Tomas Svensson CV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Svensson CV 2014-06-04"

Transkript

1 Tomas Svensson CV Born: , Nationality: Swedish Education Senior High School, Three Year Social Science Programme, exam 1982 Platoon Commander (Sergeant) Training in the Swedish Army ( ) Degree of Bachelor of Science (BSc) in Public Administration and Economics, University 1987 Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Technology and Social Change, University, 1999 Advanced course in project leadership at VTI to Professional positions Assistant Professor in Economics, University, PhD-student in Technology and Social Change, University, Appointed for a Lectureship in Economics, University, spring 1999 Researcher at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) from Head for Research Area Transport Economics at VTI to Assistant Research Director for the Research Unit of Transport Economics at VTI, to Assistant Research Director for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, to Research Director, acting, for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, Research Director for the Research Unit of Mobility, Actors and Planning at VTI, from Research Director, acting, for the Research Department of Society, Transport and the Environment at VTI, from Research Director and Deputy Director General at VTI, from Research profile Tomas Svensson, Ph.D., is an economist with a graduate from University. Svensson conducts research on traffic and transportation in cities and regions on the basis of economic perspectives. In this research, the relationship between economic factors of development, sustainability, and design of transport and urban planning is in focus. Svensson has in the recent ten years particularly done research on the development of local and regional public transport, on behalf of research councils, sector authorities, businesses and municipalities. Other research areas are city logistics, retail development, the demand for traffic scenarios in cities, speed limits, bicycling in cities and parking, all based on an urban/regional economic perspective. Tomas Svensson is often engaged as a consultant, advisor, lecturer and supervisor. Leadership and management profile Tomas Svensson has worked as assistant, acting and full research director since the year As research director he had the full responsibility for the staff at the research unit Mobility, Actors and Planning at VTI with approx. 20 researchers employed. Furthermore, Svensson had full responsibility for developing and monitoring the research unit scientifically and financially. As research director and

2 deputy director general for VTI is Tomas Svensson responsible for the overall strategic planning at VTI, operational systems and planning, the overall international activities and contacts and the research quality work and systems. Tomas Svensson is also secretary of VTI's Board of Directors and member of the management team. Pedagogical and teaching experiences Tomas Svensson has over the period taught approximately 50 % of full time (equivalent to about 3000 lecturer hours) in basic and advanced courses in economics: single courses and courses within programs in Economics, International Economics, Social Master's and others, at University. Tomas Svensson was responsible for scheduling, course planning, literature, etc., worked as single teacher and also taught in teams with other lecturers. Svensson has a broad and general teaching experience and has taught in micro- and macroeconomics, financial economics, international economics, institutional economics, growth theory, transport economics, economic policy and doctrine history. Svensson has supervised B-, C-and master theses a number of times. Tomas Svensson has participated in course development and other development work, drafted documents and educational reports, involved guest speakers and was responsible for educational administration, e.g. as the head for the economic courses at the Master's degree program of Political Science and Economics (pol.mag). Tomas Svensson has undergone pedagogical courses and the internal educational development program for university teachers of University. Tomas Svensson was offered the position as senior lecturer in economics (lektor) at University in the autumn Tomas Svensson has during the employment at VTI conducted lectures and seminars at graduate and postgraduate courses at University, KTH and the International Business School in Jönköping. Svensson is assistant supervisor for PhD students and reviewer at PhD seminars. Tomas Svensson has conducted a large number of presentations at scientific conferences, business conferences, at seminars and meetings for ministries, agencies, local authorities, businesses and other organizations. He has participated in several interviews and articles in the press, radio and television. Large research projects/grants as project leader Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring miljörisker - fortsättning på doktorandprojekt, , VINNOVA REKOSYS Regionala och lokala kollektivtrafiksystem i integration, (REKOSYS Regional and local public transportation systems in integration), , VINNOVA, Trafikverket, regionförbund och kommuner Kollektivtrafiken och regionalpolitisk utveckling, , VINNOVA Kollektivtrafik och regionalpolitisk utveckling - aktörers roller, samverkan och beslutsprocesser, , VINNOVA Urban politik i mötet mellan transporter, miljö och regional tillväxt: aktörer, konflikter, planer, , VINNOVA Spårfaktorn på spåret Uppföljning av spårvägsutbyggnaden i Norrköping, Stockholm och Göteborg. En förstudie, , Trafikverket Hastighetsfrågor på regional nivå Etapp 2. Konkret hantering av hastighetsgränser, , Transportstyrelsen Det nya hastighetsgränssystemet regionala beslutsfattares syn, problembilder och förväntningar, , Vägverket Branschkultur och ledarskap Kollektivtrafikens organisationskultur, , VINNOVA

3 Duospårväg Innovativ kollektivtrafik, , Banverket, VINNOVA, regionförbund och kommuner Spårvägssystemens institutionella inramning samordnad stads- och kollektivtrafikplanering, , VINNOVA Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling, , KFB Balans mellan billtillgänglighet och god miljö, , BFR Distributionssystem; samhällsekonomi, teknik och struktur i förändring En samhällsekonomisk analys av transportsystemets konsekvenser för strukturomvandlingen inom svensk dagligvarudistribution, , KFB Publications Dissertation Svensson, T. (1998), Dagligvarudistributionens strukturomvandling - drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö, diss. tema Teknik och social förändring, s universitet Papers in Journals, book chapters and papers in Conference Proceedings with Referee Review Svensson, T. Summerton, J. and R. Hrelja (2014), The politics of speed local and regional actors views on speed limits, traffic safety and mobility in Sweden, Eur. Transp. Res. Rev. (2014) 6:43 50 Svensson, T. Summerton, J. and R. Hrelja (2013), The politics of speed local and regional actors views on speed limits, traffic safety and mobility in Sweden, European Transport Research Review, July 2013 Svensson, T. (2009), Staden och bilen sociala dilemman och behovet av en förnyad stadspolitik, sid i Brusman, M., T. Friberg och J. Summerton (red.) Resande, planering, makt, Arkiv förlag Summerton, J och T. Svensson (2009) Det känns nästan lite tabu hastighetsgränser, offentliga aktörer och makt inom en regional arena, sid i Brusman, M., T. Friberg och J. Summerton (red.) Resande, planering, makt, Arkiv förlag Vierth, I. och T. Svensson (2009), Godstransporter, sid i Hydén, C. (red.) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur Haraldsson, M. and T. Svensson (2008), The tragedy of local service shortage A willingness to pay study, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 3(4) pp Haraldsson, M. and T. Svensson, (2007), Economic evaluation of grocery store nets in cities A model approach, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 2(3) pp Svensson, T. (2004), A tramway line extension in Sweden - integrated town and traffic planning in local practice, Paper presented at ECOMM 2004, European Conference On Mobility Management, 5-7 May 2004 in Lyon, France Svensson, T. and J. Nilsson (2003), Increased sustainability with integrated town and traffic planning A tramway line extension in Sweden, pp in Beriatos, E., Brebbia, C.A., Coccossis, H. and A. Kungolos (eds.) Sustainable Planning & Development, WIT Press, Southampton and Boston 2003

4 Svensson, T. (2003), Analysing the demand for different traffic scenarios in inner cities A useful tool in local planning?, Paper presented at the conference ECOMM 2003, European Conference On Mobility Management, May 2003 in Karlstad, Sweden Svensson, T. (2003), The diminishing market for local food stores: A case for collective action?, pp in Sucharov, L.J. and C.A. Brebbia (eds.) Urban Transport IX Urban Transport and the Environment in the 21 st Century, WIT Press, Southampton and Boston 2003 Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Economic analysis of out-of-town establishments in the retail industry, pp in Sucharov, L.J. and C.A. Brebbia (eds.) Urban Transport VII Urban Transport and the Environment in the 21 st Century, WIT Press, Southampton and Boston 2001 Research reports Hrelja, R., Hansson, L., Richardson, T., Svensson, T., Lissandrello, T., Næss, P., Tennøy, A. and F. Longva (2013), Innovations for sustainable public transport. Experiences and challenges in the Scandinavian countries, VTI rapport 799A, VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2013), Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna. Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Nyberg, J. och T. Svensson (2012), Det nya hastighetsgränssystemet. Regionala beslutsfattares syn, problembilder och erfarenheter efter etapp 2, VTI rapport 755, VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2012), Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna. Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Svensson, T. och J. Holmgren (2012), Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt, VTI rapport 739, VTI, Hedström, R., Johansson, T. och T. Svensson (2011), Spårburen kollektivtrafik i. Förslag till en implementeringsmodell, VTI rapport 730, VTI, Johansson, T. och T. Svensson (2011), Spårfaktorn på spåret. Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie, VTI rapport 721, VTI, Svensson, T. och R. Hedström (2010), Parkering Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik, VTI notat , VTI, Svensson, T. och P. Henriksson (2010), Invånarnas syn på den framtida trafiken i s stadskärna Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Svensson, T., Hrelja, R. och J. Summerton (2010), Beslut om hastighetsgränser prioriteringar, avvägningar och aktörer i regionala beslutsprocesser, VTI rapport 667, VTI, Svensson, T. och H. Svensson (2010), Det nya hastighetsgränssystemet Regionala beslutfattares syn, problembilder och förväntningar, VTI rapport 612, VTI, Eriksson, J.R. and T. Svensson (2008), Efficiency in goods distribution collaboration in cities SAMLIC, VTI rapport 623A, VTI,

5 Svensson, T. (2008), Duospårväg innovativ kollektivtrafik. Slutrapport, VTI rapport 606, VTI, Svensson, T och J. Summerton, (2007), Aktörers syn på hastighetsgränser i en region Ett arenaperspektiv, VTI rapport 583, VTI, Eriksson, J. Karlsson, R. Svensson, T. et al., (2006), SAMLIC Pilotförsöket, VTI rapport 536, VTI Eriksson, J. Lundgren, B. och T. Svensson (2006), Implementering av SAMLIC Förslaget och processen, VTI rapport 528, VTI, Lindqvist, E. et al. (2005), Transportsystem för hållbar utveckling i storstad Förslag till ramverk, huvudförfattare till avsnitt Transportsystemet, Vägverket, Borlänge Svensson, T. och M. Haraldsson (2005), Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , VTI, Hedström, R. (red.), (2004), Attraktiv och effektiv spårvägstrafik Den moderna spårvägens egenskaper, funktioner och potential för urbana och regionala persontransporter, VTI rapport 504, Statens väg- och transportforskningsinstitut, (huvudförfattare till sammanfattning, kapitel 4-5, sid , kapitel 7-8, sid ) Svensson, T. och J. Nilsson (2004), Integrerad planering och kollektivtrafik Ny spårvägslinje i Norrköping, VTI meddelande 964, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och R. Hedström (2004), Lugna gatan! och kommunen Trafikplanering i lokal tillämpning, VTI meddelande 961, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2004), Hushållens inköp av dagligvaror i städer Beskrivning av inköpsmönster, Forskningsrapport S94, Handelns utredningsinstitut (HUI), Stockholm Eriksson, J. R. och T. Svensson (2003), Samordnad varudistribution i städer Konferensbidrag. Konferens på VTI den 30 oktober 2003 i, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och R. Hedström (2003), Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad stadsplanering En litteraturstudie, VTI meddelande 946, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2002), Stormarknader eller närbutiker? Inköpsmönster och butiksval i södra Stockholm, VTI meddelande 934, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Konsekvenser av dagligvaruhandelns strukturomvandling Slutrapport, VTI rapport 485, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T och M. Haraldsson (2002), Samhällsekonomisk analys av glesbygdsbutiker, Rapport till Konsumentverket, PM Statens väg- och transportforskningsinstitut,. Publicerad som bilaga till Projekt Lanthandel Slutrapport, Konsumentverket, 2002

6 Svensson, T och M. Haraldsson (2002), Regionala prisskillnader inom detaljhandel med dagligvaror, Rapport till Konsumentverket , PM Statens väg- och transportforskningsinstitut,. Publicerad som bilaga till Förslag till Konsumentverkets fortsatta arbete med undersökningar av konsumentprisnivåer - Redovisning av ett uppdrag från regeringen, PM Juni 2002, Konsumentverket Svensson, T. och M. Haraldsson (2001), Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker i Trollhättan, Västerås och Östersund, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Konsekvenser av restriktioner för biltrafik i städer- En förstudie, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker- En förstudie, VTI notat , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2000), Biltillgänglighet och bilbegränsningar i innerstäder och bostadsområden, VTI meddelande 893, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Grudemo, S. och T. Svensson (2000), Balans i avvägningen mellan biltillgänglighet och god miljöslutrapport, VTI rapport 455, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T och M. Haraldsson (2000), Förslag till analys av skillnader i livsmedelspriser mellan orter. Publicerad som bilaga 2 till Förslag till prisundersökningar och analys av prisskillnader - Redovisning av ett uppdrag från regeringen, april 2000, Konsumentverket, Rapport 2000:8 Ivehammar, P. och T. Svensson (1996), Effekter av stormarknadsetableringarna i, arbetsnotat nr 158, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1996), Mellan politik och marknad- Dagligvarudistributionen i offentlig belysning, arbetsnotat nr 157, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1995), Teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt- En jämförande analys av Douglass C. Norths bidrag till förståelsen av mekanismerna bakom ekonomisk tillväxt och framåtskridande, arbetsnotat nr 142, april, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1994), Varudistributionens utveckling - från det förindustriella samhället till bilsamhället, arbetsnotat nr 127, augusti, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1994), Samhällsekonomiska konsekvenser av detaljhandelns strukturomvandling- med betoning på dagligvaruhandel och externetableringar, arbetsnotat nr 126, augusti, tema Teknik och social förändring, s universitet, Svensson, T. (1987), Handelns och varudistributionens utveckling under bilismens framväxt - Begreppsutredning, arbetsnotat, Ekonomiska institutionen, nationalekonomi, s universitet, Svensson, T. (1987), Tvåprissystemet för mjölk - En samhällsekonomisk analys, Ekonomiska institutionen, Nationalekonomi, s universitet,

7 Papers in proceedings Svensson, T. (2004), Attraktivare stad med ny spårväg - integrerad trafik- och stadsplanering, Paper presenterat vid Trafikdage Aalborg Universitet 2004, Svensson, T. och J. Nilsson (2003), Attraktivare spårväg med integrerad stads- och trafikplanering, sid i VTI:s fack- och monterseminarier vid Nordic Rail 2003, VTI konferens 20, 2003, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2003), Invånare och trafik i Sundsvalls innerstad, Bidrag till Transportforum 2003, 8-9 januari,. Session 39 Svensson, T. (2003), Trafik- och stadsplanering, Bidrag till Transportforum 2003, 8-9 januari,. Session 43 Svensson, T. (2002), Konsekvenser av traffic calming Kunskapsöversikt och forskningsbehov, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2002, Konferencerapport 2, Aalborg 2002 Svensson, T. (2002), Balans mellan biltillgänglighet och god miljö i städer, Paper presenterat vid Sveriges Energiting 2002, mars, Eskilstuna Svensson, T. och M. Haraldsson (2002), Stormarknader eller närbutiker?, Paper presenterat vid Transportforum 2002, 9-10 januari,, publicerad i VTI konferens 21, del 6, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2001), Spårvägssystemens institutionella inramning samordnad stads- och trafikplanering, sid i Lange, T(Red.) VTI:s fackseminarier vid Nordic Rail, Elmia, Jönköping 2-4 oktober 2001, VTI konferens 17, 2001, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Car Accessibility in Inner Cities and Residential Areas - Discrete Choice Analysis of Stated Preference Data, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Efficiency Implications of Household s choice of Stores in Grocery Retailing, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Modelling the Frequency for Shopping Trips using Poisson Regression Analysis, sid i Trafikdage Aalborg Universitet 2001, Konferencerapport 2, Aalborg 2001 Svensson, T. and M. Haraldsson (2001), Efficiency implications of households choice of stores in grocery retailing, Paper presented at Cities of tomorrow, 4 th KFB Research Conference, August, 2001, Göteborg, Sweden Haraldsson, M. and T. Svensson (2001), Car accessibility in inner cities and residential areas - Discrete choice analysis of stated preference data, Paper presented at Cities of tomorrow, 4 th KFB Research Conference, August, 2001, Göteborg, Sweden Svensson, T. (2000), Balancing car accessibility and good urban environment, pp in Discovering Local Transport Plans and Road Traffic Reduction- Proceedings of Seminar C held at the European Transport Conference, Homerton College, Cambridge, September Volume

8 P438. London Även publicerad som VTI särtryck 340, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. (2000), Achieving a balance between car accessibility and good urban environment, sid i Trafikdage på Aalborg Universitet 2000, Konferencerapport Bind 2, Aalborg 2000 Svensson, T. (2000), Balancing car accessibility and good urban environment, Paper presented at Transport Systems - Organisation and Planning, 3 rd KFB Research Conference, Stockholm, Sweden, June 13-14, 2000 Svensson, T. (1999), Dagligvaruhandelns strukturomvandling - politik eller marknad? sid i VTI:s och KFB:s forskardagar- Rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna i , Del 1. KFB & VTI forskning/research 27, del 1. PM, report contributions etc. Svensson, T. och Å. Aretun (2012), Aktiv marginalisering av miljöfrågan i utbyggnad av externhandel, sid i Reflexen, nummer 3 oktober 2012 Svensson, T. och R. Hedström (2009), Parkering politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik. En litteratursammanställning, VTI PM Svensson, T. och T. Johansson (2009), Strategiska utvecklingsfrågor för trafikplanering i en attraktiv innerstad Prioritet för olika färdmedel och konsekvenser för handel, VTI PM Svensson, T. (2008), Konsekvenser för detaljhandel och innerstäders attraktivitet av gågator och bilfria torg, VTI PM Gustafsson, M. et al. (2007), Åtgärder mot partiklar underlag till regeringsuppdrag, VTI PM Svensson, T. och I. Vierth (2006), Granskning av 7.6 Godstrafik i tätort kapitel i TRAST underlag, VTI, oktober 2006 Svensson, T. et al. (2006), en attraktiv stad i Europa, Ett idéarbete, VTI, oktober 2006 Svensson, T. (2004), Lugna gatan och hastighetsdämpande åtgärder, sid i Sektorsredovisning 2003, Vägverket Publikation 2004:29 Rask, effektivt og mindre kjøring artikel i Samferdsel, nr 10, december 2005 Svensson, T. och M. Haraldsson (2003), Kommentar till HUI:s handelsutredning/policy för s kommun ur trafik- och transportsynpunkt, PM, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Svensson, T. et al. (2003), Godstrafik i städer Underlagsmaterial till TRAST, PM , Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och stadsplanering artikel i Nordisk Infrastruktur, nr 6, 2002 Stadens transportsystem artikel i Trafiktekniska föreningens tidskrift Reflexen (1) Tema: Staden och trafiken

9 Presentations, lectures and workshops (2011-) 2014 Invånarnas syn på den framtida trafiken i stadskärnan Resultat från enkätundersökningar, presentation för TRV:s nätverksträff i Region Nord Kollektivtrafiken som verktyg för regional utveckling, resultatsession för projektet REKOSYS, session 34 vid Transportforum 2013, Kollektivtrafiken i den regionala planeringen. Hinder, möjligheter och utvecklingsbehov, presentation vid Transportforum 2013, Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna Resultat från en enkätundersökning, presentation för tjänstemän vid Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden Lidköpings kommun och vid pressträff i Lidköping, Lidköping Hur vill invånarna i Malmö att trafiken i stadskärnan ska utformas perspektiv och undersökningsmetoder, presentation vid seminarium med tjänstemän vid Malmö stad, Parkering för en attraktiv stad, presentation vid SKL-seminarium Attraktiva städer, Stockholm The demand for a different traffic design in three Swedish inner cities Results of questionnaire studies, presentation vid konferensen Walk 21, The XIV International Conference on Walking and Liveable Communities, September 2013 i München Parkering för stadsutveckling, presentation vid seminariet Parkering för en attraktiv stadsutveckling, Norrköpings kommun, Norrköping Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation vid Transportforum 2012, Att utveckla kollektivtrafiken i samverkan mellan forskning och praktik. En ny forskarroll? Reflektioner kring kunskapsöverföring forskning-praktik, presentation vid Transportforum 2012, Det nya hastighetsgränssystemet. En process- och genomförandestudie i regioner och kommuner, presentation vid Transportforum 2012, Planering på olika nivåer för tillväxt. Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling, presentation vid seminarium Framtidens Götaland - En bandregion för tillväxt och utveckling, Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna Resultat från en enkätundersökning föredragning för tjänstemän och politiker m.m. i Helsingborgs stad, Helsingborg

10 Kollektivtrafiken som regionalt utvecklingsverktyg, presentation vid workshop Kollektivtrafik som lokalt och regionalt utvecklingsverktyg, Kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen, presentation vid startseminarium för delprojektet Planering inom TTP-projektet. Tillämpningskommuner: Motala, Nässjö och Ulricehamn, Nässjö Hur vill medborgarna utveckla sina stadskärnor? Resultat av studier i tre mellanstora städer, presentation vid WSP seminarium Parkeringslösningar vid förtätning av attraktiva stadskärnor, Stockholm Parkeringspolitik för en hållbar och attraktiv stad, presentation vid Lyskraft-seminarium (samverkan Norrköpings kommun och s universitet) Hur styr man hållbart resande, Norrköping Organisation och koordinering. Hur kan spårvägsinvesteringarnas potential för lokal utveckling säkerställas?, presentation vid konferensen Kostnadseffektiva investeringar i spårväg arrangerad av Föreningen Spårvagnsstäderna i Norrköping, Bristen på alternativ trafik- och bebyggelseplanering i policy om hållbara transporter. Konsekvenser för implementering och måluppfyllelse, Första nationella konferensen i Transportforskning oktober, Stockholm Planera för kollektivtrafik. Kollektivtrafikens betydelse för ekonomisk utveckling, presentation vid SKL-konferensen Transportpolitik.nu, Arlanda Nya LundaMaTs transportstrategi för ett hållbart Lund, workshop med tjänstemän i Lunds kommun, Lund Parkering i den attraktiva staden, presentation vid seminarium för förtroendevalda i Västerås: Trafik och parkering utmaningar för framtiden. Västerås stad, Lönsammare användning av parkeringsytor parkering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation vid konferensen Optimerade parkeringsstrategier Stockholm november 2012 Kollektivtrafik och hållbar stadsförtätning, presentation vid workshop Transporter och mobilitet i Vallastaden, s universitet Spårfaktorn på spåret, Transportforum 2011, Finansiering av spårvägssystem i Sverige i en internationell jämförelse Finansieringsseminarium, Föreningen Spårvagnsstäderna, Göteborg Nya utvecklingsverktyg för regional kollektivtrafikplanering Projektet REKOSYS, länsmöte för infrastrukturgruppen (regionförbund, trafikhuvudman, Trafikverket, kommuner) i Region Kalmar, Mönsterås Barriers to sustainable mobility transport technologies, infrastructures and land-use patterns in a dynamic perspective, konferensbidrag, mobil.tum 2011, München

11 Trafik- och stadsplanering för attraktivare och ekonomiskt starkare städer Seminarium för tjänstemän från Växjö stad, VTI, Invånarnas syn på trafiken i stadskärnan, presentation för samhällsbyggnadsnämnden i s kommun, Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, presentation för samhällsbyggnadsnämnden i s kommun, Utvärdering av LundaMATS, presentation för tjänstemän i Lunds kommun, Lund Trafik- och stadsplanering för attraktivare och ekonomiskt starkare städer, seminarium vid konferensen Årets stadskärna 2011, Växjö Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling, seminarium med högre tjänstemän från s kommun, Norrköpings kommun, Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam, Norrköping Invånarnas syn på trafiken i stadskärnan metodval och undersökningsdesign, seminarium med tjänstemän i Helsingborgs stad, Helsingborg Attraktiv kollektivtrafik i växande städer. När-var-hur?, seminarium för Trafikberedningen (pol.), Malmö stad, Malmö Attraktiv kollektivtrafik i växande städer. När-var-hur?, seminarium för tjänstemän i Malmö stad, Malmö Trafik för stadens utveckling underlag för val av strategisk inriktning, Seminarium och workshop Trafikvision 2035, Helsingborgs stad, Transporter för tillväxt, kunskapsseminarium för Centerpartiets Transportnätverk i Östergötland, Norrköping Trafik för stadens utveckling - underlag för val av strategisk inriktning, presentation vid 4- stadsträffen (stadsplanerare från Stockholm, Göteborg, Malmö och ), Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring miljörisker, presentation vid VINNOVA:s programkonferens Framtidens personresor, Stockholm

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Lisa Hansson Statsvetenskapliga avdelningen Linköpings universitet Lisa.hansson@liu.se Attraktiv stad hållbar stadsutveckling Förtätning Diversifierad

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Parkering i samband med bostadsbyggande

Parkering i samband med bostadsbyggande Parkering i samband med bostadsbyggande En viktig nöt att knäcka för svenska städer Pelle Envall Stadsbyggnadsdagar Västerås, 5 feb 2014 Upplägg Bakgrund Flexibla parkeringstal Två utvärderingar Slutsatser

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change A basis for assessing progress in adapting Sweden to climate change and to ensure that the process of adaptation is proceeding in an appropriate

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005. Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Om mig Jag doktorerar om trafikplanering för gående som en transportform

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University)

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) CV Sven Hamrefors Mälardalen University (www.mdh.se) Personal data Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. Education 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) 1976 Master of Science

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC BILEN PÅ VÄG UT? Miljöfika, Jönköpings kommun Jönköping 17 september 2013 Christer Ljungberg, Trivector AB Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Framtida miljöledningssystem

Framtida miljöledningssystem Framtida miljöledningssystem Sara Emilsson Industriell miljöteknik Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet E-post: sara.emilsson@liu.se 2009-11-24 Miljöledningssystem

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Kommer tekniken att lösa alla våra problem?

Kommer tekniken att lösa alla våra problem? s Kommer tekniken att lösa alla våra problem? Trafiksäkerhetskonferens Riksdagen 27 Maj 2015 SAFER presentation for Japan Ingrid Skogsmo 1 Vision SAFER provides excellent multidisciplinary research and

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn i Europa En stor sammanhållen

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Stockholm 2015-05-04

Stockholm 2015-05-04 Stockholm 2015-05-04 Inledning Civilutskottet beslutade den 25 november 2014 att göra en resa till Haag, Nederländerna, den 19-21 april 2015. Syftet med resan har av utskottet fastställts enligt följande

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer