Presentationsmaterial från complianceseminariuim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsmaterial från complianceseminariuim"

Transkript

1 Presentationsmaterial från complianceseminariuim Kära läsare, Nu har det gått några dagar sedan vi hade vårt seminarium om compliance och vi hoppas att all ny information har hunnit sjunka in. Som vi alla vet så är compliance en viktig fråga som alltmer kommer att påverka sättet vi arbetar på och hur vi löser försäkringsfrågor runt om i världen. Här har vi sammanställt en pdf med samtliga presentationer samt även en kort summering av varje föreläsare. Jag skulle personligen vilja tacka alla er som tog er tid och kom till seminariet, jag hoppas att det var välinvesterade timmar. Och ni som inte hade möjlighet att närvara hoppas jag få träffa vid ett annat tillfälle. Du kan klicka dig fram i materialet via knapparna här nedanför. God läsning! Johannes von Hülsen Sammanfattning Inledning SEB AXCO Shearman & Sterling Avslutning Tidigare Europeiska

2 Summering SEB Är internationell compliance, regelefterlevnad, viktigt? Vi fick en tydlig indikation på att så är fallet och att kraven konstant skärps. Dessutom går det relativt snabbt. För drygt fem år sedan fanns det ingen dedikerad complianceansvarig på SEB, förutom på papperet. Det som gäller idag kan vara inaktuellt i morgon. I takt med att kraven skärps och complianceproblematiken i allt större utsträckning diskuteras, ändras lagar och regler i allt större takt. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad och ständigt följa med i utvecklingen. Att arbeta med compliance kräver många olika arbetsmoment. Allt från rådgivning, kontroll och uppföljning till riskanalyser, utveckling, underhåll samt utbildning. Ett komplext ämne där det i många fall fortfarande inte finns klara rekommendationer, utan kräver att man själv sätter sig in frågor och ibland driver en ensamarmé. Kraven från Finansinspektionen ökar vilket sätter företagen under allt starkare press att lösa detta. AXCO AXCOs praktiska exempel betonade att det är en komplex värld vi lever i när vi talar om försäkring för affärsresor och utlandsplaceringar. One size fits all gäller inte längre. Vi kan inte bara söka i AXCOs databaser och hitta ett svar svart på vitt. Det krävs en hel del arbete med att bland annat översätta information och rekommendationer så att dessa blir applicerbara på verksamheten, inte minst för att fungera inom försäljning, IT etc. Vi såg att det finns stora skillnader mellan olika länder. I t ex Spanien, Egypten, Australien och Brasilien hanteras compliancefrågan på olika sätt. Tidigare Europeiska

3 Shearman & Sterling Att vara compliant kan vara ganska kostsamt, men alternativet kan vara ännu dyrare. Skillnaden är att kostnaderna för att vara compliant går att beräkna, medan vi kan bara gissa vad kostnaderna för att inte vara compliant kan bli. Dr Andreas Löhdefink visade bland annat exempel på kostnader som kan sträcka sig över miljontals USD. Dr Andreas Löhdefink visade med flera exempel hur du som försäkringsgivare i EU, både måste vara medveten om lokala lagar inom EU, men också ha kunskap om att en flytt till ett land utanför EU innebär i ett antal utmaningar. Sammanfattning av Johannes von Hülsen Riskerna ökar. Vi känner till ett amerikanskt livförsäkringsbolag som har stämts av de brasilianska myndigheterna på ca 32 miljarder SEK. Motsatsen till compliance är lagöverträdelser och bristande compliance bryter helt enkelt mot lagen. Företag idag använder många resurser på att vara compliant ur ett nationellt perspektiv men ser vi även till att vara compliant i de länder vi verkar i internationellt? ERV är en del av Munich Re Group där vi tillsammans har ca 8 anställda som arbetar med compliance gällande affärsresor och utlandsstationering. De använder olika källor, bl a Axco, advokater, lokala försäkringsförmedlare och/eller lokala advokatbyråer. Men det är även nödvändigt att lägga resurser på att göra informationen och reglerna tillgänglig och fungerande inom bl a försäljning och IT. Tidigare Europeiska

4 Gråzonen är, enligt vår uppfattning, ett påhittat begrepp i försäkringsbranschen Issue? gråzonen? Sverige Utlandet Rättsliga krav Tillsynskrav Rättsliga krav Tillsynskrav Compliancefunktioner Juridiska funktioner Etc.?? Business Compliance Tidigare Europeiska 4

5 Vad är skillnaden mellan General compliance och Business compliance? General compliance På företagsnivå Ramverk Externt: Lagar och kontroll (försäkringslagstiftning och nya regelverk, pengatvätt, terror, bedrägerier mm) Internt: Riskmedvetenhet Business compliance På produktnivå Tillämpning Regulatory Compliance - Regelefterlevnad Tax Compliance - Skatteefterlevnad Consumer Protection Compliance Konsumentskydd Tidigare Europeiska 5

6 Varför blir Business compliance den Nya Gränsen för Corporate Travel insurance? 1 Myndigheter och regelverk Nya Gränsen 2 Försäkringsköpare Nya Gränsen 3 Försäkringsbolag Nya Gränsen Tidigare Europeiska 6

7 Nya gränsen I Att vara non compliant är inte accepterat längre och kan dessutom vara affärskritiskt. Risken för böter har blivit mer påtaglig och kan handla om miljontals kronor. Dom från EU-domstolen påvisar att det inte längre bara är försäkringsbolagets skyldighet att säkerställa att försäkringsskyddet är korrekt. Detta gäller numera även mäklare och försäkringsköpare. Solvency II sätter nya gränser gällande osynlig verksamhetsstyrning/business control och transparens. Verklighet Finanskrisen I: De globala regulatorerna/tillsynsmyndigheterna har dramatiskt ökat kunskapsutbytet. De globala standardiserade reglerna är ingen science fiction-film, utan verkligheten om 3-5 år Finanskrisen II: Offentliga budgetar under stress kräver nya och osedda intäkter. Försäkringsskatten = den bortglömda skatten. En av de enklaste skatterna att påföra och som kan ge en enorm hävstångseffekt. Tidigare Europeiska 7

8 Nya gränsen II Bra Business compliance är väldigt dyrt och dagens premienivåer kompenserar inte dessa kostnader alls. Dagens skadekostnader är redan höga och stiger ytterligare år efter år (medicinsk inflation vs. normal inflation) Tidigare Europeiska 8

9 Nya gränsen II Svenska företag blir alltmer globala eftersom den egna marknaden börjar bli mättad, varför Business compliance har blivit en global utmaning. State of the Art Corporate Travel Insurance har blivit nödvändigt för globala aktiva företag för att skydda sina mest värdefulla tillgångar, den mänskliga resursen. De reser världen runt för att säkerställa framgång och konkurrenskraft. Bra Business Compliance är komplext: Ett hundratal av olika regler, undantag i Lagstiftning, Försäkringsrätt, Bolagsrätt och Skatterätt. Varje land är olika och lagar och bestämmelser förändras konstant. Bra Business Compliance är tvärvetenskaplig: baseras på global räckvidd, kulturer, språk och politiska system, internationella försäkringslagar och skattelagar samt omfattande produkt- och kundperpektiv. Tidigare Europeiska 9

10 Låt oss diskutera med Marknaden idag Vad betyder egentligen Business compliance idag i detalj? I vilken utsträckning och i vilken mån går det egentligen att göra rätt, s.k. Proper Business compliance? Kan detta anses vara den mest utmanande frågan för den svenska marknaden för Corporate Travel Insurance de nästkommande 3-5 åren? Är den svenska försäkringsbranschen redo att anta utmaningarna? Om inte, vilka är konsekvenserna för: Försäkringstagare Mäklare Företag som köper reseförsäkring Anställda som omfattas (eller inte omfattas) Tidigare Europeiska 10

11 Compliance i praktiken i SEB Liv ERV

12 Agenda De organisatoriska och teoretiska ramarna för compliance i SEB Liv Praktiken och verkligheten Reflektioner 12

13 SEB Liv - koncernstruktur Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Trygg-Stiftelsen 0,4% SEB Trygg Liv Holding AB 99,6% Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv PrJSC Insurance Company SEB Life Ukraine Ukraine SEB Life International Assurance Co Ltd Ireland SEB Pensionsforsikring A/S Denmark AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Estonia AAS SEB Dzīvības Apdrošināšana Latvia UAB SEB gyvybės draudimas Lithuania 13

14 Group Compliance & Governance Organization Head of Group Compliance & Governance Gent Jansson Head of Group Compliance Gent Jansson Head of Group Governance Gent Jansson Compliance Operations Karin Heierson CFO-function Systems Support & Administration GC Office Compliance Monitoring Compliance Control Room Karin Heierson, acting AML Control Room Jan Björkman Governance & Legal Compliance Baltics Ahto Nirgi Compliance Wealth Management Åsa Vilson- Bergstedt Compliance Retail Banking Arne Jansson Compliance Life Håkan Nyholm Compliance Merchant Banking Mats Beckman Compliance Group Operations & IT Christina Karlén Compliance International Elisabeth Catalano Estonia Monika Koolmeister Latvia Dace Rusina Lithuania Vilija Nausedaite Denmark Anna Svensson Finland Eva-Maria Broman Germany Markus Esswein Hong Kong Nicholas Chan Ireland Annette Angelosante Luxembourg Falk Naumann Norway Frede Aas Rognlien Poland Anna Lindholm Shanghai Yunni Zuo Singapore Wei-Ching Poon Switzerland - Glenn Sealy UK Harpreet Dhami, acting US Stephen Conwell, acting Russia Pavel Artamonov Ukraine - Mykhailo Shomin 14

15 Förhållandet till andra funktioner 1:a försvarslinjen 2:a försvarslinjen 3:e försvarslinjen Affärsverksamheten Riskkontrollfunktionen Compliance Internrevision Compliance i praktiken i SEB Liv 15

16 Ansvarsområden Rörelseregler och tillståndsfrågor Företagsstyrning och intern kontroll t.ex. Solvens 2, outsourcing, instruktioner Kontaktperson gentemot FI Konsumentskydd Rådgivning, försäljning, kundklagomål Sekretess Skuldtäckning Marknadsuppförande Etik, intressekonflikter, gåvor/representation Anti-penningtvätt och terroristfinansiering Know Your Customer (KYC) Compliance i praktiken i SEB Liv 16

17 Arbetsmetoder och verktyg Rådgivning Kontroll, uppföljning (monitorering) Rapportering Riskanalys Följa regelutveckligen Årsplan Utveckla och underhålla interna regler Utbilda och informera Compliance i praktiken i SEB Liv 17

18 Praktiken - första tiden Omvärlden - Regelmiljön FI:s sanktioner 2008 mot de båda svenska försäkringsbolagen Finanskrisen Solvens 2 Compliancearbetet Tydlig compliancestruktur på plats Ensamarmé Hantera verktygslådan: Rapportering, riskanalys (Risk Assessment), complianceplan Städningen efter FI:s sanktioner Outsourcing Solvens 2 Compliance i praktiken i SEB Liv 18

19 Praktiken fortsättningen och nuläget Omvärlden - regelmiljön Regeltsunamin - EU: Solvens 2, EMIR, Shortselling, MiFID 2 - USA: FATCA Finansinspektionen - Fokus: Intern styrning och kontroll, anti-penningtvätt, rådgivning - Styra genom sanktioner Compliancearbetet Solvens 2, FATCA, EMIR Anti-penningtvätt och finansiell rådgivning Mer fokus på kontroll och uppföljning Compliance i praktiken i SEB Liv 19

20 SEB-koncernen och Business Compliance SEB-koncernen generellt Lokala etableringar i utlandet med lokalt förankrad personal: Dotterbolag eller filialer Alltmer vanligt att överväga om internationell affär ska stängas p.g.a. nya regleringar i andra länder (EU eller USA) SEB Liv Samtliga livbolag utom SEB Life International (Ireland) verkar enbart i sina hemländer SEB Life International (Ireland) verkar enbart cross-border (9 EU-länder). Business Compliance är helt centralt både för affärsmodell och compliance verksamhet

21 Reflektioner Compliancekulturen i SEB Liv. Har den förändrats? Hur ska compliance jobba? Rådgivning eller kontroll? Regelutvecklingen: Syns skogen för alla träd? Uppnås syftet med regleringarna? Skapas nya risker? Behövs compliance? Hur ser framtiden ut? 21

22 Axco THE IMPORTANCE OF COMPLIANCE ABROAD JANUARY 29 TH, 2014 ERV, STOCKHOLM

23 ABOUT AXCO About Axco With over 40 year s experience in researching and delivering industry intelligence, Axco provides business-critical compliance and market data on non-life, life & benefits and employee benefits markets across the globe. Axco information is relied upon by a diverse range of organisations and our client base includes the world s foremost insurers, reinsurers, brokers, and employee benefits professionals. Our unique business model and methods of research have enabled us to develop an extensive suite of products comprising in-depth reports, profiles, Q&A databases and information platforms. Axco Insurance Information Services 2014

24 THE AXCO BUSINESS MODEL The Axco business model Axco operates under a mutualised outsourcing model We look to build long term partnerships with both our clients and information and data sources We undertake to understand our client s individual requirements We prioritise frequent interaction with our clients We are committed to developing new and innovative methods of information delivery. Axco Insurance Information Services 2014

25 02 5 HOW IS AXCO INFORMATION RESEARCHED Local Offices Partners Interviews, Correspondenc e Copy of Axco report Other Brokers & Insurers Specialist Compliance Research Team Axco Database Central Global Industry Repository Interviews, Correspondence Copy of Axco report Regulators In-house research Associations Global Users Feedback Axco Insurance Information Services 2014

26 02 6 INTERNATIONAL INSURANCE REQUIREMENTS The challenges of international insurance International companies, international operations = International risks 196 countries in the world = Hundreds of jurisdictions, cultures, insurance practices Spectrum of insurance market development: Emerging/low expertise to Developed/well-funded Aims of regulations: laws designed to protect consumers of insurance and financial systems not international companies Accepting grey answers: Complexity (of the world), Ambiguity/Uncertainty (of insurance regulations) Axco Insurance Information Services 2014

27 COMPLIANCE ABROAD CHECKLIST Compliance Abroad checklist Market environment Insurance regulations and supervisory authority Is non admitted permitted? Local coverage requirements Compulsory insurances Taxes and charges Local underwriting expertise and capacity Axco Insurance Information Services 2014

28 02 8 Market environment Market Environment Ghana: Million 51.9% Urban Resources Exports Brazil: Million 84% Urban Events Natural Resources Axco Insurance Information Services 2014

29 Market environment Market Environment Ghana 700 GDP (mn) Written Premium (mn) GDP (mn) Written Premiums (mn) GDP (mn) Brazil Written Premiums (mn) GDP (mn) Written Premiums (mn) Axco Insurance Information Services 2014

30 03 0 Market Environment Specific insurance regulations and supervisory authority Ghana Insurance Law 1989 Supplemented by Insurance Regulations 1990 Insurance Act 2006 Proposed legislation can take years to reach Parliament Brazil CNSP Resolution no December 2006 CNSP Resolution no December 2007 CNSP Resolution no December 2008 CNSP Resolution no May 2009 Four resolutions to just set out the basis of premium and loss reserves Rapidly developing insurance and reinsurance market Supervisors and Regulators want to protect local companies Axco Insurance Information Services 2014

31 03 1 Insurance Options On what basis can I write Insurance? Four main ways to write international business Admitted Policy is issued locally from a locally registered and based company Cross Border Agreements e.g. Freedom of Services Fronting Local office used and reinsured out Non Admitted Unauthorised Insurer Axco Insurance Information Services 2014

32 32 What is Non Admitted? What is meant by non admitted? Definition. Non-admitted insurance refers to the placing of insurance outside the regulatory system of the country in which the risk is located. A non-admitted insurance policy is one that may be issued abroad or the risk(s) may be included in a global master policy by an insurer unauthorised in that country. An authorised insurer is one which is permitted to do business in a country (or region) by the local supervisory authority. Axco Insurance Information Services 2014

33 33 International Insurance Programme Axco Insurance Information Services 2014

34 34 International Insurance Programme Admitted Locally Licensed and Regulated Axco Insurance Information Services 2014

35 35 International Insurance Programme FOS International Agreements As if Locally Licensed Taxes and Charges Axco Insurance Information Services 2014

36 36 International Insurance Programme Locally Licensed Office High Level of compliance confidence Local Broker Policy Wording Policy Issue Premium Payment and Terms Local Capacity Axco Insurance Information Services 2014

37 37 International Insurance Programme Insured s Initiative Exempt lines of business Compulsory Insurances Taxes and Charges Non Admitted is Permitted Claims management Axco Insurance Information Services 2014

38 38 International Insurance Programme Non Fronting Admitted Partner NOT permitted Abide by all local regulations Long term partnership Local knowledge Not ideal for one time placements Exposed to Reinsurance taxes Expensive Axco Insurance Information Services 2014

39 39 International Insurance Programme Central Cover DIC/DIL, Financial Interest Clause, Master Policy Non Admitted NOT permitted Penalties Prison Reputational Damage Claims payments Axco Insurance Information Services 2014

40 40 International Insurance Programme Axco Insurance Information Services 2014

41 41 International Insurance Programme Admitted Central Cover DIC/DIL, Financial Interest Clause, Master Policy Fronting Partner FOS Locally Licensed Office Non Admitted NOT permitted Non Admitted is Permitted Axco Insurance Information Services 2014

42 42 How can Axco help? HOW CAN AXCO HELP? Critical to have knowledge in order to continue writing compliant programmes Axco s remit is to provide information On the ground research: Axco visits countries Avoiding information overload: Less is More product development = right information for the right person at the right time Integration of information sources and product design: portals, annotations, click-throughs Combine that information with your expertise KNOWLEDGE Who to talk to What questions should you be asking What pitfalls should you be looking out for Never a straight forward black and white area Axco Insurance Information Services 2014

43 43 AXCO PRODUCTS Insurance Market Reports Comprehensive country by country insurance market information Non-Life (Property & Casualty) and Life & Benefits. Employee Benefits Reports Comprehensive coverage of worldwide employee benefits markets. Regulatory Alerts Monthly alerts reporting on key developments in regulation, legislation and premium taxation. Global Statistics Current and historical statistics covering non-life and life & benefits markets in over 180 territories worldwide. Clinical Trials Clinical trials insurance information for over 170 territories, including market and compliance data. Compliance Point A single go to place combining regulatory and tax compliance information. Insight Using Q&A structure, Axco Insight provides a customisable overview of global insurance markets. CIMS Market Profiles Focused information on key aspects of the market and compliance requirements in over 170 territories. Country Benefits Profiles Concise information on state and compulsory benefits and typical employer practice in 69 countries. Axco Insurance Information Services 2014

44 44 NON-LIFE INSURANCE MARKET REPORTS (IMR) Non-Life Insurance Market Reports Non-life insurance market information for over 170 countries Essential legislative, insurance regulatory and tax compliance information Insurance market overview, distribution channels, market size, structure and key players All major lines of non-life business Comprehensive appendices containing market statistics, company statistics, and directory of key market contacts Create customised reports to facilitate client presentations and business tendering Axco Insurance Information Services 2014

45 45 INSIGHT COMPLIANCE Insight Compliance Delivering global non-life (P&C) insurance regulations and taxes at a glance Single point of reference for non-life insurance regulatory and tax compliance requirements Question & Answer structure, with topics compiled from clients' most frequently asked compliance questions Line of business-specific regulation for over 170 territories Customise and filter data according to territory, line of business and regulatory topic Axco Insurance Information Services 2014

46 46 AXCO COMPLIANCE POINT Compliance Point Interactive compliance tool guiding users through multinational insurance programmes calculating all taxes and charges that are applicable. A single go to place combining regulatory and tax compliance information. Market solution tailored to user group needs Intelligent questioning prompts users for the exact information needed as they progress through the system. Up to date, transparent and unbiased information from multiple sources. Auditable trail of decisions and results Axco Insurance Information Services 2014

47 47 For further information about Axco or for product demonstrations please come and find us afterwards. Thank you

48 Teams of London-based in-house research analysts, editors and statisticians ensure that information is maintained and updated to the highest standards. We welcome client enquiries and feedback which are integral to the continued development and enhancement of our products. Carol Au-Young Ali Mufti Axco Insurance Information Services 10 Old Broad Street London UK EC2N 1DW Tel: Fax:

49 International Compliance A Local Challenge Dr. Andreas Löhdefink Stockholm, 29 January 2014

50 Content Page Part 1: The Embargo and Sanctions Framework (Overview) I. Definitions 6 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions 8 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union 12 IV. Practical consequences 17 Part 2: Global Health Insurance Policies International Legal Considerations I. Commercial background 19 II. Typical structure of sales process and policy underwriters 20 III. Primary issues 21 IV. Violation of local law by insurance company 22 V. Violation of local law by insured person 23 VI. Conflicts of law issues 24 VII. Selected Examples: Turkey 25 VIII. Selected Examples: United Arab Emirates 26 IX. Selected Examples: USA 27 X. Selected Examples: Europe 29 XI. Approach legal review 30 Back-up: The Iran Sanction Regime of the European Union 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 50

51 Part 1 The Embargo and Sanctions Framework (Overview)

52 How are you dealing with these guys? 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 52

53 From the press 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 53

54 I. Definitions (1/2) Economic sanctions restrict freedom in foreign trade by prohibiting the trade of certain goods and the provisions of certain services are ordered for foreign and security policy reasons against: legal and natural persons ("personal") countries ("country-specific") Prohibition of any trade whatsoever with or for the benefit of the addressee full embargo 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 54

55 I. Definitions (2/2) Three types of economic sanctions Financial sanctions freezing of funds and other assets Trade sanctions products Arms embargoes (e.g. military equipment, nuclear technology) Other goods embargoes (oil of Iranian or Syrian origin, "blood diamonds") Dual-use items Trade sanctions services Prohibition of technical and financial aid Investments Prohibition of fulfillment of claims Transport Travel restrictions Insurance (Iran, Syria) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 55

56 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (1/4) United Nations (UN) stipulate implementation at national level economic sanctions focus mostly on weapons of mass destruction and military equipment are based on "restricted lists": 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 56

57 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (2/4) European Union (EU) direct implementation by regulations extensive list of people whose funds must be frozen (as well as travel restrictions for individuals) various types of trade sanctions well-aimed sanctions no total prohibitions United States (USA) implementation by means of Implementing Regulations, legislation or by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) prohibition of dealing with an extensive list of natural and legal persons (Specially Designated Nationals List (SDN)) total prohibition to trade with countries (including brokerage) trade sanctions including investments, services, financing of imports/exports 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 57

58 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (3/4) Potential legal consequences of a violation Sanctions of a violation depend on applicable national laws Wide range of sanctions, including: penalties and fines imprisonment forfeiture of assets and funds close-down of business 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 58

59 II. Overview of worldwide embargoes and sanctions (4/4) Overview 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 59

60 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (1/5) Overview The Council Regulation (EU) No. 267/2012 concerning restrictive measures against Iran provides for certain restrictions with respect to economic relationships with Iran: Export and import restrictions The Council Regulation (EU) No. 267/2012 Restrictions on insurance and re-insurance Restrictions on financing of certain enterprises Freezing of funds and economic resources Restrictions on transfers of funds and on financial services Restrictions on transport 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 60

61 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (2/5) Latest Developments Suspension of certain sanctions for a period of six months (until July 20, 2014) Suspension includes: Prohibition on the provision of insurance and transport in relation to Iranian crude oil sales to its current customers Prohibition on the import, purchase or transport of Iranian petrochemical products and related services Prohibition on the provision of vessels to enable the transport of Iranian crude oil and petrochemical products Ban on trade in gold and precious metals with the Iranian government, its public bodies and the Central Bank of Iran Change of thresholds for authorizing financial transfers to and from Iran (increase by factor 10) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 61

62 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (3/5) Insurance under Council Regulation (EU) No. 267/2012 General restrictions on insurance and re-insurance (Art. 35): Prohibition of insurance or re-insurance, or to broker the provision of insurance or reinsurance This does not apply to the provision or brokering based in the EU to individuals acting in their private capacity except for persons listed in the Annexes Detailed restrictions on insurance and re-insurance with respect to certain business areas, transactions and customers: export credit insurance for sale, supply, transfer or export of goods or technology especially dual-use items insurance for sale, supply, transfer or export of key equipment and technology for the petrochemical industry (currently suspended) and nuclear developments insurance for sale, supply, transfer or export of with regard to military goods others, e.g. insurance for import, purchase or transport of crude oil and petroleum products of Iranian origin (currently suspended) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 62

63 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (4/5) Restrictions on financing of certain enterprises Prohibition of the granting of any financial loan or credit, acquisition or extension of a participation, creation of joint ventures with any Iranian person, entity or body mentioned in one of the Annexes Freezing of funds and economic resources All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by the persons, entities and bodies listed in the Annexes of the regulation are frozen 29/1/2014 Restrictions on transfers of funds and on financial services Procedures for Financial transfers if above EUR 10,000 or equivalent notification by the competent authority if above EUR 400,000 or equivalent authorization by the competent authority (currently increased from EUR 40,000) International Compliance A Local Challenge 63

64 III. Example: The Iran sanction regime of the European Union (5/5) Addressee of this regulation Iran Iranians Iranian entities as far as listed in any Annex Iranian bodies [European] Enterprises who would like to trade in-/directly with the above mentioned 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 64

65 IV. Practical consequences Implementation of sanctions compliance program Step 1: Due diligence to determine the status quo, and initial risk assessment of existing business with states/persons affected by sanctions. Step 2: Incorporation of the sanctions issue into internal policies such as the Code of Conduct; where appropriate and relevant, creation of an internal foreign trade legislation guidelines also dealing with any other authorizations and certificates in connection with cross-border transactions. Step 3: Creation of internal structures for efficient handling of the issue: Assessment of risk (due diligence) If required implementation of automatic processes Process of (pre-)approval by the responsible bodies (sanctions officer, compliance group) Escalation to other practices (management/board) 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 65

66 Part 2 Global Health Insurance Policies International Legal Considerations

67 I. Commercial background Numerous insurance companies in Europe offer insurance policies that provide global health insurance coverage Typical uses for global health insurance policies Short-term and long-term travel insurance Exchange student / au pair / study abroad insurance Expat insurance Group insurance for employees sent to locations abroad 29/1/2014 International Compliance A Local Challenge 67

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Vikten av Intern Kontroll Risk Management för IT

Vikten av Intern Kontroll Risk Management för IT Vikten av Intern Kontroll Risk Management för IT Elisabeth Antonsson 18 November 2010 Sweden Branches 282 Customers 3,845,000 Total lending EUR 64bn Market rank 2-3 Norway Branches 122 Customers 839,000

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Karl Mikael Kälkner Tf enhetschef ES1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/84/EU av den 15 december om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL PM till Villaägarna FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL Pöyry Management Consulting is Europe's leading consultancy providing strategic, commercial, regulatory

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser Sid 1 (3) Enligt lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt, måste banker och kortföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, säkerställa god kundkännedom. Det innebär att vi måste be den som vill

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Athena Upptaktsseminarium

Athena Upptaktsseminarium 2013-09-04 Athena Upptaktsseminarium Karin Cedergren Karin.cedergren@uhr.se Ansökningar våren 2013 Beviljade Avslag kvalitet Avslag ogiltig Ansökningar per världsdel 7 6 5 4 3 2 Inkomna ansökningar Beviljade

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

LEOX HOLDING AB (publ) PRESS RELEASE. FRIDAY 11 th January, 2013

LEOX HOLDING AB (publ) PRESS RELEASE. FRIDAY 11 th January, 2013 LEOX HOLDING AB (publ) PRESS RELEASE FRIDAY 11 th January, 2013 SHAREHOLDERS APPROVE REVERSE MERGER BETWEEN LEOX HOLDING AB (SWEDEN) AND PATIENTTRAC INFORMATION TECHNOLOGY CORP (UNITED STATES) On Friday

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

EU:s investeringar post 2020

EU:s investeringar post 2020 EU:s investeringar post 2020 Strukturfonder eller finansiella instrument? Terese Ryndal Internationell Strateg, Region Västerbotten terese.ryndal@regionvasterbotten.se ? Minskad budget och ökade behov

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer