Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014"

Transkript

1 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN av ekonomisk forskning

2 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Uppställningen är kronologisk, baserad på det då personen slutade vid institutet. I några fall har forskare varit anställda vid IFN under mer än en period, vilket gör att en person kan förekomma i listan mer än en gång. Den information som finns om en tidigare anställds fortsatta karriär är i vissa fall knapphändig eller saknas på grund av att det inte varit möjligt att få fram några uppgifter. Längre fram i boken finns samma förteckning, men sorterad i alfabetisk ordning. I denna förekommer varje person endast en gång. Uppställningen upptar i första hand forskare. Många forskare har genom en varit korttidsanställda och i de fall anställningen varit kortare än ett har personen bara tagits med i alumniförteckningen i det fall denne st som (med)författare till någon skrift som utgivits av IFN. Fr.o.m har institutet i regel rekryterat forskningsassistenter med en gedigen nationalekonomisk-statistisk skolning på magisternivå. Dessa assistenter har efter en tid vid IFN antingen gått vidare till forskarutbildning eller kvalificerade tjänster som nationalekonomer i statsförvaltning och näringsliv. De har därför tagits med i alumniförteckningen. Ett A inom parentes markerar att de varit assistenter. En reservation måste också göras angående förteckningen nedan. Det är fråga om ett stort antal personer och en mycket lång tidsperiod. Vi har inte haft tillgång till någon tidigare kvalitetssäkrad matrikel utan listan har upprättats på basis av tidigare sböcker och inte heller dessa har kunnat återfinnas för samtliga. Därutöver har vi använt en sammanställning i skriften Industriproblem 1960 och i den lilla festskriften Till Ruth 31 aug 1974 (gåva till IUI:s kamrer Ruth Wiklund- Ellerstad när hon gick i pension 1974 efter att ha arbetat på institutet i 30 ) samt uppgifter från bl.a. olika gångar av Vem är det? och IVA:s medlemsmatrikel liksom uppgifter inhämtade direkt från berörda personer.

3 206 IFN De inhämtade uppgifterna om anställningsperiod är inte alltid helt samstämmiga och en bedömning har då gjorts. Detta gör att det svligen kan undvikas att ett och annat fel insmugit sig, liksom att det är oundvikligt att uppgifterna om karriären efter IFN-tiden i många fall är summariska eller i något fall helt saknas. Använda förkortningar i.u. = ingen uppgift FIEF = Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning HHS = Handelshögskolan i Stockholm IFAU = Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IIES = Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet IVA = Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien KTH = Kungliga Tekniska högskolan SAF = Svenska Arbetsgivareföreningen SU = Stockholms universitet Födelse döds Ivar Anderson Chefredaktör Svenska Dagbladet, riksdagsman Ragnar Sundén Vd Jernkontoret Jöran Curman Arkitekt, Curman och Gunnartz Arkitektkontor Eric Heinertz Egen verksamhet som konstnär Tore Browaldh Europarådets generalsekretariat i Strasbourg, vice vd SAF, vd Handelsbanken Axel Iveroth Industriattaché i Washington, DC, direktör Cementa, vd Industriförbundet Gösta Ahlberg Docent Stockholms Högskola, därefter anställd i Stockholms stad Folke Kristensson Direktörsassistent vid MAB & MYA, professor HHS Bitti (Inga Brita) von Vegesack Redaktionssekreterare Plan, direktör Industriens Bostadsförening Bengt Senneby Direktör Skandinaviska Banken, rådgivare SE-Banksgruppen

4 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Richard Elinder Auktoriserad revisor, Elinder & Nyström Revisionsbyrå AB Bertil J. Lundell Höganäs-Billesholm, försäljningsdirektör AB Rörstrands Porslinsfabriker, Gullfiber Ingvar Svennilson Professor Stockholms Högskola Rune Hellberg Research & Planning Division, Economic Commission for Europe, Genève Jan Wallander Forskningschef och vd SNS Erik Dahmén Professor HHS, rådgivare Stockholms Enskilda Bank Erik Ruist Chef för statistikavdelningen Jernkontoret, professor HHS Hans B. Thorelli Vd SNS, Marketing Services Research, General Electric, New York, professor University of Chicago och Indiana University Harald Nurk Kalkylchef, internrevisor Lindberg & Co, internrevisor AGA Bertil Wallin Direktör Göteborgs Bank, Götabanken, Nordea Herman Holm Chef Business Development, rådgivare i atomfrågor, Stockholms Enskilda Bank, Exportföreningen, biträdande direktör General Atomic Europe, Zürich Torsten Carlsson Vd SNS, direktörsassistent Cementa, direktör Skandinaviska Banken Ragnar Bentzel Docent Uppsala universitet, professor HHS Jonas Nordenson Vd Malmexport, vd Exportföreningen, vd Svenska Bankföreningen Einar Hardin Assistant Professor, Department of Economics, Michigan State University

5 208 IFN Födelse döds Willem Peppler Grängeskoncernen, chef för bolagets tyska försäljningsverksamhet, vidare till flera ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Sedan 1975 främst inom icke-svenska skogsindustriföretag Hans Söderlund SAF, direktör Limhamns Träindustri AB Per Hilding Politiker inom Folkpartiet, chefredaktör och ansvarig utgivare Gefle Dagblad Lars O. Andersson Aktuarie, ekonomibyrån Statens Järnvägar, universitetslektor i företagsekonomi Lunds universitet Stig Rydorff Lärare HHS Nils Henrik Paulsson i.u Lärare Grafiska Institutet, Institutet för högre reklamutbildning och Journalistinstitutet Lars Lantz Försäljningsdirektör Scania-Vabis Göran Waldau Förste kanslisekreterare Finansdepartementet, ekonomidirektör Sveriges Radio Alv Elshult Ställföreträdare för ekonomidirektören, sedermera vice vd Saab i Linköping Karl-Olov Samuelsson Aktuarie SAF Kurt Eklöf Bankokommissarie Sveriges Riksbank, vice riksbankschef Hans Wagner Exportchef Stenberg Corporation AB Albert Danielsson Lärare HHS, professor Handelshögskolan i Göteborg, professor industriell ekonomi KTH Odd Gulbrandsen Bitr. professor Lantbrukshögskolan Ultuna

6 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Carl Gustaf Dahlerus Sekreterare SAF, vd Bankernas Arbetsgivarorganisation Åke Sanell Amanuens Finansdepartementet, statistikavdelningen FN, budgetavdelningen Finansdepartementet, avdelningschef Riksrevisionsverket, konsult Världsbanken Per-Jonas Eliæson Doktorand, forskare, sedermera rektor och professor HHS Åke Ortmark Ekonomisk kommentator Sveriges Radio, ekonomijournalist, chefredaktör Veckans Affärer, författare Sven Fajersson Assistent Jordbrukstekniska forskningsinstitutet, Svenska Sockerfabriks AB Wilhelm Paues Direktör Samarbetskommittén för integrationsfrågor Lars Nabseth Chef Industriförbundets ekonomisk-politiska avdelning Bertil Nilsson Högre studier, Lunds universitet Göran Ahrsjö Rejmersholms Gamla Industri AB, överingenjör Boliden, direktör Supra/Norsk Hydro Per-Olov Boman Nordstjernan, Salén, vice vd Salénia Jan Wallander Vd Sundsvallsbanken, vd Handelsbanken Claes Lagerkvist Byråchef/statistikchef Statistiska centralbyrån (planering och samordning) Lars Lidén Industriförbundet, vice vd Esselte Bertil Eneroth Stockholms Enskilda Bank Erwin Mildner Byggforskningsinstitutet i Gävle

7 210 IFN Födelse döds Erik Höök Planeringschef Finansdepartementet, vd Jernkontoret John Ekström Svenska EEC-delegationen i Bryssel Hans Eisler Konjunkturanalytiker Finansdepartementet, sekreterare två statliga utredningar, forskare SNS, managementkonsult, vd Sevenco Bengt G. Rundblad Professor i sociologi Göteborgs universitet Jan Gillberg Hessnergruppen, vd Sveriges Marknadsförbund, redaktör och utgivare Den Svenska Marknaden (DSM) Åke Sundström Biträdande expert FN Tage Berglund Chef FoU-statistiken SCB, enhetschef konjunkturenheten SCB Lars Vinell Jernkontoret, Uddeholm, chefsekonom Industriförbundet, adj. professor i finansiell ekonomi SU Assar Lindbeck Professor HHS Ingemar Ståhl Professor Lunds universitet Lennart Fridén Jernkontoret, IIES, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, konsult INREGIA och WSP Östen Johansson Forskningssekreterare IIES, direktör Riksbankens Jubileumsfond, utredningschef Statens Industriverk, avdelningschef Energiverket Carl Johan Åberg Planeringschef Finansdepartementet, statssekreterare UD, landshövding, vd första tredje AP-fonden Karl G. Jungenfelt Docent SU, professor HHS Göran Albinsson Bruhner Vd SNS, redaktör Svenska Dagbladet, chefredaktör Dagens Industri, kolumnist Svenska Dagbladet

8 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Bertil Olsson Statistiska centralbyrån, chef för utveckling av hushållsundersökningarna Bengt Höglund Professor Lunds universitet Ragnar Bentzel Professor Uppsala universitet Bengt-Göran Löwenthal Utredare åt direktionen Dagens Nyheter AB, utredningschef Svenska Bankföreningen Gunnar Törnqvist Professor i ekonomisk geografi, Lunds universitet Jan Beckeman Chef utrednings- och statistikavdelningen Jernkontoret Gustav Endrédi Chef företagsplanering och sedan chef bränsleexport Nynäs Petroleum Per Gullström Stockholms utrednings- och statistikkontor Bernt Johansson i.u. Branko Salaj Chef utredningsavdelningen Svenska byggnadsindustriförbundet, managementkonsult, vd revisionskedjan BDO, informationsminister i Kroatien, kroatisk ambassadör, vd kroatiska nyhetsbyrån Hina Lars Borgnäs Journalist, författare, producent SVT Leif Mutén* Professor Uppsala universitet, Internationella valutafonden, professor HHS Assar Lindbeck Professor SU, chef IIES Åke Sundström Finans-, Industri- och Näringsdepartementet, huvudsekreterare i den mineralpolitiska utredningen ( ) Yngve Åberg Lektor SU Villy Bergström Lektor Uppsala universitet, chef FIEF, chefredaktör Dala-Demokraten, vice riksbankschef

9 212 IFN Födelse döds Gunnar Eliasson Chefsekonom Industriförbundet Per Silenstam Institutet för arbetsmarknadsfrågor, överdirektör AMS, gd Civildepartementet Odd Gulbrandsen FAO Rom, forskningschef UN- CTAD, professor i marknadslära Lantbrukshögskolan i Ultuna John Sk Lektor SU, UNESCO, professor Handelshögskolan i Bodö, professor Karolinska Institutet Bengt Rydén Chefredaktör Veckans Affärer, vd SNS, vd Stockholms Fondbörs Carl Johan Dahlman Forskarstudier UCLA, RAND Corporation, stats sekreterare US Government John Ekström Sakkunnig Industridepartementet Margareta Holter Utredare Statens råd för byggnadsforskning, tekn.dr KTH, finanskontoret Stockholms läns landsting, forskare företagsekonomi SU, konstnär/grafiker Staffan Håkanson Vd Aga Mobilradio, Vd Esselte Rotogravyr, Vd Telub, Vd SAB WABCO, Vd Bombardier Transportation Sweden Leif Aronsson i.u. Margit Lidén (nu Wallstén) Konsult SIAR, SAF, Svenska OECD-delegationen i Paris och EU-delegationen i Bryssel Torsten Löfgren Kansliråd Industridepartementet, stabschef Preem Petroleum Sune Davidsson Finansdepartementet, Ekonomifakta, planeringschef Finansdepartementet, chefsekonom Folkpartiet Alf Carling Docent SU, Kommuni kationsdepartementet, gd Konjunkturinstitutet Lars Wohlin Chef SAF:s ekonomiska sekretariat

10 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Lars Nabseth Vd Jernkontoret, vd Industriförbundet, adj. professor HHS Ulf Granérus i.u. Lars Lundberg Lektor Umeå universitet Jan Bröms Chefsekonom Industriförbundet, chefsekonom SACO Fredrik Henell Forskare Huddinge universitetssjukhus, ledande befattningar Pharmacia, vice vd ZymoGenetics Inc., Seattle Eva Thiel Internationell banking, Europeiska Utvecklingsbanken, Senior Economist OECD Lennart Ohlsson Industridepartementet, Industriförbundet, chefsekonom Företagarna, docent och forskare KTH Johan Facht FN:s livsmedelsorganisation i Rom Anita Lignell Du Rietz Nordbanken, chefsekonom Föreningsbanken, doktorandstudier HHS och Mälardalens högskola, Näringsdepartementet, forskare Centrum för Näringslivshistoria Harry Lütjohann Statistiker SCB Lars Kritz Utredare Industridepartementet, vice vd Industriförbundet Anders Klevmarken Professor Göteborgs universitet (statistik och ekonometri) och Uppsala universitet (ekonometri) Gunnar Du Rietz Skattesakkunnig SAF, forskare Ratio Ulf Jakobsson Planeringschef Ekonomidepartementet, chefsekonom SAF, Handelsbanken och Industriförbundet

11 214 IFN Hans-Fredrik Samuelsson Födelse döds Avdelningsdirektör Statens Industri verk, chef inom FN:s Globala och Regionala Högkvarter, adj. professor Handelshögskolan i Göteborg, docent och projektdirektör Renässansmuseum Lars Wohlin Statssekreterare Ekonomidepartementet, riksbankschef, vd Stadshypotek, europaparlamentariker Lars Dahlberg Ekonomidepartementet, förhandlingschef SACO, vd Företagarnas riksorganisation Olle Renck Sekreterare Sjöfartspolitiska utredningen och Industri stödsutredningen, Riksgälden, Fartygskreditnämnden Rolf Rundfelt Industriförbundets skattepolitiska avdelning, konsult KPMG, adjungerad professor i redovisning SU och Linköpings universitet Bo Lindörn Avdelningschef, överdirektör Statens pris- och kartellnämnd, direktör Konkurrensverket, direktör och chef Nätverksmyndigheten, vd Bergen Energi AB Anders Grufman S-E-Banken, grundare konsultfirman Grufman Reje Management Siv Gustafsson Forskare Arbetslivscentrum och SU, professor Universiteit van Amsterdam Märtha Josefsson Analyschef Aktiv Placering, investeringskonsult, styrelseproffs Anders Rydeman S-E-Banken, egen konsultverksamhet, chefsekonom Livsmedelsindustrierna Birgitta Swedenborg Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), PK-Bankens ekonomiska sekretariat Bertil Lindström Lektor Mitthögskolan i Sundsvall

12 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Göran Normann Industriförbundet, divisionschef OECD, egen konsultverksamhet Louise Ahlström Samhällsekonom SAF, konsult, egen företagare Richard Murray Utredare Statskontoret Leif Jansson Avled under anställningen Joyce Dargay Doktorand Uppsala universitet, transportforskare University of Oxford Staffan Ivarsson Konjunkturinstitutet, Moderaternas riksdagskansli, revisionsdirektör Riksrevisionen, samhällsanalytiker WSP Mark Sharefkin Forskare New York University, Resources for the Future, Washington, DC, näringsidkare i IToch musikbranschen Yngve Åberg Lektor SU Göran Eriksson Lektor SU Bo Carlsson Professor Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio Eva Christina Horwitz Handelsbankens ekonomiska sekretariat Petra Lantz SIDA, biståndsarbete i Afrika Harald Fries Utrikesdepartementet, minister svenska representationen FN David Brownstone Professor University of California at Irvine Johan Örtengren OECD, EFTA, EU:s Miljöbyrå i Köpenhamn, Sveriges Kommuner och Landsting Bertil Holmlund Forskare FIEF, professor Uppsala universitet Lotta Björklund Konsult Devon Systems och Drexel Burnham Lambert i USA, forskarstudier i antropologi SU

13 216 IFN Födelse döds Tomas Pousette Avdelningsdirektör Riksbankens ekonomiska sekretariat, chefsekonom SBAB Thomas Lindberg Chefsekonom Öhman Fondkommission Tomas Nordström Finansdepartementet Fredrik Bergholm Forskare KTH Bengt-Christer Ysander Professor Uppsala universitet Lars Jagrén Ekonom Industriförbundet, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, chefsekonom Företagarna James W. Albrecht Professor University of California at Irvine, senare Georgetown Magnus Blomström Professor HHS, chef Japaninstitutet vid HHS Per-Olof Bjuggren Professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Kenneth A. Hanson i.u US Department of Agriculture Richard Murray Chefsekonom Statskontoret, sekreterare i flera statliga utredningar Clas Wihlborg Professor University of Southern California, Handelshögskolan i Göteborg, Copenhagen Business School och Chapman University Enrico Deiaco IVA, vd SISTER, Institutet för studier av utbildning och forskning, avdelningschef Tillväxtanalys Göran Johansson- Grahn FöreningsSparbanken, Nordbanken, Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv Stephen Turner SU Mats Kinnwall Doktorand SU, ekonom Handelsbanken, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting Jan Södersten Professor Uppsala universitet, prodekan och dekan samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

14 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Anders Björklund Professor SOFI, SU Harald Lang IIES, SU, lektor KTH Stefan Lundgren IIES, SU, HHS, chef ekonomiska avdelningen Finansdepartementet, vd SNS, gd Statistiska centralbyrån Nils Henrik Schager Chefsekonom och senare förhandlingschef Statens Arbetsgivarverk Birgitta Swedenborg Vice vd och forskningsledare SNS Bo Axell Förtidspensionerad Christina Hartler SIDA Lars Lundberg Forskare FIEF, professor Örebro universitet Erol Taymaz Professor Middle East Technical University, Ankara Kent-Rune Sjöholm Post- och telestyrelsen, Statens institut för kommunikationsanalys, avdelningsdirektör Försäkringskassans utvärderingsavdelning Lars Oxelheim Professor i internationellt företagande Lunds universitet Ove Granstrand* Professor i industriell organisation och ekonomi Chalmers tekniska högskola Jeannette Åkerman Folkhälsoinstitutet, egen företagare Gunnar Eliasson Professor KTH, forskare Ratio Thomas Andersson OECD Paris, utredningschef Näringsdepartementet, grundare och chef International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise (IKED), rektor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Thomas Lindh Forskare Uppsala universitet, professor Linnéuniversitetet Torbjörn Fredriksson Näringsdepartementet, UN- CTAD, FN Per-Martin Meyerson Arbetade på IUI efter pensionering från Industriförbundet, författare

15 218 IFN Födelse döds Björn Segendorff (A) Doktorand HHS, forskare HHS och Princeton, avdelningen för finansiell stabilitet Riksbanken Sten Nyberg Forskare och sedermera professor i nationalekonomi SU, chefsekonom Konkurrensverket Jonas Häckner Forskare och professor i nationalekonomi SU Per Lundborg Forskare FIEF, professor SOFI, SU David Sundén (A) Doktorand SU, Riksförsäkringsverket Pontus Engström (A) Boston Consulting Group, forskare University of Agder, Kristiansand Lennart Grundberg (A) Europeiska kommissionen Patrik Karpaty (A) Boston Consulting Group, doktorand och lektor Örebro universitet Johan Lindén Lektor Södertörns högskola Pavlos Petroulas (A) Doktorand SU, Bank of Greece Stefan Fölster Vd Handelns Utredningsinstitut (HUI), chefsekonom Svenskt Näringsliv, chef Reforminstitutet Eva Meyersson Milgrom Forskare SU och Stanford University Gunnar Fors Finansdepartementet, Kommerskollegium, chef Riksdagens Utredningstjänst Karl-Markus Modén Lektor Södertörns högskola, lektor Karlstads universitet Dan Johansson Doktorand KTH, docent och vice vd Ratio, forskare HUI, professor Örebro universitet Petter Lundvik Konjunkturinstitutet, analytiker Handelsbanken

16 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Markus Asplund Forskare HHS, professor Handelshögskolan i Göteborg, London Business School, KTH och Copen hagen Business School Mickael Salabasis (nu Bäckman) (A) Doktorand HHS, Ratio, Upplysningscentralen, analytiker IBM John Ekberg (A) Doktorand HHS, Konjunkturinstitutet, statistik ansvarig Medlingsinstitutet Ola Ghatnekar (A) Doktorand Lunds universitet, forskare Institutet för hälsooch sjukvdsekonomi Lunds universitet Eugenia Kazamaki Ottersten Europeiska Investeringsbanken, Luxemburg Pontus Braunerhjelm Vice vd SNS, professor KTH, kanslichef Globaliseringsrådet och vd Entreprenörskapsforum Magnus Henrekson Professor HHS, vd IFN Erika Ekström Doktorand Göteborgs och Uppsala universitet, forskare IFAU, Närings-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementet Per Thulin (A) SNS, doktorand KTH, forskare KTH och Entreprenörskapsforum Marie Hesselman (A) Finansdepartementet, ekonom penningpolitiska avdelningen Riksbanken Pavel Pelikan Forskare Ratio, professor Prags universitet Karolina Ekholm Doktorstjänst HHS, professor SU, vice riksbankschef Henrik Braconier Konjunkturinstitutet, chef prognosenheten Finansdepartementet, Senior Economist OECD, chefsekonom Finansinspektionen Malin Hübner (nu Alpen) (A) Riksbanken, chef enheten för finansiell infrastruktur Eleni Savvidou (A) Doktorand Uppsala universitet, Riksbanken

17 220 IFN Födelse döds Jörgen Weibull Professor HHS David Sundén Statisticon, konsultföretag inom statistik, vice vd Copenhagen Economics Magnus Wiberg (A) Doktorand SU Erik Mellander Ställföreträdande chef IFAU Mikael Sandström Moderaternas riksdagsgrupp, statssekreterare Regeringskansliet Gulay Özcan (A) Doktorand SU, fil.dr. SU, utredare Arbetsförmedlingen Jakob Eliasson (A) Ledarskribent Dagens Industri, ekonom Folkpartiets riksdagsgrupp, energiexpert Villaägarna Ulf Jakobsson Egen konsultverksamhet, adjungerad professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Tobias Lindqvist Konsult Econ Analys, Finansinspektionen, riskanalytiker SEB Christina Håkanson (A) Doktorand IIES, SU, ekonom Riksbanken Jonas Vlachos Forskare SITE, HHS, därefter lektor SU, från 2006 åter knuten till IFN på deltid Mattias Ganslandt Egen verksamhet, Center for European Law and Economics (CELEC) Maria Saez-Marti Professor University of Zürich Jonas Björnerstedt Utredare Konkurrensverket David Zimmermann (A) Konsultbolag i Tyskland Stefan Westerberg (A) Konsult Econ Analys, Kommerskollegium Yves Zenou Professor SU Fredrik Hesseborn (A) Doktorand SU, finansanalytiker Handelsbanken Martin Olsson (A) Doktorand SU, forskare IFN Nannan Lundin Chefstjänst Institutet för Miljöteknik (IVL), programchef Global Utmaning

18 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Johan Stennek Professor Handelshögskolan i Göteborg Sofia Strömberg Rektor Berghs School of Communication, vd Örebrokompaniet Anna Sjögren Forskare IFAU Katariina Nilsson Hakkala Forskare Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, docent Government Institute for Econ. Research, Helsingfors Johan Almenberg Doktorand HHS, skatteekonomiska enheten vid Finansdepartementet, politiskt sakkunnig Finansdepartementet Johan Egebark (A) Doktorand SU Mathias Gustavsson (nu Ekström) (A) Doktorand SU, Assistant Prof. Norges Handelshögskola, Bergen Niklas Kaunitz (A) Doktorand SU Robin Douhan Avled under anställningen Daniel Hedblom (A) Doktorand SU, doktorand University of Chicago Anders Åkerman Post dok/forskare SU Selva Baziki (A) Doktorand Uppsala universitet Erik Lindqvist Assistant Professor HHS Max Brimberg (A) Konkurrensverket Frédéric Delmar Professor Lunds universitet Harald Edquist Forskningsledare Fores, forskare Ericsson Mikael Elinder Forskare Uppsala universitet Erika Färnstrand Damsgaard Konjunkturinstitutet Fredrik Sjöholm Professor Lunds universitet Cecilia Sobocki Utbildningsdepartementet Helena Svaleryd Docent Uppsala universitet Daniel Waldenström Professor Uppsala universitet

19 222 IFN Nina Öhrn (nu Karlsson) Födelse döds (A) Doktorand SU, skatteavdelningen Finansdepartementet Kristina Börjeson Futerra Sustainability Communications Joakim Jansson (A) Doktorand SU Dina Neiman (A) Konsult Accenture Ellinor Edvardsson (A) Finansdepartementet Sven-Olof Fridolfsson Bitr. avd.chef Konkurrensverket *Inte formellt anställd vid IFN, men samarbetade nära med IFN under perioden.

ALFABETISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009

ALFABETISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 ALFABETISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson, red. (2009), IFN/IUI 1939 2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Läs mer

Alfabetisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014

Alfabetisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014 Alfabetisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN 1939 2014 75 av ekonomisk forskning Alfabetisk alumniförteckning över forskare

Läs mer

KRONOLOGISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009

KRONOLOGISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 KRONOLOGISK ALUMNIFÖRTECKNING ÖVER FORSKARE VID IUI/IFN 1939 2009 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson, red. (2009), IFN/IUI 1939 2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

IUI/IFN PUBLIKATIONER 1939 2011

IUI/IFN PUBLIKATIONER 1939 2011 IUI/IFN PUBLIKATIONER 1939 2011 Johanna Chamberlain och Magnus Henrekson Under medverkan av Elisabeth Gustafsson, Jörgen Nilson, Odd Lyssarides, Hugo Fiévet och Benjamin Katzeff Institutet för Näringslivsforskning

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. January 2010 Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden 2900

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Resultat Borås Nat

Resultat Borås Nat Klass C Resultat Borås Nat 2009-04-26 1 104 Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 35 + 37 = 72 + 37 = 109 36,33 2 105 Mattias Nyberg BGK Jönköping 32 + 36 = 68 + 41 = 109 36,33 3 113 Eva Lundgren Borås MGK

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut.

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut. DM/KM 5000 m, Campusarenan 20 april 2016 118 Löpare kom till start Nedan finns preliminära resultat Heat 1 # Namn Född Klubb Tid Placering 1 212 Gunilla Ekholm 1969 IK Akele 20:15,1 2 213 Anna-Sofie Bark

Läs mer

Tjuvskytten Gideå Pistol

Tjuvskytten Gideå Pistol KRETS MÄSTERSKAP Fältskytte Revolver Klass 1 Arne Selander 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 59 Guld 2 Patrik Hägglund 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 57 Silver 3 Per-Erik Eriksson 3 Kramfors Pistolskytteklubb 54

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16.

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Dagens högsta sammanlagda resultat på tre starter oavsett klassindelning. Föreningens medaljer till Dagens skyttar: Guld Roger Björkman

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK Tävling: Nat. Fält Överum 2016, 2016-09-25 1A 1 Lindström, Daniel Vimmerby PSK 66546545 41/28 27 B 2 Rasmusson, Mats Vimmerby PSK 65555643 39/28 30 B 3 Huber, Tomas Sävsjö PSK 52344656 35/24 23 B 4 Issa,

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a Redovisning av individuella resultat Allsvenskan 2009-10 Kungsörs SK Div 2 gr 3 7 4 1 2 29 2:a Kungsörs SK Div 3 gr 4 6 2 1 3 22 5:a r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 Sum % prestation Alf Isaxon 1987/2020 x

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Anita Larsson Peter Söderkvist Angelika Holm (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Anita Larsson Peter Söderkvist Angelika Holm (sekreterare) (ordförande) (justerare) 1(7) Tid: Måndagen den 23 februari 2015 kl. 14.00 16.00 Lokal: Konferensrummet, HU-kansliet (Sandbäcksgatan 7 plan 1) Närvarande: Ledamöter: Peter Söderkvist Joanna Kvist Carina Berterö Karin Öllinger

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2 Resultat Final 1 Sture Tibblin Central skf (A) 50 48 48 45 191 49 45 48 44 186 377 45 42 87 2 Ingemar Karlsson Garphytte (T) 46 48 50 45 189 49 46 50 39 184 373 45 44 89 3 Erik Gothilander Sala Skg (U)

Läs mer