Tomas Svensson CV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Svensson CV 2014-06-04"

Transkript

1 Tomas Svensson CV Born: , Nationality: Swedish Education Senior High School, Three Year Social Science Programme, exam 1982 Platoon Commander (Sergeant) Training in the Swedish Army ( ) Degree of Bachelor of Science (BSc) in Public Administration and Economics, University 1987 Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Technology and Social Change, University, 1999 Advanced course in project leadership at VTI to Professional positions Assistant Professor in Economics, University, PhD-student in Technology and Social Change, University, Appointed for a Lectureship in Economics, University, spring 1999 Researcher at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) from Head for Research Area Transport Economics at VTI to Assistant Research Director for the Research Unit of Transport Economics at VTI, to Assistant Research Director for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, to Research Director, acting, for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, Research Director for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, from Research Director, acting, for the Research Department of Society, Transport and the Environment at VTI, from Research Director and Deputy Director General at VTI, from Research profile Tomas Svensson, Ph.D., is an economist with a graduate from University. Svensson conducts research on traffic and transportation in cities and regions on the basis of economic perspectives. In this research, the relationship between economic factors of development, sustainability, and design of transport and urban planning is in focus. Svensson has in the recent ten years particularly done research on the development of local and regional public transport, on behalf of research councils, sector authorities, businesses and municipalities. Other research areas are city logistics, retail development, the demand for traffic scenarios in cities, speed limits, bicycling in cities and parking, all based on an urban/regional economic perspective. Tomas Svensson is often engaged as a consultant, advisor, lecturer and supervisor. Leadership and management profile Tomas Svensson has worked as assistant, acting and full research director since the year As research director he had the full responsibility for the staff at the research unit Mobility, Actors and Planning at VTI with approx. 20 researchers employed. Furthermore, Svensson had full responsibility for developing and monitoring the research unit scientifically and financially. As research director and

2 deputy director general for VTI is Tomas Svensson responsible for the overall strategic planning at VTI, operational systems and planning, the overall international activities and contacts and the research quality work and systems. Tomas Svensson is also secretary of VTI's Board of Directors and member of the management team. Pedagogical and teaching experiences Tomas Svensson has over the period taught approximately 50 % of full time (equivalent to about 3000 lecturer hours) in basic and advanced courses in economics: single courses and courses within programs in Economics, International Economics, Social Master's and others, at University. Tomas Svensson was responsible for scheduling, course planning, literature, etc., worked as single teacher and also taught in teams with other lecturers. Svensson has a broad and general teaching experience and has taught in micro- and macroeconomics, financial economics, international economics, institutional economics, growth theory, transport economics, economic policy and doctrine history. Svensson has supervised B-, C-and master theses a number of times. Tomas Svensson has participated in course development and other development work, drafted documents and educational reports, involved guest speakers and was responsible for educational administration, e.g. as the head for the economic courses at the Master's degree program of Political Science and Economics (pol.mag). Tomas Svensson has undergone pedagogical courses and the internal educational development program for university teachers of University. Tomas Svensson was offered the position as senior lecturer in economics (lektor) at University in the autumn Tomas Svensson has during the employment at VTI conducted lectures and seminars at graduate and postgraduate courses at University, KTH and the International Business School in Jönköping. Svensson is assistant supervisor for PhD students and reviewer at PhD seminars. Tomas Svensson has conducted a large number of presentations at scientific conferences, business conferences, at seminars and meetings for ministries, agencies, local authorities, businesses and other organizations. He has participated in several interviews and articles in the press, radio and television. Large research projects/grants as project leader Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring miljörisker - fortsättning på doktorandprojekt, , VINNOVA REKOSYS Regionala och lokala kollektivtrafiksystem i integration, (REKOSYS Regional and local public transportation systems in integration), , VINNOVA, Trafikverket, regionförbund och kommuner Kollektivtrafiken och regionalpolitisk utveckling, , VINNOVA Kollektivtrafik och regionalpolitisk utveckling - aktörers roller, samverkan och beslutsprocesser, , VINNOVA Urban politik i mötet mellan transporter, miljö och regional tillväxt: aktörer, konflikter, planer, , VINNOVA Spårfaktorn på spåret Uppföljning av spårvägsutbyggnaden i Norrköping, Stockholm och Göteborg. En förstudie, , Trafikverket Hastighetsfrågor på regional nivå Etapp 2. Konkret hantering av hastighetsgränser, , Transportstyrelsen Det nya hastighetsgränssystemet regionala beslutsfattares syn, problembilder och förväntningar, , Vägverket Branschkultur och ledarskap Kollektivtrafikens organisationskultur, , VINNOVA

3 Duospårväg Innovativ kollektivtrafik, , Banverket, VINNOVA, regionförbund och kommuner Spårvägssystemens institutionella inramning samordnad stads- och kollektivtrafikplanering, , VINNOVA Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling, , KFB Balans mellan billtillgänglighet och god miljö, , BFR Distributionssystem; samhällsekonomi, teknik och struktur i förändring En samhällsekonomisk analys av transportsystemets konsekvenser för strukturomvandlingen inom svensk dagligvarudistribution, , KFB Publications Dissertation Svensson, T. (1998), Dagligvarudistributionens strukturomvandling - drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö, diss. tema Teknik och social förändring, s universitet Papers in Journals, book chapters and papers in Conference Proceedings with Referee Review Svensson, T. Summerton, J. and R. Hrelja (2014), The politics of speed local and regional actors views on speed limits, traffic safety and mobility in Sweden, Eur. Transp. Res. Rev. (2014) 6:43 50 Svensson, T. Summerton, J. and R. Hrelja (2013), The politics of speed local and regional actors views on speed limits, traffic safety and mobility in Sweden, European Transport Research Review, July 2013 Svensson, T. (2009), Staden och bilen sociala dilemman och behovet av en förnyad stadspolitik, sid i Brusman, M., T. Friberg och J. Summerton (red.) Resande, planering, makt, Arkiv förlag Summerton, J och T. Svensson (2009) Det känns nästan lite tabu hastighetsgränser, offentliga aktörer och makt inom en regional arena, sid i Brusman, M., T. Friberg och J. Summerton (red.) Resande, planering, makt, Arkiv förlag Vierth, I. och T. Svensson (2009), Godstransporter, sid i Hydén, C. (red.) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur Haraldsson, M. and T. Svensson (2008), The tragedy of local service shortage A willingness to pay study, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 3(4) pp Haraldsson, M. and T. Svensson, (2007), Economic evaluation of grocery store nets in cities A model approach, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 2(3) pp Svensson, T. (2004), A tramway line extension in Sweden - integrated town and traffic planning in local practice, Paper presented at ECOMM 2004, European Conference On Mobility Management, 5-7 May 2004 in Lyon, France Svensson, T. and J. Nilsson (2003), Increased sustainability with integrated town and traffic planning A tramway line extension in Sweden, pp in Beriatos, E., Brebbia, C.A., Coccossis, H. and A. Kungolos (eds.) Sustainable Planning & Development, WIT Press, Southampton and Boston 2003

4 Svensson, T. (2003), Analysing the demand for different traffic scenarios in inner cities A useful tool in local planning?, Paper presented at the conference ECOMM 2003, European Conference On Mobility Management, May 2003 in Karlstad, Sweden Svensson, T. (2003), The diminishing market for local food stores: A case for collective action?, pp in Sucharov, L.J. and C.A. Brebbia (eds.) Urban Transport IX Urban Transport and the Environment in the 21 st Century, WIT Press, Southampton and Boston 2003 Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Economic analysis of out-of-town establishments in the retail industry, pp in Sucharov, L.J. and C.A. Brebbia (eds.) Urban Transport VII Urban Transport and the Environment in the 21 st Century, WIT Press, Southampton and Boston 2001 Research reports Hrelja, R., Hansson, L., Richardson, T., Svensson, T., Lissandrello, T., Næss, P., Tennøy, A. and F. Longva (2013), Innovations for sustainable public transport. Experiences and challenges in the Scandinavian countries, VTI rapport 799A, VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2013), Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna. Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Nyberg, J. och T. Svensson (2012), Det nya hastighetsgränssystemet. Regionala beslutsfattares syn, problembilder och erfarenheter efter etapp 2, VTI rapport 755, VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2012), Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna. Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Svensson, T. och J. Holmgren (2012), Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt, VTI rapport 739, VTI, Hedström, R., Johansson, T. och T. Svensson (2011), Spårburen kollektivtrafik i. Förslag till en implementeringsmodell, VTI rapport 730, VTI, Johansson, T. och T. Svensson (2011), Spårfaktorn på spåret. Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie, VTI rapport 721, VTI, Svensson, T. och R. Hedström (2010), Parkering Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik, VTI notat , VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2010), Invånarnas syn på den framtida trafiken i s stadskärna Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Svensson, T., Hrelja, R. och J. Summerton (2010), Beslut om hastighetsgränser prioriteringar, avvägningar och aktörer i regionala beslutsprocesser, VTI rapport 667, VTI, Svensson, T. och H. Svensson (2010), Det nya hastighetsgränssystemet Regionala beslutfattares syn, problembilder och förväntningar, VTI rapport 612, VTI, Eriksson, J.R. and T. Svensson (2008), Efficiency in goods distribution collaboration in cities SAMLIC, VTI rapport 623A, VTI,

5 Svensson, T. (2008), Duospårväg innovativ kollektivtrafik. Slutrapport, VTI rapport 606, VTI, Svensson, T och J. Summerton, (2007), Aktörers syn på hastighetsgränser i en region Ett arenaperspektiv, VTI rapport 583, VTI, Eriksson, J. Karlsson, R. Svensson, T. et al., (2006), SAMLIC Pilotförsöket, VTI rapport 536, VTI Eriksson, J. Lundgren, B. och T. Svensson (2006), Implementering av SAMLIC Förslaget och processen, VTI rapport 528, VTI, Lindqvist, E. et al. (2005), Transportsystem för hållbar utveckling i storstad Förslag till ramverk, huvudförfattare till avsnitt Transportsystemet, Vägverket, Borlänge Svensson, T. och M. Haraldsson (2005), Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Hedström, R. (red.), (2004), Attraktiv och effektiv spårvägstrafik Den moderna spårvägens egenskaper, funktioner och potential för urbana och regionala persontransporter, VTI rapport 504, Statens väg- och transportforskningsinstitut, (huvudförfattare till sammanfattning, kapitel 4-5, sid , kapitel 7-8, sid ) Svensson, T. och J. Nilsson (2004), Integrerad planering och kollektivtrafik Ny spårvägslinje i Norrköping, VTI meddelande 964, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och R. Hedström (2004), Lugna gatan! och kommunen Trafikplanering i lokal tillämpning, VTI meddelande 961, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2004), Hushållens inköp av dagligvaror i städer Beskrivning av inköpsmönster, Forskningsrapport S94, Handelns utredningsinstitut (HUI), Stockholm Eriksson, J. R. och T. Svensson (2003), Samordnad varudistribution i städer Konferensbidrag. Konferens på VTI den 30 oktober 2003 i, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och R. Hedström (2003), Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad stadsplanering En litteraturstudie, VTI meddelande 946, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2002), Stormarknader eller närbutiker? Inköpsmönster och butiksval i södra Stockholm, VTI meddelande 934, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Konsekvenser av dagligvaruhandelns strukturomvandling Slutrapport, VTI rapport 485, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T och M. Haraldsson (2002), Samhällsekonomisk analys av glesbygdsbutiker, Rapport till Konsumentverket, PM Statens väg- och transportforskningsinstitut,. Publicerad som bilaga till Projekt Lanthandel Slutrapport, Konsumentverket, 2002

6 Svensson, T och M. Haraldsson (2002), Regionala prisskillnader inom detaljhandel med dagligvaror, Rapport till Konsumentverket , PM Statens väg- och transportforskningsinstitut,. Publicerad som bilaga till Förslag till Konsumentverkets fortsatta arbete med undersökningar av konsumentprisnivåer - Redovisning av ett uppdrag från regeringen, PM Juni 2002, Konsumentverket Svensson, T. och M. Haraldsson (2001), Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker i Trollhättan, Västerås och Östersund, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Konsekvenser av restriktioner för biltrafik i städer- En förstudie, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker- En förstudie, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2000), Biltillgänglighet och bilbegränsningar i innerstäder och bostadsområden, VTI meddelande 893, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Grudemo, S. och T. Svensson (2000), Balans i avvägningen mellan biltillgänglighet och god miljöslutrapport, VTI rapport 455, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T och M. Haraldsson (2000), Förslag till analys av skillnader i livsmedelspriser mellan orter. Publicerad som bilaga 2 till Förslag till prisundersökningar och analys av prisskillnader - Redovisning av ett uppdrag från regeringen, april 2000, Konsumentverket, Rapport 2000:8 Ivehammar, P. och T. Svensson (1996), Effekter av stormarknadsetableringarna i, arbetsnotat nr 158, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1996), Mellan politik och marknad- Dagligvarudistributionen i offentlig belysning, arbetsnotat nr 157, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1995), Teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt- En jämförande analys av Douglass C. Norths bidrag till förståelsen av mekanismerna bakom ekonomisk tillväxt och framåtskridande, arbetsnotat nr 142, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1994), Varudistributionens utveckling - från det förindustriella samhället till bilsamhället, arbetsnotat nr 127, augusti, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1994), Samhällsekonomiska konsekvenser av detaljhandelns strukturomvandling- med betoning på dagligvaruhandel och externetableringar, arbetsnotat nr 126, augusti, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1987), Handelns och varudistributionens utveckling under bilismens framväxt - Begreppsutredning, arbetsnotat, Ekonomiska institutionen, nationalekonomi, s universitet, Svensson, T. (1987), Tvåprissystemet för mjölk - En samhällsekonomisk analys, Ekonomiska institutionen, Nationalekonomi, s universitet,

7 Papers in proceedings Svensson, T. (2004), Attraktivare stad med ny spårväg - integrerad trafik- och stadsplanering, Paper presenterat vid Trafikdage Aalborg Universitet 2004, Svensson, T. och J. Nilsson (2003), Attraktivare spårväg med integrerad stads- och trafikplanering, sid i VTI:s fack- och monterseminarier vid Nordic Rail 2003, VTI konferens 20, 2003, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2003), Invånare och trafik i Sundsvalls innerstad, Bidrag till Transportforum 2003, 8-9 januari,. Session 39 Svensson, T. (2003), Trafik- och stadsplanering, Bidrag till Transportforum 2003, 8-9 januari,. Session 43 Svensson, T. (2002), Konsekvenser av traffic calming Kunskapsöversikt och forskningsbehov, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2002, Konferencerapport 2, Aalborg 2002 Svensson, T. (2002), Balans mellan biltillgänglighet och god miljö i städer, Paper presenterat vid Sveriges Energiting 2002, mars, Eskilstuna Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Stormarknader eller närbutiker?, Paper presenterat vid Transportforum 2002, 9-10 januari,, publicerad i VTI konferens 21, del 6, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Spårvägssystemens institutionella inramning samordnad stads- och trafikplanering, sid i Lange, T(Red.) VTI:s fackseminarier vid Nordic Rail, Elmia, Jönköping 2-4 oktober 2001, VTI konferens 17, 2001, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Car Accessibility in Inner Cities and Residential Areas - Discrete Choice Analysis of Stated Preference Data, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Efficiency Implications of Household s choice of Stores in Grocery Retailing, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Modelling the Frequency for Shopping Trips using Poisson Regression Analysis, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Efficiency implications of households choice of stores in grocery retailing, Paper presented at Cities of tomorrow, 4 th KFB Research Conference, August, 2001, Göteborg, Sweden Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Car accessibility in inner cities and residential areas - Discrete choice analysis of stated preference data, Paper presented at Cities of tomorrow, 4 th KFB Research Conference, August, 2001, Göteborg, Sweden Svensson, T. (2000), Balancing car accessibility and good urban environment, pp in Discovering Local Transport Plans and Road Traffic Reduction- Proceedings of Seminar C held at the European Transport Conference, Homerton College, Cambridge, September Volume

8 P438. London Även publicerad som VTI särtryck 340, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2000), Achieving a balance between car accessibility and good urban environment, sid i Trafikdage på Aalborg Universitet 2000, Konferencerapport Bind 2, Aalborg 2000 Svensson, T. (2000), Balancing car accessibility and good urban environment, Paper presented at Transport Systems - Organisation and Planning, 3 rd KFB Research Conference, Stockholm, Sweden, June 13-14, 2000 Svensson, T. (1999), Dagligvaruhandelns strukturomvandling - politik eller marknad? sid i VTI:s och KFB:s forskardagar- Rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna i , Del 1. KFB & VTI forskning/research 27, del 1. PM, report contributions etc. Svensson, T. och Å. Aretun (2012), Aktiv marginalisering av miljöfrågan i utbyggnad av externhandel, sid i Reflexen, nummer 3 oktober 2012 Svensson, T. och R. Hedström (2009), Parkering politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik. En litteratursammanställning, VTI PM Svensson, T. och T. Johansson (2009), Strategiska utvecklingsfrågor för trafikplanering i en attraktiv innerstad Prioritet för olika färdmedel och konsekvenser för handel, VTI PM Svensson, T. (2008), Konsekvenser för detaljhandel och innerstäders attraktivitet av gågator och bilfria torg, VTI PM Gustafsson, M. et al. (2007), Åtgärder mot partiklar underlag till regeringsuppdrag, VTI PM Svensson, T. och I. Vierth (2006), Granskning av 7.6 Godstrafik i tätort kapitel i TRAST underlag, VTI, oktober 2006 Svensson, T. et al. (2006), en attraktiv stad i Europa, Ett idéarbete, VTI, oktober 2006 Svensson, T. (2004), Lugna gatan och hastighetsdämpande åtgärder, sid i Sektorsredovisning 2003, Vägverket Publikation 2004:29 Rask, effektivt og mindre kjøring artikel i Samferdsel, nr 10, december 2005 Svensson, T. och M. Haraldsson (2003), Kommentar till HUI:s handelsutredning/policy för s kommun ur trafik- och transportsynpunkt, PM, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. et al. (2003), Godstrafik i städer Underlagsmaterial till TRAST, PM , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och stadsplanering artikel i Nordisk Infrastruktur, nr 6, 2002 Stadens transportsystem artikel i Trafiktekniska föreningens tidskrift Reflexen (1) Tema: Staden och trafiken

9 Presentations, lectures and workshops (2011-) 2014 Invånarnas syn på den framtida trafiken i stadskärnan Resultat från enkätundersökningar, presentation för TRV:s nätverksträff i Region Nord Kollektivtrafiken som verktyg för regional utveckling, resultatsession för projektet REKOSYS, session 34 vid Transportforum 2013, Kollektivtrafiken i den regionala planeringen. Hinder, möjligheter och utvecklingsbehov, presentation vid Transportforum 2013, Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna Resultat från en enkätundersökning, presentation för tjänstemän vid Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden Lidköpings kommun och vid pressträff i Lidköping, Lidköping Hur vill invånarna i Malmö att trafiken i stadskärnan ska utformas perspektiv och undersökningsmetoder, presentation vid seminarium med tjänstemän vid Malmö stad, Parkering för en attraktiv stad, presentation vid SKL-seminarium Attraktiva städer, Stockholm The demand for a different traffic design in three Swedish inner cities Results of questionnaire studies, presentation vid konferensen Walk 21, The XIV International Conference on Walking and Liveable Communities, September 2013 i München Parkering för stadsutveckling, presentation vid seminariet Parkering för en attraktiv stadsutveckling, Norrköpings kommun, Norrköping Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation vid Transportforum 2012, Att utveckla kollektivtrafiken i samverkan mellan forskning och praktik. En ny forskarroll? Reflektioner kring kunskapsöverföring forskning-praktik, presentation vid Transportforum 2012, Det nya hastighetsgränssystemet. En process- och genomförandestudie i regioner och kommuner, presentation vid Transportforum 2012, Planering på olika nivåer för tillväxt. Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling, presentation vid seminarium Framtidens Götaland - En bandregion för tillväxt och utveckling, Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna Resultat från en enkätundersökning föredragning för tjänstemän och politiker m.m. i Helsingborgs stad, Helsingborg

10 Kollektivtrafiken som regionalt utvecklingsverktyg, presentation vid workshop Kollektivtrafik som lokalt och regionalt utvecklingsverktyg, Kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen, presentation vid startseminarium för delprojektet Planering inom TTP-projektet. Tillämpningskommuner: Motala, Nässjö och Ulricehamn, Nässjö Hur vill medborgarna utveckla sina stadskärnor? Resultat av studier i tre mellanstora städer, presentation vid WSP seminarium Parkeringslösningar vid förtätning av attraktiva stadskärnor, Stockholm Parkeringspolitik för en hållbar och attraktiv stad, presentation vid Lyskraft-seminarium (samverkan Norrköpings kommun och s universitet) Hur styr man hållbart resande, Norrköping Organisation och koordinering. Hur kan spårvägsinvesteringarnas potential för lokal utveckling säkerställas?, presentation vid konferensen Kostnadseffektiva investeringar i spårväg arrangerad av Föreningen Spårvagnsstäderna i Norrköping, Bristen på alternativ trafik- och bebyggelseplanering i policy om hållbara transporter. Konsekvenser för implementering och måluppfyllelse, Första nationella konferensen i Transportforskning oktober, Stockholm Planera för kollektivtrafik. Kollektivtrafikens betydelse för ekonomisk utveckling, presentation vid SKL-konferensen Transportpolitik.nu, Arlanda Nya LundaMaTs transportstrategi för ett hållbart Lund, workshop med tjänstemän i Lunds kommun, Lund Parkering i den attraktiva staden, presentation vid seminarium för förtroendevalda i Västerås: Trafik och parkering utmaningar för framtiden. Västerås stad, Lönsammare användning av parkeringsytor parkering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation vid konferensen Optimerade parkeringsstrategier Stockholm november 2012 Kollektivtrafik och hållbar stadsförtätning, presentation vid workshop Transporter och mobilitet i Vallastaden, s universitet Spårfaktorn på spåret, Transportforum 2011, Finansiering av spårvägssystem i Sverige i en internationell jämförelse Finansieringsseminarium, Föreningen Spårvagnsstäderna, Göteborg Nya utvecklingsverktyg för regional kollektivtrafikplanering Projektet REKOSYS, länsmöte för infrastrukturgruppen (regionförbund, trafikhuvudman, Trafikverket, kommuner) i Region Kalmar, Mönsterås Barriers to sustainable mobility transport technologies, infrastructures and land-use patterns in a dynamic perspective, konferensbidrag, mobil.tum 2011, München

11 Trafik- och stadsplanering för attraktivare och ekonomiskt starkare städer Seminarium för tjänstemän från Växjö stad, VTI, Invånarnas syn på trafiken i stadskärnan, presentation för samhällsbyggnadsnämnden i s kommun, Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation för samhällsbyggnadsnämnden i s kommun, Utvärdering av LundaMATS, presentation för tjänstemän i Lunds kommun, Lund Trafik- och stadsplanering för attraktivare och ekonomiskt starkare städer, seminarium vid konferensen Årets stadskärna 2011, Växjö Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling, seminarium med högre tjänstemän från s kommun, Norrköpings kommun, Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam, Norrköping Invånarnas syn på trafiken i stadskärnan metodval och undersökningsdesign, seminarium med tjänstemän i Helsingborgs stad, Helsingborg Attraktiv kollektivtrafik i växande städer. När-var-hur?, seminarium för Trafikberedningen (pol.), Malmö stad, Malmö Attraktiv kollektivtrafik i växande städer. När-var-hur?, seminarium för tjänstemän i Malmö stad, Malmö Trafik för stadens utveckling underlag för val av strategisk inriktning, Seminarium och workshop Trafikvision 2035, Helsingborgs stad, Transporter för tillväxt, kunskapsseminarium för Centerpartiets Transportnätverk i Östergötland, Norrköping Trafik för stadens utveckling - underlag för val av strategisk inriktning, presentation vid 4- stadsträffen (stadsplanerare från Stockholm, Göteborg, Malmö och ), Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring miljörisker, presentation vid VINNOVA:s programkonferens Framtidens personresor, Stockholm

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen www.vti.se/publikationer VTI rapport 781 Utgivningsår 2013 Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen Åsa Aretun Kerstin Robertson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Consumer Psychology Research CPR

Consumer Psychology Research CPR Consumer Psychology Research CPR Områdesgruppen för konsumentpsykologi vid Karlstads universitet AKTIVITETSRAPPORT 2008 2008 12 08 Kontaktinformation: Margareta Friman, Associate professor Faculty of Economic

Läs mer

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Hans Sjögren, 1960-04-08 Charlottenborg Sperringevägen 3 SE-590 47 Linköping SWEDEN +46 13 28 40 74 +46 13 16 32 32 (home) + 46 709 38 13 14 e-mail: hans.sjogren@liu.se Address

Läs mer

Genusaspekter på transporter

Genusaspekter på transporter Genusaspekter på transporter litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och bilanvändning ANNIKA CARLSSON-KANYAMA, JANNE ÅKERSTRÖM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11 PM 2014:11 Insatser för att främja kvinnors företagande en internationell kunskapsöversikt Tillväxtanalys presenterar här en internationell kunskapsöversikt över insatser gjorda i Danmark, Nederländerna,

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014

Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK 2013-2014 Packaging Logistics is devoted to the advancement of knowledge, to motivate and co-create holistic

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

SAMOT, Karlstad University, SE-651 88 Karlstad, Sweden Phone: +46 54 700 1168 Fax: +46 54 83 6552 Email: samot@kau.se

SAMOT, Karlstad University, SE-651 88 Karlstad, Sweden Phone: +46 54 700 1168 Fax: +46 54 83 6552 Email: samot@kau.se ACTIVITIES REPORT FOR SAMOT (2013-07- 01 2013-12- 30) SAMOT, Karlstad University, SE-651 88 Karlstad, Sweden Phone: +46 54 700 1168 Fax: +46 54 83 6552 Email: samot@kau.se CONTENTS 1. ACADEMIC PUBLICATIONS...

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006. Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum?

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson Omslag: Tecknare Lotta Persson, Göteborg Utgivare: Publikation:

Läs mer

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University)

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) CV Sven Hamrefors Mälardalen University (www.mdh.se) Personal data Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. Education 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) 1976 Master of Science

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges?

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Hälsofrämjande på systemnivå Hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Program och

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer