Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014"

Transkript

1 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN av ekonomisk forskning

2 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Uppställningen är kronologisk, baserad på det då personen slutade vid institutet. I några fall har forskare varit anställda vid IFN under mer än en period, vilket gör att en person kan förekomma i listan mer än en gång. Den information som finns om en tidigare anställds fortsatta karriär är i vissa fall knapphändig eller saknas på grund av att det inte varit möjligt att få fram några uppgifter. Längre fram i boken finns samma förteckning, men sorterad i alfabetisk ordning. I denna förekommer varje person endast en gång. Uppställningen upptar i första hand forskare. Många forskare har genom en varit korttidsanställda och i de fall anställningen varit kortare än ett har personen bara tagits med i alumniförteckningen i det fall denne st som (med)författare till någon skrift som utgivits av IFN. Fr.o.m har institutet i regel rekryterat forskningsassistenter med en gedigen nationalekonomisk-statistisk skolning på magisternivå. Dessa assistenter har efter en tid vid IFN antingen gått vidare till forskarutbildning eller kvalificerade tjänster som nationalekonomer i statsförvaltning och näringsliv. De har därför tagits med i alumniförteckningen. Ett A inom parentes markerar att de varit assistenter. En reservation måste också göras angående förteckningen nedan. Det är fråga om ett stort antal personer och en mycket lång tidsperiod. Vi har inte haft tillgång till någon tidigare kvalitetssäkrad matrikel utan listan har upprättats på basis av tidigare sböcker och inte heller dessa har kunnat återfinnas för samtliga. Därutöver har vi använt en sammanställning i skriften Industriproblem 1960 och i den lilla festskriften Till Ruth 31 aug 1974 (gåva till IUI:s kamrer Ruth Wiklund- Ellerstad när hon gick i pension 1974 efter att ha arbetat på institutet i 30 ) samt uppgifter från bl.a. olika gångar av Vem är det? och IVA:s medlemsmatrikel liksom uppgifter inhämtade direkt från berörda personer.

3 206 IFN De inhämtade uppgifterna om anställningsperiod är inte alltid helt samstämmiga och en bedömning har då gjorts. Detta gör att det svligen kan undvikas att ett och annat fel insmugit sig, liksom att det är oundvikligt att uppgifterna om karriären efter IFN-tiden i många fall är summariska eller i något fall helt saknas. Använda förkortningar i.u. = ingen uppgift FIEF = Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning HHS = Handelshögskolan i Stockholm IFAU = Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IIES = Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet IVA = Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien KTH = Kungliga Tekniska högskolan SAF = Svenska Arbetsgivareföreningen SU = Stockholms universitet Födelse döds Ivar Anderson Chefredaktör Svenska Dagbladet, riksdagsman Ragnar Sundén Vd Jernkontoret Jöran Curman Arkitekt, Curman och Gunnartz Arkitektkontor Eric Heinertz Egen verksamhet som konstnär Tore Browaldh Europarådets generalsekretariat i Strasbourg, vice vd SAF, vd Handelsbanken Axel Iveroth Industriattaché i Washington, DC, direktör Cementa, vd Industriförbundet Gösta Ahlberg Docent Stockholms Högskola, därefter anställd i Stockholms stad Folke Kristensson Direktörsassistent vid MAB & MYA, professor HHS Bitti (Inga Brita) von Vegesack Redaktionssekreterare Plan, direktör Industriens Bostadsförening Bengt Senneby Direktör Skandinaviska Banken, rådgivare SE-Banksgruppen

4 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Richard Elinder Auktoriserad revisor, Elinder & Nyström Revisionsbyrå AB Bertil J. Lundell Höganäs-Billesholm, försäljningsdirektör AB Rörstrands Porslinsfabriker, Gullfiber Ingvar Svennilson Professor Stockholms Högskola Rune Hellberg Research & Planning Division, Economic Commission for Europe, Genève Jan Wallander Forskningschef och vd SNS Erik Dahmén Professor HHS, rådgivare Stockholms Enskilda Bank Erik Ruist Chef för statistikavdelningen Jernkontoret, professor HHS Hans B. Thorelli Vd SNS, Marketing Services Research, General Electric, New York, professor University of Chicago och Indiana University Harald Nurk Kalkylchef, internrevisor Lindberg & Co, internrevisor AGA Bertil Wallin Direktör Göteborgs Bank, Götabanken, Nordea Herman Holm Chef Business Development, rådgivare i atomfrågor, Stockholms Enskilda Bank, Exportföreningen, biträdande direktör General Atomic Europe, Zürich Torsten Carlsson Vd SNS, direktörsassistent Cementa, direktör Skandinaviska Banken Ragnar Bentzel Docent Uppsala universitet, professor HHS Jonas Nordenson Vd Malmexport, vd Exportföreningen, vd Svenska Bankföreningen Einar Hardin Assistant Professor, Department of Economics, Michigan State University

5 208 IFN Födelse döds Willem Peppler Grängeskoncernen, chef för bolagets tyska försäljningsverksamhet, vidare till flera ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Sedan 1975 främst inom icke-svenska skogsindustriföretag Hans Söderlund SAF, direktör Limhamns Träindustri AB Per Hilding Politiker inom Folkpartiet, chefredaktör och ansvarig utgivare Gefle Dagblad Lars O. Andersson Aktuarie, ekonomibyrån Statens Järnvägar, universitetslektor i företagsekonomi Lunds universitet Stig Rydorff Lärare HHS Nils Henrik Paulsson i.u Lärare Grafiska Institutet, Institutet för högre reklamutbildning och Journalistinstitutet Lars Lantz Försäljningsdirektör Scania-Vabis Göran Waldau Förste kanslisekreterare Finansdepartementet, ekonomidirektör Sveriges Radio Alv Elshult Ställföreträdare för ekonomidirektören, sedermera vice vd Saab i Linköping Karl-Olov Samuelsson Aktuarie SAF Kurt Eklöf Bankokommissarie Sveriges Riksbank, vice riksbankschef Hans Wagner Exportchef Stenberg Corporation AB Albert Danielsson Lärare HHS, professor Handelshögskolan i Göteborg, professor industriell ekonomi KTH Odd Gulbrandsen Bitr. professor Lantbrukshögskolan Ultuna

6 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Carl Gustaf Dahlerus Sekreterare SAF, vd Bankernas Arbetsgivarorganisation Åke Sanell Amanuens Finansdepartementet, statistikavdelningen FN, budgetavdelningen Finansdepartementet, avdelningschef Riksrevisionsverket, konsult Världsbanken Per-Jonas Eliæson Doktorand, forskare, sedermera rektor och professor HHS Åke Ortmark Ekonomisk kommentator Sveriges Radio, ekonomijournalist, chefredaktör Veckans Affärer, författare Sven Fajersson Assistent Jordbrukstekniska forskningsinstitutet, Svenska Sockerfabriks AB Wilhelm Paues Direktör Samarbetskommittén för integrationsfrågor Lars Nabseth Chef Industriförbundets ekonomisk-politiska avdelning Bertil Nilsson Högre studier, Lunds universitet Göran Ahrsjö Rejmersholms Gamla Industri AB, överingenjör Boliden, direktör Supra/Norsk Hydro Per-Olov Boman Nordstjernan, Salén, vice vd Salénia Jan Wallander Vd Sundsvallsbanken, vd Handelsbanken Claes Lagerkvist Byråchef/statistikchef Statistiska centralbyrån (planering och samordning) Lars Lidén Industriförbundet, vice vd Esselte Bertil Eneroth Stockholms Enskilda Bank Erwin Mildner Byggforskningsinstitutet i Gävle

7 210 IFN Födelse döds Erik Höök Planeringschef Finansdepartementet, vd Jernkontoret John Ekström Svenska EEC-delegationen i Bryssel Hans Eisler Konjunkturanalytiker Finansdepartementet, sekreterare två statliga utredningar, forskare SNS, managementkonsult, vd Sevenco Bengt G. Rundblad Professor i sociologi Göteborgs universitet Jan Gillberg Hessnergruppen, vd Sveriges Marknadsförbund, redaktör och utgivare Den Svenska Marknaden (DSM) Åke Sundström Biträdande expert FN Tage Berglund Chef FoU-statistiken SCB, enhetschef konjunkturenheten SCB Lars Vinell Jernkontoret, Uddeholm, chefsekonom Industriförbundet, adj. professor i finansiell ekonomi SU Assar Lindbeck Professor HHS Ingemar Ståhl Professor Lunds universitet Lennart Fridén Jernkontoret, IIES, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, konsult INREGIA och WSP Östen Johansson Forskningssekreterare IIES, direktör Riksbankens Jubileumsfond, utredningschef Statens Industriverk, avdelningschef Energiverket Carl Johan Åberg Planeringschef Finansdepartementet, statssekreterare UD, landshövding, vd första tredje AP-fonden Karl G. Jungenfelt Docent SU, professor HHS Göran Albinsson Bruhner Vd SNS, redaktör Svenska Dagbladet, chefredaktör Dagens Industri, kolumnist Svenska Dagbladet

8 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Bertil Olsson Statistiska centralbyrån, chef för utveckling av hushållsundersökningarna Bengt Höglund Professor Lunds universitet Ragnar Bentzel Professor Uppsala universitet Bengt-Göran Löwenthal Utredare åt direktionen Dagens Nyheter AB, utredningschef Svenska Bankföreningen Gunnar Törnqvist Professor i ekonomisk geografi, Lunds universitet Jan Beckeman Chef utrednings- och statistikavdelningen Jernkontoret Gustav Endrédi Chef företagsplanering och sedan chef bränsleexport Nynäs Petroleum Per Gullström Stockholms utrednings- och statistikkontor Bernt Johansson i.u. Branko Salaj Chef utredningsavdelningen Svenska byggnadsindustriförbundet, managementkonsult, vd revisionskedjan BDO, informationsminister i Kroatien, kroatisk ambassadör, vd kroatiska nyhetsbyrån Hina Lars Borgnäs Journalist, författare, producent SVT Leif Mutén* Professor Uppsala universitet, Internationella valutafonden, professor HHS Assar Lindbeck Professor SU, chef IIES Åke Sundström Finans-, Industri- och Näringsdepartementet, huvudsekreterare i den mineralpolitiska utredningen ( ) Yngve Åberg Lektor SU Villy Bergström Lektor Uppsala universitet, chef FIEF, chefredaktör Dala-Demokraten, vice riksbankschef

9 212 IFN Födelse döds Gunnar Eliasson Chefsekonom Industriförbundet Per Silenstam Institutet för arbetsmarknadsfrågor, överdirektör AMS, gd Civildepartementet Odd Gulbrandsen FAO Rom, forskningschef UN- CTAD, professor i marknadslära Lantbrukshögskolan i Ultuna John Sk Lektor SU, UNESCO, professor Handelshögskolan i Bodö, professor Karolinska Institutet Bengt Rydén Chefredaktör Veckans Affärer, vd SNS, vd Stockholms Fondbörs Carl Johan Dahlman Forskarstudier UCLA, RAND Corporation, stats sekreterare US Government John Ekström Sakkunnig Industridepartementet Margareta Holter Utredare Statens råd för byggnadsforskning, tekn.dr KTH, finanskontoret Stockholms läns landsting, forskare företagsekonomi SU, konstnär/grafiker Staffan Håkanson Vd Aga Mobilradio, Vd Esselte Rotogravyr, Vd Telub, Vd SAB WABCO, Vd Bombardier Transportation Sweden Leif Aronsson i.u. Margit Lidén (nu Wallstén) Konsult SIAR, SAF, Svenska OECD-delegationen i Paris och EU-delegationen i Bryssel Torsten Löfgren Kansliråd Industridepartementet, stabschef Preem Petroleum Sune Davidsson Finansdepartementet, Ekonomifakta, planeringschef Finansdepartementet, chefsekonom Folkpartiet Alf Carling Docent SU, Kommuni kationsdepartementet, gd Konjunkturinstitutet Lars Wohlin Chef SAF:s ekonomiska sekretariat

10 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Lars Nabseth Vd Jernkontoret, vd Industriförbundet, adj. professor HHS Ulf Granérus i.u. Lars Lundberg Lektor Umeå universitet Jan Bröms Chefsekonom Industriförbundet, chefsekonom SACO Fredrik Henell Forskare Huddinge universitetssjukhus, ledande befattningar Pharmacia, vice vd ZymoGenetics Inc., Seattle Eva Thiel Internationell banking, Europeiska Utvecklingsbanken, Senior Economist OECD Lennart Ohlsson Industridepartementet, Industriförbundet, chefsekonom Företagarna, docent och forskare KTH Johan Facht FN:s livsmedelsorganisation i Rom Anita Lignell Du Rietz Nordbanken, chefsekonom Föreningsbanken, doktorandstudier HHS och Mälardalens högskola, Näringsdepartementet, forskare Centrum för Näringslivshistoria Harry Lütjohann Statistiker SCB Lars Kritz Utredare Industridepartementet, vice vd Industriförbundet Anders Klevmarken Professor Göteborgs universitet (statistik och ekonometri) och Uppsala universitet (ekonometri) Gunnar Du Rietz Skattesakkunnig SAF, forskare Ratio Ulf Jakobsson Planeringschef Ekonomidepartementet, chefsekonom SAF, Handelsbanken och Industriförbundet

11 214 IFN Hans-Fredrik Samuelsson Födelse döds Avdelningsdirektör Statens Industri verk, chef inom FN:s Globala och Regionala Högkvarter, adj. professor Handelshögskolan i Göteborg, docent och projektdirektör Renässansmuseum Lars Wohlin Statssekreterare Ekonomidepartementet, riksbankschef, vd Stadshypotek, europaparlamentariker Lars Dahlberg Ekonomidepartementet, förhandlingschef SACO, vd Företagarnas riksorganisation Olle Renck Sekreterare Sjöfartspolitiska utredningen och Industri stödsutredningen, Riksgälden, Fartygskreditnämnden Rolf Rundfelt Industriförbundets skattepolitiska avdelning, konsult KPMG, adjungerad professor i redovisning SU och Linköpings universitet Bo Lindörn Avdelningschef, överdirektör Statens pris- och kartellnämnd, direktör Konkurrensverket, direktör och chef Nätverksmyndigheten, vd Bergen Energi AB Anders Grufman S-E-Banken, grundare konsultfirman Grufman Reje Management Siv Gustafsson Forskare Arbetslivscentrum och SU, professor Universiteit van Amsterdam Märtha Josefsson Analyschef Aktiv Placering, investeringskonsult, styrelseproffs Anders Rydeman S-E-Banken, egen konsultverksamhet, chefsekonom Livsmedelsindustrierna Birgitta Swedenborg Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), PK-Bankens ekonomiska sekretariat Bertil Lindström Lektor Mitthögskolan i Sundsvall

12 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Göran Normann Industriförbundet, divisionschef OECD, egen konsultverksamhet Louise Ahlström Samhällsekonom SAF, konsult, egen företagare Richard Murray Utredare Statskontoret Leif Jansson Avled under anställningen Joyce Dargay Doktorand Uppsala universitet, transportforskare University of Oxford Staffan Ivarsson Konjunkturinstitutet, Moderaternas riksdagskansli, revisionsdirektör Riksrevisionen, samhällsanalytiker WSP Mark Sharefkin Forskare New York University, Resources for the Future, Washington, DC, näringsidkare i IToch musikbranschen Yngve Åberg Lektor SU Göran Eriksson Lektor SU Bo Carlsson Professor Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio Eva Christina Horwitz Handelsbankens ekonomiska sekretariat Petra Lantz SIDA, biståndsarbete i Afrika Harald Fries Utrikesdepartementet, minister svenska representationen FN David Brownstone Professor University of California at Irvine Johan Örtengren OECD, EFTA, EU:s Miljöbyrå i Köpenhamn, Sveriges Kommuner och Landsting Bertil Holmlund Forskare FIEF, professor Uppsala universitet Lotta Björklund Konsult Devon Systems och Drexel Burnham Lambert i USA, forskarstudier i antropologi SU

13 216 IFN Födelse döds Tomas Pousette Avdelningsdirektör Riksbankens ekonomiska sekretariat, chefsekonom SBAB Thomas Lindberg Chefsekonom Öhman Fondkommission Tomas Nordström Finansdepartementet Fredrik Bergholm Forskare KTH Bengt-Christer Ysander Professor Uppsala universitet Lars Jagrén Ekonom Industriförbundet, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, chefsekonom Företagarna James W. Albrecht Professor University of California at Irvine, senare Georgetown Magnus Blomström Professor HHS, chef Japaninstitutet vid HHS Per-Olof Bjuggren Professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Kenneth A. Hanson i.u US Department of Agriculture Richard Murray Chefsekonom Statskontoret, sekreterare i flera statliga utredningar Clas Wihlborg Professor University of Southern California, Handelshögskolan i Göteborg, Copenhagen Business School och Chapman University Enrico Deiaco IVA, vd SISTER, Institutet för studier av utbildning och forskning, avdelningschef Tillväxtanalys Göran Johansson- Grahn FöreningsSparbanken, Nordbanken, Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv Stephen Turner SU Mats Kinnwall Doktorand SU, ekonom Handelsbanken, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting Jan Södersten Professor Uppsala universitet, prodekan och dekan samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

14 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Anders Björklund Professor SOFI, SU Harald Lang IIES, SU, lektor KTH Stefan Lundgren IIES, SU, HHS, chef ekonomiska avdelningen Finansdepartementet, vd SNS, gd Statistiska centralbyrån Nils Henrik Schager Chefsekonom och senare förhandlingschef Statens Arbetsgivarverk Birgitta Swedenborg Vice vd och forskningsledare SNS Bo Axell Förtidspensionerad Christina Hartler SIDA Lars Lundberg Forskare FIEF, professor Örebro universitet Erol Taymaz Professor Middle East Technical University, Ankara Kent-Rune Sjöholm Post- och telestyrelsen, Statens institut för kommunikationsanalys, avdelningsdirektör Försäkringskassans utvärderingsavdelning Lars Oxelheim Professor i internationellt företagande Lunds universitet Ove Granstrand* Professor i industriell organisation och ekonomi Chalmers tekniska högskola Jeannette Åkerman Folkhälsoinstitutet, egen företagare Gunnar Eliasson Professor KTH, forskare Ratio Thomas Andersson OECD Paris, utredningschef Näringsdepartementet, grundare och chef International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise (IKED), rektor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Thomas Lindh Forskare Uppsala universitet, professor Linnéuniversitetet Torbjörn Fredriksson Näringsdepartementet, UN- CTAD, FN Per-Martin Meyerson Arbetade på IUI efter pensionering från Industriförbundet, författare

15 218 IFN Födelse döds Björn Segendorff (A) Doktorand HHS, forskare HHS och Princeton, avdelningen för finansiell stabilitet Riksbanken Sten Nyberg Forskare och sedermera professor i nationalekonomi SU, chefsekonom Konkurrensverket Jonas Häckner Forskare och professor i nationalekonomi SU Per Lundborg Forskare FIEF, professor SOFI, SU David Sundén (A) Doktorand SU, Riksförsäkringsverket Pontus Engström (A) Boston Consulting Group, forskare University of Agder, Kristiansand Lennart Grundberg (A) Europeiska kommissionen Patrik Karpaty (A) Boston Consulting Group, doktorand och lektor Örebro universitet Johan Lindén Lektor Södertörns högskola Pavlos Petroulas (A) Doktorand SU, Bank of Greece Stefan Fölster Vd Handelns Utredningsinstitut (HUI), chefsekonom Svenskt Näringsliv, chef Reforminstitutet Eva Meyersson Milgrom Forskare SU och Stanford University Gunnar Fors Finansdepartementet, Kommerskollegium, chef Riksdagens Utredningstjänst Karl-Markus Modén Lektor Södertörns högskola, lektor Karlstads universitet Dan Johansson Doktorand KTH, docent och vice vd Ratio, forskare HUI, professor Örebro universitet Petter Lundvik Konjunkturinstitutet, analytiker Handelsbanken

16 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Markus Asplund Forskare HHS, professor Handelshögskolan i Göteborg, London Business School, KTH och Copen hagen Business School Mickael Salabasis (nu Bäckman) (A) Doktorand HHS, Ratio, Upplysningscentralen, analytiker IBM John Ekberg (A) Doktorand HHS, Konjunkturinstitutet, statistik ansvarig Medlingsinstitutet Ola Ghatnekar (A) Doktorand Lunds universitet, forskare Institutet för hälsooch sjukvdsekonomi Lunds universitet Eugenia Kazamaki Ottersten Europeiska Investeringsbanken, Luxemburg Pontus Braunerhjelm Vice vd SNS, professor KTH, kanslichef Globaliseringsrådet och vd Entreprenörskapsforum Magnus Henrekson Professor HHS, vd IFN Erika Ekström Doktorand Göteborgs och Uppsala universitet, forskare IFAU, Närings-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementet Per Thulin (A) SNS, doktorand KTH, forskare KTH och Entreprenörskapsforum Marie Hesselman (A) Finansdepartementet, ekonom penningpolitiska avdelningen Riksbanken Pavel Pelikan Forskare Ratio, professor Prags universitet Karolina Ekholm Doktorstjänst HHS, professor SU, vice riksbankschef Henrik Braconier Konjunkturinstitutet, chef prognosenheten Finansdepartementet, Senior Economist OECD, chefsekonom Finansinspektionen Malin Hübner (nu Alpen) (A) Riksbanken, chef enheten för finansiell infrastruktur Eleni Savvidou (A) Doktorand Uppsala universitet, Riksbanken

17 220 IFN Födelse döds Jörgen Weibull Professor HHS David Sundén Statisticon, konsultföretag inom statistik, vice vd Copenhagen Economics Magnus Wiberg (A) Doktorand SU Erik Mellander Ställföreträdande chef IFAU Mikael Sandström Moderaternas riksdagsgrupp, statssekreterare Regeringskansliet Gulay Özcan (A) Doktorand SU, fil.dr. SU, utredare Arbetsförmedlingen Jakob Eliasson (A) Ledarskribent Dagens Industri, ekonom Folkpartiets riksdagsgrupp, energiexpert Villaägarna Ulf Jakobsson Egen konsultverksamhet, adjungerad professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Tobias Lindqvist Konsult Econ Analys, Finansinspektionen, riskanalytiker SEB Christina Håkanson (A) Doktorand IIES, SU, ekonom Riksbanken Jonas Vlachos Forskare SITE, HHS, därefter lektor SU, från 2006 åter knuten till IFN på deltid Mattias Ganslandt Egen verksamhet, Center for European Law and Economics (CELEC) Maria Saez-Marti Professor University of Zürich Jonas Björnerstedt Utredare Konkurrensverket David Zimmermann (A) Konsultbolag i Tyskland Stefan Westerberg (A) Konsult Econ Analys, Kommerskollegium Yves Zenou Professor SU Fredrik Hesseborn (A) Doktorand SU, finansanalytiker Handelsbanken Martin Olsson (A) Doktorand SU, forskare IFN Nannan Lundin Chefstjänst Institutet för Miljöteknik (IVL), programchef Global Utmaning

18 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Johan Stennek Professor Handelshögskolan i Göteborg Sofia Strömberg Rektor Berghs School of Communication, vd Örebrokompaniet Anna Sjögren Forskare IFAU Katariina Nilsson Hakkala Forskare Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, docent Government Institute for Econ. Research, Helsingfors Johan Almenberg Doktorand HHS, skatteekonomiska enheten vid Finansdepartementet, politiskt sakkunnig Finansdepartementet Johan Egebark (A) Doktorand SU Mathias Gustavsson (nu Ekström) (A) Doktorand SU, Assistant Prof. Norges Handelshögskola, Bergen Niklas Kaunitz (A) Doktorand SU Robin Douhan Avled under anställningen Daniel Hedblom (A) Doktorand SU, doktorand University of Chicago Anders Åkerman Post dok/forskare SU Selva Baziki (A) Doktorand Uppsala universitet Erik Lindqvist Assistant Professor HHS Max Brimberg (A) Konkurrensverket Frédéric Delmar Professor Lunds universitet Harald Edquist Forskningsledare Fores, forskare Ericsson Mikael Elinder Forskare Uppsala universitet Erika Färnstrand Damsgaard Konjunkturinstitutet Fredrik Sjöholm Professor Lunds universitet Cecilia Sobocki Utbildningsdepartementet Helena Svaleryd Docent Uppsala universitet Daniel Waldenström Professor Uppsala universitet

19 222 IFN Nina Öhrn (nu Karlsson) Födelse döds (A) Doktorand SU, skatteavdelningen Finansdepartementet Kristina Börjeson Futerra Sustainability Communications Joakim Jansson (A) Doktorand SU Dina Neiman (A) Konsult Accenture Ellinor Edvardsson (A) Finansdepartementet Sven-Olof Fridolfsson Bitr. avd.chef Konkurrensverket *Inte formellt anställd vid IFN, men samarbetade nära med IFN under perioden.

ALFABETISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009

ALFABETISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 ALFABETISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson, red. (2009), IFN/IUI 1939 2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Läs mer

KRONOLOGISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009

KRONOLOGISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 KRONOLOGISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson, red. (2009), IFN/IUI 1939 2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Läs mer

Alfabetisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014

Alfabetisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014 Alfabetisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN 1939 2014 75 av ekonomisk forskning Alfabetisk alumniförteckning över forskare

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning Publikationer 1939 2013

Institutet för Näringslivsforskning Publikationer 1939 2013 I den föreliggande bibliografin återfinns samtliga identifierade skrifter publicerade sedan starten 1939 till och med 2013. Redaktörer för denna bibliografi är Johanna Chamberlain och Magnus Henrekson.

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999-2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014

IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014 IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN 1939 2014 75 år av ekonomisk forskning IFN:s personal och affilierade forskare

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Information om föreslagna styrelseledamöter Ledamöter föreslagna till omval Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Om bolagsstyrningsrapporten Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv antagna i juni 2009.

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

1968 från grosshandel till forskningsinstitut

1968 från grosshandel till forskningsinstitut 1968 från grosshandel till forskningsinstitut Rolf Rundfelt SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN 1939 2014 75 år av ekonomisk forskning kapitel 6 1968 Från grosshandel till

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) 1(5) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014 ANDERS SUNDSTRÖM - omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk- och kapitalutskottet, ordförande Bommersvik Aktiebolag, ordförande (avgår vid

Läs mer