HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004"

Transkript

1 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4

2 958 Litteratur inkommen till redaktionen Abrahamsson, Åke, Stockholm. En utopisk historia, Stockholm Abukhanfusa, Kerstin (red), Att resa i arkiven, Stockholm Abukhanfusa, Kerstin, Mutilated Books. Wondrous Leaves from Swedish Bibliographical History, Stockholm Abukhanfusa, Kerstin, Stympade böcker. Märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria, Stockholm Ahl, Eva & Bränn. Michaela (red), Nyland Samlingar utgivna av Nylands Nation XII, Helsingfors Ahlberger, Christer & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället Böndernas och arbetarnas tid, Lund Andersson, Nils, Berggren, Lars & Greiff, Mats (red), Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum, Malmö Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, Lund Bengtsson, Tommy, Campbell, Cameron, Lee, James Z et al, Life Under Pressure. Mortality and Living Standards in Europe and Asia , Cambridge (MA) & London Berggren, Åsa, Arvidsson, Stefan & Hållans, Ann-Marie, Minne och myt konsten att skapa det förflutna. Vägar till midgård 5, Lund Berntson, Lennart, Hálfdanarson, Gudmundur & Jensen, Henrik, Tusen år i Europa, band 4, , Lund Birkedal Bruun, Mette (red), Undervejs mod Gud. Rummet og rejsen i middelalderlig religiøsitet, Køpenhavn Castrén, Anna-Maija, Lonkila, Markku & Peltonen, Matti, Between Sociology and History. Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building, Helsinki Dufwa, Sune G, Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under talet, Växjö Ekerwald, Carl-Göran, Jämtarnas historia intill 1319, Östersund Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun. Socialdemokratiska idéer om lokalsamhället , Stockholm 2003 Engman, Max & Sandström, Åke, Det nya Norden efter Napoleon. 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 8 augusti, Stockholm Ericson, Lars, Krig och krigsmakt under svensk stormaktstid, Lund Fest, Joachim, Undergången. Hitler och slutet på Tredje riket, Stockholm Fietz, Jana, Nordische Studenten an der Universität Greifswald in der Zeit von 1815 bis 1933 (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald. Band 5), Stuttgart Fuller, John F C, De avgörande slagen. Del 1 4, Lund

3 960 af Geijerstam, Jan, Landscapes of Technology Transfer. Swedish Ironmakers in India , Stockholm Granqvist, Karin, Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet. Makt, diskurs och representation, Umeå Gräslund Berg, Elisabeth, Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid, Stockholm Hammarlund-Larsson, Cecilia, Nilsson, Bo G & Silvén, Eva, Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning, Stockholm Hansen, Lars Ivar & Olsen, Bjørnar, Samenes historie fram till 1750, Oslo Hellspong, Mats, Lindvall, Karin, Pergament, Nicole & Rundquist, Angela, Herrgårdsromantik och statarelände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning, Stockholm Howard, Michael, Fred och krig. Hur freden uppfanns och kriget återuppfanns, Stockholm Hugoson, Rolf, Krig och retorik. En introduktion, Lund Ingelman-Sundberg, Catharina, Forntida kvinnor. Jägare Vikingahustru Prästinna, Stockholm Jansdotter, Anna, Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige , Stockholm Janson, Erik, Tiden och döden. Kungliga gravöppningar, Stockholm Jarrick, Arne & Johansson, Alf (red), Jorden runt igen nya bidrag till en gammal historia. 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 8 augusti, Stockholm Jokispilä, Markku, Aseveljiä vai liittolaisia. Suomi, Hitlerin Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin sopimus, Helsinki Julihn, Eric, Forsvik. Ett bruk i Sverige, Forsvik Karlsson, Åsa (red), Svenskt biografiskt lexikon. Häfte 158. Sjöberg Skoog, Stockholm 2003 Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa [Summary: Masters and Politicians. Business Managers as Economic and Political Actors in Finland, ], Helsinki Katajala, Kimmo (ed), Northern Revolts. Medieval and Early Modern Peasant Unrest in the Nordic Countries, Helsinki Kjellson, Christina, Olofsson, Sven & Sörlin, Per (red), Blickar bakåt. Elva uppsatser om ett förgånget nu, Härnösand Kjærgaard, Thorkild & Kjærgaard, Kathrine, Ny Herrnhut i Nuuk Missonsstation, rævefarm, embedsbolig, museum, universitet, Nuuk Lane, Linda, Trying to Make a Living. Studies in the Economic Life of Women in Interwar Sweden, Göteborg 961 Lahtinen, Anu & Vainio-Korhonen, Kirsi (eds), History & Change, Helsinki Liljegren, Bengt, Regenter i Sverige, Lund Lindqvist, Herman, Napoleon, Stockholm Montefiore, Simon Sebag, Stalin. Den röde tsaren och hans hov, Stockholm Mustelin, Olof, Stafva eller stava? Svenska rättstavningssträvanden i Finland i slutet av 1800-talet, Helsingfors Määttä, Timo, Sinne, missä hätä on suurin. Lakisääteinen diakoniatyö Kalajoen rovastikunnassa [Zusammenfassung: Wo die Not am größten ist. Die gesetzlich vorgeschriebene Diakonie in der Propstei Kalajoki ], Helsinki Nordbäck, Carola, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige, Umeå Olausson, Peter, Rikedom, makt och status i bondesamhället. Social och ekonomisk skiktning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt, del 1, Karlstad Olsson, Anna-Clara & Olsson, Caroline, I den akademiska garderoben, Stockholm Ostrum, Meg, The Surgeon and the Sheperd. Two Resistance Heroes in Vichy France, Lincoln & London Partanen, Jukka, Isän tuvasta omaan tupaan. Väestö ja kotitaloudet Karjalankannaksen maaseudulla [Summary: From Father s Cottage to one s own Cottage. Population and Households in Rural Areas of the Karelian Isthmus, ], Helsinki Plutarchos, Om att äta kött / Lihansyönnista, Helsingfors Pubols, Daniel, Makt och moral. Kyrkan och arbetarrörelsen vid Fiskeby pappersbruk, Stockholm Runestam, Staffan, Söderblomsstudier, Uppsala Rönnqvist, Carina, Svea folk i Babels land. Svensk identitet i Kanada under talets första hälft, Umeå Salisbury, Gay & Salisbury, Laney, Isens grepp. Den dramatiska jakten på difteriserum, Alaska 1925, Stockholm, Samuelsson, Göran, I godsets skugga? Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete , Stockholm Sandström, Marie, Rättsvetenskapens Princip. Till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära, Stockholm Schalin, Monica, Målarpoeten Ellen Thesleff. Teknik och konstnärligt uttryck, Åbo Schmidt, Roderich & Spiess, Karl-Heinz (Hrsg), Die Matrikel der Universität Greifswald und die Dekanatsbücher der theologischen, der juristischen und der philosophischen Fakultät (Band 1 3), Stuttgart

4 962 Selling, Jan, Ur det förflutnas skuggor. Historiediskurs och nationalism i Tyskland , Stockholm Strömberg, Kenneth, Vi och dom i rörelsen. Skötsamhet som strategi och identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun , Växjö Swanström, André, Separatistledare i 1700-talets Österbotten, Åbo Sörlin, Per, Sakören, soning och soldater. Om fogdemakt, rättskipning och kriminalitet i Jämtland under och 1600-talen, Oslo Taetz, Sascha, Richtung Mitternacht. Wahrnehmung und Darstellung Skandinaviens in Reiseberichten städtischer Bürger des 16. und 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main m fl Theliander, Claes, Det medeltida Västergötland. En arkeologisk guidebok, Lund Valenius, Johanna, Undressing the Maid. Gender, Sexuality and the Body in the Construction of the Finnish Nation, Helsinki Venge, Mikael, Danmarks skatter i middelalderen , Dansk skattehistorie II, København Wallette, Anna, Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år, Malmö Werner, Yvonne Maria (red), Döden som katharsis. Nordiska perspektiv på dödens kultur- och mentalitetshistoria. 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 8 augusti, Stockholm Werner, Yvonne Maria (ed), Nuns and Sisters in the Nordic Countries after the Reformation. A Female Counter-Culture in Modern Society, Uppsala Westerlund, Lars, Norden och krigen i Finland och Balticum , Helsingfors Winblad, Marie-Lousie, Kreta. Myter och mat i minoernas värld, Stockholm Åmossa, Karin, Du är NK! Konstruktioner av yrkesidentitet på varuhuset NK ur ett genus- och klassperspektiv , Stockholm Ödman, Per-Johan & Hayen, Mats, Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet, Stockholm Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie (red), Våldets mening. Makt, minne, myt, Lund Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2003 Kamaruding Abdulsomad (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Building Technological Capabilities of Local Auto Parts Firms under Contrasting Industrial Policies A Comparative Study of Malaysia and Thailand , Stockholm, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Lynn Mytelka, Maastricht. Betygsnämnd: doc Göran Ahlström, Lund, doc Yves Bourdet, Lund, fil dr Peter Wad, Köpenhamn. Martin Alm (Historiska institutionen, Lunds universitet), Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren , Lund Betyg: godkänd. Fakultetspponent: fil dr Dag Blanck, Uppsala. Betygsnämnd: fil dr Eva Queckfeldt, Lund, prof Ron Eyerman, Köpenhamn, prof Kristian Gerner, Lund. Jenny Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Mellan tillväxt och trygghet. Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Bo Stråth, Florens. Betygsnämnd: doc Christina Bergqvist, Uppsala, prof Mats Larsson, Uppsala, prof Håkan Lindgren, Stockholm. Martin Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Bending the Kuznets Curve Wrenching and Levelling Forces during Agricultural Transformation in Taiwan and Chile, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Keith Griffin, Riverside. Betygsnämnd: prof Lennart Schön, Lund, prof Mats Lundahl, Stockholm, doc Alia Ahmad, Lund. Bodil Axelsson (Tema, Linköpings universitet), Meningsfulla förflutenheter. Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin, Linköping Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Per Ringby, Umeå. Betygsnämnd: prof Tora Friberg, Linköping, prof Martin Kylhammar, Linköping, prof Ove Renström, Visby. Henrik Bengtsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Ålder och ekonomisk omvandling Sveriges tillväxthistoria i ett demografiskt perspektiv , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Dan Bäcklund, Uppsala. Betygsnämnd: prof Olle Krantz, Umeå, prof Eric Clark, Lund, doc Anders Nilsson, Lund.

5 964 Louise Berglund (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i Vadstena kloster, ca , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Jens E. Olesen, Greifswald. Betygsnämnd: prof Maria Ågren, Uppsala, prof Olle Ferm, Stockholm, doc Stephan Borgehammar, Lund. Helena Bergman (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Att fostra till föräldraskap. Barnavårdmän, genuspolitik och välfärdsstat , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Christina Carlsson Wetterberg, Lund. Betygsnämnd: prof Anders Berge, Stockholm, doc Lisa Öberg, Södertörn, fil dr Kajsa Ohrlander, Södertörn. Edward Burton (Historiska institutionen, Göteborgs universitet) The Swedish- American Press and the Vietnam War, Göteborg, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Eva Queckfeldt, Lund. Betygsnämnd: prof Arnold Barton, Carbondale, fil dr Ann-Marie Ekengren, Göteborg, prof Christer Winberg, Göteborg. Ellen Carlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), To Have and To Hold. Continuity and Change in Property Rights Institutions Governing Water Resources Among the Meru of Tanzania and the BaKgatla in Botswana, Stockholm, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Sara Berry, Baltimore. Betygsnämnd: prof Christer Lundh, Lund, doc Alia Ahmad, Lund, doc Hans Holmén, Linköping. Maria Cavallin (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), I kungens och folkets tjänst. Synen på den svenske ämbetsmannen , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Nils Erik Villstrand. Åbo. Betygsnämnd: prof Christer Ahlberger, Göteborg, prof Eva-Lena Dahl, Göteborg, prof Arne Jarrick, Stockholm. Stefan Ekecrantz (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Hemlig utrikespolitik. Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Johnny Wijk, Stockholm. Betygsnämnd: doc Christine Bladh, Södertörn, prof Kjell Goldman, Stockholm, prof Kim Salomon, Lund. Niklas Ericsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Maria Ågren, Uppsala. Betygsnämnd: prof Arne Jarrick, Stockholm, prof Eva Österberg, Lund, prof Hanns von Hofer, Stockholm. 965 Håkan Forsell (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Mats Franzén, Uppsala. Betygsnämnd: prof Christina Florin, Stockholm, prof Arne Kaijser, Stockholm, prof Ulf Jonsson, Stockholm. Michael Godhe (Tema, Linköpings universitet), Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet, Linköping Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Kjell Jonsson, Umeå. Betygsnämnd: prof em Ulf Boëthius, Stockholm, doc Tomas Fürth, Stockholm, prof Jonas Anshelm, Linköping. Per-Olof Grönberg (Historiska studier, Umeå universitet), Learning and Returning. Return Migration of Swedish Engineers from the United States, , Umeå Betyg: godkänd. Fakultetspponent: prof Mark Wyman, Bloomington. Betygsnämnd: doc Sören Edvinsson, Umeå, fil dr Aina Tollefsen, Umeå, prof Bo Sundin, Umeå. Per Hallén (Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet), Järnets tid. Den svenska landsbygdsbefolkningens järninnehav och järnkonsumtion , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Janken Myrdal, Uppsala. Betygsnämnd: prof Sverker Jonsson, Göteborg, prof Maths Isacson, Uppsala, prof Claes G Alvstam, Göteborg. Jonas Hallström (Tema, Linköpings universitet), Constructing a Pipe-Bound City. A History of Water Supply, Sewerage and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, , Linköping 2003, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Martin V Melosi, Houston. Betygsnämnd: prof Lars J Lundgren, Umeå, prof Arne Kaijser, Stockholm, prof Marjatta Hietala, Tammerfors. Peter Hedberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Handeln och betalningarna mellan Sverige och Tyskland Den svensktyska clearingepoken ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Birgit Karlsson, Göteborg. Betygsnämnd: prof Lars Magnusson, Uppsala, doc Sven-Olof Olsson, Halmstad, doc Lennart Berg, Uppsala. Hilda Hellgren (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Fasta förbindelser. En studie av låntagare hos sparbanken och informella kreditgivare i Sala , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Gunilla Peterson, Stockholm. Betygsnämnd: prof Lars Magnusson, Uppsala, prof Ewa Wallerstedt, Uppsala, doc Kirsti Niskanen, Linköping.

6 966 Hanna Hodacs (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Converging World Views. The European Expansion and Early-Nineteenth-Century Anglo-Swedish Contacts, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Catherine Hall, London. Betygsnämnd: prof Oloph Bexell, Uppsala, doc Daniel Lindmark, Umeå, prof Maria Ågren, Uppsala. Einar Hreinsson (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Nätverk och nepotism. Den regionala förvaltningen på Island , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Mats Hallenberg, Stockholm. Betygsnämnd: prof Lennart K Persson, Göteborg, fil dr Jón Vidar Sigurdsson, Oslo, doc Rolf Törnqvist, Göteborg. Peter Johansson (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Fast i det förflutna. Institutioner och intressen i svensk sjukförsäkringspolitik, Kungälv Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Sven Hort, Södertörn. Betygsnämnd: prof Anders Berge, Stockholm, prof Diane Sainsbury, Stockholm, doc Torbjörn Nilsson, Södertörn. Ingela Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet), Kriget, staten och rederierna. Den svenska handelsflottan , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Sven-Olof Olsson, Halmstad. Betygsnämnd: prof Ulf Olsson, Göteborg, prof Mats Larsson, Uppsala, prof Bertil Vilhelmsson, Göteborg. Martin Klinthäll (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Return Migration from Sweden A Longitudinal Analysis, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Barry Chiswick, Chicago. Betygsnämnd: prof Jan Ekberg, Växjö, prof Christer Gunnarsson, Lund, prof Ulf Olsson, Göteborg. Olof Kronvall (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Den bräckliga barriären. Finland i svensk säkerhetspolitik , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Krister Wahlbäck, Umeå. Betygsnämnd: prof Anu Mai Kõll, Stockholm, prof em Olof Ruin, Stockholm, prof Alf W Johansson, Södertörn. Jens Lerbom (Historiska institutionen, Lunds universitet), Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland , Lund Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Börje Harnesk, Umeå. Betygsnämnd: prof Maria Ågren, Uppsala, fil dr Marie Lindstedt-Cronberg, Lund, prof Sven-Åke Selander, Lund. 967 Branka Likic-Brboric (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Democratic Governance in the Transition from Yugoslav Self-Management to a Market Economy. The Case of the Slovenian Privatization Debates , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Thomas Lundén, Södertörn. Betygsnämnd: prof Anu Mai Kõll, Stockholm, prof Peter Wallensten, Uppsala, prof Kersti Ullenhag, Uppsala. Peter Lindström (Historiska studier, Umeå universitet), Prästval och politisk kultur , Umeå Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Peter Aronsson, Linköping. Betygsnämnd: doc Svante Ersson, Umeå, doc Tuuli Forsgren, Umeå, fil dr Björn Olson, Umeå. David Ludvigsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), The Historian- Filmmaker s Dilemma. Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Hannu Salmi, Åbo. Betygsnämnd: prof Peter Aronsson, Linköping, prof Karin Johannisson, Uppsala, prof Johan Svedjedal, Uppsala. Urban Lundberg (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Juvelen i kronan. Socialdemokraterna och den allmänna pensionen, Lund Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Torsten Svensson, Uppsala. Betygsnämnd: prof Yvonne Hirdman, Stockholm, doc Bo Lindensjö, Stockholm, prof Lars Magnusson, Uppsala. Hanna Markusson Winkvist (Historiska studier, Umeå universitet), Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft, Umeå Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Christina Florin, Stockholm. Betygsnämnd: Prof Tom Ericsson, Umeå, prof Ingrid Nilsson, Umeå, prof Inge-Bert Täljedal, Umeå. Sofia Murhem (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Turning to Europe. A New Swedish Industrial Relations Regime in the 1990s, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Niklas Bruun, Finland. Betygsnämnd: prof Kersti Ullenhag, Uppsala, prof Kerstin Sahlin-Andersson, Uppsala, prof Johan Söderberg, Stockholm. Laila Nielsen (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Unfree to Develop. A Comparative Studie of Kuria and Ukerewe under Colonial Rule, Tanzania , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: Dr phil Kirsten Kjerland, Bergen. Betygsnämnd: doc Jan Hultin, Göteborg, prof Thomas Lindkvist, Göteborg, prof Mats Widgren, Stockholm.

7 968 Lars Nyström (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Potatisriket. Stora Bjurum Jorden, makten, samhället, Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Christer Ericsson, Södertörn. Betygsnämnd: prof Carl-Johan Gadd, Göteborg, prof Lars Olsson, Växjö, prof Lennart K Persson, Göteborg. Curt Åke Olsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Tidningsmakt och politiska organisationer. Den borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen , Lund Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Lars I Andersson, Mannheim & Lund. Betygsnämnd: prof Eva Österberg, Lund, prof Hans Albin Larsson, Jönköping, fil dr Eva Queckfeldt, Lund. Magnus Petersson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Brödrafolkens väl. Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Rolf Tamnes, Oslo. Betygsnämnd: prof Jan Lindroth, Stockholm, prof Olav F Knudsen, Södertörn, prof Alf W Johansson, Södertörn. Andrés Rivarola Puntigliano (Ekonomisk-historiska institutionen/latinamerikanska institutet, Stockholms universitet), Mirrors of Change. A Study of Industry Associations in Chile and Uruguay, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof John Mayer, Stanford. Betygsnämnd: prof Christer Gunnarsson, Lund, doc Kristina Garsten, Stockholm, prof Johan Söderberg, Stockholm. Jan-U Sandal (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Jakten på entreprenøren. Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere och differensiere entreprenører i det 21. århundre?, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Karl Gratzer, Södertörn. Betygsnämnd: prof Carl-Axel Olsson, Lund, prof Hans Landström, Lund, prof Charles Edquist, Lund. Anders Sjölander (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Den naturliga ordningen. Makt och intressen i de svenska sparbankerna , Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Anders Forsell, Uppsala. Betygsnämnd: prof Lars Magnusson, Uppsala, prof Hans Aldskogius, Uppsala, prof Ulf Jonsson, Stockholm. Annette H K Son (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Social Policy and Health Insurance in South Korea and Taiwan a Comparative Historical Aproach, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Christer Gunnarsson, Lund. Betygsnämnd: prof Kersti Ullenhag, Uppsala, doc Ali Najib, Uppsala, doc Göran Rydén, Härnösand. 969 Maria Stanfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socio-economic Change in Twentieth Century Sweden, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Elyce J Rotella, Bloomington. Betygsnämnd: prof Inga Persson, Lund, prof Jonas Frykman, Lund, prof Christer Lundh, Lund. Martin Stolare (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Kultur och Natur. Moderniseringskritiska rörelser i Sverige , Göteborg Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Bo Sundin, Umeå. Betygsnämnd: prof Christer Ahlberger, Göteborg, doc Sven-Erik Karlsson, Karlstad, doc Gunilla Lindqvist, Karlstad. Kristina Tegler Jerselius (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Den stora häxdansen. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858, Uppsala Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Hanne Sanders, Lund. Betygsnämnd: prof Ruth Franzén, Uppsala, doc Per Frånberg, Umeå, doc Thomas Nilsson, Uppsala. David Tjeder (Historiska institutionen, Stockholms universitet), The Power of Character. Middle-class Masculinities, , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Åsa Bergenheim, Umeå. Betygsnämnd: doc Eva Blomberg, Stockholm, prof Ronny Ambjörnsson, Umeå, doc Lena Lennerhed, Södertörn. Marie-Christine Vikström (Historiska studier, Umeå universitet), Gendered Routes and Courses. The Socio-Spatial Mobility of Migrants in Nineteenth-Century Sundsvall, Umeå Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: Prof Leslie Page Moch, Michigan State University. Betygsnämnd: doc Anders Brändström, Umeå, doc Lena Eskilsson, Umeå, prof Einar Holm,Umeå. Maria Wallenberg Bondesson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Religiösa konflikter i norra Hälsingland , Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Daniel Lindmark, Umeå. Betygsnämnd: prof Anu Mai Kõll, Stockholm, prof em Bengt Ankarloo, Lund, prof Johan Söderberg, Stockholm. Claes Westling (Tema, Linköpings universitet), Småstadens dynamik. Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca , Linköping Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: fil dr Björn Asker, Uppsala. Betygsnämnd: prof Peter Aronsson, Linköping, prof Lars Nilsson, Stockholm och fil dr Jan Willner, Linköping.

8 970 Erik Wångmar (Institutionen för humaniora, Växjö universitet), Från sockenkommun till storkommun. En analys av storkommunreformens genomförande i en nationell och lokal kontext, Växjö Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: doc Torbjörn Nilsson, Södertörn. Betygsnämnd: prof Lars Nilsson, Stockholm, prof Gullan Gidlund, Örebro, doc Stefan Höjelid, Växjö. Johan Åkerman (Tema, Linköpings universitet), Lokala fack i globala företag. Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket , Linköping 2003, Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof em Bernt Schiller, Göteborg. Betygsnämnd: prof Jonas Anshelm, Linköping, doc Anders F Kjellberg, Stockholm, prof Birger Simonsson, Göteborg. Historisk Tidskrift Klas Öberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Pharmacy Regulation in Sweden. A New Institutional Economic Perspective, Stockholm Betyg: godkänd. Fakultetsopponent: prof Lena Andersson-Skog, Umeå. Betygsnämnd: doc Lars Pettersson, Lund, prof Lars Söderström, Lund, doc Peter Nilsson, Lund. Medverkande i detta häfte: Fil mag Henrik Alexandersson, Göteborg, fil mag Erika Andersson, Uppsala, fil dr Lars I Andersson, Mannheim, prof Lena Andersson-Skog, Umeå, prof Peter Aronsson, Linköping, doc Björn Asker, Uppsala, prof Åsa Bergenheim, Umeå, fil dr Börje Bergfeldt, Stockholm, prof Christina Carlsson Wetterberg, Lund, prof Barry R Chiswick, Chicago, Ph D Max Edling, Uppsala, fil dr Nils Edling, Stockholm, doc Elisabeth Elgán, Södertörn, doc Christer Ericsson, Västerås, prof Christina Florin, Stockholm, prof Mats Franzén, Uppsala/Gävle, prof Harald Gustafsson, Lund, doc Börje Harnesk, Umeå, prof Catherine Hall, London, doc Anders Hammarlund, Uppsala, fil dr Mats Hallenberg, Stockholm, prof Dick Harrison, Lund, doc Susanna Hedenborg, Uppsala, fil dr Gunnel Karlsson, Örebro, fil dr Åsa Karlsson Sjögren, Umeå, prof Anu Mai Kõll, Stockholm, doc Jonas Liliequist, Umeå, prof Jan Lindegren, Uppsala, prof Daniel Lindmark, Umeå, doc Magnus Lindmark, Umeå, prof Henrik Meinander, Helsingfors, prof Martin V Melosi, Houston, prof Leslie Page Moch, East Lansing, Ph D Niels Kayser Nielsen, Aarhus, doc Torbjörn Nilsson, Södertörn, fil dr Bodil E B Persson, Lund, fil dr Gunilla Peterson, Stockholm, fil dr Ronny Pettersson, Stockholm, fil dr Eva Queckfeldt, Lund, prof Elyce Rotella, Bloomington, doc Maria Sjöberg, Göteborg, prof Marie-Christine Skuncke, Uppsala, doc John Strömberg, Helsingfors, doc Torsten Svensson, Uppsala, prof Johan Söderberg, Stockholm, prof Gunnar Thorvaldsen, Tromsø, prof Nils Erik Villstrand, Åbo, fil dr Peter Vikström, Umeå, fil kand Elin Wernevik, Göteborg, doc Martin Åberg, Trollhättan/Uddevalla, prof Maria Ågren, Uppsala. Med stöd av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Vetenskapsrådet utgiven av Svenska Historiska Föreningen genom Lars M Andersson Gudrun Andersson Sten Andersson Gunnela Björk Helene Carlbäck Martin Dribe Nils Fabiansson Susanna Hedenborg Åsa Karlsson Sjögren Andra följden, sextiosjätte årgången Etthundratjugofjärde årgången Magnus Lindmark Audur Magnúsdóttir Roddy Nilsson Jonas Nordin Christer Persson Martti Rantanen Leif Runefelt Yvonne Maria Werner

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:3 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:3 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:3 2004 PROTOKOLL Svenska Historiska Föreningens årsmöte tisdagen den 20 april 2004 Tid och plats: Kl 17.30, Bio Mauritz, Filmhuset, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:3 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:3 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:3 2008 PROTOKOLL Svenska Historiska Föreningens årsmöte fredagen den 25 april 2008 Tid och plats: kl. 16.45, AF-huset, Sandgatan 2, Lund 1 Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00 SEW-EURODRIVE AB SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Central säljstödsgrupp i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Telefax: 036-34 42 84 Utöver produktbeställningar hanteras även ändringar, annulleringar,

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Umeå School of Education (USE) www.use.umu.se Regionalt utvecklingscentrum (RUC) www.educ.umu.se/ruc. Vetenskapsrådet www.vr.se

Umeå School of Education (USE) www.use.umu.se Regionalt utvecklingscentrum (RUC) www.educ.umu.se/ruc. Vetenskapsrådet www.vr.se Resultatdialog 2009 syftar till att presentera och diskutera forskningsresultat gällande utbildningsvetenskaplig forskning som erhållit medel via Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK). Resultatdialogen

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Ungdom Dam 1 107 Evelin Idarand Helsinkin Työväenluistelijat 01:00,7 2 108 Linnea Eklund MAIF Skrinnarna Motala 3 100 Emma Ĺström Göteborg Skridsko 4 106

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

SEMINARIER & UNDERVISNING

SEMINARIER & UNDERVISNING Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att Årgång 27, 2001/02, Nr 3, 2001 10 10 SEMINARIER & UNDERVISNING Se Gula schemat. De närmast kommande seminarierna: VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer