Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr."

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr Tallstigen 27 D Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga andra intressenter vare sig i den ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen. Förvaltningen sker genom styrelsen som väljs på årsmötet varje räkenskapsår. Styrelsen ansvarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär även att vidmakthålla eller öka föreningens värde och genom olika typer av upphandlingar genomföra låneplaceringar med för medlemmarna bästa utfall. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse drifts och framtida ekonomin genom att med årsavgifterna och placeringsräntor skapa och bygga upp kapital för låneamorteringar och genomföra investeringar utan ytterligare ökad skuldbörda. Styrelsen har i principbeslut bestämt att inte öka årsavgiften under 2005/2006 samt att en minskning innebär att andra ekonomiska uppdrag och investeringar, inte kan genomföras som planerat. Föreningen delar Kabel-TVnät samt viss drift (el och sophämtning m.m. ) med Brf. Sätuna 9 ( Smedsgränd )och Sigtunahem ( Tallstigen )i 2 av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden 2 är förvaltare. Styrelsen 2005 Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Alla trodde väl, att med 13-helgen så var all snö borta och vi skulle för gott slippa is och halka. Ack vad vi bedrog oss. Det har blivit en riktig senvinter med mycket snö, halka och glädje inte minst för alla barn som kunnat ägna åtskilliga timmar ute med sina vinterleksaker, skidor och skridskor. Till och med Vikingarännet kunde genomföras bara en vecka efter man riskerade att få ställa in. För oss har det inneburit svårigheter att röja på ett sådant sätt som var tänkt. Det började bra med stora snömängder, att vi fick stor glädje av vår snöslunga som fick arbeta med alla 11 hästkrafterna under många timmar. Därefter har det kommit mycket snö i små utjämnade portioner och slungan har inte blivit lika effektiv. Traktorn har dock visat sig vara i klenaste laget och i avsaknad av hytt enormt kallt att hantera (-10 0 till 32 0 ) dag och natt. Leif har röjt så gott det har Medlemsbladet Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida varit möjligt att skapa gångvägar till soprum och fram till portarna. Sandningen har då också blivit ett eget bekymmer. Genom den växelvisa kylan och dagsmejan samt snöandet, har inte sandningen gått att genomföra på ett vettigt sätt. Dessvärre har inte heller alla medlemmar förstått att det finns ett litet eget ansvar för att hjälpa till när det är som värst. Dem som hjälpt till har inte alltid varit de yngre och starkare utan de äldsta och handikappade! Vi måste ändra på dessa våra beteenden och inte bara stillatigande vänta på att någon eller ingen gör jobbet. Styrelsen genomför under våren och har under vintern genomfört ett antal investeringsåtgärder med bl.a. sophanteringen, kabel-tv, OVK samt totalsotning av hela anläggningen. Detta är behövliga och genomgripande åtgärder som förutom de höga kostnaderna även innebär direkt påverkan på medlemmarnas och samfälligheternas 100% aktiva deltagande. Du läser mer om de olika projekten längre fram i bladet. Allmänt kan tyckanden som att styrelsen håller på med saker som borde vara - men vår förening är nu inne på sitt 17;e år och förslitningen börjar ta fart och synas. Anläggningarna uppfyller inte heller de nya kraven, bl.a. så släcks det analoga TV-nätet snart ner ( börjar denna vecka på Gotland ) och måste ersättas av digitala alternativ. Samtliga till och frånluftskanaler måste genomgå en mycket detaljerad sotning med bl.a. hjälp av Brandkårens stegbil. Som sagt bästa medlemmar, det är mycket på G! byt blad så sätter vi igång.. Leif Mayer, sekr.

2 Sida 2 Bilkörning inom området. Nu börjar det äntligen gå mot vår och det är ljusare längre på kvällarna. Som en följd av detta kryper alla möjliga små varelser ute, bl a barn i skiftande ålder. Är det inte härligt att se dessa glada barn som är ute och leker? Då är det extra viktigt att vi vuxna undviker att köra in på området med bil i onödan. Vill därför påminna om att bilar får endast köras in i samband med i- och urlastning. Undvik i så hög utsträckning som möjligt att parkera bilen utanför huset utan tillsyn. När våra små barn kommer rusande efter bollen eller inte hinner få stopp på cykeln kan de lätt krocka med fordonet. Vi vill ju inte att en onödig olycka ska hända. Styrelsen har gett en arbetsgrupp i uppdrag att se över och föreslå vilka vägar som skall stängas av och var nya infartsbommar ( bomnyckel ) skall kunna placeras. Förslag väntas till vårmötet. Sopor..sopor...sopor...igen! Det är lite beklämmande, att vi under de senaste åren behöver tjata om samma saker..om och om igen! I sopkärlen / sopnedkasten får Du inte slänga bokhyllor, stereoanläggningar, träd, mattor, bildelar eller butiksinredningar!!! Detta lämnar Du gratis dagligen på Brista Sopstation. I containern slänger Du Behovet av en ny traktor.. Som Du redan sett på första sidan har det uppstått ett verkligt behov att byta ut vår nuvarande ålderstigna Belostraktor. Denna har idag spelat ut sin roll och fungerar inte heller 100%-igt. Det finns flera av varandra oberoende skäl till en nyanskaffning. Dels de skäl som redan räknats upp samt att vintertid behöver vi kunna ploga bättre och kraftfullare samt att dels kunna sanda effektivt och ha en sopborste för icke vinterdagar. Traktorn skall vara av mellanstorlek, rymmas i garaget brännbart avfall!!! Inte färger, gifter, TVapparater, datorer, stålmöbler, glas i olika former och skepnader, hela möbler som fåtöljer soffor, sängar m.m. Elektronikskrot, spisar, kylar, badkar, TVapparater, datorer m.m ställer Du i utrymmet längst ut vid containerhuset, mot dagiset. Dörren är öppen. Nu hänger det och ha ( önskemål ) självstart, miljödiesel, hytt och generator för egenladdning av batteriet, svängbar plog och enkel skopa, kraftuttag för dels sopborste och sandaggregat. Vi behöver också kunna använda traktorn med kärra vid städdagar m.m. samt som arbetshäst för Teknikerna under övrig tid. Idag är vi helt hänvisade till extern hjälp vilket inte känns bekvämt. Den gamla Belosen beräknas ett säljvärde överstigande köpvärdet för ca; 10 år sedan. Styrelsen har gett Teknikerna uppdraget att komma med förslag till köp av begagnad s.k. kommunaltraktor av typ på Dig om vi skall få någon ordning på eländet och slippa stå i skamvrån ytterligare Tveksam? Då kör Du upp allt till Brista... som bl.a. HSB och Sigtunahem har. Som konsult kommer bl.a. Roger Brunzell att tillfrågas Vad är då vitsen med detta? Jo enkelt att vi blir oberoende av kostbar extern hjälp, kan åka ut och röja då det behövs och inte vänta på att extern hjälp har tid samt inte minst minskade kostnader.

3 Ekonomin.. Ett viktigt ämne inför framtiden... Sida 3 Ekonomin i Brf. Oden 2 är mycket god! Resultatet för 2004 kommer att bli mycket bra! Styrelsen har lagt budget för 2005 och 10 år framåt för att den skall fortsätta att vara mycket bra. Varför är den då så bra? Tar vi ut för mycket i årsavgifter? Eller är det bara gammal mas och småländsk snikenhet som ger resultat? Nej. Det är ett långsiktigt arbete som påbörjades redan 1993 av dåvarande styrelser med bl.a. ordf. Peter Andersson, Cecilia Welander, Sonja Weidland, Sven-Erik Talu och idag Pia Gidlöf som tillsammans med styrelserna, 100%-iga enighet och med förutseende och fantasi ihop med hårt arbete och sunt förnuft, skapat det utrymme som finns idag. Styrelsen 2004/2005 kommer aldrig att tilllåta en dumpning av detta synsätt eller genom lättsinnigt missbruk i ekonomin, förstöra det som byggts upp under dessa 13 år och idag bildar grunden för de åtaganden som redan påbörjats och som måste ske. Styrelsen kommer heller aldrig att tillåta enskilda falanger inom föreningen som vill ändra detta synsätt utan kommer att aktivt motarbeta dessa på bl.a. årsmöten och medlemsmöten. Det höjs idag röster för att vi skall sänka årsavgifterna med 5-10 %, vilket skulle innebära en minskad intäkt för föreningen med ca; 0,5 MSEK - 1 MSEK per år, vilket skulle äventyra föreningens likviditet med konkurs som följd, eftersom föreningens sparkapital då skulle reas ut till ingen nytta alls. En ekonomisk förening av Brf. Oden 2;s typ skall ha en årsavgift tillgängligt för oförutsedda behov, akuta åtgärder eller den dagliga driften, i vårt aktuella fall ca; 10 MSEK. Vi har idag ca; 8 MSEK vilket låter mycket men är förbaskat lite då det är dags för låneamorteringar och anläggningsarbeten. Varför tar jag då upp detta i så hårda ordalag? Helt enkelt för att det kommer med stor sannolikhet att föreläggas en motion till årsmötet med krav på bl.a. sänkt årsavgift 2005/ väntar en sotning och förnyad OVK i samband med detta för att justera allt det som underkändes Kostnad ca; kr Värmekostnaderna har aviserats ökning med ca; 20% Kostnad ca; kr / år Investeringar i soputrustning och garageportarnas kringutrustning samt återbetalning av förra systemets dosor Kostnad ca; kr Anläggningskostnader för bl.a. infartsbommar, markjustering Stationsgatan 21 gårds slänt, vattenavrinningsproblem Stora parken Tallstigen/Odenvägen med markarbeten, förväntade krav på ytterligare miljöhus, ombyggnad parkering för gästparkering som ersättning för Odenvägen, besiktningskostnader av hela beståndet ( BRL ), byggnation av nya entréer Stationsgatans radhus, markarbeten Tallstigen och Odenvägen där hela infarter är på väg att glida bort, asfalteringsarbeten, lekplatserna skall EU-anpassas, begagnad traktor m.m. m.m. Kostnad ca; kr / år Låneamortering i samband med låneomsättningar 2005, den absolut bästa vägen att minska kostnaderna. Kostnaden ca; kr kommer att återföras m.a.a. minskade ränteutgifter och bättre villkor med ca; kr/år i evighet. prata om investering! Som Du märker kommer det stora utgifter utan att styrelsen behöver spä på med ytterligare hänvisningar. Därför kommer det till synes stora årsöverskottet för 2004 att placeras i en låneamorteringsfond precis som vid tidigare år då vi haft liknande scenario. Därför kommer inte styrelsen att medverka till en urholkning av detta så viktiga mål för vår ekonomi 2005 och Framtiden får utvisa ifall årsavgiften skall sänkas. Jämförelser med bl.a. Sundveda går inte att göra, där har man visserligen placerat lånen men värmekostnaden ingår inte i årsavgiften. ( ca; kr/bostad/år 2005 Oden 2 ) Jag tycker vi skall hålla denna diskussion levande på alla möten vi träffas. Styrelsen gm. Leif Mayer, sekr.

4 VÅRSTÄDDAGEN sker lördagen 23 april och gäller ALLA medlemmar Vi jobbar mellan 0900 till 1200 ca Vi fikar o äter korv m.m. till 1300 ca Därefter har vi ett sedvanligt medlemsmöte på baksidan av kvartershuset Tallstigen mellan Kl till 1430 ca; Som vanligt gäller att alla skall deltaga efter bästa förmåga. Du som av handikapp, ålder eller andra vettiga skäl inte kan jobba är välkommen att vara med och ge goda råd eller bara vara social och givetvis slutar vi det hela med korvgrillning, kaffe, lemonad, öl och lite annat smått o gott. I år har vi många nya medlemmar som skall in i den riktiga gemenskapen. Låt oss medverka till detta och visa vad vi verkligen står för. Du kontaktar Din gårdsvärd om det behövs kompletteras med något. Styrelsens ansvariga under Vårstäddagen. Maggan Rasmussen ( Stg 23C ) / Lena Dahlkar ( Tallstig 7B ) / Välkomna ut i friska luften Styrelsen i övrigt kommer att finnas roterande under vårstäddagen. Peter Aro Leif Mayer Kalendarium 2005 Sida 4 Må 10 jan kl Julgransuppsamling vid containerhuset To 13 januari kl Må 17 januari kl Styrelsemöte To 27 januari kl To 10 februari kl Må 14 februari kl Styrelsemöte To 24 februari kl To 10 mars kl Må 14 mars kl Styrelsemöte To 31 mars kl Må 11 april kl Styrelsemöte Ärenden: årsredovisning, verksamhetsberättelse samt förbereda årsmötet To 14 april kl Lö 23 april kl Vårstäddag för alla medlemmar Medlemsmöte To 28 april kl Sö 8 maj kl Sista motionsdag till årsmötet. Styrelsemöte Må 9 maj kl Styrelsemöte , årsmötet To 12 maj kl Må 23 maj kl ÅRSMÖTE Obligatoriskt för alla medlemmar

5 Sida 5 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Orgnr Tallstigen 27 D Märsta Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora. Elavtal 2005 Föreningen har ett förnyat el-avtal och samarbete med Storumans Energi AB Du anmäler Ditt byte av elleverantör enklast genom vår hemsida där Anders inom kort lägger ut direktlänk till anmälningsblankett med vårt Referensnummer ifyllt. priskalkyl.aspx?pageid=8#res Ditt nya avtal innebär förutom bland marknadens konstant lägsta 3-års bundna elpris (Råd & Rön), avtalskundrabatt och halv serviceavgift samt bra kundservice. För Dig som är intresserad bifogas ett infoblad från Storuman. På nedan hemsida kan Du läsa och jämföra elbolagens priser. sv/elprisertopplista.asp I styrelsen: Pia Gidlöf, ordförande Tallstigen 27 D Hem: Mobil; Leif Mayer, sekreterare + Akuta problem teknik och utemiljö Tallstigen 13 C Hem; Mobil; Catarina Harwing, ekonomi Tallstigen 27 C Mobil: Anders Sundqvist, vice ordf. IT/TV Stationsgatan 23 C Hem: Mobil; Peter Aro, teknik + Akuta problem teknik och fastigheter Odenvägen 12 A Mobil: Lina Beutler, information Tallstigen 19 A Hem: Margareta Rasmussen, utemiljö, anläggningar Stationsgatan 23 C Hem: Lena Dahlkar, miljöfrågor, leverantörskontakter Tallstigen 7 B Hem: Brf Oden 2 e-post: Brf Oden 2 hemsida: Jourtelefon:

6 Katter och hundar, råttor och harar, Nu har vi fått stora problem.!!! Sida 6 Vi vill göra samtliga uppmärksamma på att vi har fått nya medlemmar i området. Råttor! De verka bo under trädäck på uteplatserna där de har synts kila in och kalasar gott på fågelmaten som omtänksamma medlemmar lägger/hänger ut. /Detta är en bra text som står på kommunens hemsida/ Katten Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem. En del är allergiska, andra är rädda eller tycker inte om katter. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sitt djur. Tyvärr tycker katter om att uträtta sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Släpp inte ut din katt utan tillsyn! Lagen om tillsyn av hundar och katter säger följande: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som till hänsyn av deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter." Besöksparkering och p-platser. Det största misstaget du kan göra här i livet är att ständigt frukta att göra ett Sedan ett par veckor tillbaka har vi frånrövats vår besöksparkering på Odenvägen på ett högst anmärkningsvärt och odemokratiskt sätt, av Sigtuna Kommuns gatukontor. Trots ett demokratiskt fattat beslut av dåvarande kommunstyrelse vid byggstarten 1987/1988, har dagens kommunala lednings gatukontor, beslutat att vi skall fråntas denna. Detta har som konsekvens att vi mister 6 besöksplatser och vi måste försöka ersätta dessa på annat sätt. Styrelsen har därför beslutat att P-platsen utan tak, Tallstigen intill Containerhuset skall utrymmas och ersättas med vår egen P-mätare samt 4 betalbesöksplatser. Samma taxa som Sigtunahem Stationsgatan De som idag står där kommer att få ersättningsplatser. Styrelsen har även beslutat att utreda kostnaderna för en komplettering av parkeringarnas p-platser, med tak typ Carport. Dessvärre har styrelsen blivit vana att en del mindre nogräknade medlemmar och hyresgäster missbrukar parkeringsmoralen och ställer sig på redan av andra hyrda platser utan någon som helst ångest. Detta innebär, att föreningen fortsättningsvis kommer att begära parkeringskontrollavgift om 500 kr/dag för den registrerade bilägaren som inte betalar sin P-avgift eller missbrukar garagen. Kraven kommer att ske gm. Kronofogden med allt vad det innebär. Detta är den trista följden av ett dåligt kommunalt agerande i kombination med dålig medlems och hyresgästmoral. Brf. Oden 2 har 141 lägenheter samt 12 externa P-hyresgäster. Oden 2 har också ca; 100 garageplatser och ca; 150 uteplatser.. Åndå räcker det inte?

7 Sida 7 Medlemsutbildning i Bostadsrätt, Ekonomi. Skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, krav och ansvar m.m. Styrelsen har insett ett ökat behov av att medlemmarna bättre än idag, känner till vilket regelverk som gäller i en Ekonomisk samfällighetsförening som en Bostadsrättsförening av den kaliber Brf. Oden 2 utgör. Utbildningen är tänkt som seminarietyp, där varje enskild medlem får dels Bjölrn Lundéns bok Bostadsrätt samt handledning i specifika vanliga frågeställningar för att tillsammans diskutera och kontrollera resultatet. Träffarna skall ske under ett flertal nära på liggande tider och alla 140 medlemmar skall ges möjlighet att deltaga. Inga övriga kostnader utom några timmar en kväll. Som slutpunkt för denna omgång kommer Björn Lundén, Ulf Svensson eller någon annan lämplig föreläsare att inhyras för ett kortare föredrag och medlemmarnas frågestund. Genom att på detta sätt involvera Dig som medlem och i vårt gemensamma intresse vidmakthålla samt värdesäkra våra stora livsinvesteringar, kommer säkert flera att genom sitt nyväckta intresse att vilja delta i framtida styrelser på ett förtroendefullt sätt. Styrelsen kommer även att engagera tidigare styrelsens ledamoter som handledare och kunskapsbanker under dessa seminarier. För att visa seriositeten i detta viktiga ämne kommer motion i ärendet till årsmötet Leif Mayer Gårdsvärdar Vi Saknar och behöver Dig Det gäller faktiskt Dig och Ditt boende Gårdsvärden är den person som samlar ihop medlemmarnas idéer och har lite koll på läget, samt är styrelsen representant lokalt samt kallas till några möten under året. Gårdsvärdar saknas för området Stationsgatan 21 A och Tallstigen ( omr L ). Medlemmar boende i dessa områden ombedes gemensamt utse en gårdsvärd. Det finns många möjligheter och lösningar för att få detta att fungera. Prata med varandra och maila eller ring till Lena Dahlkar eller Maggan Rasmussen med förslag på idéer och namn på gårdsvärd. Några idéer är att: - Gårdsvärden kan ha ansvaret årsvis eller halvårsvis. - Ett roterande schema för varje medlem. - Två gårdsvärdar som hjälps åt med ansvaret. Där en pensionär som inte orkar med sysslorna kan stå för goda råd och stöttningen åt huvudgårdsvärden. Redaktör för detta nummer är styrelsens sekr. Leif Mayer. Innehållet redovisar styrelsens ståndpunkter och mål. Märsta

8 Sida 8 Kallelse till medlemsmöte Brf Oden 2 Tid; Lördag den 23 april Klockan till ca; 14,30 Plats: Kvarterslokalens baksida, ute Kallade är samtliga medlemmar Observera; Att medlemsmötet är avsett för medlemmarna och helt öppet för diskussioner under varje enskild punkt. Det är meningen att frågorna skall diskuteras varför varje enskild medlems röst är lika viktig. Detta är skillnaden gentemot årsmötet som bara har att besluta i frågor enligt kallelsen och angivna motioner. I de fall röstningsförfarande sker, äger varje medlem 1 röst oavsett antal deltagare på mötet eller ifall medlemskapet är delat på flera. I de fall frågor avser förhållanden eller frågor som skall regleras på årsmötet eller i särskild kallelse, hänskjuts dessa till årsmötet 23 maj Mötesordförande v.ordf. Anders Sundqvist med anledning av Ordf. frånvaro Mötessekreterare Lena Dahlkar, v.sekr. Föredragande Leif Mayer, sekr Dagordning; 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsmän/rösträknare 3. Ekonomi a. Bokslut 2004 b. Låneomläggningar Kabel-TV nätet, bredband och IP-telefoni 5. Aktuella projekt våren / sommaren Garage och parkeringar, ny gästparkering 4 pl. 7. Inför Årsmötet den 23 maj Avslutning Valberedningens arbete har påbörjats. Styrelsen behöver intresserade nya ansikten och hjärnor för att ersätta Björn som flyttat, Lina som skall bli mamma och Anders som tvingas prioritera sitt arbete med bl.a. kvällsarbete. Således behöver vi 3 nya friska som förutom det normala och intressanta styrelsearbetet även får gedigen utbildning i Bostadsrättsjuridik och egna uppgifter. Det är aldrig lätt att komma direkt in i en verksamhet som vår, men det handlar ju faktiskt ytterst om Ditt och Mitt ansvar för vår gemenskap och framtid. Du har tiden på Din sida på samma sätt som vi andra fått den erfarenheten den vägen. Du står aldrig ensam, vi övriga inom styrelsen backar alltid upp Dig till 100%. Med andra ord, vi delar på glädjen och bördan och har högt i tak. Välkommen Du också! Slutord; Styrelsen har haft ett arbetsår med många positiva sidor och dessvärre även ett för stort antal trista ärenden som inneburit stora psykiska påfrestningar för den enskilde medlemsfamiljen och även för de styrelseledamoter som haft att hantera dessa ärenden. Styrelsen har ett arbetsutskott med ordf, kassör och sekr som hanterar dessa ärenden unikt. Genom aktivt stöd från den övriga styrelsen har detta kunnat hanteras inom ramen för den normala ickenormala verksamheten. Beslut har fått fattas som inte alltid gagnat vår medlem, oavsett orsakernas ursprung. Styrelsen har att följa stadgarna och lagen. Dock står det ingenstans att detta skall ske med omänsklighet eller utan empati. Styrelsen har försökt hjälpa de drabbade så långt detta gjort sig möjligt inom ramen för förvaltningens ansvar och utan att de övriga medlemmarna får stå någon ekonomisk skada eller åtaganden. Styrelsen arbetar under tystnadsplikt och redovisar inte ärendena i sak utan enbart som poster, allt för att skydda den enskilde medlemmen idag och i framtiden. Styrelsen

9 Sida 9 Gemensamhetsanläggningen Samfälligheten Kabel-TV mellan Brf. Oden 2, Brf. Sätuna 9 och Sigtunahem AB Tallstigen 23 o 25 Kabel-TV och ComHems uppgradering till digitalt nät Vi är nu i slutfasen av de arbeten som utförs av Wikmans El i Uppsala på ComHems uppdrag. Genomgående har detta fungerat bra utom i några enstaka fall. För De medlemmar och läsare av detta i Brf. Sätuna 9 och Sigtunahem Tallstigen och som är medvetna om att detta inte fungerat, ombedes kontakta Anders eller Leis för omgående utbyte av Kabel-Tv uttagen uttagen Anders Sundqvist 08 / eller 070 / Leif Mayer 08 / eller 070 / Det kommer att dröja ytterligare någon vecka innan bredband och IP-telefoni kan beställas. Allt måste vara färdigmonterat först. Ni läser mer om allt i den broschyr som medföljde monteringen. Ni kan också besöka för vidare information. Arbetet har inget att göra med den enskilda medlemmens vilja att ha digitala möjligheter. Det är helt enkelt så, att vi tvingas utvecklas i takt med att verkligheten avvecklas, d.v.s. det analoga TV-nätet börjar släckas ner denna vecka på Gotland och i västsverige. Kostnaderna för uppgraderingen är fast oavsett det behövs massor med förstärkare och kontakter m.m. Kostnaden för Kabel-Tv samfälligheten är enbart extra uttag nr. 2 i varje lägenhet samt att elkostnad för driften av förstärkarna tas av varje samfällighetsanläggning. För Brf. Oden 2;s medlemmar i småhusen, som fått en separat förstärkare monterad i sitt nät, utgår en årlig ersättning om 180 kr vilket motsvarar drifts och anläggningskostnad med 96 kr samt 84 kr i ersättning för att samfälligheten får använda Din anläggning. ( Wikmans el AB har bidragit med uträkningen beräknat på Vattenfalls dyra elpriser ). Ytterligare information kommer så snart anläggningen lämnas över i färdigt och uppgraderat skick. Kabel-TV samfällighet kommer att informera samtliga så snart som möjligt! Vi hoppas att samtliga 168 lägenheter skall vara nöjda med den hantering som skett och till samtligas framtida möjligheter i den digitala världen ( Hammarby Sjöstad m.fl. ). Ansvarig för detta projekt är Anders Sundqvist / styrelsen Oden 2 som tillsammans med Leif Mayer, / styrelsen Oden 2, har hanterat det praktiska genomförandet. Anders o Leif

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller Fakta om bostadsrätter Medlemsbladet Brf Oden 2 Vad är en bostadsrätt? När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12 #2-14 Alla hjälper till när det är dags för gårdsstädning! 10 Wilma och kompisen Nicole hjälpte till att rulla trädgårdsavfall till den gemensamma uppsamlingsplatsen. Är det Din förening som blir första

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer