SVENSKA GOLVRÅDET VERKSAMHETSÅRET 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA GOLVRÅDET VERKSAMHETSÅRET 2005"

Transkript

1 SVENSKA GOLVRÅDET VERKSAMHETSÅRET

2 SVENSKA GOLVRÅDET VERKSAMHETSÅRET 2005 Kort historik Svenska Golvrådet bildades den 23 augusti 1979 som ett obundet branschorgan med uppgift att driva och utveckla frågor som rör golvets drift, underhåll och skötsel. Redan från starten stöddes organisationen av branschens viktigaste parter. Ett stöd som kontinuerligt ökat under Svenska Golvrådets 26 verksamhetsår och som gjort att organisationen fungerar som en naturlig länk mellan tillverkare, leverantörer, brukare och entreprenörer. Svenska Golvrådet har blivit en faktor att räkna med inom golvområdet. Under 1992 bildades Svenska Golvrådet Förlag & Konferens AB med uppgift att vara organisationens serviceorgan och svara för föreningen Svenska Golvrådets administration. Målsättning Svenska Golvrådets målsättning är att verka för bättre fungerande golv genom samverkan och samarbete mellan branschens alla intressenter med inriktning mot brukarintressenterna. Svenska Golvrådet skall arbeta för: att verka som centralt obundet branschråd för golvfrågor med syfte att öka kunskapen och förståelsen för rätt golvval och rätt bedriven golvskötsel att vara forum för diskussion och handläggning av underhållstekniska och andra frågor av gemensam art att verka för branschgemensamma riktlinjer att sprida kunskap om golv och golvskötsel att vara branschens samlade kompetens och ge erfarenhetsåterföring att främja och initiera forsknings- och utvecklingsarbetet inom golvområdet att ta till vara forsknings- och utvecklingsresultat att bedriva konferens- och informationsverksamhet Medlemmar Medlemmar i föreningen Svenska Golvrådet är företag, organisationer, institutioner som tillverkar, projekterar, lägger, sköter och underhåller golv. Exempel på medlemmar är till exempel städentreprenörer, golvleverantörer, kem-/maskin- /redskapsleverantörer, fastighetsägare, kommuner, landsting, byggkonsulter med flera. Antalet medlemmar vid årsskiftet var 108 st. 2

3 DUS Under åren har Svenska Golvrådet drivit ett antal projekt, varav DUS är det hittills största och mest omfattande. DUS står för Drift, Underhåll och Skötsel och projektet syftar till att ge en beskrivning över allt som händer med golvet från projektering och inläggning, under daglig drift och underhåll ända fram till återvinning eller destruktion. Motivet till den ursprungliga satsningen var att städningen i offentlig miljö varje år kostar ca 17 miljarder. Det är därför av stor vikt att erhålla objektiv och hos marknadens parter väl förankrad information om golvmaterialets skötsel under dess livslängd. Ursprungligen var DUS-materialet samlat i 2 pärmar, A + B, som med åren blivit allt mer omfattande. I takt med att innehållet i pärmarna svällt allt mer har tanken på en enklare hantering av materialet dykt upp. Under år 2003 startades därför arbetet med att föra över allt innehåll till en CD i stället. Under år 2004 slutfördes arbetet och CDn kunde levereras ut i januari år Som tidigare uppdateras innehållet 4 gånger per år. Med hjälp av ett individuellt lösenord kan medlemmar och DUS-abonnenter själva hämta ner materialet i pdf-form från Golvrådets hemsida. Ett DUS-abonnemang ingår i varje medlemskap. Ytterligare abonnemang kan beställas separat. Lilla Städhandboken Under hösten 1999 beslöts att ta fram en ny och reviderad upplaga av den tidigare utgivna städhandboken. Målsättningen var en total omarbetning och en handbok baserad på DUS pärmarnas innehåll men i pocketformat och riktad främst till personal "på golvet" som behöver tips och råd vid det direkta städarbetet. Försäljningen sker: - direkt från kansliet - via Svensk Byggtjänsts Byggbokhandel - direktförsäljning på mässor Marknadsföringen har skett genom pressbearbetning, reklamblad i tidningar och egna utsändningar samt mässdeltagande. Boken har varit omtalad i facktidningar och fått god publicitet. Boken har hittills tryckts i 4 omgångar på tillsammans exemplar. Den används flitigt som kursmaterial vid utbildning av städpersonal. Under år 2005 startades arbetet med en ny revidering av boken, som beräknas vara klar under våren

4 Skötsel-CD Under hösten 2003 tog Svenska Golvrådet fram en speciell CD-skiva där golvleverantörernas egna skötselanvisningar för sina golvmaterial finns samlade. Detta är ett initiativ från Golvrådets sida för att se till att skötselanvisningarna verkligen når ända ut på golvet och inte fastnar på vägen. Det skall vara lätt att ta fram skötselanvisningar för aktuella golv, printa ut dem och se till att de finns på (eller i anslutning) till varje arbetsställe. Svenska Golvrådets medlemmar erhåller skivan gratis medan övriga kan köpa den via Svenska Golvrådets kansli. En revidering av skivan pågår och en ny upplaga beräknas utkomma under Den nya skivan kommer bland annat att utökas med en kodnyckel för att kunna tyda de koder som finns för golvmaterial i systemet med kretsloppsmärkning av yggnadsdelar. Remissinstans m m Svenska Golvrådet är representerat i Byggstandardiseringens Tekniska Kommitté för golvbeläggningar, TK 184. Årsstämma och studiebesök Den 31:e maj hölls föreningens ordinarie årsstämma på färjan Stena Germanica i Göteborgs hamn. Efter stämman avseglade färjan till Kiel i Tyskland där gruppen gjorde ett intressant studiebesök hos Hako AG s fabrik i Bad Oldesloe. Där tillverkar Hako städmaskiner som är välkända på den svenska marknaden. Under resan hölls även ett antal intressanta diskussioner om Golvrådets verksamheter och aktuella projekt. Allt som allt ett lyckat arrangemang med nöjda deltagare. Studiebesök på Hako-Werke i tyska Bad Oldesloe i samband med årsstämman Deltagande i diverse aktiviteter Golvrådets ordförande har invigt medlemsförtaget Boragos utbildningscentrum i Göteborg den 24 november samt varit föredragande i två block på SRTFs branschdagar i Södertälje den 9-10 november. 4

5 Media Svenska Golvrådet har goda kontakter med branschpressen och har 1-2 sidor i varje nummer av tidningen RENT samt förekommer ofta med aktuell information i golvbranschens tidning Golv till Tak. Under året har Golvrådet även förekommit i större reportage i tidningarna Restaurang & Storkök samt Vi i Villa. Artiklarna har behandlat golvval samt skötsel och underhåll av golv. Konferenser Alla golv sköts inte på samma sätt som plast och linoleum. Svenska Golvrådet har därför under genomfört ett antal konferenser med inriktning på lite mer udda golvmaterial som sten, klinker/kakel, trä och gummi. Den sista konferensen på detta tema genomfördes i Malmö den 16 mars. Under hösten 2005 genomfördes tre nya konferenser på temat De Stora Golvmaterialen (plast, linoleum och trä) i Umeå, Malmö och Norrköping. Som sammanfattning kan sägas att både engagerade föreläsare och åhörare fick till stånd intressanta dialoger som gav lyssnarna nya kunskaper och insikter. Årets Golvprofil 2005 Den 23 november i samband med Golvrådets konferens i Norrköping delades priset Årets Golvprofil 2005 ut till årets pristagare, Håkan Thysell, HTC i Söderköping. 5

6 Priset delades ut på Golvrådets konferens i Norrköping 23 november. Utdelare (till höger) förra årets pristagare, Martin Månsson. Golvrådets ordförande Thomas Åkerblad i bakgrunden." Motivering: för framtagning av ny diamantslipningsteknik för behandling och rengöring av betonggolv så att de får en marmorfinish och därmed skapar släta och lättstädade golv. Utmärkelsen Årets Golvprofil instiftades 1990 av Svenska Golvrådet för att lyfta fram goda exempel inom området golv och golvvård och har under årens lopp blivit något av en institution inom branschen. Exempel på tidigare pristagare är landshövding Ulf Adelsohn (1998) som fick priset för sitt arbete med branschsaneringsutredningen, Södertälje kommun (2000) som fick priset för sitt "banbrytande arbete med en kommunal städpolicy" och Golvbranschens Riksorganisation (GBR) för sitt arbete med Kretsloppsmärkning av golv. På en märkbricka i ett hörn av varje rum finns speciella koder som anger vilket golvmaterial som ingår i konstruktionen. På så sätt underlättas identifieringen av golvmaterialet och risken för felaktig skötsel minimeras. Nya projekt Under året har Svenska Golvrådet startat ett antal projekt tillsammans med sina främsta samarbetspartners Golvbranschen Riksorganisation (GBR) och Sveriges Städtekniska Förbund (SRTF). De är: Riktlinjer skötselinstruktioner Svenska Golvrådet och Golvbranschens Riksorganisation (GBR) har under år 2005 gemensamt tagit fram riktlinjer för hur skötselanvisningar skall var uppställda och att definiera vad olika typer av begrepp egentligen innebär. Piktogram Golvrådet och GBR har under år 2005 tagit fram och utvecklat ett system för branschgemensamma piktogram för skötsel och underhåll av golvmaterial. Som bas i detta arbete ligger de piktogram som Tarkett (medlemsföretag hos Golvrådet och GBR) tidigare tagit fram och som man nu välvilligt låter branschen ta del av. Statistik Tillsammans med SRTF har Svenska Golvrådet startat ett projekt för att ta fram och sprida olika typer av branschstatistik. 6

7 Rondeller Golvrådet har tillsammans med branschföretag startat arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för standardisering av städrondeller. Arbetet beräknas slutföras under Kansli Ingen anställd personal finns i bolaget utan den utåtriktade verksamheten sköts av styrelsens ordförande med hjälp främst av arbetsutskottet. Bolagets administration (bokföring, fakturering, utskick m m) sköts på entreprenad av personal från GBR Service AB. 7

8 SVENSKA GOLVRÅDETS STYRELSE Ordförande: Thomas Åkerblad, ITS Konsult, Stockholm (omvald på 1 år) Ledamöter: Christian Dolk, Borago AB, Linköping (tidigare vald till 2006) Jack Furuståhl, KBM AB, Stockholm (omvald till 2007) Lena Jannering, Eskilstuna Kommunfastigheter (omvald till 2007) Jan Laurin, JL Konsult, Ronneby (omvald till 2007) Kaisa Larsson, Vileda Professional AB, Malmö (tidigare vald till 2006) Lars Wessén, Golvbranschens Riksorganisation, Stockholm (omvald till 2007) Suppleanter (samtliga valda på 1 år): Maria Molin, Västmanlands Städ- och Flyttjänst, Västerås Thomas Kofoed, Svensk Städ- & Utbildningskonsult AB, Ljungskile Peter Ohlsson, Strängnäs Bostads AB Kenneth Risberg, Bergslagens Kommunalteknik, Nora Magnus Rönnmark, Forbo Flooring AB, Göteborg Filip Svartengren, LS Konsult, Lidingö Förtroendemannarevisor: Börje Jansson, Guru-Konsult Valberedning: Kent Johansson, Sv Städ- & Utbildningskonsult, Ljungskile Michael Pantzar, Altro Nordic AB, Malmö Lena Jannering, Eskilstuna Kommunfastigheter AB SVENSKA GOLVRÅDETS FÖRLAG & KONFERENS AB:s STYRELSE Ordförande: Thomas Åkerblad, ITS-Konsult, Stockholm Ledamöter: Lena Jannering, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Jack Furuståhl, KBM AB Kaisa Larsson, Vileda Professional AB, Malmö Suppleant: Lars Wessén, Golvbranschens Riksorganisation, Stockholm 8

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön #309 Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön Efterlängtad utbildning i RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet Rengör ing & Hygien Medlemstidning för SRTF, Svenska Golvrådet, IIH och Almega Serviceentreprenörerna Årgång 2 Pris SEK 80 # 5.2012 TEMA: PRODUKT- UTVECKLING Mobil IT blir snart en självklarhet Rengörings-

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1 Strategiskt mål... 4 4.2

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten #209 Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten Tema RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i

Läs mer

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi www.gbf.se Innehållsförteckning Per Sjöhult, VD Anders Berling, Ordförande Central verksamhet 4 Gemensamma projekt 8 Utbildning och rekrytering 10 Glasmästerigruppen 12 Bilglasgruppen 14 Fasadgruppen 16

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering ! Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering Årsmöte 2015-04-23 Kl 16:00 Plats, lokal: Sweco Gjörwellsgatan 22 Stockholm Version 2015-04-15 ! 2014-04-15 Dagordning Årsmöte 2015 23/4 kl 16:00 Enligt

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014

MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014 Nr 2, juni 2014. Information från KYLVATTENKONFERENS 2014 Figur 1. Deltagare vid Kylvattenkonferensen 2014 Medlemsbladets innehåll 2014 års andra medlemsblad innehåller bl.a. rapport från genomförd Kylvattenkonferens

Läs mer

2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck

2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck Årsberättelse 2014 2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2015 Distribution Prevent,

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Svensk Fjärrvärme en del av den framtida energilösningen. Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer