Presentationsmaterial från complianceseminariuim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsmaterial från complianceseminariuim"

Transkript

1 Presentationsmaterial från complianceseminariuim Kära läsare, Nu har det gått några dagar sedan vi hade vårt seminarium om compliance och vi hoppas att all ny information har hunnit sjunka in. Som vi alla vet så är compliance en viktig fråga som alltmer kommer att påverka sättet vi arbetar på och hur vi löser försäkringsfrågor runt om i världen. Här har vi sammanställt en pdf med samtliga presentationer samt även en kort summering av varje föreläsare. Jag skulle personligen vilja tacka alla er som tog er tid och kom till seminariet, jag hoppas att det var välinvesterade timmar. Och ni som inte hade möjlighet att närvara hoppas jag få träffa vid ett annat tillfälle. Du kan klicka dig fram i materialet via knapparna här nedanför. God läsning! Johannes von Hülsen Sammanfattning Inledning SEB AXCO Shearman & Sterling Avslutning Tidigare Europeiska

2 Summering SEB Är internationell compliance, regelefterlevnad, viktigt? Vi fick en tydlig indikation på att så är fallet och att kraven konstant skärps. Dessutom går det relativt snabbt. För drygt fem år sedan fanns det ingen dedikerad complianceansvarig på SEB, förutom på papperet. Det som gäller idag kan vara inaktuellt i morgon. I takt med att kraven skärps och complianceproblematiken i allt större utsträckning diskuteras, ändras lagar och regler i allt större takt. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad och ständigt följa med i utvecklingen. Att arbeta med compliance kräver många olika arbetsmoment. Allt från rådgivning, kontroll och uppföljning till riskanalyser, utveckling, underhåll samt utbildning. Ett komplext ämne där det i många fall fortfarande inte finns klara rekommendationer, utan kräver att man själv sätter sig in frågor och ibland driver en ensamarmé. Kraven från Finansinspektionen ökar vilket sätter företagen under allt starkare press att lösa detta. AXCO AXCOs praktiska exempel betonade att det är en komplex värld vi lever i när vi talar om försäkring för affärsresor och utlandsplaceringar. One size fits all gäller inte längre. Vi kan inte bara söka i AXCOs databaser och hitta ett svar svart på vitt. Det krävs en hel del arbete med att bland annat översätta information och rekommendationer så att dessa blir applicerbara på verksamheten, inte minst för att fungera inom försäljning, IT etc. Vi såg att det finns stora skillnader mellan olika länder. I t ex Spanien, Egypten, Australien och Brasilien hanteras compliancefrågan på olika sätt. Tidigare Europeiska

3 Shearman & Sterling Att vara compliant kan vara ganska kostsamt, men alternativet kan vara ännu dyrare. Skillnaden är att kostnaderna för att vara compliant går att beräkna, medan vi kan bara gissa vad kostnaderna för att inte vara compliant kan bli. Dr Andreas Löhdefink visade bland annat exempel på kostnader som kan sträcka sig över miljontals USD. Dr Andreas Löhdefink visade med flera exempel hur du som försäkringsgivare i EU, både måste vara medveten om lokala lagar inom EU, men också ha kunskap om att en flytt till ett land utanför EU innebär i ett antal utmaningar. Sammanfattning av Johannes von Hülsen Riskerna ökar. Vi känner till ett amerikanskt livförsäkringsbolag som har stämts av de brasilianska myndigheterna på ca 32 miljarder SEK. Motsatsen till compliance är lagöverträdelser och bristande compliance bryter helt enkelt mot lagen. Företag idag använder många resurser på att vara compliant ur ett nationellt perspektiv men ser vi även till att vara compliant i de länder vi verkar i internationellt? ERV är en del av Munich Re Group där vi tillsammans har ca 8 anställda som arbetar med compliance gällande affärsresor och utlandsstationering. De använder olika källor, bl a Axco, advokater, lokala försäkringsförmedlare och/eller lokala advokatbyråer. Men det är även nödvändigt att lägga resurser på att göra informationen och reglerna tillgänglig och fungerande inom bl a försäljning och IT. Tidigare Europeiska

4 Gråzonen är, enligt vår uppfattning, ett påhittat begrepp i försäkringsbranschen Issue? gråzonen? Sverige Utlandet Rättsliga krav Tillsynskrav Rättsliga krav Tillsynskrav Compliancefunktioner Juridiska funktioner Etc.?? Business Compliance Tidigare Europeiska 4

5 Vad är skillnaden mellan General compliance och Business compliance? General compliance På företagsnivå Ramverk Externt: Lagar och kontroll (försäkringslagstiftning och nya regelverk, pengatvätt, terror, bedrägerier mm) Internt: Riskmedvetenhet Business compliance På produktnivå Tillämpning Regulatory Compliance - Regelefterlevnad Tax Compliance - Skatteefterlevnad Consumer Protection Compliance Konsumentskydd Tidigare Europeiska 5

6 Varför blir Business compliance den Nya Gränsen för Corporate Travel insurance? 1 Myndigheter och regelverk Nya Gränsen 2 Försäkringsköpare Nya Gränsen 3 Försäkringsbolag Nya Gränsen Tidigare Europeiska 6

7 Nya gränsen I Att vara non compliant är inte accepterat längre och kan dessutom vara affärskritiskt. Risken för böter har blivit mer påtaglig och kan handla om miljontals kronor. Dom från EU-domstolen påvisar att det inte längre bara är försäkringsbolagets skyldighet att säkerställa att försäkringsskyddet är korrekt. Detta gäller numera även mäklare och försäkringsköpare. Solvency II sätter nya gränser gällande osynlig verksamhetsstyrning/business control och transparens. Verklighet Finanskrisen I: De globala regulatorerna/tillsynsmyndigheterna har dramatiskt ökat kunskapsutbytet. De globala standardiserade reglerna är ingen science fiction-film, utan verkligheten om 3-5 år Finanskrisen II: Offentliga budgetar under stress kräver nya och osedda intäkter. Försäkringsskatten = den bortglömda skatten. En av de enklaste skatterna att påföra och som kan ge en enorm hävstångseffekt. Tidigare Europeiska 7

8 Nya gränsen II Bra Business compliance är väldigt dyrt och dagens premienivåer kompenserar inte dessa kostnader alls. Dagens skadekostnader är redan höga och stiger ytterligare år efter år (medicinsk inflation vs. normal inflation) Tidigare Europeiska 8

9 Nya gränsen II Svenska företag blir alltmer globala eftersom den egna marknaden börjar bli mättad, varför Business compliance har blivit en global utmaning. State of the Art Corporate Travel Insurance har blivit nödvändigt för globala aktiva företag för att skydda sina mest värdefulla tillgångar, den mänskliga resursen. De reser världen runt för att säkerställa framgång och konkurrenskraft. Bra Business Compliance är komplext: Ett hundratal av olika regler, undantag i Lagstiftning, Försäkringsrätt, Bolagsrätt och Skatterätt. Varje land är olika och lagar och bestämmelser förändras konstant. Bra Business Compliance är tvärvetenskaplig: baseras på global räckvidd, kulturer, språk och politiska system, internationella försäkringslagar och skattelagar samt omfattande produkt- och kundperpektiv. Tidigare Europeiska 9

10 Låt oss diskutera med Marknaden idag Vad betyder egentligen Business compliance idag i detalj? I vilken utsträckning och i vilken mån går det egentligen att göra rätt, s.k. Proper Business compliance? Kan detta anses vara den mest utmanande frågan för den svenska marknaden för Corporate Travel Insurance de nästkommande 3-5 åren? Är den svenska försäkringsbranschen redo att anta utmaningarna? Om inte, vilka är konsekvenserna för: Försäkringstagare Mäklare Företag som köper reseförsäkring Anställda som omfattas (eller inte omfattas) Tidigare Europeiska 10

11 Compliance i praktiken i SEB Liv ERV

12 Agenda De organisatoriska och teoretiska ramarna för compliance i SEB Liv Praktiken och verkligheten Reflektioner 12

13 SEB Liv - koncernstruktur Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Trygg-Stiftelsen 0,4% SEB Trygg Liv Holding AB 99,6% Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv PrJSC Insurance Company SEB Life Ukraine Ukraine SEB Life International Assurance Co Ltd Ireland SEB Pensionsforsikring A/S Denmark AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Estonia AAS SEB Dzīvības Apdrošināšana Latvia UAB SEB gyvybės draudimas Lithuania 13

14 Group Compliance & Governance Organization Head of Group Compliance & Governance Gent Jansson Head of Group Compliance Gent Jansson Head of Group Governance Gent Jansson Compliance Operations Karin Heierson CFO-function Systems Support & Administration GC Office Compliance Monitoring Compliance Control Room Karin Heierson, acting AML Control Room Jan Björkman Governance & Legal Compliance Baltics Ahto Nirgi Compliance Wealth Management Åsa Vilson- Bergstedt Compliance Retail Banking Arne Jansson Compliance Life Håkan Nyholm Compliance Merchant Banking Mats Beckman Compliance Group Operations & IT Christina Karlén Compliance International Elisabeth Catalano Estonia Monika Koolmeister Latvia Dace Rusina Lithuania Vilija Nausedaite Denmark Anna Svensson Finland Eva-Maria Broman Germany Markus Esswein Hong Kong Nicholas Chan Ireland Annette Angelosante Luxembourg Falk Naumann Norway Frede Aas Rognlien Poland Anna Lindholm Shanghai Yunni Zuo Singapore Wei-Ching Poon Switzerland - Glenn Sealy UK Harpreet Dhami, acting US Stephen Conwell, acting Russia Pavel Artamonov Ukraine - Mykhailo Shomin 14

15 Förhållandet till andra funktioner 1:a försvarslinjen 2:a försvarslinjen 3:e försvarslinjen Affärsverksamheten Riskkontrollfunktionen Compliance Internrevision Compliance i praktiken i SEB Liv 15

16 Ansvarsområden Rörelseregler och tillståndsfrågor Företagsstyrning och intern kontroll t.ex. Solvens 2, outsourcing, instruktioner Kontaktperson gentemot FI Konsumentskydd Rådgivning, försäljning, kundklagomål Sekretess Skuldtäckning Marknadsuppförande Etik, intressekonflikter, gåvor/representation Anti-penningtvätt och terroristfinansiering Know Your Customer (KYC) Compliance i praktiken i SEB Liv 16

17 Arbetsmetoder och verktyg Rådgivning Kontroll, uppföljning (monitorering) Rapportering Riskanalys Följa regelutveckligen Årsplan Utveckla och underhålla interna regler Utbilda och informera Compliance i praktiken i SEB Liv 17

18 Praktiken - första tiden Omvärlden - Regelmiljön FI:s sanktioner 2008 mot de båda svenska försäkringsbolagen Finanskrisen Solvens 2 Compliancearbetet Tydlig compliancestruktur på plats Ensamarmé Hantera verktygslådan: Rapportering, riskanalys (Risk Assessment), complianceplan Städningen efter FI:s sanktioner Outsourcing Solvens 2 Compliance i praktiken i SEB Liv 18

19 Praktiken fortsättningen och nuläget Omvärlden - regelmiljön Regeltsunamin - EU: Solvens 2, EMIR, Shortselling, MiFID 2 - USA: FATCA Finansinspektionen - Fokus: Intern styrning och kontroll, anti-penningtvätt, rådgivning - Styra genom sanktioner Compliancearbetet Solvens 2, FATCA, EMIR Anti-penningtvätt och finansiell rådgivning Mer fokus på kontroll och uppföljning Compliance i praktiken i SEB Liv 19

20 SEB-koncernen och Business Compliance SEB-koncernen generellt Lokala etableringar i utlandet med lokalt förankrad personal: Dotterbolag eller filialer Alltmer vanligt att överväga om internationell affär ska stängas p.g.a. nya regleringar i andra länder (EU eller USA) SEB Liv Samtliga livbolag utom SEB Life International (Ireland) verkar enbart i sina hemländer SEB Life International (Ireland) verkar enbart cross-border (9 EU-länder). Business Compliance är helt centralt både för affärsmodell och compliance verksamhet

21 Reflektioner Compliancekulturen i SEB Liv. Har den förändrats? Hur ska compliance jobba? Rådgivning eller kontroll? Regelutvecklingen: Syns skogen för alla träd? Uppnås syftet med regleringarna? Skapas nya risker? Behövs compliance? Hur ser framtiden ut? 21

22 Axco THE IMPORTANCE OF COMPLIANCE ABROAD JANUARY 29 TH, 2014 ERV, STOCKHOLM

23 ABOUT AXCO About Axco With over 40 year s experience in researching and delivering industry intelligence, Axco provides business-critical compliance and market data on non-life, life & benefits and employee benefits markets across the globe. Axco information is relied upon by a diverse range of organisations and our client base includes the world s foremost insurers, reinsurers, brokers, and employee benefits professionals. Our unique business model and methods of research have enabled us to develop an extensive suite of products comprising in-depth reports, profiles, Q&A databases and information platforms. Axco Insurance Information Services 2014

24 THE AXCO BUSINESS MODEL The Axco business model Axco operates under a mutualised outsourcing model We look to build long term partnerships with both our clients and information and data sources We undertake to understand our client s individual requirements We prioritise frequent interaction with our clients We are committed to developing new and innovative methods of information delivery. Axco Insurance Information Services 2014

25 02 5 HOW IS AXCO INFORMATION RESEARCHED Local Offices Partners Interviews, Correspondenc e Copy of Axco report Other Brokers & Insurers Specialist Compliance Research Team Axco Database Central Global Industry Repository Interviews, Correspondence Copy of Axco report Regulators In-house research Associations Global Users Feedback Axco Insurance Information Services 2014

26 02 6 INTERNATIONAL INSURANCE REQUIREMENTS The challenges of international insurance International companies, international operations = International risks 196 countries in the world = Hundreds of jurisdictions, cultures, insurance practices Spectrum of insurance market development: Emerging/low expertise to Developed/well-funded Aims of regulations: laws designed to protect consumers of insurance and financial systems not international companies Accepting grey answers: Complexity (of the world), Ambiguity/Uncertainty (of insurance regulations) Axco Insurance Information Services 2014

27 COMPLIANCE ABROAD CHECKLIST Compliance Abroad checklist Market environment Insurance regulations and supervisory authority Is non admitted permitted? Local coverage requirements Compulsory insurances Taxes and charges Local underwriting expertise and capacity Axco Insurance Information Services 2014

28 02 8 Market environment Market Environment Ghana: Million 51.9% Urban Resources Exports Brazil: Million 84% Urban Events Natural Resources Axco Insurance Information Services 2014

29 Market environment Market Environment Ghana 700 GDP (mn) Written Premium (mn) GDP (mn) Written Premiums (mn) GDP (mn) Brazil Written Premiums (mn) GDP (mn) Written Premiums (mn) Axco Insurance Information Services 2014

30 03 0 Market Environment Specific insurance regulations and supervisory authority Ghana Insurance Law 1989 Supplemented by Insurance Regulations 1990 Insurance Act 2006 Proposed legislation can take years to reach Parliament Brazil CNSP Resolution no December 2006 CNSP Resolution no December 2007 CNSP Resolution no December 2008 CNSP Resolution no May 2009 Four resolutions to just set out the basis of premium and loss reserves Rapidly developing insurance and reinsurance market Supervisors and Regulators want to protect local companies Axco Insurance Information Services 2014

31 03 1 Insurance Options On what basis can I write Insurance? Four main ways to write international business Admitted Policy is issued locally from a locally registered and based company Cross Border Agreements e.g. Freedom of Services Fronting Local office used and reinsured out Non Admitted Unauthorised Insurer Axco Insurance Information Services 2014

32 32 What is Non Admitted? What is meant by non admitted? Definition. Non-admitted insurance refers to the placing of insurance outside the regulatory system of the country in which the risk is located. A non-admitted insurance policy is one that may be issued abroad or the risk(s) may be included in a global master policy by an insurer unauthorised in that country. An authorised insurer is one which is permitted to do business in a country (or region) by the local supervisory authority. Axco Insurance Information Services 2014

33 33 International Insurance Programme Axco Insurance Information Services 2014

34 34 International Insurance Programme Admitted Locally Licensed and Regulated Axco Insurance Information Services 2014

35 35 International Insurance Programme FOS International Agreements As if Locally Licensed Taxes and Charges Axco Insurance Information Services 2014

36 36 International Insurance Programme Locally Licensed Office High Level of compliance confidence Local Broker Policy Wording Policy Issue Premium Payment and Terms Local Capacity Axco Insurance Information Services 2014

37 37 International Insurance Programme Insured s Initiative Exempt lines of business Compulsory Insurances Taxes and Charges Non Admitted is Permitted Claims management Axco Insurance Information Services 2014

38 38 International Insurance Programme Non Fronting Admitted Partner NOT permitted Abide by all local regulations Long term partnership Local knowledge Not ideal for one time placements Exposed to Reinsurance taxes Expensive Axco Insurance Information Services 2014

39 39 International Insurance Programme Central Cover DIC/DIL, Financial Interest Clause, Master Policy Non Admitted NOT permitted Penalties Prison Reputational Damage Claims payments Axco Insurance Information Services 2014

40 40 International Insurance Programme Axco Insurance Information Services 2014

41 41 International Insurance Programme Admitted Central Cover DIC/DIL, Financial Interest Clause, Master Policy Fronting Partner FOS Locally Licensed Office Non Admitted NOT permitted Non Admitted is Permitted Axco Insurance Information Services 2014

42 42 How can Axco help? HOW CAN AXCO HELP? Critical to have knowledge in order to continue writing compliant programmes Axco s remit is to provide information On the ground research: Axco visits countries Avoiding information overload: Less is More product development = right information for the right person at the right time Integration of information sources and product design: portals, annotations, click-throughs Combine that information with your expertise KNOWLEDGE Who to talk to What questions should you be asking What pitfalls should you be looking out for Never a straight forward black and white area Axco Insurance Information Services 2014

43 43 AXCO PRODUCTS Insurance Market Reports Comprehensive country by country insurance market information Non-Life (Property & Casualty) and Life & Benefits. Employee Benefits Reports Comprehensive coverage of worldwide employee benefits markets. Regulatory Alerts Monthly alerts reporting on key developments in regulation, legislation and premium taxation. Global Statistics Current and historical statistics covering non-life and life & benefits markets in over 180 territories worldwide. Clinical Trials Clinical trials insurance information for over 170 territories, including market and compliance data. Compliance Point A single go to place combining regulatory and tax compliance information. Insight Using Q&A structure, Axco Insight provides a customisable overview of global insurance markets. CIMS Market Profiles Focused information on key aspects of the market and compliance requirements in over 170 territories. Country Benefits Profiles Concise information on state and compulsory benefits and typical employer practice in 69 countries. Axco Insurance Information Services 2014

44 44 NON-LIFE INSURANCE MARKET REPORTS (IMR) Non-Life Insurance Market Reports Non-life insurance market information for over 170 countries Essential legislative, insurance regulatory and tax compliance information Insurance market overview, distribution channels, market size, structure and key players All major lines of non-life business Comprehensive appendices containing market statistics, company statistics, and directory of key market contacts Create customised reports to facilitate client presentations and business tendering Axco Insurance Information Services 2014

45 45 INSIGHT COMPLIANCE Insight Compliance Delivering global non-life (P&C) insurance regulations and taxes at a glance Single point of reference for non-life insurance regulatory and tax compliance requirements Question & Answer structure, with topics compiled from clients' most frequently asked compliance questions Line of business-specific regulation for over 170 territories Customise and filter data according to territory, line of business and regulatory topic Axco Insurance Information Services 2014

46 46 AXCO COMPLIANCE POINT Compliance Point Interactive compliance tool guiding users through multinational insurance programmes calculating all taxes and charges that are applicable. A single go to place combining regulatory and tax compliance information. Market solution tailored to user group needs Intelligent questioning prompts users for the exact information needed as they progress through the system. Up to date, transparent and unbiased information from multiple sources. Auditable trail of decisions and results Axco Insurance Information Services 2014

47 47 For further information about Axco or for product demonstrations please come and find us afterwards. Thank you

48 Teams of London-based in-house research analysts, editors and statisticians ensure that information is maintained and updated to the highest standards. We welcome client enquiries and feedback which are integral to the continued development and enhancement of our products. Carol Au-Young Ali Mufti Axco Insurance Information Services 10 Old Broad Street London UK EC2N 1DW Tel: Fax:

49 International Compliance A Local Challenge Dr. Andreas Löhdefink Stockholm, 29 January 2014

50 Content Page Part 1: The Embargo and Sanctions Framework (Overview) I. Definitions 6 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions 8 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union 12 IV. Practical consequences 17 Part 2: Global Health Insurance Policies International Legal Considerations I. Commercial background 19 II. Typical structure of sales process and policy underwriters 20 III. Primary issues 21 IV. Violation of local law by insurance company 22 V. Violation of local law by insured person 23 VI. Conflicts of law issues 24 VII. Selected Examples: Turkey 25 VIII. Selected Examples: United Arab Emirates 26 IX. Selected Examples: USA 27 X. Selected Examples: Europe 29 XI. Approach legal review 30 Back-up: The Iran Sanction Regime of the European Union 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 50

51 Part 1 The Embargo and Sanctions Framework (Overview)

52 How are you dealing with these guys? 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 52

53 From the press 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 53

54 I. Definitions (1/2) Economic sanctions restrict freedom in foreign trade by prohibiting the trade of certain goods and the provisions of certain services are ordered for foreign and security policy reasons against: legal and natural persons ("personal") countries ("country-specific") Prohibition of any trade whatsoever with or for the benefit of the addressee full embargo 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 54

55 I. Definitions (2/2) Three types of economic sanctions Financial sanctions freezing of funds and other assets Trade sanctions products Arms embargoes (e.g. military equipment, nuclear technology) Other goods embargoes (oil of Iranian or Syrian origin, "blood diamonds") Dual-use items Trade sanctions services Prohibition of technical and financial aid Investments Prohibition of fulfillment of claims Transport Travel restrictions Insurance (Iran, Syria) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 55

56 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (1/4) United Nations (UN) stipulate implementation at national level economic sanctions focus mostly on weapons of mass destruction and military equipment are based on "restricted lists": 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 56

57 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (2/4) European Union (EU) direct implementation by regulations extensive list of people whose funds must be frozen (as well as travel restrictions for individuals) various types of trade sanctions well-aimed sanctions no total prohibitions United States (USA) implementation by means of Implementing Regulations, legislation or by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) prohibition of dealing with an extensive list of natural and legal persons (Specially Designated Nationals List (SDN)) total prohibition to trade with countries (including brokerage) trade sanctions including investments, services, financing of imports/exports 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 57

58 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (3/4) Potential legal consequences of a violation Sanctions of a violation depend on applicable national laws Wide range of sanctions, including: penalties and fines imprisonment forfeiture of assets and funds close-down of business 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 58

59 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (4/4) Overview 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 59

60 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (1/5) Overview The Council Regulation (EU) No. 267/2012 concerning restrictive measures against Iran provides for certain restrictions with respect to economic relationships with Iran: Export and import restrictions The Council Regulation (EU) No. 267/2012 Restrictions on insurance and re-insurance Restrictions on financing of certain enterprises Freezing of funds and economic resources Restrictions on transfers of funds and on financial services Restrictions on transport 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 60

61 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (2/5) Latest Developments Suspension of certain sanctions for a period of six months (until July 20, 2014) Suspension includes: Prohibition on the provision of insurance and transport in relation to Iranian crude oil sales to its current customers Prohibition on the import, purchase or transport of Iranian petrochemical products and related services Prohibition on the provision of vessels to enable the transport of Iranian crude oil and petrochemical products Ban on trade in gold and precious metals with the Iranian government, its public bodies and the Central Bank of Iran Change of thresholds for authorizing financial transfers to and from Iran (increase by factor 10) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 61

62 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (3/5) Insurance under Council Regulation (EU) No. 267/2012 General restrictions on insurance and re-insurance (Art. 35): Prohibition of insurance or re-insurance, or to broker the provision of insurance or reinsurance This does not apply to the provision or brokering based in the EU to individuals acting in their private capacity except for persons listed in the Annexes Detailed restrictions on insurance and re-insurance with respect to certain business areas, transactions and customers: export credit insurance for sale, supply, transfer or export of goods or technology especially dual-use items insurance for sale, supply, transfer or export of key equipment and technology for the petrochemical industry (currently suspended) and nuclear developments insurance for sale, supply, transfer or export of with regard to military goods others, e.g. insurance for import, purchase or transport of crude oil and petroleum products of Iranian origin (currently suspended) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 62

63 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (4/5) Restrictions on financing of certain enterprises Prohibition of the granting of any financial loan or credit, acquisition or extension of a participation, creation of joint ventures with any Iranian person, entity or body mentioned in one of the Annexes Freezing of funds and economic resources All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by the persons, entities and bodies listed in the Annexes of the regulation are frozen 29/1/2014 Restrictions on transfers of funds and on financial services Procedures for Financial transfers if above EUR 10,000 or equivalent notification by the competent authority if above EUR 400,000 or equivalent authorization by the competent authority (currently increased from EUR 40,000) International Compliance A Local Challenge 63

64 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (5/5) Addressee of this regulation Iran Iranians Iranian entities as far as listed in any Annex Iranian bodies [European] Enterprises who would like to trade in-/directly with the above mentioned 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 64

65 IV. Practical consequences Implementation of sanctions compliance program Step 1: Due diligence to determine the status quo, and initial risk assessment of existing business with states/persons affected by sanctions. Step 2: Incorporation of the sanctions issue into internal policies such as the Code of Conduct; where appropriate and relevant, creation of an internal foreign trade legislation guidelines also dealing with any other authorizations and certificates in connection with cross-border transactions. Step 3: Creation of internal structures for efficient handling of the issue: Assessment of risk (due diligence) If required implementation of automatic processes Process of (pre-)approval by the responsible bodies (sanctions officer, compliance group) Escalation to other practices (management/board) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 65

66 Part 2 Global Health Insurance Policies International Legal Considerations

67 I. Commercial background Numerous insurance companies in Europe offer insurance policies that provide global health insurance coverage Typical uses for global health insurance policies Short-term and long-term travel insurance Exchange student / au pair / study abroad insurance Expat insurance Group insurance for employees sent to locations abroad 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 67

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Kortare textstycke April 9th 2014 1 Agenda Who we are How we work How to sell to the Systembolaget Sales development 2 Sidfottext datum och

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Risk Management i Nordea

Risk Management i Nordea Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012 Nordea i korthet Några erfarenheter

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Lisa Emelia Svensson lisa.svensson@foreign.ministry.se Twitter: @Emelialisa Regeringens CSR-syn Varför? Instrument för frihandel

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

50 källor till 100 rapporter

50 källor till 100 rapporter Från 50 källor till 100 rapporter SAS Köpenhamn 3 oktober 2012 Britt-Marie Persson Folksam 1 Titel på presentationen 2012-10-05 Från 50 källor till 100 rapporter Solvens 2 och att processa siffror Utmaningar

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer