Vanligt tillstånd som påverkar hela kroppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanligt tillstånd som påverkar hela kroppen"

Transkript

1 »Vägen till att eliminera rökningen bör diskuteras«lt DEBATT Nytt lagförslag i EU hot mot medicinsk forskning NYHETER Ännu inte visat att östradiol och»naturligt«progesteron är säkert KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 11/2015 organ för sveriges läkarförbund grundad 1904 nr mars 2015 vol tema järnbrist: Vanligt tillstånd som påverkar hela kroppen

2 Their world awaits Järnbrist är en vanlig och allvarlig komorbiditet vid kronisk hjärtsvikt. 1 Flera studier visar att järnbristen leder till en försämrad livskvalitet och en försämrad fysisk funktionsförmåga oberoende av förekomst av anemi. 2-6 Med Ferinject (järnkarboxymaltos) kan du snabbt fylla på järndepåerna. Fyller snabbt på järndepåerna Referenser: 1. Klip et al. Am Heart J Apr;165(4): Ponikowski P, et al. 2014a. Eur Heart J 2014 Aug 31. pii: ehu Comín-Colet et al. Eur J Heart Fail. 2013;15: Jankowska et al. J Cardiac Fail 2011;17: Okonko DO et al. J Am Coll Cardiol 2011;58: Anker et al. NEJM 2009;361: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner under minst 30 minuter efter varje administration av Ferinject. ferinject (järn karboxymaltos) (B03AC järn, parenterala preparat) Rx (F). Indikation: för behandling av järnbrist, när orala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas. Diagnosen måste vara baserad på labo ra torieprov. Beredningsform: injektions-/infusionsvätska 50 mg Fe/ml. Produktresumén uppdaterad TLV: Ferinject ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningen, ej för patienter i hemodialys. För ytterligare information, förpackningar och priser, se SE/FER/14/0049 Vifor Pharma Nordiska AB

3 innehåll nr 11 mars 2015 reflexion E-hälsan förbättras»e-läkekonst är inte bara något för oss läkare, utan i högsta grad ett hjälpmedel även för våra patienter.«om man tittar i Wikipedia finner man denna beskrivning:»e-hälsa är en relativt ny term för vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och kommunikation.«begreppet omfattar en rad tjänster inom sjukvård och informationsteknik som är till stor nytta för både vårdgivare och patienter. Ett exempel blev jag varse när ett elektroniskt nyhetsbrev från 1177 Vårdguiden nyligen kom till min e-postlåda. Rubriken var»tio tips inför ditt läkarbesök«. Syftet var att informera patienter om saker man bör tänka igenom före sitt läkarbesök för att bli mer delaktig i sin egen vård. Jag tycker detta är utmärkt. En delaktig och informerad patient innebär bättre möjlighet till framgång vid konsultationen. E-läkekonst är inte bara något för oss läkare, utan i högsta grad ett hjälpmedel även för våra patienter. Vidare surfande till Vårdguidens hemsida visade att denna var mycket tydligt uppbyggd och innehöll bra information om bland annat vanliga sjukdomar och hur man hittar vård. Nya rön om epiduralbedövning vid förlossningssmärta och fetma kirurgi före graviditet. nya rön Sidan 516 reflexion 499 E-hälsan förbättras Jan Östergren signerat 503 Nationella läkemedels strategins arbete fortsätter Karin Båtelson lt debatt 504 Rökfri målsättning odiskutabel men vägen dit bör diskuteras Magnus Stenbeck 505 Apropå! Återlämnande av kvarlevor»spöken«på Karolinska? Pouya Ghelichkhan Apropå! Patientens rätt till rätt information Nej, hjärtsjukdom kommer inte att utrotas Gunnar Nyberg 512 Utredare: Kommuner och landsting måste samarbeta om utskrivningsklara patienter Socialförsäkringsutredningen vill ge sjukvården tyngre roll klinik och vetenskap kommentar 514 Ännu inte visat att östradiol och»naturligt«progesteron är säkert. Evidens saknas för bröst- och endometrieskydd Marie Bixo, Angelica Lindén Hirschberg nya rön 516 Epidural var bäst vid förlossningssmärta Gabor Hont Foto: Fotolia/IBL Bildbyrå Ur ett läkarperspektiv har journalsystem ofta kritiserats för bristande funktionalitet och driftsäkerhet. Jag tycker att brister och olägenheter som finns uppvägs av de fördelar systemen erbjuder. Utvecklingen har varit kostsam och ibland långsam, men går ändå framåt. Vi befinner oss ännu i början av utvecklingen. Jag tror inte att det i dag går att förutse alla tilllämpningar och tjänster som både professionen och patienterna kommer att ha nytta av i framtiden. För dem som vill hålla sig uppdaterade om utvecklingen kan jag rekommendera det symposium om e-läkekonst som Läkartidningen arrangerar i Stockholm den 15:e april. Jan Östergren medicinsk huvudredaktör nyheter 506 EU:s lagförslag hot mot medicinsk registerforskning 510 Listning i primärvården kan bli ett överspelat begrepp 511 Ökning av antalet indragna legitimationer i vården men färre läkarleg återkallades Utredning vill underlätta för patient att klaga på vård Fetmakirurgi påverkade risker vid graviditet Kari Johansson, Olof Stephansson 517 Lägre risk för hjärtrelaterad död bland regelbundna bastubadare Hans Hägglund Medelpenisen definierad i metastudie Gabor Hont Kortare vårdtid efter höftfraktur kopplad till ökad dödlighet Gabor Hont Järn är ett essentiellt mineral. Utan tillräckligt med järn fungerar inte kroppens enzymsystem, t ex energiomsättning och syrgastransport. Järnbrist måste därför utredas och behandlas. Tema Järnbrist, sidorna Foto: Fotolia/IBL Bildbyrå läkartidningen nr volym

4 innehåll nr 11 mars 2015 Foto: Colourbox artiklar Tema Järnbrist Vanligt tillstånd som inte får negligeras Stefan Lindgren 520 Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem Jens F Dahlerup, Björn Moum, Stefan Lindgren 524 Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott Jan Wesström 528 Inflammatorisk tarmsjukdom ger ofta anemi och järnbrist Jonas Halfvarson 530 Anemi är ett vanligt problem vid reumatisk sjukdom Carl Turesson 534 Järntillskott rekommenderas vid renal anemi Bergur V Stefansson 537 Behandling av järnbrist minskar symtom vid kronisk hjärtsvikt Karl Swedberg 540 Handlägga järnbrist en viktig uppgift för primärvården Björn Eriksson debatt och brev 542 BB-ronden kan med små medel stärka mammor som vill amma Kristin Svensson, Sofia Zwedberg, Kerstin Lindahl, Gunilla Holland, Anna-Karin Edstedt Bonamy 543 Uppmaning till Läkarförbundet: Ge stöd till den som åtalas för fel i arbetet Magnus Westgren Replik: Förbundet är aktivt, men kan inte vara ombud Heidi Stensmyren 544 In med uppdaterad medicinsk mest läst på läkartidningen.se Mest lästa artiklar på Läkartidningen.se den senaste veckan: 1. Medelpenisen definierad i metastudie 2. En ateist inför döden 3. Frågor kring en sjuk gammal man 4. God långtidsöverlevnad efter ECMO-behandling 5. Storsjukhus i Skåne utreds på nytt Väcker intresse. kultur Aldous Huxley, här med hustrun Laura Archera, prövade hallucinogener för att rikta blicken mot en annan värld. Sidan 545 kunskap när ADHD handläggs Magnus Landgren, Elisabeth Fernell, Svenny Kopp, Mats Johnson, Mats Eriksson, Katarina Lindström, Maria Råstam, Peik Gustafsson, Gudrun Nygren, Ida Lindblad, Leif Svensson, Trygve Lövoll Mer debatt på Läkartidningen.se kultur 545 Nyfikenhet utan gränser. Aldous Huxley prövade hallucinogener för att rikta blicken mot en annan värld Lars Sjöstrand 547 Nättidskrift förenar kultur med medicin Einar Perman 548 lediga tjänster 550 platsannonser 561 meddelanden 562 information från läkarförbundet Tipsa Läkartidningen Har du ett nyhetstips ta kontakt med redaktionen! Mejla till: Tala om ifall du vill vara anonym! Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbedömning. Varje manuskript granskas av minst en (ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga experter. Granskningen av manuskript sker enligt internationella rekommendationer (www.icmje.org). Foto: Topham Picturepoint/TT Organ för Sveriges läkarförbund Box 5603, Stockholm Besöksadress: Östermalmsgatan 40 Telefon: Fax: Webb: Läkartidningen.se E-post: Chefredaktör och ansvarig utgivare Pär Gunnarsson Medicinsk huvudredaktör Jan Östergren (internmedicin) Redaktionschef och stf ansvarig utgivare Karin Bergqvist Medicinsk redaktionschef Michael Wilczek Nyhetschef Elisabet Ohlin Marknads- och annonsdirektör Ulf Jansson Medicinska redaktörer Anne Brynolf, vik underläkare Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent (psykiatri) Ylva Böttiger, professor (klinisk farmakologi) Pelle Gustafson, docent (ortopedi/organisation) Stefan Johansson, med dr (pediatrik) Lena Marions, docent (obstetrik/gynekologi) Carl Johan Sundberg, professor (fysiologi) Carl Johan Östgren, professor (allmänmedicin) Sekretariat Inga-Maj Lagerholm Administration/ekonomi Yvonne Bäärnhielm Produktion Mats Kardell (IT) Bo Svensson (IT) Grafik: Typoform (där inget annat anges) Korrektur: Lennart Werner Redaktion Miki Agerberg (reporter) Björn Enström (webbredaktör) Sara Holfve (AD, medicinsk redigering) Gabor Hont (reporter, kultur) Carin Jacobsson (meddelanden) Ewa Knutsson (debatt) Michael Lövtrup (reporter) Marie Ström (reporter) Madeleine Ramberg Sundström (redigering) Birgit Wilhelmson (medicinsk redigering) Marknads- och annonsavdelning Hélène Engström (marknadskoordinator) Irene Balsam (annonsservice) Håkan Holmén (säljare) Eva Larsson (säljare) Göran Sterner (säljare) Prenumerationsavdelningen Hélène Engström Läkartidningen Förlag AB Pär Gunnarsson (tf vd) TS-kontrollerad upplaga: ex ISSN: (pappersutgåva) (webbupplaga) Tryckeri Sörmlands Grafiska AB organ för sveriges läkarförbund grundad läkartidningen nr volym 112

5 Liposomialt järn NYHET Nya generationens Järn utvecklat med omtanke om magen Liposomialt järn minskar risken för magbesvär SiderAL Forte tillverkas med en patenterad teknik och innehåller järnpyrofosfat som är täckt med liposomer. Det unika höljet gör att järnet inte kommer i kontakt med tarmslemhinnan. På så sätt kan eventuella magbesvär undvikas. Höljet av liposomer ger samtidigt en hög biotillgänglighet. SiderAL Forte är ett innovativt kosttillskott innehållande Liposomialt Järn (Sideral r.m ) och C-vitamin framtaget för att användas vid ökat behov av järn som komplement till en varierad kost. Under perioder i livet kan järntillskott behövas t ex vid graviditet, kraftig menstruation och intensiv träning. Innehåll per kapsel (% av dagligt referensintag): Järnpyrofosfat 30 mg (214,3%) C-vitamin 70 mg (87,5%) Vill du veta mer? Kontakta Renapharma på Renapharma AB Kungsängsvägen 21 B, Uppsala Post: Box 938, Uppsala Telefon

6 Arrangörer 9 maj, kl 8:00 15:30 Karriärmässa Rival, Mariatorget, Stockholm Välkommen till årets Karriärmässa i Stockholm! Nu är det dags igen att boka in årets viktigaste mötesplats när det gäller din framtida karriär. På Karriärmässan har du en unik möjlighet att träffa kollegor och lyssna på intressanta föredragshållare som berättar hur deras yrkesval har påverkat deras karriärer. Varvat med de personliga berättelserna får du praktiska råd och tips. Preliminärt program 08:00 09:00 Registrering, kaffe och smörgås 09:00 09:15 Inledning, Heidi Stensmyren 09:15 10:00 Ett roligt och hållbart läkarliv, Fredrik Settergren 10:00 10:30 Om att kombinera olika uppdrag; forskning, klinisk verksamhet och författarskap, Ullakarin Nyberg 10:30 11:00 Kaffe och träffa utställare 11: Chef och ledarskap, Mikael Köhler och Petra Vogt 12:15 13:15 Lunch och träffa utställare 13: Arbeta utomlands. Andreas Wladis och Margareta Wargelius 14:20 14:40 Fruktstund 14:40 15:30 Starta eget, Ulf Zackrisson. Ytterligare föreläsare meddelas inom kort Programansvarig: Sveriges läkarförbund Anmäl dig på Förra året hade Karriärmässan över 300 besökare, så boka din plats redan nu! Karriärmässan är exklusivt för medlemmar i Läkarförbundet och deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl dig redan nu till denna inspirerande kväll. Karriärmässans utställare Skandinavisk Hälsovård ab

7 signerat Nationella läkemedelsstrategins arbete fortsätter Kostnaden för felaktiga läkemedelsbehandlingar är höga. Här finns det stora förbättringspotentialer med rätt kunskap och i att göra rätt från början. Därför är det glädjande att den nya regeringen fortsätter arbetet med Nationella läkemedelsstrategin. Strategin har kritiserats för att vara för spretig med för många aktiviteter och för svår att förstå och dessutom för okänd. Regeringen vill nu omformulera de fem målen i strategin och hur arbetet läggs upp. Nationella läkemedelsstrategin initierades av den förra regeringen. Arbetet utförs i en beslutande högnivågrupp, en expertgrupp och ett råd (Läkarförbundet har representation i alla tre) samt ett flertal projektgrupper (där Läkarförbundet ingår i några) kopplade till de olika aktiviteterna som ska utföras. Det finns också indikatorgrupper som ska hitta lämpliga mått för hur man ska utvärdera resultaten av strategin. Läkarförbundet har varit pådrivande i många projekt inom läkemedelsstrategin. Vi förespråkar jämlik vård oavsett patientens bostadsort och att läkare får rätt utbildning, kunskapsstöd och tid för reflektion och eftertanke. Vi behöver utveckla de digitala verktygen, journalsystemen, den gemensamma läkemedelslistan och kvalitetsuppföljningen. Vi önskar därför bättre samordning med e hälsostrategin. Vi efterlyser generisk förskrivning och har belyst frågan om bristläkemedel. Ett annat område inom strategin är ordnat införande av nya läkemedel, där vi betonat behovet av att involvera och tillvarata läkarnas kompetens. Ytterligare ett är att man kan makulera e-recept (vilket trots det ännu inte är infört överallt), utvärdering av strukturerade läkemedelssamtal på apotek och att ta bort pappersrecept för särskilda läkemedel. Vår grundtanke är att hellre lägga resurser på att göra rätt från början än att korrigera i efterhand. Att ta bort pappersrecept för särskilda läkemedel kan enligt vår åsikt ske först när det finns driftsäkra telefoneller webbaserade tjänster som är gratis. Ett lyckat projekt inom ramen för strategin är eped, ett nationellt besluts- och kunskapsstöd för ordination av läkemedel till barn, där Läkarförbundets Synnöve Lindemalm, tillsammans med apotekare, är en av de drivande. Den 5 maj ges ett seminarium i samarbete med Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Inera, Läkemedelsverket och CBL ( det samordnande kansliet för Nationella läkemedelsstrategin) med fokus på eped-arbetet och hur man ska åstadkomma säkrare läkemedelsanvändning för barn. Ett annat exempel från läkemedelsstrategin, som Socialstyrelsen stått för, är webb utbildningar om läkemedel. Detta är bara några exempel ur den digra flora av aktiviteter från olika delar av vården som är avslutade eller pågår. I den tidigare strategin ingår också målet att få bukt med antibiotikaresistensen. Här har regeringen bjudit in till ett blocköverskridande samarbete med förhoppningen om ett mer stabilt och långsiktigt arbete i denna viktiga fråga. Man vill också att strategin framöver tydligare ska innefatta de områden som kräver samarbete mellan flera myndigheter eller organisationer för att lösas. När det gäller indikatorerna har Läkarförbundet fört fram att man verkligen ska mäta resultat och verksamhetsförändring och inte bara lamt»checka av«för trubbiga processmarkörer. Utmaningarna för Nationella läkemedelsstrategin är nu att koncentrera strategin till färre områden med ökat fokus på resultat och genomförande. Det gäller alltså att ha kraft bakom ett beslut. I klartext: var ska pengarna komma ifrån? När ett beslut är taget måste det tydligt framgå vem som har ansvaret för finansiering och en genomtänkt projektplan. SKL skriver i sin årliga omvärldsanalys att»landstingen inte tar på sig ett ansvar för att finansiera/genomföra de aktiviteter eller på egen hand lösa de problem vi lyfter«. Mycket utveckling läggs i dag på Inera, som har en begränsad budget och vi ser att pengarna inte räcker. Landstingen har nu börjat formera sig och samarbeta mer. Det är oundvikligt. Det borde också departementen göra. Om Socialdepartementet beslutat något så bör det förankras hos övriga departement, framför allt Finans departementet. Både landsting och stat måste nog vara beredda på att skjuta till pengar till strategin. Det är alltså mycket positivt att Nationella läkemedelsstrategin fortsätter. Samordningen mellan alla aktörer skapar nätverk och kunskap om de olika organisationernas möjliga utvecklingsområden. Det ger perspektiv och eftertanke. Vi vill alla ha en säkrare och bättre läkemedelsanvändning det gäller bara att hitta bästa vägen framåt.»utmaningarna för Nationella läkemedelsstrategin är nu att koncentrera strategin till färre områden med ökat fokus på resultat och genomförande.«karin Båtelson vice ordförande, Läkarförbundet Varje vecka skriver representanter för Sveriges läkarförbund. läkartidningen nr volym

8 lt debatt Redaktör: Ewa Knutsson Rökfritt mål odiskutabelt men vägen dit bör diskuteras Få vill nog invända mot regeringens mål sättning att eliminera rökningen fram till år 2025, men vägen dit kan diskuteras, anser Magnus Stenbeck. Finns det anledning att återvända till den tid då tobaksförsäljningen skedde i specialbutiker särskilt avsedda för ändamålet? I Sverige säljs alkohol i särskilda specialbutiker. Detta motiveras av alkoholens skadeverkningar. Rökningens skadeverkningar är minst lika stora och mindre omdiskuterade. Finns det anledning att återvända till den tid då tobaksförsäljningen skedde i specialbutiker särskilt avsedda för ändamålet? Det skulle begränsa tillgängligheten samt göra det lättare att på ett systematiskt sätt informera om rökningens risker och kontrollera spridningen av rökning i yngre åldrar. I Socialstyrelsens hälsodataregister [1] återfinns minst cirka dödsfall och nyinsjuknanden årligen som kunde härledas till rökning. Det innefattade enbart skador hos rökare själva och inte indirekta effekter på omgivningen. De stora sjukdomarna lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtinfarkt och stroke stod för två tredjedelar av de rökrelaterade dödsfallen och omkring 40 procent av sjukligheten. Åtminstone för den vanligaste rökskadan KOL [2] var sjukligheten underskattad beroende på den fördröjning som sker innan dessa patienter kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. MAGNUS STENBECK forskare, Karolinska institutet Det tar upp till 30 år innan rökning - en ger allvarliga skador [3]. Omkring 1980 rökte en tredjedel av den svenska befolkningen. I dag närmar vi oss en tiondel (11 procent hos män och 12 hos kvinnor) [4, 5]. Stora minskningar har också setts i i andra delar av Västeuropa, USA, Australien och Kanada [6-9]. Eftersom rökningen har minskat kraftigt kommer vi att se en framtida minskning av antalet drabbade. Men utvecklingen har stannat av under de senaste åren, och en viss oro för ökad rökning i den yngsta generationen är motiverad [1]. Regeringen har nyligen lanserat en utredning med målsättningen att eliminera rökningen fram till år 2025 [10]. Få vill invända mot ett sådant politiskt mål, men man kan alltid diskutera vägen dit. Regeringen vill utreda tre åtgärder för att nå målet: exponeringsförbud för tobak i butiker, så kallade neutrala cigarettpaket och förbud mot rökning på vissa platser utomhus. Man kan diskutera evidensen för dessa eller alternativa reformer. Hur inverkar de på rökningen i allmänhet? Leder rökförbud, exponeringsförbud och förpackningsrestriktioner till en minskning av rökning som gynnar rökares egen hälsa och hämmar nyrekryteringen? Året är 1960 och bilden är tagen i Hanna Göranssons välsorterade tobaksaffär på Hornsgatan 172 i Stockholm. Det är svårt att utvärdera policyåtgärder, men historiskt genomförda informationsinsatser, restriktioner och prispolitik verkar ha lett till minskad konsumtion och färre rökare [11]. Införandet av neutrala cigarettpaket är för nytt för att långtidsuppföljningar av dess effekter ska ha kunnat göras, men inledande studier indikerar attitydförändringar hos både unga och vuxna med minskad benägenhet för rökstart [12, 13]. Finns det evidens för indirekta hälsoeffekter på omgivningen? Är även exponering utomhus för så kallad environmental tobacco smoke skadlig? De studier som finns visar att utomhusluften på platser som påminner om inomhusmiljöer, till exempel busskurer med väggar och tak, eller i folksamlingar med många samtidiga rökare, blir sämre i samband med rökningen, men detta avtar relativt snabbt [14]. Några studier har påvisat förhöjningar av nikotinnivåer hos personer som stått nära rökare utomhus [15]. Men knappast några studier kan på ett invändningsfritt sätt belägga att detta medför långsiktiga skadeverkningar för icke-rökarna. Utöver evidens om effekter finns också frågor av allmän politisk och etisk karaktär. Har rökare rätt att besvära sin omgivning? Har icke-rökare rätt att diktera (miss)bruket hos andra även utomhus? Ska särskild hänsyn tas till exempelvis allergiker, barn och andra som besväras särskilt mycket av en rökig omgivning? Kommer regleringar som riktar sig mot rökare att efterlevas? Hur ska överträdelser bevakas och ska de beläggas med straffrättsliga påföljder? Åtgärder som inriktas mot producenter och distributörer kan vara lättare att motivera än dem som riktas mot brukarna. Kan distributörerna föregå med gott exempel? Kanske kan ICA-kedjan eller kooperationen inte bara dölja cigaretterna utan sluta marknadsföra dem helt och hållet? Med tanke på att endast en av tio röker så kanske den goodwill-vinst man uppnår hos allmänheten uppväger Foto: Lennart af Petersens ( ) 504 läkartidningen nr volym 112

9 lt debatt det extra besvär som rökare skulle åsamkas. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. REFERENSER 1. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar. Stockholm: Socialstyrelsen; Artikelnr The health consequences of smoking: a report of the surgeon general. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; Health at a Glance: Europe 2014 ( joint publication of the OECD and the European Commission). 3 dec health-systems/health-at-a-glance-europe CHARTSET.pdf 14. Xisca S, Fernández E, López MJ, et al. Secondhand tobacco smoke exposure in open and semiopen settings: a systematic review. Environ Health Perspect Jul;121(7): Hall JC, Bernert JT, Hall DB, et al. Assessment of exposure to secondhand smoke at outdoor bars and family restaurants in Athens, Georgia, using salivary cotinine. J Occup Environ Hyg. 2009;6: läs mer Fullständig referenslista Läkartidningen.se apropå! Återlämnande av kvarlevor»spöken«på Karolinska? För snart sju år sedan skrev jag som student vid Karolinska institutet en text om att KI inte har gjort upp med sin historia gällande rasbiologisk pseudovetenskap [1]. Frågan gällde KI:s missvisande presentation av skallmätarna och frenologerna Anders och Gustaf Retzius, vars namn flera av institutets mest frekventerade delar uppbär. KI:s kulturutskott anordnade ett kvällsseminarium där idéhistorikern Olof Ljungström fördjupade frågorna. Från officiellt håll var det lika tyst då som det är i dag. Med anledning av att regeringen nyligen beslutat att delar av Retzius-kollektionens stulna kranier ska återbördas till Nya Zeeland [2] vill jag uppmärksamma läsarna på att tusentals studenter årligen forfarande får en selektiv och ofullständig bild av dessa KI-pionjärer. De var, enligt min uppfattning, rasister enligt alla definitioner. De besatt även avsevärda talanger i gravplundring och pseudovetenskap. Dessa aspekter bör studeras av kommande generationer vårdut övare. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson överlåter åt universiteten att granska sin rasforskning. Med tanke på hur Sveriges främsta medicinska universitet har skött det hittills finns fog för skepsis. Är ansvariga på KI rädda för spöken? Pouya Ghelichkhan leg läkare REFERENSER 1. Far och son Retzius företrädare för en missbrukad vetenskap. Läkartidningen. 2008;105: af Kleen B. Beslut i dag: Kvarlevorna på KI ska lämnas tillbaka. Dagens Nyheter. 26 feb Foto: Colourbox apropå! Patientens rätt till rätt information Nej, hjärtsjukdom kommer inte att utrotas I januari 2015 hölls ett nationellt symposium om kardiovaskulär sjukdom. Där framkom bland annat att en kommission ska tillsättas med syfte att utjämna hälsoklyftor mellan olika socialoch sjukdomsgrupper. Inriktningar för att säkerställa att vård ges efter individuella behov beskrevs, men betoningen låg snarast på rättvisa mellan grupper. Här finns en motsättning: patientens integritet, självbestämmande och delaktighet ska säkerställas med generella (epidemiologiska) metoder. Speciellt tydligt blev det i en diskussion om lipidbehandling. I dag anses att kardiovaskulär risk (oftast beräknad med HEART SCOREalgoritmen som tar hänsyn till ålder, kön, rökning, blodtryck och kolesterol) ska vara vägledande för behandling. LDL-kolesterol ska ner så långt som möjligt, även hos friska symtomlösa individer med normalt blodtryck, om SCORE-risken är 5 procent eller högre. Här brister läkarkåren i att ge patienten rätt information, dels vad gäller vinsten med behandlingen, dels vad gäller biverkningar. Som konsekvens kan patienten inte bli delaktig i behandlingen på rätt sätt. Rätt information till patienterna om hjärt kärlsjukdom förordas. Foto: Colourbox Rätt information om lipidbehandling handlar inte om att tala om risk att dö under 10 år framåt, utan att om chans att överleva. Det är missledande för patienten att säga att behandlingen ger en 40-procentig riskminskning (från 5 till 3 procents risk), men betydligt rimligare att säga att behandlingen ändrar chansen att överleva i 10 år från 95 till 97 procent. Patienten får då bättre möjlighet att värdera om denna obetydligt ökade chans att överleva är värd besväret, pengarna och risken för biverkningar. Hur ofta diskuteras egentligen risken för biverkningar i kvantitativa termer vid patientmötet? Det är inte alltid lätt att värdera risk och chans. Den nya patientlagen stöder patientens rätt att få ett allsidigt underlag för att kunna göra det, både vad avser effekt och biverkningar. Kolesterolhalten är inte en sjukdom, utan en potentiell fara. Lipidbehandling kan sägas vara en form av försäkring: premien är tablettbehandlingen. Många patienter uppfattar nog behandlingen som en garanti för att hjärt kärlsjukdom inte kommer att uppträda, vilket naturligtvis inte är sant. Det borde vara självklart att vi läkare inte sprider propaganda om att hjärt kärlsjukdom kommer att utrotas. Människor behöver ett så bra underlag som möjligt för att bedöma chansen till fortsatt gott liv. Inom hjärtområdet anses blodtryck och kolesterol vara de viktigaste faktorerna. Många förstår inte vad det innebär och varför värdena måste sänkas. Att begripa att kroppens vävnader åldras och»nöts ut» är däremot lätt. Så sker även med blodkärlen. Det finns i dag enkla noninvasiva metoder för bestämning av artärsystemets elasticitet och funktion, och sedan år tillbaka omfattande forskning på hur dessa egenskaper påverkar kardiovaskulär risk. Med dessa metoder kan man förbättra risk-/chansbedömningen på primärläkarnivå, vilket kan ha stor praktisk betydelse. Gunnar Nyberg docent, specialist i invärtes medicin, Mölndal läkartidningen nr volym

10 nyheter forskning I det vällovliga syftet att stärka EU-medborgarnas integritet och rätt till självbestämmande över personliga uppgifter i den nya digitala världen riskerar EU:s lagstiftare att omöjliggöra medicinsk registerbaserad epidemiologisk forskning. text: fredrik hedlund EU:s lagförslag hot mot medicinsk registerforskning Medicinsk epidemiologisk forskning hotas av EU:s förslag till ny integritetslagstiftning. Med den rådande skrivningen från Europaparlamentet skulle mycket av den registerforskning som i dag bedrivs i praktiken bli omöjlig att genomföra. Det menar en stor mängd forskare både i Sverige och i andra EU-länder. Som det är skrivet nu kan vi tvingas begära samtycke»som det är skrivet nu kan vi tvingas begära samtycke från varje individ i ett register för att få använda data vid en ny studie. Det är naturligtvis omöjligt att göra vid nationella uppföljningar.«jan Nilsson, ordförande i Hjärt- Lungfondens forskningsråd från varje individ i ett register för att få använda data vid en ny studie. Det är naturligtvis omöjligt att göra vid nationella uppföljningar, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Han har, tillsammans med kollegor från både Hjärt- Lungfonden och Cancerfonden, skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet där de pekar på problemen. Även brittiska Wellcome Trust, världens näst största fristående forskningsfond, har samlat ett stort antal europeiska forskare i ett upprop i The Time s. De är mycket oroade över de förslag som nu ligger. Den del av Jan Nilsson forskningen som av någon anledning behöver en identifierbar nivå skulle utan specifikt samtycke bli olaglig om Europaparlamentets skrivning står sig, säger Beth Thompson, politisk rådgivare på Wellcome Trust i London. 506 läkartidningen nr volym 112

11 nyheter forskning Detta är hoten mot forskningen De regler som hittills har omgärdat registerbaserad epidemiologisk forskning inskränks i de förslag till ny integritetslagstiftning som föreligger. Det är främst tre punkter som oroar forskarna. I Europaparlamentets förslag är det inte tydligt att det är tillåtet att använda allmänna register för forskningsändamål. I dagens lagstiftning har forskning en särställning som är borttagen i det nya förslaget. I Europaparlamentets förslag krävs ett nytt informerat samtycke från varje individ så fort syftet med en studie avviker ifrån ursprungssyftet med att samla in uppgiften. Foto: Mopic/Fotolia/IBL Foto: Colourbox I Europaparlamentets förslag finns ett krav att alla data ska pseudonymiseras, något som också diskuteras i Ministerrådet. Källa: Magnus Stenbeck Magnus Stenbeck, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, har tidigare ansvarat för analysverksamhet och folkhälsorapportering vid Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum som ansvarade för många av de nationella registren. Han har engagerat sig i frågan och bland annat publicerat flera artiklar i vetenskapliga tidskrifter om lagförslaget och dess potentiella konsekvenser för forskningen. Vi måste uppmärksamma alla på vikten av att man»det saknas en tydlig deklaration om att forskning är ett legitimt skäl att samla data och att man får använda allmänna register för forskningsändamål.«magnus Stenbeck, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet Magnus Stenbeck inte bara räddar folks privatliv utan att man också räddar liv, säger han. Magnus Stenbeck menar att det i huvudsak finns tre problem med den föreslagna dataskyddsförordningen. Det saknas en tydlig deklaration om att forskning är ett legitimt skäl att samla data och att man får använda allmänna register för forskningsändamål, vi måste fråga alla i registren varje gång vi ska hämta data och det finns ett krav på att data ska vara pseudonymiserade, säger han. Det sista är ett starkt krav från Tyskland och innebär att uppgifter som gör att man kan härleda en persons identitet måste tas bort. Det kan handla om uppgifter som namn, födelseplats, födelsedatum och kön. Dessa ska förvaras separat, och vill man återidentifiera data kan man hämta in dem, men patient- läkartidningen nr volym

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning Sanningen om J S Bachs ögonkirurgi KULTUR»Vart är den svenska sjukvården på väg?«lt DEBATT Nya rekommendationer för akut faryngotonsillit KOMMENTAR, RAPPORT Läkartidningen.se nr 3 4/2014 organ för sveriges

Läs mer

SÅGTANDADE POLYPER. dold men vanlig orsak till kolorektal cancer. Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar

SÅGTANDADE POLYPER. dold men vanlig orsak till kolorektal cancer. Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar Webbaserat program minskade antalet luftvägsinfektioner NYA RÖN Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar LT DEBATT Oklart vilket antidepressivt läkemedel som ger lägst kramprisk LÄKEMEDELSFRÅGAN

Läs mer

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Förgiftningstillbud bland barn vanliga Nationell forskarskola har global räckvidd KOMMENTAR ST-läkare nöjda med nytt arbetssätt i Sandviken AKTUELLT Psykogena icke-epileptiska anfall inte att förväxla med epilepsi ÖVERSIKT Läkartidningen.se

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

Valde läkaryrket för att få arbeta i u-land. »Låt rättsläkarna jobba på helgerna«

Valde läkaryrket för att få arbeta i u-land. »Låt rättsläkarna jobba på helgerna« Smittspridning av MRSA på åtta skånska vårdcentraler rapport»låt rättsläkarna jobba på helgerna«debatt & brev Farmakogenetisk analys kan avslöja risk för statinbiverkningar rapport Läkartidningen.se nr

Läs mer

poliovaccinet en framgångssaga

poliovaccinet en framgångssaga Vanligaste diagnoserna i Stockholm nya rön DSM-5 fokuserar på kultur och kontext kommentar Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom originalstudie Läkartidningen.se nr 43 44/2013 organ

Läs mer

Enligt den nya patientlag. nyheter patientlagen

Enligt den nya patientlag. nyheter patientlagen nyheter patientlagen Den nya patientlag som beräknas träda i kraft om ett år ger patienterna mer makt på landstingens bekostnad. Patienter som röstar med fötterna kan tvinga landstingen att harmonisera

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA ADL-bedömningen chockade Jonas Franksson: De skulle ända in i duschen Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter # 2 14 F TEMA Intyg Juridiken, etiken & människorna Barbro Harnby har hittat lugnet i Paradiset

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år!

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! Grattis på födelsedagen! Grattis på födelsedagen! Med den här tidningen fyller du som läsare 25 år. Så låt oss bjuda dig på en historisk tidningstårta! t Den är vårt tack

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 Varför går tiden så fort Åter får vi snart lägga ett verksamhetsår till handlingarna. Ett år som varit fyllt av aktiviteter på såväl läns- som lokalföreningsnivå. Samtidigt

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Konferensdokumentation Innehåll Inledning 3 Referat

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 4 2014 årgång 35 Tema: Allmänmedicinens historia, luftvägar infektion Patientjournalen före och efter datorrevolutionen sid 22 Luftvägsinfektionerna,

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

Trött på all administration Läkare lämnar Sahlgrenska SAKKUNNIGA HOTAS FUSK MÖRKLÄGGS OSKYLDIGA STÄMPLAS SOM FUSKARE LEDANDE EXPERTER:

Trött på all administration Läkare lämnar Sahlgrenska SAKKUNNIGA HOTAS FUSK MÖRKLÄGGS OSKYLDIGA STÄMPLAS SOM FUSKARE LEDANDE EXPERTER: DEBATT: Ska sjukvården finansieras av staten? Sidorna 38-46 Dr Snake Sidan 3 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR5/2013 SAKKUNNIGA HOTAS FUSK MÖRKLÄGGS OSKYLDIGA

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer