Tomas Svensson CV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Svensson CV 2014-06-04"

Transkript

1 Tomas Svensson CV Born: , Nationality: Swedish Education Senior High School, Three Year Social Science Programme, exam 1982 Platoon Commander (Sergeant) Training in the Swedish Army ( ) Degree of Bachelor of Science (BSc) in Public Administration and Economics, University 1987 Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Technology and Social Change, University, 1999 Advanced course in project leadership at VTI to Professional positions Assistant Professor in Economics, University, PhD-student in Technology and Social Change, University, Appointed for a Lectureship in Economics, University, spring 1999 Researcher at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) from Head for Research Area Transport Economics at VTI to Assistant Research Director for the Research Unit of Transport Economics at VTI, to Assistant Research Director for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, to Research Director, acting, for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, Research Director for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, from Research Director, acting, for the Research Department of Society, Transport and the Environment at VTI, from Research Director and Deputy Director General at VTI, from Research profile Tomas Svensson, Ph.D., is an economist with a graduate from University. Svensson conducts research on traffic and transportation in cities and regions on the basis of economic perspectives. In this research, the relationship between economic factors of development, sustainability, and design of transport and urban planning is in focus. Svensson has in the recent ten years particularly done research on the development of local and regional public transport, on behalf of research councils, sector authorities, businesses and municipalities. Other research areas are city logistics, retail development, the demand for traffic scenarios in cities, speed limits, bicycling in cities and parking, all based on an urban/regional economic perspective. Tomas Svensson is often engaged as a consultant, advisor, lecturer and supervisor. Leadership and management profile Tomas Svensson has worked as assistant, acting and full research director since the year As research director he had the full responsibility for the staff at the research unit Mobility, Actors and Planning at VTI with approx. 20 researchers employed. Furthermore, Svensson had full responsibility for developing and monitoring the research unit scientifically and financially. As research director and

2 deputy director general for VTI is Tomas Svensson responsible for the overall strategic planning at VTI, operational systems and planning, the overall international activities and contacts and the research quality work and systems. Tomas Svensson is also secretary of VTI's Board of Directors and member of the management team. Pedagogical and teaching experiences Tomas Svensson has over the period taught approximately 50 % of full time (equivalent to about 3000 lecturer hours) in basic and advanced courses in economics: single courses and courses within programs in Economics, International Economics, Social Master's and others, at University. Tomas Svensson was responsible for scheduling, course planning, literature, etc., worked as single teacher and also taught in teams with other lecturers. Svensson has a broad and general teaching experience and has taught in micro- and macroeconomics, financial economics, international economics, institutional economics, growth theory, transport economics, economic policy and doctrine history. Svensson has supervised B-, C-and master theses a number of times. Tomas Svensson has participated in course development and other development work, drafted documents and educational reports, involved guest speakers and was responsible for educational administration, e.g. as the head for the economic courses at the Master's degree program of Political Science and Economics (pol.mag). Tomas Svensson has undergone pedagogical courses and the internal educational development program for university teachers of University. Tomas Svensson was offered the position as senior lecturer in economics (lektor) at University in the autumn Tomas Svensson has during the employment at VTI conducted lectures and seminars at graduate and postgraduate courses at University, KTH and the International Business School in Jönköping. Svensson is assistant supervisor for PhD students and reviewer at PhD seminars. Tomas Svensson has conducted a large number of presentations at scientific conferences, business conferences, at seminars and meetings for ministries, agencies, local authorities, businesses and other organizations. He has participated in several interviews and articles in the press, radio and television. Large research projects/grants as project leader Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring miljörisker - fortsättning på doktorandprojekt, , VINNOVA REKOSYS Regionala och lokala kollektivtrafiksystem i integration, (REKOSYS Regional and local public transportation systems in integration), , VINNOVA, Trafikverket, regionförbund och kommuner Kollektivtrafiken och regionalpolitisk utveckling, , VINNOVA Kollektivtrafik och regionalpolitisk utveckling - aktörers roller, samverkan och beslutsprocesser, , VINNOVA Urban politik i mötet mellan transporter, miljö och regional tillväxt: aktörer, konflikter, planer, , VINNOVA Spårfaktorn på spåret Uppföljning av spårvägsutbyggnaden i Norrköping, Stockholm och Göteborg. En förstudie, , Trafikverket Hastighetsfrågor på regional nivå Etapp 2. Konkret hantering av hastighetsgränser, , Transportstyrelsen Det nya hastighetsgränssystemet regionala beslutsfattares syn, problembilder och förväntningar, , Vägverket Branschkultur och ledarskap Kollektivtrafikens organisationskultur, , VINNOVA

3 Duospårväg Innovativ kollektivtrafik, , Banverket, VINNOVA, regionförbund och kommuner Spårvägssystemens institutionella inramning samordnad stads- och kollektivtrafikplanering, , VINNOVA Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling, , KFB Balans mellan billtillgänglighet och god miljö, , BFR Distributionssystem; samhällsekonomi, teknik och struktur i förändring En samhällsekonomisk analys av transportsystemets konsekvenser för strukturomvandlingen inom svensk dagligvarudistribution, , KFB Publications Dissertation Svensson, T. (1998), Dagligvarudistributionens strukturomvandling - drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö, diss. tema Teknik och social förändring, s universitet Papers in Journals, book chapters and papers in Conference Proceedings with Referee Review Svensson, T. Summerton, J. and R. Hrelja (2014), The politics of speed local and regional actors views on speed limits, traffic safety and mobility in Sweden, Eur. Transp. Res. Rev. (2014) 6:43 50 Svensson, T. Summerton, J. and R. Hrelja (2013), The politics of speed local and regional actors views on speed limits, traffic safety and mobility in Sweden, European Transport Research Review, July 2013 Svensson, T. (2009), Staden och bilen sociala dilemman och behovet av en förnyad stadspolitik, sid i Brusman, M., T. Friberg och J. Summerton (red.) Resande, planering, makt, Arkiv förlag Summerton, J och T. Svensson (2009) Det känns nästan lite tabu hastighetsgränser, offentliga aktörer och makt inom en regional arena, sid i Brusman, M., T. Friberg och J. Summerton (red.) Resande, planering, makt, Arkiv förlag Vierth, I. och T. Svensson (2009), Godstransporter, sid i Hydén, C. (red.) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur Haraldsson, M. and T. Svensson (2008), The tragedy of local service shortage A willingness to pay study, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 3(4) pp Haraldsson, M. and T. Svensson, (2007), Economic evaluation of grocery store nets in cities A model approach, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 2(3) pp Svensson, T. (2004), A tramway line extension in Sweden - integrated town and traffic planning in local practice, Paper presented at ECOMM 2004, European Conference On Mobility Management, 5-7 May 2004 in Lyon, France Svensson, T. and J. Nilsson (2003), Increased sustainability with integrated town and traffic planning A tramway line extension in Sweden, pp in Beriatos, E., Brebbia, C.A., Coccossis, H. and A. Kungolos (eds.) Sustainable Planning & Development, WIT Press, Southampton and Boston 2003

4 Svensson, T. (2003), Analysing the demand for different traffic scenarios in inner cities A useful tool in local planning?, Paper presented at the conference ECOMM 2003, European Conference On Mobility Management, May 2003 in Karlstad, Sweden Svensson, T. (2003), The diminishing market for local food stores: A case for collective action?, pp in Sucharov, L.J. and C.A. Brebbia (eds.) Urban Transport IX Urban Transport and the Environment in the 21 st Century, WIT Press, Southampton and Boston 2003 Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Economic analysis of out-of-town establishments in the retail industry, pp in Sucharov, L.J. and C.A. Brebbia (eds.) Urban Transport VII Urban Transport and the Environment in the 21 st Century, WIT Press, Southampton and Boston 2001 Research reports Hrelja, R., Hansson, L., Richardson, T., Svensson, T., Lissandrello, T., Næss, P., Tennøy, A. and F. Longva (2013), Innovations for sustainable public transport. Experiences and challenges in the Scandinavian countries, VTI rapport 799A, VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2013), Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna. Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Nyberg, J. och T. Svensson (2012), Det nya hastighetsgränssystemet. Regionala beslutsfattares syn, problembilder och erfarenheter efter etapp 2, VTI rapport 755, VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2012), Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna. Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Svensson, T. och J. Holmgren (2012), Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt, VTI rapport 739, VTI, Hedström, R., Johansson, T. och T. Svensson (2011), Spårburen kollektivtrafik i. Förslag till en implementeringsmodell, VTI rapport 730, VTI, Johansson, T. och T. Svensson (2011), Spårfaktorn på spåret. Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie, VTI rapport 721, VTI, Svensson, T. och R. Hedström (2010), Parkering Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik, VTI notat , VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2010), Invånarnas syn på den framtida trafiken i s stadskärna Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Svensson, T., Hrelja, R. och J. Summerton (2010), Beslut om hastighetsgränser prioriteringar, avvägningar och aktörer i regionala beslutsprocesser, VTI rapport 667, VTI, Svensson, T. och H. Svensson (2010), Det nya hastighetsgränssystemet Regionala beslutfattares syn, problembilder och förväntningar, VTI rapport 612, VTI, Eriksson, J.R. and T. Svensson (2008), Efficiency in goods distribution collaboration in cities SAMLIC, VTI rapport 623A, VTI,

5 Svensson, T. (2008), Duospårväg innovativ kollektivtrafik. Slutrapport, VTI rapport 606, VTI, Svensson, T och J. Summerton, (2007), Aktörers syn på hastighetsgränser i en region Ett arenaperspektiv, VTI rapport 583, VTI, Eriksson, J. Karlsson, R. Svensson, T. et al., (2006), SAMLIC Pilotförsöket, VTI rapport 536, VTI Eriksson, J. Lundgren, B. och T. Svensson (2006), Implementering av SAMLIC Förslaget och processen, VTI rapport 528, VTI, Lindqvist, E. et al. (2005), Transportsystem för hållbar utveckling i storstad Förslag till ramverk, huvudförfattare till avsnitt Transportsystemet, Vägverket, Borlänge Svensson, T. och M. Haraldsson (2005), Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Hedström, R. (red.), (2004), Attraktiv och effektiv spårvägstrafik Den moderna spårvägens egenskaper, funktioner och potential för urbana och regionala persontransporter, VTI rapport 504, Statens väg- och transportforskningsinstitut, (huvudförfattare till sammanfattning, kapitel 4-5, sid , kapitel 7-8, sid ) Svensson, T. och J. Nilsson (2004), Integrerad planering och kollektivtrafik Ny spårvägslinje i Norrköping, VTI meddelande 964, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och R. Hedström (2004), Lugna gatan! och kommunen Trafikplanering i lokal tillämpning, VTI meddelande 961, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2004), Hushållens inköp av dagligvaror i städer Beskrivning av inköpsmönster, Forskningsrapport S94, Handelns utredningsinstitut (HUI), Stockholm Eriksson, J. R. och T. Svensson (2003), Samordnad varudistribution i städer Konferensbidrag. Konferens på VTI den 30 oktober 2003 i, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och R. Hedström (2003), Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad stadsplanering En litteraturstudie, VTI meddelande 946, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2002), Stormarknader eller närbutiker? Inköpsmönster och butiksval i södra Stockholm, VTI meddelande 934, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Konsekvenser av dagligvaruhandelns strukturomvandling Slutrapport, VTI rapport 485, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T och M. Haraldsson (2002), Samhällsekonomisk analys av glesbygdsbutiker, Rapport till Konsumentverket, PM Statens väg- och transportforskningsinstitut,. Publicerad som bilaga till Projekt Lanthandel Slutrapport, Konsumentverket, 2002

6 Svensson, T och M. Haraldsson (2002), Regionala prisskillnader inom detaljhandel med dagligvaror, Rapport till Konsumentverket , PM Statens väg- och transportforskningsinstitut,. Publicerad som bilaga till Förslag till Konsumentverkets fortsatta arbete med undersökningar av konsumentprisnivåer - Redovisning av ett uppdrag från regeringen, PM Juni 2002, Konsumentverket Svensson, T. och M. Haraldsson (2001), Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker i Trollhättan, Västerås och Östersund, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Konsekvenser av restriktioner för biltrafik i städer- En förstudie, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker- En förstudie, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2000), Biltillgänglighet och bilbegränsningar i innerstäder och bostadsområden, VTI meddelande 893, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Grudemo, S. och T. Svensson (2000), Balans i avvägningen mellan biltillgänglighet och god miljöslutrapport, VTI rapport 455, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T och M. Haraldsson (2000), Förslag till analys av skillnader i livsmedelspriser mellan orter. Publicerad som bilaga 2 till Förslag till prisundersökningar och analys av prisskillnader - Redovisning av ett uppdrag från regeringen, april 2000, Konsumentverket, Rapport 2000:8 Ivehammar, P. och T. Svensson (1996), Effekter av stormarknadsetableringarna i, arbetsnotat nr 158, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1996), Mellan politik och marknad- Dagligvarudistributionen i offentlig belysning, arbetsnotat nr 157, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1995), Teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt- En jämförande analys av Douglass C. Norths bidrag till förståelsen av mekanismerna bakom ekonomisk tillväxt och framåtskridande, arbetsnotat nr 142, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1994), Varudistributionens utveckling - från det förindustriella samhället till bilsamhället, arbetsnotat nr 127, augusti, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1994), Samhällsekonomiska konsekvenser av detaljhandelns strukturomvandling- med betoning på dagligvaruhandel och externetableringar, arbetsnotat nr 126, augusti, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1987), Handelns och varudistributionens utveckling under bilismens framväxt - Begreppsutredning, arbetsnotat, Ekonomiska institutionen, nationalekonomi, s universitet, Svensson, T. (1987), Tvåprissystemet för mjölk - En samhällsekonomisk analys, Ekonomiska institutionen, Nationalekonomi, s universitet,

7 Papers in proceedings Svensson, T. (2004), Attraktivare stad med ny spårväg - integrerad trafik- och stadsplanering, Paper presenterat vid Trafikdage Aalborg Universitet 2004, Svensson, T. och J. Nilsson (2003), Attraktivare spårväg med integrerad stads- och trafikplanering, sid i VTI:s fack- och monterseminarier vid Nordic Rail 2003, VTI konferens 20, 2003, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2003), Invånare och trafik i Sundsvalls innerstad, Bidrag till Transportforum 2003, 8-9 januari,. Session 39 Svensson, T. (2003), Trafik- och stadsplanering, Bidrag till Transportforum 2003, 8-9 januari,. Session 43 Svensson, T. (2002), Konsekvenser av traffic calming Kunskapsöversikt och forskningsbehov, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2002, Konferencerapport 2, Aalborg 2002 Svensson, T. (2002), Balans mellan biltillgänglighet och god miljö i städer, Paper presenterat vid Sveriges Energiting 2002, mars, Eskilstuna Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Stormarknader eller närbutiker?, Paper presenterat vid Transportforum 2002, 9-10 januari,, publicerad i VTI konferens 21, del 6, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Spårvägssystemens institutionella inramning samordnad stads- och trafikplanering, sid i Lange, T(Red.) VTI:s fackseminarier vid Nordic Rail, Elmia, Jönköping 2-4 oktober 2001, VTI konferens 17, 2001, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Car Accessibility in Inner Cities and Residential Areas - Discrete Choice Analysis of Stated Preference Data, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Efficiency Implications of Household s choice of Stores in Grocery Retailing, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Modelling the Frequency for Shopping Trips using Poisson Regression Analysis, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Efficiency implications of households choice of stores in grocery retailing, Paper presented at Cities of tomorrow, 4 th KFB Research Conference, August, 2001, Göteborg, Sweden Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Car accessibility in inner cities and residential areas - Discrete choice analysis of stated preference data, Paper presented at Cities of tomorrow, 4 th KFB Research Conference, August, 2001, Göteborg, Sweden Svensson, T. (2000), Balancing car accessibility and good urban environment, pp in Discovering Local Transport Plans and Road Traffic Reduction- Proceedings of Seminar C held at the European Transport Conference, Homerton College, Cambridge, September Volume

8 P438. London Även publicerad som VTI särtryck 340, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2000), Achieving a balance between car accessibility and good urban environment, sid i Trafikdage på Aalborg Universitet 2000, Konferencerapport Bind 2, Aalborg 2000 Svensson, T. (2000), Balancing car accessibility and good urban environment, Paper presented at Transport Systems - Organisation and Planning, 3 rd KFB Research Conference, Stockholm, Sweden, June 13-14, 2000 Svensson, T. (1999), Dagligvaruhandelns strukturomvandling - politik eller marknad? sid i VTI:s och KFB:s forskardagar- Rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna i , Del 1. KFB & VTI forskning/research 27, del 1. PM, report contributions etc. Svensson, T. och Å. Aretun (2012), Aktiv marginalisering av miljöfrågan i utbyggnad av externhandel, sid i Reflexen, nummer 3 oktober 2012 Svensson, T. och R. Hedström (2009), Parkering politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik. En litteratursammanställning, VTI PM Svensson, T. och T. Johansson (2009), Strategiska utvecklingsfrågor för trafikplanering i en attraktiv innerstad Prioritet för olika färdmedel och konsekvenser för handel, VTI PM Svensson, T. (2008), Konsekvenser för detaljhandel och innerstäders attraktivitet av gågator och bilfria torg, VTI PM Gustafsson, M. et al. (2007), Åtgärder mot partiklar underlag till regeringsuppdrag, VTI PM Svensson, T. och I. Vierth (2006), Granskning av 7.6 Godstrafik i tätort kapitel i TRAST underlag, VTI, oktober 2006 Svensson, T. et al. (2006), en attraktiv stad i Europa, Ett idéarbete, VTI, oktober 2006 Svensson, T. (2004), Lugna gatan och hastighetsdämpande åtgärder, sid i Sektorsredovisning 2003, Vägverket Publikation 2004:29 Rask, effektivt og mindre kjøring artikel i Samferdsel, nr 10, december 2005 Svensson, T. och M. Haraldsson (2003), Kommentar till HUI:s handelsutredning/policy för s kommun ur trafik- och transportsynpunkt, PM, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. et al. (2003), Godstrafik i städer Underlagsmaterial till TRAST, PM , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och stadsplanering artikel i Nordisk Infrastruktur, nr 6, 2002 Stadens transportsystem artikel i Trafiktekniska föreningens tidskrift Reflexen (1) Tema: Staden och trafiken

9 Presentations, lectures and workshops (2011-) 2014 Invånarnas syn på den framtida trafiken i stadskärnan Resultat från enkätundersökningar, presentation för TRV:s nätverksträff i Region Nord Kollektivtrafiken som verktyg för regional utveckling, resultatsession för projektet REKOSYS, session 34 vid Transportforum 2013, Kollektivtrafiken i den regionala planeringen. Hinder, möjligheter och utvecklingsbehov, presentation vid Transportforum 2013, Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna Resultat från en enkätundersökning, presentation för tjänstemän vid Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden Lidköpings kommun och vid pressträff i Lidköping, Lidköping Hur vill invånarna i Malmö att trafiken i stadskärnan ska utformas perspektiv och undersökningsmetoder, presentation vid seminarium med tjänstemän vid Malmö stad, Parkering för en attraktiv stad, presentation vid SKL-seminarium Attraktiva städer, Stockholm The demand for a different traffic design in three Swedish inner cities Results of questionnaire studies, presentation vid konferensen Walk 21, The XIV International Conference on Walking and Liveable Communities, September 2013 i München Parkering för stadsutveckling, presentation vid seminariet Parkering för en attraktiv stadsutveckling, Norrköpings kommun, Norrköping Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation vid Transportforum 2012, Att utveckla kollektivtrafiken i samverkan mellan forskning och praktik. En ny forskarroll? Reflektioner kring kunskapsöverföring forskning-praktik, presentation vid Transportforum 2012, Det nya hastighetsgränssystemet. En process- och genomförandestudie i regioner och kommuner, presentation vid Transportforum 2012, Planering på olika nivåer för tillväxt. Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling, presentation vid seminarium Framtidens Götaland - En bandregion för tillväxt och utveckling, Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna Resultat från en enkätundersökning föredragning för tjänstemän och politiker m.m. i Helsingborgs stad, Helsingborg

10 Kollektivtrafiken som regionalt utvecklingsverktyg, presentation vid workshop Kollektivtrafik som lokalt och regionalt utvecklingsverktyg, Kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen, presentation vid startseminarium för delprojektet Planering inom TTP-projektet. Tillämpningskommuner: Motala, Nässjö och Ulricehamn, Nässjö Hur vill medborgarna utveckla sina stadskärnor? Resultat av studier i tre mellanstora städer, presentation vid WSP seminarium Parkeringslösningar vid förtätning av attraktiva stadskärnor, Stockholm Parkeringspolitik för en hållbar och attraktiv stad, presentation vid Lyskraft-seminarium (samverkan Norrköpings kommun och s universitet) Hur styr man hållbart resande, Norrköping Organisation och koordinering. Hur kan spårvägsinvesteringarnas potential för lokal utveckling säkerställas?, presentation vid konferensen Kostnadseffektiva investeringar i spårväg arrangerad av Föreningen Spårvagnsstäderna i Norrköping, Bristen på alternativ trafik- och bebyggelseplanering i policy om hållbara transporter. Konsekvenser för implementering och måluppfyllelse, Första nationella konferensen i Transportforskning oktober, Stockholm Planera för kollektivtrafik. Kollektivtrafikens betydelse för ekonomisk utveckling, presentation vid SKL-konferensen Transportpolitik.nu, Arlanda Nya LundaMaTs transportstrategi för ett hållbart Lund, workshop med tjänstemän i Lunds kommun, Lund Parkering i den attraktiva staden, presentation vid seminarium för förtroendevalda i Västerås: Trafik och parkering utmaningar för framtiden. Västerås stad, Lönsammare användning av parkeringsytor parkering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation vid konferensen Optimerade parkeringsstrategier Stockholm november 2012 Kollektivtrafik och hållbar stadsförtätning, presentation vid workshop Transporter och mobilitet i Vallastaden, s universitet Spårfaktorn på spåret, Transportforum 2011, Finansiering av spårvägssystem i Sverige i en internationell jämförelse Finansieringsseminarium, Föreningen Spårvagnsstäderna, Göteborg Nya utvecklingsverktyg för regional kollektivtrafikplanering Projektet REKOSYS, länsmöte för infrastrukturgruppen (regionförbund, trafikhuvudman, Trafikverket, kommuner) i Region Kalmar, Mönsterås Barriers to sustainable mobility transport technologies, infrastructures and land-use patterns in a dynamic perspective, konferensbidrag, mobil.tum 2011, München

11 Trafik- och stadsplanering för attraktivare och ekonomiskt starkare städer Seminarium för tjänstemän från Växjö stad, VTI, Invånarnas syn på trafiken i stadskärnan, presentation för samhällsbyggnadsnämnden i s kommun, Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation för samhällsbyggnadsnämnden i s kommun, Utvärdering av LundaMATS, presentation för tjänstemän i Lunds kommun, Lund Trafik- och stadsplanering för attraktivare och ekonomiskt starkare städer, seminarium vid konferensen Årets stadskärna 2011, Växjö Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling, seminarium med högre tjänstemän från s kommun, Norrköpings kommun, Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam, Norrköping Invånarnas syn på trafiken i stadskärnan metodval och undersökningsdesign, seminarium med tjänstemän i Helsingborgs stad, Helsingborg Attraktiv kollektivtrafik i växande städer. När-var-hur?, seminarium för Trafikberedningen (pol.), Malmö stad, Malmö Attraktiv kollektivtrafik i växande städer. När-var-hur?, seminarium för tjänstemän i Malmö stad, Malmö Trafik för stadens utveckling underlag för val av strategisk inriktning, Seminarium och workshop Trafikvision 2035, Helsingborgs stad, Transporter för tillväxt, kunskapsseminarium för Centerpartiets Transportnätverk i Östergötland, Norrköping Trafik för stadens utveckling - underlag för val av strategisk inriktning, presentation vid 4- stadsträffen (stadsplanerare från Stockholm, Göteborg, Malmö och ), Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring miljörisker, presentation vid VINNOVA:s programkonferens Framtidens personresor, Stockholm

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsutformning och infrastruktur Kerstin Robertson, Sebastian Bamberg, John Parkin och

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Heléne Giaina, DB FFI-konferens: Transporter i en hållbar stad 23 november 2016 Our main market is within

Läs mer

Sustainable Airport Area International Seminar

Sustainable Airport Area International Seminar Sustainable Airport Area International Seminar Roissy Charles de Gaulle Airport 21 November 2011 Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 1 2010-01-26 Sektorn för samhällsbyggnad Ten minutes from the

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Förutsättningar och strategier för Sveriges landsbygder

Förutsättningar och strategier för Sveriges landsbygder CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Förutsättningar och strategier för Sveriges landsbygder Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH)

Läs mer

Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU?

Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU? Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU? Ph.D Per Sund, Mälardalen University, Sweden, per.sund@mdh.se Acting scientific leader and coordinator of the GRESD. The National Swedish Graduate school

Läs mer

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Lisa Hansson Statsvetenskapliga avdelningen Linköpings universitet Lisa.hansson@liu.se Attraktiv stad hållbar stadsutveckling Förtätning Diversifierad

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér

Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér Avdelningen för Kulturgeografi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Presentation 15 maj 2014 Det urbana stationssamhället

Läs mer

CURRICULUM VITAE. 907 42 Umeå, Sweden. Assistant professor at Ume University.

CURRICULUM VITAE. 907 42 Umeå, Sweden. Assistant professor at Ume University. CURRICULUM VITAE Name: Thomas A. Broberg Born: 29 august, 1979 E-mail: thomas.broberg@umu.se Address: Ramvägen 13 907 42 Umeå, Sweden Telephone: +46-70-679 53 95 Education 2007-12-28 Ph.D. in Economics

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Helena Svaleryd

CURRICULUM VITAE. Helena Svaleryd CURRICULUM VITAE Helena Svaleryd Work: Home: Research Institute of Ersmässgränd 11 Industrial Economics, SE-129 43 Hägersten Box 55665 SE- 102 15 Stockholm Phone: +46-8-665 4529 Email: Helena.Svaleryd@ifn.se

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

PHD COURSE COMMUNICATION SCIENCE ( ATT KOMMUNICERA VETENSKAP ) KARLSTAD UNIVERSITY, SPRING 2016, 4,5 CREDITS

PHD COURSE COMMUNICATION SCIENCE ( ATT KOMMUNICERA VETENSKAP ) KARLSTAD UNIVERSITY, SPRING 2016, 4,5 CREDITS PREL. SCHEDULE WITH DEADLINES 160302 PHD COURSE COMMUNICATION SCIENCE ( ATT KOMMUNICERA VETENSKAP ) KARLSTAD UNIVERSITY, SPRING 2016, 4,5 CREDITS This is an English schedule for non-swedish speakers, integrated

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit?

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? Så anp inform Du kan informat bredvid Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? 1. Klicka Sidfot p Åsa Vagland, VINNOVA Nationella ITS-konferensen 120919 Bild 1 2. Kryss presenta

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Parkering i samband med bostadsbyggande

Parkering i samband med bostadsbyggande Parkering i samband med bostadsbyggande En viktig nöt att knäcka för svenska städer Pelle Envall Stadsbyggnadsdagar Västerås, 5 feb 2014 Upplägg Bakgrund Flexibla parkeringstal Två utvärderingar Slutsatser

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Fakta om cykeltrafik. För många är cykeln enda sättet att få ihop vardagen (...med den motion de behöver för att må bra) 465 miljoner huvudresor/ år

Fakta om cykeltrafik. För många är cykeln enda sättet att få ihop vardagen (...med den motion de behöver för att må bra) 465 miljoner huvudresor/ år Fakta om cykeltrafik För många är cykeln enda sättet att få ihop vardagen (...med den motion de behöver för att må bra) 465 miljoner huvudresor/ år Ett antal personer hindras idag från att använda det

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Innehåll Klimat och transportsektorn Det ohållbara transportsystemet utveckling och drivkrafter Klimatmålen

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Lokal samverkan för regional utveckling

Lokal samverkan för regional utveckling Syfte: Att utveckla en samhällsplanering där transportsystemet bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Fokus på ett förbättrat samspel mellan de olika parterna i

Läs mer

Planering av hållbara transportsystem i städer. Kerstin Robertson, VTI Mathias Wärnhjelm, Trafikverket

Planering av hållbara transportsystem i städer. Kerstin Robertson, VTI Mathias Wärnhjelm, Trafikverket Planering av hållbara transportsystem i städer Kerstin Robertson, VTI Mathias Wärnhjelm, Trafikverket EU-wide establishment of enduring national and European support networks for sustainable urban mobility

Läs mer

Meta-analysis of the relevance of the physical urban environment for bicycling

Meta-analysis of the relevance of the physical urban environment for bicycling Meta-analysis of the relevance of the physical urban environment for bicycling Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri,

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Audi Urban Future Initiative

Audi Urban Future Initiative Framtidens Hållbara Transportsystem Audi Urban Future Initiative ITRL Sustainable transport perspective 2016-06-01 Integrated Transport Research Lab 2 PANELEN PRESENTERAR Mobilitet - Rörlighet är morgondagens

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer