VUXENORTODONTI. Terapival. Remiss till ortodontiklinik. Ortodontisk behandling på. Varför söker vuxna ortodontibehandling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENORTODONTI. Terapival. Remiss till ortodontiklinik. Ortodontisk behandling på. Varför söker vuxna ortodontibehandling."

Transkript

1 Varför söker vuxna ortodontibehandling VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2012 Lena Berglund-Stevenberg Estetisk indikation vanligast Protetisk indikation för att kunna göra en bro eller ett entandsimplantat Prekirurgisk ortodonti inför ortognat kirurgi Funktionell indikation vid traumatisk påbitning, tvångsföring med symptom Progredierande glesställning vid parodontit 2 Fast apparat Terapival Avtagbar apparat Protetik i stället för ortodonti Ortodonti och ortognat kirurgi Avråda från behandling Ungefärlig kostnad 2011 om behandlingsbehovet fyller Försäkringskassans mycket precisa kriterier; motsvarande 3 eller 4 enligt Socialstyrelsens index eller 4 och 5 enligt IOTN gäller högkostnadsskyddet Fast apparat i en käke ca :- Fast apparat i båda käkarna ca Kostnad per månad ca 800:- Parodontal sanering och eventuella extraktioner ingår inte men övriga kostnader räknas samman vid beräkning av patientavgiften 3 4 Remiss till ortodontiklinik Anamnes: Sjukdomar, mediciner, patientens önskemål och förväntningar Parodontalt status Diagnos: Ortodontisk diagnos Frågeställning: Vad önskar remittenten, vilken fortsatt behandling planeras Aktuella rtg medsändes Ortodontisk behandling på estetisk indikation 5 1

2 Avråda från ortodontisk behandling Osynlig tandställning Preprotetisk ortodonti Ortodontibehandling vid parodontalt skadade bett 10 Prekirurgisk ortodonti Den extraorala undersökning- och profilröntgenanalysen avgör om maxillan eller mandibeln skall flyttas 12 2

3 Sagittala förflyttningar Maxillan Le Fort I kirurgi används för att flytta maxillan. Vid framflyttning (maxillary advancement) placeras ett bentransplantat posteriort Sagittala förflyttningar Maxillan Att flytta hela maxillan bak görs sällan, däremot kan det anteriora segmentet flyttas posteriort efter att två premolarer tagits bort Sagittala förflyttningar Mandibeln BSSO Bilateral sagittal split osteotomy med fast fixation, används för att flytta mandibeln bakåt (mand. set back). BSSO används även för att flytta fram mandibeln (mandibular advancement). Ingen eller kortvarig intermaxillärfixation, risk för nervskador med känselbortfall. Sagittala förflyttningar Mandibeln Vertikal ramusosteotomi kräver immobilisering (IMF) Hakplastik=genioplasty kan göras i samtliga plan. Hakpartiet kan föras framåt för att få en mer framträdande haka, det kan flyttas åt sidorna för att rätta till en asymmetri, eller flyttas nedåt eller uppåt för att normalisera den undre ansiktshöjden Vertikala förflyttningar Maxillan Le Fort I kirurgi görs för att flytta upp maxillan i öppna bett Ibland med tre-delad maxilla och uppflyttning av de posteriora segmenten Genom autorotation av mandibeln uppåt/framåt minskas undre ansiktshöjden

4 TRANSVERSELLA FÖRFLYTTNINGAR: Expansion av maxillan kan göras under operationen vid en 2-delad maxilla Expansion av maxillan vid basalt korsbett kan även göras med laterala osteotomier och RME (surgically assisted rapid maxillary expansion) Det är mer begränsat att ändra på mandibelns transversella förhållanden pga käkleden 19 Bimaxillär kirurgi med Le Fort I och BSSO 20 Om patienten inte vill förändra sitt utseende kan ett prenormalt bett ibland behandlas genom Dental kompensation Ortodontisk behandling på grund av funktionella besvär 21 Retention All ortodontibehandling behöver retineras Vuxna patienter behöver längre retentionstid än barn I de flesta fall livslång retention Samtidigt som patienten informeras om behandlingen, informeras också om vilken typ av retention som är planerad 23 Underkäksincisiverna retineras ofta med bondad tråd 24 4

5 Twistflex som bondas på varje tand palatinalt ök-fronten Vacumpressade skenor används 4 dygn heltid och därefter varje natt Djupa bett retineras med splint med frontal påbitning Frontal påbitningsvall Vuxna patienter som önskar ortodontibehandling Tag reda på vad patienten vill uppnå På vilket sätt ingår ortodontibehandlingen i den ordinarie behandlingen Skriv remiss med anamnes, status, diagnos (även parodontal), frågeställning och aktuella rtg så att en meningsfull konsultation kan göras Svårt att informera om kostnader, men månadskostnader är oftast mindre än 1000:- 28 Snarkning/Sömnapné 29 Patienter med snarkproblem Föreslå pat att söka distriktsläkare för remiss till öronläkare eller lungklinik I Stockholm kan pat även kontakta FysiologLab Öronläkaren gör undersökning och skickar pat till sömnanalys Beroende på om pat har andningsuppehåll eller ej görs en bedömning av vilken typ av hjälp pat behöver 30 5

6 OSAS Obstruktivt sömnapnésyndrom Snarkning med fler än 5 andningsuppehåll (> 10 sek) per timme Ger sämre syresättning av blodet under sömnen Ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar Uttalad dagtrötthet 31 Patienter med OSAS Standardbehandling är C-PAP, en mask som används nattetid med luft i övertryck I vissa fall skrivs remiss för behandling med en avtagbar apparat för att hålla fram mandibeln under sömnen. 32 SOCIAL SNARKNING Inga eller endast få andningsuppehåll Snarkaren stör förutom sin egen sömn även omgivningens Ljudnivåerna kan komma upp i samma decibel som en accelererande motorcykel Drabbar främst män, ökar med ökande ålder Alkoholförtäring och fetma bidragande faktorer 33 TANDSTÄLLNING MOT SNARKNING Tandställningen håller underkäken och tungbasen i ett framskjutet läge Luftrummet i svalget vidgas och andningen går lättare Risken för snarkning och andningsuppehåll minskar 34 M.A.D., M.A.A., M.A.S. Mandibular advancement device Modifierad aktivator, där risken för tandförflyttning har minimerats Endast anterior position av mandibeln under sömnen är önskad

7 Mandibel-framdragande tandställning Postnormalt eller neutralt bett med normalt rörelseomfång krävs Ungefär 80 % lyckandefrekvens hos de patienter som snarkar främst i ryggläge Lyckandefrekvensen sjunker hos de patienter som snarkar oberoende av sömnläge och har ett gravt sömnapnésyndrom 37 Mandibel-framdragande tandställning Grundtanken är aktivatorns framjumpande effekt Finns i hårdplast Gjuten mjukplast Vacumpressade plastskenor sammanfogade med gångjärn som håller fram underkäken 38 Behandlingsgång Pat kommer på remiss från ÖNH-läkare eller lungklinik Sömnanalys måste finnas MAD på pat med OSAS bör göras på specialistklinik Noggrann registrering för att välja ut lämpliga fall Risk för oönskade tandförflyttningar gör det viktigt med kontinuerlig uppföljning 39 7

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Sömnapné En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning

Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning ANDERS JOHANSSON, ANN-KATRIN JOHANSSON, MORTEN BERGE, OVE FONDENES Allmänna symptom och effekter av sömnapné och snarkning Obstruktiv sömnapné (OSA) och

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr Foto: David Marcusson LÄPP- KÄK- GOMSPALT Tonårstiden är för många en turbulent period i livet och kan upplevas som extra påfrestande om man har LKG. Ditt intresse riktas alltmer utanför familjen. Kompisar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2006 På bettet hela livet om odontologisk vetenskap i Umeå En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Bröstförstoring. information om

Bröstförstoring. information om information om Bröstförstoring Historik Anatomi Innehåll i bröstimplantat Operationsteknik Förberedelse inför en konsultation Konsultation på mottagningen Inför en operation Operation Hemma efter operation

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer