Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration."

Transkript

1 1 (4) Kris-/pandemiplan Plan Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad omfattning. Planen gäller för en tidsperiod på 6-8 veckor under förutsättning att 15 % av personalen är frånvarande och att de två veckor kan innebära 50 % frånvaro. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration. Fritid Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar, mötes- och festlokaler åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Avdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö, upplåter lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. Gata/Park Gata/Park ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker- och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. Kost- och transportservice Kost- och transportservice ansvarar för matproduktion och servering av mat till förskolor, skolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, dagcentraler, service- och gruppboenden samt pensionärer i eget boende. Avdelningen ansvarar även för kommunens interna transporter av mat, internpost, paket m.m. Myndighet- och nyproduktion Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkerings/trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samt investeringar, exploateringar och nyanläggningar av gator, parker och fritidsanläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. Verksamhetsservice Avdelningen stödjer kommunens kärnverksamheter med städ- och verksamhetsvaktmästartjänster. Bilsamordningen ansvarar för kommunens leasningsfordon. Televäxeln samordnar samtalstrafiken för kommunens förvaltningar Pandemiplan 2009 STF1

2 2 (4) och bolag. Personliga ombud ger hjälp och stöd till vuxna personer med svåra psykiska funktionshinder. Verksamhet som utesluts helt vid 15 % frånvaro eller mer Nyproduktion, fritid Verksamhet som måste fungera oavsett antalet frånvarande samhällsviktig Kosthållning, städning, växeln, transporter, växthuset, vinterväghållning, myndighetsutövning tillståndsgivningen (HCP-tiilstånd, transporttillstånd). Verksamhet som kan göras på annat sätt vid 15 % frånvaro eller mer Verksamheternas ambitionsnivå prioriteras ner till lägstanivå, ansvar för prioriteringarna har förvaltningens krisledningsgrupp. Krisledningsorganisation för kris/pandemi Ledningscentral med operativ krisledningsgrupp och personalsamordning i AVA huset. Operativ krisledningsgrupp - Roger Lavrell, Camilla Wiström, Els-Marie Adenfors, Lars Ramstedt, Jonas Thorsell, Hans Gahn, Karin Wadman. Övergripande planering Roger Lavrell, Lars Ramstedt, Karin Wadman Information - Roger Lavrell, Marie Moqvist, Personalsamordning Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Ann-Charlotte Gustavsson Akuta insatser och koordination med frivilligorganisationer/föreningar/elever i gymnasiets årskurs 3 Jonas Thorsell, Ulf Jangentorp, Lars Ramstedt Material Hans Gahn, Erland Fröjd, Pia Rydberg Transporter Camilla Wiström, Dennis Sköldin, Cathrine Andersson, Lars Ramstedt Kost Camilla Wiström, Ann-Britt Lundahl, Ingela Blom, Karin Engvall Städ - Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Pia Rydberg Handlingsplan som hanteras och prioriteras av krisledningen beroende på omfattning Beroende på frånvaronivå prioriterar krisledningen vilka verksamheter som ska tas bort alternativt i vilken omfattningen verksamheten ska utföras. Personal flyttas mellan avdelningarna, samordnas inom förvaltningen. Lokalvården prioriterar Lövåsen och toaletter därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Kost- och transportorganisationen ställer om till kost och leverans till dem som är gamla och sjuka. Kosten prioriterar vård- och omsorgsköken därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Frivilligorganisationer/föreningar/anhöriga/elever i gymnasiets årskurs 3 kontaktas som resurs beroende på frånvarons omfattning. Pandemiplan 2009 STF1

3 3 (4) Kris-/pandemiplan för bilsamordningen Telefonlista VW/Skoda Möller bil Opel Motorkompaniet Ford/Renault Skobes Alkolås Dräger och Foxguard Dialect Biogas SvenskBiogas Försäkringsfrågor Crawford&CO Bensin Volvofinans Mikael Örn Kris-/pandemiplan för växeln Poolia för bemanning, Daniel Svensson , Kris-/pandemiplan för Kost- och transportservice Vid en pandemi kommer matlagning och mattransporter prioriteras i följande ordning: 1. Mat och transport av mat till äldreomsorg och handikappomsorg 2. Mat och transport av mat till förskola 3. Mat och transport av mat till grundskola 4. Mat till gymnasieskola Personal Om 15 %, av personalen är borta i 6-8 veckor kommer man att försöka ta hjälp av så många vikarier som det går. Vilket skulle leda till höga vikariekostnader och haltande verksamhet. Om 50 % av personalen är borta i två veckor tvingas verksamheten stänga en del serveringsställen efter ovan nämnd prioritetsordning. Personalen som arbetar i köken kommer att omplaceras för att i första hand bemanna de prioriterade köken. Vissa arbetsuppgifter inom kost- och transportservice är så pass specifika att de bara kan utföras av ett fåtal personer, bl.a. tillagning av specialkost och bemanning av så kallade ensamkök, även en del administrativa uppgifter är specifika som beställning av varor, vikarieanskaffning m.m. Dessa nyckelpersoner kommer att placeras där de kan användas på mest effektiva sätt. Lista med timvikarier finns. Vid större bortfall av köks- och transportpersonal är det från kost- och transportservices perspektiv ok att inhämta personal från andra avdelningar inom förvaltningen. Lämpliga arbetsuppgifter är i sådant fall är sådana uppgifter där det inte krävs någon specialkunskap som t.ex. städ, disk och transporter. Verksamhet Ledning krisorganisation Camilla Wiström, kostchef, Ann-Britt Lundahl, bitr kostchef, Ingela Blom, enhetschef, Dennis Sköldin, enhetschef Pandemiplan 2009 STF1

4 4 (4) Ovillkorligen måste all mat inklusive specialkosten till äldreomsorgen fungera. Viktigt att matbeställningar, matlagning och mattransporter fungerar. Mest prioriterade uppgifterna för ledningen under pandemiperioden är att bemanna alla kök med personal och fatta beslut om förflyttningar och omstruktureringar i verksamheten ombesörja transporter av mat från tillagningskök ut till verksamheterna hålla tät kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för att veta hur många barn och elever som förväntas äta och om det finns planer att stänga någon verksamhet hålla tät kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens krisorganisation för att få information om eventuella omstruktureringar i verksamheten samt antalet friska respektive sjuka brukare som behöver mat Vid en pandemisituation kan kökspersonalen ta avsteg från ordinarie matsedel och laga mindre resurskrävande maträtter. Det går att under några veckor dra ner på serveringsgrad och serveringsställen exempelvis servera bara en rätt till lunch och att det då är halvfabrikat. För äldreomsorgen och handikappomsorgen kommer det att finnas möjlighet att beställa lättare maträtter (soppa, kräm) för de som är sjuka i influensan. Tänkta alternativ till nuvarande verksamhet är t.ex. att barn inom skola och förskola tar med sig egen matsäck eller att skolor stängs. De viktigast fungerande verksamhetsområdena utanför egen verksamhet är sophämtning, el och vatten, löner- och personalfrågor, fastighetsskötsel. Viktigt är också att kommunikation fungerar exempelvis telefoner, datorer. Kost- och transportservice kommer att kunna utöka matproduktionen till äldre- och handikappomsorgen vid en pandemisituation. Om det skulle bli aktuellt så kommer vård- och omsorgsförvaltningens kriscenter på servicehuset Pantern sammanställa extrabeställningar av mat och faxa dessa till angivet produktionskök. Transporter av extrabeställningar ombesörjes av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid en sådan situation kommer personal från lägre prioriterade kök att förflyttas. Kökscheferna inom kost- och transportservice har blivit uppmanade att ta hem handdesinfektion, rengöringsmedel och papper, engångsmaterial (för att kunna spara på peronalresurser som behövs för diskning), lättlagad" (mindre personalkrävande mat), typ pulversoppor och potatismos. Det ordinarie hygienarbetet med egenkontroller bedöms som tillräckligt. Stor vikt läggs dock vid personliga hygienrutiner bland kökspersonal samt vaksamhet på egna symptom på influensa. Pandemiplan 2009 STF1

5 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar Toalettvagn första dygnet, inkl tömning och städning Transport tillkommer Toalettvagn påföljande dygn Extra tömning toavagn Transport tillkommer Båtplats/år Extra debitering kr per timme kr per timme kr per timme Personalkostnad/tim Personal utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang i Katrineholms tätort X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 1

6 Objekt utan moms Lokal- och anläggningsavgift Gammalt pris Nytt pris kr per timme kr per timme Barn- och ungdomsverksamhet Lokala studieförbund kr per dag kr per dag Cirkusplats markhyra 550 X Se KFS Grusplan vid Valla Medborgarhus Djulö dansbana Stadsparkens scen Gratis Gratis Fritidslokaler kr per dag kr per dag Glindran f.d. skola, hela skolan Glindran f.d. skola, liten sal Valla Medborgarhus dans/fest Valla Medborgarhus, stor sal övrigt Valla Medborgarhus, liten sal övrigt Lyan i Julita X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 2

7 Måltidslokaler Gammalt pris Nytt pris Centralorten kr per dag kr per dag Ej fest Duvehomsgymnasiet Nyhemsskolan Nävertorpsskolan Sandbäcksskolan Skogsborgsskolan Västra skolan Kupolen Lokaler för fest, centralorten Kupolen, endast helger 1450 Duveholmsgymnasiet, endast helger 1000 kr/del och timme Duveholmshallen ABC, stora arrangemang 200 Landsbygden kr per dag kr per dag Bie skola helg vardagar må - to Björkvik skola helg vardagar må - to Forssjö skola helg vardagar må - to Julita skola helg vardagar må - to Sköldinge skola helg vardagar må - to X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 3

8 Gammalt pris Nytt pris kr per dag kr per dag Strångsjö skola helg vardagar må - to Valla skola helg vardagar må - to Övriga lokaler i skolor kr per dag kr per dag Duveholmsgymnasiets cafeteria Duveholmsgymnasiets aula Duveholmsgymnasiets miniaula Klassrum och bibliotek mm Slöjdsalar Övernattning kr per sal o natt kr per sal o natt Klassrum, max 15 pers Material för uthyrning kr per dag kr per dag Stolar per st stolar per st påföljande dygn 6 7 Bord per st Bord per st påföljande dygn Airtrack per dag Tumblinggolv per dag Scen kr per m2 (från 2-30 m2) Personalkostnad tillkommer Teleskopläktare kr per sektion, kan endast hyras i Personalkostnad tillkommer Duveholmshallen Videokanon per dag 275 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 4

9 Sport- och gymnastiksalar Gammalt pris Nytt pris Duveholmshallen ABC (kan hyras som en stor hall) kr per timme kr per timme Vikväggar mellan hallarna Lokala föreningar per hall Övriga föreningar och privatpersoner per hall D+E - hall tillsammans Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner D och E - hall var för sig Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Styrketräningslokal Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Spegelsalen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Skyttelokalen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Sammanträdesrum H, N, O, P Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Omklädningsrum Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 5

10 Gammalt pris Nytt pris Järvenhallen kr per timme kr per timme Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Järvenhallen bordtennis Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Nyhemshallen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Björkviks sporthall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Valla sporthall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Valla Medborgarhus Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Övriga gymnastiksalar Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Sandbäcksskolans lekhall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Badminton pris per bana X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 6

11 Vaktmästarkostnad på landsbygden uttages när Bokning sker utanför vaktmästarens telefontid Nyckel hämtas hos vaktmästare i bostaden Vaktmästaren närvarar under uthyrningstiden Gammalt pris Nytt pris X e personalkostn sid 1 Vid återbud av större arrangemang och läger 1-14 dgr före arrangemang 50 % av hyra 50 % av hyra dgr före arrangemang 25 % av hyra 25 % av hyra dgr före arrangemang 10 % av hyra 10 % av hyra Vid återbud av ordinarie träningstid, matcher etc Avbokning ska ske senast 48 timmar innan hyrd tid, i annat fall debiteras ordinarie hyra. Ordinarie hyra För ej avbokad, outnyttjad tid debiteras ordinarie hyra. 180 kr Ordinarie hyra Ishall Extern Lokal förening Ungdom Bandy Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 7

12 Gammalt pris Nytt pris Uterink kr per timme kr per timme Extern Lokal förening Ungdom Konstgräs Extern Lokal förening Ungdom Friidrott Extern Lokal förening Ungdom Fotbollsplaner A-plan Extern Lokal förening Ungdom Övriga Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 8

13 Simhallen Allmänheten Entré Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Vux Ungd Barn Rabattkort 10 bad Vux Ungd Barn Halvårskort Vux Ungd Barn Årskort Vux Ungd Barn Vuxen med max 3 barn extrabarn upp till 16 år Familjebad 6 månader 2 vux max 3 barn extrabarn upp till 16 år Familjebad 1 år 2 vux max 3 barn extrabarn upp till 16 år X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 9

14 Föreningsverksamhet Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Simskola Vux simskola Babysim Plask och lek Handduk Badkläder Hänglås Föreningsverksamhet Hela simhallen Extern Lokal förening Ungdom Stora bassängen per bana Extern 72 X Ungdom Hoppbassängen Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 10

15 SERVICE O TEKNIK EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS Service- och teknik (Tkr) NULÄGE (Tkr) ADA Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Upphandling och affärer - 38 Verksamhetsservice Totalt

16 ADA administrativa enheten EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS ADA (Tkr) +- 0 Aktuellt Upphandling och affärer flyttas till ekonomikontoret 1 september, Inga lokalförändringar men förvaltningschef och ekonomichef tittar på rumsfördelningen i AVA-huset. En översyn av fördelningen av det administrativa arbetet pågår på grund av pensionsavgång och organisationsförändringar. Nämnden har genomfört en temadag (16/4), budgetförutsättningar, svaga och starka sidor. 2

17 Nämnden har även utsett en nämndgrupp för att tillsammans med förvaltningschef och nämndsekreterare ta fram ett nytt arbetssätt inom nämnden, tillsättandet av denna grupp föregicks av en revisionsrapport (okt 2008). Gruppen har under året träffas fyra gånger. Ytterligare en temadag (19/10) är inplanerad, en gemensam utbildningsdag för politiker och förvaltningsledning, temadagen är ett led i vår internutbildning, en konsekvens från revisionsrapporten. Nämndens ekonomigrupp kommer att avslutas innan årets slut. Föreslagna åtgärder från ekonomigruppen tillämpas i nämndarbetet. 3

18 Fritid EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS FRITID (Tkr) Externa intäkter Avdelningen visar på ett mycket stort och oroande underskott. STF och ekonomikontoret utreder och analyserar vad det beror på. 4

19 Händelser under året i verksamheten Värmbols FC spelar sedan i april sina representationsmatcher på Backavallen. Värmbols FC säger att året varit mycket lyckat och då lyfter de själva fram konstgräset och flytten till Backavallen som främsta orsaker till sina idrottsliga framgångar. Värmbols DFK har flyttat hela sin verksamhet till Backavallen. Avdelningen bygger ut Djulö camping från 100 husvagnstomter till 164. Ett nytt servicehus blir det också. Valla idrottsplats får sitt klubbhus utbyggt med 4 ny omklädningsrum. Utbyggnaden blir klar under hösten. Slipning av ishallspisten (plattan), ett garantiarbete, har genomförts under sommaren. Resultatet av slipningen blev mycket bra. Vi kunde öppna ishallen den 1 augusti och vi märker redan att iskvalitén är bättre och att frysningen är effektivare. Det är för tidigt att uttala sig om energieffekterna redan nu, men vi har sänkt framledningstemperaturen med två grader från 9,5 till 7,5 grader. Konstgräset kom i full drift under våren och det uppskattas mycket av föreningslivet. Energilagret har visat sig vara bättre än förväntat. Energiprojektet som ligger på nämndens bord idag, där vi ska göra vårt eget varmvatten och värma husen på Backavallen har förberedds och projekterats under våren och sommaren. Kommunens energiprojekt på Katrineholms sportcentrum väcker nationellt intresse och har varit omnämnt i flera facktidningar och tv. Den 1 juni 2009 fick Fritid ta över tennishallen med tillhörande logi, Tre Bollar. Planer och beräkningar kring Tennishallen och Tre Bollar kommer till nämnden den 5 november. Den 31 oktober spelar KVBS sin första elitseriematch på Backavallen december spelas Junior elit cup i Duveholmshallen, en nationell turnering för distriktslag. Spelarna är upp till 19 år och det är både flick- och pojklag. Det brukar vara cirka 1000 åskådare från hela landet på den turneringen. 5

20 Gata/Park EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS GATA/PARK (tkr) +-0 Skog o Natur har tagit emot cirka 15 arbetslösa som en extra arbetsmarknadsåtgärd, vilket beräknas ge ett överskott på cirka kr. 6

21 Övergången från rötgas/olja till fjärrvärme i växthuset, beräknas öka uppvärmningskostnaderna med cirka kr. Lönekompensationen är inte fördelad för UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0908 Utfall 0808 Budget 2009 Gatubelysning Vinterväghållning Aktuellt Årlig höstöversyn av gatubelysningen utfördes under vecka 38. Snickarlagen rustar upp trästaketet på bron (gc-vägen) vid Djulökvarn och bygger avbytarbås vid Backavallen. Skogslagen är vid nya förbileden och i Krämbolsskogen och röjer. Planering inför vintern med entreprenörer som sköter snöröjning och sandning inom förvaltningens ansvarsområde. Händelser under året i verksamheten Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Kostnaden ligger hittills cirka 700 tkr högre än motsvarande period förra året. En mild avslutning på året kan innebära att man klarar budgetanslaget. Under året har Gata/Park fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning ett år. Första perioden löper ut sista september i år och avdelningen har fått fortsatt förtroende med skötseluppdraget minst ett år. Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och cirka kvm av de beräknade kvm har hittills lagts. I Laggarhultsområdet har 95 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot armaturer med högtrycksnatriumlampor utmed gång- och cykelvägarna. Skog och Natur fick under 2008 överta DUGA projektet med personal och administration. Ett antal arbeten hade startats upp och man fick slutföra dessa, bland annat byggandet av Tornstugan (fågeltornet) vid sjön Näsnaren. DUGA projektet avslutades i våras och verksamheten avvecklades. Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Samarbetet innebär att långtidsarbetslösa personer har tagits emot och sysselsätts med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En handledare har visstidsanställts som ansvarar för de tre arbetslagen. Under året har det tillkommit nya skötselytor utmed Stockholmsvägen, Videvägen, Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har beviljats på delar av de tillkommande objekten. Resterande har fått inrymmas inom befintlig ram, genom delvis behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. 7

22 Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet, skärmtak, tvätthall och personalutrymmen. Efter ombyggnaden finns det omklädningsrum för både damer och herrar. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin omlastningscentral under våren. 8

23 Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE (tkr) Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. 9

24 2009 års uppdrag: Utveckling av konsultstöd beträffande livsmedelslagen till övriga förvaltningar ger en besparning på kr, detta är i full gång både inom äldreomsorg och handikappsomsorg. Omlastningscentral. Alla livsmedel som beställs med rekvistion levereras till ett centralt lager. Vi får inte helårseffekt på detta på 400 tkr. men vi kommer under hösten att få liten effekt av andra verksamhetsförändringarna som hjälper till. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION För ökat antal Invandrarbarn har vi en ökad kostnad på :- (2800 luncher våren 2009) Sedan har vi ökningen på förskolelunchen varav 15 timmarsförskolebarn som nu äter lunch är en stor del av den ökningen, under första halvåret är det 6500 mera luncher detta blir en kostnad på ca :- och vi ser att ökningen fortsätter detta skulle medföra en ökad årskostnad på ca :-. Gällande livsmedelskostnader så ser vi nu en viss stabilitet, under våren steg fisk och kött drastiskt i pris ca 30 %, orsaken även den svaga kronan jämfört med euro. Priserna har dock inte sjunkit. Detta har hänt i kost- och transportservice våren 2009 och pågår under hösten Kost- och logistikservice blev kost- och transportservice. För att inte förväxlas med logistikcentrum har avdelningen bytt namn. Kostverksamheten Under sommaren startade KFAB en ombyggnation av Nävertorps kök på grund av vattenskada. Arbetet förväntades bli färdigt till oktober 2009 men datum har flyttats framåt. Under perioden har Nävertorps produktion fördelats och lagts till andra kök. Förskolorna Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice efter att tidigare ha tillhört Bif. Thomas Klippel (kvalitetsutvecklare) har kartlagt arbetssätt och förutsättningar för utveckling och förändrade arbetsmetoder bland förskolorna. Arbetet utefter denna kartläggning fortsätter under hösten. Exempelvis har/kommer några förskolor att öppnas som tillagningskök, städrutiner och arbetstider ses över på samtliga ställen. Förskolorna kommer också att få tillgång till kommunens datanät. Övergången är ett led i arbetet för att bland annat säkra matens kvalitet, vilket också innefattar arbetet med livsmedelslagstiftningen och egenkontroll. 10

25 Susanne Larsson (kostekonom) har reviderat och utformat ett övergripande egenkontrollprogram som har anpassats för såväl förskolan, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Egenkontroll är en viktig del i samtliga verksamheter där mat och livsmedel hanteras och praktiseras även i kommunens övriga tillagnings- och mottagningskök. Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. Personalansvar Arbetet med att utbilda kökschefer till fullt ansvar för bland annat personal och utövat ledarskap fortskrider. Inom detta ligger bland annat arbetet med vikariebokningssystemet, Timepool. Att kökscheferna får ökat ansvar gör att enhetscheferna Ingela Blom och AnnBritt Lundahl klarar ledningsansvaret för ekonomipersonalen från förskolorna. Kostchefen drar blickarna hitåt Kostchef Camilla Wiström har ingått i juryn för Arla Guld ko som utser bästa servering och får uppmärksamhet i media. Hon har också varit i Stockholm och presenterat Katrineholms organisation som ett gott exempel, för jordbruksdepartement och representanter för regeringen. I samband med regerings beslut, om att skollagen ska omfatta även matens kvalitet, har Camilla deltagit i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon fick presentera Skogsborg skolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. Kostpolitiskt program Under våren har Camilla Wiström, Karin Engvall (kommundietist) med flera, utarbetat ett kostpolitiskt program som tagits i kommunfullmäktige. I programmet, som bland annat bygger på livsmedelsverkets rekommendationer uppmärksammas maten och måltidsmiljön. Det kostpolitiska programmet är ett övergripande dokument som kommer att gälla i hela kommunen. AIVO Ett arbete med att effektivisera och utveckla AIVO, ett kostdatasystem som används vid fakturering, statistik, beställningar och matsedelsplanering pågår. Linda Hellström (kostekonom) med flera är delaktig i detta. Transporservice Enhetschef Dennis Sköldin med flera har under våren arbetat med planering, ombyggnation och flytten av transportservice till Kerstinboda. Verksamheten på Kerstinboda omfattar leveranser av matlådor till äldre, färdig mat och livsmedel, post och transporter av övrigt gods och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. De minskade externa leveranserna har bland annat gett rabatter hos leverantörer som Menigo, Dafgård och Arla. Inflyttningsdatumet på Kerstinboda blev den första april. I etapp 1 ingick livsmedelsleveranser till köken på landsbygden. Arbetet fortsätter under hösten med etapp 2 och 3, då fler kök ska in i systemet och även förskolor. Utbildning av personal i bland annat säkerhet och miljö har skett och kommer att fortsätta löpande. Även utvecklingen av speceribeställningar från leverantörer och utdrag av packsedlar med mera i kostdataprogrammet AIVO och är något skett och kommer att fortlöpa under hösten. 11

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 Interna intäkter 26 630 42 328-15 698 SUMMA INTÄKTER 61

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

SERVICE O TEKNIK

SERVICE O TEKNIK SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 201 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-12-08 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 15 december 2011 kl 13.15 Plats Lyan, Julita skola Vi träffas kl 12.30 på parkeringen

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 191 Giltighetstid från 2018-01-01

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

Bokslut för 2009. Service och tekniknämnden. med verksamhetsberättelser. Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2010 BOKSLUT 2009

Bokslut för 2009. Service och tekniknämnden. med verksamhetsberättelser. Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2010 BOKSLUT 2009 Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2010 BOKSLUT 2009 Service och tekniknämnden Bokslut för 2009 med verksamhetsberättelser 1 Innehållsförteckning UPPFÖLJNING AV SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN... 3

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 116 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten

Läs mer

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner tecknade 2010-06-14 ett samverkansavtal för ett projekt avseende kostverksamheten.

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Delårsbokslut för 2010

Delårsbokslut för 2010 DELÅRSBOKSLUT 2010 Service- och tekniknämndens handling, STN X-2010 Service- och tekniknämnden Delårsbokslut för 2010 med verksamhetsberättelser 1 Innehållsförteckning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN MED VERKSAMHETSBERÄTTELSER...

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen AVGIFTER FRITIDSANLÄGGNINGAR MM 2 (16) Innehåll SPORTHALLAR... 3 Boka anläggning... 3 Luleå Energi Arena A-hall... 3 B-hall... 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis,...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-11-30 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 13 december 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden 2009-11-05 75 165 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Reservation Sten Holmgren, Villy Persson, Agneta Emanuelsson,

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2009-02-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 26 februari 2009 kl 13.00 Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ta med bilagorna som skickades

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Grupper 2011-2014 GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Hjälmarens Vattenförbund Ordinarie Anne Kron (S) Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor.

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Taxor 2017 Idrott & förening Prislista för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor www.goteborg.se Innehållsförteckning Allmän information 3 Avgift vid avbokning av tider 3 Uthyrningspriser

Läs mer

Dagordning. Utsänd dagordning godkänns och fastställs. --- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 55 2

Dagordning. Utsänd dagordning godkänns och fastställs. --- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 55 2 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 55 2 Dagordning Utsänd dagordning godkänns och fastställs. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 56 3 TEMA - städverksamheten Kostchef Camilla Wiström och städcontroller

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR Antagna av Servicenämnden 08-05-21 och 08-08-27 AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH SERVICEDEPÅ 2008-07-01-2009-06-30 Sida 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Justeringar årsredovisning 2011

Justeringar årsredovisning 2011 KOMMUNLEDNIGSFÖRVALTNINGEN Datum Ekonomi- och upphandlingskontoret 2012-03-27 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog 1 (1) Justeringar årsredovisning 2011 Sid 22 Investeringsredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa Ks 2016:162-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsavdelningen

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-03-16 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-05-14 61

Service- och tekniknämnden 2009-05-14 61 Service- och tekniknämnden 2009-05-14 61 Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Britt Ejdwinsson (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 37 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 38 3 Ekonomi och verksamhetsinformation

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-02-26 17

Service- och tekniknämnden 2009-02-26 17 Service- och tekniknämnden 2009-02-26 17 Plats och tid Beslutande Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif Hanberg

Läs mer

Körschema för Service- och Tekniknämnden 2011 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tid Dag Ärendestopp Beredning Utskick, nämnd 17 17 28 9 Nämnd 1) 24 31 5 16 Samverkan 21 28 2 13 tisd

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30 Antagna av Servicenämnden 10-06-02 50 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2010-07-01-2011-06-30 Avgifter lokal o anl 100701-110630 SeN 50-10.xls Sida 1 Villkor och avgifter som

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-03-18 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 31 mars 2011 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:11 806 Avgifter och lokalhyror för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16 102 1 Avgifter och lokalhyror Dessa hyror och avgifter är fastställda med stöd

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar Torshälla stads nämnd 2014-12-22 1 (7) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:420 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Nilsson Bjervner Åsa Datum 2016-11-18 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar Priser för uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler Gäller från 2016-04-01 För privatpersoner samt föreningar registrerade hos kultur- och fritidsnämnden www.karlskrona.se Taxor gällande för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-08-30 77 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick har några frågor under punkt Övriga frågor. Nämndens

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler Fastställd Kommunfullmäktige 2016-06-20 81 Reviderad - Dnr 2016/00309 810 Om avgifter i kommunala anläggningar

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2014-07-01-2015-06-30 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Allmän information... 2. Avbokning av tider... 2. Sporthallar och gymnastiksalar... 3. Isbanor... 3. Fotbollsvall/gräs... 3. Träningsplaner/gräs...

Allmän information... 2. Avbokning av tider... 2. Sporthallar och gymnastiksalar... 3. Isbanor... 3. Fotbollsvall/gräs... 3. Träningsplaner/gräs... Allmän information... 2 Avbokning av tider... 2 Sporthallar och gymnastiksalar... 3 Isbanor... 3 Fotbollsvall/gräs... 3 Träningsplaner/gräs... 3 Friidrott/utomhus... 3 Konstgräsplaner... 4 Grusplaner...

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat

Läs mer

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1 KOMMUNKONTORET 2012-09-27 1 (7) Taxor för hyra av lokaler teknisk support för lokaler i, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen stadens idrottsanläggningar 1 Minustecknet innebär att det inte finns något

Läs mer

Revisionsrapport. Hultsfreds kommun. Granskning av kostverksamheten. Eva Gustafsson och Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Hultsfreds kommun. Granskning av kostverksamheten. Eva Gustafsson och Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av kostverksamheten Hultsfreds kommun Eva Gustafsson och Caroline Liljebjörn Granskning av kostverksamheten 2011-08-08 Eva Gustafsson Caroline Liljebjörn Hultsfreds kommun Granskning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd Taxor för Fritid 1/1-2015 Pris ungd Kostnad per timma där ej annat anges SPORTHALLAR A-hallen i Nybro 70 kr 160 kr Åkrahällshallen 70 kr 160 kr Orreforshallen 70 kr 160 kr Alsterbrohallen 70 kr 160 kr

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

KFAB och KIAB. Förord. Professionellt bemötande. Entreprenörshandbok 3. 2 Entreprenörshandbok

KFAB och KIAB. Förord. Professionellt bemötande. Entreprenörshandbok 3. 2 Entreprenörshandbok Entreprenörshandbok 2 Entreprenörshandbok Entreprenörshandbok 3 Förord KFAB och KIAB Välkommen som entreprenör hos oss på KFAB och KIAB. Vi vill ge våra hyresgäster bästa tänkbara service. Det är viktigt

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Avgifter 2014 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812

Avgifter 2014 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812 Familjebad (inklusive simhall) Bad, vuxna 65 Bad, ungdom (4-19 år), studerande, pensionärer 45 580 1320 2370 Årskort barn, ungdom (4-19 år), studerande, pensionärer

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR Gäller från och med 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 77 GENERELLA BESTÄMMELSER 1. Lokaler och idrottsanläggningar uthyrs

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer