HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004"

Transkript

1 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4

2 958 Litteratur inkommen till redaktionen Abrahamsson, Åke, Stockholm. En utopisk historia, Stockholm Abukhanfusa, Kerstin (red), Att resa i arkiven, Stockholm Abukhanfusa, Kerstin, Mutilated Books. Wondrous Leaves from Swedish Bibliographical History, Stockholm Abukhanfusa, Kerstin, Stympade böcker. Märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria, Stockholm Ahl, Eva & Bränn. Michaela (red), Nyland Samlingar utgivna av Nylands Nation XII, Helsingfors Ahlberger, Christer & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället Böndernas och arbetarnas tid, Lund Andersson, Nils, Berggren, Lars & Greiff, Mats (red), Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum, Malmö Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, Lund Bengtsson, Tommy, Campbell, Cameron, Lee, James Z et al, Life Under Pressure. Mortality and Living Standards in Europe and Asia , Cambridge (MA) & London Berggren, Åsa, Arvidsson, Stefan & Hållans, Ann-Marie, Minne och myt konsten att skapa det förflutna. Vägar till midgård 5, Lund Berntson, Lennart, Hálfdanarson, Gudmundur & Jensen, Henrik, Tusen år i Europa, band 4, , Lund Birkedal Bruun, Mette (red), Undervejs mod Gud. Rummet og rejsen i middelalderlig religiøsitet, Køpenhavn Castrén, Anna-Maija, Lonkila, Markku & Peltonen, Matti, Between Sociology and History. Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building, Helsinki Dufwa, Sune G, Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under talet, Växjö Ekerwald, Carl-Göran, Jämtarnas historia intill 1319, Östersund Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun. Socialdemokratiska idéer om lokalsamhället , Stockholm 2003 Engman, Max & Sandström, Åke, Det nya Norden efter Napoleon. 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 8 augusti, Stockholm Ericson, Lars, Krig och krigsmakt under svensk stormaktstid, Lund Fest, Joachim, Undergången. Hitler och slutet på Tredje riket, Stockholm Fietz, Jana, Nordische Studenten an der Universität Greifswald in der Zeit von 1815 bis 1933 (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald. Band 5), Stuttgart Fuller, John F C, De avgörande slagen. Del 1 4, Lund

3 960 af Geijerstam, Jan, Landscapes of Technology Transfer. Swedish Ironmakers in India , Stockholm Granqvist, Karin, Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet. Makt, diskurs och representation, Umeå Gräslund Berg, Elisabeth, Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid, Stockholm Hammarlund-Larsson, Cecilia, Nilsson, Bo G & Silvén, Eva, Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning, Stockholm Hansen, Lars Ivar & Olsen, Bjørnar, Samenes historie fram till 1750, Oslo Hellspong, Mats, Lindvall, Karin, Pergament, Nicole & Rundquist, Angela, Herrgårdsromantik och statarelände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning, Stockholm Howard, Michael, Fred och krig. Hur freden uppfanns och kriget återuppfanns, Stockholm Hugoson, Rolf, Krig och retorik. En introduktion, Lund Ingelman-Sundberg, Catharina, Forntida kvinnor. Jägare Vikingahustru Prästinna, Stockholm Jansdotter, Anna, Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige , Stockholm Janson, Erik, Tiden och döden. Kungliga gravöppningar, Stockholm Jarrick, Arne & Johansson, Alf (red), Jorden runt igen nya bidrag till en gammal historia. 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 8 augusti, Stockholm Jokispilä, Markku, Aseveljiä vai liittolaisia. Suomi, Hitlerin Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin sopimus, Helsinki Julihn, Eric, Forsvik. Ett bruk i Sverige, Forsvik Karlsson, Åsa (red), Svenskt biografiskt lexikon. Häfte 158. Sjöberg Skoog, Stockholm 2003 Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa [Summary: Masters and Politicians. Business Managers as Economic and Political Actors in Finland, ], Helsinki Katajala, Kimmo (ed), Northern Revolts. Medieval and Early Modern Peasant Unrest in the Nordic Countries, Helsinki Kjellson, Christina, Olofsson, Sven & Sörlin, Per (red), Blickar bakåt. Elva uppsatser om ett förgånget nu, Härnösand Kjærgaard, Thorkild & Kjærgaard, Kathrine, Ny Herrnhut i Nuuk Missonsstation, rævefarm, embedsbolig, museum, universitet, Nuuk Lane, Linda, Trying to Make a Living. Studies in the Economic Life of Women in Interwar Sweden, Göteborg 961 Lahtinen, Anu & Vainio-Korhonen, Kirsi (eds), History & Change, Helsinki Liljegren, Bengt, Regenter i Sverige, Lund Lindqvist, Herman, Napoleon, Stockholm Montefiore, Simon Sebag, Stalin. Den röde tsaren och hans hov, Stockholm Mustelin, Olof, Stafva eller stava? Svenska rättstavningssträvanden i Finland i slutet av 1800-talet, Helsingfors Määttä, Timo, Sinne, missä hätä on suurin. Lakisääteinen diakoniatyö Kalajoen rovastikunnassa [Zusammenfassung: Wo die Not am größten ist. Die gesetzlich vorgeschriebene Diakonie in der Propstei Kalajoki ], Helsinki Nordbäck, Carola, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige, Umeå Olausson, Peter, Rikedom, makt och status i bondesamhället. Social och ekonomisk skiktning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt, del 1, Karlstad Olsson, Anna-Clara & Olsson, Caroline, I den akademiska garderoben, Stockholm Ostrum, Meg, The Surgeon and the Sheperd. Two Resistance Heroes in Vichy France, Lincoln & London Partanen, Jukka, Isän tuvasta omaan tupaan. Väestö ja kotitaloudet Karjalankannaksen maaseudulla [Summary: From Father s Cottage to one s own Cottage. Population and Households in Rural Areas of the Karelian Isthmus, ], Helsinki Plutarchos, Om att äta kött / Lihansyönnista, Helsingfors Pubols, Daniel, Makt och moral. Kyrkan och arbetarrörelsen vid Fiskeby pappersbruk, Stockholm Runestam, Staffan, Söderblomsstudier, Uppsala Rönnqvist, Carina, Svea folk i Babels land. Svensk identitet i Kanada under talets första hälft, Umeå Salisbury, Gay & Salisbury, Laney, Isens grepp. Den dramatiska jakten på difteriserum, Alaska 1925, Stockholm, Samuelsson, Göran, I godsets skugga? Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete , Stockholm Sandström, Marie, Rättsvetenskapens Princip. Till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära, Stockholm Schalin, Monica, Målarpoeten Ellen Thesleff. Teknik och konstnärligt uttryck, Åbo Schmidt, Roderich & Spiess, Karl-Heinz (Hrsg), Die Matrikel der Universität Greifswald und die Dekanatsbücher der theologischen, der juristischen und der philosophischen Fakultät (Band 1 3), Stuttgart

4 962 Selling, Jan, Ur det förflutnas skuggor. Historiediskurs och nationalism i Tyskland , Stockholm Strömberg, Kenneth, Vi och dom i rörelsen. Skötsamhet som strategi och identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun , Växjö Swanström, André, Separatistledare i 1700-talets Österbotten, Åbo Sörlin, Per, Sakören, soning och soldater. Om fogdemakt, rättskipning och kriminalitet i Jämtland under och 1600-talen, Oslo Taetz, Sascha, Richtung Mitternacht. Wahrnehmung und Darstellung Skandinaviens in Reiseberichten städtischer Bürger des 16. und 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main m fl Theliander, Claes, Det medeltida Västergötland. En arkeologisk guidebok, Lund Valenius, Johanna, Undressing the Maid. Gender, Sexuality and the Body in the Construction of the Finnish Nation, Helsinki Venge, Mikael, Danmarks skatter i middelalderen , Dansk skattehistorie II, København Wallette, Anna, Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år, Malmö Werner, Yvonne Maria (red), Döden som katharsis. Nordiska perspektiv på dödens kultur- och mentalitetshistoria. 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 8 augusti, Stockholm Werner, Yvonne Maria (ed), Nuns and Sisters in the Nordic Countries after the Reformation. A Female Counter-Culture in Modern Society, Uppsala Westerlund, Lars, Norden och krigen i Finland och Balticum , Helsingfors Winblad, Marie-Lousie, Kreta. Myter och mat i minoernas värld, Stockholm Åmossa, Karin, Du är NK! Konstruktioner av yrkesidentitet på varuhuset NK ur ett genus- och klassperspektiv , Stockholm Ödman, Per-Johan & Hayen, Mats, Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet, Stockholm Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie (red), Våldets mening. Makt, minne, myt, Lund Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2003 Kamaruding Abdulsomad (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Building Technological Capabilities of Local Auto Parts Firms under Contrasting Industrial Policies A Comparative Study of Malaysia and Thailand , Stockholm, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Lynn Mytelka, Maastricht. Betygsnämnd: doc Göran Ahlström, Lund, doc Yves Bourdet, Lund, fil dr Peter Wad, Köpenhamn. Martin Alm (Historiska institutionen, Lunds universitet), Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren , Lund Betyg: godkänd. Fakultetspponent: fil dr Dag Blanck, Uppsala. Betygsnämnd: fil dr Eva Queckfeldt, Lund, prof Ron Eyerman, Köpenhamn, prof Kristian Gerner, Lund. Jenny Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Mellan tillväxt och trygghet. Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Bo Stråth, Florens. Betygsnämnd: doc Christina Bergqvist, Uppsala, prof Mats Larsson, Uppsala, prof Håkan Lindgren, Stockholm. Martin Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Bending the Kuznets Curve Wrenching and Levelling Forces during Agricultural Transformation in Taiwan and Chile, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Keith Griffin, Riverside. Betygsnämnd: prof Lennart Schön, Lund, prof Mats Lundahl, Stockholm, doc Alia Ahmad, Lund. Bodil Axelsson (Tema, Linköpings universitet), Meningsfulla förflutenheter. Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin, Linköping Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Per Ringby, Umeå. Betygsnämnd: prof Tora Friberg, Linköping, prof Martin Kylhammar, Linköping, prof Ove Renström, Visby. Henrik Bengtsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Ålder och ekonomisk omvandling Sveriges tillväxthistoria i ett demografiskt perspektiv , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Dan Bäcklund, Uppsala. Betygsnämnd: prof Olle Krantz, Umeå, prof Eric Clark, Lund, doc Anders Nilsson, Lund.

5 964 Louise Berglund (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i Vadstena kloster, ca , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Jens E. Olesen, Greifswald. Betygsnämnd: prof Maria Ågren, Uppsala, prof Olle Ferm, Stockholm, doc Stephan Borgehammar, Lund. Helena Bergman (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Att fostra till föräldraskap. Barnavårdmän, genuspolitik och välfärdsstat , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Christina Carlsson Wetterberg, Lund. Betygsnämnd: prof Anders Berge, Stockholm, doc Lisa Öberg, Södertörn, fil dr Kajsa Ohrlander, Södertörn. Edward Burton (Historiska institutionen, Göteborgs universitet) The Swedish- American Press and the Vietnam War, Göteborg, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Eva Queckfeldt, Lund. Betygsnämnd: prof Arnold Barton, Carbondale, fil dr Ann-Marie Ekengren, Göteborg, prof Christer Winberg, Göteborg. Ellen Carlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), To Have and To Hold. Continuity and Change in Property Rights Institutions Governing Water Resources Among the Meru of Tanzania and the BaKgatla in Botswana, Stockholm, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Sara Berry, Baltimore. Betygsnämnd: prof Christer Lundh, Lund, doc Alia Ahmad, Lund, doc Hans Holmén, Linköping. Maria Cavallin (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), I kungens och folkets tjänst. Synen på den svenske ämbetsmannen , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Nils Erik Villstrand. Åbo. Betygsnämnd: prof Christer Ahlberger, Göteborg, prof Eva-Lena Dahl, Göteborg, prof Arne Jarrick, Stockholm. Stefan Ekecrantz (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Hemlig utrikespolitik. Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Johnny Wijk, Stockholm. Betygsnämnd: doc Christine Bladh, Södertörn, prof Kjell Goldman, Stockholm, prof Kim Salomon, Lund. Niklas Ericsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Maria Ågren, Uppsala. Betygsnämnd: prof Arne Jarrick, Stockholm, prof Eva Österberg, Lund, prof Hanns von Hofer, Stockholm. 965 Håkan Forsell (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Mats Franzén, Uppsala. Betygsnämnd: prof Christina Florin, Stockholm, prof Arne Kaijser, Stockholm, prof Ulf Jonsson, Stockholm. Michael Godhe (Tema, Linköpings universitet), Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet, Linköping Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Kjell Jonsson, Umeå. Betygsnämnd: prof em Ulf Boëthius, Stockholm, doc Tomas Fürth, Stockholm, prof Jonas Anshelm, Linköping. Per-Olof Grönberg (Historiska studier, Umeå universitet), Learning and Returning. Return Migration of Swedish Engineers from the United States, , Umeå Betyg: godkänd. Fakultetspponent: prof Mark Wyman, Bloomington. Betygsnämnd: doc Sören Edvinsson, Umeå, fil dr Aina Tollefsen, Umeå, prof Bo Sundin, Umeå. Per Hallén (Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet), Järnets tid. Den svenska landsbygdsbefolkningens järninnehav och järnkonsumtion , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Janken Myrdal, Uppsala. Betygsnämnd: prof Sverker Jonsson, Göteborg, prof Maths Isacson, Uppsala, prof Claes G Alvstam, Göteborg. Jonas Hallström (Tema, Linköpings universitet), Constructing a Pipe-Bound City. A History of Water Supply, Sewerage and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, , Linköping 2003, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Martin V Melosi, Houston. Betygsnämnd: prof Lars J Lundgren, Umeå, prof Arne Kaijser, Stockholm, prof Marjatta Hietala, Tammerfors. Peter Hedberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Handeln och betalningarna mellan Sverige och Tyskland Den svensktyska clearingepoken ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Birgit Karlsson, Göteborg. Betygsnämnd: prof Lars Magnusson, Uppsala, doc Sven-Olof Olsson, Halmstad, doc Lennart Berg, Uppsala. Hilda Hellgren (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Fasta förbindelser. En studie av låntagare hos sparbanken och informella kreditgivare i Sala , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Gunilla Peterson, Stockholm. Betygsnämnd: prof Lars Magnusson, Uppsala, prof Ewa Wallerstedt, Uppsala, doc Kirsti Niskanen, Linköping.

6 966 Hanna Hodacs (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Converging World Views. The European Expansion and Early-Nineteenth-Century Anglo-Swedish Contacts, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Catherine Hall, London. Betygsnämnd: prof Oloph Bexell, Uppsala, doc Daniel Lindmark, Umeå, prof Maria Ågren, Uppsala. Einar Hreinsson (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Nätverk och nepotism. Den regionala förvaltningen på Island , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Mats Hallenberg, Stockholm. Betygsnämnd: prof Lennart K Persson, Göteborg, fil dr Jón Vidar Sigurdsson, Oslo, doc Rolf Törnqvist, Göteborg. Peter Johansson (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Fast i det förflutna. Institutioner och intressen i svensk sjukförsäkringspolitik, Kungälv Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Sven Hort, Södertörn. Betygsnämnd: prof Anders Berge, Stockholm, prof Diane Sainsbury, Stockholm, doc Torbjörn Nilsson, Södertörn. Ingela Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet), Kriget, staten och rederierna. Den svenska handelsflottan , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Sven-Olof Olsson, Halmstad. Betygsnämnd: prof Ulf Olsson, Göteborg, prof Mats Larsson, Uppsala, prof Bertil Vilhelmsson, Göteborg. Martin Klinthäll (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Return Migration from Sweden A Longitudinal Analysis, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Barry Chiswick, Chicago. Betygsnämnd: prof Jan Ekberg, Växjö, prof Christer Gunnarsson, Lund, prof Ulf Olsson, Göteborg. Olof Kronvall (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Den bräckliga barriären. Finland i svensk säkerhetspolitik , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Krister Wahlbäck, Umeå. Betygsnämnd: prof Anu Mai Kõll, Stockholm, prof em Olof Ruin, Stockholm, prof Alf W Johansson, Södertörn. Jens Lerbom (Historiska institutionen, Lunds universitet), Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland , Lund Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Börje Harnesk, Umeå. Betygsnämnd: prof Maria Ågren, Uppsala, fil dr Marie Lindstedt-Cronberg, Lund, prof Sven-Åke Selander, Lund. 967 Branka Likic-Brboric (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Democratic Governance in the Transition from Yugoslav Self-Management to a Market Economy. The Case of the Slovenian Privatization Debates , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Thomas Lundén, Södertörn. Betygsnämnd: prof Anu Mai Kõll, Stockholm, prof Peter Wallensten, Uppsala, prof Kersti Ullenhag, Uppsala. Peter Lindström (Historiska studier, Umeå universitet), Prästval och politisk kultur , Umeå Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Peter Aronsson, Linköping. Betygsnämnd: doc Svante Ersson, Umeå, doc Tuuli Forsgren, Umeå, fil dr Björn Olson, Umeå. David Ludvigsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), The Historian- Filmmaker s Dilemma. Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Hannu Salmi, Åbo. Betygsnämnd: prof Peter Aronsson, Linköping, prof Karin Johannisson, Uppsala, prof Johan Svedjedal, Uppsala. Urban Lundberg (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Juvelen i kronan. Socialdemokraterna och den allmänna pensionen, Lund Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Torsten Svensson, Uppsala. Betygsnämnd: prof Yvonne Hirdman, Stockholm, doc Bo Lindensjö, Stockholm, prof Lars Magnusson, Uppsala. Hanna Markusson Winkvist (Historiska studier, Umeå universitet), Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft, Umeå Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Christina Florin, Stockholm. Betygsnämnd: Prof Tom Ericsson, Umeå, prof Ingrid Nilsson, Umeå, prof Inge-Bert Täljedal, Umeå. Sofia Murhem (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Turning to Europe. A New Swedish Industrial Relations Regime in the 1990s, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Niklas Bruun, Finland. Betygsnämnd: prof Kersti Ullenhag, Uppsala, prof Kerstin Sahlin-Andersson, Uppsala, prof Johan Söderberg, Stockholm. Laila Nielsen (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Unfree to Develop. A Comparative Studie of Kuria and Ukerewe under Colonial Rule, Tanzania , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: Dr phil Kirsten Kjerland, Bergen. Betygsnämnd: doc Jan Hultin, Göteborg, prof Thomas Lindkvist, Göteborg, prof Mats Widgren, Stockholm.

7 968 Lars Nyström (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Potatisriket. Stora Bjurum Jorden, makten, samhället, Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Christer Ericsson, Södertörn. Betygsnämnd: prof Carl-Johan Gadd, Göteborg, prof Lars Olsson, Växjö, prof Lennart K Persson, Göteborg. Curt Åke Olsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Tidningsmakt och politiska organisationer. Den borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen , Lund Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Lars I Andersson, Mannheim & Lund. Betygsnämnd: prof Eva Österberg, Lund, prof Hans Albin Larsson, Jönköping, fil dr Eva Queckfeldt, Lund. Magnus Petersson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Brödrafolkens väl. Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Rolf Tamnes, Oslo. Betygsnämnd: prof Jan Lindroth, Stockholm, prof Olav F Knudsen, Södertörn, prof Alf W Johansson, Södertörn. Andrés Rivarola Puntigliano (Ekonomisk-historiska institutionen/latinamerikanska institutet, Stockholms universitet), Mirrors of Change. A Study of Industry Associations in Chile and Uruguay, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof John Mayer, Stanford. Betygsnämnd: prof Christer Gunnarsson, Lund, doc Kristina Garsten, Stockholm, prof Johan Söderberg, Stockholm. Jan-U Sandal (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Jakten på entreprenøren. Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere och differensiere entreprenører i det 21. århundre?, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Karl Gratzer, Södertörn. Betygsnämnd: prof Carl-Axel Olsson, Lund, prof Hans Landström, Lund, prof Charles Edquist, Lund. Anders Sjölander (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Den naturliga ordningen. Makt och intressen i de svenska sparbankerna , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Anders Forsell, Uppsala. Betygsnämnd: prof Lars Magnusson, Uppsala, prof Hans Aldskogius, Uppsala, prof Ulf Jonsson, Stockholm. Annette H K Son (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Social Policy and Health Insurance in South Korea and Taiwan a Comparative Historical Aproach, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Christer Gunnarsson, Lund. Betygsnämnd: prof Kersti Ullenhag, Uppsala, doc Ali Najib, Uppsala, doc Göran Rydén, Härnösand. 969 Maria Stanfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socio-economic Change in Twentieth Century Sweden, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Elyce J Rotella, Bloomington. Betygsnämnd: prof Inga Persson, Lund, prof Jonas Frykman, Lund, prof Christer Lundh, Lund. Martin Stolare (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Kultur och Natur. Moderniseringskritiska rörelser i Sverige , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Bo Sundin, Umeå. Betygsnämnd: prof Christer Ahlberger, Göteborg, doc Sven-Erik Karlsson, Karlstad, doc Gunilla Lindqvist, Karlstad. Kristina Tegler Jerselius (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Den stora häxdansen. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Hanne Sanders, Lund. Betygsnämnd: prof Ruth Franzén, Uppsala, doc Per Frånberg, Umeå, doc Thomas Nilsson, Uppsala. David Tjeder (Historiska institutionen, Stockholms universitet), The Power of Character. Middle-class Masculinities, , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Åsa Bergenheim, Umeå. Betygsnämnd: doc Eva Blomberg, Stockholm, prof Ronny Ambjörnsson, Umeå, doc Lena Lennerhed, Södertörn. Marie-Christine Vikström (Historiska studier, Umeå universitet), Gendered Routes and Courses. The Socio-Spatial Mobility of Migrants in Nineteenth-Century Sundsvall, Umeå Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: Prof Leslie Page Moch, Michigan State University. Betygsnämnd: doc Anders Brändström, Umeå, doc Lena Eskilsson, Umeå, prof Einar Holm,Umeå. Maria Wallenberg Bondesson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Religiösa konflikter i norra Hälsingland , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Daniel Lindmark, Umeå. Betygsnämnd: prof Anu Mai Kõll, Stockholm, prof em Bengt Ankarloo, Lund, prof Johan Söderberg, Stockholm. Claes Westling (Tema, Linköpings universitet), Småstadens dynamik. Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca , Linköping Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Björn Asker, Uppsala. Betygsnämnd: prof Peter Aronsson, Linköping, prof Lars Nilsson, Stockholm och fil dr Jan Willner, Linköping.

8 970 Erik Wångmar (Institutionen för humaniora, Växjö universitet), Från sockenkommun till storkommun. En analys av storkommunreformens genomförande i en nationell och lokal kontext, Växjö Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Torbjörn Nilsson, Södertörn. Betygsnämnd: prof Lars Nilsson, Stockholm, prof Gullan Gidlund, Örebro, doc Stefan Höjelid, Växjö. Johan Åkerman (Tema, Linköpings universitet), Lokala fack i globala företag. Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket , Linköping 2003, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof em Bernt Schiller, Göteborg. Betygsnämnd: prof Jonas Anshelm, Linköping, doc Anders F Kjellberg, Stockholm, prof Birger Simonsson, Göteborg. Historisk Tidskrift Klas Öberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Pharmacy Regulation in Sweden. A New Institutional Economic Perspective, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Lena Andersson-Skog, Umeå. Betygsnämnd: doc Lars Pettersson, Lund, prof Lars Söderström, Lund, doc Peter Nilsson, Lund. Medverkande i detta häfte: Fil mag Henrik Alexandersson, Göteborg, fil mag Erika Andersson, Uppsala, fil dr Lars I Andersson, Mannheim, prof Lena Andersson-Skog, Umeå, prof Peter Aronsson, Linköping, doc Björn Asker, Uppsala, prof Åsa Bergenheim, Umeå, fil dr Börje Bergfeldt, Stockholm, prof Christina Carlsson Wetterberg, Lund, prof Barry R Chiswick, Chicago, Ph D Max Edling, Uppsala, fil dr Nils Edling, Stockholm, doc Elisabeth Elgán, Södertörn, doc Christer Ericsson, Västerås, prof Christina Florin, Stockholm, prof Mats Franzén, Uppsala/Gävle, prof Harald Gustafsson, Lund, doc Börje Harnesk, Umeå, prof Catherine Hall, London, doc Anders Hammarlund, Uppsala, fil dr Mats Hallenberg, Stockholm, prof Dick Harrison, Lund, doc Susanna Hedenborg, Uppsala, fil dr Gunnel Karlsson, Örebro, fil dr Åsa Karlsson Sjögren, Umeå, prof Anu Mai Kõll, Stockholm, doc Jonas Liliequist, Umeå, prof Jan Lindegren, Uppsala, prof Daniel Lindmark, Umeå, doc Magnus Lindmark, Umeå, prof Henrik Meinander, Helsingfors, prof Martin V Melosi, Houston, prof Leslie Page Moch, East Lansing, Ph D Niels Kayser Nielsen, Aarhus, doc Torbjörn Nilsson, Södertörn, fil dr Bodil E B Persson, Lund, fil dr Gunilla Peterson, Stockholm, fil dr Ronny Pettersson, Stockholm, fil dr Eva Queckfeldt, Lund, prof Elyce Rotella, Bloomington, doc Maria Sjöberg, Göteborg, prof Marie-Christine Skuncke, Uppsala, doc John Strömberg, Helsingfors, doc Torsten Svensson, Uppsala, prof Johan Söderberg, Stockholm, prof Gunnar Thorvaldsen, Tromsø, prof Nils Erik Villstrand, Åbo, fil dr Peter Vikström, Umeå, fil kand Elin Wernevik, Göteborg, doc Martin Åberg, Trollhättan/Uddevalla, prof Maria Ågren, Uppsala. Med stöd av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Vetenskapsrådet utgiven av Svenska Historiska Föreningen genom Lars M Andersson Gudrun Andersson Sten Andersson Gunnela Björk Helene Carlbäck Martin Dribe Nils Fabiansson Susanna Hedenborg Åsa Karlsson Sjögren Andra följden, sextiosjätte årgången Etthundratjugofjärde årgången Magnus Lindmark Audur Magnúsdóttir Roddy Nilsson Jonas Nordin Christer Persson Martti Rantanen Leif Runefelt Yvonne Maria Werner

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012 m e d d e l a n d e n Nytt om historisk forskning Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av Historisk tidskrifts redaktionsråd och omfattar

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Svensk bokkatalog Svensk bokkatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = The Swedish national bibliography / edited

Läs mer

Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010

Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010 Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010 Forskning om folkbildning har utkommit med arton årgångar 1992 2009. Innehållet i de 31 nummer som utkommit t o m 2010 (1/1992 2/2010) förtecknas här

Läs mer

Register till Samtid & museer 2007-2009

Register till Samtid & museer 2007-2009 Register till Samtid & museer 2007-2009 Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 Litteratur inkommen till redaktionen Andersen, Per, Münster-Swendsen, Mia & Vogt, Helle (red.), Law and private life in the middle ages: proceedings of the sixth Carlsberg

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ad - Bokförlag och bokhandel Aa - Bibliografi Jonsson, Hans, 1951 Tester och köpråd [Elektronisk resurs] : ett årligt index till tidskriftsartiklar och annat granskande konsumentmaterial.

Läs mer

CV, Samuel Edquist (juni 2013)

CV, Samuel Edquist (juni 2013) CV, Samuel Edquist (juni 2013) Född i Kristinehamn 31 december 1973 Motsv. fil. mag. i historia, Uppsala universitet 1995 Fil. dr i historia, Uppsala universitet 2001 Docent i historia, Uppsala universitet

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2008. - Gävle : Lantmäteriet, 2008. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2007:16) Sandström, Ulf, 1953- Resurser för citeringar / Ulf Sandström

Läs mer

Göteborgs universitet - Etnologiska institutionen

Göteborgs universitet - Etnologiska institutionen Göteborgs universitet - Etnologiska institutionen UPPSATSREGISTER : INDUSTRIHISTORIA Sammanställt av: Ann Lindholm ARBETARKULTUR: Almström, Björn. Attityder till arbetarstadsdelen Lundby på Hisingen. En

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Jarneving, Bo, 1956- The combined application of bibliographic coupling and the complete link cluster method in bibliometric science mapping / Bo Jarneving.

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Klipp från SNS-året 2007 1 SNS styrelse 2 Vd har ordet 3 SNS forskningsprojekt 4 Ekonomisk politik för tillväxt 6 SNS Arbetsmarknad 12 SNS Medieforum och Demokratiråd

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Hans Sjögren, 1960-04-08 Charlottenborg Sperringevägen 3 SE-590 47 Linköping SWEDEN +46 13 28 40 74 +46 13 16 32 32 (home) + 46 709 38 13 14 e-mail: hans.sjogren@liu.se Address

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

Register till Samtid & museer 2004-2006

Register till Samtid & museer 2004-2006 Register till Samtid & museer 2004-2006 Utarbetat av Lotta Andersson, Linda Wångdahl 2006 och Elin von Unge 2007 Temanummer Hälsa 1-2/04, Framtid för samtid 3-4/04, På gång i museerna 1/05, Internationella

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

Arkivtidskrifter - en utblick

Arkivtidskrifter - en utblick HÅKAN LÖVBLAD Arkivtidskrifter - en utblick Det kan vara svårt att orientera sig i den stora mängden utländska arkivtidskrifter. Håkan Lövblad ger här en iiversikt över de tidskrifter som finns i Riksarkivets

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ab - Bibliotek Aa - Bibliografi Bring, Samuel E., 1879-1965 Itineraria svecana [Elektronisk resurs] : bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950 / Samuel

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Fortsättningsarbeten aktuella Fortsättningsarbeten aktuella : ett urval svenska och översatta romanserier. 27., omarb. uppl. (2009. - Lund : BTJ förlag, 2009.

Läs mer

En nordisk historia eller nationalism på ett nytt sätt?

En nordisk historia eller nationalism på ett nytt sätt? En nordisk historia eller nationalism på ett nytt sätt? Ömse sidig historieläroboksrevision i föreningarna Nordens regi, ca 1930 1965 Af Henrik Åström Elmersjö Inledning Skolämnet historia har länge varit

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Swedish imprints 1731-1833 Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography. [P.] 74 / prepared by Gun-Britt & Rolf E. Du Rietz. - Uppsala

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT Sv_Jerusalem_3_2007 18-09-2007 08.55 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 106 september 2007 NR 3 Fredshälsning! Så ser det ut på den israeliska sidan av muren och gränskontrollen in till

Läs mer

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2007 Läckö slott Foto: Tore Hagman Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2007 anslog stiftelserna 202,6 miljoner kronor till vetenskapliga

Läs mer