Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet."

Transkript

1 Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande och roliga gymnasieår framför Dig där Du kommer att få läsa både praktiska och teoretiska kurser, samt bli väl förberedd för ett kommande yrkesliv och/ eller vidare studier på högskola. Terminen startar måndagen den 20 augusti med upprop kl i Himmelstalundsgymnasiets aula. Under uppropet kommer Du att få träffa din blivande mentor och självklart också Dina nya klasskamrater. Under de första dagarna kommer Du att få en hel del information om vår skola samt få se alla våra anläggningar. Våra klasser i årskurs 1 har följande namn: H12A = studieväg Djursjukvård H12C = studieväg Djurpark H12H = studieväghund H12B = studieväg Sällskapsdjur H12D = studieväg Trädgård samt Trädgård/ NV H12N = studieväg Djurvård/ NV Tillsammans med det här brevet så skickar vi på skolan också med en del andra blanketter och information. En del av dessa ska Du behålla själv och en del ska Du lämna tillbaka till din mentor under första skolveckan. De informationsblad som Du ska behålla är följande: Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Här hittar Du viktig information om Himmelstalundsgymnasiet samt om våra rutiner på skolan. Det är bra om Du har läst igenom detta innan Din skolstart den 20 augusti. Brev om datorerbjudande samt Regler och instruktioner för Elev-PC Information om skollagsbestämmelse angående skolans skyldighet att meddela vårdnadshavare om elev har varit frånvarande från skolan. Blanketter som ska lämnas tillbaka till mentor under uppropsdagen är följande: Frågor kring Din tidigare skolgång Överlämnande av skolhälsovårdsjournalen Avtal angående datorlån. Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 för vårdnadshavare angående frånvaromeddelande om elev är frånvarande från skolan Det ska bli mycket trevligt att träffa Dig i höst och återigen varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet! Hälsningar Himmelstalundsgymnasiets personal genom rektor Malin Franzén

2 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen Vårterminen Lovdagar v. 44 Höstlov v. 8 Sportlov v. 14 Påsklov Kristi himmelsfärd, klämdag Nationaldagen, klämdag Studiedagar Höstterminen och Vårterminen , och Friluftsdagar och Schematider måndag Stödstuga Omprov (vissa datum enligt separat omprovsschema) tisdag fredag OBS! För elever som läser utökat program kan skoldagarna bli längre Schema Öppet hus etc. Schema hittar du på vår hemsida Öppet hus för åk och Öppet hus gymnasiesärskolan Besöksdagar för åk och Besöksdag gymnasiesärskolan VIP-kväll Skördedag Elevhemmet För elever från annan kommun finns ett elevhem i anslutning till skolan. Det är inte Himmelstalundsgymnasiet utan Hagagymnasiet som har hand om boendet. För mer information, kontakta Himmelstahus elevboende på eller Man kan också läsa mer på hemsidan _Hantverk/elevboende, välj Hagagymnasiets elevboende.

3 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Elevvård Skolsköterska Marie Lilje Svensson Kurator Anna Forsberg SYV Ingrid Gustavsson , Expedition Växel Fax Administration Mari Larsson Birgitta Björertz Madelene Forsman Björn Nilsson Rektorer Personallista Postadress Besöksadress Malin Franzén, Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, Gymnasiesärskolan, Vuxenutbildningen Box 713, NORRKÖPING Utställningsvägen 28, NORRKÖPING Allmän Information Adressändring Har du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. APL Reseersättning: När eleverna gör praktik kan även de som normalt sett inte har rätt till busskort få reseersättning. Om praktik görs inom Östergötland erhålles praktikkort som fungerar på Östgötatrafiken efter överenskommelse med APL-ansvarig. Elev som gör praktik utanför Östergötland och betalar resa kan få ersättning för den. Viktigt är att man alltid får klartecken från handledaren först samt att man redovisar kvitto för köpt resa. Milersättning utgår om man själv tar sig till praktikplatsen med moped, bil eller motorcykel, efter överenskommelse med APL-ansvarig. Matersättning: De elever som inte har möjlighet att äta lunch i skolans matsal får matersättning på 25 kronor/dag under sin APL. Betyg Naturbruksprogrammets elever får betygsutskrifter via sin mentor 1 gång/termin. Du har möjlighet att komma till expeditionen om du behöver få dina betyg utskrivna för speciella ändamål därutöver. Yrkesexamensbevis får du när du gått färdigt din utbildning. Vuxenstuderande erhåller samlat betygsdokument/slutbetyg vid kursslut. Intyg att du går på skolan kan du få på skolans expedition.

4 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Biblioteket På biblioteket finns skön- och facklitteratur samt tidskrifter. All kurslitteratur lånas också på biblioteket. Det finns även studieplatser med vissa möjligheter att ha med egen dator, trådlöst nätverk finns på hela skolan. Busskort Resebidrag i form av skolkort har du rätt till t o m vårterminen du fyller 20 år, särskolan 21 år om du har en färdväg om minst 6 km till din skola från hemmet och inte får inackorderingsbidrag. Vid bedömning om rätt till skolkort inom Norrköpings kommun finns en karta där man kan se om avståndsreglerna är uppfyllda. Skolkortet skickas ut till eleverna innan skolstart. Ingen ansökan behöver göras. Första dagen kan elever åka gratis till skolan med Östgötatrafiken men inte hem. Skolkortet ska betraktas som en värdehandling och behållas under alla år som eleven går på skolan, under förutsättning att avståndsreglerna är uppfyllda. Kortet laddas på med nytt värde inför varje läsår. Ett brev skickas hem till eleven från Östgötatrafiken om detta. För att kortet ska vara giltigt på kollektivtrafiken måste namn och födelsedata finnas på kortets baksida och eleven ska kunna styrka sin identitet. Om eleven är skriven utanför Östergötland ska han/hon vända sig till sin hemkommun om ersättning. Elev som förlorat ett skolkort får bekosta spärravgift och administrativa kostnader. Kollektivtrafiken skickar inbetalningskort till eleven eller elevens målsman. För närvarande tas en kostnad på 400 kr för varje förlorat kort. Vid polisanmälan tas ingen kostnad ut. För att få ett nytt busskort ska eleven lämna in en skriftlig ansökan som är undertecknad av målsman eller myndig elev till expeditionen (gäller inte elever i gymnasiesärskolan). För att kortet ska börja gälla samma dag måste ansökan komma in före klockan 9 på morgonen, annars blir det giltigt först dagen efter. Länk till blankett att skriva ut och fylla i finns på skolans hemsida under Elev/föräldrainformation => Blanketter eller på Fronter. Skadat kort får inte kastas utan ska bytas ut på skolexpeditionen. Kastat kort räknas som förlorat, se ovan. Om elev som i vanliga fall inte har rätt till busskort behöver det till praktikplats erhålles kort från skolan efter överenskommelse med ansvarig APU-lärare. Elevstödteam På skolan finns tillgång till speciallärare, sjuksköterska, kurator, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Frånvaro Vårnadshavare ska få meddelande från skolan via mail eller SMS om eleven har frånvaro från skolan. Frånvaromeddelanden skickas via skolans frånvarosysten Skola 24. För att skolan ska kunna skicka dessa frånvaromeddelande behöver vi vårdnadshavarens mailadress eller mobilnummer.

5 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Försäkring Alla elever som studerar på skolan är försäkrade genom avtal mellan Landstinget i Östergötland och Försäkringsbolaget IF Försäkringsbesked och blanketter för olycksanmälan finns på skolexpeditionen. Hemsidan Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan du söka via din hemkommun om du väljer att bo på studieorten. Norrköpings kommun har elevhem nära skolan se länk: de Ledighet Ledighet från skolarbetet upp till tre dagar beviljas av din mentor efter samråd med kurslärarna. Längre ledighet beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen och på hemsidan. Var noga med att välja den blankett som stämmer överens med det antal dagar du vill vara ledig. Vid ledighet längre än tre dagar behöver vi fler uppgifter. Lunch Fri Skollunch har du t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år. Elever utan fri skollunch kan köpa lunch i Himmelstahus matsal till reducerat pris. Matsal finns i mindre omfattning för elever med medhavd lunch. Lunchen serveras mellan kl och på Himmelstahus Materiel Läroböcker lånas via biblioteket och ska återlämnas vid kursens slut. Om man behöver komplettera uppgifter efter kursslut kan lån förlängas i mån av tillgänglighet. Elever får under utbildningen arbetsbyxor, t-shirt och ett par arbetsskor. Övrig utrustning betalas själv. Ett par ordentliga stövlar är att rekommendera. Post Varje elev får ett postfack på skolan där all information på papper läggs. Schema Schema hittar du i Fronter och hemsidan, (se under Elev/föräldrainformation och schema) Teckenförklaring: H12A är ett exempel på klassbeteckning där H står för Himmelstalundsgymnasiet, 12 är året då eleven började och A klassens bokstav. HLu är ett exempel på lärarsignatur och består av initialer, ibland någon extra bokstav där flera lärare har samma initial. Aula, S8 osv. är lektionssalar.

6 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Sjukanmälan När du är sjuk, ringer du (automatisk telefontjänst) före kl Vid sjukanmälan efter kl ringer du till expeditionen Under APL skall både skolan och APL-platsen meddelas. Skadade ägodelar Elev som fått någon tillhörighet skadad under skoltid i skolan - har i vissa fall möjlighet att få ersättning. Underrätta respektive lärare omgående. Glasögon, skadade under skoltid, kan ersättas enligt följande: Lagning ersätts med verkliga kostnaden. Glas ersätts med verkliga kostnaden med undantag av kostnad för färgat glas - såvida inte sådant glas behövs av medicinska skäl. Båge ersätts med maximalt 300 kronor. Rektor beslutar om ersättning och den betalas ut från skolans egen budget. Skåpsnycklar De delas ut i samband med skolstart första veckan. Hänglås finns att köpa från vaktmästaren. Vid borttappad skåpsnyckel debiteras eleven 50 kronor vilket bekostar en ny nyckel.

7 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/ Trivseln på Himmelstalundsgymnasiet Ordningsregler för Himmelstalundsgymnasiet Förslaget har arbetats fram på skolkonferens samt på skolkonferens Arbetsmiljö Jag bidrar själv till att alla ska ha en bra arbetsmiljö på skolan genom att bland annat respektera andras åsikter, tankar och hur andra människor på skolan är som personer vara rädd om min skola och inte utföra skadegörelse inte skräpa ner i skolans lokaler eller på skolans område röka vid anvisade platser och inte kasta mina fimpar på skolgården Undervisning och lektioner Jag tar mitt ansvar för att komma i tid och delta på mina lektioner ha med mig undervisningsmaterial till alla lektioner samt vara ombytt till arbetskläder då jag har praktiska lektioner på schemat använda min mobiltelefon och dator endast för det som är relevant för pågående lektionsundervisning. ha fokus på den pågående lektionen lyssna på min lärare och på mina klasskamrater i undervisningssituationen ta reda på vad jag har missat i mina kurser, samt ta igen dessa kursmoment, då jag har varit frånvarande från skolan Om någon bryter mot skolans ordningsregler och en tillsägelse inte räcker, ska vårdnadshavare för omyndig elev kontaktas. Om någon ertappas med att utöva skadegörelse på skolans egendom blir personen ersättningsskyldig. Vid hög oanmäld frånvaro, eller vid hög anmäld frånvaro som inte kan styrkas med läkarintyg eller som inte är beviljad av skolan, kan rapportering till CSN bli aktuell. Vid mobbning och kränkande behandling tillämpas skolans handlingsplaner för aktuellt ändamål. Maj 2012 Malin Franzén, rektor Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, rektor Gymnasiesärskolan och Vuxenutbildning

8 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Himmelstalundsgymnasiets organisation och personal Rektorer Malin Franzén, Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen Administration Marie Larsson (expeditionen) Birgitta Björertz (expeditionen) Madeleine Forsman (pedagogisk administratör) Björn Nilsson (schemaläggare) Service enheten Städ Ingvor Kalm Anna Larsson Ann-Christin Ardell Verksamhetsledare Trädgård Bertil Tallving Kärnämnen & Biologi Anette Larsson Introduktionsansvarig åk. 1 Håkan Lundström Bibliotek Elevvård Anna Forsberg, kurator , Ingrid Gustavsson, SYV , Marie Lilje Svensson Skolsköterska , Eva Johansson, speciallärare Vaktmästare Ingvor Kalm Peter Johansson Maskinhall Mikael Vikholm, Verksamhetsledare TD4 Carina Spångberg Vux.Trädgård Ingegerd Olsson Djurvård Ulla Kåkneryd-Palm Djurhuset kontor o fax, Växthus/Trädgårdsmästare

9 Himmelstalundsgymnasiet Läsåret 2012/2013 Databaserat elevregister IST (System för elevdokumentation) Alla elever som studerar vid någon av Naturbruksgymnasiets skola finns registrerade. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Naturbruksgymnasiet Östergötland behandlar intagna elevers personuppgifter för elevadministration och ekonomi samt till de rapporter skolan är skyldig att avlämna till SCB, CSN, VHS samt övriga myndigheter. Exempel på personuppgifter som registreras är personnummer, namn. adress, telefonnummer, betyg etc Skolan använder endast de personuppgifter som erfordras.. Registret är godkänd av datainspektionen. Om du har några frågor angående elevregistret eller rapporteringen till CSN kan Du kontakta: Birgitta Björertz,Himmelstalundsgymnasiet tel Naturbruksgymnasiet i Östergötland Åtgärder vid brand mm. Utrymningsplan för Himmelstalundsgymnasiet Klassföreståndaren / mentor informerar eleverna i den egna klassen - mentorsgruppen om: Utrymningstavlornas placering Utrymningsvägar Brandredskapens placering och användning Larmsignal (exp. m.m.) Utrymningsrutinerna nedan. Utrymningsrutiner Vid larm gäller: 1. Elever och personal som befinner sig i huvudbyggnaden, verkstad och växthusdelen med lektionssalar beger sig omedelbart och utan omvägar till skolans gemensamma uppsamlingsplats utanför Mässhallens huvudentré. OBS! Inga omvägar till omklädningsrum eller andra utrymmen får ske. 2. Undervisande personal övervakar att alla elever utrymmer skolan och tar sig till uppsamlingsplatsen samt kontrollerar att inga elever finns kvar i undervisnings- lokaler och angränsande utrymmen. Därefter beger sig undervisande personal till uppsamlingsplatsen. 3. Vid uppsamlingsplatsen ska eleverna ställa upp sig gruppvis med resp. lärare, mentor eller annan undervisande personal. Övrig personal ställer upp sig i en grupp. Elever utan lärare och lärare utan elever ställer upp sig bland övrig personal. 4. Elever och personal som befinner sig i djurhuset och i lektionssalar beger sig omedelbart till djurhusets gemensamma samlingsplats utanför Himmelstahus. Himmelstalundsgymnasiet Malin Franzén, Rektor Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand, Rektor Gymnasiesärskolan och Vuxenutbildningen Mats Birgerson, Huvudskyddsombud

10 Norrköping augusti 2012 Till föräldrar med ungdomar på Himmelstalundsgymnasiet i åk 1och gymnasiesärskolans alla elever! Till höstterminen kommer en avgörande förändring i vårt sätt att använda IT att äga rum. Elever ska arbeta med bärbar dator i skolan. Därför kommer alla elever i årskurs 1 och gymnasiesärskolans alla elever att erbjudas att låna en bärbar dator under sina gymnasieår. Datorn blir elevens personliga arbetsredskap och kan köpas ut då eleven slutar årskurs tre. Vi hänvisar till det bifogade avtalet när det gäller elevens ansvar för datorn. Skolans nätverk kommer att bli betydligt öppnare än tidigare och det kommer även att bli möjligt att arbeta med en egen privat dator i skolan om man föredrar en sådan lösning. Den dator skolan kommer att tillhandahålla är en standardmaskin som saknar CD/DVD-läsare och som har begränsad kapacitet. För att kunna beställa rätt antal maskiner behöver vi veta hur din son/dotter väljer att göra. Om han/hon vill låna en dator av skolan behöver de båda bifogade avtalen vara skolan tillhanda, underskrivna av vårdnadshavare eller myndig elev, senast fredagen den 24/ Avtalen lämnas till elevens mentor. Rektor ska skriva på avtalen och därefter får du hem ett avtalsexemplar. OBS att för sent inkomna avtal kan innebära lång väntetid för eleven då vi måste efterbeställa datorer till dem! Med vänliga hälsningar Malin Franzén Rektor, Naturbruksprogrammet Julia Zetterstrand Rektor, Gymnasiesärskolan Himmelstalundsgymnasiet Box Norrköping Telefon: Telefax:

11 Regler och instruktioner för Elev-PC Som elev på Himmelstalundsgymnasiet har du under studietiden tillgång till en bärbar dator med ett antal standardapplikationer och en Internet uppkoppling på den skola där du går. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Allmänna regler Datorn är ett studieverktyg, den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer skall du följa lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda datorn datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör inlärningsmiljön har läraren eller annan representant för skolan rätt att återta datorn. Vid upprepade förseelser kommer en utredning att göras av rektor och förälder/målsman kontaktas. Om inte datorn finns med till lektionen där den skall användas kan detta noteras i frånvarosystemet. Du skall ha med datorn till skolan med fulladdat batteri. Spel är inte tillåtet under lektionstid, inte heller annan användning som kan störa andra elever. Om eleven har på ljud på datorn i skolmiljön skall hörlurar användas, eleven står själv för anskaffande och kostnad av dessa. Ansvar och hantering gällande datorn Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Datorn skall alltid tas med hem efter skoldagens slut. Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras kan du och/eller din förälder/målsman ställas ekonomiskt ansvariga för de kostnader som uppkommer. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn någon annanstans än inlåst i säkert förvar. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem eller på annat sätt installerar på datorn. Du ansvarar också själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material som du har lagrat i datorn om exempelvis hårddisken måste bytas eller omformateras se till att säkerhetskopiera! På datorn finns en recovery partition för att återställa datorn till grundutförandet vid eventuella allvarliga fel. Efter genomförd utbildning kommer du att erbjudas att köpa loss datorn till det restvärde som leverantören då sätter. All support av datorns hårdvara hanteras av: ATEA helpdesk på , supporttid helgfria vardagar 08-17

12 Avtal om Elev-PC Avtalsparter Utlånare: Himmelstalundsgymnasiet kallad Gymnasiet. Låntagare: Elev vid Himmelstalundsgymnasiet, nedan kallad Eleven. För omyndig elev skall avtalet godkännas av vårdnadshavare. Mellan parterna ingås följande avtal om lån av nedan angivna dator. Dator Avtalet gäller för HP ProBook 5330m, i3-2520m GB/500 PC Lånetid Lånet gäller under den tid Eleven är inskriven vid Gymnasiet. Då Eleven avslutar sin utbildning erbjuds eleven att köpa datorn, i annat fall skall datorn återlämnas till Gymnasiet Äganderätt Datorn och medföljande programvara är under hela lånetiden Gymnasiets egendom och får inte pantsättas, säljas eller lånas ut till tredje part av Eleven. Om utmätning skulle företas hos Eleven eller om denne skulle sättas i personlig konkurs är Eleven skyldig att omedelbart underrätta Gymnasiet om detta. Lånevillkor Då Eleven tagit emot datorn bär denne ansvaret för att datorn inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda datorn, endast använda den på föreskrivet sätt och förvara den säkert, i enlighet med punkt 1-3 nedan. 1. Datorn ska hanteras och förvaras med varsamhet. Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, dvs försäkringsbolagens krav om aktsamhet ska iakttas. 2. Eleven skall själv bekosta service, underhåll och reparationer av datorn som skett genom ovarsam hantering av datorn. 3. Eleven skall följa Gymnasiets regler för datoranvändare och svensk lagstiftning. Särskilt erinras om reglerna i upphovsrättslagen och brottsbalken. Skada, service och reparation av Datorn Om Datorn under lånetiden skadas ska eleven omedelbart anmäla detta till Gymnasiet och på särskild blankett ge en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen. Service, reparationer och skada bedöms av Gymnasiet. Om inte reglerna för hantering av Datorn följts eller om Eleven på annat sätt varit vårdslös med Datorn är Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med i normalfallet kr. Gymnasiet förbehåller sig rätten att eventuellt ersätta den skadade Datorn med annan likvärdig. Förlust av Datorn Om Datorn under lånetiden blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska Eleven omedelbart anmäla detta till Gymnasiet och göra en stöldanmälan till Polisen. På särskild blankett ska Eleven ge en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen. Är Datorn stulen ska en kopia av polisanmälan bifogas skadeanmälan. Vid förlust genom oaktsamhet är Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet. Har Eleven medverkat till att Datorn kommit bort på otillåtet sätt (t.ex. genom försäljning eller utlåning) blir Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med Datorns fulla värde. Om polisanmälan inte uppvisas efter förlust blir Eleven ersättningsskyldig med Datorns fulla värde. Hävning Bryter Eleven mot något i detta avtal har Gymnasiet rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan och med kravet om omedelbart återlämnande av Datorn.

13 Detta avtal är upprättat i ett exemplar, varav Gymnasiet behåller originalet och Eleven får kopia på avtalet. Eleven, och för omyndig elev även vårdnadshavare, samt skolans ansvarige undertecknar avtalet och förbinder sig att följa detta fr.o.m. den dag Datorn lämnas ut och kvitteras av Eleven. Avtalet slutar gälla den dag Datorn återlämnas. Utlånad dator HP ProBook 5330m, i3-2520m GB/500 PC med strömsladd/laddare, väska och programvaror Datorns serienummer Norrköping den Rektors underskrift Elevens namn, textat Elevens personnummer Elevens namnunderskrift Vårdnadshavares namn, textat Vårdnadshavares personnummer Vårdnadshavares namnunderskrift

14 Skapad den 20 maj 2012 Frågor kring din tidigare skolgång. Vi i skolans elevstödsteam vill att Du ska må bra, utvecklas och lära dig mycket under dina år hos oss. För att öka förutsättningarna för detta, vill vi att Du och dina föräldrar tillsammans fyller i blanketten och lämnar den till mentorn på första skoldagen. Även om det inte är några kryss ifyllda vill vi att Du tar med den med namn och kontaktuppgifter. Syftet med frågorna är att ta reda på om Ni redan nu tror/vet att det kommer att behövas stöd under din gymnasietid. En del grundskolor överför information till gymnasiet men av erfarenhet vet vi att den ibland kommer in sent på terminen. Dokumentet kommer att förvaras hos skolans speciallärare. Elevens namn telefon och mailadress Vårdnadshavare 1 namn telefon och mailadress) Vårdnadshavare 2 namn telefon och mailadress Har du inte nått upp till G i något/några ämnen från grundskolan? Vilket/vilka ämnen?.. Har du riskerat att inte nå upp till G i något ämne från grundskolan? Vilket/vilka ämnen? Har du fått särskilt stöd i något ämne? I så fall i vilket/vilka ämnen hur har det stödet sett ut (t.ex. muntliga förhör/förlängd provtid)? Har det upprättats något åtgärdsprogram för dig? Upplever Du att Du har några studiesvårigheter och har i så fall någon utredning gjorts kring detta (t.ex. dyslexi,, ADHD eller Aspergers syndrom) Vilken?.. Finns det något annat av vikt som är bra för oss att känna till? Avlämnande skola har lovat att kontakta Himmelstalundsgymnasiet för att lämna uppgifter. Namn på avlämnande skola vilken kommun.. Jag har några frågor eller vill tillföra något muntligt och vill att...(vem) kontaktar mig:....efter sommaruppehållet.. Underskrift elev Underskrift vårdnadshavare Malin Franzen Eva Johansson Anna Forsberg Marie Lilje Svensson rektor speciallärare kurator skolsköterska

15 Norrköping augusti 2012 Till vårdnadshavare för elev som ska börja i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping ht 2012 Information om skollagsbestämmelse angående skolans skyldighet att meddela vårdnadshavare om elev har varit frånvarande från skolan. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Skollagen (2010:800), 15 kap, 16 Enligt skollagsbestämmelsen ovan ska rektor ombesörja att vårdnadshavare får meddelande då elev är frånvarande från skolan. Himmelstalundsgymnasiet kommer, via det frånvarodatasystem som skolan använder, skicka ut frånvaromeddelande till vårdnadshavare via e-post eller via SMS om eleven inte är närvarande i skolan. Vårdnadshavare väljer om han/hon vill få frånvaromeddelande via e-post eller via SMS. Endast ett alternativ kan väljas. För att denna nya rutin ska kunna fungera så är det mycket viktigt att skolan får in aktuella e- postadresser alternativt mobiltelefonnummer för vårdnadshavare. I detta utskick bifogas en blankett som heter Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 för vårdnadshavare angående frånvaromeddelande om elev är frånvarande från skolan. Du som är vårdnadshavare, vänligen fyll i denna blankett. Din son/dotter lämnar sedan blanketten till sin mentor på Himmelstalundsgymnasiet SENAST fredagen den 24/8. M.v.h. Malin Franzén (rektor Naturbruksprogrammet, Himmelstalundsgymnasiet)

16 Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 för vårdnadshavare angående frånvaromeddelande om elev är frånvarande från skolan Vårdnadshavarens personnummer (10 siffror): Vårdnadshavarens förnamn: Vårdnadshavarens efternamn: Elevens personnummer (10 siffror): Elevens förnamn: Elevens efternamn: Klass: Som vårdnadshavare kan du välja om du vill få frånvaromeddelande via e-post eller via SMS. OBS! Endast ett alternativ kan väljas. Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ som du väljer. Jag vill få frånvaromeddelande via e-post Vårdnadshavarens mailadress (vänligen texta): Jag vill få frånvaromeddelande via SMS Vårdnadshavarens mobiltelefonnummer:.. Vårdnadshavare: Jag vill använda Skola24 för att kunna få meddelande om mitt barn är frånvarande från skolan. Genom att underteckna beställningen godkänner jag att Himmelstalundsgymnasiet lagrar de uppgifter som jag har lämnat. Uppgifterna om mig raderas när eleven slutat på skolan eller när jag begär det. Jag intygar att mitt konto i Skola 24 är mitt personliga och ansvarar för att ingen obehörig har tillgång till det. Jag ansvarar för att min aktiveringskod, mitt användarnamn och lösenord till Skola24 inte lämnas ut till någon obehörig... Ort, datum.. Namnteckning vårdnadshavare Blanketten lämnas till elevens mentor senast 24/

17 Medgivande ÖVERLÄMNANDE AV SKOLHÄLSOVÅRDSJOURNALEN Till Vårdnadshavaren För att eleven ska få bästa möjliga kontakt med skolhälsovården är det mycket viktigt att vår skolsköterska får tillgång till skolhälsovårdsjournalen. Var vänlig återsänd detta papper efter ifyllande till: Skolsköterska Marie Lilje Svensson, Himmelstalundsgymnasiet, Box 713, NORRKÖPING. Detta för att vi ska kunna rekvirera journalen från skolan eleven senast har gått. Elevens förnamn Efternamn Personnummer Nuvarande skola Himmelstalundsgymnasiet Inriktning (djur, trädgård etc.) Ort Norrköping Föregående skola och klass Adress, postnr och ort till föregående skola Jag medger att skolhälsovårdsjournalen, i original eller kopia, får överlämnas till skolsköterska Marie Lilje Svensson på Himmelstalundsgymnasiet. Datum Namnunderskrift vårdnadshavare Skolchefskontoret Himmelstalundsgymnasiet Vretagymnasiet Huvudman Box 713 Box 713 Järngården NORRKÖPING NORRKÖPING VRETA KLOSTER Besöksadress: Utställningsv. 22 Besöksadress: Utställningsv. 28 Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: E-post: E-post: E-post:

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Välkomna till ett nytt läsår!

Välkomna till ett nytt läsår! Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer