KVARTALSRAPPORT Q3 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT Q3 2014"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q3 2014

2 De tre första kvartalen Efter att Stockholmsbörsen visat en uppgång på 9,5 procent det första halvåret, var förändringen marginell under det tredje kvartalet. Fluktuationerna har även varit förhållandevis små. Kanske speglar det en splittrad och ovanligt svårbedömd bild av utvecklingen den närmaste framtiden, både politiskt och ekonomiskt. Företagens halvårsrapporter var i stort sett i linje med marknadens förväntningar, och bedömningarna av efterfrågan för den närmaste tiden var sammantaget svagt positiva. Den amerikanska ekonomin visar en fortsatt stabilt positiv utveckling, och Kinas tillväxt i år verkar fortfarande, trots signaler om en tydlig inbromsning av bostadssektorn, hamna kring goda 7,5 procent. I Europa däremot vill tillväxten inte ta fart. Euroländernas sammanlagda bytesbalans gentemot omvärlden är nu dock tydligt positiv, d.v.s. de konsumerar inte mer än de producerar. Detta är en betydande förbättring sedan finanskrisen då underskotten över lag var stora, vilket innebar att de fick låna till konsumtionen. Förbättringen kommer sig både av en ökad export och att en svag konsumtionsutveckling hållit importen i princip oförändrad sedan Euroländernas BNP, d.v.s. totala produktion, har inte ökat sedan 2008, investeringarna i produktionskapital har sjunkit och sysselsättningen har fallit. Ungdomsarbetslösheten är oroväckande hög. I jämförelse med Amerika har stora delar av Europa svårt att skapa nya jobb. Den politiska situationen i Ukraina och Mellanöstern har inte heller förbättrats snarare tvärtom. Varken börsen eller oljepriset har dock påverkats av detta. Ekonomierna i de berörda länderna är förhållandevis små och marknaderna bedömer uppenbarligen risken som låg att oroligheterna sprider sig. Oljeproduktionen i Mellanöstern har inte heller påverkats i nämnvärd utveckling. Ökad produktion i Nordamerika och en ökad energimedvetenhet i västvärlden gör att marknadernas oro för en plötslig uppgång av oljepriset är låg. Både amerikanska centralbanken, Fed, och den europeiska motsvarigheten ECB har det gångna kvartalet signalerat att låga räntor kommer att bestå under överskådlig tid. I Europa har räntorna t.o.m. sjunkit under kvartalet. Detta, i kombination med att avkastningen på företagsobligationer med sämre rating har sjunkit de senaste åren, gör att mycket kapital söker sig till aktiemarknaden. Det kan innebära en viss osäkerhet kapital ska söka sig till börsen för att framtidstron är stark inte för att alternativa placeringar bedöms som sämre alternativ. Didner & Gerge Fonder AB Box 1008, Uppsala besöksadress Dragarbrunnsgatan 45 tel fax e-post webb RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informations broschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

3 Didner & Gerge Aktiefond Bättre än index Didner & Gerge Aktiefond utvecklades bättre än index de tre första kvartalen Didner & Gerge Aktiefond steg med 10,5 procent jämfört med 9,2 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 1,3 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Goda bidragsgivare till fondens utveckling har under året varit bland andra Danske Bank, Loomis, Husqvarna, Nibe, Scania och Hexpol. Några av fondens innehav som haft en svagare utveckling är bl a Elekta, SKF, Sandvik, Volvo, AAK och ABB. Vi har ökat våra innehav bland annat i Swedish Match, Volvo, Elekta, H&M och Swedbank. Vi köpte mycket aktier i Swedish Match i början på året, då vi upplevde att de hade lyckats bättre med att motverka sitt marknadsandelstapp i Sverige, samt att värderingen hade kommit ned. Volvos aktie har gått ned en hel del sedan i våras, då marknadens tämligen höga förväntningar om en snar intern förbättring har kommit på skam. Tyvärr tar det ofta lång tid att genomföra och få resultat av stora interna förbättringsprogram. Fonden har köpt mer aktier då vi upplever värderingen som försiktig, men man måste vara beredd på att det kan dröja innan bolaget får upp sin lönsamhet igen. Vi har fortsatt att öka innehavet i H&M då vi upplever bolagets långsiktiga möjligheter som goda och aktien bara rimligt dyr. Vi har ökat innehavet i Swedbank då vi uppfattar värderingen relativt de goda vinstnivåerna som måttlig, samt att de kan fortsätta dela ut mycket pengar till aktieägarna. Fonden köpte aktier i Elekta i våras vilket visade sig vara för tidigt. Vi anser att bolaget bör ha goda möjligheter att öka sina vinster över tid, samtidigt som bolaget i dagsläget omgärdas av diverse osäkerheter. Är dessa osäkerheter av mer övergående natur bör det kunna vara en bra möjlighet att köpa aktien. Värderingen är dock fortfarande jämförelsevis hög. Under perioden har innehaven i Securitas, Electrolux, Axis och Assa Abloy sålts. Securitas jobbar med att hantera kostnadsökningar och prispress, samtidigt som de försöker att utnyttja den förändring av branschen som ett större teknikinnehåll medför. Ledningen gör ett bra jobb med denna tuffa uppgift, men vi valde att sälja då vi tyckte vi fick rimligt betalt för aktien. Innehavet i Axis såldes då vi är lite oroliga över prisutvecklingen på digitala kameror om den tekniska utvecklingen och tillväxten i marknaden kommer in i ett mer moget skede. Det är svårt att avgöra om vi är där än, men vi valde att sälja aktien då vi inte tycker att värderingen riktigt reflekterar dessa risker. Assa Abloy är ett fantastiskt välskött bolag med en nästan för stark position i sin bransch. Vi sålde aktien enkom av värderingsskäl då vi tyckte att den blev väl dyr, trots att vi gillar det mesta med bolaget. Vi hoppas vi får möjlighet att återkomma som aktieägare i framtiden. Vi har i samband med Volkswagens bud på Scania sålt våra aktier då vi ansåg att det var i andelsägarnas bästa intresse. Avkastning Period D&G Aktiefond Index 2014 ( ) 10,5% 9,2% 3 år ( ) 26,2% * 20,9% * 5 år ( ) 17,1% * 13,7% * Sedan start (941021) 17,6% * 11,9% * Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Swedish Match Volvo B 998 Elekta 962 Hennes & Mauritz 908 Swedbank 790 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Danske Bank 9,2 Volvo B 8,8 Hennes & Mauritz 8,7 Nordea Bank 8,3 Svenska Handelsbanken A 4,7 Atlas Copco B 4,6 Swedish Match 4,6 Hexagon 4,6 Hexpol 4,4 Trelleborg 4,3 Övrig information 5 största nettosälj Mkr Scania B Securitas 927 Electrolux B 869 Axis 424 Assa Abloy 363 Skanska 4,1 Swedbank 3,5 SKF B 3,4 Loomis 3,0 AAK 3,0 Husqvarna B 2,9 Sandvik 2,7 Elekta 2,6 Indutrade 2,4 SEB 2,2 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs Mkr 1 873,32 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 4,26% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 10,74% Förvaltningsavgift 1,22% Förvaltare Jämförelseindex 17,6% D&G Aktiefond * årligt genomsnitt 11,9% Index Adam Nyström, Gustaf Setterblad SIX Return Bankgiro PPM-nummer

4 Didner & Gerge Småbolag I linje med index Didner & Gerge Småbolag utvecklades i linje med index under de tre första kvartalen. Fonden gick upp med 10,9 procent jämfört med 10,8 procents uppgång för Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden utvecklades därmed marginellt bättre än index. Fonden har utvecklats bättre än index i år, samt två och tre år bakåt i tiden och sedan start. Samtidigt vill vi påminna om att historiska resultat inte är någon garanti för framtida utveckling. De främsta bidragsgivarna till fondens positiva utveckling under året har varit Sydbank, Loomis, Husqvarna, Nibe och IFS. Fonden har påverkats negativt relativt index av bland annat innehaven i Elekta, Schibsted, Nokian Tyres, Systemair och Oriflame. Vi har ökat våra innehav i Swedish Match och Elekta under årets tre första kvartal. Elekta är ett globalt medicinteknikbolag som utvecklar strålknivar som används vid cancerbehandlingar. Bolaget har en lång historik av kraftig tillväxt och marginalförbättringar. Svaga kassaflöden och sämre resultatutveckling under de senaste åren har dock fått aktien att utvecklas svagt. Långsiktigt tror vi att bolaget kommer fortsätta att växa med marknaden samt öka andelen mjukvaruförsäljning vilket torde kunna få bolaget att utvecklas väl. Fonden har under året även ökat innehaven i Husqvarna, Getinge och Nokian Renkaat. Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer för både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Koncernen är också verksam inom bevattningsprodukter samt verktyg för byggnadsindustrin. Beroendet av ett fåtal större detaljhandelskedjor i USA i kombination med produktionsproblem samt en svag marknad har påverkat lönsamheten negativt under senare år. Genomförandet av ett förbättringsprogram samt en expansion inom fackhandelsledet i USA skulle kunna utgöra en långsiktig lönsamhetspotential. Getinge är ett medicinteknikbolag som är verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Bolaget är under utredning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för bristande kvalitetskontroll inom kirurgi- och intensivvårdsområdena och det är ännu oklart om bolaget kommer tvingas betala skadestånd. Getinge har även verkat i en svag marknad där statliga besparingskrav har resulterat i en låg investeringsvilja hos bolagets kunder. Vi tror att dessa problem, åtminstone delvis, är av övergående karaktär och att Getinge har goda långsiktiga förutsättningar. Vi har även helt sålt innehaven i NCC, AAK, Schibsted, JM, Cramo, Oriflame, Avanza och G4S. Avkastning Period D&G Småbolag Index 2014 ( ) 10,9% 10,8% 3 år ( ) 28,0% * 24,0% * 5 år ( ) 19,8% * 16,1% * Sedan start (081223) 28,9% * 22,9% * Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Elekta 346 Getinge B 204 Husqvarna B 168 Swedish Match 146 Nokian Renkaat 137 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Jyske Bank 7,8 Swedish Match 7,4 Sydbank 6,6 Indutrade 5,4 Loomis 5,3 Storebrand 4,1 Elekta 4,0 Lagercrantz Group 3,9 Nibe Industrier B 3,4 Topdanmark 3,2 Övrig information 5 största nettosälj Mkr NCC B 216 AarhusKarlshamn 166 Sydbank 133 Schibsted 127 Topdanmark 113 Husqvarna B 3,2 Securitas 3,2 Getinge B 3,0 Trelleborg 2,9 Beijer Ref B 2,9 NordNet B 2,7 Atea 2,4 IFS B 2,1 Addtech 2,1 Kesko 1,8 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs Mkr 419,60 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 5,17% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 11,15% Förvaltningsavgift 1,40% Förvaltare Jämförelseindex 28,9% D&G Småbolag * årligt genomsnitt 22,9% Index Jens Barnevik, Johan Wallin CSRX Sweden Bankgiro PPM-nummer

5 Didner & Gerge Global Avkastning Period D&G Global Index 2014 ( ) 12,3% 16,5% 3 år ( ) 17,0% * 18,4% * Sedan start (110928) 16,9% * 17,5% * * årligt genomsnitt Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [ ] ,9% 17,5% D&G Global Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Fresenius Medical Care 45 Nomura Research Institute 43 Spectris 42 Cabela s Inc 41 Aflac 37 Fairfax Financial 5,0 Markel 4,7 John Deere 4,7 Spectris 4,0 ebay 3,8 Pearson 3,7 Fresenius Medical Care 3,7 Nomura Research Institute 3,5 Rolls-Royce 3,5 Oaktree Capital 3,4 Index 5 största nettosälj Mkr Teva Pharma 30 Berkshire Hathaway 30 Stock Spirits Group 26 Microsoft 24 TD Ameritrade 20 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Cabela s 3,1 McKesson 3,1 Value Partners 3,1 Shiseido 3,1 Autoliv SDB 3,1 Qualcomm 3,0 Millicom Int Cellular 3,0 Tate & Lyle 2,8 Aflac 2,8 First Pacific 2,8 Inte tillräckligt god utveckling Globalfonden har under årets första nio månader stigit i värde med 12,3 procent. Index har under motsvarande period ökat med 16,5 procent. Fonden har därmed utvecklats drygt 4 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex. I likhet med Didner & Gerges övriga fonder utgör bolagsanalysen grunden i Globalfondens arbete. Vi anser att en fond med ett selektivt urval av bolag, en tydlig förvaltningsmetodik och en långsiktig syn på innehaven har goda möjligheter att skapa en konkurrenskraftig avkastning över tiden. Bland de främsta bidragsgivarna under perioden kan nämnas Berkshire Hathaway, ebay och Value Partners. Berkshire har under perioden vi ägt aktien visat att låg värdering är en nyckel till god avkastning, då aktien dubblats på 3 år trots sin storlek och mestadels mogna verksamheter som försäkring, transport och energi. ebay steg under hösten, framförallt drivet av spekulationer om en uppdelning av bolaget framdrivet av en låg värdering. Under kvartalets sista dag annonserade så bolaget att dotterbolaget PayPal knoppas av under Fonden har under året påverkats negativt av framförallt mätteknikföretaget Spectris. Även Drägerwerk och Tate & Lyle har haft en svag utveckling. Kursfallet i Spectris kom efter en rapport där den organiska tillväxten visade sig vara betydligt svagare än väntat, drivet av svag efterfrågan inom gruvor och akademisk forskning. Då vi ser positivt på bolagets framtid kombinerat med en i vårt tycke väldigt låg aktievärdering har vi tagit tillfället i akt under hösten att öka innehavet till att nu vara bland fondens största. Under perioden har vi ökat innehaven i flertalet bolag tack vare goda inflöden till fonden. Det gäller framförallt Fresenius Medical Care, Cabela s, Aflac, Nomura Research Institute och Spectris, (de tre första nya innehav under året). Största försäljningar i år är i samtliga fall innehav som helt sålts ut: Teva Pharma, Stock Spirits Group och Berkshire Hathaway. Den sistnämnda såldes under kvartalets sista dagar. Slutligen har fonden gjort ett par nya investeringar. Cabela s är USAs ledande aktör inom friluftsliv med ca 60 butiker. Vi ser ett familjedrivet bolag med sunda värderingar, många år av butiksexpansion, lojala kunder samt en låg värdering som en attraktiv bas för investeringen. Aflac är ett försäkringsbolag med inriktning på hälsovårdsförsäkringar i Japan och USA. Övrig information Fonden startade Fondförmögenhet Mkr Andelskurs 160,63 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 4,03% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 5,31% Förvaltningsavgift 1,60% Jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK Förvaltare Henrik Andersson, Lars Johansson Bankgiro PPM-nummer

6 Didner & Gerge Small and Microcap Bättre än index Fondfamiljens yngsta medlem är nu en dryg månad. D&G Small and Microcap investerar i internationella småbolag utifrån samma beprövade investeringsfilosofi som våra övriga fonder. Didner & Gerge Small and Microcap har gått ner med 0,5 procent sedan starten den 28 augusti jämfört med index som sjunkit med 2,2 procent. Fonden utvecklades därmed 1,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex under perioden. Andelskursen var vid kvartalsslutet 99,4561 kronor. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 257 miljoner kronor. Investeringsfilosofi Fonden består av aktiva bolagsval som baseras på en djupgående analys av bolagens verksamheter, värdering och potential. Vi tänker långsiktigt och har i normalfallet en investeringshorisont på åtminstone 3 5 år. Vi investerar i huvudsak i Europeiska aktier, men har också möjlighet att ha upp till en tredjedel av portföljen i utomeuropeiska aktier. Utöver att leta efter välskötta bolag med bolagsledningar och ägare som vi bedömer har potential att skapa värden över tiden, letar vi aktivt efter bolag med god tillväxtpotential som har aptitliga värderingar. Inte sällan kan man finna dessa i spännande nischer och i branscher som, av olika skäl, är förbisedda av de större bolagen. Nedan följer en kort beskrivning om några av fondens innehav. Vi vill också passa på att hälsa alla nya fondandelsägare välkomna. Thor Industries är Nordamerikas ledande tillverkare av husvagnar och husbilar. Bolaget har inte gått med förlust sedan 1980, trots att försäljningen t.ex. temporärt halverades under finanskrisen Förklaringen ligger i en konservativ affärsmodell med flexibel produktion och låga fasta kostnader. Cegid erbjuder mjukvarulösningar för bl.a. redovisning, personaladministration och detaljhandel i både Frankrike, och internationellt. Försäljningen har tyngts av en omläggning till prenumerationskontrakt och minskad hårdvarudistribution. Över 60 procent av intäkterna är återkommande, vilket i kombination med en underliggande tillväxt på över 5 procent och en låg värdering gör aktien aptitlig. Bahnhof är en internetoperatör som, i egenskap av utmanare, säljer data- och bredbandstjänster till företag och hushåll på den svenska marknaden. Bolagets intäkter har, trots att man inte lägger pengar på marknadsföring och tuff konkurrens, växt med över 30 procent per år i genomsnitt sedan 2006.

7 Tyska Kuka är en av världens ledande tillverkare av industrirobotar och automatiserade produktionssystem. Ett ökat fokus på att minska inslagen av manuellt arbete inom industrin för att öka produktiviteten borgar för en stark efterfrågan på Kukas produkter under en lång tid framöver. Avkastning Period D&G Small and Microcap Index Sedan start ( ) 0,5% 2,2% Flügger är ett av Nordens ledande färgbolag. Trots relativt svåra år, inte minst i Danmark, har koncernen uppvisat en bra försäljningstillväxt i kombination med stabila bruttomarginaler. Nettovinst och kassaflöde har dock inte varit lika imponerande. I slutet av 2013 tillträdde en ny VD med det uttalade uppdraget att förbättra dessa nyckeltal. Dignity är Storbritanniens ledande begravningsentreprenör. Koncernen har under flera år varit en aktiv bolagsköpare och har idag en marknadsandel på drygt 10 procent, vilket lämnar utrymme för fortsatt konsolidering av branschen. Dignity har en lång historik av att betala ut en stor del av vinsten i utdelning. Aurelius är ett tyskt investmentbolag specialiserat på att köpa problemtyngda verksamheter, för att sedan vända dem till vinst. Koncernen har byggt upp en stark organisation av operativa chefer och funktionsspecialister, t.ex. inom logistik och inköp. Dagens börskurs sätter ett nollvärde på framtida affärsflöde. Zalaris är ett norskt bolag som hanterar löne- och personaladministration. Bolagets kundlista inkluderar flera av Nordens största bolag. Det finns dock fortfarande mycket utrymme att växa i takt med att fler bolag väljer att leja ut denna del av sin verksamhet för att spara kostnader. SK Kaken är en av Japans ledande tillverkare av inom- och utomhusfärger. Bolaget har uppvisat en stabil utveckling, med ökande försäljning, förbättrade marginaler och en stigande exportandel. Samtidigt ger den starka balansräkningen, där nettokassan uppgår till 1/3 av börsvärdet, ett skydd för värderingen. Innehav i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Bahnhof B 4,7 Thor Industries 4,2 Cegid Group 4,1 Flügger B 3,7 Kuka 3,6 Azimut Holding 3,5 Zalaris 3,5 Aurelius 3,4 Senior 3,3 FBD Holdings 3,3 Banca IFIS SPA 3,1 Diploma 3,0 Drägerwerk 2,9 SK Kaken 2,8 TFF Group 2,7 Airboss 2,6 Cranswick 2,6 Dignity 2,5 Övrig information Paragon 2,4 OHB 2,3 Hi-Lex Corp 2,3 Adler Mode. 2,3 Protector Forsikring 2,1 Amadeus Fire 2,1 Gavazzi Carlo Holding 2,1 Nemetschek 2,1 Akka Tech. 2,1 Esprinet 2,0 Kardex 2,0 Amsterdam Commodities 1,9 Tsurumi Manufacturing 1,8 ND Software 1,4 R Stahl 1,2 Corticeira Amorim 1,1 Atoss Software 0,6 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs 254 Mkr 99,46 kr Förvaltningsavgift 1,60% Förvaltare Jämförelseindex Carl Granath, Henrik Sandell MSCI Europe Small+Microcap Bankgiro FBD Holdings grundades under 1960 talet och har efter en lång period av tillväxt blivit en av landets största aktörer inom sakförsäkring. Irland drabbades hårt av finanskrisen, men FBD är en konservativ spelare och hanterade denna period väl. En gradvis förbättring av irländsk ekonomi bör gynna bolaget. TFF Group är en fransk tunnbindare och är världens största tillverkare av vinfat. Det är en bransch med hög lönsamhet, vilket hjälps av höga inträdesbarriärer. Efterfrågan på högkvalitativt vin har ökat de senaste 5-10 åren, vilket bidragit till en god tillväxt för bolaget. Trots det handlas bolaget till en attraktiv värdering. Airboss of America är ett kanadensiskt företag som är näst störst på gummiblandningar i Nordamerika. Bolaget har förvärvat ett bolag som ger dem en stark position inom antivibrationslösningar för bilindustrin. På väntade vinster handlas Airboss till en tydlig rabatt mot svenska Hexpol.

8 Aktiv förvaltning. Det gör skillnad. DIDNER & GERGE KVARTALSRAPPORT Q , Didner & Gerge Fonder AB. Foto där annat inte anges: Göran Ekeberg, add light, Grafisk formgivning: JustNu, Uppsala. Tryckt i Sverige

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Mäklare med guldbyxor

Mäklare med guldbyxor Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES +1,5% +0,2% +0,4% Nummer 40 November 20 Mäklare med guldbyxor Hade man för några år sedan sagt att internetmäklarna kommer att ha rörelsemarginaler på 50%, så skulle

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -0,6% +4,2% +3,0% Nummer 19 juni 2009 Andra vågen? Veckans siffra 170 miljarder kronor. Så mycket kan de svenska bankernas kreditförluster landa på enligt Riksbanken.

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

Sisu Nokia! Mersmak. Säljkandidater. Nya tag efter rekyl

Sisu Nokia! Mersmak. Säljkandidater. Nya tag efter rekyl Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES -2,4% -1,5% -2,6% Nummer 15 April 20 Sisu Nokia! Många med oss hade dömt ut Nokia som en fat cat vars framtid skulle handla om starka kassaflöden, men knappast om tillväxt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Fingerprint har rusat klart

Fingerprint har rusat klart Vi tror på Doro BV-portföljen tappade en pinne jämfört med index under veckan som gick. Mycket på grund av nyförvärvet Doro som backade tvåsiffrigt. Men vi tror på revansch. sdan 15 4% Charlatanernas marknad

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer