KVARTALSRAPPORT Q3 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT Q3 2014"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q3 2014

2 De tre första kvartalen Efter att Stockholmsbörsen visat en uppgång på 9,5 procent det första halvåret, var förändringen marginell under det tredje kvartalet. Fluktuationerna har även varit förhållandevis små. Kanske speglar det en splittrad och ovanligt svårbedömd bild av utvecklingen den närmaste framtiden, både politiskt och ekonomiskt. Företagens halvårsrapporter var i stort sett i linje med marknadens förväntningar, och bedömningarna av efterfrågan för den närmaste tiden var sammantaget svagt positiva. Den amerikanska ekonomin visar en fortsatt stabilt positiv utveckling, och Kinas tillväxt i år verkar fortfarande, trots signaler om en tydlig inbromsning av bostadssektorn, hamna kring goda 7,5 procent. I Europa däremot vill tillväxten inte ta fart. Euroländernas sammanlagda bytesbalans gentemot omvärlden är nu dock tydligt positiv, d.v.s. de konsumerar inte mer än de producerar. Detta är en betydande förbättring sedan finanskrisen då underskotten över lag var stora, vilket innebar att de fick låna till konsumtionen. Förbättringen kommer sig både av en ökad export och att en svag konsumtionsutveckling hållit importen i princip oförändrad sedan Euroländernas BNP, d.v.s. totala produktion, har inte ökat sedan 2008, investeringarna i produktionskapital har sjunkit och sysselsättningen har fallit. Ungdomsarbetslösheten är oroväckande hög. I jämförelse med Amerika har stora delar av Europa svårt att skapa nya jobb. Den politiska situationen i Ukraina och Mellanöstern har inte heller förbättrats snarare tvärtom. Varken börsen eller oljepriset har dock påverkats av detta. Ekonomierna i de berörda länderna är förhållandevis små och marknaderna bedömer uppenbarligen risken som låg att oroligheterna sprider sig. Oljeproduktionen i Mellanöstern har inte heller påverkats i nämnvärd utveckling. Ökad produktion i Nordamerika och en ökad energimedvetenhet i västvärlden gör att marknadernas oro för en plötslig uppgång av oljepriset är låg. Både amerikanska centralbanken, Fed, och den europeiska motsvarigheten ECB har det gångna kvartalet signalerat att låga räntor kommer att bestå under överskådlig tid. I Europa har räntorna t.o.m. sjunkit under kvartalet. Detta, i kombination med att avkastningen på företagsobligationer med sämre rating har sjunkit de senaste åren, gör att mycket kapital söker sig till aktiemarknaden. Det kan innebära en viss osäkerhet kapital ska söka sig till börsen för att framtidstron är stark inte för att alternativa placeringar bedöms som sämre alternativ. Didner & Gerge Fonder AB Box 1008, Uppsala besöksadress Dragarbrunnsgatan 45 tel fax e-post webb RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informations broschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

3 Didner & Gerge Aktiefond Bättre än index Didner & Gerge Aktiefond utvecklades bättre än index de tre första kvartalen Didner & Gerge Aktiefond steg med 10,5 procent jämfört med 9,2 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 1,3 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Goda bidragsgivare till fondens utveckling har under året varit bland andra Danske Bank, Loomis, Husqvarna, Nibe, Scania och Hexpol. Några av fondens innehav som haft en svagare utveckling är bl a Elekta, SKF, Sandvik, Volvo, AAK och ABB. Vi har ökat våra innehav bland annat i Swedish Match, Volvo, Elekta, H&M och Swedbank. Vi köpte mycket aktier i Swedish Match i början på året, då vi upplevde att de hade lyckats bättre med att motverka sitt marknadsandelstapp i Sverige, samt att värderingen hade kommit ned. Volvos aktie har gått ned en hel del sedan i våras, då marknadens tämligen höga förväntningar om en snar intern förbättring har kommit på skam. Tyvärr tar det ofta lång tid att genomföra och få resultat av stora interna förbättringsprogram. Fonden har köpt mer aktier då vi upplever värderingen som försiktig, men man måste vara beredd på att det kan dröja innan bolaget får upp sin lönsamhet igen. Vi har fortsatt att öka innehavet i H&M då vi upplever bolagets långsiktiga möjligheter som goda och aktien bara rimligt dyr. Vi har ökat innehavet i Swedbank då vi uppfattar värderingen relativt de goda vinstnivåerna som måttlig, samt att de kan fortsätta dela ut mycket pengar till aktieägarna. Fonden köpte aktier i Elekta i våras vilket visade sig vara för tidigt. Vi anser att bolaget bör ha goda möjligheter att öka sina vinster över tid, samtidigt som bolaget i dagsläget omgärdas av diverse osäkerheter. Är dessa osäkerheter av mer övergående natur bör det kunna vara en bra möjlighet att köpa aktien. Värderingen är dock fortfarande jämförelsevis hög. Under perioden har innehaven i Securitas, Electrolux, Axis och Assa Abloy sålts. Securitas jobbar med att hantera kostnadsökningar och prispress, samtidigt som de försöker att utnyttja den förändring av branschen som ett större teknikinnehåll medför. Ledningen gör ett bra jobb med denna tuffa uppgift, men vi valde att sälja då vi tyckte vi fick rimligt betalt för aktien. Innehavet i Axis såldes då vi är lite oroliga över prisutvecklingen på digitala kameror om den tekniska utvecklingen och tillväxten i marknaden kommer in i ett mer moget skede. Det är svårt att avgöra om vi är där än, men vi valde att sälja aktien då vi inte tycker att värderingen riktigt reflekterar dessa risker. Assa Abloy är ett fantastiskt välskött bolag med en nästan för stark position i sin bransch. Vi sålde aktien enkom av värderingsskäl då vi tyckte att den blev väl dyr, trots att vi gillar det mesta med bolaget. Vi hoppas vi får möjlighet att återkomma som aktieägare i framtiden. Vi har i samband med Volkswagens bud på Scania sålt våra aktier då vi ansåg att det var i andelsägarnas bästa intresse. Avkastning Period D&G Aktiefond Index 2014 ( ) 10,5% 9,2% 3 år ( ) 26,2% * 20,9% * 5 år ( ) 17,1% * 13,7% * Sedan start (941021) 17,6% * 11,9% * Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Swedish Match Volvo B 998 Elekta 962 Hennes & Mauritz 908 Swedbank 790 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Danske Bank 9,2 Volvo B 8,8 Hennes & Mauritz 8,7 Nordea Bank 8,3 Svenska Handelsbanken A 4,7 Atlas Copco B 4,6 Swedish Match 4,6 Hexagon 4,6 Hexpol 4,4 Trelleborg 4,3 Övrig information 5 största nettosälj Mkr Scania B Securitas 927 Electrolux B 869 Axis 424 Assa Abloy 363 Skanska 4,1 Swedbank 3,5 SKF B 3,4 Loomis 3,0 AAK 3,0 Husqvarna B 2,9 Sandvik 2,7 Elekta 2,6 Indutrade 2,4 SEB 2,2 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs Mkr 1 873,32 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 4,26% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 10,74% Förvaltningsavgift 1,22% Förvaltare Jämförelseindex 17,6% D&G Aktiefond * årligt genomsnitt 11,9% Index Adam Nyström, Gustaf Setterblad SIX Return Bankgiro PPM-nummer

4 Didner & Gerge Småbolag I linje med index Didner & Gerge Småbolag utvecklades i linje med index under de tre första kvartalen. Fonden gick upp med 10,9 procent jämfört med 10,8 procents uppgång för Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden utvecklades därmed marginellt bättre än index. Fonden har utvecklats bättre än index i år, samt två och tre år bakåt i tiden och sedan start. Samtidigt vill vi påminna om att historiska resultat inte är någon garanti för framtida utveckling. De främsta bidragsgivarna till fondens positiva utveckling under året har varit Sydbank, Loomis, Husqvarna, Nibe och IFS. Fonden har påverkats negativt relativt index av bland annat innehaven i Elekta, Schibsted, Nokian Tyres, Systemair och Oriflame. Vi har ökat våra innehav i Swedish Match och Elekta under årets tre första kvartal. Elekta är ett globalt medicinteknikbolag som utvecklar strålknivar som används vid cancerbehandlingar. Bolaget har en lång historik av kraftig tillväxt och marginalförbättringar. Svaga kassaflöden och sämre resultatutveckling under de senaste åren har dock fått aktien att utvecklas svagt. Långsiktigt tror vi att bolaget kommer fortsätta att växa med marknaden samt öka andelen mjukvaruförsäljning vilket torde kunna få bolaget att utvecklas väl. Fonden har under året även ökat innehaven i Husqvarna, Getinge och Nokian Renkaat. Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer för både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Koncernen är också verksam inom bevattningsprodukter samt verktyg för byggnadsindustrin. Beroendet av ett fåtal större detaljhandelskedjor i USA i kombination med produktionsproblem samt en svag marknad har påverkat lönsamheten negativt under senare år. Genomförandet av ett förbättringsprogram samt en expansion inom fackhandelsledet i USA skulle kunna utgöra en långsiktig lönsamhetspotential. Getinge är ett medicinteknikbolag som är verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Bolaget är under utredning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för bristande kvalitetskontroll inom kirurgi- och intensivvårdsområdena och det är ännu oklart om bolaget kommer tvingas betala skadestånd. Getinge har även verkat i en svag marknad där statliga besparingskrav har resulterat i en låg investeringsvilja hos bolagets kunder. Vi tror att dessa problem, åtminstone delvis, är av övergående karaktär och att Getinge har goda långsiktiga förutsättningar. Vi har även helt sålt innehaven i NCC, AAK, Schibsted, JM, Cramo, Oriflame, Avanza och G4S. Avkastning Period D&G Småbolag Index 2014 ( ) 10,9% 10,8% 3 år ( ) 28,0% * 24,0% * 5 år ( ) 19,8% * 16,1% * Sedan start (081223) 28,9% * 22,9% * Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Elekta 346 Getinge B 204 Husqvarna B 168 Swedish Match 146 Nokian Renkaat 137 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Jyske Bank 7,8 Swedish Match 7,4 Sydbank 6,6 Indutrade 5,4 Loomis 5,3 Storebrand 4,1 Elekta 4,0 Lagercrantz Group 3,9 Nibe Industrier B 3,4 Topdanmark 3,2 Övrig information 5 största nettosälj Mkr NCC B 216 AarhusKarlshamn 166 Sydbank 133 Schibsted 127 Topdanmark 113 Husqvarna B 3,2 Securitas 3,2 Getinge B 3,0 Trelleborg 2,9 Beijer Ref B 2,9 NordNet B 2,7 Atea 2,4 IFS B 2,1 Addtech 2,1 Kesko 1,8 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs Mkr 419,60 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 5,17% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 11,15% Förvaltningsavgift 1,40% Förvaltare Jämförelseindex 28,9% D&G Småbolag * årligt genomsnitt 22,9% Index Jens Barnevik, Johan Wallin CSRX Sweden Bankgiro PPM-nummer

5 Didner & Gerge Global Avkastning Period D&G Global Index 2014 ( ) 12,3% 16,5% 3 år ( ) 17,0% * 18,4% * Sedan start (110928) 16,9% * 17,5% * * årligt genomsnitt Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [ ] ,9% 17,5% D&G Global Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Fresenius Medical Care 45 Nomura Research Institute 43 Spectris 42 Cabela s Inc 41 Aflac 37 Fairfax Financial 5,0 Markel 4,7 John Deere 4,7 Spectris 4,0 ebay 3,8 Pearson 3,7 Fresenius Medical Care 3,7 Nomura Research Institute 3,5 Rolls-Royce 3,5 Oaktree Capital 3,4 Index 5 största nettosälj Mkr Teva Pharma 30 Berkshire Hathaway 30 Stock Spirits Group 26 Microsoft 24 TD Ameritrade 20 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Cabela s 3,1 McKesson 3,1 Value Partners 3,1 Shiseido 3,1 Autoliv SDB 3,1 Qualcomm 3,0 Millicom Int Cellular 3,0 Tate & Lyle 2,8 Aflac 2,8 First Pacific 2,8 Inte tillräckligt god utveckling Globalfonden har under årets första nio månader stigit i värde med 12,3 procent. Index har under motsvarande period ökat med 16,5 procent. Fonden har därmed utvecklats drygt 4 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex. I likhet med Didner & Gerges övriga fonder utgör bolagsanalysen grunden i Globalfondens arbete. Vi anser att en fond med ett selektivt urval av bolag, en tydlig förvaltningsmetodik och en långsiktig syn på innehaven har goda möjligheter att skapa en konkurrenskraftig avkastning över tiden. Bland de främsta bidragsgivarna under perioden kan nämnas Berkshire Hathaway, ebay och Value Partners. Berkshire har under perioden vi ägt aktien visat att låg värdering är en nyckel till god avkastning, då aktien dubblats på 3 år trots sin storlek och mestadels mogna verksamheter som försäkring, transport och energi. ebay steg under hösten, framförallt drivet av spekulationer om en uppdelning av bolaget framdrivet av en låg värdering. Under kvartalets sista dag annonserade så bolaget att dotterbolaget PayPal knoppas av under Fonden har under året påverkats negativt av framförallt mätteknikföretaget Spectris. Även Drägerwerk och Tate & Lyle har haft en svag utveckling. Kursfallet i Spectris kom efter en rapport där den organiska tillväxten visade sig vara betydligt svagare än väntat, drivet av svag efterfrågan inom gruvor och akademisk forskning. Då vi ser positivt på bolagets framtid kombinerat med en i vårt tycke väldigt låg aktievärdering har vi tagit tillfället i akt under hösten att öka innehavet till att nu vara bland fondens största. Under perioden har vi ökat innehaven i flertalet bolag tack vare goda inflöden till fonden. Det gäller framförallt Fresenius Medical Care, Cabela s, Aflac, Nomura Research Institute och Spectris, (de tre första nya innehav under året). Största försäljningar i år är i samtliga fall innehav som helt sålts ut: Teva Pharma, Stock Spirits Group och Berkshire Hathaway. Den sistnämnda såldes under kvartalets sista dagar. Slutligen har fonden gjort ett par nya investeringar. Cabela s är USAs ledande aktör inom friluftsliv med ca 60 butiker. Vi ser ett familjedrivet bolag med sunda värderingar, många år av butiksexpansion, lojala kunder samt en låg värdering som en attraktiv bas för investeringen. Aflac är ett försäkringsbolag med inriktning på hälsovårdsförsäkringar i Japan och USA. Övrig information Fonden startade Fondförmögenhet Mkr Andelskurs 160,63 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 4,03% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 5,31% Förvaltningsavgift 1,60% Jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK Förvaltare Henrik Andersson, Lars Johansson Bankgiro PPM-nummer

6 Didner & Gerge Small and Microcap Bättre än index Fondfamiljens yngsta medlem är nu en dryg månad. D&G Small and Microcap investerar i internationella småbolag utifrån samma beprövade investeringsfilosofi som våra övriga fonder. Didner & Gerge Small and Microcap har gått ner med 0,5 procent sedan starten den 28 augusti jämfört med index som sjunkit med 2,2 procent. Fonden utvecklades därmed 1,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex under perioden. Andelskursen var vid kvartalsslutet 99,4561 kronor. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 257 miljoner kronor. Investeringsfilosofi Fonden består av aktiva bolagsval som baseras på en djupgående analys av bolagens verksamheter, värdering och potential. Vi tänker långsiktigt och har i normalfallet en investeringshorisont på åtminstone 3 5 år. Vi investerar i huvudsak i Europeiska aktier, men har också möjlighet att ha upp till en tredjedel av portföljen i utomeuropeiska aktier. Utöver att leta efter välskötta bolag med bolagsledningar och ägare som vi bedömer har potential att skapa värden över tiden, letar vi aktivt efter bolag med god tillväxtpotential som har aptitliga värderingar. Inte sällan kan man finna dessa i spännande nischer och i branscher som, av olika skäl, är förbisedda av de större bolagen. Nedan följer en kort beskrivning om några av fondens innehav. Vi vill också passa på att hälsa alla nya fondandelsägare välkomna. Thor Industries är Nordamerikas ledande tillverkare av husvagnar och husbilar. Bolaget har inte gått med förlust sedan 1980, trots att försäljningen t.ex. temporärt halverades under finanskrisen Förklaringen ligger i en konservativ affärsmodell med flexibel produktion och låga fasta kostnader. Cegid erbjuder mjukvarulösningar för bl.a. redovisning, personaladministration och detaljhandel i både Frankrike, och internationellt. Försäljningen har tyngts av en omläggning till prenumerationskontrakt och minskad hårdvarudistribution. Över 60 procent av intäkterna är återkommande, vilket i kombination med en underliggande tillväxt på över 5 procent och en låg värdering gör aktien aptitlig. Bahnhof är en internetoperatör som, i egenskap av utmanare, säljer data- och bredbandstjänster till företag och hushåll på den svenska marknaden. Bolagets intäkter har, trots att man inte lägger pengar på marknadsföring och tuff konkurrens, växt med över 30 procent per år i genomsnitt sedan 2006.

7 Tyska Kuka är en av världens ledande tillverkare av industrirobotar och automatiserade produktionssystem. Ett ökat fokus på att minska inslagen av manuellt arbete inom industrin för att öka produktiviteten borgar för en stark efterfrågan på Kukas produkter under en lång tid framöver. Avkastning Period D&G Small and Microcap Index Sedan start ( ) 0,5% 2,2% Flügger är ett av Nordens ledande färgbolag. Trots relativt svåra år, inte minst i Danmark, har koncernen uppvisat en bra försäljningstillväxt i kombination med stabila bruttomarginaler. Nettovinst och kassaflöde har dock inte varit lika imponerande. I slutet av 2013 tillträdde en ny VD med det uttalade uppdraget att förbättra dessa nyckeltal. Dignity är Storbritanniens ledande begravningsentreprenör. Koncernen har under flera år varit en aktiv bolagsköpare och har idag en marknadsandel på drygt 10 procent, vilket lämnar utrymme för fortsatt konsolidering av branschen. Dignity har en lång historik av att betala ut en stor del av vinsten i utdelning. Aurelius är ett tyskt investmentbolag specialiserat på att köpa problemtyngda verksamheter, för att sedan vända dem till vinst. Koncernen har byggt upp en stark organisation av operativa chefer och funktionsspecialister, t.ex. inom logistik och inköp. Dagens börskurs sätter ett nollvärde på framtida affärsflöde. Zalaris är ett norskt bolag som hanterar löne- och personaladministration. Bolagets kundlista inkluderar flera av Nordens största bolag. Det finns dock fortfarande mycket utrymme att växa i takt med att fler bolag väljer att leja ut denna del av sin verksamhet för att spara kostnader. SK Kaken är en av Japans ledande tillverkare av inom- och utomhusfärger. Bolaget har uppvisat en stabil utveckling, med ökande försäljning, förbättrade marginaler och en stigande exportandel. Samtidigt ger den starka balansräkningen, där nettokassan uppgår till 1/3 av börsvärdet, ett skydd för värderingen. Innehav i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Bahnhof B 4,7 Thor Industries 4,2 Cegid Group 4,1 Flügger B 3,7 Kuka 3,6 Azimut Holding 3,5 Zalaris 3,5 Aurelius 3,4 Senior 3,3 FBD Holdings 3,3 Banca IFIS SPA 3,1 Diploma 3,0 Drägerwerk 2,9 SK Kaken 2,8 TFF Group 2,7 Airboss 2,6 Cranswick 2,6 Dignity 2,5 Övrig information Paragon 2,4 OHB 2,3 Hi-Lex Corp 2,3 Adler Mode. 2,3 Protector Forsikring 2,1 Amadeus Fire 2,1 Gavazzi Carlo Holding 2,1 Nemetschek 2,1 Akka Tech. 2,1 Esprinet 2,0 Kardex 2,0 Amsterdam Commodities 1,9 Tsurumi Manufacturing 1,8 ND Software 1,4 R Stahl 1,2 Corticeira Amorim 1,1 Atoss Software 0,6 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs 254 Mkr 99,46 kr Förvaltningsavgift 1,60% Förvaltare Jämförelseindex Carl Granath, Henrik Sandell MSCI Europe Small+Microcap Bankgiro FBD Holdings grundades under 1960 talet och har efter en lång period av tillväxt blivit en av landets största aktörer inom sakförsäkring. Irland drabbades hårt av finanskrisen, men FBD är en konservativ spelare och hanterade denna period väl. En gradvis förbättring av irländsk ekonomi bör gynna bolaget. TFF Group är en fransk tunnbindare och är världens största tillverkare av vinfat. Det är en bransch med hög lönsamhet, vilket hjälps av höga inträdesbarriärer. Efterfrågan på högkvalitativt vin har ökat de senaste 5-10 åren, vilket bidragit till en god tillväxt för bolaget. Trots det handlas bolaget till en attraktiv värdering. Airboss of America är ett kanadensiskt företag som är näst störst på gummiblandningar i Nordamerika. Bolaget har förvärvat ett bolag som ger dem en stark position inom antivibrationslösningar för bilindustrin. På väntade vinster handlas Airboss till en tydlig rabatt mot svenska Hexpol.

8 Aktiv förvaltning. Det gör skillnad. DIDNER & GERGE KVARTALSRAPPORT Q , Didner & Gerge Fonder AB. Foto där annat inte anges: Göran Ekeberg, add light, Grafisk formgivning: JustNu, Uppsala. Tryckt i Sverige

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap 20 år efter firmans grundande och lanseringen av Aktiefonden, har vi nu fyra fonder i vårt erbjudande. Gemensamt för alla våra fonder är att vi har en stark tro på inriktningen och att vi vill investera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2015

KVARTALSRAPPORT Q3 2015 KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Utveckling tredje kvartalet 2015 Efter en stark inledning på året, plus 19 procent januari april, har Stockholmsbörsen därefter gradvis fallit tillbaka. Per den sista september

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Det långsiktiga målet med vår förvaltning är att skapa en god avkastning på lång sikt, d.v.s.

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2016

KVARTALSRAPPORT Q1 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Utveckling första kvartalet 2016 Börsåret 2016 inleddes tydligt negativt. Fram till mitten av februari hade börsen sjunkit med nästan 14 procent. Några tendenser oroade marknaderna.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2017

KVARTALSRAPPORT Q1 2017 KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Utvecklingen det första kvartalet 2017 Börserna har börjat året stabilt. Överlag har de stigit med 3 5 procent; OMX Stockholm steg med 5,3 procent det första kvartalet. Inga större

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2016

KVARTALSRAPPORT Q3 2016 KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Utvecklingen de tre första kvartalen 2016 Efter den svaga inledningen på året återhämtade sig börsen successivt under våren. Storbritanniens folkomröstning om landet ska lämna EU

Läs mer

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet HALVÅRSRAPPORT 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box 1008 751 40 Uppsala

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE HALVÅRSRAPPORT 2015 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL.

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL. HALVÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION HALVÅRSRAPPORT 2016 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad D&G

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Januari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för januari 2015 Krona senaste månaden 0,08% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadsbrev september 2015

Månadsbrev september 2015 Månadsbrev september 2015 Den sista månaden på tredje kvartalet blev en tråkig historia på Stockholmsbörsen med en nedgång på drygt 5 procent. USA och de europeiska börserna stängde ett par procent ned.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR Alfred Berg Sverige Plus Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER Avkastning före avgifter (%) Augusti 3 mån YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start* Alfred Berg Sverige Plus 3.30

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Månadsbrev oktober 2013

Månadsbrev oktober 2013 Månadsbrev oktober 2013 positivt humör på börsen Oktober inleddes med budgetbråk i USA som skapade oro på världens börser även om de flesta trodde på en snar lösning. Lösningen kom men precis som förväntat

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Månadsbrev augusti 2014

Månadsbrev augusti 2014 Månadsbrev augusti 2014 Augusti var en ganska håglös aktiemånad och de flesta aktiemarknader rörde sig bara marginellt. Undantaget var USA där flera index nådde nya toppnoteringar, bland annat noterade

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Richard Toss RISKKONTROLL

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Richard Toss RISKKONTROLL HALVÅRSRAPPORT 2017 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2014 Utvecklingen i juni var blandad. Svenska börsen sjönk med 1,3 procent under juni (SIXPRX), men globalt var aktiemarknaden upp 1,7 procent (MSCI World). Bäst utveckling under månaden

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer