A - Bok- och biblioteksväsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A - Bok- och biblioteksväsen"

Transkript

1 A - Bok- och biblioteksväsen Aea - Bokhistoria Eriksson, Yvonne, Bilden som roar och klargör [Elektronisk resurs] : en jämförande studie mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska CD-ROM / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Teldok : Vinnova, s. : ill. (VINNOVA rapport, ; 2001:6) (Teldok rapport, ; 140) (Telematik 2004) ISBN X Aefe - Redigeringsteknik: uppsatser och rapporter Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod / Rolf Ejvegård uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN

2 B - Allmänt och blandat Be - Allmän idé- och lärdomshistoria Merton, Robert K., On the shoulders of giants : a Shandean postscript / Robert K. Merton ; with a foreword by Catherine Drinker Bowen. - New York : Harcourt Brace Jovanovich, [ ix, 289 s. : ill. (A Harvest/HBJ book) ISBN X Bs - Masskommunikation: allmänt En föränderlig medievärld En föränderlig medievärld [Elektronisk resurs] : teknik, ekonomi och journalistik / Börje Alström. - Stockholm : VINNOVA : Teldok, s. (VINNOVA rapport, ; 2001:13) (Teldok rapport, ; 141) (Telematik 2004) ISBN Bg - Allmänna museer Bu - Radio och television Sverige. Museikoordinatorn Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat [Elektronisk resurs] : [slut]betänkande från Museikoordinatorn. Bilagor. - Stockholm : Fritze, , [2] s. ; 25 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:15) Bgk - Kulturminnesvård Andersson, Joakim, Skilda världar : samtida föreställningar om kulturarvsplatser / Joakim Andersson. - Linköping : Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, s. : ill. ; 24 cm. (Linköping studies in arts and science, ; 453) Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008 ISBN Astrid Lindgrens landskap Astrid Lindgrens landskap : hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas / redaktör: Magnus Bohlin. - Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien ; Visby : Eddy.se [distributör], s. : ill. ; 22 cm. (Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, ; 69) ISBN Översyn av vissa mediemyndigheter Översyn av vissa mediemyndigheter [Elektronisk resurs] : en effektivare administration. - Stockholm : Kulturdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:4) Bv - Informationsteknik (IT) Användarna och datorerna Användarna och datorerna [Elektronisk resurs] : en historik / Birgitta Frejhagen (red. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA rapport, ; 2009:2) Eliasson, Gunnar Den nya och omedelbara ekonomin [Elektronisk resurs] : ett Internet-perspektiv / Gunnar Eliasson. - Stockholm : VINNOVA : Teldok, s. (VINNOVA rapport, ; 2002:11) (Teldok rapport, ; 143a) (Telematik 2004) ISBN

3 Framtidens fordon Framtidens fordon [Elektronisk resurs] : mötet mellan två mobila världar / Ola Henfridsson. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA rapport, ; 2003:3) (Teldok rapport, ; 151) (Telematik 2006) ISBN En föränderlig medievärld En föränderlig medievärld [Elektronisk resurs] : teknik, ekonomi och journalistik / Börje Alström. - Stockholm : VINNOVA : Teldok, s. (VINNOVA rapport, ; 2001:13) (Teldok rapport, ; 141) (Telematik 2004) ISBN Workshop on Wireless Broadband Access for Communities and Rural Developing Regions (1 : 2008 Karlstad, Sweden) Proceedings of the 1st Workshop on Wireless Broadband Access for Communities and Rural Developing Regions (WIRELESS4D'08, co-located with M4D 2008), December 2008, Karlstad University, Sweden / [Andreas Kassler (ed. - Karlstad : Centre for HumanIT, Karlstads universitet [distributör], s. : ill. (Karlstad University studies, ; 2008:62) ISBN Hållbart arbete i informationssamhället Hållbart arbete i informationssamhället [Elektronisk resurs] : slutrapport från projektet "Call center i utveckling - långsiktigt hållbart arbete med kunder på distans" / Per Tengblad. - Stockholm : VINNOVA, s. diagr., tab. (VINNOVA rapport, ; 2002:7) ISBN Lundqvist, Karin, Perspektiv på nätverkssamhällets framväxt [Elektronisk resurs]: mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld / Karin Lundqvist. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA rapport, ; 2001:10) ISBN Nordfors, Lennart Framtidens e-förvaltning [Elektronisk resurs] : scenarier 2016 / [författare: Lennart Nordfors, Bo Ericson & Hemming Lindell. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA rapport, ; VR 2006:4) Selg, Håkan De två kulturerna på Internet [Elektronisk resurs] : en utmaning för företag, myndigheter och organisationer huvudrapport / Håkan Selg. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA rapport, ; 2009:11) 3

4 D - Filosofi och psykologi Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod / Rolf Ejvegård uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN Dodf - Fysiologisk psykologi: känslor, känsloreaktioner Tillit i det moderna Sverige Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier / [Lars Trägårdh (red.) ; Erik Blennberger uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ISBN Dok - Tillämpad psykologi Boye, Katarina, Happy hour? : studies on well-being and time spent on paid and unpaid work / Katarina Boye. - Stockholm : Swedish Institute for Social Research (SOFI), s. ; 25 cm. (Swedish Institute for Social Research, ; 74) Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2008 ISBN (korr.) Doka - Arbetspsykologi André, Rae Organizational behavior : an introduction to your life in organizations / Rae Andre. - Upper saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, cop xxxv, 572 s. : ill. ISBN (alk. paper) ISBN (international ed.) Mullins, Laurie J Management and organisational behaviour / Laurie J. Mullins. - 6th ed. - Harlow : Financial Times Prentice Hall, s. : ill. ; 20cm. ISBN (hft.) Staw, Barry M Psychological dimensions of organizational behavior / Barry M. Staw. - 3rd ed. - Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, c vi, 546 p. : ill. ; 24 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Thompson, Leigh L Organizational behavior today / Leigh L. Thompson. - Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, c xvii, 311 p. : ill. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) ISBN (International ed.) Work psychology Work psychology : understanding human behaviour in the workplace / John Arnold ed. - New York, N.Y. : Financial Times/Prentice Hall, xxv, 718 s. : ill. ISBN (hft.) ISBN (hft.) Dokaa - Ledarskapets psykologi Nahavandi, Afsaneh The art and science of leadership / Afsaneh Nahavandi. - 4th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c xv, 344 s. ISBN (pbk. : alk. paper) Mullins, Laurie J Essentials of organisational behaviour / Laurie J Mullins ed. - New York : Financial Times Prentice Hall, xxii, 517 p. : ill. ISBN (pbk. : alk. paper) 4

5 E - Uppfostran och undervisning Eabx - Undervisningsmateriel Eriksson, Yvonne, Bilden som roar och klargör [Elektronisk resurs] : en jämförande studie mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska CD-ROM / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Teldok : Vinnova, s. : ill. (VINNOVA rapport, ; 2001:6) (Teldok rapport, ; 140) (Telematik 2004) ISBN X Epiba - Högskolor: studerandeekonomi Sverige. Studiesociala kommittén Stärkt stöd för studier [Elektronisk resurs] : tryggt, enkelt och flexibelt : betänkande / av Studiesociala kommittén. - Stockholm : Fritze, s. ; 25 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:28) Sverige. Studiesociala kommittén Stärkt stöd för studier [Elektronisk resurs] : tryggt, enkelt och flexibelt : betänkande / av Studiesociala kommittén. Bilagor. - Stockholm : Fritze, , [2] s. ; 25 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:28) Kurti, Arianit, Exploring the multiple dimensions of context : [Elektronisk resurs] implications for the design and development of innovative technology-enhanced learning environments / Arianit Kurti. - Växjö : Växjö University Press, s. : ill. (Acta Wexionensia. Computer Science, ; 180) Diss. (sammanfattning) Växjö : Växjö universitet, 2009 ISBN Lating, Peter Okidi Hybrid e-learning for rural secondary schools in Uganda [Elektronisk resurs] : co-evolution in Triple Helix processes / Peter Okidi Lating. - Karlskrona : School of Technoculture, Humanities and Planning, Blekinge Institute of Technology, s. : ill. (Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series, ; 2009:01) Diss. Karlskrona : Blekinge tekniska högskola, 2009 Ep - Högskolor Petrusson, Ulf, Universitetet i kunskapsekonomin [Elektronisk resurs] / Ulf Petrusson. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA forum, ; 2007:1) 5

6 F - Språkvetenskap Fe - Engelska Mills, A. D. (Anthony David A dictionary of British place-names [Elektronisk resurs] / A.D. Mills. - Oxford : Oxford University Press, (Oxford paperback reference) 6

7 G - Litteraturvetenskap G - Litteraturhistoria The Oxford companion to English literature The Oxford companion to English literature [Elektronisk resurs] / edited by Margaret Drabble ed., rev. - Oxford ; New York : Oxford University, viii, 1172 p. ; 25 cm. ISBN (Print) 7

8 I - Konst, musik, teater och film Ict - Stadsplanekonst William-Olsson, William, Stockholm : structure and development / by W. William-Olsson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill., diagr., kart., tab. 8

9 K - Historia K:d - Historiens filosofi Andersson, Joakim, Skilda världar : samtida föreställningar om kulturarvsplatser / Joakim Andersson. - Linköping : Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, s. : ill. ; 24 cm. (Linköping studies in arts and science, ; 453) Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008 ISBN Kc - Sverige William-Olsson, William, Stockholm : structure and development / by W. William-Olsson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill., diagr., kart., tab. Kt - Allmän kulturhistoria Andersson, Joakim, Skilda världar : samtida föreställningar om kulturarvsplatser / Joakim Andersson. - Linköping : Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, s. : ill. ; 24 cm. (Linköping studies in arts and science, ; 453) Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008 ISBN

10 L - Biografi med genealogi Lm - Biografiska uppslagsverk Sveriges statskalender Sveriges statskalender Stockholm : Norstedts Juridik AB, s. 25 cm. ISBN (inb.) ISBN (inb.) Ls - Biografiska samlingar Johnson, Anders, Tidernas entreprenörer i Sverige / Anders Johnson. - Malmö : Gleerup, s. : ill. ISBN ISBN Lz - Biografi: särskilda personer Traung, Olof, Dan Broström : en sjöfartsman / av Olof Traung. - Göteborg : Nautic, s. 10

11 M - Etnografi, socialantropologi och etnologi M - Etnografi, socialantropologi och etnologi Andersson, Joakim, Skilda världar : samtida föreställningar om kulturarvsplatser / Joakim Andersson. - Linköping : Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, s. : ill. ; 24 cm. (Linköping studies in arts and science, ; 453) Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008 ISBN

12 N - Geografi N - Geografi Gustavsson, Eva Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk / Eva Gustavsson. - Örebro : Örebro universitet, s. ; 24 cm. (Örebro Studies in Human Geography ; 2) Diss. Örebro : Örebro universitet, 2009 ISBN Nordell, Kersti, Kvinnors hälsa - en fråga om medvetenhet, möjligheter och makt [Elektronisk resurs] : att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys / Kersti Nordell. - Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögsk., Univ., [6], iii, [1], 261 s. ; 25 cm. (Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B, ; 101) Diss. Göteborg : Univ., 2002 ISBN Weissglas, Gösta, Studies on service problems in the sparsely populated areas in northern Sweden / av Gösta Weissglas. - Umeå : Umeå University, Department of Geography, s. : diagr., kartor, tab. (Geographical reports, ; 5) Diss. Umeå : Univ Nca - Svealand Regionen som vision Regionen som vision : det politiska projektet Stockholm- Mälarregionen / Erik Westholm uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ; 22 cm. ISBN Ncaa - Stockholm William-Olsson, William, Stockholm : structure and development / by W. William- Olsson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill., diagr., kart., tab. The statesman's yearbook 2009 The statesman's yearbook 2009 : the politics, cultures and economies of the world / edited by Barry Turner. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, xxxi, 1573 s. : ill. ; 26 cm. ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) Nc - Sverige Ncag - Värmland Karlsson, Svante Den mobila kohorten : om värmländsk ungdomsmigration 1999 : arbetsrapport / Svante Karlsson & Thomas Niedomysl. - Karlstad : Institutionen för samhällsvetenskap, Gruppen för regionalvetenskaplig forskning (GRF), Univ., s. : ill. Astrid Lindgrens landskap Astrid Lindgrens landskap : hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas / redaktör: Magnus Bohlin. - Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien ; Visby : Eddy.se [distributör], s. : ill. ; 22 cm. (Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, ; 69) ISBN Ny - Kartografi The handbook of geographic information science The handbook of geographic information science / edited by John P. Wilson and A. Stewart Fotheringham. - Malden, MA : Blackwell, s. : ill. (Blackwell companions to geography) ISBN (inb.) ISBN (inb.) ISBN (hft.) ISBN (hft.) 12

13 O - Samhälls- och rättsvetenskap O - Samhällsvetenskap och rättsvetenskap The statesman's yearbook 2009 The statesman's yearbook 2009 : the politics, cultures and economies of the world / edited by Barry Turner. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, xxxi, 1573 s. : ill. ; 26 cm. ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) Tillit i det moderna Sverige Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier / [Lars Trägårdh (red.) ; Erik Blennberger uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ISBN Oaa - Socialpsykologi Tillit i det moderna Sverige Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier / [Lars Trägårdh (red.) ; Erik Blennberger uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ISBN Oab - Sociala strukturer Ryssland Ryssland : politik, samhälle och ekonomi / Anna Jonsson och Carolina Vendil Pallin (red uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. ; 22 cm. ISBN Oaba - Arbetslivssociologi och organisationssociologi Buchanan, David A Organizational behaviour : an introductory text / David Buchanan, Andrzej Huczynski. - 5th ed. - Harlow : Prentice Hall, s. ISBN Greenberg, Jerald Behavior in organizations / Jerald Greenberg, Robert A. Baron ed. - Upper Saddle River, N. J. : Pearson Prentice Hall, cop xxiv, 775 s. : färgill. ISBN (International ed.) ISBN McAuley, John Organization theory : challenges and perspectives / John McAuley, Joanne Duberley, Phil Johnson. - Harlow, England : Prentice Hall/Financial Times, xxiii, 471 s. ISBN (hft.) ISBN (hft.) Mullins, Laurie J Management and organisational behaviour / Laurie J. Mullins. - 6th ed. - Harlow : Financial Times Prentice Hall, s. : ill. ; 20cm. ISBN (hft.) Robbins, Stephen P., Essentials of organizational behavior / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge. - 10th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c p. : ill. ; 24 cm. ISBN (Global ed) ISBN (Global ed) Thompson, Leigh L Organizational behavior today / Leigh L. Thompson. - Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, c xvii, 311 p. : ill. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) ISBN (International ed.) Work psychology Work psychology : understanding human behaviour in the workplace / John Arnold ed. - New York, N.Y. : Financial Times/Prentice Hall, xxv, 718 s. : ill. ISBN (hft.) ISBN (hft.) 13

14 Yukl, Gary A., Leadership in organizations / Gary Yukl ed. - Upper Saddle River, N.J. ; Harlow : Pearson Education, cop s. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Oabk - Social differentiering Chancer, Lynn S., Sociala positioner : en översikt / Lynn S. Chancer och Beverly Xaviera Watkins ; översättning: Lisa Sjösten ; med efterord av Clary Krekula ; [fackgranskning: Clary Krekula uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Oabkba - Sociologi: barn och ungdom Hvitfeldt, Thomas Skolelevers drogvanor [Elektronisk resurs] / Thomas Hvitfeldt, Linnea Rask. - Stockholm : Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), s. : diagr., tab. (CAN rapportserie, ; 90) ISBN Oc - Statskunskap och politik EG-direktivet om personuppgifter EG-direktivet om personuppgifter [Elektronisk resurs] : en offentlig utvärdering. - Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : Justitiedep., Regeringskansliet, s. (158, [2] s.) ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2001:27) Nordfors, Lennart Framtidens e-förvaltning [Elektronisk resurs] : scenarier 2016 / [författare: Lennart Nordfors, Bo Ericson & Hemming Lindell. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA rapport, ; VR 2006:4) Occ - Sveriges statskunskap och politik Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning [Elektronisk resurs. - Stockholm : Försvarsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:1) Oac - Familjesociologi Wennberg, Lena, Social security for solo mothers in Swedish and EU law : on the constructions of normality and the boundaries of social citizenship / Lena Wennberg. - Uppsala : Iustus, s. ; 25 cm. (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ; 18) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN (inb.) Ocf - Främmande länders statskunskap och politik Ryssland Ryssland : politik, samhälle och ekonomi / Anna Jonsson och Carolina Vendil Pallin (red uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. ; 22 cm. ISBN Ocgaa - Demokrati och diktatur Petersson, Olof, Vår demokrati / Olof Petersson uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. ; 27 cm. ISBN

15 Oclb - Konspirativ verksamhet, terrorism m m Odcb - Länsförvaltning: Sverige Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism [Elektronisk resurs. - Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [3] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:17) Od - Förvaltning Regionen som vision Regionen som vision : det politiska projektet Stockholm- Mälarregionen / Erik Westholm uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ; 22 cm. ISBN Odcc - Kommunalförvaltning: Sverige: allmänt Den nordiska modellen i en brytningstid Den nordiska modellen i en brytningstid / Forskningsprogrammet Norden och Europa ; Krister Ståhlberg (red. - København : Nordisk Ministerråd, cop s. (Nord (København), ; 1999:12) ISBN Oberoendet i den kommunala revisionen Oberoendet i den kommunala revisionen [Elektronisk resurs. - Stockholm : Finansdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [3] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:11) Odc - Förvaltning: Sverige Odce - Kommuner: Sverige 24-timmarsmyndighet 24-timmarsmyndighet [Elektronisk resurs] : förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst. - Stockholm : Statskontoret, s. (Statskontoret (Stockholm. 1975), ; 2000:21) ISBN Public e-services Public e-services [Elektronisk resurs] : a value model & trends based on a survey / Lars Albinsson. - Stockholm : VINNOVA, PDF-fil (36 s. (VINNOVA report, ; VR 2006:15) Sveriges statskalender Sveriges statskalender Stockholm : Norstedts Juridik AB, s. 25 cm. ISBN (inb.) ISBN (inb.) Berggren, Annika Jämn könsfördelning på höga chefsnivåer : en studie av faktorer som leder till framgång / Annika Berggren. - Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, s. (Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ; 106) Indén, Tobias, Kommunen som konkurrent : kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar / Tobias Indén. - Uppsala : Iustus, s. ; 25 cm. (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ; 19) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN (inb.) Översyn av vissa mediemyndigheter Översyn av vissa mediemyndigheter [Elektronisk resurs] : en effektivare administration. - Stockholm : Kulturdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:4) 15

16 Tedros, Adiam, Lokala krisaktörer - katastrofvolontärer eller profitörer? : den lokala krishanteringen i två kommuner under stormarna Gudrun och Per / Adiam Tedros. - Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, s. (Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ; 107) Sverige. Utredningen om Boverket Myndighet för hållbart samhällsbyggande [Elektronisk resurs] : en granskning av Boverket : betänkande / av Utredningen om Boverket. - Stockholm : Fritze, s. ; 25 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:57) ISBN Odf - Främmande länders förvaltning Den nordiska modellen i en brytningstid Den nordiska modellen i en brytningstid / Forskningsprogrammet Norden och Europa ; Krister Ståhlberg (red. - København : Nordisk Ministerråd, cop s. (Nord (København), ; 1999:12) ISBN Odg - Samhällsplanering Författningshandbok för byggsektorn Författningshandbok för byggsektorn. 2008/ Stockholm : Svensk Byggtjänst, s. ISBN ISBN Gustavsson, Eva Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk / Eva Gustavsson. - Örebro : Örebro universitet, s. ; 24 cm. (Örebro Studies in Human Geography ; 2) Diss. Örebro : Örebro universitet, 2009 ISBN Weissglas, Gösta, Studies on service problems in the sparsely populated areas in northern Sweden / av Gösta Weissglas. - Umeå : Umeå University, Department of Geography, s. : diagr., kartor, tab. (Geographical reports, ; 5) Diss. Umeå : Univ Odgc - Regionplanering Regionen som vision Regionen som vision : det politiska projektet Stockholm- Mälarregionen / Erik Westholm uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ; 22 cm. ISBN Odgd - Kommunal planering Andersson, Birgitta Rädslans rum [Elektronisk resurs] : trygghetens rum - ett forskningsprojekt om kvinnors vistelse i trafikrummet / Birgitta Andersson. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA meddelande, ; 2001:1) Infrastruktur och regional utveckling Infrastruktur och regional utveckling. [Elektronisk resurs. - Stockholm : Statens institut för kommunikationsanalys, s. : ill. (SIKA rapport, ; 2001:3) William-Olsson, William, Stockholm : structure and development / by W. William- Olsson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill., diagr., kart., tab. 16

17 Odgl - Planering för bostäder Oep - Kriminologi och polisväsen Holmqvist, Emma, Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegregation : ett mål utan medel? / Emma Holmqvist. - Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, s. : ill. ; 25 cm. (Geografiska regionstudier, ; 79) Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009 ISBN Oeaae - Marknadsrätt och konsumenträtt Indén, Tobias, Kommunen som konkurrent : kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar / Tobias Indén. - Uppsala : Iustus, s. ; 25 cm. (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ; 19) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN (inb.) Oeada - Associationsrätt Lönnqvist, Rune, Årsredovisning i koncerner / Rune Lönnqvist uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Oeb - Straffrätt Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism [Elektronisk resurs. - Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [3] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:17) Kriminalstatistik Kriminalstatistik [Elektronisk resurs. - Stockholm : BRÅ, s. : diagr., tab. (BRÅ-rapport, ; 2008:17) ISSN (hela verket) Oh - Sociala frågor och socialpolitik Den nordiska modellen i en brytningstid Den nordiska modellen i en brytningstid / Forskningsprogrammet Norden och Europa ; Krister Ståhlberg (red. - København : Nordisk Ministerråd, cop s. (Nord (København), ; 1999:12) ISBN Oha - Arbete och arbetsmarknad Börnfelt, Per-Ola, Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori / P-O Börnfelt uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. ; 22 cm. ISBN Edling, Jan, Alla behövs! [Elektronisk resurs] : blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb : [en rapport från LO:s närings- och regionalpolitiska utredning] / av Jan Edling. - Stockholm : LO, s. : diagr., tab. ; 24 cm. (Mänsklig tillväxt, X) Ohab - Arbetsrätt Lunning, Lars, Arbetsrätt och arbetsmarknad 2009 : författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv / sammanställd av Lars Lunning uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, s. ; 24 cm. ISBN

18 Ohad - Arbetstid Ohafi - Invandrare på arbetsmarknaden Boye, Katarina, Happy hour? : studies on well-being and time spent on paid and unpaid work / Katarina Boye. - Stockholm : Swedish Institute for Social Research (SOFI), s. ; 25 cm. (Swedish Institute for Social Research, ; 74) Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2008 ISBN (korr.) Efterfrågad arbetskraft Efterfrågad arbetskraft? : årsbok 2008 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, migration och etniska relationer (AMER) vid Växjö universitet / Svante Lundberg och Ellinor Platzer (red. - Växjö : Växjö University Press, s. : tab. (Acta Wexionensia, ; 164) ISBN En enklare ledighetslagstiftning En enklare ledighetslagstiftning [Elektronisk resurs. - Stockholm : Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [3] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:15) Ohae - Arbetsmiljöfrågor och arbetarskydd Börnfelt, Per-Ola, Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori / P-O Börnfelt uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. ; 22 cm. ISBN Ohal - Medbestämmande Dahlkvist, Andreas, Conflicting contexts : the implementation of European Works Councils in Sweden / Andreas Dahlkvist. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala universitetsbibliotek [distributör], (Uppsala studies in economic history, ; 87) Diss. Uppsala : Univ., 2009 ISBN Ohcb - Bostadspolitik och bostadsförsörjning Ohafb - Kvinnor på arbetsmarknaden Nordell, Kersti, Kvinnors hälsa - en fråga om medvetenhet, möjligheter och makt [Elektronisk resurs] : att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys / Kersti Nordell. - Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögsk., Univ., [6], iii, [1], 261 s. ; 25 cm. (Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B, ; 101) Diss. Göteborg : Univ., 2002 ISBN Holmqvist, Emma, Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegregation : ett mål utan medel? / Emma Holmqvist. - Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, s. : ill. ; 25 cm. (Geografiska regionstudier, ; 79) Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009 ISBN Ohdi - Immigration Arbetskraftsinvandring Arbetskraftsinvandring [Elektronisk resurs] : en lösning på försörjningsbördan. - Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB), s. : diagr., tab. (Demografiska rapporter, ; 2002:6) 18

19 Efterfrågad arbetskraft Efterfrågad arbetskraft? : årsbok 2008 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, migration och etniska relationer (AMER) vid Växjö universitet / Svante Lundberg och Ellinor Platzer (red. - Växjö : Växjö University Press, s. : tab. (Acta Wexionensia, ; 164) ISBN Ohe - Minoriteter Chancer, Lynn S., Sociala positioner : en översikt / Lynn S. Chancer och Beverly Xaviera Watkins ; översättning: Lisa Sjösten ; med efterord av Clary Krekula ; [fackgranskning: Clary Krekula uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Ohf - Social omsorg Ohfh - Handikappade Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst. [Elektronisk resurs] Stockholm : Statens institut för kommunikationsanalys ; Stockholm : Statistiska centralbyrån, s. : tab. (SIKA statistik, X ; 2001:3) ISBN Ohi - Alkoholfrågor, narkotikafrågor och nikotinfrågor Drogutvecklingen i Sverige Drogutvecklingen i Sverige : rapport. [elektronisk resurs] Stockholm : Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), s. : ill. (CAN rapportserie, ; 91) ISBN Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen [Elektronisk resurs. - Stockholm : Socialdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:18) Hvitfeldt, Thomas Skolelevers drogvanor [Elektronisk resurs] / Thomas Hvitfeldt, Linnea Rask. - Stockholm : Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), s. : diagr., tab. (CAN rapportserie, ; 90) ISBN Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. [Elektronisk resurs. - Stockholm : Socialdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:33) ISBN Wennberg, Lena, Social security for solo mothers in Swedish and EU law : on the constructions of normality and the boundaries of social citizenship / Lena Wennberg. - Uppsala : Iustus, s. ; 25 cm. (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ; 18) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN (inb.) Ohia - Alkoholfrågor Wetterberg, Gunnar, Alkoholen, samhället och arbetslivet / Gunnar Wetterberg. - Stockholm : SNS Förlag, s. ISBN ISBN Ohj - Könsrollsfrågor Berggren, Annika Jämn könsfördelning på höga chefsnivåer : en studie av faktorer som leder till framgång / Annika Berggren. - Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, s. (Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ; 106) 19

20 Chancer, Lynn S., Sociala positioner : en översikt / Lynn S. Chancer och Beverly Xaviera Watkins ; översättning: Lisa Sjösten ; med efterord av Clary Krekula ; [fackgranskning: Clary Krekula uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Ohja - Kvinnofrågor Andersson, Birgitta Rädslans rum [Elektronisk resurs] : trygghetens rum - ett forskningsprojekt om kvinnors vistelse i trafikrummet / Birgitta Andersson. - Stockholm : VINNOVA, s. (VINNOVA meddelande, ; 2001:1) Chen, Li-Ju, Essays on female policymakers and policy outcomes / Li-Ju Chen. - Stockholm : Department of Economics, Stockholm University, s. : diagr., tab. (Dissertations in Economics (Stockholm), ; 2009:1) Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2009 ISBN Wennberg, Lena, Social security for solo mothers in Swedish and EU law : on the constructions of normality and the boundaries of social citizenship / Lena Wennberg. - Uppsala : Iustus, s. ; 25 cm. (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ; 18) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN (inb.) Oj - Demografi Arbetskraftsinvandring Arbetskraftsinvandring [Elektronisk resurs] : en lösning på försörjningsbördan. - Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB), s. : diagr., tab. (Demografiska rapporter, ; 2002:6) Sveriges framtida befolkning Sveriges framtida befolkning [Elektronisk resurs. - Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB), s. : diagr., tab. (Demografiska rapporter, ; 2009:1) Ojc - Flyttningar och befolkningsändringar Bylund, Martin Borta bra men hemma bäst? : flyttare och återflyttare i Västernorrlands län / Martin Bylund. - Stockholm : ERU, s. (ERU-rapport, ; 72) Karlsson, Svante Den mobila kohorten : om värmländsk ungdomsmigration 1999 : arbetsrapport / Svante Karlsson & Thomas Niedomysl. - Karlstad : Institutionen för samhällsvetenskap, Gruppen för regionalvetenskaplig forskning (GRF), Univ., s. : ill. Okc - Socialförsäkring Wennberg, Lena, Social security for solo mothers in Swedish and EU law : on the constructions of normality and the boundaries of social citizenship / Lena Wennberg. - Uppsala : Iustus, s. ; 25 cm. (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ; 18) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN (inb.) Okcd - Arbetslöshetsförsäkring Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen [Elektronisk resurs. - Stockholm : Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:26) ISBN

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Abfb - Bibliotek: informationsservice, referensarbete Lindqvist, Martin, 1976- Informationskompetens : en grundbok / Martin Lindqvist och Peder Söderlind ; med förord av Patrik

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Svensk bokkatalog Svensk bokkatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = The Swedish national bibliography / edited

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2009. - Gävle : Lantmäteriet, 2009. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2008:5) Mattsson, Lars-Gunnar, 1935- Uppsala in the world - the world

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Hansson, Ulrica, 1983- Tusen grejer att göra på nätet/ Ulrika Hansson. - 1. uppl. - Sundbyberg : Docendo, 2008. - 104 s. : ill. ; 25 cm. ([Visual-serien) ISBN

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Jarneving, Bo, 1956- The combined application of bibliographic coupling and the complete link cluster method in bibliometric science mapping / Bo Jarneving.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Fortsättningsarbeten aktuella Fortsättningsarbeten aktuella : ett urval svenska och översatta romanserier. 27., omarb. uppl. (2009. - Lund : BTJ förlag, 2009.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Swedish imprints 1731-1833 Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography. [P.] 74 / prepared by Gun-Britt & Rolf E. Du Rietz. - Uppsala

Läs mer

Från matematikmaskin till IT Litteratur i Tekniska museets bibliotek 2010-01-29

Från matematikmaskin till IT Litteratur i Tekniska museets bibliotek 2010-01-29 Från matematikmaskin till IT Litteratur i Tekniska museets bibliotek 2010-01-29 Innehåll Om bibliografin... 3 A BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN, även elektroniska resurser... 3 B ALLMÄNT OCH BLANDAT... 4 D FILOSOFI

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2008. - Gävle : Lantmäteriet, 2008. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2007:16) Sandström, Ulf, 1953- Resurser för citeringar / Ulf Sandström

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ad - Bokförlag och bokhandel Aa - Bibliografi Jonsson, Hans, 1951 Tester och köpråd [Elektronisk resurs] : ett årligt index till tidskriftsartiklar och annat granskande konsumentmaterial.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Abfb - Bibliotek: informationsservice, referensarbete Guldbrandsson, Lennart, 1974- Så fungerar Wikipedia / Lennart Guldbrandsson. - 1. uppl. - Stockholm : Vulkan.se, 2008.

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ab - Bibliotek Aa - Bibliografi Bring, Samuel E., 1879-1965 Itineraria svecana [Elektronisk resurs] : bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950 / Samuel

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU-rapporter. - Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2009. - 62 s. Ab - Bibliotek Kåring

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen A - Bokväsen och biblioteksväsen Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Eklöf Amirell, Stefan, 1968- Svenska doktorsavhandlingar i historia 1976-2005 : en bibliografi / sammanställd och kommenterad av Stefan Eklöf Amirell. - Stockholm

Läs mer

Om informatik. Uppkomst

Om informatik. Uppkomst Om informatik Det tycks råda en allmän okunskap om informatikämnet; vad det innehåller och varifrån det kommer. Inför inrättandet av det nya huvudområdet Informatik med inriktning mot AIL och forskningsämnet

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

BIBLIOGRAFI. Litteratur

BIBLIOGRAFI. Litteratur BIBLIOGRAFI Litteratur Alaby, 1999. Vår framtid: äldres vård och omsorg inför 2000-talet : slutrapport Stockholm. Svenska kommunförb. Serie: Äldreberedningen, ISSN 99-2869342-0 Apt, 1992. Family Support

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-03-15 1 (17) Dnr: 26/2001 Projektbeskrivning Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle Christian Berggren, Linköpings Universitet Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse

Läs mer

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering

Läs mer

NATIONELLT INKUBATORPROGRAM

NATIONELLT INKUBATORPROGRAM NATIONELLT INKUBATORPROGRAM VINNOVA Policy VP 2002:2 Titel: Nationellt inkubatorprogram Serie: VINNOVA Policy VP 2002:2 ISSN 1651-3568 Publicerad: Oktober 2002 Utgivare: VINNOVA Verket för Innovationssystem,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Kunskap om landsbygden

Kunskap om landsbygden Westholm Erik & Cecilia Waldenström Kunskap om landsbygden Dags för en ny agenda! Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2008:1 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-19-1 Cecilia Waldenström och Erik

Läs mer