guide Din Älmhults turistbyrå Älmhult 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "guide Din Älmhults turistbyrå Älmhult 2013"

Transkript

1 Din guide Älmhult 2013 Stenvalvsbro av Takashi Naraha Stolen av Kaj Engström och Arne Persson Älmhults turistbyrå Besöksadress: Stortorget 1, Älmhult Postadress: Box 500, Älmhult Tfn: E-post: Webbplats:

2 ALLEMANSRÄTTEN ALLGEMEINES NUTZUNGSRECHT - THE COMMON RIGHT OF ACCESS ALLEMANSRÄTTEN I Sverige har alla rätt att röra sig ute i naturen. Detta kallas allemansrätten. Den innebär att vi får ströva omkring i skog och mark; plocka svamp bär och blommor som inte är fridlysta, bada och åka båt på sjöar och vattendrag. Men den innebär också skyldigheter! Att umgås med naturen kräver kunskap, respekt och varsamhet. Missbruk och brist på omdöme kan äventyra vår unika allemansrätt. Detta får du göra om du behöver: - Vistas, gå eller åka skidor över annans mark, utom på tomtmark, åker med växande gröda, oskördad slåtteräng och skogsplantering. - Passera genom inhägnande områden, gärdesgård och grind, bara Du inte förstör stängsel eller orsakar annan skada. - Plocka vilda bär, blommor och svamp. Men plocka inte mer än Du behöver, blommorna är vackrast i naturen. Vissa är fridlysta, dem får Du inte plocka. - Tälta en natt på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Fråga ändå gärna markägaren om lov. För tältning i grupp skall Du alltid be markägaren om lov. - Ta torrt ris och torra grenar från marken till exempelvis mindre lägereld. - Göra upp eld om det går utan risk för skogseller gräsbrand och om inte lokalt eller riksomfattande eldningsförbud råder. - Bada, tillfälligt förtöja din båt och gå iland överallt, utom vid tomt eller på sådana ställen där myndighet utfärdat landstigningsförbud t ex till skydd för fågellivet. - Ro, segla, paddla eller köra motorbåt på annans vatten, om inte särskilt tillträdesförbud och fartbegränsning råder. - Medföra hund i naturen, men hund skall alltid hållas under sådan tillsyn, att den förhindras göra skada eller från att driva eller förfölja villebråd och fåglar. Detta innebär i praktiken att hund skall hållas kopplad. - Fiska om Du löst fiskekort eller har annat tillstånd. Ta alltid reda på vilka bestämmelser som gäller för den plats där Du vill fiska. Det är straffbart att: - Skada gröda och planteringar. Markägaren har rätt att begära skadestånd. - Skada staket och grindar och lämna grind öppen så att kreatur slipper ut. Naturligtvis får Du inte passera inhägnader till tomt såvida Du inte har ett särskilt ärende. - Ta ris, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd eller buskar. - Plocka fridlysta växter. - Plocka blommor, bär, svamp eller frukt på annans tomtmark. (Tomt som inte behöver vara inhägnad, är området närmast boningshuset och där husets ägare eller brukaren har ett berättigat intresse att få vara ifred -"hemfridszonen". Saknas inhägnad för tomten anses området inom syn- och hörhåll utgöra tomt. Visa den bofasta befolkningen stor hänsyn - Du är gäst i markerna. Fråga istället för att ta för givet). - Tälta på tomtmark eller ställa husvagn på annans mark så länge att det kan anses som bosättning. - Bryta eller hugga grenar och granris, fälla träd och buskar samt på annat sätt göra skada på växande skog och mark. - Elda på ängsmark, klipphällar eller på sådan mark att risk för skada eller brand finnes. - Bada från och gå iland vid annans brygga eller tomt. Det anses som intrång och brott mot hemfriden. - Ro, segla, paddla eller köra motorbåt i tillträdesförbjudna områden och överträda hastighetsbestämmelser. - Du är ansvarig för skada som din hund orsakar. Under tiden 1/3-20/8 måste hund hållas kopplad. - Köra motorfordon i naturen. - Fiska utan tillstånd. Fiskekort innebär ej rätt att vistas inom områden med beträdelseförbud. - Jaga utan tillstånd. Ta fågelbon och fågelägg räknas som jakt. DAS ALLEMANS RECHT - DIE ALLEMANS PFLICHT Das Allgemeine Nutzungsrecht in Schweden gewährt eine Menge Rechte, aber auch viele Pflichten. Folgende verbote müssen beachtet werden: - Es ist nicht erlaubt, private Grundstücke zu betreten! Mit Grundstück ist dabei der Bereich um ein Wohnhaus gemeint, der für den Besitzer als Hausfriedenszone zu betrachten ist. - Bei grober Brandgefahr ist Feuermachen verboten! Auberdem ist das Enzünden von Feuern auf Felsenplatten und anderen Plätzen, wo die Gefahr von bleibenden Schäden besteht, nicht gestattet! - Das Plücken von Blumen, sowie das Sammeln von Pilzen auf fremden Grundstücken ist untersag! Blumen, die unter Naturschutz stehen dürfen nicht gepflückt werden! - Lebende Bäume oder Büsche dürfen nicht beschädigt oder gefällt werden! Es ist verboten, Zweige, Äste, Rinde, Harz Laub, Eicheln oder Nüsse von lebenden Bäume oder Büschen abzureissen! - Es ist verboten, frisch gesäte Äcker oder wachsende Getreidefelder zu betreten! - Gatter müssen geschlossen werden und beim überqueren von Zäunen ist zu beachten, dass kein Schaden entsteht und Vieh nicht entweicht! - Ohne Genehmigung des Grundbesitzers ist Zelten für mehr als eine Nacht nicht gestattet. Gruppen brauchen immer eine Genehmigung ausser an den festen Lagerplätzen. - Das Parken oder Fahren von Kraftfahrzeugen abseits von Straben ist nicht erlaubt, wenn die Gefahr von Beschädigung besteht! Das Befahren von Privatstraben, die nicht für öffentlichen. Verkehr zugelassen sind, ist verboten! - Es ist nicht erlaubt, an einem Privat grundstück zu baden, an Land zu gehen oder an einem privaten Bootsteg Boote oder Kanus festzumachen, wenn dadurch der Besitzer in der Benutzung gehindert wird! - Gebiete, in denen besondere Verboten herrschen, sind zu respektieren z.b Vogelschutzgebiete oder Gebiete, in denen Anlandgehen verboten ist! - Die Verschmutzung der Natur mit Unrat und Abfällen und andere Verunreingung der Natur ist zu unterlassen! - Das Fischen in fremden Fischgewäsern ist untersagt! Man ist verpflichtet, sich über geltende Fischereibestimmungen selbst zu informieren. - Vogeleier und Nestlinge dürfen nicht entwendet werden! Jagen ohne Genehmigung des Grundbesitzers - des Inhabers des Jagdrechtes - ist nicht gestattet! RIGHT OF ACCESS - PUBLIC RESPONSIBILITY The Right of Common Access to move freely in the countryside of Sweden gives you extensive rights, but also many obligations that you have to respect. You must observe the following prohibitions: - You may not trespass on someone else s land! By land" is meant the area around a dwelling house, etc, that the owner considers he needs to enjoy his own privacy. - You are not allowed to light a fire if there is a risk of it spreading! It is also forbidden to light a fire on flat rocks and other plades that can suffer permanent damage! - Do not pick flowers, berries or mushrooms on someone s private land. Don t pick protected flowers! - Do not damage or cut down living trees or bushes! You are not allowed to take twigs, branches, bark, resin, leaves, acorns or nuts from living trees and bushes. - Do not walk over fields that are newly sown or have crops growing on them! - Make sure that you close all gates and climb over fences in such a way that no damage is done or cattle let loose! - Normaly you cannot camp for more than one night in the same place without the permision of the landowner! Groups must always have permission except at the offical campsites. - You are not allowed to park or drive a motorvehicle on the side of the road if there is a risk of damaging the roadside! You may not drive a motorvehicle on a private road that is closed to the public! - You may not bathe, land or tie up your boat or canoe on someone else s land or pier if by doing so you interfere with the owner s use of them! - You must particularly respect areas of special access prohibitions, such as bird sanctuaries and places where it is forbidden to go ashore. - Do not liter the countryside with rubbish! Do not pollute the countryside in any way! - You are not allowed to fish in someone else s water without his permission. It is your responsibility to axquaint yourself with the local fishing regulations. - Do not take bird s eggs or their young! You are not allowed to hunt without the permission of the landowner or the owner of the shooting rights!

3 SE OCH GÖRA Badplatser Badeplätze Bathing places Bokhultet, Diö, sjön Möckeln Bökhult, Älmhult, sjön Möckeln Delary, utmed Helge å Möckeln, sjön Möckeln Ramnäs, Göteryd, sjön Römningen Sandören, Häradsbäck sjön Sandören Vägla, Hallaryd, sjön Vitasjön Välje, Virestad, sjön Virestadsjön Badhus/simhall Hallenbad Swimming baths Haganäsbadet, Haganässkolan Älmhult, tfn , Badkassa/cafeteria, tfn Bangolf Minigolf Miniature golf Liatorps minigolf, Växjövägen 501, Liatorp, tfn Bangolfhall Minigolfhalle Miniature-golf hall Haganässkolan, kontakta Inger Petersson, tfn bostad: , cirkafeterian Haganäs: Bibliotek Bibliothek Library Älmhults bibliotek, Skolgatan 1, Älmhult, tfn , Båtturer Boot fahren Boat tour Fisketurer eller turer för avkoppling på Husbåten Pärlan i sjön Femlingen, tfn eller , Båtuthyrning Boote Boats Nyvab, Möllekulla 1681, Älmhult, tfn Sams Gård, Sture Samuelsson, Kolborshult, Pl 5251, Älmhult, tfn Mer info se rubriken aktiviteter/ äventyr. Sjöstugans Camping, Älmhult, tfn + 46(0) , , Välje Badplats & Camping, Virestad. Se även camping. Håkan Karlsson, tfn , Båtklubben Piren, Diö. Innan isättning ring, Jan Danielsson, tfn Örsjön - Lillsjön, Hallaryd Bökön Mjöbygget (södra delen) Brännhult (norra delen) Cykelleder Radwegen Cycleways För information om cykelleder: kontakta Älmhults turistbyrå, tfn Cykeluthyrning Fahrräder Bikes Jiro-cykel AB, Brogatan 4, Älmhult, tfn Fiske Angeln Fishing Gratis fiskeguide med information om alla fiskevatten och fiskekortspriser finns på Älmhults turistsbyrå. Bejstorps gård, Hallaryd - se under rubriken aktiviteter/äventyr. Fiskeguide/Angelführer/Fishing guide Fiskeguide med båt i Möckeln. Max 5 personer tfn Fisketurer eller turer för avkoppling på Husbåten Pärlan i sjön Femlingen, tfn eller , Gustavsfors ädelfiske, Pjätteryd. Fiskekort köpes i fiskekortsautomat vid Bäckaholmen. Hallaböke Wildmarksliv. Per Kronholm, Pl 7645, , Hallaryd, tfn Uthyrning av stugor, gillestuga, konferensrum, kräftfiske, lappkåta, utegrill, fotbollsgolf och vildmarksbana. Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Sams Gård, Älmhult, tfn Ulvberga Sportfiske, Hallaböke, Ulvberga 5, Hallaryd, tfn Konferensrum, grillstuga, övernattning, utegrill, härliga promenader i sagolik natur, regnbågsfiske med fluga och spinnare m.m. Båtramp Bootrampe Boat launching Femlingen, Häradsbäck/Virestad Ferö norra delen av sjön. Möckeln Getryggens båthamn, Båtklubben Näset har anlagt en betongbelagd ramp i södra delen av sjön Möckeln. Kontaktpersoner: Kenneth Olsson, tfn , Leif Stenberg tfn , Mary-Anne Ståhl, tfn Mer information: Åsen, Diö. Vid Åsens båthamn har Diö Båtklubb en betongbelagd ramp. Kontaktpersoner: Lars Fransson. tfn , Allan Karlsson, tfn (Bor på Åspromenaden 4. Vägen till hamnen). 3 Frisbeegolf Fresbeegolfbanan finns i Haganäsparken, Älmhult innanför joggingspåret. Starten finns bredvid den lilla fotbollsplanen söder om tennisbanorna. Alla är välkomna och det är gratis att spela. Frågor besvaras av Kultur-Fritid, tfn , Gokart Delary Gokart, Delary Industripark 7, Älmhult, tfn , Golfbana Golfplatz Golf-course Älmhults Golfklubb, Äskya 1215, Älmhult. 2 km öster om Älmhult, (18 hål). Range och närspelsområde. Golfklubb, tfn Golfshop, tfn , restaurang, tfn

4 SE OCH GÖRA Gym Gewichtheben Weight lifting Friskis&Svettis, Ö Espl 20, Älmhult, tfn Gym, solarie, jympa, spin-cykling. Kanoter Kanus kanoes Kanotleden - Helge å. Helge å med sjöarna Virestadsjön, Steningen, Såganässjön, Möckeln, Agunnarydssjön, Ryssbysjön och Stensjön. Sträckorna: Virestad Gustavsfors samt Ryssby Gustavsfors. Färdbeskrivning finns att köpa. Övernattningscheckar: 50:-/kanot/natt. Lagaåns Kanot & Båtcharter, Tovhult 1101, Traryd, tfn , Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Pl 5251, Älmhult, tfn Mer info se aktiviteter/äventyr. Sjöfors Kanoter, Kölaboda 90, Älmhult, tfn , Kontaktperson: Christer Sjöfors, Sjöstugans Camping***, Bökhult, Älmhult, tfn + 46(0) , , fax + 46(0) Sydsvensk Kanotleasing, Oshult 3018, Markaryd, tfn , , Marknader/torghandel Märkte Markets Älmhults torg, tisdagar och lördagar under säsong. Elljus- och motionsspår Jogging-Strecke Joggingtrack Haganäs, Älmhult (Vattentornet), 2,3 km Klöxhult, Älmhult (Fågelvägen), 2,4 km el och 4,6 km Häradsbäck, Härlidens idrottsplats, 2 km el Liatorp, Boklidens idrottsplats, 2,2 km Ridning Reiten Riding Bockatorp, 2 km söder om Älmhult, tfn Grupper eller enskilt. Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Turridning på islandshästar, Krantz gård, Bårshult 54, Hamneda, tfn , Tennis Tennisplätze Tennis courts Bråthult, gummibelagd asfalt. Fri spelning Eneryda, grus. Bokas på plats Göteryd, asfalt. Bokas på plats Haga Park, Älmhult, 4 grusbanor. Liatorp, asfalt. Fri spelning. Vandringsleder Wanderwege Walking trails Gustavsfors. Vägbeskrivning: Från Älm-hult, mot Pjätteryd, cirka 7 km, tag vänster. Området ligger utmed Helgeån. På ett flertal platser finns lämningar efter en gammal småindustriell verksamhet. En markerad vandringsled berättar mer. Naturreservaten Kronan, Taxås, Höö, Vakö Myr och Siggaboda har markerade leder. På gårdagens stigar Vägbeskrivning: Från Älmhult kyrka mot Pjätteryd. Vid vägen, skylt: Kulturstig 5 km. En promenadrunda, 7 km. Mer info: Skånerundan Vägbeskrivning: Start och mål vid OK Älmes Klubbstuga, Fågelvägen, Klöxhult, Älmhult. Kulturpromenad i gränsbygd, 4,6 km. Mer info: Såganäs friluftsbas Vägbeskrivning: Från Älmhult, väg 23 norrut mot Växjö. Efter cirka 6 km skylt till vänster. Strax öster om Linnés Råshult ligger Såganäs friluftsbas. Den ligger i ett gammalt odlingslandskap med "lyckor", rösen och murar. Rester från småjordbruken finns överallt. Skogsholmarna bär spår av lövtäkt. Det öppna och ljusa landskapet ger en mångsidig flora. Friluftsbasen används för lägerverksamhet, camping o.d. Den är en populär övernattningsplats för kanotister på Helge å. En naturstig med information finns här. Linnés Råshult Carl von Linnés födelseplats Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden (väg 600) mot Diö cirka 7 km. Skylt Linnés Råshult. Ett kultur- och ängslandskap i 1700-talsmiljö. Äventyr Abenteuer Adventure Bejstorps gård, Hallaryd, 1409 Visseltofta, Osby, tfn , Snapphanekamp (sjukamp i skogen med bl.a. yxkastning, fyrhjulig mc, lerduveskjutning m.m.), paint-ball, crosscirkart, fiske, vedeldad badtunna. Hallaböke Wildmarksliv, Per Kronholm, Pl 7645, , Hallaryd, tfn Uthyrning av stugor, gillestuga, konferensrum, kräftfiske, lappkåta, utegrill, fotbollsgolf och vildmarksbana. Sagolika Höö, Höö, Diö, tfn , , Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Sams Gård Älmhult, tfn Vikingaläger: Plats för övernattning i vikingahus, cirka pers. Grupptävlingar för företag och skolor. Drakabastun: Vedeldad bastu för personer. Fiskepaket: Liten övernattningsstuga (sjöbod) för 2-4 pers. Båt- och kanotuthyrning. Enkla övernattningsstugor uthyres. Fiske i 1,5 mil av Skeppshultssjön m fl sjöars fiskevatten. Pris enl överenskommelse. Fiskekort säljes. Ulvberga Sportfiske, Hallaböke, Ulvberga 5, Hallaryd, tfn Öppet april-oktober första helgen i månaden, övriga dagar mot beställning. Konferensrum, grillstuga, övernattning, utegrill, härliga promenader i sagolik natur, regnbågsfiske med fluga och spinnare m.m. 4

5 SEVÄRDHETER Forn- och kulturminnen Vorgeschichtlicher Funde Ancient Relics Gravfält från bronsåldern, Stenbrohult Vägbeskrivning: Från Älmhult, tag Linnéleden (väg 600) norrut, cirka 8 km. Till höger strax innan Stenbrohults kyrka. Göterydsområdet Ett av Sveriges fornlämningstätaste område. Hällkista, Eneryda Vid sågverket 1 km norr om Eneryda. Hällkista från yngre stenåldern. Hällkista, Härlunda Vägbeskrivning: Från Häradsbäck, väg 120 mot Tingsryd, cirka 1,2 km avtag höger. Efter 300 m stig till vänster, gå cirka 200 m. Hällkista, Sällhult Vägbeskrivning: Från Älmhult Linnéleden mot Diö. Efter cirka 5 km avtag vänster mot Sällhult över järnvägen ytterligare 1 km. Hällkista höger sida om vägen. Hällkista, Taxås gård Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden till Stenbrohults kyrka. Tag av vänster mot Möckelsnäs och Taxås. Följ vägen till parkering vid Taxås. Gå norrut förbi ladan och genom grinden. Hällkistan är belägen till vänster om vägen. Juddhultsgraven Vägbeskrivning: Från Älmhult väg 120 mot Traryd. Cirka 2 mil avtag mot Göteryd. Följ gamla Trarydsvägen cirka 3 km till Juddhult, avtag höger mot Gösköp cirka 1 km. Hällkistan i Juddhult är nästan år gammal. Linnéminnen Här verkade Linnés far som kyrkoherde större delen av sitt liv. Här finns en minnesvård över Carl von Linnés föräldrar och bror. Intill kyrkan finns en Linnéstaty av Gerda Springchorn (1948) och söder om kyrkan finns den gamla prästgårdstomten med flera gamla lindar och en källare från Linnés tid bevarade. Mitt emot kyrkan finns kyrkstallar från början av 1800-talet. Kulturminnen Kulturdenkmäler Culture memories Emanuelkapellet Vägbeskrivning: Från Älmhult, väg 120 västerut mot Traryd, vid Delary avtag mot Sköldsbygd efter 200 m, väg mot Holmseryd. Efter 300 m, kapellet på vänster sida av vägen. Emanuelkapellet är enligt expertisen exteriört Sveriges vackraste metodistkyrka och var för ett tiotals år sedan ytterst nära att hamna på Skansen i Stockholm. Getryggen, Stenbrohult Vägbeskrivning: Från Älmhult, tag Linnéleden (väg 600) norrut. Efter cirka 7 km tag höger på viadukt. Undre istiden bildades långsträckta rullstensåsar, i dessa trakter kallade getryggar. Att färdas fram på dessa vägar och beskåda den kringliggande naturen är en stor upplevelse. Grenadjärtorp, Bökhult Vägbeskrivning: Från Älmhults kyrka cirka 2 km mot Pjätteryd. Tag vänster vid väg med två grindstolpar av sten. Fortsätt cirka 1 km till torpet. 5 Grenadjärtorpet nr 31 Sunnerbo kompani av Smålands Grenadjärbataljon. Restaurerat av Bökhults Byförening på ett pietets-fullt sätt och med omgivande odlingsmarker i ett öppet och stenbundet landskap med stort inslag av vildapelträd. Pehr Hörbergs födelsehem, Övraön Vägbeskrivning: Från Älmhult riksväg 120 mot Tingsryd till Fanaholm cirka 9 km avtag höger vid sågverket mot Ön cirka 3 km. Ruiner och minnessten. Här växte den fattige pojken upp som skulle bli en av våra största kyrkomålare ( ). Hans motiv är främst religiösa. Smedjan i Kvarnatorp Vägbeskrivning: Från Älmhult väg 23 norrut, cirka 15 km tag vänster mot Virestad. Strax innan Virestad samhälle tag av norrut mot Eneryda/Vare/Kvarnatorp. Efter cirka 1,5 km höger sida vid infart mot idrottsplatsen. Sockertoppen Vägbeskrivning: Från Älmhult, tag Linnéleden (väg 600) till Diö, fortsätt till norra delen av samhället, skylt höger. Mitt i samhället Diö ligger den säregna "Sockertoppen" den har i botten en diameter på 15 meter. Höjden är fem meter. Högen uppskattas innehålla omkring 750 kubikmeter sten. Stenmur i Runnarsköp Vägbeskrivning: Från Älmhults kyrka väg mot Pjätteryd, cirka 6 km avtag höger mot Runnarsköp. Följ vägen cirka 3 km. Här kan ni beskåda en bred stenmur. Svinaberga Vägbeskrivning: Från Älmhults kyrka väg mot Pjätteryd cirka 10 km till Svinabergabron. Parkeringsplats vid bron. Små åkerlappar och välbyggda stenmurar ger området karaktär. Vackra lövskogsdungar ramar in landskapet. Den gamla vägen går över en välbevarad 8-valvs stenbro. Strax intill kan en tjärdal samt en beckkokare beskådas. Hembygdsgårdar/museum Heimatvereinen Local history associations Göteryds Hembygdsförening Göteryds Hembygdspark Öppet juni aug enligt överenskommelse. Kontaktpersoner för visning: Björn Sjöstrand, tfn Slöjdskolan, Göteryd Kontaktpersoner för info: Björn Sjöstrand, tfn Bruksmuseet i Delary är öppet året runt. Emanuelskapellet, Holmserydsvägen, Delary, gruppvisning efter överenskommelse Kontaktpersoner för gruppvisning av kapellet: Björn Sjöstrand, tfn Verner Stjernkvist, tfn

6 SEVÄRDHETER Hallaryds Hembygdsförening Hembygdsgården är öppen söndagar 1 juli 15 aug, kl Kontaktpersoner för visning: Börje Sernefell, Dammvägen 10, Hallaryd, tfn Hembygdsföreningen Linné Hembygdsmuseum, Råshult Tfn Öppet 1/5-1/9, tis sön, kl Kontaktpersoner för visning: Bengt-Eric Ericsson, tfn Allan Ericsson, tfn Härlunda Hembygdsförening Hembygdsstugan Krampanäs. Visning efter överenskommelse. Kontakt: tfn , eller Mer info på under fliken föreningar. Sofie Kalles stuga Backstugan "Björkemoen" från 1750-talet. Bebodd fram till 1940-talet. Backstuga till hälften ingrävd i backen. Jordgolv, öppen spis och torvtak. Ursprungligen en jordkula som senare byggts på till backstuga. Pjätteryds Hembygdsförening Hembygdsparken är öppen enligt överenskommelse. Kontaktperson för visning: Rune Larsson, tfn Sven Käll, tfn Stiftelsen Linnés Råshult Linnés Råshult Carl von Linnés födelseplats. Bokning av grupper och info, tfn , Virestads Hembygdsförening Hembygdsparken Kajelund och Smedjan i Arnanäs, Virestad är öppen för visning hela året efter överenskommelse. Kontaktpersoner för visning: Ingvar Johansson, tfn Ingalill Ljungcrantz, tfn Ricirkard Pålsson, tfn Lille Petter Johans stuga i Haghult, Eneryda. Öppen året runt. Kontaktpersoner för visning: Sven Andersson, tfn Älmhults Hembygdsförening Älmhults Hembygdspark, Haganäs och Ormakullagården i Klöxhult Kontaktpersoner för visning: Ingvar Johansson, tfn Kulturreservat Kulturschutzgebiet Cultural reserve Linnés Råshult, tfn , , Kyrkor Kirchen Churches Göteryds kyrka Kormålning av David Ralson. 6 Hallaryds kyrka Altartavla av David Ralson. Härlunda kyrka Altartavlan föreställer Jesu begravning, troligen målad av Strömberg från Karlshamn. Pjätteryds kyrka Altartavla av Bengt Nordenberg. Stenbrohults kyrka Altartavla av Bengt Nordenberg. Virestads kyrka Altartavla av Pehr Hörberg. Älmhults kyrka Arkitekt: Knut Nordenskjöld. Muséer Hembygdsmuseum se hembygdsgårdar Gemla fabrikers museum, Gemlagatan 1, Diö. Öppet enligt överenskommelse. Mikael Widerdal, tfn Här visas leksaker- och möbelhistoria. IKEA genom tiderna i källaren på IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset mitt emot gamla IKEA-varuhuset, Älmhult. En retrospektiv utställning om historian bakom och utvecklingen av IKEA-sortimentet. Den innehåller 20 olika rum inredda helt med vintage IKEA-möbler och föremål från 1940-talet fram till idag. Öppet dagligen. Linnés Råshult Carl von Linnés födelseplats Tfn Öppettider Museum 1/5-1/9, tis sön, kl , Smålands Militärhistoriska centrum, Delary, Älmhult, tfn , Museet är beläget i före detta Förråd 101 i Delary. Den förrådsby anläggning som försvaret hade. F 101 ingick i den underhållsorganisation som svarade för materielförsörjning i södra Sverige. Anläggningen i sig är ett tidshistoriskt dokument. Naturreservat Naturschutzgebiet Nature reserve Höö Vägbeskrivning: Vid Linnéleden (väg 600) i Diö, 11 km norr om Älmhult. Vägvisare: Höö 5 km. Från Diö går vägen genom ett omväxlande landskap med granskog, lövskog och öppna marker. Så småningom vidgar sig synfältet mot Möckeln, över vars yta Höö höjer sig hela 30 m. Högst upp ligger den gamla gården, omgiven av stora almar och askar. Här har sedan generationer tillbaka människor bevarat ett stycke av våra förfäders landskap. Kronan Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden (väg 600) norrut cirka 8 km. Efter Stenbrohults kyrka, vänster, kör cirka 5 km. Möckelsnäs är en halvö i sjön Möckeln. Efter en färd på slingrande grusväg genom mäktiga lövskogar passeras Möckelsnäs herrgård. Söder om byggnaderna ligger Krunan, ett naturreservat med lövskog. Berggrunden är den "svarta graniten", en grönsten

7 SEVÄRDHETER som skapar goda möjligheter för växtlivet. Högsta punkten ligger cirka 30 meter över sjön Möckelns yta. Här växer ädellövskog som är mest består av ek och avenbok, även lind, alm och hassel förekommer här. På Kronan trivs många sällsynta arter som blåsippa, lungört, stor-rams, lundtjärnblomma och trolldruva samt det sällsynta gräset långsvingel. Siggaboda Vägbeskrivning: Från Älmhult, väg 120 mot Tingsryd, strax innan Häradsbäck tag höger Lönsboda, sedan vänster mot Spjutaretorp. Naturreservatet som finns längst ner i den sydöstra delen av kommunen, är en blandning av urskog och bokblandskog. Många stora stenblock gör området unikt och sägenomspunnet. Taxås Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden norrut cirka 8 km, tag vänster efter Stenbrohults kyrka, kör sedan cirka 4 km. Naturreservatet Taxås ligger på Möckelsnäshalvön i sjön Möckeln. Området består både av land och vatten. Taxås gård är huvudbyggnad i området och ingår inte i reservatet. Runt denna finns ett stycke intressant ängs- och hagmark. Lövskogen dominerar, här finns alm, ek, lind, avenbok, lönn och bok. Många sällsynta blommor finns här såsom blåsippa, vårlök, gullpudra, nunneört och vårärt. Här finns också Taxås klint som länge var en viktig plats för brytningen av den svarta graniten. Taxås klint mest känd för sin spektakulära utsiktsplats, med vy över hela sjön Möckeln. Taxås lövskogar med dess rika flora har lockat många botanister till dessa trakter. I närheten finns även en hällkista. Stenbrohult Vägbeskrivning: Från Älmhult väg 600 (Linnéleden), ca 7 km. Reservatet ligger i närheten av sjön Möckeln och innehåller mycket ädellövskog med till exempel lind, avenbok, bok och ek. För att öka ädellövskogen och slåttermarken ska vissa delar av reservatet restaureras. Det ska också göras mer tillgängligt för allmänheten. I området finns många fåglar och ovanliga vildbin. Stenbrohults naturreservat har en yta på 44 hektar och gränsar till kulturreservatet i Råshult. Södra stambanan går rakt genom området. Stockanäs Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden norrut ca 6 km, tag vänster vid skylt Stockanäs. Reservatet ansluter till denna väg efter cirka 1 km. Stockanäs är ett skogsområde med varierande karaktär som ligger 300 meter om sjön Möckeln. Större delen av reservatet består av blandskog, men här finns också igenvuxen odlingsmark med ädellövträd. I området finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar som är beroende av gammal skog och döda/döende träd. större fastmarksöarna överlevde branden. I den sydöstra delen av Vakö myr spred sig elden även in i angränsande skog på fastmark, bl.a. vid Ekesholm. Detta trots att räddningsinsatsen var en av de mest omfattande och kostbara i Sveriges historia. Offentlig konst Öffentlichen Kunst Public Art Utsmyckning på Älmhults torg Linnéstaty av Karl Eldh ( ). Linné ser ut över torget från sin upphöjda plats, med en blomma i handen. Torgbrunn av Torgny Larsson Torgbrunn i aluminium. Stenvalvsbro av Takashi Narahas. Finns vid stationen finns en skulptur i form av enstenvalvsbro med springvatten. Övrig konst Linnéstaty av Gerda Springchorn. Finns vid Stenbrohults kyrka. Stolen av Kaj Engström och Arne Persson. Finns vid södra infarten till Älmhult från väg 23. Regndans av Arne Persson. Finns uppför på vattentornet i Älmhult. Skolflicka av Peter Linde. Finns utanför Kulturhuset Blohmé i Älmhult. Sagobygden Märchenland The "Land of legends" Älmhult, Ljungby och Alkvesta kommuner är Sagobygden. 60 platser att besöka. 40 är skyltade med vägskyltar och informationsskäp och 20 st finns med GPS-koordinater för geocaching. Platser i Älmhults kommun: Gärdslevargens koja, Mjärhult, Brudgummehallen, Röckla, Galgahallarna, Sonnaböke, Taxås klint, Lille Petter Johans stuga, Gustavsfors, Tullbergs grotta och Tullbergs gran samt fem st geocachplatser. Mer information om platserna finns i en broschyr på Älmhults turistbyrå samt på Trädgårdar Gärten Gardens Linnés Råshult, tfn Linnés Orangeriträdgård, Möckelsnäs, Diö, tfn , Fri entré. Vakö myr Vägbeskrivning: Väg 23 söderut, vid Loshult, tag vänster väg 121 mot Lönsboda/Olofström, vid Hökön tag vänster. Vakö myr är ett cirka 13 km 2 stort myrkomplex beläget på gränsen mellan Småland och Skåne, till helt övervägande del i Kronobergs län. Den är en av länets största kalmyrar med en central öppen yta på cirka 6 km 2. Myren sträcker sig även in i Skåne län i sydväst och sydöst. Sommaren 1992 härjades hela Vakö myr med undantag för de allra nordligaste delarna av en mycket stor brand. I stort sett alla träd och övrig vegetation på mosseplanet och de små myrholmarna inom det brandhärjade området brändes av. Lövträd men även en del tall främst på de 7

8 SHOPPING Antikt och loppis Antiquitätengeschäfte/Flomarkt Antique shop Pingstkyrkans Second Hand, Häradsgatan, Älmhult, tfn , Prästbackens Antikhandel, Södra Espl 26, Älmhult, tfn , Antikviteter, glas, porslin, kristallkronor, kuriosa, samt en liten loppis. Romarehyltes Antikhandel, Romarehylte 49, Älmhult, tfn , , Rödakorsets Mötesplats Kupan, Knutsg 8, Älmhult, tfn Saker som jag har, vita huset vid järn-vägsövergången i Liatorp, tfn Glas, design, konst, m.m. Signerat konstglas är vårt specialområde. Design- konst och hantverk Kunsthantwerk Handicraft Bokhults Hantverksgård Keramik & Möbelhantverk, permanent utställning och försäljning. Anne Svensson och Christer Lindström. Bökhult cirka 2 km från Älmhults kyrka mot Pjätteryd, Bökhult, Älmhult, tfn , Butiken Möckelsnäs, Möckelsnäs Längan, Diö, tfn I den nyrenoverade längan på Möckelsnäs kan du köpa kläder, delikatesser, keramik, skor, inredning och smycken. Drejskivan - Skinnakärr gamla skola, Älmhult, tfn Försäljning av genuint handdrejad keramik och stengods från egen verkstad. Brukskonst såväl som unika alster signerat Peter Iversen, samt akvarellmålningar av Heidi Iversen. Öppet efter överenskommelse. Göinge Halmslöjd, Genvägen 2, Hallaryd, tfn Fabriksförsäljning av halmslöjd. Ring för aktuella öppettider. Funkisfabriken, Gemlagatan 1, Diö. Öppet enligt överenskommelse. Mikael Widerdal, tfn Ida.P design, Näsvägen 17, Delary, tfn Lorraine Källström - Allmogemönster på korgar, änglar och träsaker. Prinsgatan 14 A, Älmhult, tfn , , torpet Avtal om besök per telefon. Lotta Pettersson - Glaskonstnär, Stallg 7, Älmhult, tfn , Verkstad, galleri och butik. Bruksglas, väggbilder, betongfigurer och smycken. Lönngårdens Konsthantverk Utställning och försäljning av slöjd och konsthantverk, servering. Lönngården, Älmhult, tfn , fax , Stinsens Vävstuga, Södra Torggatan 2, Älmhult, tfn Kom och se våra medlemmar väva. Viss försäljning och du kan även beställa. Gunnel på tfn eller Sonja på tfn Kulturhuset Blohmé, Älmhult, utställningslokalen. Tillgänglig på bibliotekets öppettider. Gårdsbutik Hofladen Farm shop Barkhults Gård, tfn , Allting ekologiskt eller närproducerat. Nötkött, nybakt bröd, egna ägg, kakor, marmelader m.m. Lokalproducerad honung, mjöl, rapsolja, ostkaka m.m. Utecafé sommartid. Alltid hembakt bröd, färskt eller fryst. Kläder/skor Kleidung Clothes/shoes Butiken Möckelsnäs, Möckelsnäs Längan, Diö, tfn , Fanhultstvätten, Stålgatan 3, Älmhult, tfn , Freja Form, Mistelvägen 14, Älmhult, tfn Garderoben i Älmhult Mode AB, Norra Torggatan 5, Älmhult, tfn Ida.P design Näsvägen 17, Delary, tfn , JC, Norra Esplanaden 2, Älmhult, tfn Kappahl, Norra Esplanaden 5-7, Älmhult, tfn Langes köpcenter, Virestad, tfn , Lindex, Köpmangatan 25, Älmhult, tfn , MAXI- Stormarknad, Silverdalsgatan 2, Älmhult, tfn , Märkeshuset, Norra Torggatan 5, Älmhult, tfn , Olofssons kläder, Norra Esplanaden 11, , Älmhult, tfn Scorett, Norra Esplanaden 2, Älmhult, tfn Team Sportia, Danska Vägen 9, Älmhult, tfn Trend House, Norra Esplanaden 1, Älmhult, tfn

9 SHOPPING Outlet- och fabriksförsäljning IKEA Fynd, ligger bredvid IKEA-varuhuset i Älmhult. Heminredning och produkter för livet hemma med god design och kvalitet till riktigt låga priser. IKEA FYND är en unik satsning och en hyllning till det småländska arvet. Där finns bland annat utgående produkter, visningsexemplar och testprodukter som inte tagits i produktion och därmed inte finns någon annanstans. Det gör det alltså möjligt för kunderna att få tag på IKEA-produkter som ingen annan har. Presenter/inredning Geschenke/Wohnkultur Gifts/home decor Emakeriet, Långhultsvägen 6, Häradsbäck, tfn , Heminredning, loppis, presenter, m.m. Funkisfabriken, Gemlagatan 1, Diö. Öppet söndagar. Mikael Widerdal, tfn IKEA-varuhuset, Box 703, Älmhult, Mix Prylhuset, N. Torggatan 9, Älmhult, tfn Presenter, souvenirer, heminredning, kort, frimärke. Lilla loppan Second hand för barn. Kläder, skor, leksaker m m. Återförsäljare av Unicefs produkter Öppet helgfria lördagar, kl Inlämning av varor, ring Rödakorsets Mötesplats Kupan, Knutsg 8, Älmhult, tfn Pingstkyrkans Second Hand, Skånevägen 16, Älmhult, tfn www.pingstkyrkan.almhult.com. Second Hand i Hallaryd. Allt som säljs går till barnen i Ukraina och Kambodja. Öppet helgfri lördag, april oktober, kl Läs mer på eller Sport och fiske Sport/Angelgeschäfte Sport/fishing store Team-Sportia, Danska Vägen 9, Älmhult, tfn , Älmhults Sport och Motor AB, Tornet, Älmhult, tfn Presenten, N. Torggatan 3, Älmhult, tfn , Glas porslin presenter inredning te/ kaffe i lösvikt och delikatesser. SECOND-HAND Kompaniets second Hand butik, Skolgatan 1 (under biblioteket) med inriktning på barnkläder, leksaker m.m. Öppet varje tisdag, kl Drivs av deltagare och personal i daglig verksamhet. Inlämning: mån fre kl

10 BO Bed and breakfast B&B - Villa Siesta, Älmhult, tfn , , Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Pensionat Björkelunds Bed & Breakfast, Stenbrohult, Diö, tfn , Bo på lantgård Leben auf dem Bauernhof Stay on a farm Fölshults gård, Eneryda, tfn , , Kalvshults Gård, Hallaryd, tfn , , Bondgårdssemester: Modernt boende i lägenhet i mangårdsbyggnaden eller i stuga nära gården Gården är ett deltids jord- och skogsbruk med kor, kalvar, två shetlandsponny och höns. Gården ligger 500 m från vackra Örsjön med bad och fiske, båt ingår i hyran. Ni kan hyra hel vecka eller helg eller enligt överenskommelse. Välkomna hela året. Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Camping Sjöstugans Camping***, Bökhult, Älmhult, tfn , , Naturcamping Sams Gård, Pjätteryd. Sture Samuelsson, Kolborshult, Pl 5251, Älmhult, tfn Mer info se aktiviteter/äventyr. Såganäs Naturcamping, tfn , , Stugor Ferienhäuser - Cottage Turistbyrån, Älmhult, tfn , Stugor finns på webben. Vandrarhem Jugendherberge Wanderheime Youth hostel Diö station, vandrarhem och konferensanläggning, Diö, tfn , Sjöstugans Vandrarhem, Bökhult, Älmhult, tfn +46(0) , , Övrigt boende Andere Unterkünfte Other accommodations Bo på Lantgård, Pl 2643, Älmhult, tfn , , Tillgång till pool, fiske, båt cykel m.m. Egen Ingång, Fanaholm (10 km öster om Älmhult). Apelhult 1706, Älmhult, tfn , eller , , Erbjuder boende för längre eller kortare tid, lungt och skönt läge i lantlig miljö. Med egen ingång, eget kök och eget badrum. Familjeboende Smaland Vip. Direktkontakt via mobil eller , Femlingen Live Relax på husbåten Pärlan. Råphult, Virestad, tfn , , Priser och mer info finns på Hallaböke Vildmarksliv. Se mer info under rubriken äventyr. Sams Gård. Se mer info under rubriken äventyr. Ulberga Sportfiske. Se mer info under rubriken äventyr. Välje Badplats & Camping, Virestad. Välje, Virestad, tfn Kontaktperson: Jacob Sträng, tfn , Hotel Hotel Haga Park Hotel, Ö Espl 10, Älmhult, tfn IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset, Box 700, Ikeagatan, Älmhult, tfn , Möckelsnäs Herrgård, Möckelsnäs 1, Diö, tfn Sjöstugans Camping***, Bökhult, Älmhult, tfn , , Sofia Lägenhetshotel, Besöksadress: Södra Esplanaden 19, Älmhult. Bokning: tfn eller 10

11 MAT & DRYCK A&O Lunch och fest, S Espl 2, , Älmhult, tfn , Barkhults Gårdscafé, tfn , Brasseriet, Eriksgatan 6, Älmhult, tfn , Bykrogen, Växjövägen 501, Liatorp, tfn , Café Derés, Norra Esplanaden 16, Älmhult, tfn Café Olé, Norra Esplanaden 13, Älmhult, tfn Coop Konsum, N Espl 7, Älmhult, tfn Café, sallader, baguetter m.m. Diö Pizzeria & Kebab, Växjövägen 310, Diö, tfn/fax Elmhults Café och Bageri AB, Köpmang 1C, Älmhult, tfn Evas Gatukök & Älmhults B/S, N Espl 15, Älmhult, tfn Hallarydsgården, Hallaryd. Café. Tfn , Hannas Restaurang & Pizzeria, Köpmang 1, Älmhult, tfn Hirós Sushi Bar, Eriksgatan 9 A, Älmhult, tfn IKEA-Restaurangen, IKEA-varuhuset, Box 703, Älmhult, IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset Ikeagatan 1, Älmhult, tfn , Jacobskrog, Stationshuset, Älmhult, tfn , Krikors Pizza & Kebab, Norra. Esplanaden16, Älmhult, tfn Longhwa Kinarestaurang, Norra. Esplanaden 7, Älmhult, tfn Lönngårdens Konsthantverk, Älmhult, tfn , Se mer info under konst- & konsthantverk MAXI Stormarknads Korvbar, Silverdalsgatan 3, Älmhult, tfn Möckelsnäs Herrgård, Möckelsnäs 1, Diö, tfn Herr-gårdshotell med fin bistro-restaurang och småländsk meny, terrass & sjöutsikt, park & trädgård. www. mockelsnasherrgard.se Pingstkyrkans Second Handcafé, tfn Öppet helgfria lördagar, kl Skånevägen 16, Älmhult. Pizzeria Amigo, Norra Esplanaden 17, Älmhult, tfn Restaurang Goaroije, Äskya 1215, Älmhult, tfn , Time, Södra Esplanaden 2A, Älmhult, tfn Korvbar, baguetter m.m. Restaurang Pizzeria Elme, Köpmangatan 11, Älmhult, tfn Restaurang Pizzeria Sorello, Köpmangatan 6, Älmhult, tfn Restaurang Thaipalatset, Köpmangatan 21, Älmhult, tfn , Sagolika Höö, Diö, tfn, , eller , Café öppet maj-aug. Saikok Restaurang Take away, Västergatan 1, Älmhult, tfn Sjöstugans Camping, tfn , Öppet sommartid. Torggrillen, Stortorget, Älmhult, tfn Gårdsbutiker Barkhults gård, tfn , Linnés Råshult, Diö, tfn Ekologiskt trädgårdcafé med lunchalternativ. 11

12 SERVICE BRA ATT VETA Apotek Apotheke Pharmacy Apoteket Hjärtat, N Espl 6, Älmhult, tfn Buss Bus tfn Flytvästar Schwimmwesten Lifejackets Flytvästar finns för utlåning på turistbyrån i Älmhult, tfn Schwimmwesten Können bei der Touristenbüro in Älmhult ausgeliehen werden. Lifejackets can be borrowed at the Touristoffice in Älmhult. Polis Polizei Police Polisstationen, Bäckgatan 15, Älmhult, tfn , Resebyrå Reisebüro Travelagency Sydresor, Stationshuset, Älmhult, tfn Räddningstjänst Feuerwehr Firestation Älmhults räddningstjänst, Bäckgatan 15, tfn Sjukvård Arzt Doctor Sjukvårdsupplysningen, tfn 1177 Vårdcentralen, Achima care, Kungsg 14, Älmhult, tfn Vid akuta besvär kvällar och helger ring Jourläkarcentralen, Ljungby, tfn Vårdcentralen Hälsoringen Älmhult, Gotthards gata 5, Älmhult, tfn SOS-Alarm 112 Taxi Taxi Taxi Älmhultsbygdens Taxi AB, tfn , Toaletter Toilett ICA Maxi, öppet, mån sön, kl Kommunhuset, öppet, mån fre, kl Älmhults bibliotek, öppet mån, tis och tors, kl , ons, kl , fre, kl , lör, kl (sept maj). Älmhults station, öppet, kl , lör- och helgdagar, kl Tåg Train Zug Stationshuset, Älmhult. Stationen ej bemannad. Stationhuset ligger på östra sidan om spåren. Väntsal med resebyrå, pizzeria, biljettautomater och toaletter. Lokaltåg Regionalzüge Local regionaltrains Snabbtåg Schnellzüge Highspeed train Återvinning/avfall Müllentsorgung - Waste facilities Liatorps återvinningscentral Äskya återvinningscentral, Älmhult, tfn Veterinär Tierarzt Vet Möckelns veterinärklinik, Öringstigen 7, Älmhult, tfn , Älmhults Veterinärklinik, Eriksgatan 1, Älmhult, tfn

Välkommen till Älmhult och Linnébygden

Välkommen till Älmhult och Linnébygden Välkommen till Älmhult och Linnébygden Två av världens bästa idéer kommer från Älmhult Carl von Linné och Ingvar Kamprad är två världsberömda smålänningar med ett antal saker gemensamt. Båda är kända för

Läs mer

Sevärdheter i Älmhultsbygden

Sevärdheter i Älmhultsbygden Sevärdheter i Älmhultsbygden 2008 - Överraskande Älmhult - internationellt & nära - ALLEMANSRÄTTEN ALLGEMEINES NUTZUNGSRECHT - THE COMMON RIGHT OF ACCESS ALLEMANSRÄTTEN I Sverige har alla rätt att röra

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42 Sunnerboturen 1. Lidhult Samhälle med service livsmedel, apoteksvaror, café, bibliotek och cykelreparation. Här finns också flera unika affärer möjlighet till cykelreparation och badplats. Lidhult Lidhults

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Hagabo. Älmhult Haganäs. Här bygger vi livskvalitet

Hagabo. Älmhult Haganäs. Här bygger vi livskvalitet Hagabo Älmhult Haganäs Här bygger vi livskvalitet Hagabo» Ett rogivande boende med närhet till centrum « Ett boende att älska I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna

Läs mer

RYDEBÄCKS KULTURSLINGA i BILDFORM (plus några kompletteringsbilder på nya och gamla rydebäckshus längs stigen)

RYDEBÄCKS KULTURSLINGA i BILDFORM (plus några kompletteringsbilder på nya och gamla rydebäckshus längs stigen) RYDEBÄCKS KULTURSLINGA i BILDFORM (plus några kompletteringsbilder på nya och gamla rydebäckshus längs stigen) 1. Rydebäcks gård1920-talet Stigens vågvisningspålar Flygbild mot öster Fotografi från 1951

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

LOW. FINT ATT DU VILL KOMMA! Berättelserna om HovaBungalow.org är många. Från den övernattande kulturutvecklaren BUNGA. .org

LOW. FINT ATT DU VILL KOMMA! Berättelserna om HovaBungalow.org är många. Från den övernattande kulturutvecklaren BUNGA. .org FINT ATT DU VILL KOMMA! Berättelserna om HovaBungalow är många. Från den övernattande kulturutvecklaren till femton hjärnor som samlades för att knäcka nöten om glesbygdens möjligheter. Vårt mål är att

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Detta är förslag på en matresa i norra delen av Falkenbergs kommun. Nedan är färden beskriven i text och även en karta är bifogad, avståndet för hela resan, med

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS En miniguide för dig och din personal LÄTT ATT VARA GÄST Vägen mot Sveriges mest välkomnande region. Vi ska uppgradera värdskapet som ett av varumärkets viktigaste

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Ätbart, Med smak för livets goda

Ätbart, Med smak för livets goda Ätbart, Med smak för livets goda Hantverksbod och kaffeservering 20 juni, kl.14-16. 21-29 juni, kl.12-16 Hantverksförsäljning och visning av hantverk med mera. Kaffeservering med hembakat bröd, runstensmuseet

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Välkommen till öppet hus på landsbygden!

Välkommen till öppet hus på landsbygden! ÖSTGÖTADAGARNA 2014 Välkommen till öppet hus på landsbygden! 2014 års ÖstgötaDagar infaller helgen 6-7 september och årets tema är Mat. Då är du välkommen att hälsa på hos närmare 200 olika företag, föreningar

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Välkommen till Wiggersvik!

Välkommen till Wiggersvik! älkommen till Wiggersvik! Tel: + (0) - www.wiggersvik.nu info@wiggersvik.nu OS! i tar endast bokningar på telefon! älkommen älkommen till Kungshamn och Wiggersviks Familjecamping & Stugor., km från centralorten

Läs mer

Skinn- och ullprodukter och flottfärd

Skinn- och ullprodukter och flottfärd Upplevelsernas bygd Närkesbergssmedjans kombination av smide och finsnickeri var unik på sin tid. I Storsjön startar en av Sveriges vackraste kanotturer. Mariedamm FF. Vi välkomnar också andra fotbollsklubbar

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Information om fiskevatten i Kronoberg

Information om fiskevatten i Kronoberg Information om fiskevatten i Kronoberg Informationen svarar på frågor om fysisk tillgänglighet enligt nedan. Om du är intresserad av att fiska och känner dig osäker på om det fungerar för dig, tar du kontakt

Läs mer

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och samlingsstället Klintsundet I norra mellersta skärgården, på

Läs mer

Gård på ostört läge, 7,6 ha

Gård på ostört läge, 7,6 ha Gård på ostört läge, 7,6 ha OSBY BJÖRKERÅS 1:6 Välarronderad fastighet på ostört läge mellan Osby och Älmhult. Total areal om ca 7,6 ha varav ca 5 ha skog och 2 ha betesmark. Gedigen och renoverad bostadsbyggnad

Läs mer

Sommarkul med Ungdomsgården Fenix!

Sommarkul med Ungdomsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Tillsammans provar vi på nya spännande ativiteter, träffar nya kompisar och lär oss nya saker. Kom och var med på sommarens absolut

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Fyra måsten när du besöker Tingsryd. Bilskroten på Kyrkö mosse Stenfors kulturstig

Fyra måsten när du besöker Tingsryd. Bilskroten på Kyrkö mosse Stenfors kulturstig Fyra måsten när du besöker Tingsryd Bilskroten på Kyrkö mosse Stenfors kulturstig Cykla i småländsk idyll Korrö Hantverksby 01 Kommunfakta Antal invånare 12 700 Yta 1 049,42 km² Centralort Tingsryd Län

Läs mer

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på vårt fjärde sommarläger i trollsländeprojektets regi! Årets sommarläger tar plats utanför Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas tid

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Elizabeth Peltola (c), Ingemar Almkvist (s), Christian Bjelk (c) och Marie Olofsson (c)

Elizabeth Peltola (c), Ingemar Almkvist (s), Christian Bjelk (c) och Marie Olofsson (c) info2 ÄLMHULT Kommuninformation April 2008 Politikerna i Älmhult tog nya grepp Elizabeth Peltola (c), Ingemar Almkvist (s), Christian Bjelk (c) och Marie Olofsson (c) Var Du en av dem som fick ett samtal?

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

HOVA BUNGA- LOW INDEPENDENT

HOVA BUNGA- LOW INDEPENDENT VARFÖR ÅKA TILL HOVA BUNGALOW? HOVA BUNGA- LOW INDEPENDENT CONFERENCES & WORKSPACES Glesbygdens berättelser om originalkonditori från 1960-talet, rövare från Tivedenskogen och E20:ans stora pumpande pulsålder

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Kommun. Låt bilen stå cykla eller gå. Juli/augusti 2015. Öppettider. Välkomna på Älmhults sommarmarknad. på torget den 1 juli, kl. 8.00 18.

Kommun. Låt bilen stå cykla eller gå. Juli/augusti 2015. Öppettider. Välkomna på Älmhults sommarmarknad. på torget den 1 juli, kl. 8.00 18. Kommun info7 Välkomna på Älmhults sommarmarknad på torget den 1 juli, kl. 8.00 18.00 Juli/augusti 2015 Öppettider Kommunhuset med växel och reception Mån fre kl. 8.00 12.00, 13.00 16.30 Biblioteket i Älmhult

Läs mer

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se Vi ses i Glasriket! Glasriket är ett resmål som är öppen året runt och kan erbjuda spännande sevärdheter för såväl gammal som ung. Här finns många fina besöksmål från glaset och shopping, till utvandrarbygden

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Top End Safari med 4WD

Top End Safari med 4WD Top End Safari med 4WD Upplev fantastiska vattenfall, klippmålningar från urminnes tider och det riktiga djurlivet i nationalparkerna Kakadu och Litchfield på denna guidade tredagars tur från Darwin. Ni

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska S O 2014 M M A R BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka ChattaAktiveraGåVaraNjutaSova HoppaVilaLekaSurfaSkypaSofta CyklaSimmaKlättraSjungaShoppa FikaSpringaGrävaSpelaSkejta SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Preliminärt program DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Dag 1 28 december - måndag 06:15 Ankomst med British Airways till Kapstaden. Ni möts på flygplatsen av er guide för

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Välkommen till Sundsvalls Sim den 17-18 Mars 2012 Sundsvalls Simsällskap inbjuder er förening till Sundsvalls Sim. Tävlingen avgörs i tre

Läs mer

Allemansrätten LÄRARHANDLEDNING

Allemansrätten LÄRARHANDLEDNING Allemansrätten LÄRARHANDLEDNING Välkommen att arbeta med idéhäftet Allemansrätten I Sverige har vi en unik möjlighet att vistas i naturen. Denna handledning ger en lättöverskådlig introduktion till den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NATURUM SOMMEN!

VÄLKOMMEN TILL NATURUM SOMMEN! VÄLKOMMEN TILL NATURUM SOMMEN! Sol, moln, regn eller åska det spelar ingen roll; inne hos oss är det alltid uppehåll! Kom in på naturum och släpp loss dina sinnen och låt hjärnan jobba. Eller så lägger

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Uppgifter inrapporterade till Glöte Byalag 2014-11-11 Aktuella uppgifter finns alltid på Glöte Byalags hemsida www.glotebyalag.se SERVICE Linsell

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

LOPPIS, Second hand & Antikt

LOPPIS, Second hand & Antikt LOPPIS, Second hand & Antikt En guide från LRF & Wermdö hushållningsgille 20 MÖJA NORRA STAVSUDDA 18 13 15 1 2 3 11 10 12 GUSTAVSBERG 4 6 5 7 HEMMESTA VÄRMDÖ 9 14 8 INGARÖ DJURÖ 16 STAVSNÄS RUNMARÖ 19

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Sommarhem Sankt Anna. En naturupplevelse i den östgötska skärgården

Sommarhem Sankt Anna. En naturupplevelse i den östgötska skärgården Sommarhem Sankt Anna En naturupplevelse i den östgötska skärgården Sankt Anna Motala kommuns pärla på Östersjökusten Välkommen till naturupplevelsen Sankt Anna, en riktig pärla i den östgötska skärgården.

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen villa på 192 kvm gränsande

Läs mer

Öppet hus. Kommun. i kommunhuset. Öppettider. 26-27 aug. Fredagen 26/8. Lördagen 27/8. Hjärtstartare

Öppet hus. Kommun. i kommunhuset. Öppettider. 26-27 aug. Fredagen 26/8. Lördagen 27/8. Hjärtstartare Kommun info6 Juli-augusti 2011 Öppettider Kommunhuset Väel och reception Mån* kl 08.00-12.00, 13.00-18.00 Tis-fre kl 08.00-12.00, 13.00-16.00 Fredagen 26/8 u Amigo Ola & Nic från Svt:s Sommarmorgon tävlar,

Läs mer

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

For information in English: www.dalagard.eu

For information in English: www.dalagard.eu 2013 For information in English: www.dalagard.eu Välkommen till Dalagård Dalagård är en nybyggd småskalig konferensanläggning, mitt i naturen. Den fungerar lika bra för privat boende, som för företag.

Läs mer