KFN 15 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFN 15 september 2011"

Transkript

1 KFN 15 september 2011

2 Kostnader för 0-: taxade föreningar om de betalade halv B-taxa för träningsperiod (Halv taxa är: Sporthallar 15 kr, Bro bollhall 150 kr, Gymnastiksalar 10 kr och Dagcentraler/Villa Skoga/Ungdomens Hus 20 kr) Förening Bro sph Bro Bollhall Kn sph Hagnäshall Gymnastiks. Ekham. Sph Dagcentral Villa Skoga Ungd.Hus Totalt kr Aktiv : :50 Ungdom Bro-Bålsta Golf klubb Bro IK Bro Schack kl FUBB (Basket) Håbro IF Inter Afro 787: :50 Kult. IF Gymix Kn Kn IF : : Kn Sport : :50 Klubb Mix kultur förening TKBTK (Bordtennis) UB Dans : :50 Gymnastik Unga Örnar Bro Totalt : : kr

3 Bildningsförvaltningen, Kultur & Fritid LOKALBOKNING (OBS! Kursiv stil är förslag till ändringar) Allmänna bestämmelser Vid prissättning indelas bokningskunderna i 4 olika kundkategorier. Kund A, B, C, D. Kund A: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år. Kund B: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin vuxenverksamhet (över 20 år). Kund C: Övriga kunder verksamma i Upplands-Bro, dvs övriga föreningar, privatpersoner, företag. Kund D: Kunder utanför Upplands-Bro. Interndebitering Kommunens förvaltningar debiteras ingen lokalhyra för den egna kommunala verksamheten. När det gäller teknisk utrustning, tekniksupport, nycklar och utlåning av scen, möbler mm debiteras samma kostnad som för kund A (självkostnad). Det samma gäller vid personalfester. En förutsättning för att studieförbunden ska kategoriseras som kund A eller B är att verksamheten i första hand vänder sig till boende i Upplands-Bro. Ansvarig hyresgäst måste vara i myndig ålder, dvs. minst 18 år, vid fester 25 år. Vid nyttjande av bokad lokal måste föreningar ha ansvarig ledare närvarande under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist). Som vuxenverksamhet (kund B) definieras: En majoritet av deltagarna ska vara över 20 år. Idrottsföreningarnas seniorlag betraktas som vuxenverksamhet oavsett ålder. För bokningar som av olika skäl hamnar utanför taxan, fastställs avgiften av Kultur & Fritid:s lokalbokning. Kultur & Fritidschefen kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om hyres- och avgiftsbefrielse. Avbokning av lokal måste göras senast 1 vecka före uthyrningstillfället, i annat fall debiteras fastställd taxa. För Kungsängens sph. gäller särskilda regler. Vid uthyrning av skollokaler under jul- och sommarlov då lokalerna normalt är stängda, debiteras kund A med vuxentaxa, kund B med dubbel taxa. Det samma gäller för bokad tid under ordinarie termin som inte utnyttjas. Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall för deltagande i specialdistriktsförbundens serieverksamhet, debiteras normal sporthallstaxa och ej helgtaxa.

4 Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall måste minst 2 av 3 hallar bokas samt minsta möjliga tid 2 timmar. Vid tillfällig förhyrning ska eventuellt utkvitterade nycklar snarast återlämnas. Om så inte sker inom 7 dagar, debiteras en avgift. Friluftsgårdarna uthyres ej till fester. Drogfria lokaler. Pensionärsföreningarna har fria lokaler i dagcentralerna. I övrigt är pensionärsföreningarna att betrakta som kund B. Vi uthyrning av lokal för fest uttas en deposition.

5 Förslag till nya taxor Förslag inom (parentes) Ändringar kursiv text Upplands-Bro Kommun Kultur & Fritid LOKALTAXA Allmänna lokaler Kund A Kund B Kund C Kund D Studierum 0 20:-/tim (30) 100:-/tim (150) 170:-/tim (250) Matsal/Samlingssal 0 40:-/tim (60) 130:-/tim (200) 240:-/tim (360) Ekhammarscenen 0 50:-/tim (75) 150:-/tim (225) 300:-/tim (360) Teknisk utrustning nivå 1, Ekhammarscenen 150:-/tillfälle (225) 150:-/tillfälle (225) 200:-/tillfälle (300) 300:-/tillfälle (450) Teknisk utrustning nivå 2, 250:-/tillfälle 250:-/tillfälle 300:-/tillfälle 400:-/tillfälle Ekhammarscenen * Vid (större)arrangemang göres särskild överenskommelse om teknikhyra Specialsalar (slöjd, snickeri mm) 0 40:-/tim (60) Matsal/samlingssal vid fest disko mm 750:-/tillfälle (1100) 750:-/tillfälle (1100) Matsal vid minidisco/loppis 150:-/tillfälle 150:-/tillfälle (225) (225) Kommersiella evenemang / 100:-/tim 100:-/tim entrébelagda (150) (150) Tekniksupport 275:-/tim 275:-/tim (400) (400) (375) (375) (450) (600) * * * * 900:-/tillfälle (1500) 200:-/tim (400) 275:-/tim (400) 1800:-/tillfälle (2700) 400:-/tim (800) 275:-/tim (400) Sporthallar/gymnastiksalar Sporthall 0 30:-/tim (40) 100:-/tim (150) 200:-/tim (300) Gymnastiksal 0 20:-/tim (30) (100) (210) Styrketräningslokal 0 30:-/tim (45) (60) Lov/Helg arr i sporthall, mer än 3 tim. 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) Badmintonbana, motion 50:-/tim (75) 100:-/tim (150) Handbollsvax/klister 20:-/tim (40) 50:-/tim (75) Kungsängens sporthall, helg arr. 1/3 hall 100:-/tim (150) 2/3 hall 160:-/tim (240) 3/3 hall/hela hallen 230:-/tim Kommersiella arr (auktion, mässa, konsert) (340) 100:-/tim (150) 160:-/tim (240) 230:-/tim (340) 120:-/tim (180) 190:-/tim (280) 260:-/tim (390) 700:-/tim (1150) 200:-/tim (300) 320:-/tim (480) 460:-/tim (690) 700:-/tim (1150) Idrottsplatser * Vid (större)tävlingar/arrangemang * * * göres särskild överenskommelse om planhyra Match grus 0 100:-/tillfälle 200:-/tillfälle * Match gräs/ konstgräs 0 180:-/tillfälle 360:-/tillfälle 600:-/tillfälle Träning gräs/ konstgräs 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle 450:-/tillfälle (120) Träning, grus 0 25:-/tillfälle (50) (240) 50:-/tillfälle (100) *

6 Idrottsplatser Kund A Kund B Kund C Kund D Basebollplan 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle * (120) (240) Uthyrning där vaktmästare krävs 250:-/tim 250:-/tim * * (400) (400) Friidrotts arenan 0:-/tim 60:-/tillfälle * * (120) Iordningställande av extra planer i samband med tävlingar/cuper 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) Bro Bollhall Träning/Match, 1/12-31/ :-/tim 700:-/tim 1 200:-/tim Träning/Match, 1/4-30/ :-/tim 400:-/tim 600:-/tim Arrangemang 400:-/tim 400:-/tim 1000:-/tim 1 800:-/tim Uthyrning där vaktmästare krävs 400:-/tim 400:-/tim 400:-/tim 400 :-/tim utöver kallhyra, även skolor Skolor 100:-/tim Friluftsgård Hällkana 0 60:-/tim (90) 110:-/tim (170) 200:-/tim (300) Hällkana 0 500:-/dygn (750) 650:-/dygn (1000) 800:-/dygn (1200) Lillsjön omklädningsrum 0:-/tillfälle 45:-/tillfälle (75) 65:-/tillfälle (100) 130:-/tillfälle (200) Kanoter, ej kommunala skolor 50:-/st/tillf. 50:-/st/tillf. (75) 75:-/st/tillf. 100:-/st/tillf. (75) (100)) (200) Logi Övernattning vid läger/tävlingar 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (75) 30:-/delt/natt (75) Uthyrning/Utlåning Filmduk 50:-/tillfälle (75) 50:-/tillfälle (75) Högtalaranläggning, mobil (1) 100:-/dag (150) 100:-/dag (150) 150:-/dag (225) 200:-/dag (300) -"- -"- (2) 200:-/helg (300) 200:-/helg (300) 300:-/helg (450) 400:-/helg (600) Bord 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) Stol 7:- 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) /tillfälle(10) Scen (Podie) 500:-/tillfälle 500:-/tillfälle 750:-/tillfälle 1.000:-/tillfälle Nycklar Försent inlämnad nyckel 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) Borttappad nyckel 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) Lägsta taxa Lägsta hyra/avgift som tas ut per bokning 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) Deponi Deponi vid fester 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle Städavgift Hyresgäst som ej utfört överenskommen grovstädning, debiteras en städavgift på 250:- /städtimme (400:-)

7 Avgifter Bro simhall (med förslag till ändringar from vt 2011) Bad Avgift idag Nytt förslag Barn 0-2 år Gratis Ingen ändring Barn gång 20 kr Ingen ändring Klippkort 10 ggr 150 kr Ingen ändring Ungdom gång 30 kr 40 kr Klippkort 10 ggr 200 kr 300 kr Vuxna 1 gång 50 kr 60 kr Klippkort 10 ggr 400 kr 500 kr Terminskort 600 kr Tas bort Halvår kr (ny artikel) Årskort kr Ingen ändring Pensionär 1 gång 20 kr 30 kr Klippkort 10 ggr 150 kr 200 kr Terminskort 275 kr Tas bort Halvår kr (ny artikel) Årskort 600 kr 700 kr Familj 2 vuxna, max 3 barn under 18 år 1 gång 120 kr 150 kr Klippkort 10 ggr kr kr Familj 1 vuxen, Max 3 barn under 18 år 1 gång kr (ny artikel) Klippkort 10 ggr kr (ny artikel) Övriga avgifter Avgift idag Nytt förslag Barnsimskola 10 ggr 450 kr 550 kr Simskola utom kommun 750 kr 850 kr Vuxensimskola 600 kr 800 kr Babysim 800 kr 900 kr Plask och lek kr (ny artikel) Uthyrning per bana 30 kr/bana och timme 50 kr/bana och timme Hela bassängen kr/timme + eventuell personalkostnad (ny artikel) Gyminstruktion 250 kr 300 kr

8 Gym Avgift idag Nytt förslag Halvår kr (ny artikel) Helår kr (ny artikel) En gång 50 kr 60 kr Månadskort 300 kr Ingen ändring Klippkort 10 ggr 400 kr Tas bort Vattengympa Avgift idag Nytt förslag En gång 50 kr 60 kr En gång pensionär/ungdom kr (ny artikel) Vuxen 10 ggr 400 kr 500 kr Pensionär 10 ggr 300 kr 400 kr Halvår kr (ny artikel) Helår kr (ny artikel) Kombikort Avgift idag Nytt förslag Sim o Gym Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel) Sim o Vattengympa Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel) Sim o Gym o Vattengympa Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel)

9 Musikverksamhet ingående i Kulturskolans verksamhet i Upplands-Bro Idag står 170 barn i kö varav ett 70-tal till gitarr. Nedan redovisas en sammanställning av föroch nackdelar med att bedriva musikundervisning i egen regi eller av annan entreprenör typ Nackamodellen. Egen regi Fördelar Uppbyggd organisation Adm. rutiner finns Lokaler o undervisningsmaterial finns Bekanta/kända för brukare Utbildad personal Genomarbetad pedagogik Bra pedagoger och arbetsförhållanden Väl fungerande orkester- och ensembleverksamhet. Nackdelar Valfriheten (en utbildare idag) Nackamodellen (musikcheck) Fördelar Valfrihet (fler utbildare) Konkurrens Nackdelar Tung/ny administration som kräver nytt regelverk för bl.a. auktorisation och kontroll Lång process till godkända utförare Slår hårt mot orkester- och ensembleverksamhet. För att bygga bort dagens kö (170 barn) krävs: I egen regi: Nackamodellen 420 tkr 1/1-tid gitarrlärare 200 tkr ½ administration 210 tkr 1/2- tid sånglärare tkr 170 st x kr 210 tkr 1/2-tid keyboard/elbaslärare tkr 210 tkr 1/2- tid pianolärare 1050 tkr Intäkt i båda fallen är enl. nuv. taxa 170 x kr = kr per år Införs Nackamodellen bör alla i musikundervisningen erbjudas check. (I Nacka får alla barn 7 19 två checkar per år.) Införs musikcheck för totalt 670 elever x kr enl Nackamodellen blir nettoårskostnaden tkr ( tkr adm) jämfört med tkr i egen regi.

10 Bildningsförvaltningen Peter Ottosson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (3) Kultur- och fritidsnämnden Förslag till budget 2012 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till budget 2012, för nämndens verksamhet, och överlämnar denna utan ställningstagande till kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget 2012 Ärendebeskrivning Samtliga nämnder ska upprätta driftbudget för 2012 inom 2011 års budgetram Kommunens befolkningsprognos ska ligga till grund för befolknings- och volymförändringarna Förslagen ska innehålla konsekvenser 2012 av förändringar inom verksamheterna och ska finansieras inom nämndernas ekonomiska ram Budgetförslagen ska redovisas under rubrikerna ansvarsområde, övergripande mål, mål, uppdrag, och prestation/nyckeltal Nämnderna skall därutöver separat redovisa 1. Åtgärder för att inrymma verksamheten 2012 inom en ekonomisk ram som motsvarar 2011 års budgetram 2. Ekonomiska konsekvenser på driftbudget 2012 av beräknade befolknings- /volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet 3. Förslag till taxe- och avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa 4. Ekonomiska konsekvenser för driftbudget 2013 av beräknade befolknings- /volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet Nämnderna ska dessutom redovisa de investeringar som nämnden önskar genomföra de närmaste två åren (år 2012, år 2013) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning (inklusive avskrivningskostnad). G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc

11 Sida 2 Bildningsförvaltningens kommentarer Förslaget till driftsbudget 2012 (bilaga 1) uppgår till totalt tkr, vilket motsvarar 2011 års budgetram. I bilagan redovisas också förslag till investeringsbudget Förvaltningens förslag är beräknat i 2011 års prisnivå vad gäller löner och avtalsbundna kostnader. Beräknade volymökningar (bil 2), taxe- och avgiftsförändringar (bil 3) samt ny/utökad verksamhet (bil 4) för 2012 redovisas i separata bilagor. Volymökningar Invånareantalet i kommunen ökar successivt vilket ökar efterfrågan av kulturoch fritidsverksamhet. För att ha oförändrad grundservice behöver resurserna förstärkas, Behoven av volymökningarna specificeras i bilaga 2. Sammanfattningsvis innebär dessa kostnadsökningar med tkr för 2012 och det gäller framförallt driftkostnader för den nya idrottsplatsen i Kungsängen. Taxe- och avgiftsförändringar Förslag nya taxor och avgifter fr.o.m redovisas i bilaga 3. Om dessa förändringar genomförs fullt ut innebär det ökade intäkter med 700 tkr per år. Löne- och prisökningar Om kvaliteten i nämndens verksamheter ska bibehållas måste kompensation erhållas för löne- och prisökningar. Föreningsbidragen bör också kompenseras för inflation. En generell kompensation med 2 % motsvarar 740 tkr, varav 365 tkr är löneökningar. Särskilt prioriterade behov IT-kostnader I januari 2011 beslutades att en ny fördelningsmodell för IT-kostnader ska gälla från januari Den nya modellen innebar bl. a att kostnader som tidigare betalats centralt av kommunstyrelsen nu ska belasta verksamheternas konton. Nämnderna har inte fått utökad ram för denna kostnadsöverföring. För kultur- och fritidnämnden beräknas merkostnaden till 200 tkr. Lokalunderhåll Under senare år har budgetar ej kompenserat fullt ut för löne- och prisökningar. Detta har urholkat driftbudgeten varför utökad ram är nödvändig för att komma ikapp bl a vad gäller löpande underhåll på fastigheter som inte åligger hyresvärden. Anläggningar, bibliotek och kulturskola behöver en förstärkning av driftbudgeten med 500 tkr årligen för att hämta igen en del av det eftersatta underhållet. G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc /

12 Sida 3 Bildarkiv Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för att utveckla bildarkivet (ca bilder) och göra det tillgängligt. För detta saknas idag personella resurser och programvara. Ett treårigt projekt bör därför startas upp. Kostnaden beräknas till 410 tkr per år (personal + programvara) för att sedan from år fyra övergå i löpande drift med en utökad budgetram om 150 tkr. (Bildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige 2007 att anta upprättat förslag till bildhanteringsplan men planen kom aldrig till kommunfullmäktige för ställningstagande.) Stall Prästtop Ridanläggningen vid Prästtorp ägs av kommunen och hyrs och drivs av Upplands-Bro Ryttarförening. Stallet är i dåligt skick och uppfyller inte dagens normer och bör därför nyuppföras. 50 tkr anslås till en förprojektering. Konsekvensbeskrivning Om kvaliteten i nämndens verksamheter ska vara oförändrad behövs tillskott, enligt ovanstående, på totalt tkr (inklusive ökade intäkter). Alternativet är att verksamheternas resurser minskar vilket påverkar bl.a. tillgängligheten till anläggningar och institutioner pga. ett reducerat öppethållande. Föreningsstödet urholkas vid utebliven täckning för pris- och löneökningar. Uteblir anslag till bildarkiv kommer detta inte att kunna tillgängliggöras för kommuninvånare. Ny/utökad verksamhet Förvaltningens sammanställning och beräkningar av majoritetens dokument Mål för Upplands-Bro (bilaga 4). Användarperspektiv Ur ett användarperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar och kostnadsökningar tillförs budgetförslaget för att bibehålla kvaliteten i verksamheterna. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Henrik Hedqvist Bildningschef Bo Larsson Kultur- och fritidschef G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc /

13 Driftbudget 2012 Förslag bilaga 1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN De mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige har markerats med (kf) Innehållsförteckning Nämndversion VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf)...2 NÄMNDVERKSAMHET...3 FRITIDSVERKSAMHET...4 KULTURVERKSAMHET...5 ALLMÄNKULTUR...5 KULTURSKOLA...7 PRESTATION/NYCKELTAL...7 INVESTERINGSBUDGET (tkr) (8)

14 FÖRORD 2 (8) Medlemskap och aktivt engagemang i en eller flera föreningar är en bra stimulans för ett väl fungerande vardagsliv. Ett rikt föreningsliv är en stor tillgång. Vi har åttio aktiva föreningar i kommunen, vilket också bevisar det rika utbudet och behovet dessa. Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för invånares delaktighet och möjlighet att mötas. Byggandet av ett Kulturens hus som en offentlig mötesplats är därför viktig. Det är vår vilja att under mandatperioden projektera och färdigställa det nya Kulturhuset som en tillbyggnad på det befintliga kommunalhuset i Kungsängen. VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf) Vision Upplands-Bro ska vara ett tryggt samhälle med hög livskvalitet. Vi skall erbjuda bra bostäder, god offentlig och kommersiell service, ett expansivt näringsliv och stor valfrihet för medborgarna. Uppdrag Upplands-Bro ska ha förskolor, skolor, äldreomsorg och övrig kommunal service med hög kvalitet och stor valfrihet. Vår kommun ska utvecklas på ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Alla invånare ska ha lika rättigheter. Oavsett ålder, ursprung, kön, eller funktionshinder ska våra invånare ha rätt till delaktighet och inflytande. Övergripande mål för hela kommunen Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans använda skattebetalarnas pengar effektivt fortsätta att vara en expansiv kommun förbättra servicen till medborgare och företagare varje år vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling - Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år nya bostäder varje år nya medborgare varje år - Skattesänkning under mandatperioden - Budgetöverskott om 2% ska uppnås på två mandatperioder - Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år

15 Ansvarsområde 3 (8) Kultur- och fritidsverksamheten består av simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Översiktsbudget Verksamhet Budget Budget Netto Kostnader Intäkter Netto Nämndverksamhet Fritidsverksamhet Allmänkulturell verksamhet Biblioteksverksamhet Kulturskola SUMMA Fördelningsmässiga justeringar av kultur- och fritidsnämndens budget från tidigare samhällsbyggnadsutskottets budget behöver göras under 2012 (som inte blev genomfört under 2011). Förvaltningsorganisationen delas av bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. NÄMNDVERKSAMHET Ansvarsområde Kultur-och fritidsnämnden Ekonomi (tkr) Budget Budget Netto Kostnader Intäkter Netto Mål/uppdrag Års- och sammanträdesarvoden Kultur-och fritidsnämnden ska arbeta för att öka dialogen med verksamheten och dess brukare. Öka turismnäringen från dagens nivå och samarbeta med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center, Strömma kanal m.fl.(kf) Erbjuda den ökade befolkningen ett rikt och varierat kultur-, frilufts- och fritidsutbud. Utreda möjligheten att lägga ut Bro simhall och andra delar av Brohuset på entreprenad.(kf)

16 4 (8) FRITIDSVERKSAMHET Ansvarsområde Simhall/Upplevelsebad, Ungdomens hus med målgruppen år, idrottsplatser och anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro mot droger samt administration. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Det ekonomiska bidraget till föreningar är tkr, varav till föreningen Unga för unga 100 tkr. Anslaget till Upplands-Bro mot droger (UBMD) är 200 tkr. Anslaget till sommaraktiviteter för barn- och ungdom är 300 tkr Mål Öka möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön. Föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar (3-20 år) ska öka. Utveckla Friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation. Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor. Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus.(kf) Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande.(kf) Uppdrag Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten. (kf) Planera för en ny träningshall i Bro och en ny stallbyggnad i anslutning till kommunens ridhus. Prestation/nyckeltal Simhallen/Upplevelsebadet beräknas få ca besök under året (inkl styrketräning mm). Antalet bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar(3-20 år), 43 st. Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år), st. Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar (3-20 år), st. Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar (3-20 år), st.

17 KULTURVERKSAMHET 5 (8) ALLMÄNKULTUR Ansvarsområde Den allmänkulturella verksamheten består av offentlig programverksamhet, föreställningar och arrangemang. Allmänkulturen ansvarar för att, i samarbete med förskola och skola, organisera teateroch dansföreställningar för elever och fortbildningar inom kulturområdet för pedagoger och bidraget Skapande skola. I samarbete med socialförvaltningen bedrivs programverksamhet för äldreboenden och omsorgen inom Kultur i vården. Andra områden är kulturmiljö- och namnsättningsfrågor, nationaldagsfirande, bildarkivet, inventering av befintlig konst samt konstnärlig utsmyckning. Allmänkulturen handlägger kulturbidragen till föreningar inom kulturområdet. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Föreningar och studieförbund kan söka bidrag till olika kulturprojekt. Anslaget är 500 tkr, varav 50 tkr till Fest i byn i Bro och 50 tkr till Kungskalaset i Kungsängen. Bidrag till studieförbund 300 tkr. Till kulturarrangemang finns 158 tkr anslaget För utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier finns 25 tkr anslaget. Till nationaldagsfirande finns 60 tkr anslaget. Mål Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande inom de konstnärliga uttrycken. Öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv.(kf) Kulturens roll i förskola och skola ska stärkas. Upplands-Bro kommun ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kulturaktiviteter. Uppdrag Stimulera föreningsarbetet för ökad mångfald. Utveckla och marknadsföra vår kulturhistoria, ta fram kartor och vägbeskrivningar och genomföra kulturvandringar.(kf) Utveckla Kvistaberg/Fiskartorpet tillsammans med näringsidkare och öppna området för allmänheten och besökare.(kf) Prestation/nyckeltal Under 2010 anordnades kulturupplevelser för åldrarna 0-17 år. Vilket ger 0,5 upplevelse per individ.

18 6 (8) BIBLIOTEK Ansvarsområde Kommunens biblioteksservice till allmänheten utgörs av två fysiska enheter, Kungängen och Bro bibliotek samt e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt via hemsidan, Dessutom tillhandahåller biblioteket service till Livgardet och till kommunens dagcentral. Nationella styrdokument De lagar och regler som är styrande inom kulturområdet är framför allt bibliotekslagen, SFS 1996:56. I den anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter genom att bland annat erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Även barn och ungdomar ska särskilt erbjudas tillgång till böcker, informationsteknik m m för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Mål Uppdrag Biblioteket är ett stöd i människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet Invånarna och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande (kf) Ökad tillgänglighet till bibliotekets service Samverka med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen Revidera Biblioteksplan för Upplands-Bro Prestation / Nyckeltal Antal lån i biblioteksverksamheten är 4,0/ år per invånare Antal fysiska besök på biblioteket beräknas bli ca Antal öppettimmar/vecka beräknas bli 76 timmar under september-maj Kostnad per invånare 281 kronor.

19 KULTURSKOLA Ansvarsområde Verksamheten består bl.a. av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto (8) Mål Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån vars och ens intresse och förutsättningar (kf) Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan. Uppdrag Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter. Kulturskolan ska sträva mot att tillhandahålla musikundervisning, teater och dans till alla barn som söker. Prestation/nyckeltal Antal elever i avgiftsbelagd undervisning: 450 Terminsavgift för den avgiftsbelagda undervisningen: 700 kr PRESTATION/NYCKELTAL Budget 2012 Budget 2011 Kultur- och Fritidsverksamhet Besök i badhuset inkl styrketräning Kostnad/invånare för föreningsstöd (inkl lokaler), kr Antalet bidragsberättigade barn- o ungdomsföreningar Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år) Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar Lån/invånare för biblioteksverksamheten 4,0 4,0 Antal fysiska besök på biblioteket Antal Öppettimmar per vecka under september-maj Kostnad per invånare Terminsavgift i kulturskolan, kr Elever i kulturskolans avgiftsbelagda undervisning Kulturupplevelser för åldrarna 0-17 år (0,5/individ)

20 8 (8) INVESTERINGSBUDGET (tkr) Rang Proj Benämning/ändamål Förslag 1 Reinvestering av inventarier/utrustning: 2012 Investering Årlig Driftkostnad Årlig Kapitaltjänst 2013 Investering Årlig Driftkostnad Årlig Kapitaltjänst Samlingslokaler Sporthallar Friluftsbad/elljusspår Idrottsplatser Bibliotek Kulturskolan Simhall RFID-teknik bibliotek, chip+larmbågar Jobbpaket om-/tillbyggnad K-ängens Sp Staket Bro IP Byte av lås i hela Brohuset Skateramp Klockardalen Kulturskolan omb omklr till rockrum Elbelysning till 3 km spår, Lillsjön Mobila scenvagnar Näridrottsplatser i Bro o Kungsängen Markarbeten Föreningshus mot sjösidan Summa totalt Kommentarer och motiveringar i förekommande fall: 1) Årligen behövs reinvestering av inventarier/utrustning för att bedriva bra verksamhet. Då reinvesteringar ej kunna ske tidigare år i den omfattning som behövts krävs extra pengar 2012 för att komma ikapp. 2) För att hänga med i teknikutvecklingen på biblioteken krävs att ny teknik installeras. Ligger rätt i tid att nu installera RFID-teknik innan biblioteket i Tibble flyttas till Kungsängen. Krävs bl a en omfattande gallring av bef bestånd. 3) Vid K-ängens sporthall har ridåväggar byts ut, ny energisnål belysning och redskapshissar monterats. För att slutföra projektet saknas 2,8 milj för tillbyggnad förråd mm. 4) Staket/nät behövs kompl till utomhusfotbollsplanerna 5) Låsen i hela Brohuset är slitna och behöver bytas ut. 6) De boende i Håbo-Tibble önskar en skateramp i Klockardalen. 7) Omklrum i g:la gymnastikhuset byggs om till rockrum med ny entré. 8) 3 km spåret vid Lillsjön behöver belysning för att kunna användas året om. 9) Mobil scenvagn behövs för olika aktiviteter i hela kommunen. 10) Näridrottsplats för spontana aktiviteter behövs i Bro och Kungsängen som kan användas av skolorna dagtid. Medfinansiär kan vara Idrottslyftet med statliga pengar. 11) Arbeten som kvarstår och som inte ingick i byggnation av Marint Föreningshus.

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Kfn Sidan 1 av 85 2011-02-16. Ärende 1

Kfn Sidan 1 av 85 2011-02-16. Ärende 1 Kfn Sidan 1 av 85 2011-02-16 Ärende 1 Kfn Sidan 2 av 85 2011-02-16 Kfn Sidan 3 av 85 2011-02-16 Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Peter Ottosson 2011-02-01

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Innehåll Bokning Så här gör du om du vill boka...sidan 3 Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Avgifter inom kultur och fritid

Avgifter inom kultur och fritid Simhallen Bad Vuxna, per gång 40 kr 40 kr Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Justerade taxor = kursiv stil Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Badmintonspel

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09 TAXOR KULTUR OCH FRITID fr.o.m. 2013-07-01 SIMHALL Västerviks Simhall BAD Vuxen (17 år-) 50: - 10 st vuxen (giltigt 1 år) 450: - Ungdom (4-16 år) 30: - 10 st ungdom (giltigt 1 år) 250: - Pensionär 35:

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer