RenaRumNr Rena Zoner RENRUM UTHYRES KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 10-2013. Rena Zoner RENRUM UTHYRES 2 000 KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ WWW.V19.SE BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN"

Transkript

1 RenaRumNr BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Rena Zoner RENRUM UTHYRES För KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ information kontakta: Jimmie Hall Mob

2 ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål, med låsbara hjul och transparenta flikväggar. ESCO NordicSafe Super Silent Världens absolut tystaste säkerhetsbänk BSC Class II. Extremt låg ljudnivå med bibehållen säkerhet. D.v.s att inte som flertal andra tillverkare ha minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån. Utvändigt bredd 1200 mm anpassad till svensk laboratoriestandard. Certifierad enligt EN ESCO Mobil renluftsgarderob Sterilförvaring av renrumskläder. HEPA-filtren garanterar säker och steril förvaring av renrumskläderna. Lätt att hålla rent och organiserat. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål. LabRum, LabRum Klimat och AssabLab har gått tillsammans och heter nu LabRum. LabRum AB, SOLNA / STOCKHOLM - LabRum AB, MEDICON VILLAGE / LUND Tel:

3 Stuck with your old Particle Counter? Step into the future with Brookhaven!

4 V19.SE KVM RENRUM ISO KLASS 7 UTHYRES kvm kontor, lager och produktion. För mer information För information kontakta: Jimmie Hall Mob

5 INNEHÅLL NR 10 RenaRumNr BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Ledare sid 7 Rena Zoner RENRUM UTHYRES Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum. Rentforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan Rentforum s medgivande. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp Mobil: GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Anna Jemsö ANNONSER: Binh Tan KONTAKT: Rentforum AB Norrbäcksgatan Malmö Telefon: KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ För information kontakta: Jimmie Hall Mob DITT LAB - VÅRT JOBB 34 Nyheter i korthet sid 8 21 Månadens temaprofil sid Månadens tema sid Nyheter i korthet sid Tema Renrum sid Månadens produkt: Konsulter och tjänster sid Nyheter i korthet sid 40 BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: Fax: x 57 mm.indd :55:32 5

6 Maximum contamination control to lower costs! Wipe away your contamination The effects caused by inferior contamination control can be gigantic, and the bad-will it causes could affect your reputation and image long-term. However, with the correct approach to cleaning, you avoid threats caused by contamination and low quality cleaning. Two wipes types that cover your needs Vileda Professional cleanroom wiping range offers two types of wipes the microfibre based EvoControl and the polyester fibre based PolyControl. Both cloth types fulfil the highest demands of cleanroom wipes, plus EvoControl provides revolutionary wiping results thanks to its unique microfibre structure. See EvoControl video: vnvseukairi?rel=0 We know how to beat contamination! See the EvoControl video and you will understand the difference they make. Helping you make a difference. Read more at

7 LEDARE God Jul och Gott Nytt År! Äntligen säger vissa. Redan säger andra! Oavsett hur du ser på detta så är det snart dags för jul- och nyårshelgerna. Jag hoppas att du får sköna och behagliga dagar så att du kan komma tillbaka på det nya året med full energi! Tack alla som var med vid Tema Renrum 2013 Tema Renrum blev en dundersuccé. Aldrig förr har vi varit så många, totalt 210 personer! Att döma av enkätsvaren så var föreläsningarna, såväl som utställningen och den sociala samvaron mycket uppskattade. Vi ser redan fram emot Tema Renrum 2014, som även denna gång kommer att anordnas på Scandic Infra City i Upplands Väsby, den november 2014! Rena Zoner Temat för detta nummer av RenaRum är rena zoner. Dessa kan vara LAF-/UDF-, Säkerhetsbänkar och (eller) mer eller mindre helt förslutna system, så kallade Isolatorer/RABS. Vi har använt dessa för att ge en förstärkt renhet och dessutom ett skydd för operatörerna. I framtiden kommer de rena zonerna att få en allt mer betydande roll och jag tror att vi kommer att se fler och fler isolatorer istället för de öppna LAF-/UDF- och (eller) säkerhetsbänkar som används idag. Dags att standardisera stormar? Jag fastnade i förra veckan på Jylland i Danmark. Resan från Aarhus, som ska ta max 4 timmar tog nu istället 22 timmar. Plötsligt slog det mig att man inte har standardiserat namnen på stormar som drabbar oss. En storm kan täcka in ett antal länder och varje land namnger stormarna efter eget behag. Hela väntetiden i Danmark kallade man stormen Bodil, och när jag kom över Öresundsbron, försenad och utmattad, så hade den bytt namn till Sven. Således var det inte enbart namn som stormen bytt utan dessutom kön. Än en gång God Jul och Gott Nytt År! Matts med personal 7

8 HÄLSA Förordar behandling med Airsonett vid svår astma Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser i en nypublicerad rapport att landstingen nu kan överväga införande av behandling med Airsonett vid svår perenn allergisk astma. TLV har regeringens uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten. Patientnyttan bättre TLV bedömer, utifrån tillgängliga studier, att patientnyttan är bättre än jämförelsealternativet (enbart farmakologisk behandling) för de patienter som har svårast besvär med allergisk astma. Detta då behandlingen förbättrar livskvaliteten för individer med kraftiga begränsningar i sin vardag. TLV konstaterar att behandlingen förefaller vara kostnadseffektiv och anser att hälso- och sjukvårdens huvudmän (i huvudsak landstingen) därför kan överväga införande av behandlingsmetoden. Vi är övertygade om att TLVs positiva utvärdering kommer att bidra till att fler astmapatienter får möjlighet att leva normala liv med hjälp av Airsonett. Redan idag används Airsonett av flera hundra patienter, varav över 90 procent har uppvisat goda behandlingsresultat, säger Magnus Lundberg, ordförande i Airsonett AB. Från Astma- och Allergiförbundet välkomnar vi TLVs rapport. Ofullständigt kontrollerad allergisk astma orsakar stort lidande och det är angeläget att samtliga landsting erbjuder likvärdiga möjligheter för de patienter som kan dra nytta av behandlingen, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astmaoch Allergiförbundet. Källa: Airsonett 8 RenaRum 10/2013

9 HÄLSA E-cigaretter är inte godkända som läkemedel Läkemedelsverket har med stöd i läkemedelslagen bedömt att e-cigaretter med nikotin ska klassas som läkemedel, vilket innebär att försäljningen är otillåten då inga sådana produkter idag är godkända läkemedel. Det förbud som myndigheten har utfärdat mot ett företag har överklagats, vilket inte ska tolkas som att produkterna har fått ett godkännande. Läkemedelsverket utfärdade den 4 oktober 2013 ett förbud för ett företag att sälja e-cigaretter som innehåller nikotin. Beslutet grundar sig på att produkten har en farmakologisk effekt och en medicinsk användning. Sådana produkter regleras Fakta av läkemedelslagen och innebär att Läkemedelsverkets godkännande krävs innan de får säljas. Verksamheten får fortsätta via inhibition Företaget har överklagat beslutet och under pågående process får Lagar och regler för läkemedel Läkemedelslagen (1992:859) innehåller de grundläggande bestämmelserna om läkemedelshantering i Sverige. Förenklat uttryckt innebär lagtexten att till läkemedel räknas: alla ämnen som påstås kunna användas för att behandla eller förebygga sjukdomar hos människor och djur samt alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar hos människor och djur. Ett läkemedel får enligt 5 läkemedelslagen säljas först sedan det godkänts eller registrerats. verksamheten fortsätta då domstolen även beslutat om så kallad inhibition. Detta har delvis misstolkats som att e-cigaretter efter domstolens beslut är godkända att sälja i Sverige. Domstolens beslut om inhibition innebär inte att Läkemedelsverkets beslut har upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Processen pågår alltså fortfarande och avgörs först när domen faller. Den pågående marknadsföringen av e-cigaretter, i kombination med missförstånd av domstolens inhibitionsbeslut, gör att försäljningen snabbt kan öka. Ingen kontroll har dock gjorts om produkterna är säkra att 9

10 använda för t.ex. rökavvänjning. Skolpersonal har också uppmärksammat Läkemedelsverket på att barn använder produkterna och Giftinformationscentralen har noterat flera fall om barn som har fått förgiftningssymtom. EU ska besluta Ytterligare en bidragande orsak till oklarheter i frågan är EU:s pågående förhandlingar om ett nytt tobaksdirektiv. EUparlamentet har röstat om olika förslag som antingen föreslår att e-cigaretter med nikotin ska regleras som läkemedel eller enligt en egen typ av reglering. Men innan något beslut om ett nytt EU-direktiv har fattats och trätt i kraft gäller fortfarande läkemedelslagen. Källa: Läkemedelsverket Fakta E-cigaretter med nikotin är vanligtvis läkemedel E-cigaretter och påfyllandsvätskor är idag vanliga på den svenska marknaden. Läkemedelsverket får varje dag frågor om e-cigaretter och vill därför informera om att e-cigaretter med nikotin vanligtvis är läkemedel. Inga e-cigaretter och påfyllnadsvätskor innehållande nikotin är godkända läkemedel i Sverige i dagsläget. Läkemedelsverket har fått in flera rapporter från kommuner och allmänhet om att vissa e-cigaretter och vätskor till e-cigaretter innehåller nikotin. Att sälja produkter som innehåller nikotin är förenat med särskilda lagar och regler. Vad är en e-cigarett? E-cigaretter, eller elektroniska cigaretter, består vanligtvis av en cigarettformad metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller ampull. Vätskan innehåller olika lösningsmedel, smakämnen och ibland nikotin. När man använder e-cigaretten glöder den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in, nikotinet tas upp i munnen och lungorna och går sedan ut i blodomloppet. Varför kan e-cigaretter vara läkemedel? Nikotin har en välkänd farmakologisk verkan i kroppen och det finns godkända läkemedel som innehåller nikotin. E-cigaretter, ampuller och påfyllnadsvätskor som innehåller nikotin bedöms ofta vara läkemedel och lyder då under läkemedelslagen. I dag finns det inga e-cigaretter med nikotin som är godkända läkemedel i Sverige. Försäljning av e-cigaretter och vätskor med nikotin kan därför bryta mot läkemedelslagen eftersom läkemedel inte får säljas innan det godkänts eller registrerats. E-cigaretter och påfyllnadsvätskor utan nikotin omfattas inte av läkemedelslagen. Produkter som innehåller tobak, som t.ex. vanliga cigaretter och snus, omfattas inte av läkemedelslagstiftningen utan regleras av tobakslagstiftningen. Rekvisita till Renrum! INREM AB Handskar Skor Kläder Svabbar Torkdukar Moppar

11 Sahlgrenska-Medicinarberget Foto: Ann-Louise Leikin SJUKVÅRD Sahlgrenska navet i Life Scienceutveckling En gemensam plattform för sjukvård, forskning, innovation och ett utökat samarbete kring Life Scienceutvecklingen i Göteborg. Det kan bli verklighet när Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med bland andra Göteborgs Stad skapar en ny arena kring dessa frågor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillsammans med företaget SveaNor Fastigheter AB kommit överens om att utveckla ett idékoncept när det gäller att samverka kring sjukvård, forskning, utbildning, utveckling och innovation. I konceptet ryms även en idé om infrastrukturen kring Per Dubbsgatan, vägen som effektivt avskiljer Sahlgrenska sjukhuset från de delar av Göteborgs universitet som är beläget på Medicinarberget. Verksamhet före infrastruktur Väsentligt i projektet är att det ska gynna verksamheterna och utvecklingen på både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och universitetet. Det ska också främja näringslivet, skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och få till en bra kreativ plats i området. Under två år ska sjukhuset tillsammans med det norska bolaget nu ta fram ett koncept där man i första hand utgår från verksamheterna vad innehållet ska vara, vilka aktörer som är delaktiga och hur det ska gå till. Därefter kommer man att titta på själva infrastrukturen. Hur byggnaderna ser ut, hur dessa är inredda och hur de ligger i förhållande till andra verksamheter. Målet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att öka förutsättningarna att på sikt bli 11

12 ett av Europas ledande universitetssjukhus. Genom att skapa denna gemensamma plattform kan sjukhuset bli en stark partner gentemot externa aktörer inom näringsliv, sjukvård och akademi på såväl nationell som internationell nivå. Ur nationell synvinkel har vi redan ett gott samarbete med akademin, vi går åt samma håll när det gäller att gemensamt driva forskning och utveckling, säger Lars Grip, FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En viktig uppgift för ett universitetssjukhus, utöver sjukvård, är forskning och utbildning. Det syns inte minst genom att vi har många medarbetare på sjukhuset som även är anställda på universitetet. Vi delar också många lokaler, men Per Dubbsgatan är en barriär som försvårar samarbetet. FOUU-direktör Lars Grip Foto: Marie Ullnert Utveckla behandlingsmetoder Life Science är viktigt för sjukvården som hela tiden behöver utveckla sina behandlingsmetoder, få tillgång till bättre mediciner, bättre medicintekniska produkter osv. Men det är inte enbart Universitetssjukhuset som ser positivt på projektet. Christina Johnsson, direktör på fastighetskontoret i Göteborgs Stad, är också nöjd med utvecklingen. Det här är resultatet av ett samtal som startade på fastighetsmässan mipim i Cannes i Frankrike 2012, säger hon. Det är många tankar och förslag som har stötts och blötts innan vi kom hit där vi är nu och det har varit en spännande tid. Utifrån ett näringslivsperspektiv är detta ett unikt tillfälle att utveckla Life Scienceområdet och vi på fastighetskontoret är glada över att kunna Fakta Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården. bidra till den här utvecklingen av staden. Vi tecknade en avsiktsförklaring med SveaNor Fastigheter AB tidigare i år just med syftet att utveckla området. Ytterligare en positiv sak med projektet är att vi prövar möjligheten till att bygga ett antal student- och forskarbostäder inom programområdet. Det finns nu ett behov av att återskapa en nära samverkan mellan universitet/akademin, sjukvård och industri/näringsliv för att driva utvecklingen framåt. Göteborgs Stad äger marken vid Per Dubbsgatan. En trafikutredning ska ge svar på om det finns möjlighet att brygga över den hårt trafikerade vägen där det varje dygn passerar fordon tätt inpå byggnaderna på området, exempelvis vid Jubileumskliniken. Det finns flera alternativ till hur man fysiskt kan binda samman områdena på de båda sidorna av Per Dubbsgatan. Ett exempel är en tunnel som leder ner trafiken under jord eller en vägdragning runt om. Inget är bestämt än, den pågående trafikutredningen kommer att ligga till grund för beslutet. Källa: Sahlgrenska Sjukhuset 12

13 Aseptic Processing med Gordon Farquharson Vi är stola att kunna presentera denna nya kurs i aspetisk tillverkning under en dag Kursen leds av Gordon Farquharson, som är en av de ledande experterna inom området aseptik, läkemedelstillverkning, standarder och normer 24 mars i Malmö Kursstart och avslutning Kursavgift: SEK 8.250:- (ex moms) I kursavgiften ingår kursmaterial, kursintyg samt kaffe och lunch Innehåll / Content: Risk assessment what, where, how? Cleanroom vs RABS vs Isolators Where/what is GMP compliant now? Annex 1 big issues Rapid methods The future of EM programmes People the most challenging variable, managing the risks Aseptic Processing with Gordon Farquharson We are pleased to announce a new one-day training course on aseptic processeing The course is presented by Gordon Farquharson, one of the leading experts on aseptic processing, pharmaceutical production, standards and norms 24 mars i Malmö The course starts at and ends at Course fee: SEK 8.250:- (ex VAT) The course fee includes course materials, certi cate coffee and lunch Anmälan/Registration - Contact Matts Ramstorp +46 (0)

14 HÄLSA Kan man träna vid förkylning? Apoteket har frågat drygt 1000 svenskar som tränar regelbundet hur de ställer sig till träning i förkylningstider. Undersökningen visar att 8 av 10 avstår att träna vid förkylning, samtidigt som det finns en stor osäkerhet om vad som gäller. Därför lanserar Apoteket sajten kanjagträna.se som ger svar på de vanligaste frågorna kring träning och förkylning. Närmare hälften av de tränande svenskarna känner sig osäkra kring om man kan träna med förkylningssymptom. Osäkerheten är störst bland de i åldersgruppen år. Denna grupp söker i första hand råd hos familjen kring vad som gäller (46 %), strax därefter kommer sökning på nätet (40 %) och vänner (33 %). De vanligaste förkylningssymptomen som gör att man skippar träningen är: Feber 93 % Halsont 78 % Allmän sjukdomskänsla 62 % Hosta 55 % Huvudvärk 41 % 6 av 10 gör något aktivt för att undvika förkylningar. Handhygienen och kosttillskott är de vanligaste åtgärderna för att förebygga en förkylning. 91 % tvättar händerna, 44 % använder handsprit och 30 % äter kosttillskott. Apoteket lanserar kanjagträna.se När det kommer till osäkerheten om man kan träna eller inte handlar det inte bara om förkylning. Inte mindre än en fjärdedel av svenskarna har någon gång avstått att träna på grund av att de har varit bakis. För att hjälpa alla osäkra har Apoteket tagit fram sajten se som ger allmänna råd kring några av våra vanligaste träningsfrågor. Undersökningen är gjord av Novus Opinion på uppdrag av Apoteket AB personer som tränar regelbundet har svarat på undersökningen. Källa: Apoteket AB. 14

15 LÄKEMEDEL Bidrar till djurfria tester SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har, som enda svenska labb, utsetts att vara med i EU-NETVAL, ett nystartat europeiskt nätverk av laboratorier för validering av djurfria testmetoder. Nätverket EU-NETVAL är ett led i EU:s arbete med att ersätta djurtester. Som medlem kan SP bidra till att det tas fram tillförlitliga djurfria testmetoder. Djurfria testmetoder är naturligtvis att föredra av etiska skäl, men de kan också innebära möjligheter till snabbare och enklare produktutveckling för företag. Det kan handla om exempelvis läkemedel, vaccin, medicintekniska produkter och kosmetika. För kosmetikföretag är det dessutom en förutsättning för att kunna lansera säkra produkter på marknaden eftersom de numera inte får använda sig av djurtester, säger Benny Lyvén, sektionschef på SP. Idag finns bara 14 medlemmar i NETVAL och det ställs höga krav på laboratorierna när det gäller kompetens, utrustning och kvalitetssystem. SP:s cellodlingslaboratorium är godkänt enligt GLP, Good Laboratory Practice, vilket är ett internationellt kvalitetssystem för icke-kliniska säkerhetsstudier. Källa: SP 15

16 MÅNADENS TEMAPROFIL Johan Ramstorp föddes in i renrummet Du är månadens temaprofi l. Kan du berätta lite om dig själv för våra läsare? 16 Absolut! Jag är en glad kille på 28 vårar och har sedan drygt ett år arbetat heltid på Rentforum.se och BioTekPro. Min bakgrund är att jag tog examen från mina ekonomistudier 2009 och har drivit mitt egna ekonomikonsultföretag fram tills Jag är i princip infödd i renrumsvärlden, även om jag inte valde samma väg som Matts, så jag har fått höra mycket i mitt liv om problematiken med renrum och hygien och tycker att renhet är ett spännande ämne då det inte är ett absolut begrepp. Hur kommer det sig att du gav dig in i familjeföretaget? Är målet att ta över efter Matts? Att ta över efter Matts som guru inom renhet och hygien är svårt med tanke på att jag är ekonom och inte har den kompetensen, men min passion är affärsutveckling så målet har varit att se till att koncernen är förberedd för framtiden. Jag har inlett ett förändringsarbete som kommer att fortsätta kontinuerligt, varit chef för Nordic Hygiene Expo samtidigt som vi jobbat med vårt nya koncept som kommer att revolutionera kompetensutvecklingen i renrumsvärlden. Nytt koncept? Ja, efter att ha lyssnat på hur Matts upplevde att branschen förändrats så kände jag att det saknades flexibilitet i utbildningstillfällena och att Matts tyvärr inte kan vara överallt hela tiden. Så, en fredagseftermiddag för 1,5 år sedan, fick jag en idé om hur vi skulle kunna bredda vår verksamhet genom att kunna erbjuda Matts kunskap till fler och komplettera våra befintliga kurser via online-utbildningar, eller så kallat e-learning/e-kurser. På så sätt kan alla som behöver utbildas få tillgång till Matts kompetens genom några klick, när det passar respektive kursdeltagare. Vi är just nu i skedet att testa vår första kurs, Praktisk GMP vid Renrumsarbete 2014, och kommer att lansera vårt nya koncept, M Clean Education, i början av 2014.

17 Är e-learning framtiden, eller ska man se det som ett komplement till de traditionella klassrumsutbildningarna? E-learning är verkligen framtiden, men framförallt som ett komplement till vanliga utbildningar. Att ersätta en fysisk utbildning där man kan få direkt feedback m.m. med en e-kurs är inte helt lätt. Men däremot att komplettera, t.ex. om någon inte kan närvara när Matts är på plats och utbildar, eller om man har nyanställda som behöver utbildas direkt, så är e-learning verkligen rätt väg. Dessutom kan man få en helt annan kontinuitet med e-learning då man t.ex. kan dela upp kompetensutvecklingen så att man tar en kortare kurs varje vecka. Tanken på att alltid ha Matts kompetens tillgänglig för sin personal, till ett bra pris, måste kännas minst sagt lockande! Vad tror du om framtidens utbildningsbehov och krav vid arbete i renrumsmiljöer? Jag är ju en ekonom som fått all min renrumskunskap och utbildning av nordens guru i renrumskunskap och från mitt perspektiv så upplever jag framförallt hur viktigt det är och kommer att vara med motivation hos personalen samt repetition. Oavsett hur bra rutiner och instruktioner man har så är det mänskligt att börja tumma på hur man gör för att det "alltid brukar gå bra", framförallt när allt blir mer och mer automatiserat. Att vara motiverad är lättare om man förstår varför man ska agera på ett visst sätt och varför rutinerna finns och måste följas. Med kontinuerlig utbildning så påminns man om syftet med rutinerna och reglerna, och därigenom säkras att produkten, processen och (eller) personalen fortsätter att skyddas från föroreningar, då man vet att personalen har den rätta kompetensen. Jag tror att utbildning som inte bara säger hur du ska göra utan även varför, ger en bra grund för personal som arbetar i renrum. Renrumsutbildningar Online Kurstillfällen: När det passar er! LANSERING 2014 Om ni vill veta mer och/eller är intresserade av att ingå i vår testgrupp: Skicka ett mail till M Clean Education är en del av Mcleaned AB som ägs av BioTekPro AB 17

18 MIKRO- BIOLOGI Bekämpar besvärliga bakterier SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har fått EU-anslag för att utveckla en ny typ av antibiotika. Målet är att minska problem med utveckling av resistenta bakterier och hitta nya behandlingsstrategier mot svåra infektionssjukdomar. Ett stort och växande problem för sjukvården i hela världen är att många bakterier utvecklar resistens och inte längre går att behandla med traditionell antibiotika. Nya strategier för att behandla infektionssjukdomar och drastiskt minska användningen av traditionell antibiotika är därför extremt viktigt för framtiden. I EU-projektet FORMAMP (Innovative Nanoformulation of Antimicrobial Peptides to Treat Bacterial Infectious Diseases) ska ett forskarlag, koordinerat av SP, ta fram nya strategier för behandling av infektioner. Totalt ska 16 partners jobba i projektet som har en totalbudget på drygt 90 Mkr och löper över fyra år. Forskarna ska bland annat utveckla olika nanoformuleringar som bärare av antimikrobiella peptider. Dessa peptider är väldigt effektiva mot bakterier och verkar med en helt annan mekanism än traditionell antibiotika. Det gör att risken för utveckling av resistenta bakterier minskar drastiskt. Men hjälp av nanoformuleringarna kan man öka effektiviteten på peptiderna. Längre fram i projektet ska vi utveckla de mest lovande systemen till funktionella läkemedel för att behandla infektioner i sår och brännskadad hud samt för att behandla svårbotade lungsjukdomar som cystisk fibros och tuberkulos. De kräver i dag stora mängder av traditionell antibiotika, säger Helena Bysell, forskare vid SP och projektkoordinator. Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fakta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. 18

19 Säkra personalens Bergström & Hellqvist MMXIII - Form: Trycksaken i Uppsala - Foto: istockphoto.com/livingimages kompetens när och var ni vill. Komplettera med våra onlineutbildningar:

20 HÄLSA Kvinnor och unga besväras mest av förkylningar 20

21 Hösten och vintern är högsäsong för förkylningar. Nio av tio svenskar är förkylda minst en gång varje år. Kvinnor och unga är genomgående mer besvärade av sin förkylning och be handlar sig dessutom mer än vad män gör. Men nästan en tredjedel av svenskarna vet inte hur de smittas. Det visar bland annat en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av bioteknikföretaget Enzymatica. De flesta svenskar blir sjuka när vi återgår till våra arbetsplatser, dagis, skolan eller åker kollektivt. Att vi spenderar mer tid inomhus gör att de hundratals virus som ständigt är i omlopp sprids och det är lätt att smittas. Trots det är det få som vet hur de smittas, och över hälften behandlar sin förkylning med värktabletter. Det visar resultaten av en undersökning genomförd av Novus baserad på intervjuer. Undersökningen visar att kvinnor och yngre personer genomgående är mer besvärade av sin förkylning. Bland de nio symtom som oftast förknippas med förkylningar graderade kvinnor samtliga som jobbigare än vad männen gjorde. Kvinnor svarar framförallt oftare täppt näsa. Samtidigt är kvinnor bättre på att behandla sina symptom än vad män är. Kvinnor och män bedömer däremot att de är förkylda lika ofta, i snitt 2,1 gånger per år, medan små barn kan drabbas av betydligt fler förkylningar. Enligt undersökningen blir målgruppen, år oftare förkyld än övriga målgrupper, totalt drabbas de av fem eller fler förkylningar per år. Upplevelsen av att vara förkyld varierar från person till person, kanske hör kvinnors och ungas upplevda besvär ihop med en ökad press från arbetsplats och samhälle, att det inte är lika självklart för den gruppen att tillåta sig själv att gå ner i varv och låta kroppen vila, säger Mats Clarsund, Forskningschef på Enzymatica. Eftersom förkylningar många gånger drabbar en stor del av befolkningen under samma period blir den även en samhällskostnad, genom att den korta sjukfrånvaron ökar, samtidigt som förkylningar är den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro och representerar drygt 30 % av alla sjukskrivningar. Undersökningen visar även att boende i Stockholm lider mer av hosta och trötthet än i övriga delar av landet. Nästan hälften av Stockholmarna svarar hosta och trötthet som förkylningssymptom. Svenskarna uppger att de främst smittas av en förkylning via en familjemedlem och/eller en kollega. Undersökningen visar även att nästan en tredjedel (32 %) av svenskarna inte vet hur de smittas. Det finns en stor okunskap om hur förkylningar smittar. Trots att förkylning är så vanligt är det många som inte vet hur man förebygger eller smittas av förkylning. Följden blir att fler Fakta Om Förkylning Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsan, munhålan och svalget. Vanliga symptom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till bilden och en vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar. Enligt Enzymaticas undersökning drabbas man i genomsnitt av cirka 2 förkylningar per år, medan små barn kan drabbas av betydligt fler. Förkylning orsakar också samhällsekonomiska kostnader genom att den korta sjukfrånvaron ökar, samtidigt är förkylningar den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro och representerar drygt 30 % av alla sjukskrivningar. smittas, säger läkare Ulla Karin Persson på Braehälsan i Eslöv. De vanligaste förkylningssymptomen som uppges är täppt näsa (57 %), följt av halsont (50 %) och rinnande näsa (48 %). Undersökningen visar även att boende i Stockholm lider mer av hosta och trötthet än i övriga delar av landet. Stockholmarna använder mest värktabletter Åtta av tio svenskar behandlar sin förkylning på något sätt. Den vanligaste behandlingen är att använda värktabletter (51 %) eller nässpray (48 %). Stockholmarna behandlar även sin förkylning i större utsträckning, då främst i form av värktabletter och huskurer. Källa: Enzymatica AB 21

Novus har genomfört en undersökning om förkylningar och hur svenskar upplever förkylningsperioden. på totalt 1 223 genomförda intervjuer.

Novus har genomfört en undersökning om förkylningar och hur svenskar upplever förkylningsperioden. på totalt 1 223 genomförda intervjuer. Hösten och vintern är högsäsong för förkylningar. Många blir sjuka när vi återgår till våra arbetsplatser, dagis, skolan eller åker kollektivt. De hundratals virus som ständigt är i omlopp får fritt spelrum

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

E-cigaretten. eller BÖRJA

E-cigaretten. eller BÖRJA E-cigaretten eller BÖRJA E-cigaretten är oreglerad Utvecklades i Kina början av 2000-talet, introducerades 2006 i Europa Finns 100-tals märken, varje månad dyker i snitt 10 nya märken upp och 240 smaker,

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral medicin

Infektionssjukdomar och Oral medicin Infektionssjukdomar och Oral medicin 2-9 januari 2012, Kerala Poovar, Kerala Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg Företrädare: Anders Bergström SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos. 2--2 Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Cystisk fibros Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer