KFN 15 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFN 15 september 2011"

Transkript

1 KFN 15 september 2011

2 Kostnader för 0-: taxade föreningar om de betalade halv B-taxa för träningsperiod (Halv taxa är: Sporthallar 15 kr, Bro bollhall 150 kr, Gymnastiksalar 10 kr och Dagcentraler/Villa Skoga/Ungdomens Hus 20 kr) Förening Bro sph Bro Bollhall Kn sph Hagnäshall Gymnastiks. Ekham. Sph Dagcentral Villa Skoga Ungd.Hus Totalt kr Aktiv : :50 Ungdom Bro-Bålsta Golf klubb Bro IK Bro Schack kl FUBB (Basket) Håbro IF Inter Afro 787: :50 Kult. IF Gymix Kn Kn IF : : Kn Sport : :50 Klubb Mix kultur förening TKBTK (Bordtennis) UB Dans : :50 Gymnastik Unga Örnar Bro Totalt : : kr

3 Bildningsförvaltningen, Kultur & Fritid LOKALBOKNING (OBS! Kursiv stil är förslag till ändringar) Allmänna bestämmelser Vid prissättning indelas bokningskunderna i 4 olika kundkategorier. Kund A, B, C, D. Kund A: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år. Kund B: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin vuxenverksamhet (över 20 år). Kund C: Övriga kunder verksamma i Upplands-Bro, dvs övriga föreningar, privatpersoner, företag. Kund D: Kunder utanför Upplands-Bro. Interndebitering Kommunens förvaltningar debiteras ingen lokalhyra för den egna kommunala verksamheten. När det gäller teknisk utrustning, tekniksupport, nycklar och utlåning av scen, möbler mm debiteras samma kostnad som för kund A (självkostnad). Det samma gäller vid personalfester. En förutsättning för att studieförbunden ska kategoriseras som kund A eller B är att verksamheten i första hand vänder sig till boende i Upplands-Bro. Ansvarig hyresgäst måste vara i myndig ålder, dvs. minst 18 år, vid fester 25 år. Vid nyttjande av bokad lokal måste föreningar ha ansvarig ledare närvarande under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist). Som vuxenverksamhet (kund B) definieras: En majoritet av deltagarna ska vara över 20 år. Idrottsföreningarnas seniorlag betraktas som vuxenverksamhet oavsett ålder. För bokningar som av olika skäl hamnar utanför taxan, fastställs avgiften av Kultur & Fritid:s lokalbokning. Kultur & Fritidschefen kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om hyres- och avgiftsbefrielse. Avbokning av lokal måste göras senast 1 vecka före uthyrningstillfället, i annat fall debiteras fastställd taxa. För Kungsängens sph. gäller särskilda regler. Vid uthyrning av skollokaler under jul- och sommarlov då lokalerna normalt är stängda, debiteras kund A med vuxentaxa, kund B med dubbel taxa. Det samma gäller för bokad tid under ordinarie termin som inte utnyttjas. Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall för deltagande i specialdistriktsförbundens serieverksamhet, debiteras normal sporthallstaxa och ej helgtaxa.

4 Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall måste minst 2 av 3 hallar bokas samt minsta möjliga tid 2 timmar. Vid tillfällig förhyrning ska eventuellt utkvitterade nycklar snarast återlämnas. Om så inte sker inom 7 dagar, debiteras en avgift. Friluftsgårdarna uthyres ej till fester. Drogfria lokaler. Pensionärsföreningarna har fria lokaler i dagcentralerna. I övrigt är pensionärsföreningarna att betrakta som kund B. Vi uthyrning av lokal för fest uttas en deposition.

5 Förslag till nya taxor Förslag inom (parentes) Ändringar kursiv text Upplands-Bro Kommun Kultur & Fritid LOKALTAXA Allmänna lokaler Kund A Kund B Kund C Kund D Studierum 0 20:-/tim (30) 100:-/tim (150) 170:-/tim (250) Matsal/Samlingssal 0 40:-/tim (60) 130:-/tim (200) 240:-/tim (360) Ekhammarscenen 0 50:-/tim (75) 150:-/tim (225) 300:-/tim (360) Teknisk utrustning nivå 1, Ekhammarscenen 150:-/tillfälle (225) 150:-/tillfälle (225) 200:-/tillfälle (300) 300:-/tillfälle (450) Teknisk utrustning nivå 2, 250:-/tillfälle 250:-/tillfälle 300:-/tillfälle 400:-/tillfälle Ekhammarscenen * Vid (större)arrangemang göres särskild överenskommelse om teknikhyra Specialsalar (slöjd, snickeri mm) 0 40:-/tim (60) Matsal/samlingssal vid fest disko mm 750:-/tillfälle (1100) 750:-/tillfälle (1100) Matsal vid minidisco/loppis 150:-/tillfälle 150:-/tillfälle (225) (225) Kommersiella evenemang / 100:-/tim 100:-/tim entrébelagda (150) (150) Tekniksupport 275:-/tim 275:-/tim (400) (400) (375) (375) (450) (600) * * * * 900:-/tillfälle (1500) 200:-/tim (400) 275:-/tim (400) 1800:-/tillfälle (2700) 400:-/tim (800) 275:-/tim (400) Sporthallar/gymnastiksalar Sporthall 0 30:-/tim (40) 100:-/tim (150) 200:-/tim (300) Gymnastiksal 0 20:-/tim (30) (100) (210) Styrketräningslokal 0 30:-/tim (45) (60) Lov/Helg arr i sporthall, mer än 3 tim. 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) Badmintonbana, motion 50:-/tim (75) 100:-/tim (150) Handbollsvax/klister 20:-/tim (40) 50:-/tim (75) Kungsängens sporthall, helg arr. 1/3 hall 100:-/tim (150) 2/3 hall 160:-/tim (240) 3/3 hall/hela hallen 230:-/tim Kommersiella arr (auktion, mässa, konsert) (340) 100:-/tim (150) 160:-/tim (240) 230:-/tim (340) 120:-/tim (180) 190:-/tim (280) 260:-/tim (390) 700:-/tim (1150) 200:-/tim (300) 320:-/tim (480) 460:-/tim (690) 700:-/tim (1150) Idrottsplatser * Vid (större)tävlingar/arrangemang * * * göres särskild överenskommelse om planhyra Match grus 0 100:-/tillfälle 200:-/tillfälle * Match gräs/ konstgräs 0 180:-/tillfälle 360:-/tillfälle 600:-/tillfälle Träning gräs/ konstgräs 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle 450:-/tillfälle (120) Träning, grus 0 25:-/tillfälle (50) (240) 50:-/tillfälle (100) *

6 Idrottsplatser Kund A Kund B Kund C Kund D Basebollplan 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle * (120) (240) Uthyrning där vaktmästare krävs 250:-/tim 250:-/tim * * (400) (400) Friidrotts arenan 0:-/tim 60:-/tillfälle * * (120) Iordningställande av extra planer i samband med tävlingar/cuper 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) Bro Bollhall Träning/Match, 1/12-31/ :-/tim 700:-/tim 1 200:-/tim Träning/Match, 1/4-30/ :-/tim 400:-/tim 600:-/tim Arrangemang 400:-/tim 400:-/tim 1000:-/tim 1 800:-/tim Uthyrning där vaktmästare krävs 400:-/tim 400:-/tim 400:-/tim 400 :-/tim utöver kallhyra, även skolor Skolor 100:-/tim Friluftsgård Hällkana 0 60:-/tim (90) 110:-/tim (170) 200:-/tim (300) Hällkana 0 500:-/dygn (750) 650:-/dygn (1000) 800:-/dygn (1200) Lillsjön omklädningsrum 0:-/tillfälle 45:-/tillfälle (75) 65:-/tillfälle (100) 130:-/tillfälle (200) Kanoter, ej kommunala skolor 50:-/st/tillf. 50:-/st/tillf. (75) 75:-/st/tillf. 100:-/st/tillf. (75) (100)) (200) Logi Övernattning vid läger/tävlingar 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (75) 30:-/delt/natt (75) Uthyrning/Utlåning Filmduk 50:-/tillfälle (75) 50:-/tillfälle (75) Högtalaranläggning, mobil (1) 100:-/dag (150) 100:-/dag (150) 150:-/dag (225) 200:-/dag (300) -"- -"- (2) 200:-/helg (300) 200:-/helg (300) 300:-/helg (450) 400:-/helg (600) Bord 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) Stol 7:- 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) /tillfälle(10) Scen (Podie) 500:-/tillfälle 500:-/tillfälle 750:-/tillfälle 1.000:-/tillfälle Nycklar Försent inlämnad nyckel 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) Borttappad nyckel 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) Lägsta taxa Lägsta hyra/avgift som tas ut per bokning 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) Deponi Deponi vid fester 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle Städavgift Hyresgäst som ej utfört överenskommen grovstädning, debiteras en städavgift på 250:- /städtimme (400:-)

7 Avgifter Bro simhall (med förslag till ändringar from vt 2011) Bad Avgift idag Nytt förslag Barn 0-2 år Gratis Ingen ändring Barn gång 20 kr Ingen ändring Klippkort 10 ggr 150 kr Ingen ändring Ungdom gång 30 kr 40 kr Klippkort 10 ggr 200 kr 300 kr Vuxna 1 gång 50 kr 60 kr Klippkort 10 ggr 400 kr 500 kr Terminskort 600 kr Tas bort Halvår kr (ny artikel) Årskort kr Ingen ändring Pensionär 1 gång 20 kr 30 kr Klippkort 10 ggr 150 kr 200 kr Terminskort 275 kr Tas bort Halvår kr (ny artikel) Årskort 600 kr 700 kr Familj 2 vuxna, max 3 barn under 18 år 1 gång 120 kr 150 kr Klippkort 10 ggr kr kr Familj 1 vuxen, Max 3 barn under 18 år 1 gång kr (ny artikel) Klippkort 10 ggr kr (ny artikel) Övriga avgifter Avgift idag Nytt förslag Barnsimskola 10 ggr 450 kr 550 kr Simskola utom kommun 750 kr 850 kr Vuxensimskola 600 kr 800 kr Babysim 800 kr 900 kr Plask och lek kr (ny artikel) Uthyrning per bana 30 kr/bana och timme 50 kr/bana och timme Hela bassängen kr/timme + eventuell personalkostnad (ny artikel) Gyminstruktion 250 kr 300 kr

8 Gym Avgift idag Nytt förslag Halvår kr (ny artikel) Helår kr (ny artikel) En gång 50 kr 60 kr Månadskort 300 kr Ingen ändring Klippkort 10 ggr 400 kr Tas bort Vattengympa Avgift idag Nytt förslag En gång 50 kr 60 kr En gång pensionär/ungdom kr (ny artikel) Vuxen 10 ggr 400 kr 500 kr Pensionär 10 ggr 300 kr 400 kr Halvår kr (ny artikel) Helår kr (ny artikel) Kombikort Avgift idag Nytt förslag Sim o Gym Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel) Sim o Vattengympa Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel) Sim o Gym o Vattengympa Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel)

9 Musikverksamhet ingående i Kulturskolans verksamhet i Upplands-Bro Idag står 170 barn i kö varav ett 70-tal till gitarr. Nedan redovisas en sammanställning av föroch nackdelar med att bedriva musikundervisning i egen regi eller av annan entreprenör typ Nackamodellen. Egen regi Fördelar Uppbyggd organisation Adm. rutiner finns Lokaler o undervisningsmaterial finns Bekanta/kända för brukare Utbildad personal Genomarbetad pedagogik Bra pedagoger och arbetsförhållanden Väl fungerande orkester- och ensembleverksamhet. Nackdelar Valfriheten (en utbildare idag) Nackamodellen (musikcheck) Fördelar Valfrihet (fler utbildare) Konkurrens Nackdelar Tung/ny administration som kräver nytt regelverk för bl.a. auktorisation och kontroll Lång process till godkända utförare Slår hårt mot orkester- och ensembleverksamhet. För att bygga bort dagens kö (170 barn) krävs: I egen regi: Nackamodellen 420 tkr 1/1-tid gitarrlärare 200 tkr ½ administration 210 tkr 1/2- tid sånglärare tkr 170 st x kr 210 tkr 1/2-tid keyboard/elbaslärare tkr 210 tkr 1/2- tid pianolärare 1050 tkr Intäkt i båda fallen är enl. nuv. taxa 170 x kr = kr per år Införs Nackamodellen bör alla i musikundervisningen erbjudas check. (I Nacka får alla barn 7 19 två checkar per år.) Införs musikcheck för totalt 670 elever x kr enl Nackamodellen blir nettoårskostnaden tkr ( tkr adm) jämfört med tkr i egen regi.

10 Bildningsförvaltningen Peter Ottosson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (3) Kultur- och fritidsnämnden Förslag till budget 2012 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till budget 2012, för nämndens verksamhet, och överlämnar denna utan ställningstagande till kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget 2012 Ärendebeskrivning Samtliga nämnder ska upprätta driftbudget för 2012 inom 2011 års budgetram Kommunens befolkningsprognos ska ligga till grund för befolknings- och volymförändringarna Förslagen ska innehålla konsekvenser 2012 av förändringar inom verksamheterna och ska finansieras inom nämndernas ekonomiska ram Budgetförslagen ska redovisas under rubrikerna ansvarsområde, övergripande mål, mål, uppdrag, och prestation/nyckeltal Nämnderna skall därutöver separat redovisa 1. Åtgärder för att inrymma verksamheten 2012 inom en ekonomisk ram som motsvarar 2011 års budgetram 2. Ekonomiska konsekvenser på driftbudget 2012 av beräknade befolknings- /volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet 3. Förslag till taxe- och avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa 4. Ekonomiska konsekvenser för driftbudget 2013 av beräknade befolknings- /volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet Nämnderna ska dessutom redovisa de investeringar som nämnden önskar genomföra de närmaste två åren (år 2012, år 2013) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning (inklusive avskrivningskostnad). G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc

11 Sida 2 Bildningsförvaltningens kommentarer Förslaget till driftsbudget 2012 (bilaga 1) uppgår till totalt tkr, vilket motsvarar 2011 års budgetram. I bilagan redovisas också förslag till investeringsbudget Förvaltningens förslag är beräknat i 2011 års prisnivå vad gäller löner och avtalsbundna kostnader. Beräknade volymökningar (bil 2), taxe- och avgiftsförändringar (bil 3) samt ny/utökad verksamhet (bil 4) för 2012 redovisas i separata bilagor. Volymökningar Invånareantalet i kommunen ökar successivt vilket ökar efterfrågan av kulturoch fritidsverksamhet. För att ha oförändrad grundservice behöver resurserna förstärkas, Behoven av volymökningarna specificeras i bilaga 2. Sammanfattningsvis innebär dessa kostnadsökningar med tkr för 2012 och det gäller framförallt driftkostnader för den nya idrottsplatsen i Kungsängen. Taxe- och avgiftsförändringar Förslag nya taxor och avgifter fr.o.m redovisas i bilaga 3. Om dessa förändringar genomförs fullt ut innebär det ökade intäkter med 700 tkr per år. Löne- och prisökningar Om kvaliteten i nämndens verksamheter ska bibehållas måste kompensation erhållas för löne- och prisökningar. Föreningsbidragen bör också kompenseras för inflation. En generell kompensation med 2 % motsvarar 740 tkr, varav 365 tkr är löneökningar. Särskilt prioriterade behov IT-kostnader I januari 2011 beslutades att en ny fördelningsmodell för IT-kostnader ska gälla från januari Den nya modellen innebar bl. a att kostnader som tidigare betalats centralt av kommunstyrelsen nu ska belasta verksamheternas konton. Nämnderna har inte fått utökad ram för denna kostnadsöverföring. För kultur- och fritidnämnden beräknas merkostnaden till 200 tkr. Lokalunderhåll Under senare år har budgetar ej kompenserat fullt ut för löne- och prisökningar. Detta har urholkat driftbudgeten varför utökad ram är nödvändig för att komma ikapp bl a vad gäller löpande underhåll på fastigheter som inte åligger hyresvärden. Anläggningar, bibliotek och kulturskola behöver en förstärkning av driftbudgeten med 500 tkr årligen för att hämta igen en del av det eftersatta underhållet. G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc /

12 Sida 3 Bildarkiv Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för att utveckla bildarkivet (ca bilder) och göra det tillgängligt. För detta saknas idag personella resurser och programvara. Ett treårigt projekt bör därför startas upp. Kostnaden beräknas till 410 tkr per år (personal + programvara) för att sedan from år fyra övergå i löpande drift med en utökad budgetram om 150 tkr. (Bildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige 2007 att anta upprättat förslag till bildhanteringsplan men planen kom aldrig till kommunfullmäktige för ställningstagande.) Stall Prästtop Ridanläggningen vid Prästtorp ägs av kommunen och hyrs och drivs av Upplands-Bro Ryttarförening. Stallet är i dåligt skick och uppfyller inte dagens normer och bör därför nyuppföras. 50 tkr anslås till en förprojektering. Konsekvensbeskrivning Om kvaliteten i nämndens verksamheter ska vara oförändrad behövs tillskott, enligt ovanstående, på totalt tkr (inklusive ökade intäkter). Alternativet är att verksamheternas resurser minskar vilket påverkar bl.a. tillgängligheten till anläggningar och institutioner pga. ett reducerat öppethållande. Föreningsstödet urholkas vid utebliven täckning för pris- och löneökningar. Uteblir anslag till bildarkiv kommer detta inte att kunna tillgängliggöras för kommuninvånare. Ny/utökad verksamhet Förvaltningens sammanställning och beräkningar av majoritetens dokument Mål för Upplands-Bro (bilaga 4). Användarperspektiv Ur ett användarperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar och kostnadsökningar tillförs budgetförslaget för att bibehålla kvaliteten i verksamheterna. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Henrik Hedqvist Bildningschef Bo Larsson Kultur- och fritidschef G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc /

13 Driftbudget 2012 Förslag bilaga 1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN De mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige har markerats med (kf) Innehållsförteckning Nämndversion VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf)...2 NÄMNDVERKSAMHET...3 FRITIDSVERKSAMHET...4 KULTURVERKSAMHET...5 ALLMÄNKULTUR...5 KULTURSKOLA...7 PRESTATION/NYCKELTAL...7 INVESTERINGSBUDGET (tkr) (8)

14 FÖRORD 2 (8) Medlemskap och aktivt engagemang i en eller flera föreningar är en bra stimulans för ett väl fungerande vardagsliv. Ett rikt föreningsliv är en stor tillgång. Vi har åttio aktiva föreningar i kommunen, vilket också bevisar det rika utbudet och behovet dessa. Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för invånares delaktighet och möjlighet att mötas. Byggandet av ett Kulturens hus som en offentlig mötesplats är därför viktig. Det är vår vilja att under mandatperioden projektera och färdigställa det nya Kulturhuset som en tillbyggnad på det befintliga kommunalhuset i Kungsängen. VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf) Vision Upplands-Bro ska vara ett tryggt samhälle med hög livskvalitet. Vi skall erbjuda bra bostäder, god offentlig och kommersiell service, ett expansivt näringsliv och stor valfrihet för medborgarna. Uppdrag Upplands-Bro ska ha förskolor, skolor, äldreomsorg och övrig kommunal service med hög kvalitet och stor valfrihet. Vår kommun ska utvecklas på ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Alla invånare ska ha lika rättigheter. Oavsett ålder, ursprung, kön, eller funktionshinder ska våra invånare ha rätt till delaktighet och inflytande. Övergripande mål för hela kommunen Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans använda skattebetalarnas pengar effektivt fortsätta att vara en expansiv kommun förbättra servicen till medborgare och företagare varje år vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling - Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år nya bostäder varje år nya medborgare varje år - Skattesänkning under mandatperioden - Budgetöverskott om 2% ska uppnås på två mandatperioder - Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år

15 Ansvarsområde 3 (8) Kultur- och fritidsverksamheten består av simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Översiktsbudget Verksamhet Budget Budget Netto Kostnader Intäkter Netto Nämndverksamhet Fritidsverksamhet Allmänkulturell verksamhet Biblioteksverksamhet Kulturskola SUMMA Fördelningsmässiga justeringar av kultur- och fritidsnämndens budget från tidigare samhällsbyggnadsutskottets budget behöver göras under 2012 (som inte blev genomfört under 2011). Förvaltningsorganisationen delas av bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. NÄMNDVERKSAMHET Ansvarsområde Kultur-och fritidsnämnden Ekonomi (tkr) Budget Budget Netto Kostnader Intäkter Netto Mål/uppdrag Års- och sammanträdesarvoden Kultur-och fritidsnämnden ska arbeta för att öka dialogen med verksamheten och dess brukare. Öka turismnäringen från dagens nivå och samarbeta med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center, Strömma kanal m.fl.(kf) Erbjuda den ökade befolkningen ett rikt och varierat kultur-, frilufts- och fritidsutbud. Utreda möjligheten att lägga ut Bro simhall och andra delar av Brohuset på entreprenad.(kf)

16 4 (8) FRITIDSVERKSAMHET Ansvarsområde Simhall/Upplevelsebad, Ungdomens hus med målgruppen år, idrottsplatser och anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro mot droger samt administration. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Det ekonomiska bidraget till föreningar är tkr, varav till föreningen Unga för unga 100 tkr. Anslaget till Upplands-Bro mot droger (UBMD) är 200 tkr. Anslaget till sommaraktiviteter för barn- och ungdom är 300 tkr Mål Öka möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön. Föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar (3-20 år) ska öka. Utveckla Friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation. Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor. Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus.(kf) Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande.(kf) Uppdrag Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten. (kf) Planera för en ny träningshall i Bro och en ny stallbyggnad i anslutning till kommunens ridhus. Prestation/nyckeltal Simhallen/Upplevelsebadet beräknas få ca besök under året (inkl styrketräning mm). Antalet bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar(3-20 år), 43 st. Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år), st. Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar (3-20 år), st. Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar (3-20 år), st.

17 KULTURVERKSAMHET 5 (8) ALLMÄNKULTUR Ansvarsområde Den allmänkulturella verksamheten består av offentlig programverksamhet, föreställningar och arrangemang. Allmänkulturen ansvarar för att, i samarbete med förskola och skola, organisera teateroch dansföreställningar för elever och fortbildningar inom kulturområdet för pedagoger och bidraget Skapande skola. I samarbete med socialförvaltningen bedrivs programverksamhet för äldreboenden och omsorgen inom Kultur i vården. Andra områden är kulturmiljö- och namnsättningsfrågor, nationaldagsfirande, bildarkivet, inventering av befintlig konst samt konstnärlig utsmyckning. Allmänkulturen handlägger kulturbidragen till föreningar inom kulturområdet. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Föreningar och studieförbund kan söka bidrag till olika kulturprojekt. Anslaget är 500 tkr, varav 50 tkr till Fest i byn i Bro och 50 tkr till Kungskalaset i Kungsängen. Bidrag till studieförbund 300 tkr. Till kulturarrangemang finns 158 tkr anslaget För utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier finns 25 tkr anslaget. Till nationaldagsfirande finns 60 tkr anslaget. Mål Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande inom de konstnärliga uttrycken. Öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv.(kf) Kulturens roll i förskola och skola ska stärkas. Upplands-Bro kommun ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kulturaktiviteter. Uppdrag Stimulera föreningsarbetet för ökad mångfald. Utveckla och marknadsföra vår kulturhistoria, ta fram kartor och vägbeskrivningar och genomföra kulturvandringar.(kf) Utveckla Kvistaberg/Fiskartorpet tillsammans med näringsidkare och öppna området för allmänheten och besökare.(kf) Prestation/nyckeltal Under 2010 anordnades kulturupplevelser för åldrarna 0-17 år. Vilket ger 0,5 upplevelse per individ.

18 6 (8) BIBLIOTEK Ansvarsområde Kommunens biblioteksservice till allmänheten utgörs av två fysiska enheter, Kungängen och Bro bibliotek samt e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt via hemsidan, Dessutom tillhandahåller biblioteket service till Livgardet och till kommunens dagcentral. Nationella styrdokument De lagar och regler som är styrande inom kulturområdet är framför allt bibliotekslagen, SFS 1996:56. I den anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter genom att bland annat erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Även barn och ungdomar ska särskilt erbjudas tillgång till böcker, informationsteknik m m för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Mål Uppdrag Biblioteket är ett stöd i människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet Invånarna och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande (kf) Ökad tillgänglighet till bibliotekets service Samverka med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen Revidera Biblioteksplan för Upplands-Bro Prestation / Nyckeltal Antal lån i biblioteksverksamheten är 4,0/ år per invånare Antal fysiska besök på biblioteket beräknas bli ca Antal öppettimmar/vecka beräknas bli 76 timmar under september-maj Kostnad per invånare 281 kronor.

19 KULTURSKOLA Ansvarsområde Verksamheten består bl.a. av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto (8) Mål Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån vars och ens intresse och förutsättningar (kf) Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan. Uppdrag Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter. Kulturskolan ska sträva mot att tillhandahålla musikundervisning, teater och dans till alla barn som söker. Prestation/nyckeltal Antal elever i avgiftsbelagd undervisning: 450 Terminsavgift för den avgiftsbelagda undervisningen: 700 kr PRESTATION/NYCKELTAL Budget 2012 Budget 2011 Kultur- och Fritidsverksamhet Besök i badhuset inkl styrketräning Kostnad/invånare för föreningsstöd (inkl lokaler), kr Antalet bidragsberättigade barn- o ungdomsföreningar Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år) Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar Lån/invånare för biblioteksverksamheten 4,0 4,0 Antal fysiska besök på biblioteket Antal Öppettimmar per vecka under september-maj Kostnad per invånare Terminsavgift i kulturskolan, kr Elever i kulturskolans avgiftsbelagda undervisning Kulturupplevelser för åldrarna 0-17 år (0,5/individ)

20 8 (8) INVESTERINGSBUDGET (tkr) Rang Proj Benämning/ändamål Förslag 1 Reinvestering av inventarier/utrustning: 2012 Investering Årlig Driftkostnad Årlig Kapitaltjänst 2013 Investering Årlig Driftkostnad Årlig Kapitaltjänst Samlingslokaler Sporthallar Friluftsbad/elljusspår Idrottsplatser Bibliotek Kulturskolan Simhall RFID-teknik bibliotek, chip+larmbågar Jobbpaket om-/tillbyggnad K-ängens Sp Staket Bro IP Byte av lås i hela Brohuset Skateramp Klockardalen Kulturskolan omb omklr till rockrum Elbelysning till 3 km spår, Lillsjön Mobila scenvagnar Näridrottsplatser i Bro o Kungsängen Markarbeten Föreningshus mot sjösidan Summa totalt Kommentarer och motiveringar i förekommande fall: 1) Årligen behövs reinvestering av inventarier/utrustning för att bedriva bra verksamhet. Då reinvesteringar ej kunna ske tidigare år i den omfattning som behövts krävs extra pengar 2012 för att komma ikapp. 2) För att hänga med i teknikutvecklingen på biblioteken krävs att ny teknik installeras. Ligger rätt i tid att nu installera RFID-teknik innan biblioteket i Tibble flyttas till Kungsängen. Krävs bl a en omfattande gallring av bef bestånd. 3) Vid K-ängens sporthall har ridåväggar byts ut, ny energisnål belysning och redskapshissar monterats. För att slutföra projektet saknas 2,8 milj för tillbyggnad förråd mm. 4) Staket/nät behövs kompl till utomhusfotbollsplanerna 5) Låsen i hela Brohuset är slitna och behöver bytas ut. 6) De boende i Håbo-Tibble önskar en skateramp i Klockardalen. 7) Omklrum i g:la gymnastikhuset byggs om till rockrum med ny entré. 8) 3 km spåret vid Lillsjön behöver belysning för att kunna användas året om. 9) Mobil scenvagn behövs för olika aktiviteter i hela kommunen. 10) Näridrottsplats för spontana aktiviteter behövs i Bro och Kungsängen som kan användas av skolorna dagtid. Medfinansiär kan vara Idrottslyftet med statliga pengar. 11) Arbeten som kvarstår och som inte ingick i byggnation av Marint Föreningshus.

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun Verksamhetsplan 2010-12 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Läsanvisningar 2 Resultatplan 3 Kommunstyrelsen 4 Revision 16 Överförmyndarnämnden 19 Valnämnden 23 Fritidsnämnden 25 Kulturnämnden 34 Miljönämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 FRITIDSNÄMNDEN Innehållsförteckning 1. Ordförandes inledning 2. Omvärldsanalys 3. Ledstjärna 3.1 Verksamhetsidé 4. Nämndens uppdrag 5. Mål

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer