guide Din Älmhults turistbyrå Älmhult 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "guide Din Älmhults turistbyrå Älmhult 2013"

Transkript

1 Din guide Älmhult 2013 Stenvalvsbro av Takashi Naraha Stolen av Kaj Engström och Arne Persson Älmhults turistbyrå Besöksadress: Stortorget 1, Älmhult Postadress: Box 500, Älmhult Tfn: E-post: Webbplats:

2 ALLEMANSRÄTTEN ALLGEMEINES NUTZUNGSRECHT - THE COMMON RIGHT OF ACCESS ALLEMANSRÄTTEN I Sverige har alla rätt att röra sig ute i naturen. Detta kallas allemansrätten. Den innebär att vi får ströva omkring i skog och mark; plocka svamp bär och blommor som inte är fridlysta, bada och åka båt på sjöar och vattendrag. Men den innebär också skyldigheter! Att umgås med naturen kräver kunskap, respekt och varsamhet. Missbruk och brist på omdöme kan äventyra vår unika allemansrätt. Detta får du göra om du behöver: - Vistas, gå eller åka skidor över annans mark, utom på tomtmark, åker med växande gröda, oskördad slåtteräng och skogsplantering. - Passera genom inhägnande områden, gärdesgård och grind, bara Du inte förstör stängsel eller orsakar annan skada. - Plocka vilda bär, blommor och svamp. Men plocka inte mer än Du behöver, blommorna är vackrast i naturen. Vissa är fridlysta, dem får Du inte plocka. - Tälta en natt på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Fråga ändå gärna markägaren om lov. För tältning i grupp skall Du alltid be markägaren om lov. - Ta torrt ris och torra grenar från marken till exempelvis mindre lägereld. - Göra upp eld om det går utan risk för skogseller gräsbrand och om inte lokalt eller riksomfattande eldningsförbud råder. - Bada, tillfälligt förtöja din båt och gå iland överallt, utom vid tomt eller på sådana ställen där myndighet utfärdat landstigningsförbud t ex till skydd för fågellivet. - Ro, segla, paddla eller köra motorbåt på annans vatten, om inte särskilt tillträdesförbud och fartbegränsning råder. - Medföra hund i naturen, men hund skall alltid hållas under sådan tillsyn, att den förhindras göra skada eller från att driva eller förfölja villebråd och fåglar. Detta innebär i praktiken att hund skall hållas kopplad. - Fiska om Du löst fiskekort eller har annat tillstånd. Ta alltid reda på vilka bestämmelser som gäller för den plats där Du vill fiska. Det är straffbart att: - Skada gröda och planteringar. Markägaren har rätt att begära skadestånd. - Skada staket och grindar och lämna grind öppen så att kreatur slipper ut. Naturligtvis får Du inte passera inhägnader till tomt såvida Du inte har ett särskilt ärende. - Ta ris, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd eller buskar. - Plocka fridlysta växter. - Plocka blommor, bär, svamp eller frukt på annans tomtmark. (Tomt som inte behöver vara inhägnad, är området närmast boningshuset och där husets ägare eller brukaren har ett berättigat intresse att få vara ifred -"hemfridszonen". Saknas inhägnad för tomten anses området inom syn- och hörhåll utgöra tomt. Visa den bofasta befolkningen stor hänsyn - Du är gäst i markerna. Fråga istället för att ta för givet). - Tälta på tomtmark eller ställa husvagn på annans mark så länge att det kan anses som bosättning. - Bryta eller hugga grenar och granris, fälla träd och buskar samt på annat sätt göra skada på växande skog och mark. - Elda på ängsmark, klipphällar eller på sådan mark att risk för skada eller brand finnes. - Bada från och gå iland vid annans brygga eller tomt. Det anses som intrång och brott mot hemfriden. - Ro, segla, paddla eller köra motorbåt i tillträdesförbjudna områden och överträda hastighetsbestämmelser. - Du är ansvarig för skada som din hund orsakar. Under tiden 1/3-20/8 måste hund hållas kopplad. - Köra motorfordon i naturen. - Fiska utan tillstånd. Fiskekort innebär ej rätt att vistas inom områden med beträdelseförbud. - Jaga utan tillstånd. Ta fågelbon och fågelägg räknas som jakt. DAS ALLEMANS RECHT - DIE ALLEMANS PFLICHT Das Allgemeine Nutzungsrecht in Schweden gewährt eine Menge Rechte, aber auch viele Pflichten. Folgende verbote müssen beachtet werden: - Es ist nicht erlaubt, private Grundstücke zu betreten! Mit Grundstück ist dabei der Bereich um ein Wohnhaus gemeint, der für den Besitzer als Hausfriedenszone zu betrachten ist. - Bei grober Brandgefahr ist Feuermachen verboten! Auberdem ist das Enzünden von Feuern auf Felsenplatten und anderen Plätzen, wo die Gefahr von bleibenden Schäden besteht, nicht gestattet! - Das Plücken von Blumen, sowie das Sammeln von Pilzen auf fremden Grundstücken ist untersag! Blumen, die unter Naturschutz stehen dürfen nicht gepflückt werden! - Lebende Bäume oder Büsche dürfen nicht beschädigt oder gefällt werden! Es ist verboten, Zweige, Äste, Rinde, Harz Laub, Eicheln oder Nüsse von lebenden Bäume oder Büschen abzureissen! - Es ist verboten, frisch gesäte Äcker oder wachsende Getreidefelder zu betreten! - Gatter müssen geschlossen werden und beim überqueren von Zäunen ist zu beachten, dass kein Schaden entsteht und Vieh nicht entweicht! - Ohne Genehmigung des Grundbesitzers ist Zelten für mehr als eine Nacht nicht gestattet. Gruppen brauchen immer eine Genehmigung ausser an den festen Lagerplätzen. - Das Parken oder Fahren von Kraftfahrzeugen abseits von Straben ist nicht erlaubt, wenn die Gefahr von Beschädigung besteht! Das Befahren von Privatstraben, die nicht für öffentlichen. Verkehr zugelassen sind, ist verboten! - Es ist nicht erlaubt, an einem Privat grundstück zu baden, an Land zu gehen oder an einem privaten Bootsteg Boote oder Kanus festzumachen, wenn dadurch der Besitzer in der Benutzung gehindert wird! - Gebiete, in denen besondere Verboten herrschen, sind zu respektieren z.b Vogelschutzgebiete oder Gebiete, in denen Anlandgehen verboten ist! - Die Verschmutzung der Natur mit Unrat und Abfällen und andere Verunreingung der Natur ist zu unterlassen! - Das Fischen in fremden Fischgewäsern ist untersagt! Man ist verpflichtet, sich über geltende Fischereibestimmungen selbst zu informieren. - Vogeleier und Nestlinge dürfen nicht entwendet werden! Jagen ohne Genehmigung des Grundbesitzers - des Inhabers des Jagdrechtes - ist nicht gestattet! RIGHT OF ACCESS - PUBLIC RESPONSIBILITY The Right of Common Access to move freely in the countryside of Sweden gives you extensive rights, but also many obligations that you have to respect. You must observe the following prohibitions: - You may not trespass on someone else s land! By land" is meant the area around a dwelling house, etc, that the owner considers he needs to enjoy his own privacy. - You are not allowed to light a fire if there is a risk of it spreading! It is also forbidden to light a fire on flat rocks and other plades that can suffer permanent damage! - Do not pick flowers, berries or mushrooms on someone s private land. Don t pick protected flowers! - Do not damage or cut down living trees or bushes! You are not allowed to take twigs, branches, bark, resin, leaves, acorns or nuts from living trees and bushes. - Do not walk over fields that are newly sown or have crops growing on them! - Make sure that you close all gates and climb over fences in such a way that no damage is done or cattle let loose! - Normaly you cannot camp for more than one night in the same place without the permision of the landowner! Groups must always have permission except at the offical campsites. - You are not allowed to park or drive a motorvehicle on the side of the road if there is a risk of damaging the roadside! You may not drive a motorvehicle on a private road that is closed to the public! - You may not bathe, land or tie up your boat or canoe on someone else s land or pier if by doing so you interfere with the owner s use of them! - You must particularly respect areas of special access prohibitions, such as bird sanctuaries and places where it is forbidden to go ashore. - Do not liter the countryside with rubbish! Do not pollute the countryside in any way! - You are not allowed to fish in someone else s water without his permission. It is your responsibility to axquaint yourself with the local fishing regulations. - Do not take bird s eggs or their young! You are not allowed to hunt without the permission of the landowner or the owner of the shooting rights!

3 SE OCH GÖRA Badplatser Badeplätze Bathing places Bokhultet, Diö, sjön Möckeln Bökhult, Älmhult, sjön Möckeln Delary, utmed Helge å Möckeln, sjön Möckeln Ramnäs, Göteryd, sjön Römningen Sandören, Häradsbäck sjön Sandören Vägla, Hallaryd, sjön Vitasjön Välje, Virestad, sjön Virestadsjön Badhus/simhall Hallenbad Swimming baths Haganäsbadet, Haganässkolan Älmhult, tfn , Badkassa/cafeteria, tfn Bangolf Minigolf Miniature golf Liatorps minigolf, Växjövägen 501, Liatorp, tfn Bangolfhall Minigolfhalle Miniature-golf hall Haganässkolan, kontakta Inger Petersson, tfn bostad: , cirkafeterian Haganäs: Bibliotek Bibliothek Library Älmhults bibliotek, Skolgatan 1, Älmhult, tfn , Båtturer Boot fahren Boat tour Fisketurer eller turer för avkoppling på Husbåten Pärlan i sjön Femlingen, tfn eller , Båtuthyrning Boote Boats Nyvab, Möllekulla 1681, Älmhult, tfn Sams Gård, Sture Samuelsson, Kolborshult, Pl 5251, Älmhult, tfn Mer info se rubriken aktiviteter/ äventyr. Sjöstugans Camping, Älmhult, tfn + 46(0) , , Välje Badplats & Camping, Virestad. Se även camping. Håkan Karlsson, tfn , Båtklubben Piren, Diö. Innan isättning ring, Jan Danielsson, tfn Örsjön - Lillsjön, Hallaryd Bökön Mjöbygget (södra delen) Brännhult (norra delen) Cykelleder Radwegen Cycleways För information om cykelleder: kontakta Älmhults turistbyrå, tfn Cykeluthyrning Fahrräder Bikes Jiro-cykel AB, Brogatan 4, Älmhult, tfn Fiske Angeln Fishing Gratis fiskeguide med information om alla fiskevatten och fiskekortspriser finns på Älmhults turistsbyrå. Bejstorps gård, Hallaryd - se under rubriken aktiviteter/äventyr. Fiskeguide/Angelführer/Fishing guide Fiskeguide med båt i Möckeln. Max 5 personer tfn Fisketurer eller turer för avkoppling på Husbåten Pärlan i sjön Femlingen, tfn eller , Gustavsfors ädelfiske, Pjätteryd. Fiskekort köpes i fiskekortsautomat vid Bäckaholmen. Hallaböke Wildmarksliv. Per Kronholm, Pl 7645, , Hallaryd, tfn Uthyrning av stugor, gillestuga, konferensrum, kräftfiske, lappkåta, utegrill, fotbollsgolf och vildmarksbana. Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Sams Gård, Älmhult, tfn Ulvberga Sportfiske, Hallaböke, Ulvberga 5, Hallaryd, tfn Konferensrum, grillstuga, övernattning, utegrill, härliga promenader i sagolik natur, regnbågsfiske med fluga och spinnare m.m. Båtramp Bootrampe Boat launching Femlingen, Häradsbäck/Virestad Ferö norra delen av sjön. Möckeln Getryggens båthamn, Båtklubben Näset har anlagt en betongbelagd ramp i södra delen av sjön Möckeln. Kontaktpersoner: Kenneth Olsson, tfn , Leif Stenberg tfn , Mary-Anne Ståhl, tfn Mer information: Åsen, Diö. Vid Åsens båthamn har Diö Båtklubb en betongbelagd ramp. Kontaktpersoner: Lars Fransson. tfn , Allan Karlsson, tfn (Bor på Åspromenaden 4. Vägen till hamnen). 3 Frisbeegolf Fresbeegolfbanan finns i Haganäsparken, Älmhult innanför joggingspåret. Starten finns bredvid den lilla fotbollsplanen söder om tennisbanorna. Alla är välkomna och det är gratis att spela. Frågor besvaras av Kultur-Fritid, tfn , Gokart Delary Gokart, Delary Industripark 7, Älmhult, tfn , Golfbana Golfplatz Golf-course Älmhults Golfklubb, Äskya 1215, Älmhult. 2 km öster om Älmhult, (18 hål). Range och närspelsområde. Golfklubb, tfn Golfshop, tfn , restaurang, tfn

4 SE OCH GÖRA Gym Gewichtheben Weight lifting Friskis&Svettis, Ö Espl 20, Älmhult, tfn Gym, solarie, jympa, spin-cykling. Kanoter Kanus kanoes Kanotleden - Helge å. Helge å med sjöarna Virestadsjön, Steningen, Såganässjön, Möckeln, Agunnarydssjön, Ryssbysjön och Stensjön. Sträckorna: Virestad Gustavsfors samt Ryssby Gustavsfors. Färdbeskrivning finns att köpa. Övernattningscheckar: 50:-/kanot/natt. Lagaåns Kanot & Båtcharter, Tovhult 1101, Traryd, tfn , Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Pl 5251, Älmhult, tfn Mer info se aktiviteter/äventyr. Sjöfors Kanoter, Kölaboda 90, Älmhult, tfn , Kontaktperson: Christer Sjöfors, Sjöstugans Camping***, Bökhult, Älmhult, tfn + 46(0) , , fax + 46(0) Sydsvensk Kanotleasing, Oshult 3018, Markaryd, tfn , , Marknader/torghandel Märkte Markets Älmhults torg, tisdagar och lördagar under säsong. Elljus- och motionsspår Jogging-Strecke Joggingtrack Haganäs, Älmhult (Vattentornet), 2,3 km Klöxhult, Älmhult (Fågelvägen), 2,4 km el och 4,6 km Häradsbäck, Härlidens idrottsplats, 2 km el Liatorp, Boklidens idrottsplats, 2,2 km Ridning Reiten Riding Bockatorp, 2 km söder om Älmhult, tfn Grupper eller enskilt. Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Turridning på islandshästar, Krantz gård, Bårshult 54, Hamneda, tfn , Tennis Tennisplätze Tennis courts Bråthult, gummibelagd asfalt. Fri spelning Eneryda, grus. Bokas på plats Göteryd, asfalt. Bokas på plats Haga Park, Älmhult, 4 grusbanor. Liatorp, asfalt. Fri spelning. Vandringsleder Wanderwege Walking trails Gustavsfors. Vägbeskrivning: Från Älm-hult, mot Pjätteryd, cirka 7 km, tag vänster. Området ligger utmed Helgeån. På ett flertal platser finns lämningar efter en gammal småindustriell verksamhet. En markerad vandringsled berättar mer. Naturreservaten Kronan, Taxås, Höö, Vakö Myr och Siggaboda har markerade leder. På gårdagens stigar Vägbeskrivning: Från Älmhult kyrka mot Pjätteryd. Vid vägen, skylt: Kulturstig 5 km. En promenadrunda, 7 km. Mer info: Skånerundan Vägbeskrivning: Start och mål vid OK Älmes Klubbstuga, Fågelvägen, Klöxhult, Älmhult. Kulturpromenad i gränsbygd, 4,6 km. Mer info: Såganäs friluftsbas Vägbeskrivning: Från Älmhult, väg 23 norrut mot Växjö. Efter cirka 6 km skylt till vänster. Strax öster om Linnés Råshult ligger Såganäs friluftsbas. Den ligger i ett gammalt odlingslandskap med "lyckor", rösen och murar. Rester från småjordbruken finns överallt. Skogsholmarna bär spår av lövtäkt. Det öppna och ljusa landskapet ger en mångsidig flora. Friluftsbasen används för lägerverksamhet, camping o.d. Den är en populär övernattningsplats för kanotister på Helge å. En naturstig med information finns här. Linnés Råshult Carl von Linnés födelseplats Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden (väg 600) mot Diö cirka 7 km. Skylt Linnés Råshult. Ett kultur- och ängslandskap i 1700-talsmiljö. Äventyr Abenteuer Adventure Bejstorps gård, Hallaryd, 1409 Visseltofta, Osby, tfn , Snapphanekamp (sjukamp i skogen med bl.a. yxkastning, fyrhjulig mc, lerduveskjutning m.m.), paint-ball, crosscirkart, fiske, vedeldad badtunna. Hallaböke Wildmarksliv, Per Kronholm, Pl 7645, , Hallaryd, tfn Uthyrning av stugor, gillestuga, konferensrum, kräftfiske, lappkåta, utegrill, fotbollsgolf och vildmarksbana. Sagolika Höö, Höö, Diö, tfn , , Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Sams Gård Älmhult, tfn Vikingaläger: Plats för övernattning i vikingahus, cirka pers. Grupptävlingar för företag och skolor. Drakabastun: Vedeldad bastu för personer. Fiskepaket: Liten övernattningsstuga (sjöbod) för 2-4 pers. Båt- och kanotuthyrning. Enkla övernattningsstugor uthyres. Fiske i 1,5 mil av Skeppshultssjön m fl sjöars fiskevatten. Pris enl överenskommelse. Fiskekort säljes. Ulvberga Sportfiske, Hallaböke, Ulvberga 5, Hallaryd, tfn Öppet april-oktober första helgen i månaden, övriga dagar mot beställning. Konferensrum, grillstuga, övernattning, utegrill, härliga promenader i sagolik natur, regnbågsfiske med fluga och spinnare m.m. 4

5 SEVÄRDHETER Forn- och kulturminnen Vorgeschichtlicher Funde Ancient Relics Gravfält från bronsåldern, Stenbrohult Vägbeskrivning: Från Älmhult, tag Linnéleden (väg 600) norrut, cirka 8 km. Till höger strax innan Stenbrohults kyrka. Göterydsområdet Ett av Sveriges fornlämningstätaste område. Hällkista, Eneryda Vid sågverket 1 km norr om Eneryda. Hällkista från yngre stenåldern. Hällkista, Härlunda Vägbeskrivning: Från Häradsbäck, väg 120 mot Tingsryd, cirka 1,2 km avtag höger. Efter 300 m stig till vänster, gå cirka 200 m. Hällkista, Sällhult Vägbeskrivning: Från Älmhult Linnéleden mot Diö. Efter cirka 5 km avtag vänster mot Sällhult över järnvägen ytterligare 1 km. Hällkista höger sida om vägen. Hällkista, Taxås gård Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden till Stenbrohults kyrka. Tag av vänster mot Möckelsnäs och Taxås. Följ vägen till parkering vid Taxås. Gå norrut förbi ladan och genom grinden. Hällkistan är belägen till vänster om vägen. Juddhultsgraven Vägbeskrivning: Från Älmhult väg 120 mot Traryd. Cirka 2 mil avtag mot Göteryd. Följ gamla Trarydsvägen cirka 3 km till Juddhult, avtag höger mot Gösköp cirka 1 km. Hällkistan i Juddhult är nästan år gammal. Linnéminnen Här verkade Linnés far som kyrkoherde större delen av sitt liv. Här finns en minnesvård över Carl von Linnés föräldrar och bror. Intill kyrkan finns en Linnéstaty av Gerda Springchorn (1948) och söder om kyrkan finns den gamla prästgårdstomten med flera gamla lindar och en källare från Linnés tid bevarade. Mitt emot kyrkan finns kyrkstallar från början av 1800-talet. Kulturminnen Kulturdenkmäler Culture memories Emanuelkapellet Vägbeskrivning: Från Älmhult, väg 120 västerut mot Traryd, vid Delary avtag mot Sköldsbygd efter 200 m, väg mot Holmseryd. Efter 300 m, kapellet på vänster sida av vägen. Emanuelkapellet är enligt expertisen exteriört Sveriges vackraste metodistkyrka och var för ett tiotals år sedan ytterst nära att hamna på Skansen i Stockholm. Getryggen, Stenbrohult Vägbeskrivning: Från Älmhult, tag Linnéleden (väg 600) norrut. Efter cirka 7 km tag höger på viadukt. Undre istiden bildades långsträckta rullstensåsar, i dessa trakter kallade getryggar. Att färdas fram på dessa vägar och beskåda den kringliggande naturen är en stor upplevelse. Grenadjärtorp, Bökhult Vägbeskrivning: Från Älmhults kyrka cirka 2 km mot Pjätteryd. Tag vänster vid väg med två grindstolpar av sten. Fortsätt cirka 1 km till torpet. 5 Grenadjärtorpet nr 31 Sunnerbo kompani av Smålands Grenadjärbataljon. Restaurerat av Bökhults Byförening på ett pietets-fullt sätt och med omgivande odlingsmarker i ett öppet och stenbundet landskap med stort inslag av vildapelträd. Pehr Hörbergs födelsehem, Övraön Vägbeskrivning: Från Älmhult riksväg 120 mot Tingsryd till Fanaholm cirka 9 km avtag höger vid sågverket mot Ön cirka 3 km. Ruiner och minnessten. Här växte den fattige pojken upp som skulle bli en av våra största kyrkomålare ( ). Hans motiv är främst religiösa. Smedjan i Kvarnatorp Vägbeskrivning: Från Älmhult väg 23 norrut, cirka 15 km tag vänster mot Virestad. Strax innan Virestad samhälle tag av norrut mot Eneryda/Vare/Kvarnatorp. Efter cirka 1,5 km höger sida vid infart mot idrottsplatsen. Sockertoppen Vägbeskrivning: Från Älmhult, tag Linnéleden (väg 600) till Diö, fortsätt till norra delen av samhället, skylt höger. Mitt i samhället Diö ligger den säregna "Sockertoppen" den har i botten en diameter på 15 meter. Höjden är fem meter. Högen uppskattas innehålla omkring 750 kubikmeter sten. Stenmur i Runnarsköp Vägbeskrivning: Från Älmhults kyrka väg mot Pjätteryd, cirka 6 km avtag höger mot Runnarsköp. Följ vägen cirka 3 km. Här kan ni beskåda en bred stenmur. Svinaberga Vägbeskrivning: Från Älmhults kyrka väg mot Pjätteryd cirka 10 km till Svinabergabron. Parkeringsplats vid bron. Små åkerlappar och välbyggda stenmurar ger området karaktär. Vackra lövskogsdungar ramar in landskapet. Den gamla vägen går över en välbevarad 8-valvs stenbro. Strax intill kan en tjärdal samt en beckkokare beskådas. Hembygdsgårdar/museum Heimatvereinen Local history associations Göteryds Hembygdsförening Göteryds Hembygdspark Öppet juni aug enligt överenskommelse. Kontaktpersoner för visning: Björn Sjöstrand, tfn Slöjdskolan, Göteryd Kontaktpersoner för info: Björn Sjöstrand, tfn Bruksmuseet i Delary är öppet året runt. Emanuelskapellet, Holmserydsvägen, Delary, gruppvisning efter överenskommelse Kontaktpersoner för gruppvisning av kapellet: Björn Sjöstrand, tfn Verner Stjernkvist, tfn

6 SEVÄRDHETER Hallaryds Hembygdsförening Hembygdsgården är öppen söndagar 1 juli 15 aug, kl Kontaktpersoner för visning: Börje Sernefell, Dammvägen 10, Hallaryd, tfn Hembygdsföreningen Linné Hembygdsmuseum, Råshult Tfn Öppet 1/5-1/9, tis sön, kl Kontaktpersoner för visning: Bengt-Eric Ericsson, tfn Allan Ericsson, tfn Härlunda Hembygdsförening Hembygdsstugan Krampanäs. Visning efter överenskommelse. Kontakt: tfn , eller Mer info på under fliken föreningar. Sofie Kalles stuga Backstugan "Björkemoen" från 1750-talet. Bebodd fram till 1940-talet. Backstuga till hälften ingrävd i backen. Jordgolv, öppen spis och torvtak. Ursprungligen en jordkula som senare byggts på till backstuga. Pjätteryds Hembygdsförening Hembygdsparken är öppen enligt överenskommelse. Kontaktperson för visning: Rune Larsson, tfn Sven Käll, tfn Stiftelsen Linnés Råshult Linnés Råshult Carl von Linnés födelseplats. Bokning av grupper och info, tfn , Virestads Hembygdsförening Hembygdsparken Kajelund och Smedjan i Arnanäs, Virestad är öppen för visning hela året efter överenskommelse. Kontaktpersoner för visning: Ingvar Johansson, tfn Ingalill Ljungcrantz, tfn Ricirkard Pålsson, tfn Lille Petter Johans stuga i Haghult, Eneryda. Öppen året runt. Kontaktpersoner för visning: Sven Andersson, tfn Älmhults Hembygdsförening Älmhults Hembygdspark, Haganäs och Ormakullagården i Klöxhult Kontaktpersoner för visning: Ingvar Johansson, tfn Kulturreservat Kulturschutzgebiet Cultural reserve Linnés Råshult, tfn , , Kyrkor Kirchen Churches Göteryds kyrka Kormålning av David Ralson. 6 Hallaryds kyrka Altartavla av David Ralson. Härlunda kyrka Altartavlan föreställer Jesu begravning, troligen målad av Strömberg från Karlshamn. Pjätteryds kyrka Altartavla av Bengt Nordenberg. Stenbrohults kyrka Altartavla av Bengt Nordenberg. Virestads kyrka Altartavla av Pehr Hörberg. Älmhults kyrka Arkitekt: Knut Nordenskjöld. Muséer Hembygdsmuseum se hembygdsgårdar Gemla fabrikers museum, Gemlagatan 1, Diö. Öppet enligt överenskommelse. Mikael Widerdal, tfn Här visas leksaker- och möbelhistoria. IKEA genom tiderna i källaren på IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset mitt emot gamla IKEA-varuhuset, Älmhult. En retrospektiv utställning om historian bakom och utvecklingen av IKEA-sortimentet. Den innehåller 20 olika rum inredda helt med vintage IKEA-möbler och föremål från 1940-talet fram till idag. Öppet dagligen. Linnés Råshult Carl von Linnés födelseplats Tfn Öppettider Museum 1/5-1/9, tis sön, kl , Smålands Militärhistoriska centrum, Delary, Älmhult, tfn , Museet är beläget i före detta Förråd 101 i Delary. Den förrådsby anläggning som försvaret hade. F 101 ingick i den underhållsorganisation som svarade för materielförsörjning i södra Sverige. Anläggningen i sig är ett tidshistoriskt dokument. Naturreservat Naturschutzgebiet Nature reserve Höö Vägbeskrivning: Vid Linnéleden (väg 600) i Diö, 11 km norr om Älmhult. Vägvisare: Höö 5 km. Från Diö går vägen genom ett omväxlande landskap med granskog, lövskog och öppna marker. Så småningom vidgar sig synfältet mot Möckeln, över vars yta Höö höjer sig hela 30 m. Högst upp ligger den gamla gården, omgiven av stora almar och askar. Här har sedan generationer tillbaka människor bevarat ett stycke av våra förfäders landskap. Kronan Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden (väg 600) norrut cirka 8 km. Efter Stenbrohults kyrka, vänster, kör cirka 5 km. Möckelsnäs är en halvö i sjön Möckeln. Efter en färd på slingrande grusväg genom mäktiga lövskogar passeras Möckelsnäs herrgård. Söder om byggnaderna ligger Krunan, ett naturreservat med lövskog. Berggrunden är den "svarta graniten", en grönsten

7 SEVÄRDHETER som skapar goda möjligheter för växtlivet. Högsta punkten ligger cirka 30 meter över sjön Möckelns yta. Här växer ädellövskog som är mest består av ek och avenbok, även lind, alm och hassel förekommer här. På Kronan trivs många sällsynta arter som blåsippa, lungört, stor-rams, lundtjärnblomma och trolldruva samt det sällsynta gräset långsvingel. Siggaboda Vägbeskrivning: Från Älmhult, väg 120 mot Tingsryd, strax innan Häradsbäck tag höger Lönsboda, sedan vänster mot Spjutaretorp. Naturreservatet som finns längst ner i den sydöstra delen av kommunen, är en blandning av urskog och bokblandskog. Många stora stenblock gör området unikt och sägenomspunnet. Taxås Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden norrut cirka 8 km, tag vänster efter Stenbrohults kyrka, kör sedan cirka 4 km. Naturreservatet Taxås ligger på Möckelsnäshalvön i sjön Möckeln. Området består både av land och vatten. Taxås gård är huvudbyggnad i området och ingår inte i reservatet. Runt denna finns ett stycke intressant ängs- och hagmark. Lövskogen dominerar, här finns alm, ek, lind, avenbok, lönn och bok. Många sällsynta blommor finns här såsom blåsippa, vårlök, gullpudra, nunneört och vårärt. Här finns också Taxås klint som länge var en viktig plats för brytningen av den svarta graniten. Taxås klint mest känd för sin spektakulära utsiktsplats, med vy över hela sjön Möckeln. Taxås lövskogar med dess rika flora har lockat många botanister till dessa trakter. I närheten finns även en hällkista. Stenbrohult Vägbeskrivning: Från Älmhult väg 600 (Linnéleden), ca 7 km. Reservatet ligger i närheten av sjön Möckeln och innehåller mycket ädellövskog med till exempel lind, avenbok, bok och ek. För att öka ädellövskogen och slåttermarken ska vissa delar av reservatet restaureras. Det ska också göras mer tillgängligt för allmänheten. I området finns många fåglar och ovanliga vildbin. Stenbrohults naturreservat har en yta på 44 hektar och gränsar till kulturreservatet i Råshult. Södra stambanan går rakt genom området. Stockanäs Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden norrut ca 6 km, tag vänster vid skylt Stockanäs. Reservatet ansluter till denna väg efter cirka 1 km. Stockanäs är ett skogsområde med varierande karaktär som ligger 300 meter om sjön Möckeln. Större delen av reservatet består av blandskog, men här finns också igenvuxen odlingsmark med ädellövträd. I området finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar som är beroende av gammal skog och döda/döende träd. större fastmarksöarna överlevde branden. I den sydöstra delen av Vakö myr spred sig elden även in i angränsande skog på fastmark, bl.a. vid Ekesholm. Detta trots att räddningsinsatsen var en av de mest omfattande och kostbara i Sveriges historia. Offentlig konst Öffentlichen Kunst Public Art Utsmyckning på Älmhults torg Linnéstaty av Karl Eldh ( ). Linné ser ut över torget från sin upphöjda plats, med en blomma i handen. Torgbrunn av Torgny Larsson Torgbrunn i aluminium. Stenvalvsbro av Takashi Narahas. Finns vid stationen finns en skulptur i form av enstenvalvsbro med springvatten. Övrig konst Linnéstaty av Gerda Springchorn. Finns vid Stenbrohults kyrka. Stolen av Kaj Engström och Arne Persson. Finns vid södra infarten till Älmhult från väg 23. Regndans av Arne Persson. Finns uppför på vattentornet i Älmhult. Skolflicka av Peter Linde. Finns utanför Kulturhuset Blohmé i Älmhult. Sagobygden Märchenland The "Land of legends" Älmhult, Ljungby och Alkvesta kommuner är Sagobygden. 60 platser att besöka. 40 är skyltade med vägskyltar och informationsskäp och 20 st finns med GPS-koordinater för geocaching. Platser i Älmhults kommun: Gärdslevargens koja, Mjärhult, Brudgummehallen, Röckla, Galgahallarna, Sonnaböke, Taxås klint, Lille Petter Johans stuga, Gustavsfors, Tullbergs grotta och Tullbergs gran samt fem st geocachplatser. Mer information om platserna finns i en broschyr på Älmhults turistbyrå samt på Trädgårdar Gärten Gardens Linnés Råshult, tfn Linnés Orangeriträdgård, Möckelsnäs, Diö, tfn , Fri entré. Vakö myr Vägbeskrivning: Väg 23 söderut, vid Loshult, tag vänster väg 121 mot Lönsboda/Olofström, vid Hökön tag vänster. Vakö myr är ett cirka 13 km 2 stort myrkomplex beläget på gränsen mellan Småland och Skåne, till helt övervägande del i Kronobergs län. Den är en av länets största kalmyrar med en central öppen yta på cirka 6 km 2. Myren sträcker sig även in i Skåne län i sydväst och sydöst. Sommaren 1992 härjades hela Vakö myr med undantag för de allra nordligaste delarna av en mycket stor brand. I stort sett alla träd och övrig vegetation på mosseplanet och de små myrholmarna inom det brandhärjade området brändes av. Lövträd men även en del tall främst på de 7

8 SHOPPING Antikt och loppis Antiquitätengeschäfte/Flomarkt Antique shop Pingstkyrkans Second Hand, Häradsgatan, Älmhult, tfn , Prästbackens Antikhandel, Södra Espl 26, Älmhult, tfn , Antikviteter, glas, porslin, kristallkronor, kuriosa, samt en liten loppis. Romarehyltes Antikhandel, Romarehylte 49, Älmhult, tfn , , Rödakorsets Mötesplats Kupan, Knutsg 8, Älmhult, tfn Saker som jag har, vita huset vid järn-vägsövergången i Liatorp, tfn Glas, design, konst, m.m. Signerat konstglas är vårt specialområde. Design- konst och hantverk Kunsthantwerk Handicraft Bokhults Hantverksgård Keramik & Möbelhantverk, permanent utställning och försäljning. Anne Svensson och Christer Lindström. Bökhult cirka 2 km från Älmhults kyrka mot Pjätteryd, Bökhult, Älmhult, tfn , Butiken Möckelsnäs, Möckelsnäs Längan, Diö, tfn I den nyrenoverade längan på Möckelsnäs kan du köpa kläder, delikatesser, keramik, skor, inredning och smycken. Drejskivan - Skinnakärr gamla skola, Älmhult, tfn Försäljning av genuint handdrejad keramik och stengods från egen verkstad. Brukskonst såväl som unika alster signerat Peter Iversen, samt akvarellmålningar av Heidi Iversen. Öppet efter överenskommelse. Göinge Halmslöjd, Genvägen 2, Hallaryd, tfn Fabriksförsäljning av halmslöjd. Ring för aktuella öppettider. Funkisfabriken, Gemlagatan 1, Diö. Öppet enligt överenskommelse. Mikael Widerdal, tfn Ida.P design, Näsvägen 17, Delary, tfn Lorraine Källström - Allmogemönster på korgar, änglar och träsaker. Prinsgatan 14 A, Älmhult, tfn , , torpet Avtal om besök per telefon. Lotta Pettersson - Glaskonstnär, Stallg 7, Älmhult, tfn , Verkstad, galleri och butik. Bruksglas, väggbilder, betongfigurer och smycken. Lönngårdens Konsthantverk Utställning och försäljning av slöjd och konsthantverk, servering. Lönngården, Älmhult, tfn , fax , Stinsens Vävstuga, Södra Torggatan 2, Älmhult, tfn Kom och se våra medlemmar väva. Viss försäljning och du kan även beställa. Gunnel på tfn eller Sonja på tfn Kulturhuset Blohmé, Älmhult, utställningslokalen. Tillgänglig på bibliotekets öppettider. Gårdsbutik Hofladen Farm shop Barkhults Gård, tfn , Allting ekologiskt eller närproducerat. Nötkött, nybakt bröd, egna ägg, kakor, marmelader m.m. Lokalproducerad honung, mjöl, rapsolja, ostkaka m.m. Utecafé sommartid. Alltid hembakt bröd, färskt eller fryst. Kläder/skor Kleidung Clothes/shoes Butiken Möckelsnäs, Möckelsnäs Längan, Diö, tfn , Fanhultstvätten, Stålgatan 3, Älmhult, tfn , Freja Form, Mistelvägen 14, Älmhult, tfn Garderoben i Älmhult Mode AB, Norra Torggatan 5, Älmhult, tfn Ida.P design Näsvägen 17, Delary, tfn , JC, Norra Esplanaden 2, Älmhult, tfn Kappahl, Norra Esplanaden 5-7, Älmhult, tfn Langes köpcenter, Virestad, tfn , Lindex, Köpmangatan 25, Älmhult, tfn , MAXI- Stormarknad, Silverdalsgatan 2, Älmhult, tfn , Märkeshuset, Norra Torggatan 5, Älmhult, tfn , Olofssons kläder, Norra Esplanaden 11, , Älmhult, tfn Scorett, Norra Esplanaden 2, Älmhult, tfn Team Sportia, Danska Vägen 9, Älmhult, tfn Trend House, Norra Esplanaden 1, Älmhult, tfn

9 SHOPPING Outlet- och fabriksförsäljning IKEA Fynd, ligger bredvid IKEA-varuhuset i Älmhult. Heminredning och produkter för livet hemma med god design och kvalitet till riktigt låga priser. IKEA FYND är en unik satsning och en hyllning till det småländska arvet. Där finns bland annat utgående produkter, visningsexemplar och testprodukter som inte tagits i produktion och därmed inte finns någon annanstans. Det gör det alltså möjligt för kunderna att få tag på IKEA-produkter som ingen annan har. Presenter/inredning Geschenke/Wohnkultur Gifts/home decor Emakeriet, Långhultsvägen 6, Häradsbäck, tfn , Heminredning, loppis, presenter, m.m. Funkisfabriken, Gemlagatan 1, Diö. Öppet söndagar. Mikael Widerdal, tfn IKEA-varuhuset, Box 703, Älmhult, Mix Prylhuset, N. Torggatan 9, Älmhult, tfn Presenter, souvenirer, heminredning, kort, frimärke. Lilla loppan Second hand för barn. Kläder, skor, leksaker m m. Återförsäljare av Unicefs produkter Öppet helgfria lördagar, kl Inlämning av varor, ring Rödakorsets Mötesplats Kupan, Knutsg 8, Älmhult, tfn Pingstkyrkans Second Hand, Skånevägen 16, Älmhult, tfn www.pingstkyrkan.almhult.com. Second Hand i Hallaryd. Allt som säljs går till barnen i Ukraina och Kambodja. Öppet helgfri lördag, april oktober, kl Läs mer på eller Sport och fiske Sport/Angelgeschäfte Sport/fishing store Team-Sportia, Danska Vägen 9, Älmhult, tfn , Älmhults Sport och Motor AB, Tornet, Älmhult, tfn Presenten, N. Torggatan 3, Älmhult, tfn , Glas porslin presenter inredning te/ kaffe i lösvikt och delikatesser. SECOND-HAND Kompaniets second Hand butik, Skolgatan 1 (under biblioteket) med inriktning på barnkläder, leksaker m.m. Öppet varje tisdag, kl Drivs av deltagare och personal i daglig verksamhet. Inlämning: mån fre kl

10 BO Bed and breakfast B&B - Villa Siesta, Älmhult, tfn , , Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Pensionat Björkelunds Bed & Breakfast, Stenbrohult, Diö, tfn , Bo på lantgård Leben auf dem Bauernhof Stay on a farm Fölshults gård, Eneryda, tfn , , Kalvshults Gård, Hallaryd, tfn , , Bondgårdssemester: Modernt boende i lägenhet i mangårdsbyggnaden eller i stuga nära gården Gården är ett deltids jord- och skogsbruk med kor, kalvar, två shetlandsponny och höns. Gården ligger 500 m från vackra Örsjön med bad och fiske, båt ingår i hyran. Ni kan hyra hel vecka eller helg eller enligt överenskommelse. Välkomna hela året. Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Camping Sjöstugans Camping***, Bökhult, Älmhult, tfn , , Naturcamping Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Pl 5251, Älmhult, tfn Mer info se aktiviteter/äventyr. Såganäs Naturcamping, tfn , , Stugor Ferienhäuser - Cottage Turistbyrån, Älmhult, tfn , Stugor finns på webben. Vandrarhem Jugendherberge Wanderheime Youth hostel Diö station, vandrarhem och konferensanläggning, Diö, tfn , Sjöstugans Vandrarhem, Bökhult, Älmhult, tfn +46(0) , , Övrigt boende Andere Unterkünfte Other accommodations Bo på Lantgård, Pl 2643, Älmhult, tfn , , Tillgång till pool, fiske, båt cykel m.m. Egen Ingång, Fanaholm (10 km öster om Älmhult). Apelhult 1706, Älmhult, tfn , eller , , Erbjuder boende för längre eller kortare tid, lungt och skönt läge i lantlig miljö. Med egen ingång, eget kök och eget badrum. Familjeboende Smaland Vip. Direktkontakt via mobil eller , Femlingen Live Relax på husbåten Pärlan. Råphult, Virestad, tfn , , Priser och mer info finns på Hallaböke Vildmarksliv. Se mer info under rubriken äventyr. Sams Gård. Se mer info under rubriken äventyr. Ulberga Sportfiske. Se mer info under rubriken äventyr. Välje Badplats & Camping, Virestad. Välje, Virestad, tfn Kontaktperson: Jacob Sträng, tfn , Hotel Hotel Haga Park Hotel, Ö Espl 10, Älmhult, tfn IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset, Box 700, Ikeagatan, Älmhult, tfn , Möckelsnäs Herrgård, Möckelsnäs 1, Diö, tfn Sjöstugans Camping***, Bökhult, Älmhult, tfn , , Sofia Lägenhetshotel, Besöksadress: Södra Esplanaden 19, Älmhult. Bokning: tfn eller 10

11 MAT & DRYCK A&O Lunch och fest, S Espl 2, , Älmhult, tfn , Barkhults Gårdscafé, tfn , Brasseriet, Eriksgatan 6, Älmhult, tfn , Bykrogen, Växjövägen 501, Liatorp, tfn , Café Derés, Norra Esplanaden 16, Älmhult, tfn Café Olé, Norra Esplanaden 13, Älmhult, tfn Coop Konsum, N Espl 7, Älmhult, tfn Café, sallader, baguetter m.m. Diö Pizzeria & Kebab, Växjövägen 310, Diö, tfn/fax Elmhults Café och Bageri AB, Köpmang 1C, Älmhult, tfn Evas Gatukök & Älmhults B/S, N Espl 15, Älmhult, tfn Hallarydsgården, Hallaryd. Café. Tfn , Hannas Restaurang & Pizzeria, Köpmang 1, Älmhult, tfn Hirós Sushi Bar, Eriksgatan 9 A, Älmhult, tfn IKEA-Restaurangen, IKEA-varuhuset, Box 703, Älmhult, IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset Ikeagatan 1, Älmhult, tfn , Jacobskrog, Stationshuset, Älmhult, tfn , Krikors Pizza & Kebab, Norra. Esplanaden16, Älmhult, tfn Longhwa Kinarestaurang, Norra. Esplanaden 7, Älmhult, tfn Lönngårdens Konsthantverk, Älmhult, tfn , Se mer info under konst- & konsthantverk MAXI Stormarknads Korvbar, Silverdalsgatan 3, Älmhult, tfn Möckelsnäs Herrgård, Möckelsnäs 1, Diö, tfn Herr-gårdshotell med fin bistro-restaurang och småländsk meny, terrass & sjöutsikt, park & trädgård. www. mockelsnasherrgard.se Pingstkyrkans Second Handcafé, tfn Öppet helgfria lördagar, kl Skånevägen 16, Älmhult. Pizzeria Amigo, Norra Esplanaden 17, Älmhult, tfn Restaurang Goaroije, Äskya 1215, Älmhult, tfn , Time, Södra Esplanaden 2A, Älmhult, tfn Korvbar, baguetter m.m. Restaurang Pizzeria Elme, Köpmangatan 11, Älmhult, tfn Restaurang Pizzeria Sorello, Köpmangatan 6, Älmhult, tfn Restaurang Thaipalatset, Köpmangatan 21, Älmhult, tfn , Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Café öppet maj-aug. Saikok Restaurang Take away, Västergatan 1, Älmhult, tfn Sjöstugans Camping, tfn , Öppet sommartid. Torggrillen, Stortorget, Älmhult, tfn Gårdsbutiker Barkhults gård, tfn , Linnés Råshult, Diö, tfn Ekologiskt trädgårdcafé med lunchalternativ. 11

12 SERVICE BRA ATT VETA Apotek Apotheke Pharmacy Apoteket Hjärtat, N Espl 6, Älmhult, tfn Buss Bus tfn Flytvästar Schwimmwesten Lifejackets Flytvästar finns för utlåning på turistbyrån i Älmhult, tfn Schwimmwesten Können bei der Touristenbüro in Älmhult ausgeliehen werden. Lifejackets can be borrowed at the Touristoffice in Älmhult. Polis Polizei Police Polisstationen, Bäckgatan 15, Älmhult, tfn , Resebyrå Reisebüro Travelagency Sydresor, Stationshuset, Älmhult, tfn Räddningstjänst Feuerwehr Firestation Älmhults räddningstjänst, Bäckgatan 15, tfn Sjukvård Arzt Doctor Sjukvårdsupplysningen, tfn 1177 Vårdcentralen, Achima care, Kungsg 14, Älmhult, tfn Vid akuta besvär kvällar och helger ring Jourläkarcentralen, Ljungby, tfn Vårdcentralen Hälsoringen Älmhult, Gotthards gata 5, Älmhult, tfn SOS-Alarm 112 Taxi Taxi Taxi Älmhultsbygdens Taxi AB, tfn , Toaletter Toilett ICA Maxi, öppet, mån sön, kl Kommunhuset, öppet, mån fre, kl Älmhults bibliotek, öppet mån, tis och tors, kl , ons, kl , fre, kl , lör, kl (sept maj). Älmhults station, öppet, kl , lör- och helgdagar, kl Tåg Train Zug Stationshuset, Älmhult. Stationen ej bemannad. Stationhuset ligger på östra sidan om spåren. Väntsal med resebyrå, pizzeria, biljettautomater och toaletter. Lokaltåg Regionalzüge Local regionaltrains Snabbtåg Schnellzüge Highspeed train Återvinning/avfall Müllentsorgung - Waste facilities Liatorps återvinningscentral Äskya återvinningscentral, Älmhult, tfn Veterinär Tierarzt Vet Möckelns veterinärklinik, Öringstigen 7, Älmhult, tfn , Älmhults Veterinärklinik, Eriksgatan 1, Älmhult, tfn

Besöksguiden GNESTA 2015

Besöksguiden GNESTA 2015 Besöksguiden GNESTA 2015 1 Varför äpplen? Sörmland är det landskap som har flest äppelsorter i landet med en lång historia som fruktodlingslandskap. Alltsedan 1600-talet har fruktodling - av äpple, päron,

Läs mer

2015/2016. Upplev Nykvarn. upplev nykvarn 2015/16

2015/2016. Upplev Nykvarn. upplev nykvarn 2015/16 2015/2016 Upplev Nykvarn upplev nykvarn 2015/16 1 Denna guide är utgiven av: Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn, 08-555 010 00, www.nykvarn.se Text: Lena Ramdani, Veronica Persson-Kangas, Karin Larsdotter,

Läs mer

Upplev Värmdö! 1Läs mer på visitvarmdo.se. Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm

Upplev Värmdö! 1Läs mer på visitvarmdo.se. Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm Upplev Värmdö! 1 Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm Värmdö Stockholms Stoltaste Skärgård 2 Senast vi räknade hade Värmdö 10 252 öar, kobbar och skär. Kom hit och hitta din egen. Värmdö The

Läs mer

Välkommen till Sagolika Sunne!

Välkommen till Sagolika Sunne! 2008 Välkommen till Sagolika Sunne! Så här tar du dig till Sunne Flyg, tåg, buss Flight, train, bus Flug, Zug, Bus FLYG Airport Flugplatz Karlstad Flygplats 054-55 60 00 www.lfv.se BUSS & TÅG Bus & train

Läs mer

Upplev Osby kommun. Snapphaneriket 2010. www.osby.se/turism. Snapphaneriket 1

Upplev Osby kommun. Snapphaneriket 2010. www.osby.se/turism. Snapphaneriket 1 Upplev Osby kommun Snapphaneriket 2010 www.osby.se/turism Snapphaneriket 1 Välkommen till oss i Snapphaneriket Följ med på en resa genom Osby kommun, som kommer att ge dig en rad olika upplevelser som

Läs mer

Turisttema med turistbilaga sid 15-22

Turisttema med turistbilaga sid 15-22 NR 7 - JULI 2014 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Mynta - en av våra fyrbenta kommuninvånare tar sig en välförtjänt vilopaus i gröngräset. Turisttema med turistbilaga sid 15-22

Läs mer

BERGKVARA BRÖMSEBRO GULLABO SÖDERÅKRA

BERGKVARA BRÖMSEBRO GULLABO SÖDERÅKRA TORSÅS GUIDE 2015/16 1 SE & GÖRA BOENDE MAT & DRCK EVENEMANG SE & GÖRA / TO DO / MACHEN BERGKVARA BRÖMSEBRO GULLABO SÖDERÅKRA SE & GÖRA / TO DO / MACHEN VISA OSS DITT TORSÅS! Fototävling! Dela med dig

Läs mer

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse

Läs mer

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 Växel 556 744 00 Rådgivning/tidsbokning 556 744 02 Fax 556 744 01 Öppettider vard. 8-17 Lunchstängt 12:15-13 070-594 72 67, 070-441 33 19 Telefonstigen 2, Nacka Tel. 08-718 15

Läs mer

Besöksguiden GNESTA 2014

Besöksguiden GNESTA 2014 Besöksguiden GNESTA 2014 1 Varför rabarber? Ett rabarberstånd växer i nästan varje trädgård. Rabarbern är den första grödan som skördas på våren. Den njutes som vårprimör i kräm och soppa, saft och paj.

Läs mer

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 40 ÅR MED SMUTSIGA FINGRAR Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 N U N G R U Vintervägen 4, Saltsjö-Boo www.thaitakeaway.net www.batbryggan.se

Läs mer

Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts

Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Destination Sommenbygd 2014 Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Naturupplevelser Äventyr ute & inne 21 10 6 Färdas i Sommenbygd 3 5 6 9 10 12 14 18 19 21 23 26 27 inside Sommenbygd

Läs mer

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal.

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. 2015 Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. Här finns även trådlöst internet. Vi lånar ut flytvästar och guidar dig inom allt i Nordanstig! Välkommen in. Sundsvall NORDANSTIG Stockholm

Läs mer

Destination. sommenbygd. Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Där Småland och Östergötland möts

Destination. sommenbygd. Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Där Småland och Östergötland möts Destination sommenbygd Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög 2012 Där Småland och Östergötland möts Det genuina Sverige Urskogar kantade av öppna landskap. Fiskevatten som bjuder på gädda och gös. Stengärdsgårdar

Läs mer

TORSÅS. Cykla. & vandra

TORSÅS. Cykla. & vandra BERGKVARA BRÖMSebro gullabo söderåkra bike and hike attractions along the way TORSÅS Cykla & vandra NATUR & SEVÄRDHETER längs 1 www.torsas.se/turism vägen KARTA MED LEDER Havsnära tomtmark Havsnära tomter

Läs mer

Välkommen till natursköna PMS116C R:255 G:206 B:0 C:1 M:18 Y:100 K:0 KRISTDALABYGDEN KRISTDALA BRÅBYGDEN KROKSHULT ISHULT

Välkommen till natursköna PMS116C R:255 G:206 B:0 C:1 M:18 Y:100 K:0 KRISTDALABYGDEN KRISTDALA BRÅBYGDEN KROKSHULT ISHULT 4 2 4 PMS6C R:255 G:206 B:0 C: M:8 Y:00 K:0 5 2 9 Välkommen till natursköna 205 KRISTDALABYGDEN KRISTDALA BRÅBYGDEN KROKSHULT ISHULT Göteborg KRISTDALA Stockholm Kristdala ligger vid en vägknut ca 25 km

Läs mer

Destination Sommenbygd

Destination Sommenbygd Destination Sommenbygd 2013 Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Det genuina Sverige Urskogar kantade av öppna landskap. Fiskevatten som bjuder på gädda och gös. Stengärdsgårdar

Läs mer

Varmt Välkomna till oss!

Varmt Välkomna till oss! Välkommen! Varmt Välkomna till oss! DiskArt 1988 Mitt på den skånska landsbygden där ås möter slätt, finner du oss, alldeles nere vid Ringsjöns strand. Ett perfekt ställe för dagsutflykter runt om i Skåne

Läs mer

Väddö. Vgna alit nullam zzriust incilis molorperos deliquam, vent etue vel. Välkommen till Väddö. Älskade

Väddö. Vgna alit nullam zzriust incilis molorperos deliquam, vent etue vel. Välkommen till Väddö. Älskade Välkommen till Väddö Älskade Väddö Vgna alit nullam zzriust incilis molorperos deliquam, vent etue vel iureetum quat, quissi. Ud tionsectem inibh eliquipiscil ilisismodit doloreet, vel ea accum dolore

Läs mer

Upplev ät&bo. i Gislaveds kommun Experience, eat & stay in Gislaved Municipality Erlebnisse, Essen & Unterkünfte im der Kommune Gislaved

Upplev ät&bo. i Gislaveds kommun Experience, eat & stay in Gislaved Municipality Erlebnisse, Essen & Unterkünfte im der Kommune Gislaved Upplev ät&bo i Gislaveds kommun Experience, eat & stay in Gislaved Municipality Erlebnisse, Essen & Unterkünfte im der Kommune Gislaved Gislav eds kom mu n en del av Sm åla nd ss jör ike Här är vägen till

Läs mer

Nordanstig. Turistbyråer i Hälsingland

Nordanstig. Turistbyråer i Hälsingland HÄRJEDALEN Mot Ånge Mot Östersund Mot Sveg E45 FÅGELSJÖ E45 296 HAMRA Mot Orsa 296 DALARNA LOOS KÅRBÖLE 310 83 LASSEKROG 296 84 RAMSJÖ EDSBYN 301 FÄRILA LETSBO OVANÅKER 50 LJUSDAL ALFTA JÄRVSÖ 50 83 HASSELA

Läs mer

Free Gratis 2010-2011. www.bohuslan.com/tanum

Free Gratis 2010-2011. www.bohuslan.com/tanum Free Gratis 2010-2011 www.bohuslan.com/tanum Loppis Slöjd - Konst Drömmen om fritidshus börjar hos oss! Innehåll 2010-2011 Innehåll 2007 4 Bo i Tanum Orrekläpps Hantverk 6 0525-130 22 (mellan Grebbestad

Läs mer

Östgötaskärgården 2015

Östgötaskärgården 2015 Östgötaskärgården 2015 The archipelago of Östergötland 2015 Innehåller turlista för Skärgårdslinjen FOTO: GÖRAN BILLESON Tre skärgårdar Skärgården tänk dig båtliv, sol, bad, glass, fiske... Skärgården

Läs mer

Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011

Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011 Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011 Innehåll Historia 4 Kultur 5-15 Historia 4 Kulturhistoriskt 5-6 Hembygdsgårdar 7-8 Hälsingegårdar 8 Muséer 9 Konst/Hantverk

Läs mer

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten.

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten. Gröna Magasin Kusten Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR Utflyktsvägen www.gronakusten.se EN DEL AV GRÖNA KUSTEN 4 2 4 3 2 3 Avståndstabell

Läs mer

Free Gratis 2011-2012. På Båt-tur i Tanum. www.bohuslan.com/tanum

Free Gratis 2011-2012. På Båt-tur i Tanum. www.bohuslan.com/tanum Free Gratis 2011-2012 På Båt-tur i Tanum www.bohuslan.com/tanum Loppis Slöjd - Konst Orrekläpps Hantverk 0525-130 22 (mellan Grebbestad och Fjällbacka) För andra banker är vår region en liten del av Sverige

Läs mer

Erbjudande från DiaTel Diagonal Telefonpassning

Erbjudande från DiaTel Diagonal Telefonpassning Skinnskatteberg Kultur och fritidsguide 2012 Kulturriket i Bergslagen Erbjudande från DiaTel Diagonal Telefonpassning Prova vår telefonpassningstjänst under 6 månader utan fasta kostnader och bindningstid.

Läs mer

Välkommen till. Bokenäset. hela året! - en del av. www.bokenaset.se

Välkommen till. Bokenäset. hela året! - en del av. www.bokenaset.se Välkommen till Bokenäset hela året! 2012 - en del av www.bokenaset.se Detta händer på Bokenäset 2012 Reservation för ev. ändringar 25 mars: Närproducerat. Underhållning. Bokenäsets Gamla Prästsgård kl.

Läs mer

När järnvägen kom till byn

När järnvägen kom till byn Upptäck Nässjö! FOTO: HASSE BENGTSSON Ska bli lokförare jag tra la la Blir du som barn på nytt när du närmar dig en modelljärnväg? Då har du kommit rätt! På Nässjö järnvägsmuseum finns allt från modelltåg

Läs mer

Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011

Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011 Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011 Från Vättern till Kinda Kanal Aneby Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög VÄLKOMMEN TILL Destination SOMMENBYGD som ligger i norra Småland och södra

Läs mer