KFN 15 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFN 15 september 2011"

Transkript

1 KFN 15 september 2011

2 Kostnader för 0-: taxade föreningar om de betalade halv B-taxa för träningsperiod (Halv taxa är: Sporthallar 15 kr, Bro bollhall 150 kr, Gymnastiksalar 10 kr och Dagcentraler/Villa Skoga/Ungdomens Hus 20 kr) Förening Bro sph Bro Bollhall Kn sph Hagnäshall Gymnastiks. Ekham. Sph Dagcentral Villa Skoga Ungd.Hus Totalt kr Aktiv : :50 Ungdom Bro-Bålsta Golf klubb Bro IK Bro Schack kl FUBB (Basket) Håbro IF Inter Afro 787: :50 Kult. IF Gymix Kn Kn IF : : Kn Sport : :50 Klubb Mix kultur förening TKBTK (Bordtennis) UB Dans : :50 Gymnastik Unga Örnar Bro Totalt : : kr

3 Bildningsförvaltningen, Kultur & Fritid LOKALBOKNING (OBS! Kursiv stil är förslag till ändringar) Allmänna bestämmelser Vid prissättning indelas bokningskunderna i 4 olika kundkategorier. Kund A, B, C, D. Kund A: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år. Kund B: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier - registrerade och verksamma i Upplands-Bro kommun - för sin vuxenverksamhet (över 20 år). Kund C: Övriga kunder verksamma i Upplands-Bro, dvs övriga föreningar, privatpersoner, företag. Kund D: Kunder utanför Upplands-Bro. Interndebitering Kommunens förvaltningar debiteras ingen lokalhyra för den egna kommunala verksamheten. När det gäller teknisk utrustning, tekniksupport, nycklar och utlåning av scen, möbler mm debiteras samma kostnad som för kund A (självkostnad). Det samma gäller vid personalfester. En förutsättning för att studieförbunden ska kategoriseras som kund A eller B är att verksamheten i första hand vänder sig till boende i Upplands-Bro. Ansvarig hyresgäst måste vara i myndig ålder, dvs. minst 18 år, vid fester 25 år. Vid nyttjande av bokad lokal måste föreningar ha ansvarig ledare närvarande under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist). Som vuxenverksamhet (kund B) definieras: En majoritet av deltagarna ska vara över 20 år. Idrottsföreningarnas seniorlag betraktas som vuxenverksamhet oavsett ålder. För bokningar som av olika skäl hamnar utanför taxan, fastställs avgiften av Kultur & Fritid:s lokalbokning. Kultur & Fritidschefen kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om hyres- och avgiftsbefrielse. Avbokning av lokal måste göras senast 1 vecka före uthyrningstillfället, i annat fall debiteras fastställd taxa. För Kungsängens sph. gäller särskilda regler. Vid uthyrning av skollokaler under jul- och sommarlov då lokalerna normalt är stängda, debiteras kund A med vuxentaxa, kund B med dubbel taxa. Det samma gäller för bokad tid under ordinarie termin som inte utnyttjas. Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall för deltagande i specialdistriktsförbundens serieverksamhet, debiteras normal sporthallstaxa och ej helgtaxa.

4 Vid bokning av helgtid i Kungsängens sporthall måste minst 2 av 3 hallar bokas samt minsta möjliga tid 2 timmar. Vid tillfällig förhyrning ska eventuellt utkvitterade nycklar snarast återlämnas. Om så inte sker inom 7 dagar, debiteras en avgift. Friluftsgårdarna uthyres ej till fester. Drogfria lokaler. Pensionärsföreningarna har fria lokaler i dagcentralerna. I övrigt är pensionärsföreningarna att betrakta som kund B. Vi uthyrning av lokal för fest uttas en deposition.

5 Förslag till nya taxor Förslag inom (parentes) Ändringar kursiv text Upplands-Bro Kommun Kultur & Fritid LOKALTAXA Allmänna lokaler Kund A Kund B Kund C Kund D Studierum 0 20:-/tim (30) 100:-/tim (150) 170:-/tim (250) Matsal/Samlingssal 0 40:-/tim (60) 130:-/tim (200) 240:-/tim (360) Ekhammarscenen 0 50:-/tim (75) 150:-/tim (225) 300:-/tim (360) Teknisk utrustning nivå 1, Ekhammarscenen 150:-/tillfälle (225) 150:-/tillfälle (225) 200:-/tillfälle (300) 300:-/tillfälle (450) Teknisk utrustning nivå 2, 250:-/tillfälle 250:-/tillfälle 300:-/tillfälle 400:-/tillfälle Ekhammarscenen * Vid (större)arrangemang göres särskild överenskommelse om teknikhyra Specialsalar (slöjd, snickeri mm) 0 40:-/tim (60) Matsal/samlingssal vid fest disko mm 750:-/tillfälle (1100) 750:-/tillfälle (1100) Matsal vid minidisco/loppis 150:-/tillfälle 150:-/tillfälle (225) (225) Kommersiella evenemang / 100:-/tim 100:-/tim entrébelagda (150) (150) Tekniksupport 275:-/tim 275:-/tim (400) (400) (375) (375) (450) (600) * * * * 900:-/tillfälle (1500) 200:-/tim (400) 275:-/tim (400) 1800:-/tillfälle (2700) 400:-/tim (800) 275:-/tim (400) Sporthallar/gymnastiksalar Sporthall 0 30:-/tim (40) 100:-/tim (150) 200:-/tim (300) Gymnastiksal 0 20:-/tim (30) (100) (210) Styrketräningslokal 0 30:-/tim (45) (60) Lov/Helg arr i sporthall, mer än 3 tim. 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) 100:-/tim (150) Badmintonbana, motion 50:-/tim (75) 100:-/tim (150) Handbollsvax/klister 20:-/tim (40) 50:-/tim (75) Kungsängens sporthall, helg arr. 1/3 hall 100:-/tim (150) 2/3 hall 160:-/tim (240) 3/3 hall/hela hallen 230:-/tim Kommersiella arr (auktion, mässa, konsert) (340) 100:-/tim (150) 160:-/tim (240) 230:-/tim (340) 120:-/tim (180) 190:-/tim (280) 260:-/tim (390) 700:-/tim (1150) 200:-/tim (300) 320:-/tim (480) 460:-/tim (690) 700:-/tim (1150) Idrottsplatser * Vid (större)tävlingar/arrangemang * * * göres särskild överenskommelse om planhyra Match grus 0 100:-/tillfälle 200:-/tillfälle * Match gräs/ konstgräs 0 180:-/tillfälle 360:-/tillfälle 600:-/tillfälle Träning gräs/ konstgräs 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle 450:-/tillfälle (120) Träning, grus 0 25:-/tillfälle (50) (240) 50:-/tillfälle (100) *

6 Idrottsplatser Kund A Kund B Kund C Kund D Basebollplan 0 60:-/tillfälle 120:-/tillfälle * (120) (240) Uthyrning där vaktmästare krävs 250:-/tim 250:-/tim * * (400) (400) Friidrotts arenan 0:-/tim 60:-/tillfälle * * (120) Iordningställande av extra planer i samband med tävlingar/cuper 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) 400:-/plan (600) Bro Bollhall Träning/Match, 1/12-31/ :-/tim 700:-/tim 1 200:-/tim Träning/Match, 1/4-30/ :-/tim 400:-/tim 600:-/tim Arrangemang 400:-/tim 400:-/tim 1000:-/tim 1 800:-/tim Uthyrning där vaktmästare krävs 400:-/tim 400:-/tim 400:-/tim 400 :-/tim utöver kallhyra, även skolor Skolor 100:-/tim Friluftsgård Hällkana 0 60:-/tim (90) 110:-/tim (170) 200:-/tim (300) Hällkana 0 500:-/dygn (750) 650:-/dygn (1000) 800:-/dygn (1200) Lillsjön omklädningsrum 0:-/tillfälle 45:-/tillfälle (75) 65:-/tillfälle (100) 130:-/tillfälle (200) Kanoter, ej kommunala skolor 50:-/st/tillf. 50:-/st/tillf. (75) 75:-/st/tillf. 100:-/st/tillf. (75) (100)) (200) Logi Övernattning vid läger/tävlingar 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (50) 30:-/delt/natt (75) 30:-/delt/natt (75) Uthyrning/Utlåning Filmduk 50:-/tillfälle (75) 50:-/tillfälle (75) Högtalaranläggning, mobil (1) 100:-/dag (150) 100:-/dag (150) 150:-/dag (225) 200:-/dag (300) -"- -"- (2) 200:-/helg (300) 200:-/helg (300) 300:-/helg (450) 400:-/helg (600) Bord 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) 31:-/tillfälle (40) Stol 7:- 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) 7:-/tillfälle (10) /tillfälle(10) Scen (Podie) 500:-/tillfälle 500:-/tillfälle 750:-/tillfälle 1.000:-/tillfälle Nycklar Försent inlämnad nyckel 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) 200:- (300) Borttappad nyckel 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) 400:- (600) Lägsta taxa Lägsta hyra/avgift som tas ut per bokning 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) 100:- (150) Deponi Deponi vid fester 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle 1000:-/tillfälle Städavgift Hyresgäst som ej utfört överenskommen grovstädning, debiteras en städavgift på 250:- /städtimme (400:-)

7 Avgifter Bro simhall (med förslag till ändringar from vt 2011) Bad Avgift idag Nytt förslag Barn 0-2 år Gratis Ingen ändring Barn gång 20 kr Ingen ändring Klippkort 10 ggr 150 kr Ingen ändring Ungdom gång 30 kr 40 kr Klippkort 10 ggr 200 kr 300 kr Vuxna 1 gång 50 kr 60 kr Klippkort 10 ggr 400 kr 500 kr Terminskort 600 kr Tas bort Halvår kr (ny artikel) Årskort kr Ingen ändring Pensionär 1 gång 20 kr 30 kr Klippkort 10 ggr 150 kr 200 kr Terminskort 275 kr Tas bort Halvår kr (ny artikel) Årskort 600 kr 700 kr Familj 2 vuxna, max 3 barn under 18 år 1 gång 120 kr 150 kr Klippkort 10 ggr kr kr Familj 1 vuxen, Max 3 barn under 18 år 1 gång kr (ny artikel) Klippkort 10 ggr kr (ny artikel) Övriga avgifter Avgift idag Nytt förslag Barnsimskola 10 ggr 450 kr 550 kr Simskola utom kommun 750 kr 850 kr Vuxensimskola 600 kr 800 kr Babysim 800 kr 900 kr Plask och lek kr (ny artikel) Uthyrning per bana 30 kr/bana och timme 50 kr/bana och timme Hela bassängen kr/timme + eventuell personalkostnad (ny artikel) Gyminstruktion 250 kr 300 kr

8 Gym Avgift idag Nytt förslag Halvår kr (ny artikel) Helår kr (ny artikel) En gång 50 kr 60 kr Månadskort 300 kr Ingen ändring Klippkort 10 ggr 400 kr Tas bort Vattengympa Avgift idag Nytt förslag En gång 50 kr 60 kr En gång pensionär/ungdom kr (ny artikel) Vuxen 10 ggr 400 kr 500 kr Pensionär 10 ggr 300 kr 400 kr Halvår kr (ny artikel) Helår kr (ny artikel) Kombikort Avgift idag Nytt förslag Sim o Gym Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel) Sim o Vattengympa Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel) Sim o Gym o Vattengympa Halvår kr (ny artikel) Årskort kr (ny artikel)

9 Musikverksamhet ingående i Kulturskolans verksamhet i Upplands-Bro Idag står 170 barn i kö varav ett 70-tal till gitarr. Nedan redovisas en sammanställning av föroch nackdelar med att bedriva musikundervisning i egen regi eller av annan entreprenör typ Nackamodellen. Egen regi Fördelar Uppbyggd organisation Adm. rutiner finns Lokaler o undervisningsmaterial finns Bekanta/kända för brukare Utbildad personal Genomarbetad pedagogik Bra pedagoger och arbetsförhållanden Väl fungerande orkester- och ensembleverksamhet. Nackdelar Valfriheten (en utbildare idag) Nackamodellen (musikcheck) Fördelar Valfrihet (fler utbildare) Konkurrens Nackdelar Tung/ny administration som kräver nytt regelverk för bl.a. auktorisation och kontroll Lång process till godkända utförare Slår hårt mot orkester- och ensembleverksamhet. För att bygga bort dagens kö (170 barn) krävs: I egen regi: Nackamodellen 420 tkr 1/1-tid gitarrlärare 200 tkr ½ administration 210 tkr 1/2- tid sånglärare tkr 170 st x kr 210 tkr 1/2-tid keyboard/elbaslärare tkr 210 tkr 1/2- tid pianolärare 1050 tkr Intäkt i båda fallen är enl. nuv. taxa 170 x kr = kr per år Införs Nackamodellen bör alla i musikundervisningen erbjudas check. (I Nacka får alla barn 7 19 två checkar per år.) Införs musikcheck för totalt 670 elever x kr enl Nackamodellen blir nettoårskostnaden tkr ( tkr adm) jämfört med tkr i egen regi.

10 Bildningsförvaltningen Peter Ottosson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (3) Kultur- och fritidsnämnden Förslag till budget 2012 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till budget 2012, för nämndens verksamhet, och överlämnar denna utan ställningstagande till kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget 2012 Ärendebeskrivning Samtliga nämnder ska upprätta driftbudget för 2012 inom 2011 års budgetram Kommunens befolkningsprognos ska ligga till grund för befolknings- och volymförändringarna Förslagen ska innehålla konsekvenser 2012 av förändringar inom verksamheterna och ska finansieras inom nämndernas ekonomiska ram Budgetförslagen ska redovisas under rubrikerna ansvarsområde, övergripande mål, mål, uppdrag, och prestation/nyckeltal Nämnderna skall därutöver separat redovisa 1. Åtgärder för att inrymma verksamheten 2012 inom en ekonomisk ram som motsvarar 2011 års budgetram 2. Ekonomiska konsekvenser på driftbudget 2012 av beräknade befolknings- /volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet 3. Förslag till taxe- och avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa 4. Ekonomiska konsekvenser för driftbudget 2013 av beräknade befolknings- /volymförändringar. Förändringarna ska redovisas brutto och netto för respektive verksamhet Nämnderna ska dessutom redovisa de investeringar som nämnden önskar genomföra de närmaste två åren (år 2012, år 2013) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning (inklusive avskrivningskostnad). G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc

11 Sida 2 Bildningsförvaltningens kommentarer Förslaget till driftsbudget 2012 (bilaga 1) uppgår till totalt tkr, vilket motsvarar 2011 års budgetram. I bilagan redovisas också förslag till investeringsbudget Förvaltningens förslag är beräknat i 2011 års prisnivå vad gäller löner och avtalsbundna kostnader. Beräknade volymökningar (bil 2), taxe- och avgiftsförändringar (bil 3) samt ny/utökad verksamhet (bil 4) för 2012 redovisas i separata bilagor. Volymökningar Invånareantalet i kommunen ökar successivt vilket ökar efterfrågan av kulturoch fritidsverksamhet. För att ha oförändrad grundservice behöver resurserna förstärkas, Behoven av volymökningarna specificeras i bilaga 2. Sammanfattningsvis innebär dessa kostnadsökningar med tkr för 2012 och det gäller framförallt driftkostnader för den nya idrottsplatsen i Kungsängen. Taxe- och avgiftsförändringar Förslag nya taxor och avgifter fr.o.m redovisas i bilaga 3. Om dessa förändringar genomförs fullt ut innebär det ökade intäkter med 700 tkr per år. Löne- och prisökningar Om kvaliteten i nämndens verksamheter ska bibehållas måste kompensation erhållas för löne- och prisökningar. Föreningsbidragen bör också kompenseras för inflation. En generell kompensation med 2 % motsvarar 740 tkr, varav 365 tkr är löneökningar. Särskilt prioriterade behov IT-kostnader I januari 2011 beslutades att en ny fördelningsmodell för IT-kostnader ska gälla från januari Den nya modellen innebar bl. a att kostnader som tidigare betalats centralt av kommunstyrelsen nu ska belasta verksamheternas konton. Nämnderna har inte fått utökad ram för denna kostnadsöverföring. För kultur- och fritidnämnden beräknas merkostnaden till 200 tkr. Lokalunderhåll Under senare år har budgetar ej kompenserat fullt ut för löne- och prisökningar. Detta har urholkat driftbudgeten varför utökad ram är nödvändig för att komma ikapp bl a vad gäller löpande underhåll på fastigheter som inte åligger hyresvärden. Anläggningar, bibliotek och kulturskola behöver en förstärkning av driftbudgeten med 500 tkr årligen för att hämta igen en del av det eftersatta underhållet. G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc /

12 Sida 3 Bildarkiv Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för att utveckla bildarkivet (ca bilder) och göra det tillgängligt. För detta saknas idag personella resurser och programvara. Ett treårigt projekt bör därför startas upp. Kostnaden beräknas till 410 tkr per år (personal + programvara) för att sedan from år fyra övergå i löpande drift med en utökad budgetram om 150 tkr. (Bildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige 2007 att anta upprättat förslag till bildhanteringsplan men planen kom aldrig till kommunfullmäktige för ställningstagande.) Stall Prästtop Ridanläggningen vid Prästtorp ägs av kommunen och hyrs och drivs av Upplands-Bro Ryttarförening. Stallet är i dåligt skick och uppfyller inte dagens normer och bör därför nyuppföras. 50 tkr anslås till en förprojektering. Konsekvensbeskrivning Om kvaliteten i nämndens verksamheter ska vara oförändrad behövs tillskott, enligt ovanstående, på totalt tkr (inklusive ökade intäkter). Alternativet är att verksamheternas resurser minskar vilket påverkar bl.a. tillgängligheten till anläggningar och institutioner pga. ett reducerat öppethållande. Föreningsstödet urholkas vid utebliven täckning för pris- och löneökningar. Uteblir anslag till bildarkiv kommer detta inte att kunna tillgängliggöras för kommuninvånare. Ny/utökad verksamhet Förvaltningens sammanställning och beräkningar av majoritetens dokument Mål för Upplands-Bro (bilaga 4). Användarperspektiv Ur ett användarperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar och kostnadsökningar tillförs budgetförslaget för att bibehålla kvaliteten i verksamheterna. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Henrik Hedqvist Bildningschef Bo Larsson Kultur- och fritidschef G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2011\kultur-och fritidsnämnden\ \budget Tjänsteskrivelse 2012-KFN.doc /

13 Driftbudget 2012 Förslag bilaga 1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN De mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige har markerats med (kf) Innehållsförteckning Nämndversion VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf)...2 NÄMNDVERKSAMHET...3 FRITIDSVERKSAMHET...4 KULTURVERKSAMHET...5 ALLMÄNKULTUR...5 KULTURSKOLA...7 PRESTATION/NYCKELTAL...7 INVESTERINGSBUDGET (tkr) (8)

14 FÖRORD 2 (8) Medlemskap och aktivt engagemang i en eller flera föreningar är en bra stimulans för ett väl fungerande vardagsliv. Ett rikt föreningsliv är en stor tillgång. Vi har åttio aktiva föreningar i kommunen, vilket också bevisar det rika utbudet och behovet dessa. Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för invånares delaktighet och möjlighet att mötas. Byggandet av ett Kulturens hus som en offentlig mötesplats är därför viktig. Det är vår vilja att under mandatperioden projektera och färdigställa det nya Kulturhuset som en tillbyggnad på det befintliga kommunalhuset i Kungsängen. VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf) Vision Upplands-Bro ska vara ett tryggt samhälle med hög livskvalitet. Vi skall erbjuda bra bostäder, god offentlig och kommersiell service, ett expansivt näringsliv och stor valfrihet för medborgarna. Uppdrag Upplands-Bro ska ha förskolor, skolor, äldreomsorg och övrig kommunal service med hög kvalitet och stor valfrihet. Vår kommun ska utvecklas på ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Alla invånare ska ha lika rättigheter. Oavsett ålder, ursprung, kön, eller funktionshinder ska våra invånare ha rätt till delaktighet och inflytande. Övergripande mål för hela kommunen Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans använda skattebetalarnas pengar effektivt fortsätta att vara en expansiv kommun förbättra servicen till medborgare och företagare varje år vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling - Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år nya bostäder varje år nya medborgare varje år - Skattesänkning under mandatperioden - Budgetöverskott om 2% ska uppnås på två mandatperioder - Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år

15 Ansvarsområde 3 (8) Kultur- och fritidsverksamheten består av simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Översiktsbudget Verksamhet Budget Budget Netto Kostnader Intäkter Netto Nämndverksamhet Fritidsverksamhet Allmänkulturell verksamhet Biblioteksverksamhet Kulturskola SUMMA Fördelningsmässiga justeringar av kultur- och fritidsnämndens budget från tidigare samhällsbyggnadsutskottets budget behöver göras under 2012 (som inte blev genomfört under 2011). Förvaltningsorganisationen delas av bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. NÄMNDVERKSAMHET Ansvarsområde Kultur-och fritidsnämnden Ekonomi (tkr) Budget Budget Netto Kostnader Intäkter Netto Mål/uppdrag Års- och sammanträdesarvoden Kultur-och fritidsnämnden ska arbeta för att öka dialogen med verksamheten och dess brukare. Öka turismnäringen från dagens nivå och samarbeta med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center, Strömma kanal m.fl.(kf) Erbjuda den ökade befolkningen ett rikt och varierat kultur-, frilufts- och fritidsutbud. Utreda möjligheten att lägga ut Bro simhall och andra delar av Brohuset på entreprenad.(kf)

16 4 (8) FRITIDSVERKSAMHET Ansvarsområde Simhall/Upplevelsebad, Ungdomens hus med målgruppen år, idrottsplatser och anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro mot droger samt administration. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Det ekonomiska bidraget till föreningar är tkr, varav till föreningen Unga för unga 100 tkr. Anslaget till Upplands-Bro mot droger (UBMD) är 200 tkr. Anslaget till sommaraktiviteter för barn- och ungdom är 300 tkr Mål Öka möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön. Föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar (3-20 år) ska öka. Utveckla Friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation. Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor. Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus.(kf) Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande.(kf) Uppdrag Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten. (kf) Planera för en ny träningshall i Bro och en ny stallbyggnad i anslutning till kommunens ridhus. Prestation/nyckeltal Simhallen/Upplevelsebadet beräknas få ca besök under året (inkl styrketräning mm). Antalet bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar(3-20 år), 43 st. Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år), st. Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar (3-20 år), st. Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar (3-20 år), st.

17 KULTURVERKSAMHET 5 (8) ALLMÄNKULTUR Ansvarsområde Den allmänkulturella verksamheten består av offentlig programverksamhet, föreställningar och arrangemang. Allmänkulturen ansvarar för att, i samarbete med förskola och skola, organisera teateroch dansföreställningar för elever och fortbildningar inom kulturområdet för pedagoger och bidraget Skapande skola. I samarbete med socialförvaltningen bedrivs programverksamhet för äldreboenden och omsorgen inom Kultur i vården. Andra områden är kulturmiljö- och namnsättningsfrågor, nationaldagsfirande, bildarkivet, inventering av befintlig konst samt konstnärlig utsmyckning. Allmänkulturen handlägger kulturbidragen till föreningar inom kulturområdet. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Föreningar och studieförbund kan söka bidrag till olika kulturprojekt. Anslaget är 500 tkr, varav 50 tkr till Fest i byn i Bro och 50 tkr till Kungskalaset i Kungsängen. Bidrag till studieförbund 300 tkr. Till kulturarrangemang finns 158 tkr anslaget För utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier finns 25 tkr anslaget. Till nationaldagsfirande finns 60 tkr anslaget. Mål Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande inom de konstnärliga uttrycken. Öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv.(kf) Kulturens roll i förskola och skola ska stärkas. Upplands-Bro kommun ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kulturaktiviteter. Uppdrag Stimulera föreningsarbetet för ökad mångfald. Utveckla och marknadsföra vår kulturhistoria, ta fram kartor och vägbeskrivningar och genomföra kulturvandringar.(kf) Utveckla Kvistaberg/Fiskartorpet tillsammans med näringsidkare och öppna området för allmänheten och besökare.(kf) Prestation/nyckeltal Under 2010 anordnades kulturupplevelser för åldrarna 0-17 år. Vilket ger 0,5 upplevelse per individ.

18 6 (8) BIBLIOTEK Ansvarsområde Kommunens biblioteksservice till allmänheten utgörs av två fysiska enheter, Kungängen och Bro bibliotek samt e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt via hemsidan, Dessutom tillhandahåller biblioteket service till Livgardet och till kommunens dagcentral. Nationella styrdokument De lagar och regler som är styrande inom kulturområdet är framför allt bibliotekslagen, SFS 1996:56. I den anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter genom att bland annat erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Även barn och ungdomar ska särskilt erbjudas tillgång till böcker, informationsteknik m m för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Mål Uppdrag Biblioteket är ett stöd i människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet Invånarna och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande (kf) Ökad tillgänglighet till bibliotekets service Samverka med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen Revidera Biblioteksplan för Upplands-Bro Prestation / Nyckeltal Antal lån i biblioteksverksamheten är 4,0/ år per invånare Antal fysiska besök på biblioteket beräknas bli ca Antal öppettimmar/vecka beräknas bli 76 timmar under september-maj Kostnad per invånare 281 kronor.

19 KULTURSKOLA Ansvarsområde Verksamheten består bl.a. av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto (8) Mål Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån vars och ens intresse och förutsättningar (kf) Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan. Uppdrag Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter. Kulturskolan ska sträva mot att tillhandahålla musikundervisning, teater och dans till alla barn som söker. Prestation/nyckeltal Antal elever i avgiftsbelagd undervisning: 450 Terminsavgift för den avgiftsbelagda undervisningen: 700 kr PRESTATION/NYCKELTAL Budget 2012 Budget 2011 Kultur- och Fritidsverksamhet Besök i badhuset inkl styrketräning Kostnad/invånare för föreningsstöd (inkl lokaler), kr Antalet bidragsberättigade barn- o ungdomsföreningar Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år) Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar Lån/invånare för biblioteksverksamheten 4,0 4,0 Antal fysiska besök på biblioteket Antal Öppettimmar per vecka under september-maj Kostnad per invånare Terminsavgift i kulturskolan, kr Elever i kulturskolans avgiftsbelagda undervisning Kulturupplevelser för åldrarna 0-17 år (0,5/individ)

20 8 (8) INVESTERINGSBUDGET (tkr) Rang Proj Benämning/ändamål Förslag 1 Reinvestering av inventarier/utrustning: 2012 Investering Årlig Driftkostnad Årlig Kapitaltjänst 2013 Investering Årlig Driftkostnad Årlig Kapitaltjänst Samlingslokaler Sporthallar Friluftsbad/elljusspår Idrottsplatser Bibliotek Kulturskolan Simhall RFID-teknik bibliotek, chip+larmbågar Jobbpaket om-/tillbyggnad K-ängens Sp Staket Bro IP Byte av lås i hela Brohuset Skateramp Klockardalen Kulturskolan omb omklr till rockrum Elbelysning till 3 km spår, Lillsjön Mobila scenvagnar Näridrottsplatser i Bro o Kungsängen Markarbeten Föreningshus mot sjösidan Summa totalt Kommentarer och motiveringar i förekommande fall: 1) Årligen behövs reinvestering av inventarier/utrustning för att bedriva bra verksamhet. Då reinvesteringar ej kunna ske tidigare år i den omfattning som behövts krävs extra pengar 2012 för att komma ikapp. 2) För att hänga med i teknikutvecklingen på biblioteken krävs att ny teknik installeras. Ligger rätt i tid att nu installera RFID-teknik innan biblioteket i Tibble flyttas till Kungsängen. Krävs bl a en omfattande gallring av bef bestånd. 3) Vid K-ängens sporthall har ridåväggar byts ut, ny energisnål belysning och redskapshissar monterats. För att slutföra projektet saknas 2,8 milj för tillbyggnad förråd mm. 4) Staket/nät behövs kompl till utomhusfotbollsplanerna 5) Låsen i hela Brohuset är slitna och behöver bytas ut. 6) De boende i Håbo-Tibble önskar en skateramp i Klockardalen. 7) Omklrum i g:la gymnastikhuset byggs om till rockrum med ny entré. 8) 3 km spåret vid Lillsjön behöver belysning för att kunna användas året om. 9) Mobil scenvagn behövs för olika aktiviteter i hela kommunen. 10) Näridrottsplats för spontana aktiviteter behövs i Bro och Kungsängen som kan användas av skolorna dagtid. Medfinansiär kan vara Idrottslyftet med statliga pengar. 11) Arbeten som kvarstår och som inte ingick i byggnation av Marint Föreningshus.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Biblioteket, Bro, kl 15.00 18.40, ajournering 17.55 18.05 Janne Stefanson (KD), ordförande Beslutande Kerstin Arvidsson (C), vice ordförande Naser Vukovic (S), andre vice ordförande

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:11 806 Avgifter och lokalhyror för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16 102 1 Avgifter och lokalhyror Dessa hyror och avgifter är fastställda med stöd

Läs mer

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016 Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter Innehåll Avgifter bad Hallstavik badhus...1 Hallstavik utomhusbad 2 Norrtälje badhus..3 Rimbo badhus..4 Simundervisning..5 Avgifter lokalhyra Hyresavgift kommunala

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.17

Laholms kommuns författningssamling 2.17 Laholms kommuns författningssamling 2.17 Hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m.; beslutade av kommunfullmäktige den 24 november 2015, 150 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler Fastställd Kommunfullmäktige 2016-06-20 81 Reviderad - Dnr 2016/00309 810 Om avgifter i kommunala anläggningar

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Avgifter 2014 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812

Avgifter 2014 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812 Familjebad (inklusive simhall) Bad, vuxna 65 Bad, ungdom (4-19 år), studerande, pensionärer 45 580 1320 2370 Årskort barn, ungdom (4-19 år), studerande, pensionärer

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Taxor och avgifter 2013

Taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter 2013 Personal/vaktmästarservice Vardagar 7-16 per tim 300 Övrig tid per tim 400 Inkl bil alla tider per tim 500 Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad

Läs mer

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunalt bidrag till föreningsverksamheten i Torsås kommun. Bidragsnormer fastställda av Torsås

Läs mer

Kultur & fritidsplan

Kultur & fritidsplan Kultur & fritidsplan 2015-2018 Målsättningsprogram för kommunstyrelsens kultur - och fritidsutskott, antaget i dess helhet av kultur och fritidsutskottet 2015-11-12 1(5) Innehåll Förord... 2 Allmänna mål

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01 Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-17 INNEHÅLL Prästängshallen...

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare

KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare KALLELSE 2012-08-21 1 (2) Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-08-21, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande Christine Lehtinen Sekreterare

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Kfn Sidan 1 av 85 2011-02-16. Ärende 1

Kfn Sidan 1 av 85 2011-02-16. Ärende 1 Kfn Sidan 1 av 85 2011-02-16 Ärende 1 Kfn Sidan 2 av 85 2011-02-16 Kfn Sidan 3 av 85 2011-02-16 Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Peter Ottosson 2011-02-01

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2016-04-12 INNEHÅLL OM AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER... 3 DEFINITIONER & FÖRKLARINGAR... 3 AVGIFTER... 4 Skollokaler... 4 Prästholmens

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Utredare: Marita Sirviö, 08-5782 9509 2013-01-22 Diarienr: 2012 KFN Kultur och fritidsnämnden Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1 KOMMUNKONTORET 2012-09-27 1 (7) Taxor för hyra av lokaler teknisk support för lokaler i, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen stadens idrottsanläggningar 1 Minustecknet innebär att det inte finns något

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Nilsson Bjervner Åsa Datum 2016-11-18 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Läs mer

Avgifter inom enheten för Fritid

Avgifter inom enheten för Fritid Avgifter inom enheten för Fritid 2011-10-13 Avbokningsavgift för betalande kund i hallar och planer 3 veckor innan bokningsdatum 25% av hyran 2 veckor innan bokningsdatum 50% av hyra 1 vecka innan bokningsdatum

Läs mer

Handlingar KFN au den 11 september Kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2012

Handlingar KFN au den 11 september Kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2012 Handlingar KFN au den 11 september Kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2012 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, 08-581 691 60 2012-08-23

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 201 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer