Rev Ver 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev 1 2014-03-09. 2014-08-22 Ver 3"

Transkript

1 Rev Ver 3

2 Välkommen till Drogfokus 2014! Drogfokus är en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som arrangeras vartannat år. I år står Norrköping återigen som värdkommun och konferensen går av stapeln den oktober i Louis De Geer konsert & kongress. Drogfokus 2014 vill öppna för diskussioner kring det nya som händer allt ifrån nya angreppssätt till nya droger. Konferensen riktar sig till dig som genom ditt yrke eller genom din verksamhet arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser inom ANDT-området. Konferensen vill inspirera, skapa dialog och samverkan samt ge dig de senaste rönen. Drogfokus 2014 vill öppna för diskussioner kring det nya som händer allt ifrån nya angreppssätt till nya droger. En plats för nätverkande där det tillgänglighetsbegränsande, förebyggande och behandlande ANDT-arbetet möts. Ett spännande och varierat program Under konferensens två dagar erbjuds du en mängd spännande och intressanta föreläsare - både nationella och internationella, fördelat på trettio valbara seminarier och fyra plenum. Under kaffe- och lunchpauserna har du möjlighet att besöka Torget med Speakers Corner och Öppna scenen, Hållplatsen och inte minst alla spännande utställare. Tullverket erbjuder också hunduppvisning på Kråkholmen. Onsdagskvällen erbjuder en trerätters-middag med underhållning i Värmekyrkan. Vi tjuvstartade konferensen med IQ:s och CAN:s förmingel redan på tisdagskvällen. Hjärtligt välkommen till inspirerande dagar önskar arrangörsgruppen! Arrangörsgruppen Följ Drogfokus på Facebook! 2

3 Drogfokus ett hållbart arrangemang Vi arbetar för att arrangera Drogfokus 2014 på ett så hållbart sätt som möjligt och följer därför Norrköpings kommuns checklista för hållbara arrangemang, event och konferenser. Vi gör bland annat följande hållbarhetsanpassningar under Drogfokus 2014: Anlitar ett lokalt Svanenmärkt tryckeri Producerar mycket av profilmaterialet utan årtal för återanvändning Använder miljö- och/eller Fairtrademärkta profilprodukter, give-aways och avtackningspresenter Undviker engångsartiklar Louis De Geer konsert & kongress Serverar KRAV- och Fairtrademärkt kaffe och te Serverar säsongsanpassad, ekologisk och närproducerad fika och mat Serverar kranvatten istället för buteljerat vatten Återger dokumentationen digitalt Drogfokus ett rökfritt arrangemang Drogfokus vill erbjuda en rökfri och behaglig konferensmiljö. Därför uppmanas alla deltagare att respektera att hela konferensområdet är rökfritt. Louis De Geer konsert & kongress 3

4 Konferensprogram Onsdag 22 oktober Kl Registrering och kaffe Kl Välkomnande och inledning Gabriella Ahlström, moderator Eva Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, Norrköpings kommun Lägesbeskrivning på alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobaks- (ANDT) området Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Seminarium A välj ett av tre Seminarium B välj ett av sex Paus Lunch och möjlighet att besöka utställare, Hållplatsen och Torget. Gabriella Ahlström Psykisk ohälsa och ANDT Om psykisk ohälsa och dess koppling till drogbruk, missbruk och samsjuklighet. Anders Printz, nationell samordnare, Socialdepartementet Fika Kaffe och möjlighet att besöka utställare, Hållplatsen och Torget. Dessutom håller Tullverket hunduppvisning på Kråkholmen kl (utgång från nedre plan) Seminarium C välj ett av tre Seminarium D välj ett av sex Festmiddag i Värmekyrkan OBS! Föranmälan 4

5 Konferensprogram Torsdag 23 oktober Registrering och kaffe Välkomnande och reflektion över gårdagen Gabriella Ahlström, moderator Svensk drogdebatt från 1970 till nu hur har samhället sett på och definierat drogproblemet från 70-talet och framåt? Argument för en mer medikaliserad syn på missbruk. Daniel Törnqvist,universitetslektor, Umeå universitet Kan medierna vara en arena för drogprevention? vilket inflytande har medierna i folkhälsoarbetet, hur stor roll spelar de som aktör vid specifika hälsoinsatser? Gunilla Jarlbro, professor, Lunds universitet Seminarium E välj ett av tre Seminarium F välj ett av sex Paus Lunch och möjlighet att besöka utställare, Hållplatsen och Torget Seminariepass G välj ett av tre Den sociala miljön präglar både vägen in till droger och vägen ut Unga människor introduceras nästan alltid till droganvändning i en kamratmiljö eller av en partner. Även i fortsättningen har den sociala miljön stor betydelse för beslutet att använda droger. Vilka utmaningar innebär det sociala perspektivet för prevention, skadereduktion, behandling och insatser för personer som försöker lämna droganvändningen? Bengt Svensson, professor, Malmö högskola Belöning och beteende hur hjärnan styr vårt beteende undermedvetet Mia Ericson, docent, Göteborg Universitet Gemensam diskussion och funderingar kring framtiden Gabriella Ahlström, moderator Avslutning och kaffe Gabriella Ahlström, moderator 5

6 Seminariepass A Onsdag 22 oktober Seminariepass B Onsdag 22 oktober A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Utsatthet för andras drickande i Norden En inblick i det nordiska samarbetet som undersöker hur man påverkas negativt av andra personers alkoholkonsumtion. Hur går samarbetet till, vad pekar resultatet på och finns det skillnader mellan länderna? Mats Ramstedt, forskningsansvarig Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Erica Sundin, utredare, CAN Stoppdatum för tobak varför, hur, och vad händer sen? Finland har satt år 2040 som stoppdatum för tobak. Hur kom stoppdatumet till, vad innebär det och hur har processen löpt hittills? Hur beroende är man av att även andra länder succesivt fasar ut tobaksrökning? Kari Paaso, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland Youth drinking Determinants and prevention methods in the school and family arena. Ina Koning, researcher, Utrecht university, Holland Positive effects with NordAN Co-operation between NGO s for reducing alcohol and drug-consumption in the Nordic and Baltic countries. Lauri Beekmann, general secreterary, The Nordic Alcohol and Drug Policy Network Local alcohol and drug prevention work How to make a success in reducing the use of alcohol and drugs among young people. Jón Sigfússon, director, Icelandic center for social research and analysis, Island engelska Mia Sundelin, samordnare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning E-cigarettes state of knowledge to guide regulation Based on a recent systematic literature review, the presentation gives an overview of the current state of knowledge including product characteristics and potential health risks of electronic cigarettes as well as their usefulness in tobacco cessation. engelska Katrin Schaller, reasercher, German cancer Research Center Drogsituationen i Sverige ur ett tullperspektiv Tullens bild av ANDT-situationen med fokus på utveckling, trender samt exempel på rykande färska beslag och utredningar. Lars Hansson, Nationell tullspecialist, Tullverket Skolan som skyddsfaktor SiSam, en samverkansmodell för lyckad skolgång. Martin Hugo, filosofie doktor och lektor, högskolan Jönköping Marcus Eriksson, projektledare, Statens Institutionsstyrelse engelska engelska Föräldrar i missbruks- och beroendevård vill ha stöd i sitt föräldraskap Från missbruks- till familjeperspektiv. Gunborg Brännström, projektchef, Kunskap till praktik Peter Hagberg, utvecklingsledare, SIKTA (Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling) 6

7 Seminariepass C Onsdag 22 oktober Seminariepass D Onsdag 22 oktober C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Social investeringsfond kunskaper och erfarenheter Social investeringsfond är en ny modell för att synkronisera och pröva metoder som ger ekonomiska och mänskliga effekter. Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare i psykiatri på Sverigens Kommuner och Landsting Lars Stjernkvist, kommunalråd (s) Norrköpings kommun Hur säkrar vi jämlikhets- och hälsoperspektivet i det förebyggande arbetet? Margareta Kristenson, professor, Linköpings universitet Implementering inom folkhälsoområdet Hur genomför man en vetenskapligt grundad och genomtänkt implementering av ANDTförebyggande arbete? Karin Gullbrandsson, utredare Folkhälsomyndigheten och forskare, Karolinska Institutet Sociala investeringar i kommuner och landsting Nu skapar vi en kunskapsbaserad processmodell som inspiration och stöd för kommuner och landsting som vill införa social investeringsfond. Robert Jonsson, forskare, Centrum för kommunstrategiska studier Erik Jannesson, forskare, Linköpings universitet Drabbas vi olika beroende på vilken bakgrund vi har? Socioekonomiska skillnader i alkoholskador. Jonas Landberg, utvärderare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Karolinska Institutet Lovisa Sydén, doktorand, Karolinska Institutet Speed networking Välj tre av sex minipresentationer. Se mer information s. 10. DBT-baserad färdighetsträning för vuxna med ADHD och allvarliga missbruksproblem i LVM-vård En presentation av erfarenheter och preliminära resultat från en pågående studie. Berit Bihlar Muld, leg. psykolog, specialist klinisk psykologi, doktorand Karolinska Institutet, Statens Institutionsstyrelse Nationella riktlinjer var står vi idag avseende tobak och alkohol? Hur långt har vi nått i implementeringen av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, och vilka är de återstående utmaningarna? Lars Jerdén, projektledare, Svenska Läkaresällskapet Sven Andréasson, alkoholläkare, Svenska Läkaresällskapet Maria Hjort, sjuksköterska, svensk sjuksköterskeförening danska Forbrug af energidrik i relation til sociodemografiske faktorer og sundhetsvaner blandt unge Konsumtion av energidryck hos unga har kopplingar till tobaks, alkohol- och narkotikabruk men vilka unga konsumerar och varför? Karina Friis, forskare, Center for Folkesundhet og Kvalitetsudvekling, Region Midtjylland och Aarhus universitet, Danmark 7

8 Seminariepass E Torsdag 23 oktober Seminariepass F Torsdag 23 oktober E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Syntetiska droger en toxikologisk utmaning Katinoner, fenyletylaminer, syntetiska cannabinoider och andra nya droger som Rättsmedicinalverket hittar i prover från polis, kriminalvård och andra kunder runt om i Sverige. Robert Kronstrand, docent forensisk toxikologi, Rättsmedicinalverket Droger, aggressivitet och våld paneldiskussion Patrick Widell, chef citypolisens ungdomsrotel, Stockholmspolisen Kenneth Ekholm, socionom och fältare, Eksjö kommun Lena Lundholm, leg. psykolog och filosofie doktor, Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet Thomas Hvitfeldt, utredare Brottsförebyggande rådet i panelen, Moderator: Mia Sundelin, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Framtidens missbruksvård riktlinjer och visioner Presentation av de uppdaterade riktlinjerna för missbruksvård. Därefter diskussion och debatt kring metoder, arenor och visioner. Claudia Fahlke, professor, Göteborgs universitet Gerhard Larsson, regeringens fd enmansutredare i Missbruksutredningen Maria Branting, projektledare, Socialstyrelsen Moderator: Sven Andréasson, Svenska Läkaresällskapet Vår utmaning en ny missbrukssubstans i veckan Internetdroger ur Statens Kriminaltekniska Laboratoriums perspektiv. Det här hittar vi och så här jobbar vi med nya substanser. Sofia Andersen, forensiker, Statens Kriminaltekniska Laboratorium Farmakologisk behandling av ADHD Möjligheter och svårigheter. Per Woxler, överläkare Spec. psykiatri Beroendekliniken, Universitetssjukhuset Linköping Kosttillskott orimliga förväntningar förenat med risk? En dialog kring kosttillskottens framfart, ansvar och nödvändighet. Kosttillskott marknadsförs kraftfullt som en väg till framgång men är de nödvändiga? Vem har ansvaret för innehållet och kan vi ge några råd kring kosttillskott? Petter Jonsson, livsmedelsinspektör, miljöförvaltningen Stockholm Ebba Nyberg, svensk elitsimmerska som 2006 utsattes för otillåten substans genom intag av kosttillskott Jörgen Tannerstedt, universitetsadjunkt idrottsnutrition, Linnéuniversitetet Moderator Johan Öhman, preventions- och ungdomssamordnare, Kristinehamns kommun Återfallsförebyggande åtgärder för unga Hur kan unga dömda bli bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och missbruk? Tobias Bengtsson, programledarutbildare, Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet MTFC metoden tre steg för ett bättre liv Så fungerar Multideminsional Treatment Foster care - ett manualstyrt behandlingsalternativ för ungdomar och deras familjer Lotta Höjman, föreståndare Multidimensional Treatment Foster Care Ungdomshem, Hässleholm Näthandel av narkotiska läkemedel Vem är det som handlar, vad och varför? Hur ser det ut i Sverige och i övriga världen? Per Åke Sandvold, enhetschef, Läkemedelsverket Speed networking Välj tre av sex minipresentationer. Se mer information s

9 Seminariepass G Torsdag 23 oktober G1 G2 G3 engelska Social factors in drug prevention and impacts on young people s health Debate on young people and drugs often seem to focus on lawmaking and restricting availability. However, it is also important to consider why young people use drugs in the first place and how this may differ between different youth groups. Harry Sumnell, professor, Liverpool John Moores university, Storbritannien Illegal införsel av alkohol kunskap, erfarenhet och framtid paneldiskussion I Sverige har skatten på alkohol höjts för första gången på länge. Vad har det haft för effekt och vad kan vi vänta oss framöver? Mats Ramstedt, forskningsansvarig, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Kari Paaso, direktör, social- och hälsovårdsministeriet Finland Sune Rydén, nationell specialist, Tullverket Björn Folkesson, polismästare, ANDT-förebyggande ansvarig länspolismyndigheten Östergötland Moderator: Gabriella Ahlström I narkotikahandelns spår Globaliseringen av världshandeln har medfört att narkotikaindustrin påverkar fler länder och sektorer än tidigare i världshistorien. Att använda narkotika förlänger militära konflikter, underminerar staters legitimitet, stimulerar korruption, smutsar ner miljön och försämrar världen. Erik Leijonmarck, samhällsvetare och konsult Pausaktiviteter Pauserna är väl tilltagna så att du ska hinna med att besöka alla våra spännande utställare. Passa också på att kolla in Torget och Hållplatsen på nedre plan. Hunduppvisning Tullverket håller hunduppvisning på Kråkholmen Onsdag 22 oktober kl (utgång på nedre plan) Speakers Corner Hållplatsen Hållplatsen erbjuder en mängd olika aktiviteter allt från miniutställningar, filmvisning och kortare presentationer. Du hittar Hållplatsen i Trozelligalleriet. Program presenteras i oktober. Torget På Torget erbjuds Speakers Corner, där utställare ger korta presentationer över sin verksamhet samt Öppna scenen, med uppträdande och presentationer av olika ideella organisationer. Torget hittar du i foajén utanför Hemerycksalen. Program presenteras i oktober. 9 Som utställare på Drogfokus erbjuds du i år möjligheten att göra en minipresentation av din verksamhet i Speakers corner på Torget. Du får en mikrofon och tio minuter på scenen! Speakers Corner är igång under onsdagens lunch- och eftermiddagspaus samt under torsdagens lunchpaus. Intresseanmälan gör du samtidigt som du anmäler dig som utställare till konferensen.

10 Speed networking Speed networking är ett roligt och effektivt sätt att på kort tid få en snabb inblick i ett ämne. I stora salen ges sex parallella kortpresentationer á femton minuter vid varsitt ståbord. Efter varje presentation byter du ståbord och får ett nytt ämne presenterat för dig. Totalt hinner du med tre presentationer under seminariepasset. Observera att Speed networking ingår bland de semianrier som man har föranmält sig till! D3 onsdag 22 oktober F6 torsdag 23 oktober Samverkan i Östergötland kring nya droger Exempel på samverkan kring förändrad missbruksproblematik och nya behandlingsmetoder. Jan Andersson, verksamhetschef, Norrköpings Kommun Ursula Thienemann, verksamhetschef, Landstinget Östergötland Christian Winkler, biträdande polisområdeschef, Norrköping SMART ungdom/tobaksfri skola Sara Dinwiddie, förbundssekreterare, SMART ungdom Sluta röka-app för ungdomar från UMO.se Liselotte Nordh Rubulis, marknads- och kommunikationsansvarig, UMO.se Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik Erfarenheter kring arbete med våldsutsatta missbrukande kvinnor. Karolin Olstam och Karolina Andersson, samordnare, Kvinnoboendet Elsa Kunskap vs cannabisanvändning hos unga Mats Burman, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Norrbotten Bus stop så här sätter vi stopp för spritbussarna Joakim Stenman, presstalesman, Polisen i Östergötland 15-metoden, kartläggning av riskabla alkoholvanor bland patienter Sven Andréasson, alkoholläkare, Svenska Läkaresällskapet Knutgubbefesten samverkan för att förändra en tradition Fredrik Törnborg, fritidssamordnare, Valdemarsviks kommun Tobakspiloten kommunal samverkan kring tobaksfri skoltid Tobakspiloter i Norrköping: Eva Pedersen, Lizette Eriksson och Christina Forss På god väg med med SLANDT nätverket Lyckad samverkan mellan universitet, polis, kommun och länsstyrelse för ansvarsfull alkoholkonsumtion bland studenter Jonas Blom, samordnare, studenthälsan Linköpings universitet Så många miljoner och så lite effekt eller? Om Folkhälsomyndighetens ANDT-utvecklingsmedel Stefan Brené, utredare, Folkhälsomyndigheten Avloppsepidemiologi så kan det användas i det förebyggande arbetet Marcus Östman, doktorand, Umeå universitet 10

11 Förmingel 21 oktober kl Är du på plats redan kvällen innan konferensstarten kan du anmäla dig till IQ:s och CAN:s kostnadsfria förmingel med spännande trendspaning inom ANDT-området. Moderator är Anna Raninen, CAN och platsen är Hemerycksalen, Louis De Geer kl Festmiddag 22 oktober kl På onsdagskvällen erbjuds det en festmiddag med en härlig trerätters-meny och underhållning med både musikaliska och magiska inslag i anrika Värmekyrkan i Industrilandskapet. Middagen är alkoholfri. Värmekyrkan Anmälan till Förmingel och Festmiddagen gör du i samband med konferensanmälan på Värmekyrkan Anmäl dig senast 3 oktober 11

12 Form: illustreramera Arrangörsgrupp 2014: ANDT-samordnarna på Länsstyrelserna, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Dopingjouren, Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rättsmedicinalverket, Tullverket samt Norrköpings kommun.

Ett välfyllt konferensprogram

Ett välfyllt konferensprogram Foto: Leif Spångberg Foto: Ida Flanagan 2 Resecentrum Motala Ström Drogfokus är en nationell konferens som arrangeras för andra gången. Denna gång är Norrköping värdkommun och konferensen arrangeras i

Läs mer

Foto: Clifford Shirley. Hur förebygger vi återfall i brott? Ta del av kunskap och erfarenheter av brotts- och återfallsförebyggande arbete.

Foto: Clifford Shirley. Hur förebygger vi återfall i brott? Ta del av kunskap och erfarenheter av brotts- och återfallsförebyggande arbete. Foto: Clifford Shirley Hur förebygger vi återfall i brott? Ta del av kunskap och erfarenheter av brotts- och återfallsförebyggande arbete. Norrköping 25-26 oktober Brottsförebyggande rådet och Norrköpings

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm 17 18 november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef 900 000 riskkonsumenter 2010.

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder 21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. Sedan dess har myndigheter och andra aktörer

Läs mer

Råd för framtiden. Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015. Program

Råd för framtiden. Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015. Program Råd för framtiden Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015 Program Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2014 Org nr 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 12 Bibliotek... 12 Publiceringsverksamhet... 13 Marknadsföring... 15 Webbplatser

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

Alkoholforskningskonferens

Alkoholforskningskonferens Alkoholforskningskonferens 2015 Skarpö 7 8 maj 2015 s. 1 Alkoholforsknings konferensen, en lång tradition s. 2 När forskarna väljer så ser prioriteringarna ut s. 4 En tid av förändring i den nordiska alkoholpolitiken

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE 1. Utgiven av: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Box 2372,103 18 Stockholm E-post kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Tel 08-723 25 61 Fomgivare: Madeleine Blom 2. Kvinnor,

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Tio år med svensk folkhälsopolitik Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer 2004 2013 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Palliativ vård för alla

Palliativ vård för alla Palliativ vård för alla 2:a Nationella Konferensen i Palliativ vård 13-14 mars 2012 3 Blomma i öken, Suzanne Nessim (Detalj) 4 Innehållsförteckning Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-7 Rumsöversikt

Läs mer

7:e Familjehemskonferensen. 11 13 september 2013 Göteborg

7:e Familjehemskonferensen. 11 13 september 2013 Göteborg 7:e Familjehemskonferensen 11 13 september 2013 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 7:e Familjehems k o n f e r e n s e n 11 13 september 2013 Som alltid är Familjehems- konferensen ett forum och

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer