Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Säljenheten NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. LFV Tryck i Norrköping 2013 ISSN

2 2 Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T)

3 3 Nr 442 Tillkännagivanden / Announcements Notiser/Notices Rubrik/Title Sida/Page 8521 Göteborg. Flyttning av fartyg. Floating Restaurante 18 Palace, Renovas kaj, Ringön. / (not translated) 8526 Nytt telefonnummer till Sjöfartsverkets enhet för distribution av sjökort och publikationer. / New phone number for the SMA Chart and Publication distribution department 19 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 25 P- och T- förteckning 20 mars Sjöfynd 19 Ufs-häftet publiceras även i pdf-format med färgbilder på Sjöfartsverkets hemsida: The Ufs-booklet is also published in pdf-format with colour pictures on our website: UNDERRÄTTELSER / NOTICES Ålands hav och Skärgårdshavet / Sea of Åland and Archipelago Sea * 8525 Sjökort/Chart: 536 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. SO om Östhammar. Länsösundet. Fartbegränsning. Ny föreskrift. Tid: Fr.o.m 1 maj En ny föreskrift för fartbegränsning i Länsösundet har utfärdats vilken ersätter tidigare gällande dito. Begränsningsområdets utbredning minskas, se bifogad sjökortsbild. Inför Länsösundet 60-13,85N 18-26,32E markering fartbegränsning 5 knop enligt bild Bsp Stockholm N 2011/s12, s41, Bsp Stockholm N 2013/s16, s61 Sweden. Sea of Åland and Archipelago Sea. SE of Östhammar. Strait of Länsösundet. Speed limit. New ordinance. Time: Effective on 1 May The current regulation concerning speed limit in sound Länsösundet has been replaced by a new ditto. The limit area has been reduced in size, refer to chartlet for an overview. Strait Länsösundet 60-13,85N 18-26,32E Insert note speed limit 5 knots as indicated

4 4 Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala. Norra Östersjön / Northern Baltic * 8506 Sjökort/Chart: 613, 6144, 615, 619 Sverige. Norra Östersjön. S om Horssten. Ändrad djupinformation. Ändra djupet 19 m till 14,9 m ca 59-15,8N 19-07,9E Bsp Stockholm M 2011/s33, Bsp Stockholm M 2013/s33, s50, Bsp Stockholm N 2011/s32, Bsp Stockholm N 2013/s35 Sweden. Northern Baltic. S om Horssten. Amendments to depth. Amend the depth 19 m to 14,9 m ap 59-15,8N 19-07,9E Sjöfartsverket, Norrköping

5 5 Nr 442 * 8512 Sjökort/Chart: 621, 622 Sverige. Norra Östersjön. Djursö - St Ramsö - Trännö - Kungshällsudden. Sjökabel. Sjökablar ska införas i sjökort mellan Djursö - St Ramsö - Trännö - Kungshällsudden enligt nedanstående. Inför sjökabel mellan a) - b) a) 58-23,88N 16-46,45E landfäste Djursö b) 58-23,85N 16-46,25E landfäste St Ramsö sjökabel mellan c) - j) c) 58-23,85N 16-46,25E landfäste St Ramsö d) 58-23,95N 16-46,35E e) 58-24,13N 16-46,20E f) 58-24,17N 16-45,85E g) 58-24,12N 16-45,45E h) 58-23,95N 16-45,20E i) 58-23,92N 16-44,65E j) 58-23,98N 16-44,36E landfäste Trännö Inför sjökabel mellan k) - n) ) k) 58-24,00N 16-44,10E landfäste Trännö l) 58-23,88N 16-43,50E m) 58-23,52N 16-43,30E Bsp Ostkusten 2010 /s34, Bsp Ostkusten 2012/s34 n) 58-23,48N 16-43,08E landfäste Kungshällsudden Sweden. Northern Baltic. Islands Djursö - St Ramsö - Trännö - Kungshällsudden. Submarine cable. Submarine cable shall be inserted as per below between islands Djursö - St Ramsö -Trännö - Kungshällsudden. Insert submarine cable between a) - b) submarine cable between c) - j) a) 58-23,88N 16-46,45E landing point Djursö b) 58-23,85N 16-46,25E landing point St Ramsö c) 58-23,85N 16-46,25E landing point St Ramsö d) 58-23,95N 16-46,35E e) 58-24,13N 16-46,20E f) 58-24,17N 16-45,85E g) 58-24,12N 16-45,45E

6 6 h) 58-23,95N 16-45,20E i) 58-23,92N 16-44,65E j) 58-23,98N 16-44,36E landing point Trännö Insert submarine cable between k) - n) k) 58-24,00N 16-44,10E landing point Trännö l) 58-23,88N 16-43,50E m) 58-23,52N 16-43,30E n) 58-23,48N 16-43,08E landing point Kungshällsudden Eltel Networks, Linköping. Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal * 8516 (T) Sjökort/Chart: 113, 1133 Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Hjulstabron. Reparations- och dykningsarbete. Tid: Fr.o.m t.o.m slutet på mars månad. Akuta reparationsarbeten som involverar dykundersökningar utförs på Hjulstabron. All trafik hänvisas till den södra farleden. Hjulstabron 59-31,88N 17-00,45E Visas ej i ENC. Bsp Mälaren 2010/s11, s46, s47, Bsp Mälaren 2012/s11, s48, s49

7 7 Nr 442 Sweden. Lake Mälaren and Södertälje kanal. Bridge Hjulstabron. Repair works. Diving operation. Time: From until end of March. Emergency repairs involving diving operations are in progress at bridge Hjulstabron. All vessel traffic shall use the southern fairway. Bridge Hjulstabron 59-31,88N 17-00,45E Not shown in ENC. Sventab AB. Publ. 16 mars 2013 Södra Östersjön / Southern Baltic * 8507 Sjökort/Chart: 821 Sverige. Södra Östersjön. V om Hasslö. Stångskär. Fiskodling och utmärkning utgår. Fiskodling och tre specialprickar O om Stångskär skall strykas ur sjökortet. Stryk fiskodling a) 56-06,72N 15-24,85E Special-lysprick b) 56-06,66N 15-24,81E Special-lysprick c) 56-06,78N 15-24,84E Special-lysprick d) 56-06,76N 15-24,94E Bsp Hanöbukten 2008/s17, Bsp Hanöbukten 2011/s17 Sweden. Southern Baltic. W of Hasslö. Stångskär. Marine farm and buoyage withdrawn. Marine farm and three special marks E of Stångskär have been withdrawn. Delete marine farm a) 56-06,72N 15-24,85E Special mark b) 56-06,66N 15-24,81E Special mark c) 56-06,78N 15-24,84E Special mark d) 56-06,76N 15-24,94E Sjöfartsverket, Norrköping.

8 8 * 8527 (T) Sjökort/Chart: 74, 743 Sverige. Södra Östersjön. Hanöbukten. S om lysbojen Taggen. Geotekniska undersökningar från jack-up rigg. Tidpunkt: under april 2013 Geotekniska undersökningar kommer att utföras S om lysbojen Taggen med anledning av en eventuell etablering av en vindkraftpark. Arbetet utförs från en jack-up rigg mellan nedan angivna positioner. Position 1 a) 55-53,22N 14-30,83E Position 2 b) 55-51,39N 14-31,42E Position 3 c) 55-53,52N 14-34,95E Visas ej i ENC Bsp Hanöbukten 2008/s28, Bsp Hanöbukten 2011/s28 Sweden. Southern Baltic. Hanöbukten. S of light buoy Taggen. Geotechnical survey from jack-up rig. Time: during April 2013 Geotechnical survey will be performed S of the light buoy Taggen during stated time. The work is done from a jack-up rig at the following positions. Position 1 a) 55-53,22N 14-30,83E Position 2 b) 55-51,39N 14-31,42E Position 3 c) 55-53,52N 14-34,95E Not shown in ENC Vattenfall, Malmö.

9 9 Nr 442 Öresund / The Sound * 8514 Sjökort/Chart: 8141, 9211 Sverige. Öresund. Inloppet till Malmö Oljehamn. Minskat djup i den muddrade rännan. Notiser som utgår: 2012:413/8097(T) Vid sjömätning av farleden in till Oljehamnen i Malmö har djupet befunnits grundare än de 13,5m som redovisas i sjökortet. SO om bojen OH 12 har uppgrundning till 13,3m påträffats. Inför 13,3 m 55-38,92N 12-59,87E 13,4 m 55-38,94N 12-59,74E 13,4 m 55-39,22N 12-59,33E Bsp Sydkusten 2012/s17, s38, s39, s44, s45 Sweden. The Sound. Entrance to Malmö Oljehamn. Reduced depth in the dredged channel. Cancel: 2012:413/8097(T) A hydrographic survey in the fairway to the Oilharbour in Malmö has revealed less depth than 13,5m which is shown in chart. Depth of 13,3m was found SE of the buoy OH 12. Insert 13,3 m 55-38,92N 12-59,87E 13,4 m 55-38,94N 12-59,74E 13,4 m 55-39,22N 12-59,33E Sjöfartsverket, Norrköping.

10 10 Skagerrak / Skagerrak * 8476 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. S om Orust. N om Kälkerön. Musselodling. En musselodling finns på NV-sidan av sundet mellan Brandholmen och Kälkerön. Inför fiskodling 58-04,7N 11-33,9E Bsp Västkusten N 2010/s23, s24, Bsp Västkusten N 2012/s23, s24, Bsp Västkusten S 2010/s7, s8, Bsp Västkusten S 2012/s11, s12 Sweden. Skagerrak. S of Orust. N of Kälkerön. Marine farm. A marine farm exist on the NW side of the strait between Brandholmen and Kälkerön. Insert marine farm 58-04,7N 11-33,9E Sjöfartsverket, Norrköping. * 8508 Sjökort/Chart: 933, 934 Sverige. Skagerrak. V om Hunnebostrand. Ankarbådan. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-26,73N 11-13,28E Stryk djupsiffran 2 m Bsp Västkusten N 2010/s14, Bsp Västkusten N 2012/s14 Sweden. Skagerrak. V om Hunnebostrand. Ankarbådan. Amendments to depth. Insert rock awash 58-26,73N 11-13,28E Delete depth 2 m

11 11 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping * 8437 Sjökort/Chart: 933, 9331 Sverige. Skagerrak. Gullmarn. Fiskebäckskil. Klubbans biologiska station. Rörledning. Prick. En rörledning är utlagd i Fiskebäckskil. Röret är utmärkt med en gul specialprick. Inför rörledning a) - c) a) 58-15,09N 11-27,88E landfäste b) 58-15,17N 11-27,81E Inför gul specialprick c) 58-15,404N 11-27,292E Bsp Västkusten N 2010/s19, s32, Bsp Västkusten N 2012/s19, s32 Sweden. Skagerrak. Gullmarn. Fiskebäckskil. Klubbans biologiska station. Pipeline. Spar buoy. A pipeline has been established in Fiskebäckskil. The pipeline is marked with a yellow special spar buoy Insert pipeline a) - c) a) 58-15,09N 11-27,88E landing point b) 58-15,17N 11-27,81E Insert yellow special spar buoy c) 58-15,404N 11-27,292E

12 12 Klubbans biologiska station. * 8509 Sjökort/Chart: 934 Sverige. Skagerrak. NV om Bovallstrand. Grönögat. Norra Svartskär. Ändrad djupinformation. Strandlinje ändras. Inför ö a) 58-29,32N 11-16,42E Stryk bränning Inför bränning b) 58-29,34N 11-16,17E Stryk djupsiffran 2,8 m Inför bränning c) 58-29,37N 11-16,32E Stryk djupsiffran 2,3 m Inför bränning d) 58-29,38N 11-16,40E Inför ö e) 58-29,42N 11-16,46E Inför bränning f) 58-29,68N 11-16,42E Bsp Västkusten N 2010/s13, Bsp Västkusten N 2012/s13 Sweden. Skagerrak. NW of Bovallstrand. Grönögat. Norra Svartskär. Amendments to depth. Amendments to shoreline. Insert island a) 58-29,32N 11-16,42E Delete rock awash Insert rock awash b) 58-29,34N 11-16,17E Delete depth 2,8 m Insert rock awash c) 58-29,37N 11-16,32E Delete depth 2,3 m Insert rock awash d) 58-29,38N 11-16,40E Insert island e) 58-29,42N 11-16,46E Insert rock awash 58-29,68N 11-16,42E

13 13 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8517 Sjökort/Chart: 934 Sverige. Skagerrak. NV om Grebbestad. SO om fyren Väcker. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-42,41N 11-10,64E Stryk djupsiffran 0,8 m Bsp Västkusten N 2010/s11, Bsp Västkusten N 2012/s11 Sweden. Skagerrak. NW of Grebbestad. SE of ligth Väcker. Amendments to depth. Insert rock awash 58-42,41N 11-10,64E Delete depth 0,8 m

14 14 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8504 Sjökort/Chart: 934, 937 Sverige. Skagerrak. SV om Sydkoster. Måskär. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-51,75N 10-58,80E Bsp Västkusten N 2010/s08, Bsp Västkusten N 2012/s08 Sweden. Skagerrak. SV om Sydkoster. Måskär. Amendments to depth. Insert rock awash 58-51,75N 10-58,80E

15 15 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8502 Sjökort/Chart: 934, 937 Sverige. Skagerrak. S om Sydkoster. Gråa holmarna. Ändrad djupinformation. Inför bränning 58-51,19N 11-02,92E Bsp Västkusten N 2010/s08, s09, Bsp Västkusten N 2012/s08, s09 Sweden. Skagerrak. S of Sydkoster. Gråa holmarna. Amendments to depth. Insert rock awash 58-51,19N 11-02,92E

16 16 Sjöfartsverket, Norrköping. * 8493 Sjökort/Chart: 934, 937 Sverige. Skagerrak. Tjärnö. Hättebäck. Ändrad djupinformation. Bryggor tillkommer. Strandlinje ändras. Två bränningar ska införas på angivna positioner. Bryggor och strandlinje har ändrats vid Hättebäck. Se sjökortsbild. Inför bränning a) 58-52,26N 11-08,82E Inför bränning b) 58-52,29N 11-08,93E Bsp Västkusten N 2010/s09, Bsp Västkusten N 2012/s09 Sweden. Skagerrak. Tjärnö. Hättebäck. Amendments to depth. New jetties. Amendments to shoreline. Two rocks awash should be inserted at indicated positions. Jetties and shorline amended at Hättebäck. See chartlet. Insert rock awash a) 58-52,26N 11-08,82E Insert rock awash b) 58-52,29N 11-08,93E

17 17 Nr 442 Sjöfartsverket, Norrköping Övriga inlandsfarvatten / Inshore waters * 8496 Sjökort/Chart: 114 Sverige. Hjälmaren. Valen. Grundholmsröset. Fiskeredskap. Utprickning. Ändringar i sjökortet skall utföras i samband med flytt av fiskeredskap och specialprick. Stryk gul specialprick och fiskodling S därom a) 59-15,51N 15-45,16E Inför gul specialprick b) 59-14,73N 15-42,53E Inför fiskeredskap mellan b) - c) c) 59-14,80N 15-42,80E Sweden. Lake Hjälmaren. Islands Valen and Grundholmsröset. Fish traps. Buoyage. Chart is to be amended as per below in connection with the relocation of a fish trap area and associated buoyage. Delete yellow spar buoy and marine farm S thereof a) 59-15,51N 15-45,16E Insert yellow spar buoy b) 59-14,73N 15-42,53E Insert fish traps between b) - c) c) 59-14,80N 15-42,80E

18 18 Hjälmarens Sjötjänst. TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS * 8521 Sverige. Göteborg. Flyttning av fartyg. Floating Restaurante Palace, Renovas kaj, Ringön. UNDERRÄTTELSE OM FLYTTNING AV FARTYG INOM GÖTEBORGS HAMNOM- RÅDE Restaurangpråmen Floating Restaurante Palace ( den så kallade Djonken ) ligger förtöjd vid Renovas kaj på Ringön inom Göteborgs Hamnområde. Djonken stör den allmänna ordningen och säkerheten inom Göteborgs Hamnområde. Hamnmyndighetens bedömning är att Djonken på grund av sitt skick utgör en uppenbar risk för annan fartygstrafik samt för människors liv och att den, i enlighet med 17 i Hamnordning för Göteborg snarast flyttas ut ur hamnområdet eller att annan åtgärd vidtas för att undanröja faran. Ägaren till Djonken ges härmed möjlighet att flytta restaurangpråmen. Pråmen ska vara flyttad senast För det fall pråmen inte är flyttat vid ovangiven tidpunkt kan pråmen på ägarens bekostnad komma att flyttas av hamninnehavaren enlig lag 1986:371, Lag om flyttning av fartyg i allmän hamn. Hamninnehavaren har rätt att hålla kvar pråmen till säkerhet för sin fordran på ersättning för kostnader i sambandet för flyttandet. Om inte kostnaderna betalas eller säkerhet ställs får fartyget säljas när 3 månader har förflutit. Om pråmen uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får det skaffas bort i form av upphuggning. För frågor eller övrig kontakt angående detta ärende vänligen kontakta Hamnkapten Jörgen Wallroth, Göteborgs Hamn AB, Tel: Göteborgs Hamn AB

19 19 Nr 442 * 8526 Nytt telefonnummer till Sjöfartsverkets enhet för distribution av sjökort och publikationer. Sjöfartsverkets Säljenhet, som ansvarar för försäljning och distribution av sjökort, publikationer och annan sjögeografisk information, har nytt telefonnummer enligt nedan: Nytt telefonnummer: Tidigare telefonnummer: Ufs A 1012, sid 8 och 114 New phone number for the SMA Chart and Publication distribution department The Swedish Maritime Administration Sales Department, which is responsible for the sales and distribution of nautical charts, publications and other Hydrographic Information, has new phone number as below: New phone number: Previous phone number: Ufs A 1012, page 8 and 114 Sjöfartsverket, Norrköping. ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 20 mars var vattenståndet ca 60 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning 20 mars 2013 Bottenviken Notis Start Slut Rubrik 2013:441/8494 (T) O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 2013:437/8395 (P) Tillsvidare Karlsborg. Djupuppgifter. Utmärkning. 2013:437/8431 (T) Tillsvidare Karlsborg. Rekommendation för fartygsanlöp. 2012:426/8280 (T) Tillsvidare Luleå. Brändöfjärden. Klubbnäset. Indragning av utprickning inför vintern. Norra Kvarken 2013:441/8354 (P) Tillsvidare Nya trafiksepareringssystem, TSS IN NORRA KVARKEN. Nya dubbelriktade rutter. 2013:436/8419 (T) Västra Kvarken. V om Holmön. Förbud mot brytande av isränna. 2013:432/8368 (T) Tillsvidare DW-routen. Utmärkning tilfälligt indragen

20 20 Notis Start Slut Rubrik 2010:319/6612 (T) Tillsvidare SO om Umeå. Fyren Nordvalen. Felaktiga sektorer. Bottenhavet 2013:441/8495 (T) Gävle. Holmuddsrännan. Fyren Gävle N Inlopp Nr 1. Arbete pågår. 2013:436/8421 (T) Tillsvidare Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. 2012:421/8199 (T) Tillsvidare Inseglingsleden till Gävle. Omläggning, breddning och fördjupning. 2012:420/8207 (P) Tillsvidare SO om Örnsköldsvik. Fyren Skommarskaten. Sektorering ändras. 2012:407/7996 (T) Tillsvidare Sundsvall. Nya E4 bron. Dumpning av muddermassor. Tipplatser. 2012:399/7850 (T) Tillsvidare Sundsvallsfjärden. Nya E4 bron. Bro byggs. Arbetsområde inrättat. Utmärkning. 2011:354/7206 (T) Tillsvidare Projektet Mona Lisa. Sjömätning. Ålands hav och Skärgårdshavet 2013:436/8421 (T) Tillsvidare Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2011:338/6971 (T) Tillsvidare Inseglingen till Hallstavik. Fyren Strömsviken Övre. Otillförlitliga sektorer. Finska viken 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Rigabukten 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Norra Östersjön 2013:441/8498 (T) O om Utö. Skjutvarning. 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2013:440/8480 (T) Stockholm. SV om Kastellholmen. Vasadjupet. Provborrningar. Nytt område och geofysiska undersökningar. 2013:439/8466 (T) Tillsvidare Stockholm. Hammarbyleden. Danviksbron. Underhållsarbete. Bron öppnas inte. Segelfri höjd reducerad. Ändring.

21 21 Nr 442 Notis Start Slut Rubrik 2013:438/8447 (T) Stockholm. Hammarbyleden. Kajanläggningsarbete. Utmärkning av arbetsområde. 2013:438/8449 (T) Tillsvidare Stockholm. Sydöstra Kvarnholmen. Svindersviken. Utläggning av bottengående geotextilskärmar. 2013:437/8434 (T) Tillsvidare Stockholm. Sundet mellan Storholmen - Lidingö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:435/8398 (T) Tillsvidare NV om Arkösund. Sundet mellan Gränsö och fastlandet. Isränneförbud. 2013:434/8394 (T) Tillsvidare Stockholms skärgård. Erstaviken. Älgö - Gåsön. Förbud mot brytande av isränna. 2013:434/8400 (T) Tillsvidare Stockholms skärgård. SSV om Dalarö. Björkö - Ornö. Björkösund. Förbud mot brytande av isränna. 2013:433/8378 (T) Tillsvidare Oxelösund. Järnverkskajen. Dykarbeten och arbeten under kajläget. Förlängd tid. 2013:432/8370 (P) Tillsvidare Stockholms skärgård. Norra Ljusterö. Åsättra. Muddringsarbeten. Ny tid. 2012:430/8333 (T) Inloppet till Nyköping. Örsbaken. Lysprick tillfälligt ersatt med prick. 2012:429/8317 (T) Tillsvidare Norra farleden till Oxelösund. Kummel Kampensbåde. Tillfällig lykta. 2012:423/8230 (T) Tillsvidare Stockholm. Nacka. Bergs oljehamn. Bojar etableras. Utläggning försenad. 2012:416/8146 (T) Tillsvidare Stockholms skärgård. Trälhavet. Furusundsleden. Lerviksudde - Östanå färjeläge. Bogsering och rörutläggning. Farled tillfälligt avstängd. 2012:409/4998 (P) Tillsvidare Stockholms skärgård. V om Muskö. Skramsösund. Genomfart tillåten. Förbud mot ankring, fiske och dykning. 2012:405/7964 (P) Tillsvidare Nynäshamn. Flytande vågbrytare. Utprickning och ändring av fyrsektor. 2012:385/7640 (T) Stockholm hamn. Frihamnen. Hamnbyggnationer. Avlyst område. Försiktig passage. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2011:360/7294 (T) Tillsvidare Nyköpings Hamn. Fyren Nyköpings Hamn Övre släckt tillsvidare. Reparationsarbeten. 2010:323/6714 (T) Tillsvidare V om Ornö. Lilla Långholmen. Sjömärke raserat. 2010:306/6395 (T) Tillsvidare Norrköpings hamn. Sänkt leddjupgående.

22 22 Notis Start Slut Rubrik 2010:301/6244 (T) Tillsvidare O om Utö. SSV om fyren Huvudskär. Tillfälligt provområde. Varning. Mälaren och Södertälje kanal 2013:441/8486 (T) Stockholm. Nockebybron. Underhållsarbeten. Ponton utlagd. Förlängd tid och ändrad max bredd. 2013:437/8402 (T) Stockholm. Riddarfjärden. Söderström. Anläggningsarbeten. Avlysning av vattenområde. 2013:436/8420 (T) Tillsvidare NV om Nockebybron. Lambarön. Förbud mot att bryta isränna. 2013:435/8410 (T) Tillsvidare Södertälje-Bornhuvud. Ytterholm-Västerås- Köping. Fartbegränsning vintertid. 2013:434/8401 (T) Tillsvidare Mälaren. Förbud mot att bryta isränna. 2013:432/8361 (T) Södertälje. Södra kanalbroarna. Gällande tider för broöppning. 2012:413/8075 (P) Tillsvidare Oknöfjärden - Västerås. Ändrad djupinformation. 2013:442/8516 (T) Hjulstabron. Reparations- och dykningsarbete. Mellersta Östersjön 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2013:437/8438 (T) Öland. Kårehamn. Yttergrund. Kabel utlägges. 2012:431/8282 (P) Tillsvidare O om Öland. Kårehamn. Vindkraftpark under uppförande. Fundament etablerade. 2012:421/8215 (P) Tillsvidare Kalmarsund. Fyren Sillåsen. Ny karaktär och lysvidd. 2012:418/8178 (T) Gotland. Visby. Kaj nr 4. Tillfällig avstängning. 2012:407/8004 (P) Tillsvidare Inloppet till Visby hamn. Undervattensarbeten. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Sydöstra Östersjön 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar.

23 23 Nr 442 Södra Östersjön Notis Start Slut Rubrik 2013:442/8527 (T) Hanöbukten. S om lysbojen Taggen. Geotekniska undersökningar från jack-up rigg. 2013:441/8500 (T) Gasledningen Nord Stream. Undervattensarbeten. Undersökning med ROV. 2013:439/8469 (T) Tillsvidare Hanöbukten. Pumpstation och utmärkning ligger kvar. 2013:438/8453 (T) S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 2013:438/8454 (T) Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 2013:437/8436 (T) Tillsvidare Trelleborg. Muddringsarbete i farledsrännan. 2013:434/8392 (T) Tillsvidare SV om Sölvesborg. Nymölla. Rörutläggningsarbeten. Förlängd tid. 2012:422/8231 (T) Tillsvidare Abbekås. Ensfyrar ur funktion. 2012:406/7974 (T) Tillsvidare SSV om Smygehamn. Fyren Kullagrund. Lysvidd och fasadbelysning. 2012:389/7698 (T) Tillsvidare Trelleborg. Nya vågbrytare anläggs. Utmärkning. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Sydvästra Östersjön 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Öresund 2013:439/8464 (T) Malmö hamn. Fyren MA 7. Underhållsarbeten. 2013:439/8465 (T) TSS In the Sound. NV om Helsingborg. Reparation av sjökabel. 2013:434/8390 (T) Tillsvidare Helsingborg. Västhamnen. Kaj 906. Ändrat djupgående. 2013:434/8393 (T) Tillsvidare Helsingborg. Norra Hamnen. Mindre djup än i sjökort. 2012:419/8193 (T) Tillsvidare N om Malmö. Barsebäck. Fyren Pinhättan. Reducerad lysvidd. 2012:406/7983 (T) Tillsvidare Malmö. Nyhamnen och Yttre hamnen. Minskat djup. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2011:373/7459 (T) Tillsvidare Helsingborg. Fyren Bulkhamnen Östra raserad. 2011:370/7384 (T) Tillsvidare SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar.

24 24 Kattegatt Notis Start Slut Rubrik 2013:440/8477 (P) Tillsvidare Göteborg. Broar och tunnel byggs. Gräns för VTS-område flyttas. Ändrade rapporteringspunkter. 2012:426/8281 (T) Göteborgs skärgård. Tångudden - Brännö - Styrsö - Donsö. Rörledning utlägges. Avstängt område. 2012:425/8260 (T) Tillsvidare Varberg. Inre hamnen. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2012:424/8252 (P) Tillsvidare Göteborg. Skandiahamnen. Kaj 600v/ö. Nedmontering av dykdalber. 2012:424/8253 (P) Göteborgs södra skärgård. Vrångö. Ombyggnadsarbeten i hamnen. 2012:420/8204 (T) Göteborg. Göta Älv. Kaj 400. Arbeten med att förstärka botten. Tillfällig utmärkning. 2012:404/6185 (T) Tillsvidare Göteborgs redd. Ankarplats Charlie. Ankare tappat. Upprepning. 2012:397/7821 (T) Tillsvidare Göteborg. Skandiahamnen. Reparationsarbeten. Del av kaj avstängd för trafik. 2012:394/7759 (T) Tillsvidare Göteborg. Älvsborgshamnen. Kajplats 713 tillfälligt avstängd. Reparationsarbeten. 2012:394/7760 (P) Tillsvidare Göteborg. Skandiahamnen. Kajpl 602. Dykdalb och stödben etableras. Rivning av ramp. 2011:372/7447 (T) Tillsvidare Halmstad. Uppgrundningar. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2011:363/7322 (T) Tillsvidare Halmstads hamn. Nissan. Vrak. Utmärkning. Skagerrak 2013:437/8407 (T) Skagerrak. Sotekanalen. Sotenbron. Reparation. 2013:434/8391 (T) Tillsvidare Brofjordens angöring. Racon på lysboj tillfälligt intagen. 2012:431/8338 (T) Gullmarsfjorden. OSO Lysekil. Tillfällig avlysning och ankringsförbud. Ändring. 2012:428/8299 (T) Tillsvidare OSO om Smögen. Fyren Byttelocket. Tillfälligt byte av fyrljusfärg. 2012:410/5304 (T) Tillsvidare Uddevalla. Bäveån. Ras. Utprickning. 2012:398/7839 (T) Tillsvidare Stenungsund. Stenungsön. Porsholmen. Sjömärke raserat. Tillfällig utmärkning. 2012:390/7707 (T) Tillsvidare Rönnäng. Y Vannholmen. Sjömärke tillfälligt raserat. 2011:357/7254 (T) Väst om Härmanö. Bottenstationära mätningar vid vraket Skytteren. Förlängd tid.

25 25 Nr 442 Vänern och Trollhätte kanal Notis Start Slut Rubrik 2013:435/8408 (T) Tillsvidare Lysbojar intagna för säsongen med anledning av isläggning. Uppdaterad lista. 2012:430/8332 (T) Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled stängd. 2012:430/8336 (T) Vänern. Hönsäter. Hamnen stängd. 2012:426/8271 (T) Brinkebergskulle och N om Lilla Edet. Islänsor utlagda. Övriga inlandsfarvatten 2012:422/8232 (P) Vättern. Gränna och Visingsö. Muddring och pålningsarbeten. 2010:317/6598 (T) Tillsvidare Vättern. O om Karlsborg. Vanäs. Prickar tillfälligt borttagna. Ej områdesbundet 2013:440/8485 (T) Utgivning av Ufs i samband med långhelger våren :438/8448 (T) Tillsvidare Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: Lomma Plasteka, vit, Ryds 390, 3,9 x 1,5 m. Löddeå, Kävlinge

26 26

27 27 Nr 442

28 28 POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden Register Underrättelser för sjöfarande 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Muddring av Hemfjärden

Muddring av Hemfjärden Muddring av Hemfjärden Ett uppdrag för Örebro kommun Historik Fastställt farledsdjup 2,1 m Sjöfartsverkets ansvar för farleden upphörde 1969 Örebro kommun ansvar för underhåll sedan 1970-talet 1 Historik

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Flowcrete Sweden Entreprenörer.

Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Swedens s flooring systems are installed by a highly trained, approved and licend contractor network, who offer an unrivalled rvice across Sweden. You can e a

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Hamnordning Luleå Hamn AB

Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-01-07 Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 1 Sida 1 av 13 Hamnordning för Luleå

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF INSHORE RACE STOCKHOLM - SANDHAMN 28 JUNI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER Foto: Oskar Kihlborg INFORMATION ÅF INSHORE RACE Sid 1 (2) 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993 Intelligent Infrastructure by Infracontrol Since 1993 Intelligent Infrastruktur Driftövervakning För många tekniska utrustningar lever ensamma Infracontrol Online Korta fakta om Infracontrol 30 personer

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer