Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr."

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr Tallstigen 27 D Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga andra intressenter vare sig i den ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen. Förvaltningen sker genom styrelsen som väljs på årsmötet varje räkenskapsår. Styrelsen ansvarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär även att vidmakthålla eller öka föreningens värde och genom olika typer av upphandlingar genomföra låneplaceringar med för medlemmarna bästa utfall. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse drifts och framtida ekonomin genom att med årsavgifterna och placeringsräntor skapa och bygga upp kapital för låneamorteringar och genomföra investeringar utan ytterligare ökad skuldbörda. Styrelsen har i principbeslut bestämt att inte öka årsavgiften under 2005/2006 samt att en minskning innebär att andra ekonomiska uppdrag och investeringar, inte kan genomföras som planerat. Föreningen delar Kabel-TVnät samt viss drift (el och sophämtning m.m. ) med Brf. Sätuna 9 ( Smedsgränd )och Sigtunahem ( Tallstigen )i 2 av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden 2 är förvaltare. Styrelsen 2005 Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Alla trodde väl, att med 13-helgen så var all snö borta och vi skulle för gott slippa is och halka. Ack vad vi bedrog oss. Det har blivit en riktig senvinter med mycket snö, halka och glädje inte minst för alla barn som kunnat ägna åtskilliga timmar ute med sina vinterleksaker, skidor och skridskor. Till och med Vikingarännet kunde genomföras bara en vecka efter man riskerade att få ställa in. För oss har det inneburit svårigheter att röja på ett sådant sätt som var tänkt. Det började bra med stora snömängder, att vi fick stor glädje av vår snöslunga som fick arbeta med alla 11 hästkrafterna under många timmar. Därefter har det kommit mycket snö i små utjämnade portioner och slungan har inte blivit lika effektiv. Traktorn har dock visat sig vara i klenaste laget och i avsaknad av hytt enormt kallt att hantera (-10 0 till 32 0 ) dag och natt. Leif har röjt så gott det har Medlemsbladet Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida varit möjligt att skapa gångvägar till soprum och fram till portarna. Sandningen har då också blivit ett eget bekymmer. Genom den växelvisa kylan och dagsmejan samt snöandet, har inte sandningen gått att genomföra på ett vettigt sätt. Dessvärre har inte heller alla medlemmar förstått att det finns ett litet eget ansvar för att hjälpa till när det är som värst. Dem som hjälpt till har inte alltid varit de yngre och starkare utan de äldsta och handikappade! Vi måste ändra på dessa våra beteenden och inte bara stillatigande vänta på att någon eller ingen gör jobbet. Styrelsen genomför under våren och har under vintern genomfört ett antal investeringsåtgärder med bl.a. sophanteringen, kabel-tv, OVK samt totalsotning av hela anläggningen. Detta är behövliga och genomgripande åtgärder som förutom de höga kostnaderna även innebär direkt påverkan på medlemmarnas och samfälligheternas 100% aktiva deltagande. Du läser mer om de olika projekten längre fram i bladet. Allmänt kan tyckanden som att styrelsen håller på med saker som borde vara - men vår förening är nu inne på sitt 17;e år och förslitningen börjar ta fart och synas. Anläggningarna uppfyller inte heller de nya kraven, bl.a. så släcks det analoga TV-nätet snart ner ( börjar denna vecka på Gotland ) och måste ersättas av digitala alternativ. Samtliga till och frånluftskanaler måste genomgå en mycket detaljerad sotning med bl.a. hjälp av Brandkårens stegbil. Som sagt bästa medlemmar, det är mycket på G! byt blad så sätter vi igång.. Leif Mayer, sekr.

2 Sida 2 Bilkörning inom området. Nu börjar det äntligen gå mot vår och det är ljusare längre på kvällarna. Som en följd av detta kryper alla möjliga små varelser ute, bl a barn i skiftande ålder. Är det inte härligt att se dessa glada barn som är ute och leker? Då är det extra viktigt att vi vuxna undviker att köra in på området med bil i onödan. Vill därför påminna om att bilar får endast köras in i samband med i- och urlastning. Undvik i så hög utsträckning som möjligt att parkera bilen utanför huset utan tillsyn. När våra små barn kommer rusande efter bollen eller inte hinner få stopp på cykeln kan de lätt krocka med fordonet. Vi vill ju inte att en onödig olycka ska hända. Styrelsen har gett en arbetsgrupp i uppdrag att se över och föreslå vilka vägar som skall stängas av och var nya infartsbommar ( bomnyckel ) skall kunna placeras. Förslag väntas till vårmötet. Sopor..sopor...sopor...igen! Det är lite beklämmande, att vi under de senaste åren behöver tjata om samma saker..om och om igen! I sopkärlen / sopnedkasten får Du inte slänga bokhyllor, stereoanläggningar, träd, mattor, bildelar eller butiksinredningar!!! Detta lämnar Du gratis dagligen på Brista Sopstation. I containern slänger Du Behovet av en ny traktor.. Som Du redan sett på första sidan har det uppstått ett verkligt behov att byta ut vår nuvarande ålderstigna Belostraktor. Denna har idag spelat ut sin roll och fungerar inte heller 100%-igt. Det finns flera av varandra oberoende skäl till en nyanskaffning. Dels de skäl som redan räknats upp samt att vintertid behöver vi kunna ploga bättre och kraftfullare samt att dels kunna sanda effektivt och ha en sopborste för icke vinterdagar. Traktorn skall vara av mellanstorlek, rymmas i garaget brännbart avfall!!! Inte färger, gifter, TVapparater, datorer, stålmöbler, glas i olika former och skepnader, hela möbler som fåtöljer soffor, sängar m.m. Elektronikskrot, spisar, kylar, badkar, TVapparater, datorer m.m ställer Du i utrymmet längst ut vid containerhuset, mot dagiset. Dörren är öppen. Nu hänger det och ha ( önskemål ) självstart, miljödiesel, hytt och generator för egenladdning av batteriet, svängbar plog och enkel skopa, kraftuttag för dels sopborste och sandaggregat. Vi behöver också kunna använda traktorn med kärra vid städdagar m.m. samt som arbetshäst för Teknikerna under övrig tid. Idag är vi helt hänvisade till extern hjälp vilket inte känns bekvämt. Den gamla Belosen beräknas ett säljvärde överstigande köpvärdet för ca; 10 år sedan. Styrelsen har gett Teknikerna uppdraget att komma med förslag till köp av begagnad s.k. kommunaltraktor av typ på Dig om vi skall få någon ordning på eländet och slippa stå i skamvrån ytterligare Tveksam? Då kör Du upp allt till Brista... som bl.a. HSB och Sigtunahem har. Som konsult kommer bl.a. Roger Brunzell att tillfrågas Vad är då vitsen med detta? Jo enkelt att vi blir oberoende av kostbar extern hjälp, kan åka ut och röja då det behövs och inte vänta på att extern hjälp har tid samt inte minst minskade kostnader.

3 Ekonomin.. Ett viktigt ämne inför framtiden... Sida 3 Ekonomin i Brf. Oden 2 är mycket god! Resultatet för 2004 kommer att bli mycket bra! Styrelsen har lagt budget för 2005 och 10 år framåt för att den skall fortsätta att vara mycket bra. Varför är den då så bra? Tar vi ut för mycket i årsavgifter? Eller är det bara gammal mas och småländsk snikenhet som ger resultat? Nej. Det är ett långsiktigt arbete som påbörjades redan 1993 av dåvarande styrelser med bl.a. ordf. Peter Andersson, Cecilia Welander, Sonja Weidland, Sven-Erik Talu och idag Pia Gidlöf som tillsammans med styrelserna, 100%-iga enighet och med förutseende och fantasi ihop med hårt arbete och sunt förnuft, skapat det utrymme som finns idag. Styrelsen 2004/2005 kommer aldrig att tilllåta en dumpning av detta synsätt eller genom lättsinnigt missbruk i ekonomin, förstöra det som byggts upp under dessa 13 år och idag bildar grunden för de åtaganden som redan påbörjats och som måste ske. Styrelsen kommer heller aldrig att tillåta enskilda falanger inom föreningen som vill ändra detta synsätt utan kommer att aktivt motarbeta dessa på bl.a. årsmöten och medlemsmöten. Det höjs idag röster för att vi skall sänka årsavgifterna med 5-10 %, vilket skulle innebära en minskad intäkt för föreningen med ca; 0,5 MSEK - 1 MSEK per år, vilket skulle äventyra föreningens likviditet med konkurs som följd, eftersom föreningens sparkapital då skulle reas ut till ingen nytta alls. En ekonomisk förening av Brf. Oden 2;s typ skall ha en årsavgift tillgängligt för oförutsedda behov, akuta åtgärder eller den dagliga driften, i vårt aktuella fall ca; 10 MSEK. Vi har idag ca; 8 MSEK vilket låter mycket men är förbaskat lite då det är dags för låneamorteringar och anläggningsarbeten. Varför tar jag då upp detta i så hårda ordalag? Helt enkelt för att det kommer med stor sannolikhet att föreläggas en motion till årsmötet med krav på bl.a. sänkt årsavgift 2005/ väntar en sotning och förnyad OVK i samband med detta för att justera allt det som underkändes Kostnad ca; kr Värmekostnaderna har aviserats ökning med ca; 20% Kostnad ca; kr / år Investeringar i soputrustning och garageportarnas kringutrustning samt återbetalning av förra systemets dosor Kostnad ca; kr Anläggningskostnader för bl.a. infartsbommar, markjustering Stationsgatan 21 gårds slänt, vattenavrinningsproblem Stora parken Tallstigen/Odenvägen med markarbeten, förväntade krav på ytterligare miljöhus, ombyggnad parkering för gästparkering som ersättning för Odenvägen, besiktningskostnader av hela beståndet ( BRL ), byggnation av nya entréer Stationsgatans radhus, markarbeten Tallstigen och Odenvägen där hela infarter är på väg att glida bort, asfalteringsarbeten, lekplatserna skall EU-anpassas, begagnad traktor m.m. m.m. Kostnad ca; kr / år Låneamortering i samband med låneomsättningar 2005, den absolut bästa vägen att minska kostnaderna. Kostnaden ca; kr kommer att återföras m.a.a. minskade ränteutgifter och bättre villkor med ca; kr/år i evighet. prata om investering! Som Du märker kommer det stora utgifter utan att styrelsen behöver spä på med ytterligare hänvisningar. Därför kommer det till synes stora årsöverskottet för 2004 att placeras i en låneamorteringsfond precis som vid tidigare år då vi haft liknande scenario. Därför kommer inte styrelsen att medverka till en urholkning av detta så viktiga mål för vår ekonomi 2005 och Framtiden får utvisa ifall årsavgiften skall sänkas. Jämförelser med bl.a. Sundveda går inte att göra, där har man visserligen placerat lånen men värmekostnaden ingår inte i årsavgiften. ( ca; kr/bostad/år 2005 Oden 2 ) Jag tycker vi skall hålla denna diskussion levande på alla möten vi träffas. Styrelsen gm. Leif Mayer, sekr.

4 VÅRSTÄDDAGEN sker lördagen 23 april och gäller ALLA medlemmar Vi jobbar mellan 0900 till 1200 ca Vi fikar o äter korv m.m. till 1300 ca Därefter har vi ett sedvanligt medlemsmöte på baksidan av kvartershuset Tallstigen mellan Kl till 1430 ca; Som vanligt gäller att alla skall deltaga efter bästa förmåga. Du som av handikapp, ålder eller andra vettiga skäl inte kan jobba är välkommen att vara med och ge goda råd eller bara vara social och givetvis slutar vi det hela med korvgrillning, kaffe, lemonad, öl och lite annat smått o gott. I år har vi många nya medlemmar som skall in i den riktiga gemenskapen. Låt oss medverka till detta och visa vad vi verkligen står för. Du kontaktar Din gårdsvärd om det behövs kompletteras med något. Styrelsens ansvariga under Vårstäddagen. Maggan Rasmussen ( Stg 23C ) / Lena Dahlkar ( Tallstig 7B ) / Välkomna ut i friska luften Styrelsen i övrigt kommer att finnas roterande under vårstäddagen. Peter Aro Leif Mayer Kalendarium 2005 Sida 4 Må 10 jan kl Julgransuppsamling vid containerhuset To 13 januari kl Må 17 januari kl Styrelsemöte To 27 januari kl To 10 februari kl Må 14 februari kl Styrelsemöte To 24 februari kl To 10 mars kl Må 14 mars kl Styrelsemöte To 31 mars kl Må 11 april kl Styrelsemöte Ärenden: årsredovisning, verksamhetsberättelse samt förbereda årsmötet To 14 april kl Lö 23 april kl Vårstäddag för alla medlemmar Medlemsmöte To 28 april kl Sö 8 maj kl Sista motionsdag till årsmötet. Styrelsemöte Må 9 maj kl Styrelsemöte , årsmötet To 12 maj kl Må 23 maj kl ÅRSMÖTE Obligatoriskt för alla medlemmar

5 Sida 5 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Orgnr Tallstigen 27 D Märsta Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora. Elavtal 2005 Föreningen har ett förnyat el-avtal och samarbete med Storumans Energi AB Du anmäler Ditt byte av elleverantör enklast genom vår hemsida där Anders inom kort lägger ut direktlänk till anmälningsblankett med vårt Referensnummer ifyllt. priskalkyl.aspx?pageid=8#res Ditt nya avtal innebär förutom bland marknadens konstant lägsta 3-års bundna elpris (Råd & Rön), avtalskundrabatt och halv serviceavgift samt bra kundservice. För Dig som är intresserad bifogas ett infoblad från Storuman. På nedan hemsida kan Du läsa och jämföra elbolagens priser. sv/elprisertopplista.asp I styrelsen: Pia Gidlöf, ordförande Tallstigen 27 D Hem: Mobil; Leif Mayer, sekreterare + Akuta problem teknik och utemiljö Tallstigen 13 C Hem; Mobil; Catarina Harwing, ekonomi Tallstigen 27 C Mobil: Anders Sundqvist, vice ordf. IT/TV Stationsgatan 23 C Hem: Mobil; Peter Aro, teknik + Akuta problem teknik och fastigheter Odenvägen 12 A Mobil: Lina Beutler, information Tallstigen 19 A Hem: Margareta Rasmussen, utemiljö, anläggningar Stationsgatan 23 C Hem: Lena Dahlkar, miljöfrågor, leverantörskontakter Tallstigen 7 B Hem: Brf Oden 2 e-post: Brf Oden 2 hemsida: Jourtelefon:

6 Katter och hundar, råttor och harar, Nu har vi fått stora problem.!!! Sida 6 Vi vill göra samtliga uppmärksamma på att vi har fått nya medlemmar i området. Råttor! De verka bo under trädäck på uteplatserna där de har synts kila in och kalasar gott på fågelmaten som omtänksamma medlemmar lägger/hänger ut. /Detta är en bra text som står på kommunens hemsida/ Katten Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem. En del är allergiska, andra är rädda eller tycker inte om katter. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sitt djur. Tyvärr tycker katter om att uträtta sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Släpp inte ut din katt utan tillsyn! Lagen om tillsyn av hundar och katter säger följande: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som till hänsyn av deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter." Besöksparkering och p-platser. Det största misstaget du kan göra här i livet är att ständigt frukta att göra ett Sedan ett par veckor tillbaka har vi frånrövats vår besöksparkering på Odenvägen på ett högst anmärkningsvärt och odemokratiskt sätt, av Sigtuna Kommuns gatukontor. Trots ett demokratiskt fattat beslut av dåvarande kommunstyrelse vid byggstarten 1987/1988, har dagens kommunala lednings gatukontor, beslutat att vi skall fråntas denna. Detta har som konsekvens att vi mister 6 besöksplatser och vi måste försöka ersätta dessa på annat sätt. Styrelsen har därför beslutat att P-platsen utan tak, Tallstigen intill Containerhuset skall utrymmas och ersättas med vår egen P-mätare samt 4 betalbesöksplatser. Samma taxa som Sigtunahem Stationsgatan De som idag står där kommer att få ersättningsplatser. Styrelsen har även beslutat att utreda kostnaderna för en komplettering av parkeringarnas p-platser, med tak typ Carport. Dessvärre har styrelsen blivit vana att en del mindre nogräknade medlemmar och hyresgäster missbrukar parkeringsmoralen och ställer sig på redan av andra hyrda platser utan någon som helst ångest. Detta innebär, att föreningen fortsättningsvis kommer att begära parkeringskontrollavgift om 500 kr/dag för den registrerade bilägaren som inte betalar sin P-avgift eller missbrukar garagen. Kraven kommer att ske gm. Kronofogden med allt vad det innebär. Detta är den trista följden av ett dåligt kommunalt agerande i kombination med dålig medlems och hyresgästmoral. Brf. Oden 2 har 141 lägenheter samt 12 externa P-hyresgäster. Oden 2 har också ca; 100 garageplatser och ca; 150 uteplatser.. Åndå räcker det inte?

7 Sida 7 Medlemsutbildning i Bostadsrätt, Ekonomi. Skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, krav och ansvar m.m. Styrelsen har insett ett ökat behov av att medlemmarna bättre än idag, känner till vilket regelverk som gäller i en Ekonomisk samfällighetsförening som en Bostadsrättsförening av den kaliber Brf. Oden 2 utgör. Utbildningen är tänkt som seminarietyp, där varje enskild medlem får dels Bjölrn Lundéns bok Bostadsrätt samt handledning i specifika vanliga frågeställningar för att tillsammans diskutera och kontrollera resultatet. Träffarna skall ske under ett flertal nära på liggande tider och alla 140 medlemmar skall ges möjlighet att deltaga. Inga övriga kostnader utom några timmar en kväll. Som slutpunkt för denna omgång kommer Björn Lundén, Ulf Svensson eller någon annan lämplig föreläsare att inhyras för ett kortare föredrag och medlemmarnas frågestund. Genom att på detta sätt involvera Dig som medlem och i vårt gemensamma intresse vidmakthålla samt värdesäkra våra stora livsinvesteringar, kommer säkert flera att genom sitt nyväckta intresse att vilja delta i framtida styrelser på ett förtroendefullt sätt. Styrelsen kommer även att engagera tidigare styrelsens ledamoter som handledare och kunskapsbanker under dessa seminarier. För att visa seriositeten i detta viktiga ämne kommer motion i ärendet till årsmötet Leif Mayer Gårdsvärdar Vi Saknar och behöver Dig Det gäller faktiskt Dig och Ditt boende Gårdsvärden är den person som samlar ihop medlemmarnas idéer och har lite koll på läget, samt är styrelsen representant lokalt samt kallas till några möten under året. Gårdsvärdar saknas för området Stationsgatan 21 A och Tallstigen ( omr L ). Medlemmar boende i dessa områden ombedes gemensamt utse en gårdsvärd. Det finns många möjligheter och lösningar för att få detta att fungera. Prata med varandra och maila eller ring till Lena Dahlkar eller Maggan Rasmussen med förslag på idéer och namn på gårdsvärd. Några idéer är att: - Gårdsvärden kan ha ansvaret årsvis eller halvårsvis. - Ett roterande schema för varje medlem. - Två gårdsvärdar som hjälps åt med ansvaret. Där en pensionär som inte orkar med sysslorna kan stå för goda råd och stöttningen åt huvudgårdsvärden. Redaktör för detta nummer är styrelsens sekr. Leif Mayer. Innehållet redovisar styrelsens ståndpunkter och mål. Märsta

8 Sida 8 Kallelse till medlemsmöte Brf Oden 2 Tid; Lördag den 23 april Klockan till ca; 14,30 Plats: Kvarterslokalens baksida, ute Kallade är samtliga medlemmar Observera; Att medlemsmötet är avsett för medlemmarna och helt öppet för diskussioner under varje enskild punkt. Det är meningen att frågorna skall diskuteras varför varje enskild medlems röst är lika viktig. Detta är skillnaden gentemot årsmötet som bara har att besluta i frågor enligt kallelsen och angivna motioner. I de fall röstningsförfarande sker, äger varje medlem 1 röst oavsett antal deltagare på mötet eller ifall medlemskapet är delat på flera. I de fall frågor avser förhållanden eller frågor som skall regleras på årsmötet eller i särskild kallelse, hänskjuts dessa till årsmötet 23 maj Mötesordförande v.ordf. Anders Sundqvist med anledning av Ordf. frånvaro Mötessekreterare Lena Dahlkar, v.sekr. Föredragande Leif Mayer, sekr Dagordning; 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsmän/rösträknare 3. Ekonomi a. Bokslut 2004 b. Låneomläggningar Kabel-TV nätet, bredband och IP-telefoni 5. Aktuella projekt våren / sommaren Garage och parkeringar, ny gästparkering 4 pl. 7. Inför Årsmötet den 23 maj Avslutning Valberedningens arbete har påbörjats. Styrelsen behöver intresserade nya ansikten och hjärnor för att ersätta Björn som flyttat, Lina som skall bli mamma och Anders som tvingas prioritera sitt arbete med bl.a. kvällsarbete. Således behöver vi 3 nya friska som förutom det normala och intressanta styrelsearbetet även får gedigen utbildning i Bostadsrättsjuridik och egna uppgifter. Det är aldrig lätt att komma direkt in i en verksamhet som vår, men det handlar ju faktiskt ytterst om Ditt och Mitt ansvar för vår gemenskap och framtid. Du har tiden på Din sida på samma sätt som vi andra fått den erfarenheten den vägen. Du står aldrig ensam, vi övriga inom styrelsen backar alltid upp Dig till 100%. Med andra ord, vi delar på glädjen och bördan och har högt i tak. Välkommen Du också! Slutord; Styrelsen har haft ett arbetsår med många positiva sidor och dessvärre även ett för stort antal trista ärenden som inneburit stora psykiska påfrestningar för den enskilde medlemsfamiljen och även för de styrelseledamoter som haft att hantera dessa ärenden. Styrelsen har ett arbetsutskott med ordf, kassör och sekr som hanterar dessa ärenden unikt. Genom aktivt stöd från den övriga styrelsen har detta kunnat hanteras inom ramen för den normala ickenormala verksamheten. Beslut har fått fattas som inte alltid gagnat vår medlem, oavsett orsakernas ursprung. Styrelsen har att följa stadgarna och lagen. Dock står det ingenstans att detta skall ske med omänsklighet eller utan empati. Styrelsen har försökt hjälpa de drabbade så långt detta gjort sig möjligt inom ramen för förvaltningens ansvar och utan att de övriga medlemmarna får stå någon ekonomisk skada eller åtaganden. Styrelsen arbetar under tystnadsplikt och redovisar inte ärendena i sak utan enbart som poster, allt för att skydda den enskilde medlemmen idag och i framtiden. Styrelsen

9 Sida 9 Gemensamhetsanläggningen Samfälligheten Kabel-TV mellan Brf. Oden 2, Brf. Sätuna 9 och Sigtunahem AB Tallstigen 23 o 25 Kabel-TV och ComHems uppgradering till digitalt nät Vi är nu i slutfasen av de arbeten som utförs av Wikmans El i Uppsala på ComHems uppdrag. Genomgående har detta fungerat bra utom i några enstaka fall. För De medlemmar och läsare av detta i Brf. Sätuna 9 och Sigtunahem Tallstigen och som är medvetna om att detta inte fungerat, ombedes kontakta Anders eller Leis för omgående utbyte av Kabel-Tv uttagen uttagen Anders Sundqvist 08 / eller 070 / Leif Mayer 08 / eller 070 / Det kommer att dröja ytterligare någon vecka innan bredband och IP-telefoni kan beställas. Allt måste vara färdigmonterat först. Ni läser mer om allt i den broschyr som medföljde monteringen. Ni kan också besöka för vidare information. Arbetet har inget att göra med den enskilda medlemmens vilja att ha digitala möjligheter. Det är helt enkelt så, att vi tvingas utvecklas i takt med att verkligheten avvecklas, d.v.s. det analoga TV-nätet börjar släckas ner denna vecka på Gotland och i västsverige. Kostnaderna för uppgraderingen är fast oavsett det behövs massor med förstärkare och kontakter m.m. Kostnaden för Kabel-Tv samfälligheten är enbart extra uttag nr. 2 i varje lägenhet samt att elkostnad för driften av förstärkarna tas av varje samfällighetsanläggning. För Brf. Oden 2;s medlemmar i småhusen, som fått en separat förstärkare monterad i sitt nät, utgår en årlig ersättning om 180 kr vilket motsvarar drifts och anläggningskostnad med 96 kr samt 84 kr i ersättning för att samfälligheten får använda Din anläggning. ( Wikmans el AB har bidragit med uträkningen beräknat på Vattenfalls dyra elpriser ). Ytterligare information kommer så snart anläggningen lämnas över i färdigt och uppgraderat skick. Kabel-TV samfällighet kommer att informera samtliga så snart som möjligt! Vi hoppas att samtliga 168 lägenheter skall vara nöjda med den hantering som skett och till samtligas framtida möjligheter i den digitala världen ( Hammarby Sjöstad m.fl. ). Ansvarig för detta projekt är Anders Sundqvist / styrelsen Oden 2 som tillsammans med Leif Mayer, / styrelsen Oden 2, har hanterat det praktiska genomförandet. Anders o Leif

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor.

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor. Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet O K T O B E R 2 0 1 3 I D E T H Ä R N U M R E T : Nya styrelsen UBC = Fastum Bedrägeriförsök Städdagen Hängrännor Stadgar Valberedning

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

LindhagaBladet Dec 2015

LindhagaBladet Dec 2015 LindhagaBladet Dec 2015 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Kamran Khwaja Axgatan 81 276739 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Julia Strömberg Rågkornsgatan

Läs mer

Medlemsbladet. Särskilda regler. Att bli medlem. Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal. Brf. Oden 2 Mars 2006, senvinter Årgång 18 nummer 1

Medlemsbladet. Särskilda regler. Att bli medlem. Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal. Brf. Oden 2 Mars 2006, senvinter Årgång 18 nummer 1 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Juli 2005, Sommarnummer Årgång 17 nummer 3. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Juli 2005, Sommarnummer Årgång 17 nummer 3. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta 1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta med ändringar 5, 8, och tillägg 6.7., 11, 14 på medlemsmöte den 22 april 2006 och årsmötet 29 maj 2006 1 Föreningens namn Föreningens namn; Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. April - Maj 2007, vårnummer Årgång 19 nummer 2. Något av innehållet i detta nummer. Brf.

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. April - Maj 2007, vårnummer Årgång 19 nummer 2. Något av innehållet i detta nummer. Brf. Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Oktober 2005, Julnummer Årgång 17 nummer 5. God jul och ett Gott nytt år. Tack, styrelsen

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Oktober 2005, Julnummer Årgång 17 nummer 5. God jul och ett Gott nytt år. Tack, styrelsen Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Motioner till årsstämma 14 juni år 2012

Motioner till årsstämma 14 juni år 2012 Motioner till årsstämma 14 juni år 2012 Styrelsen har mottagit 8 stycken motioner inom utsatt tid. Motion nr 5 och 6 kommer från olika medlemmar och innefattar samma förslag. Motion nr 1 (Margot Lönnback,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Medlemsbladet. Glad sommar! I det här numret: Årgång 24, nummer 2

Medlemsbladet. Glad sommar! I det här numret: Årgång 24, nummer 2 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Årgång 24, nummer 2 Juli 2012 I det här numret: Nya Styrelsen. Glad sommar! Ordförande har ordet. Ta hand om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2009 Hej alla 122 st medlemmar i samfälligheten. Det är dags för ett informationsbrev igen. Små och stora saker har hänt, och är på gång. På sista sidan vill vi veta vad Du tycker.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU???

SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? 1 Sidan 1 30 juni 2004 Årgång 16 SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? Hej alla glada och trevliga medlemmar, nya som gamla! Sommaren har börjat sitt antågande! Det spritter överallt i trädgårdar och balkonger.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006 Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Närvarande: Ulf Hertin ordf., Owe Eriksson v ordf., Bo Andersson kassör, Jan Holmgren UC-ansvarig, Susanne Härfstrand suppl., Kenneth Mölleborn suppl.,

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2010 Årgång 22 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2010 Årgång 22 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2010 Styrelse 2009 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ord. Ledamot Suppleant Suppleant Peter Jagerwall Michael Ydrauw Torsten Scott Mathias Johansson Peter Moback Lennart

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 När: Tisdag 2015-02-17 kl.19.00. Var: Humlebacken 28 (Lasse). Närvarande Magnus Ehdwall (44), Johan Olofson (36), Mona Lif (4), Lasse Eriksson (28), Sara Ekström (38),

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Maj 2008 Årgång 20 nummer 2. Styrelsen önskar alla härliga medlemmar en fin vår 2008

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Maj 2008 Årgång 20 nummer 2. Styrelsen önskar alla härliga medlemmar en fin vår 2008 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 18-21 Februari 2010 Årgång 22 nummer 1. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 18-21 Februari 2010 Årgång 22 nummer 1. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer