lämnats under en serie av frukostmöten där vi under en dryg timme berättat om redovisningskonsultens framtida yrkesroll. Erfarenheten från dessa möten är mycket positiv, och det har visat sig att informationen behövs och välkomnas. De flesta inom bankvärlden vet redan om att revisionsplikten har avskaffats under 2010, och man har haft interna möten eller besök från revisionsbyråer som har förklarat vad detta innebär. Men däremot har man oftast inte fått någon information om hur redovisningskonsulterna har anpassat sin verksamhet till förändringen eller om alternativa sätt att uppnå kvalitet i redovisningen, och det gensvar vi får när vi berättar detta är genomgående mycket positivt. Bankerna är en viktig kravställare mot företagen, och de villkor som ställs för att få goda krediter försöker de flesta företag uppfylla. Genom att informera bankerna påverkar SRF därför indirekt även företagens val av revision och övriga rutiner för att skapa kvalitet i sin ekonomi. Detta har inneburit att vår gemensamma timme ibland känns kort, från en trevande start med deltagare som upplever att man redan vet vad som har hänt, till en skara nyfikna och engagerade bankmän och kvinnor som inte sällan ställer frågan hur snart kan jag få en bokslutsrapport för mina kunder? Mötet med bankerna börjar med att förklara vad yrkesrollen innebär, och att det är redovisningskonsulten som producerar redovisning och ekonomiska rapporter som sedan granskas av revisorn. Den som vill arbeta nära sina kundföretag och vara uppdaterad har därför oftast mera nytta av en relation med redovisningskonsulten som kontinuerligt arbetar med kunden, än med revisorn som möter sin kund en eller ett fåtal gånger per år. Detta klargörande når äntligen ut till de banker vi möter, och det ger en plattform att bygga vidare på. Tidigare har i många fall revisorn fått förtroende för arbete som redovisningskonsulten gör, och denna förväxling känns bra att reda ut. När vi sedan berättar om hur yrkesrollen är reglerad via en auktorisation och ett nytt system för att leverera kvalitet och kundnytta genom Reko så har vi oftast nått till mitten av seminariet, och den som i början har upplevt att man visste vad som har hänt på marknaden sitter nu och bläddrar aktivt i materialet och antecknar. Insikten att det bästa kreditskyddet är färsk och kvalitetssäkrad information fanns från början, men nu förstår man var man kan få denna viktiga information. Det är därför en härlig kick när vi går in i den sista halvan av seminariet och berättar om bokslutsrapportens uppbyggnad och möjligheter, och plötsligt känns tiden kort när de intresserade frågorna börjar ställas. Processen får också draghjälp från en annan viktig faktor, nämligen konkurrensen mellan olika banker. Diskussionen under seminariet visar att det svenska näringslivet har förändrats permanent, och den som vill vara en attraktiv finansiär måste därför vara uppdaterad på hur man kan kvalitetssäkra sitt underlag för kreditbeslut på ett modernt sätt, som gör att bankaffärerna inte går till en konkurrent. Av de företag som nu kan välja själva kommer sannolikt företag att välja bort revision inom två år. Inräknat ägare och familjer är detta kanske bankkunder, och dessa vill man inte förlora till konkurrenterna, så att veta innebörden av alternativen till revision engagerar plötsligt alla närvarande. Särskilt intressant upplever man möjligheten att kunna få en bokslutsrapport för alla företagsformer och för periodbokslut. Det ger en bredare och mera aktuell kvalitetsstämpel till bankens kunder. En av deltagarna uttryckte det kärnfullt som att Det sämsta som kan hända är att någon vill låna mitt på året, då man antingen har ett för gammalt material eller får vänta ett halvår på något nytt. Att kunna få en bokslutsrapport för ett periodbokslut öppnar helt nya möjligheter för dessa situationer, och vi inser att de Reko-böcker vi delar ut vid slutet av mötet kommer att finnas på bankernas skrivbord inför höstens första bokslut som kan få bokslutsrapporter. Timmen går mot sitt slut, och när vi skiljs åt så vet vi att något viktigt har hänt banken vet vad en redovisningskonsult är och hur vi kan leverera ekonomiska rapporter och analyser som man har förtroende för. Ibland kan en timme vara viktig för mycket lång tid framöver så känns SRF:s bankmöten, och vi kommer därför att fortsätta att besöka banker och visa vårt bildspel och presentera vårt budskap. Du kan själv ladda ned det från hemsidan tillsammans med en instruktion om du vill använda det i egna möten, eller så hör du av dig till SRF om vem vi ska kontakta för att informera om dessa viktiga frågor. Det har inte gått så lång tid i kalendern från 1 november 2010, men i mötet med bankerna känns det efter en timme som om detta har hänt för flera år sedan. I morgon bitti är det dags för Örebro och 16 nya bankmän och kvinnor. Härligt! Text: Mikael CARLSON Bok eller online! Välj det som passar dig bäst! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

16 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringen av auktorisationen har nu pågått en tid och det förväntade resultatet stämmer väl; SRF:s medlemmar håller god kvalitet. Men det finns ett antal SRF medlemmar som inte har fått godkänt vid första besöket. De har fått i uppgift att åtgärda bristerna och kommer att få ett nytt besök inom ett år. Det andra besöket är inte kostnadsfritt vilket det första besöket är. Om man studerar vilka brister som fanns vid besöken, så är det framför allt följande som saknas: 1 Uppdragsbrev. En auktoriserad redovisningskonsult ska teckna avtal med sina kunder om vad som ingår i redovisningstjänsten. Vid 2010 års kvalitetskontroll har det varit tillräckligt att byrån aktivt arbetar med att säkerställa att kunderna har uppdragsbrev. 2 Räkenskapsmaterial och annan dokumentation till kunden. Enligt BFL är en näringsidkare skyldig att spara allt räkenskapsmaterial. I redovisningstjänsten ingår att tillgodose kunden med det som producerats. 3 Dokumentation som visar utfört arbete. Redovisningskonsulten ska för sin egen del ha noteringar om och dokument på vad som utförts och kommunicerats. 4 En registrering hos Bolagsverket i registret mot penningtvätt. Vid 2010 års kvalitetskontroll har en registrering inväntats innan beslut tas om godkännande. 5 Rutiner i enlighet med Penningtvättslagen. Vid 2010 års kvalitetskontroll har det varit tillräckligt att man kan visa att skriftliga rutiner successivt införs. 6 Ett bokföringsprogram med god standard, till exempel ska det finnas behandlingshistorik. 7 En rapportering av brister i bokföringsmaterialet. En uppföljning av till exempel kassaunderskott, förbjudet lån etc. ska ske direkt och inte efter räkenskapsårets utgång. 8 Periodisering av väsentliga belopp. Rapporter från bokföringen ska hålla god standard och överensstämma med villkor i uppdragsbrevet. 9 Kunders material ska inte vara åtkomlig för obehöriga. Du vet väl att du kan skicka frågor gällande kvalitetskontroll och frågor om Reko till vår Frågeservice. Logga in på Medlemssidorna och ställ din fråga. Har du fler funderingar kring SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett till srfkonsult.se eller Eva Sandström, kvalitetschef SRF. Eva Sandström, kvalitetschef SRF MALLORCA SYDAFRIKA GRAN CANARIA Mycket nytt under solen. Vi vill upplysa dig om att det nu är dags att boka in årets konferenser. På tre olika resmål kommer du att bli uppdaterad om allt som är nytt under solen. Så ta med kollegan och njut av sol, kunskap och inspirerande föreläsare. Vi ses! Läs mer om våra skatteekonomi- och Reko-veckor på Främst för de främsta. Norstedts Juridik främst för de främsta. 16 Redovisningskonsulten nr

17 För dig som vill påverka en bransch i utveckling SRF söker Kvalitetskontrollanter Arbetsuppgifter: Kvalitetssäkra auktorisationen Lämna råd i kvalitetsfrågor Biträda med administration av kvalitetskontrollverksamheten Kravprofil: Auktoriserad redovisningskonsult med minst tio års erfarenhet inom yrket Kunskap om svensk standard för redovisningstjänster Reko Kunskap inom redovisning, skatt och affärsmannaskap samt Excel och transaktionsanalyser Beredd att göra resor runt om i Sverige Tjänsten är hel- eller deltid. Ansökan skickas till kvalitetschef Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

18 Inte längre som något katten släpat in Henry Dahlberg från Leksand har jobbat som redovisningskonsult i 40 år och varit medlem hos SRF i 35. Han har sett både branschen och attityder från myndigheter förändras genom åren. Nyss fyllda 70 är han fortfarande aktiv. Man får speciella relationer med kunderna och deras familj, det är svårt att bli av med dem, säger han med ett skratt. Text: TINA Sjöström Karriären som redovisningskonsult inleddes i början av 1970-talet. Redan efter ett par år valde Henry Dahlberg att satsa på egen verksamhet och blev då också medlem hos SRF. Precis som i samhället i övrigt har det skett en hel del förändringar i redovisningsbranschen under den här tiden. Något jag direkt kommer att tänka på är attityden från myndigheter, främst Skatteverket, mot oss företagare, säger Henry. I början av min karriär hade vi träffar med lokala representanter från Skatteverket och det var inte direkt någon hjärtlig stämning. De ansåg på den tiden att företagare var skumma, rent av kriminella. Vi som hjälpte företagare måste ju enligt den logiken vara ännu skummare och vi kunde bli anklagade för allt möjligt. I Skatteverkets interna kursmaterial kunde en företagare benämnas som Direktör Gangsterberg. Nu är det inte alls på det viset, fortsätter Henry. Nu är de serviceinriktade och har en helt annan syn på oss redovisningskonsulter, de ser oss mer som medhjälpare. Bättre utbud Även inom SRF kan Henry se att mycket hänt. När jag gick med i organisationen var det i huvudsak byråägare som var medlemmar hos SRF och medlemsantalet var inte så stort. De senaste 10 åren har antalet medlemmar ökat enormt tack vare att även anställda kan vara med. Att vi blivit fler märks främst på en bättre service och det stora utbudet av till exempel kurser. Att SRF jobbat hårt för att få fram titeln Auktoriserad Redovisningskonsult tycker Henry är mycket bra. Nu har vi en helt annan status. Förr kunde det ibland kännas som om vi var något katten släpat in, i alla fall i revisorskretsar. Jag har också märkt en förändring hos till exempel banker. Nu har vår yrkesroll blivit mer känd och de börjar förstå att vi och revisorerna inte gör samma jobb. Sov bland verifikaten Henry Dahlberg hade under flera år kontor i både Leksand och Borlänge. Han minns flera skojiga episoder och delar gärna med sig av dem. I Borlänge hade vi kontoret i en bostadsrätt i ett flerfamiljshus. I ett källarförråd förvarade vi gamla dataskärmar, verifikationer och dagböcker som skulle kasseras. Vid flera tillfällen hade vi inbrott och brydde oss till slut inte om att byta hänglås. En morgon såg jag att någon bäddat i skrubben med verifikationer och dagböcker, en av stadens hemlösa hade smugit sig in och hittat en skön sovplats. Den som påstår att hans verifikationer stulits måste ljuga. Jag vet att ingen stjäl sådant, fortsätter Henry och skrattar. Och inte vill de ha gamla datorer och skärmar heller. Givande yrke Det här yrket har gett mig mycket, fortsätter Henry. Man får väldigt speciella relationer till sina kunder, ja ofta till hela deras familj. Engagemangen slutar ofta med bouppteckningar och arvskiften, om du förstår hur jag menar. Jag gjorde i dagarna deklarationen till en av mina äldsta kunder. Det var den 40:e i ordningen. Jag har kunder där jag är inne på tredje generationen, det kan man kalla familjeföretag. Henry Dahlberg Henry Dahlberg hinner berätta om flera roliga episoder ur sitt långa yrkesliv. Jag hade en äldre åkare till kund och när jag deklarerat åt honom i 20 år sa jag: Tänk, nu har jag deklarerat åt dig under en lång tid och ingen av oss har suttit inne. Här hade jag så klart förväntat mig lite beröm, säger Henry och skrattar. Men kunden, som också hade en stor portion humor, tittade på mig och svarade: Jag kan ge mig fan på att du gjort alldeles för lite avdrag. Vem vågar påstå att redovisningsyrket är långtråkigt? 18 Redovisningskonsulten nr

19 Dags att beställa SRF-böckerna för 2011! F lt.se SRF-boken 2011 SRF-skatt och deklaration innehåller: Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av lantbruk och skogsbruk Inkomst av tjänst och kapital Bolagsformer, beskattningsregler Nyheter i skattelagstiftningen Inkomstskattelagen Mervärdesskattelagen Samt en rad andra skattelagar SRF Ekonomifakta 2011 SRF-boken 2011 SRF-skatt och deklaration 2011 SRF-skatt och deklaration 2011 Årets nyheter på sida 449 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Klarabergsgatan 33, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: SRF Ekonomifakta I den här lilla foldern hittar du allt inom ekonomi. Uppgifterna står i bokstavsordning och du hittar lätt det du söker. Se till att alla medarbetare har ett exemplar! OBS! Även perfekt att ge till kunder. SRF-boken sidor med aktuella lagar och rekommendationer inom bland annat områdena associationsrätt och redovisning. I boken hittar du även SRF:s mall för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BASkontoplanen. Nu även med sökordsregister. SRF Skatt och deklaration sidor med en praktisk deklarationshandledning, de mest använda skattelagarna och aktuell ekonomifakta i en och samma bok. En användbar hjälpreda för alla som vill hålla sig uppdaterade på skatteområdet. Med fördjupad information om lantbruks- och skogsbruksbeskattning. Boken har praktiska sökordsregister till deklarationshandledningen och ekonomifakta, så du snabbt hittar det du söker. Beställ Är du medlem i SRF behöver du inte beställa. Du får automatiskt dina personliga exemplar av böckerna levererade helt kostnadsfritt! Önskar du fler exemplar till byrån, beställ på Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

20 Dubbelt jubileum på årets kongress Vid årets kongress i Stockholm blir det festligt värre. Att SRF firar 75 år som Sveriges ledande branschorganisation har väl knappast gått någon förbi. Vår värd vid kongressmiddagen, Vasavarvet, har också något att fira. Det är nämligen 50 år sedan regalskeppet Vasa bärgades. Text: TINA Sjöström Årets kongress går av stapeln september på Kistamässan i Stockholm. Några förändringar i programmets utformning har gjorts jämfört med föregående år. Vi inleder med Byråledarkonferensen på onsdagen som avslutas med ett festligt välkomstparty. Under torsdagen genomförs seminarier och kongressförhandlingar samt galamiddag på Vasamuseet. Fredagen är vikt för paneldebatt och seminarier. För den golfintresserade smygstartar kongressen med den årliga golftävlingen redan på tisdagen den 20 september. Tävlingen spelas på Täby GK. leverantörer med anknytning till branschen ställer ut och håller intressanta produktseminarier. Här finns goda möjligheter att knyta nya kontakter och ta del av unika erbjudanden. Vill du veta vilka företag som medverkar så hittar du en länk till Ekonomimässans egen webbsida via Jubileumsmiddag Torsdagens galamiddag anordnas i Vasavarvet, en fantastisk miljö med en bit av Sveriges historia alldeles intill borden. Regalskeppet Vasa låg i Stockholms ströms smutsiga vatten i 333 år Kongressprogram 2011 Tisdag 20 september Golfdagen Golftävling på Täby GK Onsdag 21 september Byråledardagen Samling, kaffe Byråledarkonferens med tema affärsutveckling Lunch Byråledarkonferens (fortsättning) Kaffepaus Byråledarkonferens (fortsättning) Välkomstparty med middag, underhållning, dans Torsdag 22 september Kongressdagen Frukostmöte med Tholin & Larsson Ekonomimässa/Seminarier Lunch SRF:s 75:e kongress med invigningsceremoni Kaffepaus SRF:s 75:e kongress (fortsättning) Bussavgång från hotell Victoria Tower, Kista till Vasavarvet Festlig jubileumsmiddag i Vasavarvet med underhållning och dans Under dagen arrangeras SM i Bokföring (Arrangör: Björn Lundén Information) Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till SRF:s kongress och 75-års jubileum. Byråledarkonferens Årets byråledarkonferens, som alltså arrangeras på onsdagen, inleder kongressen. Temat för i år är affärsutveckling, något som ligger helt rätt i tiden med anledning av de förändringar som skett i branschen de senaste åren. Detaljerat program för den här dagen presenteras inom kort. Ekonomimässa Årets stora Ekonomimässa arrangeras under torsdagen och fredagen på Kistamässan. Ledande innan hon bärgades I år firar således Vasa 50 år som museiföremål. I bästa jubileumsanda får du en utsökt galamiddag, högklassig underhållning, trevligt sällskap och dans långt in på småtimmarna. Vi vågar lova en unik upplevelse du sent ska glömma. Under vecka 20 skickas den skriftliga inbjudan ut. Samtidigt öppnar anmälningssidan på Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till SRF:s kongress och 75- års jubileum och hoppas att vi ses i september! Fredag 23 september Debattdagen Frukostmöte med Norstedts Juridik Ekonomimässa/Seminarier Paneldebatt Revisionens avskaffande hur blev det efter reformen Lunch Besök i Ekonomimässan/Seminarier Moderna lokaler Alla arrangemang äger rum i Kistamässans moderna och ändamålsenliga lokaler. Undantaget är jubileumsmiddagen den 22 september som arrangeras i Vasamuseet. Bekvämt boende Vi har bokat upp ett antal rum på helt nya Hotel Victoria Tower, som ligger i direkt anslutning till Kistamässan. För fullständigt program, priser samt bokning besök där kongressen presenteras med start under vecka Redovisningskonsulten nr

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 13 april 2011 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...5 2 Lagtext...6 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

1 Allmänt om skattelagstiftningen

1 Allmänt om skattelagstiftningen 25 1 Allmänt om skattelagstiftningen 1.1 Inkomstskattelagen Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innehåller, med enstaka undantag, samtliga regler om beräkning av underlaget för kommunal och statlig inkomstskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Reformerade beskattningsregler

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

Informationspaket. Val av bolagsform. Kontakt

Informationspaket. Val av bolagsform. Kontakt Informationspaket Val av bolagsform Kontakt Svensk Bolagsförmedling Engelbrektsgatan 29 114 32 Stockholm E-post: info@svenskbolagsformedling.se Telefon: 08-123 503 29 Tack för att du har beställt vårt

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 10 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer