Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013"

Transkript

1 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin Welin, Daniel Filipsson Närvarande: Ordinarie: Johnny Öhman, Arbetsförmedlingen Evert Svenningsson, VG-regionen (S) Dagmar Callgård, Mölndals stad (Fp) Rolf Carlsson, Försäkringskassan Suppleanter: Anna Strand, Partille kommun (C) Annette Eiserman-Wikstöm, Härryda kommun (M) Anna-Lena Holberg, Lerums kommun (M) Daniel Filipsson, Alingsås kommun (M) Karin Skönvall, Arbetsförmedlingen Linda Fröberg, VG-regionen (M) Malin Welin, Försäkringskassan Justeringsdag: Annika Ruys-Hagberg Sekreterare Johnny Öhman Ordförande Evert Svenningsson Justerare

2 512 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas och ordföranden hälsar samtliga närvarande ledamöter välkomna. 513 Fastställande av dagordning Genomgång av den föreslagna dagordningen Att fastställa den föreslagna dagordningen. 514 Fastställande av årsrapport och undertecknande Förbundschefen presenterade ett arbetamaterial avseende årsrapporten vid förra styrelsemötet, och har utifrån de synpunkter som framfördes då nu sammanställt en slutlig version av årsrapporten. Styrelsen har fått ta del i de justeringar som föreslagits en god tid före dagens styrelsemöte. Att fastställa och underteckna årsrapporten enligt tidigare förslag. 515 Attestordning Förbundschefen klargör för de förändringar som gjorts i den nya föreslagna attestordningen i jämförelse till den befintliga. Förslaget är att man ska dubbelattestera belopp som överstiger ett basbelopp. Att fastställa den föreslagna attestordningen. 516 Handlingsplan jämställdhetsarbete på förbundet Förbundschefen klargör kort syftet med handlingsplanen och sammanfattar innehållet. Att fastställa handlingsplanet för jämställdhetsarbete enligt förslaget. 517 Socioekonomisk redovisning av resultatet 2012 Samordningsförbundens SUS-resurs Berit Björnered har gjort en socioekonomisk redovisning av förbundets resultat för året Förbundschefen redogör kort för innehållet i analysen. Kort sammanfattat så är besparingen på fem år nästan 100 miljoner kronor. Bilderna bifogas i handlingarna. Rolf Carlsson är intresserad av att ta del i specifika siffror på Balders resultat. 518 Årsrapport Exsistre

3 Årsrapporten är sammanställt av projektägaren Samordningsförbundet Nordost, rapporten bifogas i handlingarna. Förbundschefen redogör kort för resultatet avseende perioden april-december Karin Skönvall önskar att man i resultatredovisningen specificerar hur många som har kommit i arbete eller studier och hur många som är arbetssökande på AF. Förbundschefen återkommer med de önskade siffrorna vid nästa styrelsemöte. Evert Svenningsson önskar kontinuerliga möten med de övriga presidierna hos de andra Samordningsförbund som deltar i projektet. Ett förslag är att samordna möten med Exsistres styrgruppsmöten. 519 Lägesrapport och genomgång av ekonomin i verksamheterna Balder Exsistre Det är lång kö till Balder, cirka fyra månaders väntetid i dagsläget. Förbundschefen delar med sig en kort berättelse som exemplifierar hur man jobbar med grupper i Exsistre. Individsamverkansteamen Det har varit turbulent på personalgruppen, nu är dock alla ersättningsrekryteringar i stort sett klara. AKTIV Verksamheterna pågår som vanligt, inga köer men fullt upp i alla kommuner. Rehabiliteringsträdgård Gunnebo och Rehabiliteringsträdgård Lerum Biträdande förbundschefen redogör kort för det nuvarande läget på Nääs. Evert Svenningsson berättar om informationsträffen han deltog i tidigare under våren. Biträdande förbundschefen delar med sig en deltagares avidentifierade utvärdering på perioden på grön rehab på Nääs. Förbundschefen och biträdande förbundschefen träffar socialchefen i Lerums kommun på påskveckan för att diskutera bland annat förutsättningar för fortsättning efter sommaren. Styrelsen är angelägen om att hitta förutsättningar för att hitta lösning för att fortsätta verksamheten framöver. Styrelsen önskar också att ha nästa styrelsemöte i maj på Nääs, biträdande förbundschefen undersöker möjligheten. Smärtgruppen Smärtgruppen har nu kommit igång i Härryda, på kulturhuset i Mölnlycke. Vid första tillfället deltog det nio kvinnor, deltagarna kom från Göteborg, Partille, Mölndal och Härryda. Under denna vecka har man gjort intensiva marknadsföringsinsatser hos alla samverkansparter, som förhoppningsvis leder till att flera deltagare hittar till gruppen under våren. Försäkringskassa på vårdcentral Verksamheten pågår som vanligt. 520 Övriga frågor - Information om konferens angående unga med funktionsnedsättning Förbundschefen, Rolf Carlsson, Karin Skönvall och biträdande förbundschefen redogör kort för konferensen som samverkansgrupp väster anordnade i onsdags. Evert Svenningsson poängterar att det är viktigt att man strävar efter att samordna insatser och utbildningar kring målgruppen framöver.

4 - Konferens kvinnors ohälsa Det kommer att anordnas en konferens om kvinnors ohälsa under hösten, konferensen kommer att äga rum på Chalmers, och finansieras med kvarvarande Fyrklöver medel. Gertrud Åström kommer att vara en av föreläsarna, Kerstin Alnebratt kommer förshoppningsvis att vara med på planeringen. - Delfinansiering av Individsamverkansteamen Förbundschefen har författat ett förtydligande till budgetdokumentet avseende delfinansiering, dokumentet biläggs i handlingarna. - Utvärdering avseende jämställdhet/balder Biträdande förbundschefen redogör kort för det aktuella läget. Kort sammanfattat har det inte varit så enkelt att hitta någon som vill skriva en uppsats i ämnet. - Handlingsplan för jämlik hälsa Förbundschefen redogör kort för remissvaret som skickats angående handlingsplan. Vårt samordningsförbund ställde sig bakom samordningsförbundet Deltas yttrande. - Nätverksmöte Samordningsförbunden i VG Förbundschefen redogör kort för det senaste nätverksmötet. I mötet var en tjänsteman från ESF rådet inbjuden, som redogjorde för den kommande utlysningen. - Aktivitetskatalog Rolf Carlsson önskar en uppdatering av aktivitetskatalogen. Förbundschefen tar med sig frågan. 521 Allmän Informationspunkt Rapportering från FK Aktuellt med en enklare sjukförsäkringsprocess tillsammans med alla parter. Man har inventerat vad som är problemet ur kundsynvinkel. Pågår ett antal försöksverksamheter som bygger på en förenkling av processen på några ställen i landet. T ex prövar man att jobba med differentierad handläggning av sjukfallen. Rolf Carlsson berättar mer om detta vid nästa möte. Rapportering från AF - Johnny Öhman delar med sig en artikel från DN om hur skola och AF skall aktivera unga utan jobb. För övrigt så ligger arbetslösheten på stabil nivå. AF har ett minskat anslag för personalkostnader i år. Kranskommunerna duktig på att använda de medel som är riktade till olika åtgärder. Rapportering från VG fortsatt diskussion pågår angående vårdval för rehabilitering, beslut i frågan fattas under septembermånad. Vårdvalet kommer att innebära förändringar i samverkan framöver. Beslut fattat om

5 sjukvårdsmiljarden. Man har också gjort en utvärdering av hälsodiskarna i Mölndal, Härryda och Partille. Rapportering från kommunerna Inget specifikt att rapportera från Härryda kommun. I Mölndal har man haft besök av två moderata riksdagsmän, som bland annat gjorde ett studiebesök på Torrekulla. 522 Jämställt styrelsemöte Besluten som tagits i dagens möte är jämställda. 523 Sammanträdet avslutas Kommande datum: april Nationell konferens 23 maj Samordningsförbundens dag 31 maj 9-12 Styrelsemöte Nääs oktober NNS konferens Stockholm

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer