Föreningsträff. 28/ Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9"

Transkript

1 Föreningsträff 28/ Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande personal och styrelsemedlemmar. Därefter berättade Stig om bakgrunden till den stora satsningen på de nu pågående föreningsträffarna. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - SIU Hanna Wiklund (Stockholms Innebandyförbund) presenterade SIU-modellen. o Så många som möjligt, så länge som möjligt o Alla SDF inom Svenska innebandy skall använda SIU o Tävlingsmodellen ska anpassas så de överensstämmer med SIU:s andemening o Stockholms Fotbollsförbund har valt att ta bort upp och ned-flyttning samt slutspel upp till och med 18 års ålder Presentation av ny tävlingsstruktur Martin Hjelmberg (Stockholms Innebandyförbund)presenterade tävlingsstrukturen som skall implementeras i verksamheten Minnesanteckningar Matchflyttar Kommer det att vara större flexibilitet och mindre regelverk angående flyttar? Om föreningar är överens kommer flyttar medges även om det strider mot eventuella tidsgränser? Om en förening obstruerar och inte tillmötesgår Hur göra? Varför redovisas kronologisk ålder när det ska vara nivåanpassning? Hur kommer förbundet agera när det gäller cuper utifrån ett SIU-tänk? Har förbundet lyssnat/bjudit in aktiva barn i processen av ny seriestruktur? Röd år Hur ska verksamheten/förbundet hantera och agera när äldre spelare (16 år) placeras in i klassen yngre (13 år lätt)? Svart 17 år Tillåts den kategorin på röd nivå? Generell uppföljning av resultat för att se att matcher är på den ambitionsnivån som förbundet/verksamheten/siu avser? Önskemål om att förbundet skall föra resultat/tabell utan publicering.

2 Vilket verktyg kommer förbundet använda sig av id missbruk vid inplacering av lag och spelare? Det finns en oro vad gäller skaderisk vid stor fysisk skillnad, även om kunskapsnivån är snarlik Vad gör förbundet i den frågan? Kommer ibis kunna användas som ett verktyg för att analysera matcher? Hur kommer förbundet agera när lag/föreningar matchar äldre/bättre spelare på fel nivå för att vinna resultat? Förbundet måste tajma utbildningen för anmälningsansvarig. Kommer förbundet analysera och följa upp lag som placeras in på olika nivåer? Verktyg för att optimera inplaceringen? Bra att förbundet har ett flexibelt och dynamiskt tänk när det gäller inplaceringen av lag. Kan förbundet göra ett första utkast när det gäller inplacering av lag utifrån erfarenhet och nuvarande seriestruktur? Kommer flickor fortsatt tillåtas spela i pojkserier? Varför ska förbundet göra skillnad på tiden för implementering av ny seriestruktur? Inkomna synpunkter utifrån grupparbetet om nu struktur o Det kommer ställas högre krav på domarna o Inte för unga domare i äldre klasser o Vilket ytterligare stöd kommer domarna att få av förbundet/verksamheten? o Inte matchledare (ML) utan riktiga domare i alla klasser o Förlängd fotbollssäsong Hur påverkar det IB-säsongen o Diskussion med fotbollen i ämnet förlängd säsong och hur förbunden gemensamt kan tillåta barnen utöva fler idrotter o Få till stånd ett gemensamt tänk över alla idrottsgränser (förbund) o Resultatrapportering Förbundet har statistiken o Införa förändringen för pojkar och flickor samtidigt o Även de yngsta bör spela 5-5 men på en liten yta o Regelverk/krafttag mot föreningar/ledare som inte anammar SIU-modellen o Tillåta senior (Dj/HJ-20) i juniorspel -19 (dispens) o Protokoll även i blå-klass in till förbundet o Händelserapportering röd-klass. ibis o Implementera ny seriestruktur o Förbundet skapar preliminära serier och genom föreningsdialog sätter desamma

3 Föreningsträff 3/ Årsta, Folkets hus Antal deltagare: 26 Antal föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande personal och styrelsemedlemmar. Därefter sker en information om bakgrunden till den stora satsningen på de nu pågående föreningsträffarna. Stig presenterade förbundets organisation och redovisade faktamässigt verksamheten i siffror. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - SIU Hanna Wiklund (Stockholms Innebandyförbund) presenterade SIU-modellen. o Så många som möjligt, så länge som möjligt o Alla SDF inom Svenska innebandy skall använda SIU o Tävlingsmodellen ska anpassas så de överensstämmer med SIU:s andemening o Stockholms Fotbollsförbund har valt att ta bort upp och ned-flyttning samt slutspel upp till och med 18 års ålder Presentation av ny tävlingsstruktur Martin Hjelmberg (Stockholms Innebandyförbund)presenterade tävlingsstrukturen som skall implementeras i verksamheten Minnesanteckningar Licensåldern A kontra B När strukturen är till 15 (B) och klassen 16 är A-licens. Hur göra? Licensregeln om max 7 B-licenser på A-licensnivå bryter eventuellt upp gruppsammansättningar Hur gör förbundet/förening med en ny grupp spelare på röd nivå (16 år)? Var kan de mest optimalt placeras in? Senarelägga seriestarten? Ska man kunna se kronologiska åldern på lag anmälda färgklasserna? Föreningarna behöver stöd/support vid anmälan/inplacering Förslag om att föreningar geografiskt träffas för att diskutera inplacering i klasser

4 Förbundet kallar till möte klassvis (färger) Skjut upp implementeringen pojkar 1 år Veckomatcher Öppna/synliga anmälningsförfaranden/inplacering/grupper Finns risk att föreningar väntar ut varandra inför anmälan? Att spela 3-3 på grön-9-årsnivå är inte bra God teknisk färdighet betyder inte detsamma som mental utveckling på samma nivå Hur påverkar halltider? Varför enkelmöte blå-nivå (10-12 år)? Vem beslutar om inte föreningen internt kan komma överens? Dispenser tas bort på alla nivåer förutom svart Hur kommer förbundet agera när det gäller cuper utifrån ett SIU-tänk? Röd år Hur ska verksamheten/förbundet hantera och agera när äldre spelare (16 år) placeras in i klassen yngre (13 år lätt)? Önskemål om att förbundet skall föra resultat/tabell utan publicering Vilket verktyg kommer förbundet använda sig av id missbruk vid inplacering av lag och spelare? Kan förbundet göra ett första utkast när det gäller inplacering av lag utifrån erfarenhet och nuvarande seriestruktur? Inkomna synpunkter utifrån grupparbetet om nu struktur o Vilket ytterligare stöd kommer domarna att få av förbundet/verksamheten? o Inte matchledare (ML) utan riktiga domare i alla klasser o Resultatrapportering Förbundet har statistiken o Införa förändringen för pojkar och flickor samtidigt o Även de yngsta bör spela 5-5 men på en liten yta o Regelverk/krafttag mot föreningar/ledare som inte anammar SIU-modellen o Protokoll även i blå-klass in till förbundet o Blir ingen större skillnad vid inplacering o Förhoppning om jämnare matcher o Dela in röd-nivå enligt följande 16-15, 15-14, o Ledarmöte inom färgnivåerna o 9 år 3-3 är för få spelare, genomför 4-4 istället o Händelserapportering röd-klass. ibis o Implementera ny seriestruktur

5 o Inte för unga domare i äldre klasser o Förändringen kommer att lyckas bättre om ledarkulturen förändras o Skapa diskussionsforum för föreningar o Förbundet skapar preliminära serier och genom föreningsdialog sätter desamma

6 Föreningsträff 10/ Spånga, Spångafolkan Antal deltagare: 29 Antal föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande personal och styrelsemedlemmar. Därefter sker en information om bakgrunden till den stora satsningen på de nu pågående föreningsträffarna. Stig presenterade förbundets organisation och redovisade faktamässigt verksamheten i siffror. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - SIU Hanna Wiklund (Stockholms Innebandyförbund) presenterade SIU-modellen. o Så många som möjligt, så länge som möjligt o Alla SDF inom Svenska innebandy skall använda SIU o Tävlingsmodellen ska anpassas så de överensstämmer med SIU:s andemening o Stockholms Fotbollsförbund har valt att ta bort upp och ned-flyttning samt slutspel upp till och med 18 års ålder Presentation av ny tävlingsstruktur Martin Hjelmberg (Stockholms Innebandyförbund)presenterade tävlingsstrukturen som skall implementeras i verksamheten Minnesanteckningar Nytt lag Ska de placeras in på röd lätt? Varför genomförs nationella tävlingar (DIL, JAS och newbody) på hösten när det är mycket matcher och annan verksamhet (fotboll)? Varför inte förlägga det över hela verksamhetsåret? Samspelet ledare, domare och trupp/spelare måste ske i en god atmosfär Vad gör förbundet? Kommer förbundet att senarelägga seriestarten när fotbollen förlänger? Varför har IB så få platser på gymnasierna? SIBF Vad styr? Hur gör förbundet/förening med en ny grupp spelare på röd nivå (16 år)? Var kan de mest optimalt placeras in?

7 Det måste till fler arrangörer om gruppen/färgen grön (6-9 år) blir större Hur ska verksamheten integrera nya aktiva i befintlig grupp? Tuffa krav på ledare med nya modellen Varför behålla tabeller? Det handlar om spelarutveckling. Inte resultatutveckling Domarnivåer i ny modell? Kravspecifikation? Att spela 3-3 på grön-9-årsnivå är inte bra. Tajt med liten plan för 9-åringar Fördelningsnycklar, hur fördelad tider? Hur påverkar halltider? Inkomna synpunkter utifrån grupparbetet om nu struktur o Tydliga direktiv om vad som kommer att gälla o 3 sista minuterna effektiva o Spela med 15 spelare o Seriespelet senareläggs på grund av fotbollen o Inte 4-manna på blå nivå o Knatteligan, cuper Få halltider o Domarnivå/utbildningsnivån är viktigt vid spel med olika ålderskategorier. Det skiljer mycket i fysisk storlek som innebär stor respekt o När ska tuffare spel tillåtas? Ofta börjas det för tidigt o Mycket positivt med den nya modellen. Bra att det finns en strävan till jämnare matcher och en individanpassning nivåmässigt o Skjut på säsongsstarten (fotboll) o Största utmaningen ligger på ledarna vid ny modell o Förslag om fler nivåer på blå lätt för de yngsta o Fler knatteligan-evenemang o Påskynda utbildningen av anmälningsansvariga o Hur får cupevenemang utformas i framtiden? o Snabba svar på ställda frågor om nya modellen o Lättförståelig, enkel information och mallar

8 Föreningsträff 11/ Täby, Folkets hus Antal deltagare: 51 Antal föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande personal och styrelsemedlemmar. Därefter sker en information om bakgrunden till den stora satsningen på de nu pågående föreningsträffarna. Stig presenterade förbundets organisation och redovisar faktamässigt verksamheten i siffror. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - SIU Hanna Wiklund (Stockholms Innebandyförbund) presenterade SIU-modellen. o Så många som möjligt, så länge som möjligt o Alla SDF inom Svenska innebandy skall använda SIU o Tävlingsmodellen ska anpassas så de överensstämmer med SIU:s andemening o Stockholms Fotbollsförbund har valt att ta bort upp och ned-flyttning samt slutspel upp till och med 18 års ålder Presentation av ny tävlingsstruktur Martin Hjelmberg (Stockholms Innebandyförbund)presenterade tävlingsstrukturen som skall implementeras i verksamheten. Minnesanteckningar Varför eventuellt göra skillnad på pojkar och flickor vid implementeringen? Cuper krockar med SM-finalerna. Medge inte sanktion vid tillfället Träffas enskilt för inplacering av lag Blå nivå 4-4 Ojämna matcher medger en extra spelare Varför slutar de aktiva? Påverkar den nya modellen negativt med större utslagning? Inför inte mindre plan och 4-4 kommande säsong Finns det risk för överanmälan när det är fritt till olika nivåer? Lagets kompetens ska vara styrande vid inplacering Inte enskild aktiv

9 Senarelägga seriestarten? Föreningarna behöver stöd/support vid anmälan/inplacering. Inkomna synpunkter utifrån grupparbetet om nu struktur o Minska åldersgrupperna till tre (3) på röd nivå. Tänk högstadieålder o Titta på alternativ med mixklasser, särskilt i yngre ålder o Positivt att spelarna medges möjligheter till att utvecklas i sin egen takt o Stora krav på ledarna o Stöd från förbundet med utbildning och motivation o Från tre (3) till fyra (4) nivåer på blå (lätt lätt 06) o Extraspelare vid ojämna resultat. 5-5 ledande lag 1st spelare mindre. 4-4 underläge 1st spelare mer o Positivt att man kan byta nivå då serien pågår o Bra med 9-åringar i både knatteligan och blå nivå o Superpositivt med införandet av en ny modell o Support och bollplank mellan förbund och förening o Känsligt att flytta spelare till yngre lag o Viktigt med riktlinjer från förening till ledare o Försök minimera långa resor på blå nivå o Bra att dispensen tas bort Lättare att flytta spelare o Resultat skapar ett lugn i laget på blå nivå o Det bör finnas lätt-lätt på röd nivå o Bra att införa mindre spelyta när man går från grön till blå och4-4

10 Föreningsträff 17/ Saltsjö-Boo, Folketshus Antal deltagare: 21 Antal föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande personal och styrelsemedlemmar. Därefter sker en information om bakgrunden till den stora satsningen på de nu pågående föreningsträffarna. Stig presenterade förbundets organisation och redovisar faktamässigt verksamheten i siffror. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - SIU Hanna Wiklund (Stockholms Innebandyförbund) presenterade SIU-modellen. o Så många som möjligt, så länge som möjligt o Alla SDF inom Svenska innebandy skall använda SIU o Tävlingsmodellen ska anpassas så de överensstämmer med SIU:s andemening o Stockholms Fotbollsförbund har valt att ta bort upp och ned-flyttning samt slutspel upp till och med 18 års ålder Presentation av ny tävlingsstruktur Martin Hjelmberg (Stockholms Innebandyförbund)presenterade tävlingsstrukturen som skall implementeras i verksamheten. Minnesanteckningar Sanktioner cuper Hur blir det? Speltid 2x20 kontra 3x15 Hur påverkar det halltiderna För långa perioder med 3x15 för blå nivå Implementera flickor och pojkar samtidigt 15/16 Detaljer behöver justeras in i modellen innan den är klar Fler nivåer/färger Hur ska rätt nivå vara från start? När är anmälningstiden? Skicka hjälpmallar till verksamheten

11 Positivt med införande av nu modell Rädsla för att splittra grupper Hur hanteras matchflyttar i framtiden? Gratis matchflyttar? Hur? Datum? Inför veckomatcher Ny serie efter byte innebär att spela ikapp matcher Veckomatcher kontra helgmatcher Hur påverkar det? Inkomna synpunkter utifrån grupparbetet om nu struktur o Se över damutveckling o Matchflyttar Hur många Gratis? o Föräldrautbildning Även ledarutbildning SIU -folder till föräldrar som stöd. Ett stöd och hjälp för god atmosfär i föreningen o Matchflyttar för dyrt inför lägre avgift o Hjälp i dialogen med kommunen gällande hallar och fördelningsprinciper o Att det finns en ödmjukhet vid inplacering av lag Gå inte i toppningsfällan o Skapa motionsmöjligheter i verksamheten Ingen vanlig licens Enkel administration Motivera föreningarna att införa en motion/kompis möjlighet Ta också upp ämnet med kommunerna med tanke på halltiderna o Ha tålamod vid förändringen Tar tid innan det sitter Få inte panik i början o Ha dialog mellan föreningar och tränare vid inplacering o Kommer förbundet att sanktionera cuper? o Bra presentation o Viktigt att information gällande förändringen omgående går ut till verksamheten, hör på hemmaplan att det inte är bestämt. Meddela att bara finjusteringar återstår o Bra att ta bort kronologiska åldern och anmäla efter nivå o Registrera spelartrupp i ibis på blå nivå svår För att kunna följa en god inplacering

12

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2012-04-10 INNEHÅLL BAKGRUND... 1 STRUKTUR... 1 GRUNDUTBILDNING

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17 Sida 1 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa

Läs mer

Ishockeykillar i en eller två klasser?

Ishockeykillar i en eller två klasser? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 6: 2005 Ishockeykillar i en eller två klasser? -en studie om hur klassklimat kan förbättras med en förändrad gruppindelning Annika Bygdén IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2014-2015

Så spelar vi Futsal 2014-2015 Så spelar vi Futsal 2014-2015 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer