Presentationsmaterial från complianceseminariuim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsmaterial från complianceseminariuim"

Transkript

1 Presentationsmaterial från complianceseminariuim Kära läsare, Nu har det gått några dagar sedan vi hade vårt seminarium om compliance och vi hoppas att all ny information har hunnit sjunka in. Som vi alla vet så är compliance en viktig fråga som alltmer kommer att påverka sättet vi arbetar på och hur vi löser försäkringsfrågor runt om i världen. Här har vi sammanställt en pdf med samtliga presentationer samt även en kort summering av varje föreläsare. Jag skulle personligen vilja tacka alla er som tog er tid och kom till seminariet, jag hoppas att det var välinvesterade timmar. Och ni som inte hade möjlighet att närvara hoppas jag få träffa vid ett annat tillfälle. Du kan klicka dig fram i materialet via knapparna här nedanför. God läsning! Johannes von Hülsen Sammanfattning Inledning SEB AXCO Shearman & Sterling Avslutning Tidigare Europeiska

2 Summering SEB Är internationell compliance, regelefterlevnad, viktigt? Vi fick en tydlig indikation på att så är fallet och att kraven konstant skärps. Dessutom går det relativt snabbt. För drygt fem år sedan fanns det ingen dedikerad complianceansvarig på SEB, förutom på papperet. Det som gäller idag kan vara inaktuellt i morgon. I takt med att kraven skärps och complianceproblematiken i allt större utsträckning diskuteras, ändras lagar och regler i allt större takt. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad och ständigt följa med i utvecklingen. Att arbeta med compliance kräver många olika arbetsmoment. Allt från rådgivning, kontroll och uppföljning till riskanalyser, utveckling, underhåll samt utbildning. Ett komplext ämne där det i många fall fortfarande inte finns klara rekommendationer, utan kräver att man själv sätter sig in frågor och ibland driver en ensamarmé. Kraven från Finansinspektionen ökar vilket sätter företagen under allt starkare press att lösa detta. AXCO AXCOs praktiska exempel betonade att det är en komplex värld vi lever i när vi talar om försäkring för affärsresor och utlandsplaceringar. One size fits all gäller inte längre. Vi kan inte bara söka i AXCOs databaser och hitta ett svar svart på vitt. Det krävs en hel del arbete med att bland annat översätta information och rekommendationer så att dessa blir applicerbara på verksamheten, inte minst för att fungera inom försäljning, IT etc. Vi såg att det finns stora skillnader mellan olika länder. I t ex Spanien, Egypten, Australien och Brasilien hanteras compliancefrågan på olika sätt. Tidigare Europeiska

3 Shearman & Sterling Att vara compliant kan vara ganska kostsamt, men alternativet kan vara ännu dyrare. Skillnaden är att kostnaderna för att vara compliant går att beräkna, medan vi kan bara gissa vad kostnaderna för att inte vara compliant kan bli. Dr Andreas Löhdefink visade bland annat exempel på kostnader som kan sträcka sig över miljontals USD. Dr Andreas Löhdefink visade med flera exempel hur du som försäkringsgivare i EU, både måste vara medveten om lokala lagar inom EU, men också ha kunskap om att en flytt till ett land utanför EU innebär i ett antal utmaningar. Sammanfattning av Johannes von Hülsen Riskerna ökar. Vi känner till ett amerikanskt livförsäkringsbolag som har stämts av de brasilianska myndigheterna på ca 32 miljarder SEK. Motsatsen till compliance är lagöverträdelser och bristande compliance bryter helt enkelt mot lagen. Företag idag använder många resurser på att vara compliant ur ett nationellt perspektiv men ser vi även till att vara compliant i de länder vi verkar i internationellt? ERV är en del av Munich Re Group där vi tillsammans har ca 8 anställda som arbetar med compliance gällande affärsresor och utlandsstationering. De använder olika källor, bl a Axco, advokater, lokala försäkringsförmedlare och/eller lokala advokatbyråer. Men det är även nödvändigt att lägga resurser på att göra informationen och reglerna tillgänglig och fungerande inom bl a försäljning och IT. Tidigare Europeiska

4 Gråzonen är, enligt vår uppfattning, ett påhittat begrepp i försäkringsbranschen Issue? gråzonen? Sverige Utlandet Rättsliga krav Tillsynskrav Rättsliga krav Tillsynskrav Compliancefunktioner Juridiska funktioner Etc.?? Business Compliance Tidigare Europeiska 4

5 Vad är skillnaden mellan General compliance och Business compliance? General compliance På företagsnivå Ramverk Externt: Lagar och kontroll (försäkringslagstiftning och nya regelverk, pengatvätt, terror, bedrägerier mm) Internt: Riskmedvetenhet Business compliance På produktnivå Tillämpning Regulatory Compliance - Regelefterlevnad Tax Compliance - Skatteefterlevnad Consumer Protection Compliance Konsumentskydd Tidigare Europeiska 5

6 Varför blir Business compliance den Nya Gränsen för Corporate Travel insurance? 1 Myndigheter och regelverk Nya Gränsen 2 Försäkringsköpare Nya Gränsen 3 Försäkringsbolag Nya Gränsen Tidigare Europeiska 6

7 Nya gränsen I Att vara non compliant är inte accepterat längre och kan dessutom vara affärskritiskt. Risken för böter har blivit mer påtaglig och kan handla om miljontals kronor. Dom från EU-domstolen påvisar att det inte längre bara är försäkringsbolagets skyldighet att säkerställa att försäkringsskyddet är korrekt. Detta gäller numera även mäklare och försäkringsköpare. Solvency II sätter nya gränser gällande osynlig verksamhetsstyrning/business control och transparens. Verklighet Finanskrisen I: De globala regulatorerna/tillsynsmyndigheterna har dramatiskt ökat kunskapsutbytet. De globala standardiserade reglerna är ingen science fiction-film, utan verkligheten om 3-5 år Finanskrisen II: Offentliga budgetar under stress kräver nya och osedda intäkter. Försäkringsskatten = den bortglömda skatten. En av de enklaste skatterna att påföra och som kan ge en enorm hävstångseffekt. Tidigare Europeiska 7

8 Nya gränsen II Bra Business compliance är väldigt dyrt och dagens premienivåer kompenserar inte dessa kostnader alls. Dagens skadekostnader är redan höga och stiger ytterligare år efter år (medicinsk inflation vs. normal inflation) Tidigare Europeiska 8

9 Nya gränsen II Svenska företag blir alltmer globala eftersom den egna marknaden börjar bli mättad, varför Business compliance har blivit en global utmaning. State of the Art Corporate Travel Insurance har blivit nödvändigt för globala aktiva företag för att skydda sina mest värdefulla tillgångar, den mänskliga resursen. De reser världen runt för att säkerställa framgång och konkurrenskraft. Bra Business Compliance är komplext: Ett hundratal av olika regler, undantag i Lagstiftning, Försäkringsrätt, Bolagsrätt och Skatterätt. Varje land är olika och lagar och bestämmelser förändras konstant. Bra Business Compliance är tvärvetenskaplig: baseras på global räckvidd, kulturer, språk och politiska system, internationella försäkringslagar och skattelagar samt omfattande produkt- och kundperpektiv. Tidigare Europeiska 9

10 Låt oss diskutera med Marknaden idag Vad betyder egentligen Business compliance idag i detalj? I vilken utsträckning och i vilken mån går det egentligen att göra rätt, s.k. Proper Business compliance? Kan detta anses vara den mest utmanande frågan för den svenska marknaden för Corporate Travel Insurance de nästkommande 3-5 åren? Är den svenska försäkringsbranschen redo att anta utmaningarna? Om inte, vilka är konsekvenserna för: Försäkringstagare Mäklare Företag som köper reseförsäkring Anställda som omfattas (eller inte omfattas) Tidigare Europeiska 10

11 Compliance i praktiken i SEB Liv ERV

12 Agenda De organisatoriska och teoretiska ramarna för compliance i SEB Liv Praktiken och verkligheten Reflektioner 12

13 SEB Liv - koncernstruktur Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Trygg-Stiftelsen 0,4% SEB Trygg Liv Holding AB 99,6% Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv PrJSC Insurance Company SEB Life Ukraine Ukraine SEB Life International Assurance Co Ltd Ireland SEB Pensionsforsikring A/S Denmark AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Estonia AAS SEB Dzīvības Apdrošināšana Latvia UAB SEB gyvybės draudimas Lithuania 13

14 Group Compliance & Governance Organization Head of Group Compliance & Governance Gent Jansson Head of Group Compliance Gent Jansson Head of Group Governance Gent Jansson Compliance Operations Karin Heierson CFO-function Systems Support & Administration GC Office Compliance Monitoring Compliance Control Room Karin Heierson, acting AML Control Room Jan Björkman Governance & Legal Compliance Baltics Ahto Nirgi Compliance Wealth Management Åsa Vilson- Bergstedt Compliance Retail Banking Arne Jansson Compliance Life Håkan Nyholm Compliance Merchant Banking Mats Beckman Compliance Group Operations & IT Christina Karlén Compliance International Elisabeth Catalano Estonia Monika Koolmeister Latvia Dace Rusina Lithuania Vilija Nausedaite Denmark Anna Svensson Finland Eva-Maria Broman Germany Markus Esswein Hong Kong Nicholas Chan Ireland Annette Angelosante Luxembourg Falk Naumann Norway Frede Aas Rognlien Poland Anna Lindholm Shanghai Yunni Zuo Singapore Wei-Ching Poon Switzerland - Glenn Sealy UK Harpreet Dhami, acting US Stephen Conwell, acting Russia Pavel Artamonov Ukraine - Mykhailo Shomin 14

15 Förhållandet till andra funktioner 1:a försvarslinjen 2:a försvarslinjen 3:e försvarslinjen Affärsverksamheten Riskkontrollfunktionen Compliance Internrevision Compliance i praktiken i SEB Liv 15

16 Ansvarsområden Rörelseregler och tillståndsfrågor Företagsstyrning och intern kontroll t.ex. Solvens 2, outsourcing, instruktioner Kontaktperson gentemot FI Konsumentskydd Rådgivning, försäljning, kundklagomål Sekretess Skuldtäckning Marknadsuppförande Etik, intressekonflikter, gåvor/representation Anti-penningtvätt och terroristfinansiering Know Your Customer (KYC) Compliance i praktiken i SEB Liv 16

17 Arbetsmetoder och verktyg Rådgivning Kontroll, uppföljning (monitorering) Rapportering Riskanalys Följa regelutveckligen Årsplan Utveckla och underhålla interna regler Utbilda och informera Compliance i praktiken i SEB Liv 17

18 Praktiken - första tiden Omvärlden - Regelmiljön FI:s sanktioner 2008 mot de båda svenska försäkringsbolagen Finanskrisen Solvens 2 Compliancearbetet Tydlig compliancestruktur på plats Ensamarmé Hantera verktygslådan: Rapportering, riskanalys (Risk Assessment), complianceplan Städningen efter FI:s sanktioner Outsourcing Solvens 2 Compliance i praktiken i SEB Liv 18

19 Praktiken fortsättningen och nuläget Omvärlden - regelmiljön Regeltsunamin - EU: Solvens 2, EMIR, Shortselling, MiFID 2 - USA: FATCA Finansinspektionen - Fokus: Intern styrning och kontroll, anti-penningtvätt, rådgivning - Styra genom sanktioner Compliancearbetet Solvens 2, FATCA, EMIR Anti-penningtvätt och finansiell rådgivning Mer fokus på kontroll och uppföljning Compliance i praktiken i SEB Liv 19

20 SEB-koncernen och Business Compliance SEB-koncernen generellt Lokala etableringar i utlandet med lokalt förankrad personal: Dotterbolag eller filialer Alltmer vanligt att överväga om internationell affär ska stängas p.g.a. nya regleringar i andra länder (EU eller USA) SEB Liv Samtliga livbolag utom SEB Life International (Ireland) verkar enbart i sina hemländer SEB Life International (Ireland) verkar enbart cross-border (9 EU-länder). Business Compliance är helt centralt både för affärsmodell och compliance verksamhet

21 Reflektioner Compliancekulturen i SEB Liv. Har den förändrats? Hur ska compliance jobba? Rådgivning eller kontroll? Regelutvecklingen: Syns skogen för alla träd? Uppnås syftet med regleringarna? Skapas nya risker? Behövs compliance? Hur ser framtiden ut? 21

22 Axco THE IMPORTANCE OF COMPLIANCE ABROAD JANUARY 29 TH, 2014 ERV, STOCKHOLM

23 ABOUT AXCO About Axco With over 40 year s experience in researching and delivering industry intelligence, Axco provides business-critical compliance and market data on non-life, life & benefits and employee benefits markets across the globe. Axco information is relied upon by a diverse range of organisations and our client base includes the world s foremost insurers, reinsurers, brokers, and employee benefits professionals. Our unique business model and methods of research have enabled us to develop an extensive suite of products comprising in-depth reports, profiles, Q&A databases and information platforms. Axco Insurance Information Services 2014

24 THE AXCO BUSINESS MODEL The Axco business model Axco operates under a mutualised outsourcing model We look to build long term partnerships with both our clients and information and data sources We undertake to understand our client s individual requirements We prioritise frequent interaction with our clients We are committed to developing new and innovative methods of information delivery. Axco Insurance Information Services 2014

25 02 5 HOW IS AXCO INFORMATION RESEARCHED Local Offices Partners Interviews, Correspondenc e Copy of Axco report Other Brokers & Insurers Specialist Compliance Research Team Axco Database Central Global Industry Repository Interviews, Correspondence Copy of Axco report Regulators In-house research Associations Global Users Feedback Axco Insurance Information Services 2014

26 02 6 INTERNATIONAL INSURANCE REQUIREMENTS The challenges of international insurance International companies, international operations = International risks 196 countries in the world = Hundreds of jurisdictions, cultures, insurance practices Spectrum of insurance market development: Emerging/low expertise to Developed/well-funded Aims of regulations: laws designed to protect consumers of insurance and financial systems not international companies Accepting grey answers: Complexity (of the world), Ambiguity/Uncertainty (of insurance regulations) Axco Insurance Information Services 2014

27 COMPLIANCE ABROAD CHECKLIST Compliance Abroad checklist Market environment Insurance regulations and supervisory authority Is non admitted permitted? Local coverage requirements Compulsory insurances Taxes and charges Local underwriting expertise and capacity Axco Insurance Information Services 2014

28 02 8 Market environment Market Environment Ghana: Million 51.9% Urban Resources Exports Brazil: Million 84% Urban Events Natural Resources Axco Insurance Information Services 2014

29 Market environment Market Environment Ghana 700 GDP (mn) Written Premium (mn) GDP (mn) Written Premiums (mn) GDP (mn) Brazil Written Premiums (mn) GDP (mn) Written Premiums (mn) Axco Insurance Information Services 2014

30 03 0 Market Environment Specific insurance regulations and supervisory authority Ghana Insurance Law 1989 Supplemented by Insurance Regulations 1990 Insurance Act 2006 Proposed legislation can take years to reach Parliament Brazil CNSP Resolution no December 2006 CNSP Resolution no December 2007 CNSP Resolution no December 2008 CNSP Resolution no May 2009 Four resolutions to just set out the basis of premium and loss reserves Rapidly developing insurance and reinsurance market Supervisors and Regulators want to protect local companies Axco Insurance Information Services 2014

31 03 1 Insurance Options On what basis can I write Insurance? Four main ways to write international business Admitted Policy is issued locally from a locally registered and based company Cross Border Agreements e.g. Freedom of Services Fronting Local office used and reinsured out Non Admitted Unauthorised Insurer Axco Insurance Information Services 2014

32 32 What is Non Admitted? What is meant by non admitted? Definition. Non-admitted insurance refers to the placing of insurance outside the regulatory system of the country in which the risk is located. A non-admitted insurance policy is one that may be issued abroad or the risk(s) may be included in a global master policy by an insurer unauthorised in that country. An authorised insurer is one which is permitted to do business in a country (or region) by the local supervisory authority. Axco Insurance Information Services 2014

33 33 International Insurance Programme Axco Insurance Information Services 2014

34 34 International Insurance Programme Admitted Locally Licensed and Regulated Axco Insurance Information Services 2014

35 35 International Insurance Programme FOS International Agreements As if Locally Licensed Taxes and Charges Axco Insurance Information Services 2014

36 36 International Insurance Programme Locally Licensed Office High Level of compliance confidence Local Broker Policy Wording Policy Issue Premium Payment and Terms Local Capacity Axco Insurance Information Services 2014

37 37 International Insurance Programme Insured s Initiative Exempt lines of business Compulsory Insurances Taxes and Charges Non Admitted is Permitted Claims management Axco Insurance Information Services 2014

38 38 International Insurance Programme Non Fronting Admitted Partner NOT permitted Abide by all local regulations Long term partnership Local knowledge Not ideal for one time placements Exposed to Reinsurance taxes Expensive Axco Insurance Information Services 2014

39 39 International Insurance Programme Central Cover DIC/DIL, Financial Interest Clause, Master Policy Non Admitted NOT permitted Penalties Prison Reputational Damage Claims payments Axco Insurance Information Services 2014

40 40 International Insurance Programme Axco Insurance Information Services 2014

41 41 International Insurance Programme Admitted Central Cover DIC/DIL, Financial Interest Clause, Master Policy Fronting Partner FOS Locally Licensed Office Non Admitted NOT permitted Non Admitted is Permitted Axco Insurance Information Services 2014

42 42 How can Axco help? HOW CAN AXCO HELP? Critical to have knowledge in order to continue writing compliant programmes Axco s remit is to provide information On the ground research: Axco visits countries Avoiding information overload: Less is More product development = right information for the right person at the right time Integration of information sources and product design: portals, annotations, click-throughs Combine that information with your expertise KNOWLEDGE Who to talk to What questions should you be asking What pitfalls should you be looking out for Never a straight forward black and white area Axco Insurance Information Services 2014

43 43 AXCO PRODUCTS Insurance Market Reports Comprehensive country by country insurance market information Non-Life (Property & Casualty) and Life & Benefits. Employee Benefits Reports Comprehensive coverage of worldwide employee benefits markets. Regulatory Alerts Monthly alerts reporting on key developments in regulation, legislation and premium taxation. Global Statistics Current and historical statistics covering non-life and life & benefits markets in over 180 territories worldwide. Clinical Trials Clinical trials insurance information for over 170 territories, including market and compliance data. Compliance Point A single go to place combining regulatory and tax compliance information. Insight Using Q&A structure, Axco Insight provides a customisable overview of global insurance markets. CIMS Market Profiles Focused information on key aspects of the market and compliance requirements in over 170 territories. Country Benefits Profiles Concise information on state and compulsory benefits and typical employer practice in 69 countries. Axco Insurance Information Services 2014

44 44 NON-LIFE INSURANCE MARKET REPORTS (IMR) Non-Life Insurance Market Reports Non-life insurance market information for over 170 countries Essential legislative, insurance regulatory and tax compliance information Insurance market overview, distribution channels, market size, structure and key players All major lines of non-life business Comprehensive appendices containing market statistics, company statistics, and directory of key market contacts Create customised reports to facilitate client presentations and business tendering Axco Insurance Information Services 2014

45 45 INSIGHT COMPLIANCE Insight Compliance Delivering global non-life (P&C) insurance regulations and taxes at a glance Single point of reference for non-life insurance regulatory and tax compliance requirements Question & Answer structure, with topics compiled from clients' most frequently asked compliance questions Line of business-specific regulation for over 170 territories Customise and filter data according to territory, line of business and regulatory topic Axco Insurance Information Services 2014

46 46 AXCO COMPLIANCE POINT Compliance Point Interactive compliance tool guiding users through multinational insurance programmes calculating all taxes and charges that are applicable. A single go to place combining regulatory and tax compliance information. Market solution tailored to user group needs Intelligent questioning prompts users for the exact information needed as they progress through the system. Up to date, transparent and unbiased information from multiple sources. Auditable trail of decisions and results Axco Insurance Information Services 2014

47 47 For further information about Axco or for product demonstrations please come and find us afterwards. Thank you

48 Teams of London-based in-house research analysts, editors and statisticians ensure that information is maintained and updated to the highest standards. We welcome client enquiries and feedback which are integral to the continued development and enhancement of our products. Carol Au-Young Ali Mufti Axco Insurance Information Services 10 Old Broad Street London UK EC2N 1DW Tel: Fax:

49 International Compliance A Local Challenge Dr. Andreas Löhdefink Stockholm, 29 January 2014

50 Content Page Part 1: The Embargo and Sanctions Framework (Overview) I. Definitions 6 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions 8 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union 12 IV. Practical consequences 17 Part 2: Global Health Insurance Policies International Legal Considerations I. Commercial background 19 II. Typical structure of sales process and policy underwriters 20 III. Primary issues 21 IV. Violation of local law by insurance company 22 V. Violation of local law by insured person 23 VI. Conflicts of law issues 24 VII. Selected Examples: Turkey 25 VIII. Selected Examples: United Arab Emirates 26 IX. Selected Examples: USA 27 X. Selected Examples: Europe 29 XI. Approach legal review 30 Back-up: The Iran Sanction Regime of the European Union 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 50

51 Part 1 The Embargo and Sanctions Framework (Overview)

52 How are you dealing with these guys? 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 52

53 From the press 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 53

54 I. Definitions (1/2) Economic sanctions restrict freedom in foreign trade by prohibiting the trade of certain goods and the provisions of certain services are ordered for foreign and security policy reasons against: legal and natural persons ("personal") countries ("country-specific") Prohibition of any trade whatsoever with or for the benefit of the addressee full embargo 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 54

55 I. Definitions (2/2) Three types of economic sanctions Financial sanctions freezing of funds and other assets Trade sanctions products Arms embargoes (e.g. military equipment, nuclear technology) Other goods embargoes (oil of Iranian or Syrian origin, "blood diamonds") Dual-use items Trade sanctions services Prohibition of technical and financial aid Investments Prohibition of fulfillment of claims Transport Travel restrictions Insurance (Iran, Syria) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 55

56 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (1/4) United Nations (UN) stipulate implementation at national level economic sanctions focus mostly on weapons of mass destruction and military equipment are based on "restricted lists": 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 56

57 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (2/4) European Union (EU) direct implementation by regulations extensive list of people whose funds must be frozen (as well as travel restrictions for individuals) various types of trade sanctions well-aimed sanctions no total prohibitions United States (USA) implementation by means of Implementing Regulations, legislation or by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) prohibition of dealing with an extensive list of natural and legal persons (Specially Designated Nationals List (SDN)) total prohibition to trade with countries (including brokerage) trade sanctions including investments, services, financing of imports/exports 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 57

58 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (3/4) Potential legal consequences of a violation Sanctions of a violation depend on applicable national laws Wide range of sanctions, including: penalties and fines imprisonment forfeiture of assets and funds close-down of business 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 58

59 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (4/4) Overview 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 59

60 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (1/5) Overview The Council Regulation (EU) No. 267/2012 concerning restrictive measures against Iran provides for certain restrictions with respect to economic relationships with Iran: Export and import restrictions The Council Regulation (EU) No. 267/2012 Restrictions on insurance and re-insurance Restrictions on financing of certain enterprises Freezing of funds and economic resources Restrictions on transfers of funds and on financial services Restrictions on transport 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 60

61 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (2/5) Latest Developments Suspension of certain sanctions for a period of six months (until July 20, 2014) Suspension includes: Prohibition on the provision of insurance and transport in relation to Iranian crude oil sales to its current customers Prohibition on the import, purchase or transport of Iranian petrochemical products and related services Prohibition on the provision of vessels to enable the transport of Iranian crude oil and petrochemical products Ban on trade in gold and precious metals with the Iranian government, its public bodies and the Central Bank of Iran Change of thresholds for authorizing financial transfers to and from Iran (increase by factor 10) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 61

62 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (3/5) Insurance under Council Regulation (EU) No. 267/2012 General restrictions on insurance and re-insurance (Art. 35): Prohibition of insurance or re-insurance, or to broker the provision of insurance or reinsurance This does not apply to the provision or brokering based in the EU to individuals acting in their private capacity except for persons listed in the Annexes Detailed restrictions on insurance and re-insurance with respect to certain business areas, transactions and customers: export credit insurance for sale, supply, transfer or export of goods or technology especially dual-use items insurance for sale, supply, transfer or export of key equipment and technology for the petrochemical industry (currently suspended) and nuclear developments insurance for sale, supply, transfer or export of with regard to military goods others, e.g. insurance for import, purchase or transport of crude oil and petroleum products of Iranian origin (currently suspended) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 62

63 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (4/5) Restrictions on financing of certain enterprises Prohibition of the granting of any financial loan or credit, acquisition or extension of a participation, creation of joint ventures with any Iranian person, entity or body mentioned in one of the Annexes Freezing of funds and economic resources All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by the persons, entities and bodies listed in the Annexes of the regulation are frozen 29/1/2014 Restrictions on transfers of funds and on financial services Procedures for Financial transfers if above EUR 10,000 or equivalent notification by the competent authority if above EUR 400,000 or equivalent authorization by the competent authority (currently increased from EUR 40,000) International Compliance A Local Challenge 63

64 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (5/5) Addressee of this regulation Iran Iranians Iranian entities as far as listed in any Annex Iranian bodies [European] Enterprises who would like to trade in-/directly with the above mentioned 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 64

65 IV. Practical consequences Implementation of sanctions compliance program Step 1: Due diligence to determine the status quo, and initial risk assessment of existing business with states/persons affected by sanctions. Step 2: Incorporation of the sanctions issue into internal policies such as the Code of Conduct; where appropriate and relevant, creation of an internal foreign trade legislation guidelines also dealing with any other authorizations and certificates in connection with cross-border transactions. Step 3: Creation of internal structures for efficient handling of the issue: Assessment of risk (due diligence) If required implementation of automatic processes Process of (pre-)approval by the responsible bodies (sanctions officer, compliance group) Escalation to other practices (management/board) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 65

66 Part 2 Global Health Insurance Policies International Legal Considerations

67 I. Commercial background Numerous insurance companies in Europe offer insurance policies that provide global health insurance coverage Typical uses for global health insurance policies Short-term and long-term travel insurance Exchange student / au pair / study abroad insurance Expat insurance Group insurance for employees sent to locations abroad 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 67

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 5 June, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of SEK TBC Booster Notes Linked to OMXS30 Index due June 2020 under the Programme for the Issuance of Securities Any

Läs mer

FINAL TERMS DATED 25 SEPTEMBER 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 25 SEPTEMBER 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 25 SEPTEMBER 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 15 MAY 2015 Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 545 A Global Infrastruktur Tillväxt ISIN SE0007073820 Any person

Läs mer

Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838

Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838 FINAL TERMS DATED 15 MAY 2015 Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838 Any person making or intending

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Final Terms dated 17 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 17 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 17 July, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of TBC Warrants Linked to a Basket of Stocks due July 2019 under the Programme for the Issuance of Securities Any

Läs mer

FINAL TERMS DATED 2 APRIL 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 2 APRIL 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 2 APRIL 205 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

ISIN Code: SE0007278460. BNP Paribas Arbitrage S.N.C. (as Manager)

ISIN Code: SE0007278460. BNP Paribas Arbitrage S.N.C. (as Manager) FINAL TERMS DATED 29 JUNE 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

FINAL TERMS. 13 October 2015

FINAL TERMS. 13 October 2015 13 October 2015 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [xx] Equity and Credit Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 18 September 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 18 September 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 18 September 2014 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR NOVNOR X3 C index (ISIN DE000CR1GM10) to be publicly offered

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR SILVER X3

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

FINAL TERMS. dated 31 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 31 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 31 March 2015 in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 300

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

FINAL TERMS DATED 26 MAY 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 26 MAY 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas FINAL TERMS DATED 26 MAY 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 22 October 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 22 October 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 22 October 2014 relating to Unlimited TURBO Warrants ("Unlimited BEST Turbo Warrants") relating to the EUR/SEK exchange rate to be publicly

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 February 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 February 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 February 2014 relating to Autocall Structured Certificates relating to an Index (ISIN DE000CZ36RK5) to be publicly offered in the Kingdom

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer