SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Marlene Degerman och Anette Lindgren med Paragrafer Gun-Marie Johansson och Ulla Bråndal som ersättare Underskrifter.. /Ann-Christin Westerlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Marlene Degerman, protokollsjusterare/ /Anette Lindgren, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Bertil Almgren Sickan Forsberg Marie Berglund Joakim Wallström Ola Burström Asmir Hajdarpasic Eva Enqvist Tore Gabrielsson Kenneth Fahlesson Kamel Mnad Agneta Hansson Enar Nordvik, närv och tjg t o m kl, 18.20, 120 och 130 Anders Hård närv t o m kl 18.45, 123 och 130 Saknar ersättare Katarina Köhler närv fr o m kl 17.05, 120 (ej 130) Roger Marklund, närv kl tjg t o m kl 17.05, 119 och 130 Helena Lindah närv t o m kl 15.45, 117 och 130 Milad Razani, närv kl , tjg , Jörgen Lundqvist närv t o m kl 15.45, 117 och 130 Saknar ersättare Bo Nilsson Henry Andersson Rickard Pettersson Torgny Lind Kenneth Vidmark Christer Johansson Gunnar Wiksten Torbjörn Möller Jens Wikström Lorents Burman Gunilla Åström Gunilla Lindström

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KF 117 Ändring av dagordning På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige behandla ärendet 14 Motion av Inger Andersson-Öberg (fp) om arbetstillfällen för döva som första ärende.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KF 118 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om dialog med medborgarna (19/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: I fullmäktige deberades två olika motioner vars syften var öka delaktigheten bland medborgarna. Den ena motionen handlade om införa medborgarrådslag och den andra om öppna nämndssammanträdena. Tyvärr avslogs dessa av majoriteten - socialdemokraterna. I januari månad hölls en utbildning för förtroendevalda i Västerbotten anordnad av Sveriges kommuner och landsting med Axel Danielsson som föredragshållare. Danielsson varnade oss förtroendevalda se upp för mörka krafter i samhället. Krafter som motverkar demokrati. Hur ser kommunstyrelsen ordförande på hur Skellefteå kommun ska arbeta för vitalisera deben bland medborgarna. Finns det några tankar/idéer/förslag på hur man från majoritetens sida har tänkt arbete på andra sätt en de nu rådande? Kommunfullmäktige beslutade , 97, bordlägga ärendet. Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Westerlund besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Maria Wiksten, Christina Björck, Håkan Lindh, Bert Öhlund, Ann-Christin Westerlund, Anders Hård, Tore Gabrielsson, Hans-Eric Wallin, Harriet Classon, Enar Nordvik, Vensan Vukovic och Lorents Burman. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KF 119 Dnr Interpellation av Martina Nygren (mp) om skyddet av skogsmiljön på Vitberget (24/07) Kommunfullmäktigeledamoten Martina Nygren har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: En rad insändare har visat det finns ett stort intresse för bevara skogen på och omkring Vitberget i Skellefteå. Många föreningar nyttjar skogen för sin verksamhet: skidklubben, orienteringsklubben, friluftsfrämjandet, brukshundsklubben, pistolskytteklubben och bågskytteklubben m fl. Både skidklubben och brukshundsklubben har arrangerat SM-tävlingar i området. Dessutom är det många som besöker Vitbergsskogen för rekreation. Man promenerar, plockar svamp, åker skidor eller rastar hunden. Området besöks också av skolor och förskolor. Som stort, tätortsnära skogsområde är Vitbergsskogen en resurs for Skellefteå och den kan utnyttjas för locka framför allt barnfamiljer flytta till staden. Just nu håller en ny skogsbruksplan på upprättas för den kommunägda delen av skogen och en utbyggnad av bostadsområdet på Erikslid planeras. Vilken målsättning har kommunen med Vitbergsskogen? Hur kommer utbyggnaden av Erikslid påverka skogen? Finns det några hinder för bilda ett kommunalt naturreservat med en skötselplan inriktad på friluftsliv? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Martina Nygren, Bert Öhlund, Birgitta Burström, Joakim Wallström, Anders Hård, Maria Wiksten, Andreas Löwenhöök, Inger Andersson-Öberg och Henry Andersson. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 KF 120 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om åtgärder för minska alkoholbruket bland ungdomar under sommaren (28/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till fritidsnämndens ordförande ställt följande interpellation: När man studerar resultatet från Skellefteå kommuns drogvaneundersökning 2006 för åk 9 och åk 2 gymnasiet går det utläsa en tredjedel av de som går i åk 9 dricker alkohol. Av de elever som konsumerat alkohol har 66 procent druckit alkohol senaste månaden. 6 procent av alkoholkonsumenterna uppger de dricker varje helg eller oftare. Vi står nu inför sommaren. En tid som erbjuder mer ledighet Som ungdom har man ett välförtjänt sommarlov från sina studier se fram emot. Sommaren kan vara en tid för bruk och debut av alkohol eller droger. Kristdemokraterna anser ett sätt minska bruket av alkohol/droger och även förhindra debut av alkohol/droger är erbjuda drogfria aktiviteter för ungdomen under sommaren. Alla som arbetar med ungdomar och andra intresserade vuxna vet våra ungdomar samlas på speciella platser i Skellefteå. Nyttjandet av alkohol och även andra droger sker som central punkt i ungdomarnas gemenskap. Därför undrar jag: - Hur rustar Skellefteå kommun inför sommaren för erbjuda ungdomarna drogfria aktiviteter? - Hur ser tillgången ut för ungdomarna till samlingsplatser med vuxna under sommaren? Fritidsnämndens ordförande Leif Öberg besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Maria Wiksten, Åsa Gustafsson, Vensan Vukovic, Leif Öberg, Joakim Wallström, Christer Johansson, Anette Lindgren och Elisabeth Grönlund. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KF 121 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om föräldramedverkan i det drogförebyggande arbetet (29/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till fritidsnämndens ordförande ställt följande interpellation: I kristdemokratisk politik har familjernas välmående alltid varit ett mycket viktigt område. Vi har alltid arbetat för skapa möjligheter till ett aktivt och närvarande föräldraskap, på olika nivåer. Vår övertygelse är en trygg barndom ger trygga vuxna. I drogvaneundersökning 2006 för åk 9 och åk 2 i gymnasiet finns läsa några intressanta samband: Föräldrars restriktiva hållning i alkoholfrågan påverkar ungdomars alkoholvanor i en positiv riktning och gör man (läs ungdomen) dricker alkohol i mindre utsträckning. Om föräldrar har vetskap om var deras barn befinner sig på fredags- och lördagskvällar så dricker deras barn alkohol i mindre utsträckning. Dessa två samband är intressanta och viktiga ta tillvara i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger i vår kommun. Med anledning av ovanstående undrar jag hur kommunen arbetar i det förebyggande arbetet utifrån dessa samband, det vill säga: - Hur arbetar man med en itydförändring bland föräldrarna i deras syn på alkohol? - Hur bygger man nätverk bland föräldrarna för stärka föräldraskapets positiva sociala kontroll? Fritidsnämndens ordförande Leif Öberg besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Maria Wiksten, Harriet Classon, Peter Marksén, Joakim Wallström och Leif Öberg. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 KF 122 Dnr Fråga av Lars Åhman (fp) om hur kommunen ska uppmärksamma 200-årsminnet av vapenstilleståndet i Frostkåge Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman har till kulturnämndens ordförande ställt följande fråga: Den 2 september år 2009 firas 200-årsminnet av vapenstilleståndet i Frostkåge, som gjorde slut på striderna under Finska kriget. Generalerna Sandels och Kamenskij träffades just den dagen 1809 på gästgivargården i Frostkåge och slöt ett stillestånd som skulle gälla för den tid fredsunderhandlingarna fortse i Fredrikshamn. Ryska trupper förlades i Piteå med förposter i Jävre, medan svenskarna förlades i Umeå med förposter vid Rickleå. Därmed var det sista (?) kriget på svensk mark slut, sannerligen en händelse väl värd fira! Förutom av denna anledning, skulle ett firande positivt lyfta fram Skellefteå kommun som raktivt turistmål, också rent historiskt, och väcka intressanta kopplingar mellan då- och nutid. Med anledning av detta vill jag fråga 1. Hur kommer Skellefteå kommun uppmärksamma vapenstilleståndet i Frostkåge? 2. Hur uppmärksammas på andra sätt lämpligast Finska krigets händelser i kommunen under år 2009 (slaget vid Lejonströmsbron, ockupationen m m)? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kulturnämndens ordförande Göte Johansson frågan. Sedan Lars Åhman yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 KF 123 Dnr Fråga av Lars Åhman (fp) om kostnader för grundskoleelever Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: I samband med förslagen om avveckla skolor framförs från (s)-håll som försvar för nedläggningarna det är viktigt föra över resurser från grundskolan till äldreomsorgen. Min reflexion kring detta är det är dålig politik ställa viktiga verksamheter mot varandra. Kvalitén måste värnas, oavsett om det gäller grundskola eller äldreomsorg. Dessutom är det viktigt sätta Skellefteå satsningar på grundskolan i relation till vad andra kommuner satsar, innan man kommer med svepande formuleringar om det kloka i dra ner på kvalitén inom Skellefteås grundskola. Med anledning av detta vill jag fråga 1. Hur mycket satsar Skellefteå kommun per grundskoleelev i fråga om undervisning, läromedel, elevvård och den totala summan? 2. Hur står dessa summor i relation till vad andra kommuner i riket satsar? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund frågan. Sedan Lars Åhman yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KF 124 Dnr Fråga av Sonja Persson (s) om kulturmiljöprogrammet Kommunfullmäktigeledamoten Sonja Persson har till byggnadsnämndens ordförande ställt följande fråga: Hösten 2006 antog länsstyrelsens styrelse skriften Västerbotten genom tiderna, del 3, med underrubriken Tillståndsbeskrivning och strategi för kulturmiljöverksamheten i Västerbotten Sidan 27 i skriften har rubriken Kommunala skydd och Kulturmiljöprogram. Av texten framgår dels alla delar av länet är inte inventerade, dels kulturprogram saknas i 8 av länets 15 kommuner. På Skellefteå kommuns hemsida, Leva och bo, kan bland annat följande läsas: Vi ska lägga mera tyngd på bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden i staden, tätorterna samt i dess närområden. Under rubriken Planering återfinns raden: Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är identifierad i ett kulturmiljöprogram. Länkhänvisning till Kulturprogrammet saknas dock. Under rubriken Strategi för fem år nämns järnvägen som ett av exemplen på kulturmiljöer som inte längre behövs för de ändamål de skapades för. I Skellefteås snart 100-åriga järnvägsepok kan det i första hand gälla stationshuset från 1911 och första godsmagasinet i rödmålat trä från Följande kan läsas på sidan 32;... det handlar om medverka till omvandla och finna nya användningsområden för sådana äldre miljöer lika mycket som vårda och skydda dem utifrån deras kulturhistoriska värden. Mina frågor är: När antogs det Kommunala kulturmiljöprogrammet? Var finns det läsa? Vilka initiativ kan tas för stationshuset och godsmagasinet ska bli föremål för sådan översyn som klargör förutsättningar, möjligheter och program för nya Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar byggnadsnämndens ordförande Lorents Burman frågan. Sedan Sonja Persson yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KF 125 Dnr Dnr Fråga av Maria Wiksten (kd) och Andreas Löwenhöök (m) om kommunens agerande för behålla servicen vid Skellefteå lasarett Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: Ett fungerande sjukhus som erbjuder medborgarna i kommun och regionen en god och säker vård är en viktig faktor för en kommuns och regions fortlevnad och utveckling. I sommar har tyvärr barnavdelningen på Skellefteå lasarett semesterstängt en månad. Föräldrar, personal på barnkliniken, medborgare och allianspartierna har försökt förhindra det som nu sker. Tyvärr utan något resultat. Detta innebär svårt sjuka barn och deras familjer som behöver sjukhusvård ska transporteras minst 13 mil enkel väg för vårdas i Umeå på Universitetssjukhuset. Detta beslut innebär barnen som tillhör Skellefteå lasarett riskerar få en sämre och mindre saker vård. Jag och många med mig befarar detta är ett led i en nedrustning av Skellefteå lasarett. Jag undrar hur arbetar Skellefteå kommun gentemot lanstingsstyrelsen för Skellefteå kommuns medborgare erbjuds en god och säker vård, ung som gammal? Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: Det finns långtskridna planer på stänga barnavdelningen på Skellefteå lasarett i sommar, vilket kommer medföra patientsäkerheten försämras kraftigt för barnen i Skellefteå. Någon konsekvensanalys som kartlägger riskerna med en sommarstängning är inte gjord från landstingets sida. Personalen har däremot lyft fram en rad riskfaktorer som motiverar barnavdelningen bör hållas öppen. Riskfaktorer som gör politiker i kommunen

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 och i landstinget, som värnar barnen i Skellefteå, borde utöva kraftfulla påtryckningar gentemot landstingsledningen för dessa ska se till planerna på en sommarstängning av barnavdelningen inte blir av. Med anledning av ovanstående har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (s): Har du utövat några påtryckningar gentemot landstingsledningen för barnavdelningen ska hållas öppen i sommar? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund frågorna. Sedan Maria Wiksten och Andreas Löwenhöök yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KF 126 KS 158 AU 281 Dnr Motion om förbättra stödet till anhörigvårdare (36/06) Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Burström och Lars Åhman anför i motion följande: De anhörigas insatser inom framförallt äldreomsorgen är ovärderliga. Det handlar i riket om nästan personer som varje dag får omvårdnad av anhöriga och får hjälp med vissa vardagssysslor. Studier visar offentlig hjälp stod för 40 procent av hjälpvolymen hos äldre år 1994, men bara 30 procent år Frivilliga insatser av anhöriga är något naturligt i mänskliga relationer och ofta något positivt för alla inblandade. Men det kan diskuteras om insatserna alltid är så frivilliga som de borde vara. Alltför ofta räknar kommunen med anhörigas insatser när biståndshandläggaren bedömer vård- och omsorgsbehovet utan de anhöriga är delaktiga eller får garantier för de ska få stöd och hjälp för klara sin uppgift. Folkpartiet har sedan länge föreslagit en rad åtgärder för stärka stödet till de anhöriga däribland en utbyggnad av antalet dagar som en anhörig kan få, s k närståendepenning från sjukförsäkringen samt införandet av en kommunal anhörigpeng. Anhörigpengen gör det möjligt för den anhörige välja det stöd som bäst tillgodoser behovet av kunskap och avlastning. I Skellefteå kommun finns avlösarservice om 6 timmar per månad, men dels är det ett mycket begränsat stöd, dels ett försök och dels enligt vår mening inte tillräckligt flexibelt för anhörigvårdarens behov. Med en kommunal anhörigpeng kan de anhöriga i stället få större valfrihet själva avgöra vilken insats som bäst gagnar deras välfärd: avlösning i hemmet för kunna åka bort och vila, växelvård, resa bort tillsammans till ett vilohem, utbildningsinsatser eller till någonting annat. Redan våren 2002 beslutade riksdagen på förslag av socialutskottet (bet. 2001/02:SoU11) det är önskvärt i socialtjänstlagen införa en särskilt reglerad skyldighet för socialnämnden stödja dem som vårdar närstående. Regeringen borde snarast göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lagreglering samt redovisa för riksdagen olika alternativa lagregleringar i avsikt ytterligare stödja anhöriga.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Trots riksdagen två gånger har påmint om beslutet har regeringen fortfarande inte verkställt det. Med anledning av ovan yrkar vi kommunfullmäktige beslutar införa en anhörigpeng i kommunen uppvakta regeringen om vikten fullfölja riksdagens beslut av år 2002 angående ytterligare stöd till anhöriga. Socialkontoret anför det delar motionärernas uppfning om den stora betydelse anhörigvården har i vårt samhälle. Det är också socialkontorets uppfning vården av anhöriga utgör en naturlig del i de flesta relationer, men den också kan vara eller upplevas vara påtvingad. Socialkontoret ser det som naturligt biståndsbedömaren utgår från den anhörige i större eller mindre utsträckning vill vara delaktig i vården. Vid kontakterna med anhöriga i samband med utredning ska också denna fråga lyftas fram på ett positivt sätt, vilket bland annat innebär den anhörige informeras om vilka stödresurser som finns tillgå och biståndsbedömaren förhör sig om den anhöriges önskemål. Det handlar således inte om frånta anhöriga den självklara rätten få vara anhörigvårdare lika lite som påtvinga dem en sådan skyldighet. Socialkontoret redovisar kommunens insatser för anhörigvårdarna. Frågan hur verksamheten på bästa sätt kan ge stöd till anhörigvårdarna är ständigt aktuell och därför även föremål för fortlöpande diskussioner i äldreomsorgen och mellan äldreomsorgen och anhöriga i olika sammanhang. Det är som ett resultat av sådana diskussioner som redovisade aktiviteter vuxit fram. Aktiviteterna har efterfrågats av anhöriga och anhörigvårdare. Det finns mycket mer som kan göras som stöd för anhöriga och då framför allt för anhöriga till närstående med demenssjukdom. Det kan vara fråga om ge anhörigvårdarna information och kunskap om vilken utveckling som är förvänta för den närstående och/eller skapa nätverk kring anhörigvårdarna som kan stötta, avlösa eller på andra sätt lätta deras börda. Detta är frågor med mycket hög prioritet i äldreomsorgen. Införandet av en anhörigpeng riskerar ta både resurser och engagemang från detta område och därmed också försvåra det pågående arbetet. Motionärerna yrkar i sin andra -sats kommunfullmäktige uppvaktar regeringen om vikten fullfölja riksdagens beslut av år 2002 angående ytterligare stöd till anhöriga. I detta avseende har regeringen uttalat de anhöriga, som i dag tar ett allt större ansvar för de äldres behov av vård och omsorg, ska få ett bättre stöd tydliggjort i lag. Socialkontoret gör därför den bedömningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 det i nuläget inte finns anledning med ytterligare påtryckningar mot regeringen i frågan. Socialnämnden beslutade , 15, avstyrka motionen både med hänvisning till det arbete som pågår inom äldreomsorgen med stödet till anhörigvårdare och till regeringens uttalanden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Birgitta Burström, Lars Åhman, Anette Lindgren och Bert Öhlund. Birgitta Burström yrkar det också uppdras åt socialnämnden utreda hur anhöriga bättre kan stödjas och särskilt anhöriga till personer med demenssjukdom. Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit förslaget. Ordföranden ställer sist bifall respektive avslag till Birgitta Burströms yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KF 127 KS 159 AU 282 Dnr Motion om medborgarbarometer (37/06) Kommunfullmäktigeledamoten Kenneth Vidmark anför i motion följande: Det är viktigt vi förtroendevalda har goda kontakter med kommuninnevånarna även mellan valrörelserna. För vi politiker ska komma närmre våra kommuninnevånare föreslår vi kommunen lägger upp en medborgarbarometer på kommunens hemsida. Medborgarbarometern ska vara ett verktyg för oss i kommunpolitiken snabbt få en indikation på vad medborgarna tycker i olika frågor. Genom registrera sig på kommunens hemsida med ett användarnamn blir det svårare för en person rösta flera gånger. En frågan kan utformas likt nedanstående: Var tycker du en ny fotbollshall bör ligga? (_) Skelleftehamn (_) Norrvalla (_) Åliden Resultaten av medborgarbarometern ska ses som en del i beredningsprocessen och inte som en folkomröstning. Jag föreslår webbredaktionen för kommunens hemsida får i uppdrag se över möjligheterna för en medborgarbarometer resultatet i medborgarbarometern ses som en del i beredningsprocessen och inte som en folkomröstning. Kommunledningskontoret anför installera en medborgarbarometer av samma typ som dagstidningarna använder som dagens webbfråga kräver ingen större teknisk ansträngning. Den stora insatsen består snarare i organisera hanteringen före och efter frågepublicerandet. Ett grundläggande problem med den här typen av webbenkäter är de felaktigt kan uppfas som folkets röst. Ser man krasst statistiskt på svaren så är

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 underlaget varken representativt eller tillräckligt stort. Norra Västerbottens dagliga webbfråga brukar få ungefär 300 svar och då ska man ha i åtanke NV:s webbplats har fler besökare än kommunens. För en medborgarbarometer ska bli använd och trovärdig måste processen efteråt synliggöras. De medborgare som aktivt deltar i barometerundersökningarna ska få kvitton på deras åsikter har vägts in. Om barometern bara uppfas som en rolig finess riskerar intresset svalna. Frågorna bör naturligtvis formuleras utifrån den politiska processen men det omvända är också tänkbart, alltså allmänheten föreslår vilka frågor som barometern ska ta upp. Kommunstyrelsens arbetsutskott bör ta ställning till om sådana frågor ska hanteras. Informationsenheten föreslår följande arbetsordning: - Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör vilken fråga som barometern ska ta upp. Informationsenheten underrättas om detta omedelbart. - Informationsenheten publicerar frågan under en given tidsperiod. - Barometerresultatet kan avläsas direkt på webben. Informationsenheten levererar också resultatet skriftligt tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott. - Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollför resultatet. Barometern kan vara i drift inom ett par månader efter eventuellt beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen inrätta en barometerfunktion på kommunens webbplats och med den föreslagna arbetsordningen. Efter inlägg av Christer Johansson och Hans-Eric Wallin beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KF 128 KS 178 AU 332 Dnr Motion om gång- och cykelväg i Lövånger (41/06) Kommunfullmäktigeledamoten Tore Gabrielsson anför i motion följande: Från busstation i Lövånger och till bostadsområden vid Kyrkren och Klockarvägen och industriområdet kring Lövångers Elektronik finns det ingen bra förbindelse för den som vill promenera eller cykla. En cykel- och gångväg från brandstationen i Lövånger och till Kyrkren eller till Klockarvägen skulle avsevärt förbättra kommunikationerna för bussresenärer som ska till Varuhuset eller till LEAB. Jag föreslår kommunfullmäktige beslutar kommunen bygger en gång- och cykelväg från brandstationen till Kyrkren eller Klockarvägen. Tekniska nämnden har , 80, lämnat följande yttrande: En gång- och cykelväg mellan LEAB och busstationen finns för närvarande inte med i tekniska nämndens förslag till investeringsobjekt under perioden fram till år I tekniska nämndens planering finns dock sedan tidigare en gångoch cykelväg mellan Klockarvägen och busstationen med bland de objekt som ännu inte har någon föreslagen tid för utförande. I Vägverkets vägutredning för E4 Grimsmark Broänge (1998) föreslås, av bland annat trafiksäkerhetsskäl, stänga den södra infarten till Lövånger. I det fortsa utredningsarbetet kring E4 kommer frågan om en parallellväg för både biltrafik och gång- och cykeltrafik mellan LEAB och busstationen studeras närmare. Det är i dag ovisst när detta blir aktuellt. En ombyggnad av E4 mellan Grimsmark och Broänge finns inte med i den nationella väghållningsplanen för åren och det är i dag oklart huruvida det finns utrymme för detta objekt i kommande nationella väghållningsplan för åren Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt tekniska nämnden i verksamhetsplaneringen pröva utbyggnad av gång- och cykelvägar i Lövånger motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Efter inlägg av Tore Gabrielsson, Hans-Eric Wallin och Helen Englund beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KF 129 KS 161 AU 284 Dnr Motion om byggande av en ishall (46/06) Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Johan Söderberg anför i motion följande: Behovet av en utökning av antalet isytor med nyttjandemöjligheter från tidig höst och under hela säsongen har varit stort för Skellefteå-ishockeyn och har vuxit ännu mer under de senaste åren. Med dagens mildare och extremare klimat har det blivit allt svårare nyttja utomhusrinkarna i någon större omfning samtidigt som ungdomslagen efterfrågar mer istider. För kunna ge de yngsta lagen träningsmöjligheter och samtidigt ge de äldre ungdomslagen och juniorlagen de träningsmöjligheter som krävs för deras elitsatsningar krävs en ny ishall. Utan det får vi allt svårare dels kunna erbjuda breddidrott och samtidigt svårt producera elitspelare till vårt elitserielag. Jämför dessa möjligheter med situationen i Umeå där de nu har fyra centrala ishallar och i stort sett bara två föreningar, vilket ger helt andra träningsmöjligheter än för lagen här i Skellefteå. Funktionen för denna ishall bör i första hand vara kunna ge möjlighet till en förlängd träningssäsong och stabilare förhållanden, inte de omkringliggande funktionerna inom ishallen. I princip så räcker det med en konstfrusen is med tak och väggar för täcka de behov som finns i nuläget. Trots de satsningar på ishockeypubliken som kommit genom ombyggnationen av Skellefteå Kraft Arena så väntar fortfarande breddidrotten på en nysatsning. Det är 14 år sedan senaste satsningen på en ishall och nu är det dags för nästa. Med anledning av ovanstående yrkar jag Skellefteå kommun inleder en förstudie för byggandet av en ny ishall. Fritidsnämnden anför , 67, nämnden har under ett antal år äskat medel för byggande av en ishall. Inför budget 2007 äskades medel för detta år Äskandet finns dock inte med i de planeringsramar som fastställts av fullmäktige. När fritidsnämndens äskande finns med i planeringsramarna kommer även en förstudie för byggandet av en ishall inledas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige investeringar prövas i verksamhetsplanen och projekteras när anslag anvisats samt

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Efter inlägg av Andreas Löwenhöök, Joakim Wallström och Leif Öberg beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 KF 130 KS 162 AU 285 Dnr Motion om arbetstillfällen för döva (47/06) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg anför i motion följande: Det är mycket svårt för döva få ett anpassat arbete och för unga döva är det extra viktigt med någon form av sysselsättning. Bemötandet vid förfrågan om arbete är inte heller tillfredsställande. Många unga döva mår psykiskt dåligt av inte ha någon sysselsättning. Under tidigare år var det lättare när arbetsmarknaden såg annorlunda ut. Då fanns det mer tillrättalagda arbetsuppgifter för denna grupp. Och förutsättningen för kunna utföra ett arbete är det finns tillgång till tolk, ett problem i sig. Att inte ha ett arbete gör många döva känner utanförskap och isolering. Genom sitt handikapp blir de isolerade från möjligheter som för oss hörande känns naturliga och självklara. Det skulle också behövas en kurator i Skellefteå som kan teckenspråk. Äldre döva och döva med sociala eller psykiska problem behöver omsorg i teckenspråkig miljö. Jag föreslår därför Skellefteå kommun försöker hitta ett anpassat arbete till unga döva och även äldre för de ska känna de har en uppgift i samhället antalet tolkar i Skellefteå utökas, vilket är en förutsättning för personer med detta handikapp kan erbjudas ett tillrättalagt arbete. Kommunledningskontoret anför i yttrande följande: Det är Arbetsmarknadsverket som allmänt sett är ansvarig för underlätta för funktionshindrade komma ut på arbetsmarknaden. Skellefteå kommuns roll är på samma sätt som andra arbetsgivare medverka i detta arbete. Skellefteå kommun har som mål sträva efter jämställdhet och spegla mångfalden i samhället. Målet är kommunen har tillgång till den kompetens som behövs för bedriva och utveckla den kommunala verksamheten ur ett medborgarperspektiv. I rekryteringsarbetet ingår det som en viktig del beakta

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2012-11-06 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-18.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-16.35 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Alf Granström, ordförande Skelleftebostäder

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2015-04-21 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Jan-Anders Melander, vice ordförande i kommunrevisionen,

Läs mer

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15)

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15) Kommunfullmäktige Kungörelse Tid och plats för Tisdag 15 september 2015, klockan 10.00 sammanträde Forumsalen, Campus Skellefteå Klockan 10.00-10.30 Gunnar Landsell, Luleå tekniska universitet, berättar

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Gymnasiekontoret Laboratorgränd 5, kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Stina Engström Ulrika Larsson Heléna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.20, 13.20-19.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige 2007-04-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige 2007-04-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-20.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Christina Björck och Agneta

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24

PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24 PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.20, 13.20-15.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2004-03-16

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2004-03-16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.20 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund Utses justera Stina Engström och Philip Cohen med Paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2010-12-22 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00-17.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer