Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n"

Transkript

1 Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga Man satsar sig själv, sin tid, sitt engagemang och detta gör Frivilligheten stark och viktig. Man kan säga att engagemanget i Frivilligheten ger Försvaret minst lika mycket som Nordic Battle group det går faktiskt att jämställa. Brigadgeneral Roland Ekenberg Rikshemvärnschef RIKSSTÄMMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Härnösand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2008 Nr 1 mars 2008 En frivillig försvarsorganisation och Sveriges enda kvinnliga motororganisation

2 T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Nytt år Nya utmaningar Det blev ett fantastiskt resultat av vår överenskommelse. Överenskommelsen innebar för det första att kårerna skulle ta kontakt med de medlemmar som saknade avtal eller som tidigare haft civilt avtal Resultatet blev att 141 medlemmar utan avtal eller med gammalt civilt avtal tecknade nya avtal. Den andra delen av överenskommelsen var att kårerna skulle jobba med tecknande av HV avtal och nyrekrytering. Resultatet blev: 129 nya HV avtal och 181 st nyrekryterades. TACK alla kårer för ett utomordentligt arbete. Samtidigt vill jag uppmana alla kårer att fortsätta det arbete med medlemsvård vi nu påbörjat. Under vintern har jag haft möten med Stefan Törngren på PROD Friv avseende hur våra medlemmar med Hv avtal kan slussas vidare till utlandstjänst, om de så önskar. Det är möjligt att redan nu göra en intresseanmälan. Information och anvisningar för detta är utlagd på hemsidan under utbildning. När vi erhållit uppgifter om hur fortsatt utbildning ska genomföras, kommer de som visat intresse att kontaktas. Nästa möte i denna fråga sker 17/3. Den 7/2 var jag på Rikshemvärnschefens årliga genomgång. Där framkom hemvärnets behovssiffror av förare och vår tillgång av bilkårister, tyvärr måste jag meddela att vi fortfarande, trots ovanstående fina arbete, endast bemannar 52% av det behov som finns. Foto: Sören Lund Detta är en av orsakerna till att vi måste förändra vår organisation. Vilket ni kan läsa mer om i tidningen. Rikshemvärnschefen informerade också om Försvarsmaktens perspektiv Detta utvisar inget ökat nationellt försvar, men säger också att frivilliga behövs i samma omfattning som idag. Under februari har jag träffat utbildningsgrupperna i Halland och Västernorrland. På båda ställena hade vi mycket givande genomgångar. I Halland talade vi mycket om Hv Und, man skall ha en informationskväll i maj för att rekrytera direkt till Hv Und. Både Hallandsgruppen och Västernorrlandsgruppen undersöker nu möjligheten till att genomföra centrala utbildningar till sommaren /2 hade vi kårchefskonferens i Södertälje med 63 deltagare. Vi inledde med att jag talade om de två propositioner som centralstyrelsen kommer att lägga fram vid riksstämman i höst. Sedan hade Rikshemvärnschefen en mycket uppskattad information om Hemvärnet. Under eftermiddagen presenterade stadgegruppen remissförslaget vilket gav grunden till innehållsrika grupparbeten. Grupperna indelades som kommande kårråd. Under söndagen hade alla sektioner en genomgång för sina områden, utbildning och trafiksektionen delade ut nya CD skivor innehållande det senast inom sina områden. Vi fick också se hur den nya hemsidan kommer att utformas. Kursutvärderingarna för helgen var mycket positiva. Avslutningsvis vill jag säga att tillsammans ska vi utveckla bilkåren till en organisation som ställer upp för alla oavsett kön eller ursprung. Bilkåren är en stark och uppskattad organisation, vi måste också visa att vi förmår göra de förändringar som krävs. Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Tidning för Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund Kvinnliga Bilkåren Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: eller E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, DAUS Tryck & Media, Bjästa, tel: E-post: Tryck & distribution: DAUS Tryck & Media Bjästa På SKBR s kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårschef / Kanslichef Tel Mobil Gunilla Elmberg Org./föreningsverksamhet Tel Lisbeth Carlsson Utbildning Tel Merit Palmgren Ekonomi Tel Magnus Douhan Ekonomi ass. Tel Lisa Axling Förbundssekreterare Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Agneta Nydahl, DAUS Tryck & Media, E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :- Annonsprislista kan laddas ned som pdf-fil från hemsidan Kvinnliga bilkåren är ej momspliktig Välkommen med din annons! OMSLAGSFOTO: Från kårchefskonferensen i Södertälje. Foto: Sören Lund B i l k å r i s t e n n r

3 KALLELSE TILL RIKSSTÄMMAN 2008 Styrelsen för Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund kallar härmed till ordinarie riksstämma september 2008 i Härnösand, Teatern Stockholm den 15 februari 2008 Reidun Eklöw Ordförande Lördag 27 september Lunch Paradorkestern l3.00 Riksstämman öppnas Anförande Förhandlingar l4.45 Kaffe l l7.00 Förhandlingar Utdelning av medaljer/ stipendier/priser Middag PROGRAM Söndag 28 september Korum Kyrkkaffe Förhandlingar l3.00 Lunch l3.00 Förhandlingar l6.00 Riksstämman avslutas RIKSSTÄMMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Härnösand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2008 Beställ info- och rekryteringsmaterial På vårt intranät finns möjlighet att beställa de nya broschyrerna, vykort och visitkort. Beställ i god tid inför vårens aktiviteter. Vi har också en del Bilkåristen kvar från 2007, som ni kan beställa och dela ut i samband med info- och rekryteringsaktiviteter. SSI söker verksamhetsledare och provtagare i följande län: Halland, Kalmar, Västra Götaland, Östergötland, Uppsala, Stockholm och Västernorrland. SSI utbildar nya verksamhetsledare den april -08 i Revinge på räddningsskolan utanför Lund. Det behövs ca 3 verksamhetsledare i varje län och det behövs mellan 15 och 20 provtagare i varje län beroende på storlek. Läs mer om SSI på sid Ny halvtidstjänst på kansliet Lisa Axling har tillträtt som förbundssekreterare på kansliet den 15 februari (tjänsten är 50% och tidsbegränsad till den 31 december 2008). Rollen som förbundssekreterare delas med Gunilla Elmberg och kommer att förstärka stödet till vår organisation, vår riksbilkårchef och centralstyrelsen. I och med anställningen på kansliet har Lisa avgått som ledamot i centralstyrelsen den 12 februari. Kontaktperson för Hemsidan och Nationella- & Internationella körningar och övningar i centralstyrelsen är tills vidare Gunilla Svensson. Lisa når du på kansliet per telefon eller I n n e h å l l Ledaren 2 Kårchefskonferens -08 i Södertälje 4-5 Ungdomsverksamhet 6-7 Same procedure as every year 8 Regionala/lokala samverkanskonferenser Samövning FMCK & SKBR Studieförbundet Vuxenskolan kan vara en resurs för er! 11 Repetitionskurs bandvagn Hägglund Premierade Bilkårister 12 Hej från Skövdekåren! 13 Saxat 13, 17, 19 Lastbilsutbildning i Skövde Bilkåren i Härnösand på sin 27:e upplevelseresa 16 Bilkåristsvingen 16 Du kan göra en viktig insats i samhällets civila krisberedskap Bilkårens kurser Riksförbundet lanserar ny hemsida och intranät! 20 Senaste nytt om VIKING08 21 Totos fond 21 Riksstämman i Härnösand Nya medlemmar 24 Utgivningsplan 2008 Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem 18 maj 15 juni 9 september 14 oktober 20 november 18 december B i l k å r i s t e n n r

4 Kårchefskonferens -08 i Den 9 feb hölls kårchefskonferens i Södertälje. Många för framtiden viktiga frågor stod på programmet men framför allt diskuterades innehållet i de två propositioner som centralstyrelsen kommer att lägga fram till Riksstämman i september. Inledningsvis redogjorde Reidun Eklöw för personalläget inom SKBR Reidun Eklöw: Vi kommer att lägga fram 2 propositioner till Riksstämman och båda rör stadgeändringar. Den första rör majoritet vid omröstningar och där vill vi föreslå stämman att man ändrar stadgarna så att 2/3 majoritet gäller vid första omröstning. (Idag gäller enhälligt beslut) Den andra propositionen handlar om att vi måste ändra stadgarna så att män kan bli medlemmar i vår organisation. Vi skall också diskutera ett förslag på antalet delegater per kår liksom frågan om gemensam stadga för både riksförbund och kår Det gjordes en omröstning med handuppräckning om frågan om män skulle kunna bli medlemmar och i stort sett alla kårchefer var positiva till detta. Idag är det bara två av frivilligorganisationerna som är enkönade och det strider egentligen mot Överbefälhavarens riktlinjer för Försvarsmakten. I den moderna tidens och demokratins anda har de flesta organisationer anpassat sig (och sina stadgar) till Försvarsmaktens värdegrund, kvar är SKBR och Lottorna. ÖB om mångfald och demokrati ÖB är mycket tydlig i sin uppfattning om vad försvarsmakten står för. ÖB accepterar inga felaktiga beteenden från någon i Försvarsmakten. Vad Försvarsmakten står för är en broschyr från ÖB som finns tillgänglig för alla inom Försvaret, och där kan man bl a läsa: I Försvarsmakten slår vi vakt om alla människors lika värde. Man kan läsa vidare: Alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning, hudfärg, tjänstegrad eller liknande skall respekteras och behandlas likvärdigt. Försvarsmakten arbetar aktivt för att stärka de demokratiska värdena inom organisationen. Vi bekämpar aktivt alla former av kränkningar och odemokratiska värderingar. Största uppdragsgivaren Eftersom Försvaret är vår största uppdragsgivare är det viktigt för vår fortlevnad och utveckling att vi anpassar vår organisation till Försvarsmaktens krav. Gamla stadgar får inte stoppa oss i detta arbete. Sen är det oerhört viktigt att vår ungdomsverksamhet är öppen för både killar och tjejer fortsätter Reidun. Huvudmannaskap SKBR har idag huvudmannaskap inom Försvarsmakten för utbildning av förare av fordon med 4 hjul (eller fler). Det betyder att våra kurser från och med i år inte bara kommer att ha kvinnliga På Reidun s fråga om man tyckte att män skulle kunna bli medlemmar svarade i stort sett alla ja med handuppräckning och glädje. B i l k å r i s t e n n r

5 Södertälje Roland Ekenberg berättar om Hemvärnet på kårchefskonferensen i Södertälje Rediun Eklöw Rikshemvärnschef Roland Ekenberg elever. Vi kommer att utbilda elever från flera andra organisationer. SKBR-FMCK-FAK Samarbetet med FAK och FMCK kommer att intensifieras. Vid de samverkanskonferenser som genomfördes 2007 bestämdes att samverkan skulle utvecklas under innevarande år. Man har också beslutat att kr av disponibla medel tills vidare skall reserveras för detta ändamål. Personal med avtal Reidun berättade vidare att SKBR har brist på personal och att bilkåren relativt snabbt måste få mer avtalsbunden personal för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot framför allt Hemvärnet. Idag ser behovet ut så här: Hemvärnets behov förare och tillgången 590 förare vilket gör 52% uppfyllnad. Därtill kommer nya uppdrag: Hv Und behöver 240 förare Röda Korset behöver 200 förare Trafikpluton tillsammans med FMCK kommer att kräva 20 bilkårister Tänkvärda siffror, avslutar Reidun som i samma andetag betonar vikten av en intensifierad rekrytering och en aktiv ungdomsverksamhet. Rikshemvärnschefen Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg var också med ett par timmar på konferensen och han berättade om sin favoritsysselsättning, Hemvärnet, dess organisation, framtiden, förändringar och hemvärnets personalbehov. Roland Ekenberg: Hemvärnet är idag mest känt för insatser som stöd till samhället. Det är sånt vi genomför nästan dagligdags. Eftersök är en av de vanligaste uppdragen liksom arbete efter olika naturkatastrofer som t ex stormarna Gudrun och Per. Insatsernas omfattning och längd har ökat avsevärt de senaste åren. Det här är en viktig del i samhället och man kan se vår insats som en bonuseffekt av den utbildning vi haft i övrigt i Hemvärnet. Hemvärnet har på 18 år ökat från 13% till 50% av Försvarsmaktens totala insatsorganisation när effekterna av försvarsbeslut -04 trätt ikraft fullt ut. I Hemvärnet finns det ca 15% kvinnor och det är jag stolt över men inte nöjd. Det är dock bättre än i övriga försvarsmakten som har 4,6%. Min uppfattning är att det borde vara fifty / fifty. I de försök med direktutbildning vi genomfört har vi de senaste omgångarna förra året haft hälften tjejer och hälften killar. Med mycket, mycket gott resultat, och inga som helst bekymmer i något avseende. fortsatte Roland Ekenberg Hemvärnet har 8 avtalsorganisationer men avtalsuppfyllnaden är idag för låg. Den har sjunkigt jämfört med verksamhetsåret Det är svårt att peka på en enskild orsak men man tar nu krafttag för att motverka detta. Hv har analyserat orsaker till inaktivitet och de 5 främsta orsakerna är organisationsförändringar, arbetsförhållanden, dåliga övningar, familjeskäl och hemvärnet oviktigt. Roland Ekenbergs mål är 85% avtalsuppfyllnad. Ett högt mål men klart genomförbart. Roland Ekenberg: Vi måste också se till att övningarna blir effektivare och mer meningsfulla. Det får inte vara så att en radiotekniker är inne på en övning i flera dagar och bara övar radiotystnad... Eller en bilförare som under flera dagar bara tränar parkerad lastbil Koncentrerade och bättre övningar, snabbare förlopp från visat intresse till att vederbörande kommer in i ett förband, ledningsutbildning och materiell förnyelse är satsningar som skall få trenden att vända. Liksom invärdering av kunskap, alltså utnyttja och värdera människors tidigare kunskaper. Allt detta tillsammans med en samordnad rekrytering mellan andra organisationer inom ett lokalt område. Hemvärnet skall och måste vara ett tvärsnitt av samhället, anser jag, eftersom det är samhället vi är satta att kunna skydda. Den framtida organisationen bör ha en medelålder på år och bestå av hälften killar och hälften tjejer. Varför är Hemvärnet särskilt bra på stöd till samhället? Jo, därför att Hemvärnet har struktur, ledning, uthållighet, logistik, militär- och civil kompetens och ett gigantiskt intresse för att ställa upp avslutade Roland Ekenberg Sören Lund B i l k å r i s t e n n r

6 UNGDOMSVERKSAMHET s s s s s s s Ungdomar Verksamhet Slogan Ungdomsmärke Broschyr Kurser Bra att känna till inför kurs Kursanmälan Bli medlem Bilkåristen Försäkring Medlemsansökan s s s s s s s s Dagboken Kontakt Länkar Föräldrar Nu finns det en knapp på hemsidan för ungdomar Vi kommer kontinuerligt lägga in information Ett ungdomsmärke har tagits fram Under februari månad ges gymnasietidningen Piraja ut på 230 större skolor i exemplar. Där har Bilkåren en ungdomsbroschyr med som instick. Om ni blir kontaktade av ungdomar så ta väl hand om dem. Behöver ni hjälp och stöd så kontakta Ingela Kronlund i CS. Motorungdomar har alltid att göra, orientera, meka och köra! Slogan & Mailadress Det finns en ny ungdomsbroschyr att beställa som har tagits fram i samarbete med FMCK På intranätet i biblioteket under ungdomsverksamhet kan ni hitta RBU, Riktlinjer och hjälpmedel för Bilkårens Ungdomsverksamhet B i l k å r i s t e n n r

7 Varför en ungdomsverksamhet? * Ta aktivt del i ungdomars utveckling * Väcka deras intresse för frivillig försvarsverksamhet * För att säkerställa en grund för kommande uppdragsrekrytering. Vem kan delta i ungdomsverksamheten? Ungdomen varar mycket längre än vad ungdomar tror Hur ska vi gå tillväga för att köra igång en ungdomsverksamhet? *utse en ungdomsansvarig i kåren *sök lokala & regionala bidrag *låt dem delta i kårens aktiviteter *samarbeta kårer emellan *samarbeta med andra organisationer *hitta på olika aktivitetskvällar & helger *man skall ha fyllt 15 år *man kan vara med tills man fyllt 18 år *man ska vara medlem i en bilkår *föräldrar/vårdnadshavare skall ge sitt tillstånd OBS! Tänk på att ungdomsverksamheten skall vara inriktad mot både civilt och militärt Teckningar: Susanne Kronlund-Rohlin Förslag på aktiviteter *meka med bil, mc eller moped *tältförläggning *radioutbildning *trafikteori/trafiksäkerhet *studiebesök *karta & kompass *sjukvård *tävlingar/lekar Det är bara fantasin som sätter gränser RBU Riktlinjer & hjälpmedel för Bilkårens Ungdomsverksamhet Finns på intranätet i Biblioteket under flik Ungdomsverksamhet Söka bidrag kommunen landsting länstyrelsen studieförbund vägverket Få tips & idéer i RBU B i l k å r i s t e n n r

8 Same procedure as every year Foto: Försvarets Bildbyrå Det kan kanske tyckas att Folk och Försvarskonferensen i Sälen borde upplevas likadan varje år. Men så är inte fallet. Det kan jag intyga, som nu varit med nio gånger. Att ha varit med i nio år är inte på något sätt ett rekord, det finns de som varit med i 38 år. Det ni! I år var det en hel del nya inslag och här följer min subjektiva i vanlig ordning lite kåseriska berättelse om 2008 års Folk och Försvarskonferens. Det minst sagt kryllade av journalister på årets konferens. Anledningen var den att det figurerat löpsedlar och artiklar om att Försvarsmakten befann sig i en värre kris än någonsin och på kollisionskurs med försvarsministern. Och när media vankar blod då kommer de likt flockhundar. Nu visade det sig att kollisionskursen och de hemliga mötena som basunerats ut inte alls existerade. Vem sjutton lägger ett hemligt möte i Sälen på en konferens med 350 deltagare? Man kan undra? Visserligen befinner sig Försvarsmakten i ett ekonomiskt virrvarr det är väl ingen som inte kan hålla med om det. Övningar ställs in, frivilligförsvaret får minskat bidrag till sina verksamheter, vissa utvecklingsprojekt läggs på hyllan och personalen får Foto: Försvarets Bildbyrå inte resa i den omfattning de planerat. Om det berättade Jan Salestrand, försvarsmaktens produktionschef, på en presskonferens. Och inte blir det bättre 2009 och Svångremmen dras nog åt än hårdare. Vår försvarsminister Sten Tolgfors gjorde att bra intryck och pratade med stolthet om det svenska försvaret. Ingenting om kriser och kollisioner. Det lät väldigt bra men på något sätt inte riktigt trovärdigt. Däremot så berättade han att en ny frivilligutredning är på gång och tillsätts i skrivande stund. Vi är många som undrar vad den kommer att förtälja. På min fråga om vad som ska utredas igen, svarade försvarsministern att man ska se över om fler ska ingå i frivilligförsvaret, organisationsstödet behöver förändras och hur man kan anpassa sig till insatsförsvaret. Känner vi inte igen det från förr? Och jag skakar på huvudet och undrar: Hur mycket ska frivilligorganisationerna anpassa sig. Räcker det inte snart? Självklart var Kvinnliga Bilkårens chef Reidun Eklöw på plats. Och jag passade på att fråga henne om vad hon tycker om en ny frivilligutredning? Alltid bra med en översyn. Viktigt att vi får en förändring till stånd gällande uträkningen av organisationsstödet. Dagens system är ej rättvisande, Bilkåren straffas för att våra grundutbildningar är för långa i förhållande till andra organisationer, vi rekryterar också själva alla medlemmar direkt från gatan många andra organisationer får medlemmar via värnpliktsystemet. Vad som också är bra med utredningen är den översyn som ska göras gällande förmåner till elever och instruktörer Det är hög kvalitet på konferensen. År efter år får Folk och Försvars kansli dit både ministrar och höga ämbetmän, förbundsordföranden och verkställande direktörer, landshövdingar och politiker, generaldirektörer, försvarsattachéer och ambassadörer. Konferensen i sig är unik och inte minst i våra nordiska grannländer följer man konferensen. Både överbefälhavaren från Norge och från Finland vittnade om det goda rykte som konferensen har i deras respektive länder och båda var rörande överens om att konceptet gärna kopieras. Riktigt friska fläktar bjöd just Norges och Finlands överbefälhavare på som precis som vår egen ÖB Håkan Syrén presenterade det samarbete som inletts mellan våra länder. Ett samarbete som grundar sig på förståelse mellan våra länder och på en grundmurad respekt för respektive försvarsmakts kompetenser, sa general Sverre Diesen, Norges försvarschef. Nordisk samverkan är viktig. Vi kan utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla materiel. Redan idag samarbetar vi i internationella insatser med gott resultat, sa Juhani Kaskeala, kommendör för Försvarsmakten i Finland. Med handen på hjärtat kan jag intyga att på Folk och Försvarskonferenserna råder det inte Same procedure as every year tvärtom. Varje år är en överraskning så också för de flockande journalisterna som säkerligen fortfarande springer runt som yra höns på Högfjällshotellet för att hitta något hemligt möte! Text. Daisy Balkin Rung 8 B i l k å r i s t e n n r

9 B i l k å r i s t e n n r

10 Samövning FMCK & SKBR Den november 2007 hade avtalsskrivna bilkårister och ordonnanser ur Elfsborgsgruppens upptagningsområde en stor samövning. Vi planerade övningen delvis efter brister som visade sig under Rikshemvärnschefens utbildningskontroll som vi hade haft månaden innan. Syftet med övningen var att vi skulle få öva, öka och repetera våra kunskaper och att vi skulle få en bättre inblick i och förståelse för varandras fordon och befattningar. Det ingick både teoretiska och praktiska övningar. 10 B i l k å r i s t e n n r Här får de lära sig den nya HLR som är Fredags eftermiddagen gick åt till att hämta fordon, rigga körplanen och ställa i ordning lokaler. Som de flesta instruktörer vet så finns det lite att göra innan man kör igång, nycklar, fordon, lokaler, sovplatser, mat mm. Man vill ju att övningen ska fungera så bra som möjligt från början, det är alltid ett och annat som kan hända under resans gång ändå. Karin Svensson hade vi som hjälp för att få allt att flyta på. Övningen började kl med ett teoripass i kallt väder, som var obligatorisk för mc gänget som skulle iväg på vinterutbildning men där även de övriga fick delta. Efter det så var det pizza time med mycké snack. Det blev en lång dag så det var riktigt skönt att få krypa ner i den hårda sängen på logementet..nä nu ljög ja nog lite. Lördagsmorgonen var kall och frisk kan man nog säga, vi fick skrapa rutor med andra ord. Deltagarna blev indelade i grupper med minst en lastbil, två terrängbilar, en personbil med släp och några mc i varje som skulle ledas av en GrpC och en StfGrpC (en från varje organisation skulle dela på de uppgifterna). Därefter fick de åka ut till 4 olika stationer, det var radio kommunikation, körplan & terräng körning, repetition av militär trafikteori och sjukvård. Det är inte alltid lätt att prata rätt i en radio, så det var en nyttig genomgång. Vad deltagarna saknade var att de inte fick ut radioapparater under söndagens fordonsmarsch så att de hade kunnat öva att prata mellan fordonen, så det har vi med oss i bagaget till nästa övning. På denna station så hade vi även lagt in en genomgång av skillnaden mellan trafikvarnare och trafikpost. Det var många som inte kände till vilka befogenheter var och en av dem har, vilket vi hade fått befara under övningen i september. Det var FMCK:s instruktör Niklas Lindberg som höll i detta övningsmoment. Sjukvårdslektionen bestod av HLR (hjärt- & lungräddning) ett mycket uppskattat moment där Christina Pettersson från SRK var instruktör. En stor eloge till henne som ställde upp trots att hon skulle ha 50 års kalas på kvällen för sin man. Sjukvård kan man aldrig få för mycket utav var alla överens om. Repetitionen av militära trafikteorin behövdes också visade det sig när det började ställas kontrollfrågor, det är otroligt vad fort man glömmer vad det någon som sa. Att fylla i personliga tidkort, kör & vilotider hmmmm.. det va inte helt lätt. Undertecknad instruktör Ingela Kronlund, som hade hand om denna station, gick även igenom vad som gäller vid Marsch & transport. TOLO (tanknings och Plojstation MC ska köra en sträcka på så lång tid som möjligt enkelt laddningsomgång) och FAP (Fordons avlämnings plats), var det inte många som visste vad det var för något. Dagens utomhus station bestod av både körplan och terrängkörning för att det skulle passa alla fordonsslagen. Där var alla rungande överens om att det var för kort om tid, de hade gärna lagt en hel dag på detta. De fick även prova på varandras fordon. Instruktörerna Gun-Britt Hindgren och Marianne Dahlström stöttade bilkårist förarna och MC-ordonnanserna fick hjälp av Jörgen Karlsson och Bengt Fredriksson. Andningen var det inget fel på Innan dagen var till ända fick gruppcheferna ut en marschorder för att kunna förbereda och förmedla till sin grupp innan morgondagens körning. Huvudansvarig för söndagens övning var Bengt Fredriksson, han hade rekat och planerat söndagens övning in i minsta detalj. Det var inte en lätt slinga han hade lagt upp visade det sig, det var inte överallt som alla fordon tog sig fram, men det var heller inte meningen. På kvällen käkade vi en god middag, där vi även bjöds på pannkakstårta av Anders Pedersen från Elfsborgsgruppen. Vi hade sedan samkväm med

11 Här är några olika fordon som var med under övningen glögg (naturligtvis alkoholfri) och det var många goa historier som berättades. Alla var lite möra efter dagens alla övnings och repetitionsmoment så det vart ingen jättesen kväll. Under söndagen var det körning som gällde i form av en tillämpad fordonsmarsch, naturligtvis med hjälp av karta, mellan olika stationer. De fick utföra olika moment som bla bestod av lastsäkring av MC på valfritt fordon, upprättande av en FAP, teorifrågor, en ploj station med tävlingsmoment och rek av väg för att se om alla fordon kunde ta sig fram mm Avslutningsvis så skulle grupperna hamna på en uppsamlingsplats, vilket alla gjorde. Där ifrån kördes det i kolonn tillbaka till Göteborgs Garnison på Kärringberget med hjälp av vägvisning utav MC ordonnanserna. Vid det här laget var alla jättehungriga så vi åt lunch och därefter var det vård och utvärdering av övningen som gällde. Efter att ha läst utvärderingen kunde vi konstatera att det varit en mycket lyckad helg med få incidenter, en havererad växellåda på en lastbil och en ner körd postlåda (viket kan tilläggas hade blivit nerkörd tre gånger det senaste halvåret, ägaren funderade starkt på att flytta den, klokt tyckte vi). Nu hoppas vi på att få genomföra en liknande övning under En studerar kartan medan resten hmm... fikar Vi vill även tacka för all hjälp och allt stöd som Elfsborgsgruppen ställde upp med Text: Ingela Kronlund Transportgruppchef I insatskompaniledningen Foto: Annicka Johansson, S.Bohuslänsbilkår Vid samkvämet så bjöds det på pannkakstårta Studieförbundet Vuxenskolan kan vara en resurs för er! I oktober 2005 tecknades ett avtal mellan Kvinnliga Bilkåren och Studieförbundet Vuxenskolan. Anledningen till detta avtal är att vi ser synergier, genom att använda oss av ett studieförbund, när vi vill komma igång med utbildningar som skall stärka oss på olika sätt och som inte är kopplat till våra avtal. Varje år genomför SV närmare studiecirklar med en halv miljon deltagare, exempelvis kan nämnas Sparsamkörning Meka med bilar för tjejer 65+ trafik Vårda din bil Lär känna din bil Handledarutbildning Föreningskunskap Som ni ser så har ovanstående studiecirklar en direkt koppling till vår verksamhet vilket innebär att ex föreningskunskapen är något som ni som kår kan nyttja för våra funktionärer. Varför uppfinna hjulet en gång till när det redan är uppfunnet har varit vår filosofi i centralstyrelsen. Ni kan alltså välja mellan att delta i deras verksamhet eller starta egna cirklar i olika ämnen. Egentligen är det endast er egen fantasi som är begränsning om ni följer de regler som finns inom folkbildningen och det får ni hjälp med genom SVs lokalkontor runt om i landet. Hur skall ni då gå tillväga för att starta upp samarbetet med SV? Mer information hittar ni på intranätet "Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan SV" som finns i Biblioteket under studiecirklar. SV kan hjälpa till med bl a: administration, låna ut lokaler, ordna föreläsare, införskaffa material och idéer & tips. Om du har ämneskunskaper som du vill dela med dig utav så kan du bli cirkelledare, SV erbjuder också cirkelledarutbildning som många gånger är kostnadsfritt och som ni får möjlighet att gå om ni genomför cirklar hos dem. De har ca 300 lokala kontor runt om i hela landet och idén bakom SV:s organisation "Vi ska finnas där människor finns, inte bara där det finns mest människor". Läs mer om SV på deras hemsida där kan du även hitta ditt närmsta lokala kontor. Vi vill gärna att ni informerar oss om ni genomfört någon form av samarbete med SV. B i l k å r i s t e n n r

12 Repetitionskurs bandvagn Hägglund 206 Helgen den november började med ett bombhot, ett stenkast från centralstationen. Blev avsläppt avsides och fick småspringa till tåget. Mötte Anita Arendal på perrongen och vi letade upp våra plaster. Fram med stickningen och snasket så var det dags att uppdatera senaste hänt hos Anita. Väl i Villingsberg träffade jag de andra kurskamraterna, ett gäng män från halva Sverige. Vi var 12 personer totalt. Kursledarna Annika Bäcke och Peter Carlsson var ett föredöme hela helgen. De varvade teori och praktik, så våra slumrande kunskaper väcktes till liv. En övning gick ut på att namnge delar som varrsedda med numrerade lappar. Nyttigt. Naturligtvis ingick också en övning att kunna demontera ett band för att sedan kränga på det igen. Nyckeln till det heter Sprinten. Börja alltid med sprinten. Spriten? Nej, det var fel. Sprinten! Vi körde i branta backar, utför stup Bilder: Från snöutbildningen i Älvdalen 2006 och hoppade oss fram över stenrösen. Myrarna kördes över med respekt för surhål. Dessa makalösa maskiner imponerade på oss åter igen. Anita lyckades ödelägga en hydraloljeslang. Det blev svårt för henne att styra den fyra ton tunga pjäsen. Nicolina Hübert & Anita Arendal, Göteborg Premierade Bilkårister Piteå kvinnliga bilkår är mycket aktiv inom Norrbottensgruppen och Piteå Älvdals hemvärnsbataljon. De är förare på samtliga typer av fordon inom hemvärnets krigsorganisation med 100% avtalsuppfyllnad. Några av bilkåristerna från Piteå kvinnliga bilkår har premierats för deras insatser med hemvärnets plaketter och medaljer i olika valörer av hemvärnsrådet under februari månad Marit Johansson, Piteå Ulla-Britt Lauri, Rita Lindmark och Karin Lagesen har tilldelats hemvärnets bronsplakett och Linnéa von Schmidt- Laussitz, Agnetha Ridderström hemvärnets förtjänst medalj. Foto Marit Johansson 12 B i l k å r i s t e n n r

13 Hej från Skövdekåren! Det ramlade ner en inbjudan i brevlådan en dag, Om en ungdomsmässa i Skövde på höstkanten. Bra sa dom som varit med I styrelsen ett tag, det har vi väntat på! Så då började planeringen. Vem eller vilka kunde vara med, det är ju dagtid sådana saker sker. Så valet blev tre stycken oerfarna i dessa sammanhang, vi var ju lediga från våra arbeten. Hur gör vi nu då, vi upptäckte att både tjejer och killar skulle vara med. Vi började med att samla rekryteringsmaterial från flera frivilligorganisationer. Tog kontakt med Ingela Kronlund på CS, som gav oss tips om en broschyr som både FMCK, SKBR och FAK fanns med i. Dagen hade kommit, vi åkte dit tidigt på morgonen. Fick en tilldelad plats, dukade upp med våran banderoll våra broschyrer godis och reflexer. Hälsade på våra grannar, till vänster stod RFSL och till höger ett studieförbund. Sen kom alla besökarna, det var elever från årskurs nio och upp till gymnasiet. I början var det ingen som vågade sig fram till oss, så vi fick snegla lite på våra grannar för att se hur dom gjorde. Vi gick fram till folk och frågade om dom visste vad vi var för några, en del visste för deras mamma hade varit med, en del hade ingen aning men kände till andra organisationer, så vi pratade om allt från terrängbilar till motorcyklar, hemvärn, lottor och allt möjligt. En del var inte alls intresserade men vi fångade in dom genom att prata om reflexens betydelse. Alla som var hos oss fick en reflex, så nu går 150st ungdomar och syns bra i mörkret i Skövde. Även denna dag hade sitt slut och när vi gick därifrån kände vi oss nöjda med våran prestation. Med vänliga hälsningar Jasmine, Maria och Susanne I Skövdekåren $ SAXAT Sammanställt av Sören Lund Ett nummer till Polisen Nu gäller ett enda telefonnummer till Polisen för icke-akuta ärenden: Syftet är att öka vår tillgänglighet och göra det lättare för allmänheten att komma i kontakt med Polisen. Oavsett var i landet man befinner sig behöver man bara komma ihåg ett nummer, säger Joakim Jansson ansvarig för samordningen av Polisens kontaktcenter, PKC. För snabbare service möts den som ringer av ett talsvar med fyra valmöjligheter: 1. Polisanmälan om brott eller förlustanmälan, tryck 1 2. Frågor om pass, tryck 2 3. Frågor om tillstånd o öppettider, tryck 3 4. För att komma i kontakt med en person eller växeltelefonist tryck 0 eller vänta. Organiserad IT-attack scenario för SAMÖ 2008 Den april genomför KBM samverkansövningen SAMÖ Scenariot för denna samverkansövning är en organiserad IT-attack som hotar, eller slår ut, de finansiella systemen, något som i scenariot kan leda till en förtroendekris i samhället. Detta är KBM:s tredje stora samverkansövning. De tidigare samverkansövningarna (SAMÖ 04 och SAMÖ 2007) har haft olika former av terrorhot och terroristangrepp som scenario. I övningen delar 15-tal centrala myndigheter, fyra länsstyrelser och ett antal företag inom FSPOS (Finansiella sektorns privat-offentliga samverkan). Läs mer på Två av tre bilister som omkommit i singelolyckor använde inte bilbälte Drygt 40 procent av de omkring 300 personbilister som varje år dödas i trafikolyckor är obältade. Bland de ungefär 130 bilister som omkommer i singelolyckor är andelen högre två tredjedelar har inte använt bilbälte vid olyckstillfället. Detta framgår av Vägverkets djupstudier av dödsolyckor i vägtrafiken. Bilbältet är den enskilt viktigaste delen av bilens skyddssystem. Bältet reducerar risken att dödas eller allvarligt skadas vid en kollision med ca 50 procent. Vid kollisioner i tätortstrafik, som oftast sker i relativt låga hastigheter, är skyddseffekten ännu större. Krockkuddar är ett bra komplement till bilbältet men kan aldrig ersätta detta, inte ens i låga hastigheter, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall vid Vägverkets huvudkontor. Av de omkring 300 bilister som dödas i personbil under ett år har drygt 40 procent inte använt bilbälte vid olyckstillfället. I singelolyckor var två av tre män och en av fyra kvinnor obältade. Mer info på Var fjärde en etanolbil Var fjärde bil som såldes i januari var en etanolbil etanolbilar registrerades under månaden jämfört med 1852 samma tid i fjol. Siffrorna speglar att det nu finns 15 modeller med etanolmotorer på den svenska marknaden jämfört med sex för ett år sedan, säger Per Carstedt, ordförande BioAlcohol Fuel Foundation. De två storsäljarna Volvo V70 och Saab 9-3 är nya jämfört med statistiken för januari i fjol. Förutom att modellutbudet ökat menar Per Carstedt att medvetandet om koldioxidutsläppens inverkan på klimatet gör allt fler bilköpare intresserade av klimatneutrala alternativ. Mest sålda etanolmodelleri januari 2008: 1. Volvo V Saab Saab Volvo V Ford Focus 287 Läs mer på: B i l k å r i s t e n n r

14 Lastbilsutbildning i Skövde Tidigt en lördagmorgon i början av september förra året skjutsade min sambo mig till tåget. Jag skulle åka till Skövde och ta lastbilskort. Jag visste inte mycket mer än det då. Jag visste inte vad allt skulle komma att innebära då. Det var nog tur det. Jag kom till stationen i Skövde och blev mött av en grönklädd kvinna som tog oss till regementet, som för övrigt är i gång. Hon visade mig till logementen där vi skulle ha vår tillflyktsort under de kommande två veckorna. Där blev det lite väntan på att klockan skulle gå och att alla skulle anlända. Efter maten tog vi oss till förrådet för att hämta ut en hel otrolig mängd saker. Det var jacka, byxor, regnkläder, overall, handduk, lakan, stövlar, hänglås, vindrock och mycket annat. Därefter fick vi lite allmän kursinformation och presentation av instruktörer och kursen. Ute på planen bakom huset stod alla stora fina gröna lastbilar vi skulle komma att bli väldigt bekanta med. Vi fick göra ett kunskapstest för att ledningen skulle få en uppfattning var vår samlade kunskap låg. Innan kursen hade vi fått hemskickat teoriböcker för bil samt i uppgift att gå på körskola och repetera upp bilteorin för att vi skulle kunna gå direkt på lastbilsdelen. När introduktionen var överstökad fick hela gänget hoppa in i en buss för att bli visade runt i staden. En av de saker vi fick se var utsikten från Billingen den stora höjden. Det var magnifikt att stå där i mörkret och se hela staden i ljus. Nästa morgon började själva utbildningen och tänk att man frivilligt går upp 6.00 en söndagsmorgon. Vi fick bekanta oss med fordonen, både utanpå och inuti. Detta var första tillfället vi fick se för att sedan göra en säkerhetskontroll, som skulle komma att göras så många gånger. Vi blev indelade i två grupper, i vilka vi fick varsin körkamrat. Dessa par skulle följas åt nästan hela perioden på fyra veckor. Dagarna inleddes med körning eller teori för den ena gruppen och på eftermiddagen bytte grupperna aktivitet med varandra. I våra körpar fick vi en instruktör som skulle följa oss. Jag och min körkompis fick en All teori backades upp med praktisk övning och förståelse. fröken som var helt u n d e r - bar. Vi pratade l a s t b i - lar, körning men även livet m e d a l l a glädjeämnen och problem det kan bära med sig. Själva körandet började med mycket nötande på en körplan med grus. Det var framåt och bakåt i serpentinbanor och kurvor, vändning på smal simulerad väg och andra saker för att lära oss var vi har fordonet. För att få in växlingen som en rutin körde vi två olika växlingsbanor. Det gick upp och ner samtidigt som det stod att man skulle växla upp eller ner samt bromsa. Tredje dagen började vi öva körning i de yttre delarna av Skövde. Det var kul att börja köra på riktigt. Nu kunde man börja titta och förstå det man hade tränat på grusplanen. Samtidigt som det var väldigt roligt var det också mycket nervöst, man var så stor i trafiken. Flera av oss körde på trottoarkanter men det var bara att inte ge sig och försöka igen. Nötande, tragglande och ihärdigt gick det framåt. Vartefter våra kunskaper ökade begav vi oss in i centrum. Där var det trångt på vissa ställen och man fick riktiga utmaningar det var i Skövde vi lärde oss att hata Shell*. Varvat med detta hade vi teori där vi skulle lära oss allt om bromssystem, bränslesystem, servosystem, dieselmotor, däck och kraftö v e r f ö - r i n g. F ö r s t pratade v i o m det teoretiskt i l e k t i o n s - Varje lastbilspar salen för att satte kedja på sedan gå ut till valfritt däck. fordonen och förankra det i verkligheten. Man ska nämligen kunna göra en funktionsbeskrivning vid uppkörningstillfället. Det innebär att man ska kunna redogöra för något av ovan nämnda system. En kväll hade det blivit punktering på en lastbil, men när vi hade tagit bort däcket var det bara att pumpa det igen kan det ha varit en komplott? Det var inte bara teori om lastbilen vi hade utan vi hade även trafikteori. Vi hade lektioner av en trafiklärare och vi fick göra körskoleproven på datorer. Dessa datorer användes mycket flitigt av oss det fanns alltid någon eller några som satt och gnagde inför teoriprovet på vägverket. I stort sett all vaken tid gick åt till att köra lastbil, plugga teknik eller plugga teori på något vis. Till vår hjälp att klara teoriprovet hade vi alltså trafikläraren, datorerna och böcker men sist men inte minst varandra. Väldigt stor del av allt vi pratade om var trafikteorin, vi förhörde varandra, vi hörde efter med varandra om man inte hade förstått. De första två veckorna avslutades med ett besök på vägverket. Vissa av oss sa att man inte var alls nervös, vissa sa att man var otroligt orolig. Jag kan 14 B i l k å r i s t e n n r

15 Gemensam instruktion av snökedjor. I snygga rader står våra fordon redo för nästa steg i utbildningen. bara prata för mig och jag mådde illa, var skakig och kissnödig stup i kvarten pga nervositet. Där och då kändes det som att det handlade om liv och död. Det var det största och viktigaste i mitt liv. De allra flest klarade sitt prov och kunde pusta ut. För de som det inte gick lika bra för fick göra om det på hemmaplan. Ungefär en och en halv månad senare åkte vi tillbaka till Skövde för del 2. Vi repeterade upp det vi tappat sen vi var där sist och fortsatte på stigen mot körkortet. Under denna period fick vi en del kartkunskap med koordinater, som vi fick förankra i verkligheten under vår slutövning. NTF kom på besök med vältbil och välthytt som vi fick prova. De visade även flera filmer och pratade säkerhet med oss en heldag. Slutövningen innebar helt nya körpar och en heldag i lastbilen. Vi fick två koordinater och skulle ta oss dit för en station som kunde vara bemannad eller obemannad. På stationerna skulle man utföra någon uppgift för att sedan få nästa koordinater och åka vidare. Totalt körde vi 24 mil runtomkring i landskapet och fick se mycket fina omgivningar och byggnader. Innan vi fick åka hem skulle vi vårda fordonen. Det innebar tvättning, koll av vätskor, däck, återfettning av nipplar, koll av allt materiel. På eftermiddagen provade vi olika fordon såsom bandvagn, hjullastare, buss, lastbil med släp. Nyligen gjorde vi vinterdelen av kursen som gick av stapeln i Dalarna, 8 mil norr om Mora. Vi möttes efter en lång resa med bil, tåg och buss av kyla och massor med snö. Denna kurs var fyra dagar lång och vi hann med start och stopp i backe där man fick känna på att inte få fäste överhuvudtaget samt vad man kan använda sig av för hjälpmedel. Alla fick sätta på en varsin snökedja. På en halkbana skulle vi öva på att få släpp som vi skulle häva. I en kurva tyckte jag inte att jag fick tillräckligt mycket släpp varför jag när jag kom i samma kurva nästa gång gasade på lite extra och for ut i en snödriva. Jag och min körkamrat försökte länge och väl att få bort mig men till slut fick en annan lastbil vinscha bort mig. När man läser denna artikel kan man tro att allt bara var jobbigt. Det var otroligt tufft och jobbigt men det är samtidigt fantastiskt roligt. Kursen och veckorna hemifrån är något jag är mycket stolt över att jag genomfört och jag tar och stoppar ner det i min personliga ryggsäck att ta med mig vidare i livet. Det är en av de häftigaste erfarenheterna jag har! Tack SKBR för att just jag fick åka på detta äventyr. /Bettan Linköpingskåren Elisabeth Engberg Foto: Elisabeth Engberg En kurschefs betraktelse Jag vaknar trött en lördagsmorgon, efter en som vanligt intensiv arbetsvecka. Och ja just det inryckningsdag för GK tung Lastbil i Skövde. Åker in till TrängR med sömndruckna ögon. Där står de Dessa tjugo förväntansfulla tjejer som har rest från Umeå i norr och från Skåne i söder. Det var en härlig blandning av tjejer: barnvagnsförsäljare, butiksbiträde, lärare, studerande, sjuksköterskor, skogsmaskinförare, arkeolog mm. Detta kan bara bli bra och det blev det. Några lösryckta sekvenser från kursen: Dessa olika anledningar/bortförklaringar vid felväxlingar Tjejen som hade klippkort på Vägverket, men avslutade besöken med godkänt resultat skam den som ger sig! Besättningen som läste kartan så intensivt vid fordonsorienteringen att man missade kurschefens kontroll tre gånger följd på grund av att man tittade i fel riktning. Kontrollen -VW-buss som stod parkerad utmed vägkanten. Liten driva välter ofta stora lastbilar. Detta är bara ett axplock av roliga sekvenser som jag och mina lärare fick uppleva. Sist men inte minst alla klarade sitt C-körkort! Bra jobbat!! Mats Kjellén Kurschef B i l k å r i s t e n n r

16 Bilkåren i Härnösand på sin 27:e upplevelseresa Foto: Thore Sahlin Välkommen till Bilkåristsvingen Tobo GK och Fredensborgs Herrgård Tävlingen går den augusti. Medlemmar i Smålands Golfande Bilkåristers klubb får inbjudan med fullständig information tillsammans med utskicket efter årsmötet senast v15. Övriga som vill vara med på Bilkåristsvingen, ring Birgit alt så sänder hon informationen omgående. Välkommen till 2 härliga golfdagar! 16 B i l k å r i s t e n n r

17 Kvinnliga bilkåren i Härnösand har under 27 års tid samlats en gång per år för att vandra, resa och umgås. Denna gång gick resan norrut till Umeå med omnejd. Den 7:e juli startade resan från Härnösand mot Umeå. Vi stannade i vackra Mosjön och fikade förmiddagskaffe och hembakad äppelkaka. Första målet på resan var Norrbyskär. När vi kom fram väntade lunch och senare guidning. I museet hade man byggt en miniatyr över ön och dess aktiviteter under Sågverksepoken, mest bodde det ca 1400 personer på ön. För att slippa åka till fastlandet hade man både skola och läkare på ön. Har ni vägarna förbi rekommenderas detta resmål som var mycket intressant och vackert. Övernattning på Curomed Konferens i Håkmark, med fantastisk middag i form av strutsfilé. Innan middagen passade många på att ta ett dopp i den 26-gradiga växthuspoolen. På söndagsförmiddag bjöds på utflykter till Umedalens skulpturpark och Klabböle energicentrum, och som strålande bussguide ställde Thore Sahlin från Curomed Konferens upp. Innan vi började hemresan åt vi lunch i Håkmark och tackade för i år. När vi kom till Örnsköldsvik blev det guidad tur inne på Modos hemmaarena Swedbank. Vi avslutade resan med en middag tillsammans på varvsberget innan bussen lämnade Örnsköldsvik och vi var tillbaka i Härnösand igen. Ingela Olsson, Härnösands kv bilkår. $ SAXAT Sammanställt av Sören Lund Ökad säkerhet tuffare tider för biltjuvar Vägverket tar över ansvaret för dokumentkontrollen i samband med import av fordon till Sverige. Förändringen sker för att försvåra registrering av stulna fordon i Sverige men innebär också förbättringar för fordonsägarna. Från och med den 4 februari 2008 är det i första hand Vägverket man ska kontakta vid import av fordon. När ett fordon importeras till Sverige ska en ursprungskontroll genomföras. Den innefattar bland annat en utredning av fordonets ursprung och historik. Tidigare har Bilprovningen utfört ursprungskontroller, men när Vägverket övertar ansvaret förbättras kontrollmöjligheterna. Vi ser positivt på detta. Som registreringsmyndighet har Vägverket betydligt större möjligheter till informationsutbyte med andra länders myndigheter än vad vi har haft, säger Magnus Ehrenstråhle, VD för Bilprovningen. Mer info på: Fortfarande underkänns nästan varannan tung lastbil och mer än varannan tung släpvagn med krav på efterkontroll De fortsatt dåliga resultaten för tunga lastbilar och släp visar entydigt på behov av tätare underhåll och service inte minst med tanke på dessa fordons långa körsträckor och omfattande andel av transportarbetet. Dessutom är det anmärkningsvärt att tunga släp för transport av brandfarlig vätska och för transport av djur finns bland de med högst andel underkända, säger Gun-Britt Ljungdahl, statistikansvarig på Bilprovningen. För de tunga lastbilarna visar resultaten ett direkt samband mellan hög underkännandefrekvens, lång körsträcka samt hög ålder. Den ökning av andelen underkända tunga lastbilar som pågått från år 2000 (41 %) till år 2006 (46 %) har stannat av och ligger nu kvar på 2006 års nivå. De vanligaste orsakerna till att fordonen underkänns är brister i bromssystemet, till exempel otillräcklig bromskraft, ojämn bromsverkan, skadade bromsledningar och bromscylindrar. Andelen underkända med krav på efterkontroll varierar för olika karosstyper/användningsområden från 12 procent till 67 procent. En stor andel av de tunga släpen underkänns För de tunga släpen är sambandet mellan hög andel underkända och hög ålder mycket tydlig. De vanligaste orsakerna till underkännande är olika typer av brister i bromssystemet (46 procent). Mer info på: Världens snabbaste standard-mc Hayabusa1300R är den snabbaste standardhojen som finns godkänd för allmänna vägar. Med 197 hästar är den god för hastigheter strax över 300 km/tim. Vilka nya bilar är säkra och har bra miljöprestanda? Folksam godkänner bara tio procent av årets bilmodeller. Folksam har presenterat sin nya lista över vilka av 2008 års bilmodeller som är både säkra och hållbara. Bara tio procent av modellerna klarar gallringen. Visst kan man ifrågasätta om listan är realistisk, eftersom så pass få bilar passerar nålsögat, säger Folksams trafikforskningschef Anders Kullgren. Men till sist handlar det om i vilken verklighet vi vill leva. Om man utgår från hur många liv som kan räddas och hur mycket koldioxidutsläpp som kan undvikas om alla körde enbart de bästa nya bilarna, så verkar utgångspunkten inte särskilt orealistisk, för bilarna finns. Det är så vår tids nålsöga ser ut på området, om både säkerhet och hållbarhet prioriteras. Vilka är skälen att inte göra det? Om alla valde bland bilarna på vår lista, så skulle åtminstone 30 fler liv räddas årligen i trafiken, och 400 bilister skulle slippa invalidiserande skador varje år, säger Anders Kullgren. Läs mer på: B i l k å r i s t e n n r

18 Så här går provtagningen till: Du kan göra en insats i samhäll civila krisbered Bestäm den exakta mätplatsen. Armen hjälper dig att klippa inom en cirkelyta. Klipp gräset 5 cm från marken inom cirkeln. Statens strålskyddsinstitut (SSI) bygger tillsammans med Kvinnliga Bilkåren SKBR, Lottorna SLK och Blå Stjärnan SBS en beredskapsorganisation för provtagning av betesgräs. Organisationen finansieras av medel från Krisberedskapsmyndigheten KBM, som anser att detta är en viktig uppgift för den civila beredskapen. Varför är din medverkan i den nationella provtagnings och mätorganisation så viktig? Erfarenheterna från Tjernobylolyckan 1986 visade att det är nödvändigt att snabbt kunna mäta radioaktiva föroreningar i lantbruksprodukter och livsmedel. Mjölkproduktionen är särskilt känslig för ett radioaktivt nedfall eftersom de radioaktiva ämnena snabbt tas upp av betande kor och förs över till mjölken. Genom tidig provtagning och mätning av mängden radioaktiva föroreningar i betesgräset går det att avgöra om mjölkkor kan vistas ute på bete eller måste hållas installade. Det är här frivilligorganisationerna kommer in i bilden Från och med 2006 tecknar SKBR, SLK och SBS med SSI avtal enligt frivilligorganisationsförordningen (4år) att utbilda verksamhetsledare, provtagare och transportörer av betesgräsprover till utsedda beredskapslaboratorier. Hur går provtagningen till? Efter larm från SSI skall provtagarna, som oftast arbetar två och två åka ut till förutbestämda gårdar, ta kontakt med lantbrukaren, få anvisat vilka fält som används för bete och ta proven från dessa. Provtagningen görs enligt bestämda regler och dokumenteras med protokoll. Proven transporteras så snart som möjligt till ett förutbestämt beredskapslaboratorium för mätning. SSI tillhandahåller all den utrustning som behövs för uppdraget. Provtagare kommer aldrig att tilldelas uppdrag i nedfallsområden där det skulle finnas risk för deras hälsa. Organisationen kommer att få egna mätinstrument för att kunna bestämma strålningsnivån i nedfallsområdet. Är nivån över ett bestämt värde, som skulle kunna medföra någon hälsorisk, ska provtagningen inte genomföras. Paketera och fyll i protokollet. Foto: SSI Utbildning och Övning Alla verksamhetsledare i provtagningsorganisationen får en befattningsutbildning som innefattar en två och en halv dags grundkurs om strålning och radioaktiva ämnen och en praktisk kurs i provtagningsmetodik. Verksamhetsledarna utbildar i sin tur provtagarna. Varje år genomförs en endagars fältövning för hela organisationen. Organisationen i dag och i framtiden I dag har SSI avtal med 63 provtagare från de tre frivilligorganisationerna, 18 av dessa är verksamhetsledare För att utöka provtagningsorganisationen söker vi Bilkårister, Lottor, eller Blå stjärnor som bor i något av följande län, Västernorrland, Uppsala, Stockholm, Östergötland, Kalmar, Halland, eller Västra Götalands län och som vill bli verksamhetsledare eller provtagare i den nationella beredskapsorganisationen. 18 B i l k å r i s t e n n r

19 viktig ets skap Vill du bli verksamhetsledare Uppdraget som verksamhetsledare innebär att du är en av tre som är den sammanhållande länken för länets provtagningsorganisation. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att rekrytera och utbilda provtagare, fungera som arbetsledare, utse transportörer, medverkar i den årliga fältövningen en dag, samt under en dag delta i den årliga informationsoch utbildningsdagen. Lämplig som verksamhetsledare är Du som inte redan är avtalsskriven. Utbildning av nya verksamhetsledare äger rum den april 2008 på räddningsskolan i Revinge i Skåne. Vill du bli provtagare Uppdraget som provtagare innebär att du arbetar praktiskt med provtagning och transporter. Denna utbildning kommer att ske under våren eller hösten av länets verksamhetsledare. Du som vill bli provtagare kan redan nu anmäla dig till SKBR:s kansli Lämplig som provtagare är Du som inte redan är avtalsskriven. Ersättning utgår för arbete enligt avtal. Så anmäler du dig Skicka din intresseanmälan via brev, e-post eller fax till SKBR:s kansli. Din anmälan skall innehålla namn, adress, personnummer, vilket uppdrag du söker samt telefonnummer som du kan nås på under dagtid. Om du har fler frågor om vad det innebär att vara provtagare eller verksamhetsledare kan du ta kontakta med den utbildningsansvariga på respektive kansli eller någon av personerna nedan som varit med sedan starten år Bilkåren: Maud Haker SSI: Lena Wallberg tfn.08/ Du kan även läsa mer om projektet på https://polarnet.se/stralskydd/frivillig $ SAXAT Sammanställt av Sören Lund Drygt 300 nya polisstudenter till Polishögskolan Antagningen till polisutbildningen ökar stort. Ökningen är ett led i regeringens satsning att det ska finnas poliser år Av totalt närmare 7700 sökande till polisutbildningen antogs 830 personer till den utbildningsomgång som börjar vårterminen För Polishögskolan i Stockholm innebär det att 335 nya studenter påbörjar sin polisutbildning den 21 januari. I mars tillkommer ytterligare ca 130 studenter, som då börjar på polisutbildningen på distans. Totalt gör detta att det finns närmare 1500 studenter på Polishögskolans grundutbildning i dagsläget. Ökning är markant i jämförelse med tidigare år då antalet studenter har legat runt Mer info på: Vildsvinsolyckorna ökar dramatiskt Antalet viltolyckor med vildsvin har ökat med 50 procent i Sverige under 2007 och nu passerat De län där fler än 100 olyckor per år inträffar är Stockholms, Södermanlands, Kronobergs, Kalmar och Skåne län. Nationella Viltolycksrådet konstaterar med oro att antalet vildsvinsolyckor ökar i Sverige. I början av 2000-talet skedde endast ett hundratal trafikolyckor med vildsvin jämfört med drygt under Det finns cirka vildsvin i Sverige. Merparten av olyckorna sker dock i en handfull län beroende på att flera län helt saknar vildsvin. Det län som har flest viltolyckor med vildsvin är Skåne län där 433 olyckor har rapporterats under I några län är olyckorna med vildsvin fler än antalet älgolyckor. Under 2007 polisanmäldes trafikolyckor med älgar inblandande. Det är en minskning med cirka 300 olyckor jämfört med Mer läsning finns på: Euro NCAP släpper nya testresultat - pick-upbilar i fokus Vägverket har presenterat nya resultat från Euro NCAP:s krockprov. För första gången har tre små pick-upbilar med dubbelhytt testats. Detta med ytterst varierande resultat. Lätta lastbilar av pick-uptyp används både i arbetet och i familjelivet. Det är viktigt att de har minst samma säkerhet som vanliga personbilar. Resultaten från Euro NCAP visar på alarmerande svagheter hos två av de tre testade bilmodellerna, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, tillika Euro NCAP:s ordförande. Dessa två bilar är heller inte utrustade med antisladdsystem vilket ytterligare förstärker bilden av synnerligen allvarliga brister i säkerheten. Läs mer på Minskning av överlaster men nästan vart fjärde fordon överlastat Knappt en fjärdedel av de tunga fordonen bruttovikt över 35 ton som kör med last var överlastade, enligt Vägverkets mätningar Detta är en viss förbättring jämfört med tidigare års mätningar. - Det är bekymmersamt att så många fordon är överlastade. Överlastade fordon kan vara en trafikfara. Slitaget på vägarna ökar och därmed underhållsbehovet. Detta innebär även ökade kostnader för såväl näringslivets transporter som för privatbilisten, framhåller Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Alla parter måste aktivt bidra till att lösa problemet. Vägverket har t ex beslutat om nolltolerans för överlaster i egna väghållningsentreprenader och kommer noggrant att följa upp detta krav. I juli 2007 presenterade Sveriges Åkeriföretag rapporten Rätt Lastade Fordon med förslag till åtgärdspaket för att minska överlasterna. Förslagen riktar sig till förare, fordonsägare, myndigheter och fordonstillverkare eftersom alla kan bidra till att efterlevnaden ökar. - Det straffrättsliga ansvaret för överlast bör flyttas från att ensidigt ligga på föraren till den som har kontroll över lastningen, vilket ofta är någon annan än föraren eller fordonsägaren, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag. Mer info: B i l k å r i s t e n n r

20 Kurs Introduktionskurs civil Gk Bandvagn Bandvagn avancerad SvK RU Bandvagn civil Driftoperatör för reservaggregat SvK Tgb och Duro SvK Verksamhetsledare SSI TFU-utb Bilkårens kurser 2008 Kurstid mars april / VV 8-11 sep / VV nov / VV nov / SvK okt april september 3-5 oktober 31 mars-3 april oktober april 8-15 mars 31 mars-7 april maj vecka 25 prel vecka 27 el 28 vecka 32 prel vecka 44 prel Kurs GB-Led Gruppbefälskurs Kurstid 31 mars-13 april v prel Gk Tlb Villingsberg Del 1: 4-17 maj Villingsberg Del 2: 29 juni-12 juli Skövde Del 1: sep Skövde Del 2 26 okt-8 nov Boden prel Del 1: 28 sep-11 okt Boden prel Del 2: 30 nov-13 dec Bandvagn Hemvärnet 28 sep-11 okt 30 nov-6 dec KU Tgb 29 juni-5 juli Mbuss/Tsläp - Röda Korset juli Mbuss/Tsläp - Hvund 29 juni-12 juli Förberedande Ik RU Tlb och RU Buss 4-17 maj/fmck 29 juni-12 juli/skbr augusti Riksförbundet lanserar ny hemsida och intranät! Arbetet med lansering av ny hemsida och intranät för medlemmar och funktionärer fortskrider. Projektet bedrivs i flera etapper 1. Ny uppdaterad hemsida 2. Nytt intranät för medlemmar och funktionärer 3. Nya funktioner på intranätet Vad är då skillnaden mellan hemsida och intranät? Jo, hemsidan kan alla läsa men intranätet är endast till för våra medlemmar, användarkonto med lösenord krävs för att få tillgång till dessa sidor. Konto och lösenord får alla medlemmar kostnadsfritt idag om du mailar på det nya intranätet enligt instruktioner som kommer att finnas på hemsidan när detta är klart! Sökfunktion Bättre visning av nyheter Nytt klotterplank SKBR centrala system för medlems- och utbildningsregister. Denna del av projektet beräknas klart under hösten Till den 15 mars driftsätts nya www. skbr.se ny layout och nya funktioner. I denna etapp 1 är det den externa hemsidan som alla ser som får nytt utseende. Det kommer givetvis att finnas koppling till vårt befintliga intranät som i denna fas ej förändras. När vi publicerar den nya hemsidan är det inte bara tekniken och innehållet som berörs det genomförs också utbildning av våra administratörer på kansliet och i centralstyrelsen eftersom det är ett helt nytt publiceringsverktyg på baksidan. Nyheter: Kårerna får möjlighet att skriva på sin egen del av hemsidan med egen kalender och textsidor m.m. Kalender med möjlighet att spara aktiviteten direkt till din PC/Outlook som egen kalenderbokning Utskriftsfunktion Intranätet! Det nya intranätet kommer att ersätta det gamla helt och hållet. Med ny design och navigering som följer den nya hemsidan. Detta medför att vi får nya möjligheter till att lägga ut information till både våra medlemmar och funktionärer så det är lätt att hitta det man söker. Datum för lansering av nya intranätet är i dagsläget ej beslutat. Men målet är att det ska vara klart till sommaren. Intranätet blir den nya samlingsplatsen för medlemmar, det är där all vår interna information kommer att finnas. T.ex. informationsmaterial, avtals- och utbildningsinformation, centralstyrelseprotokoll, cirkulär, blanketter och medlemsregister publiceras. Samt beställningsfunktioner för olika typer av material. Sista etappen innehåller utveckling av nya funktioner till intranätet där vi har som mål att publicera information från För den enskilde medlemmen Du ska kunna se vilken kontaktinformation vi har registrerat i det centrala medlemsregistret (namn, adress, telefonnr, mobil, e-post osv) du ska kunna skicka in förändringar själv om det inte stämmer. Vi arbetar också på att ge dig möjlighet att läsa ditt utbildningskort vad har SKBR för kurser, övningar och andra aktiviteter registrerade som genomförda? För funktionärer Målet är att den lokala kårstyrelsens funktionärer ska kunna läsa: Sin kårs medlemsregister Exportera ut listor Skriva ut adressetiketter Uppdatera det centrala registret på ett enklare sätt Se utbildningskorten för kåren /Lisa Axling, SKBR Kansli 20 B i l k å r i s t e n n r

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM LEDARE I STOCKHOLMS SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA!

VÄLKOMMEN SOM LEDARE I STOCKHOLMS SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA! VÄLKOMMEN SOM LEDARE I S SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA! Vad roligt att du vill vara en av oss! Vi erbjuder såväl skidskola som snowboardskola i Hammarbybacken. Vi vill här kortfattat ge dig den information

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Resultat från ett utvecklingsprojekt inom LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Mars 2015 (version 1) Kurser i sparsam

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Gååsa raden Nr. 2 2014 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne I detta nummer: Rapport från repskapet Nytt från sektionerna Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Vision Region Skåne inbjuder

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Active Games är en idrottstävling för barn och ungdomar i åldern 7-20 år med synnedsättning från hela Sverige. Tävlingen vänder sig både till dig som redan tränar någon

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org Aktiviteter Lärarhandledning till www.varsamt.org 1 Inledning I denna handledning ger vi förslag på aktiviteter som är kopplade till webbplatsen varsamt.org. Förslagen är framtagna med syftet att vara

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Äntligen får du chansen! Nu arrangerar Ung Diabetes i samarbete med Military fitness, minilumpen!

Äntligen får du chansen! Nu arrangerar Ung Diabetes i samarbete med Military fitness, minilumpen! fitness, minilumpen! Gillar du fysiska utmaningar? Teambuilding? Överraskningar och en riktig utmaning? Då är detta lägret för dig! är precis som det låter, en variant av lumpen där deltagarna kommer få

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11.

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11. Afrika Din pappa (eller mamma) arbetar på ett internationellt företag med huvudkontoret i Salo. Han (eller hon) har nu fått världens chans, ett erbjudande att under ett helt år bygga upp en ny fabrik i

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa!

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa! Gothia Cup, 12-18 JULI, 2015, GÖTEBORG, SVERIGE Hej! Läs NOGA hela informationen nedan. Eventuella fotbollsfrågor besvaras av Emil eller Perra, praktiska och övriga frågor besvaras av Kjell eller Anders.

Läs mer

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014 VISIONS-Nytt Vision kommunavdelning Kalmar, Skeppsbrogatan 55, Box 819, 391 28 Kalmar Ansvarig utgivare: Maj-Lis Lindberg Redaktör: Agneta Berg e-post agneta.berg@kalmar.se Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5

Läs mer