Inbjudan. Invitation Europaforum Hässleholm MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan. Invitation Europaforum Hässleholm 26-29 MARS"

Transkript

1 Inbjudan Invitation Europaforum MARS 2007 Var med och diskutera aktuella europafrågor med politiker, forskare och näringslivsföreträdare. Your opportunity to meet politicians, researchers and representatives from the business world in a discussion on current European issues.

2 EU 50 år Europa sökte efter Andra världskriget en modell för att kunna existera i fred. Man kom fram till att fred och välfärd bara kan uppnås genom gemensamma ansträngningar. Europas mångfald av kulturer har åstadkommit en fantastisk utveckling, men denna mångfald kan i sig vara en dödlig fara om utvecklingen fokuserar på skillnader och inte på ett gemensamt mål. Spänningen mellan individen och det gemensamma är en av hörnstenarna i människans utveckling och EU är en garant för att båda kan förenas. Europaforum är en plattform där denna spänning diskuteras och därigenom kan den europeiska tanken utvecklas vidare. Med anledning av EU:s 50-årsfirande har vi ett nära samarbete med Europaparlamentet som gjort det möjligt att utveckla Europaforum ytterligare. Varmt välkomna! Foto: Ester Sorri Annika Ström Melin Europajournalist Kjell Albin Abrahamson Sveriges Radios korrespondent i Warszawa Annika Ström Melin, Kjell Albin Abrahamson och Rolf Gustavsson är årligen återkommande moderatorer vid Europaforum. Europaforum är på väg att bli EU-politikens Almedalen. EU-politik är en lång, spännande och långtifrån lättolkad resa. Europaforum är ett perfekt tankställe. Europaforum s rådgivande organ består av: Reiner Buchegger Univ. Prof. Dr., Wien Björn Kjellström Europaparlamentets informationskontor i Sverige Anders Henriksson Europeiska kommissionens representation i Sverige Jörgen Hettne Sieps Karl Erik Olsson f d EU-parlamentariker, Carl-Erik Holmqvist Svenskt Näringsliv Bert-Arne Skogh Företagare, Båstad Pontus Tallberg Region Skåne Hans Åke Persson Prof. Roskilde Universitet Lorenz Pucher Chef för Europaforum Foto: Sven Persson Rolf Gustavsson Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel I utvecklas traditionen från Mitteleuropa. Här bryts idéerna precis som mitt i Europa. Europaforum

3 PROGRAM Europaforum För senast uppdaterat program och mer information se Kaffe Debatt om europaforskningens framtid Inledande anförande av Magnus Jerneck, Per Cramér och Lars Oxelheim. Arr: s kommun i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier, Lunds universitet och högskolorna i Halmstad, Malmö och Kristianstad 26 MARS Europaforskarnas dag Norra station, Glashuset Kaffe och registrering Välkommen Lars Olsson, kommunalråd i s kommun srapporten Professor Lars Jonung och lektor Jonas Vlachos presenterar rapporten The euro - what is in it for me? An economic analysis of the Swedish euro referendum of 2003 som ges ut av Sieps. Lars Olsson, kommunalråd i s kommun Välkomsttalare måndag, onsdag Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun Välkomsttalare tisdag, torsdag Foto: Sven Persson Lunch Europaforskningens historia i korta drag Professor Bo Stråth, European University Institute, Florens Presentation av aktuell europaforskning Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi Lars Oxelheim Nätverket för Europarättsforskning Lars Pehrson och Joakim Nergelius Svenska Nätverket för Europaforskning Statsvetenskap Stefan Höjelid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Per Cramér Centrum Europaforskning vid Lunds universitet Barbara Törnquist och Magnus Jerneck Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) Jörgen Hettne Malmö Högskola Inge Eriksson Högskolan Kristianstad Magnus Thelaus Högskolan i Halmstad Anders Mellbourn March 26 European Research Coffee and registration Welcome Lars Olsson, Municipal commissioner in The report Presentation of the report The euro - what is in it for me? An economic analysis of the Swedish euro referendum of 2003 by Professor Lars Jonung and Assistant Professor Jonas Vlachos, published by The Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps) Lunch European research a historical retrospect Professor Bo Stråth, European University Institute, Florence Presentation of current European research Swedish Network for European Studies in Economics and Business Lars Oxelheim The Swedish Network for European Legal Studies Lars Pehrson and Joakim Nergelius Swedish Network for European Studies in Political Science Stefan Höjelid Centre for European Research, Göteborg University Per Cramér Centre for European Studies, Lund University Barbara Törnquist and Magnus Jerneck Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps) Jörgen Hettne Malmö University Inge Eriksson Kristianstad University Magnus Thelaus Halmstad University Anders Mellbourn Coffee Debate on the Future of European Research Opening speeches by Magnus Jerneck, Per Cramér and Lars Oxelheim Hosted by the Municipality of, Swedish Institute for European Policy Studies and the Universities in Lund, Halmstad, Malmö and Kristianstad

4 9.00 Samling med kaffe 9.25 Välkommen Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun 9.30 EU i relation till Kina och Indien, Hillevi Larsson (s), riksdagsledamot Utmaningen Kina ur EU- och Sverigeperspektiv, Börje Ljunggren, ambassadör, Harald Fält, ambassadör, f d statssekreterare Utmaningen Indien ur EU- och Sverigeperspektiv Kina och Indien - energi, säkerhetspolitik och inverkan på EU, professor Masako Ikegamo, chef för Center for Pacific Asia Studies, Stockholms universitet Kaffe 27 MARS EU och Kina/Indien Norra station, aulan Miljö och utveckling Klimat, urbanisering och hållbar utveckling, Karl Halling, ansvarig för Kinaprogrammet, Stockholm Environment Institute, SEI Tillväxt, fattigdom och demokratisering i Indien, professor Staffan Lindberg, föreståndare för Sasnet, Nätverket för Sydasienstudier, Lunds universitet Affärer och fackliga rättigheter Radmon Sukhia, expert på affärer med Indien Evert Grahn, vd Keback AB, expert på affärer med Kina Avslutning Arr: Olof Palmes Internationella Center Energiseminarium Kol- och stålunionen - 50 år. Hur säkrar vi resurser för Europa? Hur påverkar detta Sverige? Norra station, Glashuset Energi som en säkerhetspolitisk faktor Dr. Frank Umbach, Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Berlin Elkraftteknik - en svensk exportmöjlighet, Stig Göthe, vd Elkraftringen/Power circle Kaffe Hur kan små elhandelsbolag överleva och bidra till en sund marknad? Tommy Karlsson, vd Södra Hallands Kraft Vindkraft - en lokalt genomförbar åtgärd för reduktion av växthuseffekten. Karl Eric Pedersen, vd Varberg Energi Debatt om Europas energisituation Lena Ek (c), Europaparlamentariker, Anders Wijkman (kd), Europaparlamentariker, och Frank Umbach, Berlin Arr: s kommun Moderator: Rolf Gustavsson Jazzkväll March 27 EU and China/India 9.00 Coffee 9.25 Welcome Bo-Anders Thornberg, Municipal commissioner and chairman of the municipal executive committee in 9.30 The EU in relation to China and India Hillevi Larsson (s), member of the Swedish Parliament China - the challenge - from an EU and Swedish Perspective. Börje Ljunggren, ambassador, Harald Fält, ambassador India - the challenge - from an EU and Swedish Perspective. China and India - Energy, Security Policy and Impact on the EU. Professor Masako Ikegamo, head of Center for Pacific Asia Studies, Stockholm University Coffee Environment and Development Climate, Urbanization and Sustainable Development. Karl Halling - responsible for the China Programme, Stockholm Environment Institute, SEI Growth, Poverty and Democratization in India - Prof. Staffan Lindberg, head of Sasnet, network for South Asian Studies at Lunds University. Business and Trade Union Rights Radmon Sukhia, Senior Advisor SIBC, expert on Business with India. Evert Grahn, Keback AB, expert on Business with China på Hotell Statt Karl Olandersson quartet Summary Hosted by The Olof Palme International Center PM Seminar on Energy The Coal and Steel Union 50 years How do we secure resources for Europe? How does this effect Sweden? Energy as a factor for security policy Dr. Frank Umbach, Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Berlin Electricity power technique a Swedish opportunity of export Stig Göthe, Elkraftringen/Power circle Coffee How can small electricity trading companies survive and contribute to a healthy market? Tommy Karlsson, Södra Hallands Kraft Wind power a locally manageable means of reducing the greenhouse effect. Karl Eric Pedersen, Varberg Energi Debate on the energy situation in Europe Lena Ek (c), member of the European Parliament, Anders Wijkman (kd), member of the European Parliament, and Frank Umbach, Berlin Conference moderator: Rolf Gustavsson Hosted by the Municipality of entré 120 kr Arr: s jazzklubb

5 28 MARS Folkets röst i EU Parlamenten och EU-konstitutionen Norra station, aulan 9.00 Samling med kaffe 9.25 Välkommen Lars Olsson, kommunalråd i s kommun 9.30 Europaparlamentariker Olle Schmidt (fp), Eva Britt Svensson (v) och ledarskribent Barbro Hedvall, Dagens Nyheter Moderator: Annika Ström Melin Kommunernas möjligheter i Bryssel Har din kommun råd att inte vara aktiv i Bryssel? Elmire af Geijerstam, Sveriges Kommuner och Landsting, Brysselkontoret Hur kan vi använda oss av vårt Brysselkontor i utvecklingsarbetet? Sofie Gardestedt, Sydsam/South Sweden European Office Regioners och städers roll i den nya geografin Professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Wien och Bratislava som Twin-cities Infrastruktur, institutioner, arbetsmarknad och kultur. Theodora Chmelova, direktor Slovakiska Kulturinstitutet i Wien, f d ambassadör i Sverige, och Fil mag John Mukka, Wien. Malmö/Köpenhamn i Öresundsregionen Möjligheter och hot för integrationen. Var är vi idag? Malmö Stad i Europa, Lise Lykk, Center Director TCM, Copenhagen Business School, Kommunalråd Kent Andersson, Malmö Stad Nordöstra Skånes möjligheter Hur kan en framgångsrik strategi formeras? Gynnas utvecklingen av en stark integration i Öresund? Några konkreta förslag. FD Anders Wigren, WSP Analys & Strategi, professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan Jönköping Summering och avslutning Kjell Albin Abrahamson Arr: Region Skåne Kommunalt strategiskt EU-arbete. Ola Nord, City of Malmö, EU-office, Bryssel Arr: Kommunförbundet Skåne/Projekt EU-kompetens Skåne, Växtkraft Mål-3 Gränsregionernas betydelse ritar om den ekonomiska kartan Norra station, aulan Öresundsregionen är unikt genom närheten mellan Köpenhamn och Malmö. I princip råder dock samma unika förhållande mellan Wien och Bratislava som dessutom båda är huvudstäder. Genom utvidgningen av EU har geografin för Wien och Bratislava förändrats och närheten har skapat nya förutsättningar. Seminariet presenterar och jämför dessa två stadsregioner och visar på vilka möjligheter de har i en europeisk miljö. Seminariet kommer också att diskutera nordöstra Skånes möjligheter och tankar om hur en framgångsrik strategi kan formuleras för hur denna del av Skåne gynnas av en stark integration i Öresund. Moderator: Kjell Albin Abrahamson Välkommen Regionråd Pia Kinhult March 28 Peoples voice in the EU The parliaments and the EU constitution 9.00 Coffee 9.25 Welcome Lars Olsson, Municipal commissioner in 9.30 Members of the European Parliament Olle Schmidt (fp), Eva Britt Svensson (v) and journalist Barbro Hedvall, Dagens Nyheter. Conference moderator: Annika Ström Melin The Possibilities of Municipalities in Brussels Can your municipality afford not to be active in Brussels? Elmire af Geijerstam, The Swedish Association of Local Authorities and Regions, The Brussels Office How can we make use of our Brussels Office in the developmental process? Sofie Gardestedt, Sydsam/South Sweden European Office Municipality Strategies towards the EU. Ola Nord, City of Malmö, EU-office, Brussels Hosted by Kommunförbundet Skåne PM Importance of bordering regions The economic and political map of Europe is redrawn The short distance between Copenhagen and Malmö makes the Öresund Region unique. However, the cities of Vienna and Bratislava have a similar situation, and both of these are national capitals. Through the enlargement of the EU, both geography and prerequisites for Vienna and Bratislava have changed. At the seminar, we will learn about this situation, how the two big city regions can be compared, and their possibilities in a European environment. Furthermore, there will be a discussion about the possibilities of Northeast Skåne and a strategy for how this part of Skåne can gain from a strong integration of the Öresund Region. Conference moderator: Kjell Albin Abrahamson Welcome Regional Commissioner Pia Kinhult The new economic geography the role of regions and cities Professor Åke E Andersson Jönköping International Business School The twin-cities of Vienna and Bratislava Infrastructure, institutions, labour market and culture. Theodora Chmelova, the director of the Slovak Institute in Vienna and former ambassador in Sweden and MA John Mukka, Vienna The Öresund Region of Malmö and Copenhagen How far is integration today; where do we find threats and possibilities? The work of the City of Malmö in Eurocities Lise Lykk, Center Director TCM, Copenhagen Business School. Municipal commissioner Kent Andersson, City of Malmö The possibilities for Northeast Skåne What are the advantages here, and what kind of strategy is needed? Is the development for Northeast Skåne promoted through the integration of the Öresund Region? PhD Mr Anders Wigren, WSP Analys & Strategi Professor Åke E Andersson Jönköping International Business School Summary and closure Kjell Albin Abrahamson Hosted by Region Skåne

6 29 MARS EU 50 år Röda salongen, Kulturhus 9.30 Samling med kaffe 9.55 Välkommen Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun En rapport från det Europeiska medborgarrådet mars i Karlstad Pernilla Baralt, Global Utmaning, Stockholm, Anders Henriksson, chef Europeiska kommissionens representation i Sverige Svensk EU-opinion - färre EU-kritiker, fler EU-kramare Professor Sören Holmberg, Göteborgs universitet Hur ska det sekulariserade Europa reagera mot de fundamentalistiska strömningarna i och utanför Europa? KG Hammar, f d ärkebiskop, Gunnar Hökmark (m) och Åsa Westlund (s), Europaparlamentariker, Christer Sturmark, ordf. Humanistförbundet, Kjell Albin Abrahamson, Sveriges Radios korrespondent i Warszawa Den svenska regeringens EU-politik Inriktning och prioriteringar. Cecilia Malmström, EU-minister Moderator: Rolf Gustavsson March 29 EU - 50 years 9.30 Coffee 9.55 Welcome Bo-Anders Thornberg, Municipal commissioner and chairman of the municipal executive committee in A report from European Citizens Consultations 24/25 March in Karlstad Pernilla Baralt, Global Utmaning, Stockholm Anders Henriksson, head of the Representation of the European Commission in Sweden Swedish EU-opinion - fewer EU-critics, more EU-supporters Professor Sören Holmberg, Göteborg University Foto: Pawel Flato How should a secularized Europe respond to fundamentalism in and outside Europe? KG Hammar, former Archbishop, Gunnar Hökmark (m) and Åsa Westlund (s), Members of the European Parliament, Christer Sturmark, Humanistförbundet, Kjell Albin Abrahamson, Swedish Radio correspondent in Warsaw The Swedish Governments EU policy - position and priorities, Cecilia Malmström, Minister for EU Affairs, Prime Minister's Office in the Swedish Government Conference moderator: Rolf Gustavsson ANMÄLAN senast den 19 mars Europaforum är gratis och öppet för allmänheten. Föranmälan senast den 19 mars krävs dock eftersom antalet platser är begränsat. Seminarierna hålls på svenska. Anmälan görs genom e-post till direkt på hemsidan eller tel Uppge namn, organisation/titel, e-postadress samt vilka dagar anmälan avser. NORR Norra station - Glashuset Norra station - Aulan Kulturhus REGISTRATION last date March 19 Europaforum is free of charge and open for the general public. Last date for registration is March 19. The seminar language is Swedish. Registration address: or phone We need to know your name, organisation/title, address and which days you want to participate. Foto: Sven Persson Foto: Per Wallenius Foto/Arkitekt: Metro Arkitekter

7 Ett evenemang av s kommun i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Svenska institutet för europapolitiska studier och Svenskt Näringsliv. sedan 1957 Europaforum s huvudsponsor 2007 är Europaparlamentet. Europaforum Europeiska kommissionen Sieps Svenska institutet för europapolitiska studier Europaforum 2008 är planerat till 7-10 april. Välkommen!

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Program 09.00-09.15 Välkommen Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH Carsten Nøkleby, SESAM-World 09.15-10.00 IT Security

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015.

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. 29 juni 2 juli 2015 Måndag 29/6: 10:00 10:45 Seminarium, del 1: Ryssland kan vi samarbeta? 11.00 11.45 Seminarium, del 2: Ryssland hur kan vi samarbeta?

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Energisamverkans projekt

Energisamverkans projekt 2013-06-12 Energisamverkans projekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 7 Bilagor... 8 Program 2013-06-05... 8 2 Inledning Detta arbete har skett i samband med energisamverkansprojektet

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

www.hassleholm.se Europaforum HÄSSLEHOLM 2014 23-27 mars www.eu-forum.se

www.hassleholm.se Europaforum HÄSSLEHOLM 2014 23-27 mars www.eu-forum.se www.hassleholm.se Europaforum HÄSSLEHOLM 2014 23-27 mars www.eu-forum.se 2 Europaforum Hässleholm 2014 Välkommen till Europaforum Hässleholm 2014 - Vägval Europa Om små länder ska få inflytande i Europapolitiken

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Skånes Energiting 2007

Skånes Energiting 2007 Skånes Energiting 2007 Tid: 19 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Skånes Energiting är en mötesplats för energi- och miljöintresserade med spännande utbyte av idéer och åsikter.

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Stockholm 2015-05-04

Stockholm 2015-05-04 Stockholm 2015-05-04 Inledning Civilutskottet beslutade den 25 november 2014 att göra en resa till Haag, Nederländerna, den 19-21 april 2015. Syftet med resan har av utskottet fastställts enligt följande

Läs mer

Välkomna *ll frukostmöte!

Välkomna *ll frukostmöte! Välkomna *ll frukostmöte! Dagens agenda 5 mars 07:30 Välkommen *ll Automa*on Center frukosten står framdukad! 07:40 Nyheter inom Automa*on Region Helena Jerregård Processledare 07:45 Spaces for innova*on

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot Underlag till dagordningspunkt 3 Expertgruppen För Biståndsanalys UD 2013:01 Protokoll 2014-01-19 Expertgruppens möte Tisdagen den 16 december, kl. 08:30-11:30 Karlavägen 102, sammanträdesrum: Amiralen,

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer