KVARTALSRAPPORT Q3 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT Q3 2014"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q3 2014

2 De tre första kvartalen Efter att Stockholmsbörsen visat en uppgång på 9,5 procent det första halvåret, var förändringen marginell under det tredje kvartalet. Fluktuationerna har även varit förhållandevis små. Kanske speglar det en splittrad och ovanligt svårbedömd bild av utvecklingen den närmaste framtiden, både politiskt och ekonomiskt. Företagens halvårsrapporter var i stort sett i linje med marknadens förväntningar, och bedömningarna av efterfrågan för den närmaste tiden var sammantaget svagt positiva. Den amerikanska ekonomin visar en fortsatt stabilt positiv utveckling, och Kinas tillväxt i år verkar fortfarande, trots signaler om en tydlig inbromsning av bostadssektorn, hamna kring goda 7,5 procent. I Europa däremot vill tillväxten inte ta fart. Euroländernas sammanlagda bytesbalans gentemot omvärlden är nu dock tydligt positiv, d.v.s. de konsumerar inte mer än de producerar. Detta är en betydande förbättring sedan finanskrisen då underskotten över lag var stora, vilket innebar att de fick låna till konsumtionen. Förbättringen kommer sig både av en ökad export och att en svag konsumtionsutveckling hållit importen i princip oförändrad sedan Euroländernas BNP, d.v.s. totala produktion, har inte ökat sedan 2008, investeringarna i produktionskapital har sjunkit och sysselsättningen har fallit. Ungdomsarbetslösheten är oroväckande hög. I jämförelse med Amerika har stora delar av Europa svårt att skapa nya jobb. Den politiska situationen i Ukraina och Mellanöstern har inte heller förbättrats snarare tvärtom. Varken börsen eller oljepriset har dock påverkats av detta. Ekonomierna i de berörda länderna är förhållandevis små och marknaderna bedömer uppenbarligen risken som låg att oroligheterna sprider sig. Oljeproduktionen i Mellanöstern har inte heller påverkats i nämnvärd utveckling. Ökad produktion i Nordamerika och en ökad energimedvetenhet i västvärlden gör att marknadernas oro för en plötslig uppgång av oljepriset är låg. Både amerikanska centralbanken, Fed, och den europeiska motsvarigheten ECB har det gångna kvartalet signalerat att låga räntor kommer att bestå under överskådlig tid. I Europa har räntorna t.o.m. sjunkit under kvartalet. Detta, i kombination med att avkastningen på företagsobligationer med sämre rating har sjunkit de senaste åren, gör att mycket kapital söker sig till aktiemarknaden. Det kan innebära en viss osäkerhet kapital ska söka sig till börsen för att framtidstron är stark inte för att alternativa placeringar bedöms som sämre alternativ. Didner & Gerge Fonder AB Box 1008, Uppsala besöksadress Dragarbrunnsgatan 45 tel fax e-post webb RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informations broschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

3 Didner & Gerge Aktiefond Bättre än index Didner & Gerge Aktiefond utvecklades bättre än index de tre första kvartalen Didner & Gerge Aktiefond steg med 10,5 procent jämfört med 9,2 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 1,3 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Goda bidragsgivare till fondens utveckling har under året varit bland andra Danske Bank, Loomis, Husqvarna, Nibe, Scania och Hexpol. Några av fondens innehav som haft en svagare utveckling är bl a Elekta, SKF, Sandvik, Volvo, AAK och ABB. Vi har ökat våra innehav bland annat i Swedish Match, Volvo, Elekta, H&M och Swedbank. Vi köpte mycket aktier i Swedish Match i början på året, då vi upplevde att de hade lyckats bättre med att motverka sitt marknadsandelstapp i Sverige, samt att värderingen hade kommit ned. Volvos aktie har gått ned en hel del sedan i våras, då marknadens tämligen höga förväntningar om en snar intern förbättring har kommit på skam. Tyvärr tar det ofta lång tid att genomföra och få resultat av stora interna förbättringsprogram. Fonden har köpt mer aktier då vi upplever värderingen som försiktig, men man måste vara beredd på att det kan dröja innan bolaget får upp sin lönsamhet igen. Vi har fortsatt att öka innehavet i H&M då vi upplever bolagets långsiktiga möjligheter som goda och aktien bara rimligt dyr. Vi har ökat innehavet i Swedbank då vi uppfattar värderingen relativt de goda vinstnivåerna som måttlig, samt att de kan fortsätta dela ut mycket pengar till aktieägarna. Fonden köpte aktier i Elekta i våras vilket visade sig vara för tidigt. Vi anser att bolaget bör ha goda möjligheter att öka sina vinster över tid, samtidigt som bolaget i dagsläget omgärdas av diverse osäkerheter. Är dessa osäkerheter av mer övergående natur bör det kunna vara en bra möjlighet att köpa aktien. Värderingen är dock fortfarande jämförelsevis hög. Under perioden har innehaven i Securitas, Electrolux, Axis och Assa Abloy sålts. Securitas jobbar med att hantera kostnadsökningar och prispress, samtidigt som de försöker att utnyttja den förändring av branschen som ett större teknikinnehåll medför. Ledningen gör ett bra jobb med denna tuffa uppgift, men vi valde att sälja då vi tyckte vi fick rimligt betalt för aktien. Innehavet i Axis såldes då vi är lite oroliga över prisutvecklingen på digitala kameror om den tekniska utvecklingen och tillväxten i marknaden kommer in i ett mer moget skede. Det är svårt att avgöra om vi är där än, men vi valde att sälja aktien då vi inte tycker att värderingen riktigt reflekterar dessa risker. Assa Abloy är ett fantastiskt välskött bolag med en nästan för stark position i sin bransch. Vi sålde aktien enkom av värderingsskäl då vi tyckte att den blev väl dyr, trots att vi gillar det mesta med bolaget. Vi hoppas vi får möjlighet att återkomma som aktieägare i framtiden. Vi har i samband med Volkswagens bud på Scania sålt våra aktier då vi ansåg att det var i andelsägarnas bästa intresse. Avkastning Period D&G Aktiefond Index 2014 ( ) 10,5% 9,2% 3 år ( ) 26,2% * 20,9% * 5 år ( ) 17,1% * 13,7% * Sedan start (941021) 17,6% * 11,9% * Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Swedish Match Volvo B 998 Elekta 962 Hennes & Mauritz 908 Swedbank 790 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Danske Bank 9,2 Volvo B 8,8 Hennes & Mauritz 8,7 Nordea Bank 8,3 Svenska Handelsbanken A 4,7 Atlas Copco B 4,6 Swedish Match 4,6 Hexagon 4,6 Hexpol 4,4 Trelleborg 4,3 Övrig information 5 största nettosälj Mkr Scania B Securitas 927 Electrolux B 869 Axis 424 Assa Abloy 363 Skanska 4,1 Swedbank 3,5 SKF B 3,4 Loomis 3,0 AAK 3,0 Husqvarna B 2,9 Sandvik 2,7 Elekta 2,6 Indutrade 2,4 SEB 2,2 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs Mkr 1 873,32 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 4,26% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 10,74% Förvaltningsavgift 1,22% Förvaltare Jämförelseindex 17,6% D&G Aktiefond * årligt genomsnitt 11,9% Index Adam Nyström, Gustaf Setterblad SIX Return Bankgiro PPM-nummer

4 Didner & Gerge Småbolag I linje med index Didner & Gerge Småbolag utvecklades i linje med index under de tre första kvartalen. Fonden gick upp med 10,9 procent jämfört med 10,8 procents uppgång för Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden utvecklades därmed marginellt bättre än index. Fonden har utvecklats bättre än index i år, samt två och tre år bakåt i tiden och sedan start. Samtidigt vill vi påminna om att historiska resultat inte är någon garanti för framtida utveckling. De främsta bidragsgivarna till fondens positiva utveckling under året har varit Sydbank, Loomis, Husqvarna, Nibe och IFS. Fonden har påverkats negativt relativt index av bland annat innehaven i Elekta, Schibsted, Nokian Tyres, Systemair och Oriflame. Vi har ökat våra innehav i Swedish Match och Elekta under årets tre första kvartal. Elekta är ett globalt medicinteknikbolag som utvecklar strålknivar som används vid cancerbehandlingar. Bolaget har en lång historik av kraftig tillväxt och marginalförbättringar. Svaga kassaflöden och sämre resultatutveckling under de senaste åren har dock fått aktien att utvecklas svagt. Långsiktigt tror vi att bolaget kommer fortsätta att växa med marknaden samt öka andelen mjukvaruförsäljning vilket torde kunna få bolaget att utvecklas väl. Fonden har under året även ökat innehaven i Husqvarna, Getinge och Nokian Renkaat. Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer för både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Koncernen är också verksam inom bevattningsprodukter samt verktyg för byggnadsindustrin. Beroendet av ett fåtal större detaljhandelskedjor i USA i kombination med produktionsproblem samt en svag marknad har påverkat lönsamheten negativt under senare år. Genomförandet av ett förbättringsprogram samt en expansion inom fackhandelsledet i USA skulle kunna utgöra en långsiktig lönsamhetspotential. Getinge är ett medicinteknikbolag som är verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Bolaget är under utredning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för bristande kvalitetskontroll inom kirurgi- och intensivvårdsområdena och det är ännu oklart om bolaget kommer tvingas betala skadestånd. Getinge har även verkat i en svag marknad där statliga besparingskrav har resulterat i en låg investeringsvilja hos bolagets kunder. Vi tror att dessa problem, åtminstone delvis, är av övergående karaktär och att Getinge har goda långsiktiga förutsättningar. Vi har även helt sålt innehaven i NCC, AAK, Schibsted, JM, Cramo, Oriflame, Avanza och G4S. Avkastning Period D&G Småbolag Index 2014 ( ) 10,9% 10,8% 3 år ( ) 28,0% * 24,0% * 5 år ( ) 19,8% * 16,1% * Sedan start (081223) 28,9% * 22,9% * Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Elekta 346 Getinge B 204 Husqvarna B 168 Swedish Match 146 Nokian Renkaat 137 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Jyske Bank 7,8 Swedish Match 7,4 Sydbank 6,6 Indutrade 5,4 Loomis 5,3 Storebrand 4,1 Elekta 4,0 Lagercrantz Group 3,9 Nibe Industrier B 3,4 Topdanmark 3,2 Övrig information 5 största nettosälj Mkr NCC B 216 AarhusKarlshamn 166 Sydbank 133 Schibsted 127 Topdanmark 113 Husqvarna B 3,2 Securitas 3,2 Getinge B 3,0 Trelleborg 2,9 Beijer Ref B 2,9 NordNet B 2,7 Atea 2,4 IFS B 2,1 Addtech 2,1 Kesko 1,8 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs Mkr 419,60 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 5,17% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 11,15% Förvaltningsavgift 1,40% Förvaltare Jämförelseindex 28,9% D&G Småbolag * årligt genomsnitt 22,9% Index Jens Barnevik, Johan Wallin CSRX Sweden Bankgiro PPM-nummer

5 Didner & Gerge Global Avkastning Period D&G Global Index 2014 ( ) 12,3% 16,5% 3 år ( ) 17,0% * 18,4% * Sedan start (110928) 16,9% * 17,5% * * årligt genomsnitt Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [ ] ,9% 17,5% D&G Global Större förändringar i portföljen Q1 Q3 5 största nettoköp Mkr Fresenius Medical Care 45 Nomura Research Institute 43 Spectris 42 Cabela s Inc 41 Aflac 37 Fairfax Financial 5,0 Markel 4,7 John Deere 4,7 Spectris 4,0 ebay 3,8 Pearson 3,7 Fresenius Medical Care 3,7 Nomura Research Institute 3,5 Rolls-Royce 3,5 Oaktree Capital 3,4 Index 5 största nettosälj Mkr Teva Pharma 30 Berkshire Hathaway 30 Stock Spirits Group 26 Microsoft 24 TD Ameritrade 20 De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Cabela s 3,1 McKesson 3,1 Value Partners 3,1 Shiseido 3,1 Autoliv SDB 3,1 Qualcomm 3,0 Millicom Int Cellular 3,0 Tate & Lyle 2,8 Aflac 2,8 First Pacific 2,8 Inte tillräckligt god utveckling Globalfonden har under årets första nio månader stigit i värde med 12,3 procent. Index har under motsvarande period ökat med 16,5 procent. Fonden har därmed utvecklats drygt 4 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex. I likhet med Didner & Gerges övriga fonder utgör bolagsanalysen grunden i Globalfondens arbete. Vi anser att en fond med ett selektivt urval av bolag, en tydlig förvaltningsmetodik och en långsiktig syn på innehaven har goda möjligheter att skapa en konkurrenskraftig avkastning över tiden. Bland de främsta bidragsgivarna under perioden kan nämnas Berkshire Hathaway, ebay och Value Partners. Berkshire har under perioden vi ägt aktien visat att låg värdering är en nyckel till god avkastning, då aktien dubblats på 3 år trots sin storlek och mestadels mogna verksamheter som försäkring, transport och energi. ebay steg under hösten, framförallt drivet av spekulationer om en uppdelning av bolaget framdrivet av en låg värdering. Under kvartalets sista dag annonserade så bolaget att dotterbolaget PayPal knoppas av under Fonden har under året påverkats negativt av framförallt mätteknikföretaget Spectris. Även Drägerwerk och Tate & Lyle har haft en svag utveckling. Kursfallet i Spectris kom efter en rapport där den organiska tillväxten visade sig vara betydligt svagare än väntat, drivet av svag efterfrågan inom gruvor och akademisk forskning. Då vi ser positivt på bolagets framtid kombinerat med en i vårt tycke väldigt låg aktievärdering har vi tagit tillfället i akt under hösten att öka innehavet till att nu vara bland fondens största. Under perioden har vi ökat innehaven i flertalet bolag tack vare goda inflöden till fonden. Det gäller framförallt Fresenius Medical Care, Cabela s, Aflac, Nomura Research Institute och Spectris, (de tre första nya innehav under året). Största försäljningar i år är i samtliga fall innehav som helt sålts ut: Teva Pharma, Stock Spirits Group och Berkshire Hathaway. Den sistnämnda såldes under kvartalets sista dagar. Slutligen har fonden gjort ett par nya investeringar. Cabela s är USAs ledande aktör inom friluftsliv med ca 60 butiker. Vi ser ett familjedrivet bolag med sunda värderingar, många år av butiksexpansion, lojala kunder samt en låg värdering som en attraktiv bas för investeringen. Aflac är ett försäkringsbolag med inriktning på hälsovårdsförsäkringar i Japan och USA. Övrig information Fonden startade Fondförmögenhet Mkr Andelskurs 160,63 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 4,03% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 5,31% Förvaltningsavgift 1,60% Jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK Förvaltare Henrik Andersson, Lars Johansson Bankgiro PPM-nummer

6 Didner & Gerge Small and Microcap Bättre än index Fondfamiljens yngsta medlem är nu en dryg månad. D&G Small and Microcap investerar i internationella småbolag utifrån samma beprövade investeringsfilosofi som våra övriga fonder. Didner & Gerge Small and Microcap har gått ner med 0,5 procent sedan starten den 28 augusti jämfört med index som sjunkit med 2,2 procent. Fonden utvecklades därmed 1,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex under perioden. Andelskursen var vid kvartalsslutet 99,4561 kronor. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 257 miljoner kronor. Investeringsfilosofi Fonden består av aktiva bolagsval som baseras på en djupgående analys av bolagens verksamheter, värdering och potential. Vi tänker långsiktigt och har i normalfallet en investeringshorisont på åtminstone 3 5 år. Vi investerar i huvudsak i Europeiska aktier, men har också möjlighet att ha upp till en tredjedel av portföljen i utomeuropeiska aktier. Utöver att leta efter välskötta bolag med bolagsledningar och ägare som vi bedömer har potential att skapa värden över tiden, letar vi aktivt efter bolag med god tillväxtpotential som har aptitliga värderingar. Inte sällan kan man finna dessa i spännande nischer och i branscher som, av olika skäl, är förbisedda av de större bolagen. Nedan följer en kort beskrivning om några av fondens innehav. Vi vill också passa på att hälsa alla nya fondandelsägare välkomna. Thor Industries är Nordamerikas ledande tillverkare av husvagnar och husbilar. Bolaget har inte gått med förlust sedan 1980, trots att försäljningen t.ex. temporärt halverades under finanskrisen Förklaringen ligger i en konservativ affärsmodell med flexibel produktion och låga fasta kostnader. Cegid erbjuder mjukvarulösningar för bl.a. redovisning, personaladministration och detaljhandel i både Frankrike, och internationellt. Försäljningen har tyngts av en omläggning till prenumerationskontrakt och minskad hårdvarudistribution. Över 60 procent av intäkterna är återkommande, vilket i kombination med en underliggande tillväxt på över 5 procent och en låg värdering gör aktien aptitlig. Bahnhof är en internetoperatör som, i egenskap av utmanare, säljer data- och bredbandstjänster till företag och hushåll på den svenska marknaden. Bolagets intäkter har, trots att man inte lägger pengar på marknadsföring och tuff konkurrens, växt med över 30 procent per år i genomsnitt sedan 2006.

7 Tyska Kuka är en av världens ledande tillverkare av industrirobotar och automatiserade produktionssystem. Ett ökat fokus på att minska inslagen av manuellt arbete inom industrin för att öka produktiviteten borgar för en stark efterfrågan på Kukas produkter under en lång tid framöver. Avkastning Period D&G Small and Microcap Index Sedan start ( ) 0,5% 2,2% Flügger är ett av Nordens ledande färgbolag. Trots relativt svåra år, inte minst i Danmark, har koncernen uppvisat en bra försäljningstillväxt i kombination med stabila bruttomarginaler. Nettovinst och kassaflöde har dock inte varit lika imponerande. I slutet av 2013 tillträdde en ny VD med det uttalade uppdraget att förbättra dessa nyckeltal. Dignity är Storbritanniens ledande begravningsentreprenör. Koncernen har under flera år varit en aktiv bolagsköpare och har idag en marknadsandel på drygt 10 procent, vilket lämnar utrymme för fortsatt konsolidering av branschen. Dignity har en lång historik av att betala ut en stor del av vinsten i utdelning. Aurelius är ett tyskt investmentbolag specialiserat på att köpa problemtyngda verksamheter, för att sedan vända dem till vinst. Koncernen har byggt upp en stark organisation av operativa chefer och funktionsspecialister, t.ex. inom logistik och inköp. Dagens börskurs sätter ett nollvärde på framtida affärsflöde. Zalaris är ett norskt bolag som hanterar löne- och personaladministration. Bolagets kundlista inkluderar flera av Nordens största bolag. Det finns dock fortfarande mycket utrymme att växa i takt med att fler bolag väljer att leja ut denna del av sin verksamhet för att spara kostnader. SK Kaken är en av Japans ledande tillverkare av inom- och utomhusfärger. Bolaget har uppvisat en stabil utveckling, med ökande försäljning, förbättrade marginaler och en stigande exportandel. Samtidigt ger den starka balansräkningen, där nettokassan uppgår till 1/3 av börsvärdet, ett skydd för värderingen. Innehav i portföljen Värdepapper Andel Värdepapper Andel Bahnhof B 4,7 Thor Industries 4,2 Cegid Group 4,1 Flügger B 3,7 Kuka 3,6 Azimut Holding 3,5 Zalaris 3,5 Aurelius 3,4 Senior 3,3 FBD Holdings 3,3 Banca IFIS SPA 3,1 Diploma 3,0 Drägerwerk 2,9 SK Kaken 2,8 TFF Group 2,7 Airboss 2,6 Cranswick 2,6 Dignity 2,5 Övrig information Paragon 2,4 OHB 2,3 Hi-Lex Corp 2,3 Adler Mode. 2,3 Protector Forsikring 2,1 Amadeus Fire 2,1 Gavazzi Carlo Holding 2,1 Nemetschek 2,1 Akka Tech. 2,1 Esprinet 2,0 Kardex 2,0 Amsterdam Commodities 1,9 Tsurumi Manufacturing 1,8 ND Software 1,4 R Stahl 1,2 Corticeira Amorim 1,1 Atoss Software 0,6 Fonden startade Fondförmögenhet Andelskurs 254 Mkr 99,46 kr Förvaltningsavgift 1,60% Förvaltare Jämförelseindex Carl Granath, Henrik Sandell MSCI Europe Small+Microcap Bankgiro FBD Holdings grundades under 1960 talet och har efter en lång period av tillväxt blivit en av landets största aktörer inom sakförsäkring. Irland drabbades hårt av finanskrisen, men FBD är en konservativ spelare och hanterade denna period väl. En gradvis förbättring av irländsk ekonomi bör gynna bolaget. TFF Group är en fransk tunnbindare och är världens största tillverkare av vinfat. Det är en bransch med hög lönsamhet, vilket hjälps av höga inträdesbarriärer. Efterfrågan på högkvalitativt vin har ökat de senaste 5-10 åren, vilket bidragit till en god tillväxt för bolaget. Trots det handlas bolaget till en attraktiv värdering. Airboss of America är ett kanadensiskt företag som är näst störst på gummiblandningar i Nordamerika. Bolaget har förvärvat ett bolag som ger dem en stark position inom antivibrationslösningar för bilindustrin. På väntade vinster handlas Airboss till en tydlig rabatt mot svenska Hexpol.

8 Aktiv förvaltning. Det gör skillnad. DIDNER & GERGE KVARTALSRAPPORT Q , Didner & Gerge Fonder AB. Foto där annat inte anges: Göran Ekeberg, add light, Grafisk formgivning: JustNu, Uppsala. Tryckt i Sverige

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE HALVÅRSRAPPORT 2015 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL.

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL. HALVÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Tre experter: BÖRSÅRET 2013 Experterna siar. Viktor Henriksson, Carnegie, Lars SöderfjEll, Ålandsbanken,

Tre experter: BÖRSÅRET 2013 Experterna siar. Viktor Henriksson, Carnegie, Lars SöderfjEll, Ålandsbanken, BÖRSÅRET 2013 Experterna siar 10 Viktor Henriksson, Carnegie, är skeptisk till konjunkturen och satsar därför på högutdelande företag som Loomis. Lars SöderfjEll, Ålandsbanken, varnar för högt värderade

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG HALVÅRSRAPPORT 2009 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INFORMATION Ny fond i slutet av 2008 lanserades Didner & Gerge Småbolag. Observera att fonden har eget bank- (360-4071) respektive Plusgiro

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL ÅRSBERÄTTELSE 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET... 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen Månadsbrev oktober 2011 Förvaltarkommentar: Sverige Merkozy har tagit bollen Till slut så fick vi ett paket med åtgärder som sammantaget ska ta EU upp ur det nattsvarta läge vi ramlat ner i. Marknaderna

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer