Bra arbetsklimat vid ÅA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra arbetsklimat vid ÅA"

Transkript

1

2 EN FRÅGA FÅR SVAR Miljöprogrammet Åbo Akademis styrelse godkände i november ett miljöprogram för ÅA:s interna fysiska miljöarbete. Vad innehåller miljöprogrammet, planeringschef Bengt Sandell? I miljöprogrammet kommer det fram hur ansvaret fördelas på fältet och vilka åtgärder vi i praktiken ska vidta för att följa vår miljöplan. Till exempel handlar det om att gå in för miljömedvetna inköp och spara elektricitet genom att släcka lampor och datorer som inte används. För att spara papper går vi över till att kopiera allt mera dubbelsidigt och att vartefter skrivarna förnyas skaffa sådana som skriver ut dubbelsidigt. Programmet handlar också om trafiklösningarna i akademikvarteren. Det har varit polemik då vi begränsat parkeringen genom att sätta upp bommar. Regeln har varit att man ska bo minst fem kilometer från arbetsplatsen eller ha speciella skäl för att få tillgång till en parkeringsplats. Vi har satt upp en bom vid den sista parkeringsplatsen vid Sibeliusmuseum, och nu ska vi se över reglerna då det gäller parkeringshallen vid Arken. Vi satsar på cykelparkeringen vid både Arken och det kommande ICT-huset. Också sorteringen av avfall har väckt mycket diskussion, eftersom det ibland hänt att den har gått till spillo. Det här beror mycket på hur städföretagen och staden tar hand om avfallet. Med problemavfallet från laboratorierna har vi det däremot bra ordnat, Ekokem tar hand om det och laboratorierna satsar på utbildning. En fråga är hur det syns utåt att vi är ett miljöuniversitet. HB 2 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Bra arbetsklimat vid ÅA Vainio: Det finns ändå saker att förbättra Arbetsklimatet vid Åbo Akademi är överlag bra. Närmare bestämt 3,7 på en skala från 0 till 5. Det visar de preliminära resultaten från den färska arbetsklimatundersökningen. 898 personer svarade på enkäten, vilket är 63 procent av hela personalen. Målsättningen var 60 procent, så personalchef Margita Vainio är nöjd. Undersökningen bekräftar att ÅA överlag är en bra arbetsplats. Det betyder inte att vi skall sopa problemen under mattan. De flesta, procent, är nöjda och tycker att de har bra och utmanande arbetsuppgifter och att arbetskamraterna är trevliga, men på en arbetsplats med knappt anställda är det klart att alla inte mår lika bra. Det finns saker och ting som kan utvecklas och förbättras, konstaterar Vainio. Syftet med arbetsklimatundersökningen var dels att skapa en helhetsbild av hur ÅA är som arbetsplats i dag och dels att få reda på hurdana förbättringar man skall satsa på. Ett problem som har kommit fram tydligt är att forskarna och Björkstrand ordförande i NUS assistenterna upplever otrygghet i sina anställningsförhållanden. Det är inte oväntat, för de har i allmänhet korta utnämningar och är unga människor med stressiga jobb. Det hör på sätt och vis till yrkets karaktär, men vi borde ändå sträva efter så långa anställningar som möjligt. Mer än bara några månader åt gången, hellre minst ett år, säger Vainio. Ser man på akademin som helhet så har det visat sig att något man är mindre nöjd med är ledarskapet och demokratin. Det handlar om det interna samarbetet och kommunikationen, samt stödet av förmännen och organiseringen av arbetet. Det här är inte överraskande, för det har skett många förändringar i arbetsmiljön och det händer mera hela tiden. Nu behövs mer än tidigare starkt ledarskap och klara och tydliga definitioner av verksamheten. De anställda vill kunna vara med och påverka de beslut som fattas, annars känner de ingen samhörighet med enheten. Nu fattas vissa beslut godtyckligt i en viss klick eller i högre organ. Vid Åbo Akademis rektor Gustav Björkstrand har valts till ordförande i Nordiska universitetssamarbetet (NUS) för åren Björkstrand tar över efter Christina Ullenius, som är rektor vid Karlstads universitet. Samtidigt som ordförande byts går generalsekreteraruppgiften, som nu innehas av Lars Ekholm, över till Tapio Markkanen vid Finlands rektorsråd. Ordförandeskapet cirkulerar mellan de nordiska länderna i två-årsperioder. Att Finland nu fi ck uppdraget sammanhänger med att det nordiska rektorsmötet hålls i Åbo Bäckström professor i tjänsteförhållande Docent Henrik Bäckström har utnämnts till professor i tjänsteförhållande i företagsekonomi, med inriktning på företagsledning och företagsutveckling. Utnämningen vid ESF gäller för tiden , men dock högst till dess att den hittills vakanta tjänsten besätts. Humanistiska fakulteten har fått en ny docent, det är FD Holger Weiss som av kansler utnämnts till docent i globalhistoria.

3 Arbetsklimatundersökningen ger underlag för diskussioner och jag kommer gärna till varje enhet för att diskutera, säger personalchef Margita Vainio. ÅA finns det enheter där klimatet är infekterat och kommunikationen inte fungerar. De som är mest nöjda med sina arbetsuppgifter och möjligheterna att påverka har visat sig vara undervisningspersonalen, forskarna och administratörerna. Professorerna däremot ligger under medeltalet. Många professorer upplever negativ stress och är missnöjda med att de har så många betungande arbetsuppgifter. Det här gäller inte alla, men vissa vill till exempel ha mera tid för forskning och arbeta mindre med administration. Så man kan fråga sig om vi borde tänka om och fördela arbetet på ett annat sätt. Ett viktigt resultat av undersökningen är en stor mängd sammanlagt 44 A4-sidor fritt formulerade kommentarer. De är väldigt värdefulla för de förklarar sånt som frågorna inte kommer åt. Vi har också fått mycket positiv respons, och de som svarar har förväntningar på att någonting görs och att undersökningen noggrant följs upp. Vissa ifrågasätter om den kommer att leda någon vart, men bland alla svar finns bara ett direkt negativt påhopp. Resultaten från undersökningen skall sammanställas noggrant, och sedan konsulteras expertis som kan ge råd om vad som bör göras. Det viktigaste är att det här ger underlag för diskussioner till exempel på personalmöten och såna skall vi ordna enhetsvis. Jag kommer gärna till varje enhet för att diskutera, säger Vainio. Många av de svarande var osäkra på anonymiteten i undersökningen. Vainio har förståelse för det, men påminner om att det inte är av intresse att veta exakt vem som har svarat vad. En annan sak som kritiserades var formuleringen av vissa frågor. Dessa problem kommer att beaktas då man ordnar nästa arbetsklimatundersökning. Vainio tror att en undersökning vartannat år skulle vara ett bra intervall. MICHAEL KARLSSON INNEHÅLL NR 17/2003 Bra arbetsklimat vid ÅA Vainio: Det finns ändå saker att förbättra... Lea Sistonen blev akademiprofessor Nu har hon tid att forska... Om att vara American Plus Etnicitet, identitet: rosett på ett paket... Hans sol har starka muskler Theodor Kallifatides på Kompetens Barnpedagogiken flyttar men blir det till Strengbergs eller Vasa?... MfÅA noterar... Disputationer Di Wei trivs i KTF:s laboratorium Första internationella magistern färdig... Nätkontakt helt utan kabel Trådlösa datanät för bärbara datorer... Veckans skribent: Ulla Achrén Informationen och samhällsansvaret... Personalspalten Intellektuellt kapital... Baksidan PF först, SVF sist till Kvarnen... Rekreation & motion... Annonser och kungörelser MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 3

4 Sistonen blev akademiprofessor ÅA:s professor i cell- och molekylärbiologi fick fin utnämning I början av november utnämnde Finlands Akademi tio nya akademiprofessorer, och en av dem är Lea Sistonen, professor i cell- och molekylärbiologi vid Åbo Akademi. Sistonen är redan sedan augusti formellt tjänstledig för att i ett år jobba som äldre forskare vid Finlands Akademi, och i augusti nästa år börjar hennes femårsperiod som akademiprofessor. Jag kan knappt tro att det är sant! Jag känner mig väldigt privilegierad, för det här betyder ju att Finlands Akademi verkligen tror på det jag gör och vill stöda det. Jag hade inte väntat mig att få utnämningen åtminstone inte ännu eftersom min grupp inte har hunnit producera så många doktorer, säger Sistonen. Det här var andra gången jag sökte tjänst som akademiprofessor. Jag fick en del positiv respons redan på min ansökan i fjol, men tänkte trots det vänta och jobba några år till innan jag sökte på nytt. Sedan lämnade jag ändå in en ansökan, och det gick ju bra. Det här visar att alla år inte är likadana, och jag vill uppmuntra andra att också söka bara för att se hur det går. Till akademiprofessorer utnämns framstående forskare, som anses göra ett speciellt gott arbete med att föra forskningen framåt på sina områden. Akademiprofessorerna får sin lön från Finlands Akademi, men fortsätter att jobba inom sin egen organisation. En akademiprofessor leder 4 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Det behövs absolut mera grundforskning om de cellbiologiska och molekylärbiologiska mekanismerna innan man kan gå vidare, säger Lea Sistonen, akademiprofessor från och med augusti forskningen inom sin forskargrupp samt handleder unga forskare. I dag har Finlands Akademi sammanlagt 38 akademiprofessorer, och hösten 2004 ökar antalet till 39. Tjänsterna besätts i regel för en viss tid, och det är mycket ovanligt med förlängningar. Överväldigande reaktion Akademiprofessorstjänsterna har hög status i de akademiska kretsarna i Finland, och Sistonen är nästan överväldigad av hur hennes omgivning har reagerat på utnämningen. Det verkar vara högre status än jag har trott. Jag ansökte om tjänsten för att få mera tid för att forska och göra praktiska experiment, och hade egentligen inte tänkt på statusen. Min nioåriga dotters reaktion på utnämningen var men du är ju professor redan?. Sedan frågade hon Är du nöjd nu?, skrattar Sistonen. Och visst är Sistonen nöjd. Jag har inte fått något besked ännu, men att bli akademiprofessor brukar innebära en avsevärd ökning av forskningsanslaget, och det finns det verkligen behov av eftersom min forskargrupp har växt och konsumerar allt mer. Så det är bra timing. Som professor vid Åbo Akademi har Sistonen haft undervisningsskyldighet något som har tagit mycket tid och distraherat forskningen. Det blir en lättnad att slippa det administrativa jobbet med undervisningen. Men undervisningen har också varit bra, för jag har fått kontakt med studerande och blivit tvungen att se biovetenskapen ur en annan synvinkel. Jag hoppas därför att tjänsten som akademiprofessor inte kommer att innebära att jag bryter kontakten med de studerande, och jag skulle därför gärna dra någon specialkurs eller -föreläsning. Sistonen ser speciellt mycket fram emot att oftare kunna ta på sig sin vita rock och själv göra laboratorieexperiment. Det kommer hon att göra också nu i egenskap av äldre forskare. Bland annat skall hon under det första halvåret 2004 jobba vid Northwestern University i Chicago i USA i samma labb hon bedrev

5 postdoktoral forskning i innan hon kom till ÅA. Jag har alltid tyckt om att jobba i labb, men tyvärr har jag inte på länge haft tillräckligt med tid för det. Det är någonting som jag har saknat, och jag har samtidigt märkt att tröskeln för att gå dit har blivit högre, jag har blivit osäker på om jag klarar av det längre. När man jobbar i labbet måste man ha tid och koncentration, man kan inte gå fram och tillbaka till sin dator hela tiden. Jag inser förstås att jag som akademiprofessor inte hela tiden kommer att kunna göra experiment, för det är mycket annat också som måste göras. Finlands Akademi står för den största och viktigaste biten av vår finansiering men den räcker inte ensam till, så jag kommer varje år att söka resurser också från andra håll. Och så skall man ju skriva artiklar. Toppnivå internationellt Sistonen har jobbat i Bioteknikcentret i Åbo i snart tio år. Centret är en fristående forskningsenhet som är gemensam för Åbo Akademi och Åbo universitet. I september grundades inom bioteknikcentret en ny servicecentral för mikroskopering av levande celler. Med betydande stöd av bl.a. Stiftelsen för Åbo Akademi samlade man under ett tak högklassig utrustning och personal, som gör att servicecentralen ligger på toppnivå också internationellt sett. Intresset för att använda servicecentralen har hittills varit till och med större än vi väntade oss. I motiveringen till varför jag blev akademiprofessor stod bland annat att jag fördomsfritt har tagit i bruk nya forskningsmetoder, och jag tror att det syftar åtminstone delvis på servicecentralen, säger Sistonen. Sistonens forskargrupp består av personer, och den samarbetar mycket med John Erikssons grupp, som är ungefär lika stor. Eriksson är professor i biologi vid Åbo universitet och Lea Sistonens make. Våra grupper har vissa projekt som är helt egna, medan andra är gemensamma. Just nu har jag sex doktorander i min grupp, men tyvärr bara en postdoktoral forskare. Jag skulle gärna ha flera som är postdoktorala, men det är svårt här i Finland. Det saknas än så länge en mellankategori för forskare som har gjort allt, men inte blivit professorer. Jag känner många kolleger som är i den situationen, det börjar finnas allt fler av dem. Vilda investeringar I mitten av 1990-talet blev hypen kring biovetenskapen nästan lika överdriven som i ITbranschen, och det investerades vilt. Universiteten fick problem med att utexaminera biovetare då väldigt många lockades ut i arbetslivet med studierna på hälft. De studerande har inte längre lika bråttom ut i företagsvärlden, utan vill ha bättre och mera utbildning. Men jag tycker inte att andan är pessimistisk heller. Samhället har helt enkelt lugnat ner sig man har insett att det inte går att bygga utan grunder. Jag representerar själv grundforskningen, och tycker att det absolut behövs mera kunskap om de cellbiologiska och molekylärbiologiska mekanismerna innan man kan gå vidare. Det som Sistonen forskar i är cellstress, med andra ord hur celler reagerar på stressituationer. Det handlar om markanta förändringar i omgivningen, till exempel hur celler upptäcker förhöjda temperaturer, giftiga ämnen, eller att syrehalten sjunker. Boomen i cellstressforskningen kom i och med genombrottet då man förstod att cellerna har vissa proteiner, som sätter igång försvarsmekanismer. Nu försöker vi förstå hur försvarsmekanismerna koordineras. Vi har relativt nyligen hittat modifikationer på dessa nyckelproteiner, vilket betyder att det är mycket mer komplicerat än vi har anat. För ett par år sedan gjorde vi alla våra experiment i provrör och det var mycket biokemiskt, men sedan dess har vi riktat in oss mera på att kombinera biokemiska analyser med cellbiologi. Den nya laboratorieutrustningen, som möjliggör cellvisualisering, var en viktig strategisk insats. Tack vare den har vi kunnat utveckla våra metoder. Vi kan nu se cellerna och följa med var och när de regulatoriska nyckelproteinerna flyttar från cytoplasmat till cellkärnan och till vissa specifika regioner inom den. Och vi studerar inte bara fixerade celler, utan också levande celler. En av de intressantaste frågorna är vad celldöd beror på, och hur en cell avgör om den kan överleva en stressituation. Det finns två typer av celldöd: programmerad celldöd, även kallad apoptosis, som är det naturliga sättet en cell dör på, och nekros, som är okontrollerad celldöd till exempel vid brännskador eller annan övergripande cellstress. Vi är nu övertygade om att det finns en kontrollpunkt i cellen som avgör om den skall kämpa vidare eller så att säga begå självmord och ta till apoptos. Apoptos är det prydliga sättet, som skulpterar individen från cellmassan och som har gjort bland annat att det inte längre finns simhud mellan människans fingrar, berättar Sistonen. Att ta reda på hur cellen reagerar på stress är förstås intressant rent akademiskt, men om man lyckas förklara hur det fungerar kan det få en enorm effekt också medicinskt. Också för grundforskningen är det viktigt att ha ett konkret mål. Vi finansieras av skattebetalarnas pengar och då måste vi vara till nytta för samhället. Jag brukar motivera det för mig själv genom att tänka att trots att vi inte direkt kan bota patienter med cancer eller Alzheimers sjukdom, så skulle det vara till stor hjälp om vi lyckas förklara till exempel varför cancerceller delar sig vilt trots att de borde dö, eller varför hjärnceller dör då de borde hållas vid liv. MICHAEL KARLSSON 5 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

6

7 Om att vara American Plus Ättlingar upplever finlandssvenskhet som rosetten på livets paket En av ättlingarna beskrev finlandssvenskheten som rosetten på livets paket. Jag tyckte att det var en vacker bild. Ättlingarna upplever att finlandssvenskheten är den vackra rosetten på tillvaron, det lilla extra, det som gör livet till något förmer än bara ett amerikanskt paket. Det här säger Susanne Österlund-Pötzsch, som nyligen doktorerade i folkloristik om den etniska identiteten hos finlandssvenska ättlingar i Nordamerika. Hon blev intresserad av ämnet då hon jobbade på Ålands Emigrantinstitut, och upptäckte att det fanns väldigt lite skrivet om barnen och barnbarnen till de personer som emigrerat till Amerika. Jag ville se på hur dessa personer förhåller sig till att de har till exempel en farmor eller farfar som kom från Svenskfinland. Jag har undersökt hur identiteten kommer till uttryck, och varför den gör det. Österlund-Pötzsch valde att intervjua personer som visste om att de hade finlandssvenska rötter och som brydde sig om finlandssvenskheten. Variationen i hur etniciteten kommer till uttryck är ändå stor inom gruppen. Några av informanterna sysslade med släktforskning och hade den vägen fått ett allmänt intresse för finlandssvenskheten. För andra var det finlandssvenska ett viktigt inslag i livet och de hade tät kontakt med sina finlandssvenska släktingar. Vanligtvis kommer ättlingarnas finlandssvenskhet till uttryck i musik, dans och matlagning. De här traditionella formerna är lätta att ta in i sin vardag, och de är inte hotande mot det amerikanska Det nostalgiska elementet är viktigt för de finlandssvenska ättlingarna i Amerika, säger Susanne Österlund- Pötzsch. Det är nostalgi inte bara i tid, utan också i plats. samhället. Också vid vissa högtider kommer finlandssvenskheten fram. Finlandssvensk till julen En del tycker att det är roligt att ha finlandssvenska rötter till jul det innebär något mysigt för dem och det ger dem traditioner, säger Österlund-Pötzsch. Det här är inte alls förvånande, eftersom vi vill att julen ska firas med så gamla traditioner som möjligt. Amerika är speciellt utpekat för sin kommersiella jul, och de finlandssvenska ättlingarna kan därför tycka att de har något genuint och äkta då de tar fram de finlandssvenska traditionerna till julen. De ättlingar som ingick i studien såg den finlandssvenska identiteten som ett positivt tillägg till en amerikansk identitet. Österlund-Pötzsch har valt att tala om American Plus, vilket också är titeln på hennes doktorsavhandling. Begreppet American Plus är dubbelbottnat. Dels innebär det att ättlingarna upplever sig vara amerikaner plus något annat, dels att den finlandssvenska identiteten är en fördel för dem de är amerikaner med något positivt därtill. På senare tid har det skrivits mycket om att etniciteten är på nedgång, att det är något som blivit uttunnat. Min undersökning visar däremot att många finlandssvenska ättlingar upplever att den finlandssvenska identiteten är en viktig del av deras liv, och att det är en positiv resurs snarare än något ytligt. De finlandssvenska ättlingarna i Nordamerika har en mycket positiv bild av länderna i Norden, säger Österlund-Pötzsch. De målar upp en bild av en idyllisk landsbygdsmiljö, där man värnar om familjen och där samhället är hederligt. Deras besök i Finland har varit positiva upplevelser. De har varit här på sommaren, blivit gästvänligt mottagna, deltagit i släktkalas och haft roligt. Också på den personliga nivån förknippas den finlandssvenska identiteten med vissa egenskaper. Pålitlighet, tystlåtenhet, ärlighet och gästvänlighet är egenskaper som ättlingarna ofta förknippar med skandinaver. Till exempel om en person tycker att det är besvärligt att vara tystlåten får man en ursäkt för det, eftersom man kan förklara att det hör till ens kultur. Resor till det gamla landet Österlund-Pötzsch säger att man i dag uttrycker etnisk identitet på ett annat sätt än tidigare. Ett exempel hon nämner är släktforskning. Att lära sig mer om den finlandssvenska identiteten blir ett sätt att visa etnisk tillhörighet. Mycket i det postmoderna samhället handlar om att söka information, upplevelser och kunskap. Också ättlingarnas resor till Finland till det gamla landet kan ses som ett modernt sätt att uttrycka sin identitet. Vid besöken i Finland är de ofta ute efter både upplevelser och information om släkten. De vill se just den platsen där mormor bodde, eller just den kyrkan farmors mor gick till. Det blir nästan som en pilgrimsfärd, som har personlig relevans för dem. Österlund-Pötzsch säger att det passar bra in i vårt samhälle som är mycket turistinriktat. Museerna i dag skall ge upplevelser man ska inte bara titta på något i en monter, utan också kunna lyssna, känna och dofta på det. För ättlingarna är resorna till the old country som ett museibesök, men i det verkliga livet. HEIDI BACKAS MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 7

8 KOMPETENS 2003 Hans sol har starka muskler Theodor Kallifatides talade om kulturskillnader och språkets skönhet I skyltfönster ser man den riktiga saken och ordet hopkopplat. Vid kavajen står det kavaj, vid skjortan skjorta, och vid ett par skor stod det rea, så jag har försökt köpa ett par rea i en affär en gång. Det finns många sätt att lära sig ett nytt språk. Ett sätt är att köpa en bok på det nya språket och sedan översätta den för sig själv med hjälp av ordböcker. Det här sättet använde sig Theodor Kallifatides av då han lärde sig svenska i vuxen ålder. Utmaningen att översätta texten blev större då det inte fanns något lexikon från svenska till hans modersmål grekiska. I stället fick han översätta texten via engelskan, ett språk han inte heller kunde. Kallifatides lärde sig i alla fall språket så bra att han nu är en berömd författare som gett ut ett tjugotal böcker på svenska. Theodor Kallifatides besökte Åbo i samband med ledarskapskonferensen Kompetens 2003 där han talade om människan, språket och kulturen. Han lockade publiken till både frustande skratt och eftertänksamma nickningar då han bjöd på anekdoter om hur det var att lära sig svenska. Intresset för det svenska språket väcktes hos Kallifatides på en biograf i Aten, där han såg en svensk film och blev fascinerad av språket som lät så annorlunda. I och med det hade jag lagt den viktigaste grunden för språkinlärning man måste tycka om språket man ska lära sig, ja man måste till och med älska det. Kallifatides kom till Sverige på talet och började på en kurs i svenska för invandrare. Lärarinnan var en 25-årig dam som läste högt ur boken Svenska för utlänningar. Fröken Persson bor i Borås. Var bor fröken Persson?, läste hon. Då hoppade jag av kursen, jag trodde att det var fråga om ett intelligenstest för invandrare. I stället valde Kallifatides att lära sig språket genom skönlitteraturen. Varje förmiddag läste han delar ur teaterpjäsen Fröken Julie av August Strindberg med hjälp av sina svensk-engelska och engelskgrekiska ordböcker. Pjäsen visade sig vara en överlägsen lärobok, något helt annat än boken om fröken Persson. I Fröken Julie följer vi en berättelse som i sig är spännande, och det dröjer inte länge förrän man blir inspirerad av texten. Man får också en inblick i ett samhälle som inte längre finns, och det är mycket viktigt för människor som bor i ett nytt land. Invandrare saknar nämligen ett förflutet, och framtiden är osäker. De är därför hänvisade till nuet, och nuet räcker inte för en människa. Huvudbonad och brudens utstyrsel På eftermiddagarna promenerade Kallifatides omkring i Stockholm och letade efter nya ord att lära sig. Jag tittade i skyltfönster, där ser man den riktiga saken och ordet hopkopplat. Vid kavajen står det kavaj, och vid skjortan skjorta, och vid ett par skor stod det rea så jag har försökt köpa ett par rea i en affär en gång. Det fanns en hel del specialaffärer i Stockholm på den tiden, och de hade namn som klingade vackert i Kallifatides grekiska öron. En av hans favoriter var Brudens utstyrsel, en annan var en affär som sålde huvudbonader. Vi brukar säga att det dagliga språket förändras och att barn i dag talar sämre och har ett brutalare språk. Men det är så att samhället förändras först. Språket förändras 20 år efteråt, då det anpassar sig efter samhället. Det Kallifatides syftar på är att vi går miste om ord i vårt ordförråd till exempel då vi i dag handlar i stora varuhus och inte längre i affärer som specialiserat sig på huvudbonader och brudens utstyrsel. Kallifatides talar mycket om språkets skönhet, och säger att det endast är genom skönlitteraturen man kan uppleva hur vackert språket är. Det avgörande mötet med svenskan för honom själv var att läsa novellen Att döda ett barn av Stig Dagerman. Kallifatides beskriver texten som oändligt stark och sensuell det brinner i den. Den kvällen upphörde jag att tycka om det svenska språket. Jag inledde mitt kärleksförhållande med det, och jag bestämde att jag skall bli författare på svenska. I en av sina första dikter skrev Kallifatides om solens starka muskler. En kritiker sade att Kallifatides nog är en författare som svenskarna kommer att få läsa mera 8 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

9 av, men undrade samtidigt om han måste behandla solen så underligt. I den svenska kulturen har solen långt, ljust hår och är en hon. Men min grekiska sol är en han med kort, krulligt hår och starka muskler. Det här visar att vi med våra olika språk lever i olika verkligheter. Språket leder till att man organiserar världen på ett speciellt sätt. Kallifatides berättar om hur han var med sina barn på Gotland, och de badade i det kalla vattnet. Han ropade gå ut nu ungar åt dem och de simmade vidare utåt. Han ropade igen, med följden att de simmade ännu längre bort. Till slut fick han själv hoppa i vattnet för att få barnen att förstå att han ville att de skulle komma upp på land. En grek går ut på land, men in i vattnet. Jag märkte att jag hade tänkt på grekiska, men talat svenska med barnen. Också olikheter i kulturella värderingar tar sig uttryck i språket. På grekiska är till exempel ett uttryck som ensam är stark omöjligt att konstruera. Att vara ensam på grekiska är i grund och botten ett problem, det betyder att man är dum, en dåre, och att ingen vill vara med en. Därför går det inte att säga ensam är stark på grekiska. Greken är van vid att allt är befolkat, till skillnad från svensken som vill ha avstånd och luft omkring sig, säger Kallifatides. Vi var en gång ensamma på en lång strand med min hustru. På långt håll kom det två gotländska bönder gående. Nej, här kan man inte vara, här kryllar det av folk sade min hustru då. Greken lever i stället som en sardin, och det enda han kan välja är burken. Mitt lilla svin Uttrycket min lilla gris ger ett annat exempel på vilka värderingar som kan förknippas med ett ord. Min mor var på besök från Grekland då min dotter var två år gammal, berättar Kallifatides. Jag talade med min dotter och sade å, du min lilla gris, ett uttryck som jag hade lärt mig av min svenska hustru. Mamma blev nyfiken och frågade vad jag sade till barnet. Jag visste inte vad jag skulle svara, för i Grekland har vi inga grisar, vi har bara svin. Inte kunde jag ju översätta det jag sade till å, du mitt lilla svin. För den som lär sig ett nytt språk är stående uttryck speciellt svåra, och det lätt hänt att man blandar ihop dem, säger Kallifatides. Jag hörde en gång en grek bråka på svenska med en turkisk medarbetare. Han sa: Du ska hålla käften nu, för du promenerar mig på nerverna. Kallifatides säger att präglingen av modersmålet är väldigt stark för en människa. Det här märks speciellt då man flyttar till ett annat land och en annan språklig verklighet. Vid vårt hem i Stockholm har vi en björk utanför fönstret. Ni kan inte tro hur många år det tog för min hjärna att lära sig att börja tänka på en björk då jag hörde ordet träd. I 32 år såg jag alltid ett olivträd framför mig då jag hörde ordet träd. I språket finns vår värld. Jag talar svenska, men jag lever i en grekisk värld där träd är olivträd, och där solen har starka muskler. HEIDI BACKAS Ledarskapskonferensen Kompetens ordnas årligen av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi. Årets konferens hade temat Gränser och samverkan och den samlade 300 fi nlandssvenska ledare från olika branscher. Theodor Kallifatides lockade fram många skratt under Kompetenskonferensen, och många bad honom signera sina böcker. MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 9

10 Barnpedagogiken flyttar men blir det till Strengbergs gamla tobaksfabrik eller till Vasa? Före julen blir det klart om barnpedagogiken i Jakobstad flyttar till den f.d. tobaksfabriken i stadens absoluta centrum eller till Vasa. ÅA:s styrelse ska för sin del diskutera ärendet den 18 december och efter det kan de slutliga besluten om en flyttning fattas. Majoriteten av personalen på institutionen för barnpedagogik (BI) vill bli kvar i de nuvarande utrymmena på Paul Hallvars gata, men en flyttning är nu mycket sannolik. Samtidigt börjar statsanslagen från år 2007 framåt påverkas även av antalet kandidatexamina. Mindre utrymmen i Strengbergs BI:s nya utrymmen i Jakobstad skulle bli rejält mindre än de nuvarande på totalt kvadratmeter men själva hyran blir ändå varken billigare eller dyrare för ÅA. Staden Jakobstad har lovat oss fortsatta hyresfria utrymmen även i de nya utrymmena och där kan olika utbildningar även dela på en del gemensamma utrymmen såsom föreläsningssalar, kök och liknande. Stiftelsen för Åbo Akademi, som väntas bli en av delägarna i det fastighetsbolag som bildas för de nya undervisningsutrymmena, har meddelat att stiftelsens styrelse kommer att följa ÅA:s vilja i frågan om BI:s nya utrymmen. Om BI flyttar till Vasa eller under en längre övergångstid blir kvar på Paul Hallvars gata, drar sig stiftelsen ur hela Strengbergsprojektet. Blir det en flyttning till gamla tobaksfabriken, deltar stiftelsen i projektet med en andel motsvarande BI:s del av renoveringskostnaderna. Strengbergs gamla tobaksfabrik i Jakobstad. Jag ser det som mycket osannolikt att barnpedagogiken kan bli kvar i sina nuvarande utrymmen. Men om det blir en flyttning till Strengbergsfastigheten eller till Vasa vågar jag ännu inte säga, säger förvaltningsdirektör Roger Broo. Bakgrunden till kravet på att BI borde flytta är bl.a. att institutionen enligt Broo går på minus. Det statsanslag ÅA får för utbildningen räcker inte längre till och pedagogiska fakulteten (PF) måste därför tillskjuta extra medel. Samtidigt har nyrekryteringen till utbildningen haltat de senaste åren. Till exempel vid senaste intagning fylldes nybörjarplatserna endast till drygt hälften. 10 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Hela utbildningens attraktionskraft ökar då den fi nns i det nya utbildningscampus som byggs upp i den fina kulturhistoriska miljön i Jakobstads centrum. Levande studiesocial miljö En av motiveringarna till att BI borde flytta till Jakobstads centrum är att hela utbildningen i de nya utrymmena kan få en välbehövlig kick i form av synergieffekter och levande studiesocial miljö eftersom bl.a. musikutbildningen, arbetarinstitutet och gymnasiet i Jakobstad också planerar att flytta dit. Hela utbildningens attraktionskraft ökar då den finns i det nya utbildningscampus som byggs upp i den fina kulturhistoriska miljön i stadens centrum och då den finns i samma hus som musik-, vuxen- och gymnasieutbildningen i staden. Ökad växelverkan mellan studerande och olika utbildningar överlag kan ha en positiv inverkan på studiemiljön, påpekar Roger Broo. Hyreskontraktet för de nuvarande utrymmena löper hur som helst ut om cirka

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 Afrikanska perspektiv Leonia Raphael och Norman Taku är utbytesstuderande i Åbo inom ett nytt samarbetsprojekt kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. EN FRÅGA

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi EN FRÅGA FÅR SVAR Westermarck-centrum Sociobiologen och professor emeritius Stephen K. Sanderson

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 1 19.1.2007 Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades

från Åbo Akademi Nr 1 19.1.2007 Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades från Åbo Akademi Nr 1 19.1.2007 Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades EN FRÅGA FÅR SVAR Investering i Jstad Stiftelsen för Åbo Akademi har köpt byggnaderna i Jakobstads centrum som förr

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 9 19.5.2006 HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer

från Åbo Akademi Nr 9 19.5.2006 HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer från Åbo Akademi Nr 9 19.5.2006 HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer EN FRÅGA FÅR SVAR Akademiskt skrivande Studerande och forskare får undervisning i akademiskt skrivande

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer

Kan vi skilja på politik och person?

Kan vi skilja på politik och person? MfÅA 23.4.2010 www.abo.fi/meddelanden NR 07 VAD KAN FILM LÄRA OSS OM RELIGION I DAG? TD Sofia Sjö bedriver forskning inom religionsvetenskap, hon undersöker hur religiositet uttrycks i nordisk film. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING Informationskompetens Nya standarder presenteras Utbildning såväl på nätet som i Åbo Bibliotekssystem byts ut Nya styrelsen presenterar sig /200 MARS

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Gemensam ansökan 7.3-12.4.2011.

HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Gemensam ansökan 7.3-12.4.2011. ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Gemensam ansökan 7.3-12.4.2011. ANSÖK! SE ARCADA.FI Joint application 3.1-15.2.2011. VI SNOKAR I LOTTAS KALENDER S. 4 HÄLSOVÅRDEN GER VALMÖJLIGHETER S. 8 PET - EN KLUBB FÖR

Läs mer