Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Säljenheten NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. LFV Tryck i Norrköping 2013 ISSN

2 2 Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T)

3 3 Nr 442 Tillkännagivanden / Announcements Notiser/Notices Rubrik/Title Sida/Page 8521 Göteborg. Flyttning av fartyg. Floating Restaurante 18 Palace, Renovas kaj, Ringön. / (not translated) 8526 Nytt telefonnummer till Sjöfartsverkets enhet för distribution av sjökort och publikationer. / New phone number for the SMA Chart and Publication distribution department 19 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 25 P- och T- förteckning 20 mars Sjöfynd 19 Ufs-häftet publiceras även i pdf-format med färgbilder på Sjöfartsverkets hemsida: The Ufs-booklet is also published in pdf-format with colour pictures on our website: UNDERRÄTTELSER / NOTICES Ålands hav och Skärgårdshavet / Sea of Åland and Archipelago Sea * 8525 Sjökort/Chart: 536 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. SO om Östhammar. Länsösundet. Fartbegränsning. Ny föreskrift. Tid: Fr.o.m 1 maj En ny föreskrift för fartbegränsning i Länsösundet har utfärdats vilken ersätter tidigare gällande dito. Begränsningsområdets utbredning minskas, se bifogad sjökortsbild. Inför Länsösundet 60-13,85N 18-26,32E markering fartbegränsning 5 knop enligt bild Bsp Stockholm N 2011/s12, s41, Bsp Stockholm N 2013/s16, s61 Sweden. Sea of Åland and Archipelago Sea. SE of Östhammar. Strait of Länsösundet. Speed limit. New ordinance. Time: Effective on 1 May The current regulation concerning speed limit in sound Länsösundet has been replaced by a new ditto. The limit area has been reduced in size, refer to chartlet for an overview. Strait Länsösundet 60-13,85N 18-26,32E Insert note speed limit 5 knots as indicated

4 4 Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala. Norra Östersjön / Northern Baltic * 8506 Sjökort/Chart: 613, 6144, 615, 619 Sverige. Norra Östersjön. S om Horssten. Ändrad djupinformation. Ändra djupet 19 m till 14,9 m ca 59-15,8N 19-07,9E Bsp Stockholm M 2011/s33, Bsp Stockholm M 2013/s33, s50, Bsp Stockholm N 2011/s32, Bsp Stockholm N 2013/s35 Sweden. Northern Baltic. S om Horssten. Amendments to depth. Amend the depth 19 m to 14,9 m ap 59-15,8N 19-07,9E Sjöfartsverket, Norrköping

5 5 Nr 442 * 8512 Sjökort/Chart: 621, 622 Sverige. Norra Östersjön. Djursö - St Ramsö - Trännö - Kungshällsudden. Sjökabel. Sjökablar ska införas i sjökort mellan Djursö - St Ramsö - Trännö - Kungshällsudden enligt nedanstående. Inför sjökabel mellan a) - b) a) 58-23,88N 16-46,45E landfäste Djursö b) 58-23,85N 16-46,25E landfäste St Ramsö sjökabel mellan c) - j) c) 58-23,85N 16-46,25E landfäste St Ramsö d) 58-23,95N 16-46,35E e) 58-24,13N 16-46,20E f) 58-24,17N 16-45,85E g) 58-24,12N 16-45,45E h) 58-23,95N 16-45,20E i) 58-23,92N 16-44,65E j) 58-23,98N 16-44,36E landfäste Trännö Inför sjökabel mellan k) - n) ) k) 58-24,00N 16-44,10E landfäste Trännö l) 58-23,88N 16-43,50E m) 58-23,52N 16-43,30E Bsp Ostkusten 2010 /s34, Bsp Ostkusten 2012/s34 n) 58-23,48N 16-43,08E landfäste Kungshällsudden Sweden. Northern Baltic. Islands Djursö - St Ramsö - Trännö - Kungshällsudden. Submarine cable. Submarine cable shall be inserted as per below between islands Djursö - St Ramsö -Trännö - Kungshällsudden. Insert submarine cable between a) - b) submarine cable between c) - j) a) 58-23,88N 16-46,45E landing point Djursö b) 58-23,85N 16-46,25E landing point St Ramsö c) 58-23,85N 16-46,25E landing point St Ramsö d) 58-23,95N 16-46,35E e) 58-24,13N 16-46,20E f) 58-24,17N 16-45,85E g) 58-24,12N 16-45,45E

6 6 h) 58-23,95N 16-45,20E i) 58-23,92N 16-44,65E j) 58-23,98N 16-44,36E landing point Trännö Insert submarine cable between k) - n) k) 58-24,00N 16-44,10E landing point Trännö l) 58-23,88N 16-43,50E m) 58-23,52N 16-43,30E n) 58-23,48N 16-43,08E landing point Kungshällsudden Eltel Networks, Linköping. Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal * 8516 (T) Sjökort/Chart: 113, 1133 Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Hjulstabron. Reparations- och dykningsarbete. Tid: Fr.o.m t.o.m slutet på mars månad. Akuta reparationsarbeten som involverar dykundersökningar utförs på Hjulstabron. All trafik hänvisas till den södra farleden. Hjulstabron 59-31,88N 17-00,45E Visas ej i ENC. Bsp Mälaren 2010/s11, s46, s47, Bsp Mälaren 2012/s11, s48, s49

7 7 Nr 442 Sweden. Lake Mälaren and Södertälje kanal. Bridge Hjulstabron. Repair works. Diving operation. Time: From until end of March. Emergency repairs involving diving operations are in progress at bridge Hjulstabron. All vessel traffic shall use the southern fairway. Bridge Hjulstabron 59-31,88N 17-00,45E Not shown in ENC. Sventab AB. Publ. 16 mars 2013 Södra Östersjön / Southern Baltic * 8507 Sjökort/Chart: 821 Sverige. Södra Östersjön. V om Hasslö. Stångskär. Fiskodling och utmärkning utgår. Fiskodling och tre specialprickar O om Stångskär skall strykas ur sjökortet. Stryk fiskodling a) 56-06,72N 15-24,85E Special-lysprick b) 56-06,66N 15-24,81E Special-lysprick c) 56-06,78N 15-24,84E Special-lysprick d) 56-06,76N 15-24,94E Bsp Hanöbukten 2008/s17, Bsp Hanöbukten 2011/s17 Sweden. Southern Baltic. W of Hasslö. Stångskär. Marine farm and buoyage withdrawn. Marine farm and three special marks E of Stångskär have been withdrawn. Delete marine farm a) 56-06,72N 15-24,85E Special mark b) 56-06,66N 15-24,81E Special mark c) 56-06,78N 15-24,84E Special mark d) 56-06,76N 15-24,94E Sjöfartsverket, Norrköping.

8 8 * 8527 (T) Sjökort/Chart: 74, 743 Sverige. Södra Östersjön. Hanöbukten. S om lysbojen Taggen. Geotekniska undersökningar från jack-up rigg. Tidpunkt: under april 2013 Geotekniska undersökningar kommer att utföras S om lysbojen Taggen med anledning av en eventuell etablering av en vindkraftpark. Arbetet utförs från en jack-up rigg mellan nedan angivna positioner. Position 1 a) 55-53,22N 14-30,83E Position 2 b) 55-51,39N 14-31,42E Position 3 c) 55-53,52N 14-34,95E Visas ej i ENC Bsp Hanöbukten 2008/s28, Bsp Hanöbukten 2011/s28 Sweden. Southern Baltic. Hanöbukten. S of light buoy Taggen. Geotechnical survey from jack-up rig. Time: during April 2013 Geotechnical survey will be performed S of the light buoy Taggen during stated time. The work is done from a jack-up rig at the following positions. Position 1 a) 55-53,22N 14-30,83E Position 2 b) 55-51,39N 14-31,42E Position 3 c) 55-53,52N 14-34,95E Not shown in ENC Vattenfall, Malmö.

9 9 Nr 442 Öresund / The Sound * 8514 Sjökort/Chart: 8141, 9211 Sverige. Öresund. Inloppet till Malmö Oljehamn. Minskat djup i den muddrade rännan. Notiser som utgår: 2012:413/8097(T) Vid sjömätning av farleden in till Oljehamnen i Malmö har djupet befunnits grundare än de 13,5m som redovisas i sjökortet. SO om bojen OH 12 har uppgrundning till 13,3m påträffats. Inför 13,3 m 55-38,92N 12-59,87E 13,4 m 55-38,94N 12-59,74E 13,4 m 55-39,22N 12-59,33E Bsp Sydkusten 2012/s17, s38, s39, s44, s45 Sweden. The Sound. Entrance to Malmö Oljehamn. Reduced depth in the dredged channel. Cancel: 2012:413/8097(T) A hydrographic survey in the fairway to the Oilharbour in Malmö has revealed less depth than 13,5m which is shown in chart. Depth of 13,3m was found SE of the buoy OH 12. Insert 13,3 m 55-38,92N 12-59,87E 13,4 m 55-38,94N 12-59,74E 13,4 m 55-39,22N 12-59,33E Sjöfartsverket, Norrköping.

10 10 Skagerrak / Skagerrak * 8476 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. S om Orust. N om Kälkerön. Musselodling. En musselodling finns på NV-sidan av sundet mellan Brandholmen och Kälkerön. Inför fiskodling 58-04,7N 11-33,9E Bsp Västkusten N 2010/s23, s24, Bsp Västkusten N 2012/s23, s24, Bsp Västkusten S 2010/s7, s8, Bsp Västkusten S 2012/s11, s12 Sweden. Skagerrak. S of Orust. N of Kälkerön. Marine farm. A marine farm exist on the NW side of the strait between Brandholmen and Kälkerön. Insert marine farm 58-04,7N 11-33,9E Sjöfartsverket, Norrköping. * 8508 Sjökort/Chart: 933, 934 Sverige. Skagerrak. V om Hunnebostrand. Ankarbådan. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-26,73N 11-13,28E Stryk djupsiffran 2 m Bsp Västkusten N 2010/s14, Bsp Västkusten N 2012/s14 Sweden. Skagerrak. V om Hunnebostrand. Ankarbådan. Amendments to depth. Insert rock awash 58-26,73N 11-13,28E Delete depth 2 m

11 11 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping * 8437 Sjökort/Chart: 933, 9331 Sverige. Skagerrak. Gullmarn. Fiskebäckskil. Klubbans biologiska station. Rörledning. Prick. En rörledning är utlagd i Fiskebäckskil. Röret är utmärkt med en gul specialprick. Inför rörledning a) - c) a) 58-15,09N 11-27,88E landfäste b) 58-15,17N 11-27,81E Inför gul specialprick c) 58-15,404N 11-27,292E Bsp Västkusten N 2010/s19, s32, Bsp Västkusten N 2012/s19, s32 Sweden. Skagerrak. Gullmarn. Fiskebäckskil. Klubbans biologiska station. Pipeline. Spar buoy. A pipeline has been established in Fiskebäckskil. The pipeline is marked with a yellow special spar buoy Insert pipeline a) - c) a) 58-15,09N 11-27,88E landing point b) 58-15,17N 11-27,81E Insert yellow special spar buoy c) 58-15,404N 11-27,292E

12 12 Klubbans biologiska station. * 8509 Sjökort/Chart: 934 Sverige. Skagerrak. NV om Bovallstrand. Grönögat. Norra Svartskär. Ändrad djupinformation. Strandlinje ändras. Inför ö a) 58-29,32N 11-16,42E Stryk bränning Inför bränning b) 58-29,34N 11-16,17E Stryk djupsiffran 2,8 m Inför bränning c) 58-29,37N 11-16,32E Stryk djupsiffran 2,3 m Inför bränning d) 58-29,38N 11-16,40E Inför ö e) 58-29,42N 11-16,46E Inför bränning f) 58-29,68N 11-16,42E Bsp Västkusten N 2010/s13, Bsp Västkusten N 2012/s13 Sweden. Skagerrak. NW of Bovallstrand. Grönögat. Norra Svartskär. Amendments to depth. Amendments to shoreline. Insert island a) 58-29,32N 11-16,42E Delete rock awash Insert rock awash b) 58-29,34N 11-16,17E Delete depth 2,8 m Insert rock awash c) 58-29,37N 11-16,32E Delete depth 2,3 m Insert rock awash d) 58-29,38N 11-16,40E Insert island e) 58-29,42N 11-16,46E Insert rock awash 58-29,68N 11-16,42E

13 13 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8517 Sjökort/Chart: 934 Sverige. Skagerrak. NV om Grebbestad. SO om fyren Väcker. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-42,41N 11-10,64E Stryk djupsiffran 0,8 m Bsp Västkusten N 2010/s11, Bsp Västkusten N 2012/s11 Sweden. Skagerrak. NW of Grebbestad. SE of ligth Väcker. Amendments to depth. Insert rock awash 58-42,41N 11-10,64E Delete depth 0,8 m

14 14 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8504 Sjökort/Chart: 934, 937 Sverige. Skagerrak. SV om Sydkoster. Måskär. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-51,75N 10-58,80E Bsp Västkusten N 2010/s08, Bsp Västkusten N 2012/s08 Sweden. Skagerrak. SV om Sydkoster. Måskär. Amendments to depth. Insert rock awash 58-51,75N 10-58,80E

15 15 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8502 Sjökort/Chart: 934, 937 Sverige. Skagerrak. S om Sydkoster. Gråa holmarna. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-51,19N 11-02,92E Bsp Västkusten N 2010/s08, s09, Bsp Västkusten N 2012/s08, s09 Sweden. Skagerrak. S of Sydkoster. Gråa holmarna. Amendments to depth. Insert rock awash 58-51,19N 11-02,92E

16 16 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8493 Sjökort/Chart: 934, 937 Sverige. Skagerrak. Tjärnö. Hättebäck. Ändrad djupinformation. Bryggor tillkommer. Strandlinje ändras. Två bränningar ska införas på angivna positioner. Bryggor och strandlinje har ändrats vid Hättebäck. Se sjökortsbild. Inför bränning a) 58-52,26N 11-08,82E Inför bränning b) 58-52,29N 11-08,93E Bsp Västkusten N 2010/s09, Bsp Västkusten N 2012/s09 Sweden. Skagerrak. Tjärnö. Hättebäck. Amendments to depth. New jetties. Amendments to shoreline. Two rocks awash should be inserted at indicated positions. Jetties and shorline amended at Hättebäck. See chartlet. Insert rock awash a) 58-52,26N 11-08,82E Insert rock awash b) 58-52,29N 11-08,93E

17 17 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping Övriga inlandsfarvatten / Inshore waters * 8496 Sjökort/Chart: 114 Sverige. Hjälmaren. Valen. Grundholmsröset. Fiskeredskap. Utprickning. Ändringar i sjökortet skall utföras i samband med flytt av fiskeredskap och specialprick. Stryk gul specialprick och fiskodling S därom a) 59-15,51N 15-45,16E Inför gul specialprick b) 59-14,73N 15-42,53E Inför fiskeredskap mellan b) - c) c) 59-14,80N 15-42,80E Sweden. Lake Hjälmaren. Islands Valen and Grundholmsröset. Fish traps. Buoyage. Chart is to be amended as per below in connection with the relocation of a fish trap area and associated buoyage. Delete yellow spar buoy and marine farm S thereof a) 59-15,51N 15-45,16E Insert yellow spar buoy b) 59-14,73N 15-42,53E Insert fish traps between b) - c) c) 59-14,80N 15-42,80E

18 18 Hjälmarens Sjötjänst. TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS * 8521 Sverige. Göteborg. Flyttning av fartyg. Floating Restaurante Palace, Renovas kaj, Ringön. UNDERRÄTTELSE OM FLYTTNING AV FARTYG INOM GÖTEBORGS HAMNOM- RÅDE Restaurangpråmen Floating Restaurante Palace ( den så kallade Djonken ) ligger förtöjd vid Renovas kaj på Ringön inom Göteborgs Hamnområde. Djonken stör den allmänna ordningen och säkerheten inom Göteborgs Hamnområde. Hamnmyndighetens bedömning är att Djonken på grund av sitt skick utgör en uppenbar risk för annan fartygstrafik samt för människors liv och att den, i enlighet med 17 i Hamnordning för Göteborg snarast flyttas ut ur hamnområdet eller att annan åtgärd vidtas för att undanröja faran. Ägaren till Djonken ges härmed möjlighet att flytta restaurangpråmen. Pråmen ska vara flyttad senast För det fall pråmen inte är flyttat vid ovangiven tidpunkt kan pråmen på ägarens bekostnad komma att flyttas av hamninnehavaren enlig lag 1986:371, Lag om flyttning av fartyg i allmän hamn. Hamninnehavaren har rätt att hålla kvar pråmen till säkerhet för sin fordran på ersättning för kostnader i sambandet för flyttandet. Om inte kostnaderna betalas eller säkerhet ställs får fartyget säljas när 3 månader har förflutit. Om pråmen uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får det skaffas bort i form av upphuggning. För frågor eller övrig kontakt angående detta ärende vänligen kontakta Hamnkapten Jörgen Wallroth, Göteborgs Hamn AB, Tel: Göteborgs Hamn AB

19 19 Nr 442 * 8526 Nytt telefonnummer till Sjöfartsverkets enhet för distribution av sjökort och publikationer. Sjöfartsverkets Säljenhet, som ansvarar för försäljning och distribution av sjökort, publikationer och annan sjögeografisk information, har nytt telefonnummer enligt nedan: Nytt telefonnummer: Tidigare telefonnummer: Ufs A 1012, sid 8 och 114 New phone number for the SMA Chart and Publication distribution department The Swedish Maritime Administration Sales Department, which is responsible for the sales and distribution of nautical charts, publications and other Hydrographic Information, has new phone number as below: New phone number: Previous phone number: Ufs A 1012, page 8 and 114 Sjöfartsverket, Norrköping. ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 20 mars var vattenståndet ca 60 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning 20 mars 2013 Bottenviken Notis Start Slut Rubrik 2013:441/8494 (T) O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 2013:437/8395 (P) Tillsvidare Karlsborg. Djupuppgifter. Utmärkning. 2013:437/8431 (T) Tillsvidare Karlsborg. Rekommendation för fartygsanlöp. 2012:426/8280 (T) Tillsvidare Luleå. Brändöfjärden. Klubbnäset. Indragning av utprickning inför vintern. Norra Kvarken 2013:441/8354 (P) Tillsvidare Nya trafiksepareringssystem, TSS IN NORRA KVARKEN. Nya dubbelriktade rutter. 2013:436/8419 (T) Västra Kvarken. V om Holmön. Förbud mot brytande av isränna. 2013:432/8368 (T) Tillsvidare DW-routen. Utmärkning tilfälligt indragen

20 20 Notis Start Slut Rubrik 2010:319/6612 (T) Tillsvidare SO om Umeå. Fyren Nordvalen. Felaktiga sektorer. Bottenhavet 2013:441/8495 (T) Gävle. Holmuddsrännan. Fyren Gävle N Inlopp Nr 1. Arbete pågår. 2013:436/8421 (T) Tillsvidare Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. 2012:421/8199 (T) Tillsvidare Inseglingsleden till Gävle. Omläggning, breddning och fördjupning. 2012:420/8207 (P) Tillsvidare SO om Örnsköldsvik. Fyren Skommarskaten. Sektorering ändras. 2012:407/7996 (T) Tillsvidare Sundsvall. Nya E4 bron. Dumpning av muddermassor. Tipplatser. 2012:399/7850 (T) Tillsvidare Sundsvallsfjärden. Nya E4 bron. Bro byggs. Arbetsområde inrättat. Utmärkning. 2011:354/7206 (T) Tillsvidare Projektet Mona Lisa. Sjömätning. Ålands hav och Skärgårdshavet 2013:436/8421 (T) Tillsvidare Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2011:338/6971 (T) Tillsvidare Inseglingen till Hallstavik. Fyren Strömsviken Övre. Otillförlitliga sektorer. Finska viken 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Rigabukten 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Norra Östersjön 2013:441/8498 (T) O om Utö. Skjutvarning. 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2013:440/8480 (T) Stockholm. SV om Kastellholmen. Vasadjupet. Provborrningar. Nytt område och geofysiska undersökningar. 2013:439/8466 (T) Tillsvidare Stockholm. Hammarbyleden. Danviksbron. Underhållsarbete. Bron öppnas inte. Segelfri höjd reducerad. Ändring.

21 21 Nr 442 Notis Start Slut Rubrik 2013:438/8447 (T) Stockholm. Hammarbyleden. Kajanläggningsarbete. Utmärkning av arbetsområde. 2013:438/8449 (T) Tillsvidare Stockholm. Sydöstra Kvarnholmen. Svindersviken. Utläggning av bottengående geotextilskärmar. 2013:437/8434 (T) Tillsvidare Stockholm. Sundet mellan Storholmen - Lidingö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:435/8398 (T) Tillsvidare NV om Arkösund. Sundet mellan Gränsö och fastlandet. Isränneförbud. 2013:434/8394 (T) Tillsvidare Stockholms skärgård. Erstaviken. Älgö - Gåsön. Förbud mot brytande av isränna. 2013:434/8400 (T) Tillsvidare Stockholms skärgård. SSV om Dalarö. Björkö - Ornö. Björkösund. Förbud mot brytande av isränna. 2013:433/8378 (T) Tillsvidare Oxelösund. Järnverkskajen. Dykarbeten och arbeten under kajläget. Förlängd tid. 2013:432/8370 (P) Tillsvidare Stockholms skärgård. Norra Ljusterö. Åsättra. Muddringsarbeten. Ny tid. 2012:430/8333 (T) Inloppet till Nyköping. Örsbaken. Lysprick tillfälligt ersatt med prick. 2012:429/8317 (T) Tillsvidare Norra farleden till Oxelösund. Kummel Kampensbåde. Tillfällig lykta. 2012:423/8230 (T) Tillsvidare Stockholm. Nacka. Bergs oljehamn. Bojar etableras. Utläggning försenad. 2012:416/8146 (T) Tillsvidare Stockholms skärgård. Trälhavet. Furusundsleden. Lerviksudde - Östanå färjeläge. Bogsering och rörutläggning. Farled tillfälligt avstängd. 2012:409/4998 (P) Tillsvidare Stockholms skärgård. V om Muskö. Skramsösund. Genomfart tillåten. Förbud mot ankring, fiske och dykning. 2012:405/7964 (P) Tillsvidare Nynäshamn. Flytande vågbrytare. Utprickning och ändring av fyrsektor. 2012:385/7640 (T) Stockholm hamn. Frihamnen. Hamnbyggnationer. Avlyst område. Försiktig passage. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2011:360/7294 (T) Tillsvidare Nyköpings Hamn. Fyren Nyköpings Hamn Övre släckt tillsvidare. Reparationsarbeten. 2010:323/6714 (T) Tillsvidare V om Ornö. Lilla Långholmen. Sjömärke raserat. 2010:306/6395 (T) Tillsvidare Norrköpings hamn. Sänkt leddjupgående.

22 22 Notis Start Slut Rubrik 2010:301/6244 (T) Tillsvidare O om Utö. SSV om fyren Huvudskär. Tillfälligt provområde. Varning. Mälaren och Södertälje kanal 2013:441/8486 (T) Stockholm. Nockebybron. Underhållsarbeten. Ponton utlagd. Förlängd tid och ändrad max bredd. 2013:437/8402 (T) Stockholm. Riddarfjärden. Söderström. Anläggningsarbeten. Avlysning av vattenområde. 2013:436/8420 (T) Tillsvidare NV om Nockebybron. Lambarön. Förbud mot att bryta isränna. 2013:435/8410 (T) Tillsvidare Södertälje-Bornhuvud. Ytterholm-Västerås- Köping. Fartbegränsning vintertid. 2013:434/8401 (T) Tillsvidare Mälaren. Förbud mot att bryta isränna. 2013:432/8361 (T) Södertälje. Södra kanalbroarna. Gällande tider för broöppning. 2012:413/8075 (P) Tillsvidare Oknöfjärden - Västerås. Ändrad djupinformation. 2013:442/8516 (T) Hjulstabron. Reparations- och dykningsarbete. Mellersta Östersjön 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2013:437/8438 (T) Öland. Kårehamn. Yttergrund. Kabel utlägges. 2012:431/8282 (P) Tillsvidare O om Öland. Kårehamn. Vindkraftpark under uppförande. Fundament etablerade. 2012:421/8215 (P) Tillsvidare Kalmarsund. Fyren Sillåsen. Ny karaktär och lysvidd. 2012:418/8178 (T) Gotland. Visby. Kaj nr 4. Tillfällig avstängning. 2012:407/8004 (P) Tillsvidare Inloppet till Visby hamn. Undervattensarbeten. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Sydöstra Östersjön 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar.

23 23 Nr 442 Södra Östersjön Notis Start Slut Rubrik 2013:442/8527 (T) Hanöbukten. S om lysbojen Taggen. Geotekniska undersökningar från jack-up rigg. 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2013:439/8469 (T) Tillsvidare Hanöbukten. Pumpstation och utmärkning ligger kvar. 2013:438/8453 (T) S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 2013:438/8454 (T) Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 2013:437/8436 (T) Tillsvidare Trelleborg. Muddringsarbete i farledsrännan. 2013:434/8392 (T) Tillsvidare SV om Sölvesborg. Nymölla. Rörutläggningsarbeten. Förlängd tid. 2012:422/8231 (T) Tillsvidare Abbekås. Ensfyrar ur funktion. 2012:406/7974 (T) Tillsvidare SSV om Smygehamn. Fyren Kullagrund. Lysvidd och fasadbelysning. 2012:389/7698 (T) Tillsvidare Trelleborg. Nya vågbrytare anläggs. Utmärkning. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Sydvästra Östersjön 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Öresund 2013:439/8464 (T) Malmö hamn. Fyren MA 7. Underhållsarbeten. 2013:439/8465 (T) TSS In the Sound. NV om Helsingborg. Reparation av sjökabel. 2013:434/8390 (T) Tillsvidare Helsingborg. Västhamnen. Kaj 906. Ändrat djupgående. 2013:434/8393 (T) Tillsvidare Helsingborg. Norra Hamnen. Mindre djup än i sjökort. 2012:419/8193 (T) Tillsvidare N om Malmö. Barsebäck. Fyren Pinhättan. Reducerad lysvidd. 2012:406/7983 (T) Tillsvidare Malmö. Nyhamnen och Yttre hamnen. Minskat djup. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2011:373/7459 (T) Tillsvidare Helsingborg. Fyren Bulkhamnen Östra raserad. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar.

24 24 Kattegatt Notis Start Slut Rubrik 2013:440/8477 (P) Tillsvidare Göteborg. Broar och tunnel byggs. Gräns för VTS-område flyttas. Ändrade rapporteringspunkter. 2012:426/8281 (T) Göteborgs skärgård. Tångudden - Brännö - Styrsö - Donsö. Rörledning utlägges. Avstängt område. 2012:425/8260 (T) Tillsvidare Varberg. Inre hamnen. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2012:424/8252 (P) Tillsvidare Göteborg. Skandiahamnen. Kaj 600v/ö. Nedmontering av dykdalber. 2012:424/8253 (P) Göteborgs södra skärgård. Vrångö. Ombyggnadsarbeten i hamnen. 2012:420/8204 (T) Göteborg. Göta Älv. Kaj 400. Arbeten med att förstärka botten. Tillfällig utmärkning. 2012:404/6185 (T) Tillsvidare Göteborgs redd. Ankarplats Charlie. Ankare tappat. Upprepning. 2012:397/7821 (T) Tillsvidare Göteborg. Skandiahamnen. Reparationsarbeten. Del av kaj avstängd för trafik. 2012:394/7759 (T) Tillsvidare Göteborg. Älvsborgshamnen. Kajplats 713 tillfälligt avstängd. Reparationsarbeten. 2012:394/7760 (P) Tillsvidare Göteborg. Skandiahamnen. Kajpl 602. Dykdalb och stödben etableras. Rivning av ramp. 2011:372/7447 (T) Tillsvidare Halmstad. Uppgrundningar. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2011:363/7322 (T) Tillsvidare Halmstads hamn. Nissan. Vrak. Utmärkning. Skagerrak 2013:437/8407 (T) Skagerrak. Sotekanalen. Sotenbron. Reparation. 2013:434/8391 (T) Tillsvidare Brofjordens angöring. Racon på lysboj tillfälligt intagen. 2012:431/8338 (T) Gullmarsfjorden. OSO Lysekil. Tillfällig avlysning och ankringsförbud. Ändring. 2012:428/8299 (T) Tillsvidare OSO om Smögen. Fyren Byttelocket. Tillfälligt byte av fyrljusfärg. 2012:410/5304 (T) Tillsvidare Uddevalla. Bäveån. Ras. Utprickning. 2012:398/7839 (T) Tillsvidare Stenungsund. Stenungsön. Porsholmen. Sjömärke raserat. Tillfällig utmärkning. 2012:390/7707 (T) Tillsvidare Rönnäng. Y Vannholmen. Sjömärke tillfälligt raserat. 2011:357/7254 (T) Väst om Härmanö. Bottenstationära mätningar vid vraket Skytteren. Förlängd tid.

25 25 Nr 442 Vänern och Trollhätte kanal Notis Start Slut Rubrik 2013:435/8408 (T) Tillsvidare Lysbojar intagna för säsongen med anledning av isläggning. Uppdaterad lista. 2012:430/8332 (T) Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled stängd. 2012:430/8336 (T) Vänern. Hönsäter. Hamnen stängd. 2012:426/8271 (T) Brinkebergskulle och N om Lilla Edet. Islänsor utlagda. Övriga inlandsfarvatten 2012:422/8232 (P) Vättern. Gränna och Visingsö. Muddring och pålningsarbeten. 2010:317/6598 (T) Tillsvidare Vättern. O om Karlsborg. Vanäs. Prickar tillfälligt borttagna. Ej områdesbundet 2013:440/8485 (T) Utgivning av Ufs i samband med långhelger våren :438/8448 (T) Tillsvidare Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: Lomma Plasteka, vit, Ryds 390, 3,9 x 1,5 m. Löddeå, Kävlinge

26 26

27 27 Nr 442

28 28 POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 212 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 262 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 213 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 249 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 525 2014-12-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 225 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 2003:30 Den 24 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 129 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 103 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 229 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 43 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 583 2016-01-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 510 2014-09-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 296 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 543 2015-04-23 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 462 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 144 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 150 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 30 2004-08-11 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 259 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 500 2014-06-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 84 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 265 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 555 2015-07-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 551 2015-06-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 529 2015-01-15 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 592 2016-03-31 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 644 2017-03-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 261 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 502 2014-07-10 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 523 2014-12-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 539 2015-03-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 488 2014-04-03 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 596 2016-04-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 109 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 486 2014-03-20 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 13 31 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 137 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 143 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 174 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 210 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 603 2016-06-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 516 2014-10-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 480 2014-02-06 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 4 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 268 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:20 Den 15 maj 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 613 2016-08-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

TEST. Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

TEST. Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 473 2013-12-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 487 2014-03-27 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 439 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 593 2016-04-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 71 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 373 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 513 2014-09-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 364 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 220 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 287 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 570 2015-10-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 189 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 568 2015-10-15 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 496 2014-05-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 496 2014-05-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 496 2014-05-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer