RenaRumNr Rena Zoner RENRUM UTHYRES KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 10-2013. Rena Zoner RENRUM UTHYRES 2 000 KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ WWW.V19.SE BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN"

Transkript

1 RenaRumNr BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Rena Zoner RENRUM UTHYRES För KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ information kontakta: Jimmie Hall Mob

2 ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål, med låsbara hjul och transparenta flikväggar. ESCO NordicSafe Super Silent Världens absolut tystaste säkerhetsbänk BSC Class II. Extremt låg ljudnivå med bibehållen säkerhet. D.v.s att inte som flertal andra tillverkare ha minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån. Utvändigt bredd 1200 mm anpassad till svensk laboratoriestandard. Certifierad enligt EN ESCO Mobil renluftsgarderob Sterilförvaring av renrumskläder. HEPA-filtren garanterar säker och steril förvaring av renrumskläderna. Lätt att hålla rent och organiserat. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål. LabRum, LabRum Klimat och AssabLab har gått tillsammans och heter nu LabRum. LabRum AB, SOLNA / STOCKHOLM - LabRum AB, MEDICON VILLAGE / LUND Tel:

3 Stuck with your old Particle Counter? Step into the future with Brookhaven!

4 V19.SE KVM RENRUM ISO KLASS 7 UTHYRES kvm kontor, lager och produktion. För mer information För information kontakta: Jimmie Hall Mob

5 INNEHÅLL NR 10 RenaRumNr BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Ledare sid 7 Rena Zoner RENRUM UTHYRES Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum. Rentforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan Rentforum s medgivande. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp Mobil: GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Anna Jemsö ANNONSER: Binh Tan KONTAKT: Rentforum AB Norrbäcksgatan Malmö Telefon: KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ För information kontakta: Jimmie Hall Mob DITT LAB - VÅRT JOBB 34 Nyheter i korthet sid 8 21 Månadens temaprofil sid Månadens tema sid Nyheter i korthet sid Tema Renrum sid Månadens produkt: Konsulter och tjänster sid Nyheter i korthet sid 40 BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: Fax: x 57 mm.indd :55:32 5

6 Maximum contamination control to lower costs! Wipe away your contamination The effects caused by inferior contamination control can be gigantic, and the bad-will it causes could affect your reputation and image long-term. However, with the correct approach to cleaning, you avoid threats caused by contamination and low quality cleaning. Two wipes types that cover your needs Vileda Professional cleanroom wiping range offers two types of wipes the microfibre based EvoControl and the polyester fibre based PolyControl. Both cloth types fulfil the highest demands of cleanroom wipes, plus EvoControl provides revolutionary wiping results thanks to its unique microfibre structure. See EvoControl video: vnvseukairi?rel=0 We know how to beat contamination! See the EvoControl video and you will understand the difference they make. Helping you make a difference. Read more at

7 LEDARE God Jul och Gott Nytt År! Äntligen säger vissa. Redan säger andra! Oavsett hur du ser på detta så är det snart dags för jul- och nyårshelgerna. Jag hoppas att du får sköna och behagliga dagar så att du kan komma tillbaka på det nya året med full energi! Tack alla som var med vid Tema Renrum 2013 Tema Renrum blev en dundersuccé. Aldrig förr har vi varit så många, totalt 210 personer! Att döma av enkätsvaren så var föreläsningarna, såväl som utställningen och den sociala samvaron mycket uppskattade. Vi ser redan fram emot Tema Renrum 2014, som även denna gång kommer att anordnas på Scandic Infra City i Upplands Väsby, den november 2014! Rena Zoner Temat för detta nummer av RenaRum är rena zoner. Dessa kan vara LAF-/UDF-, Säkerhetsbänkar och (eller) mer eller mindre helt förslutna system, så kallade Isolatorer/RABS. Vi har använt dessa för att ge en förstärkt renhet och dessutom ett skydd för operatörerna. I framtiden kommer de rena zonerna att få en allt mer betydande roll och jag tror att vi kommer att se fler och fler isolatorer istället för de öppna LAF-/UDF- och (eller) säkerhetsbänkar som används idag. Dags att standardisera stormar? Jag fastnade i förra veckan på Jylland i Danmark. Resan från Aarhus, som ska ta max 4 timmar tog nu istället 22 timmar. Plötsligt slog det mig att man inte har standardiserat namnen på stormar som drabbar oss. En storm kan täcka in ett antal länder och varje land namnger stormarna efter eget behag. Hela väntetiden i Danmark kallade man stormen Bodil, och när jag kom över Öresundsbron, försenad och utmattad, så hade den bytt namn till Sven. Således var det inte enbart namn som stormen bytt utan dessutom kön. Än en gång God Jul och Gott Nytt År! Matts med personal 7

8 HÄLSA Förordar behandling med Airsonett vid svår astma Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser i en nypublicerad rapport att landstingen nu kan överväga införande av behandling med Airsonett vid svår perenn allergisk astma. TLV har regeringens uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten. Patientnyttan bättre TLV bedömer, utifrån tillgängliga studier, att patientnyttan är bättre än jämförelsealternativet (enbart farmakologisk behandling) för de patienter som har svårast besvär med allergisk astma. Detta då behandlingen förbättrar livskvaliteten för individer med kraftiga begränsningar i sin vardag. TLV konstaterar att behandlingen förefaller vara kostnadseffektiv och anser att hälso- och sjukvårdens huvudmän (i huvudsak landstingen) därför kan överväga införande av behandlingsmetoden. Vi är övertygade om att TLVs positiva utvärdering kommer att bidra till att fler astmapatienter får möjlighet att leva normala liv med hjälp av Airsonett. Redan idag används Airsonett av flera hundra patienter, varav över 90 procent har uppvisat goda behandlingsresultat, säger Magnus Lundberg, ordförande i Airsonett AB. Från Astma- och Allergiförbundet välkomnar vi TLVs rapport. Ofullständigt kontrollerad allergisk astma orsakar stort lidande och det är angeläget att samtliga landsting erbjuder likvärdiga möjligheter för de patienter som kan dra nytta av behandlingen, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astmaoch Allergiförbundet. Källa: Airsonett 8 RenaRum 10/2013

9 HÄLSA E-cigaretter är inte godkända som läkemedel Läkemedelsverket har med stöd i läkemedelslagen bedömt att e-cigaretter med nikotin ska klassas som läkemedel, vilket innebär att försäljningen är otillåten då inga sådana produkter idag är godkända läkemedel. Det förbud som myndigheten har utfärdat mot ett företag har överklagats, vilket inte ska tolkas som att produkterna har fått ett godkännande. Läkemedelsverket utfärdade den 4 oktober 2013 ett förbud för ett företag att sälja e-cigaretter som innehåller nikotin. Beslutet grundar sig på att produkten har en farmakologisk effekt och en medicinsk användning. Sådana produkter regleras Fakta av läkemedelslagen och innebär att Läkemedelsverkets godkännande krävs innan de får säljas. Verksamheten får fortsätta via inhibition Företaget har överklagat beslutet och under pågående process får Lagar och regler för läkemedel Läkemedelslagen (1992:859) innehåller de grundläggande bestämmelserna om läkemedelshantering i Sverige. Förenklat uttryckt innebär lagtexten att till läkemedel räknas: alla ämnen som påstås kunna användas för att behandla eller förebygga sjukdomar hos människor och djur samt alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar hos människor och djur. Ett läkemedel får enligt 5 läkemedelslagen säljas först sedan det godkänts eller registrerats. verksamheten fortsätta då domstolen även beslutat om så kallad inhibition. Detta har delvis misstolkats som att e-cigaretter efter domstolens beslut är godkända att sälja i Sverige. Domstolens beslut om inhibition innebär inte att Läkemedelsverkets beslut har upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Processen pågår alltså fortfarande och avgörs först när domen faller. Den pågående marknadsföringen av e-cigaretter, i kombination med missförstånd av domstolens inhibitionsbeslut, gör att försäljningen snabbt kan öka. Ingen kontroll har dock gjorts om produkterna är säkra att 9

10 använda för t.ex. rökavvänjning. Skolpersonal har också uppmärksammat Läkemedelsverket på att barn använder produkterna och Giftinformationscentralen har noterat flera fall om barn som har fått förgiftningssymtom. EU ska besluta Ytterligare en bidragande orsak till oklarheter i frågan är EU:s pågående förhandlingar om ett nytt tobaksdirektiv. EUparlamentet har röstat om olika förslag som antingen föreslår att e-cigaretter med nikotin ska regleras som läkemedel eller enligt en egen typ av reglering. Men innan något beslut om ett nytt EU-direktiv har fattats och trätt i kraft gäller fortfarande läkemedelslagen. Källa: Läkemedelsverket Fakta E-cigaretter med nikotin är vanligtvis läkemedel E-cigaretter och påfyllandsvätskor är idag vanliga på den svenska marknaden. Läkemedelsverket får varje dag frågor om e-cigaretter och vill därför informera om att e-cigaretter med nikotin vanligtvis är läkemedel. Inga e-cigaretter och påfyllnadsvätskor innehållande nikotin är godkända läkemedel i Sverige i dagsläget. Läkemedelsverket har fått in flera rapporter från kommuner och allmänhet om att vissa e-cigaretter och vätskor till e-cigaretter innehåller nikotin. Att sälja produkter som innehåller nikotin är förenat med särskilda lagar och regler. Vad är en e-cigarett? E-cigaretter, eller elektroniska cigaretter, består vanligtvis av en cigarettformad metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller ampull. Vätskan innehåller olika lösningsmedel, smakämnen och ibland nikotin. När man använder e-cigaretten glöder den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in, nikotinet tas upp i munnen och lungorna och går sedan ut i blodomloppet. Varför kan e-cigaretter vara läkemedel? Nikotin har en välkänd farmakologisk verkan i kroppen och det finns godkända läkemedel som innehåller nikotin. E-cigaretter, ampuller och påfyllnadsvätskor som innehåller nikotin bedöms ofta vara läkemedel och lyder då under läkemedelslagen. I dag finns det inga e-cigaretter med nikotin som är godkända läkemedel i Sverige. Försäljning av e-cigaretter och vätskor med nikotin kan därför bryta mot läkemedelslagen eftersom läkemedel inte får säljas innan det godkänts eller registrerats. E-cigaretter och påfyllnadsvätskor utan nikotin omfattas inte av läkemedelslagen. Produkter som innehåller tobak, som t.ex. vanliga cigaretter och snus, omfattas inte av läkemedelslagstiftningen utan regleras av tobakslagstiftningen. Rekvisita till Renrum! INREM AB Handskar Skor Kläder Svabbar Torkdukar Moppar

11 Sahlgrenska-Medicinarberget Foto: Ann-Louise Leikin SJUKVÅRD Sahlgrenska navet i Life Scienceutveckling En gemensam plattform för sjukvård, forskning, innovation och ett utökat samarbete kring Life Scienceutvecklingen i Göteborg. Det kan bli verklighet när Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med bland andra Göteborgs Stad skapar en ny arena kring dessa frågor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillsammans med företaget SveaNor Fastigheter AB kommit överens om att utveckla ett idékoncept när det gäller att samverka kring sjukvård, forskning, utbildning, utveckling och innovation. I konceptet ryms även en idé om infrastrukturen kring Per Dubbsgatan, vägen som effektivt avskiljer Sahlgrenska sjukhuset från de delar av Göteborgs universitet som är beläget på Medicinarberget. Verksamhet före infrastruktur Väsentligt i projektet är att det ska gynna verksamheterna och utvecklingen på både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och universitetet. Det ska också främja näringslivet, skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och få till en bra kreativ plats i området. Under två år ska sjukhuset tillsammans med det norska bolaget nu ta fram ett koncept där man i första hand utgår från verksamheterna vad innehållet ska vara, vilka aktörer som är delaktiga och hur det ska gå till. Därefter kommer man att titta på själva infrastrukturen. Hur byggnaderna ser ut, hur dessa är inredda och hur de ligger i förhållande till andra verksamheter. Målet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att öka förutsättningarna att på sikt bli 11

12 ett av Europas ledande universitetssjukhus. Genom att skapa denna gemensamma plattform kan sjukhuset bli en stark partner gentemot externa aktörer inom näringsliv, sjukvård och akademi på såväl nationell som internationell nivå. Ur nationell synvinkel har vi redan ett gott samarbete med akademin, vi går åt samma håll när det gäller att gemensamt driva forskning och utveckling, säger Lars Grip, FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En viktig uppgift för ett universitetssjukhus, utöver sjukvård, är forskning och utbildning. Det syns inte minst genom att vi har många medarbetare på sjukhuset som även är anställda på universitetet. Vi delar också många lokaler, men Per Dubbsgatan är en barriär som försvårar samarbetet. FOUU-direktör Lars Grip Foto: Marie Ullnert Utveckla behandlingsmetoder Life Science är viktigt för sjukvården som hela tiden behöver utveckla sina behandlingsmetoder, få tillgång till bättre mediciner, bättre medicintekniska produkter osv. Men det är inte enbart Universitetssjukhuset som ser positivt på projektet. Christina Johnsson, direktör på fastighetskontoret i Göteborgs Stad, är också nöjd med utvecklingen. Det här är resultatet av ett samtal som startade på fastighetsmässan mipim i Cannes i Frankrike 2012, säger hon. Det är många tankar och förslag som har stötts och blötts innan vi kom hit där vi är nu och det har varit en spännande tid. Utifrån ett näringslivsperspektiv är detta ett unikt tillfälle att utveckla Life Scienceområdet och vi på fastighetskontoret är glada över att kunna Fakta Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården. bidra till den här utvecklingen av staden. Vi tecknade en avsiktsförklaring med SveaNor Fastigheter AB tidigare i år just med syftet att utveckla området. Ytterligare en positiv sak med projektet är att vi prövar möjligheten till att bygga ett antal student- och forskarbostäder inom programområdet. Det finns nu ett behov av att återskapa en nära samverkan mellan universitet/akademin, sjukvård och industri/näringsliv för att driva utvecklingen framåt. Göteborgs Stad äger marken vid Per Dubbsgatan. En trafikutredning ska ge svar på om det finns möjlighet att brygga över den hårt trafikerade vägen där det varje dygn passerar fordon tätt inpå byggnaderna på området, exempelvis vid Jubileumskliniken. Det finns flera alternativ till hur man fysiskt kan binda samman områdena på de båda sidorna av Per Dubbsgatan. Ett exempel är en tunnel som leder ner trafiken under jord eller en vägdragning runt om. Inget är bestämt än, den pågående trafikutredningen kommer att ligga till grund för beslutet. Källa: Sahlgrenska Sjukhuset 12

13 Aseptic Processing med Gordon Farquharson Vi är stola att kunna presentera denna nya kurs i aspetisk tillverkning under en dag Kursen leds av Gordon Farquharson, som är en av de ledande experterna inom området aseptik, läkemedelstillverkning, standarder och normer 24 mars i Malmö Kursstart och avslutning Kursavgift: SEK 8.250:- (ex moms) I kursavgiften ingår kursmaterial, kursintyg samt kaffe och lunch Innehåll / Content: Risk assessment what, where, how? Cleanroom vs RABS vs Isolators Where/what is GMP compliant now? Annex 1 big issues Rapid methods The future of EM programmes People the most challenging variable, managing the risks Aseptic Processing with Gordon Farquharson We are pleased to announce a new one-day training course on aseptic processeing The course is presented by Gordon Farquharson, one of the leading experts on aseptic processing, pharmaceutical production, standards and norms 24 mars i Malmö The course starts at and ends at Course fee: SEK 8.250:- (ex VAT) The course fee includes course materials, certi cate coffee and lunch Anmälan/Registration - Contact Matts Ramstorp +46 (0)

14 HÄLSA Kan man träna vid förkylning? Apoteket har frågat drygt 1000 svenskar som tränar regelbundet hur de ställer sig till träning i förkylningstider. Undersökningen visar att 8 av 10 avstår att träna vid förkylning, samtidigt som det finns en stor osäkerhet om vad som gäller. Därför lanserar Apoteket sajten kanjagträna.se som ger svar på de vanligaste frågorna kring träning och förkylning. Närmare hälften av de tränande svenskarna känner sig osäkra kring om man kan träna med förkylningssymptom. Osäkerheten är störst bland de i åldersgruppen år. Denna grupp söker i första hand råd hos familjen kring vad som gäller (46 %), strax därefter kommer sökning på nätet (40 %) och vänner (33 %). De vanligaste förkylningssymptomen som gör att man skippar träningen är: Feber 93 % Halsont 78 % Allmän sjukdomskänsla 62 % Hosta 55 % Huvudvärk 41 % 6 av 10 gör något aktivt för att undvika förkylningar. Handhygienen och kosttillskott är de vanligaste åtgärderna för att förebygga en förkylning. 91 % tvättar händerna, 44 % använder handsprit och 30 % äter kosttillskott. Apoteket lanserar kanjagträna.se När det kommer till osäkerheten om man kan träna eller inte handlar det inte bara om förkylning. Inte mindre än en fjärdedel av svenskarna har någon gång avstått att träna på grund av att de har varit bakis. För att hjälpa alla osäkra har Apoteket tagit fram sajten se som ger allmänna råd kring några av våra vanligaste träningsfrågor. Undersökningen är gjord av Novus Opinion på uppdrag av Apoteket AB personer som tränar regelbundet har svarat på undersökningen. Källa: Apoteket AB. 14

15 LÄKEMEDEL Bidrar till djurfria tester SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har, som enda svenska labb, utsetts att vara med i EU-NETVAL, ett nystartat europeiskt nätverk av laboratorier för validering av djurfria testmetoder. Nätverket EU-NETVAL är ett led i EU:s arbete med att ersätta djurtester. Som medlem kan SP bidra till att det tas fram tillförlitliga djurfria testmetoder. Djurfria testmetoder är naturligtvis att föredra av etiska skäl, men de kan också innebära möjligheter till snabbare och enklare produktutveckling för företag. Det kan handla om exempelvis läkemedel, vaccin, medicintekniska produkter och kosmetika. För kosmetikföretag är det dessutom en förutsättning för att kunna lansera säkra produkter på marknaden eftersom de numera inte får använda sig av djurtester, säger Benny Lyvén, sektionschef på SP. Idag finns bara 14 medlemmar i NETVAL och det ställs höga krav på laboratorierna när det gäller kompetens, utrustning och kvalitetssystem. SP:s cellodlingslaboratorium är godkänt enligt GLP, Good Laboratory Practice, vilket är ett internationellt kvalitetssystem för icke-kliniska säkerhetsstudier. Källa: SP 15

16 MÅNADENS TEMAPROFIL Johan Ramstorp föddes in i renrummet Du är månadens temaprofi l. Kan du berätta lite om dig själv för våra läsare? 16 Absolut! Jag är en glad kille på 28 vårar och har sedan drygt ett år arbetat heltid på Rentforum.se och BioTekPro. Min bakgrund är att jag tog examen från mina ekonomistudier 2009 och har drivit mitt egna ekonomikonsultföretag fram tills Jag är i princip infödd i renrumsvärlden, även om jag inte valde samma väg som Matts, så jag har fått höra mycket i mitt liv om problematiken med renrum och hygien och tycker att renhet är ett spännande ämne då det inte är ett absolut begrepp. Hur kommer det sig att du gav dig in i familjeföretaget? Är målet att ta över efter Matts? Att ta över efter Matts som guru inom renhet och hygien är svårt med tanke på att jag är ekonom och inte har den kompetensen, men min passion är affärsutveckling så målet har varit att se till att koncernen är förberedd för framtiden. Jag har inlett ett förändringsarbete som kommer att fortsätta kontinuerligt, varit chef för Nordic Hygiene Expo samtidigt som vi jobbat med vårt nya koncept som kommer att revolutionera kompetensutvecklingen i renrumsvärlden. Nytt koncept? Ja, efter att ha lyssnat på hur Matts upplevde att branschen förändrats så kände jag att det saknades flexibilitet i utbildningstillfällena och att Matts tyvärr inte kan vara överallt hela tiden. Så, en fredagseftermiddag för 1,5 år sedan, fick jag en idé om hur vi skulle kunna bredda vår verksamhet genom att kunna erbjuda Matts kunskap till fler och komplettera våra befintliga kurser via online-utbildningar, eller så kallat e-learning/e-kurser. På så sätt kan alla som behöver utbildas få tillgång till Matts kompetens genom några klick, när det passar respektive kursdeltagare. Vi är just nu i skedet att testa vår första kurs, Praktisk GMP vid Renrumsarbete 2014, och kommer att lansera vårt nya koncept, M Clean Education, i början av 2014.

17 Är e-learning framtiden, eller ska man se det som ett komplement till de traditionella klassrumsutbildningarna? E-learning är verkligen framtiden, men framförallt som ett komplement till vanliga utbildningar. Att ersätta en fysisk utbildning där man kan få direkt feedback m.m. med en e-kurs är inte helt lätt. Men däremot att komplettera, t.ex. om någon inte kan närvara när Matts är på plats och utbildar, eller om man har nyanställda som behöver utbildas direkt, så är e-learning verkligen rätt väg. Dessutom kan man få en helt annan kontinuitet med e-learning då man t.ex. kan dela upp kompetensutvecklingen så att man tar en kortare kurs varje vecka. Tanken på att alltid ha Matts kompetens tillgänglig för sin personal, till ett bra pris, måste kännas minst sagt lockande! Vad tror du om framtidens utbildningsbehov och krav vid arbete i renrumsmiljöer? Jag är ju en ekonom som fått all min renrumskunskap och utbildning av nordens guru i renrumskunskap och från mitt perspektiv så upplever jag framförallt hur viktigt det är och kommer att vara med motivation hos personalen samt repetition. Oavsett hur bra rutiner och instruktioner man har så är det mänskligt att börja tumma på hur man gör för att det "alltid brukar gå bra", framförallt när allt blir mer och mer automatiserat. Att vara motiverad är lättare om man förstår varför man ska agera på ett visst sätt och varför rutinerna finns och måste följas. Med kontinuerlig utbildning så påminns man om syftet med rutinerna och reglerna, och därigenom säkras att produkten, processen och (eller) personalen fortsätter att skyddas från föroreningar, då man vet att personalen har den rätta kompetensen. Jag tror att utbildning som inte bara säger hur du ska göra utan även varför, ger en bra grund för personal som arbetar i renrum. Renrumsutbildningar Online Kurstillfällen: När det passar er! LANSERING 2014 Om ni vill veta mer och/eller är intresserade av att ingå i vår testgrupp: Skicka ett mail till M Clean Education är en del av Mcleaned AB som ägs av BioTekPro AB 17

18 MIKRO- BIOLOGI Bekämpar besvärliga bakterier SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har fått EU-anslag för att utveckla en ny typ av antibiotika. Målet är att minska problem med utveckling av resistenta bakterier och hitta nya behandlingsstrategier mot svåra infektionssjukdomar. Ett stort och växande problem för sjukvården i hela världen är att många bakterier utvecklar resistens och inte längre går att behandla med traditionell antibiotika. Nya strategier för att behandla infektionssjukdomar och drastiskt minska användningen av traditionell antibiotika är därför extremt viktigt för framtiden. I EU-projektet FORMAMP (Innovative Nanoformulation of Antimicrobial Peptides to Treat Bacterial Infectious Diseases) ska ett forskarlag, koordinerat av SP, ta fram nya strategier för behandling av infektioner. Totalt ska 16 partners jobba i projektet som har en totalbudget på drygt 90 Mkr och löper över fyra år. Forskarna ska bland annat utveckla olika nanoformuleringar som bärare av antimikrobiella peptider. Dessa peptider är väldigt effektiva mot bakterier och verkar med en helt annan mekanism än traditionell antibiotika. Det gör att risken för utveckling av resistenta bakterier minskar drastiskt. Men hjälp av nanoformuleringarna kan man öka effektiviteten på peptiderna. Längre fram i projektet ska vi utveckla de mest lovande systemen till funktionella läkemedel för att behandla infektioner i sår och brännskadad hud samt för att behandla svårbotade lungsjukdomar som cystisk fibros och tuberkulos. De kräver i dag stora mängder av traditionell antibiotika, säger Helena Bysell, forskare vid SP och projektkoordinator. Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fakta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. 18

19 Säkra personalens Bergström & Hellqvist MMXIII - Form: Trycksaken i Uppsala - Foto: istockphoto.com/livingimages kompetens när och var ni vill. Komplettera med våra onlineutbildningar:

20 HÄLSA Kvinnor och unga besväras mest av förkylningar 20

21 Hösten och vintern är högsäsong för förkylningar. Nio av tio svenskar är förkylda minst en gång varje år. Kvinnor och unga är genomgående mer besvärade av sin förkylning och be handlar sig dessutom mer än vad män gör. Men nästan en tredjedel av svenskarna vet inte hur de smittas. Det visar bland annat en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av bioteknikföretaget Enzymatica. De flesta svenskar blir sjuka när vi återgår till våra arbetsplatser, dagis, skolan eller åker kollektivt. Att vi spenderar mer tid inomhus gör att de hundratals virus som ständigt är i omlopp sprids och det är lätt att smittas. Trots det är det få som vet hur de smittas, och över hälften behandlar sin förkylning med värktabletter. Det visar resultaten av en undersökning genomförd av Novus baserad på intervjuer. Undersökningen visar att kvinnor och yngre personer genomgående är mer besvärade av sin förkylning. Bland de nio symtom som oftast förknippas med förkylningar graderade kvinnor samtliga som jobbigare än vad männen gjorde. Kvinnor svarar framförallt oftare täppt näsa. Samtidigt är kvinnor bättre på att behandla sina symptom än vad män är. Kvinnor och män bedömer däremot att de är förkylda lika ofta, i snitt 2,1 gånger per år, medan små barn kan drabbas av betydligt fler förkylningar. Enligt undersökningen blir målgruppen, år oftare förkyld än övriga målgrupper, totalt drabbas de av fem eller fler förkylningar per år. Upplevelsen av att vara förkyld varierar från person till person, kanske hör kvinnors och ungas upplevda besvär ihop med en ökad press från arbetsplats och samhälle, att det inte är lika självklart för den gruppen att tillåta sig själv att gå ner i varv och låta kroppen vila, säger Mats Clarsund, Forskningschef på Enzymatica. Eftersom förkylningar många gånger drabbar en stor del av befolkningen under samma period blir den även en samhällskostnad, genom att den korta sjukfrånvaron ökar, samtidigt som förkylningar är den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro och representerar drygt 30 % av alla sjukskrivningar. Undersökningen visar även att boende i Stockholm lider mer av hosta och trötthet än i övriga delar av landet. Nästan hälften av Stockholmarna svarar hosta och trötthet som förkylningssymptom. Svenskarna uppger att de främst smittas av en förkylning via en familjemedlem och/eller en kollega. Undersökningen visar även att nästan en tredjedel (32 %) av svenskarna inte vet hur de smittas. Det finns en stor okunskap om hur förkylningar smittar. Trots att förkylning är så vanligt är det många som inte vet hur man förebygger eller smittas av förkylning. Följden blir att fler Fakta Om Förkylning Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsan, munhålan och svalget. Vanliga symptom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till bilden och en vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar. Enligt Enzymaticas undersökning drabbas man i genomsnitt av cirka 2 förkylningar per år, medan små barn kan drabbas av betydligt fler. Förkylning orsakar också samhällsekonomiska kostnader genom att den korta sjukfrånvaron ökar, samtidigt är förkylningar den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro och representerar drygt 30 % av alla sjukskrivningar. smittas, säger läkare Ulla Karin Persson på Braehälsan i Eslöv. De vanligaste förkylningssymptomen som uppges är täppt näsa (57 %), följt av halsont (50 %) och rinnande näsa (48 %). Undersökningen visar även att boende i Stockholm lider mer av hosta och trötthet än i övriga delar av landet. Stockholmarna använder mest värktabletter Åtta av tio svenskar behandlar sin förkylning på något sätt. Den vanligaste behandlingen är att använda värktabletter (51 %) eller nässpray (48 %). Stockholmarna behandlar även sin förkylning i större utsträckning, då främst i form av värktabletter och huskurer. Källa: Enzymatica AB 21

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR

RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR RenaRumNr 5-2013 Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar.

Läs mer

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN RenaRumNr 5 2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN MÅNADS TEMA Vävnadsinrättningar PERFECT CARE WITH PERFECT AIR Nytt förtroende för Avidicare AB Avidicare AB fick förtroendet att leverera 42 stycken

Läs mer

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala RenaRumNr 3-2012 Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31 LabRum Klimat Extremt låg ljudnivå Minimal energiförbrukning

Läs mer

RenaRumNr 2-2011. Månadens tema: mikrobiologi

RenaRumNr 2-2011. Månadens tema: mikrobiologi RenaRumNr 2-2011 Månadens tema: mikrobiologi Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Månadens tema: Rengöring och desinfektion RENRUM UTHYRES För 2 000 KVM ISO KLASS 7 information kontakta: Jimmie Hall Mob 0709-50 25 55 jimmie.hall@treal.se

Läs mer

RenaRumNr 7-2011 SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 7-2011 SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 7-2011 Månadens tema: SJUKHUS 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com LabRum Klimat www.labrumklimat.com

Läs mer

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 RenaRumNr 4-2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Nordic Hygiene Expo FÖRSTUDIE PROJEKTERING RÅDGIVNING VALIDERING UPPFÖLJNING www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 Ny portabel luftprovtagare -

Läs mer

RenaRumNr 1-2013. Månadens tema: MEDICAL DEVICE

RenaRumNr 1-2013. Månadens tema: MEDICAL DEVICE RenaRumNr 1-2013 Månadens tema: MEDICAL DEVICE Erbjudandet gäller t o m 2013-02-28 LabRum Klimat Extremt låg ljudnivå Minimal energiförbrukning www.labrumklimat.com NORDIC SAFE klass II Säkerhetsbänk anpassad

Läs mer

RenaRumNr 10-2010. Månadens tema: Rena zoner

RenaRumNr 10-2010. Månadens tema: Rena zoner RenaRumNr 10-2010 Månadens tema: Rena zoner Fler nyheter på www.rentforum.se Ledare Vilket mottagande! F örra numret av RenaRum trycktes i pappersformat för första gången och delades ut till alla deltagare

Läs mer

RenaRumNr 9-2011 RENRUM. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 9-2011 RENRUM. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 9-2011 Månadens tema: RENRUM 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com LabRum Klimat www.labrumklimat.com

Läs mer

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device RenaRumNr 1-2011 Månadens tema: medical device Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- E-cigarett - är det en bra rökavvänjningsmetod? Svårläkta sår Sötningsmedel - ny studie Annons Distriktssköterskeföreningen

Läs mer

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 10-2011 Månadens tema: RENA ZONER 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com Erbjudandet gäller t o m

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Inför valet: Hur ser partierna på läkemedelsbranschen? Nordic Drugs - Vi vill bli ledande inom speciality pharma nummer 3/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0 LCHF Sweden AB - världens hälsosammaste företag Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB Emission 1 Memorandum Version 1.0 Om LCHF Sweden AB LCHF Sweden AB grundades 2009 av Lars-Erik Litsfeldt, Erik

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS JUNI 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS Life science laddar för REVANSCH EFTER ÅR AV MOTVIND ÄR VÄNDNINGEN

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer