Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet."

Transkript

1 Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande och roliga gymnasieår framför Dig där Du kommer att få läsa både praktiska och teoretiska kurser, samt bli väl förberedd för ett kommande yrkesliv och/ eller vidare studier på högskola. Terminen startar måndagen den 20 augusti med upprop kl i Himmelstalundsgymnasiets aula. Under uppropet kommer Du att få träffa din blivande mentor och självklart också Dina nya klasskamrater. Under de första dagarna kommer Du att få en hel del information om vår skola samt få se alla våra anläggningar. Våra klasser i årskurs 1 har följande namn: H12A = studieväg Djursjukvård H12C = studieväg Djurpark H12H = studieväghund H12B = studieväg Sällskapsdjur H12D = studieväg Trädgård samt Trädgård/ NV H12N = studieväg Djurvård/ NV Tillsammans med det här brevet så skickar vi på skolan också med en del andra blanketter och information. En del av dessa ska Du behålla själv och en del ska Du lämna tillbaka till din mentor under första skolveckan. De informationsblad som Du ska behålla är följande: Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Här hittar Du viktig information om Himmelstalundsgymnasiet samt om våra rutiner på skolan. Det är bra om Du har läst igenom detta innan Din skolstart den 20 augusti. Brev om datorerbjudande samt Regler och instruktioner för Elev-PC Information om skollagsbestämmelse angående skolans skyldighet att meddela vårdnadshavare om elev har varit frånvarande från skolan. Blanketter som ska lämnas tillbaka till mentor under uppropsdagen är följande: Frågor kring Din tidigare skolgång Överlämnande av skolhälsovårdsjournalen Avtal angående datorlån. Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 för vårdnadshavare angående frånvaromeddelande om elev är frånvarande från skolan Det ska bli mycket trevligt att träffa Dig i höst och återigen varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet! Hälsningar Himmelstalundsgymnasiets personal genom rektor Malin Franzén

2 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen Vårterminen Lovdagar v. 44 Höstlov v. 8 Sportlov v. 14 Påsklov Kristi himmelsfärd, klämdag Nationaldagen, klämdag Studiedagar Höstterminen och Vårterminen , och Friluftsdagar och Schematider måndag Stödstuga Omprov (vissa datum enligt separat omprovsschema) tisdag fredag OBS! För elever som läser utökat program kan skoldagarna bli längre Schema Öppet hus etc. Schema hittar du på vår hemsida Öppet hus för åk och Öppet hus gymnasiesärskolan Besöksdagar för åk och Besöksdag gymnasiesärskolan VIP-kväll Skördedag Elevhemmet För elever från annan kommun finns ett elevhem i anslutning till skolan. Det är inte Himmelstalundsgymnasiet utan Hagagymnasiet som har hand om boendet. För mer information, kontakta Himmelstahus elevboende på eller Man kan också läsa mer på hemsidan _Hantverk/elevboende, välj Hagagymnasiets elevboende.

3 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Elevvård Skolsköterska Marie Lilje Svensson Kurator Anna Forsberg SYV Ingrid Gustavsson , Expedition Växel Fax Administration Mari Larsson Birgitta Björertz Madelene Forsman Björn Nilsson Rektorer Personallista Postadress Besöksadress Malin Franzén, Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, Gymnasiesärskolan, Vuxenutbildningen Box 713, NORRKÖPING Utställningsvägen 28, NORRKÖPING Allmän Information Adressändring Har du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. APL Reseersättning: När eleverna gör praktik kan även de som normalt sett inte har rätt till busskort få reseersättning. Om praktik görs inom Östergötland erhålles praktikkort som fungerar på Östgötatrafiken efter överenskommelse med APL-ansvarig. Elev som gör praktik utanför Östergötland och betalar resa kan få ersättning för den. Viktigt är att man alltid får klartecken från handledaren först samt att man redovisar kvitto för köpt resa. Milersättning utgår om man själv tar sig till praktikplatsen med moped, bil eller motorcykel, efter överenskommelse med APL-ansvarig. Matersättning: De elever som inte har möjlighet att äta lunch i skolans matsal får matersättning på 25 kronor/dag under sin APL. Betyg Naturbruksprogrammets elever får betygsutskrifter via sin mentor 1 gång/termin. Du har möjlighet att komma till expeditionen om du behöver få dina betyg utskrivna för speciella ändamål därutöver. Yrkesexamensbevis får du när du gått färdigt din utbildning. Vuxenstuderande erhåller samlat betygsdokument/slutbetyg vid kursslut. Intyg att du går på skolan kan du få på skolans expedition.

4 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Biblioteket På biblioteket finns skön- och facklitteratur samt tidskrifter. All kurslitteratur lånas också på biblioteket. Det finns även studieplatser med vissa möjligheter att ha med egen dator, trådlöst nätverk finns på hela skolan. Busskort Resebidrag i form av skolkort har du rätt till t o m vårterminen du fyller 20 år, särskolan 21 år om du har en färdväg om minst 6 km till din skola från hemmet och inte får inackorderingsbidrag. Vid bedömning om rätt till skolkort inom Norrköpings kommun finns en karta där man kan se om avståndsreglerna är uppfyllda. Skolkortet skickas ut till eleverna innan skolstart. Ingen ansökan behöver göras. Första dagen kan elever åka gratis till skolan med Östgötatrafiken men inte hem. Skolkortet ska betraktas som en värdehandling och behållas under alla år som eleven går på skolan, under förutsättning att avståndsreglerna är uppfyllda. Kortet laddas på med nytt värde inför varje läsår. Ett brev skickas hem till eleven från Östgötatrafiken om detta. För att kortet ska vara giltigt på kollektivtrafiken måste namn och födelsedata finnas på kortets baksida och eleven ska kunna styrka sin identitet. Om eleven är skriven utanför Östergötland ska han/hon vända sig till sin hemkommun om ersättning. Elev som förlorat ett skolkort får bekosta spärravgift och administrativa kostnader. Kollektivtrafiken skickar inbetalningskort till eleven eller elevens målsman. För närvarande tas en kostnad på 400 kr för varje förlorat kort. Vid polisanmälan tas ingen kostnad ut. För att få ett nytt busskort ska eleven lämna in en skriftlig ansökan som är undertecknad av målsman eller myndig elev till expeditionen (gäller inte elever i gymnasiesärskolan). För att kortet ska börja gälla samma dag måste ansökan komma in före klockan 9 på morgonen, annars blir det giltigt först dagen efter. Länk till blankett att skriva ut och fylla i finns på skolans hemsida under Elev/föräldrainformation => Blanketter eller på Fronter. Skadat kort får inte kastas utan ska bytas ut på skolexpeditionen. Kastat kort räknas som förlorat, se ovan. Om elev som i vanliga fall inte har rätt till busskort behöver det till praktikplats erhålles kort från skolan efter överenskommelse med ansvarig APU-lärare. Elevstödteam På skolan finns tillgång till speciallärare, sjuksköterska, kurator, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Frånvaro Vårnadshavare ska få meddelande från skolan via mail eller SMS om eleven har frånvaro från skolan. Frånvaromeddelanden skickas via skolans frånvarosysten Skola 24. För att skolan ska kunna skicka dessa frånvaromeddelande behöver vi vårdnadshavarens mailadress eller mobilnummer.

5 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Försäkring Alla elever som studerar på skolan är försäkrade genom avtal mellan Landstinget i Östergötland och Försäkringsbolaget IF Försäkringsbesked och blanketter för olycksanmälan finns på skolexpeditionen. Hemsidan Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan du söka via din hemkommun om du väljer att bo på studieorten. Norrköpings kommun har elevhem nära skolan se länk: de Ledighet Ledighet från skolarbetet upp till tre dagar beviljas av din mentor efter samråd med kurslärarna. Längre ledighet beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen och på hemsidan. Var noga med att välja den blankett som stämmer överens med det antal dagar du vill vara ledig. Vid ledighet längre än tre dagar behöver vi fler uppgifter. Lunch Fri Skollunch har du t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år. Elever utan fri skollunch kan köpa lunch i Himmelstahus matsal till reducerat pris. Matsal finns i mindre omfattning för elever med medhavd lunch. Lunchen serveras mellan kl och på Himmelstahus Materiel Läroböcker lånas via biblioteket och ska återlämnas vid kursens slut. Om man behöver komplettera uppgifter efter kursslut kan lån förlängas i mån av tillgänglighet. Elever får under utbildningen arbetsbyxor, t-shirt och ett par arbetsskor. Övrig utrustning betalas själv. Ett par ordentliga stövlar är att rekommendera. Post Varje elev får ett postfack på skolan där all information på papper läggs. Schema Schema hittar du i Fronter och hemsidan, (se under Elev/föräldrainformation och schema) Teckenförklaring: H12A är ett exempel på klassbeteckning där H står för Himmelstalundsgymnasiet, 12 är året då eleven började och A klassens bokstav. HLu är ett exempel på lärarsignatur och består av initialer, ibland någon extra bokstav där flera lärare har samma initial. Aula, S8 osv. är lektionssalar.

6 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Sjukanmälan När du är sjuk, ringer du (automatisk telefontjänst) före kl Vid sjukanmälan efter kl ringer du till expeditionen Under APL skall både skolan och APL-platsen meddelas. Skadade ägodelar Elev som fått någon tillhörighet skadad under skoltid i skolan - har i vissa fall möjlighet att få ersättning. Underrätta respektive lärare omgående. Glasögon, skadade under skoltid, kan ersättas enligt följande: Lagning ersätts med verkliga kostnaden. Glas ersätts med verkliga kostnaden med undantag av kostnad för färgat glas - såvida inte sådant glas behövs av medicinska skäl. Båge ersätts med maximalt 300 kronor. Rektor beslutar om ersättning och den betalas ut från skolans egen budget. Skåpsnycklar De delas ut i samband med skolstart första veckan. Hänglås finns att köpa från vaktmästaren. Vid borttappad skåpsnyckel debiteras eleven 50 kronor vilket bekostar en ny nyckel.

7 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/ Trivseln på Himmelstalundsgymnasiet Ordningsregler för Himmelstalundsgymnasiet Förslaget har arbetats fram på skolkonferens samt på skolkonferens Arbetsmiljö Jag bidrar själv till att alla ska ha en bra arbetsmiljö på skolan genom att bland annat respektera andras åsikter, tankar och hur andra människor på skolan är som personer vara rädd om min skola och inte utföra skadegörelse inte skräpa ner i skolans lokaler eller på skolans område röka vid anvisade platser och inte kasta mina fimpar på skolgården Undervisning och lektioner Jag tar mitt ansvar för att komma i tid och delta på mina lektioner ha med mig undervisningsmaterial till alla lektioner samt vara ombytt till arbetskläder då jag har praktiska lektioner på schemat använda min mobiltelefon och dator endast för det som är relevant för pågående lektionsundervisning. ha fokus på den pågående lektionen lyssna på min lärare och på mina klasskamrater i undervisningssituationen ta reda på vad jag har missat i mina kurser, samt ta igen dessa kursmoment, då jag har varit frånvarande från skolan Om någon bryter mot skolans ordningsregler och en tillsägelse inte räcker, ska vårdnadshavare för omyndig elev kontaktas. Om någon ertappas med att utöva skadegörelse på skolans egendom blir personen ersättningsskyldig. Vid hög oanmäld frånvaro, eller vid hög anmäld frånvaro som inte kan styrkas med läkarintyg eller som inte är beviljad av skolan, kan rapportering till CSN bli aktuell. Vid mobbning och kränkande behandling tillämpas skolans handlingsplaner för aktuellt ändamål. Maj 2012 Malin Franzén, rektor Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, rektor Gymnasiesärskolan och Vuxenutbildning

8 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Himmelstalundsgymnasiets organisation och personal Rektorer Malin Franzén, Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen Administration Marie Larsson (expeditionen) Birgitta Björertz (expeditionen) Madeleine Forsman (pedagogisk administratör) Björn Nilsson (schemaläggare) Service enheten Städ Ingvor Kalm Anna Larsson Ann-Christin Ardell Verksamhetsledare Trädgård Bertil Tallving Kärnämnen & Biologi Anette Larsson Introduktionsansvarig åk. 1 Håkan Lundström Bibliotek Elevvård Anna Forsberg, kurator , Ingrid Gustavsson, SYV , Marie Lilje Svensson Skolsköterska , Eva Johansson, speciallärare Vaktmästare Ingvor Kalm Peter Johansson Maskinhall Mikael Vikholm, Verksamhetsledare TD4 Carina Spångberg Vux.Trädgård Ingegerd Olsson Djurvård Ulla Kåkneryd-Palm Djurhuset kontor o fax, Växthus/Trädgårdsmästare

9 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Databaserat elevregister IST (System för elevdokumentation) Alla elever som studerar vid någon av Naturbruksgymnasiets skola finns registrerade. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Naturbruksgymnasiet Östergötland behandlar intagna elevers personuppgifter för elevadministration och ekonomi samt till de rapporter skolan är skyldig att avlämna till SCB, CSN, VHS samt övriga myndigheter. Exempel på personuppgifter som registreras är personnummer, namn. adress, telefonnummer, betyg etc Skolan använder endast de personuppgifter som erfordras.. Registret är godkänd av datainspektionen. Om du har några frågor angående elevregistret eller rapporteringen till CSN kan Du kontakta: Birgitta Björertz,Himmelstalundsgymnasiet tel Naturbruksgymnasiet i Östergötland Åtgärder vid brand mm. Utrymningsplan för Himmelstalundsgymnasiet Klassföreståndaren / mentor informerar eleverna i den egna klassen - mentorsgruppen om: Utrymningstavlornas placering Utrymningsvägar Brandredskapens placering och användning Larmsignal (exp. m.m.) Utrymningsrutinerna nedan. Utrymningsrutiner Vid larm gäller: 1. Elever och personal som befinner sig i huvudbyggnaden, verkstad och växthusdelen med lektionssalar beger sig omedelbart och utan omvägar till skolans gemensamma uppsamlingsplats utanför Mässhallens huvudentré. OBS! Inga omvägar till omklädningsrum eller andra utrymmen får ske. 2. Undervisande personal övervakar att alla elever utrymmer skolan och tar sig till uppsamlingsplatsen samt kontrollerar att inga elever finns kvar i undervisnings- lokaler och angränsande utrymmen. Därefter beger sig undervisande personal till uppsamlingsplatsen. 3. Vid uppsamlingsplatsen ska eleverna ställa upp sig gruppvis med resp. lärare, mentor eller annan undervisande personal. Övrig personal ställer upp sig i en grupp. Elever utan lärare och lärare utan elever ställer upp sig bland övrig personal. 4. Elever och personal som befinner sig i djurhuset och i lektionssalar beger sig omedelbart till djurhusets gemensamma samlingsplats utanför Himmelstahus. Himmelstalundsgymnasiet Malin Franzén, Rektor Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, Rektor Gymnasiesärskolan och Vuxenutbildningen Mats Birgerson, Huvudskyddsombud

10 Norrköping augusti 2012 Till föräldrar med ungdomar på Himmelstalundsgymnasiet i åk 1och gymnasiesärskolans alla elever! Till höstterminen kommer en avgörande förändring i vårt sätt att använda IT att äga rum. Elever ska arbeta med bärbar dator i skolan. Därför kommer alla elever i årskurs 1 och gymnasiesärskolans alla elever att erbjudas att låna en bärbar dator under sina gymnasieår. Datorn blir elevens personliga arbetsredskap och kan köpas ut då eleven slutar årskurs tre. Vi hänvisar till det bifogade avtalet när det gäller elevens ansvar för datorn. Skolans nätverk kommer att bli betydligt öppnare än tidigare och det kommer även att bli möjligt att arbeta med en egen privat dator i skolan om man föredrar en sådan lösning. Den dator skolan kommer att tillhandahålla är en standardmaskin som saknar CD/DVD-läsare och som har begränsad kapacitet. För att kunna beställa rätt antal maskiner behöver vi veta hur din son/dotter väljer att göra. Om han/hon vill låna en dator av skolan behöver de båda bifogade avtalen vara skolan tillhanda, underskrivna av vårdnadshavare eller myndig elev, senast fredagen den 24/ Avtalen lämnas till elevens mentor. Rektor ska skriva på avtalen och därefter får du hem ett avtalsexemplar. OBS att för sent inkomna avtal kan innebära lång väntetid för eleven då vi måste efterbeställa datorer till dem! Med vänliga hälsningar Malin Franzén Rektor, Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand Rektor, Gymnasiesärskolan Himmelstalundsgymnasiet Box Norrköping Telefon: Telefax:

11 Regler och instruktioner för Elev-PC Som elev på Himmelstalundsgymnasiet har du under studietiden tillgång till en bärbar dator med ett antal standardapplikationer och en Internet uppkoppling på den skola där du går. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Allmänna regler Datorn är ett studieverktyg, den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer skall du följa lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda datorn datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör inlärningsmiljön har läraren eller annan representant för skolan rätt att återta datorn. Vid upprepade förseelser kommer en utredning att göras av rektor och förälder/målsman kontaktas. Om inte datorn finns med till lektionen där den skall användas kan detta noteras i frånvarosystemet. Du skall ha med datorn till skolan med fulladdat batteri. Spel är inte tillåtet under lektionstid, inte heller annan användning som kan störa andra elever. Om eleven har på ljud på datorn i skolmiljön skall hörlurar användas, eleven står själv för anskaffande och kostnad av dessa. Ansvar och hantering gällande datorn Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Datorn skall alltid tas med hem efter skoldagens slut. Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras kan du och/eller din förälder/målsman ställas ekonomiskt ansvariga för de kostnader som uppkommer. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn någon annanstans än inlåst i säkert förvar. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem eller på annat sätt installerar på datorn. Du ansvarar också själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material som du har lagrat i datorn om exempelvis hårddisken måste bytas eller omformateras se till att säkerhetskopiera! På datorn finns en recovery partition för att återställa datorn till grundutförandet vid eventuella allvarliga fel. Efter genomförd utbildning kommer du att erbjudas att köpa loss datorn till det restvärde som leverantören då sätter. All support av datorns hårdvara hanteras av: ATEA helpdesk på , supporttid helgfria vardagar 08-17

12 Avtal om Elev-PC Avtalsparter Utlånare: Himmelstalundsgymnasiet kallad Gymnasiet. Låntagare: Elev vid Himmelstalundsgymnasiet, nedan kallad Eleven. För omyndig elev skall avtalet godkännas av vårdnadshavare. Mellan parterna ingås följande avtal om lån av nedan angivna dator. Dator Avtalet gäller för HP ProBook 5330m, i3-2520m GB/500 PC Lånetid Lånet gäller under den tid Eleven är inskriven vid Gymnasiet. Då Eleven avslutar sin utbildning erbjuds eleven att köpa datorn, i annat fall skall datorn återlämnas till Gymnasiet Äganderätt Datorn och medföljande programvara är under hela lånetiden Gymnasiets egendom och får inte pantsättas, säljas eller lånas ut till tredje part av Eleven. Om utmätning skulle företas hos Eleven eller om denne skulle sättas i personlig konkurs är Eleven skyldig att omedelbart underrätta Gymnasiet om detta. Lånevillkor Då Eleven tagit emot datorn bär denne ansvaret för att datorn inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda datorn, endast använda den på föreskrivet sätt och förvara den säkert, i enlighet med punkt 1-3 nedan. 1. Datorn ska hanteras och förvaras med varsamhet. Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, dvs försäkringsbolagens krav om aktsamhet ska iakttas. 2. Eleven skall själv bekosta service, underhåll och reparationer av datorn som skett genom ovarsam hantering av datorn. 3. Eleven skall följa Gymnasiets regler för datoranvändare och svensk lagstiftning. Särskilt erinras om reglerna i upphovsrättslagen och brottsbalken. Skada, service och reparation av Datorn Om Datorn under lånetiden skadas ska eleven omedelbart anmäla detta till Gymnasiet och på särskild blankett ge en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen. Service, reparationer och skada bedöms av Gymnasiet. Om inte reglerna för hantering av Datorn följts eller om Eleven på annat sätt varit vårdslös med Datorn är Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med i normalfallet kr. Gymnasiet förbehåller sig rätten att eventuellt ersätta den skadade Datorn med annan likvärdig. Förlust av Datorn Om Datorn under lånetiden blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska Eleven omedelbart anmäla detta till Gymnasiet och göra en stöldanmälan till Polisen. På särskild blankett ska Eleven ge en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen. Är Datorn stulen ska en kopia av polisanmälan bifogas skadeanmälan. Vid förlust genom oaktsamhet är Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet. Har Eleven medverkat till att Datorn kommit bort på otillåtet sätt (t.ex. genom försäljning eller utlåning) blir Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med Datorns fulla värde. Om polisanmälan inte uppvisas efter förlust blir Eleven ersättningsskyldig med Datorns fulla värde. Hävning Bryter Eleven mot något i detta avtal har Gymnasiet rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan och med kravet om omedelbart återlämnande av Datorn.

13 Detta avtal är upprättat i ett exemplar, varav Gymnasiet behåller originalet och Eleven får kopia på avtalet. Eleven, och för omyndig elev även vårdnadshavare, samt skolans ansvarige undertecknar avtalet och förbinder sig att följa detta fr.o.m. den dag Datorn lämnas ut och kvitteras av Eleven. Avtalet slutar gälla den dag Datorn återlämnas. Utlånad dator HP ProBook 5330m, i3-2520m GB/500 PC med strömsladd/laddare, väska och programvaror Datorns serienummer Norrköping den Rektors underskrift Elevens namn, textat Elevens personnummer Elevens namnunderskrift Vårdnadshavares namn, textat Vårdnadshavares personnummer Vårdnadshavares namnunderskrift

14 Skapad den 20 maj 2012 Frågor kring din tidigare skolgång. Vi i skolans elevstödsteam vill att Du ska må bra, utvecklas och lära dig mycket under dina år hos oss. För att öka förutsättningarna för detta, vill vi att Du och dina föräldrar tillsammans fyller i blanketten och lämnar den till mentorn på första skoldagen. Även om det inte är några kryss ifyllda vill vi att Du tar med den med namn och kontaktuppgifter. Syftet med frågorna är att ta reda på om Ni redan nu tror/vet att det kommer att behövas stöd under din gymnasietid. En del grundskolor överför information till gymnasiet men av erfarenhet vet vi att den ibland kommer in sent på terminen. Dokumentet kommer att förvaras hos skolans speciallärare. Elevens namn telefon och mailadress Vårdnadshavare 1 namn telefon och mailadress) Vårdnadshavare 2 namn telefon och mailadress Har du inte nått upp till G i något/några ämnen från grundskolan? Vilket/vilka ämnen?.. Har du riskerat att inte nå upp till G i något ämne från grundskolan? Vilket/vilka ämnen? Har du fått särskilt stöd i något ämne? I så fall i vilket/vilka ämnen hur har det stödet sett ut (t.ex. muntliga förhör/förlängd provtid)? Har det upprättats något åtgärdsprogram för dig? Upplever Du att Du har några studiesvårigheter och har i så fall någon utredning gjorts kring detta (t.ex. dyslexi,, ADHD eller Aspergers syndrom) Vilken?.. Finns det något annat av vikt som är bra för oss att känna till? Avlämnande skola har lovat att kontakta Himmelstalundsgymnasiet för att lämna uppgifter. Namn på avlämnande skola vilken kommun.. Jag har några frågor eller vill tillföra något muntligt och vill att...(vem) kontaktar mig:....efter sommaruppehållet.. Underskrift elev Underskrift vårdnadshavare Malin Franzen Eva Johansson Anna Forsberg Marie Lilje Svensson rektor speciallärare kurator skolsköterska

15 Norrköping augusti 2012 Till vårdnadshavare för elev som ska börja i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping ht 2012 Information om skollagsbestämmelse angående skolans skyldighet att meddela vårdnadshavare om elev har varit frånvarande från skolan. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Skollagen (2010:800), 15 kap, 16 Enligt skollagsbestämmelsen ovan ska rektor ombesörja att vårdnadshavare får meddelande då elev är frånvarande från skolan. Himmelstalundsgymnasiet kommer, via det frånvarodatasystem som skolan använder, skicka ut frånvaromeddelande till vårdnadshavare via e-post eller via SMS om eleven inte är närvarande i skolan. Vårdnadshavare väljer om han/hon vill få frånvaromeddelande via e-post eller via SMS. Endast ett alternativ kan väljas. För att denna nya rutin ska kunna fungera så är det mycket viktigt att skolan får in aktuella e- postadresser alternativt mobiltelefonnummer för vårdnadshavare. I detta utskick bifogas en blankett som heter Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 för vårdnadshavare angående frånvaromeddelande om elev är frånvarande från skolan. Du som är vårdnadshavare, vänligen fyll i denna blankett. Din son/dotter lämnar sedan blanketten till sin mentor på Himmelstalundsgymnasiet SENAST fredagen den 24/8. M.v.h. Malin Franzén (rektor Naturbruksprogrammet, Himmelstalundsgymnasiet)

16 Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 för vårdnadshavare angående frånvaromeddelande om elev är frånvarande från skolan Vårdnadshavarens personnummer (10 siffror): Vårdnadshavarens förnamn: Vårdnadshavarens efternamn: Elevens personnummer (10 siffror): Elevens förnamn: Elevens efternamn: Klass: Som vårdnadshavare kan du välja om du vill få frånvaromeddelande via e-post eller via SMS. OBS! Endast ett alternativ kan väljas. Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ som du väljer. Jag vill få frånvaromeddelande via e-post Vårdnadshavarens mailadress (vänligen texta): Jag vill få frånvaromeddelande via SMS Vårdnadshavarens mobiltelefonnummer:.. Vårdnadshavare: Jag vill använda Skola24 för att kunna få meddelande om mitt barn är frånvarande från skolan. Genom att underteckna beställningen godkänner jag att Himmelstalundsgymnasiet lagrar de uppgifter som jag har lämnat. Uppgifterna om mig raderas när eleven slutat på skolan eller när jag begär det. Jag intygar att mitt konto i Skola 24 är mitt personliga och ansvarar för att ingen obehörig har tillgång till det. Jag ansvarar för att min aktiveringskod, mitt användarnamn och lösenord till Skola24 inte lämnas ut till någon obehörig... Ort, datum.. Namnteckning vårdnadshavare Blanketten lämnas till elevens mentor senast 24/

17 Medgivande ÖVERLÄMNANDE AV SKOLHÄLSOVÅRDSJOURNALEN Till Vårdnadshavaren För att eleven ska få bästa möjliga kontakt med skolhälsovården är det mycket viktigt att vår skolsköterska får tillgång till skolhälsovårdsjournalen. Var vänlig återsänd detta papper efter ifyllande till: Skolsköterska Marie Lilje Svensson, Himmelstalundsgymnasiet, Box 713, NORRKÖPING. Detta för att vi ska kunna rekvirera journalen från skolan eleven senast har gått. Elevens förnamn Efternamn Personnummer Nuvarande skola Himmelstalundsgymnasiet Inriktning (djur, trädgård etc.) Ort Norrköping Föregående skola och klass Adress, postnr och ort till föregående skola Jag medger att skolhälsovårdsjournalen, i original eller kopia, får överlämnas till skolsköterska Marie Lilje Svensson på Himmelstalundsgymnasiet. Datum Namnunderskrift vårdnadshavare Skolchefskontoret Himmelstalundsgymnasiet Vretagymnasiet Huvudman Box 713 Box 713 Järngården NORRKÖPING NORRKÖPING VRETA KLOSTER Besöksadress: Utställningsv. 22 Besöksadress: Utställningsv. 28 Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: E-post: E-post: E-post:

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 150817-151218 Vårterminen 160111 160610 (studiedagar 7-8 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 151026 151030 v. 8 Sportlov 160222-160227 v. 13 Påsklov

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 140818-141219 Vårterminen 150108 150612 (studiedagar 8-9 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 141027 141031 v. 8 Sportlov 150216-150220 v. 15 Påsklov

Läs mer

Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2016/2017

Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2016/2017 Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 160822-161222 Vårterminen 170109 170616 Lovdagar v. 44 Höstlov 161031 161104 v. 8 Sportlov 170220-170224 v. 15 Påsklov 170410--170413 Kristi

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Avtal om lån av ipad2

Avtal om lån av ipad2 KISTA GRUNDSKOLA 4-9 Skolan där alla ska lyckas www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad2 Långivare: Kista grundskola Låntagare: Elev/vårdnadshavare 4-9 för hemlån. Giltighetstid åk: under

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Lå 2011/2012 Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Detta är en informationsfolder till dig som är eller kommer att bli gymnasieelev på Himmelstalundsgymnasiet. 2011-07-14 Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Årskurs 1! Nu är det dags...

Årskurs 1! Nu är det dags... Augusti 2017 Årskurs 1! Nu är det dags... Vi är glada att kunna berätta att ditt barn under flera år framöver kommer att få använda en personlig enhet i skolarbetet. Till en början är det en ipad som erbjuds.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016.

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016. Elevens namn och klass Utdelning av ipad Under hösten 2016 kommer alla elever från år 7 till 9 få varsin ipad. Modellen är ipad mini 2 med 16 GB lagringsutrymme som levereras i ett fodral tillsammans med

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Avtal om lån av MacBook Air och därtill hörande teknik (anges nedan som tekniken ).

Avtal om lån av MacBook Air och därtill hörande teknik (anges nedan som tekniken ). Avtal om lån av MacBook Air och därtill hörande teknik (anges nedan som tekniken ). Långivare: Uppsala Estetiska Gymnasium ( UEG Estetiska ) Uppsala kommun (org.nr 212 000 3005) Låntagare: NN ( eleven

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

AVTAL 1 (5) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med den utlämningen under september 2016 till och med den 13 juni 2017.

AVTAL 1 (5) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med den utlämningen under september 2016 till och med den 13 juni 2017. AVTAL 1 (5) 2014-08-25 Avtal för användning av kommunens dator/surfplatta åk 1 6 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av dator Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Erbjudande om lån av personlig elevdator

Erbjudande om lån av personlig elevdator Till vårdnadshavare för elever i åk 4, Ystads kommunala grundskolor Ystad, 2016-08-01 Erbjudande om lån av personlig elevdator Alla elever i åk 4 i Ystads kommunala grundskolor erbjuds möjligheten att

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Det nya läsåret har startat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Nu är det dags. Du/ditt barn kommer att få tillgång till en skoldator.

Nu är det dags. Du/ditt barn kommer att få tillgång till en skoldator. Januari 2017 Nu är det dags Du/ditt barn kommer att få tillgång till en skoldator. Datorn det gäller är en chromebook (Dell chromebook 11, 3120) som har ett värde på ca 2500kr. Det medföljer en väska (targus

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Regelverk 1-1. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång till såväl en bärbar dator, som

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Avtal gällande datorutrustning för studerande

Avtal gällande datorutrustning för studerande Avtal gällande datorutrustning för studerande 1. Avtalsparter Optima (nedan benämnd Optima ) Undertecknad myndig studerande i Optima, eller undertecknade vårdnadshavare till omyndig studerande i Optima

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 STUREBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (8) 2015-08-14 info LÄSÅRET 2015/2016 Häftet innehåller kort information för läsåret samt blanketter som skall fyllas i och lämnas till skolan. SID 2(8) VÄLKOMMEN

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad SKOLSKJUTSREGLER Antagen i utbildningsnämnden 2012-09-28 Reviderad 2015-08-28 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2015-05-25 Avtalsnr. 201501 Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan och

Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan och Detta papper behålls av eleven. PRAO åk 9 Här kommer lite praktisk information om din prao. Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan 07.00 och 20.00. Resor Du tar dig till och från din praoplats

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Datorn ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad till skolan varje dag.

Datorn ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad till skolan varje dag. Avtal för lån av bärbar dator samt tillgång till Karlshamns kommuns utbildningsnät Som elev på Karlshamns kommuns 7 9 skolor och Vägga Gymnasieskola får du under studietiden låna en bärbar dator och du

Läs mer