Inbjudan. Invitation Europaforum Hässleholm MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan. Invitation Europaforum Hässleholm 26-29 MARS"

Transkript

1 Inbjudan Invitation Europaforum MARS 2007 Var med och diskutera aktuella europafrågor med politiker, forskare och näringslivsföreträdare. Your opportunity to meet politicians, researchers and representatives from the business world in a discussion on current European issues.

2 EU 50 år Europa sökte efter Andra världskriget en modell för att kunna existera i fred. Man kom fram till att fred och välfärd bara kan uppnås genom gemensamma ansträngningar. Europas mångfald av kulturer har åstadkommit en fantastisk utveckling, men denna mångfald kan i sig vara en dödlig fara om utvecklingen fokuserar på skillnader och inte på ett gemensamt mål. Spänningen mellan individen och det gemensamma är en av hörnstenarna i människans utveckling och EU är en garant för att båda kan förenas. Europaforum är en plattform där denna spänning diskuteras och därigenom kan den europeiska tanken utvecklas vidare. Med anledning av EU:s 50-årsfirande har vi ett nära samarbete med Europaparlamentet som gjort det möjligt att utveckla Europaforum ytterligare. Varmt välkomna! Foto: Ester Sorri Annika Ström Melin Europajournalist Kjell Albin Abrahamson Sveriges Radios korrespondent i Warszawa Annika Ström Melin, Kjell Albin Abrahamson och Rolf Gustavsson är årligen återkommande moderatorer vid Europaforum. Europaforum är på väg att bli EU-politikens Almedalen. EU-politik är en lång, spännande och långtifrån lättolkad resa. Europaforum är ett perfekt tankställe. Europaforum s rådgivande organ består av: Reiner Buchegger Univ. Prof. Dr., Wien Björn Kjellström Europaparlamentets informationskontor i Sverige Anders Henriksson Europeiska kommissionens representation i Sverige Jörgen Hettne Sieps Karl Erik Olsson f d EU-parlamentariker, Carl-Erik Holmqvist Svenskt Näringsliv Bert-Arne Skogh Företagare, Båstad Pontus Tallberg Region Skåne Hans Åke Persson Prof. Roskilde Universitet Lorenz Pucher Chef för Europaforum Foto: Sven Persson Rolf Gustavsson Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel I utvecklas traditionen från Mitteleuropa. Här bryts idéerna precis som mitt i Europa. Europaforum

3 PROGRAM Europaforum För senast uppdaterat program och mer information se Kaffe Debatt om europaforskningens framtid Inledande anförande av Magnus Jerneck, Per Cramér och Lars Oxelheim. Arr: s kommun i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier, Lunds universitet och högskolorna i Halmstad, Malmö och Kristianstad 26 MARS Europaforskarnas dag Norra station, Glashuset Kaffe och registrering Välkommen Lars Olsson, kommunalråd i s kommun srapporten Professor Lars Jonung och lektor Jonas Vlachos presenterar rapporten The euro - what is in it for me? An economic analysis of the Swedish euro referendum of 2003 som ges ut av Sieps. Lars Olsson, kommunalråd i s kommun Välkomsttalare måndag, onsdag Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun Välkomsttalare tisdag, torsdag Foto: Sven Persson Lunch Europaforskningens historia i korta drag Professor Bo Stråth, European University Institute, Florens Presentation av aktuell europaforskning Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi Lars Oxelheim Nätverket för Europarättsforskning Lars Pehrson och Joakim Nergelius Svenska Nätverket för Europaforskning Statsvetenskap Stefan Höjelid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Per Cramér Centrum Europaforskning vid Lunds universitet Barbara Törnquist och Magnus Jerneck Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) Jörgen Hettne Malmö Högskola Inge Eriksson Högskolan Kristianstad Magnus Thelaus Högskolan i Halmstad Anders Mellbourn March 26 European Research Coffee and registration Welcome Lars Olsson, Municipal commissioner in The report Presentation of the report The euro - what is in it for me? An economic analysis of the Swedish euro referendum of 2003 by Professor Lars Jonung and Assistant Professor Jonas Vlachos, published by The Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps) Lunch European research a historical retrospect Professor Bo Stråth, European University Institute, Florence Presentation of current European research Swedish Network for European Studies in Economics and Business Lars Oxelheim The Swedish Network for European Legal Studies Lars Pehrson and Joakim Nergelius Swedish Network for European Studies in Political Science Stefan Höjelid Centre for European Research, Göteborg University Per Cramér Centre for European Studies, Lund University Barbara Törnquist and Magnus Jerneck Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps) Jörgen Hettne Malmö University Inge Eriksson Kristianstad University Magnus Thelaus Halmstad University Anders Mellbourn Coffee Debate on the Future of European Research Opening speeches by Magnus Jerneck, Per Cramér and Lars Oxelheim Hosted by the Municipality of, Swedish Institute for European Policy Studies and the Universities in Lund, Halmstad, Malmö and Kristianstad

4 9.00 Samling med kaffe 9.25 Välkommen Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun 9.30 EU i relation till Kina och Indien, Hillevi Larsson (s), riksdagsledamot Utmaningen Kina ur EU- och Sverigeperspektiv, Börje Ljunggren, ambassadör, Harald Fält, ambassadör, f d statssekreterare Utmaningen Indien ur EU- och Sverigeperspektiv Kina och Indien - energi, säkerhetspolitik och inverkan på EU, professor Masako Ikegamo, chef för Center for Pacific Asia Studies, Stockholms universitet Kaffe 27 MARS EU och Kina/Indien Norra station, aulan Miljö och utveckling Klimat, urbanisering och hållbar utveckling, Karl Halling, ansvarig för Kinaprogrammet, Stockholm Environment Institute, SEI Tillväxt, fattigdom och demokratisering i Indien, professor Staffan Lindberg, föreståndare för Sasnet, Nätverket för Sydasienstudier, Lunds universitet Affärer och fackliga rättigheter Radmon Sukhia, expert på affärer med Indien Evert Grahn, vd Keback AB, expert på affärer med Kina Avslutning Arr: Olof Palmes Internationella Center Energiseminarium Kol- och stålunionen - 50 år. Hur säkrar vi resurser för Europa? Hur påverkar detta Sverige? Norra station, Glashuset Energi som en säkerhetspolitisk faktor Dr. Frank Umbach, Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Berlin Elkraftteknik - en svensk exportmöjlighet, Stig Göthe, vd Elkraftringen/Power circle Kaffe Hur kan små elhandelsbolag överleva och bidra till en sund marknad? Tommy Karlsson, vd Södra Hallands Kraft Vindkraft - en lokalt genomförbar åtgärd för reduktion av växthuseffekten. Karl Eric Pedersen, vd Varberg Energi Debatt om Europas energisituation Lena Ek (c), Europaparlamentariker, Anders Wijkman (kd), Europaparlamentariker, och Frank Umbach, Berlin Arr: s kommun Moderator: Rolf Gustavsson Jazzkväll March 27 EU and China/India 9.00 Coffee 9.25 Welcome Bo-Anders Thornberg, Municipal commissioner and chairman of the municipal executive committee in 9.30 The EU in relation to China and India Hillevi Larsson (s), member of the Swedish Parliament China - the challenge - from an EU and Swedish Perspective. Börje Ljunggren, ambassador, Harald Fält, ambassador India - the challenge - from an EU and Swedish Perspective. China and India - Energy, Security Policy and Impact on the EU. Professor Masako Ikegamo, head of Center for Pacific Asia Studies, Stockholm University Coffee Environment and Development Climate, Urbanization and Sustainable Development. Karl Halling - responsible for the China Programme, Stockholm Environment Institute, SEI Growth, Poverty and Democratization in India - Prof. Staffan Lindberg, head of Sasnet, network for South Asian Studies at Lunds University. Business and Trade Union Rights Radmon Sukhia, Senior Advisor SIBC, expert on Business with India. Evert Grahn, Keback AB, expert on Business with China på Hotell Statt Karl Olandersson quartet Summary Hosted by The Olof Palme International Center PM Seminar on Energy The Coal and Steel Union 50 years How do we secure resources for Europe? How does this effect Sweden? Energy as a factor for security policy Dr. Frank Umbach, Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Berlin Electricity power technique a Swedish opportunity of export Stig Göthe, Elkraftringen/Power circle Coffee How can small electricity trading companies survive and contribute to a healthy market? Tommy Karlsson, Södra Hallands Kraft Wind power a locally manageable means of reducing the greenhouse effect. Karl Eric Pedersen, Varberg Energi Debate on the energy situation in Europe Lena Ek (c), member of the European Parliament, Anders Wijkman (kd), member of the European Parliament, and Frank Umbach, Berlin Conference moderator: Rolf Gustavsson Hosted by the Municipality of entré 120 kr Arr: s jazzklubb

5 28 MARS Folkets röst i EU Parlamenten och EU-konstitutionen Norra station, aulan 9.00 Samling med kaffe 9.25 Välkommen Lars Olsson, kommunalråd i s kommun 9.30 Europaparlamentariker Olle Schmidt (fp), Eva Britt Svensson (v) och ledarskribent Barbro Hedvall, Dagens Nyheter Moderator: Annika Ström Melin Kommunernas möjligheter i Bryssel Har din kommun råd att inte vara aktiv i Bryssel? Elmire af Geijerstam, Sveriges Kommuner och Landsting, Brysselkontoret Hur kan vi använda oss av vårt Brysselkontor i utvecklingsarbetet? Sofie Gardestedt, Sydsam/South Sweden European Office Regioners och städers roll i den nya geografin Professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Wien och Bratislava som Twin-cities Infrastruktur, institutioner, arbetsmarknad och kultur. Theodora Chmelova, direktor Slovakiska Kulturinstitutet i Wien, f d ambassadör i Sverige, och Fil mag John Mukka, Wien. Malmö/Köpenhamn i Öresundsregionen Möjligheter och hot för integrationen. Var är vi idag? Malmö Stad i Europa, Lise Lykk, Center Director TCM, Copenhagen Business School, Kommunalråd Kent Andersson, Malmö Stad Nordöstra Skånes möjligheter Hur kan en framgångsrik strategi formeras? Gynnas utvecklingen av en stark integration i Öresund? Några konkreta förslag. FD Anders Wigren, WSP Analys & Strategi, professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan Jönköping Summering och avslutning Kjell Albin Abrahamson Arr: Region Skåne Kommunalt strategiskt EU-arbete. Ola Nord, City of Malmö, EU-office, Bryssel Arr: Kommunförbundet Skåne/Projekt EU-kompetens Skåne, Växtkraft Mål-3 Gränsregionernas betydelse ritar om den ekonomiska kartan Norra station, aulan Öresundsregionen är unikt genom närheten mellan Köpenhamn och Malmö. I princip råder dock samma unika förhållande mellan Wien och Bratislava som dessutom båda är huvudstäder. Genom utvidgningen av EU har geografin för Wien och Bratislava förändrats och närheten har skapat nya förutsättningar. Seminariet presenterar och jämför dessa två stadsregioner och visar på vilka möjligheter de har i en europeisk miljö. Seminariet kommer också att diskutera nordöstra Skånes möjligheter och tankar om hur en framgångsrik strategi kan formuleras för hur denna del av Skåne gynnas av en stark integration i Öresund. Moderator: Kjell Albin Abrahamson Välkommen Regionråd Pia Kinhult March 28 Peoples voice in the EU The parliaments and the EU constitution 9.00 Coffee 9.25 Welcome Lars Olsson, Municipal commissioner in 9.30 Members of the European Parliament Olle Schmidt (fp), Eva Britt Svensson (v) and journalist Barbro Hedvall, Dagens Nyheter. Conference moderator: Annika Ström Melin The Possibilities of Municipalities in Brussels Can your municipality afford not to be active in Brussels? Elmire af Geijerstam, The Swedish Association of Local Authorities and Regions, The Brussels Office How can we make use of our Brussels Office in the developmental process? Sofie Gardestedt, Sydsam/South Sweden European Office Municipality Strategies towards the EU. Ola Nord, City of Malmö, EU-office, Brussels Hosted by Kommunförbundet Skåne PM Importance of bordering regions The economic and political map of Europe is redrawn The short distance between Copenhagen and Malmö makes the Öresund Region unique. However, the cities of Vienna and Bratislava have a similar situation, and both of these are national capitals. Through the enlargement of the EU, both geography and prerequisites for Vienna and Bratislava have changed. At the seminar, we will learn about this situation, how the two big city regions can be compared, and their possibilities in a European environment. Furthermore, there will be a discussion about the possibilities of Northeast Skåne and a strategy for how this part of Skåne can gain from a strong integration of the Öresund Region. Conference moderator: Kjell Albin Abrahamson Welcome Regional Commissioner Pia Kinhult The new economic geography the role of regions and cities Professor Åke E Andersson Jönköping International Business School The twin-cities of Vienna and Bratislava Infrastructure, institutions, labour market and culture. Theodora Chmelova, the director of the Slovak Institute in Vienna and former ambassador in Sweden and MA John Mukka, Vienna The Öresund Region of Malmö and Copenhagen How far is integration today; where do we find threats and possibilities? The work of the City of Malmö in Eurocities Lise Lykk, Center Director TCM, Copenhagen Business School. Municipal commissioner Kent Andersson, City of Malmö The possibilities for Northeast Skåne What are the advantages here, and what kind of strategy is needed? Is the development for Northeast Skåne promoted through the integration of the Öresund Region? PhD Mr Anders Wigren, WSP Analys & Strategi Professor Åke E Andersson Jönköping International Business School Summary and closure Kjell Albin Abrahamson Hosted by Region Skåne

6 29 MARS EU 50 år Röda salongen, Kulturhus 9.30 Samling med kaffe 9.55 Välkommen Bo-Anders Thornberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i s kommun En rapport från det Europeiska medborgarrådet mars i Karlstad Pernilla Baralt, Global Utmaning, Stockholm, Anders Henriksson, chef Europeiska kommissionens representation i Sverige Svensk EU-opinion - färre EU-kritiker, fler EU-kramare Professor Sören Holmberg, Göteborgs universitet Hur ska det sekulariserade Europa reagera mot de fundamentalistiska strömningarna i och utanför Europa? KG Hammar, f d ärkebiskop, Gunnar Hökmark (m) och Åsa Westlund (s), Europaparlamentariker, Christer Sturmark, ordf. Humanistförbundet, Kjell Albin Abrahamson, Sveriges Radios korrespondent i Warszawa Den svenska regeringens EU-politik Inriktning och prioriteringar. Cecilia Malmström, EU-minister Moderator: Rolf Gustavsson March 29 EU - 50 years 9.30 Coffee 9.55 Welcome Bo-Anders Thornberg, Municipal commissioner and chairman of the municipal executive committee in A report from European Citizens Consultations 24/25 March in Karlstad Pernilla Baralt, Global Utmaning, Stockholm Anders Henriksson, head of the Representation of the European Commission in Sweden Swedish EU-opinion - fewer EU-critics, more EU-supporters Professor Sören Holmberg, Göteborg University Foto: Pawel Flato How should a secularized Europe respond to fundamentalism in and outside Europe? KG Hammar, former Archbishop, Gunnar Hökmark (m) and Åsa Westlund (s), Members of the European Parliament, Christer Sturmark, Humanistförbundet, Kjell Albin Abrahamson, Swedish Radio correspondent in Warsaw The Swedish Governments EU policy - position and priorities, Cecilia Malmström, Minister for EU Affairs, Prime Minister's Office in the Swedish Government Conference moderator: Rolf Gustavsson ANMÄLAN senast den 19 mars Europaforum är gratis och öppet för allmänheten. Föranmälan senast den 19 mars krävs dock eftersom antalet platser är begränsat. Seminarierna hålls på svenska. Anmälan görs genom e-post till direkt på hemsidan eller tel Uppge namn, organisation/titel, e-postadress samt vilka dagar anmälan avser. NORR Norra station - Glashuset Norra station - Aulan Kulturhus REGISTRATION last date March 19 Europaforum is free of charge and open for the general public. Last date for registration is March 19. The seminar language is Swedish. Registration address: or phone We need to know your name, organisation/title, address and which days you want to participate. Foto: Sven Persson Foto: Per Wallenius Foto/Arkitekt: Metro Arkitekter

7 Ett evenemang av s kommun i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Svenska institutet för europapolitiska studier och Svenskt Näringsliv. sedan 1957 Europaforum s huvudsponsor 2007 är Europaparlamentet. Europaforum Europeiska kommissionen Sieps Svenska institutet för europapolitiska studier Europaforum 2008 är planerat till 7-10 april. Välkommen!

3-4 september 2013, 7A Odenplan

3-4 september 2013, 7A Odenplan 3-4 september 2013, 7A Odenplan Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

09:00 10:00 Hälsosamma affärer - Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika?

09:00 10:00 Hälsosamma affärer - Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika? Program Måndag 1 juli 09:00 10:00 Hälsosamma affärer - Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika? Är det rätt att gå från bistånd till handel och har Sverige och svenska företag

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Välkommen till Sweden ICT Week

Välkommen till Sweden ICT Week DEN OFFICIELLA PROGRAMTIDNINGEN 12 17 SEPTEMBER STOCKHOLM www.swedenictweek.com KEYNOTE SPEAKERS TISDAG 13 SEPTEMBER THE ONLY WAY IS UP! Hans Blix: Terrorism och krig i en virtuell värld. Det är med stor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Energiseminarier Almedalsveckan 2015:

Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på

Läs mer

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser.

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. PROGRAM 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm 2 013 Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. För första gången samlas hela branschen till en unik konferens

Läs mer

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges?

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Hälsofrämjande på systemnivå Hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Program och

Läs mer

EU och pengarna. Märta Alsén

EU och pengarna. Märta Alsén EU och pengarna - en undersökning om hur den översiktliga planeringen i två svenska strategiska regioner påverkas av Europeiska regionala utvecklingsfonden Märta Alsén Fakulteten för naturresurser och

Läs mer

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop Energi mot fattigdom i tredje världen - Sammanfattning av workshop Report CEC 2007:4 Chalmers EnergiCentrum CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, september 2007 Energi mot fattigdom i tredje världen

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 Why Photonics is important for Sweden! PhotonicSweden möte maj 7 2014 2 PS årsstämma 3 Optik och Fotonik

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

upphovsrätt Internet fylls med talande teknik 10 år i rad Sveriges viktigaste Internetkonferens Så får man fungerande för ett digitalt samhälle

upphovsrätt Internet fylls med talande teknik 10 år i rad Sveriges viktigaste Internetkonferens Så får man fungerande för ett digitalt samhälle DETTA ÄR EN BILAGA FRÅN.SE Sveriges viktigaste Internetkonferens 3-5 november 2009 folkets hus stockholm 10 år i rad 3 dagar! 36 seminarier! 140 talare! Användarnas Internet Vem ansvarar för den personliga

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se

NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se ICOMOS SWEDEN Foto: Marie Klingspor Rotstein Great Zimbabwe National Monument NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL

Läs mer

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte

Läs mer

FRAMTIDEN? rustad inför. Malmö SVERIGE. Europas kommuner, landsting och regioner förbereder sig. Den 24:e kongressen i Malmö 22 24 april 2009

FRAMTIDEN? rustad inför. Malmö SVERIGE. Europas kommuner, landsting och regioner förbereder sig. Den 24:e kongressen i Malmö 22 24 april 2009 Malmö SVERIGE Den 24:e kongressen i Malmö 22 24 april 2009 Andra INBJUDAN www.ccre2009.se www.cemr2009.se www.rgre2009.se rustad inför FRAMTIDEN? Europas kommuner, landsting och regioner förbereder sig

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020 Landsbygdspolitik Innovation Välkommen till Samhällsutveckling Energi och miljö Infrastruktur Europapolitik Europaforum XVII Norra Sverige Vägval 2020 Välkomna Det är fantastiskt roligt att välkomna det

Läs mer

DEMOKRATIPASS DEMOCRACY PASSPORT. din guide till det aktiva medborgarskapet your guide to an active citizenship

DEMOKRATIPASS DEMOCRACY PASSPORT. din guide till det aktiva medborgarskapet your guide to an active citizenship DEMOKRATIPASS DEMOCRACY PASSPORT din guide till det aktiva medborgarskapet your guide to an active citizenship Om demokratipasset Halmstads demokratipass är en informationsbroschyr som ger vägledning till

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan PROGRAM 17 19 mars på Stockholmsmässan Om Position 2015 Position 2015 innovationer för samhällsbyggande är en kongress och en fackmässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik

Läs mer

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE INNEHÅLL

Läs mer