Med exempel från verkligheten. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten Till vardags jobbar Per Lindblom som revisor på Allians Revisionsbyrå som han startade tillsammans med en kollega Sedan hösten 2010 är han flitigt anlitad som lärare åt SRF. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Ett förtroende. Ett ansvar 10 Reko så här gör vi Hos redovisningskedjan Modern Ekonomi har man löst alla funderingar genom att publicera Veckans Reko. 15 SRF möter banker över hela landet! 20 Dubbelt jubileum på årets kongress Att SRF firar 75 år har väl knappast gått någon förbi. Vår värd vid kongressmiddagen, Vasavarvet, har också något att fira. Det är nämligen 50 år sedan regalskeppet Vasa bärgades. 24 Kontrollbalansräkning i praktik och teori XBRL det är dags nu! 40 I stora delar av världen övergår XBRL från att vara en ny teknisk lösning för finansiell information med stor potentiell samhällsnytta, till att bli en de facto standard som förenklar livet för företag, organisationer och myndigheter. 28 Reko som e-learning en succé 31 Med exempel från verkligheten 33 Bokslutsrapporten kan ge effektivare kreditbedömning redovisningsbranschen behöver etablera och marknadsföra standarden 36 Sveriges bästa i SRF:s stall 38 Utbildningen gav trygghet och nytänkande! Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Peter Moberg, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Redaktionen har ordet... Våren är äntligen här med sol och värme. Det är också deklarationssäsongen med allt vad det innebär. Redovisningskonsulterna jobbar för högtryck och har knappt tid att njuta av det fantastiska som händer i naturen. Kanske skulle vi jobba för att Hillevi Laurells förslag blir verklighet? Hillevi Laurell är Auktoriserad Redovisningskonsult i Kinna och tycker att deklarationerna skulle kunna lämnas in över hela året, ungefär som det fungerar med bilbesiktningen. Läs mer om Hillevi i byråporträttet på sidan 38. Under kommande vecka öppnar bokningen för årets kongress som blir ett jubileum i dubbel bemärkelse. Boka in september redan nu för att inte missa årets höjdpunkt en riktig upplevelse vågar vi lova.

4 En fjärran kursupplevelse tillsammans med SRF Ekonomiutbildning! Årets resmål Cypern Sambandet redovisning och beskattning, 30 september-7 oktober 2011 Almuñecar Redovisning III, oktober 2011 Jord- och skogsbruksveckan, 8-15 september 2011 London Högre Redovisningskurs, 30 oktober-3 november 2011 Högre Skattekurs, 2-6 november 2011 Teneriffa SRF:s Nyhetsvecka, 6-13 november 2011 Mexico Ledarskap i praktiken, november 2011 Gran Canaria Reko kurs för byråledare, oktober 2011

5 Ett förtroende. Ett ansvar Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Strax före jul i fjol var jag på väg till en informationsträff med kreditansvariga vid en affärsbank i Stockholm. I en nyhetsutsändning var huvudnyheten att det var rekord i antalet nyregistreringar av aktiebolag. Reporten drog den slutsatsen att det berodde på den nya lagen om slopandet av revisionsplikten tillsammans med att storlekskravet på aktiekapitalet hade sänkts under året. Den känsla som fyllde mig när jag hörde nyheterna var ansvar. Ansvar att upprätthålla kvalitén i företagens rapportering. Men känslan var också förtroende. Ett förtroende från företagarna att leverera kvalitativ rapportering direkt i produktionen av redovisningen. Detta förtroende har vi också känt när vi har besökt banker och kreditgivare över landet och berättat om Svensk standard för redovisningstjänster och bokslutsrapporten. När vi nu har möjlighet att summera Bolagsverkets registreringar så förtydligas förhållandet ytterligare. Drygt sjuttio procent av de nyregistrerade aktiebolagen väljer att inte ha revisor i sina bolag. Det är en tydlig signal hur utvecklingen i Sverige kommer att se ut framåt i tiden. En utveckling som även kan ses i andra länder som har tagit bort revisionsplikten. Det är enkelt och naturligt att låta den fortlöpande affärskontakt företaget har med sin redovisningskonsult också vara den kontakt som kvitterar kvalitén i redovisning och rapportering. Ett kvitto som sedan företagaren kan kommunicera till de intressenter som vill försäkra sig om att företagets rapporter håller en hög kvalité och tillförlitlighet. Förtroendet som vi Auktoriserade Redovisningskonsulter får av företagare och kreditgivare medför också ett tydligt ansvar. Ett ansvar som vi är vana att ta, i vår yrkesroll, sedan lång tid tillbaka. Ett ansvar att hjälpa och stötta landets företagare med administrativa tjänster och affärsrådgivning. Ett ansvar att bidra med underlag till viktiga affärsbeslut. Till det tidigare ansvaret har ett nytt och viktigt tillkommit. Ett kollektivt ansvar som startar i och med årets bokslut. Det är ansvaret att kvittera den kvalité vi levererar genom att upprätta en bokslutsrapport när förutsättningarna är uppfyllda. Det finns en förväntan att företagen ska börja kommunicera på detta nya sätt. Kreditupplysningsföretagen har redan gjort om sina system för att bereda utrymme för att kunna registrera och mäta när företagen har sin rapportering i enlighet med Reko. Att företaget har en Auktoriserad Redovisningskonsult som har följt Svensk standard för redovisningstjänster och att det sedan noterats i årsredovisningen att bolaget har fått en bokslutsrapport. Samma förväntan, på att vi börjar kommunicera kvalitén med en bokslutsrapport, har jag från alla de bankmöten vi gjort. Marknaden vill veta att det är kvalité i redovisningen under löpande år och få den kvitterad på ett enkelt och naturligt sätt. Många medlemmar ställer frågor om man kan skriva en bokslutsrapport i en viss situation. Det är viktiga och ibland svåra frågor. SRF kommer därför till sommaren att ge ut ett informationspaket som heter Förutsättningar för bokslutsrapport. Det är en praktiskt inriktad information med vanliga frågor och svar om när man kan lämna en bokslutsrapport. SRF kommer även att åka ut på en landsomfattande turné i höst för att informera våra medlemmar i detta ämne samt om dokumentation och uppdragsbrev. Under turnén kommer vi också att presentera den nya bokslutsrapporten för period som kan lämnas under löpande år. En efterfrågad produkt från banker och kreditgivare. Vi har nu en unik möjlighet att förvalta det förtroende som vi har fått genom att arbeta enligt Reko och kvittera kvalitén med en bokslutsrapport. En möjlighet till en tydligare profil för yrkesrollen, vilket är värdigt en 75-åring! Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Regeringen aviserar i en promemoria som biläggs vårpropositionen ett flertal skatteförslag som berör egenföretagare och fåmansdelägare. Förslagen är tänkt att presenteras i budgetpropositionen för 2012 om utrymme finns. Förslag som redan presenterats i budgetpropositionen i höstas förstärkt jobbskatteavdrag höjd nedre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt sänkt skatt för pensionärer sänkt inkomstskatt för dem som bor utomlands förlängt sänkt förmånsvärde för vissa miljöbilar höjda punktskatter på alkohol och tobak Ytterligare förslag förenkling av expertskatten utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling förändringar av de så kallade 3:12-reglerna förändringar av reglerna för enskilda näringsidkare förlängning av vissa regler för oäkta bostadsrättsföreningar Några förslag kan förtjänas att kommenteras mer utförligt. Skatt på förvärvsinkomster Jobbskatteavdraget förstärks och gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjs. Det innebär att skatten sänks med kr per år för de som berörs av förslagen. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs likaså. För att inte skattesatsen för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) ska bli för hög jämfört med att beskattas i Sverige så föreslås en sänkning av skattesatsen från 25 procent till 20 procent. Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år (el- och gasbilar). Nedsättningen föreslås därmed att gälla till och med det beskattningsår som slutar den 31 december Ändringar i 3:12-reglerna Schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp från den 1 januari En takregel för beskattning i inkomstslaget tjänst till 100 basbelopp finns idag endast för kapitalvinster. Nu föreslås en motsvarande begränsning för utdelningar. Regeln innebär att utdelning inte ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående under beskattningsåret från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp utdelning med högre belopp än som motsvarar 100 inkomstbasbelopp. Stopp för vissa upplägg 1 För att förhindra att förenklingsregeln används i skatteplaneringssyfte föreslås att en andelsägare bara ska få använda sig av förenklingsregeln i ett företag. 2 För att förhindra att upplägg inte sker med kapitaltillskott som inte är varaktiga så ska underlaget för årets gränsbelopp minskas med kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren. 3 För att förhindra upplägg med bolag som i princip bara har ett löneunderlag så begränsas det lönebaserade utrymmet i dessa fall. Det innebär att om en andel förvärvas av en fysiker under löneunderlagsåret så ska bara ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts räknas in i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen. Räntefördelning för egenföretagare Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs med 0,5 procent till 5,5 procentenheter för att förhindra att balansen mellan enskilda näringsidkare och delägare i fåmansföretag förskjuts. Övriga skatteförslag Expertskatten förändras och förenklas genom ett tillägg till reglerna. En anställd som har en lön som överstiger två prisbasbelopp per månad förutsätts alltid ha en sådan kompetens som krävs för att expertskatt ska ges. Lättnadsreglerna för ägare av andel i oäkta bostadsföretag förlängs till och med utgången av Avdragsrätten för forskning och utveckling utvidgas genom att lagtexten utvidgas. Förutom utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten så får också utgifter för forskning eller utveckling som kan antas få betydelse för verksamheten i övrigt dras av. Skatten på tobak och alkohol höjs. Ikraftträdande Flertalet föreslagna regler avses bli tillämpade från 2013 års taxering. text: BERTIL BÅvALL SRF finns på Facebook. Hitta oss på 6 Redovisningskonsulten nr

7 Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Ekonomgruppen HB Annons_Softone.indd Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

8 I korthet Söktjänster bättre än sociala medier Söktjänster ger fyra gånger fler besökare till innehållsajter än sociala medier. Sökpubliken är dessutom mer engagerade än de som hittar till sajten via sociala medier. Analysföretaget Outbrain visar i en undersökning att sök är en betydligt större trafikkälla än sociala medier för innehållsajter (direkttrafik är borträknad): 41 procent av trafiken kommer från sök 31 procent från andra innehållsajter 17 procent från portaler 10 procent från sociala medier De senaste två åren har det varit stort fokus på sociala medier, men som det flesta som studerat sina trafikkällor redan vet kommer det betydligt mer trafik från sökmotorer än sociala medier. Dessutom är besökare från sociala medier mindre aktiva än besökare som kommer via sök eller andra innehållsajter, enligt Outbrain. De har färre sidvisningar och en högre bouncerate. Förklaringen enligt Outbrain är att de som kommer via sökmotorer aktivt har sökt efter information och de som kommer från andra innehållssajter redan är på läshumör. Källa: Jajja Magazine Är du intelligent eller bara på hugget? Människor som lyckas bra på intelligenstester gör ofta bra ifrån sig i livet. Men är de intelligenta? Nya rön från USA antyder att testerna i själva verket mäter graden av motivation hos en människa. Vill man förenkla det hela skulle man kunna säga att den som är på hugget, och beredd att anstränga sig lite extra helt enkelt lyckas bättre än den som gör uppgifterna lite halvhjärtat. Detta kanske låter självklart, men faktum är att intelligens- eller IQ-tester oftast tagits på allvar i de flesta samhällen ända sedan de började användas i sin moderna form för drygt 100 år sedan. Resultatet har ansetts spegla testpersonens allmänna intelligensnivå tämligen väl. Hårt arbete, hård fokusering på uppgiften, samt förmågan att inte ge upp utan en extra ansträngning, är det som ger höga IQ-poäng. Ännu bättre går det om en belöning väntar efter arbetet, om man kan tjäna pengar på sina poäng. Detta är anmärkningsvärt. Det betyder att en person som erbjuds en handfull dollar höjer sin intelligenskvot från exempelvis 110 (relativt normal intelligens) till 130 (rätt så hög intelligens). Slutsatsen blir att motivation är det som ger framgång i livet. Det är vad intelligenstesterna tycks visa. Detta är inte förvånande. Självdisciplin och hårt arbete har alltid burit långt. Det komiska är att vi ofta förväxlar det med intelligens. Snarare är det kanske så att väldigt intelligenta människor ofta underpresterar i livet. Hade Einstein lyckats väl på ett IQ-test när han var tolv? Förmodligen hade han det, men säkert är det inte. Kanske hade han bara tyckt att frågorna var tråkiga och i stället funderat på betydligt intressantare problem. Källa: Dagens Nyheter Sista skrivmaskinen snart såld Indiska Godrej and Boyce tillverkade mekaniska skrivmaskiner fram till Nu är deras lager av gamla handjagare snart slut. Världens sista tillverkare av mekaniska skrivmaskiner har endast 500 kvar i lager. När Indiens ekonomi tog fart under 1990-talet tillverkade Godrej and Boyce som mest skrivmaskiner per år. När datorer blev allt vanligare så sjönk produktionen. Från början av 2000-talet tog datorerna över. Alla tillverkare av skrivmaskiner för kontor upphörde med tillverkningen förutom vi, säger vd Milind Dukle på Godrej and Boyce till The Telegraph. Ända fram till 2009 tillverkade vi mellan och skrivmaskiner varje år. Godrej and Boyce säljer fortfarande enstaka skrivmaskiner till domstolar och andra offentliga myndigheter i Indien. Priset är motsvarande 165 brittiska pund. Även om den handdrivna mekaniska skrivmaskinen inte längre tillverkas så är det flera tillverkare som fortfarande gör elektroniska varianter. Källa: Svenska Dagbladet Rekordmånga sjukanmälningar hittills i år Under årets första kvartal var svenskarna sjukare än under motsvarande period Mest sjuka var vi i mitten av februari, då sjukanmälningstalet var uppe i 4,5 procent. Detta kan jämföras med 2010 års toppnotering som låg på 4,2 procent, enligt mätningar från hälsoföretaget Previa. Utöver vård av barn var förkylningar och maginfluensa de vanligaste orsakerna till sjukanmälan, och stod för mer än var tredje sjukanmälan, enligt Previa. Först då värmen började komma sjönk sjuktalen, som under sista veckan i mars låg på 3,4 procent. Vintern har varit lång i år vilket återspeglas i sjukfrånvaron. Ju kallare det är desto mer umgås vi inomhus och då sprids infektioner lättare, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa. Förra årets rädsla för svininfluensan, med mycken handtvätt och alkogelbehållare på företagen hjälpte också troligen till att hålla förkylningarna nere. Källa: e24 Camping ska bli mer glamoröst Kristallkrona i tältet. Spa utanför husvagnen. Kändiskock vid grillen. Nu ska campingföretagen tänka om för att inte halka efter. Det behövs en större professionalitet, säger Martin Karlsson, analytiker på HUI Research. I en rapport om framtidens camping konstaterar han att många företag inte ligger i framkant när det gäller teknikutveckling. Strategier saknas, 8 Redovisningskonsulten nr

9 Våra e-tjänster - Bolagsverket vilket kan få konsekvenser då besöksnäringen i stort väntas växa betydligt de närmaste tio åren. Dagens standardcampingplats som försöker att tillfredsställa alla behov kommer i en hård turistkonkurrens att få det allt svårare och risken finns, enligt Martin Karlsson, att man i stället gör alla lagom missnöjda. I dag beskrivs campare som en homogen grupp som i alla tider haft ungefär samma krav och efterfrågan på samma saker. Ett slags livsstil. Men detta är av nöden på väg att ändras. Framtidens målgrupp blir allt mer heterogen och vi ska kunna attrahera personer med olika önskemål, säger Lars Isacson, vd för SCR, Sveriges Camping- och stugföretagares riksorganisation. Olika anläggningar kan därför bli nischade och dra åt olika håll med olika specialiteter. Det gäller att göra gästen nöjd, säger Lars Isacson, som dock inte tror att särskilt många nya campingplatser kommer att anläggas när branschen nu ska försöka ta steget från tältplats till modern turistindustri. Den största expansionen handlar om att öka ytan och att förlänga säsongen. Källa: Dagens Industri Skapa. Ombilda. Ändra bolag. nyhet! Den här e-tjänsten är skapad för dig som arbetar som ombud i olika bolagsärenden. För proffsanvändare med andra ord. Tidigare omfattade Företagsärenden för ombud endast hantering av lagerbolag. Den stora nyheten är att du nu kan hantera privata aktiebolag i tjänsten. Det innebär att du kan ombilda lagerbolag till privata aktiebolag, skapa och göra ändringar i privata aktiebolag. Det blir enklare och mer kostnadseffektivt för dig. Anmäl dig till Företagsärenden för ombud nu! All information hittar du på bolagsverket.se/etjanster Välkommen till en enklare vardag. Redovisningskonsulten nr

10 Reko så här gör vi Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är det nya regelverket att följa. Äntligen säger en del. Usch vad krångligt, säger andra. Hos redovisningskedjan Modern Ekonomi har man löst alla funderingar genom att publicera Veckans Reko. Text: TINA Sjöström Modern Ekonomi har kontor på flera ställen i landet och sysselsätter idag 95 medarbetare. Sedan Reko introducerades som ett verktyg att förhålla sig till har medarbetarna haft frågor om tolkningar och tillvägagångssätt. Precis som hos de flesta andra har våra medarbetare haft funderingar på hur de ska tyda och tolka anvisningarna i Reko, berättar Frans Blom vid Modern Ekonomi i Hallstahammar. Det har vi löst på ett för oss passande sätt. Vi har på vårt intranät publicerat Veckans Reko. Högre kvalitet Eftersom det varit mycket snack om Reko har vi också gjort en stor grej av det, fortsätter Frans Blom. Sedan en tid har vi publicerat Veckans Reko och vi har snart kommit igenom alla. Vi började med Reko 120 som handlar om uppdragsbrevet eftersom det var just den punkten det kom mest frågor på i början. Efter det har vi betat av dem i den ordning de står i boken. Först berättar vi hur vi gör inom Modern Ekonomi, sedan förklarar vi vad som står i Reko, alltså vad lagen kräver, berättar Frans vidare. Till sist tar vi upp handbokens förklaring. Vår målsättning inom Modern Ekonomi är att hålla en högre kvalitet än vad Reko kräver. Något man pratat extra mycket om är betalningsuppdrag och hur man ska kvalitetssäkra den typen av uppdrag. Även dokumentationen har fått en central roll, det gäller ju att ge kunderna en så kvalitetssäkrad redovisning som möjligt. Kundnytta Publiceringen av Veckans Reko har tagits emot mycket väl av personalen vid Modern Ekonomi. Det viktigaste är att få alla att förstå kundnyttan med att arbeta enligt Reko, säger Frans Blom. Vi gör ju inte det här för vår egen skull utan för att kunderna ska få en så väl utförd redovisning som möjligt. Ytterligare en fördel med att vara tydlig om vad Reko innebär är att även kunderna förstår att kvalitet lönar sig. Vi har en dialog med våra kunder så att de förstår nyttan med bland annat bokslutsrapporten, fortsätter Frans. Kunderna sätter ett värde på att vi redan från början kan säkerställa en hög kvalitet. Vi är sedan länge ISO-certifierade och har jobbat med kvalitet så det är egentligen inget nytt. Det blir mer en bekräftelse på att vi gjort rätt. Jag tycker det är riktigt kul att vi äntligen fått en standard som faktiskt höjer kvaliteten på hela branschen, avslutar Frans Blom. Böcker att lita på. Regelsamlingar för hela Ekonomisverige. Beställ på farforlag.se Information och beställning: tel , 10 Redovisningskonsulten nr

11 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 3-11 Förslag om halverad moms på restaurang- och cateringtjänster Finansdepartementet har tagit emot ett delbetänkande från utredningen om sänkt moms på vissa tjänster. I delbetänkandet föreslås att momsen på restaurang- och cateringtjänster ska sänkas från dagens 25 till 12 procent, det vill säga ner till den nivå som i dag gäller för bland annat livsmedel. Sänkningen omfattar inte spritdrycker, vin och starköl. Finansminister Anders Borg välkomnar utredningens förslag som nu kommer att remitteras. Detta är särskilt angeläget eftersom lägre moms på restaurang- och cateringtjänster förbättrar chanserna för unga att få jobb. En av regeringens reformambitioner är att halvera momsen på restaurang- och cateringtjänster när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter. Om förslaget genomförs är det dock inte aktuellt att följa utredningens förslag om höjd moms för att finansiera förslaget. Enligt utredningens beräkningar skulle förslaget innebära att sysselsättningen i restaurang- och cateringbranschen på lång sikt ökar med cirka heltidsjobb. Detta i en bransch som är arbetsintensiv och där många unga, invandrare och lågutbildade arbetar. Sänkt restaurangmoms bedöms även på lång sikt öka utbudet av arbetskraft i andra delar av ekonomin. Kostnaden för förslaget beräknas uppgå till 5,4 miljarder kronor år På grund av mer utfört arbete i ekonomin bedöms reformen ha en självfinansieringsgrad på cirka 20 procent på lång sikt. Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & NOTISER Ny medlemstjänst Enklare regler för filialer I samarbete med UC arbetar SRF med att utveckla en nyckeltalsbank för att kunna analysera och jämföra företag mot branschens värden. Detta kommer att bli ett viktigt hjälpmedel vid rådgivning och rimlighetsanalyser enligt Reko. Detta nya hjälpmedel kommer att ingå i medlemsavgiften för SRF:s medlemmar och kommer att kunna nås via inloggning på hemsidans Mina sidor/ medlemssidor. Nyckeltalsbanken beräknas vara klar inom kort. Källa: SRF Konkurrenskraftig digital ekonomi Under våren 2011 föreslås en del förändringar för filialer. Det innebär enklare regler för de utländska företag som vill starta filial i Sverige. Ändringar 1 april 2011 Här är några av ändringarna: Formalia i samband med anmälan av filialen lättas upp. Exempelvis behöver inte kopian av bolagsordningen och årsredovisningshandlingarna som ska skickas in för det utländska företaget vara bestyrkt. Det blir gratis för revisorer att anmäla egen avgång. Bolagsverket ska underrätta följande personer när de har registrerats i en filial: verkställande direktör, vice verkställande direktör, person som ska ta emot delgivning, revisor, revisorssuppleant och firmatecknare för utländskt bankföretags filial. Även när vi tar bort en registrering ska vi skicka en underrättelse. Ändringarna i förordningen (1992:308) om utländska filialer med mera börjar gälla den 1 april Ändringar 1 juli 2011 Här är några av de föreslagna ändringarna: Filialens namn behöver inte längre innehålla det utländska företagets namn och nationalitet. Kravet på att ha en person i Sverige som kan ta emot delgivning ändras till att gälla endast när filialens verkställande direktör bor utanför EES. Den verkställande direktören för en filial till ett utländskt försäkringsföretag behöver inte längre bo i Sverige. Det nya kravet blir att vd:n ska bo inom EES. Ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer med mera föreslås börja gälla från den 1 juli Källa: Bolagsverket För andra året i rad placerar sig Sverige som nummer ett över världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomier. Bakom rankingen, som omfattar 138 länder, står World Economic Forum. De faktorer som enligt rapporten gör Sverige framgångsrikt är framförallt den höga benägenheten att använda och tillämpa ny teknik, en mycket hög andel av befolkningen som använder Internet samt bra elektronisk infrastruktur. Placeringen bekräftar på nytt bilden av Sverige som framstående It-nation. Men även om vi ligger i topp kan och ska vi bli ännu bättre. Min målsättning är att Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. För att nå dit och för att behålla den positionen krävs ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete där alla aktörer medverkar. För regeringen ligger just nu fokus på att utforma den nationella It-strategin, en digital agenda för Sverige. Arbetet pågår som bäst och kommer att presenteras i höst, säger Itoch regionminister Anna-Karin Hatt. Källa: Regeringskansliet Nordisk gränshandel och turism 2010 Nordisk gränshandel och turism 2010 Besökare från de angränsande nordiska länderna spenderade omkring 40 miljarder kronor i Sverige under Omkring 25 miljarder kronor spenderades i detaljhandeln medan resterande 15 miljarder spenderades på logi, restaurang, bensin, kultur, sport, rekreation samt transport. Norrmännen var mest frekvent förekommande och spenderade mest pengar i Sverige. Finländare och danskar var i Sverige i ungefär samma utsträckning och spenderade ungefär lika mycket pengar under Norrmännen var främst i Sverige i egenskap av dagbesökande gränshandelresenärer medan finländare och danskar övernattade i samband med sina besök. Källa: Handelns Utredningsinstitut, HUI 12 Redovisningskonsulten nr

13 Aktuell LITTERATUR Premier för tjänstepensionsförsäkringar Sammanfattning Tryggandekostnader i form av löpande premier för terminsbetalda tjänstepensionsförsäkringar ska dras av under förutsättning att premierna avser pensionsförmån som är intjänad under beskattningsåret samt att premierna betalats senast när självdeklaration ska ha lämnats för inkomsttaxeringen. Även fråga om särskild löneskatt på pensionskostnader. Skatteverket ser över sina ställningstaganden Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom kommer Skatteverket att se över sina Fortsatt stor ökning av aktiebolag Redovisningskonsulten nr rättsliga ställningstaganden från den 27 juni 2008 ( Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring, dnr /111 respektive Avdragsrätt för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas på löneskulder, dnr /111). Källa: Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 april, mål nr , överklagat förhandsbesked (18 oktober 2010, dnr /D) Under mars månad registrerade Bolagsverket 28,6 procent fler nya företag än under samma månad i fjol. I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades nya företag i mars, jämfört med i mars förra året. Trenden fortsätter där aktiebolagen står för större delen av den totala ökningen. Antalet nyregistrerade aktiebolag ökade under mars med 102,1 procent, från till Under första kvartalet 2011 har antalet registrerade aktiebolag därmed ökat med 96,8 procent jämfört med första kvartalet Den totala ökningen av antalet registrerade företag under januari mars 2011 är 32,7 procent i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Som tidigare konstaterats är ökningen sannolikt en effekt av förändringar som genomfördes under 2010 med halverat krav på aktiekapital och att revision blivit frivillig i mindre bolag. Sedan slutet av 2010 har Bolagsverket fått in fler ärenden än vanligt med nystartade företag. Det är en positiv utveckling men den kraftiga ökningen innebär att vi på Bolagsverket tyvärr fortfarande har längre handläggningstider än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. Ökningen har dock mattats av något nu i mars jämfört med februari, och vi arbetar hårt för att kunna nå normala handläggningstider under våren. Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att starta företag, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Källa: Bolagsverket Foto: Kristofer Lönnå Mats Beckman m fl: Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument Kunskap för finansiell rådgivning , Liber, 4 uppl, 579 kr En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om bland annat förekommande finansiella instrument, deras egenskaper och risker samt hur de hanteras men även om det administrativa flödet av en värdepappersaffär och relevant regelverk. Björn Lundén: Enskild firma Skatt, ekonomi, juridik , Björn Lundén, 299 kr En utförlig handbok för dig som har eller tänker starta enskild näringsverksamhet. Boken passar utmärkt även som handledning på redovisningsoch revisionsbyråer. Elaine Bergqvist: Snacka snyggt Modern retorik , Norstedts, 159 kr I boken Snacka snyggt får du inte bara lära dig de klassiska retoriska begreppen som ethos, logos och pathos. Författaren sätter in begreppen i ett modernt sammanhang och ger dig dessutom nya kunskaper i konversationsteknik, färgpåverkan, strategiska klädval, melodins påverkan på det undermedvetna, argumentationsteknik och mycket mer. Daniel Goldberg / Linus Larsson: Svenska hackare en berättelse från nätets skuggsida , Norstedts, 168 kr Svenska hackare är en bok om människor, inte om maskiner. En berättelse om den brokiga skara personer som samlas under namnet hackare, och en inblick i en av vår tids mest mytomspunna subkulturer. Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Meddelanden FRÅN SRF Stoppdatum för motioner till årets kongress är 22 juni Årets kongressförhandlingar kommer att hållas på Kistamässan i Stockholm den 22 september. Enligt stadgarna ska motioner till kongressen vara inkomna till SRF Servicebyrå senast tre månader före kongressen. Sista datum är således den 22 juni

14 Nyheter & NOTISER 919 ambassadörer för kvinnors företagande Satsningen kring ambassadörer för kvinnors företagande fortsätter i samband med att programmet Främja kvinnors företagande förlängs. Nu utökas de tidigare 880 ambassadörerna till 919 under perioden Torsdagen den 14 april kom 469 nya ambassadörer in till ambassadörsnätverket. Totalt kommer 919 ambassadörer i hela landet att vara förebilder för att få fler att se företagandet som ett möjligt karriärval. Under maj kommer de nya ambassadörerna att introduceras i rollen som ambas- sadör runt om i landet. Varje ambassadör åtar sig att göra fyra uppdrag ideellt under ett år. Det kan ske genom att ambassadörerna talar inför skolklasser, på universitet och bjuder in till studiebesök eller ett personligt möte. Under har ambassadörer för kvinnors företagande träffat personer. Ambassadörer för kvinnors företagande finns i hela Sverige och Tillväxtverket är nationell koordinator. Källa: Tillväxtverket Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning Utbildning under pågående anställning ingen förmån om den betingas av arbetet Om arbetsgivaren för en anställd bekostar utbildning som är betingad av anställningen blir det inte aktuellt med förmånsbeskattning. Den omständigheten att arbetsgivaren bekostar sådan utbildning innebär en stark presumtion för att utbildningen sker i tjänsten. Utbildningen jämställs med att deltagaren utför sitt arbete i anställningen. Detta gäller alltid utbildning som rör arbetsgivarens verksamhetsområde, och även i de fall utbildningen medför högre kompetens för den anställde. Det kan också gälla utbildning i att använda olika hjälpmedel som behövs för arbetet, till exempel utbildning som rör programvara som används på arbetsplatsen, samt i vissa fall språkutbildning. Det avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget och inte kostnadens storlek, var utbildningen genomförs, eller om den sker på fritiden. Utbildning som förmån av begränsat värde skattefri förmån Även om sambandet mellan utbildningen och den anställdes arbetsuppgifter inte är lika tydligt, kan det förhållandet att arbetsgivaren betalar utbildningen ändå presumera att utbildningen är väsentlig för arbetet och därmed skattefri för den anställde enligt de förutsättningar som gäller enligt bestämmelsen om förmån av begränsat värde (11 kap. 8 inkomstskattelagen [1999:1229, IL]). Det kan exempelvis gälla språkutbildning såvida inte denna jämställs med utförande av arbete för anställda som i arbetet har behov av att kommunicera på annat språk. Även om utbildningen också medför viss privat nytta, får den förmånen ses som en ofrånkomlig biförmån som är skattefri. Utbildning som skattepliktig förmån Utbildning som inte har någon koppling till arbetet innebär en skattepliktig förmån, om den bekostas av arbetsgivaren. Den innebär en inbesparing av en privat levnadskostnad. Avdrag för egna utbildningskostnader Avdrag medges för egna utgifter för fortbildning som visas vara nödvändig för arbetet. Sådan utbildning jämställs med att deltagaren utför sitt arbete. Enligt praxis gäller som förutsättning för avdraget att den anställde, även om han måste betala utbildningen själv, har kvar sina löneförmåner eller en väsentlig del av dessa från arbetsgivaren, eller att han får någon annan jämförlig skattepliktig ersättning under utbildningstiden, till exempel från Trygghetsstiftelsen. Avdrag medges inte för egna kostnader för grundutbildning, då sådana utgifter ses som ej avdragsgilla privata levnadskostnader. Avdrag för ökade levnadskostnader och resor i samband med utbildning En anställd som går en utbildning som jämställs med utförande av arbete har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader som föranleds av utbildningen på samma sätt som om han är på tjänsteresa. Även den som har rätt till avdrag för egna utbildningskostnader har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i samband utbildningen enligt samma regler. Även resekostnader på grund av studierna kan vara avdragsgilla. Den som får en förmån av fri utbildning som är skattefri enligt bestämmelsen om förmån av begränsat värde har inte rätt till avdrag för merkostnader i samband med utbildningen. Detsamma gäller den som får en skattepliktig förmån av fri utbildning. Sådana kostnader är ej avdragsgilla privata levnadskostnader. Särskilt om fåmansföretag Även den som är företagsledare och delägare i ett fåmansföretag, eller en närstående till denne som är anställd i företaget, kan genomgå utbildning som betingas av verksamheten, utan att det blir aktuellt med förmånsbeskattning. Sådana personer kan också få skattefri utbildning som har väsentlig betydelse för arbetet, om även övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda (11 kap. 8 ). Dock kan i tveksamma fall bevisläget påverkas när det gäller utbildning för denna personkrets och en noggrannare kontroll behöva göras, eftersom det saknas ett reellt tvåpartsförhållande i de fallen. Källa: Skatteverket, dnr/målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

15 SRF möter banker över hela landet! SRF har under våren besökt en rad banker över hela landet för att berätta om auktorisationen, Reko och bokslutsrapporten. Informationen har lämnats under en serie av frukostmöten där vi under en dryg timme berättat om redovisningskonsultens framtida yrkesroll. Erfarenheten från dessa möten är mycket positiv, och det har visat sig att informationen behövs och välkomnas. De flesta inom bankvärlden vet redan om att revisionsplikten har avskaffats under 2010, och man har haft interna möten eller besök från revisionsbyråer som har förklarat vad detta innebär. Men däremot har man oftast inte fått någon information om hur redovisningskonsulterna har anpassat sin verksamhet till förändringen eller om alternativa sätt att uppnå kvalitet i redovisningen, och det gensvar vi får när vi berättar detta är genomgående mycket positivt. Bankerna är en viktig kravställare mot företagen, och de villkor som ställs för att få goda krediter försöker de flesta företag uppfylla. Genom att informera bankerna påverkar SRF därför indirekt även företagens val av revision och övriga rutiner för att skapa kvalitet i sin ekonomi. Detta har inneburit att vår gemensamma timme ibland känns kort, från en trevande start med deltagare som upplever att man redan vet vad som har hänt, till en skara nyfikna och engagerade bankmän och kvinnor som inte sällan ställer frågan hur snart kan jag få en bokslutsrapport för mina kunder? Mötet med bankerna börjar med att förklara vad yrkesrollen innebär, och att det är redovisningskonsulten som producerar redovisning och ekonomiska rapporter som sedan granskas av revisorn. Den som vill arbeta nära sina kundföretag och vara uppdaterad har därför oftast mera nytta av en relation med redovisningskonsulten som kontinuerligt arbetar med kunden, än med revisorn som möter sin kund en eller ett fåtal gånger per år. Detta klargörande når äntligen ut till de banker vi möter, och det ger en plattform att bygga vidare på. Tidigare har i många fall revisorn fått förtroende för arbete som redovisningskonsulten gör, och denna förväxling känns bra att reda ut. När vi sedan berättar om hur yrkesrollen är reglerad via en auktorisation och ett nytt system för att leverera kvalitet och kundnytta genom Reko så har vi oftast nått till mitten av seminariet, och den som i början har upplevt att man visste vad som har hänt på marknaden sitter nu och bläddrar aktivt i materialet och antecknar. Insikten att det bästa kreditskyddet är färsk och kvalitetssäkrad information fanns från början, men nu förstår man var man kan få denna viktiga information. Det är därför en härlig kick när vi går in i den sista halvan av seminariet och berättar om bokslutsrapportens uppbyggnad och möjligheter, och plötsligt känns tiden kort när de intresserade frågorna börjar ställas. Processen får också draghjälp från en annan viktig faktor, nämligen konkurrensen mellan olika banker. Diskussionen under seminariet visar att det svenska näringslivet har förändrats permanent, och den som vill vara en attraktiv finansiär måste därför vara uppdaterad på hur man kan kvalitetssäkra sitt underlag för kreditbeslut på ett modernt sätt, som gör att bankaffärerna inte går till en konkurrent. Av de företag som nu kan välja själva kommer sannolikt företag att välja bort revision inom två år. Inräknat ägare och familjer är detta kanske bankkunder, och dessa vill man inte förlora till konkurrenterna, så att veta innebörden av alternativen till revision engagerar plötsligt alla närvarande. Särskilt intressant upplever man möjligheten att kunna få en bokslutsrapport för alla företagsformer och för periodbokslut. Det ger en bredare och mera aktuell kvalitetsstämpel till bankens kunder. En av deltagarna uttryckte det kärnfullt som att Det sämsta som kan hända är att någon vill låna mitt på året, då man antingen har ett för gammalt material eller får vänta ett halvår på något nytt. Att kunna få en bokslutsrapport för ett periodbokslut öppnar helt nya möjligheter för dessa situationer, och vi inser att de Reko-böcker vi delar ut vid slutet av mötet kommer att finnas på bankernas skrivbord inför höstens första bokslut som kan få bokslutsrapporter. Timmen går mot sitt slut, och när vi skiljs åt så vet vi att något viktigt har hänt banken vet vad en redovisningskonsult är och hur vi kan leverera ekonomiska rapporter och analyser som man har förtroende för. Ibland kan en timme vara viktig för mycket lång tid framöver så känns SRF:s bankmöten, och vi kommer därför att fortsätta att besöka banker och visa vårt bildspel och presentera vårt budskap. Du kan själv ladda ned det från hemsidan tillsammans med en instruktion om du vill använda det i egna möten, eller så hör du av dig till SRF om vem vi ska kontakta för att informera om dessa viktiga frågor. Det har inte gått så lång tid i kalendern från 1 november 2010, men i mötet med bankerna känns det efter en timme som om detta har hänt för flera år sedan. I morgon bitti är det dags för Örebro och 16 nya bankmän och kvinnor. Härligt! Text: Mikael CARLSON Bok eller online! Välj det som passar dig bäst! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

16 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringen av auktorisationen har nu pågått en tid och det förväntade resultatet stämmer väl; SRF:s medlemmar håller god kvalitet. Men det finns ett antal SRF medlemmar som inte har fått godkänt vid första besöket. De har fått i uppgift att åtgärda bristerna och kommer att få ett nytt besök inom ett år. Det andra besöket är inte kostnadsfritt vilket det första besöket är. Om man studerar vilka brister som fanns vid besöken, så är det framför allt följande som saknas: 1 Uppdragsbrev. En auktoriserad redovisningskonsult ska teckna avtal med sina kunder om vad som ingår i redovisningstjänsten. Vid 2010 års kvalitetskontroll har det varit tillräckligt att byrån aktivt arbetar med att säkerställa att kunderna har uppdragsbrev. 2 Räkenskapsmaterial och annan dokumentation till kunden. Enligt BFL är en näringsidkare skyldig att spara allt räkenskapsmaterial. I redovisningstjänsten ingår att tillgodose kunden med det som producerats. 3 Dokumentation som visar utfört arbete. Redovisningskonsulten ska för sin egen del ha noteringar om och dokument på vad som utförts och kommunicerats. 4 En registrering hos Bolagsverket i registret mot penningtvätt. Vid 2010 års kvalitetskontroll har en registrering inväntats innan beslut tas om godkännande. 5 Rutiner i enlighet med Penningtvättslagen. Vid 2010 års kvalitetskontroll har det varit tillräckligt att man kan visa att skriftliga rutiner successivt införs. 6 Ett bokföringsprogram med god standard, till exempel ska det finnas behandlingshistorik. 7 En rapportering av brister i bokföringsmaterialet. En uppföljning av till exempel kassaunderskott, förbjudet lån etc. ska ske direkt och inte efter räkenskapsårets utgång. 8 Periodisering av väsentliga belopp. Rapporter från bokföringen ska hålla god standard och överensstämma med villkor i uppdragsbrevet. 9 Kunders material ska inte vara åtkomlig för obehöriga. Du vet väl att du kan skicka frågor gällande kvalitetskontroll och frågor om Reko till vår Frågeservice. Logga in på Medlemssidorna och ställ din fråga. Har du fler funderingar kring SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett till srfkonsult.se eller Eva Sandström, kvalitetschef SRF. Eva Sandström, kvalitetschef SRF MALLORCA SYDAFRIKA GRAN CANARIA Mycket nytt under solen. Vi vill upplysa dig om att det nu är dags att boka in årets konferenser. På tre olika resmål kommer du att bli uppdaterad om allt som är nytt under solen. Så ta med kollegan och njut av sol, kunskap och inspirerande föreläsare. Vi ses! Läs mer om våra skatteekonomi- och Reko-veckor på Främst för de främsta. Norstedts Juridik främst för de främsta. 16 Redovisningskonsulten nr

17 För dig som vill påverka en bransch i utveckling SRF söker Kvalitetskontrollanter Arbetsuppgifter: Kvalitetssäkra auktorisationen Lämna råd i kvalitetsfrågor Biträda med administration av kvalitetskontrollverksamheten Kravprofil: Auktoriserad redovisningskonsult med minst tio års erfarenhet inom yrket Kunskap om svensk standard för redovisningstjänster Reko Kunskap inom redovisning, skatt och affärsmannaskap samt Excel och transaktionsanalyser Beredd att göra resor runt om i Sverige Tjänsten är hel- eller deltid. Ansökan skickas till kvalitetschef Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

18 Inte längre som något katten släpat in Henry Dahlberg från Leksand har jobbat som redovisningskonsult i 40 år och varit medlem hos SRF i 35. Han har sett både branschen och attityder från myndigheter förändras genom åren. Nyss fyllda 70 är han fortfarande aktiv. Man får speciella relationer med kunderna och deras familj, det är svårt att bli av med dem, säger han med ett skratt. Text: TINA Sjöström Karriären som redovisningskonsult inleddes i början av 1970-talet. Redan efter ett par år valde Henry Dahlberg att satsa på egen verksamhet och blev då också medlem hos SRF. Precis som i samhället i övrigt har det skett en hel del förändringar i redovisningsbranschen under den här tiden. Något jag direkt kommer att tänka på är attityden från myndigheter, främst Skatteverket, mot oss företagare, säger Henry. I början av min karriär hade vi träffar med lokala representanter från Skatteverket och det var inte direkt någon hjärtlig stämning. De ansåg på den tiden att företagare var skumma, rent av kriminella. Vi som hjälpte företagare måste ju enligt den logiken vara ännu skummare och vi kunde bli anklagade för allt möjligt. I Skatteverkets interna kursmaterial kunde en företagare benämnas som Direktör Gangsterberg. Nu är det inte alls på det viset, fortsätter Henry. Nu är de serviceinriktade och har en helt annan syn på oss redovisningskonsulter, de ser oss mer som medhjälpare. Bättre utbud Även inom SRF kan Henry se att mycket hänt. När jag gick med i organisationen var det i huvudsak byråägare som var medlemmar hos SRF och medlemsantalet var inte så stort. De senaste 10 åren har antalet medlemmar ökat enormt tack vare att även anställda kan vara med. Att vi blivit fler märks främst på en bättre service och det stora utbudet av till exempel kurser. Att SRF jobbat hårt för att få fram titeln Auktoriserad Redovisningskonsult tycker Henry är mycket bra. Nu har vi en helt annan status. Förr kunde det ibland kännas som om vi var något katten släpat in, i alla fall i revisorskretsar. Jag har också märkt en förändring hos till exempel banker. Nu har vår yrkesroll blivit mer känd och de börjar förstå att vi och revisorerna inte gör samma jobb. Sov bland verifikaten Henry Dahlberg hade under flera år kontor i både Leksand och Borlänge. Han minns flera skojiga episoder och delar gärna med sig av dem. I Borlänge hade vi kontoret i en bostadsrätt i ett flerfamiljshus. I ett källarförråd förvarade vi gamla dataskärmar, verifikationer och dagböcker som skulle kasseras. Vid flera tillfällen hade vi inbrott och brydde oss till slut inte om att byta hänglås. En morgon såg jag att någon bäddat i skrubben med verifikationer och dagböcker, en av stadens hemlösa hade smugit sig in och hittat en skön sovplats. Den som påstår att hans verifikationer stulits måste ljuga. Jag vet att ingen stjäl sådant, fortsätter Henry och skrattar. Och inte vill de ha gamla datorer och skärmar heller. Givande yrke Det här yrket har gett mig mycket, fortsätter Henry. Man får väldigt speciella relationer till sina kunder, ja ofta till hela deras familj. Engagemangen slutar ofta med bouppteckningar och arvskiften, om du förstår hur jag menar. Jag gjorde i dagarna deklarationen till en av mina äldsta kunder. Det var den 40:e i ordningen. Jag har kunder där jag är inne på tredje generationen, det kan man kalla familjeföretag. Henry Dahlberg Henry Dahlberg hinner berätta om flera roliga episoder ur sitt långa yrkesliv. Jag hade en äldre åkare till kund och när jag deklarerat åt honom i 20 år sa jag: Tänk, nu har jag deklarerat åt dig under en lång tid och ingen av oss har suttit inne. Här hade jag så klart förväntat mig lite beröm, säger Henry och skrattar. Men kunden, som också hade en stor portion humor, tittade på mig och svarade: Jag kan ge mig fan på att du gjort alldeles för lite avdrag. Vem vågar påstå att redovisningsyrket är långtråkigt? 18 Redovisningskonsulten nr

19 Dags att beställa SRF-böckerna för 2011! F lt.se SRF-boken 2011 SRF-skatt och deklaration innehåller: Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av lantbruk och skogsbruk Inkomst av tjänst och kapital Bolagsformer, beskattningsregler Nyheter i skattelagstiftningen Inkomstskattelagen Mervärdesskattelagen Samt en rad andra skattelagar SRF Ekonomifakta 2011 SRF-boken 2011 SRF-skatt och deklaration 2011 SRF-skatt och deklaration 2011 Årets nyheter på sida 449 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Klarabergsgatan 33, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: SRF Ekonomifakta I den här lilla foldern hittar du allt inom ekonomi. Uppgifterna står i bokstavsordning och du hittar lätt det du söker. Se till att alla medarbetare har ett exemplar! OBS! Även perfekt att ge till kunder. SRF-boken sidor med aktuella lagar och rekommendationer inom bland annat områdena associationsrätt och redovisning. I boken hittar du även SRF:s mall för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BASkontoplanen. Nu även med sökordsregister. SRF Skatt och deklaration sidor med en praktisk deklarationshandledning, de mest använda skattelagarna och aktuell ekonomifakta i en och samma bok. En användbar hjälpreda för alla som vill hålla sig uppdaterade på skatteområdet. Med fördjupad information om lantbruks- och skogsbruksbeskattning. Boken har praktiska sökordsregister till deklarationshandledningen och ekonomifakta, så du snabbt hittar det du söker. Beställ Är du medlem i SRF behöver du inte beställa. Du får automatiskt dina personliga exemplar av böckerna levererade helt kostnadsfritt! Önskar du fler exemplar till byrån, beställ på Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

20 Dubbelt jubileum på årets kongress Vid årets kongress i Stockholm blir det festligt värre. Att SRF firar 75 år som Sveriges ledande branschorganisation har väl knappast gått någon förbi. Vår värd vid kongressmiddagen, Vasavarvet, har också något att fira. Det är nämligen 50 år sedan regalskeppet Vasa bärgades. Text: TINA Sjöström Årets kongress går av stapeln september på Kistamässan i Stockholm. Några förändringar i programmets utformning har gjorts jämfört med föregående år. Vi inleder med Byråledarkonferensen på onsdagen som avslutas med ett festligt välkomstparty. Under torsdagen genomförs seminarier och kongressförhandlingar samt galamiddag på Vasamuseet. Fredagen är vikt för paneldebatt och seminarier. För den golfintresserade smygstartar kongressen med den årliga golftävlingen redan på tisdagen den 20 september. Tävlingen spelas på Täby GK. leverantörer med anknytning till branschen ställer ut och håller intressanta produktseminarier. Här finns goda möjligheter att knyta nya kontakter och ta del av unika erbjudanden. Vill du veta vilka företag som medverkar så hittar du en länk till Ekonomimässans egen webbsida via Jubileumsmiddag Torsdagens galamiddag anordnas i Vasavarvet, en fantastisk miljö med en bit av Sveriges historia alldeles intill borden. Regalskeppet Vasa låg i Stockholms ströms smutsiga vatten i 333 år Kongressprogram 2011 Tisdag 20 september Golfdagen Golftävling på Täby GK Onsdag 21 september Byråledardagen Samling, kaffe Byråledarkonferens med tema affärsutveckling Lunch Byråledarkonferens (fortsättning) Kaffepaus Byråledarkonferens (fortsättning) Välkomstparty med middag, underhållning, dans Torsdag 22 september Kongressdagen Frukostmöte med Tholin & Larsson Ekonomimässa/Seminarier Lunch SRF:s 75:e kongress med invigningsceremoni Kaffepaus SRF:s 75:e kongress (fortsättning) Bussavgång från hotell Victoria Tower, Kista till Vasavarvet Festlig jubileumsmiddag i Vasavarvet med underhållning och dans Under dagen arrangeras SM i Bokföring (Arrangör: Björn Lundén Information) Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till SRF:s kongress och 75-års jubileum. Byråledarkonferens Årets byråledarkonferens, som alltså arrangeras på onsdagen, inleder kongressen. Temat för i år är affärsutveckling, något som ligger helt rätt i tiden med anledning av de förändringar som skett i branschen de senaste åren. Detaljerat program för den här dagen presenteras inom kort. Ekonomimässa Årets stora Ekonomimässa arrangeras under torsdagen och fredagen på Kistamässan. Ledande innan hon bärgades I år firar således Vasa 50 år som museiföremål. I bästa jubileumsanda får du en utsökt galamiddag, högklassig underhållning, trevligt sällskap och dans långt in på småtimmarna. Vi vågar lova en unik upplevelse du sent ska glömma. Under vecka 20 skickas den skriftliga inbjudan ut. Samtidigt öppnar anmälningssidan på Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till SRF:s kongress och 75- års jubileum och hoppas att vi ses i september! Fredag 23 september Debattdagen Frukostmöte med Norstedts Juridik Ekonomimässa/Seminarier Paneldebatt Revisionens avskaffande hur blev det efter reformen Lunch Besök i Ekonomimässan/Seminarier Moderna lokaler Alla arrangemang äger rum i Kistamässans moderna och ändamålsenliga lokaler. Undantaget är jubileumsmiddagen den 22 september som arrangeras i Vasamuseet. Bekvämt boende Vi har bokat upp ett antal rum på helt nya Hotel Victoria Tower, som ligger i direkt anslutning till Kistamässan. För fullständigt program, priser samt bokning besök där kongressen presenteras med start under vecka Redovisningskonsulten nr

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! i karriären / i Livet nr 8 oktober 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETS SKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN ELISABETH THAND RINGQVIST FÖRORD Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer