OISF Prospekt Prospektsammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OISF Prospekt Prospektsammanfattning"

Transkript

1 OISF Prospekt Prospektsammanfattning daterat den 15 juni 2015 Sammanfattningar består informationskr, så kallade "element". Dessa element är numrerade i Sektion A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla element skall återfinnas i en sammanfattning seende den här typen värdepapper emittent. Efter det inte krävs att alla element behandlas i den här sammanfattningen kan det finnas luckor i elementens numrering. Trots att det kan krävas att vissa element finns med i sammanfattningen på grund typen värdepapper emittent, kan det vara så att det inte går att tillhandahålla någon relevant information seende sådana element. I sådana fall beskrivs elementet kort i sammanfattningen, med noteringen "ej tillämpligt". Sektion A Introduktion varningar A.1 Introduktion varningar Denna sammanfattning bör läsas en introduktion till prospektet. Ett eventuellt beslut att investera i depåbevisen skall baseras på en investerares bedömning prospektet i sin helhet. Om ett yrkande hänförligt till uppgifterna i prospektet anförs vid en domstol, kan den kärande investeraren, i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning, vara tvungen att svara för kostnaderna för översättning prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan bara åläggas de personer lagt fram sammanfattningen (inbegripet en översättning denna), men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna prospektet, eller om den inte, när den läses tillsammans med de andra delarna prospektet, tillhandahåller nyckelinformation syftar till att vägleda investerare överväger att investera i depåbevisen. A.2 Samtycke Ej tillämpligt: Ingen efterföljande återförsäljning eller slutlig placering depåbevisen via finansiella förmedlare kommer att ske. Sektion B Emittenten B.31 Information om emittenten de underliggande andelarna B.1 Emittentens namn Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ( Oikocredit ) B.2 Emittentens hemvist, associationsform, jurisdiktion ursprungsland Oikocredit är ett kooperativt sällskap med begränsat ansvar ( coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid ) bildat enligt nederländsk rätt med hemvist i Nederländerna. Oikocredit har sitt säte i Amersfoort, Nederländerna, huvudkontor på Berkenweg 7, 3818 LA i Amersfoort, Nederländerna. OISF PROSPEKT

2 B.3 Nyckelfaktorer relaterade till emittentens verksamhet huvudsakliga aktiviteter inklusive produkter, tjänster huvudsakliga marknader Oikocredit grundades 1975 på initiativ Kyrkornas Världsråd för att tillhandahålla ett investeringsverktyg för kyrkor kyrkorelaterade organisationer, med syfte att stötta behövande människor i utvecklingsländer. Oikocredits uppdrag formuleras enligt följande: Oikocredit utmanar alla att investera ansvarsfullt. Man tillhandahåller finansiella tjänster stöttar organisationer för att på ett hållbart sätt förbättra livskvaliteten för människor samhällen i låginkomstländer. Oikocredits huvudsakliga instrument för att genomföra uppdraget är partnerfinansiering. Oikocredit ger lån eller andra typer finansiering (kapital, hybridkapital eller garantier) till utvecklingen näringsidkande, livskraftiga företag bland grupper låginkomsttagare i allmänhet förvägras tillgång till finansiella tjänster. Därigenom stödjer Oikocredit kooperativ jämförbara organisationer lik organisationer för rättvis handel, finansiella förmedlare (däribland mikrofinansinstitut). Genom mikrofinansinstitut kan Oikocredit nå individer eller små grupper människor de inte kan betjäna med direkta lån. Låne- eller finansieringsbeloppen varierar från minst euro till högst euro med en amorteringstid på upp till tio år. Belopp överskrider 10 miljoner euro eller har en högriskprofil måste godkännas styrelsen. Oikocredits primära fokus är att tillgängliggöra finansiering till livskraftiga företag drivs grupper låginkomsttagare i utvecklingsländer. Denna "lån för utvecklingsmodell" baseras på en övertygelse att lån till produktiva företag uppmuntrar hållbar utveckling oberoende därför är mer effektiva än endast bidrag. Oikocredits projektfinansiering sker huvudsakligen i form lån med en genomsnittlig amorteringstid på cirka fyra till fem år. Resterande finansiering utgörs investeringar sker i form delägande. Oikocredits aktiva projektportfölj ( består godkänd lämnad finansiering) uppgick till cirka 805 projekt i nästan 70 länder om totalt cirka 944 miljoner euro per den 31 december 2014, vilka cirka 735 miljoner euro var utestående per den 31 december Tabellen nedan utvisar de huvudsakliga marknaderna där Oikocredit bedriver verksamhet. Länder med högsta utestående kapital (> 4 %) 31/12/ /12/ /12/2012 Indien 11 % 11 % 9 % Kambodja 7 % 6 % 6 % Bolivia 7 % 8 % 8 % Paraguay 7 % 7 % 7 % Guatemala 4 % <4 % <4% B.4a Trender betydelse påverkar emittenten branscherna den är verksam inom Oikocredit kommer att vara utsatt för ökad konkurrens på mikrofinans-området under 2015, lågräntesituationen förväntas fortsätta. Vi är emellertid i en god position för att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, utveckla nya produkter, tjänster sektorer, investera i vår affär. Vi kommer fortsätta att prioritera tillväxt i Afrika, jordbruk, förnyelsebar energi finansiell inkludering, alltemedan vi ser bibehålla vår starka ställning fokus på kvaliteten de sociala resultaten inom de mer etablerade området mikrofinans. Vi kommer fortsätta söka nya typer samarbeten, t ex kommersiella banker i Afrika med finansiering till små medelstora företag skapar arbete för låginkomsttagare hjälper småskaliga bönder nå nya marknader. Vi kommer att stärka vår riskfond för lokala valutor (local currency risk fund) driva ett skatteprojekt för att utvärdera vår skattemässiga ställning i de länder vi har verksamhet. Projektet förväntas löpa över två år kommer att starta i juni Vi kommer också ta ställning till hur vi bäst kan diversifiera placeringarna våra reserver, för att ha ett bättre utgångsläge när räntorna så småningom börjar stiga igen. Vårt kooperativ fyller 40 år 2015, en viktig milstolpe kommer att firas under årsstämman i Berlin, Tyskland. Berlin är platsen där våra första medlemmar biföll bildandet det världspännande kooperativet den sociala investeraren Oikocredit. 2 OISF PROSPEKT 2015

3 B.5 Beskrivning Oikocreditkoncernen emittentens position däri Oikocredit utgör moderbolaget så det definieras i paragraf 2:24b i nederländska civillagen inkluderar Oikocredit, dess representationskontor utomlands, koncernbolag andra associationer i vilka Oikocredit utövar kontroll eller kontrollerar ledningen. Koncernbolag är sådana bolag i vilka Oikocredit utövar direkt eller indirekt kontroll genom aktieägande motsvarar mer än hälften rösterna, eller på annat sätt utövar kontroll över de finansiella verksamhetsrelaterade policyerna. Potentiella rösträtter kan utövas direkt på balansdagen har också räknats med. Representationskontor Oikocredit har representationskontor i följande länder: Argentina, Benin, Bulgarien, Kambodja, Elfenbenskusten, Kirgizistan, Mali, Mexiko, Moldien, Paraguay, Peru, Filippinerna, Rumänien, Ryska federationen, Senegal, Slovakien, Uganda Ukraina. Väsentliga enheter Följande enheter inom koncernen anses vara väsentlig betydelse, på grund viss verksamhet dessa bolag bedriver, till exempel utlåning /eller finansiering: Maaneeya Development & Finance Private Limited i Hyderabad, Indien ett helägt dotterbolag till Oikocredit i Indien hanterar utvecklingsfinansiering verksamhet i Indien Financial Company Oikocredit Ukraine i Lviv, Ukraina ett helägt dotterbolag till Oikocredit i Ukraina hanterar utvecklingsfinansiering verksamhet i Ukraina Oikocredit International Share Foundation, Amersfoort, Nederländerna (Share Foundation) Oikocredits International Share Foundation grundades den 10 mars 1995 i Amersfoort, Nederländerna, i enlighet med nederländsk lagstiftning. Det huvudsakliga syftet för Share Foundation är att tillhandahålla investeringsmöjligheter i Oikocredit genom att utfärda depåbevis för icke-kyrkliga organ, så banker, utvecklingsorganisationer individer i länder där stödföreningar inte existerar eller tillåts att själva sälja finansiella produkter. Oikocredit International Support Foundation, Amersfoort, Nederländerna (Support Foundation) Oikocredits International Support Foundation grundades den 10 mars 1995 i Amersfoort, Nederländerna, i enlighet med nederländsk lagstiftning. Det huvudsakliga syftet för Support Foundation är att främja tillhandahållandet mikrofinansiering andra former utvecklingsfinansiering för att stötta företagsinitiativ lokalbefolkningen i utvecklingsländer där det saknas ett fungerande nätverk banker kan finansiera sådana initiativ, samt tillhandahållande sådant är relaterat till ovanstående eller kan vara främjande. Low Income Countries Loan Fund, Amersfoort, Nederländerna (LIC Lånefond) Oikocredit har utvecklat LIC Lånefond investerar i projekt i låginkomstländer. Fonden har skapats en begränsad, skattetransparent investeringsfond ( beleggingsfonds ) med fria möjligheter att påbörja veckla investeringen. Fonden är inte en registrerad juridisk person, utan en icke-registrerad särskild kontraktuell sammanslutning ( fonds voor gemene rekening ). Fonden dess andelar kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Icke-väsentliga enheter Oikocredit har enheter inom koncernen inte anses ha någon väsentlig betydelse, vilket baseras på verksamheten (om sådan finns) i dessa enheter. Oikocredit har icke-väsentliga enheter i följande länder: Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kenya, Moçambique, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Filippinerna, Sydafrika, Tanzania Uruguay. Nationella stödkontor Oikocredit har nationella stödkontor för att assistera Oikocredits stödorganisationer i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada USA. Dessa nationella stödkontor bistår Oikocredits stödorganisationer (om sådana finns i landet) med kapitalanskaffning. OISF PROSPEKT

4 Koncernstruktur Oikocredit per den 1 januari 2015 B.6 Personer, direkt indirekt, har ett anmälningspliktigt inneh bolagets andelar eller röster. Deltagande i Oikocredit är endast öppet för medlemmar. Medlemskap i Oikocredit är begränsat till: grundarna, utgörs Kyrkornas Världsråd det nederländska Kyrkorådet medlemskyrkorna i Kyrkornas Världsråd kyrkor inte tillhör Kyrkornas Världsråd underdelningar till kyrkor kyrkoråd kyrkorelaterade organisationer stödorganisationer partnermedlemmar andra organisationer delar Oikocredits uppdrag förutom att investera är inbjudna styrelsen Andra organisationer bjuds in till Oikocredit styrelsen måste uppfylla följande kriterier: ha ett uppdrag målsättningar nära sammanfaller med Oikocredits uppdrag är demokratiskt organiserade återspeglar valkretsens eller medlemmarnas åsikter samt investerar minst euro i Oikocredits andelar Stödorganisationer etableras lokalt inom ett land eller en region för att erbjuda individer, kyrkoförsamlingar eller församlingar en möjlighet att investera i Oikocredit. Per den 31 mars 2015 äger följande medlemmar andelar i Oikocredit representerar mer än 5 % det totala andelskapitalet: Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.v. (14,7 %) Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg (14,2 %) Oikocredit Nederland Fonds (12,3 %) Oikocredit Austria (10,1 %) Oikocredit International Share Foundation (8,9 %) Oikocredit Nederland (7,1 %) Oikocredit Förderkreis Bayern e.v. (6,9 %) Huruvida majoritetsäg are har olika rösträtt Ej tillämpligt: Dessa medlemmars rösträtt skiljer sig inte från andra medlemmars. Direkt indirekt ägande eller kontroll över bolaget hur sådan kontroll tar sig uttryck Oikocredit känner inte till någon eller några parter, direkt eller indirekt kontrollerar omröstningarna på någon årsstämma. Oikocredit känner inte heller till någon överenskommelse kan resultera i ett kontrollskifte i organisationen. 4 OISF PROSPEKT 2015

5 Balansräkning per den 31 december 2014, /12/ /12/ /12/2012 TILLGÅNGAR EUR.000 EUR.000 EUR.000 Anläggningstillgångar Långsiktiga investeringar Medlemskapital i Oikocredit Omsättningstillgångar Kassa bank; bundna placeringar Övriga omsättningstillgångar Totala tillgångar SKULDER Kapital fonder Resultat tidigare år Resultat innevarande år Depåbevis Depåbevis Oikocredit Kortfristiga skulder Totala skulder % det totala medlemskapitalet i Oikocredit innehas Stiftelsen: 8,8% 9,1% 8,6% B.7 Utvald historik seende finansiell nyckelinformation om emittenten för varje räkenskapsår omfattas historiken över den finansiella nyckelinformationen Ovanstående information tillsammans med en beskrivning väsentliga förändring ar emittentens finansiella position verksam- hets- Resultaträkning för åren 2014, (före resultatdisposition) INTÄKTER EUR.000 EUR.000 EUR.000 Utdelningar mottagna från Oikocredit U.A. Utdelningar betalade eller krediterade till innehare depåbevis (1.055) (781) (772) Finansiellt stöd Oikocredit Ränta Kursdifferens (65) UTGIFTER Kontors- övriga utgifter (64) (58) ÅRETS RESULTAT Ej tillämpligt: Till med detta prospekts datum har inga väsentliga förändringar emittentens finansiella ställning eller rörelseresultat inträffat. OISF PROSPEKT

6 resultat under eller efter perioden omfattas historiken seende finansiell nyckelinformation B.9 Vinstprognos Ej tillämpligt: Ingen vinstprognos har tagits in i prospektet. B.10 Beskaffenheten eventuella förbehåll i revisionsrapporten över historisk finansiell information D.4 Information om emittenten de underliggande andelarn a Ej tillämpligt: Revisionsberättelsen seende den publicerade koncernredovisningen för räkenskapsåret slutades 31 december 2014, innehåller inte några förbehåll. Se D.4 nedan. Stichting Oikocredit International Share Foundation ("Stiftelsen"), en stiftelse enligt nederländsk rätt, etablerades verkar under nederländsk lagstiftning genom stiftelseurkund daterad den 10 mars Stiftelsen har sitt säte kontorsadress i Amersfoort, Nederländerna, är registrerat i handelsregistret vid handelskammaren för Gooi-, Eem-, en Flevoland (Chamber of Commerce and Industry for Gooi-, Eem- en Flevoland) med registreringsnummer Sektion C Värdepapper C.13 Information om de underliggande andelarna C.1 Beskrivning andelsslag -klass B.32 Information om emittenten depåbevisen Identifikationsnummer för värdepappret Andelarna är registrerade andelar Oikocredits andelskapital med ett nominellt värde om 200 euro, 150 brittiska pund, svenska kronor, 200 kanadensiska dollar, 250 schweiziska franc eller 200 amerikanska dollar eller i annan valuta fastställs ledningsgruppen. Andelarna är uppdelade i delar andelar, uttryckta med decimaler. Ej tillämpligt: Andelarna har inget identifikationsnummer värdepapper 6 OISF PROSPEKT 2015

7 C.2 Andelarnas valuta Andelarna är noterade i euro (EUR), brittiska pund (GBP), svenska kronor (SEK), kanadensiska dollar (CAD), schweiziska franc (CHF) eller amerikanska dollar (USD) eller i annan valuta fastställs ledningsgruppen. C.3 Antal emitterade till fullo betalda andelar, nominellt värde per andel Den 15 juni 2015 är samtliga andelar emitterade till fullo betalda. Andelarnas nominella värde är 200 EUR, 150 GBP, SEK, 200 CAD, 250 CHF eller 200 USD eller annan valuta fastställs ledningsgruppen. C.4 Rättigheter medföljer andelarna Andelarna är underkastade nederländsk lagstiftning. Andelar emitteras fortlöpande till nominellt värde, efter ledningsgruppens gottfinnande det finns ingen begränsning för antalet andelar kan emitteras. Alla andelar berättigar dess ägare till utdelning i relation till andelarnas nominella värde. Deltagarna vid årsstämman skall, efter att ha beaktat ledningsgruppens rekommendationer, besluta om hur årets nettoresultat skall disponeras. Utdelning betalas antingen genom att tilldela ytterligare andelar andelar eller kontant. Under förutsättning att minst en andel innehas, får även delar andelar förvärvas. Varje medlem får ge en röst vid årsstämman, osett antalet andelar innehas. Andelar emitteras det datum Oikocredit mottar beloppet motsvarar andelskapitalet från dess medlemmar. För det fall andelar emitteras till nya medlemmar späds följaktligen övriga andelsägares andelsinneh ut omgående. Summan den procentuella andelen den omedelbara utspädningen kan inte beräknas efter andelar emitteras kontinuerligt antalet andelar kan emitteras är obegränsat. Andelar kommer att lösas in Oikocredit under beaktande villkoren framgår artikel 13 i bolagsordningen, vilka är följande: andelar skall inlösas, om en medlem upphör att vara medlem i Oikocredit, senast fem år efter att medlemskapet upphört andelar ska inlösas, senast fem år efter begäran om inlösen, oaktat vad framgår artikel 10 i bolagsordningen, utan att medlemmen upphör att vara medlem i Oikocredit. inlösen skall ske till nominellt värde Om nettobehållningen per andel är lägre än andelarnas nominella värde enligt den senaste reviderade (interims-) balansräkningen föregår Oikocredits inlösen, skall inlösenbeloppet emellertid inte överstiga summan motsvarar andelarnas nettobehållning enligt sådan balansräkning. C.5 Överlåtelsebegränsningar seende andelarna Ledningsgruppen får, efter eget gottfinnande, besluta om andelarnas överlåtbarhet. Efter bolagsordningen (artiklarna 5 9) fastställer att bara medlemmar får äga andelar, får medlemmar fritt överlåta sina andelar till andra medlemmar efter skriftligt meddelande till Oikocredit, men ledningsgruppen kommer att förhindra överlåtelse andelar från medlemmar till icke-medlemmar. C.6 Notering upptagande andelarna till handel samt reglerade marknader där andelarna kommer att handlas Ej tillämpligt: Andelarna kommer inte att noteras eller upptas till handel. OISF PROSPEKT

8 C.7 Utdelningspolicy Fördelningen nettoresultatet från år 2014 kommer att beslutas årsstämman efter beaktande ledningsgruppens förslag. Det utdelningsbara nettoresultatet beräknas genom att årets nettoresultat korrigeras med eventuella extraordinära kostnader eller intäkter inte är hänförliga till den normala verksamheten samt sättning till den allmänna reservfonden. Det kvarvarande utdelningsbara nettoresultatet betalas ut utdelning. C.14 - Information om depåbevisen Oikocredits policy är att betala maximalt 2 % andelarnas nominella värde i utdelning. Sedan 2012 är Oikocredits utdelningspolicy att betala 1/12 utdelningens procentsats, den godkänts årsstämman, för varje hel kalendermånad EUR-, USD-, CAD-, SEK- GBP-andelarna varit registrerade en utdelning om 1/12 utdelningens procentsats, den godkänts årsstämman, för varje hel kalendermånad CHFandelarna varit registrerade. Utdelning får vara betalbar i form en eller flera delar andelar /eller i kontanter. Utdelning tillhandahålls i kontanter inte är tagen i anspråk inom fem år skall tillfalla Oikocredit. Utdelning i belopp understiger 50 EUR, 50 USD, 50 CAD, 500 SEK, 50 GBP eller 50 CHF kommer inte att utbetalas utan återinvesteras automatiskt. Den totala föreslagna utdelningen för 2014 uppgår till 13,2 miljoner euro. Den föreslagna utdelningen per andel för 2014 uppgår till: 1/12 2 % för varje hel kalendermånad under 2014 då andelarna i EUR, USD; CAD, SEK GBP registrerades 1/12 1 % för varje hel kalendermånad under 2014 då andelarna i CHF registrerades C.1 Beskrivning depåbevisens slag klass Identifikationsnummer för värdepappret C.2 Depåbevisens valuta C.4 Rättigheter medföljer depåbevisen Depåbevis utgör registrerade anspråk ("vorderingen op naam") riktade mot Stiftelsen är underkastade bestämmelser villkor representerar äganderätten i andelarna förvärvas administreras Stiftelsen i inneharnas intresse för vilka de emitteras på ett-till-ett basis. Depåbevisen erbjuds fortlöpande det finns inget maximalt antal depåbevis eller någon begränsad tidsperiod under vilken depåbevisen kan ges ut eller förvärvas. Depåbevisen andelarna är inte kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Depåbevisen registreras i en bok, vilket innebär att Stiftelsen besitter ett register med namn, adresser information om bankkonton till inneharna antalet noteringen de innehda depåbevisen. Ej tillämpligt: Depåbevisen har inget identifikationsnummer värdepapper Depåbevisen är noterade i euro (EUR), brittiska pund (GBP), svenska kronor (SEK), kanadensiska dollar (CAD), schweizisk franc (CHF) eller amerikanska dollar (USD) eller i annan valuta fastställs stiftelsens styrelse. Med depåbevisen följer de rättigheter framgår villkoren bland annat ser utdelning utbetalning vid likvidation i förhållande till depåbevisen. Inneharna har ingen förköpsrätt vid erbjudanden om teckning depåbevis eller någon rätt till del Stiftelsens vinst. För det fall att Stiftelsen likvideras är inneharna berättigade till en del de medel återstår efter en sådan händelse, i enlighet med artikel 13 i stadgarna. Inneharna kommer så långt det är möjligt att erhålla ett belopp motsvarar deras intresse i Oikocredits underliggande andelar. Depåbevis medför ingen rätt för inneharen att rösta inga formella möten kommer att hållas för inneharna. Depåbevis kan inte påföras någon panträtt, nyttjanderätt eller någon annan rättighet eller belastning. Depåbevisen erbjuds fortlöpande. Det går inte att göra någon realistisk uppskattning intäkterna från emissionen depåbevis eller hur många depåbevis kommer att emitteras. Nyemitterade depåbevis framgår årsbokslutet kungörs vanligtvis inte separat till allmänheten. C.5 Överlåtelsebegränsningar seende Stiftelsens styrelse får, efter eget gottfinnande, besluta om depåbevisens överlåtbarhet. Efter stadgarna (artikel 3.1 a) fastställer att bara innehare får inneha depåbevis, får innehare fritt överlåta sina depåbevis till andra innehare, men Stiftelsens styrelse kommer att förhindra överlåtelse depåbevis från innehare till andra än innehare. 8 OISF PROSPEKT 2015

9 depåbevisen Beskrivning nyttjandet utövande rättigheter medföljer de underliggande andelarna, särskilt rösträtt Villkoren gäller för emittenten depåbevisens utövande sådana rättigheter åtgärder förutses för att erhålla instruktioner från inneharna depåbevis samt rätten att ta del vinsten eventuell överskott vid likvidation inte överförs till inneharna depåbevis Beskrivning eventuella (bank)- garantier gäller för depåbevisen för att tillförsäkra fullgörelse emittentens skyl- Inneharna kan inte byta ut depåbevisen ( niet royeerbaar ) mot andelar. Stiftelsen kan lösa in (återköpa) depåbevis så det utförligt beskrivs i villkoren till ett pris kan vara lägre men inte får vara högre än 200 EUR per andel, 200 USD per andel, 150 GBP per andel, SEK per andel, 200 CAD per andel, 250 CHF per andel eller något annat nominellt värde i annan valuta i vilken Oikocredit emitterar andelar. Stiftelsen har en röst kopplad till andelarna, oaktat antalet andelar innehas. Stiftelsen är medlem andelsägare i Oikocredit kommer att utöva alla rättigheter medföljer andelarna den förvaltar, exempelvis rätten att motta utdelning annan utskiftning, inkluderat utskiftning vid likvidation, kommer att utöva medlemsrättigheterna, så rösträtten vid Oikocredits stämmor, utan instruktioner från inneharna depåbevis. Ej tillämpligt: Inga sådana garantier är kopplade till depåbevisen. OISF PROSPEKT

10 digheter Sektion D - Risker D.4 - Nyckelinformation om emittenten de underliggande andelarna D.2 Nyckelrisker är specifika för emittenten Presumtiva investerare i depåbevisen för andelarna i Oikocredits kapital upplyses uttryckligen om att en sådan investering innebär finansiella risker. Riskerna osäkerheterna beskrivs i detta snitt kan påverka priset på depåbevisen de underliggande andelarna i Oikocredit kan ha en negativ inverkan på utdelningen på depåbevisen. Trots att de risker osäkerheter anges nedan enligt Stiftelsens uppfattning är de för Stiftelsen mest väsentliga riskerna osäkerheterna, kan Stiftelsen stå inför fler sådana. Ytterligare risker osäkerheter i dagsläget inte är kända för Stiftelsen, eller Stiftelsen för närvarande bedömer vara oväsentliga, kan ha en väsentligt skadlig inverkan på Stiftelsens finansiella ställning kan påverka utdelningen på depåbevisen negativt. Stiftelsen fungerar ett administrationskontor ( administratiekantoor ) åt Oikocredit är inte involverat i någon annan verksamhet. Följande risker utgör en kortfattad översikt över de viktiga riskfaktorerna. Risker relaterade till anläggningstillgångar Med beaktande att det inte finns någon normal marknad för depåbevisen, kan det förekomma att en innehare vill sälja alla eller delar sina depåbevis (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana depåbevis. Inneharna bör följaktligen betrakta sina investeringar i depåbevis "anläggningstillgångar". Risker relaterade till Oikocredit Depåbevis är värdepapper innebär särskilda risker. Depåbevis är investeringsinstrument medför utdelning en gång årligen. Utdelningen bestäms de underliggande andelarnas nivå. De underliggande andelarna är andelarna i Oikocredits andelskapital. Depåbevis innebär därmed samma risknivå direktinvestering i andelar. Investerarna bör vara medvetna om att deras hela investering kan gå förlorad för det fall att andelarna i Oikocredit värderas till noll. Mot bakgrund Oikocredits målsättningar, innebär kriterierna för partnerfinansiering de länder där Oikocredit verkar tydliga risker. Oikocredit omfattas de vanliga kommersiella riskerna gäller för företag i allmänhet för marknaden i synnerhet. Dessa risker kan påverka Oikocredits finansiella verksamhetsresultat. Trots att de risker osäkerheter anges nedan enligt Oikocredits uppfattning är de för Oikocredit mest väsentliga riskerna osäkerheterna, kan Oikocredit stå inför fler sådana. Ytterligare risker osäkerheter i dagsläget inte är kända för Oikocredit, eller Oikocredit för närvarande bedömer vara oväsentliga, kan ha en väsentligt skadlig inverkan på Oikocredits affärer, verksamhetsresultat eller finansiella ställning kan påverka andelarnas värde negativt. Följande risker kan ha en negativ inverkan på priset för depåbevisen utdelningen på depåbevisen efter dessa risker potentiellt kan påverka de underliggande andelarna. Landsrisker Ekonomiska /eller politiska problem, ibland i förening med extrem inflation eller devalvering, kan göra det omöjligt för mottagarna Oikocredits finansiering att möta sina tidigare gjorda åtaganden gentemot Oikocredit. Oikocredits partnerfinansieringsportfölj i utvecklingsländer (utvecklingsfinansiering) kan vidare påverkas förekommande statliga, ekonomiska politiska problem (vilket kan resultera i inställda betalningar till följd valutakris, politiska åtgärder vidtagna för att hindra betalningar till institutioner utanför landet eller försämrat internt ekonomiskt läge). En mattning i den ekonomiska tillväxttakten eller recession i Europa /eller Amerikas förenta stater (USA) kan påverka tillförseln kapital till Oikocredit negativt. Dessa händelser kan påverka Oikocredits tillväxtmöjligheter såväl finansiella resultat kan därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Marknads- räntesatsrisker Oikocredit investerar en del sitt långsiktiga kapital i utestående utvecklingsfinansiering obligationer med 10 OISF PROSPEKT 2015

11 hög kreditvärdighet. Marknadsutveckling medför förändringar i räntesatser, kreditvärdigheten hos obligationsutställarna aktiekurser kommer att påverka värdet på Oikocredits obligations- aktieportfölj kan även påverka värdet på projektfinansieringsportföljen (utestående utvecklingsfinansiering). Detta kan påverka det finansiella resultatet därmed ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Valutarisker Betydande valutarisker föreligger, efter 92 % Oikocredits tillgängliga kapital (medlemskapital lån) vid utgången 2014 är noterat i euro medan 36 % de utestående beloppen i utvecklingsfinansiering är noterade i amerikanska dollar, 56 % i lokala valutor resterande 8 % i euro. De långfristiga placeringarna (främst en obligationsportfölj) är huvudsakligen noterade i euro. Oikocredit löper även en risk att förfallna belopp inte återbetalas våra partners (utestående utvecklingsfinansiering) i amerikanska dollar eller euro till följd en valutakris i ett land där Oikocredit verkar. Om dessa valutarisker skulle förverkligas (t.ex. vid sjunkande växelkurser seende amerikanska dollar eller lokala valutor gentemot euron) kan detta påverka reserverna det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Kreditrisker (eller motpartsrisker) risk för koncentration projektfinansiering till vissa sektorer Kreditrisker (t.ex. risker för att partners inte återbetalar vilket resulterar i förluster i vår projektutvecklingsportfölj) varierar mellan partners beror på beskaffenheten hos verksamheten, sektorn, ledningens kompetens en mängd andra faktorer. En del vår utvecklingsfinansiering kan även vara koncentrerad till vissa sektorer. Om problem uppstår inom en viss sektor (t.ex. naturkatastrofer inom jordbrukssektorn) kan det ha en negativ inverkan på partners är verksamma inom den sektorn. Detta kan resultera i att betalning inte erhålls från våra partners vilket kan resultera i förluster i vår utvecklingsfinansieringsportfölj. Alla förluster kan påverka det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Juridiska risker Efter Oikocredit verkar i olika länder över hela världen genomför transaktioner samt ingår tal är underkastade flera olika lagar går det inte att med absolut säkerhet säga att sådana transaktioner tal inte kan komma att ogiltigförklaras. Förluster hänförliga till ogiltigförklarade tal kan påverka det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Tillsynen utförs finansiella myndigheter (t.ex. centralbanker myndigheter för finansmarknader) över Oikocredits verksamhet kan ändras till följd lagändringar i de länder där Oikocredit verkar. Detta kan påverka kostnaderna samt möjligheterna att emittera andelar till medlemmar eller förmågan att investera i utvecklingsfinansiering i sådana länder. Detta kan även påverka tillväxtmöjligheter, likviditetsställning, finansiella ställning såväl Oikocredits resultat, vilket kan ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Beroende volontärer Efter Oikocredit till stor del är beroende volontärers insatser (genom stödorganisationer) för att attrahera nytt andelskapital kan Oikocredit ställas inför svårigheter att attrahera finansiering i samma volym om ett stort antal volontärer beslutar sig för att lämna Oikocredits stödorganisationer, eller om det blir omöjligt (till följd lagändringar i de länder där Oikocredit verkar) för volontärer att utföra sina uppdrag. Förluster på grund en dramatisk minskning volontärer resulterar i en minskning tillflödet andelskapital, eller betydande kostnader för att ersätta volontärerna, kan påverka det finansiella resultatet därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Likviditetsrisker Med beaktande att Oikocredit ingår åtaganden seende ny finansiering finns en risk att Oikocredit inte har förmågan att uppfylla dessa åtaganden i situationer då ett betydande antal partners inte återbetalar sina lån i tid. Detta kan dessutom påverka Oikocredits likviditet negativt vilka kan leda till att Oikocredit inte kan lösa in alla eller delar andelarna kan ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Illikviditet i andelarna Med beaktande att andelarna inte är noterade på någon handelsplats det inte finns någon normal marknad för andelarna måste andelarna betraktas så illikvida. Det kan förekomma att en medlem vill lösa in eller sälja alla eller delar sina andelar (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana andelar, eller att Oikocredit inte har möjlighet att lösa in andelarna till följd likviditetsproblem hos Oikocredit. Medlemmarna bör följaktligen OISF PROSPEKT

12 betrakta sina investeringar i andelar 'anläggningstillgångar'. Anseenderisker Efter Oikocredit är beroende sina medlemmar för att tillföras nytt andelskapital, kan skador relaterade till Oikocredits anseende på ett allvarligt sätt påverka framtida tillförsel kapital kan påverka möjligheterna att finansiera sina åtaganden nya utvecklingsprojekt. Risk att inlösen andelar kommer att ske till ett pris understiger det nominella värdet Andelar kommer att lösas in Oikocredit under beaktande villkoren framgår artikel 13 i bolagsordningen, vilka är följande: andelar skall inlösas, om en medlem upphör att vara medlem i Oikocredit, senast fem år efter att medlemskapet upphört andelar ska inlösas, senast fem år efter begäran om inlösen, oaktat vad framgår artikel 10 i bolagsordningen, utan att medlemmen upphör att vara medlem i Oikocredit. inlösen skall ske till nominellt värde Om nettobehållningen per andel är lägre än andelarnas nominella värde enligt den senaste reviderade (interims-) balansräkningen föregår Oikocredits inlösen, skall inlösenbeloppet emellertid inte överstiga summan motsvarar andelarnas nettobehållning enligt sådan balansräkning. D.5 - Nyckelinformation om depåbevisen D.3 Nyckelrisker är specifika för depåbevisen Följande riskfaktorer är specifika för depåbevisen: Utspädningseffekter kan komma att minska framtida potentiella vinster per depåbevis. För det fall depåbevis emitteras till nya investerare, späds övriga medlemmars inneh följaktiligen ut omgående. Summan den procentuella andelen den omedelbara utspädningen kan inte beräknas efter depåbevis emitteras kontinuerligt antalet depåbevis kan emitteras är obegränsat. Efter det inte finns någon marknad för depåbevisen kan investerarna vara förhindrade att sälja depåbevisen till ett högre pris än vad betalats för dem. Med beaktande att depåbevisen inte är noterade på någon handelsplats det inte finns någon normal marknad för depåbevisen måste depåbevisen betraktas så illikvida. Det kan förekomma att en investerare vill lösa in eller sälja alla eller delar sina depåbevis (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana depåbevis, eller att Stiftelsen inte har möjlighet att lösa in depåbevisen till följd likviditetsproblem. Investerarna bör följaktligen betrakta sina investeringar i depåbevis "anläggningstillgångar". Osäkerhet seende utbetalning utdelning inom en överskådlig framtid kan påverka depåbevisens värde. Sektion E Erbjudande E.1 Totalt nettoinflöde kapital uppskattad totalkostnad för emissionen, inklusive kostnader belastar investeraren Det totala nettoinflödet kapital beror på antalet depåbevis säljs. Depåbevisen erbjuds fortlöpande det finns inget maximalt antal depåbevis kan erbjudas. Det finns därför ingen realistisk uppskattning om hur stort inflödet kapital från depåbevisemissionen blir eller hur många depåbevis kommer att emitteras. Den maximala kostnaden för depåbevisemissionen kommer att uppgå till ungefär euro. Ej tillämpligt: Inga kostnader har/kommer att påföras investerarna i samband med erbjudandet depåbevis. 12 OISF PROSPEKT 2015

13 E.2a Bakgrunden till erbjudandet användning en kapitalet, uppskattat nettoinflöde kapital Anledningen till det fortlöpande erbjudandet är att generera kapital. Intäkterna från depåbevisen (efter drag för eventuella skatter) kommer att användas för att köpa andelar i Oikocredit i euro, amerikanska dollar eller i någon annan valuta. Stiftelsen kommer att betala teckningsbeloppen erhållits från inneharna de emitterade depåbevisen till Oikocredit, därefter kommer att emittera ett motsvarande antal andelar till Stiftelsen. Efter depåbevisen erbjuds fortlöpande finns ingen realistisk uppskattning hur stort inflödet kapital från depåbevisemissionen blir eller hur många depåbevis kommer att emitteras. E.3 Villkor för erbjudandet Erbjudandet teckningstiden Stiftelsen får (men är inte skyldig att) emittera depåbevis på begäran. Depåbevis får emitteras endast till personer, enheter eller organisationer till fullo instämmer med Oikocredits målsättningar godkänns antas lämpliga innehare Stiftelsens styrelse efter dess gottfinnande. Depåbevis emitteras till icke-kyrkliga organ, så banker utvecklingsorganisationer, (f.d.) personal (f.d.) styrelsemedlemmar i Oikocredit samt till individer i länder där ingen stödorganisation förekommer kan emittera depåbevis för andelar i Oikocredit. Stiftelsen kommer att emittera depåbevis till innehare till en teckningskurs motsvarar det nominella värdet de underliggande andelarna, vilket är 200 EUR per andel, 200 USD per andel, 150 GBP per andel, SEK per andel 250 CHF per andel eller något annat nominellt belopp i annan valuta Oikocredit emitterar sina andelar i, per depåbevis, utan kostnad (Stiftelsen har dock rätt att från beloppet dra eller innehålla sådant belopp inneharen ska betalas eller har betalts seende eventuella skatter, i förhållande till teckning eller betalning för depåbevis). Den första förfrågan om emission depåbevis från en presumtiv innehare sker genom att ge in ett komplett ifyllt teckningsformulär i enlighet med Bilaga A i villkoren till Stiftelsen. Samtliga förfrågningar från en innehare seende ytterligare depåbevis sker enligt det tillvägagångssätt bestäms Stiftelsens styrelse. Alla förfrågningar om att emittera depåbevis måste innehålla beloppet i euro eller amerikanska dollar eller annan valuta Oikocredit emitterar andelar i förfrågan ser, vilket alltid måste uppgå till minst 200 EUR per andel, 200 USD per andel, 150 GBP per andel, SEK per andel 250 CHF per andel eller något annat nominellt belopp i annan valuta Oikocredit emitterar sina andelar i för varje förfrågan. Efter det att förfrågan om att emittera depåbevis har lämnats in får inneharen inte återkalla förfrågan. Stiftelsen kommer att emittera depåbevis så snart möjligt efter det att (i) Stiftelsens styrelse har antagit sökanden en lämplig innehare (ii) Stiftelsen har mottagit det aktuella beloppet på sitt bankkonto. Dessutom får andelar depåbevis emitteras kommer att anges med upp till två siffror. Stiftelsen kommer att informera inneharen skriftligen genom ett kontoutdrag I enlighet med Bilaga B till villkoren. Stiftelsen får när helst emittera depåbevis, förutom i den utsträckning Oikocredit har slutat eller brutit emitteringen andelar. För det fall att teckningen inte uppfylls helt kommer eventuellt överskjutande belopp inbetalts innehare att återbetalas Stiftelsen via banköverföring. E.4 Intressen är väsentliga för erbjudandet (inklusive intressekonflikter) Ej tillämpligt: Såvitt Oikocredit känner till har ingen person är inblandad i emissionen depåbevis något intresse är väsentligt för erbjudandet depåbevisen det föreligger inga intressekonflikter. OISF PROSPEKT

14 E.5 Namn på det erbjudande företaget Stichting Oikocredit International Share Foundation kommer att emittera erbjuda depåbevisen. Ej tillämpligt: Det finns inga inlåsningstal Inlåsningsa vtal, involverade parter, talsperiod E.6 Belopp utspädnings effekt till följd erbjudandet För det fall depåbevis emitteras till nya innehare depåbevis späds följaktligen övriga andelsägares andelsinneh ut omgående. Summan den procentuella andelen den omedelbara utspädningen kan inte beräknas efter depåbevis emitteras kontinuerligt antalet depåbevis kan emitteras är obegränsat. E.7 Uppskattning kostnader kommer att belasta investerarna emittenten Depåbevis emitteras inlöses utan kostnad för inneharna (förutom det aktuella teckningsbeloppet), men Stiftelsen äger rätt att från beloppet ska betalas från eller till innehare, hålla inne eventuella skatter måste betalas, kvarhållas eller hållas inne Stiftelsen i samband med teckning, inlösen eller återköp depåbevis. Om intäkterna från Stiftelsen inte är tillräckliga för att täcka Stiftelsens kostnader, kommer en administrativ gift att debiteras inneharna. Avgiften kommer årligen inte att överstiga 0,5 % det nominella värdet depåbevisen innehas respektive innehare. Stiftelsen kommer att dra giften från utdelningen ska betalas till respektive innehare (vilket emellertid inte kommer att medföra ett negativt belopp). 14 OISF PROSPEKT 2015

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA Den här sammanfattningen skall läsas som en inledning till Prospektet och alla beslut om att investera i RAAM EUROPE skall fattas utifrån ett övervägande av Prospektet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15)

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) 1 Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta ett prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier 2 Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 ( Bolaget ), och

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer

Finansinspektionens diarienummer Finansinspektionens diarienummer 07-7047-413 Tillägg 2008:3 till Stadshypotek AB:s (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 augusti 2007 samt offentliggjordes

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer