Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN 1939 2014"

Transkript

1 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN av ekonomisk forskning

2 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Uppställningen är kronologisk, baserad på det då personen slutade vid institutet. I några fall har forskare varit anställda vid IFN under mer än en period, vilket gör att en person kan förekomma i listan mer än en gång. Den information som finns om en tidigare anställds fortsatta karriär är i vissa fall knapphändig eller saknas på grund av att det inte varit möjligt att få fram några uppgifter. Längre fram i boken finns samma förteckning, men sorterad i alfabetisk ordning. I denna förekommer varje person endast en gång. Uppställningen upptar i första hand forskare. Många forskare har genom en varit korttidsanställda och i de fall anställningen varit kortare än ett har personen bara tagits med i alumniförteckningen i det fall denne st som (med)författare till någon skrift som utgivits av IFN. Fr.o.m har institutet i regel rekryterat forskningsassistenter med en gedigen nationalekonomisk-statistisk skolning på magisternivå. Dessa assistenter har efter en tid vid IFN antingen gått vidare till forskarutbildning eller kvalificerade tjänster som nationalekonomer i statsförvaltning och näringsliv. De har därför tagits med i alumniförteckningen. Ett A inom parentes markerar att de varit assistenter. En reservation måste också göras angående förteckningen nedan. Det är fråga om ett stort antal personer och en mycket lång tidsperiod. Vi har inte haft tillgång till någon tidigare kvalitetssäkrad matrikel utan listan har upprättats på basis av tidigare sböcker och inte heller dessa har kunnat återfinnas för samtliga. Därutöver har vi använt en sammanställning i skriften Industriproblem 1960 och i den lilla festskriften Till Ruth 31 aug 1974 (gåva till IUI:s kamrer Ruth Wiklund- Ellerstad när hon gick i pension 1974 efter att ha arbetat på institutet i 30 ) samt uppgifter från bl.a. olika gångar av Vem är det? och IVA:s medlemsmatrikel liksom uppgifter inhämtade direkt från berörda personer.

3 206 IFN De inhämtade uppgifterna om anställningsperiod är inte alltid helt samstämmiga och en bedömning har då gjorts. Detta gör att det svligen kan undvikas att ett och annat fel insmugit sig, liksom att det är oundvikligt att uppgifterna om karriären efter IFN-tiden i många fall är summariska eller i något fall helt saknas. Använda förkortningar i.u. = ingen uppgift FIEF = Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning HHS = Handelshögskolan i Stockholm IFAU = Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IIES = Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet IVA = Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien KTH = Kungliga Tekniska högskolan SAF = Svenska Arbetsgivareföreningen SU = Stockholms universitet Födelse döds Ivar Anderson Chefredaktör Svenska Dagbladet, riksdagsman Ragnar Sundén Vd Jernkontoret Jöran Curman Arkitekt, Curman och Gunnartz Arkitektkontor Eric Heinertz Egen verksamhet som konstnär Tore Browaldh Europarådets generalsekretariat i Strasbourg, vice vd SAF, vd Handelsbanken Axel Iveroth Industriattaché i Washington, DC, direktör Cementa, vd Industriförbundet Gösta Ahlberg Docent Stockholms Högskola, därefter anställd i Stockholms stad Folke Kristensson Direktörsassistent vid MAB & MYA, professor HHS Bitti (Inga Brita) von Vegesack Redaktionssekreterare Plan, direktör Industriens Bostadsförening Bengt Senneby Direktör Skandinaviska Banken, rådgivare SE-Banksgruppen

4 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Richard Elinder Auktoriserad revisor, Elinder & Nyström Revisionsbyrå AB Bertil J. Lundell Höganäs-Billesholm, försäljningsdirektör AB Rörstrands Porslinsfabriker, Gullfiber Ingvar Svennilson Professor Stockholms Högskola Rune Hellberg Research & Planning Division, Economic Commission for Europe, Genève Jan Wallander Forskningschef och vd SNS Erik Dahmén Professor HHS, rådgivare Stockholms Enskilda Bank Erik Ruist Chef för statistikavdelningen Jernkontoret, professor HHS Hans B. Thorelli Vd SNS, Marketing Services Research, General Electric, New York, professor University of Chicago och Indiana University Harald Nurk Kalkylchef, internrevisor Lindberg & Co, internrevisor AGA Bertil Wallin Direktör Göteborgs Bank, Götabanken, Nordea Herman Holm Chef Business Development, rådgivare i atomfrågor, Stockholms Enskilda Bank, Exportföreningen, biträdande direktör General Atomic Europe, Zürich Torsten Carlsson Vd SNS, direktörsassistent Cementa, direktör Skandinaviska Banken Ragnar Bentzel Docent Uppsala universitet, professor HHS Jonas Nordenson Vd Malmexport, vd Exportföreningen, vd Svenska Bankföreningen Einar Hardin Assistant Professor, Department of Economics, Michigan State University

5 208 IFN Födelse döds Willem Peppler Grängeskoncernen, chef för bolagets tyska försäljningsverksamhet, vidare till flera ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Sedan 1975 främst inom icke-svenska skogsindustriföretag Hans Söderlund SAF, direktör Limhamns Träindustri AB Per Hilding Politiker inom Folkpartiet, chefredaktör och ansvarig utgivare Gefle Dagblad Lars O. Andersson Aktuarie, ekonomibyrån Statens Järnvägar, universitetslektor i företagsekonomi Lunds universitet Stig Rydorff Lärare HHS Nils Henrik Paulsson i.u Lärare Grafiska Institutet, Institutet för högre reklamutbildning och Journalistinstitutet Lars Lantz Försäljningsdirektör Scania-Vabis Göran Waldau Förste kanslisekreterare Finansdepartementet, ekonomidirektör Sveriges Radio Alv Elshult Ställföreträdare för ekonomidirektören, sedermera vice vd Saab i Linköping Karl-Olov Samuelsson Aktuarie SAF Kurt Eklöf Bankokommissarie Sveriges Riksbank, vice riksbankschef Hans Wagner Exportchef Stenberg Corporation AB Albert Danielsson Lärare HHS, professor Handelshögskolan i Göteborg, professor industriell ekonomi KTH Odd Gulbrandsen Bitr. professor Lantbrukshögskolan Ultuna

6 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Carl Gustaf Dahlerus Sekreterare SAF, vd Bankernas Arbetsgivarorganisation Åke Sanell Amanuens Finansdepartementet, statistikavdelningen FN, budgetavdelningen Finansdepartementet, avdelningschef Riksrevisionsverket, konsult Världsbanken Per-Jonas Eliæson Doktorand, forskare, sedermera rektor och professor HHS Åke Ortmark Ekonomisk kommentator Sveriges Radio, ekonomijournalist, chefredaktör Veckans Affärer, författare Sven Fajersson Assistent Jordbrukstekniska forskningsinstitutet, Svenska Sockerfabriks AB Wilhelm Paues Direktör Samarbetskommittén för integrationsfrågor Lars Nabseth Chef Industriförbundets ekonomisk-politiska avdelning Bertil Nilsson Högre studier, Lunds universitet Göran Ahrsjö Rejmersholms Gamla Industri AB, överingenjör Boliden, direktör Supra/Norsk Hydro Per-Olov Boman Nordstjernan, Salén, vice vd Salénia Jan Wallander Vd Sundsvallsbanken, vd Handelsbanken Claes Lagerkvist Byråchef/statistikchef Statistiska centralbyrån (planering och samordning) Lars Lidén Industriförbundet, vice vd Esselte Bertil Eneroth Stockholms Enskilda Bank Erwin Mildner Byggforskningsinstitutet i Gävle

7 210 IFN Födelse döds Erik Höök Planeringschef Finansdepartementet, vd Jernkontoret John Ekström Svenska EEC-delegationen i Bryssel Hans Eisler Konjunkturanalytiker Finansdepartementet, sekreterare två statliga utredningar, forskare SNS, managementkonsult, vd Sevenco Bengt G. Rundblad Professor i sociologi Göteborgs universitet Jan Gillberg Hessnergruppen, vd Sveriges Marknadsförbund, redaktör och utgivare Den Svenska Marknaden (DSM) Åke Sundström Biträdande expert FN Tage Berglund Chef FoU-statistiken SCB, enhetschef konjunkturenheten SCB Lars Vinell Jernkontoret, Uddeholm, chefsekonom Industriförbundet, adj. professor i finansiell ekonomi SU Assar Lindbeck Professor HHS Ingemar Ståhl Professor Lunds universitet Lennart Fridén Jernkontoret, IIES, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, konsult INREGIA och WSP Östen Johansson Forskningssekreterare IIES, direktör Riksbankens Jubileumsfond, utredningschef Statens Industriverk, avdelningschef Energiverket Carl Johan Åberg Planeringschef Finansdepartementet, statssekreterare UD, landshövding, vd första tredje AP-fonden Karl G. Jungenfelt Docent SU, professor HHS Göran Albinsson Bruhner Vd SNS, redaktör Svenska Dagbladet, chefredaktör Dagens Industri, kolumnist Svenska Dagbladet

8 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Bertil Olsson Statistiska centralbyrån, chef för utveckling av hushållsundersökningarna Bengt Höglund Professor Lunds universitet Ragnar Bentzel Professor Uppsala universitet Bengt-Göran Löwenthal Utredare åt direktionen Dagens Nyheter AB, utredningschef Svenska Bankföreningen Gunnar Törnqvist Professor i ekonomisk geografi, Lunds universitet Jan Beckeman Chef utrednings- och statistikavdelningen Jernkontoret Gustav Endrédi Chef företagsplanering och sedan chef bränsleexport Nynäs Petroleum Per Gullström Stockholms utrednings- och statistikkontor Bernt Johansson i.u. Branko Salaj Chef utredningsavdelningen Svenska byggnadsindustriförbundet, managementkonsult, vd revisionskedjan BDO, informationsminister i Kroatien, kroatisk ambassadör, vd kroatiska nyhetsbyrån Hina Lars Borgnäs Journalist, författare, producent SVT Leif Mutén* Professor Uppsala universitet, Internationella valutafonden, professor HHS Assar Lindbeck Professor SU, chef IIES Åke Sundström Finans-, Industri- och Näringsdepartementet, huvudsekreterare i den mineralpolitiska utredningen ( ) Yngve Åberg Lektor SU Villy Bergström Lektor Uppsala universitet, chef FIEF, chefredaktör Dala-Demokraten, vice riksbankschef

9 212 IFN Födelse döds Gunnar Eliasson Chefsekonom Industriförbundet Per Silenstam Institutet för arbetsmarknadsfrågor, överdirektör AMS, gd Civildepartementet Odd Gulbrandsen FAO Rom, forskningschef UN- CTAD, professor i marknadslära Lantbrukshögskolan i Ultuna John Sk Lektor SU, UNESCO, professor Handelshögskolan i Bodö, professor Karolinska Institutet Bengt Rydén Chefredaktör Veckans Affärer, vd SNS, vd Stockholms Fondbörs Carl Johan Dahlman Forskarstudier UCLA, RAND Corporation, stats sekreterare US Government John Ekström Sakkunnig Industridepartementet Margareta Holter Utredare Statens råd för byggnadsforskning, tekn.dr KTH, finanskontoret Stockholms läns landsting, forskare företagsekonomi SU, konstnär/grafiker Staffan Håkanson Vd Aga Mobilradio, Vd Esselte Rotogravyr, Vd Telub, Vd SAB WABCO, Vd Bombardier Transportation Sweden Leif Aronsson i.u. Margit Lidén (nu Wallstén) Konsult SIAR, SAF, Svenska OECD-delegationen i Paris och EU-delegationen i Bryssel Torsten Löfgren Kansliråd Industridepartementet, stabschef Preem Petroleum Sune Davidsson Finansdepartementet, Ekonomifakta, planeringschef Finansdepartementet, chefsekonom Folkpartiet Alf Carling Docent SU, Kommuni kationsdepartementet, gd Konjunkturinstitutet Lars Wohlin Chef SAF:s ekonomiska sekretariat

10 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Lars Nabseth Vd Jernkontoret, vd Industriförbundet, adj. professor HHS Ulf Granérus i.u. Lars Lundberg Lektor Umeå universitet Jan Bröms Chefsekonom Industriförbundet, chefsekonom SACO Fredrik Henell Forskare Huddinge universitetssjukhus, ledande befattningar Pharmacia, vice vd ZymoGenetics Inc., Seattle Eva Thiel Internationell banking, Europeiska Utvecklingsbanken, Senior Economist OECD Lennart Ohlsson Industridepartementet, Industriförbundet, chefsekonom Företagarna, docent och forskare KTH Johan Facht FN:s livsmedelsorganisation i Rom Anita Lignell Du Rietz Nordbanken, chefsekonom Föreningsbanken, doktorandstudier HHS och Mälardalens högskola, Näringsdepartementet, forskare Centrum för Näringslivshistoria Harry Lütjohann Statistiker SCB Lars Kritz Utredare Industridepartementet, vice vd Industriförbundet Anders Klevmarken Professor Göteborgs universitet (statistik och ekonometri) och Uppsala universitet (ekonometri) Gunnar Du Rietz Skattesakkunnig SAF, forskare Ratio Ulf Jakobsson Planeringschef Ekonomidepartementet, chefsekonom SAF, Handelsbanken och Industriförbundet

11 214 IFN Hans-Fredrik Samuelsson Födelse döds Avdelningsdirektör Statens Industri verk, chef inom FN:s Globala och Regionala Högkvarter, adj. professor Handelshögskolan i Göteborg, docent och projektdirektör Renässansmuseum Lars Wohlin Statssekreterare Ekonomidepartementet, riksbankschef, vd Stadshypotek, europaparlamentariker Lars Dahlberg Ekonomidepartementet, förhandlingschef SACO, vd Företagarnas riksorganisation Olle Renck Sekreterare Sjöfartspolitiska utredningen och Industri stödsutredningen, Riksgälden, Fartygskreditnämnden Rolf Rundfelt Industriförbundets skattepolitiska avdelning, konsult KPMG, adjungerad professor i redovisning SU och Linköpings universitet Bo Lindörn Avdelningschef, överdirektör Statens pris- och kartellnämnd, direktör Konkurrensverket, direktör och chef Nätverksmyndigheten, vd Bergen Energi AB Anders Grufman S-E-Banken, grundare konsultfirman Grufman Reje Management Siv Gustafsson Forskare Arbetslivscentrum och SU, professor Universiteit van Amsterdam Märtha Josefsson Analyschef Aktiv Placering, investeringskonsult, styrelseproffs Anders Rydeman S-E-Banken, egen konsultverksamhet, chefsekonom Livsmedelsindustrierna Birgitta Swedenborg Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), PK-Bankens ekonomiska sekretariat Bertil Lindström Lektor Mitthögskolan i Sundsvall

12 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Göran Normann Industriförbundet, divisionschef OECD, egen konsultverksamhet Louise Ahlström Samhällsekonom SAF, konsult, egen företagare Richard Murray Utredare Statskontoret Leif Jansson Avled under anställningen Joyce Dargay Doktorand Uppsala universitet, transportforskare University of Oxford Staffan Ivarsson Konjunkturinstitutet, Moderaternas riksdagskansli, revisionsdirektör Riksrevisionen, samhällsanalytiker WSP Mark Sharefkin Forskare New York University, Resources for the Future, Washington, DC, näringsidkare i IToch musikbranschen Yngve Åberg Lektor SU Göran Eriksson Lektor SU Bo Carlsson Professor Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio Eva Christina Horwitz Handelsbankens ekonomiska sekretariat Petra Lantz SIDA, biståndsarbete i Afrika Harald Fries Utrikesdepartementet, minister svenska representationen FN David Brownstone Professor University of California at Irvine Johan Örtengren OECD, EFTA, EU:s Miljöbyrå i Köpenhamn, Sveriges Kommuner och Landsting Bertil Holmlund Forskare FIEF, professor Uppsala universitet Lotta Björklund Konsult Devon Systems och Drexel Burnham Lambert i USA, forskarstudier i antropologi SU

13 216 IFN Födelse döds Tomas Pousette Avdelningsdirektör Riksbankens ekonomiska sekretariat, chefsekonom SBAB Thomas Lindberg Chefsekonom Öhman Fondkommission Tomas Nordström Finansdepartementet Fredrik Bergholm Forskare KTH Bengt-Christer Ysander Professor Uppsala universitet Lars Jagrén Ekonom Industriförbundet, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, chefsekonom Företagarna James W. Albrecht Professor University of California at Irvine, senare Georgetown Magnus Blomström Professor HHS, chef Japaninstitutet vid HHS Per-Olof Bjuggren Professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Kenneth A. Hanson i.u US Department of Agriculture Richard Murray Chefsekonom Statskontoret, sekreterare i flera statliga utredningar Clas Wihlborg Professor University of Southern California, Handelshögskolan i Göteborg, Copenhagen Business School och Chapman University Enrico Deiaco IVA, vd SISTER, Institutet för studier av utbildning och forskning, avdelningschef Tillväxtanalys Göran Johansson- Grahn FöreningsSparbanken, Nordbanken, Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv Stephen Turner SU Mats Kinnwall Doktorand SU, ekonom Handelsbanken, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting Jan Södersten Professor Uppsala universitet, prodekan och dekan samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

14 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Anders Björklund Professor SOFI, SU Harald Lang IIES, SU, lektor KTH Stefan Lundgren IIES, SU, HHS, chef ekonomiska avdelningen Finansdepartementet, vd SNS, gd Statistiska centralbyrån Nils Henrik Schager Chefsekonom och senare förhandlingschef Statens Arbetsgivarverk Birgitta Swedenborg Vice vd och forskningsledare SNS Bo Axell Förtidspensionerad Christina Hartler SIDA Lars Lundberg Forskare FIEF, professor Örebro universitet Erol Taymaz Professor Middle East Technical University, Ankara Kent-Rune Sjöholm Post- och telestyrelsen, Statens institut för kommunikationsanalys, avdelningsdirektör Försäkringskassans utvärderingsavdelning Lars Oxelheim Professor i internationellt företagande Lunds universitet Ove Granstrand* Professor i industriell organisation och ekonomi Chalmers tekniska högskola Jeannette Åkerman Folkhälsoinstitutet, egen företagare Gunnar Eliasson Professor KTH, forskare Ratio Thomas Andersson OECD Paris, utredningschef Näringsdepartementet, grundare och chef International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise (IKED), rektor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Thomas Lindh Forskare Uppsala universitet, professor Linnéuniversitetet Torbjörn Fredriksson Näringsdepartementet, UN- CTAD, FN Per-Martin Meyerson Arbetade på IUI efter pensionering från Industriförbundet, författare

15 218 IFN Födelse döds Björn Segendorff (A) Doktorand HHS, forskare HHS och Princeton, avdelningen för finansiell stabilitet Riksbanken Sten Nyberg Forskare och sedermera professor i nationalekonomi SU, chefsekonom Konkurrensverket Jonas Häckner Forskare och professor i nationalekonomi SU Per Lundborg Forskare FIEF, professor SOFI, SU David Sundén (A) Doktorand SU, Riksförsäkringsverket Pontus Engström (A) Boston Consulting Group, forskare University of Agder, Kristiansand Lennart Grundberg (A) Europeiska kommissionen Patrik Karpaty (A) Boston Consulting Group, doktorand och lektor Örebro universitet Johan Lindén Lektor Södertörns högskola Pavlos Petroulas (A) Doktorand SU, Bank of Greece Stefan Fölster Vd Handelns Utredningsinstitut (HUI), chefsekonom Svenskt Näringsliv, chef Reforminstitutet Eva Meyersson Milgrom Forskare SU och Stanford University Gunnar Fors Finansdepartementet, Kommerskollegium, chef Riksdagens Utredningstjänst Karl-Markus Modén Lektor Södertörns högskola, lektor Karlstads universitet Dan Johansson Doktorand KTH, docent och vice vd Ratio, forskare HUI, professor Örebro universitet Petter Lundvik Konjunkturinstitutet, analytiker Handelsbanken

16 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Markus Asplund Forskare HHS, professor Handelshögskolan i Göteborg, London Business School, KTH och Copen hagen Business School Mickael Salabasis (nu Bäckman) (A) Doktorand HHS, Ratio, Upplysningscentralen, analytiker IBM John Ekberg (A) Doktorand HHS, Konjunkturinstitutet, statistik ansvarig Medlingsinstitutet Ola Ghatnekar (A) Doktorand Lunds universitet, forskare Institutet för hälsooch sjukvdsekonomi Lunds universitet Eugenia Kazamaki Ottersten Europeiska Investeringsbanken, Luxemburg Pontus Braunerhjelm Vice vd SNS, professor KTH, kanslichef Globaliseringsrådet och vd Entreprenörskapsforum Magnus Henrekson Professor HHS, vd IFN Erika Ekström Doktorand Göteborgs och Uppsala universitet, forskare IFAU, Närings-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementet Per Thulin (A) SNS, doktorand KTH, forskare KTH och Entreprenörskapsforum Marie Hesselman (A) Finansdepartementet, ekonom penningpolitiska avdelningen Riksbanken Pavel Pelikan Forskare Ratio, professor Prags universitet Karolina Ekholm Doktorstjänst HHS, professor SU, vice riksbankschef Henrik Braconier Konjunkturinstitutet, chef prognosenheten Finansdepartementet, Senior Economist OECD, chefsekonom Finansinspektionen Malin Hübner (nu Alpen) (A) Riksbanken, chef enheten för finansiell infrastruktur Eleni Savvidou (A) Doktorand Uppsala universitet, Riksbanken

17 220 IFN Födelse döds Jörgen Weibull Professor HHS David Sundén Statisticon, konsultföretag inom statistik, vice vd Copenhagen Economics Magnus Wiberg (A) Doktorand SU Erik Mellander Ställföreträdande chef IFAU Mikael Sandström Moderaternas riksdagsgrupp, statssekreterare Regeringskansliet Gulay Özcan (A) Doktorand SU, fil.dr. SU, utredare Arbetsförmedlingen Jakob Eliasson (A) Ledarskribent Dagens Industri, ekonom Folkpartiets riksdagsgrupp, energiexpert Villaägarna Ulf Jakobsson Egen konsultverksamhet, adjungerad professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Tobias Lindqvist Konsult Econ Analys, Finansinspektionen, riskanalytiker SEB Christina Håkanson (A) Doktorand IIES, SU, ekonom Riksbanken Jonas Vlachos Forskare SITE, HHS, därefter lektor SU, från 2006 åter knuten till IFN på deltid Mattias Ganslandt Egen verksamhet, Center for European Law and Economics (CELEC) Maria Saez-Marti Professor University of Zürich Jonas Björnerstedt Utredare Konkurrensverket David Zimmermann (A) Konsultbolag i Tyskland Stefan Westerberg (A) Konsult Econ Analys, Kommerskollegium Yves Zenou Professor SU Fredrik Hesseborn (A) Doktorand SU, finansanalytiker Handelsbanken Martin Olsson (A) Doktorand SU, forskare IFN Nannan Lundin Chefstjänst Institutet för Miljöteknik (IVL), programchef Global Utmaning

18 Kronologisk alumniförteckning över forskare vid IFN Födelse döds Johan Stennek Professor Handelshögskolan i Göteborg Sofia Strömberg Rektor Berghs School of Communication, vd Örebrokompaniet Anna Sjögren Forskare IFAU Katariina Nilsson Hakkala Forskare Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, docent Government Institute for Econ. Research, Helsingfors Johan Almenberg Doktorand HHS, skatteekonomiska enheten vid Finansdepartementet, politiskt sakkunnig Finansdepartementet Johan Egebark (A) Doktorand SU Mathias Gustavsson (nu Ekström) (A) Doktorand SU, Assistant Prof. Norges Handelshögskola, Bergen Niklas Kaunitz (A) Doktorand SU Robin Douhan Avled under anställningen Daniel Hedblom (A) Doktorand SU, doktorand University of Chicago Anders Åkerman Post dok/forskare SU Selva Baziki (A) Doktorand Uppsala universitet Erik Lindqvist Assistant Professor HHS Max Brimberg (A) Konkurrensverket Frédéric Delmar Professor Lunds universitet Harald Edquist Forskningsledare Fores, forskare Ericsson Mikael Elinder Forskare Uppsala universitet Erika Färnstrand Damsgaard Konjunkturinstitutet Fredrik Sjöholm Professor Lunds universitet Cecilia Sobocki Utbildningsdepartementet Helena Svaleryd Docent Uppsala universitet Daniel Waldenström Professor Uppsala universitet

19 222 IFN Nina Öhrn (nu Karlsson) Födelse döds (A) Doktorand SU, skatteavdelningen Finansdepartementet Kristina Börjeson Futerra Sustainability Communications Joakim Jansson (A) Doktorand SU Dina Neiman (A) Konsult Accenture Ellinor Edvardsson (A) Finansdepartementet Sven-Olof Fridolfsson Bitr. avd.chef Konkurrensverket *Inte formellt anställd vid IFN, men samarbetade nära med IFN under perioden.

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Klipp från SNS-året 2007 1 SNS styrelse 2 Vd har ordet 3 SNS forskningsprojekt 4 Ekonomisk politik för tillväxt 6 SNS Arbetsmarknad 12 SNS Medieforum och Demokratiråd

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SVERIGES LEDANDE MÖTESPLATS FÖR BESLUTSFATTARE SEDAN 1948 SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 typ SNS lström Design m 060509 Läs om forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle på sidan 16 typ

Läs mer

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 VERKSAMHETSIDÉN 3 STYRELSEN 4 5 VD-KOMMENTAR OCH LEDNINGSGRUPP 6 7 FORSKNINGSOMRÅDEN Ekonomisk politik för tillväxt 8 11 Välfärdsstat i omvandling

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014

IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014 IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN 1939 2014 75 år av ekonomisk forskning IFN:s personal och affilierade forskare

Läs mer

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Kvalitetsmässan 2013 Konferensprogram 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitets Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är under byggnation.

Läs mer

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Nu HELA programmet Kvalitetsmässan 2013 Program 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitetsm Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2007 Läckö slott Foto: Tore Hagman Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2007 anslog stiftelserna 202,6 miljoner kronor till vetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Min klättring i kunskapens träd

Min klättring i kunskapens träd Min klättring i kunskapens träd Anders Grufman SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN 1939 2014 75 år av ekonomisk forskning kapitel 10 Min klättring i kunskapens träd Anders

Läs mer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 1 Torvild Aakvaag Bjarne Aamodt Olav Aarna Lars-Eric Aaro Kent Abbås Enno Abel Egil Abrahamsen Erik Agerman Gunnar Agfors Carlos Augusto Lira

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2002 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2002 anslog stiftelserna 69 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2001 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2001 anslog stiftelserna 72,8 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer

Stockholm Centre for Commercial Law

Stockholm Centre for Commercial Law Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket,

Läs mer

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 LÄROSÄTEN, FORSKARE OCH FINANSIÄRER Grafisk produktion: Fotoskrift AB Text: Eva Fohlstedt Kommunikation AB och Handelns Utvecklingsråd Tryck: Typografiska

Läs mer

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och kända idébaserade instituten är 10

Läs mer

TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011

TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011 TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011 Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig under visnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid

Läs mer

i Sverige Makthavarlistan 2008

i Sverige Makthavarlistan 2008 fokus 14 21 november 2008 Makthavarlistan 2008 Mäktigast i Sverige Kan ekonomerna förändra Sverige mer än politikerna? Vilka har den yttersta makten? Finanskrisen har möblerat om rejält på årets makthavarlista.

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT T H E J O U R N A L O F T H E E C O N O M I C S O C I E T Y O F F I N L A N D Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT BENGT ASSARSSON OCH MIKAEL BASK En granskning av Goodharts och Rochets utvärdering av Riksbankens

Läs mer

SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17

SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17 SVUF konferens 2011 Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv Uppdaterat 2011-10-17 PROGRAM Försessioner 19 okt Försession 1. Försession 2. Evert Vedung María Bustelo, Ann-Charlott

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Föreningens 137:e verksamhetsår Innehåll Svenska Försäkringsföreningen 3 Medlemmar 3 Seminarier, kurser och medlemsmöten 5 Förlag 8 Webbsidor 9

Läs mer

År av omvandlingstryck

År av omvandlingstryck År av omvandlingstryck Johan Örtengren SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN 1939 2014 75 år av ekonomisk forskning kapitel 12 År av omvandlingstryck Johan Örtengren Efter

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Energiseminarier Almedalsveckan 2015:

Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på

Läs mer

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN 29.06.2015 - FRE 03.07.2015 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS

Läs mer