PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl Örjan Lid (m), ordförande Elisabeth Rydström (c) vice ordförande Gunnel Orselius -Dahl (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Shula Gladnikoff Paragrafer Ordförande Örjan Lid Justerande Hans Strandin (s) BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. 1 (7)

2 Innehållsförteckning: Sid 1. RUFS. Tid för samverkan kommunstyrelsen i mars Mossens trafikplats. Informationsärende Rosenkälla trafikplats. Förstudierapport/samrådshandling. Informationsärende Aktuellt läge trafikplats Vallentuna centrum. Informationsärende Planeringsläget områden inom Riktlinjerna för centrala Vallentuna. Informationsärende Stockholmsförhandlingen. Informationsärende Avbrutet försäljningsuppdrag brandstationen. Informationsärende Flyttning av majbrasa Dagordning möte med Vägverket 16 november Dagordning möte med SL 21 november Seminarier för ny översiktsplan och utvecklingsplan Mötestider (7)

3 1. RUFS. Tid för samverkan kommunstyrelsen i mars Plan AU 96 Dnr Planeringsutskottet beslutar att Regionplane- och trafikkontoret bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den10 mars 2008 för samråd om inriktningsbeslut för den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholms Län. Kommundirektör Annika Wallenskog har fått en förfrågan från Regionplane- och trafikkontoret om att komma till kommunstyrelsen för samråd om förslag till inriktning för den nya regionala utvecklingsplanen för länet, RUFS. 2. Mossens trafikplats. Informationsärende Plan AU 97 Samhällsbyggnadschef Olle Wallin och kommunplanerare Shula Gladnikoff informerar om det samråd som hållits mellan Vägverket region Stockholm och kommunerna Vallentuna, Täby och Österåker den 6 november. Från Vallentuna kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid, samhällsbyggnadschef Olle Wallin och kommunplanerare Shula Gladnikoff. Vid mötet godkände kommunerna Vägverkets förslag om att påbörja projektering för Arningevägen på bro över Norrortsleden. Hur kopplingspunkterna mellan vägarna ska utformas diskuteras vidare inom en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunerna. Därefter tas frågan upp på nytt med kommunernas politiska ledning. 3 (7)

4 3. Rosenkälla trafikplats. Förstudierapport/samrådshandling. Informationsärende Plan AU 98 Dnr Ärendet Samhällsbyggnadschef Olle Wallin och kommunplanerare Shula Gladnikoff informerar om det möte som de hade den 8 november med tjänstemän från Österåkers kommun och Vägverket region Stockholm om förslag till Förstudie Rosenkälla trafikplats och väg 975. Vid mötet framförde vägverket att kommunerna bör ta fram en överenskommelse om en långsiktig lösning för vägstrukturen för det större området Rosenkälla Gillinge. Detta för att kommande arbetsplan för trafikplatsen ska kunna godkännas av Länsstyrelsen. 4. Aktuellt läge trafikplats Vallentuna centrum. Informationsärende Plan AU 99 Dnr Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar om planeringsläget för trafikplatsen med projektplan Vallentuna trafikplats Dubbelspår daterad Detaljplan, arbetsplan och järnvägsplan går ut på går ut på utställning i december 2007 och beräknas komma att fastställas i april Om allt löper enligt planerna kan byggstart ske i januari Olle Wallin saknar emellertid SLs underskrift av genomförandeavtalet. Vägverket har problem med att bekosta projekteringen varför samhällsbyggnadschefen föreslagit att kommunen förskotterar denna. Handlingar i ärendet Projektplan Vallentuna Trafikplats Dubbelspår (7)

5 5. Planeringsläget områden inom Riktlinjerna för centrala Vallentuna. Informationsärende Plan AU 100 Dnr Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar om planeringsläget för detaljplanerna inom centrala Vallentuna. En marknadsföringsgrupp har bildats av samhällsbyggnadsförvaltningen i vilken deltar marknadsutvecklare Magnus Sjögren, Bo Richter och flera byggare. Gruppen har bildats för att få hög kvalitet på området. Varje område ska delas upp på flera byggare för att få variation. Karta Centrala Vallentuna översikt delområden Stockholmsförhandlingen. Informationsärende Plan AU 101 Dnr Planeringsutskottet beslutar att kommunstyrelsens ordförande ska underteckna en viljeyttring till Stockholmsförhandlingen om kommunal förskottering och medfinansiering tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby. Kommunplanerare Shula Gladnikoff informerar om mötet den 31 oktober mellan förhandlingsman Carl Cederschiöld och kommunerna i länet. I brev till Vallentuna kommun den 8 oktober uppmanar Cederschiöld kommunen att inkomma med en viljeyttring om eventuell medfinansiering av trafikplatsen i Vallentuna och eventuella andra objekt som ett inspel i förhandlingen. Shula Gladnikoff föreslår att kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid får underteckna ett brev tillsammans med KSO i Upplands Väsby om medfinansiering av trafikplatsen i Vallentuna och förskottering av utredningar och byggnation av Grana- E18 med ny trafikplats. Det senare under förutsättning att medel anslås senast 2016 i kommande Länsplan. Formellt beslut kan tas i början av Viljeyttring från Upplands Väsby och Vallentuna kommun angående kommunal förskottering och medfinansiering, (7)

6 7. Avbrutet försäljningsuppdrag brandstationen. Informationsärende Plan AU 102 Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar om att försäljningen av Brandstationen har avbrutits efter beslut i styrelsen för Södra Roslagens Brandförsvar. Lokalisering vid övningsplatsen i Okvista är inte längre aktuell. 8. Flyttning av majbrasa Plan AU 103 Planeringsutskottet ger tjänstemännen i uppdrag att diskutera flyttning av majbrasan med kyrkan och stiftet och att återkomma med ärendet. Då kommunantikvarie Pernilla Järveroth inte kunde närvara informerade kommunplanerare Shula Gladnikoff om att det finns ett förslag om att flytta majbrasan till stranden nedanför kyrkan. Frågan har aktualiserats inom projektet Björkby-Kyrkviken. Exp: Fritid Kulturen 9. Dagordning möte med Vägverket 16 november Plan AU 104 Förslag till dagordning för mötet med Vägverket region Stockholm den 16 november godkänns.. Dagordning Vägverkets kommunbesök i Vallentuna (7)

7 10. Dagordning möte med SL 21 november Plan AU 105 Förslag till dagordning för mötet med SL den 21 november godkänns.. Dagordning. Kommunsamråd mellan SL och Vallentuna kommun Seminarier för ny översiktsplan och utvecklingsplan Plan AU 106 Dnr Plan AU beslutat att seminarier för översiktsplan och utvecklingsplan ska hållas på eftermiddagarna den 29 november 2007, 24 januari, 14 februari, 28 februari, 6 mars, 10 april och 24 april Program för seminariet den 21 november om övergripande trafikinfrastruktur, vatten och avlopp godkänns. Översiktsplan och utvecklingsplan Mötestider 2008 Plan AU 107 Plan AU godkänner kommunstabens förslag till mötestider för våren 2008 vilka stäms av med mötestider för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslag till mötestider våren 2008 daterat (7)

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer