Inbjudan. Invitation Europaforum Hässleholm MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan. Invitation Europaforum Hässleholm 26-29 MARS"

Transkript

1 Inbjudan Invitation Europaforum MARS 2007 Var med och diskutera aktuella europafrågor med politiker, forskare och näringslivsföreträdare. Your opportunity to meet politicians, researchers and representatives from the business world in a discussion on current European issues.

2 EU 50 år Europa sökte efter Andra världskriget en modell för att kunna existera i fred. Man kom fram till att fred och välfärd bara kan uppnås genom gemensamma ansträngningar. Europas mångfald av kulturer har åstadkommit en fantastisk utveckling, men denna mångfald kan i sig vara en dödlig fara om utvecklingen fokuserar på skillnader och inte på ett gemensamt mål. Spänningen mellan individen och det gemensamma är en av hörnstenarna i människans utveckling och EU är en garant för att båda kan förenas. Europaforum är en plattform där denna spänning diskuteras och därigenom kan den europeiska tanken utvecklas vidare. Med anledning av EU:s 50-årsfirande har vi ett nära samarbete med Europaparlamentet som gjort det möjligt att utveckla Europaforum ytterligare. Varmt välkomna! Foto: Ester Sorri Annika Ström Melin Europajournalist Kjell Albin Abrahamson Sveriges Radios korrespondent i Warszawa Annika Ström Melin, Kjell Albin Abrahamson och Rolf Gustavsson är årligen återkommande moderatorer vid Europaforum. Europaforum är på väg att bli EU-politikens Almedalen. EU-politik är en lång, spännande och långtifrån lättolkad resa. Europaforum är ett perfekt tankställe. Europaforum s rådgivande organ består av: Reiner Buchegger Univ. Prof. Dr., Wien Björn Kjellström Europaparlamentets informationskontor i Sverige Anders Henriksson Europeiska kommissionens representation i Sverige Jörgen Hettne Sieps Karl Erik Olsson f d EU-parlamentariker, Carl-Erik Holmqvist Svenskt Näringsliv Bert-Arne Skogh Företagare, Båstad Pontus Tallberg Region Skåne Hans Åke Persson Prof. Roskilde Universitet Lorenz Pucher Chef för Europaforum Foto: Sven Persson Rolf Gustavsson Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel I utvecklas traditionen från Mitteleuropa. Här bryts idéerna precis som mitt i Europa. Europaforum

3 PROGRAM Europaforum För senast uppdaterat program och mer information se Kaffe Debatt om europaforskningens framtid Inledande anförande av Magnus Jerneck, Per Cramér och Lars Oxelheim. Arr: s kommun i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier, Lunds universitet och högskolorna i Halmstad, Malmö och Kristianstad 26 MARS Europaforskarnas dag Norra station, Glashuset Kaffe och registrering Välkommen Lars Olsson, kommunalråd i s kommun srapporten Professor Lars Jonung och lektor Jonas Vlachos presenterar rapporten The euro - what is in it for me? An economic analysis of the Swedish euro referendum of 2003 som ges ut av Sieps. Lars Olsson, kommunalråd i s kommun Välkomsttalare måndag, onsdag Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun Välkomsttalare tisdag, torsdag Foto: Sven Persson Lunch Europaforskningens historia i korta drag Professor Bo Stråth, European University Institute, Florens Presentation av aktuell europaforskning Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi Lars Oxelheim Nätverket för Europarättsforskning Lars Pehrson och Joakim Nergelius Svenska Nätverket för Europaforskning Statsvetenskap Stefan Höjelid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Per Cramér Centrum Europaforskning vid Lunds universitet Barbara Törnquist och Magnus Jerneck Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) Jörgen Hettne Malmö Högskola Inge Eriksson Högskolan Kristianstad Magnus Thelaus Högskolan i Halmstad Anders Mellbourn March 26 European Research Coffee and registration Welcome Lars Olsson, Municipal commissioner in The report Presentation of the report The euro - what is in it for me? An economic analysis of the Swedish euro referendum of 2003 by Professor Lars Jonung and Assistant Professor Jonas Vlachos, published by The Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps) Lunch European research a historical retrospect Professor Bo Stråth, European University Institute, Florence Presentation of current European research Swedish Network for European Studies in Economics and Business Lars Oxelheim The Swedish Network for European Legal Studies Lars Pehrson and Joakim Nergelius Swedish Network for European Studies in Political Science Stefan Höjelid Centre for European Research, Göteborg University Per Cramér Centre for European Studies, Lund University Barbara Törnquist and Magnus Jerneck Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps) Jörgen Hettne Malmö University Inge Eriksson Kristianstad University Magnus Thelaus Halmstad University Anders Mellbourn Coffee Debate on the Future of European Research Opening speeches by Magnus Jerneck, Per Cramér and Lars Oxelheim Hosted by the Municipality of, Swedish Institute for European Policy Studies and the Universities in Lund, Halmstad, Malmö and Kristianstad

4 9.00 Samling med kaffe 9.25 Välkommen Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun 9.30 EU i relation till Kina och Indien, Hillevi Larsson (s), riksdagsledamot Utmaningen Kina ur EU- och Sverigeperspektiv, Börje Ljunggren, ambassadör, Harald Fält, ambassadör, f d statssekreterare Utmaningen Indien ur EU- och Sverigeperspektiv Kina och Indien - energi, säkerhetspolitik och inverkan på EU, professor Masako Ikegamo, chef för Center for Pacific Asia Studies, Stockholms universitet Kaffe 27 MARS EU och Kina/Indien Norra station, aulan Miljö och utveckling Klimat, urbanisering och hållbar utveckling, Karl Halling, ansvarig för Kinaprogrammet, Stockholm Environment Institute, SEI Tillväxt, fattigdom och demokratisering i Indien, professor Staffan Lindberg, föreståndare för Sasnet, Nätverket för Sydasienstudier, Lunds universitet Affärer och fackliga rättigheter Radmon Sukhia, expert på affärer med Indien Evert Grahn, vd Keback AB, expert på affärer med Kina Avslutning Arr: Olof Palmes Internationella Center Energiseminarium Kol- och stålunionen - 50 år. Hur säkrar vi resurser för Europa? Hur påverkar detta Sverige? Norra station, Glashuset Energi som en säkerhetspolitisk faktor Dr. Frank Umbach, Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Berlin Elkraftteknik - en svensk exportmöjlighet, Stig Göthe, vd Elkraftringen/Power circle Kaffe Hur kan små elhandelsbolag överleva och bidra till en sund marknad? Tommy Karlsson, vd Södra Hallands Kraft Vindkraft - en lokalt genomförbar åtgärd för reduktion av växthuseffekten. Karl Eric Pedersen, vd Varberg Energi Debatt om Europas energisituation Lena Ek (c), Europaparlamentariker, Anders Wijkman (kd), Europaparlamentariker, och Frank Umbach, Berlin Arr: s kommun Moderator: Rolf Gustavsson Jazzkväll March 27 EU and China/India 9.00 Coffee 9.25 Welcome Bo-Anders Thornberg, Municipal commissioner and chairman of the municipal executive committee in 9.30 The EU in relation to China and India Hillevi Larsson (s), member of the Swedish Parliament China - the challenge - from an EU and Swedish Perspective. Börje Ljunggren, ambassador, Harald Fält, ambassador India - the challenge - from an EU and Swedish Perspective. China and India - Energy, Security Policy and Impact on the EU. Professor Masako Ikegamo, head of Center for Pacific Asia Studies, Stockholm University Coffee Environment and Development Climate, Urbanization and Sustainable Development. Karl Halling - responsible for the China Programme, Stockholm Environment Institute, SEI Growth, Poverty and Democratization in India - Prof. Staffan Lindberg, head of Sasnet, network for South Asian Studies at Lunds University. Business and Trade Union Rights Radmon Sukhia, Senior Advisor SIBC, expert on Business with India. Evert Grahn, Keback AB, expert on Business with China på Hotell Statt Karl Olandersson quartet Summary Hosted by The Olof Palme International Center PM Seminar on Energy The Coal and Steel Union 50 years How do we secure resources for Europe? How does this effect Sweden? Energy as a factor for security policy Dr. Frank Umbach, Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Berlin Electricity power technique a Swedish opportunity of export Stig Göthe, Elkraftringen/Power circle Coffee How can small electricity trading companies survive and contribute to a healthy market? Tommy Karlsson, Södra Hallands Kraft Wind power a locally manageable means of reducing the greenhouse effect. Karl Eric Pedersen, Varberg Energi Debate on the energy situation in Europe Lena Ek (c), member of the European Parliament, Anders Wijkman (kd), member of the European Parliament, and Frank Umbach, Berlin Conference moderator: Rolf Gustavsson Hosted by the Municipality of entré 120 kr Arr: s jazzklubb

5 28 MARS Folkets röst i EU Parlamenten och EU-konstitutionen Norra station, aulan 9.00 Samling med kaffe 9.25 Välkommen Lars Olsson, kommunalråd i s kommun 9.30 Europaparlamentariker Olle Schmidt (fp), Eva Britt Svensson (v) och ledarskribent Barbro Hedvall, Dagens Nyheter Moderator: Annika Ström Melin Kommunernas möjligheter i Bryssel Har din kommun råd att inte vara aktiv i Bryssel? Elmire af Geijerstam, Sveriges Kommuner och Landsting, Brysselkontoret Hur kan vi använda oss av vårt Brysselkontor i utvecklingsarbetet? Sofie Gardestedt, Sydsam/South Sweden European Office Regioners och städers roll i den nya geografin Professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Wien och Bratislava som Twin-cities Infrastruktur, institutioner, arbetsmarknad och kultur. Theodora Chmelova, direktor Slovakiska Kulturinstitutet i Wien, f d ambassadör i Sverige, och Fil mag John Mukka, Wien. Malmö/Köpenhamn i Öresundsregionen Möjligheter och hot för integrationen. Var är vi idag? Malmö Stad i Europa, Lise Lykk, Center Director TCM, Copenhagen Business School, Kommunalråd Kent Andersson, Malmö Stad Nordöstra Skånes möjligheter Hur kan en framgångsrik strategi formeras? Gynnas utvecklingen av en stark integration i Öresund? Några konkreta förslag. FD Anders Wigren, WSP Analys & Strategi, professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan Jönköping Summering och avslutning Kjell Albin Abrahamson Arr: Region Skåne Kommunalt strategiskt EU-arbete. Ola Nord, City of Malmö, EU-office, Bryssel Arr: Kommunförbundet Skåne/Projekt EU-kompetens Skåne, Växtkraft Mål-3 Gränsregionernas betydelse ritar om den ekonomiska kartan Norra station, aulan Öresundsregionen är unikt genom närheten mellan Köpenhamn och Malmö. I princip råder dock samma unika förhållande mellan Wien och Bratislava som dessutom båda är huvudstäder. Genom utvidgningen av EU har geografin för Wien och Bratislava förändrats och närheten har skapat nya förutsättningar. Seminariet presenterar och jämför dessa två stadsregioner och visar på vilka möjligheter de har i en europeisk miljö. Seminariet kommer också att diskutera nordöstra Skånes möjligheter och tankar om hur en framgångsrik strategi kan formuleras för hur denna del av Skåne gynnas av en stark integration i Öresund. Moderator: Kjell Albin Abrahamson Välkommen Regionråd Pia Kinhult March 28 Peoples voice in the EU The parliaments and the EU constitution 9.00 Coffee 9.25 Welcome Lars Olsson, Municipal commissioner in 9.30 Members of the European Parliament Olle Schmidt (fp), Eva Britt Svensson (v) and journalist Barbro Hedvall, Dagens Nyheter. Conference moderator: Annika Ström Melin The Possibilities of Municipalities in Brussels Can your municipality afford not to be active in Brussels? Elmire af Geijerstam, The Swedish Association of Local Authorities and Regions, The Brussels Office How can we make use of our Brussels Office in the developmental process? Sofie Gardestedt, Sydsam/South Sweden European Office Municipality Strategies towards the EU. Ola Nord, City of Malmö, EU-office, Brussels Hosted by Kommunförbundet Skåne PM Importance of bordering regions The economic and political map of Europe is redrawn The short distance between Copenhagen and Malmö makes the Öresund Region unique. However, the cities of Vienna and Bratislava have a similar situation, and both of these are national capitals. Through the enlargement of the EU, both geography and prerequisites for Vienna and Bratislava have changed. At the seminar, we will learn about this situation, how the two big city regions can be compared, and their possibilities in a European environment. Furthermore, there will be a discussion about the possibilities of Northeast Skåne and a strategy for how this part of Skåne can gain from a strong integration of the Öresund Region. Conference moderator: Kjell Albin Abrahamson Welcome Regional Commissioner Pia Kinhult The new economic geography the role of regions and cities Professor Åke E Andersson Jönköping International Business School The twin-cities of Vienna and Bratislava Infrastructure, institutions, labour market and culture. Theodora Chmelova, the director of the Slovak Institute in Vienna and former ambassador in Sweden and MA John Mukka, Vienna The Öresund Region of Malmö and Copenhagen How far is integration today; where do we find threats and possibilities? The work of the City of Malmö in Eurocities Lise Lykk, Center Director TCM, Copenhagen Business School. Municipal commissioner Kent Andersson, City of Malmö The possibilities for Northeast Skåne What are the advantages here, and what kind of strategy is needed? Is the development for Northeast Skåne promoted through the integration of the Öresund Region? PhD Mr Anders Wigren, WSP Analys & Strategi Professor Åke E Andersson Jönköping International Business School Summary and closure Kjell Albin Abrahamson Hosted by Region Skåne

6 29 MARS EU 50 år Röda salongen, Kulturhus 9.30 Samling med kaffe 9.55 Välkommen Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun En rapport från det Europeiska medborgarrådet mars i Karlstad Pernilla Baralt, Global Utmaning, Stockholm, Anders Henriksson, chef Europeiska kommissionens representation i Sverige Svensk EU-opinion - färre EU-kritiker, fler EU-kramare Professor Sören Holmberg, Göteborgs universitet Hur ska det sekulariserade Europa reagera mot de fundamentalistiska strömningarna i och utanför Europa? KG Hammar, f d ärkebiskop, Gunnar Hökmark (m) och Åsa Westlund (s), Europaparlamentariker, Christer Sturmark, ordf. Humanistförbundet, Kjell Albin Abrahamson, Sveriges Radios korrespondent i Warszawa Den svenska regeringens EU-politik Inriktning och prioriteringar. Cecilia Malmström, EU-minister Moderator: Rolf Gustavsson March 29 EU - 50 years 9.30 Coffee 9.55 Welcome Bo-Anders Thornberg, Municipal commissioner and chairman of the municipal executive committee in A report from European Citizens Consultations 24/25 March in Karlstad Pernilla Baralt, Global Utmaning, Stockholm Anders Henriksson, head of the Representation of the European Commission in Sweden Swedish EU-opinion - fewer EU-critics, more EU-supporters Professor Sören Holmberg, Göteborg University Foto: Pawel Flato How should a secularized Europe respond to fundamentalism in and outside Europe? KG Hammar, former Archbishop, Gunnar Hökmark (m) and Åsa Westlund (s), Members of the European Parliament, Christer Sturmark, Humanistförbundet, Kjell Albin Abrahamson, Swedish Radio correspondent in Warsaw The Swedish Governments EU policy - position and priorities, Cecilia Malmström, Minister for EU Affairs, Prime Minister's Office in the Swedish Government Conference moderator: Rolf Gustavsson ANMÄLAN senast den 19 mars Europaforum är gratis och öppet för allmänheten. Föranmälan senast den 19 mars krävs dock eftersom antalet platser är begränsat. Seminarierna hålls på svenska. Anmälan görs genom e-post till direkt på hemsidan eller tel Uppge namn, organisation/titel, e-postadress samt vilka dagar anmälan avser. NORR Norra station - Glashuset Norra station - Aulan Kulturhus REGISTRATION last date March 19 Europaforum is free of charge and open for the general public. Last date for registration is March 19. The seminar language is Swedish. Registration address: or phone We need to know your name, organisation/title, address and which days you want to participate. Foto: Sven Persson Foto: Per Wallenius Foto/Arkitekt: Metro Arkitekter

7 Ett evenemang av s kommun i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Svenska institutet för europapolitiska studier och Svenskt Näringsliv. sedan 1957 Europaforum s huvudsponsor 2007 är Europaparlamentet. Europaforum Europeiska kommissionen Sieps Svenska institutet för europapolitiska studier Europaforum 2008 är planerat till 7-10 april. Välkommen!

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund

EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund Måndagens Debatt Monday s Debate Den 22 och 23 augusti höll Europaparlamentets Sverigekontor tillsammans med Europa Direkt

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Inbjudan. Europaforum Hässleholm 7-10 april. Tystnadens konspiration?

Inbjudan. Europaforum Hässleholm 7-10 april. Tystnadens konspiration? Inbjudan Invitation Europaforum 7-10 april 2008 Tystnadens konspiration? I en tid av börsoro och ekonomisk osäkerhet är det förvånansvärt att ingen diskuterar eurons roll. Enligt vissa bedömare har den

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Register för engagemang rörande Styrelsen för den Svenska avdelningen av Transparency International

Register för engagemang rörande Styrelsen för den Svenska avdelningen av Transparency International Ulla Andrén 2006-09-25 Inga Sekreterare, grupp 52, Svenska sektionen av Amnesty International liknande där ledamoten har mer än 5% av sina totala tillgångar Inga Inga Enhetschef, Sida nära anhörigs förhållanden

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Skarp kritik av Lissabonstrategin från Europas regioner och städer

Skarp kritik av Lissabonstrategin från Europas regioner och städer http://www.stockholmregion.org/website1/1.0.1.0/364/1/index.php?item=art_arts1/2490&group=art_art_grp-s1/130 Skarp kritik av Lissabonstrategin från Europas regioner och städer 2009-10-06 I dagarna lanserades

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency 27 november kl. 9.00-15.30, Folkets hus, Stockholm Fördjupningsseminarium 1 Styrmedel för framtidens energisystem Ett heldagsseminarium som syftar till att fördjupa problemställningar som framkommit under

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt

Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt Foto Anders Björklund Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt 15-16 augusti 2011 Foto Anders Björklund Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt Under Björnsymposium 2011 viker vi 2 dagar för senaste nytt inom

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete. Henrik Wingfors Svensk Energi

Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete. Henrik Wingfors Svensk Energi Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete Henrik Wingfors Svensk Energi Svensk Energi Elnätsföretag, elhandelsföretag och elproducenter. Cirka 350 medlemsföretag i cirka 175 koncerner. Ökad samverkan med

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014 DET GEMENSAMMA Sommarakademi på Lunds universitet 28 31 juli 2014 Det Gemensamma Citizen participation is presented as contacting leaders, organizing interest groups and parties, voting. That citizens

Läs mer

EuropaforumHässleholm

EuropaforumHässleholm EuropaforumHässleholm 11-14 maj2009 Välkommen att diskutera aktuella europafrågor med politiker, forskare och näringslivsföreträdare. Your opportunity to meet politicians, researchers and representatives

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

31 maj 1 juni Städer som motorer för regional utveckling hur påverkas regionens kommuner?

31 maj 1 juni Städer som motorer för regional utveckling hur påverkas regionens kommuner? VÄLKOMMEN TILL SUNDSVALL 31 maj 1 juni Städer som motorer för regional utveckling hur påverkas regionens kommuner? Ett samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim Plats: Hotell Södra

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Technology Management. Project Course TMAN40. Introduc:on Charlo>a Johnsson

Technology Management. Project Course TMAN40. Introduc:on Charlo>a Johnsson Technology Management Project Course TMAN40 Introduc:on Charlo>a Johnsson Email: charlo>a.johnsson@control.lth.se 1 Descrip(on The Project course in Technology Management (ptm) makes it possible to work

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

nationell mötesplats för regionfrågan

nationell mötesplats för regionfrågan PÅ VÄG MOT Regioner 2015 nationell mötesplats för regionfrågan Regionfrågan lever. Från årsskiftet finns fyra folkvalda regioner med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I slutet av

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Programområdena 2011 och framåt

Programområdena 2011 och framåt Programområdena 2011 och framåt Global Utmanings verksamhet är sedan 2010 organiserad i fem programområden: 1 Klimatpolitik 2 Ekonomi 3 Migration 4 Global Governance 5 Hållbara städer Det finns många intressanta

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer