Rev Ver 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev 1 2014-03-09. 2014-08-22 Ver 3"

Transkript

1 Rev Ver 3

2 Välkommen till Drogfokus 2014! Drogfokus är en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som arrangeras vartannat år. I år står Norrköping återigen som värdkommun och konferensen går av stapeln den oktober i Louis De Geer konsert & kongress. Drogfokus 2014 vill öppna för diskussioner kring det nya som händer allt ifrån nya angreppssätt till nya droger. Konferensen riktar sig till dig som genom ditt yrke eller genom din verksamhet arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser inom ANDT-området. Konferensen vill inspirera, skapa dialog och samverkan samt ge dig de senaste rönen. Drogfokus 2014 vill öppna för diskussioner kring det nya som händer allt ifrån nya angreppssätt till nya droger. En plats för nätverkande där det tillgänglighetsbegränsande, förebyggande och behandlande ANDT-arbetet möts. Ett spännande och varierat program Under konferensens två dagar erbjuds du en mängd spännande och intressanta föreläsare - både nationella och internationella, fördelat på trettio valbara seminarier och fyra plenum. Under kaffe- och lunchpauserna har du möjlighet att besöka Torget med Speakers Corner och Öppna scenen, Hållplatsen och inte minst alla spännande utställare. Tullverket erbjuder också hunduppvisning på Kråkholmen. Onsdagskvällen erbjuder en trerätters-middag med underhållning i Värmekyrkan. Vi tjuvstartade konferensen med IQ:s och CAN:s förmingel redan på tisdagskvällen. Hjärtligt välkommen till inspirerande dagar önskar arrangörsgruppen! Arrangörsgruppen Följ Drogfokus på Facebook! 2

3 Drogfokus ett hållbart arrangemang Vi arbetar för att arrangera Drogfokus 2014 på ett så hållbart sätt som möjligt och följer därför Norrköpings kommuns checklista för hållbara arrangemang, event och konferenser. Vi gör bland annat följande hållbarhetsanpassningar under Drogfokus 2014: Anlitar ett lokalt Svanenmärkt tryckeri Producerar mycket av profilmaterialet utan årtal för återanvändning Använder miljö- och/eller Fairtrademärkta profilprodukter, give-aways och avtackningspresenter Undviker engångsartiklar Louis De Geer konsert & kongress Serverar KRAV- och Fairtrademärkt kaffe och te Serverar säsongsanpassad, ekologisk och närproducerad fika och mat Serverar kranvatten istället för buteljerat vatten Återger dokumentationen digitalt Drogfokus ett rökfritt arrangemang Drogfokus vill erbjuda en rökfri och behaglig konferensmiljö. Därför uppmanas alla deltagare att respektera att hela konferensområdet är rökfritt. Louis De Geer konsert & kongress 3

4 Konferensprogram Onsdag 22 oktober Kl Registrering och kaffe Kl Välkomnande och inledning Gabriella Ahlström, moderator Eva Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, Norrköpings kommun Lägesbeskrivning på alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobaks- (ANDT) området Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Seminarium A välj ett av tre Seminarium B välj ett av sex Paus Lunch och möjlighet att besöka utställare, Hållplatsen och Torget. Gabriella Ahlström Psykisk ohälsa och ANDT Om psykisk ohälsa och dess koppling till drogbruk, missbruk och samsjuklighet. Anders Printz, nationell samordnare, Socialdepartementet Fika Kaffe och möjlighet att besöka utställare, Hållplatsen och Torget. Dessutom håller Tullverket hunduppvisning på Kråkholmen kl (utgång från nedre plan) Seminarium C välj ett av tre Seminarium D välj ett av sex Festmiddag i Värmekyrkan OBS! Föranmälan 4

5 Konferensprogram Torsdag 23 oktober Registrering och kaffe Välkomnande och reflektion över gårdagen Gabriella Ahlström, moderator Svensk drogdebatt från 1970 till nu hur har samhället sett på och definierat drogproblemet från 70-talet och framåt? Argument för en mer medikaliserad syn på missbruk. Daniel Törnqvist,universitetslektor, Umeå universitet Kan medierna vara en arena för drogprevention? vilket inflytande har medierna i folkhälsoarbetet, hur stor roll spelar de som aktör vid specifika hälsoinsatser? Gunilla Jarlbro, professor, Lunds universitet Seminarium E välj ett av tre Seminarium F välj ett av sex Paus Lunch och möjlighet att besöka utställare, Hållplatsen och Torget Seminariepass G välj ett av tre Den sociala miljön präglar både vägen in till droger och vägen ut Unga människor introduceras nästan alltid till droganvändning i en kamratmiljö eller av en partner. Även i fortsättningen har den sociala miljön stor betydelse för beslutet att använda droger. Vilka utmaningar innebär det sociala perspektivet för prevention, skadereduktion, behandling och insatser för personer som försöker lämna droganvändningen? Bengt Svensson, professor, Malmö högskola Belöning och beteende hur hjärnan styr vårt beteende undermedvetet Mia Ericson, docent, Göteborg Universitet Gemensam diskussion och funderingar kring framtiden Gabriella Ahlström, moderator Avslutning och kaffe Gabriella Ahlström, moderator 5

6 Seminariepass A Onsdag 22 oktober Seminariepass B Onsdag 22 oktober A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Utsatthet för andras drickande i Norden En inblick i det nordiska samarbetet som undersöker hur man påverkas negativt av andra personers alkoholkonsumtion. Hur går samarbetet till, vad pekar resultatet på och finns det skillnader mellan länderna? Mats Ramstedt, forskningsansvarig Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Erica Sundin, utredare, CAN Stoppdatum för tobak varför, hur, och vad händer sen? Finland har satt år 2040 som stoppdatum för tobak. Hur kom stoppdatumet till, vad innebär det och hur har processen löpt hittills? Hur beroende är man av att även andra länder succesivt fasar ut tobaksrökning? Kari Paaso, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland Youth drinking Determinants and prevention methods in the school and family arena. Ina Koning, researcher, Utrecht university, Holland Positive effects with NordAN Co-operation between NGO s for reducing alcohol and drug-consumption in the Nordic and Baltic countries. Lauri Beekmann, general secreterary, The Nordic Alcohol and Drug Policy Network Local alcohol and drug prevention work How to make a success in reducing the use of alcohol and drugs among young people. Jón Sigfússon, director, Icelandic center for social research and analysis, Island engelska Mia Sundelin, samordnare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning E-cigarettes state of knowledge to guide regulation Based on a recent systematic literature review, the presentation gives an overview of the current state of knowledge including product characteristics and potential health risks of electronic cigarettes as well as their usefulness in tobacco cessation. engelska Katrin Schaller, reasercher, German cancer Research Center Drogsituationen i Sverige ur ett tullperspektiv Tullens bild av ANDT-situationen med fokus på utveckling, trender samt exempel på rykande färska beslag och utredningar. Lars Hansson, Nationell tullspecialist, Tullverket Skolan som skyddsfaktor SiSam, en samverkansmodell för lyckad skolgång. Martin Hugo, filosofie doktor och lektor, högskolan Jönköping Marcus Eriksson, projektledare, Statens Institutionsstyrelse engelska engelska Föräldrar i missbruks- och beroendevård vill ha stöd i sitt föräldraskap Från missbruks- till familjeperspektiv. Gunborg Brännström, projektchef, Kunskap till praktik Peter Hagberg, utvecklingsledare, SIKTA (Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling) 6

7 Seminariepass C Onsdag 22 oktober Seminariepass D Onsdag 22 oktober C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Social investeringsfond kunskaper och erfarenheter Social investeringsfond är en ny modell för att synkronisera och pröva metoder som ger ekonomiska och mänskliga effekter. Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare i psykiatri på Sverigens Kommuner och Landsting Lars Stjernkvist, kommunalråd (s) Norrköpings kommun Hur säkrar vi jämlikhets- och hälsoperspektivet i det förebyggande arbetet? Margareta Kristenson, professor, Linköpings universitet Implementering inom folkhälsoområdet Hur genomför man en vetenskapligt grundad och genomtänkt implementering av ANDTförebyggande arbete? Karin Gullbrandsson, utredare Folkhälsomyndigheten och forskare, Karolinska Institutet Sociala investeringar i kommuner och landsting Nu skapar vi en kunskapsbaserad processmodell som inspiration och stöd för kommuner och landsting som vill införa social investeringsfond. Robert Jonsson, forskare, Centrum för kommunstrategiska studier Erik Jannesson, forskare, Linköpings universitet Drabbas vi olika beroende på vilken bakgrund vi har? Socioekonomiska skillnader i alkoholskador. Jonas Landberg, utvärderare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Karolinska Institutet Lovisa Sydén, doktorand, Karolinska Institutet Speed networking Välj tre av sex minipresentationer. Se mer information s. 10. DBT-baserad färdighetsträning för vuxna med ADHD och allvarliga missbruksproblem i LVM-vård En presentation av erfarenheter och preliminära resultat från en pågående studie. Berit Bihlar Muld, leg. psykolog, specialist klinisk psykologi, doktorand Karolinska Institutet, Statens Institutionsstyrelse Nationella riktlinjer var står vi idag avseende tobak och alkohol? Hur långt har vi nått i implementeringen av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, och vilka är de återstående utmaningarna? Lars Jerdén, projektledare, Svenska Läkaresällskapet Sven Andréasson, alkoholläkare, Svenska Läkaresällskapet Maria Hjort, sjuksköterska, svensk sjuksköterskeförening danska Forbrug af energidrik i relation til sociodemografiske faktorer og sundhetsvaner blandt unge Konsumtion av energidryck hos unga har kopplingar till tobaks, alkohol- och narkotikabruk men vilka unga konsumerar och varför? Karina Friis, forskare, Center for Folkesundhet og Kvalitetsudvekling, Region Midtjylland och Aarhus universitet, Danmark 7

8 Seminariepass E Torsdag 23 oktober Seminariepass F Torsdag 23 oktober E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Syntetiska droger en toxikologisk utmaning Katinoner, fenyletylaminer, syntetiska cannabinoider och andra nya droger som Rättsmedicinalverket hittar i prover från polis, kriminalvård och andra kunder runt om i Sverige. Robert Kronstrand, docent forensisk toxikologi, Rättsmedicinalverket Droger, aggressivitet och våld paneldiskussion Patrick Widell, chef citypolisens ungdomsrotel, Stockholmspolisen Kenneth Ekholm, socionom och fältare, Eksjö kommun Lena Lundholm, leg. psykolog och filosofie doktor, Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet Thomas Hvitfeldt, utredare Brottsförebyggande rådet i panelen, Moderator: Mia Sundelin, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Framtidens missbruksvård riktlinjer och visioner Presentation av de uppdaterade riktlinjerna för missbruksvård. Därefter diskussion och debatt kring metoder, arenor och visioner. Claudia Fahlke, professor, Göteborgs universitet Gerhard Larsson, regeringens fd enmansutredare i Missbruksutredningen Maria Branting, projektledare, Socialstyrelsen Moderator: Sven Andréasson, Svenska Läkaresällskapet Vår utmaning en ny missbrukssubstans i veckan Internetdroger ur Statens Kriminaltekniska Laboratoriums perspektiv. Det här hittar vi och så här jobbar vi med nya substanser. Sofia Andersen, forensiker, Statens Kriminaltekniska Laboratorium Farmakologisk behandling av ADHD Möjligheter och svårigheter. Per Woxler, överläkare Spec. psykiatri Beroendekliniken, Universitetssjukhuset Linköping Kosttillskott orimliga förväntningar förenat med risk? En dialog kring kosttillskottens framfart, ansvar och nödvändighet. Kosttillskott marknadsförs kraftfullt som en väg till framgång men är de nödvändiga? Vem har ansvaret för innehållet och kan vi ge några råd kring kosttillskott? Petter Jonsson, livsmedelsinspektör, miljöförvaltningen Stockholm Ebba Nyberg, svensk elitsimmerska som 2006 utsattes för otillåten substans genom intag av kosttillskott Jörgen Tannerstedt, universitetsadjunkt idrottsnutrition, Linnéuniversitetet Moderator Johan Öhman, preventions- och ungdomssamordnare, Kristinehamns kommun Återfallsförebyggande åtgärder för unga Hur kan unga dömda bli bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och missbruk? Tobias Bengtsson, programledarutbildare, Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet MTFC metoden tre steg för ett bättre liv Så fungerar Multideminsional Treatment Foster care - ett manualstyrt behandlingsalternativ för ungdomar och deras familjer Lotta Höjman, föreståndare Multidimensional Treatment Foster Care Ungdomshem, Hässleholm Näthandel av narkotiska läkemedel Vem är det som handlar, vad och varför? Hur ser det ut i Sverige och i övriga världen? Per Åke Sandvold, enhetschef, Läkemedelsverket Speed networking Välj tre av sex minipresentationer. Se mer information s

9 Seminariepass G Torsdag 23 oktober G1 G2 G3 engelska Social factors in drug prevention and impacts on young people s health Debate on young people and drugs often seem to focus on lawmaking and restricting availability. However, it is also important to consider why young people use drugs in the first place and how this may differ between different youth groups. Harry Sumnell, professor, Liverpool John Moores university, Storbritannien Illegal införsel av alkohol kunskap, erfarenhet och framtid paneldiskussion I Sverige har skatten på alkohol höjts för första gången på länge. Vad har det haft för effekt och vad kan vi vänta oss framöver? Mats Ramstedt, forskningsansvarig, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Kari Paaso, direktör, social- och hälsovårdsministeriet Finland Sune Rydén, nationell specialist, Tullverket Björn Folkesson, polismästare, ANDT-förebyggande ansvarig länspolismyndigheten Östergötland Moderator: Gabriella Ahlström I narkotikahandelns spår Globaliseringen av världshandeln har medfört att narkotikaindustrin påverkar fler länder och sektorer än tidigare i världshistorien. Att använda narkotika förlänger militära konflikter, underminerar staters legitimitet, stimulerar korruption, smutsar ner miljön och försämrar världen. Erik Leijonmarck, samhällsvetare och konsult Pausaktiviteter Pauserna är väl tilltagna så att du ska hinna med att besöka alla våra spännande utställare. Passa också på att kolla in Torget och Hållplatsen på nedre plan. Hunduppvisning Tullverket håller hunduppvisning på Kråkholmen Onsdag 22 oktober kl (utgång på nedre plan) Speakers Corner Hållplatsen Hållplatsen erbjuder en mängd olika aktiviteter allt från miniutställningar, filmvisning och kortare presentationer. Du hittar Hållplatsen i Trozelligalleriet. Program presenteras i oktober. Torget På Torget erbjuds Speakers Corner, där utställare ger korta presentationer över sin verksamhet samt Öppna scenen, med uppträdande och presentationer av olika ideella organisationer. Torget hittar du i foajén utanför Hemerycksalen. Program presenteras i oktober. 9 Som utställare på Drogfokus erbjuds du i år möjligheten att göra en minipresentation av din verksamhet i Speakers corner på Torget. Du får en mikrofon och tio minuter på scenen! Speakers Corner är igång under onsdagens lunch- och eftermiddagspaus samt under torsdagens lunchpaus. Intresseanmälan gör du samtidigt som du anmäler dig som utställare till konferensen.

10 Speed networking Speed networking är ett roligt och effektivt sätt att på kort tid få en snabb inblick i ett ämne. I stora salen ges sex parallella kortpresentationer á femton minuter vid varsitt ståbord. Efter varje presentation byter du ståbord och får ett nytt ämne presenterat för dig. Totalt hinner du med tre presentationer under seminariepasset. Observera att Speed networking ingår bland de semianrier som man har föranmält sig till! D3 onsdag 22 oktober F6 torsdag 23 oktober Samverkan i Östergötland kring nya droger Exempel på samverkan kring förändrad missbruksproblematik och nya behandlingsmetoder. Jan Andersson, verksamhetschef, Norrköpings Kommun Ursula Thienemann, verksamhetschef, Landstinget Östergötland Christian Winkler, biträdande polisområdeschef, Norrköping SMART ungdom/tobaksfri skola Sara Dinwiddie, förbundssekreterare, SMART ungdom Sluta röka-app för ungdomar från UMO.se Liselotte Nordh Rubulis, marknads- och kommunikationsansvarig, UMO.se Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik Erfarenheter kring arbete med våldsutsatta missbrukande kvinnor. Karolin Olstam och Karolina Andersson, samordnare, Kvinnoboendet Elsa Kunskap vs cannabisanvändning hos unga Mats Burman, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Norrbotten Bus stop så här sätter vi stopp för spritbussarna Joakim Stenman, presstalesman, Polisen i Östergötland 15-metoden, kartläggning av riskabla alkoholvanor bland patienter Sven Andréasson, alkoholläkare, Svenska Läkaresällskapet Knutgubbefesten samverkan för att förändra en tradition Fredrik Törnborg, fritidssamordnare, Valdemarsviks kommun Tobakspiloten kommunal samverkan kring tobaksfri skoltid Tobakspiloter i Norrköping: Eva Pedersen, Lizette Eriksson och Christina Forss På god väg med med SLANDT nätverket Lyckad samverkan mellan universitet, polis, kommun och länsstyrelse för ansvarsfull alkoholkonsumtion bland studenter Jonas Blom, samordnare, studenthälsan Linköpings universitet Så många miljoner och så lite effekt eller? Om Folkhälsomyndighetens ANDT-utvecklingsmedel Stefan Brené, utredare, Folkhälsomyndigheten Avloppsepidemiologi så kan det användas i det förebyggande arbetet Marcus Östman, doktorand, Umeå universitet 10

11 Förmingel 21 oktober kl Är du på plats redan kvällen innan konferensstarten kan du anmäla dig till IQ:s och CAN:s kostnadsfria förmingel med spännande trendspaning inom ANDT-området. Moderator är Anna Raninen, CAN och platsen är Hemerycksalen, Louis De Geer kl Festmiddag 22 oktober kl På onsdagskvällen erbjuds det en festmiddag med en härlig trerätters-meny och underhållning med både musikaliska och magiska inslag i anrika Värmekyrkan i Industrilandskapet. Middagen är alkoholfri. Värmekyrkan Anmälan till Förmingel och Festmiddagen gör du i samband med konferensanmälan på Värmekyrkan Anmäl dig senast 3 oktober 11

12 Form: illustreramera Arrangörsgrupp 2014: ANDT-samordnarna på Länsstyrelserna, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Dopingjouren, Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rättsmedicinalverket, Tullverket samt Norrköpings kommun.

Välkommen till Drogfokus 2014

Välkommen till Drogfokus 2014 Välkommen till Drogfokus 2014 Drogfokus 2014 vill öppna för diskussioner kring det nya som händer allt ifrån nya angreppssätt till nya droger. Drogfokus är en nationell konferens om alkohol, narkotika,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Den 24 mars klockan 12:00 -- den 25 mars 14:30 Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Snack eller verkstad

Snack eller verkstad European Cities Against Drugs Årskonferens 2009 Staffanstorp Helsingborg 23-25 september tema Snack eller verkstad Ett samarrangemang mellan Program Onsdag 23 september 12.30 Inledning - Välkommen till

Läs mer

Framtidens missbruks- och beroendevård

Framtidens missbruks- och beroendevård Med anledning av lagändringarna inom missbruksområdet som trädde i kraft 1 juli 2013, arrangerar SIPU en nationell konferens om Framtidens missbruks- och beroendevård. Under konferensen får du viktig information

Läs mer

Studenter och alkohol

Studenter och alkohol Studenter och alkohol Studenthälsouppdraget Implementeringsstudie Elisabet Flennemo, tf projektledare Fhi Ulric Hermansson, forskare KI Motiv för ett förebyggande arbete inom högskolan 18 25 åringar har

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Lokalt och regionalt arbete

Lokalt och regionalt arbete Lokalt och regionalt arbete Utsatta barn i Åtvidaberg Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna Bakgrund 2008 Det var svårt att rekrytera barn till BUS-grupperna Skolpersonal saknade

Läs mer

Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län

Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsens organisation Miljöprövningsdelegationen Landshövding Länsråd Stab Rådet Viltförvaltningsdelegationen Samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens 2005 02 15 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning s. 3 Arrangörer och utställare s. 4 Program s. 5 8 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

Samtalsteman om alkohol

Samtalsteman om alkohol Samtalsteman om alkohol Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg psykoterapeut, betendevetare,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Detta dokument är en sammanfattning av Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. Du kan läsa

Läs mer

ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up

ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up Berit Bihlar Muld, Leg. psykolog, spec. i klinisk psykologi, doktorand på KI Handledare: Tatja Hirvikoski, Med.dr,

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Inspiration mat och motion!

Inspiration mat och motion! Friskvården i Värmland inbjuder till nationell konferens Inspiration mat och motion! Konferensen är en start på Ett friskare Sverige som sätter fokus på goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och minskat

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dopingjouren Avd. klinisk Farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset Planerade insatser 2011 Utbildning Fortsatt utbildning av Kriminalvårdens sjuksköterskor Erbjuda utbildning

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Ulla Kungur, Göteborg Anders Eriksson, Stockholm Mats Glans, Malmö Cannabissituationen Stockholm Göteborg Malmö Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Program VårSOM Marstrand 2015

Program VårSOM Marstrand 2015 Program VårSOM Marstrand 2015 Ordförande Bengt Hasséus hälsar välkommen till Marstrand och VårSOM 2015 Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

15-Metoden. Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1

15-Metoden. Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 15-Metoden Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg psykoterapeut, betendevetare, Med Dr,

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07 Sammanträdesdatum: 2007-10-25 2007-10-26 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Ledamöter: Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

Läs mer

När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 STAD STAD funnits sedan 1995, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning

Läs mer